Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse"

Transkript

1 Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever, at udfordringerne bliver tacklet ude i virksomhederne. I alt har 352 deltaget i undersøgelsen. Udover at svare på spørgsmålene i undersøgelsen, har flere end 100 af deltagerne valgt at knytte personlige kommentarer og erfaringer til undersøgelsen. Nogle af kommentarerne er gengivet i denne undersøgelse. Alle kommentarerne vil blive gjort til genstand for yderligere bearbejdning. Hele materialet danner baggrund for foredrag og workshops for interesserede. Overordnede konklusioner Når virksomhederne er udfordret f.eks. i forbindelse med en krise, kan det være ret afgørende, hvordan den øverste ledelse vælger at takle krisen. Undersøgelsen viser bl.a. at ledelserne i en del virksomheder lukker sig om sig selv, når virksomheden er udfordret. Konsekvensen heraf er, at medarbejderne mister tilliden til og respekten for ledelsen. Der kan herudover drages mange konklusioner af undersøgelsen. Her skal nogle af de væsentligste fremhæves: Når krisen kradser kryber ledelsen i ly Undersøgelsen viser, at der er en tydelig forskel på ledelsens adfærd, alt efter om virksomheden befinder sig i en krise eller om det går godt for virksomheden: Tilliden til ledelsen svinder. I de virksomheder, hvor det går godt, nyder ledelsen generelt medarbejdernes tillid. Der hvor krisen, hvor krisen har haft konsekvenser, vurderer hver 3. deltager, at ledelsen virker handlingslammet og flere end hver 3. deltager, mener at ledelsen handler i panik. Ledelsen kommunikerer mindre, når de er udfordret. Kun hver 7. deltager i kriseramte virksomheder vurderer, at ledelsen kommunikerer klart og tillidsvækkende mod godt hver 3. af de deltagere, hvor det går godt i virksomheden. Derimod mener hver 3. deltager i kriseramte virksomheder, at ledelsen sjældent kommunikerer om det, der virkelig har interesse altså krisen. Hver 7. deltager i kriseramte virksomheder oplever, at ledelsen slet ikke kommunikerer, når den er presset. Involvering droppes under krisen. Så snart virksomheden virkelig udfordres, er der en klar tendens til at ledelsen lukker sig om sig selv. Medarbejderne udenfor den øverste ledelseskreds involveres mindre. Således oplever 6 ud af 10 deltagere, at de bliver involveret, når det går godt i virksomheden mod kun godt hver 3. deltager i kriseramte virksomheder. Medarbejderne vil rigtig gerne involveres. Således mener 4 ud af 10 deltagere i undersøgelsen, at de godt kunne bidrage til at finde løsninger. Hver 3. afdelingschef er kritisk over for den øverste ledelse Det er bemærkelsesværdigt, at mellemledere og afdelingscheferne i denne undersøgelse er ret kritiske overfor den øverste ledelse. Således mener mere end hver 5. mellemleder, at topledelsen virker handlingslammede og hver 3. afdelingschef mener, at ledelsen handler i panik.

2 Ligeledes er mellemlederne og afdelingscheferne også langt mere kritiske, når det kommer til topledelsens kommunikation omkring vanskelige situationer. Således peger mere end hver 4. mellemleder og afdelingschef på, at ledelsen sjældent kommunikerer om det, der virkeligt interesserer. At afdelingschefer og mellemledere stiller sig kritisk an over for den øverste ledelse, kan handle om, at de ikke føler sig involveret i tilstrækkeligt omfang. Medarbejdernes potentiale udnyttes ikke Selvom det i den sidste ende er et ledelsesansvar at håndtere virksomhedens udfordringer, er det ikke ensbetydende med, at ledelsen behøver at sidde alene med udfordringerne. Faktisk siger hver 3. medarbejder i undersøgelsen, at man mener, at man kunne bidrage til at finde løsninger. Men desværre bliver dette potentiale ikke udnyttet. Endnu værre er det, når virksomheden lader som om, man involverer medarbejderne, men ikke tager medarbejdernes input alvorligt. Den oplevelse sidder hver 10. af deltagerne med. Kvinderne er mere kritiske over for ledelsen Der er en markant forskel på deltagernes vurdering af ledelsen. Således er kvinderne langt mere kritiske i deres vurdering af ledelsens håndtering af virksomhedens udfordringer. Eksempelvis mener 33% af kvinderne, at ledelsen handler i panik mod kun 18% af mændene. Når kvinderne er så kritiske, kan det skyldes, at kun godt en tredjedel af kvinderne oplever at blive taget med på råd mod halvdelen af de mandlige deltagere i undersøgelsen. Og når kvinderne tages med på råd, er der dobbelt så mange som mændene, der oplever, at deres input ikke bliver taget alvorligt. Uddrag af resultater fra undersøgelsen Krisen præger Selvom denne undersøgelse handler om virksomheder, der er udfordret generelt, så er der ingen tvivl om, at den udfordring, som fylder mest, er den igangværende krise. Selvom der er lyspunkter, så kan mere end halvdelen af deltagerne i undersøgelsen mærke krise på deres arbejdsplads. Hver 4. oplever, at der er ansættelsesstop og at der kører sparerunder på arbejdspladsen. Og knapt halvdelen har oplevet, at det er sket fyringer på arbejdspladsen. 1 Det går fint, vi er ikke præget af krisen 2 Det går fint, vi har fremgang. 3 Vi kan godt mærke krisen 4 Der er ansættelsesstop 5 Der kører sparerunder 6 Der er blevet afskediget medarbejdere 7 Andet? 2

3 Udover ansættelsesstop, sparerunder og afskedigelser kan deltagerne i undersøgelsen også mærke krisen på anden led, eksempelvis: Stemningen er vildt dårlig Vi har mistet 25 % af omsætningen Vores produktionsafdeling er gået 20 % ned i tid - og 10 % ned i løn. Der holdes lukkedage Alle aftaler om ansættelsesforhold er blevet annulleret med 1 dags varsel Uddannelsesaktiviteterne er sat i bero IT outsources Begrænset rejseaktivitet. Mange ledelser gør det ikke så dårligt endda Det er når virksomheden er i stormvejr, at lederne skal vise deres værd. Og mange ledere gør det ifølge undersøgelsen ikke så dårligt endda. Således mener hver 5. deltager, at ledelsen gør det godt og dermed nyder medarbejderens fulde tillid. Og 4 ud af 10 mener, at ledelsen gør det godt og træffer de nødvendige beslutninger rettidigt. 1 Godt, jeg har fuld tillid til ledelsen 2 Godt, de træffer de nødvendige beslutninger rettidigt 3 De virker lidt handlingslammede 4 De handler lidt i panik Men der er også nogle ledere, der helt klart ikke har bestået udfordringen i medarbejdernes øjne. Således mener hver 5. af deltagerne i undersøgelsen, at ledelsen virker handlingslammede og lige knapt hver 4. mener, at ledelsen handler i panik. Deltagerne i undersøgelsen har suppleret med kommentarer, eksempelvis: De sparer de forkerte steder Der mangler nytænkning De lader medarbejdere være uofficielle ledere og tager ikke selv ansvar Ingen konkrete planer. De træffer de nødvendige beslutninger men efter salamimetoden - det giver nogen utryg- 3

4 hed blandt dem, der er tilbage. Der skæres ned uden tanke for organisationens videre overlevelse efter krisen Meget bliver overladt til eksterne konsulenter, hvilket fordyrer processerne Medarbejdere på mit niveau er endnu ikke inddraget i særlig høj grad i ledelsens håndtering af krisen, vi hører kun rygter. Godt, men de skal passe på ikke at træffe beslutninger uden at kende og høre alle interessenterne - Det skaber unødige personkampe i en tid, hvor der er brug for sammenhold. Jeg arbejder i en amerikansk virksomhed, som er aldeles topstyret. Hvad der sker i DK besluttes ude i verdenen Bestyrelsen har overtaget den daglige ledelse Det er lidt forskelligt - både godt og dårligt, alt efter dagsform... Når krisen kradser kryber ledelsen i ly Undersøgelsen viser, at der er en tydelig forskel på ledelsens adfærd, alt efter om virksomheden befinder sig i en krise eller om det går godt for virksomheden. Vi har lavet en analyse af vurderingen af ledelsens adfærd i forhold til i hvor høj grad virksomhederne er i krise. Deltagerne i undersøgelsen er delt op i 3 grupperinger: 1) Deltagere, hvor det går fint i virksomheden eller hvor der endda er fremgang. 2) Deltagere, hvor man godt kan mærke krisen i virksomheden og 3) Deltagere, hvor krisen har haft konsekvenser i form af ansættelsesstop, sparerunder, afskedigelser og/eller andre former for konsekvenser. Tilliden til ledelsen svinder I de virksomheder, hvor det går godt, nyder ledelsen generelt medarbejdernes tillid. Der hvor krisen har haft konsekvenser, vurderer hver 3. deltager, at ledelsen virker handlingslammet og flere end hver 3. deltager mener, at ledelsen handler i panik. Det er selvfølgelig deltagernes subjektive vurderinger, men det giver i hvert tilfælde et signal til ledelserne rundt omkring, at de skal være meget tydelige omkring deres tiltag til at håndtere krisen. Og ledelsen skal begrunde de handlinger, der iværksættes for at håndtere krisen. Hvis ikke ledelsen træffer beslutninger, der peger fremad og skaber forståelse for beslutningerne, så vil ledelserne let komme til at fremstå som handlingslammede eller panikagtige. 1 Godt, jeg har fuld tillid til ledelsen 2 Godt, de træffer de nødvendige beslutninger rettidigt 3 De virker lidt handlingslammede 4 De handler lidt i panik 4

5 Ledelsen kommunikerer mindre, når de er udfordret Der er stor forskel på ledelsens kommunikationshåndtering alt efter, om det går fint i virksomheden eller om den er udfordret. Kun hver 7. kriseramte deltager vurderer, at ledelsen kommunikerer klart og tillidvækkende mod godt hver 3. af de deltagere, hvor det går godt i virksomheden. Derimod mener hver 3. af de kriseramte deltagere, at ledelsen sjældent kommunikerer om det, der virkelig har interesse altså krisen. Hver 7. kriseramte deltager oplever, at ledelsen slet ikke kommunikerer, når den er presset. 1 God, de kommunikerer klart og tillidsvækkende 2 OK, men de kunne godt være bedre 3 Ledelsens kommunikation er oftest uforståelig 4 Ledelsen kommunikerer sjældent om det, der virkeligt interesserer os 5 Ledelsen kommunikerer slet ikke til medarbejderne 6 Andet? Involvering droppes under krisen Så snart virksomheden virkelig udfordres, er der en klar tendens til, at ledelsen lukker sig om sig selv. Medarbejdere udenfor den øverste ledelseskreds involveres mindre. Således oplever 6 ud af 10 deltager at bliver involveret, når det går godt i virksomheden mod kun godt hver 3. kriseramte deltager. Og medarbejderne vil rigtig gerne involveres. Således mener 4 ud af 10 kriseramte deltagere i undersøgelsen, at de godt kunne bidrage til at finde løsninger. Når nogle ledelser vælger at droppe involveringen af medarbejderne, så går de glip af et stort potentiale. Mange medarbejdere sidder ofte inde med gode løsningsforslag, fordi de har problemstillingerne helt anderledes tæt inde på kroppen end en ledelse almindeligvis vil have. Derudover risikerer ledelserne også at miste medarbejdernes loyalitet og engagement, når de vælger ikke at inddrage medarbejderne. Det har en pris og den kommer ledelserne til at betale, når det går godt for virksomhederne igen. 1 Nej, og det skal vi heller ikke. Det er en ren ledelsesopgave. 2 Nej desværre. Vi kunne godt bidrage til at finde løsninger. 3 Ja, vi bliver involveret. 4 Ja, men vores input bliver ikke taget alvorligt. 5

6 Hver 3. afdelingschef er kritisk over for den øverste ledelse Stort set samtlige direktører mener, at de selv tackler udfordringerne godt. Mellemledere og afdelingscheferne er i denne undersøgelse langt mere kritiske. Således mener mere end hver 5. mellemleder, at topledelsen virker lidt handlingslammede og hver 3. afdelingschef mener, at ledelsen handler i panik. Denne forskel kan indikere, at de kritiske mellemledere er meget langt fra beslutningerne. Det kan virke som om, der ingenting sker, hvis ikke topledelsen er opmærksomme på at informere og sikrer at informationerne trænger ned i organisationen. Afdelingschefernes kritik kan skyldes, at de ikke tages med på råd og involveres i tilstrækkeligt omfang i beslutningerne i de pågældende virksomheder. 1 Godt, jeg har fuld tillid til ledelsen 2 Godt, de træffer de nødvendige beslutninger rettidigt 3 De virker lidt handlingslammede 4 De handler lidt i panik Ligeledes er mellemlederne og afdelingscheferne også langt mere kritiske, når det kommer til topledelsens kommunikation omkring vanskelige situationer. Således peger mere end hver 4. mellemleder og afdelingschef på, at ledelsen sjældent kommunikerer om det, der virkeligt interesserer. 1 God, de kommunikerer klart og tillidsvækkende 2 OK, men de kunne godt være bedre 3 Ledelsens kommunikation er oftest uforståelig 4 Ledelsen kommunikerer sjældent om det, der virkeligt interesserer os 5 Ledelsen kommunikerer slet ikke til medarbejderne 6 Andet? Kommunikation er en udfordring Mange ledelser håndterer kommunikationen ved udfordringer fornuftigt, men der er plads til forbedringer. Lige knapt halvdelen af de adspurgte mener, at ledelsens kommunikation er OK, men at den godt kunne være bedre. Der er imidlertid også ledelser, der nok kommunikerer, men hvor ind- 6

7 holdet ikke opfattes som relevant, Således mener hver 5. deltager i undersøgelsen, at ledelsen sjældent kommunikerer om det, der virkeligt er interessant og hver 10. deltager oplever at kommunikationen er uforståelig. 1 God, de kommunikerer klart og tillidsvækkende 2 OK, men de kunne godt være bedre 3 Ledelsens kommunikation er oftest uforståelig 4 Ledelsen kommunikerer sjældent om det, der virkeligt interesserer os 5 Ledelsen kommunikerer slet ikke til medarbejderne 6 Andet? Kommunikation skal være balanceret. Det vil sige, at man ikke kun skal skabe et lyserødt billede af virkeligheden. Det er imidlertid også skævt, hvis alt kommunikationen udelukkende har fokus på det, der er galt og går skævt. En af deltagerne kommenterer det således: Ledelsen kommunikerer kun de dårlige nyheder. De kommer ikke med løsninger eller muligheder. Det er vigtigt at ledelsen også midt i kriser og udfordringer er opmærksom på, at kommunikationen også skal pege fremad og være med til at skabe realistiske håb for fremtiden. Medarbejdernes potentiale udnyttes ikke Selvom det i den sidste ende er et ledelsesansvar at håndtere virksomhedens udfordringer, er det ikke ensbetydende med, at ledelsen behøver at sidde alene med udfordringerne. Faktisk siger hver 3. medarbejder i undersøgelsen, at man mener, at man kunne bidrage til at finde løsninger. Men desværre bliver dette potentiale ikke udnyttet. Endnu værre er det, når virksomheden lader som om, man involverer medarbejderne men ikke tager medarbejdernes input alvorligt. Den oplevelse sidder hver 10. af deltagerne med. 1 Nej, og det skal vi heller ikke. Det er en ren ledelsesopgave. 2 Nej desværre. Vi kunne godt bidrage til at finde løsninger. 3 Ja, vi bliver involveret. 4 Ja, men vores input bliver ikke taget alvorligt. 7

8 Kvinder bliver mindre involveret Når virksomheden er i krise, er der markant forskel på, hvem der bliver taget med på råd. Således oplever halvdelen af de mandlige deltagere i undersøgelsen, at de bliver involveret mod kun godt en tredjedel af kvinderne. Når kvinderne tages med på råd, er der dobbelt så mange som mændene, der oplever, at deres input ikke bliver taget alvorligt. 1 Nej, og det skal vi heller ikke. Det er en ren ledelsesopgave. 2 Nej desværre. Vi kunne godt bidrage til at finde løsninger. 3 Ja, vi bliver involveret. 4 Ja, men vores input bliver ikke taget alvorligt. Kvinderne er mere kritiske over for ledelsen Der er en markant forskel på deltagernes vurdering af ledelsen. Således er kvinderne langt mere kritiske i deres vurdering af ledelsens håndtering af virksomhedens udfordringer. Dette kan illustreres således: Udsagn om ledelsen Mænd Kvinder Ledelsen tackler vanskelige situationer godt, jeg har fuld tillid til ledelsen 22% 13% Ledelsen tackler vanskelige situationer godt, de træffer de nødvendige 47% 37% beslutninger Ledelsen virker lidt handlingslammede 23% 21% Ledelsen handler lidt i panik 18% 33% Ledelsen kommunikerer godt, klart og tillidvækkende 27% 13% Ledelsen kommunikerer OK, men de kunne godt være bedre 46% 49% Ledelsens kommunikation er oftest uforståelig 8% 12% Ledelsen kommunikerer sjældent om det der virkeligt interesserer os 21% 26% Ledelsen kommunikerer slet ikke til medarbejderne 9% 12% Medarbejderne bliver involveret, når virksomheden er udfordret 51% 38% Medarbejderne bliver involveret, men vores input bliver ikke taget 8% 18% alvorligt Medarbejderne skal ikke involveres, når virksomheden er udfordret. 11% 10% Det er en ren ledelsesopgave Medarbejderne bliver desværre ikke involveret, vi kunne godt bidrage med løsninger 30% 41% Når kvinderne generelt er mere kritiske, kan det skyldes flere omstændigheder. Der er ingen tvivl om at manglende involvering også skaber grobund for mere kritik. Herudover kan det også skyldes, at der er langt færre kvinder involveret i ledelse. 8

9 Deltagernes bud på involvering Deltagerne i undersøgelsen har adskillige bud på, hvordan de kunne involveres mere, eksempelvis: Vi har oprettet "Det kreative råd". Her kan alle medarbejdere komme med gode råd og ideer til nye tiltag. Nedsæt taskforces på tværs af de gængse strukturer. Deres opgave er dels at finde aktuelle og langsigtede løsninger på krisen og dels stå for/give input til kommunikationen internt. Tag en snak omkring hvad det er, der kræves for, at det forsat kan forblive en fornuftig arbejdsplads, selvom alt går op i økonomi, Gennem medarbejderudvalg samt at lytte til de ansattes råd samt tage de ansattes ideer alvorligt. De forskellige afdelingsledere kunne snakke med deres medarbejdere, om de havde nogle relevante ideer til forbedringer i disse svære tider. Lederne så kan snakke sammen om ideerne, når de samles. Fortæl sandheden fra starten i stedet for at lyve og sige, at de nok skulle finde en løsning, og at der ikke blev nogen fyringer. Og stol på at mellemledere og medarbejder også kan bidrage med ideer til en løsning. Lad underafdelingerne selv komme med forslag til forbedringer og/eller besparelser. Vi kan jo godt selv se, hver der skal spares. Åbne for muligheden med at komme med konkrete forbedringsforslag, opstille konsekvensberegninger "hvis vi ikke handler, så..." (den brændende platform), idé-seminarer, salgskonkurrencer, tilpasse præstationslønsmodeller m.v. Ideer til besparelser. Evt. med bonus involveret. Mange medarbejdere sidder inde med masse gode ideer Dialog, dialog og dialog. Og dernæst Opfølgning. Deltagernes kommentarer iøvrigt Deltagerne har mange kommentarer til temaet. Vi giver ordet til deltagerne: At sende medarbejdere på indholdsløse kurser med det ene formål, at de så kan få udbetalt VEU-godtgørelse i stedet for løn - virker som en grov udnyttelse af systemet. Min personlige mening er, at vel er der "krise" men der er rigtig mange ting krisen får skyld for, uden det egentlig er årsagen. En del ledelser ville nok med lidt mere is i maven, stå stærkere efterfølgende, dem der ikke bliver personaletilpasset søger andre jobs. Jeg mener virksomhedernes ledelse til dels selv har været med til at skabe krisen. Hvert år (i mange år) har der været krav om mere indtjening, og dette skal jo briste på et tidspunkt. Krisen giver mulighed for, at vi som virksomheder ser på os selv ude fra og ind på en helt 9

10 anden måde, og derved optimerer processer, økonomi og forbedrer kvalitet og service over for kunderne. Så der er ikke noget, det er så skidt, at det ikke er godt for noget. Giver også anledning til at "tænke ud af boksen" være innovativ og bruge hinandens stærke sider - større videndeling. Lederen skal altid have en kold hjerne og et varmt hjerte. Kommunikation og gentagelser er meget vigtige discipliner i kriseledelse. Det vil altid være en balance mellem, hvornår/hvordan kriser skal formidles. Man skal ikke skabe unødvendig frygt, på den anden side skal man også være troværdig. Personlige kommentarer Jeg synes det er rigtig ærgerligt, at mange ledelser vælger automatreaktionen, når virksomheden er i krise: De kommunikerer mindre, centraliserer beslutningerne og undlader at involvere medarbejderne. Rigtigt galt er det, hvis det bliver så topstyret, at næste ledelsesniveau føler sig holdt udenfor. Det er ærgerligt, for ledelserne går derved glip af det potentiale der ligger i medarbejdernes viden og ikke mindst vilje til gerne at ville bidrage til at finde løsninger. Det er afgørende at hele organisationen trækker med. Og det gør den kun, hvis ledelsen kommunikerer klart og relevant for medarbejderne. Det er let nok at fortælle alle de gode historier, når alt tegner lyst og lykkeligt. Det er når virksomheden er udfordret, at ledelserne skal stå deres prøve som kommunikatører. Og her får man ikke top-karakter, hvis man forsøger at snakke udenom eller bare lukker helt i. Kommunikationen, det vil sige rettidig og troværdig information suppleret med dialog er et meget vigtigt ledelsesværktøj i krisetid. En topledelse kan ikke egenhændigt bringe en virksomhed ud af krisen. Topledelsen opgave er netop ikke at klare ærterne selv, men at udpege retningen og få folk til at gå den udpegede retning. Det er selvfølgelig også topledelsens opgave at træffe de vanskelige beslutninger. Men de beslutninger skal føres ud i livet og det er her resten af organisationen kommer ind. Hvis organisationen har været involveret og haft mulighed for at komme med forslag til løsninger og disse input er blevet taget alvorligt, så er der langt større chance for, at få hele organisationen til at arbejde ansvarligt og konstruktivt for at få virksomheden igennem krisen. Og så må vi ikke glemme, at krisen slutter på et tidspunkt. Når krisen er slut vil vi se medarbejdere i stort tal forlade de ledelser, der undervejs har håndteret krisen dårligt og dermed har mistet medarbejdernes respekt. Lidt statistik om undersøgelsen I alt har 352 deltaget i undersøgelsen. Fordelt på køn: 226 mænd og 126 kvinder Fordelt på sektor: 60 offentlige ansatte 267 privatansatte og 25 selvstændige. 10

11 Fordelt på stillingsniveau: 114 medarbejdere 51 projektledere 66 mellemledere 72 afdelingschefer 29 direktører 20 selvstændige Om analysen Til undersøgelsen er anvendt det web-baserede analyseværktøj Questback. Undersøgelsen er gennemført ved at links har været lagt på Teglkamp & Cos hjemmeside og på en række andre portaler. Alle besvarelser er anonyme. Informationsindsamlingen blev gennemført i sensommeren Yderligere oplysninger Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon / , Om Susanne Teglkamp Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Susanne er uddannet jurist og reserveofficer og har bred erfaring fra både den private og den offentlige sektor. Hun har bl.a. være kommunaldirektør, HRdirektør i to forskellige IT-virksomheder og har i mange år arbejdet som managementkonsulent. Om Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. arbejder ud fra perspektivet: ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at vi møder lederne på deres bane. Vi tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og arbejder ud fra en praktisk tilgang til udfordringerne. Sammen med ledere og medarbejdere designer vi den gode proces og de rigtige løsninger, så vejen er banet for at skabe top resultater! Teglkamp & Co. arbejder bl.a. med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, projektledelse, karriererådgivning, web-baserede analyser. Se mere på November

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvorledes

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Undersøgelse om møder og deres effektivitet

Undersøgelse om møder og deres effektivitet Undersøgelse om møder og deres effektivitet Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. gennemførte i 2008 undersøgelse om ledermøder. Nu har vi lavet en opfølgende undersøgelse, hvor

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Det var et tidspunkt et slogan i forskellige græsrodsbevægelser der hed noget

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

Alle taler om krisen. Resultat af undersøgelse

Alle taler om krisen. Resultat af undersøgelse Alle taler om krisen. Resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse omkring den krise, alle taler om. Er krisen

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 244 ledere har i en undersøgelse evalueret deres egen ledergruppe.

Læs mere

Undersøgelse omkring afskedigelse

Undersøgelse omkring afskedigelse Undersøgelse omkring afskedigelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone A/S en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2004

NYHEDSBREV MARTS 2004 NYHEDSBREV MARTS 2004 Kære læser! Foråret ligger lige om hjørnet og det gør forhåbentligt også det meget omtalte opsving. At vi stadig ikke rigtigt kan mærke opsvinget vidner både fortsatte nedskæringer

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi gør ofte ting unødigt kompliceret, derfor støver vi et gammelt men særdeles relevant princip af: KISS eller Keep It

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Fusioner Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Ledernes Hovedorganisation August 2004 Indledning Eksemplerne på mislykkede fusioner mellem store virksomheder er mange og

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Stik fingeren i jorden! Tal med dine medarbejdere om forandringerne. Hør hvad der optager dem. Og kommunikér ud fra, hvad situationen

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d. 8. november 2012 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? Det er nu to år siden, arbejdsmiljøreformen trådte i kraft. 3F satte sig for at undersøge, om reformen har påvirket arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Har du et kropssprog som en vinder?

Har du et kropssprog som en vinder? Har du et kropssprog som en vinder?, mja@erhvervsbladet.dk Tirsdag den 26. februar 2008, 0:01 Ønsker du at blive taget alvorligt, så ret din ryg og se folk i øjnene. Se billederne og få succes på jobbet.

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Lederne Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Fraværets omfang... 5 Udviklingen i fraværet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Værdier i Early Warning

Værdier i Early Warning Værdier i Early Warning Præsentation og gruppearbejde Kolding, den 8. og 9. november 2012 Program - værdier 11.00 11.45 1: Baggrund for at arbejde med værdier i EW 2: Værdier i organisationer 3: Møde om

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere