A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen"

Transkript

1 Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen 1

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Bygværket Bygværkets art og anvendelse Konstruktionens art og opbygning Udførelse Beskrivelse, modeller og tegninger Fremtidige udvidelser Grundlag Normer og standarder Sikkerhed IKT-værktøjer Forundersøgelser Grunden og lokale forhold Geotekniske forhold Konstruktioner Statisk virkemåde Funktionskrav Levetid Robusthed Konstruktionsmaterialer Beton Stål Jord Laster Lastkombinationer Brudgrænsetilstand Anvendelsesgrænsetilstand Permanente laster Nyttelaster Vindlast Snelast Litteratur 16 3

4 Bygværket Bygværkets art og anvendelse Byggeriet er et nybyggeri til undervisnings- og forskningsbrug, samt dertilhørende laboratoriefaciliteter, for Aalborg Universitets Institut for Byggeri og Anlæg. Konstruktionen opføres som en fireetagers konstruktion foruden kælder samt en tagterrasse. Konstruktionen bliver på ca m Konstruktionens art og opbygning Konstruktionen opføres hovedsageligt som et betonelementbyggeri af præfabrikerede elementer, og bliver derfor regnet med skivevirkning. 1.3 Udførelse Konstruktionen er så vidt muligt opbygget af præfabrikerede betonelementer. Enkelte steder, bl.a. til kælder samt samlinger af de præfabrikerede elementer, er det nødvendigt at lave in-situstøbning. 1.4 Beskrivelse, modeller og tegninger Konstruktionsberegninger og tegninger, der ligger til grund for den statiske dokumentation, kan ses i appendiks A1-A10, samt appendiks D1-D Fremtidige udvidelser Konstruktionen bygges op som et modulbyggeri, så bygningen kan tilpasses til nye brugsmønstre og -krav. Dette gøres ved anvendelse af lette vægsystemer, der kan opstilles og nedtages uden væsentlig bygningsmæssig indgriben. Installationer er placeret så disse understøtter fremtidige tilpasninger af konstruktionen. [Rambøll, Kjaer og Richter, Møller og Grønborg,

5 Grundlag Normer og standarder Projektet vil blive udført ud fra de gældende Eurocodes og de tilhørende nationale annekser. Anvendte Eurocodes: Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Eurocode 1 - Last på bærende konstruktioner Eurocode 2 - Betonkonstruktioner Eurocode 7 - Geoteknik 2.2 Sikkerhed Da konstruktionen er i flere etager, og højden fra terræn til gulvet på øverste etage er mere end 12 m, og da bygningen bruges til bl.a. kontor, vurderes konstruktionen at henføre til høj konsekvensklasse. [Eurocode 0, 2010 Konstruktionen regnes som geoteknisk kategori 2, da konstruktionstypen ikke falder uden for sædvanlig standard, samt at der ikke er særdeles vanskelige jordbundsforhold. [Eurocode 7-1, 2007 Der benyttes en normal dokumentationsklasse, da byggeriet er af simpelt og traditionel karakter og høj konsekvensklasse. [Jensen og Hansen, IKT-værktøjer LaTeX - Tekstbehandlingsprogram Maple 15 - Matematisk beregningsprogram MathCAD 14 - Matematisk beregningsprogram Adobe Photoshop - Billedbehandlings- og tegneprogram Paint.NET - Billedbehandlings- og tegneprogram Google SketchUp 8-3D tegneprogram AutoCAD Tegneprogram Microsoft Excel - Regneark Microsoft Project Tidsplanlægningsprogram 5

6 Forundersøgelser Grunden og lokale forhold Der henvises til den Geotekniske Rapport. 3.2 Geotekniske forhold Der henvises til den Geotekniske Rapport. 6

7 Konstruktioner Statisk virkemåde Konstruktionen udføres som en betonelementkonstruktion. Væg-, facade- og dækelementer over kælderniveau udføres som præfabrikerede elementer. Kælder støbes på stedet. Den lodrette last føres ned til fundamentet igennem de bærende vægge. Den vandrette last på bygningen antages at angribe i de enkelte elementers tyngdepunkt og føres via dækelementerne til de stabilliserende vægge. Flere af betonelementerne er valgt udført som opspændt beton, og dette er med til at sikre bygningens stabillitet. 4.2 Funktionskrav Der er ingen særlige funktionskrav til konstruktionen. 4.3 Levetid Jf. tabel 4.1, og det at bygningen antages som værende en permanent konstruktion, fastsættes den forventede levetid til 50 år. Kategori for Vejledende forventet Eksempler forventet levetid levetid [år 1 10 Ikke-permanente konstruktioner 2 10 til 25 Udskiftelige bærende dele, f.eks. kranbjælker, lejer 3 15 til 25 Landbrugets avlsbygninger o.l Andre almindelige konstruktioner Monumentale bygninger, broer og anlægskonstruktioner Tabel 4.1. Forventet levetid. [Eurocode 2, Robusthed Da konstruktionen henføres til høj konsekvensklasse (CC3), skal der foreligge dokumentation af konstruktionens robusthed. [Eurocode 0,

8 Konstruktionsmaterialer Beton Da det forudsættes, at der anvendes samme betontype i indvendige og udvendige elementer, sættes miljøklassen til aggressiv, dog med den undtagelse, at der benyttes passiv miljøklasse til de indre samlinger. Herudfra forudsættes værdierne listet i tabel 5.1. Parameter Betegnelse Størrelse Densitet, færdigblandet beton ρ 24 kn m 3 Minimumsværdi af betonstyrke f ck 35 MPa Minimum dæklag (aggressiv miljøklasse) c min,a 30 mm Minimum dæklag (passiv miljøklasse) c min,p 10 mm Tolerancetillæg, armering t 10 mm Betons maksimale stenstørrelse d g 16 mm Præfabrikerede betonkonstruktioner Betons trykstyrke og E-modul i armeret beton γ c 1,40 γ 3 Betons trækstyrke γ c 1,60 γ 3 Tabel 5.1. Betonparametre. 5.2 Stål Stålparametrene for armeringen er angivet i tabel 5.2. Parameter Betegnelse Størrelse Stålklasse S MPa Elasticitetsmodul E MPa Densitet ρ kg m 3 Armeringens flydespænding f yd 550 MPa Partialkoefficient for armeringsstyrker γ s 1,20 γ 3 Normal kontrolklasse γ 3 1 Tabel 5.2. Stålparametre. 5.3 Jord Jordparametrene kan ses i den Geotekniske Rapport. 8

9 Laster Lastkombinationer Der ses på to grænsetilstande hhv. brud- og anvendelsesgrænsetilstanden. For hvert af disse tilfælde opstilles lastkombinationer på baggrund af de fundne laster Brudgrænsetilstand Konstruktionen dimensioneres for vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde. Der vælges at dimensionere efter STR/GEO, som anvendes ved styrkesvigt eller stor deformation af en konstruktionsdel [Eurocode 1.1, Til beregning af den dimensionsgivende last anvendes formel (6.1). E d = K FI γ G,j G k,j + K FI γ Q,1 Q k,1 + K FI γ Q,i ψ 0,i Q k,i (6.1) E d Regningsmæssig lastpåvirkning [ kn m 2 K FI Konsekvensklassefaktor [- γ G,j Partialkoefficient for den permanente last [- G k,j Den permanente last [ kn m 2 γ Q,1 Partialkoefficient for den dominerende variable last [- Q k,1 Dominerende variabel last [ kn m 2 γ Q,i Partialkoefficient for øvrige variable laster [- ψ 0,i Lastkombinationsfaktor [- Q k,i Den øvrige variable last [ kn m 2 Partialkoefficienterne til brug ved beregning af den regningsmæssige lastpåvirkning i brudgrænsetilstand er anført i tabel 6.1. K FI γ Gj,sup γ Gj,inf γ Q,1 γ Q,i Konsekvensklasse Tyngde af Tyngde af jord Tyngde af Tyngde af jord CC3 konstruktions- og grundvand konstruktions- og grundvand dele dele 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,5 1,5 Tabel 6.1. Partialkoefficienter til beregning af regningsmæssig lastpåvirkning i brudgrænsetilstand. Lastkombinationsfaktoren for de forskellige tilfælde til beregning af den regningsmæssige lastpåvirkning i brud- og anvendelsesgrænsetilstand, kan ses i tabel 6.2 på den følgende side. 9

10 Gruppe P17 Aalborg Universitet Last ψ 0 ψ 1 ψ 2 Nyttelast B Kontorarealer 0,6 0,4 0,2 H Større forsamlingsarealer 0,6 0,6 0,5 Nyttelast på tage Snelast Ved kombination med dominerende vindlast 0,0 0,0 0,0 Ellers 0,3 0,2 0,0 Vindlast 0,3 0,2 0,0 Tabel 6.2. Tabeloversigt over lastkombinationsfaktorer. De fundne lastkombinationer for bygningen kan ses i tabel 6.3. STR Perm. last Nyttelast B Nyttelast C Vindlast Snelast Dom. var. last 1 1,1 G k,j,sup 1,25 Q k,1 1,25 Q k,1 0,49 Q k,i 0,49 Q k,i Nyttelast 2 1,1 G k,j,sup 0,99 Q k,i 0,99 Q k,i 1,65 Q k,1 0 Vindlast 3 1,1 G k,j,sup 0,99 Q k,i 0,99 Q k,i 0,49 Q k,i 1,65 Q k,1 Snelast 4 0,9 G k,j,inf 1,25 Q k,1 1,25 Q k,1 0,49 Q k,i 0,49 Q k,i Nyttelast 5 0,9 G k,j,inf 0,99 Q k,i 0,99 Q k,i 1,65 Q k,1 0 Vindlast 6 0,9 G k,j,inf 0,99 Q k,i 0,99 Q k,i 0,49 Q k,i 1,65 Q k,1 Snelast Tabel 6.3. Oversigt over lastkombinationer i brudgrænsetilstand Anvendelsesgrænsetilstand Der anvendes tre forskellige lastkombinationer i anvendelsesgrænsetilstanden, karakteristisk (6.2), hyppig (6.3) og kvasipermanent (6.4). E d,kar = G k,j + P + Q k,1 + ψ 0,i Q k,i (6.2) E d,hyp = G k,j + P + ψ 1,1 Q k,1 + ψ 2,i Q k,i (6.3) E d,kva = G k,j + P + ψ 2,i Q k,1 (6.4) De fundne lastkombinationer for bygningen i anvendelsesgrænsetilstanden kan ses i tabel 6.4 på modstående side. 10

11 Gruppe P17 Aalborg Universitet Lastart Karakteristisk Hyppig Kvasipermanent Permanent last (ugunst) G k,sup G k,sup G k,sup Permanent last (gunst) G k,inf G k,inf G k,inf Vindlast dominerende Q k,1 0,2 Q k,1 0 Øvrige - Sne Øvrige - Nytte B 0,6 Q k,i 0,2 Q k,i 0,2 Q k,i Øvrige - Nytte C 0,6 Q k,i 0,5 Q k,i 0,5 Q k,i Snelast dominerende Q k,1 0,2 Q k,1 0 Øvrige - Vindlast 0,3 Q k,i 0 0 Øvrige - Nytte B 0,6 Q k,i 0,2 Q k,i 0,2 Q k,i Øvrige - Nytte C 0,6 Q k,i 0,5 Q k,i 0,5 Q k,i Nyttelast B dominerende Q k,1 0,4 Q k,1 0,2 Q k,1 Øvrige - Vindlast 0,3 Q k,i 0 0 Øvrige - Sne 0,6 Q k,i 0,2 Q k,i 0,2 Q k,i Øvrige - Nytte C 0,6 Q k,i 0,5 Q k,i 0,5 Q k,i Nyttelast C dominerende Q k,1 0,6 Q k,1 0,5 Q k,1 Øvrige - Vindlast 0,3 Q k,i 0 0 Øvrige - Sne 0,6 Q k,i 0,2 Q k,i 0,2 Q k,i Øvrige - Nytte B 0,6 Q k,i 0,5 Q k,i 0,5 Q k,i Tabel 6.4. Oversigt over lastkombinationer i anvendelsesgrænsetilstand. 6.2 Permanente laster Som fastlagt i tabel 5.1 på side 8 har betonen en densitet på 24 kn m 3. Dette bruges til at fastlægge egenvægten af et givet element. Et beregningseksempel på egenvægten af en væg med en højde på 5,1 m, en tykkelse på 0,15 m og en bredde på 3,2 m, kan ses i formel (6.5). p = 24 kn 0, 15 mm 3, 2 m 5, 1 m = 58, 75 kn (6.5) m3 Egenvægten for et givet elemenet vil bl.a. blive brugt til den lodrette lastnedføring som forefindes i Hovedrapporten. 6.3 Nyttelaster Som beskrevet under afsnit 1.1 på side 4, anvendes bygningen til forskellige gøremål, som f.eks. kontor og forelæsninger, dette gør at der findes flere forskellige nyttelaster. De forskellige nyttelaster der optræder i projektet kan ses i tabel 6.5. Kategori q k [ kn m 2 Q k [kn B (Kontorarealer) 2,5 3 C2 (Forelæsningslokaler) 3,5 4 Tabel 6.5. Nyttelaster. Det vælges dog kun, at anvende nyttelasten C2 (forlæsningslokaler), da denne er mest kritisk og for at, kunne benytte etagereduktionsfaktoren. Ved etagebyggeri reduceres 11

12 Gruppe P17 Aalborg Universitet nyttelasten vha. etagereduktionsfaktoren, som regnes ved formel (6.6). α n = 2 + (n 2) ψ 0 n (6.6) α n n ψ 0 Etagereduktionsfaktor Antal etager (>2) fra samme kategori Lastkombinationsfaktor Lastkombinationsfaktoren ψ 0 afhænger af nyttelastkategorien og hvilken lastkombination, der benyttes. Værdierne for faktoren kan ses i tabel 6.2 på side 10. Udregning af den benyttede etagereduktionsfaktor kan ses i (6.7). Reduktionsfaktoren regnes for fem etager samt kategori B/C for nyttelast. α n = 2 + (5 2) 0, 6 5 = 0, 76 (6.7) 6.4 Vindlast Det udvendig og indvendig vindtryk er beregnes vha. hhv. formel (6.8) og (6.9). [Eurocode 1.4, 2007 w e = q p (z e ) c pe (6.8) w e Vindtryk på udvendige flader [ kn [ q p (z e ) Peakhastighedstrykket i højden z kn e m 2 z e Referencehøjde for udvendig vindtryk [m c pe Formfaktor for udvendig vindtryk [- m 2 Det udvendige og indvendige vindtryk regnes ud fra værdierne i tabel 6.6. Det ses ud fra tabellen, at der kun regnes vind for en referencehøjde. Derved indregnes en sikkerhed i form af større vindtryk på den nederste del af bygningen, end der reelt forekommer. Parameter V N/S/Ø Referencehøjde z [m [ 20,45 20,45 Basisvindhastighed V m b,0 s Retningsfaktoren c dir [- 1 0,8 Sæsonfaktoren c season [- 1 1 Terrænfaktor (kategori III) k r [- 0,215 0,215 Turbulensfaktoren k I [- 1 1 Peakhastighedstryk q p (z) [ kn 0,79 0,63 m 2 Tabel 6.6. Værdier til udregning af vindtrykket. Det udvendige vindtryk på bygningen kan ses i tabel 6.7 og 6.8 på modstående side. Illustration af vindtrykket på bygningen kan ses på figur 6.5 på side

13 Gruppe P17 Aalborg Universitet Område Facade Faktor c pe [- [ Vindtryk vest w kn e m 2 [ Vindtryk øst w kn e m 2 A -1,2-0,94-0,75 B -0,8-0,63-0,50 C -0,5-0,39-0,31 D 0,7 0,55 0,44 E -0,3-0,23-0,18 Tag F -1,8-1,42-1,13 G -1,2-0,94-0,75 H -0,7-0,55-0,44 I ± 0,2 ± 0,15 ± 0,12 Tabel 6.7. Udvendigt vindtryk for vest og øst. Område Facade Faktor c pe [- [ Vindtryk nord w kn e m 2 [ Vindtryk syd w kn e m 2 A -1,2-0,75-0,75 B -0,8-0,50-0,50 D 0,75 0,47 0,47 E -0,4-0,25-0,25 Tag F -1,8-1,13-1,13 G -1,2-0,75-0,75 H -0,7-0,44-0,44 I ± 0,2 ± 0,12 ± 0,12 Tabel 6.8. Udvendigt vindtryk for nord og syd. Angivelse af zonerne fra tabel 6.7 og 6.8 kan ses på figur 6.1 til 6.4 på den følgende side og illustration af værdierne kan ses på figur 6.5 på næste side. Figur 6.1. Zoner for vind på facaden, kommende fra øst eller vest. [Eurocode 1.4, 2007 Figur 6.2. Zoner for vind på facaden, kommende fra nord eller syd. [Eurocode 1.4,

14 Gruppe P17 Aalborg Universitet Figur 6.3. Zoner for vind på taget, kommende fra øst eller vest. [Eurocode 1.4, 2007 Figur 6.4. Zoner for vind på taget, kommende fra nord eller syd. [Eurocode 1.4, 2007 Figur 6.5. Illustration af udvendigt vindtryk. Højre side viser taget, venstre side viser siderne. Alle værdier er i kn m 2. 14

15 Gruppe P17 Aalborg Universitet Det indvendige vindtryk er beregnet vha. formel (6.9). w i = q p (z i ) c pi w i Vindtryk på indvendige flader [ kn [ q p (z i ) Peakhastighedstrykket i højden z kn i m 2 z i Referencehøjde for indvendig vindtryk [m c pi Formfaktor for indvendig vindtryk [- m 2 (6.9) Det indvendige vindtryk kan ses i tabel 6.9. Faktor c pi [- [ Vindtryk V w kn i m 2 [ Vindtryk Ø/N/S w kn i m 2 0,2 0,16 0,13-0,3-0,24-0,90 Tabel 6.9. De indvendige vindtryk. Ønskes yderligere beregninger kan disse findes i appendiks D Snelast Den karakteriske snelast kan beregnes ud fra formel [Eurocode 1.3, 2007 s = µ i C e C t s k (6.10) s µ i Formfaktor for snelast [- C e Eksponeringsfaktor [- Snelast [ kn m 2 C t Termisk faktor [- s k Karakteristiske terrænværdi [ kn m 2 Taghældning α [ µ i [- C e [- C t [- s k 0 0,8 0,9 1 1 Tabel Faktorer og værdier til beregning af snelast. Ud fra formel (6.10) og værdierne i tabel 6.10 er snelasten s udregnet til 0,72 kn m 2. 15

16 Litteratur Eurocode 0, Eurocode 0. Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. Dansk standard, Eurocode 1.1, Eurocode 1.1. Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-1: Generelle laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger. Dansk standard, Eurocode 1.3, Eurocode 1.3. Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-3: Generelle laster - Snelast. Dansk standard, Eurocode 1.4, Eurocode 1.4. Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-4: Generelle laster - Vindlast. Dansk standard, Eurocode 2, Eurocode 2. Eurocode 2: Betonkonstruktioner. Dansk standard, Eurocode 7-1, Eurocode 7-1. Eurocode 7 Geoteknik: Del 1: Generelle regler. Dansk standard, Jensen og Hansen, Bjarne Chr. Jensen og Svend Ole Hansen. Bygningsberegninger. ISBN: , 1. udgave. Nyt Teknisk Forlag, Rambøll, Kjaer og Richter, Møller og Grønborg, Rambøll, Kjaer og Richter, Møller og Grønborg. Byggeprogram og dispositionsforslag fra d. 18. januar Aalborg Universitet,

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen A1. Projektgrundlag Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt A1 Projektgrundlag Side: 2 af 39 Titelblad

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet CONE Musikkens Hus - Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag Aalborg Universitet Esbjerg Shahyan Haji - Diplomingeniørprojekt Den 7. januar 2016 1

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges

DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges Høringsudgave den 7. april 2017 DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN)

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1990 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2013

DS/EN 1990 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning og revision af DS/EN 1990 DK NA 2010 og DS/EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag DIN-Forsyning A1. Projektgrundlag B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard 18-04-2016 A1. Projektgrundlag Side 2 af 31 A1. Projektgrundlag Side 3 af 31 Titelblad Tema: Titel: Projektering

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen Appendiksmappen Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt Appendiksmappen Side: 2 af 32 Titelblad Titel:

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Oversigt over Eurocodes

Oversigt over Eurocodes Eurocode systemet Oversigt over Eurocodes Tidsplan for implementering Nationale annekser Forkortede udgaver Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. Ændringer i forhold til DS 409:?

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

appendiks a konstruktion

appendiks a konstruktion appendiks a konstruktion Disposition I dette appendiks behandles det konstruktive system dvs. opstilling af strukturelle systemer samt dimensionering. Appendikset disponeres som følgende. NB! Beregningen

Læs mere

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1990 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning for de

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr.

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr. A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1. PROJEKTGRUNDLAG Sag: Skærbæk Skole Dato: 19.10.2018 Adresse: 6780 Skærbæk, Tønder Kommune Matrikel nr.: 2526 Kvarter: Skærbæk Ejerlav Skærbæk Skole A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation Status: Hovedprojekt Projektnavn: Enghavecentret Adresse: Enghavevej 31 og Mathæusgade 50 Matr. nr. 1524 Udenbys Vestre Kvarter Bygherre: EF Enghavecentret v/ A98 Consulting

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Projektering af betonelementbyggeri. Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg. 11. januar KOA - Bygning D

Projektering af betonelementbyggeri. Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg. 11. januar KOA - Bygning D Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg 11. januar 2019 Projektering af betonelementbyggeri KOA - Bygning D Sune Søndergaard Jensen Diplomingeniørprojekt Vejleder: Christian Frier 5. semester ved det Teknisk-

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann Beregningsprincipper og sikkerhed Per Goltermann Lektionens indhold 1. Overordnede krav 2. Grænsetilstande 3. Karakteristiske og regningsmæssige værdier 4. Lasttyper og kombinationer 5. Lidt eksempler

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.:

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.: A1 Projektgrundlag Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV Sag nr.: 16.11.209 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Martin Brændstrup Christine Meedom-Bæch Randers den 30.10.2017 Randers

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet 07-01-2015 Etagebyggeri i porebeton - stabilitet Danmarksgade 28, 6700 Esbjerg Appendix- og bilagsmappe Dennis Friis Baun AALBORG UNIVERSITET ESBJERG OLAV KRISTENSEN APS DIPLOMPROJEKT 1 af 62 Etagebyggeri

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

A1. Projektgrundlag SAGSNR: DATO: SAG: De Lichtenbergsvej UDFØRT: KK. ADRESSE: De Lichtenbergsvej KONTROL: BBR BYGHERRE:

A1. Projektgrundlag SAGSNR: DATO: SAG: De Lichtenbergsvej UDFØRT: KK. ADRESSE: De Lichtenbergsvej KONTROL: BBR BYGHERRE: A1. Projektgrundlag SAGSNR: 12.092 DATO: 2016.09.21 SAG: De Lichtenbergsvej UDFØRT: KK ADRESSE: De Lichtenbergsvej KONTROL: BBR POSTNR./ BY: BYGHERRE: 8500 Grenå B45 INDHOLD Projektgrundlaget beskriver

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

DS/EN DK NA:2012-høring Følgeartikel: Brudgrænsetilstande, dimensioneringsmetoder og deres partialkoefficienter

DS/EN DK NA:2012-høring Følgeartikel: Brudgrænsetilstande, dimensioneringsmetoder og deres partialkoefficienter DS/EN 1997-1 DK NA:2012-høring Følgeartikel: Brudgrænsetilstande, dimensioneringsmetoder og deres partialkoefficienter Fra den spæde start til en artikel, 2011-03-17 ------------ til den første gang blev

Læs mere

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Ingeniørdocent, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen Niels Bohrs Allé 1 5230

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

A1 PROJEKTGRUNDLAG. Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup. Rev. A. Sag nr.: Ændringer rev. A:

A1 PROJEKTGRUNDLAG. Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup. Rev. A. Sag nr.: Ændringer rev. A: A1 PROJEKTGRUNDLAG Rev. A Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup Sag nr.: 17.06.134 Ændringer rev. A: - A1.6.2 Permanente laster: Tagkonstruktioner over ny spisesal og fitnessrum forberedes for last

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Afgangsprojekt. Blue Water Shipping -Projektgrundlag. Aalborg Universitet Esbjerg Bygge- og anlægskonstruktion. Mirna Bato

Afgangsprojekt. Blue Water Shipping -Projektgrundlag. Aalborg Universitet Esbjerg Bygge- og anlægskonstruktion. Mirna Bato Afgangsprojekt Blue Water Shipping -Projektgrundlag Mirna Bato 20-05-2018 Aalborg Universitet Esbjerg Bygge- og anlægskonstruktion Blue Water Shipping Projektgrundlag 1 Blue Water Shipping Projektgrundlag

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner 10. juli 2007 /ejj Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner Tillæg 1 til bygningsreglement 2007, der endnu ikke er sat i kraft, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen A2. Statiske Beregninger Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt A2 Statiske beregninger Side: 3

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek 2011 Afgangsprojekt Tanja van der Beek 09-02-2011 Titelblad 1 Titelblad Titel: Campus Varde Periode: Fra d. 18. 11. 2010 til d. 01. 02. 2011 Forfatter: Vejleder: Tanja van der Beek Sven Krabbenhøft Side

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side: 1 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning A. Konstruktionsdokumentation Status: Projektnavn: Adresse: Bygherre: Projekt-nr.: Dokument-nr.: Udarbejdet af: Ali Bagherpour Underskrift Kontrolleret

Læs mere