Marx: Den trinitariske formel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marx: Den trinitariske formel"

Transkript

1 Ved ANDERS FOGH JENSEN Marx: Den trinitariske formel Karl Marx: Den trinitariske formel Kapitalen, bd. III, kapitel 48 Sidehenvisninger til den danske oversættelse Rhodos v. Anders Fogh Jensen Treenighedsformlen (Den trinitariske formel) Marx ironiserer over den quasireligiøse fetichisme hvormed vi omgås markedet og kalder værdiformlen arbejde-rente-jordrente for den trinitariske formel. Denne er, som det fremgår af nedenstående, en tilskriven af egenskaber til pengene og jorden, som de ikke berettiger til. Jeg mener, at temaet for kapitlet præcist kan udtrykkes som: Nødvendiggørelsen af nødvendighedens rige Med nødvendiggørelse menes: Hvorledes nødvendighedens rige (i forstanden: mennesket er ufrit) legitimerer sig selv ved at kalde sig nødvendig (i forstanden: intet andet kan gives). En måde at nødvendiggøre på er at naturliggøre: At fremstå som naturligt er at abonnere på en oprindelighed og ad den vej søge at opnå legitimitet eller nødvendighed /6 Marx: Den trinitariske formel

2 Nødvendighedens rige og frihedens rige Det positive ved kapitalismen er, at den udvikler produktivkræfterne og samfundsforholdene, og muliggør derved en højere form for samfund end det var tilfældet under de tidligere former af slaveri, livegenskab etc. (III, 1054). Kapitalismen fører frem til et trin, hvor tvang og monopolisering, som en del af samfundet hidtil har udøvet på bekostning af en anden, bortfalder. Kapitalismen skaber de materielle midler og dermed spiren til under højere samfundsformer at begrænse det arbejde, der tilgår den nødvendige reproduktion. (III, 1055) Nødvendighedens rige: En historisk forudsætning for frihedens rige. Nødvendighedens rige er der, hvor mennesker producerer for at dække deres behov. Imidlertid betyder øget produktivitet i nødvendighedens rige også øgede behov. I nødvendighedens rige består frihed i fornuftig regulering af menneskers stofskifte med naturen, og at de bringer det under deres fælles kontrol i stedet for at beherskes af det som af en blind magt; (III, 1056). Frihedens rige: Den menneskelige aktivitet, der har sit mål i sig selv (sich als Selbstzweck gilt), frihedens sande rige, som imidlertid kun kan blomstre op med hint nødvendighedens rige som sin basis. Afkortning af arbejdsdagen er grundbetingelsen. (III, 1056). Der er altså tale om to frihedsbegreber: 1) Frihed er fornuft, 2) Frihed er frihed fra ydre bestemmelser parallelt til forskellen mellem Verstand og Vernunft hos Hegel. Merarbejdet er altid nødvendigt til at kompensere for variationer og udsving. Men Under det kapitalistiske system ligesom under slavesystemet osv. antager dette merarbejde en antagonistisk form og får som modstykke den rene lediggang hos en del af samfundet. (III, 1054). Marx ser nu på, hvorledes dette nødvendighedens rige i en anden forstand /6 Marx: Den trinitariske formel

3 nødvendiggør sig selv, nemlig ved at legitimere sig som naturlig. For at kunne beskrive det, er det først nødvendigt at få på plads, hvad Marx forstår ved udbytning. Bestemmelse af udbytning I det kapitalistiske samfund fordeles merværdien blandt kapitalisterne og jordejerne: Udbytning: Ved udbytning af arbejderen tilgår merværdien hhv. ejeren af produktionsmidlerne (kapitalisten) og jordejeren. Monsieur le Capital og Madame la Terre driver deres spøgeri som sociale karakterer. (III, 1068). Marx beskæftiger sig kun med ideale gennemsnit, dvs. ser bort fra konjunkturer, bevægelser, cykler, kriser osv. (III, 1070). Legitimering af udbytning Kapitlet behandler den fordrejning og naturliggørelse af produktionen af samfundsmæssig værdi, som foregår i de kapitalistiske samfund. Denne foregår gennem en naturliggørelse af de specifikke sociale relationer, som indgår i den kapitalistiske produktions- og cirkulationsproces. Gevinstsystemet fremtræder som et system af tre relationer: Kapital rente, jord jordrente, arbejde arbejdsløn. Tre modsigelser en ensartet og symmetrisk absurditet (III,1060) karakteriserer dette system: 1.a. Kilderne til rigdom tilhører forskellige sfærer, der ikke har det mindste med hinanden at gøre: De forholder sig indbyrdets omtrent som sagførersalær, rødbeder og musik. (III, 1048). b. Ikke desto mindre tilhører revenuerne samme sfære: værdiens sfære (III,1060). 2. Indenfor de enkelte relationer optræder den første (kapital, jord, arbejde) som kilde til den anden (rente, jordrente, arbejdsløn). Men de tilhører forskellige sfærer, nemlig henholdsvis brugsværdisfæren og bytteværdisfæren. (III, 1051) Arbejdets /6 Marx: Den trinitariske formel

4 pris er lige så irrationel som en gul logaritme. (III, 1053) 3. De specifikke kapitalistiske former af jord og arbejde fremtræder som naturlige, mens de almene former (jorden som brugsværdi og arbejdet som forarbejdning) forsvinder i den specifikke form. Anderledes sagt: Det specifikke (kapitalistiske) gøres naturligt. (III, 1060) Naturliggørelse a. Arbejdet ses som oprindeligt værende lønarbejde. b. Jord ses som værende monopoliseret jord. = Når man anskuer gennem de kapitalistiske anskuelsesformer fremtræder tingene som den rolle de har i dennes produktionsproces (III, 1061). Eksempelvis: Monopoliseret jord betyder at merværdien ikke tilhører og derfor ikke tilgår jorden, men jordejeren til bortsjakren og bortødslen. (III, 1061). Eksempelvis: Produktivkræfter fremtræder som kræfter, der er udsprunget af kapitalens skød og ikke af arbejdet. (III, 1065). Når man vendes til kapitalismens produktionsproces vendes man også til dens fordrejninger De normale gennemsnitsprofitter selv synes at være kapitalen iboende, uafhængigt af udbytningen. (III, 1067). pengerenten [synes] at være uafhængig af såvel arbejderens lønarbejde som af kapitalistens eget arbejde. (III, 1067) Dette naturliggørelsens tryllenummer, hvor kapitalen får naturlige egenskaber, og skjuler udbytningen finder ikke mindst sted at omdøbe profit til rente': Rente er en frugt ikke et tyvegods. Endnu sværere synes det at legitimere indtjening ved jordrente. Jordejeren gør sig ikke gang den ulejlighed at udbytte nogen. Men også her fungerer naturliggørelsen af merværdien (:jordrenten), idet den synes at være knyttet til et naturelement, /6 Marx: Den trinitariske formel

5 jorden, altså noget der ikke engang som profitten er et samfundsforhold, men et naturforhold. Merværdiens kilde er fuldstændigt tilsandet (III, 1068). Klassisk politisk økonomi Den klassiske økonomis store fortjeneste er, at den har afsløret skinnet i de karakterer, som hr. Kapital og fru Jord spiller, har afsløret nogle modsigelser. Men og her sigter Marx især til Ricardo den forbliver i imidlertid sit flade vigtigmageri (III, 1069) i denne skinverden og legitimerer ved formlen kapital rente, jord jordrente, arbejder arbejdsløn de herskende klassers interesser (III, 1069). Den vælger at sætte køb af arbejde og arbejdets pris over modsigelserne i værdiformen (III, 1053). Forskellige samfundsformationers produktionsrelationer Marx ser nu på forskellige samfundsformers produktionsrelationer: 1. Kapitalisme: Mystifikation af produktionsforhold. Mystifikationen naturliggørelsen og tilsløringen af udbytningen i nødvendighedens rige er en tingsliggørelse af nogle roller (Hr. Kapitalist og Fru Jord) og arbejdets udbud på et marked. Man kan forestille sig andre samfundsformationer, hvor en sådan mystifikation er udelukket: 2. Samfund, hvor der overalt produceres brugsværdi, hvor der udelukkende produceres for egne behov. 3. Samfund hvor slaveri eller livegenskab danner produktionens basis: produktionsbetingelsernes herredømme over producenterne er her skjult under relationerne mellem herre og træl, der fremtræder som produktionsprocessens drivfjedre (III, 1070) Hvorimod: 4. I ursamfund (Gemeinwesen), hvor der hersker naturgroet kommunisme og /6 Marx: Den trinitariske formel

6 5. I oldtidens bysamfund, er det samfundet selv, der er og fremtræder som produktionens basis og målet er samfundets reproduktion. Perspektiv Marx projekt er ikke et simpelt oplysningsprojekt à la formlen: Massen er mystificeret, de må oplyses, belæres om kapitalens logik, hvormed de befries, fordi (à la Freud) indsigt befrier. Nej, han nærer tværtimod en dyb respekt for at mystificeringen er en rationalitet, der er udspændt af en dagligdags praksis, og at denne ikke kan ændres ved den blotte oplysning. Gå på opdagelse i dette tema /6 Marx: Den trinitariske formel

Oplæg ved medlemsmøde 30/ om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014

Oplæg ved medlemsmøde 30/ om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014 Oplæg ved medlemsmøde 30/9 2014 om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014 I det tidligere - og ret lange program - blev ordet revolution nævnt 29 gange! I denne nye version kun 2 gange! Jeg vil

Læs mere

Socialisme og kommunisme

Socialisme og kommunisme Forskellen Socialisme og kommunisme Socialismen og kommunismen er begge ideologier, der befinder sig på den politiske venstrefløj, og de to skoler har også en del til fælles. At de frem til 1870'erne blev

Læs mere

Værditeori og kapitalismeanalyse

Værditeori og kapitalismeanalyse En artikel fra KRITISK DEBAT Værditeori og kapitalismeanalyse Skrevet af: Esben Bøgh Sørensen Offentliggjort: 15. august 2015 Indledende I dette indlæg vil jeg argumentere for, at den marxske værditeori-

Læs mere

Undervisningshæfte 2 Kapitalismens politiske økonomi

Undervisningshæfte 2 Kapitalismens politiske økonomi Café Marx Undervisningshæfte 2 Kapitalismens politiske økonomi 1 Indholdsfortegnelse 1. Kapitalismens politiske økonomi..................... 3 2. Vareproduktion.................................... 3 2.1

Læs mere

Roman Rosdolsky* Kapitalen i almenhed og de mange kapitaler

Roman Rosdolsky* Kapitalen i almenhed og de mange kapitaler 66 Kurasje nr. 7 1973 Roman Rosdolsky* Kapitalen i almenhed og de mange kapitaler Gennem en analyse af de to Marx-værker»Grundrisse«og»Kapitalen«påviser artiklens forfatter betydningen af begrebet»kapitalen

Læs mere

Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen. DEN ØKONOMISKE TEORIS HISTORIE en introduktion 2.UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen. DEN ØKONOMISKE TEORIS HISTORIE en introduktion 2.UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2.UDGAVE Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen DEN ØKONOMISKE TEORIS HISTORIE en introduktion Jurist- og Økonomforbundets Forlag Økonomiens Konger Redaktion: Professor Jesper Jespersen, Roskilde

Læs mere

Undervisningshæfte 3 Ideologi og samfund

Undervisningshæfte 3 Ideologi og samfund Café Marx Undervisningshæfte 3 Ideologi og samfund Indholdsfortegnelse 1. Ideologi og samfund......................... 1 1.1 Fremtræden og væsen...................... 1 1.2 Ideologien.................................

Læs mere

Gert Poulsen: Bondeøkonomi og førkapitalisme

Gert Poulsen: Bondeøkonomi og førkapitalisme Gert Poulsen: Bondeøkonomi og førkapitalisme Den jyske Historiker er et tidsskrift, der på godt og ondt afspejler det fagkritiske miljø i Århus. Kendetegnende for dette miljø har det bl.a. været at studiet

Læs mere

Fra arbejdsværditeori til værdikritik

Fra arbejdsværditeori til værdikritik En artikel fra KRITISK DEBAT Fra arbejdsværditeori til værdikritik Skrevet af: Esben Bøgh Sørensen Offentliggjort: 15. december 2015 Hvad handler den såkaldte arbejdsværditeori om? Havde Marx en sådan

Læs mere

Københavns Universitet. Sociologisk Institut. Frigørelse. - a problem of disorder? Klassisk og Nyere Sociologisk Teori Vintereksamen 2012

Københavns Universitet. Sociologisk Institut. Frigørelse. - a problem of disorder? Klassisk og Nyere Sociologisk Teori Vintereksamen 2012 Københavns Universitet Sociologisk Institut Frigørelse - a problem of disorder? Klassisk og Nyere Sociologisk Teori Vintereksamen 2012 Iben Raskmark Eksamensnummer: 930 Antal tegn uden fodnoter: 5.022

Læs mere

Sektion I. Teorien om kapitalisme. Kapitel 29. Teoriens etaper. 29.1. Overgangen til kapital: Fra polarisering til virksomhedskapital

Sektion I. Teorien om kapitalisme. Kapitel 29. Teoriens etaper. 29.1. Overgangen til kapital: Fra polarisering til virksomhedskapital 235 236 Sektion I. Teorien om kapitalisme Kapitel 29. Teoriens etaper Teorikritikken har sat nogle store spørgsmålstegn ved kapitalismens rationalitet. Dens normative rationalitet - legitimitet - problematiseres

Læs mere

Rationalitet eller overtro?

Rationalitet eller overtro? Rationalitet eller overtro? Forestillingen om kosmos virker lidt højtravende i forhold til dagligdagens problemer. Kravet om værdiernes orden og forenelighed tilfredsstilles heller ikke af et samfund,

Læs mere

Alle her i København ved, hvad Friheden er er. Det er en station på S-banen på vej mod

Alle her i København ved, hvad Friheden er er. Det er en station på S-banen på vej mod Frihed - en station på vejen [Foredrag] Alle her i København ved, hvad Friheden er er. Det er en station på S-banen på vej mod Køge. Og selvom muligvis emnet ikke er udtømt hermed, så er der noget om snakken,

Læs mere

Elektronisk Reprint af Program for Venstresocialisterne, december Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Elektronisk Reprint af Program for Venstresocialisterne, december Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. 1 Elektronisk Reprint af Program for Venstresocialisterne, december 1972. Indledning VS er et parti med en revolutionær socialistisk målsætning. Partiet er åbent for enhver, der kan tilslutte sig dets

Læs mere

Standpunkt og socialistisk perspektiv i kritikken af den politiske økonomi (1972)

Standpunkt og socialistisk perspektiv i kritikken af den politiske økonomi (1972) Standpunkt og socialistisk perspektiv i kritikken af den politiske økonomi (1972) Problemstilling Den marxistiske videnskabsforståelse finder ubestridt sit vægtigske udtryk i Karl Marx Kapitalen, i Kritikken

Læs mere

Kapitalens ensidighed.*

Kapitalens ensidighed.* Kapitalens ensidighed.* Michael A. Lebowitz I modsætning til, hvad Rosdolsky (og de fleste andre forskere) mener, er den bog om, lønarbejdet, som Marx havde planlagt, aldrig blevet indlemmet som en del

Læs mere

Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier

Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF JULIE HØJ THOMSEN, OPERATION DAGSVÆRK Økonomi og politik hænger sammen og der er forskellige bud på hvordan

Læs mere

Kapitel 30. Virksomhedskapital

Kapitel 30. Virksomhedskapital Kapitel 30. Virksomhedskapital 30.1. Indledning Udgangspunktet for analysen i dette kapitel er identisk med slutresultatet af analysen af den simple vareproduktion. Dette slutresultat var polariseringen

Læs mere

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Der arbejdes primært med bogen Historie 7 fra Gyldendal samt www.historiefaget.dk. Hertil kommer brug af film og andre medier. Uge 33-41

Læs mere

UDVIKLINGEN AF DEN MARXSKE KRISETEORI*

UDVIKLINGEN AF DEN MARXSKE KRISETEORI* UDVIKLINGEN AF DEN MARXSKE KRISETEORI* Makoto Itoh I. To typer af kriseteori Marx s kriseteori i»kapitalen«udgør et knudepunkt i hans systematiske kritik af den klassiske økonomi, hvor det kapitalistiske

Læs mere

Kapitel 24. Skitse til en normativ socialistisk teori

Kapitel 24. Skitse til en normativ socialistisk teori Kapitel 24. Skitse til en normativ socialistisk teori 24.1. Indledende En normativ socialistisk normativ teori er ifølge sagens natur ikke 'rigtig' eller 'forkert'. Kriterierne for en god teori må i stedet

Læs mere

Indledning til et manifest.

Indledning til et manifest. Indledning til et manifest. Forestillingerne om det autonome universitet og den frie forskning, som højt hævet over det profane samfunds interesser kun styres af en idealistisk sandhedssøgen er idag dogmer,

Læs mere

Standpunkt og socialistisk perspektiv i kritikken af den politiske økonomi (1972)

Standpunkt og socialistisk perspektiv i kritikken af den politiske økonomi (1972) Standpunkt og socialistisk perspektiv i kritikken af den politiske økonomi (1972) Problemstilling Den marxistiske videnskabsforståelse finder ubestridt sit vægtigske udtryk i Karl Marx Kapitalen, i Kritikken

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 3 - STO071 Hus:? Dansk projekttitel: Metodologien i Karl Marx kapitalbegreb

Læs mere

Spændingsfeltet mellem leder og frontlinjepersonale i velfærdsstaten

Spændingsfeltet mellem leder og frontlinjepersonale i velfærdsstaten Spændingsfeltet mellem leder og frontlinjepersonale i velfærdsstaten Simon Laumann Jørgensen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet simonl@dps.aau.dk Hvorfor støder ledelsesstrategier og ikke mindst

Læs mere

Forord. Projektets formål er udover vores egen indlæring, at viderebringe resultater og erfaringer som arbejdet med projektet har givet anledning til.

Forord. Projektets formål er udover vores egen indlæring, at viderebringe resultater og erfaringer som arbejdet med projektet har givet anledning til. 1 Forord Arbejdet med dette projekt har fundet sted i tidsrummet fra efteråret 87 til august 89. Det foreliggende projekt er udarbejdet fra november 88. Projektet er udfærdiget i forbindelse med et uddannelsesforløb

Læs mere

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Hvad er frihed? Vi taler mest om den ydre frihed: Et

Læs mere

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé Marxisme var det relevant? Marts 2014 Resumé Marx er kendt for sin berømte tekst, Det Kommunistiske Manifest, som beskriver hvordan arbejderne, kaldet proletariatet, vil tage land og fabrikker tilbage

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er.

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er. Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Filosofi og kristendom 13 3. Før-sokratikerne og Sokrates 18 4. Platon 21 5. Aristoteles 24 6. Augustin 26 7. Thomas Aquinas 30 8. Martin Luther 32 9. 30-årskrigen 34

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

SBHs repræsentantskabsmøde og konference

SBHs repræsentantskabsmøde og konference SBHs repræsentantskabsmøde og konference 18/03-2016 V. Joachim Meier, Cand. psych, Cand. public joachim@clavis.dk Clavis Erhverspsykologi Dagsorden Hvor er magten blevet af? Et blik på samtidens organisation

Læs mere

Kapitel 1: Markedet for lejeboliger - et eksempel.

Kapitel 1: Markedet for lejeboliger - et eksempel. Kapitel 1: Markedet for lejeboliger - et eksempel. November 8, 2008 Kapitel 1 er et introducerende kapitel. Ved hjælp af et eksempel illustreres nogle af de begreber og ideer som vil blive undersøgt mere

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Thomas Boje: Strukturel underudvikling og sociale klasser. En analyse af Chile s industrielle sektor

Thomas Boje: Strukturel underudvikling og sociale klasser. En analyse af Chile s industrielle sektor Strukturel underudvikling og sociale klasser 5 Thomas Boje: Strukturel underudvikling og sociale klasser. En analyse af Chile s industrielle sektor En væsentlig del af den teoretiske litteratur, der forsøger

Læs mere

KAPITALAKKUMULATION, ARBEJDERKLASSE OG SOCIALPOLITIK. Finn Hansson KURASJE 1975

KAPITALAKKUMULATION, ARBEJDERKLASSE OG SOCIALPOLITIK. Finn Hansson KURASJE 1975 KAPITALAKKUMULATION, ARBEJDERKLASSE OG SOCIALPOLITIK Finn Hansson KURASJE 1975 KAPITALAKKUMULATION, ARBEJDERKLASSE OG SOCIALPOLITIK af Finn Hansson. Sats: MODTRYK Tryk: Special-Trykkeriet, Viborg A/S.

Læs mere

Herbert Marcuse: Utopi og frigørelse

Herbert Marcuse: Utopi og frigørelse Herbert Marcuse: Utopi og frigørelse For den tyske sociolog og samfundsforsker Herbert Marcuse kunne en revolution frigøre det moderne menneske. Ifølge Marcuse var det moderne menneske ufrit, idet det

Læs mere

(se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A)

(se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A) 1 DFS, kapitel 2: Nationalregnskabet (se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A) Formålet med nationalregnskabet/nationalregnskabsstatistik er bl.a. opstilling af et regnskab til brug

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Opgavebesvarelse - Øvelse 3

Opgavebesvarelse - Øvelse 3 Opgavebesvarelse - Øvelse 3 Opgave 3.2 Lad økonomien være karakteriseret ved følgende adfærdsligninger: a) Løs for ligevægts BNP: derved at vi bruger ligningen. b) Løs for den disponible indkomst: c) Løs

Læs mere

Kapitalismekritikkens grundlag

Kapitalismekritikkens grundlag En artikel fra KRITISK DEBAT Kapitalismekritikkens grundlag Skrevet af: Jan Helbak Offentliggjort: 15. august 2015 En artikel på Modkraft den 15. maj 2015 med titlen Enhedslistens kapitalismekritik er

Læs mere

Replik til Sven Tarp: Marxs økonomiske teori

Replik til Sven Tarp: Marxs økonomiske teori En artikel fra KRITISK DEBAT Replik til Sven Tarp: Marxs økonomiske teori Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. oktober 2009 I april udgaven af Kritisk Debat beskæftigede jeg mig med krisen

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Teambuilding som ledelsesværkstøj

Teambuilding som ledelsesværkstøj Teambuilding som ledelsesværkstøj 1 Ledelse er et magtinstrument Hvorfor er der egentlig nogen der tillader, at andre tager magten over dem? 2 1 Agenda Magtens legitimering (historiske træk) Behovet for

Læs mere

Mod nye territorier. Jeg ville annektere planeterne, hvis blot jeg kunne Cecil Rhodes. Af Anders Schou Ryde - Vejleder: Jan Kirstein

Mod nye territorier. Jeg ville annektere planeterne, hvis blot jeg kunne Cecil Rhodes. Af Anders Schou Ryde - Vejleder: Jan Kirstein Mod nye territorier Jeg ville annektere planeterne, hvis blot jeg kunne Cecil Rhodes Af Anders Schou Ryde - Vejleder: Jan Kirstein 1 Abstract The field of investigation for this paper is the relationship

Læs mere

Et Markedet for lejeboliger til studerende. Model:

Et Markedet for lejeboliger til studerende. Model: Kapitel 1: Markedet - et eksempel. Et Markedet for lejeboliger til studerende Model: 1. Alle lejligheder er identiske. 2. Men nogle ligger tæt på universitet (indre ring), andre længere væk (ydre ring).

Læs mere

FRED er ikke fravær af krig

FRED er ikke fravær af krig 1 FRED er ikke fravær af krig Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fred er ikke fravær af krig Af Erik Ansvang Der er én planet, én menneskehed og én fælles fremtid. Der er reelt intet alternativ til fred

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Magtens former Kaspar Villadsen og Nanna Mik-Meyer. Magtens former. Baggrund for bogens tilblivelse

Magtens former Kaspar Villadsen og Nanna Mik-Meyer. Magtens former. Baggrund for bogens tilblivelse Magtens former Kaspar Villadsen og Nanna Mik-Meyer Oplæg ved Nanna Mik-Meyer, Den Sociale Højskole i Århus, d. 19. november 2007 Magtens former Introduktionskapitel (fokus på frihed, ansvar, empowerment

Læs mere

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 Da jeg for efterhånden nogen år siden var konfirmand og gik til konfirmationsforberedelse, havde vi en aften i vores konfirmandklub besøg

Læs mere

Undervisningshæfte 1 Historisk materialisme

Undervisningshæfte 1 Historisk materialisme Café Marx Undervisningshæfte 1 Historisk materialisme 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord........................................... 1 1. Historisk materialisme............................. 3 1.1 Historieforståelse...............................

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Del I: Det nuværende samfund Del II: Det fremtidige samfund Del III: Vejen til det fremtidige samfund

INDHOLDSFORTEGNELSE Del I: Det nuværende samfund Del II: Det fremtidige samfund Del III: Vejen til det fremtidige samfund INDHOLDSFORTEGNELSE Del I: Det nuværende samfund... 2 Kapitalismens grundlæggende kendetegn... 2 Økonomisk fåtalsvælde... 2 Interessemodsætninger... 2 Destruktiv drivkraft... 2 Kapitalismens konsekvenser...

Læs mere

Nye styringsformer i skolen

Nye styringsformer i skolen Nye styringsformer i skolen Jens H. Lund Nye styringsformer 1 s pædagogiske faglighed 2 s pædagogiske faglighed i den organisationsmæssige ramme s pædagogiske diskurs i den organisationsmæssige ramme 3

Læs mere

Værdibaseret ledelse en moderne udbytning af mennesket

Værdibaseret ledelse en moderne udbytning af mennesket En artikel fra KRITISK DEBAT Værdibaseret ledelse en moderne udbytning af mennesket Skrevet af: Martin Sørensen Offentliggjort: 01. oktober 2007 Værdibaseret ledelse er en populær ledelsesform inden for

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Tolerancens kulturnaivitet

Tolerancens kulturnaivitet Kapitel 5 Tolerancens kulturnaivitet I den modsatte ende i forhold til konservatismen finder man det, man i mangel af bedre kunne kalde kulturnaivitet. Her ses alt som et udtryk for kultur. I det mindste

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Villa 2. maj 202 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Ledelsesbegrebet - ledelsesparadigmer

Ledelsesbegrebet - ledelsesparadigmer Lederprogram, den 20. september 2012 Ledelsesbegrebet - ledelsesparadigmer 1 v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition Ledelsesparadigmer: Op Ned Til siden Ledelse under vanskelige økonomiske vilkår Vi

Læs mere

Instrumentelt og abstrakt arbejde

Instrumentelt og abstrakt arbejde Instrumentelt og abstrakt arbejde Michael Husen, 1984 Liberalismen Det økonomiske system, der organiserer vores arbejde, er i sit grundlag liberalistisk, dvs. det bygger på "næringsfrihed", frihed for

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om statistisk inferens Larsen, Martin Vinæs. Publication date: Document Version Peer-review version

University of Copenhagen. Notat om statistisk inferens Larsen, Martin Vinæs. Publication date: Document Version Peer-review version university of copenhagen University of Copenhagen Notat om statistisk inferens Larsen, Martin Vinæs Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Larsen,

Læs mere

Johari spørgsmål. Læg siden med bagsiden opad, når du har valgt de ord, du oplever passer på dig.

Johari spørgsmål. Læg siden med bagsiden opad, når du har valgt de ord, du oplever passer på dig. Johari spørgsmål Nedenstående spørgsmål er designet til at give dig indsigt i, hvordan du ser dig selv, hvordan andre ser dig, hvad du skjuler for andre, og hvad du muligvis skjuler for andre. Du skal

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Familiens rolle i Den tyske ideologi. Magnus M. Ziegler 2012 Københavns Universitet

Familiens rolle i Den tyske ideologi. Magnus M. Ziegler 2012 Københavns Universitet Familiens rolle i Den tyske ideologi Magnus M. Ziegler 2012 Københavns Universitet 1 Indhold 1. Abstract side 3 2. Indledning side 4 3. De historiske handlinger side 5 4. Arbejdet side 7 4.1. Arbejdets

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Nasser 9. april 20 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

Protreptik. Protreptikken

Protreptik. Protreptikken Protreptik Protreptikken Klassiske græsk koncept for leder-uddannelser baseret på filosofisk grundlagsviden og dialogisk kapacitet gennem dialektik. Dyrket på executive academies 400 f.k. Grundlag for

Læs mere

Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) John Maynard Keynes og keynesianismen. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk

Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) John Maynard Keynes og keynesianismen. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) Billederne er fra tv-udsendelserne. John Maynard Keynes og keynesianismen DR2, 28.10.20131, 51 min. Englænderen John Maynard Keynes (1883-1946) udtænker de økonomiske

Læs mere

Arbejde. En artikel fra KRITISK DEBAT. Skrevet af: Jan Helbak Offentliggjort: 01. september 2009

Arbejde. En artikel fra KRITISK DEBAT. Skrevet af: Jan Helbak Offentliggjort: 01. september 2009 En artikel fra KRITISK DEBAT Arbejde Skrevet af: Jan Helbak Offentliggjort: 01. september 2009 Hvorfor begrebet? Den vel nok vigtigste kommentar i forbindelse med lukningen af Lindøværftet kom fra fællestillidsmanden,

Læs mere

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Opgaveformulering Undersøg hvordan verbet bære er beskrevet semantisk i DDO, sammenhold beskrivelsen med Ruus beskrivelse i Kognitiv semantik på dansk. Undersøg hvordan

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Marx værdilære et uundværligt redskab for arbejderklassen

Marx værdilære et uundværligt redskab for arbejderklassen En artikel fra KRITISK DEBAT Marx værdilære et uundværligt redskab for arbejderklassen Skrevet af: Sven Tarp Offentliggjort: 01. september 2009 Hvis man med et enkelt ord skulle karakterisere den danske

Læs mere

Verden går stadig fremad - I anledning af Folkemødet på Bornholm

Verden går stadig fremad - I anledning af Folkemødet på Bornholm En artikel fra KRITISK DEBAT Verden går stadig fremad - I anledning af Folkemødet på Bornholm Skrevet af: Christian Juhl Offentliggjort: 15. juni 2014 VERDEN GÅR STADIG FREMAD, siger de store og rige mænd,

Læs mere

Juledag. Kristi fødsels dag II. Sct. Pauls kirke 25. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 112/100/102/108//110/439/125/118 Uddelingssalme: se ovenfor: 125

Juledag. Kristi fødsels dag II. Sct. Pauls kirke 25. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 112/100/102/108//110/439/125/118 Uddelingssalme: se ovenfor: 125 1 Juledag. Kristi fødsels dag II. Sct. Pauls kirke 25. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 112/100/102/108//110/439/125/118 Uddelingssalme: se ovenfor: 125 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 1,1-14

Læs mere

PLAKAT. Røde Mor ABONNEMENT. BOGIMPORT. »Marxisme med post«.

PLAKAT. Røde Mor ABONNEMENT. BOGIMPORT. »Marxisme med post«. KURASJE Med udgivelsen af dette nummer er der sket visse redaktionelle ændringer. Den vigtigste er, at vi vil søge at udkomme med fire numre om året. En sådan plan kræver din støtte. Vi beder dig derfor

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser?

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser? Venlighed, venskab og forretning - modsætninger eller komplementære størrelser? Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S oktober 2010 En åben brevveksling mellem Frederikke Larsen, Villa Venire A/S og Søren

Læs mere

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kristian Kreiner Februar 2008 Det fleste af os ønsker os et værelse med udsigt, men jeg kender en, som har købt en udsigt med værelse i Brighton.

Læs mere

Forførelsen og begæret: en markedsbetragtning. Søren Askegaard, PhD Syddansk Universitet, Odense Undredag, 2. November 2013

Forførelsen og begæret: en markedsbetragtning. Søren Askegaard, PhD Syddansk Universitet, Odense Undredag, 2. November 2013 Forførelsen og begæret: en markedsbetragtning Søren Askegaard, PhD Syddansk Universitet, Odense Undredag, 2. November 2013 Forførelsen og begæret Det imaginære Forførelsen Begæret Det kropslige Begæret

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v. 1 1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.4, 375 Gud, lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne

Læs mere

Formationsteorien og historiens mangfoldighed

Formationsteorien og historiens mangfoldighed Kjeld Schmidt Formationsteorien og historiens mangfoldighed Juni 1987 Efterord til Karl Marx / Friedrich Engels: Verdensmarkedet. Avisartikler, breve m.v. 1847-1895, bd. 3, Tiderne Skifter, København 1988,

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Jesper Jungløw Nielsen Cand.mag.fil

Jesper Jungløw Nielsen Cand.mag.fil Det kantianske autonomibegreb I værkert Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) bearbejder den tyske filosof Immanuel Kant fundamentet for pligtetikken, hvis fordring bygges på indre pligter. De etiske

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Forestil jer så, at der kom en mand og tilbød os frihed. Vi ville nok svare ham, at vi da allerede er frie.

Forestil jer så, at der kom en mand og tilbød os frihed. Vi ville nok svare ham, at vi da allerede er frie. Vi har alle sammen drømme. Vi drømmer om lykke, om den store kærlighed, om den helt store gevinst i lotto. En af de mest berømte taler nogen sinde, Martin Luther Kings tale, hvor han siger I have a dream,

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

Det narcissistiske samfund er bare en kliché, siger narcissisten Agape, november 2013 10.20-11.00. Conny Hjelm

Det narcissistiske samfund er bare en kliché, siger narcissisten Agape, november 2013 10.20-11.00. Conny Hjelm Det narcissistiske samfund er bare en kliché, siger narcissisten Agape, november 2013 10.20-11.00 Det narcissistiske i os. 4 sværhedsgrader Narcissistiske træk Narcissistisk personlighed Narcissistiske

Læs mere

DFM konference 2014. Offentligt privat selskab hvorfor og hvordan. Birgitte Dyrvig Carlsson, Akademiingeniør, MPG DyrvigConsult ApS

DFM konference 2014. Offentligt privat selskab hvorfor og hvordan. Birgitte Dyrvig Carlsson, Akademiingeniør, MPG DyrvigConsult ApS DFM konference 2014 Offentligt privat selskab hvorfor og hvordan Birgitte Dyrvig Carlsson, Akademiingeniør, MPG DyrvigConsult ApS Offentligt privat selskab hvorfor og hvordan Hvorfor nye styringsformer

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Nye typer iværksættere i landdistrikterne en nøgle til udvikling?

Nye typer iværksættere i landdistrikterne en nøgle til udvikling? Nye typer iværksættere i landdistrikterne en nøgle til udvikling? Hanne W. Tanvig Seniorrådgiver Skov & Landskab, Københavns Universitet hwt@life.ku.dk 30589820 Baggrund Behov for udvikling af flere nye

Læs mere

Coaching og ontologi

Coaching og ontologi KU d. 18.11.2009 Ved: Morten Ziethen Konsulent og ErhvervsPhd studerende Rambøll Attractor og Institut for filosofi og Idehistorie, AU 23 38 28 27 moz@attractor.dk Oplæggets overordnede spørgsmål: Hvor

Læs mere