Job og uddannelse som løftestænger til sproglig udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job og uddannelse som løftestænger til sproglig udvikling"

Transkript

1 Nordisk Alfabetiseringskonference 2010 LO skolen i Helsingør, september 2010 Job og uddannelse som løftestænger til sproglig udvikling Karen Lund Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet 1

2 Når både sproget og skriften er nyheden Pædagogiske udfordringer Når sproget og skriften stiller sig i vejen for forståelsen Pædagogiske muligheder Et aktivt samspil mellem arbejde/uddannelse, sproglæring og skriftkyndighed Læringsprocesser og sproglæringsprocesser 2

3 Pædagogiske udfordringer Kursus i fødevarehygiejne på AMU Dag 1: Individuel kompetenceafklaring Mål: Certificering i fødevarehygiejne efter 14 dages kursus 3

4 Sprog og skrift som barrierer for forståelsen Eksempler fra certificeringstest i fødevarehygiejne Nævn tre typer forretninger, der har kontrolrapporter hængende på væggen. Nævn 2 slags letfordærvelige fødevarer. Hvilke metoder kan man benytte for at forlænge holdbarheden på fødevarer? Nævn 3 metoder. Kan mikroorganismer være nyttige i fødevarer? Hvordan kan man undgå hår i maden? Lund

5 Individuel kompetenceafklaringstest i fødevarehygiejne på AMU. 1. dag på kursus Bertelsen et al., Interviewer: ( ) Ved du, hvad en kernetemperatur er? Kursist: Kerne. Ja, kande! (In: Ja.) Det er stor kande. Det er stor, [Xxx], og laver mad på turen. Hvad griber man som kursist til: Lydbaserede gættestrategier 5

6 Når fagsproget stiller sig i vejen 2 I: [øh] Hvad, ved du hvad egenkontrol er? K: Egenkontrol? I: Har du hørt om egenkontrol? K: Egen... Ja. Brille. I: Øjne, [K: ja er], det er øjenkontrol. K: Ja, kontrol. I: Men egen, dig selv, der skal kontrollere tingene. K: Ja, kigger. I: Ja. (K: Ja.) Så det [øh] er det noget du gør på dit arbejde. (K: Ja.) Udfører du egenkontrol? K: Ja, jeg kigge. I: O.k. (noterer). K: Ja. 6

7 Fagsproget som barriere 3 I: Ved du hvad en fødevareregion er? K: Religioner. Muslim. I: Nej, det er religioner. K: Religion. I: En region. K: Region I: Ved du, hvad det er? (K: [øh].) Bare sig: Nej, hvis det er, du ikke gør. (K: Nej.) Det er fint nok. Det ved du ikke? Hvad griber man til: Lydbaserede gættestrategier 7

8 Fra uddannelsesfagligt sprog til hverdagssprog En oversættelse til hverdagssprog hjælper det? Nævn tre typer forretninger, der har kontrolrapporter hængende på væggen. Nævn 2 slags letfordærvelige fødevarer. Hvilke metoder kan man benytte for at forlænge holdbarheden på fødevarer? Nævn 3 metoder. Kan mikroorganismer være nyttige i fødevarer? Hvordan kan man undgå hår i maden? Kender du tre forskellige forretninger hvor der hænger/er kontrolrapporter på væggen. Kender du 2 slags mad som let bliver dårlig? Hvad kan man gøre for at mad holder sig i lang tid? Kan mikroorganismer være gode for mad? Hvad kan man gøre for ikke at få hår i maden? 8

9 Hvordan gik det så? På 3. dag nyt afsæt: Kompetenceafklaring i praksis i køkkenet Efterfølgende kursusforløb med tætte målrettede samspil mellem udvikling af de faglige kompetencer og andetsprogsundervisningen Målet blev nået: Kursisterne klarede fødevarecertificeringen Afgørende: At vende læringsplanen om at tage afsæt i den faglighed og den praksis kursisterne har med sig At udvikle de faglige kompetencer på basis heraf At gemme nyheden sproget og skriften til senere 9

10 Sproglæring gennem praksis pædagogiske muligheder Det kontekst rige læringsrum: Rigt på multimodale repræsentationsformer => Helhed og del tegninger, billeder modeller grafer og kalkyler redskaber, værktøj, køkkener muligheder for at eksperimentere handlingsmæssigt Muligheder for at sætte sprog på sin praksis vs Klasseværelset: Rigt på borde og stole på rækker => Atomisering, delfokus En pædagogisk udfordring 10

11 Undervisningsformer Det kontekst rige læringsrum: Styret af de givne indholdsbaserede/faglige mål Varierede lærer elevroller Eksperimenterende problemløsningsbaserede arbejdsformer Læringsrum hvor flest muligt er mest muligt aktive Klasseværelset : Lærerstyret Defineret af: Videnskontrol Envejskommunikation 11

12 Tætte Samspil mellem sprogundervisning og arbejde For den tosprogede er der mange kilder til forståelse når teori og praksis er knyttet helt tæt sammen Praksis kan bruges som løftestang og adgang til forståelse og tilegnelse af den faglige viden Praksis kan bruges som løftestang og adgang til forståelse og tilegnelse af sproget og dermed også som afsæt for skriften Lund, K. (2007): Evaluering af TUP projektet for tosprogede kursister. I E. Bertelsen, et al (red.): Dansk som andetsprog anvendt fleksibelt i AMU. 12

13 Sproglæring gennem praksis eller sproglæring gennem undervisning? Et fejlformuleret spørgsmål Sproglæring gennem praksis OG gennem undervisning Skriftkyndighed baseret på sprog man forstår og kan bruge Skriftkyndighed gennem praksis OG undervisning 13

14 Hvorfor er både undervisningsrum og praksisrum nødvendige? Undervisningsrummets genialitet Et rum hvor man kan sætte verden og tiden i stå og sætte tempoet ned Tid til at forstå Tid til at eksperimentere Tid til at øve og gentage alene og sammen med andre Af de samme grunde er praksisrummet ikke tilstrækkeligt 14

15 Hvad tror vi hver især på? Det må vi beslutte os for. For det har afgørende konsekvenser for vores pædagogiske organisering af undervisningen. Ubevidst læring bevidst læring Krashen Smith sprogbad sproglig opmærksomhed (immersion) fokus på sproget 15

16 At organisere en undervisning som både er kognitivt udfordrende og psykosocialt støttende Lund 2009 baseret på Mariani 1997 Høje kognitive udfordringer Udviklingszone Høje krav og støtte Læring og engagement Frustrationszone Høje krav Frustration og angst Høj støtte Lav støtte Velværezone Lave krav For let/for lidt læring Kedsomhedszone Lave krav Ringe støtte Lav motivation Lave kognitive udfordringer 16

17 Fokus på læringsprocesserne Et sociokognitivt læringssyn Sproglæring er en kompleks dynamisk proces Kræver muligheder for såvel: Eksperimenterende kreativ famlen Afprøvning Gentagelser for automatisering Sproglig opmærksomhed Fokus på detaljen Alene og sammen med andre Derfor er et sprogbad i praksis ikke tilstrækkeligt 17

18 Fokus på sproglæringsprocessen med analogi til skriftlæring Sproglæring gennem analyse eller syntese? Nej både og: Uanalyserede helheder => analyse og segmentering => At bruge sprog i analyserede automatiserede helheder Ex: A: Hvadhedder du? Eva: JeghedderduEva/Hvad hedderdueva At læse: Uanalyserede helheder => analyse/afkodning/segmentering => At læse i analyserede automatiserede helheder Ex. Måske: mikroorganismer eller egenkontrol 18

19 Både sprog og skriftlæring en interaktiv udvikling mellem topstyrede og bundstyrede processer Både fokus på helheden (ordet, udsagnet, teksten) og på detaljen (fonemet, bogstavet, stavelsen, morfemet, ordet) Fx: Fokus på de fonematiske principper Nanna Ebbesen og Kamilla Hjordt Juul: Læsebasen. Alfabeta 2009 Billed og lydbaseret materiale 19

20 At lære et nyt sprog og At lære at læse og skrive på et nyt sprog For begge: afsæt i indhold og praksis man kender til Nyhed på sprog fordrer bekendthed på indhold Nyhed på indhold forstås bedst via et bekendt sprog At blive skriftkyndig på et nyt sprog fordrer at man først opbygger et lager af det nye sprog Læsning på talen grund (LTG) Ulrika Leimar At nærme sig nyheden via det man kender til Når sproget og skriften en nyheden At nærme sig disse nyheder via de virkeligheder og praksisser vi kender til. 20

21 Sprog og skrift er ikke primært mål i sig selv Sprog og skrift er sociale praksisformer Sprog og skrift er redskab for/middel til kommunikation og interaktion viden forståelse, refleksion, indsigt, erkendelse etc. 21

22 Et eksempel på hvad et tæt samarbejde mellem sprogundervisning og fagundervisning kan føre til Lund, K. (2007): Evaluering af TUP projektet for tosprogede kursister. I E. Bertelsen, et al (red.): Dansk som andetsprog anvendt fleksibelt i AMU. Den Tværgående udviklingspulje, EUC Nordvestsjælland og Holbæk Sprogcenter 2007: Tilgængelig i fuldtekst på og 22

23 Et svejsekursus kombineret med sprogundervisning 1. samtale med kursist efter en dags IKV: Lærer: Var den farlig? Kursist: Ja L: Hvorfor? K: Fordi man kan klippe sine fingre. L: Er der andre ting med sikkerhed i den her opgave? L: Da du skulle svejse, hvad skulle du passe på? K: Tøj, hånd, handsker på, sikkerhedsskærm det er den der (peger på sit ansigt) 2. samtale med kursist efter 10 dages IKV: K: Efter det vi tager sikkerhedstøj på fx briller eller svejseskærm, lystæt tøj og skosikkerhed. L: Sikkerhedssko K: Sikkerhedssko og handsker. 23

24 L: Hvordan svejser man? K: Man skal først starte maskinen og så man skal lægge al ting klar L: Hvad for ting? K: For eksempel først man starter maskinen, så åbner man den der gasflaske, så åbner man den der hvad hedder det? L: Tråden hastigheden? K: Ja, hastigheden og så begynder man at svejse. L: Man lægger to stykker metal op, hvad gør man så, for at de ikke rasler rundt? K: Man skal svejse lidt der i midten og der til slut L: Hvor langt skal der være imellem K: 2 3cm mm K: og så kommer vi til svejsemaskinen og så vi kigger på om der er tråd på og gas altså om gasflasken den er tom eller fuld hvis den er, gasflasken er tom så skifter vi den. Hvis der er ikke tråd så vi slukker maskinen og åbner for maskinen.. L: Rullen? K: Den der kasse.. L: Nå, selve lemmen? K: Ja, så åbner man og tager den ud den gamle og sætter en ny på så man skal tage svejsepistolen, vi åbner gaskoppen..! L: Ja, man drejer den af som man tager den på underligt! 24

25 K:..og så tager man kontaktdyssen af og så kører man den nye tråd ud så tager man igen kontaktdyssen på og gaskoppen på igen. Så starter man maskinen og åbner den der hvad hedder den? Volt! Den der har varmen og gas og tråden. Så prøver man at svejse 25

26 Litteratur E. Bertelsen, et al (red.): Dansk som andetsprog anvendt fleksibelt i AMU. Den Tværgående udviklingspulje, EUC Nordvestsjælland og Holbæk Sprogcenter Tilgængelig i fuldtekst på og Ebbesen, Nanna og Kamilla Hjordt Juul (2009): Læsebasen. Alfabeta Lund, K. (2007): Evaluering af TUP projektet for tosprogede kursister. I E. Bertelsen, et al (red.): Dansk som andetsprog anvendt fleksibelt i AMU. Den Tværgående udviklingspulje, EUC Nordvestsjælland og Holbæk Sprogcenter 2007: Tilgængelig i fuldtekst på og Lund, K. (2009a): Dansk som andetsprog i ungdoms og voksenuddannelserne at lære sit fag gennem sit andetsprog. I Rander et al: En moderne voksendidaktik. Alinea s Lund, K. (2009b): Fokus på sprog og Fokus på sproglæring og pædagogiske implikationer for undervisningen. I Gregersen et al: Sprogfag i Forandring. Pædagogik og praksis. Samfundslitteratur s Lund, K., E. Bertelsen og M. Søgaard Sørensen (2006): Muligheder og Barrierer. En undersøgelse af overgangen mellem sprogcentre og erhvervsrettede uddannelser. København: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 253 sider. Tilgængelig i fuldtekst på Lund, K. & E. Bertelsen (2008): Fra Studieprøven til de videregående uddannelser. En undersøgelse af de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer. København: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 365 sider. Tilgængelig i fuldtekst på 26

27 Litteratur Lund, K. & E. Bertelsen (2009): At mestre et uddannelsesfagligt fremmed/andetsprog en forudsætning på en videregående uddannelse. Sprogforum 44: NirasKonsulenterne, Lund og Bertelsen (2009a): Evaluering af puljen Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og integration. NirasKonsulenterne, K. Lund og E. Bertelsen (2009b): God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og integration. Geiger, T. og K. Lund (2010): Integrations af indvandrere gennem voksen og efteruddannelse. En nordisk komparativ undersøgelse. Danmark. Nordisk Ministerråd. Wahlgren, B., K. Lund og T. Geiger (2010): Integrations af indvandrere gennem voksen og efteruddannelse. En nordisk komparativ undersøgelse. Tværgående analyser og sammenfatninger. Nordisk Ministerråd. 27

Dansk som andetsprog Forskning i et komplekst fagfelt Karen Lund Professor i dansk som andetsprog DPU Aarhus Universitet

Dansk som andetsprog Forskning i et komplekst fagfelt Karen Lund Professor i dansk som andetsprog DPU Aarhus Universitet Dansk som andetsprog Forskning i et komplekst fagfelt Karen Lund Professor i dansk som andetsprog DPU Aarhus Universitet 1. Professionalisering af et felt og dets aktører Dansk som andetsprog for voksne

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskasser til vellykket skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Dette er en af fem værktøjskasser til lærere,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC DEN GODE PRAKTIK idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik Forlaget UCC Den gode praktik 2008 UC2 og Forlaget UCC Forfatter: Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Dansk udtale - en undervisningsvejledning

Dansk udtale - en undervisningsvejledning Dansk udtale - en undervisningsvejledning Danskuddannelse til voksne udlændinge September 2008 Dansk udtale - en undervisningsvejledning September 2008 Dansk udtale - en undervisningsvejledning Udgiver:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Af Carlo Grevy, UC Syd Siden august 2004 har alle dagtilbud skullet udforme pædagogiske læreplaner. I dagtilbudene har man landet over siden arbejdet med opgaven,

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere