Titelside. IP Phone 1140E. Brugervejledning. Business Communications Manager

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titelside. IP Phone 1140E. Brugervejledning. Business Communications Manager"

Transkript

1 Titelside Business Communications Manager IP Phone 1140E Brugervejledning

2

3 Revisionshistorie Revisionshistorie November 2005 Foreløbig udgave Dette dokument er opdateret til at understøtte Nortel Business Communications Manager Release 4.5 software. 3

4 Revisionshistorie 4

5 Indhold Indhold Om Nortel IP Phone 1140E Grundlæggende funktioner Telefonens kontrolfunktioner Telefonens display Indtastning og redigering af tekst Indtastning af tekst vha. telefonens tastatur Indtastning af tekst vha. USB-tastaturet Konfiguration af indstillinger Indstillinger Displayindstillinger Sprog Bluetooth-opsætning Lokal fejlfinding IP-telefon og DHCP-oplysninger Netværksfejlfindingsfunktioner Ethernet-statistik IP-netværksstatistik USB-enhedsoplysninger Netværkskonfiguration Lås menu Telefonens opsætning Valg af sprog Ringetype Opkaldslog Time Offset Om de programmerbare taster

6 Indhold Hukommelsestaster Programhukommelsestaster Eksternt autoopkald Internt autoopkald Funktioner Sletning af hukommelsestaster Sådan foretages et opkald Sådan foretages eksterne opkald vha. linjedisplaytasterne.. 29 Sådan foretages eksterne opkald vha. samtaleanlægsdisplaytasterne Sådan foretages interne opkald vha. samtaleanlægsdisplaytasterne Besvare et opkald Under et aktivt opkald Parkering af et opkald Brug af håndfri Brug af hovedtelefoner Sådan slås mikrofonen fra Åbning af eksterne serverprogrammer

7 Om Nortel IP Phone 1140E Om Nortel IP Phone 1140E Din Nortel IP Phone 1140E bringer tale og data til computeren ved hjælp af direkte tilslutning til et LAN-netværk (Local Area Network) via en Ethernet-forbindelse. Bemærk: I denne vejledning vises tekst til brugerdefinerede funktionstaster ved siden af tasterne, og tekst til displaytaster vises direkte over tasterne. Grundlæggende funktioner IP Phone 1140E understøtter følgende: seks brugerdefinerede funktionstaster med tekst og indikatorer fire displaytaster Bemærk: Nogle IP Phone 1140E-telefoner er ikke konfigureret til at understøtte displaytastfunktionalitet. Kontakt systemadministratoren. grafisk, højopløsnings-lcd-display, baggrundsbelyst, med justerbar kontrast højttalertelefon i høj kvalitet lydstyrketaster til justering af lydstyrken for ringetone, højttaler, telefon og hovedtelefon seks specielle funktionstaster: Afbryd Telefonbog Meddelelse/Indbakke Skift/Udbakke Tjenester Kopier seks faste taster til behandling af opkald: Slå fra Håndfri 7

8 Om Nortel IP Phone 1140E Farvel Udvid til pc Hovedtelefoner Parker gigabit Ethernet-porte indbygget gigabit Ethernet-stik for delt pc-adgang understøttelse af Bluetooth-hovedtelefoner hovedtelefonstik med Tænd-/sluktast USB-port til understøttelse af tastatur eller mus Bemærk: Downstream 1.1-kompatible USB-hubs understøttes, inklusive USB 2.0-hubs, hvis de har USB 1.1 bagudkompatibilitet. automatisk netværkskonfiguration kompatibel med høreapparat understøttelse af trådløs hovedtelefon vha. en Bluetooth 1.2-kompatibel Audio Gateway (Hovedtelefonprofil, Bluetooth Power Class 2) FORSIGTIG Beskadigelse af udstyr Sæt ikke IP Phone 1140E i et almindeligt telefonstik. Det vil medføre alvorlig beskadigelse af IP-telefonen. Rådfør dig med systemadministratoren for at sikre, at du slutter telefonen til et 10/100/1000BaseT Ethernet-stik. FORSIGTIG IP Phone 1140E er designet til brug i et indendørs miljø. Figur 1 på side 9 viser IP Phone 1140E. 8

9 Om Nortel IP Phone 1140E Figur 1: IP Phone 1140E Brugerdefinerede funktionstaster Funktionsstatusindikator* Visuel varsling/meddelelse venter-indikator Håndsæt Højttaler Grafisk display med høj opløsning Displaytaster Tasten Kopier Tasten Tjenester Tasten Afbryd/Stop Lydstyrke Tasten Slå fra Tasten Håndfri Tasten Meddelelse/Indbakke Tasten Skift/Udbakke Tasten Telefonbog Tasten Farvel Tasten Udvid til PC Tasten Hovedtelefon Tasten Parker Tastatur Navigationstaster *Bemærk: Funktionsstatusindikatoren viser en brugerdefineret varsling, hvis funktionen understøttes af serveren. Kontakt systemadministratoren for at finde ud af, om denne funktion er tilgængeligfor dig. Telefonens kontrolfunktioner Bemærk: Nogle IP Phone 1140E-telefoner er udstyret med ekstra taster. Tekst i parenteser angiver tekst, som vises på tasterne, for eksempel (Tjenester). Vds Displaytaster er placeret under displayområdet. LCD-teksten oven over hver tast ændres, så den passer til den aktive funktion. Tasterne på hver side af LCD-displayområdet er brugerdefinerede funktionstaster, med tekst på LCD-displayet. 9

10 Om Nortel IP Phone 1140E En LDC-indikator, der lyser konstant ud for en linjetast (DN) angiver, at linjen er aktiv. En blinkende LCD-indikator angiver, at linjen er parkeret, eller at funktionen er ved at blive programmeret. GrpCl Z En LDC-indikator, der lyser konstant ud for en funktionstast (DN) angiver, at funktionen er aktiv. En blinkende LCD-indikator angiver, at funktionen er ved at blive programmeret. Brug knapperne til kontrol af lydstyrke til at justere lydstyrken for ringetone, telefon, hovedtelefoner, højttaler og den håndfri funktion. Tryk på den øverste knap for at skrue op for lyden, og på den nederste knap for at skrue ned for lyden. (Slå fra) Tryk på tasten Slå fra for at lytte til den modtagende part uden selv at kunne høres. Tryk på tasten Slå fra igen for at vende tilbage til tovejssamtale. Tasten Slå fra gælder for mikrofoner til håndfri, telefon og hovedtelefoner. Bemærk: LED-indikatoren til Slå fra, som er placeret på tasten Slå fra, blinker for at angive, at mikrofonen er slået fra. (Håndfri) Tryk på Håndfri-tasten for at aktivere håndfri. Bemærk: LED-indikatoren til Håndfri, som er placeret på Håndfri-tasten, lyser for at angive, at håndfri er aktiv. 10

11 Om Nortel IP Phone 1140E Brug navigationstasterne til at rulle gennem menuer og lister, som vises på LCD-displayet. Den ydre del af denne tastgruppe kan bevæges op og ned, til venstre og til højre. Brug tasten Send/Enter i midten af Navigationstastgruppen til at bekræfte menuvalg. I de fleste menuer kan du bruge tasten Send/Enter i stedet for displaytasten Vælg. (Parker) Tryk på tasten Parker for at parkere et aktivt opkald. Tryk på den blinkende linjedisplaytast (DN) for at vende tilbage til det parkerede opkald. (Udvid til pc) Brug tasten Udvid til pc til at åbne eksterne serverprogrammer. (Hovedtelefon) Tryk på tasten Hovedtelefon for at besvare et opkald ved hjælp af hovedtelefonerne eller for at skifte et opkald fra telefonen eller håndfri til hovedtelefonen. Bemærk: LED-indikatoren til Hovedtelefon, som er placeret på tasten Hovedtelefon, lyser for at angive, at hovedtelefonen er i brug. (Hovedtelefon) (Hovedtelefon) Tryk to gange på tasten Hovedtelefon for at åbne opsætningsmenuen til Bluetooth. Bemærk: Hvis Bluetooth ikke er aktiveret på telefonen, er denne menu ikke tilgængelig. 11

12 Om Nortel IP Phone 1140E (Farvel) Brug tasten Farvel til at afslutte et aktivt opkald. Når en besked venter, blinker den orange Visuel varsling/meddelelse venterindikator. Denne indikator blinker også, når ringetonen er slået til. Når en datarelateret meddelelse, f.eks. en onlinemeddelelse er modtaget, blinker den blå Funktionsstatusindikator. Indikatoren blinker også, når en kontakt er online. Bemærk: Denne funktion kræver serversupport og er derfor ikke tilgængelig på alle telefoner. Kontakt administratoren. (Kopier) Tryk på tasten Kopier for at kopiere poster til din private telefonbog fra andre lister, f.eks. opkaldslisten, genopkaldslisten og den fælles telefonbog. (Tjenester) Tryk på tasten Tjenester for at åbne rullemenuen med funktioner på displayet (FEATURE *900), herunder Hot Deskingfunktionen (programmerbar hukommelsesknap). 12

13 Om Nortel IP Phone 1140E (Tjenester) (Tjenester) Tryk på tasten Tjenester to gange for at åbne menuen Local Tools (Lokale funktioner), og brug navigationstasterne til at åbne følgende emner: 1. Indstillinger 2. Lokal fejlfinding 3. Netværkskonfiguration 4. Lås menu Tryk på tasten Tjenester for at lukke en menu eller et menupunkt. Bemærk: Systemadministratoren kan etablere et kodeord til menuen Funktioner. Hvis du forsøger at åbne menuen Funktioner, og der vises en dialogboks, der beder dig om et kodeord, skal du kontakte systemadministratoren. (Stop) Tryk på tasten Afbryd/Stop for at lukke en aktiv menu eller dialogboks. Status for aktive opkald påvirkes ikke, når du trykker på tasten Afbryd/Stop. (Udbakke) Tryk på tasten Ekspresmeddelelser (FUNKTION 980; programmerbar hukommelsesknap) for at sende telefonsvarermeddelelser. Yderligere oplysninger om brug af telefonsvarer findes i CallPilot-brugervejledningen. (Indbakke) Tryk på tasten Postkasse ind (programmerbar hukommelsesknap) for at åbne din CallPilot-postkasse. Yderligere oplysninger om postkasseindstillinger findes i CallPilot-brugervejledningen. 13

14 Om Nortel IP Phone 1140E (Telefonbog) Programmerbar hukommelsestast (Standard: Tom) Telefonens display Din IP Phone 1140E har tre displayområder: Det øverste displayområde indeholder tekst til de seks brugerdefinerede funktionstaster. Det midterste displayområde indeholder oplysninger på én linje om f.eks. nummer og navn på den person, der ringer op, opkalderens navn, funktionsprompter, brugerindtastede cifre samt oplysninger om dato og klokkeslæt og telefoninfo. Det nederste displayområde indeholder oplysninger om tekst til funktionsdisplaytaster. Figur 2 viser et LCD-display i standbytilstand. Figur 2: IP Phone 1140E LCD-skærm Øverste displayområde Tekst til brugerdefinerede funktionstaster Midterste displayområde Dato/klokkeslæt Oplysninger om opkaldet Oplysninger om funktionsstatus Oplysninger om indstillinger Telefonbogsoplysninger Displaytaster i nederste Displayområde 14

15 Indtastning og redigering af tekst Indtastning og redigering af tekst Du kan indtaste og redigere tekst på din IP Phone 1140E vha. følgende metoder. Den metode, du anvender til indtastning af tekst eller redigering, afhænger af programmet. Tabellen 1 viser de programmer og indtastningsenheder, som du kan bruge til indtastning af tekst. Tabel 1: Indtastning af programtekst Til: Opkaldsserver-relaterede programmer (f.eks. ændring af tekst til funktionstaster eller opkald) Grafiske programmer Menuen Local Tools (Lokale funktioner) Brug: Tastatur USB-tastatur kun til numeriske indtastninger USB-tastatur USB-tastatur Tastatur til numeriske indtastninger Indtastning af tekst vha. telefonens tastatur Du kan bruge tastaturet til at indtaste tekst. Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet A, skal du trykke på nummertasten 2 én gang. Hvis du vil indtaste bogstavet C, skal du trykke på nummertasten 2 tre gange. Bemærk: Der er ikke knyttet bogstaver til nummertasterne 1 eller 0. Indtastning af tekst vha. USB-tastaturet Når USB-tastaturet er tilsluttet, kan du bruge det til at indtaste tekst i funktionerne og de grafiske programmer. For at indtaste numre i telefonprogrammerne (f.eks. ved opkald) kan du bruge tastaturet til at indtaste cifre (0 9) samt stjerne (*) og firkant (#). Der bruges ikke andre tegn. 15

16 Indtastning og redigering af tekst Under et opkald kan du bruge funktionstasterne (f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7 og f8) til at styre telefonen. Tabellen 2 viser funktionstasterne og deres tilknyttede handlinger under telefonopkald. Tabel 2: USB-tastaturets funktionstaster under telefonopkald Funktionstast f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 Handling Gå til tilstanden Håndfri Gå til Hovedtelefontilstanden Parker det aktuelle opkald Slå det aktuelle opkald fra Lydstyrke op Lydstyrke ned Kopier Afbryd 16

17 Konfiguration af indstillinger Konfiguration af indstillinger Bemærk: Mange af de funktioner, der omtales i dette afsnit, er kun til administratorbrug. Du bør ikke foretage ændringer, medmindre du har fået vejledning af en administrator. Din IP Phone 1140E har både lokale og serverbaserede funktioner. Der er to metoder til navigation i menuen Local Tools (Lokale funktioner): Følg prompterne på skærmen. Hvis et menupunkt har et tal foran sig, kan du vælge punktet ved at trykke på den tilhørende tast på tastaturet. Når du f.eks. er i menuen Local Tools (Lokale funktioner), kan du åbne 2. Lokal fejlfinding ved at trykke på nummertasten 2 på tastaturet. Tryk på tasten for at åbne menuen Local Tools (Lokale funktioner) og åbne følgende funktioner: 1. Indstillinger Brug menupunktet Indstillinger til at konfigurere lokale indstillinger. 1. Displayindstillinger Brug Kontrastfunktionen til at ændre de fysiske indstillinger på displayet. Brug Dvalefunktionen til at kontrollere, hvor længe displayet skal forblive belyst, hvis telefonen er inaktiv. 1. Tryk på for at åbne menuen Local Tools (Lokale funktioner). 2. Tryk på nummertasten 1 på telefonens tastatur for at åbne 1. menuen Indstillinger, og tryk på nummertasten 1 på telefonens tastatur for at åbne menuen 1. Displayindstillinger. 3. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle og vælge enten Kontrast eller Dvale. Tryk på displaytasten Vælg. 4. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at øge eller formindske værdien. 5. Tryk på displaytasten Afslut. 17

18 Konfiguration af indstillinger 2. Sprog Brug funktionen Sprog til at vælge det sprog, der skal bruges på telefonen. 1. Tryk på for at åbne menuen Local Tools (Lokale funktioner). 2. Tryk på nummertasten 1 på telefonens tastatur for at åbne 1. menuen Indstillinger, og tryk på nummertasten 2 på telefonens tastatur for at åbne menuen 2. Displayindstillinger. 3. Tryk på navigationstasterne Op/ned for rulle og markere det ønskede sprog (f.eks. tysk [Deutsche]). 4. Gør ét af følgende: Tryk på displaytasten Vælg for at gemme det valgte sprog og vende tilbage til menuen Telefonindstillinger. Tryk på displaytasten Annuller for at bevare den eksisterende konfiguration. 5. Tryk på displaytasten Afslut. Ændringer gemmes automatisk. 3. Bluetooth-opsætning Din IP Phone 1140E er udstyret med et Bluetooth-radiosystem til understøttelse af Bluetooth-hovedtelefoner. Du kan åbne Bluetooth-opsætningsindstillingerne med én af følgende to metoder: Tryk på gange på tasten Hovedtelefon for at åbne dialogboksen Bluetooth-opsætning. Denne metode bruges i dette dokument. Tryk to gange på tasten Tjenester for at åbne menuen Local Tools (Lokale funktioner), tryk 1 på tastaturet for at vælge 1. Indstillinger, og tryk 3 på tastaturet for at åbne dialogboksen 3. Bluetoothopsætning. Bemærk: Menupunktet Bluetooth er ikke tilgængeligt på alle telefoner. Hvis menupunktet vises nedtonet, er det ikke aktiveret på telefonen. Før du kan bruge Bluetooth-hovedtelefoner med telefonen, skal Bluetooth være aktiveret af systemadministratoren. Kontakt administratoren for at finde ud af, om Bluetooth-funktionalitet er tilgængeligt. 18

19 Konfiguration af indstillinger Sådan oprettes der forbindelse mellem Bluetooth-hovedtelefonen og telefonen: 1. Forhør dig hos administratoren om Bluetooth-funktionalitet er tilgængelig for dig. 2. Genstart IP Phone 1140E vha. en af følgende metoder: Hvis du bruger en vekselstrømadapter, skal du tage den ud, vente 10 sekunder og sætte den i igen. Hvis du bruger Power Over Ethernet (POE), skal du tage LAN-Ethernet-kablet ud, vente 10 sekunder og sætte det i igen. 3. Tryk to gange på tasten for at åbne 3. Bluetooth-opsætning. Afkrydsningsfeltet Aktiver Bluetooth fremhæves. Bemærk: Hvis punktet Bluetooth-opsætning er nedtonet, er din telefon ikke konfigureret til understøttelse af Bluetoothhovedtelefoner. Kontakt systemadministratoren. 4. Tryk på tasten Enter for at aktivere Bluetooth. Der vises en markering for at angive, at Bluetooth er aktiveret. Meddelelsen "BT aktiveret" vises nederst i displayet. 5. Indstil dine Bluetooth-hovedtelefoner til at oprette forbindelse eller til at søge. Proceduren kan være forskellig for forskellige typer Bluetooth-hovedtelefoner. Se dokumentationen, som fulgte med hovedtelefonerne eller kontakt forhandleren. F.eks. skal du gøre følgende, hvis du bruger GN Netcom GN 6210: a. Sluk for hovedtelefonen ved at trykke på knappen Telefon og holde den nede i 3-4 sekunder, indtil der høres en høj til lav tone. Hovedtelefonens blå LED slukkes. b. Tryk på knappen Telefon, og hold den nede i ca. 8 sekunder, indtil den blå LED blinker og derefter lyser konstant. 6. Søg efter (opret forbindelse til) hovedtelefonen: a. Tryk på den Højre navigationstast en eller flere gange, indtil knappen Søg vises ved siden af punktet Søg efter enheder. b. Tryk på tasten Enter. Meddelelsen "Søger." vises. 19

20 Konfiguration af indstillinger c. Hvis søgningen lykkes, vises en liste over Bluetooth-enheder i kombinationsboksen Fundet:. Bemærk: Hvis søgningen ikke lykkes, vises meddelelsen "Søgning udført.ingen enhed fundet ". Hvis det sker, skal du slukke for Bluetooth-hovedtelefonen og gentage trin 5 og Hvis hovedtelefonerne vises i kombinationsboksen Fundet:, skal du trykke på displaytasten Stop eller vente på, at søgningen udføres. 8. Gør ét af følgende: Hvis hovedtelefonerne vises i kombinationsboksen Fundet:, skal du gå videre til trin 9. Hvis hovedtelefonerne ikke vises i kombinationsboksen Fundet:, skal du vælge hovedtelefonerne fra listen på følgende måde: a. Tryk på Højre navigationstast for at navigere til kombinationsboksen Fundet:. Tryk på tasten Enter for at starte redigeringstilstand. b. Tryk på Ned-navigationstasten for at åbne listen. Tryk på navigationstasterne Op/Ned for at rulle og markere hovedtelefonen. c. Tryk på tasten Enter for at vælge hovedtelefonen og lukke listen. Tryk på tasten Enter for at afslutte redigeringstilstand. 9. Tryk på Højre navigationstast for at rulle i listen, markér knappen Par (ved siden af punktet Par enhed) og tryk på tasten Enter. a. Der vises en dialogboks med prompten "Indtast PIN#". Brug telefonens tastatur til at indtaste PIN-koden til Bluetoothhovedtelefonen; se i dokumentationen til hovedtelefonen for at finde PIN-koden (kaldes også for adgangsnøgle). Typisk er værdien b. Indtast PIN-koden til Bluetooth-hovedtelefonen, og tryk på tasten Enter. 10. Gør ét af følgende: Hvis det lykkes at oprette forbindelse mellem hovedtelefonen og din telefon, skal du gå videre til trin 11. Som bekræftelse på, at forbindelsen blev oprettet, vises hovedtelefonen på listen ved siden af punktet Parret:. Hvis parring lykkes, vises meddelelsen "Parring fuldført" også nederst på skærmen. Hvis det ikke lykkedes af parre hovedetelefonen med telefonen, vises en fejlmeddelelse nederst på skærmen. Hvis der vises en fejlmeddelelse: 20

21 Konfiguration af indstillinger a. Bekræft at Bluetooth-hovedtelefonen stadig er i søg/par-tilstand. På GN Netcom GN 6210-hovedtelefonen bør den blå LED stadig lyse, når funktionen til oprettelse af forbindelse starter. Hvis der var timeout for hovedtelefonen, og søgning/parring-tilstanden blev afbrudt, skal du sætte hovedtelefonen i parring-tilstand, som omtalt i trin 5, og gentage trin 9. b. Kontroller, at du bruger den korrekte PIN-kode, og gentag trin Gør ét af følgende: Hvis hovedtelefonerne vises i kombinationsboksen Parret:, skal du gå videre til trin 12. Hvis der er oprettet forbindelse til mere end én enhed, kan du navigere hen til den ønskede enhed på følgende måde: a. Tryk på Højre navigationtast for at rulle i listen og fremhæve kombinationsboksen Parret:. Tryk på tasten Enter for at starte redigeringstilstand. b. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at åbne listen. Tryk på Op/Ned-navigationstastern for at rulle i listen og fremhæve hovedtelefonerne. c. Tryk på tasten Enter for at vælge hovedtelefonen og lukke listen. Tryk på tasten Enter for at afslutte redigeringstilstand. 12. Tryk på Højre navigationstast for at rulle i listen og fremhæve Sæt-knappen (ved siden af punktet Sæt aktiv enhed). Tryk på displaytasten Enter. Meddelelsen "Sæt aktiv: "enhedsnavn"" vises. Det betyder, at den navngivne hovedtelefon nu er den aktive Bluetooth-hovedtelefon og bruges, når du trykker på hovedtelefontasten. 13. Tryk på displaytasten Afslut for at lukke Bluetooth-menuen og vende tilbage til hoveddisplayet. Ændringer gemmes automatisk. Note 1: Hvis telefonen løber tør for strøm, skal du gentage parringprocessen fra begyndelsen. Note 2: Hvis du opretter forbindelse til mere end én hovedtelefon af samme model har de identiske navne i Parret-listen. Dobbelt parring-hovedtelefoner Vær opmærksom, når du bruger en Bluetooth-hovedtelefon af typen "dobbelt parring". GN Netcom GN6210 er et eksempel på en sådan hovedtelefon. Den kan parres med basen og med 1140E. Hvis den parres til begge, er 1140E den anden enhed, og så gælder følgende: 21

22 Konfiguration af indstillinger Tryk på tasten "telefon" på hovedtelefonen: Hvis der lyder en enkelt tone, er hovedtelefonen forbundet til basen. Hvis der lyder en dobbelt tone, er hovedtelefonen forbundet til 1140E. Hvis der slukkes for basen, er hovedtelefonen kun forbundet til 1140E, og hvis du trykker på tasten "telefon", opretter du forbindelse til 1140E. Interaktion mellem Bluetooth-hovedtelefon og hovedtelefon med ledning Hvis du også tilslutter en hovedtelefon med ledning, påvirker Bluetoothhovedtelefonen hovedtelefonen med ledning på følgende måde: Hvis der ikke er parret en Bluetooth-hovedtelefon, fungerer hovedtelefonen med ledning som normalt. På samme måde, hvis en Bluetooth-hovedtelefon er parret med telefonen, men ikke er inden for området, fungerer hovedtelefonen med ledning som normalt. Hvis der er oprettet forbindelse til en Bluetooth-hovedtelefon, bruges den altid som telefonens hovedtelefon. Bemærk følgende: Bluetooth-hovedtelefonen fungerer kun inden for telefonens område. Hvis Bluetooth-hovedtelefonen er inden for forbindelsesområdet, styrer tasten Hovedtelefon Bluetoothhovedtelefonen, selvom der er tilsluttet en hovedtelefon med ledning. Hvis en Bluetooth-hovedtelefon kommer inden for tilslutningsområdet, sker der en af følgende ting: - Hvis der ikke er tilsluttet en hovedtelefon med ledning, viser telefonen meddelelsen "hovedtelefon tilsluttet". - Hvis der allerede er tilsluttet en hovedtelefon med ledning, viser telefonen meddelelsen "ingen hovedtelefon tilsluttet". Hvis en Bluetooth-hovedtelefon kommer uden for tilslutningsområdet, sker der en af følgende ting: - Hvis der ikke er tilsluttet en hovedtelefon med ledning, viser telefonen meddelelsen "hovedtelefon afbrudt". - Hvis der er en hovedtelefon med ledning, vises der ingen meddelelse. 22

23 Konfiguration af indstillinger Hvis du ikke ønsker at bruge Bluetooth Hvis der er tilsluttet en Bluetooth-hovedtelefon, og du ønsker at bruge hovedtelefonen med ledning, kan du skifte mellem de to. Det er ikke nødvendigt at afparre eller deaktivere Bluetooth. Sådan skifter du mellem en hovedtelefon med ledning og Bluetoothhovedtelefonen: 1. Tryk to gange på tasten for at åbne dialogboksen 3. Bluetooth-opsætning. 2. Tryk på Venstre/Højre navigationstast for at vælge punktet Brug BT-hovedtel. 3. Tryk på tasten Enter for skiftevis at slå denne funktion til eller fra. En markering angiver, at Bluetooth-hovedtelefonen bruges. Fjern markering for at bruge en hovedtelefon med ledning. Til (o) som standard. Sådan afparres en Bluetooth-hovedtelefon: 1. Tryk to gange på tasten for at åbne dialogboksen 3. Bluetooth-opsætning. 2. Tryk på Højre navigationstast for at vælge punktet Parret. 3. Gør ét af følgende: Hvis hovedtelefonerne vises i kombinationsboksen Parret:, skal du gå videre til trin 5. Hvis mere end en enhed er parret, og hovedtelefonen ikke allerede er vist i kombinationsboksen Parret, skal du gøre følgende: a. Tryk på Højre navigationstast for at vælge kombinationsboksen Parret:. Tryk på tasten Enter for at åbne redigeringstilstand. b. Tryk på Op/Ned-navigationstasterne for at åbne listen. Tryk på Op/Ned-navigationstastern for at rulle i listen og fremhæve hovedtelefonerne. c. Tryk på tasten Enter for at vælge hovedtelefonen og lukke kombinationsboksen. Tryk på tasten Enter for at afslutte redigeringstilstand. 4. Tryk på Højre navigationstast for at vælge knappen Afpar (ved siden af punktet Afpar enhed). 5. Tryk på tasten Enter. 23

24 Konfiguration af indstillinger Bluetooth-hovedtelefonen er afparret og fjernet fra listen Parret. Bemærk: Bluetooth-hovedtelefonen er ikke længere parret med telefonen, og hovedtelefonen med ledning kan bruges. For at bruge Bluetooth-hovedtelefonen igen, skal du udføre parring- og aktiveringsproceduren. 2. Lokal fejlfinding 1. IP-telefon og DHCP-oplysninger Netværkskonfigurationsfunktionen bruges til at vise rapporter om IP-telefon og DHCP. Dette værktøj er kun til administratorbrug. 2. Netværksfejlfindingsfunktioner Netværksfejlfindingsfunktionen indeholder funktioner, som bruges til at diagnosticere netværksproblemer. Denne menu er kun til administratorbrug. 3. Ethernet-statistik Ethernet-statistikfunktionen bruges til at vise rapporter om Ethernet-drift. Denne menu er kun til administratorbrug. 4. IP-netværksstatistik IP-netværksstatistikfunktionen bruges til at vise rapporter om netværksdrift. Denne menu er kun til administratorbrug. 5. USB-enhedsoplysninger USB-enhedsfunktionen leverer oplysninger om alle USB-enheder (Universal Serial Bus), som kan sluttes til din telefon. IP Phone 1140E registrerer automatisk USB-enheder, når du slutter dem til USB-porten bag på telefonen. 1. Tryk på for at åbne menuen Local Tools (Lokale funktioner). 2. Tryk på nummertasten 5 på telefonens tastatur for at vælge 5. USB-enheder. USB-enhedsoplysningerne vises. 3. Tryk på displaytasten Tilbage. 24

25 Konfiguration af indstillinger 3. Netværkskonfiguration Netværkskonfigurationsfunktionen viser oplysninger, som blev konfigureret ved installation af telefonen. Dette værktøj er kun til administratorbrug. 4. Lås menu Værktøjet til låsning af menuen bruges af systemadministratoren til at beskytte menupunkterne i Local Tools (Lokale funktioner) mod ændringer, som sker ved et uheld eller er uønskede. Værktøjet til låsning af menu er ikke tilgængeligt på alle systemer. Hvis menupunktet vises nedtonet, er det ikke aktiveret på telefonen. Kontakt administratoren for at finde ud af, om denne funktion er tilgængelig for dig. 25

26 Telefonens opsætning Telefonens opsætning Bemærk: Yderligere oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige for telefonen, og hvordan de bruges, findes i Business Communications Manager -brugervejledningen. Valg af sprog Vælg et primært sprog til telefondisplayet. Vælg en af følgende tre funktioner: Tryk på Funkt. *501. Vælg det alternative sprog for telefondisplayet. Tryk på Funkt. *502. Vælg det alternative sprog 2 for telefondisplayet. Tryk på Funkt. *503. Vælg det alternative sprog 3 for telefondisplayet. Ringetype Vælg ringetype for din telefon. 1. Tryk på Funkt. *6. 2. Tryk på 1, 2, 3, 4 eller Næste for at høre de forskellige ringetyper. 3. Tryk på OK for at gemme ringetypen. Opkaldslog Tryk på Funktion *812, og brug navigationstasterne til at rulle gennem og redigere opkaldsloggen. 26

27 Telefonens opsætning Time Offset Hvis IP Phone 1140E befinder sig i en anden tidszone end systemets tidszone, vises systemtiden og ikke den lokale tid i displayet. Med funktionen Time Offset kan du redigere det klokkeslæt, der vises i displayet. Inden du begynder, skal du beregne tidsforskellen i timer mellem servertiden og den lokale tid. Følg følgende trin for at ændre det klokkeslæt, der vises i telefonens display, til lokal tid: 1. Tryk på Funkt. * Tryk på Skift. 3. Tryk på * for at skifte mellem tilføjelse og fratrækning af tid. 4. Brug af tastaturet til indtastning af antallet af timer mellem den lokale tid og systemtiden. Bemærk: Tryk på # for at indtaste tiden i intervaller på en halv time. 5. Tryk på OK. Bemærk: Det kan vare op til 1 minut, før ændringen vises i displayet. Om de programmerbare taster Systemadministratoren tildeler de seks programmerbare taster som linje-, samtaleanlægs- eller hukommelsestaster. Teksten til en tast er vist på displayet ud for tasten. Du kan få yderligere oplysninger hos systemadministratoren. Hukommelsestaster Disse taster er ikke tildelt som linje- eller samtaleanlægstaster. I hukommelsestaster lagres interne og eksterne numre eller funktioner, så du kan ringe op eller aktivere en funktion med et enkelt tryk på en tast. Programhukommelsestaster Du kan programmere en hukommelsestast med et nyt nummer eller en ny funktion. 27

28 Telefonens opsætning Eksternt autoopkald 1. Tryk på Funkt. *1. 2. Tryk på en hukommelsestast. 3. Tast det eksterne telefonnummer. 4. Tryk på OK for at lagre nummeret. Internt autoopkald 1. Tryk på Funkt. *2. 2. Tryk på en hukommelsestast. 3. Tast lokalnummeret. 4. Tryk på OK for at lagre lokalnummeret. Funktioner 1. Tryk på Funkt. *3. 2. Tryk på en hukommelsestast. 3. Tryk på Funktion, og indtast funktionskoden. 4. Tryk på OK for at lagre funktionskoden. Sletning af hukommelsestaster 1. Tryk på Funkt. *1. 2. Tryk på en hukommelsestast. 3. Tryk på OK for at slette det telefonnummer, der er gemt på knappen. 28

29 Sådan foretages et opkald Sådan foretages et opkald Du kan foretage et opkald på mange måder afhængigt af telefonens programmering og typen af opkald. Sådan foretages eksterne opkald vha. linjedisplaytasterne 1. Løft røret. 2. Tryk på en linjedisplaytast. 3. Tast det eksterne telefonnummer. Sådan foretages eksterne opkald vha. samtaleanlægsdisplaytasterne 1. Løft røret. 2. Tryk på en samtaleanlægsdisplaytast, og indtast en linjepuljeadgangskode. 3. Når du hører en ekstern klartone, skal du indtaste det eksterne telefonnummer. Bemærk: Kontakt systemadministratoren for at få en liste med linjepuljekoder. Når du taster en linjepuljeadgangskode på PRI-linjer, høres ingen klartone. Sådan foretages interne opkald vha. samtaleanlægsdisplaytasterne 1. Løft røret. 2. Tryk på en samtaleanlægsdisplaytast. 3. Tast lokalnummeret. Kontakt systemadministratoren for at få vist en liste med lokalnumre. 29

30 Besvare et opkald Besvare et opkald Når telefonen ringer, og lampen blinker, eller en indikator for en samtaleanlægs- eller linjedisplaytast blinker, skal du gøre følgende: Løft røret. eller Tryk på samtaleanlægsdisplaytasten med den blinkende S-indikator, før du løfter røret. 30

31 Under et aktivt opkald Under et aktivt opkald Parkering af et opkald Opkald parkeres automatisk, når du skifter til en anden linje. Tryk på under et opkald. S-indikatoren for den linje, der er parkeret, blinker. Tryk på samtaleanlægsdisplaytasten med den blinkende S-indikator for at hente et parkeret opkald. Brug af håndfri Systemadministratoren skal programmere den håndfrie funktion på din telefon. Tryk på for at ringe op eller besvare et opkald. Du kan skifte til håndfri tilstand under et opkald med håndsættet ved at trykke på og lægge håndsættet på. Løft røret for at skifte tilbage. Hvis du vil skifte til håndfri tilstand under et opkald med håndsæt, skal du trykke på. Tryk på for at skifte tilbage. Brug af hovedtelefoner Der skal være hovedtelefoner monteret på telefonen, for at denne funktion kan bruges. Tryk på for at aktivere hovedtelefontilstanden. Når -lampen lyser, skal du trykke på en linje- eller samtaleanlægsdisplaytast for at ringe op. Du kan skifte til hovedtelefoner under et opkald med telefonen ved at trykke på og lægge røret på. Løft røret for at skifte tilbage. Hvis du vil skifte til hovedtelefoner under et håndfrit opkald, skal du trykke på. Tryk på for at skifte tilbage. 31

32 Under et aktivt opkald Sådan slås mikrofonen fra Du kan bruge funktionen Slå fra ( håndfri eller hovedtelefon. ) på opkald med håndsæt, Tryk på for at slå mikrofonen fra under et opkald. -tasten blinker, når mikrofonen er slået fra. Tryk på igen for at slå mikrofonen til. 32

33 Åbning af eksterne serverprogrammer Åbning af eksterne serverprogrammer Brug eksterne serverprogrammer til at få adgang til flere programmer direkte fra din IP Phone 1140E. Kontakt systemadministratoren for at finde ud af, hvilke af disse funktioner og tjenester, der er tilgængelige. Afhængigt af, hvad der er tilgængligt på dit system, kan din telefon levere oplysninger, f.eks. lokale nyheder og vejrudsigt, oplysninger om aktiemarkedet eller trafikoplysninger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om eksterne serverprogrammer, kan du se Nortel IP Phone External Server Applications User Guide. 33

34 Åbning af eksterne serverprogrammer 34

35

36 Business Communications Manager IP Phone 1140E Brugervejledning Copyright Nortel Networks Limited 2005 Alle rettigheder forbeholdes Oplysningerne kan ændres uden varsel. Nortel Networks forbeholder sig ret til at ændre designet eller komponenterne, når udviklingen inden for teknik og produktion berettiger det. Nortel, Nortel (Logo), globussen, This is the Way, This is Nortel (designmærket), SL-1, Meridian 1, og Succession er varemærker tilhørende Nortel Networks. Publikationsnummer: N Dokumentudgave: Preliminary 0,22 Dato: November 2005 Produceret i Canada

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001 Artikel-nr. P0609363 02 5. marts 2004 Business Communications Manager Brugervejledning til Nortel Networks IP Phone 2001 Introduktion 3 Nortel Networks IP Phone 2001 bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0995221 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelkode: NN40050-102-DA Dato: August 2006 Copyright Nortel

Læs mere

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0937679 Udgave 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind

Læs mere

Forside. IP Phone 1120E. Brugervejledning. Nortel Communication Server 1000

Forside. IP Phone 1120E. Brugervejledning. Nortel Communication Server 1000 Forside Nortel Communication Server 1000 IP Phone 1120E Brugervejledning Revideringshistorie Revideringshistorie Januar 2006 Standard 1.00. Dette dokument er udstedt for at understøtte Nortel Communication

Læs mere

Brugervejledning til IP-telefon BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP-telefon BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP-telefon 2007 BCM Business Communications Manager Documentstatus: Standard Documentversion: 04.01 Artikelkode: NN40050-109 Dato: September 2009 Copyright Nortel Networks Limited

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Forside. IP-telefon 2004. Brugervejledning. Nortel Networks Communication Server 1000

Forside. IP-telefon 2004. Brugervejledning. Nortel Networks Communication Server 1000 Forside Nortel Networks Communication Server 1000 IP-telefon 2004 Brugervejledning Revisionshistorik Revisionshistorik September 2004 Standard 4.00. Dette dokument er opdateret for at understøtte Nortel

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning CAP (Central Answering Position) Brugervejledning Artikelnr. N0068928 November 2005 CAP-enheden (Central Answering Position) CAP-enheden (Central Answering Position) består af en T7316E-telefon og fra

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING TM Calisto P240-M USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240-M USB-håndsæt.

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Brugervejledning til IP-tastudvidelsesmodul (KEM) BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP-tastudvidelsesmodul (KEM) BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP-tastudvidelsesmodul (KEM) BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Delkode: N0094434 Dato: Januar 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning til IP-telefon IP-telefon 1110 Business Communications Manager

Brugervejledning til IP-telefon IP-telefon 1110 Business Communications Manager Brugervejledning til IP-telefon 1110 IP-telefon 1110 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Dokumentnummer: NN40050-117-DA Dato: August 2007 Copyright 2005 Nortel

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort 2001 Nortel Networks P0941627 Version 03 Hospitality features På dette kort vises Business Series Terminals-tasterne. I tabellen nedenfor

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager M7324N

Brugerkort til Business Communications Manager M7324N Brugerkort til Business Communications Manager M7324N 2000 Nortel Networks P0911605 version 02 Business Communications Manager M7324N-telefonen Display viser klokkeslæt, dato og opkaldoplysnigner, giver

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Artikel-nr. P0936073. Business Communications Manager. Brugervejledning til Personal Call Manager

Artikel-nr. P0936073. Business Communications Manager. Brugervejledning til Personal Call Manager Artikel-nr. P0936073 Business Communications Manager Brugervejledning til Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. 1. strøm til/fra 2. Stik til headset

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 INTRODUCING YOUR MOBILE PHONE Learn about your mobile phone s keys, display and icons. Nøgler Fra forenden af apparetet vil du observere følgende elementer: (Se 1.1 Side 3)

Læs mere

Kvikguide til opsætning af en søgegruppe i Scale SystemWeb

Kvikguide til opsætning af en søgegruppe i Scale SystemWeb Kvikguide til opsætning af en søgegruppe i Scale SystemWeb Bemærk! Gennemfører du guiden i Selvbetjening Erhverv inden du læser dette dokument, er nogle af funktionerne opsat automatisk af Selvbetjening

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance)

Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance) Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance) Artikelnr. N0069073 November 2005 Om SWCA-taster (System-wide Call Appearance) Linje 1 Linje 2 SWCA1 SWCA2 SWCA3 Brug SWCA-funktionen til at parkere

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Jabra. Talk 5. Brugervejledning

Jabra. Talk 5. Brugervejledning Jabra Talk 5 Brugervejledning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA TALK 5...2 HEADSETFUNKTIONER...2 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED DIN TELEFON...5 BÆR

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Lær din AM08 at kende

Lær din AM08 at kende Lær din AM08 at kende AM08 er en Bluetooth-enhed, som gør at du kan spille musik trådløst fra andre Bluetooth-enheder. Den søger automatisk efter Bluetooth-enheder i nærheden, efter at du har tændt den.

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

Velkommen til twinkl!

Velkommen til twinkl! Velkommen til twinkl! Vi er glade for at du har valgt at blive en twinklr. I dette dokument, gennemgår vi de forskellige trin du skal igennem for at kunne bruge twinkl på den bedste måde. Herunder kan

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

ShoreTel 115 IP-telefon brugervejledning

ShoreTel 115 IP-telefon brugervejledning ShoreTel 115 IP-telefon brugervejledning Ophavsrettigheder til dokumenter og software Copyright 1998-2010 by ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i USA. Indholdet

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D4550 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 20.01.09, Første udgave: 5. november, 2007 Senest opdateret: 20.01.09 I denne vejledning beskrives nogle

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere