Rygters Varme Smedje. Fiskeren mod 4x35. Dommen over ansvarshavende. Gratis opkast. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. år 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygters Varme Smedje. Fiskeren mod 4x35. Dommen over ansvarshavende. Gratis opkast. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. år 2013."

Transkript

1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. år Dommen over ansvarshavende. Gratis opkast. Rygters Varme Smedje. Forslag til ny procedure ved opkast i taxier. Fiskeren mod 4x35. Side 1

2 Dommen over ansvarshavende. Som i kan se af hosstående, så er dommen i sagen Peter Kjærgaard mod Andris Ojars Kirsteins (KAT-Bladets ansvarshavende redaktør) afsagt den 4. januar Som jeg skrev i KAT-Bladet nr. 9, 2012, så har det tilsyneladende været lidt af en katastrofe at være selvmøder. Man mangler erfaring og bliver alt for let forvirret og glemmer dermed alt det væsentlige. Hvorvidt jeg vil anke / kære dommen, det må jeg nok lige spekulere lidt over, men når næste blad udkommer, så ved i det. Men allerede nu, kan jeg sige, at det er overvejende sandsynligt. Jeg har tilladt mig, helt personligt, at spekulere lidt over selve dommen og over retssystemet som sådan. Jeg retter mig naturligvis efter dommen, dette skal dog ikke afholde mig fra at være kritisk overfor visse dele af dommen eller justitsvæsenet. Side 2 For det første, så har jeg altid troet, at grunden til, at man får tilkendt gratis advokatbistand, det er at man er ubemidlet. Men sådan forholder det sig ikke. I mit tilfælde afsagde procesbevillingsnævnet dom om, at jeg var skyldig og derfor ikke havde brug for advokatbistand. Dette er selvfølgelig selvopfyldende, da jeg hermed blev selvmøder og (måske) derfor tabte. Så de mennesker, der ud fra ens indkomst og formueforhold skal afgøre om man er berettiget til gratis advokatbistand, de leger altså dommere og kender en skyldig, uanset at sagen ikke har været for en dommer. Hvorfor har man så lavet systemet? Skulle det ikke sikre de ubemidlede en fair retssag?

3 Den næste mærkelige ting er, at Peter Kjærgaard først anlagde sagen, da han skulle stille op til næstformandsposten. I KAT-Bladet har han haft det omdiskuterede øgenavn siden 2006, men først da han skulle stille op til næstformandsposten, så anlagde han sagen. Er der nogen der ved, hvem der fik ham til at anlægge sagen, dette virker helt sikkert som en mand, der ikke ved hvad han selv vil. Men næstformandsposten trak åbenbart meget stærkt, så uden hans opstilling til denne post, så havde der nok ikke været nogen sag. Under forklaringer står der, at alle tilsluttede 170 vogne i Taxa Fyn er medejere, men senere står der, at der er en der ikke er medlem at Dansk Taxi Råd (fordi han ikke er medejer). Nå, fejl kan forekomme. Der står også, at Peter Kjærgaard var bestyrelsesformand fra og fra 2007 blev han ansat som administrerende direktør. Men Peter Kjærgaard har tidligere udtalt, at han intet havde at gøre med ansættelsen af ham selv! Hvordan kunne han være formand for bestyrelsen og ansætte sig selv, uden at have noget med sagen at gøre. Jeg vil her pænt overlade det til læserne, at spekulere lidt over det. Peter Kjærgaard påstår også, at Tommy Verting (TaxiDanmark) ikke skulle have overholdt en indgået aftale om, at der i et tilfælde også skulle komme modsynspunkter frem. Jeg vil i den forbindelse gerne vide, om der er nogen der kan dokumentere at Tommy Verting skulle have opført sig på denne måde. Personligt har jeg ikke noget kendskab til, at Tommy Verting på noget tidspunkt overhovedet ikke har overholdt en indgået aftale. Faktisk har jeg altid haft forståelsen af, at det bl.a. var Peter Kjærgaard / Taxa Fyn der ikke kunne lide at der ind imellem fremkom Side 3

4 synspunkter der var i modstrid med deres officielle synspunkter. Var det ikke netop ønsket om at kvæle de uautoriserede meninger, der fik Peter Kjærgaard / Taxa Fyn til at opsige samarbejdet med TaxiDanmark? Og tilsyneladende fik de overtalt andre selskaber til at gøre det samme; ene og alene fordi Tommy Verting gav spalteplads til mennesker, der havde en anden holdning end den af magthaverne autoriserede. Som vi tidligere har skrevet her i bladet, så har Taxi- Danmark aldrig haft en mening om noget som helst, de har blot ladet alle komme til orde og så ladet det være op til læserne at vurdere de forskellige synspunkter. Det er vist nok sådan man forventer pressen opfører sig. En presse der sorterer artiklerne efter om de kan lide dem eller ej, den er ligegyldig og formodentlig også direkte skadelig for ethvert samfund / erhverv! Men så er vi tilbage ved forrige afsnit. At Taxa Fyn har sendt TaxiDanmark ud til sine medlemmer / tvangstilsluttede vognmænd, det er der ingen der har bedt dem om, de skulle bare sørge for, at de tvangstilsluttede vognmænd frit kunne afhente bladet på Taxa Fyns kontor. Side 4 Her støder vi så ind i en anden problematik. Da alle vognmændene er tvangstilsluttede, kan et flertal så beslutte, at et mindretal ikke skal have den information de måske, måske ikke, gerne vil have. Har flertallet ret til at fratage et mindretal deres rettigheder eller bør lovgivningen / domstolene beskytte de tvangstilsluttede vognmænd også selvom det evt. kun drejer sig om en enkelt der måske er bange for at ytre sit synspunkt på en generalforsamling? Som Thomas Jefferson har sagt, så er demokrati når

5 51 % af befolkningen fratager 49 % af befolkningen deres rettigheder. Når folk, som i vores erhverv, bliver tvunget til at tilslutte sig et bestillingskontor, så bør de også nyde en udstrakt grad af beskyttelse. De kan jo ikke få lov til at køre uden for bestillingskontorerne eller evt. at oprette deres eget bestillingskontor. Hvis ikke man sikrer mindretallene deres rettigheder, så er demokratiet uden værdi! Peter Kjærgaard fremturer også med, at Dansk Taxi Råd sender deres blad ud til medlemmernes privatadresser. Men han glemmer, meget belejligt, at gøre opmærksom på, at DTR nærmest tvangsudskriver medlemskontingenter hos de vognmænd der er medlemmer af de foreninger der styrer bestillingskontorerne. Man kan nemlig ikke have indflydelse på det bestillingskontor som man er tvangstilsluttet til, uden at være medlem i den bagvedliggende forening; og så er man også tvunget til at betale til DTR. Dette drejer sig om ca. 1000,- kr./året pr. bil. Der er sikkert også vognmænd i Taxa Fyn, der gerne ville spare disse penge, hvis de kunne. Peter Kjærgaard fremkommer med den helt horrible påstand, at det at Taxa Fyn modtog og distribuerede TaxiDanmark, det svarer til, at man ville tvinge partiet Venstre til at distribuere materiale fra Enhedslisten til sine medlemmer. Dette må være noget af det mest forvrøvlede sludder der er sagt i en retssal i dette århundrede. Hvor mange af partiet Venstres medlemmer er blevet tvunget ind i partiet? 0? Men alle dem der kører i et bestillingskontor er blevet tvunget ind i det, for sådan er loven! Side 5

6 Peter Kjærgaard postulerer også, at han ikke vidste, hvad der var blevet skrevet om ham i KAT-Bladet igennem alle årene. Dette er noget, jeg helt personligt har endog meget svært ved at tro på. Jeg ved med sikkerhed, at eks. John Lindbom abonnerede på bladet, lige så længe det udkom på tryk. Dette skyldes ikke, at han er enig med os, men at en klog mand altid sørger for at holde sig underrettet om, hvad modstanderne gør og tænker. Og nu vil man så have mig til at tro på, at Peter Kjærgaard ikke vidste hvad vi skrev om ham? At John Lindbom ikke har prikket til Peter Kjærgaard og spurgt ham, hvordan det er at blive omtalt som??? eller som??? i KAT-Bladet? Dette ligger langt uden for min fatteevne. Men jeg vil lade det være op til læserne selv, at drage deres egne konklusioner. Jeg kan desværre ikke føre John Lindbom som vidne i en retssag; det ville vel nogenlunde svare til, at lade Fanden i egen høje person forestå gudstjenesten i kirken. Men bladets læsere har jo lov til at tænke deres. Og Peter Kjærgaard fremturer også med nogle endog meget mærkelige påstande om, at der er mange ansatte af anden etnisk oprindelse end dansk i Taxa Fyn samt at han altid selv har bekæmpet racisme; men hvad har det med den anlagte retssag at gøre? Man kan ikke finde en eneste artikel i KAT-Bladet igennem alle årene, der er racistisk. Jeg er selv af anden etnisk oprindelse end dansk. Side 6 Hvorfor fortalte Peter Kjærgaard ikke, at han fik en chauffør i Fredericia udelukket fra al kørsel, Fredericia styres fra Odense, uden om domstolene. Vi taler her om en mand, Peter

7 Kjærgaard, der tilsyneladende ikke har nogen moralske skrupler ved at fratage en mand hans daglige levebrød uden at sagen først har været forelagt domstolene. Domstolene gav senere chaufføren ret, det var lovstridigt at udelukke ham og han fik da også erstatning. Man kommer her helt automatisk til at tænke på det offentlige / staten, som altid bevilliger sig selv retten til at føre en evt. sag for en endnu højere myndighed og i mellemtiden håber på, at modparten dør inden sagen afgøres; for så falder sagen og staten har vundet. Og hvorfor fortalte Peter Kjærgaard ikke om Adelgades Taxi, hvor Folketingets Ombudsmand havde været ude med en udtalelse om, at der var begået fejl. Hvorfor fortalte Peter Kjærgaard ikke, at dette faldt ham for brystet? Sådan som jeg forstod sagen, så blev Peter Kjærgaard meget indigneret over, at Ombudsmanden havde en anden mening end Peter Kjærgaard og at han tillod sig at ytre sig. Men er Ombudsmanden ikke også en del af det juridiske system? Og så er der sagen fra Svendborg, hvor Fagforeningen sikkert kan bekræfte, at Peter Kjærgaard opførte sig alt andet end anstændigt! I Svendborg skulle chaufførerne have en lønforhøjelse på 3,18 %, men inden den trådte i kraft, så nedsatte man afregningsprocenten med 5 %, så risikerede vognmændene ikke at blive flået. Dette gav naturligvis anledning til en hel del uro, men vognmændene i Svendborg (dette inkluderer Peter Kjærgaard, administrerende direktør i Taxa Fyn, hvor Svendborg er en underafdeling) og chaufførerne, indgik en aftale om, at man fortsatte efter den gamle aftale, indtil parternes respektive foreninger havde udtalt sig om sagen. Desværre, 2 dage før chaufførernes (fag) Side 7

8 forening skulle komme med deres udtalelse, så brød Peter Kjærgaard aftalen og udtalte, så vidt jeg er orienteret, at chaufførerne bare kunne gå ud og køre i weekenden og / eller fredag / lørdag nat, for der var forretningen også åben og så kunne de jo indtjene hvad de manglede her. Dette tyder på, efter min bedste overbevisning, om et menneske helt uden moralske skrupler eller helt uden forståelse for andre menneskers situation! Tyder nogen af de tanker, jeg her har gjort mig vedrørende sagen, om et menneske, som nogen af vores læsere kunne tænke sig at indgå en aftale med? Kan man stole på dette menneske, efter det der er beskrevet ovenfor? Ville nogen af vores læsere føle sig trygge ved dette menneske, som tilsyneladende aldrig tænker på andre men kun på sig selv og som opfører sig som om han var det nærmeste man kan komme en Gud her på jord? Jeg vil overlade dette til læserne selv, men jeg gør mig mine tanker. Under parternes procedure fremturer modpartens advokat med, at jeg skulle have tillagt Peter Kjærgaard nazistiske synspunkter. Jeg kan stadigvæk ikke finde grundlag for denne påstand. Jeg har sammenlignet Peter Kjærgaards tankegang med den tankegang som propagandaministeren i den af Danmark fuldt anerkendte regering i Tyskland i 30 erne havde, men dette er ikke det samme som at tillægge ham nazistiske synspunkter. Jeg påpeger blot, at der er en hel del uheldige sammenfald i deres måde at tænke på. Side 8 At det ovenstående kan nedsætte modparten i medborgernes agtelse, det er vel forståeligt. Jeg vil forvente at alle med synspunkter der ligger tæt op og ned ad den omtalte tyske propagandaministers tankegang, vil miste deres agtelse i deres medborgeres øjne. Der er forhåbentlig ikke mange mennesker her i lan-

9 det, der højagter mennesker der går ind for en ensrettet nyhedsformidling. Hvordan kan min modpart have lidt tort, når han ikke har problemer med at fratage en chauffør hans daglige levebrød, hvilket i teorien kunne have kostet chaufføren livet? Jeg har ganske korrekt udtalt, at Goebbels først og fremmest var en folkeforfører og propagandist, men jeg udtalte ikke, at nazismen kom i anden række. Hvad jeg sagde var, at Goebbels var en atypisk nazist, fordi han modsat de andre top nazister, havde en højere akademisk uddannelse. De fleste andre top nazister havde nogenlunde samme uddannelse som en gammel udtrådt sutsko. Og så sagde jeg, at hvis man ønskede at sammenligne en person med en nazist, så ville man nok vælge Hitler, Himler eller Göring. Og det er også 100 % korrekt, at jeg nævnte, at en amerikansk domstol har slået fast, at det at sammenligne folk med Goebbels ikke er det samme som at tillægge dem nazistiske synspunkter. Og det er også rigtigt, at jeg kom ind på, at det er yderst tvivlsomt, om man i Danmark kan dømme folk for nazistiske synspunkter, idet Danmark i 30 erne og 40 erne fuldt ud havde anerkendt den siddende tyske regering og dermed også alle medlemmerne af regeringen. Danmark har aldrig undskyldt dette. Ligeledes udarbejdede senere statsminister J. O. Krag planer om Danmarks plads i det stortyske rum efter sejren. Ville man føle sin ære krænket, ved at blive sammenlignet med J. O. Krag? Side 9

10 Jeg udtalte også helt klart, at alle meninger bør være frie og at alle meninger skal have ret til at komme til udtryk. Her henviste jeg til Voltaire og Thomas Jefferson. Jeg sagde også, at alle meninger har en værdi, også de forkerte, her henviste jeg til John Stuart Mill, ham er der nok ingen der kender, men han har skrevet det der regnes for det klassiske forsvarsskrift for friheden i alle dens afskygninger. I rettens begrundelse hedder det bl.a.:, og sagsøgte har ikke handlet til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv. Denne udlægning kan jeg ikke forstå. Jeg havde ikke og har stadigvæk ikke nogen økonomiske eller andre interesser i TaxiDanmark, jeg for udelukkende i flint fordi jeg mente, at ytringsfriheden blev angrebet. Dette må være en åbenlys varetagelse af samfundets almeninteresser. Men atter engang vil jeg lade læserne selv vurdere. Sluttelig kan jeg ikke se, hvad citatet: Klap hælene sammen og stræk armen frem, idiotien har sejret., hvad dette har med Peter Kjærgaard at gøre, citatet vedrører manglen på demokrati og gennemskuelighed samt betaling af kontingenter i DTR, de vedrører således ikke nødvendigvis Peter Kjærgaard. Dette er bare nogle af mine egne private tanker og kan ikke tillægges andre. Jeg, og resten af redaktionen, ønsker jer alle et lykkebringende nytår. Andris Kirsteins, ansvarshavende. Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Si

19 Gratis opkast! Nu tror i måske, at vi har brugt vores hoveder som affyringsrampe for diverse nytårsfyrværkeri her ved årsskiftet, men dette er ingenlunde tilfældet. Hvordan det derimod ser ud inde hos Taxinævnet i Region Hovedstaden, det har vi ingen anelse om. Men efter at have læst deres meddelelse af 17. december 2012, så tror vi helt bestemt, at Nævnet mener, at chauffører og vognmænd skal overleve ved at spise ovenstående. Den 17. december 2012 udsendte Taxinævnet i Region Hovedstaden en meddelelse der vedrørte opkast i taxier. Af meddelelsen fremgik det, at det ikke var tilladt at tage gebyr / betaling, hvis kunden / kunderne skulle komme til at kaste op inde i vognen. Meddelelsen var underskrevet Frida Gisladóttir. Frida Gisladóttir er vel nogenlunde det samme til Nævnet som blindtarmen er til resten af tarmsystemet (tyndtarm + tyktarm), nemlig et ligegyldigt vedhæng. Vi er ikke i tvivl om, at hun, specielt til at begynde med, bare vil sige det som Nævnet befaler hende ligesom et ekko. Taxinævnet i Region Hovedstaden fremturer med, at det er ulovligt at kræve betaling (gebyr) for opkast i taxierne, blot fordi Nævnet ikke har godkendt det. Så vanvittig en holdning kan man kun have, hvis man aldrig nogen sinde har været provisionslønnet / selvstændig. Og det er netop dette, som alle taxivognmænd er de er provisionslønnede. Kunden betaler for at blive kørt fra A til B, men hvis kunden kaster op i bilen, hvem skal så betale for den tid det tager at rengøre bilen? Og rengøringen kan tage flere dage, da lugten af bræk ikke er så let Side 19

20 at slippe af med. Når man befordrer kunden efter taxameterpris, så betaler kunden både for kilometrene og for tidsforbruget, så det er vel helt rimeligt, at kunden skal betale for den tid bilen er ude af drift! 500,- kr. er alt for lidt! Det skal dog nævnes, at Nævnet i denne meddelelse udtaler, at den fri aftaleret er indskrænket af ufravigelig lovgivning (maksimaltakstsystemet), hvis formål er at beskytte forbrugeren. Her har vi så et klart og skriftligt bevis på, at Nævnet IKKE interesserer sig for erhvervets udøvere, KUN for forbrugeren. Endnu en god grund til at sende Nævnet på pension for tid og evighed! Nævnet har aldrig gjort noget godt for vores erhverv og burde være nedlagt for længe siden. Der står endvidere i samme meddelelse, at et yderligere beskyttelsesmoment er, at ofte er kunden påvirket af alkohol eller sygdom (narkotika?). Vi ved godt, at forbrydere mange gange henviser til, at de har været påvirket af det ene eller det andet, og at de slet ikke var skyldige i mord, selvom de stak kniven ind i offeret 17 gange; de ville bare se, om offeret havde humoristisk sans. Men vi er altså af den overbevisning, at hvis folk drikker, så er de også ansvarlige for konsekvenserne. Der er trods alt ingen der tvang dem til at drikke sig berusede / indtage stoffer, hvilket så forårsagede at de brækkede sig i taxien på vej hjem. De kunne jo have holdt sig til rød sodavand eller 4-5 almindelige øl det kunne de formodentlig tåle. Nævnet skelner ikke engang imellem opkast fra berusede personer samt opkast fra små børn (syge mennesker). Berusede personer er ikke syge mennesker, det er selvforskyldt. Vi henviser Side 20

21 til de røde sodavand. Derudover skriver Nævnet, at opkast i transportbranchen ikke er ualmindelige, og at Nævnet mener at der er tale om en erhvervsrisiko som vognmændene selv må bære; hvilket skulle være kutyme i de andre dele af transportbranchen (bus, tog, færge, fly). Endvidere påstår Nævnet, det Nævn som har til formål at beskytte kundens interesser, at hvis vognmanden påføres et dokumenteret tab, så er det en sag for det civilretslige system og at kunden ikke er forpligtiget til at oplyse sit forsikringsselskab. Her må Nævnet være gået langt ud over deres beføjelser. Selvfølgelig skal kunden oplyse sit forsikringsselskab, hvor skal vognmanden / vognmandens forsikringsselskab ellers rette deres krav imod? Ligeledes påstår Nævnet, at vognmanden skal påvise, at kunden har handlet uagtsomt eller groft uagtsomt. Men hvad sker der, hvis man bliver stoppet af politiet kørende i sin egen bil i spirituspåvirket tilstand? Man bliver sigtet, fordi dette regnes som værende uagtsomt / groft uagtsomt. Men hvis dette er tilfældet, så må det samme være tilfældet i alle andre tilfælde, hvor man er beruset. Man kan da ikke påstå, at mennesker handler groft uagtsomt når de kører bil i beruset tilstand, men at de ikke handler groft uagtsomt i alle andre tilfælde, hvor de gør noget forkert i beruset tilstand. Derudover henviser Nævnet til andre transportbran- Side 21

22 cher, såsom tog og bus. Men hvor meget tjener en ansat i DSB typisk? Så vidt vi ved, så tjener de lige omkring ½ million om året, indregnet deres pensionsordning. Og dette på en helt normal arbejdsuge. Derudover har DSB specielt personel ansat til at rengøre vognene, mens det i vores tilfælde, er den alene kørende vognmand selv, der skal rengøre vognen han får ingen løn for denne tid! Og hvad sker der, hvis en kunde brækker sig i en bus? Chaufføren kører bussen i garage og får en ny, eller bliver kommanderet til at gå hjem på fuld løn, mens rengøringspersonalet rengør bussen. Det er så her, de 500,- kr. kommer ind i billedet. 500,- kr. er alt for lidt, men dog en kompensation for den mistede indkørsel i måske flere timer eller dage. Hvis chaufføren / vognmanden kunne stille bilen inde ved Nævnet og Nævnet så rengjorde bilen samtidigt med at Nævnet udbetalte fuld løn (kompensation) for den tid bilen var ude af drift, så var det en anden sag. Så var vi ligestillede med de andre brancher. Men Nævnet er også her, nok engang, 100 % ligeglade med erhvervets udøvere. Og når man så ser på statistikken for år 2011, så kan man se, at timeindkørslen var ca. 220,59 kr/time, hvilket giver en enligt kørende vognmand eller chauffør en timeløn på omkring det halve. Dette skal sammenlignes med de tal der var gældende for tidligere år. Hvis vi f.eks. tager år 2001, så var indkørslen på ca. 192,4 kr/time. Hvis vi skulle have en timelønsfremgang på bare 3 % om året, så burde timeindkørslen i 2011 have været på ca. 258,57 kr/ time. Men dette er ingenlunde tilfældet, da vores erhvervs fremmeste tillidsfolk, ikke kan lægge to tal sammen i hovedet, uden at få åbent kraniebrud. Bl.a. derfor har vi ikke fået den timelønsfremgang som vi burde have haft. Vi er, nok engang, blevet trampet på. Side 22

23 Men alt dette er Taxinævnet i Region Hovedstaden ligeglade med, de vil bare beskytte kunderne og undertrykke de små selvstændige vognmænd samt sikre deres egen magt. Ifølge Freud, har dette vist nok noget at gøre med mangelen på seksuel formåen. Det er lige til at brække sig over! Når man læser Nævnets meddelelse, så er det eneste den lille vognmand kan regne med at få, det er gratis opkast velbekomme! Fra Rygters Varme Smedje har vi modtaget nedenstående forslag, som et anonymt medlem af Taxinævnet for Region Hovedstaden skulle have fremsat til vedtagelse: Forslag til ny procedure ved opkast i taxier. Når uheldet er sket, sættes kunden omgående af og der udskrives en kvittering til dokumentation af tidspunktet. Bilen køres omgående ind til Taxinævnet for Region Hovedstaden og nøglen smides i en dertil indrettet boks, hvis uheldet er sket udenfor Nævnets åbningstid. Vognmanden / chaufføren tager en taxi hjem, beløbet refunderes fuldt ud af Nævnet. Side 23

24 Nævnet rengør vognen, således at det ikke kan ses, at der er kunder der har kastet op i vognen og således, at det heller ikke kan lugtes. Skulle Nævnets medarbejdere være uvillige til at udføre arbejdet, så er det Nævnets formand, subsidiært næstformand, der er pligtige til at foretage rengøringen. I samme øjeblik Nævnet har rengjort vognen, så ringer de til vognmanden / chaufføren, således at vedkommende kan tage en taxi ind efter den rengjorte vogn. Beløbet refunderes fuldt ud af Nævnet. Vognmanden / chaufføren skal godkende vognen, inden den endelige afregning kan finde sted. Når vognmanden / chaufføren har godkendt vognen, så udskrives en ny kvittering, således at det er det samme ur der bruges til at fastslå tidspunktet for uheldet samt tidspunktet for vognens endelige klargøring. Taxinævnet for Region Hovedstaden udbetaler nu fuld timelønsafregning for alle de timer vognen har holdt stille. Der afregnes efter påbegyndt antal timer. I tilfælde, hvor det er chaufføren der har afleveret vognen, afregnes der med ¾ til chaufføren og ¼ til vognmanden. Side 24 Redaktionen er villige til at sætte 3 gode flasker rødvin over styr til

25 den der først kan fremkomme med et vellignende billede, hvor Ib Terp står med oprullede ærmer, hovedet inde i bilen og røven i vejret, mens han har en klud med sæbevand i hånden mens han rengør en bil for bræk. Men man skal klart og tydeligt kunne se, at det er Ib Terp, Nævnsformanden. Vi her på redaktionen har nemlig vores tvivl om, hvorvidt Ib Terp overhovedet ved hvordan en klud ser ud og endnu mindre, hvordan den anvendes. Fiskeren mod 4x35. Frederiksberg Ret har den 7. december 2012 afsagt kendelse i fogedsagen mellem John Nielsen og Taxa 4x35, hvor John Nielsen ville have nedlagt fogedforbud mod taxas benyttelse af hans indbetalte deposita. Den af Leif Hytten erklærede uduelige dommer afsagde en kendelse der gav Taxa 4x % ret i deres synspunkt. Nu kan man så spekulere over, hvorvidt Leif Hytten alligevel havde 100 % ret? Tilbage står nu, hvor er depositummet blevet af. Da der ikke er kommet nyt udstyr, står det hen i det uvisse, hvor vognmændenes deposita er forsvundet hen? John Nielsen er helt forståeligt ikke tilfreds med dommen, hvorfor han har kæret den, som det fremgår af næste side. Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Bladet KAT-Bladet udkommer 10 gange årligt på nettet. Redaktion Ansvh. Red. Andris Kirsteins. Interesserede kan sende os en mail, hvorefter vi sørger for at sende jer en mail med bladet kvit og frit, når bladet er udkommet. KAT tryk og lay-out. KAT-Bladet. Københavns Aktive Taxiforening Postadresse: KAT-Bladet, Viemosevej 123, 2730, Herlev. Kontor: Magnoliavej 2, kld., 2000 Frederiksberg Kontortid: Mandag & Onsdag adresse: 12:00 13:00 (juli dog kun mandag) Telefon: Hjemmeside: Fax: Kasser Faglig Andris konsulent: Kirsteins Kurt træffes Petersen. onsdag. Som medlemmer kan optages Illustrationer: Taxivognmænd Jim Petersen. i Danmark, samt chauffører med gyldigt førerkort. Kontingent udgør KAT-Bladets 375,- kr. kvartalet. redaktion: Grete Gren, Leif Jensen, Pia Jensen, Kurt Petersen & Andris Kirsteins. Foreningens bestyrelse: Grete Gren, Leif Jensen, Mogens Jensen, Pia Jensen & Andris Kirsteins. Side 28

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s julemand i Jylland. 4x35 Gaveregnen var stor. Side 1 En personlig beretning. Jeg har været i retten. Peter Kjærgaard havde i foråret 2012

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Side 1 Ny direktør i DanTaxi! Kun en måned efter at DanTaxi og TaxiNord er blevet sammenlagt, bliver direktør John Lindbom smidt fra bestillingen og

Læs mere

nedlæggelse af kunderne.

nedlæggelse af kunderne. Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 1. 2014. Taxas fuldautomatiske anlæg til nedlæggelse af kunderne. Side 1 Året der gak-godt? Året 2013 er året, hvor man prøvede at rydde op i taxibranchen og

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig.

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 7 SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Side 1 Lovliggør SKAT Uber? I en stor opsat artikel i Politiken,

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Efter at John Lindbom har solgt DanTaxi til TaxiNord / Lars Christiansen, så vil John Lindbom begynde at sælge elastikker i metermål. Side 1 Bedre sent

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4. Jeg har vundet! TaxiNord og Provinsen har taget min gæld! John og Lars længe leve! Side 1 Side 2 Side 3 Vi stemmer ja til vi stemmer nej! Som det fremgår

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår Side 1 Taxibranchen til grin! Sagen imod Uber har nu varet i 2 år, fra Færdselsstyrelsen meldte Uber til politiet

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014. Taxas Karl-Smart jonglerer med regnskaberne! Taxa 4x35 har for nyligt vundet en retssag over Finanshuset Farsø. Dette skete bl.a. fordi det mangeårige

Læs mere

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører.

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 6. Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Side 1 Side 2 Ny leder i Taxa 4x35. Taxa 4x35

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 3. Lufthavnen. Monopolet ophævet? Nævnet, regnskaber og budgetter? Goddag mand økseskaft!

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 3. Lufthavnen. Monopolet ophævet? Nævnet, regnskaber og budgetter? Goddag mand økseskaft! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 3. Lufthavnen. Monopolet ophævet? Nævnet, regnskaber og budgetter? Goddag mand økseskaft! Side 1 Lufthavnen. Nu kan man læse sig til, at folkene bag Københavns

Læs mere

I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår.

I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr.9.2013. I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår. Grete Gren Jensen er død. Grete Gren Jensen, af alle os på redaktionen, og mange andre, næsten

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2014. Side 1 Hvad mener vi? Vi har modtaget en mail, hvor der er en læser der mener at vores stillingtagen til prisforhøjelser og antallet af bevillinger

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1 Peter Kjærgaard formand for DTR region Syddanmark! Hvis det havde været den 1. april, så ville vi

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 5. Kong Lars ønsker sin kammesjuk John velkommen! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 5. TaxiNord Side 1 Heldige Uber chauffører? Endelig er der faldet dom i sagen om de 6 Uber chauffører. Vores

Læs mere

timer i Lufthavnen UBER roser sig selv! Proforma godkendelser Vogne tilsluttet Taxa 4x35 pr. 1/1-15. Kør med UBER

timer i Lufthavnen UBER roser sig selv! Proforma godkendelser Vogne tilsluttet Taxa 4x35 pr. 1/1-15. Kør med UBER Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 5. -330.000 timer i Lufthavnen UBER roser sig selv! Proforma godkendelser Vogne tilsluttet Taxa 4x35 pr. 1/1-15. Kør med UBER Side 1 -330.000 timer i Lufthavnen?

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Fakkelbærer søges. Taxa amok. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Fakkelbærer søges. Taxa amok. Side 1 Fakkelbærer søges. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Taxa amok. Side 1 STOP! Bliv ikke taxichauffør! Man kunne i Taxa 4x35 s blad, Taxanyt juni 2011 læse, at jobcentrene ikke længere

Læs mere

Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida?

Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida? Side 1 Kan det blive mindre? En chauffør er blevet noteret af taxiservice

Læs mere

Offentligt referat. 19. december 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-474. Referat fra nævnsmøde den 11. december 2012. Dagsorden:

Offentligt referat. 19. december 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-474. Referat fra nævnsmøde den 11. december 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Ministeriel korrekt unifor- mering. Vil Transportministeren også bestemme farven på chaufførernes underbukser? Side 1

Ministeriel korrekt unifor- mering. Vil Transportministeren også bestemme farven på chaufførernes underbukser? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 3. 2011. Ministeriel korrekt unifor- mering Vognmænd og mangel på moral. Generalforsamlinger hos Taxa? 5 ulovlige ministerier? Vil Transportministeren også

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 4. 14 bevillinger tak! Taxiloven sat ud af kraft? Det værste bræk vi har hørt! Fra stat til privat Du er til grin. Hilsen John Lindbom. Side 1 14 bevillinger

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk Side 1

Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. Nr. 6. Lidt statistik til ferien. Jørgen Kjær går på pension. Chip og Chap? Køb aktier hos Edderkoppen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Lidt statistik

Læs mere

Statsautoriseret nedslagtning

Statsautoriseret nedslagtning Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2014. 20.mill. Lov og uorden Lufthavnen mangler penge Rabat igen, igen Hokus, pokus, væk Statsautoriseret nedslagtning Side 1 Hokus, pokus, væk! Nævnet gav

Læs mere

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til!

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Proklamation Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Taxa 4x35 s Generalforsamling. Medlemsblad for Københavns

Læs mere

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35!

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! 29. Årg. 2010 Nr. 3. God Påske Læserbrev Svar Tøsedrengene i 4x35? Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tøsedrengene i 4x35? Sidste år i

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2012. Side 1 Ny statistik, ny lønnedgang! Taxinævnet i Region Hovedstaden udsendte den 30. marts en indkaldelse til møde i kontaktudvalget, mødet skulle have

Læs mere

Fejl i TRAGIK- BOGEN! 40 år?

Fejl i TRAGIK- BOGEN! 40 år? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 6. Fejl i TRAGIK- BOGEN! 40 år? Side 1 Hurra flere tilladelser! Nævnet har nu besluttet, i deres enorme visdom, at der skal 70 + 10 ekstra tilladelser på

Læs mere

I ønskes en rigtig glædelig jul!

I ønskes en rigtig glædelig jul! Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 10. 2010. I ønskes en rigtig glædelig jul! Hoo, hoo, hoo. 24. dec. 2010. Løn og arbejdsforhold? Ikke i Taxibranchen! Liberalisering af Taximarkedet. Lyver Taxa

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8.

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8. Danmarks mest læste taxiblad. Ny sund fornuft i 4x35? 29. Årg. 2010. nr. 8. Uniformer skaber folk! John Rabat Lindbom John Lindbom og stavnsbåndet(s ophævelse)? Side 1 Læs også: www.katbladet.dk John Rabat

Læs mere

Har vores Dronning H.M.Margrethe d. II af Danmark Overtrådt Grundloven?

Har vores Dronning H.M.Margrethe d. II af Danmark Overtrådt Grundloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Februar 2007. 28.Årg. Nr.2. Har vores Dronning H.M.Margrethe d. II af Danmark Overtrådt Grundloven? Er Taxinævnet Overflødige / uduelige eller korrupte? Er

Læs mere

Rovmord! Natten til fredag blev en chauffør fra 4x48 tilkaldt til en adresse på Bellahøj i København og blev her overfaldet og tævet til døde.

Rovmord! Natten til fredag blev en chauffør fra 4x48 tilkaldt til en adresse på Bellahøj i København og blev her overfaldet og tævet til døde. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2014. Rovmord! Natten til fredag blev en chauffør fra 4x48 tilkaldt til en adresse på Bellahøj i København og blev her overfaldet og tævet til døde. Overfaldet

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Tak TAK for TAK Bedre sent end aldrig? Undskyld, en vejledning, tak. Top hemmelig vejledning! Danmarksrekord i idioti? Er DTR hjernedøde? Side 1 Tak

Læs mere

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid!

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! September 2009. 28. Årg. Nr.8. Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! Thomas Bak! Ikke helt som de andre? Og så måske alligevel! Læs også:www.katbladet.dk Deltag i Taxa 4x35 s nye store TOMBOLA Deltagerlodder

Læs mere

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet!

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2012 nr. 5. Hvem koster Taxa 4x35 penge? Personificeringen af kor upthed? 4x35 Generalforsamling Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Side 1 Personificeringen

Læs mere

Nu behøver studenterhuen ikke at trykke mere!

Nu behøver studenterhuen ikke at trykke mere! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2011. Overholder 4x35 Taxilovgivningen? Taxa Jylland. Nu behøver studenterhuen ikke at trykke mere! El biler og mareridt? Side 1 El biler og mareridt? Taxa

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk December 2008. 28.Årg.Nr. Læs også: www.katbladet.dk Begyndelsen til enden for retsstaten? Efter gennemlæsning af dagsordenen for samt referatet fra kontaktudvalgets møde den 20. november 2008, så er vores

Læs mere

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå!

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 9. 2010. Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! DIREKTØR TOMBOLA! EP-tilladelser, igen. Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tåbernes

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1

Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1 Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1 Har Taxa 4x35 fyret sin økonomi? Taxa 4x35 søger en ny økonomichef via en annonce

Læs mere

Har DTR ansat Dr. Goebbels som Propagandachef?

Har DTR ansat Dr. Goebbels som Propagandachef? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Mar/Apr 2006. 27.Årg. Nr.3. Har DTR ansat Dr. Goebbels som Propagandachef? Lufthavnen Nok en gang! Taximafiaens Clearingskrig Fortsætter! Dødsboer Købes!

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk August 2009. 28. Årg. Nr. 7. Thomas Bak Ikke helt som de andre Utvungen samtale med Nævnets nye næstformand. Taxa 4x35, Nu Med Rabat! Mere kritik af Freddy Spliid / Regnskaberne i BVH-Taxa! Læs også: www.katbladet.dk

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1 Er vi for grove? Vi har modtaget et indlæg fra en læser, der mener, at vi er for grove i vores sprogbrug og at vi fikserer for meget

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Løn til chauffører annulleret. Taxi en forbryderbranche i udvikling. Paralleltakster. Røgfri miljøer og e- cigaretter. Side 1 Skal vi ikke have løn?

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg.

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. Formandens beretning. FDA s Generalforsamling 23. januar 2016 1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. 2. Den siddende bestyrelse: Dennis, formand Henrik, næstformand Erik,

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

God jul og godt nytår! December 2006. 27.Årg.Nr.10. KAT s nye hjemmeside: www.katbladet.dk. KAT s foretræde for Folketingets

God jul og godt nytår! December 2006. 27.Årg.Nr.10. KAT s nye hjemmeside: www.katbladet.dk. KAT s foretræde for Folketingets KAT s foretræde for Folketingets Trafikudvalg. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening December 2006. 27.Årg.Nr.10. Vil Jørgen Kjær give pirattaxierne bedre arbejdsforhold? Tænk eller ti stille!

Læs mere

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012. Ærlige Palle / Løgne Leif? Pest eller Kolera? Vælg begge og få dobbelt Konfekt! Næste blad forventes at udkomme lige efter den 1. juni. Taxa, en kolos

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1 Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. Taxier I døgndrift God skik Og brug Del 2 Side 1 Taxaer i døgndrift er det os? Man har i den forgangne tid, kunnet læse flere mere

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Januar 2007. 28.Årg. Nr.1. Pæne Taxa 4x35 Registrerer Alt og alle! Udvidet artikel specielt For KAT s venner. De fine mænd fra

Januar 2007. 28.Årg. Nr.1. Pæne Taxa 4x35 Registrerer Alt og alle! Udvidet artikel specielt For KAT s venner. De fine mænd fra Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Pæne Taxa 4x35 Registrerer Alt og alle! Udvidet artikel specielt For KAT s venner. De fine mænd fra Taxamotor. Lønseddel for chauffører fra Taxamotor Codan

Læs mere

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED 1. SEPTEMBER 2011 PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED En ny dom fastslår, at en person, der som passager kørte med i en bil, hvis chauffør havde en alkoholpromille på 2,16, havde

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare af Claus Flygare DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed Nygade 15 6300 Gråsten Telefon: 7465 1103 Telefax: 7465 2093 www.dats.dk dats@dats.dk Udgivet af DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Juni 2006. 27. Årg. Nr. 5.

Juni 2006. 27. Årg. Nr. 5. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Juni 2006. 27. Årg. Nr. 5. Lufthavnen Nævnet Retsstaten God skik Og brug! Side 1 Side 2 Lufthavnen / Nævnet / Retsstaten! Lad os starte med at slå en ting

Læs mere

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 18. februar 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.76: Fagligt Fælles Forbund (3F) Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort ved en fejl, samt 2 x rykkergebyr på 100 kr. pr. styk. I alt 950 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort ved en fejl, samt 2 x rykkergebyr på 100 kr. pr. styk. I alt 950 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0442 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Movia CVR: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

7.s.e.trin.A. 2015 Luk 19,1-10 Salmer: 753-494-385 260-476-7 Det er en pudsig lille historie om Zakæus i træet. Den rige mand, -overtolderen, -den

7.s.e.trin.A. 2015 Luk 19,1-10 Salmer: 753-494-385 260-476-7 Det er en pudsig lille historie om Zakæus i træet. Den rige mand, -overtolderen, -den 7.s.e.trin.A. 2015 Luk 19,1-10 Salmer: 753-494-385 260-476-7 Det er en pudsig lille historie om Zakæus i træet. Den rige mand, -overtolderen, -den store, magtfulde mand, -han er lille af vækst, og da han

Læs mere

Prædiken til 9. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang Salmer:

Prædiken til 9. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang Salmer: 1 Prædiken til 9. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang Salmer: 403 Denne er dagen 683 Den nåde som vor Gud har gjort 370 Menneske din egen magt 69 Du fødtes på jord Nadververs: 412 v. 56 af Som vintergrene

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Taxinævnet i Region Hovedstaden Taxinævnet i Region Hovedstaden Offentligt referat 6. januar 2017 Sagsbeh.: HO Referat fra nævnets møde den 5. december 2016 J.nr.: 00.00.00-A00-20-16 Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen (næstformand)

Læs mere

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Kollektiv trafik konferencen 2013 NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Vognmandsforeningen NORTRA for vognmand mod Trafikstyrelsen Temaer: Tilladelser til EP-/OST kørsel NORTRA og KRIFA

Læs mere