Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010"

Transkript

1 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010

2 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade København V Telefon Foto: Carsten Snejbjerg Design: 1508 A/S

3 S. 04 INDLEDNING S. 05 KØBENHAVN EN TRYG OG SIKKER BY S. 06 TRYGHEDSINDEKSET SÅDAN HAR VI MÅLT S. 08 UDVIKLING I TRYGHED S. 11 TRYGHED HELE DØGNET S. 12 KORT OVER KØBENHAVNS 35 DISTRIKTER

4 S. 4 Tryghedsindeks københavn 2010 For anden gang kan Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen nu præsentere Tryghedsindeks for København i samarbejde med Københavns Politi. Tryghedsindeks for København er et væsentligt redskab til prioritering af arbejdet med at gøre vores by tryggere og skabe fundamentet for social sammenhængskraft samt at give alle unge i byen uddannelse og beskæftigelse. Tryghedsindekset er samlet set faldet til et lavere niveau i 2010 end i Årsagen er et fald i anmeldelser til politiet, der både meldes af borgere og politiet selv. Samt at borgerne fortæller, at de i mindre grad end i 2009 bliver udsat for kriminalitet, og at kriminalitet i deres nabolag i mindre grad gør dem utrygge end i Det vidner om, at politiets arbejde har haft en tryghedsskabende effekt. Tryghed er ikke et lige fordelt gode i vores by, og trods en generel forbedring af trygheden vil vi stadig arbejde hårdt politisk for at mindske kriminaliteten og forbedre trygheden endnu mere. Tryghedsindeksets måling for 2010, er et evidensbaseret afsæt for at prioritere de områder af vores by, som har størst behov for en tryghedsskabende indsats. Denne folder fortæller om resultaterne for Tryghedsindekset, og hvad der er sket siden sidste år. På hjemmesiden findes en oversigt over tryghed i hvert enkelt af distrikterne i bydelene og en gennemgang af, hvordan vi har målt. Jeg vil gerne sige en stor tak til alle vores samarbejdspartnere. Klaus Bondam Beskæftigelses- og Integrationsborgmester

5 S. 5 københavn en tryg og sikker by København er generelt en tryg storby, og der gøres et stort arbejde med at gøre byen endnu mere tryg på tværs af alle kommunens forvaltninger i samarbejde med mange andre aktører i byen. Tryghedsindekset: Målrettet prioritering Tryghedsindekset er et evidensbaseret udgangspunkt for politisk prioritering for kommunens tryghedsindsats. Det muliggør et endnu tættere partnerskab mellem politi, kommune og lokale aktører med henblik på at øge trygheden. København har desværre også i det forløbende år været udsat for konflikt mellem bander. Som et svar herpå, har Økonomiudvalget nedsat et Center for Sikker By, som har til formål, at forebygge kriminalitet og rekruttering til bander blandt unge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indgår ligesom de øvrige forvaltninger i dette styrkede arbejde for at gøre København tryggere. Tryghedsindekset udstak retningen for den kommunale indsats for at skabe tryghed i Således blev der i tråd med Tryghedsindeksets anbefalinger afsat penge til projekt Min betjent på Nørrebro, og der blev iværksat en Partnerskabsaftale i Tingbjerg i Budget 2010.

6 S. 6 Tryghedsindeks københavn 2010 trygheds indekset sådan har vi målt Tryghedsindekset er sammensat af to datakilder, hhv. politiets opgørelser over anmeldelser samt en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne i København, som belyser borgernes udsathed for kriminalitet og oplevelse af tryghed i nabolaget. Et indeks, som også er baseret på spørgeskemaundersøgelse blandt borgere, giver derfor et bedre billede af borgernes vurdering af kriminalitetsomfanget. Ca borgere deltog i 2010 i spørgeskemaundersøgelsen, som blev indsamlet af Danmarks Statistik. Deltagerne blev udvalgt på baggrund af CPR-registeret. Danmarks Statistik har vægtet stikprøven, så besvarelserne repræsenterer beboersammensætningen i distrikterne. Tryghedsindekset måler tre indikatortyper. De to første indikatorer måles af spørgeskemaundersøgelsen, den sidste måles af politiets registre: - Udsathed måler, om borgerne har været udsat for kriminalitet - Nabolagsproblemer måler borgernes vurdering af, hvor stort et problem en given type af kriminalitet er i deres nabolag. - Anmeldelser måler antallet af anmeldelser i distriktet opgjort pr indbyggere. Politiets opgørelser af anmeldelser er ligeledes anvendt for de seks tryghedselementer. Anmeldelserne indeholder både anmeldelser indgivet af borgere til politiet og politiets egne registreringer af hændelser på patruljering eller opklaringsarbejde. De tre indikatorer måler seks typer af kriminalitet: Vold og trusler, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk og chikane. Tryghedsindekset er beregnet ved hjælp af en såkaldt faktoranalyse, som udregner, hvor meget de enkelte spørgsmål i spørgsskemaundersøgelsen og de enkelte kriminalitetstyper for anmeldelser vægter i indekset. For yderlig beskrivelse af metoden se I figuren på næste side illustreres opbygningen af Tryghedsindekset.

7 S. Borgernes udsathed Nabolags problemer Politiets registre Vold og trusler Indbrud Tyveri Narkotika Hærværk Chikane, gener, tilråb Vold og trusler Indbrud Tyveri Narkotika Hærværk Chikane, gener, tilråb Tryghedsindeks Spørgeskemaindeks Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset placerer de respektive distrikter på en skala fra 0 til er baseline år, og vil derfor være udgangspunkt for sammenligning af udvikling i tryghed i København. Resultaterne for Tryghedsindekset for København præsenteres som fem handlingsanvisende tryghedskategorier. Det vil sige, at en given værdi på Tryghedsindekset tildeles en kategori, der viser, hvor stort et behov, der er for indsats i et givet område. For at kunne sammenligne med baselineåret anvendes den samme inddeling, som er foretaget i De fem tryghedskategorier bliver forklaret nedenfor: 1) Markant indsats Hvis et område er i tryghedskategorien Markant betyder det, at der i området er et markant behov for en tryghedsskabende indsats udover normalindsatsen. Dette interval går mellem indeksværdierne 19, ) Intensiveret indsats Tryghedskategorien Intensiveret betyder på samme måde, at det pågældende området har et intensiveret behov for en tryghedsskabende indsats udover normalindsatsen. Dette interval går mellem indeksværdierne 15,60-19,03. 3) Ordinær indsats Tryghedskategorien Ordinær betyder, at området ikke har behov for tryghedsskabende indsatser udover den normale indsats. Dette interval går mellem indeksværdierne 14,04-15,60. 4) Reduceret indsats Tryghedskategorien Reduceret betyder, at området ikke har behov for en indsats udover normalindsatsen. Der er dog stadig brug for en indsats, selvom dette behov er reduceret på visse områder. Dette interval går mellem indeksværdierne 11,82-14,04. 5) Minimal indsats Tryghedskategorien Minimalt betyder, at behovet for en tryghedsskabende indsats er minimalt i det pågældende område. Dette interval går mellem indeksværdierne 0-11,82.

8 S. 8 Tryghedsindeks københavn 2010 udvikling i tryghed Det generelle tryghedsbillede for København København er en tryg by at bo i. Generelt udsættes byens borgere for meget lidt kriminalitet, og de vurderer, at de kan færdes trygt i deres nabolag. I visse områder er der dog mange anmeldelser sammenlignet med resten af byen. Dette gælder særligt de områder af København, der tiltrækker mange gæster og beboere fra andre dele af hovedstaden. Fortsat stor lokal variation i København Tryghedsindekset er faldet mod et signifikant lavere niveau i 2010 end i 2009, hvilket betyder, at der er statistisk belæg for, at Tryghedsindekset er faldet. Resultaterne for Tryghedsindeks 2010 afspejler at, 2009 har været et år præget af, at mange aktører har haft stort fokus på at skabe tryghed. Alt i alt går det i den rigtige retning på trods af bandeuroligheder i løbet af året. Seks af byens distrikter har i 2010 fortsat behov for en markant tryghedsskabende indsats. Anmeldelser for kriminalitet indgivet af borgere og politi er samlet set faldet, selvom der har været en stigning i indbrud og tyveri. Borgerne vurderer, at de i mindre grad, end i 2009, bliver udsat for kriminalitet, og at kriminalitet i deres nabolag gør dem mindre utrygge end var tilfældet i Figuren ovenfor illustrerer det samlede behov for indsatser for at skabe tryghed i København i Figuren viser, at alle spørgeskemabaserede underindeks har et ordinært behov for tryghedsskabende indsats bortset fra chikane, der har et minimalt behov for indsats. Herudover viser figuren, at anmeldelsesindekset ligger i kategorien Intensiveret - dog med færre anmeldelser end sidste år. Det samlede tryghedsindeks for hele København har ligesom i 2009 et intensiveret behov for tryghedsindsats. Det grønne trafiklys markerer, at gennemsnittet for København er faldet signifikant siden Tryghedsindekset har et intensiveret behov for indsats, fordi få distrikter i København har rigtig mange anmeldelser. Anmeldelser Tryghedsindekset afspejler stadig i 2010, at politiets tilstedeværelse i byen varierer fra distrikt til distrikt, og at nogle typer af kriminalitet er koncentreret i bestemte områder af byen. Det gælder særligt for narkotikakriminalitet.

9 S. Borgernes udsathed Vold og trusler Indbrud 12,3 22,3 Ordinær Ordinær Tyveri 17,1 Ordinær Narkotika 12,2 Ordinær Nabolags problemer Hærværk Chikane, gener, tilråb Vold og trusler 18,1 12,5 Ordinær Minimal Tryghedsindeks Intensiveret 16,5 Indbrud Politiets registre Tyveri Narkotika Anmeldelsesindeks: Intensiveret 17,6 Hærværk Chikane, gener, tilråb - Distrikt 1 det sydvestlige Indre By fra Hovedbanen til Kgs. Nytorv har det højeste antal anmeldelse pr indbyggere for alle tryghedselementer bortset fra narkotika. - Det højeste antal anmeldelser for narkotika pr indbyggere findes i Distrikt 3 Christianshavn og Holmen, der næsten har dobbelt så mange anmeldelser for narkotika pr indbygger som Distrikt 27 Vesterbro omkring Hovedbanegården, som kommer på anden pladsen. Det ses i lyset af at Distrikt 27 næsten har dobbelt så mange anmeldelser som distrikt 1, som indtager tredjepladsen i opgørelsen af anmeldelser for narkotika pr. indbygger. - Det laveste antal anmeldelser pr indbyggere findes Distrikt 6 Ydre Østerbro og Lyngbyvej for alle tryghedselementer bortset fra indbrud og tyveri. - Det laveste antal anmeldelser pr indbyggere for indbrud og tyveri findes i henholdsvis Distrikt 4 Indre Østerbro og Fælledparken og Distrikt 34 Sundbyøster mod Amagerbrogade. Spørgeskemaundersøgelsen I spørgeskemaundersøgelsen blev borgerne spurgt, om de har været udsat for kriminalitet og om deres vurdering af tryghedselementernes indflydelse på tryghed i deres nabolag. - Distrikt 8 Indre Nørrebro vest for Nørrebrogade ligger højest for vold og trusler og hærværk. - Distrikt 27 Vesterbro omkring hovedbanegården ligger højest på indeks for narkotika og chikane. - Hvad angår indbrud og tyveri, ligger hhv. Distrikt 17 Husum syd og Distrikt 18 Husum vest for Utterslev Mose højest, mens Distrikt 2 Det nordøstlige Indre By fra Kgs. Nytorv til Kastellet og Distrikt 34 Sundbyøster mod Amagerbrogade ligger lavest på de to underindeks. Generelt viser spørgeskemaundersøgelsen, at borgerne er blevet 1,77 procentpoint tryggere end i Tallet er statistisk signifikant, hvilket betyder, at man med 95 procent sikkerhed kan regne med, at tallene ikke blot skyldes tilfældigheder. De tre distrikter, der har det højeste indekstal for

10 S. 10 Tryghedsindeks københavn 2010 spørgeskemaundersøgelsen er, Vesterbro omkring Hovedbanegården, Indre Nørrebro vest for Nørrebrogade og Husum, vest for Utterslev Mose. I år er det kun disse tre distrikter, der på basis af spørgeskemaundersøgelsen har behov for en markant tryghedsskabende indsats. Se tabel 1. Mørketal Resultaterne af Tryghedsindekset viser, at der er en høj forekomst af oplevet kriminalitet, som ikke bliver anmeldt, det kaldes mørketal. Tabel 2 viser, hvor mange procent af de personer, der har svaret, at de er blevet udsat for en forbrydelse, som siger, at de ikke har anmeldt episoden sammenlignet med Tryghedsindekset Af tabellen ses, at en stor del af den kriminalitet, som borgerne i København bliver udsat for, forsat ikke bliver anmeldt. Det er særligt karakteristisk for narkotika, chikane, hærværk og trusler. Mørketallene har forbedret sig en smule for trusler, chikane og tyveri, således, at der nu er flere borgere, der siger, at de anmelder den kriminalitet de bliver udsat for. Derimod lader det til, at der er en meget lille stigning for mørketallet for vold, og en noget større stigning i mørketallet for indbrud. Det er stadig en stor udfordring for politi, lokale aktører og kommune at få borgerne til at anmelde den kriminalitet, de bliver udsat for. Tabel 1: Distrikter med behov for markant tryghedsskabende indsats på basis af spørgeskemaundersøgelse Nr. distrikt navn I indsats 27 Vesterbro omkring Hovedbanegården markant 8 Indre Nørrebro vest for Nørrebrogade markant 18 Husum, vest for Utterslev Mose markant Tabel 2: Mørketal Gns. Vold Trusler Indbrud Tyveri Narko Hærværk Chikane KBH ,1 85, ,6 96,7 89,78 94,1 KBH ,8 86,2 39,9 46,7 96,9 90,03 95,1

11 S. 11 tryghed hele døgnet Borgerne er blevet spurgt om de føler sig trygge eller utrygge, når de færdes i udendørsarealerne i deres nabolag i dagtimerne og i nattetimerne. Generelt er rigtigt mange borgere, ligesom sidste år, trygge, når de færdes i deres nabolag i dagtimerne. 91,6 pct. af borgerne svarer, at de er trygge. Derimod er kun 62,5 pct af borgerne trygge, når de færdes i deres nabolag i aften og nattetimerne. Tryghed i dagtimerne i KBH Tryghed i aften/nattetimerne i KBH % 80 % 91,5 91,6 100 % 80 % 63,4 62,5 60 % 60 % 40 % 40 % 20 % 3,6 3,8 3,6 3,3 20 % 22,1 22 6,8 7 0 % Trygge Utrygge Hverken /eller 0 % Trygge Utrygge Hverken /eller

12 S. 12 TRYGHEDSINDEKS KØBENHAVN 2010 kort over københavns 35 distrikter Bispebjerg Østerbro Brønshøj /Husum Vanløse Nørrebro Indre By Markant Intensiveret Ordinær Valby Amager Øst Reduceret Minimal Vesterbro/ Kgs. Enghave Amager Vest Resultaterne for Tryghedsindekset i 2010 illustreres på kortet og viser, hvilket behov for indsats de forskellige områder af byen har. Tabel 3 er sorteret efter resultaterne for Tryghedsindeks 2010, således at de distrikter med højest behov for indsats ligger øverst. Indsats kategorierne er: markant, intensiveret, ordinær, reduceret og minimal. Læs meget mere om tryghedsindekset på Du kan også læse mere om Københavns Kommunes indsats for at skabe en tryg og sikker by på

13 S. 13 Tabel 3: Tryghedsindeks fordelt på distrikter Distrikt Trygheds indeks indeks indeks politianmeldelser spørgeskema Det sydvestlige Indre By til Kgs. Nytorv Markant Markant Markant Markant Reduceret Intensiveret 27. Vesterbro omkring Hovedbanegården Markant Markant Markant Markant Markant Markant 8. Indre Nørrebro vest for Nørrebrogade Markant Markant Markant Markant Markant Markant 3. Christianshavn og Holmen Markant Markant Markant Markant Intensiveret Markant 18. Husum, vest for Utterslev Mose Markant Markant Markant Markant Markant Markant 22. Valby sydvest Markant Markant Markant Markant Ordinær Ordinær 11. Ydre Nørrebro mellem Nørrebrogade Intensiveret Markant Intensiveret Intensiveret Intensiveret Markant og Tagensvej 17. Husum syd Intensiveret Intensiveret Markant Intensiveret Reduceret Ordinær 12. Ydre Nørrebro nordøst for Tagensvej Intensiveret Markant Intensiveret Markant Intensiveret Intensiveret 15. Indre Bispebjerg ved Nørrebro Station Intensiveret Intensiveret Intensiveret Intensiveret Intensiveret Intensiveret 10. Ydre Nørrebro vest for Nørrebrogade Intensiveret Intensiveret Ordinær Reduceret Intensiveret Markant

14 S. 14 TRYGHEDSINDEKS KØBENHAVN 2010 Distrikt Trygheds indeks indeks indeks politianmeldelser spørgeskema Ørestaden og Havebyerne Intensiveret Intensiveret Intensiveret Intensiveret Reduceret Ordinær 13. Ydre Bispebjerg og Emdrup Ordinær Reduceret Intensiveret Ordinær Reduceret Reduceret 9. Indre Nørrebro øst for Nørrebrogade Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Intensiveret 31. Sundholmen Ordinær Ordinær Ordinær Reduceret Ordinær Intensiveret 25. Kgs. Enghave og Vestre Kirkegård Reduceret Ordinær Ordinær Ordinær Reduceret Ordinær 21. Vanløse sydvest for jernbanen Reduceret Minimal Ordinær Minimal Reduceret Reduceret 24. Valby midt Reduceret Reduceret Ordinær Ordinær Reduceret Minimal 30. Sundbyvester Reduceret Ordinær Ordinær Ordinær Minimal Ordinær 16. Husum syd for Utterslev Mose Reduceret Reduceret Reduceret Reduceret Minimal Ordinær 20. Vanløse nordøst for jernbanen Reduceret Reduceret Ordinær Intensiveret Minimal Minimal 33. Lergravsparken Reduceret Ordinær Minimal Reduceret Reduceret Intensiveret 26. Vesterbro øst Reduceret Reduceret Minimal Reduceret Reduceret Ordinær 14. Bispebjerg, syd for Bispebjerg Kirkegård Minimal Intensiveret Minimal Ordinær Intensiveret Intensiveret

15 S. 15 Distrikt Trygheds indeks indeks indeks politianmeldelser spørgeskema Valby nord Minimal Ordinær Reduceret Intensiveret Minimal Reduceret 19. Vanløse øst Minimal Minimal Reduceret Minimal Minimal Reduceret 35. Sundbyøster mod Amager Strandpark Minimal Reduceret Reduceret Reduceret Minimal Minimal 5. Indre Østerbro og Nordhavnen Minimal Minimal Reduceret Minimal Minimal Minimal 34. Sundbyøster mod Amagerbrogade Minimal Minimal Minimal Minimal Minimal Reduceret 28. Islands Brygge og Ørestad Nord Minimal Reduceret Reduceret Reduceret Minimal Reduceret 2. Det nordøstlige Indre By fra Kgs. Minimal Reduceret Ordinær Intensiveret Minimal Minimal Nytorv til Kastellet 32. Amagerbro Minimal Intensiveret Minimal Ordinær Ordinær Markant 4. Indre Østerbro og Fælledparken Minimal Minimal Minimal Minimal Minimal Reduceret 7. Ydre Østerbro, Svanemøllen Minimal Minimal Minimal Minimal Minimal Minimal 6. Ydre Østerbro og Lyngbyvej Minimal Minimal Minimal Minimal Minimal Minimal

16

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Tryghedsindeks. for København 2009

Tryghedsindeks. for København 2009 Tryghedsindeks for København 2009 Indledning...5 3 Tryghedsindeks metode og resultater 2009... 6 Tryghedsindekset - sådan har vi målt...6 Resultater for København overordnet...8 Stor lokal variation i

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Tryghedsindeksscore

Tryghedsindeksscore Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2014 Tryghedsindekset Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Politiets Tryghedsindeks

Politiets Tryghedsindeks Politiets Tryghedsindeks En måling af trygheden i Danmark, i de 12 politikredse, i de fem største byer og i 34 særligt udsatte boligområder. RIGSPOLITIET November 2013 Politiets Tryghedsindeks - En måling

Læs mere

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed NOTAT Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Borgerrepræsentationen godkendte den 10. februar 2011 Sikker

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Statistikdistrikter i København,

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013

NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013 NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013 OVERBLIK OG GENNEMGANG KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Side INKLUSIONSBAROMETRET - JANUAR 2013 - OVERBLIK For hvert mål vises,

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Tryghedsindekset - Sådan har vi målt!

Tryghedsindekset - Sådan har vi målt! Tryghedsindekset - Sådan har vi målt! 1. Indsamling af data ved Danmarks Statistik... 1 2. Inddeling af København i Distrikter... 1 3. Politiets tal... 2 4. Gerningskoder fordelt på tryghedselementer...

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe København bliver i stigende grad en opdelt by, hvor de rigeste områder stikker af fra resten af byen. Mens de tre rigeste områder har

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Initiativaftale mellem Københavns Kommune og Socialministeriet

Initiativaftale mellem Københavns Kommune og Socialministeriet Akacieparken ~ Aldersrogade ~ Bispeparken ~ Blågården ~ Gadelandet/Husumgård ~ Hørgården ~ Lundtoftegade ~ Mjølnerparken ~ Sjælør Boulevard ~ Tingbjerg/Utterslevhuse Initiativaftale mellem Københavns Kommune

Læs mere

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 11.december 2011 Samlet køreplan for Movia H 2011 1A Hellerup st. Svanemøllen st. Trianglen Østerport st. Kongens Nytorv Hovedbanegården Toftegårds Plads Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Gyldig fra den. 2010 1A Avedøre st. Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre Hospital Toftegårds Plads Hovedbanegården Kongens Nytorv Østerport st. Trianglen Svanemøllen

Læs mere

Udvalget for Boligområder og Tryg By

Udvalget for Boligområder og Tryg By Udvalget for Boligområder og Tryg By Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65511006 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk Der er møde i Udvalget for Boligområder og Tryg

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

Bilbestanden i København 1998

Bilbestanden i København 1998 Nr. 22. 23. september 1998 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Bilbestanden i 1998... 1 Peter Krygell... 33 66 28 17 Bilbestanden i 1998 Pr. 1.1. 1998 var der i indregistreret i alt næsten

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November 2005 Henning Hansen CASA Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler.

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Renhold NOTAT INTENSVERET CYKELOPRYDNING September 2016 til april 2017 Baggrund KK ønsker at intensivere cykeloprydningen ved S-togs og Metrostationer

Læs mere

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune Københavns Kommune Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune April 2006 Københavns Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE IBOLIGSOCIA- LE PROJEKTER IKØBENHAVNS KOMMUNE April 2006 Åboulevarden

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS METODERAPPORT

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS METODERAPPORT POLITIETS TRYGHEDSINDEKS METODERAPPORT MARTS 2015 2 POLITIETS TRYGHEDSINDEKS / METODERAPPORT INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 2. TRYGHED EN DEFINITION... 4 3. POLITIETS TRYGHEDSINDEKS... 4 3.1 Tryghedsindeksets

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele

Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på sociale normeringer på 0-13 års området Pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne har afgørende

Læs mere

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU - aflæggerbordet Til orientering Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By Baggrund Københavns Politi har ønsket at udforme en samarbejdsaftale,

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS METODERAPPORT

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS METODERAPPORT POLITIETS TRYGHEDSINDEKS METODERAPPORT DECEMBER 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. TRYGHED EN DEFINITION... 4 3. DATAGRUNDLAG... 5 3.1. SPØRGESKEMADATA...5 3.1.1 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING... 5 3.1.2 INDSAMLING

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 10-bydelsinddeling

Høringssvar vedr. forslag om 10-bydelsinddeling Høringssvar vedr. forslag om 10-bydelsinddeling Følgende foreninger og organisationer i Københavns Kommune har afgivet høringssvar i forbindelse med forslag om 10 bydelsinddeling af Københavns Kommune.

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontoret for Integrationsservice NOTAT Dato: 17-04-2008 Sagsnr.: 2008-12825 Dok.nr.: 2008-205918 Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Forord

Læs mere

INTEGRATIONS- BAROMETER 2015

INTEGRATIONS- BAROMETER 2015 INTEGRATIONS- BAROMETER 2015 Forklaring af farvesystem Hvert mål kan opnå 4 forskellige farver: Grøn betyder, at udviklingen mellem 2014 og 2015 viser, at målopfyldelsen er på rette spor. Gul betyder,

Læs mere

Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer

Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer Lige muligheder i levevilkår handler ikke kun om økonomiske vilkår, men i lige så høj grad om muligheden for at leve med et ordentligt helbred. Analyserer

Læs mere

Tryghedsundersøgelse Stenbjergparken September 2011 2

Tryghedsundersøgelse Stenbjergparken September 2011 2 TRYGHEDSUNDERSØGELSE EFTERMÅLING OG PERSPEKTIV 2008 2011 POA Stenbjergparken Netværkssekretariat for Sundhed og trivsel i boligområderne Sønderborg Andelsboligforening og Sønderborg Kommune Udarbejdet

Læs mere

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen,

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Bilag 1. Udfordringer omkring Bellahøj Til Økonomiudvalget Problemstilling Der har siden 2011 foregået en gradvis

Læs mere

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil halvere merledigheden for københavnere med ikke-vestlig baggrund og hjælpe flere i gang

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder.

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt Bilag 2. - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Indhold Tabel 1. Samlet oversigt... 2 Tabel 2. Vedligeholdelse, Park og Natur...

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

Kære Pia Allerslev. Indre By/Østerbro (0-5 årige) April. Vesterbro/Vanløse, Brønshøj-Husum (0-5 årige) April

Kære Pia Allerslev. Indre By/Østerbro (0-5 årige) April. Vesterbro/Vanløse, Brønshøj-Husum (0-5 årige) April Brev fra forældre på Kastelsgården d. 10.nov.2015 Kære Pia Allerslev Forældre fra Kastelsgårdens forældreråd har to gange tidlige henvendt sig til dig for, blandt andet, for at få en forklaring på, hvorfor

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 3. november 2015, at man fremover kun ville se ovennævnte opgørelser på halvårlig basis.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 3. november 2015, at man fremover kun ville se ovennævnte opgørelser på halvårlig basis. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer:.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi Bæredygtighedsvurdering af byområder Jesper Ole Jensen, SBi Udgangspunkt for vurdering: DPL-inspireret model til vurdering af bæredygtighed i Københavns byområder Områderne vurderes på 20 udvalgte indikatorer,

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere