Forside. IP-telefon Brugervejledning. Nortel Networks Communication Server 1000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside. IP-telefon 2004. Brugervejledning. Nortel Networks Communication Server 1000"

Transkript

1 Forside Nortel Networks Communication Server 1000 IP-telefon 2004 Brugervejledning

2

3 Revisionshistorik Revisionshistorik September 2004 Standard Dette dokument er opdateret for at understøtte Nortel Networks Communication Server 1000 version 4.0. Oktober 2003 Standard Dette dokument er opdateret for at understøtte Succession3.0-software og funktionen Net6 Transformation Gateway. November 2002 Standard Dette dokument er opdateret for at understøtte Meridian 1 Release og CSE 1000, version 2.0. Juni 2001 Standard

4 Revisionshistorik 4

5 Indhold Indhold Om IP-telefon Grundlæggende funktioner Telefonens kontrolfunktioner Telefonens display Opkaldsfunktioner og FFC (Flexible Feature Codes) Sikkerhedsfunktioner Indtaste og redigere tekst Indtaste tekst ved hjælp af telefonens tastatur Redigere tekst ved hjælp af softtasterne Tilslutte IP-telefon 2004's komponenter Inden du går i gang Fremgangsmåde Konfigurere indstillinger på IP-telefon Bruge menuen Telefonindstillinger Indstille lydstyrke Indstille skærmens lysstyrke Valg af sprog Vælge dato/tid Vise displayfejl Vælge tasteklik Vælge ringetype Aktivering af opkaldstimer Aktivering af Standard-opkaldssti Redigere navn på funktionstast Se sætinfo

6 Indhold Sådan konfigureres opkaldslogindstillinger Konfigurere opkaldslisteloggen Sådan konfigureres Nyt opkald indik Konfigurere Foretrukken navnereg Konfigurere Områdekodeangivelse Konfigurering af Vist navneformat Foretage et opkald Foretage opkald med håndsættet løftet Foretage opkald med håndsættet lagt på Brug håndfrit opkald Bruge telefonbogens programmer Foretage et opkald ved hjælp af Fælles telefonbog Foretage et opkald ved hjælp af Privat telefonbog Foretage et opkald ved hjælp af Opkaldsliste Foretag et opkald ved hjælp af Genopkaldsliste Bruge Forudindtastning Brug AutoOpkald Aktivere Notering Foretage genopkald til det sidst kaldte nummer Brug af Kortnummervalg Foretag et ubegrænset kortnummervalg Foretag et opkald ved hjælp af Hotline Foretag et Intercom-opkald Besvar et opkald Under et aktivt opkald Sætte et opkald på hold Omstille et opkald Bruge Tidsbaseret påmindelsesopkald

7 Indhold Bruge Tilbagekald til omstillingsbord Brug Opkaldsparkering Registrering af nummeret på den, der ringer op Vis indgående opkald Spore et chikaneopkald Indgående opkald Aktivere Automatisk svar Aktiver Opkaldssvar Brug af Opkald venter Når du er væk fra skrivebordet Bruge Medflytning Bruge Intern medflytning Brug Ekstern medflytning Sikring af telefonen Samtale med mere end én person Bruge funktionen Forbind opkald Etablere et telefonmøde Bruge funktionen Vis mødedeltagere og afbryd forbindelse.. 87 Bruge Gruppeopkald Arbejde uden forstyrrelse Aktivere Sæt fravær Yderligere opkaldsfunktioner Bruge Omstil AutoOpkald Bruge Summer Bruge Forbind til personsøgeopkald til at give en besked Bruge Centrex-/tjenesteafbryderknap

8 Indhold Debitere et opkald eller et tvunget opkald Bruge funktionen Udvidet tilsidesæt Brug af funktionen Tvungen parkering Tilsidesætte et optaget-signal Bruge Udløs privat Brug Personsøgning Bruge Stemmekald Yderligere funktioner Privat telefonbog Opkaldsliste Genopkaldsliste Virtuelt kontor Virtuelt kontor, log på Der vises en brugeroplysningslinje i alle display, hvor arbejdstelefonnummeret vises Virtuelt kontor på din arbejdstelefon Virtuelt kontor, log af Media Gateway 1000B Test lokal tilstand Igen normal tilstand Fejlfinding i forbindelse med MG 1000B Servicefunktioner Indstille automatisk vækning AktivereBeskedregistrering Bruge Stuepige-id Visning af værelsesstatus Eksterne serverprogrammer Bruge Net6 Transformation Gateway Interaktion mellem opkald

9 Indhold Interaktion mellem funktioner Flexible Feature Codes (FFC'er) Tilbehør Tastudvidelsesmodul (KEM) til IP-telefon Udtryk, du skal kende Stikordsregister

10 Indhold 10

11 Om IP-telefon 2004 Om IP-telefon 2004 IP-telefon 2004 tilfører tale og data på skrivebordet direkte fra et LAN (Local Area Network) via en Ethernet-forbindelse. Bemærk 1: Det er ikke alle funktioner, der er tilgængelige på alle telefoner. Kontakt systemadministratoren for at få klarhed over, hvilke funktioner du kan benytte. Bemærk 2: I denne vejledning vises teksten til programmerbare linjetaster (DN)/funktionstaster ud for tasten, mens teksten til softtaster vises direkte over tasten. Figur 1 viser tekster til taster. Figur 1: Tekster til programmerbare linjetaster(dn)/ funktionstaster og softtaster 11

12 Om IP-telefon 2004 Grundlæggende funktioner IP-telefon 2004 understøtter følgende funktioner: 12 programmerbare funktionstaster: seks (fysiske) brugerdefinerede funktionstaster og seks linjer/funktioner, som du kan få adgang til via Skift-tasten fire softtaster (brugerdefinerede), som giver adgang til maksimalt 10 funktioner Bemærk: Det afhænger af konfigurationen af din IP-telefon 2004, om du kan bruge softtastfunktionaliteten. Spørg din systemadministrator, hvis du er i tvivl. LCD-display med flere felter højttaler til opkald eller aflytning med håndsættet lagt på styreknapper til justering af lydstyrke for ringetone, højttaler, håndsæt og hovedsæt seks specialiserede faste taster: Afbryd Telefonbog Besked (indbakke) Udbakke/Skift Tjenester Udvid til pc fire faste taster til opkaldsbehandling: Hold Farvel Håndfri Slå fra delt LAN-adgang med en pc hovedsætstik med Til/fra-tast automatisk netværkskonfiguration kompatibelt med høreapparat 12

13 Om IP-telefon 2004 Figur 2: IP -telefon 2004 Telefonens kontrolfunktioner Bemærk: IP-telefon 2004 kan leveres med ekstra taster. Tekst i parenteser angiver etiketter, som vises på ekstra taster, f.eks. (Tjenester). Brug Indstilling af lydstyrke til at justere lydstyrken i håndsættet, hovedsættet, højttalerne, ringetonen og håndfrifunktionerne. Tryk på højre side af vippeknappen for at øge lydstyrken, og tryk på venstre side for at reducere lydstyrken. 13

14 Om IP-telefon 2004 Brug Primært telefonnummer (DN) til at få adgang til en enkelt linje og aktivere opkald med håndsættet lagt på. Programmerbare linjetaster (DN)/ funktionstaster er ekstra DN'er eller funktionstaster, som bruges til at få adgang til yderligere funktioner. En LCD-indikator, der lyser konstant ud for en linjetast (DN) angiver, at funktionen eller linjen er aktiv. En blinkende LCD angiver, at linjen er sat på hold, eller at funktionen er ved at blive programmeret. (Farvel) Brug tasten Farvel til at afslutte et aktivt opkald. (Hold) Tryk på tasten Hold for at sætte et aktivt opkald på hold. Tryk på linjetasten (DN) ud for den blinkende LED-indikator for at vende tilbage til det parkerede opkald. (Bsk/Indbakke) Tryk på tasten Besked (indbakke) for at få adgang til din talepostkasse. Brug navigationstasterne til at rulle gennem menuer og lister, som vises på LCD-displayet. 14

15 Om IP-telefon 2004 (Tjenester) Tryk på tasten Tjenester, og brug navigationstasterne til at få adgang til følgende punkter: Telefonindstillinger: Indstil. lydstyrke Indstilling af lysstyrke Sprog Dato/tid Standard-opkaldssti Opkaldstimer Vis fejlf. på display Tasteklik Ringetype Skift funktion på tast Sætinfo Adgangskodeadm: Kontroladgangskode til base Display Network Diagnostics Utilities Bemærk: Kun din systemadministrator eller tjenesteudbyder kan bruge Display Network Diagnostics Utilities til at udføre internetfejlfinding. 15

16 Om IP-telefon 2004 Virtuelt kontor, log på og Virtuelt kontor, log af (hvis Virtuelt kontor er konfigureret) Test lokal tilstand og Igen normal tilstand (hvis Media Gateway 1000B er konfigureret) Bemærk 1: Tryk på tasten Tjenester for at afslutte en menu eller et menupunkt. Bemærk 2: Hvis menuen Adgangskodeadm. ikke er tilgængelig på din IP -telefon 2004, skal du kontakte systemadministratoren. Tryk på tasten Hovedsæt for at besvare et opkald ved hjælp af hovedsættet eller for at skifte et opkald fra håndsættet eller håndfri til hovedsættet. Tryk på tasten Højttaler for at aktivere Håndfri. Højttalerens LED-indikator lyser for at angive, når håndfri er aktiv. (Skift) Tryk på tasten Udbakke/Skift for at skifte mellem sider med funktionstaster og for at få adgang til yderligere seks linjer/funktioner og yderligere 24 linjer på tastudvidelsesmodulet (KEM) til Nortel Networks IP-telefoner. (Telefonbog) Tryk på tasten Telefonbog for at få adgang til telefonbogstjenesterne. 16

17 Om IP-telefon 2004 (Slå fra) Tryk på tasten Slå fra for at lytte til den modtagende part uden at sende. Tryk på tasten Slå fra igen for at vende tilbage til tovejssamtale. Tasten Slå fra gælder for mikrofoner til håndfri, håndsæt og hovedsæt. Slå fra LED-indikatoren blinker, når indstillingen Slå fra er i brug. (Afbryd) Tryk på tasten Afbryd for at afslutte et aktivt program. Det påvirker ikke status for aktuelle opkald i telefonen, når du trykker på tasten Afbryd. Softtaster (brugerdefinerede) er placeret under LCD-displayet. LCD-etiketten oven over tasten ændres, så den passer til den aktive funktion. Bemærk: Hvis der vises en trekant foran en tastetiket, er funktionen aktiv. Tryk på tasten Mere.. for at få adgang til det næste lag softtaster (brugerdefinerede). Når der vises en besked til brugeren, lyser indikatoren Besked venter. Denne indikator blinker også, når sættets ringetone er slået TIL. Tasten Udvid til pc bruges til at åbne eksterne serverprogrammer, f.eks. Net6. Tasten Kopi er en fast tast, som er forbeholdt fremtidig udvikling. 17

18 Om IP-telefon 2004 Telefonens display IP-telefon 2004 har tre displayområder: Det øverste displayområde viser status for linje- og funktionstaster. Det midterste displayområde indeholder oplysninger på én linje om f.eks. opkalderens nummer, opkalderens navn, funktionsprompter, brugerindtastede cifre, dato og klokkeslæt for oplysninger og sætinfo. Det nederste displayområde indeholder etiketter til funktionstaster. Figur 3 viser et LCD-display i standbytilstand. Figur 3: LCD-displayet på IP-telefon

19 Om IP-telefon 2004 Opkaldsfunktioner og FFC (Flexible Feature Codes) Opkaldsfunktioner og FFC'er skal håndteres af systemadministratoren. Kontakt systemadministratoren for at få konfigureret telefonens funktioner og koder. Opkaldsfunktionerne og FFC'erne skal tildeles til telefonen og understøttes af systemsoftware. Sikkerhedsfunktioner Din kontroladgangskode til basen aktiverer følgende sikkerhedsfunktioner: Elektronisk lås, som forhindrer andre i at foretage opkald fra din telefon. Adgangskodebeskyttede telefonfunktioner (f.eks. Privat telefonbog, Genopkaldsliste og Opkaldsliste). Den kontroladgangskode, du får indledningsvis, defineres af systemadministratoren. Du kan få yderligere oplysninger af systemadministratoren. Sådan ændrer du din kontroladgangskode: (Tjenester) 1. Tryk på tasten Tjenester. 2. Tryk på Op/Ned-tasterne for at rulle, og marker Adgangskodeadm. 19

20 Om IP-telefon Tryk på tasten Vælg. 4. Tast din adgangskode ud for prompten fra tastaturet. 5. Tryk på Op/Ned-tasterne for at rulle, og marker Ny adgangskode. 6. Tryk på tasten Vælg. 7. Tast den nye adgangskode fra tastaturet. 8. Tryk på Vælg for at godkende den nye adgangskode. Bemærk: Hvis du ikke kan låse IPtelefon 2004 op, eller hvis du har glemt din kontroladgangskode til basen, skal du kontakte systemadministratoren. Bemærk: Standardindstillingen for adgangskodebeskyttelse er slået til. 20

21 Om IP-telefon 2004 Sådan slås adgangskodebeskyttelse til/fra: (Telefonbog) 1. Tryk på tasten Telefonbog. 2. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker Skift beskyttelsestilst. 3. Tast din adgangskode (hvis adgangskodebeskyttelse er aktiveret) fra tastaturet. 4. Tryk på tasten Enter. 5. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker en af følgende indstillinger: Aktiver adgangskodebeskyttelse Deaktiver adgangskodebeskyttelse eller 6. Vælg én af følgende muligheder: Ja for at godkende det valgte. Nej for at gå tilbage til menuen Telefonbog. 7. Tryk på tasten Udført. 21

22 Indtaste og redigere tekst Indtaste og redigere tekst Du kan indtaste og redigere tekst på IP-telefon 2004 på følgende måder: Indtast og rediger tekst ved hjælp af telefonens tastatur Rediger tekst ved hjælp af softtasterne Indtaste tekst ved hjælp af telefonens tastatur Du kan bruge tastaturet til at indtaste tekst, når du bruger funktioner som Privat telefonbog, Genopkaldsliste og Opkaldsliste. Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet "A", skal du trykke på tasten med nummeret 2 én gang. Hvis du vil indtaste bogstavet "C", skal du trykke på tasten med nummeret 2 tre gange. Bemærk: Der er ikke tilknyttet bogstaver til tasterne med nummer 1 og 0. Redigere tekst ved hjælp af softtasterne Du kan bruge softtasterne til at redigere tekst, når du bruger funktioner som Privat telefonbog, Genopkaldsliste og Opkaldsliste. Du kan redigere en post i din private telefonbog ved at trykke på tasten Telefonbog og vælge den ønskede post i telefonbogen. Sådan redigeres tekst: 1. Tryk på softtasten Redig. 2. Tryk på Venstre/Højre-navigationstast for at bladre gennem teksten. 3. Vælg den relevante redigeringssofttast for den handling, du vil udføre. 4. Hvis du ikke kan se tasten, skal du trykke på softtasten Mere.. for at gå til det næste lag af softtaster. 5. Tryk på navigationstasten Op for at få adgang til symbolerne. 22

23 Indtaste og redigere tekst 6. Tryk på Venstre/Højre-navigationstast for at gå til et bestemt symbol. 7. Tryk på softtasten Vælg for at vælge et symbol. 8. Tryk på softtasten Næste for at aktivere ændringerne. Tabel 1 beskriver softtasternes redigeringsfunktioner på IP-telefon Tabel 1: Beskrivelse af redigeringssofttast Softtast Annuller Vælg Ryd Store Slet Udført/Vælg/Tast Mere... Beskrivelse Handlingen annulleres. Vælger et symbol. Rydder indtastningsfeltet. Skriver det næste bogstav med enten stort eller lille. Går ét tegn tilbage. Disse tasters funktion afhænger af anvendelsen. Giver adgang til flere softtaster. 23

24 Tilslutte IP-telefon 2004's komponenter Tilslutte IP-telefon 2004's komponenter Inden du går i gang FORSIGTIG Beskadigelse af udstyr IP-telefon 2004 må ikke tilsluttes et almindeligt telefonstik. Det kan medføre alvorlig beskadigelse af IP-telefon. Kontakt systemadministratoren for at sikre dig, at du slutter håndsættet til et 10/100BaseT Ethernetstik. Fremgangsmåde 1. Slut den ene ende af håndsættets ledning til håndsætstikket (der er angivet med et håndsætikon) bag på telefonen. Tilslut den anden ende i stikket på håndsættet. 2. Vælg én af følgende tilslutningsmuligheder: a. Hvis telefonen ikke skal dele LAN-adgang med en pc, skal du sætte den ene ende af CAT5-kablet i LAN Ethernet-porten (der er angivet med et LAN-ikon) bag på telefonen. Sæt den anden ende af CAT5-kablet i IP-netværket. b. Hvis telefonen skal dele LAN-adgang med en pc, skal du sætte den ene ende af CAT5-kablet i LAN Ethernet-porten (der er angivet med et LAN-ikon) bag på telefonen og den anden ende i IP-netværket. Sæt den ene ende af et andet CAT5-kabel i PC Ethernet-porten (der er angivet med et pc-ikon) på bagsiden af telefonen og den anden ende i computerens Ethernet-port. 3. Kontakt installationsteknikeren for at få oplyst den korrekte strømforsyning. Denne telefon kan få strøm via en vekselstrømsadapter eller via et LAN-netværk. 4. Sno ledningen rundt om lastningsskruen, så krogen og kanalen fastholdes, og der oprettes en sikker strømtilslutning. 24

25 Tilslutte IP-telefon 2004's komponenter 5. Fastgør telefonens fod nederst på telefonen. Brug vinkelgrebet øverst bag på telefonen til at justere positionen. Figur 4 viser tilslutningssteder på IP-telefon Figur 4: Tilslutningssteder på IP-telefon 25

26 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Menuen Tjenester på IP-telefon 2004 indeholder følgende undermenuer: Menuen Telefonindstillinger her kan du eller netværksadministratoren konfigurere telefonindstillingerne. Menuen Adgangskodeadm. her kan du eller systemadministratoren ændre kontroladgangskoden til basen. Menuerne Virtuelt kontor, log på og Test lokal tilstand (for filial) vises, når en tjenesteklasse til IP-telefon 2004 er sat til Virtuelt kontor og filial. Yderligere oplysninger findes på side 111. Bemærk: Hvis menuerne Adgangskodeadm., Virtuelt kontor, log på og Test lokal tilstand ikke er tilgængelige på din IP-telefon 2004, skal du kontakte systemadministratoren. Menuen Telefonindstillinger indeholder følgende indstillinger: Indstil. lydstyrke... Indstilling af lysstyrke Sprog... Dato/tid... Standard-opkaldssti Vis fejlf. på display Tasteklik Ringetype... Skift funktion på tast Sætinfo Opkaldstimer Bemærk: Når en indstilling har en underliste, vises der en ellipse (...) efter indstillingen. 26

27 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Bruge menuen Telefonindstillinger Sådan bruges menuen Telefonindstillinger: 1. Tryk på tasten Tjenester. 2. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker Telefonindstillinger. 3. Tryk på tasten Vælg. 4. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker en indstilling (f.eks. Sprog ). 5. Tryk på tasten Vælg. I displayet vises der oplysninger om, hvordan du kan tilpasse det markerede. eller 6. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme ændringer og vende tilbage til menuen Telefonindstillinger. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 27

28 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Indstille lydstyrke Du kan justere lydstyrken ved at trykke på tasten Tjenester og vælge Indstilling af lydstyrke i menuen Telefonindstillinger. Vælg én af følgende muligheder: Ringetone Håndsæt Håndfri Summer Sådan justeres lydstyrken for ringetonen: 1. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker Ringetone. 2. Tryk på tasten Vælg. eller 3. Vælg en af følgende indstillinger for at øge eller mindske lydstyrken: Tryk på softtasterne Lavere/Højere. Tryk på Op/Nednavigationstasterne. 28

29 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 eller 4. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme ændringerne og vende tilbage til menuen Telefonindstillinger. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. Sådan justeres lydstyrken for Håndsæt lytte: 1. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker Håndsæt lytte. 2. Tryk på tasten Vælg. eller 3. Du kan øge eller mindske lydstyrken på to måder: Tryk på softtasterne Lavere/Højere. Tryk på Op/Nednavigationstasterne. eller 4. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme ændringerne og gå tilbage til menuen Telefonindstillinger. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 29

30 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Sådan justeres lydstyrken for Håndfri lytte: 1. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker Håndfri lytte. 2. Tryk på tasten Vælg. eller 3. Vælg en af følgende indstillinger for at øge eller mindske lydstyrken: Tryk på softtasterne Lavere/Højere. Tryk på Op/Nednavigationstasterne. eller 4. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme ændringerne og vende tilbage til menuen Telefonindstillinger. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 30

31 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Sådan justeres lydstyrken for Hovedsæt lytte: 1. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at rulle, og marker Hovedsæt lytte. 2. Tryk på tasten Vælg. eller 3. Vælg en af følgende indstillinger for at øge eller mindske lydstyrken: Tryk på softtasterne Lavere/Højere. Tryk på Op/Nednavigationstasterne. eller 4. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme ændringerne og vende tilbage til menuen Telefonindstillinger. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 31

32 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Sådan justeres lydstyrken for Summer: 1. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at rulle, og marker Summer. 2. Tryk på tasten Vælg. eller 3. Vælg en af følgende indstillinger for at øge eller mindske lydstyrken: Tryk på softtasterne Lavere/Højere. Tryk på Op/Nednavigationstasterne. eller 4. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme ændringerne og gå tilbage til menuen Telefonindstillinger. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 32

33 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Indstille skærmens lysstyrke Hvis du vil justere LCD-displayets lysstyrke, skal du trykke på tasten Tjenester og vælge Indstil. lysstyrke i menuen Telefonindstillinger. Bemærk: Hvis du har tilknyttet et tastudvidelsesmodul (KEM) til din Nortel Networks IP-telefon, justeres lysstyrkeindstillingerne for tastudvidelsesmodulet også, når du justerer telefonens LCD-display. Sådan indstilles skærmens lysstyrke: eller 1. Vælg en af følgende indstillinger for at øge eller mindske skærmens lysstyrkeniveau: Tryk på softtasterne Lavere/Højere. Tryk på Op/Nednavigationstasterne. eller 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme ændringerne og gå tilbage til menuen Telefonindstillinger. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 33

34 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Valg af sprog Displayet er tilgængeligt på flere sprog. Du kan vælge et sprog ved at trykke på tasten Tjenester og vælge Sprog i menuen Telefonindstillinger. Sådan vælges et sprog: 1. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker det ønskede sprog (f.eks. German [Deutsche]). eller 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme det ønskede sprog og vende tilbage til menuen Telefonindstillinger. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 34

35 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Vælge dato/tid Der findes flere formater for dato/tid. Formaterne er baseret på henholdsvis 12-timers og 24-timers format. Du vælger dato/tid ved at trykke på tasten Tjenester og vælge Dato/tid i menuen Telefonindstillinger. Sådan vælges dato og tid: 1. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker det ønskede format. Der vises eksempelformater for oven i højre side af displayområdet. eller 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme formatet og vende tilbage til menuen Telefonindstillinger. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 35

36 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Vise displayfejl Indstillingen Vis fejlf. på display tester telefonens display og indikatorlamper. Du kan få adgang til indstillingen ved at trykke på tasten Tjenester og vælge Vis fejlf. på display i menuen Telefonindstillinger. Sådan vælges displaymuligheder: 1. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle gennem listen over displaymuligheder. 2. Tryk på tasten Annuller for at vende tilbage til menuen Telefonindstillinger. 36

37 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Vælge tasteklik Indstillingen Tasteklik frembringer DTMF-lyde (Dual-Tone Multi- Frequency), en enkelt tone eller ingen lyd, når du trykker på en tast på tastaturet. Du kan vælge et tasteklik ved at trykke på tasten Tjenester og vælge Tasteklik i menuen Telefonindstillinger. Sådan vælges et tasteklik: 1. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker et af følgende tasteklik: Ingen deaktiverer alle toner. Kort klik aktiverer den samme tone for alle taster. TONE aktiverer en individuel DTMFtone for hver tast. eller 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme den valgte ringetone og vende tilbage til menuen Telefonindstillinger. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 37

38 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Vælge ringetype Indstillingen Ringetype angiver telefonens ringetone. Du kan vælge en ringetone ved at trykke på tasten Tjenester og vælge Ringetype i menuen Telefonindstillinger. Sådan vælges en ringetype: 1. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker en af ringetonerne. 2. Tryk på tasten Afspil for at lytte til et eksempel på ringetonen. 3. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme ringetypen og vende tilbage til menuen Telefonindstillinger. Tryk på tasten Stop, og brug navigationstasterne Op/Ned til at vælge en anden ringetype. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 38

39 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Aktivering af opkaldstimer Opkaldstimeren måler, hvor lang tid du bruger på hvert opkald. Du kan aktivere opkaldstimeren ved at trykke på tasten Tjenester og vælge Opkaldstimer i menuen Telefonindstillinger. Sådan aktiveres opkaldstimeren eller 1. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Til for at aktivere opkaldstimeren. Tryk på tasten Fra for at deaktivere opkaldstimeren. eller 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen Telefonindstillinger. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 39

40 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Aktivering af Standard-opkaldssti Med indstillingen Standard-opkaldssti kan du bruge et hovedsæt eller funktionen Håndfri til at betjene din IP-telefon, mens håndsættet er lagt på. Du kan aktivere Standard-opkaldssti ved at trykke på tasten Tjenester og vælge Standard-opkaldssti i menuen Telefonindstilling. Sådan aktiveres standard-opkaldsstien: 1. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker en af følgende indstillinger: Håndfri aktiveret Hovedsæt aktiveret eller 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 40

41 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Redigere navn på funktionstast Ved hjælp af indstillingen Rediger funktionstast kan du ændre de navne, der vises ud for hver funktionstast, eller du kan gendanne tasternes standardfunktioner (samlet eller hver for sig). Du kan give funktionstaster nye navne ved at trykke på tasten Tjenester og vælge Rediger funktionstast i menuen Telefonindstillinger. Bemærk: Hvis en funktionstast er konfigureret som autoopkaldstast, ændres funktionen ikke, hvis autoopkaldstastens konfiguration ændres. Sådan omdøbes tasterne: 1. Tryk på tasten Vælg. 2. Tryk på den funktionstast, du er ved at ændre. Bemærk: Hvis du trykker på en primær DN-tast, vises der en fejlmeddelelse. 3. Skriv de nye oplysninger til funktionstasten. Tryk på navigationstasten Op, hvis du vil skrive specialtegn. Oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, finder du i Indtaste tekst ved hjælp af telefonens tastatur på side

42 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 eller 4. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme ændringerne og vende tilbage til menuen Telefonindstillinger. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. Sådan gendannes standardnavnene: Du kan gendanne funktionstasternes navne ved at trykke på tasten Tjenester og vælge Rediger funktionstast i menuen Telefonindstillinger. 1. Tryk på tasten Vælg. 2. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker en af følgende indstillinger: a. Genindstil tastfunk. Tryk på Ja for at gendanne standardindstillingerne for alle funktionstasterne. b. Genindst. en tastfunk. Tryk på tasten Vælg. Tryk på funktionstasten. Tryk på Ja for at gendanne standardværdien for den valgte funktionstast. Bemærk: Når en funktionstasts standardværdi er gendannet, kan du ikke fortryde ændringen. Etiketindstillingerne skal genindtastes. 42

43 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Se sætinfo Indstillingen Sætinfo viser følgende sætspecifikke oplysninger: IP-adresse Hardware-id for din IP-telefon Nuværende firmware-version Du kan se sætinfo ved at trykke på tasten Tjenester og vælge Sætinfo i menuen Telefonindstillinger. Sådan får du vist sætinfo: 1. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle gennem sætinfo-listen. 2. Tryk på tasten Annuller for at vende tilbage til menuen Telefonindstillinger. Sådan konfigureres opkaldslogindstillinger Brug opkaldslogindstillingerne til at konfigurere følgende indstillinger: Opkaldslistelog Nyt opkald indik. Foretrukken navnereg. Områdekodeangivelse 43

44 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Konfigurere opkaldslisteloggen Du kan konfigurere opkaldslisten til at registrere alle indgående opkald eller kun ubesvarede opkald. Standardindstillingen er "Registrer alle kald". Hvis du kun vil registrere ubesvarede opkald, skal du trykke på tasten Tjenester og vælge Opkaldslogindstillinger i menuen Telefonindstillinger. Sådan registreres ubesvarede opkald: 1. Tryk på tasten Vælg for at vælge Indgående opkald. 1. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker indstillingen Registreringstilstand. 2. Tryk på tasten Vælg. 3. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker indstillingen Registrer ubesv. kald. eller 4. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme indstillingen. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 44

45 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Sådan konfigureres Nyt opkald indik. Du kan konfigurere IP-telefon 2004 til at vise en besked, som angiver, at der er modtaget et nyt opkald. Standardindstillingen er "Til". Du konfigurerer indstillingen ved at trykke på tasten Tjenester og vælge Opkaldslogindstillinger i menuen Telefonindstillinger. Sådan konfigureres Nyt opkald indik. 1. Tryk på tasten Vælg for at vælge Indgående opkald. 2. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker indstillingen Nyt opkald indik. 3. Tryk på tasten Vælg. 4. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker en af følgende indstillinger: Nyt opkald indik.: Fra Nyt opkald indik.: Til eller 5. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme indstillingen. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 45

46 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Konfigurere Foretrukken navnereg. Du kan konfigurere din IP-telefon 2004 til at vise navnet på den person, der kalder op, sådan som det står angivet i Privat telefonbog. Standardindstillingen er "Fra". Du konfigurerer indstillingen ved at trykke på tasten Tjenester og vælge Opkaldslogindstillinger i menuen Telefonindstillinger. Sådan konfigureres Foretrukken navnereg. 1. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker indstillingen Foretrukken navnereg. 2. Tryk på softtasten Vælg. 3. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at rulle, og marker en af følgende indstillinger: Foretruk. navnereg.: Til Foretruk. navnereg.: Fra eller 4. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme indstillingen. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 46

47 Konfigurere indstillinger på IP-telefon 2004 Konfigurere Områdekodeangivelse Menuen Områdekodeangivelse gør det muligt for brugeren at gemme op til tre områdenumre (områdekoder). Når der kommer et indgående opkald med et områdenummer, som svarer til et af de tre gemte områdenumre, vises opkaldet med telefonnummeret efterfulgt af områdenummeret (og ikke omvendt). Denne ændring af rækkefølgen bruges også, når brugeren ruller gennem opkaldslisten. Du konfigurerer indstillingen ved at trykke på tasten Tjenester og vælge Opkaldslogindstillinger i menuen Telefonindstillinger. Sådan konfigureres standardområdenumre (højst tre): 1. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker indstillingen Områdekodeangivelse. 2. Tryk på softtasten Vælg. 3. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker en af følgende indstillinger: Områdenummer 1 Områdenummer 2 Områdenummer 3 4. Tryk på softtasten Vælg. 47

48 Konfigurere indstillinger på IP-telefon Brug tastaturet til at indtaste nummeret ved prompten. eller 6. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme indstillingen. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. Sådan redigeres områdenummervisningen: 1. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker indstillingen Områdekodeangivelse. 2. Tryk på softtasten Vælg. 3. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker en af følgende indstillinger: Områdenummer 1 Områdenummer 2 Områdenummer 3 4. Tryk på softtasten Vælg. 48

49 Konfigurere indstillinger på IP-telefon Brug tastaturet til at redigere nummeret. eller 6. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme indstillingen. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. Konfigurering af Vist navneformat Du kan konfigurere din IP-telefon 2004 til at vise navnet på den person, der ringer op, i følgende formater: fornavn/efternavn efternavn/fornavn Du konfigurerer indstillingen ved at trykke på tasten Tjenester og vælge Opkaldslogindstillinger i menuen Telefonindstillinger. Sådan konfigureres Vist navneformat: 1. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker Vist navneformat. 2. Tryk på softtasten Vælg. 49

50 Konfigurere indstillinger på IP-telefon Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at rulle, og marker en af følgende indstillinger: fornavn, efternavn efternavn, fornavn eller 4. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Vælg for at gemme indstillingen. Tryk på tasten Annuller for at bevare de eksisterende indstillinger. 50

51 Foretage et opkald Foretage et opkald I dette afsnit beskrives de funktioner, der er knyttet til at foretage et opkald. Der er flere måder at foretage et opkald på fra en IP-telefon Foretage opkald med håndsættet løftet 1. Løft håndsættet. 2. Tast nummeret. (Farvel) 3. Vælg en af følgende muligheder for at afslutte opkaldet: Læg håndsættet på. Tryk på tasten Farvel. Foretage opkald med håndsættet lagt på 1. Lad håndsættet blive liggende. 2. Tryk på linjetasten (DN). 51

52 Foretage et opkald 3. Tast nummeret, når du kan høre klartonen. 4. Løft håndsættet, når den person, du ringer til, svarer. (Farvel) 5. Vælg en af følgende muligheder for at afslutte opkaldet: Læg håndsættet på. Tryk på tasten Farvel. Brug håndfrit opkald Du kan bruge håndfrit opkald, hvis du vil bruge en indbygget mikrofon og højttaler eller et hovedsæt i stedet for håndsættet. Under et aktivt opkald kan du skifte mellem håndsæt og håndfri tilstand. 1. Tryk på tasten Håndfri. 2. Hvis der er tilsluttet et hovedsæt, skal du trykke på tasten Hovedsæt. 3. Tast nummeret. 52

53 Foretage et opkald Sådan afsluttes et håndfrit opkald: (Farvel) Tryk på tasten Farvel. Sådan slås et håndfrit opkald fra: (Slå fra) 1. Tryk på tasten Slå fra. LED-indikatoren blinker. (Slå fra) 2. Tryk på tasten Slå fra igen for at vende tilbage til håndfri tovejssamtale. Sådan skiftes fra håndfri til tilstanden Håndsæt: Løft håndsættet. Sådan skiftes fra tilstanden Håndsæt til Håndfri: 1. Tryk på tasten Håndfri. 2. Læg håndsættet på igen. 53

54 Foretage et opkald Sådan bruges et hovedsæt: 1. Tilslut hovedsættet til hovedsæt- eller håndsætstikket. 2. Tryk på tasten Hovedsæt. Sådan skiftes fra håndfri til håndsæt: 3. Tryk på tasten Hovedsæt. Bruge telefonbogens programmer Du kan foretage opkald ved hjælp af telefonbogsprogrammerne på din IP-telefon Der er følgende programmer: Fælles telefonbog Privat telefonbog Opkaldsliste Genopkaldsliste 54

55 Foretage et opkald Foretage et opkald ved hjælp af Fælles telefonbog Funktionen Fælles telefonbog indeholder en alfabetisk liste over poster sorteret efter efternavn. Du kan søge efter navn, se yderligere oplysninger om hver post og kalde numre i den fælles telefonbog. Du bruger Fælles telefonbog ved at trykke på tasten Telefonbog og vælge Fælles telefonbog. Sådan søges efter et bestemt nummer: 1. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste navnet i formatet efternavn/ fornavn. 2. Tryk på tasten Søg for at finde det ønskede navn. Bemærk: Hvis søgningen lykkes, vises den første forekomst på skærmen. 3. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Ring for at ringe til nummeret. Hvis søgningen ikke giver noget resultat, kan du starte en ny søgning, eller du kan ændre oplysningerne i den oprindelige søgning. Tryk på tasten Annuller for at afslutte uden at ringe. 55

56 Foretage et opkald Sådan rulles til et bestemt nummer: 1. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at rulle, og marker et navn i Fælles telefonbog. 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Ring for at ringe til nummeret. Tryk på tasten Annuller for at afslutte uden at ringe. Foretage et opkald ved hjælp af Privat telefonbog Med funktionen Privat telefonbog kan du gemme maksimalt 100 poster bestående af navne og numre. Du bruger Privat telefonbog ved at trykke på tasten Telefonbog og vælge Privat telefonbog. Yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger Privat telefonbog, finder du i Privat telefonbog på side 104. Sådan bruges Privat telefonbog: 1. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at rulle, og marker et navn i Privat telefonbog. eller 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Ring for at ringe til nummeret. Tryk på tasten Annuller for at afslutte uden at ringe. 56

57 Foretage et opkald Foretage et opkald ved hjælp af Opkaldsliste Funktionen Opkaldsliste gemmer automatisk navnene på op til 100 personer, der har kaldt op. Når grænsen på 100 er nået, overskrives de ældste navne, efterhånden som der kommer nye opkald. Du bruger opkaldslisten ved at trykke på tasten Telefonbog og vælge Opkaldsliste. Oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger Opkaldsliste, finder du i Opkaldsliste på side 107. Sådan bruges Opkaldsliste: 1. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at rulle, og marker et navn i Opkaldsliste. eller 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Ring for at ringe til nummeret. Tryk på tasten Annuller for at afslutte uden at ringe. Foretag et opkald ved hjælp af Genopkaldsliste Funktionen Genopkaldsliste gemmer automatisk maksimalt 20 tidligere kaldte telefonnumre. Du bruger genopkaldslisten ved at trykke på tasten Telefonbog og vælge Genopkaldsliste. Oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger Genopkaldsliste, finder du i Genopkaldsliste på side 109. Sådan bruges Genopkaldsliste: 1. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at rulle, og marker et navn i Genopkaldsliste. eller 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Ring for at ringe til nummeret. Tryk på tasten Annuller for at afslutte uden at ringe. 57

58 Foretage et opkald Bruge Forudindtastning Brug funktionen Forudindtastning til at indtaste, få vist og redigere numre, inden du foretager et opkald. Sådan bruges Forudindtastning: 1. Indtast det nummer, der skal kaldes op til, uden at vælge linjetasten. 2. Tryk på en linjetast for at ringe til nummeret. 3. Løft håndsættet, når den person, der ringes til, svarer, eller begynd at tale, hvis du benytter håndfri tilstand. Sådan ændres et forudindtastet nummer: 1. Brug tastaturet til at indtaste nummeret. eller 2. Vælg én af følgende muligheder: Hvis alle numre skal slettes, skal du trykke på tasten Ryd. Indtast de numre, der skal kaldes op til. Hvis du vil ændre ét nummer ad gangen, skal du trykke på tasten Slet for at slette baglæns. Indtast nummeret igen. 3. Tryk på en linjetast for at ringe til nummeret. 58

59 Foretage et opkald Brug AutoOpkald Funktionen AutoOpkald bruges til at vise, gemme og automatisk kalde op til telefonnumre. Sådan gemmes et autoopkaldsnummer: 1. Tryk på den ønskede autoopkaldstast uden at løfte håndsættet. Bemærk: På displayskærmen vises ordet "AutoOpkald" ud for den relevante tast. 2. Tast det telefonnummer (herunder adgangskode), der skal gemmes under den valgte autoopkaldstast, fra tastaturet. 3. Tryk på autoopkaldstasten igen for at gemme nummeret under den valgte tast. Bemærk: Når først et nummer er gemt, forsvinder ordet "AutoOpkald", og det gemte nummer vises. 4. Tildel tasten en funktion. Bemærk: Når tasten har fået tildelt en funktion, forsvinder nummeret, hvorefter det kun er funktionen, der vises på skærmen ud for tasten. Sådan får du vist et autoopkaldsnummer: 1. Tryk på tasten Vis. 59

60 Foretage et opkald 2. Tryk på en autoopkaldstast i det øverste visningsområde for at se det nummer, der er forbundet med tasten. Sådan bruges AutoOpkald: 1. Løft håndsættet. 2. Tryk på en autoopkaldstast i det øverste visningsområde for at kalde op til det nummer, der er forbundet med tasten. Aktivere Notering Du kan bruge funktionen Notering, hvis det kaldte nummer er optaget, eller hvis opkaldet ikke besvares. Din IP-telefon ringer, når den, du ringede til, er ledig. Notering foretager automatisk genopkald af nummeret. Sådan aktiveres Notering: 1. Tast et nummer, og få en optaget-tone eller intet svar. 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Genk. Angiv FFC for at deaktivere Notering. 60

61 Foretage et opkald Sådan foretages opkald til en person over Notering, når du får besked: 1. Løft håndsættet, når du har fået beskeden. Hvis du bruger hovedsættet, skal du gå til trin Tryk på tasten Notering for automatisk at ringe til nummeret. Sådan deaktiveres Notering før besked: Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Genk igen. Tryk på FFC for Deaktivering af Genk. Foretage genopkald til det sidst kaldte nummer Brug funktionen Genopkald til seneste nummer til at foretage automatisk opkald til det sidst kaldte nummer. Sådan bruges Genopkald til seneste nummer: Vælg én af følgende muligheder: 61

62 Foretage et opkald 1. Sådan foretages genopkald ved hjælp af håndsættet: a. Løft håndsættet. b. Tryk på linjetasten (DN). 2. Tryk på linjetasten (DN) to gange uden at løfte håndsættet (der foretages automatisk genopkald til det sidst kaldte nummer). Brug af Kortnummervalg Du kan bruge funktionen Kortnummervalg, hvis du vil foretage interne og eksterne opkald ved at taste en en-, to- eller trecifret kode, som gemmer, redigerer og automatisk ringer op til ofte kaldte telefonnumre. Sådan gemmes et kortnummer: 1. Tryk på tasten Kortktr. Det trekantede ikon blinker og angiver programmeringstilstanden. 2. Ud for prompten: Indtast en en-, to- eller trecifret kode (0-999). Tast evt. adgangskoden. 3. Tryk på tasten Kortktr igen for at gemme koden og nummeret. Det blinkende ikon slås fra. 62

63 Foretage et opkald Sådan foretages et kortnummeropkald: 1. Løft håndsættet. 2. Tryk på tasten Kortktr. 3. Tast kortnummeropkaldskoden for automatisk at ringe til nummeret. Foretag et ubegrænset kortnummervalg Brug funktionen Ubegrænset kortnummervalg til at taste koderne for kortnummervalg, som tilsidesætter opkaldsrestriktioner på telefonen. Sådan foretages et ubegrænset kortnummervalg: 1. Løft håndsættet. eller 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Fkortbr (Ubegrænset kortnummervalg). Tryk på tasten FKortktr (Styreenhed for kortnummervalg). 3. Tast koden for kortnummervalget for automatisk at ringe til nummeret. 63

64 Foretage et opkald Foretag et opkald ved hjælp af Hotline Brug funktionen Hotline til automatisk at ringe til et bestemt nummer. Sådan bruges Hotline: Tryk på Hotline for automatisk at ringe til nummeret. Foretag et Intercom-opkald Du kan bruge Intercom-funktionen til at ringe til et medlem af intercomgruppen ved at indtaste koden, der er tildelt hvert medlem af gruppen. Sådan foretages et Intercom-opkald: 1. Løft håndsættet. 2. Tryk på tasten Interc. 3. Tast den en- eller tocifrede kode for det pågældende Intercom-gruppemedlem. 64

65 Foretage et opkald Sådan besvares et Intercom-opkald på en anden linje end Intercomgruppelinjen: (Hold) 1. Vælg én af følgende taster: Tryk på tasten Hold for at sætte det aktuelle opkald på hold. Tryk på tasten Farvel for at afslutte opkaldet. (Farvel) 2. Tryk på tasten Intercom, og begynd at tale. 65

66 Besvar et opkald Besvar et opkald Alle indgående opkald får telefonen til at ringe, LCD-indikatoren blinke og beskedindikatorlampen til at blinke. til at Sådan besvares et opkald: Vælg én af følgende muligheder: Løft håndsættet. Tryk på knappen Håndfri, der er placeret i venstre side af håndsættet. Tryk på linjetasten (DN) ved siden af LCD-indikatoren, når den blinker. Tryk på tasten Hovedsæt, hvis der er sluttet et hovedsæt til telefonen. 66

67 Under et aktivt opkald Under et aktivt opkald I dette afsnit beskrives de funktioner, der er tilgængelige under et aktivt opkald. Sætte et opkald på hold Brug funktionen Hold, når du taler på én linje, og en anden samtale modtages på en anden linje. Behold den oprindelige samtale ved at sætte den på hold, og besvar derefter det andet opkald. Sådan sættes et opkald på hold: (Hold) Tryk på tasten Hold. LCD-indikatoren blinker ud for den linje, der er sat på hold. Bemærk: Hvis Automatisk hold er aktiveret for telefonen, sættes det aktive opkald automatisk på hold, når du besvarer det andet opkald. Sådan hentes et opkald, der er sat på hold: Tryk på linjetasten (DN) ud for den blinkende LCD-indikator. 67

68 Under et aktivt opkald Omstille et opkald Brug funktionen Omstilling til at omdirigere et opkald til den rette person. Sådan bruges funktionen Omstilling til at dirigere et opkald til en tredjepart. 1. Tryk på tasten Omstilling. Den anden person er sat på hold, og der lyder en klartone. LCD-indikatorlyset blinker konstant. 2. Kald det DN-nummer op, som opkaldet skal omstilles til, eller brug Privat telefonbog, Genopkaldsliste eller Opkaldsliste til at vælge et nummer, du vil ringe op til. 3. Når der ringes op til nummeret, eller når opkaldet besvares, skal du trykke på tasten Omstilling for at forbinde den, der kalder op. Sådan vender du tilbage til det oprindelige opkald, hvis omstillingen ikke lykkes: Hvis den person, opkaldet er omstillet til, ikke er ledig, skal du trykke på linjetasten (DN) (ud for LCD-indikatoren) for at genoprette forbindelsen til det oprindelige opkald. 68

69 Under et aktivt opkald Bruge Tidsbaseret påmindelsesopkald Brug funktionen Tidsbaseret påmindelsesopkald til at modtage en påmindelse, når et omstillet opkald ikke er besvaret. Sådan bruges Tidsbaseret påmindelsesopkald: 1. Tryk på tasten Omstilling. Opkaldet sættes på hold. 2. Tast det nummer, som opkaldet skal omstilles til. 3. Vælg en af følgende muligheder for at starte opkaldstimeren: Tryk på tasten Omstilling. Læg håndsættet på igen, før lokalnummeret besvares. Bemærk: Hvis omstillingen er fuldført, standser tilbagekaldstimeren. Hvis det omstillede opkald ikke besvares, ringer din telefon. 1. Løft håndsættet for at genoprette forbindelsen til det oprindelige opkald. (Farvel) 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Omstilling, og gentag omstillingen. Hvis den omstillede samtale besvares, mens du er på linjen, skal du trykke på tasten Farvel for at fuldføre omstillingen. 69

70 Under et aktivt opkald Bruge Tilbagekald til omstillingsbord Med funktionen Tilbagekald til omstillingsbord kan du kontakte omstillingen under et opkald og forbinde opkaldet med omstillingen. Sådan kontaktes omstillingen under et opkald: 1. Tryk på tasten TilbOB, og bliv på linjen, indtil omstillingen svarer. (Farvel) 2. Tryk på tasten Farvel. Opkaldet forbliver forbundet med omstillingen. Brug Opkaldsparkering Brug funktionen Opkaldsparkering til midlertidigt at sætte et opkald på hold (parkere et opkald) og hente det fra en hvilken som helst telefon. En linje er ikke optaget, selvom du anvender opkaldsparkering. Når opkaldsparkering er konfigureret via netværket, kan det bruges på tværs af netværk. Der kan installeres et lokalnummer til systemparkering, hvor de fleste opkald automatisk placeres. Sådan parkeres et opkald på systemparkerings-dn'et eller dit eget DN: Tryk på tasten Parker to gange under et aktivt opkald. Bemærk: Som standard parkeres opkaldet på dit DN, medmindre systemparkering, som automatisk parkerer opkald på systemet, er aktiveret. 70

71 Under et aktivt opkald Sådan parkeres et opkald på et andet DN end systemparkerings- DN'et eller dit eget DN: 1. Tryk på tasten Parker. 2. Tast det DN, du vil parkere opkaldet på. 3. Tryk på tasten Parker. Sådan parkeres et opkald ved hjælp af SPRE-koden eller FFC: eller 1. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Omstilling. Tryk på tasten Konf. 2. Indtast FFC for Opkaldsparkering. 3. Hvis du vil bruge et andet DN end systemparkerings-dn'et eller dit eget DN, skal du taste det DN, hvor du vil parkere opkaldet. Ellers skal du gå til trin 4. 71

72 Under et aktivt opkald 4. Vælg én af følgende muligheder: eller Tryk på tasten Omstilling. Tryk på tasten Konf. Sådan hentes et parkeret opkald: 1. Løft håndsættet. 2. Indtast FFC for hente et parkeret opkald. 3. Tast det DN, du har parkeret opkaldet på. Bemærk: Hvis et parkeret opkald ikke hentes inden for et angivet tidsrum, ringer det tilbage til din telefon eller til omstillingen. 72

73 Under et aktivt opkald Registrering af nummeret på den, der ringer op Med funktionen Nummer på den, der ringer op kan du registrere nummeret på den person, der ringer op, eller du kan debitere opkaldet på en konto under et igangværende opkald. Sådan registreres nummeret på den, der ringer op, til regnskabsmæssige formål: 1. Tryk på tasten Indg.Nr. Opkaldet sættes på hold. 2. Tast debitors kontonummer eller nummeret på den, der ringer op. Bemærk: Oplysninger om brug af tasten Debiter findes i Debitere et opkald eller et tvunget opkald på side Tryk på tasten Indg.Nr for at vende tilbage til opkaldet. Vis indgående opkald Brug funktionen Vis til at få vist nummeret og navnet (hvis det er tilgængeligt) på et andet indgående opkald under et aktivt opkald uden at forstyrre det igangværende opkald. Sådan vises oplysninger om et indgående opkald under et igangværende opkald: 1. Tryk på tasten Vis. 73

74 Under et aktivt opkald 2. Tryk på den blinkende linjetast (DN). Der vises oplysninger om det ventende opkald. Bemærk: Når tasten Vis benyttes sammen med andre funktionstaster, vises de oplysninger, der er knyttet til de andre funktionstaster. Spore et chikaneopkald Brug funktionen Sporing af chikaneopkald til at spore chikaneopkald i systemet. Bemærk: Dette er ikke en standardfunktion. Kontakt systemadministratoren for at få konfigureret denne funktion på telefonen. Sådan bruges Opkaldssporing under et opkald: Tryk på tasten opkaldsspor. Sådan spores opkald uden brug af tasten Opkaldssporing: eller 1. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Omstilling. Tryk på tasten Konference. 2. Tast SPRE-koden efterfulgt af 83 eller tast FFC for opkaldssporing for automatisk at genoprette forbindelsen. 74

75 Indgående opkald Indgående opkald I dette afsnit beskrives de funktioner, du kan anvende i forbindelse med indgående opkald. Aktivere Automatisk svar Når funktionen Automatisk svar er aktiveret, besvares et opkald automatisk i håndfri tilstand efter ét ring, men opkald viderestilles ikke til talebeskedtjenesten. Sådan aktiveres Automatisk svar: Tryk på tasten AutoSvar. Sådan deaktiveres Automatisk svar: Tryk på tasten AutoSvar igen. 75

76 Indgående opkald Aktiver Opkaldssvar Brug funktionen Opkaldssvar til at besvare et opkald på en vilkårlig telefon i den samme svargruppe eller i en anden svargruppe. Sådan besvares et opkald i din egen opkaldssvargruppe: 1. Løft håndsættet. 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Svar. Indtast FFC for Svarnummer. Sådan besvares et indgående opkald i en anden opkaldssvargruppe: 1. Løft håndsættet. 2. Tryk på tasten Gruppesvar, eller indtast FFC for Svargruppe. 3. Tast svargruppenummeret på den ringende telefon. 76

77 Indgående opkald Sådan besvares et opkald på et bestemt lokalnummer i en vilkårlig svargruppe: 1. Løft håndsættet. 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten DN Svar. Indtast FFC for svartelefonnummeret. 3. Tast DN'et på den telefon, der ringer (i din opkaldssvargruppe). Hvis svar-dn'et eller gruppenummeret er ugyldigt (der lyder en overløbstone, og displayet viser Udløs, og prøv igen), skal du trykke på tasten Farvel. Brug af Opkald venter Funktionen Opkald venter gør opmærksom på et indgående opkald ved hjælp af en tone. Desuden sættes det igangværende opkald på hold, mens du besvarer det nye opkald. Sådan besvares et indgående opkald under et andet opkald: (Hold) 1. Tryk på tasten Hold for at sætte det aktuelle opkald på hold, når du hører ringetonen fra det indgående opkald. Bemærk: Hvis funktionen Automatisk hold er aktiveret, er det ikke nødvendigt at trykke på tasten Hold. 77

78 Indgående opkald 2. Tryk på tasten Opkald venter. Sådan vender du tilbage til det første telefonopkald: (Hold) 1. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Hold for at parkere det andet opkald. Tryk på tasten Farvel for at afslutte det andet opkald. (Farvel) 2. Tryk på den linjetast (DN), der er knyttet til det første opkald. Hvis du ikke har tasten Opkald venter: (Farvel) 1. Tryk på tasten Farvel for at afslutte det aktuelle opkald. 2. Tryk på linjetasten (DN) ud for det blinkende statusikon for at besvare det indgående opkald. 78

79 Når du er væk fra skrivebordet Når du er væk fra skrivebordet I dette afsnit beskrives de funktioner, du kan bruge, når du er væk fra skrivebordet. Bruge Medflytning Med funktionen Medflytning kan du dirigere indgående opkald til at ringe på en anden linje (DN). Hvis telefonen ringer, mens du indstiller telefonen, kan du ikke viderestille opkaldet. Sådan viderestilles opkaldene eller ændres viderestillingsnummeret: 1. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Medflyt. Løft håndsættet, og tast FFC for Aktivering af Medflytning af alle opkald. 2. Tast det DN, du vil viderestille opkaldene til. 3. Tryk på tasten Medflyt. 79

80 Når du er væk fra skrivebordet Sådan afbrydes Medflytning: Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Medflyt. Løft håndsættet, og tast FFC for Deaktivering af Medflytning af alle opkald. Sådan genindsættes Medflytning til det samme nummer: Tryk på tasten Medflyt to gange. Bruge Intern medflytning Med Intern medflytning er det kun opkald, der stammer fra interne DN'er, der kan ringe til et andet DN. Eksterne opkald ringer stadig til din telefon. De aktuelle indgående opkald kan ikke viderestilles. Sådan viderestilles interne opkald: 1. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Intern medflytning. Løft håndsættet, og tast FFC for Aktivering af Intern medflytning. 80

81 Når du er væk fra skrivebordet 2. Tast det DN, som de interne opkald skal viderestilles til. 3. Tryk på tasten Intern medf. Sådan deaktiveres Intern medflytning: Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Intern medflytning. Løft håndsættet, og tast FFC for Deaktivering af Medflytning af alle opkald. Sådan genindsættes Medflytning til det samme nummer: Tryk på tasten Intern medflytning to gange. Brug Ekstern medflytning Brug funktionen Ekstern medflytning til at viderestille opkald (fra alle andre end din egen telefon) til en vilkårlig telefon. Sådan aktiveres Ekstern medflytning: 1. Løft håndsættet. 81

82 Når du er væk fra skrivebordet 2. Hvis du ringer fra en telefon uden for systemet, skal du først taste dit direkte systemadgangsnummer og vente på klartonen. 3. Tast FFC for Aktivering af Ekstern medflytning for at aktivere funktionen. 4. Tast din kontroladgangskode til basen. Der lyder en klartone. 5. Vælg én af følgende muligheder: Tast dit DN. Hvis du vil viderestille opkald til det telefonnummer, der tidligere er viderestillet til, skal du trykke på tasten #. Spring trin 6 og 7 over. 6. Tast det nummer, som opkald viderestilles til. Hvis opkald viderestilles til et ugyldigt nummer, lyder et hurtigt optaget signal. 7. Tryk på tasten #. Sådan deaktiveres Ekstern medflytning: 1. Løft håndsættet. 82

83 Når du er væk fra skrivebordet 2. Hvis du ringer fra en telefon uden for systemet, skal du først taste dit direkte systemadgangsnummer og vente på klartonen. 3. Indtast FFC for Deaktivering af Ekstern medflytning. 4. Tast din kontroladgangskode til basen. 5. Når klartonen lyder, skal du taste dit DN. 6. Tryk på tasten #. Sikring af telefonen Brug funktionen Elektronisk lås til at forhindre andre i at foretage opkald fra din telefon. Funktionen Elektronisk lås administreres ved hjælp af din kontroladgangskode til base. Hvis du vil ændre kontroladgangskoden til basen, skal du se i Sikkerhedsfunktioner på side 19. Sådan låses telefonen: 1. Løft håndsættet. 83

84 Når du er væk fra skrivebordet 2. Tast FFC for Aktivering af elektronisk lås. 3. Tast din kontroladgangskode til basen. (Farvel) 4. Vælg én af følgende muligheder: Hvis du ringer op lokalt, skal du trykke på tasten Farvel. Hvis du ringer FFC op eksternt, skal du taste dit DN. Sådan låses telefonen op: 1. Løft håndsættet. 2. Tast FFC for Deaktivering af elektronisk lås. 3. Tast din kontroladgangskode til basen. (Farvel) 4. Vælg én af følgende muligheder: Hvis du ringer op lokalt, skal du trykke på tasten Farvel. Hvis du ringer FFC op eksternt, skal du taste dit DN. 84

85 Samtale med mere end én person Samtale med mere end én person I dette afsnit beskrives de funktioner, der kan bruges til at føre samtaler, hvor mere end to personer deltager. Bruge funktionen Forbind opkald Brug funktionen Forbind opkald til at forbinde et opkald til et igangværende opkald. Hermed oprettes en konference mellem dig og de to, der ringer op. Sådan forbindes et opkald (på en anden linje), der er sat på hold, med det aktuelle opkald: 1. Tryk på tasten Konf. 2. Tryk på den linjetast, der har nummeret på den person, du vil forbinde med det aktuelle opkald. 3. Tryk på tasten Konf for at forbinde det opkald, der er sat på hold, til samtalen. Etablere et telefonmøde Brug funktionen Konference til at oprette et telefonmøde for tre eller seks personer, dig selv inklusive. Hvor mange, der kan deltage i mødet, afhænger af telefonens konfiguration. 85

86 Samtale med mere end én person Sådan etableres et telefonmøde: 1. Tryk på tasten Konf under et opkald for at sætte opkaldet på hold. Du hører klartonen. 2. Ring til nummeret på den person, du vil føje til telefonmødet. Du kan tale privat med den person, du tilføjer, på dette tidspunkt. Bemærk: Hvis du trykker på tasten Telefonbog, kan du også bruge Fælles telefonbog eller Privat telefonbog, Genopkaldslisteog Opkaldsliste til at finde og ringe til nummeret på den person, du vil føje til telefonmødet. 3. Tryk på tasten Konf igen for at samle alle personer i telefonmødet. Hvis den person, du forsøger at føje til telefonmødet, ikke er ledig: (Farvel) 1. Tryk på tasten Farvel. 2. Tryk på linjetasten (DN) med det blinkende ikon for at vende tilbage til det oprindelige opkald. 86

87 Samtale med mere end én person Bruge funktionen Vis mødedeltagere og afbryd forbindelse Brug funktionen Vis mødedeltagere til at få vist en liste over de aktive mødedeltagere og afbryde forbindelsen til en mødedeltager. Sådan vises de aktive telefonmødedeltagere: 1. Tryk på tasten Vis mødedeltagere under et telefonmøde for at slå LCDindikatoren til. For hvert tastetryk vises der en ny aktiv telefonmødedeltager. Bemærk: Denne handling afspejles ikke på telefondisplayet hos de øvrige telefonmødedeltagere. (Farvel) 2. Tryk på tasten Farvel. Hvis funktionen er konfigureret, vises det opdaterede antal telefonmødedeltagere i Vis antal mødedeltagere. LCD-indikatoren slukkes. Sådan afbrydes forbindelsen til en telefonmødedeltager: 1. Tryk på tasten Vis mødedeltagere under et telefonmøde, indtil den mødedeltager, du vil afbryde forbindelsen til, vises på skærmen. 2. Tryk på den DN-tast, telefonmødet er etableret på. 87

88 Samtale med mere end én person (Farvel) 3. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Farvel, hvis der kun er én mødedeltager. Hvis funktionen er konfigureret, vises det opdaterede antal telefonmødedeltagere i Vis antal mødedeltagere. LCDindikatoren slukkes. Hvis der er flere mødedeltagere, skal du gentage trin 1 og 2, indtil forbindelsen til alle deltagere er afbrudt. Tryk på tasten Farvel. Bruge Gruppeopkald Funktionen Gruppeopkald ringer automatisk til medlemmerne af en foruddefineret gruppe hver for sig, indtil de alle svarer. Sådan ringes til gruppemedlemmer: 1. Løft håndsættet. 2. Tryk på tasten Gruppekald, eller indtast FFC for Gruppeopkald. Funktionen ringer automatisk til alle gruppemedlemmer. Ikonet blinker, indtil alle medlemmer svarer. Telefonnumrene på gruppemedlemmerne vises i displayet, efterhånden som de svarer. Når den sidste person svarer, lyser indikatoren for gruppeopkald konstant. 88

89 Samtale med mere end én person Når en person i gruppen er i et telefonmøde eller et andet gruppeopkald, har vedkommende ikke forbindelse til dit gruppeopkald. Når alle personerne i gruppen har svaret, kan opkaldet kun sættes på hold af den, der har foretaget gruppeopkaldet. Sådan besvares et gruppeopkald: 1. Løft håndsættet. Læg mærke til følgende vedrørende tonebeskeder: Hvis du er i et opkald og hører tre toner af 10 sekunders varighed, er det en besked om et gruppeopkald på det aktuelle lokalnummer. Hvis du er i et opkald på en anden linje, når der foretages et gruppeopkald, hører du en lang tone i håndsættet eller i højttaleren. Du modtager ikke besked om et gruppeopkald, hvis du allerede deltager i et telefonmøde eller et andet gruppeopkald. Sådan afsluttes et gruppeopkald: (Farvel) Tryk på tasten Farvel. Bemærk: Når den, der har foretaget gruppeopkaldet, afbryder forbindelsen, afsluttes opkaldet for alle medlemmer af gruppen. Medlemmerne af gruppeopkaldet kan dog afbryde forbindelsen til opkaldet, uden at det påvirker andre medlemmer i opkaldet. 89

90 Arbejde uden forstyrrelse Arbejde uden forstyrrelse I dette kapitel beskrives de funktioner, der gør det muligt for dig at arbejde uforstyrret. Aktivere Sæt fravær Med funktionen Sæt fravær kan du indstille telefonen til at være optaget for alle opkald. Sådan aktiveres Sæt fravær: Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Sæt fravær. Løft håndsættet, og tast FFC for Aktivering af Sæt fravær. Sådan deaktiveres Sæt fravær: Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Sæt fravær igen for at deaktivere funktionen. Løft håndsættet, og tast FFC for Deaktivering af Sæt fravær. 90

91 Yderligere opkaldsfunktioner Yderligere opkaldsfunktioner Kontakt systemadministratoren for at få klarhed over, om følgende opkaldsfunktioner er tilgængelige på din telefon. Bruge Omstil AutoOpkald Med funktionen Omstil AutoOpkald kan du bruge tasten AutoOpkald til at overføre tal til hovedkontoret, når linjeafbryderknappen blinker. Du skal foretage opkald på en hovedkontor-/tjenestelinje til eller fra et hovedkontor, der har Centrex- eller tjenestelinjefunktioner. Sådan bruges Omstil AutoOpkald, når du svarer på et indgående linjeopkald: 1. Tryk på tasten TilbkldOff, og vent på en afbrudt klartone. 2. Tryk på tasten AutoOpkald for at ringe til det ønskede nummer. (Farvel) 3. Tryk på tasten Farvel for at afslutte opkaldet. 91

92 Yderligere opkaldsfunktioner Bruge Summer Brug funktionen Summer til at underrette en anden person om et opkald, en gæst eller en forespørgsel. To telefoner, der er tilkoblet hinanden, gør det muligt for den ene person at sende et signal til den anden. Den person, der modtager signalet, hører en summen. Sådan bruges funktionen Summer på den telefon, der er tilkoblet din telefon: Tryk på tasten Summer. Så længe du trykker på tasten, lyder summeren i den telefon, der er tilkoblet din telefon. Bruge Forbind til personsøgeopkald til at give en besked Med funktionen Forbind til personsøgeopkald kan du give en meddelelse via personsøgesystemet. Bemærk: En personsøgningstast på en omstillingsskærm tilsidesætter og afbryder telefonerne. Telefonerne skal have adgang til personsøgerlinjen igen. Sådan forbindes til Personsøgeopkald: 1. Løft håndsættet. 2. Tast linjeadgangskoden til personsøgeren for at oprette forbindelse til personsøgesystemet. 3. Giv meddelelsen. 92

93 Yderligere opkaldsfunktioner 4. Tryk på tasten Farvel. (Farvel) Bruge Centrex-/tjenesteafbryderknap Brug funktionen Centrex-/tjenesteafbryderknap under et etableret opkald for at benytte en Centrex-tjeneste, f.eks. omstilling eller et trevejsopkald. Sådan bruges Centrex-/tjenesteafbryderknappen 1. Tryk på tasten TilbkldOff under et opkald. Der lyder en særlig klartone. 2. Indtast koderne til din tilpassede Centrex-funktion. (Farvel) 3. Tryk på tasten Farvel for at afslutte opkaldet. 93

94 Yderligere opkaldsfunktioner Debitere et opkald eller et tvunget opkald Brug funktionen Samtaleudgift til at debitere en bestemt konto for et opkald. Med funktionen Tvunget samtaleafgift kan du debitere udenbysopkald fra en telefon, der er begrænset til lokale opkald. Sådan debiteres et lokalt eller udenbys opkald på en konto, før du ringer op: 1. Løft håndsættet. 2. Tryk på tasten Debiter, eller indtast FFC for Opkaldsdetaljer. 3. Indtast debitors kontonummer. 4. Tast nummeret, når klartonen lyder. Sådan debiteres et igangværende opkald: eller 1. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Omstilling. Tryk på tasten Konf. 94

95 Yderligere opkaldsfunktioner 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Debiter. Indtast FFC for Opkaldsdetaljer. 3. Indtast debitors kontonummer. 4. Tryk på linjetasten (DN) for at vende tilbage til opkaldet. Sådan debiteres et opkald på en konto under viderestilling af et opkald: 1. Tryk på tasten Omstilling. Opkaldet sættes på hold. 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Debiter. Indtast FFC for Opkaldsdetaljer. 3. Indtast debitors kontonummer. 95

96 Yderligere opkaldsfunktioner 4. Tast det nummer, som opkaldet skal viderestilles til, når du hører klartonen. 5. Tryk på tasten Omstil, når du hører telefonen ringe. Bemærk: Du kan tale privat med personen på viderestillingsnummeret, før du trykker på tasten Omstil. Sådan debiteres et opkald på en konto, når du føjer en person til et telefonmøde. 1. Tryk på tasten Konf. Opkaldet sættes på hold. 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Debiter. Indtast FFC for Opkaldsdetaljer. 3. Indtast debitors kontonummer. 4. Ring til nummeret på den person, du vil føje til telefonmødet. 5. Tryk på tasten Konf. 96

97 Yderligere opkaldsfunktioner Bruge funktionen Udvidet tilsidesæt Med funktionen Udvidet tilsidesæt kan du tilsidesætte et aktivt opkald, efter at du har forsøgt at bruge Tvungen parkering. Brug Udvidet tilsidesæt, når du enten foretager et enkelt opkald eller et konsulterende opkald (f.eks. sætter et opkald på hold og ringer til en anden person). Sådan bruges Udvidet tilsidesæt: Du modtager et optaget signal, når du har tastet et telefonnummer. 1. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten UdvTils. Indtast FFC for Tilsidesæt for at starte en tvungen parkering. Hvis en af personerne i opkaldet afbryder på dette tidspunkt, hører du et overløbssignal (hurtigt optaget). 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten UdvTils igen. Indtast FFC for Tilsidesæt igen. De andre to personer i opkaldet hører en tilsidesættelsestone, og telefonmødet er oprettet mellem jer tre. Hvis der er en, som afbryder forbindelsen, vil de to andre beholde forbindelsen. (Farvel) 3. Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på tasten Farvel. 97

98 Yderligere opkaldsfunktioner Brug af funktionen Tvungen parkering Brug funktionen Tvungen parkering til automatisk at ringe (internt eller eksternt) til en anden telefon umiddelbart efter, at den pågældende telefon afslutter det aktuelle opkald. Sådan bruges Tvungen parkering: Du modtager et optaget signal, når du har tastet et telefonnummer. 1. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Tilsidesæt. Indtast FFC for Tilsidesæt for at starte en tvungen parkering. Bemærk: Den person, du ringede til, hører en tone. Du hører ringetone/ tilbagering eller optaget/i brug-signalet afhængigt af de valgte indstillinger. Nu er du stillet i kø til det nummer, du har ringet til. 2. Læg telefonrøret på. 3. Når den person, du har ringet til, afslutter opkaldet, ringer din telefon automatisk til nummeret, og begge telefoner ringer. Besvaring af et opkald, der er stillet i kø på dit lokalnummer: Løft håndsættet, når telefonen ringer. Bemærk: Du kan programmere telefonen til Parkering eller Opkald venter, men ikke til begge. 98

99 Yderligere opkaldsfunktioner Tilsidesætte et optaget-signal Med funktionen Tilsidesæt kan du tilsidesætte et optaget-signal og afbryde et andet opkald. Sådan tilsidesættes et optaget/i brug-signal: 1. Ring til et telefonnummer, og få et optaget signal. 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Tilsidesæt. Indtast FFC for Tilsidesæt. De personer, som opkaldet er til, hører en tone i ca. ét sekund. Når funktionen Tilsidesæt forbinder dig med deres opkald, gentages en kort tone hvert 16. sekund. (Farvel) 3. Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på tasten Farvel. 99

100 Yderligere opkaldsfunktioner Bruge Udløs privat Med funktionen Udløs privat kan en eller flere personer, der deler dit DN, forbindes i et opkald. Sådan bruges Udløs privat i forbundet tilstand: Tryk på tasten UdlPrivat under et opkald. En person kan nu deltage i opkaldet, hvis vedkommende trykker på tasten for det delte nummer (DN) på telefonen (funktionen Flere opkald DN). Brug Personsøgning Brug funktionen Personsøgning til at søge efter en person og blive på linjen, indtil personen svarer. Den tilkaldte person besvarer opkaldet, når vedkommende har indtastet en speciel Mød mig-kode fra en vilkårlig telefon. Sådan bruges Automatisk forvalg (Mød mig): 1. Løft håndsættet. 2. Indtast FFC for Personsøgeadgang. Personsøgetonen lyder (to bip efterfulgt af en opkaldstone). 3. Indtast nummeret på den person, du vil søge efter. Når du har indtastet nummeret, lyder genkaldstonen. Bemærk: Den tilkaldte person kan bruge en hvilken som helst telefon til at indtaste FFC for Personsøgesvar samt vedkommendes eget DN-nummer. 100

101 Yderligere opkaldsfunktioner (Farvel) 4. Hvis dit opkald ikke besvares efter en foruddefineret periode, og der lyder en høj tone i 15 sekunder efterfulgt af tavshed, skal du trykke på tasten Farvel eller lægge håndsættet på. Sådan bruges valget Automatisk post: Den person, der ringes til, er enten optaget på telefonen eller væk fra skrivebordet: Hvis du vil tilkalde den person, du har ringet til, er det ikke nødvendigt at genindtaste nummeret på vedkommende. 1. Tryk på tasten PerSøg. Der lyder en særlig klartone. 2. Indtast FFC for Personsøgeadgang. Du hører genkaldstonen. Bemærk: Den tilkaldte person kan bruge en hvilken som helst telefon til at indtaste FFC for Personsøgesvar samt vedkommendes eget DN-nummer. (Farvel) 3. Hvis dit opkald ikke besvares efter en foruddefineret periode, og der lyder en høj tone i 15 sekunder efterfulgt af tavshed, skal du trykke på tasten Farvel eller lægge håndsættet på plads. 101

102 Yderligere opkaldsfunktioner Sådan besvares en personsøgning: Hvis du bærer en personsøger, hører du en tone, der angiver, at nogen ringer til dit DN. Hvis personsøgesystemet er indstillet til at fungere i tilstanden Mød mig, kan du besvare personsøgeopkaldet fra en hvilken som helst telefon. 1. Løft håndsættet. 2. Indtast FFC for Personsøgesvar. Du hører personsøgetonen. 3. Indtast dit DN for at etablere forbindelse til den person, der søger dig. Hvis opkaldet er afbrudt, hører du en konstant vedvarende høj tone (som angiver, at nummeret ikke er tilgængeligt). Bruge Stemmekald Med funktionen Stemmekald kan du søge efter en anden person eller give en besked via en anden persons telefonhøjttaler. Sådan foretages et stemmekald: 1. Løft håndsættet. 2. Tryk på tasten StmKal, og sig beskeden. 102

103 Yderligere opkaldsfunktioner 3. Tryk på tasten Farvel. (Farvel) Sådan besvares et stemmekald: Telefonen ringer én gang, og stemmen på den, der ringer, høres i højttaleren. Løft håndsættet. 103

104 Yderligere funktioner Yderligere funktioner Privat telefonbog Brug funktionen Privat telefonbog til at oprette og gemme op til 100 poster. En post i Privat telefonbog kan indeholde følgende: efternavn (op til 24 tegn) fornavn (op til 24 tegn) telefonnumre (op til 31 tegn) Du bruger Privat telefonbog ved at trykke på tasten Telefonbog og vælge Privat telefonbog. Sådan tilføjes en post: 1. Tryk på softtasten Tilføj. Bemærk: Hvis beskeden "Telefonbogen er fuld" vises, skal du slette en eller flere poster for at få plads til en ny post. 2. Tryk på softtasten Næste. 3. Brug tastaturet til at indtaste telefonnummeret. 4. Tryk på softtasten Næste. 104

105 Yderligere funktioner 5. Brug tastaturet til at indtaste navnet. eller 6. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Udført for at gemme den nye post. Tryk på tasten Annuller for at vende tilbage til skærmen Tilføj. Sådan redigeres en post: 1. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at rulle, og marker den ønskede post. 2. Tryk på softtasten Rediger, og udfør ændringerne. eller 3. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Udført for at gemme ændringerne. Tryk på tasten Annuller. 105

106 Yderligere funktioner Sådan slettes en post: 1. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at rulle, og marker den ønskede post. 2. Tryk på softtasten Slet. eller 3. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Ja for at bekræfte. Tryk på tasten Nej for at gå tilbage. Sådan søger du efter en post: 1. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at rulle, og marker den ønskede post. eller 2. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Ring for at ringe til nummeret. Tryk på tasten Annuller for at afslutte uden at ringe. 106

107 Yderligere funktioner Opkaldsliste Funktionen Opkaldsliste registrerer alle indgående opkald. Opkaldsliste kan gemme op til 100 poster på listen. Når listen er fuld, overskriver systemet den ældste post. Brug funktionen Opkaldsliste til at gennemse ubesvarede indgåede opkald og ringe til indgåede opkald. Opkaldslisten indeholder følgende: efternavn og fornavn på den, der har kaldt op (hvis det er tilgængeligt) opkalderens DN tidspunkt/dato for opkaldet antal gange, der er ringet op Poster på opkaldslisten sorteres efter det tidspunkt, opkaldet blev modtaget. Bemærk: CPND (Calling Party Name Display) påvirkes, afhængigt af indstillingen for Foretrukken navnereg. Hvis Foretrukken navnereg. er slået til, vises CPND på grundlag af dine indstillinger. Hvis Foretrukken navnereg. er slået fra, vises CPND på grundlag af systemindstillingerne. Du får adgang til opkaldslisten ved at trykke på tasten Telefonbog og vælge Opkaldsliste. Bemærk: Hvis adgangskodekontrollen er slået til, skal du indtaste kontroladgangskoden til basen ved prompten. Sådan ringer du op til en post: 1. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at rulle, og marker den ønskede post. 2. Tryk på tasten Ring. 107

108 Yderligere funktioner Sådan slettes en post: 1. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at rulle, og marker den ønskede post. 2. Tryk på tasten Slet. eller 3. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Ja for at bekræfte. Tryk på tasten Nej for at gå tilbage. Sådan slettes hele opkaldslisten: 1. Tryk på tasten Slet. eller 2. Vælg én af følgende indstillinger: Ja for at slette hele opkaldslisten. Nej for at gå tilbage til den foregående skærm. 108

109 Yderligere funktioner Genopkaldsliste Funktionen Opkaldsliste registrerer alle udgående opkald. Genopkaldsliste kan gemme op til 20 poster på listen. Når listen er fuld, overskriver systemet den ældste post. Brug funktionen Genopkaldsliste til at gennemse foretagne opkald og kalde op til tidligere kaldte numre. Genopkaldslisten indeholder følgende: efternavn og fornavn på den, der er ringet op til (hvis de er tilgængelige) DN for den, der er ringet op til tidspunkt/dato for det seneste opkald Poster på genopkaldslisten sorteres efter det tidspunkt, opkaldet blev modtaget. Bemærk: CPND (Calling Party Name Display) påvirkes afhængigt af indstillingen for Foretrukken navnereg. Hvis Foretrukken navnereg. er slået til, vises CPND på grundlag af dine indstillinger. Hvis Foretrukken navnereg. er slået fra, vises CPND på grundlag af systemindstillingerne. Du får adgang til genopkaldslisten ved at trykke på tasten Telefonbog og vælge Genopkaldsliste. Bemærk: Hvis adgangskodekontrollen er slået til, skal du indtaste kontroladgangskoden til basen ved prompten. Sådan ringer du op til en post: 1. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at rulle, og marker den ønskede post. 2. Tryk på tasten Ring. 109

110 Yderligere funktioner Sådan slettes en post: 1. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at rulle, og marker den ønskede post. 2. Tryk på tasten Slet. eller 3. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på tasten Ja for at bekræfte. Tryk på tasten Nej for at gå tilbage. Sådan slettes hele genopkaldslisten: 1. Tryk på tasten Slet. eller 2. Vælg én af følgende indstillinger: Ja for at slette hele genopkaldslisten. Nej for at gå tilbage til den foregående skærm. 110

111 Yderligere funktioner Virtuelt kontor Når du er væk fra din telefon, kan du bruge funktionen Virtuelt kontor til at viderestille opkald og alle arbejdstelefonens funktioner til en anden telefon. Bemærk 1: Kontakt systemadministratoren for at høre, om du har adgang til funktionen Virtuelt kontor. Bemærk 2: Når IP-telefon 2004 er valgt som arbejdstelefon, kan den aktiveres til Virtuelt kontor af en IP-telefon 2002, IP-telefon, IP-softphone 2050 eller en anden IP-telefon Bemærk 3: Når du er logget på en IP -telefon 2004 eller en IPsoftphone 2050 via Virtuelt kontor, kan funktionstasterne 4, 5 og Skifttasten ikke bruges på IP-telefon Bemærk 4: Bruges Virtuelt kontor, log på fra en IP-telefon 2004 til en IP-telefon 2002 eller IP-softphone 2050, vil funktionen kunne blive blokeret i bestemte situationer. Spørg din systemadministrator, hvis du er i tvivl. Virtuelt kontor, log på Sådan aktiveres Virtuelt kontor på din arbejdstelefon fra din eksterne telefon: (Tjenester) 1. Tryk på tasten Tjenester. 2. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle, og marker Virtuelt kontor, log på. 111

112 Yderligere funktioner 3. Tryk på tasten Vælg. 4. Indtast dit bruger-id ved prompten. 5. Tryk på tasten Vælg. 6. Indtast home-kontroladgangskoden til basen ved prompten. Bemærk 1: Hvis bruger-id'et ikke findes lokalt, vises meddelelsen "Søger efter ekstern server". Bemærk 2: Hvis det tre gange i træk ikke lykkes at logge på, skal du vente én time, før du forsøger igen, eller kontakte systemadministratoren for at få nulstillet din adgangskode. Yderligere oplysninger finder du i Sikkerhedsfunktioner på side 19. Når du logges på, overføres alle funktioner, tid, dato og toner til den eksterne telefon fra arbejdstelefonen. 112

113 Yderligere funktioner Virtuelt kontor på din eksterne telefon Følgende figurer viser forskellige IP-telefoner logget på en IP-telefon 2004 via Virtuelt kontor. Figur 5: Logget på en IP-telefon 2004 Figur 6: Logget på en IP-telefon 2004 fra en IP-telefon

114 Yderligere funktioner Figur 7: Logget på en IP-telefon 2004 fra en IP-softphone 2005 Der vises en brugeroplysningslinje i alle display, hvor arbejdstelefonnummeret vises. Virtuelt kontor på din arbejdstelefon Når din arbejdstelefon er indstillet til Virtuelt kontor ved hjælp af en ekstern telefon, er arbejdstelefonen logget af og sat ud af drift. Meddelelsen Logget af vises på telefonen, og angiver, at den benyttes som Virtuelt kontor. 114

Forside. IP Phone 1120E. Brugervejledning. Nortel Communication Server 1000

Forside. IP Phone 1120E. Brugervejledning. Nortel Communication Server 1000 Forside Nortel Communication Server 1000 IP Phone 1120E Brugervejledning Revideringshistorie Revideringshistorie Januar 2006 Standard 1.00. Dette dokument er udstedt for at understøtte Nortel Communication

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Titelside. IP Phone 1140E. Brugervejledning. Business Communications Manager

Titelside. IP Phone 1140E. Brugervejledning. Business Communications Manager Titelside Business Communications Manager IP Phone 1140E Brugervejledning Revisionshistorie Revisionshistorie November 2005 Foreløbig udgave 0.22. Dette dokument er opdateret til at understøtte Nortel

Læs mere

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelkode: NN40050-102-DA Dato: August 2006 Copyright Nortel

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0995221 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001 Artikel-nr. P0609363 02 5. marts 2004 Business Communications Manager Brugervejledning til Nortel Networks IP Phone 2001 Introduktion 3 Nortel Networks IP Phone 2001 bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0937679 Udgave 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning til IP-telefon BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP-telefon BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP-telefon 2007 BCM Business Communications Manager Documentstatus: Standard Documentversion: 04.01 Artikelkode: NN40050-109 Dato: September 2009 Copyright Nortel Networks Limited

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort 2001 Nortel Networks P0941627 Version 03 Hospitality features På dette kort vises Business Series Terminals-tasterne. I tabellen nedenfor

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

BRUGSANVISNING Cisco Small Business

BRUGSANVISNING Cisco Small Business BRUGSANVISNING Cisco Small Business SPA 300 Series IP-telefoner Modellerne 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Cisco-logoet er varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaber i USA.

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning CAP (Central Answering Position) Brugervejledning Artikelnr. N0068928 November 2005 CAP-enheden (Central Answering Position) CAP-enheden (Central Answering Position) består af en T7316E-telefon og fra

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance)

Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance) Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance) Artikelnr. N0069073 November 2005 Om SWCA-taster (System-wide Call Appearance) Linje 1 Linje 2 SWCA1 SWCA2 SWCA3 Brug SWCA-funktionen til at parkere

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger

Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer 5 1 6 7 2 16 17 16 17 9 10 11 12 13

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger Model nr. SIP-telefon KX-HDV130 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig brug. R Tilføjelsen til de enkelte modelnumre

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING TM Calisto P240-M USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240-M USB-håndsæt.

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Cisco IP-telefon 7905G og 7912G til Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7905G og 7912G til Cisco CallManager 4.1(3) Telefonvejledning Cisco IP-telefon 7905G og 7912G til Cisco CallManager 4.1(3) LICENS OG GARANTI INKLUDERET Hovedsæde Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Artikel-nr. P0936073. Business Communications Manager. Brugervejledning til Personal Call Manager

Artikel-nr. P0936073. Business Communications Manager. Brugervejledning til Personal Call Manager Artikel-nr. P0936073 Business Communications Manager Brugervejledning til Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere