Undersøgelse om møder og deres effektivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse om møder og deres effektivitet"

Transkript

1 Undersøgelse om møder og deres effektivitet Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. gennemførte i 2008 undersøgelse om ledermøder. Nu har vi lavet en opfølgende undersøgelse, hvor vi har vinklet undersøgelsen lidt anderledes og har sat fokus på alle typer af møder og ikke mindst kvaliteten af møderne. Udover at svare på spørgsmålene i undersøgelsen, har mange af deltagerne valgt at knytte personlige kommentarer og erfaringer til undersøgelsen. Nogle af kommentarerne er gengivet i denne undersøgelse. Alle kommentarerne vil blive gjort til genstand for yderligere bearbejdning. Hele materialet danner baggrund for foredrag og workshops for interesserede. Overordnede konklusioner Vi bruger rigtig meget tid på at gå til møder. Faktisk bruger lige knapt halvdelen af deltagerne i undersøgelsen flere end 10 timer om ugen på at gå til møder. Med så stort tidsforbrug på møder er det vigtigt, at møderne også opleves som gode og effektive. Dette er langt fra altid tilfældet. Faktisk angiver 4 ud af 10, at de sjældent går fra møderne med en positiv oplevelse af mødet. Af øvrige konklusioner fra undersøgelsen kan nævnes: Kvaliteten af møderne er ikke god nok Over halvdelen oplever at mødedeltagerne møder uforberedt op til møderne Mødeledelsen er afgørende for mødernes kvalitet. 4 ud af 10 oplever, at der oftest udøves dårlig mødeledelse Dårlig mødeledelse betyder ofte også at: o Materiale til mødet sendes for sent ud og er ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet o Deltagerne møder ikke til tiden o Deltagerne møder uforberedte o Dagsorden følges ikke o Møderne strækker sig oftest ud over den fastsatte tid o Mødedeltagerne går fra mødet i mere eller mindre frustreret tilstand. Knapt halvdelen af møderne bliver aldrig evalueret Evaluering af møderne giver bonus. Det højner kvaliteten og 3 ud af 4 mødedeltager går fra mødet med en positiv oplevelse

2 Uddrag af resultater fra undersøgelsen Vi bruger rigtig meget tid på møder Vi bruger rigtig meget tid på at gå til møder. Faktisk bruger lige knapt halvdelen af deletagerne i undersøgelsen flere end 10 timer om ugen på møder. Og knapt hver 4. deltager i undersøgelsen sidder til møder i 16 timer eller mere om ugen. 1 Op til 5 timer 2 Mellem 6 og 10 timer 3 Mellem 11 og 15 timer 4 Mellem 16 og 20 timer 5 Mellem 21 og 25 timer 6 Mere end 25 timer Mere end hver 3. har en dårlig oplevelse af mødet Når møderne er en stor del af vores arbejde og vi mere eller mindre tvunget sidder mange timer i møder, så bliver det så meget desto vigtigere, at møderne er godt tilrettelagt og effektivt ledet. Ellers kan møderne godt opleves som både frustrerende og som spildtid. Vi har spurgt deltagerne om, hvordan de vurderer de møder, de bruger mest tid på. Hvordan vurderer du de møder, du bruger mest tid på? 1) u 1) 1. Vi får mødeindkaldelsen i god tid inden mødet 66,5% 33,5% 2. Materiale til mødet sendes ud i god tid inden mødet 46,5% 51,5% 3. Materiale til mødet er gennemarbejdet 53,5% 45% 4. Der tages referat fra møderne 59,5% 40,5% 5. Det er oftest de relevante personer, der deltager i møderne 83,5% 16% 6. Alle mødedeltagerne møder oftest til tiden 59,5% 40,5% 7. Alle mødedeltagerne er oftest velforberedte 44% 56% 8. Alle mødedeltagerne deltager oftest aktivt på møderne, når det 73% 27% er relevant 9. Der udøves oftest god mødeledelse 57,5% 43% 2

3 10. Vi følger oftest dagsordenen 65,5% 34% 11. Vi afslutter oftest møderne indenfor den fastsatte tid 59% 40,5% 12. Vi får oftest truffet de nødvendige beslutninger 69,5% 30% 13. Jeg går oftest fra møderne med en positiv oplevelse af mødet 62% 38% 1) Procenten angiver andelen af deltagere, der har den markeret sin holdning til det pågældende spørgsmål. En sammenlægning af procenterne vil ikke nødvendigvis give 100%, da deltagerne også har haft mulighed for at sætte kryds ved Kan ikke besvares. Kvaliteten af møderne er ikke god nok Når flere end hver 3. deltager i undersøgelsen går fra møderne med en dårlig eller halvdårlig oplevelse af mødet, så er kvaliteten af møderne ikke god nok. Udover at have den rigtige struktur omkring mødeafviklingen, så har mødelederen en stor del af ansvaret for, at møderne bliver afviklet med tilstrækkelig kvalitet. 4 ud af 10 deltagere, mener ikke at mødelederen udøver tilstrækkelig god mødeledelse. De stillede spørgsmål i undersøgelsen giver et fingerpeg om, på hvilke områder det kan være en god idé at sætte ind, hvis man vil understøtte en god mødeafvikling, eksempelvis sende velgennemarbejdet materiale ud i god tid inden mødet, sørge for at mødet bliver afviklet indenfor den fastsatte tid, sikre at alle mødedeltagerne møder til tiden. Relevant personkreds betydning for mødet Indkaldelse af rette mødedeltagere og mødedeltagernes aktive deltagelse under møderne er de to elementer, som deltagerne i undersøgelsen vurderer mest positivt. Det er derfor nærliggende at konkludere, at der er en sammenhæng mellem indkaldelse af rette personkreds og mødedeltagernes aktivitet på mødet. Hvis det er de rette mødedeltagere er der også større sandsynlighed for, at de vil deltage og bidrage aktivt under mødet. Uforberedte mødedeltagere Vi bruger meget tid på møder. Måske kunne tiden afkortes noget, hvis mødedeltagerne var mere forberedte, når de mødte op. Mere end halvdelen af deltagerne i undersøgelsen mener, at mødedeltagerne ofte møder uforberedte op til møderne. Årsagen skal måske bl.a. findes i at næste lige så mange oplever ikke at få materialet til mødet i tilstrækkelig god tid. Det er ret klart, at det kan højne mødeforberedelsen, hvis mødedeltagerne har haft rimelig tid til at sætte sig ind i materiale til møderne. Mødeledelsen af afgørende betydning for mødernes kvalitet Kvaliteten af mødeledelsen er af afgørende betydning for, hvordan mødedeltagerne oplever møderne. I undersøgelsen har 115 af deltagerne angivet at de oplever god mødeledelse og 85 af deltagerne at de oplever dårlig mødeledelse. Kun hver 3. der udsættes for dårlig mødeledelse går fra møderne med en positiv oplevelse, hvorimod 8 ud af 10 mødedeltagere, der har været udsat for god mødeledelse går fra møderne med en positiv oplevelse. Dårlig mødeledelse betyder ofte også: Materiale til mødet sendes for sent og ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet At deltagerne ikke møder til tiden At deltagerne møder uforberedte At dagsorden oftest ikke følges At møderne ofte strækker sig ud over den fastsatte tid At mødedeltagerne går fra møderne i mere eller mindre frustreret tilstand. 3

4 Samlet set kan man sige, at dårlig mødeledelse giver ineffektive møder. Hvordan vurderer du de møder, du bruger mest tid på? Alle deltagere: 115 deltagere udsat for god mødeledelse: 85 deltagere udsat for dårlig mødeledelse: 1) 2) 2) 1. Vi får mødeindkaldelsen i god tid inden 66,5% 77,4% 52,3% mødet 2. Materiale til mødet sendes ud i god tid 46,5% 64,3% 23,2% inden mødet 3. Materiale til mødet er gennemarbejdet 53,5% 70,4% 31,4% 4. Der tages referat fra møderne 59,5% 69,6% 46,5% 5. Det er oftest de relevante personer, der 83,5% 94,8% 68,6% deltager i møderne 6. Alle mødedeltagerne møder oftest til tiden 59,5% 74% 39,5% 7. Alle mødedeltagerne er oftest velforberedte 44% 62,6% 19,8% 8. Alle mødedeltagerne deltager oftest aktivt 73% 82,6% 60,5% på møderne, når det er relevant 9. Der udøves oftest god mødeledelse 57,5% 100% 0% 10. Vi følger oftest dagsordenen 65,5% 87,8% 36% 11. Vi afslutter oftest møderne indenfor den 59% 73,1% 40,7% fastsatte tid 12. Vi får oftest truffet de nødvendige beslutninger 69,5% 86,1% 47,7% 13. Jeg går oftest fra møderne med en positiv 62% 84,4% 33,7% oplevelse af mødet 1) Procenten angiver andelen af deltagere, der har den markeret sin holdning til det pågældende spørgsmål. 2) De to sidste søjler i diagrammet er viser andelen af deltagere, der har en positiv holdning til spørgsmålene alt efter, om de primært oplever god eller dårlig mødeledelse. Start med at evaluere jeres møder! Undersøgelsen viser, at lige knapt halvdelen af de møder vi deltager aldrig bliver evalueret. Kun hver 15. deltager i undersøgelsen oplever, at møderne ofte bliver evalueret. 4

5 1 Ja, ofte 2 Ja, en gang imellem 3 Nej, aldrig 4 Nej, men det kunne være en god idé 5 Kommenter gerne: 48,5% af deltagerne oplever at møderne evalueres ofte eller af og til, hvorimod 47% af deltagerne har angivet at møderne aldrig bliver evalueret. At evaluering af møderne højner mødernes kvalitet kan læses af nedenstående figur. Hvordan vurderer du de møder, du bruger mest tid på? Alle deltagere: 97 deltagere hvor møderne evalueres: 94 deltagere hvor møderne ikke evalueres: 1) 2) 2) 1. Vi får mødeindkaldelsen i god tid inden 66,5% 71,1% 61,7% mødet 2. Materiale til mødet sendes ud i god tid 46,5% 60% 29,8% inden mødet 3. Materiale til mødet er gennemarbejdet 53,5% 71,1% 39,3% 4. Der tages referat fra møderne 59,5% 72,2% 43,6% 5. Det er oftest de relevante personer, der 83,5% 86% 77,7% deltager i møderne 6. Alle mødedeltagerne møder oftest til tiden 59,5% 69% 51,1% 7. Alle mødedeltagerne er oftest velforberedte 44% 52,6% 36,2% 8. Alle mødedeltagerne deltager oftest aktivt 73% 82,4% 67% på møderne, når det er relevant 9. Der udøves oftest god mødeledelse 57,5% 73,2% 44,7% 10. Vi følger oftest dagsordenen 65,5% 73,2% 57,5% 11. Vi afslutter oftest møderne indenfor den fastsatte tid 59% 72,3% 45,7% 5

6 12. Vi får oftest truffet de nødvendige beslutninger 69,5% 82,5% 56,4% 13. Jeg går oftest fra møderne med en positiv 62% 76,3% 52,1% oplevelse af mødet 1) Procenten angiver andelen af deltagere, der har den markeret sin holdning til det pågældende spørgsmål. 2) De to sidste søjler i diagrammet er viser andelen af deltagere, der har en positiv holdning til spørgsmålene alt efter, om de møder de deltager i bliver evalueret eller om de aldrig bliver evalueret. Lige godt hver 4. angiver, at man ikke evaluerer møderne i dag, men at man synes, det kunne være en god idé. Det er en rigtig god idé, at starte med at evaluere møderne. Der er en lang række spørgsmål. Man kan bl.a. stille følgende spørgsmål: Er rammerne for vores møder god nok? Er vi disciplinerede nok? Er mødeledelsen god nok Er det de rigtige deltagere på møderne Er møderne godt nok forberedte? Skal vi mødes oftere eller sjældnere? Er det de rigtige tidspunkter, vi mødes på? Hvordan er vores diskussioner på møderne? Får vi truffet de nødvendige konklusioner Deltagernes oplevelser af dårlige møder: Deltagerne i undersøgelsen har kommet med mange eksempler på dårlige møder. Vi bringer et par af eksemplerne her: Når formålet ikke er klart Jeg oplever for mange møder hvor formålet ikke er helt klar, og oplever ofte, at når der træffes beslutninger, ofte om konkret handling, så følges det ikke op. For mange af de møder jeg deltager i, udskyder emner på dagsordenen, fordi der ikke er tid til en ordentlig behandling. Vi holder generelt mange møder, men ofte uden klar dagsorden/mål og dermed mange møder med uforberedte/dårligt forberedte deltagere. Spildtid Dårlige mødepapirer - om nogle overhovedet - dårligt forberedte deltagere og mødeleder, der ikke tør gribe ind i sniksnak. Alle relevante deltagere får den samme information samtidig. Da vi hverken har mødeindkaldelse, dagsorden eller at mødedeltagerne møder op til tiden så får jeg minimalt ud af møderne som oftest virker som spildtid Dårlig ledelse De forberedende dele af vores møder er typisk mit ansvar og derfor i orden, men så snart mødet går i gang og chefen tager over træder kaos og manglende struktur ind uanset hvor godt jeg har forsøgt at forberede ham. 6

7 Når mødelederen selv tager ordet hele tiden og afbryder andre i deres fremlæggelse, fordi mødelederen lige har brug for at få sig selv fremført. En bestemt leder er ofte den person der destruerer møderne, fordi vi ikke gør hvad han siger og tror at bare han siger vi skal gøre sådan og sådan, så gør vi det. Han har ingen forståelse for hvad ledelse af andre mennesker betyder. Han er selv god til at sælge, men forstår som salgsdirektør ikke selv at strukturere, motivere og lede andre. Vi kan godt lide ham som menneske men ikke som chef. Da han også er partner går en del af disse problemer igen på mange andre møder. Ikke skarp på deltagerkredsen Ofte vurderer man ikke klart nok på forhånd, hvem der er relevante deltagere. Det fører ofte til unødvendigt mange deltagere (i en god mening - ingen skal holdes udenfor, men det koster en masse tid med ringe udbytte). Dilemma mellem styring og løs snak Der mangler struktur og god mødeledelse på vores interne møder. Det kan være frustrerende at bruge lang tid på at snakke udenom de emner, der er på dagsordenen. Andre gange kan ting komme op, som ikke er på dagsordenen, men som er nyttig information. Det kan være svært at veje op, hvad der er vigtigst på mødet. Snak eller disciplin. Dårlig dagsorden Værste møder: telefonkonferencer med alt for lang og ligegyldig dagsorden = uengagerede 'virtuelle' ledere, som sidder i et andet land og ikke kender mødedeltagerne og er ligeglade med input. De spændende punkter ligger altid nederst på dagsordenen og bliver derfor ofte overført til næste møde hvor der igen aldrig er tid til at gå i dybden. For mange og for lange bilag (som ingen får læst) virker ikke! Deltagernes bud på gode møder Heldigvis er det ikke den rene elendighed. Der er også deltagere i undersøgelsen, som har gode erfaringer med møder. Vi bringer her nogle af de gode råd: Skær alle møder ned med 50% og afvej bagefter hvad som ikke blev nået! Lav en mødecafe hvor møderne afholdes stående ved cafeborde - det afkorter møderne drastisk. Ryd op i vanemøder Afgør, om mødet reelt er nødvendigt. Er det en samling deltagere, som er svære at samle, kan en ringerunde til de 2-3 vigtigste personer være væsentlig mere effektiv og afvikles væsentlig hurtigere, end man kan finde et egnet mødetidspunkt langt ude i fremtiden Indkald i god tid, hvis der er noget, deltagerne skal læse eller forberede Indkald kun relevante personer 7

8 Stram op på dagsorden Gør det på forhånd klart for deltagerne, hvad mødet handler om, og hvad formålet er. Skal de forberede noget, er det yderst vigtigt, at de er klar over det inden mødet Aflys mødet hvis deltagerne ikke har forberedt sig. Hvis der skal bruges projektor eller andre tekniske hjælpemidler, så skaf og check disse dagen før eller senest en time før mødets start, så den første halve til hele time ikke går med at 5-6 mennesker sidder og venter på én fra IT-afdelingen. Sørg for at alle har kaffe - vand inden møderne startes Styr tiden undervejs. Naturligvis er lidt indledende smalltalk en god ide for at skabe en god stemning, men sørg for ret hurtigt at komme til sagen. Effektiv mødeledelse med afskæring af irrelevante emner, som dukker op uden for dagsordenen. Afslut mødet med en afrunding og opsamling af, hvad man er blevet e om (vigtige beslutninger, datoer, beløb, oplagstal, hvem gør hvad osv.) Skriv evt. et kort beslutningsreferat. Dette kan også rundsendes til evt. forhindrede eller udeblevne deltagere. De kan så evt. selv spørge ind til detaljer efterfølgende, hvis det er nødvendigt. Personlige kommentarer Undersøgelsen viser, at mange møder godt kunne effektiviseres. Lad os lave et lille tankeeksperiment. Det er ikke urealistisk at en opstramning af møderne og mødeledelsen ville kunne afkorte de fleste møder med 25%. Lad os sige, at man i gennemsnit i dag bruger 10 timer om ugen på at sidde i diverse møder. En reduktion af mødetiden vil således give en besparelse på 2½ time om ugen svarende til ca. 14 arbejdsdage på årsbasis for hver enkelt mødedeltager. Der er altså perspektiv i at kigge på mødeafviklingen. Undersøgelsen viser også, at mødeledelsen er helt afgørende for mødets afvikling og ikke mindst for deltagernes oplevelse af mødets kvalitet. Der er masser af kurser i effektiv mødeledelse og der kan man jo starte, hvis ikke man kan teknikken. Men det er ikke i sig selv tilstrækkeligt. God mødeledelse kræver også tilstedeværelsen af en række personlige kompetencer, hvor jeg særligt vil fremhæve et godt overblik, at kunne skære igennem når det er nødvendigt, at kunne involvere og engagere mødedeltagerne, at tage ansvaret for mødeledelsen på sig uden dermed at fylde det hele og tage al taletiden. Fravær af disse egenskaber er lige før, det bør diskvalificere en som mødeleder. Mange møder er tilbagevendende og kører med faste intervaller. Det er min erfaring at sådanne møder har det med at blive afviklet rent rutinemæssigt, uden at man en gang imellem stopper op og forholder sig til, om mødet nu også er nødvendigt, kører effektivt, har den rette personkreds og ikke mindst har den rigtige dagsorden. Undersøgelsen viser, at det kan svare sig at evaluere sine 8

9 møder en gang imellem. Både mødekvaliteten og ikke mindst deltagernes positive oplevelse af møde øges betragteligt. Så hermed en opfordring til alle mødeledere til at sætte evaluering af møderne på dagsordenen med jævne mellemrum. Lidt statistik om undersøgelsen I alt har 200 deltaget i undersøgelsen. Fordelt på køn: 109 mænd og 91 kvinder Fordelt på sektor: 44 offentlige ansatte 132 privatansatte og 24 selvstændige. Fordelt på stillingsniveau: 36 medarbejdere 36 projektledere 57 mellemledere 35 afdelingschefer 36 direktører Om analysen Til undersøgelsen er anvendt det web-baserede analyseværktøj Questback. Undersøgelsen er gennemført ved at links har været lagt på Teglkamp & Cos hjemmeside. Alle besvarelser er anonyme. Informationsindsamlingen blev gennemført i vinteren Yderligere oplysninger Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon / , Om Susanne Teglkamp Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Susanne er uddannet jurist og reserveofficer og har bred erfaring fra både den private og den offentlige sektor. Hun har bl.a. være kommunaldirektør, HRdirektør i to forskellige IT-virksomheder og har i mange år arbejdet som managementkonsulent. Om Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. arbejder ud fra perspektivet: Ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at vi møder lederne på deres bane. Vi tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og arbejder ud fra en praktisk tilgang til udfordringerne. Sammen med ledere og medarbejdere designer vi den gode proces og de rigtige løsninger, så vejen er banet for at skabe top resultater! Teglkamp & Co. arbejder bl.a. med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, projektledelse, karriererådgivning, web-baserede analyser. Se mere på Marts

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvorledes

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Det var et tidspunkt et slogan i forskellige græsrodsbevægelser der hed noget

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 244 ledere har i en undersøgelse evalueret deres egen ledergruppe.

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Undersøgelse omkring afskedigelse

Undersøgelse omkring afskedigelse Undersøgelse omkring afskedigelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone A/S en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

Det gode møde. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Det gode møde. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 1 Det gode møde Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Gode råd til mødeforberedelsen... 4 Formål... 5 Mødetype/rammer... 5 Deltagere... 6 Mødeindkaldelse... 7 Afholdelse af mødet...

Læs mere

7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE

7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE 7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE Indledning Tak fordi du har valg at downloade guiden De 7 grundregler for god mødeforberedelse. Jeg går ud fra, at du har downloadet denne guide, fordi du har et

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Alle taler om krisen. Resultat af undersøgelse

Alle taler om krisen. Resultat af undersøgelse Alle taler om krisen. Resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse omkring den krise, alle taler om. Er krisen

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.800

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.800 NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2017 14. årgang Udsendes til godt 5.800 Kære læser! Indimellem render vi på mennesker, som bare ved alt og kan alt altså ifølge dem selv. De udtaler sig skråsikkert om al

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012 BYENS MØDE Inspirationshæfte Severin Seminar, maj 2012 1 Dette lille hæfte samler et par af de modeller og skabeloner, som vi har brugt på Byens Møde på Severin Seminaret. Den skal gøre det let for dig

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

og jeg gør mig klog på.

og jeg gør mig klog på. Effektive møder og jeg gør mig klog på. Det helt utrolige ringe møde Nye krav til vores mødedisciplin Hvornår er et møde effektivt? Gode råd til at eksekvere effektive møder Er det for hulan da ikke bare

Læs mere

Mødekultur. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse. Marts 2009. Hovedresultater. Baggrund for undersøgelsen

Mødekultur. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse. Marts 2009. Hovedresultater. Baggrund for undersøgelsen Hovedresultater 15 % arbejde bruges på møder CA s medlemmer bruger i gennemsnit 5,6 timer om ugen i møder. Dette svarer til 15 % af en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer. Hvert fjerde møde uden dagsorden

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Effektive og involverende klubmøder gennem facilitering

Effektive og involverende klubmøder gennem facilitering Effektive og involverende klubmøder gennem facilitering Hils på hinanden ved bordene Nina Tange - NTA@DPU.DK Aarhus Universitet Forskning og udvikling Fremtidens mødekoncept 2003-2004 Det lærende møde

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Er din dør altid åben for dine medarbejdere? Så kan det skyldes, at du aldrig er på dit kontor. Læs hvordan du kan sætte

Læs mere

Afholdelse af statusmøder

Afholdelse af statusmøder Afholdelse af statusmøder dialog samhørighed forventningsafstemning kommunikation fælles mål forståelse evaluering samarbejde - skab sammenhold og undgå konflikter Værktøjet er udarbejdet af Institut for

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 8. december 2016 21:47 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.15 Kl. 14.15 14.25

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Foråret står lige på spring. Og det gør en positiv udvikling forhåbentlig også. Men der er stadig mange ledere, der bliver

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad.

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad. SÅDAN AFHOLDER I statusmøder Samarbejde Dialog Samhørighed Kommunikation Fælles mål Forståelse Evaluering Behov Afholdelse af statusmøder Det er så vigtigt at sætte tid af til at gøre status, ikke mindst

Læs mere

omdrejningspunkt Skanderborg Erhvervsråd 29. august 2012 Ledelse i øjenhøjde

omdrejningspunkt Skanderborg Erhvervsråd 29. august 2012 Ledelse i øjenhøjde Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Skanderborg Erhvervsråd 29. august 2012 Min baggrund Hvad har inspireret? Gode ledergrupper egne erfaringer At man kender hinanden personligt, holdninger, værdier

Læs mere

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Coaching Analysen 2003 The Coaching Company Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin Handelshøjskolen i København Datagrundlaget Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin Civiløkonomerne Ledernes Hovedorganisation HumanConsult

Læs mere

Klimatilpasning. Borgerinddragelse. KTC Sjælland 15. juni 2012. Udviklingskonsulent Susanne Boesen Organisation og Kommunikation Kalundborg Kommune

Klimatilpasning. Borgerinddragelse. KTC Sjælland 15. juni 2012. Udviklingskonsulent Susanne Boesen Organisation og Kommunikation Kalundborg Kommune KTC Sjælland 15. juni 2012 Klimatilpasning Borgerinddragelse Udviklingskonsulent Susanne Boesen Organisation og Kommunikation Kalundborg Kommune Side 1 Det vil jeg gerne fortælle Borgertopmøde i Kalundborg

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Mange af jer har før sommerferien deltaget i undersøgelsen om den vanskelige samtale. Nu foreligger resultatet og det

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi gør ofte ting unødigt kompliceret, derfor støver vi et gammelt men særdeles relevant princip af: KISS eller Keep It

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Temadag om ledergruppen

Temadag om ledergruppen Temadag om ledergruppen 28. august 2012 Min baggrund Hvad har inspireret? Gode ledergrupper egne erfaringer At man vil hinanden At man kender hinanden personligt, holdninger, værdier At man har tillid

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 Frivilligkursus: Værktøjskasse for frivillige Dagkursus Lørdagskursus: 09.00 16.00 Program: 09.00 09.30 Morgenmad 09.30 09.45 Velkommen, præsentation og dagens

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Lærervejledningen til Møde om industriens fremtid

Lærervejledningen til Møde om industriens fremtid 9. Klasse Tidsforbrug: En lektion til introduktion og film. To lektioner til for beredelse af mødet (alt efter niveau i klassen). En til to lektioner til mødet. Lærervejledningen til Møde om industriens

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

DEMOKRATI OG DELTAGELSE

DEMOKRATI OG DELTAGELSE DEMOKRATI OG DELTAGELSE Arne Juul, Slagelse Boligselskab Ønsket om øget inddragelse Mange taler om det, men færre gør noget ved det. Mange har ønsket om det, men færre ved hvordan de skal gøre det. Hvordan

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan vil du alt i alt beskrive dit udbytte af kurset?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan vil du alt i alt beskrive dit udbytte af kurset? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Evaluering, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Evaluering bruges som begreb og begrundelse i snart sagt alle sammenhænge.

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god Telefonsamtalen Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god idé. Derfor skal du forberede dig,

Læs mere

Selvevaluering på Staby Efterskole

Selvevaluering på Staby Efterskole Selvevaluering på Staby Efterskole Evalueringen foregik på et pædagogisk møde over 2 timer. Med følgende struktur. 5 min information - vores forventninger PT/AM o I får 12 min til at diskutere hvert emne

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Møder fest eller fuser?

Møder fest eller fuser? Møder fest eller fuser? Hvordan har vi det med møder? Mødets mindstekrav Facilitering Legeplads Lektor ved Århus universitet: Ib Ravn Typer af møder Orienteringsmøder Diskussionsmøder Afdelingsmøder Tavlemøder

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Tillid er en vigtig ingrediens, hvis man vil være en ledergruppe og ikke bare en gruppe af ledere. Tillid er en vigtig

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referent: AC. Mødedeltagere: Dagsorden: Uddybning: Ansvar: Varighed:

Mødeindkaldelse. Referent: AC. Mødedeltagere: Dagsorden: Uddybning: Ansvar: Varighed: Mødeindkaldelse Emne: Ordinært bestyrelsesmøde Formål med mødet: At nå så langt, at alle kan gå på ferie med ro i sindet;-) Anvendelse af mødets resultat: Data om mødet Dato:30/6-2015 Tid: 18.30-21.00

Læs mere