VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR"

Transkript

1 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses der på - ved dokumentation i form af citater - hvad Venstres politik er på udliciteringsområdet. Venstres politik kan sammenfattes med følgende citat fra Lars Løkke Rasmussen: "Vi skal konkurrencesætte den offentlige sektor på alle områder bortset fra myndighedsopgaver." I afsnit 2 ses der på, hvem der er den sikre vinder ved Venstres forslag om udfordringsret eller på almindelig dansk: tvungen udlicitering. Det er konsulentfirmaerne. (side 3) I afsnit 3 ses der på erfaringerne med udstrakt brug af frit valg og pengenefølger-borgeren fra New Zealand. New Zealand har de længste og fleste erfaringer med at indføre disse modeller i et velfærdssamfund, der mindede om det danske. Erfaringer fra New Zealand er ikke gode, og man er nu på vej væk fra disse modeller igen. (side 4) I afsnit 4 ses der på konsekvenserne af Lars Løkke Rasmussens og dermed Venstres - forslag om, at kommunerne i større udstrækning skal leje deres bygninger af et leasingselskab i stedet for selv at eje dem (sale-and-leaseback modellen). Der er tale om spekulation med skatteydernes penge, idet man spekulerer i forskellen mellem kortfristede og langfristede lån samt i det forhold, at de skattemæssige afskrivninger forløber hurtigere end de økonomiske afskrivninger. (side 5) P:\GS\06-til ny hjemmeside\velfærd\2001\udlicitering-la.doc

2 2 1. Det vil Venstre vedr. udlicitering- dokumentation Der foregår i dag udliciteringer rundt omkring i kommunerne både i borgerlige og socialdemokratisk ledede kommuner. I dag er det dog kommunernes eget valg, om og hvad de vil udlicitere. Med Venstres forslag om privat udfordringsret vil kommunerne blive tvunget til at tage stilling til udlicitering, hvis en privat virksomhed byder ind på en opgave. Det fremgår af følgende citat fra Anders Fogh Rasmussen: Det offentlige skal derfor forpligtes til at sende opgaver i udbud, hvis en privat virksomhed kan dokumentere, at den kan løse opgaven bedre og billigere. Vi kalder det en "udfordringsret". Og kommuner og amter skal forpligtes til at formulere en udbudspolitik. Tale ved kommunaltræf, Også Sven Erik Hovmand(V) har forklaret, hvad udfordringsretten går ud på, jf. følgende citat: Venstres beslutningsforslag tvinger staten og kommunerne til at konkurrere med private virksomheder på det offentliges eget område. I dag sker det kun, hvis staten eller kommunerne selv beslutter at udbyde dele af deres virksomheder i udlicitering. Efter forslaget skal en privat erhvervsvirksomhed for fremtiden i visse tilfælde kunne gennemføre en tvungen udlicitering. Det kaldes "privat udfordringsret"... Venstres hjemmeside, Pressemeddelelse vedr. udlicitering Venstres politik i forhold til den offentlige sektor er sammenfattet ret præcist af Lars Løkke Rasmussen i en tale ved Libertas konference om en fremtidig borgerlig regering. "Vi skal konkurrencesætte den offentlige sektor på alle områder bortset fra myndighedsopgaver." Venstre,

3 3 2. Udlicitering - en god forretning for konsulenterne Den udfordringsret, som Venstre foreslår, betyder, at kommunerne er tvunget til at vurdere de bud, som private virksomheder har ret til at komme med. En branche, der vil nyde godt af dette initiativ, er konsulentbranchen. På rengøringsområdet, som er det mest standardiserede område, koster det kr. som minimum at udarbejde udbudsmaterialet. Der findes ikke umiddelbart tilgængelige oplysninger om, hvad det koster at udlicitere bløde områder som børnepasning og ældrepleje. Kontakt til kommuner, som har haft udliciteringssager indenfor området, tyder dog på, at konsulenthonorarerne beløber sig til flere hundrede tusinder på dette område. Der er altså et godt indtjeningspotentiale for konsulentfirmaerne her. Derudover vil de mange udliciteringssager lægge beslag på en masse ressourcer i kommunerne selv. Primært for de kommunale medarbejdere, der beskæftiger sig med administration og økonomi. I den undersøgelse om udlicitering, som Kommunernes Landsforening offentliggjorde i februar 2001 (Udbud og udlicitering i kommunerne), peger kommunerne da også på, at den væsentligste barriere for udlicitering er, at udbudsprocessen er for ressourcekrævende. Trods de store honorarer til konsulenterne er erfaringerne, at der alligevel meget ofte er problemer med kvaliteten i de ydelser, der bliver leveret. Nogle gange så store, at kommunerne vælger at droppe leverandøren. F.eks. har Christiansfeld og Esbjerg kommuner på trods af rådgivning om udbudsmaterialet efterfølgende haft store problemer med at styre kvaliteten og har helt eller delvist opsagt kontrakterne. En anden økonomisk ubehagelighed for kommunerne er, at der ofte i kontrakten indgår en refusionsbestemmelse ved overdragelse af medarbejdere. Refusionsbestemmelsen pålægger udbyder at betale for udgifter, der kommer, hvis leverandøren skal overtage de nuværende medarbejdere ved en virksomhedsoverdragelse. F.eks. forventede Greve kommune, at refusionsudgifterne skulle blive på 2 mio. kr., men de blev på omkring 10 mio.kr.

4 4 3. Erfaringer med frit valg i New Zealand Venstre ønsker at ændre det nuværende frie valg mellem forskellige sygehuse for en række sygdomme. Venstre ønsker et totalt frit valg på sygehusområdet og på ældreområdet, og pengene-følger-borgeren modeller. Et af de lande, som har de længste og fleste erfaringer med frit valg modeller og pengene-følger-borgeren modeller, er New Zealand. Erfaringerne fra New Zealand er ikke gode. På sygehusområdet medførte reformerne fra 1993, som indførte frit valg, øget personaleudskiftning på sygehusene, lægeflugt, opdeling i gode og dårlige sygehuse og øget udbredelse af private sygesikringer. De nye forretningsorientede sygehusledelser gik i første omgang i gang med at lukke urentable afdelinger. Der var også planer om at nedlægge sygehuse. Imidlertid blev den folkelige modstand så stor mod det nye system, at politikerne fra og med 1997 måtte rulle processen delvist tilbage, inden det gik helt galt. Lukninger af sygehuse blev undgået ved at tilføre sygehusene ekstraordinære tilskud, og man har i dag ført alle statslige sygehuse tilbage under Sundhedsministeriet. I New Zealand har udstrakt brug af frit valg og pengene-følger-borgeren modeller på skoleområdet ført til skolenedlæggelser i yderområder og socialt dårligt stillede områder, lærerflugt samt en langt skarpere opdeling af skolerne i attraktive skoler for de ressourcestærke elever og dårlige skoler for de ressourcesvage elever. Frit-valg og pengene-følger-eleven ordningen medførte, at 600 ud af 3300 folkeskoler måtte lukke, svarende til ca. hver femte folkeskole. Det skyldtes, at de faste beløb pr. elev ikke kunne dække omkostningerne, når skolernes elevtal var lille eller faldt på grund af, at de stærke elever søgte over til de populære skoler. Det var især de små skoler i lokalområder samt skoler i socialt belastede byområder, som måtte lukke. Også her har man rullet processen tilbage ved at genindføre skoledistrikterne, indenfor hvilke der er frit valg. Erfaringerne fra New Zealand er nøjere beskrevet på:

5 5 4. Problemer med sale-and-lease-back En af de ting, partiet Venstre også ønsker sætte på dagsordenen, er de såkaldte sale-and-lease-back modeller. Det fremgår af følgende udtalelse fra Lars Løkke Rasmussen i Mandag Morgen (29. oktober 2001) om Venstres politik overfor kommunerne, hvis de borgerlige kommer i regering. "PPP (Private-Public Partnership) er en bog, man har valgt at lukke herhjemme. Den blev senest smækket i over for Farum kommune sidste år, da man strammede op i Indenrigsministeriets lånecirkulære. Men det vil blive ændret...". En Venstre ledet regering vil altså øge kommunernes mulighed for at benytte Farum modellen (også kaldet sale-and-lease-back modellen). Farum modellen er i realiteten spekulation for skattepenge, og ordningen er kun fordelagtig (for kommunen) under visse omstændigheder. Den nuværende regering har sat en stopper for denne form for kommunal spekulation, idet hvert enkelt sale-and-lease-back projekt vurderes. Projekter af spekulativ karakter godkendes ikke. Fidusen ved Farum modellen er, at kommunen sælger et aktiv (f.eks. en skole) til et leasingselskab, der derefter lejer bygningerne ud til kommunen. Leasingselskabet finansierer købet ved at tage et kortfristet lån, som løbende fornys. Kommunen investerer derimod indtægten fra salget i værdipapirer (f.eks. obligationer) med lang løbetid. Kommunen skal nu betale, hvad der svarer til renter og afdrag på leasingselskabets lån (plus etableringsomkostningerne på lånet og selskabets profit). Så længe den lange rente, der gjaldt på lånetidspunktet, er højere end den fremtidige korte rente, er det en god forretning (afdragene har kun likviditetsmæssig betydning, da kommunen har, hvad der svarer til summen af alle afdragene deponeret). Da den korte rente ikke altid er mindre end den lange rente, løber kommunen en risiko. Hvis der ikke er en risiko ved denne form for investering, ville leasingselskaber (og alle andre) jo selv låne penge kortfristet, placere dem i obligationer og score hele gevinsten. Derfor er Farum modellen spekulation for skatteydernes penge.

6 6 At ordningen er spekulation, dokumenteres bl.a. i en rapport udgivet af Indenrigsministeriet (maj 2000) "Den kommunale låntagning og deponeringsreglerne", hvori konsulentfirmaet Arthur Andersen bl.a. konkluderer: "Med den nuværende rentestruktur må et sale-and-lease-back arrangement konkluderes at være fordelagtig for kommunerne. Der kan lånes midler til en lav rente, der kan investeres til en højere rente. Der foreligger dog en ikke uvæsentlig risiko, idet den nuværende fordel ved ændringer i renteniveauet og/eller rentemarginalen kan forsvinde og vendes til et tab" I nogle tilfælde kan der også være skattemæssige fordele ved sale-and-leaseback arrangementer. Hvis leasingfirmaet kan afskrive aktivet (f.eks. skolen) skattemæssigt, giver det en ekstra gevinst, idet de skattemæssige afskrivninger foregår hurtigere end den reelle værdiforringelse. Denne gevinst får kommunen givetvis også gavn af. Gevinsten som følge af de skattemæssige afskrivningsregler svarer dog i realiteten til at tage pengene op af én offentlig kasse (skattetab ved afskrivninger) og putte dem i en anden (lavere leasingomkostninger). Hvis leasingselskabet ikke er den reelle ejer af aktivet, kan det dog ikke afskrive på det. Konsulentfirmaet Arthur Andersen skriver dog i deres konklusion: De skattemæssige regler, hvorved visse aktiver er skattemæssigt afskrivningsberettiget for leasingselskabet, styrker mulighederne for kommunerne for at opnå en fordel under forudsætning om uændret renteniveau, idet leasingselskaberne kan tilbyde en endnu lavere lånerente."

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

En ny kurs til en ny tid

En ny kurs til en ny tid SFU S ØKONOMISKE PAPIR En ny kurs til en ny tid - - - Vedtaget på landsmødet 2009 - - - 0.0 Indledning Selvom samfundets økonomi af mange betragtes som en flyvsk og uhåndterlig størrelse, er dette ikke

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz 1. Indledning Der er konstant udvikling i den offentlige sektor med nye og forhåbentligt bedre styringsformer med forskellige formål. Formålene kan spænde fra øget demokratisering af forvaltning til øget

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Forskel på udlicitering

Forskel på udlicitering Forskel på udlicitering - en forklaring på variationen i kommunernes brug af udlicitering inden for hårde og bløde serviceområder Af Lars Bech-Jørgensen, 20052426 Vejleder Peter Munk Christiansen Side

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Fair vilkår kræver gennemsigtighed

Fair vilkår kræver gennemsigtighed 2. Nr. årgang 6 3. årgang Nr. 1 Januar Juni Januar 2010 2012 2010 2 Foto Anders Bach TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig Det giver både økonomisk gevinst og bedre styring, når kommunerne

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

UDSPIL FRA S+ SF RESPEKTIVE FRA RV TIL REFORM AF FOLKESKOLEN: Frem og tilbageskridt.

UDSPIL FRA S+ SF RESPEKTIVE FRA RV TIL REFORM AF FOLKESKOLEN: Frem og tilbageskridt. 1 UDSPIL FRA S+ SF RESPEKTIVE FRA RV TIL REFORM AF FOLKESKOLEN: Frem og tilbageskridt. 2.udgave, feb. 2011 2 Indhold RESUME:... 4 S+SF s En ny start for folkeskolen og RV s Vores skole.... 4 Godt og mindre

Læs mere

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere