Virtuel formidling af spil på Glostrup Bibliotek. Projektrapport til det erhvervsrelaterede projekt, 7. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virtuel formidling af spil på Glostrup Bibliotek. Projektrapport til det erhvervsrelaterede projekt, 7. semester"

Transkript

1 Projektrapport til det erhvervsrelaterede projekt, 7. semester Studerende: Terji Jensen Antal ord: Produktet denne rapport omhandler findes på: 1

2 Abstract Denne rapport er skrevet til det projekt der blev lavet på Glostrup Bibliotek i den sidste tredjedel af Glostrup Bibliotek ville have et forslag til, hvordan man kunne formidle computerspil virtuelt via deres hjemmeside. Gennem skriftlig teori og kvalitative interviews af biblioteksansatte, blev der lavet en spilside på bibliotekets hjemmeside, som behandlede de ca. 40 nyeste af biliotekets spil. Disse blev præsenteret med flere værdiforøgende elementer, som forædlede metadata og relevante links og implementerede videoer. Der blev også lavet en side, hvor der lænkes til forskellige slags spil på internettet. 2

3 Indholdsfortegnelse Abstract s. 2 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 4 Problemformulering s. 5 Metode s. 5 Startinterview s. 8 Valg af emne og målgruppe s. 9 Præsentation af spilsiden s. 11 Slutinterview s. 17 Diskussion/problemer s. 19 Konklusion s. 22 Anvendte kilder s. 23 Bilag 1 s. 25 Bilag 2 s. 29 Bilag 3 s. 31 3

4 Indledning Med biblioteksloven fra 2003 blev de forskellige medier i biblioteker sidestillet. Det vil sige at man i bibliotekerne i principppet skal formidle medier som film og computerspil på lige fod med bøgerne. På Glostrup Bibliotek følte man ikke, at filmene og computerspil bliver formidlet i samme omfang som nogel af de andre medier. Derfor havde de et ønske om at få et forslag til hvordan man kan løfte formidlingen af disse medier. Det var også et ønske fra deres side, at det skulle være virtuel formidling. Efter en diskussion med Glostrup Bibliotek blev der aftalt, at fokusere på computerspillene, og hvis modellen var brugbar, så kunne man eventuelt lave formidlingen af film nogenlunde efter samme principper. Der blev derfor aftalt at lave en spilside på deres hjemmeside, og arbejdet skulle foregå med deres CMS, som er Plone. I forvejen var der ikke særlig meget fokus på computerspil på deres hjemmeside. Fra voksenafdelingen var der blot et link fra Nye materialer til de nyeste cd-rom er. 1 Fra børn og unge afdelingen har de noget lignende, hvor man lænker til nyeste Playstation 2 spil og nyeste PC-spil. 2 For begge gælder, at det blot er links til biblioteksdatabasen med en søgekode tilknyttet, så man kan De havde fra Glostrup Biblioteks side ønske om en levende side, som afspejlede det computerspillende som et visuelt medie. Derfor måtte der gerne være billeder og videoer på siden. Hvis der kunne blive tid til det, måtte der derudover også gerne lænkes til gratisspil på nettet. Jeg havde selv en forestilling om, at brugeren, når han kommer ind på det enkelte spil på siden, fik de informationer, han skal bruge på selve siden ved at samle relevante metadata, links, billeder og videoer. Fordi at spil efterhånden bliver spillet af en aldersmæssigt meget bred målgruppe, blev denne, efter aftale med biblioteket, sat meget bred. Kun spil til de aller yngste ville blive eksluderet. Som en afgrænsning, valgte jeg at tage alle de indkøbte spil fra 2008 og enkelte spil fra 2007 og behandle

5 disse på spilsiden. Derfor er tilgangen til spilsiden både fra Inspiration som er henvendt til de voksne og fra Børn og unge. For at spilsiden kan leve videre, var det ønskeligt, at den kunne blive holdt opdateret uden at skulle bruge for mange ressourcer på det. Problemformulering Glostrup Bibliotek syntes ikke at computerspil fik nok plads i deres formidling. Derfor blev min opgave, at foreslå hvordan man kan formidle disse virtuelt på deres hjemmeside. Det var desuden et ønske, at de kunne fortsætte, hvad jeg satte i gang, men da de ikke kan ofre særlig meget tid til det, skulle mit produkt formes sådan, at dette kunne være muligt uden at bruge for mange ressourcer på det. Metode Interviews Der blev lavet to interviews med de samme to personer samtidig. Afdelingslederen, Frank Nørregaard og ansvarlig for spilindkøb til voksenafdelingen, Ane Schlage. Der blev lavet et startinterview, som skulle hjælpe til at klarlægge indholdet af spilsiden, og et slutinterview efter spilsiden var blevet præsenteret for dem. Slutinterviewet skulle afklare, hvad de syntes om spilsiden, og hvad der eventuelt skulle ske med den i fremtiden. De to interviews var såkaldte synkrone ansigt til ansigt interviews. Denne form har den bagdel, at man skal bruge ressourcer på at rejse til, hvor man skal interviewe, men idet jeg alligevel ofte var på stedet, var det et oplagt valg, og så får man straks svarene modsat en asynkron interviewform som f.eks. mailinterviews. 3 Man har desuden ved ansigt til ansigt interviews i højere grad, end ved andre slags interviews, muligheden for at skabe en god stemning, hvilket kan være en fordel for at få dem i snak. 4 Derudover har man også den fordel, at man kan spørge ind til ting, der i løbet af interviewet kan forekomme og straks få svar på dette. 3 Opdenakker, i Ibid 5

6 Der blev overvejende brugt åbne spørgsmål i det første interview, da jeg gerne ville have dem i snak og prøve at få klarlagt så meget som muligt, om deres ønsker til en spilside. I løbet af interviewet er der dog naturligt kommet spørgsmål, der har været lukkede, når jeg skulle spørge ind til noget eller have klarificeret noget. Også ved det andet interview var der sigtet efter åbne spørgsmål, hvor jeg nu ønskede at få alle deres tanker frem, positive, for at se hvad, de syntes fungerede, men også negative, så jeg kunne rette nogle ting til, hvis det var nødvendigt. De åbne spørgsmål er altså valgt, fordi de så selv kan komme i snak, uden at have muligheden for at svare med et kort ja eller nej. 5 I praksis blev det dog kun til det ene spørgsmål, fordi de var så snakkesalige, at de kom ind på alle de ting, jeg ville vide. Interviewsene blev optaget med deres tilladelse. Dette blev gjort, fordi det er lettere og mere præcist end for eksempel at tage notater. 6 Plone Spilsiden skulle laves i Plone 2.0 som er det Content Management System, der bliver brugt til bibliotekets hjemmeside. Jeg fik en lille introduktion af en af bibliotekets ansatte, og der var desuden på biblioteket en manual til Plone. Plone reagerede dog ikke altid, som manualen foreskrev, så det blev for det meste bare at prøve sig frem, og hvis jeg ikke fik noget at vide, så fik jeg hjælp fra nogen på stedet. I mit arbejde med Plone, var det ofte, jeg skulle have med html sprog at gøre, men i stedet for at bruge ressourcer på at lære dette sprog, har jeg taget det som det kom og slået ting op på nettet, når jeg fik brug for det. Udformning og værdiforøgelse For at afgrænse, valgte jeg at tage de spil biblioteket havde købt fra 2008, hvilket i starten af december var lidt over 40 spil, som er præsenteret på siden. Flere steder, er spillene sorteret alfabetisk og her er der blevet brugt de alfabetiseringsregler, der er udarbejdet af Det Danske Katalogregeludvalg. 7 5 McNamara 6 Opdenakker, i 2.1 6

7 Der forekommer desuden mange metadata, som abstracts, genrer, antal spillere m.m. Her er der blevet valgt at bruge de data, der allerede står i biblioteksbasen. Dette for at gøre det lettere og hurtigere at lægge nye spil ind i spilsiden, så man ikke selv skal til at producere og bruge særligt mange ressourcer på det. Ved de enkelte spilposter er der desuden blevet brugt Robert S. Taylors værdiforøgelsesmodeller som som inspiration til udformningen af dem. 8 The user (client customers, etc.) is defined as an agent who actively seeks (or receives) information from a formal information system in order to achieve som objective... The user s primary criterion in judging the usefulness of the system is cost savings-savings in time, dollars, energy, and so forth. 9 Ovenstående beskriver ganske fint den vision jeg havde med præsentationen af spillene og spilsiden generelt. Især det at brugeren skal få lige de informationer, han har brug for uden at skulle ud og søge efter mere. Når man skal navigere rundt på siden, har det desuden været vigtigt, at man kommer nemt frem og tilbage mellem forside, spilposter og oversigt over spillene til hver enkelt platform. Derfor er der, når man eksempelvis er inde på et Nintendo Wii spil, de øvrige Wii spil ude i venstre kolonne, så man nemt kan navigere mellem disse. Her er der i venstre kolonne også link tilbage til spilforsiden, både under de listede spil, men også som fast underpunkt i Inspiration. Der er desuden blevet brugt elementer fra sider, jeg selv benytter mig af og finder funktionelle. Disse bliver ikke alle navngivet, men er til stede ved at udformningen af spilsiden og spilposterne også er præget af min egen subjektive holdning til hvad sådanne sider bør indeholde. 7 Det Danske Katalogregeludvalg 8 Taylor, kap Taylor, s

8 Startinterview Ud fra det første interview kom de to interviewede ind på flere ting, som man havde af ønsker af en spilside. De udtrykte ønsker om, at formidlingen af spil blev mere levende. På daværende tidspunkt blev der ikke gjort særlig meget ud af formidlingene af computerspil. Derfor syntes de, at man bør tage biblioteksloven seriøst og lade medierne være sidestillet. Computerspil er et medie, som mange bruger, men det er ikke sikkert, at de ved, at dette medie findes tilgængeligt på biblioteket. Derfor var dette en mulighed for at give dette medie yderligere opmærksomhed. En måde at gøre dette på er virtuelt. Her kan der findes brugere, der måske kommer knap så meget i det fysiske biblioteket, men hvis disse kommer på bibliotekets hjemmeside, så vil dette være en mulighed for dem at få øjnene op for at dette medie også bliver formidlet af biblioteket. 10 Angående udlån af spil på biblioteket, så kan de se på de spil, der kommer ind efter udlån, at der er spil, der bliver udlånt. Dog mener de ikke, at spillene ikke er i nærheden af filmudlånet og at spillene i børnebiblioteket bliver mere udlånt, end dem i voksenafdelingen. Dette bliver underbygget af, at der ofte er mange spil i voksenafdelingen, der ikke er udlånt. Om dette skyldes forkerte indkøb ved de ikke. Det kan skyldes, at de voksne simpelthen køber de spil, der tager lang tid at gennemføre, eller kan spilles med jævne mellemrum. 11 Spil henvender sig typisk til det mandlige køn, ifølge Ane Schlage, men hun kunne godt tænke sig fra spilsiden, at der kom fokus på pigerne, så det ikke kun henvender sig mod det sædvanlige segment. 12 Her underbyggede Frank Nørregaard med, at det kunne være godt, hvis man ikke kun købte sædvanlige slags spil til det typiske segment, men derimod købte og dernæst formidlede, så man kunne ramme en bredere målgruppe. 13 Det kan også være et problem, at man er begrænset af de spil, som bliver udbudt til biblioteket. Man er bundet af, at man kun kan købe ind hos dem, der har vundet licitationerne til at udbyde spillene. 10 Bilag 1, svar 1.1, 1.2 og Bilag 1, svar 2.1, 2.2, 2.3 og Bilag 1, svar Bilag 1, svar 4.2 8

9 Man er derudover bundet af, at der kun kan købes de spil, der bliver forhandlet licenser til. Biblioteket kan ikke selv gå ud finde et spil ved en tilfældig forretning. Dertil kommer at prisen er ganske høj i forhold til alt muligt andet materiale. Spillene koster omkring kr. og kommer i visse tilfælde også ud til flere platforme på en gang. Så er man tvunget til at vurdere til hvilken platform, man skal købe til. Det bliver ifølge Ane Schlage lidt spredt, til hvad man så køber til. Der findes ikke rigtig nogen overordnet materialepolitik, som man køber spil ud fra. Hun må gå efter, hvad der bliver udbudt, og hvad der får gode anmeldelser. Frank Nørregaard underbygger dette med, at kravler sig stille roligt frem på spilområdet. Det er ikke lige som det store udbud, der findes til bøger. Her taler man i meget højere grad om udvælgelse, selektion og materialevalgspolitik. På spilområdet må man i langt højere grad gå ud fra, hvad man overhovedet kan få fat i. 14 Da jeg mødtes med repræsentanter fra biblioteket første gang, udtrykte de et ønske om måske at lænke til gratis spil online. Til dette underbyggede Frank Nørregaard og Ane Schlage videre om, at gerne så nogle selektions- og kvalitetsvurderinger bag ved. Ligesom man vurderer hjemmesider og netpublikationer, som bliver lagt i biblioteksbasen. Desuden så de gerne, at man vurderede spillene efter hvem spillene passer til. F.eks. at at der var en gruppering af spil, der er gode til 15 til 18 årige piger. De så derfor gerne, at der var en slags servicedeklaration i aldersgrupperne, hvor der ligger noget kvalitetsvurdering og og fortolkning inde over det. Dette ville dog medføre, at det kunne blive abejdskrævende, og at der her ligger en balancegang mellem at kunne producere en sådan side uden alt for mange ressourcer, og at have noget som man kan stå ved. 15 Valg af emne og målgruppe Valget af målgruppen er blevet til at omfatte næsten alle. Ekskluderet er kun de alleryngste. Tilgangen til spilsiden er altså både fra hjemmesidens voksensektion og fra børn og unge-sektionen. Dette blev allerede aftalt i den indledende snak, jeg havde med biblioteket, også fordi jeg selv syntes det ville være mest spændende at lave en spilside, der ikke nødvendigvis henvender sig til en særlig aldersgruppe, men prøver at favne aldersmæssigt bredt. 14 Bilag 1, svar 5.2, 5.3 og Bilag 1, svar 7.1, 7.2 og 9.1 9

10 Jeg ved af min egne erfaringer som 30-årig, at det ikke kun er børn, der får fornøjelse ud af computerspil. Jeg selv og min egen omgangskreds på min alder, er vokset op med at spille, og spil er, for mange i min generation, derfor også en naturlig del af vores medieudvalg. Flere undersøgelser virker til at understøtte dette. For eksempel viser en undersøgelse fra Entertainment Software Association (den amerikanske sammenslutning af spilproducenter), at halvdelen af de amerikanske computerspillere er mellem 18 og 49 år, mens næsten en fjerdedel er over 50 år. 16 Bibliotekslovgivningen afspejler hvor langt computerspillet er kommet som medie, idet det nu er blevet sidestillet andre medier og er blandt de medier, der er obligatoriske for folkebibliotekerne at tilbyde. 17 På verdensplan er spilindustrien meget stor og det bliver mere og mere mainstream. Dette afspejles for eksempel i antallet af trailers man i dag ser i fjernsynet og i biografen for computerspil. Det ses også i antallet af solgte spil og konsoller, og i 2007 solgte man så meget, at man nærmede sig filmog musikindustrien i størrelse. Hvor musik industrien vækst faldt med -10 procent og filmindustrien voksede med 1,8 procent, voksede spilindustrien med hele 28,4 procent. 18 Et eksempel med hvor bred målgruppen for computerspil er blevet, ses også med den succes spilkonsollen Nintendo Wii har fået. Som der kan ses på spilsidens forside, 19 har Wii en formået at fange aldersgrupper, der går helt op i pensionsalderen, hvilket bekræfter, at man, som med musik og film, godt kan få de fleste aldersgrupper til at bruge computerspillet som medie. 16 Reinhardt 17 Biblioteksstyrelsen, kap Bangeman

11 Præsentation af spilsiden Forsiden Når man klikker sig ind på spilsidens forside, er der først en lille beskrivelse af, hvad dette er for sted. Dette er gjort, så man bliver bevidst om, at siden er dybere, end hvad man kun lige ser på forsiden. Nedenunder finder man det, der er kernen i spilsiden, nemlig de spil, der bliver præsenteret. Her er de 5 platforme, som biblioteket på nuværende tidspunkt køber spil til. Når man klikker ind på disse, finder man spillene for hver enkelt platform. De står alle i alfabetisk rækkefølge, modsat kronologisk rækkefølge. Dette er gjort blandt andet for at gøre siden nem at vedligeholde, men også fordi, at de spil, der er de nyligst indkøbte, helst ikke stå ved siden af hinanden. Det kan nemlig forestilles, at en bruger, der vil låne spillene, tager dem i rækkefølge oppefra, vil kunne blive frustreret over spil, der ikke er kommet endnu, men kun kan reserveres. I stedet for kun at have spiltitlerne stående her, har jeg den første linje eller to med fra abstractet. Dette er kun gjort fordi, jeg syntes det ellers så for nøgent ud. De enkelte spil Oprindeligt var min tanke, at præsentationen af spillene skulle formes sådan, som jeg selv ville have en sådanne fremstillet for mig, når jeg har informationsbehov omkring et medie. Jeg spiller selv computerspil, men det er især omkring film, jeg plejer at ville have værdiforøgende elementer, når jeg skal til at rekvirere disse. Derfor har jeg mine faste steder på internettet, hvor jeg søger disse informationer. Især på The Internet Movie Database 20 finder jeg de metadata, jeg vil præsenteres for, samtidig med at man lænker til eksterne kilder, billeder og meget mere. Nogle af disse ting ville jeg også prøve at tilknytte spilsiden. Dette falder også i tråd med Robert S. Taylors model for værdiforøgelse, der siger, at et interface skal vise de værdier, der er tilføjet af systemet, for at være brugeren behjælpelig med at træffe sine valg. 21 Dette er lige præcis, hvad jeg ønsker af de steder, jeg besøger på internettet, når jeg skal låne Taylor, s. 49, figur

12 eller købe et medie. Derfor ville jeg gerne samle relevante ting på ét sted, så brugeren ikke selv behøver eksempelvis at google sig til oplysningerne. Samtidig skulle den gerne afspejle computerspillet som et levende og farverigt medie, hvilket også var et ønske fra Glostrup Biblioteks side. Derfor er der billeder af spillene, samt implementede trailere og videoanmeldelser, hvor disse har været til at finde. Overskriften for hvert eneste spil er kun med store bogstaver. Dette er ikke med min gode vilje, men noget systemet insisterede på. Efter disse store bogstaver står f.eks (WII) bagefter. Dette er gjort, så man altid kan se til hvilken platform spillet er til, som man er inde og kigge på. Til billederne havde jeg det krav, at det skulle se officielt ud, så derfor står titlen af spillet på alle billederne. Disse er alle fundet på enten spillets officielle hjemmeside eller på billedesøgningen på Google. De fleste ved sidsnævnte og er som regel et billede af spilcoveret. Her passede jeg dog altid på, at hvis det for eksempel var et spil til f.eks. Xbox 360, der blev præsenteret, så skulle coverbilledet også være det til Xbox 360, og ikke et hvor der f.eks. stod Playstation 3 på. Hvis det bare var et andet billede, hvor der kun stod titlen på og ikke til hvilken platform, så blev det accepteret, og også i nogle tilfælde brugt på tværs af platforme, som f.eks. ved Lego Indiana Jones. 22 Jeg skalerede også de fleste billeder ned, så de fyldte mindre og ikke belaster systemet eller siderne tager lang tid at hente ned. Præsentationen af spillene er delt op i tre. Data, der kommer fra Biblioteket, fra spilskaberne og fra eksterne anmeldelser. Fra biblioteket Ved hver enkelt spil, har jeg taget allerede eksisterende metadata, og analyseret og simplificeret dem en smule, for at gøre det mere brugervenligt og 23 Taylor, s

13 For eksempel ser Assassin s Creed til PC sådan her ud i biblioteksbasen: Efter min behandling ser det derimod sådan her ud: Som det ses ovenover, så er der skåret en del fra. Systemkrav er nu i stedet et link, hvor man kan se disse informationer, der er ganske relevante, alt efter hvilken computer man har. For konsollernes vedkommende, er de informationer, der handler om hvilket udstyr, der skal bruges, skåret helt væk. Det er blevet gjort, fordi jeg synes det ser så rodet ud i biblioteksbasen, og hvis man for konsollernes vedkommende gerne vil se de informationer, kan det stadig lade sig gøre i biblioteksbasen. Men man burde mene, at de allerfleste, der har klikket sig ind på for eksempel et spil til Nintendo Wii, godt ved at man skal have sådan en maskine, for at kunne spille det. Til sidst er der så et link til biblioteksbasen, så at spilleren hurtigt kan komme til at reservere spillet. Ved at gøre materialet tilgængeligt på denne måde, er for at øge om sidens brugervenlighed og for at spare brugeren for at foretage søgninger i biblioteksbasen. 24 Fra spilskaberne 24 Taylor, s

14 Her er der blevet lagt et link til den officielle hjemmeside. Det er ikke alle spil, der har gode hjemmesider, men mange har indhold, der kan være brugbart for brugerne, så som forummer, opdateringer, og alt muligt andet. Desuden er der sigtet efter at få trailere implementeret på selve siden for hvert enkelt spil og efter platform. Ofte laver spilskaberne dog trailere, som de bruger til at reklamere for spillet på tværs af platforme og hvis det var tilfældet, så blev de accepteret og brugt. Fra eksterne anmeldere Til sidst er der anmeldelser fra både Danmark og udland. Fordi mediet er et meget visuelt medie, er videoanmeldelser prioriteret højt, da der blev søgt efter anmeldelser, og her var de danske naturligvis prioriteret højest. Der findes dog betydeligt flere udenlandske anmeldelser, og derfor er der et klart overtal af disse til stede. Der er sigtet efter 1-3 danske anmeldelser og det samme for de udenlandske. Hvis et spil har fået meget blandede anmeldelser, har jeg bevidst valgt at plukke nogle af de mere positive anmeldelser ud. Dette er gjort fordi, jeg ikke ville have, at præsentationen af spillene skulle have nogen skadelig effekt på udlånet af de enkelte spil. Ved nogle spil blev der dog kun fundet dårlige anmeldelser, og her blev der valgt ikke at have lidt færre anmeldelser med, end hvis det havde fået overvejende gode anmeldelser. Det var desuden vigtigt, at anmeldelsen altid passede til den platform, den blev lænket fra. Den samme spiltitel kan nemlig give forskellige spiloplevelser alt efter hvilken maskine, det bliver spillet på. Til PC bruger man måske tastatur og mus, til Xbox 360, Playstation 2 og 3 almindelige controllere, hvor man Nintendo Wii kan have en controller i hver hånd, som registrerer ens bevægelser. Derudover kan der være betydelige forskelle på det visuelle udtryk, idet de 5 slags platforme har forskellig grafisk formåen. Glostrup Bibliotek har f.eks. Kung Fu Panda til både Nintendo Wii og Xbox 360, men disse har fået ret forskellige anmeldelser. Den samme 14

15 anmeldelsesside, Game Chronicles har givet det karakteren 9/10 til Xbox 360, men kun 6/10 til Nintendo Wii. 25 Gratis spil Det var som sagt et ønske fra biblioteket om også at have links til spil på internettet. De så gerne, at man grupperede dem efter hvilken aldersgruppe, de passede til. Dette vurderede jeg dog til at blive for ressourcetungt, og hvilken målestok skulle jeg bruge for at vurdere dette? I stedet er jeg prøvet at gå efter kvalitet og grupperet efter genrer, der i forvejen er i brug ved beskrivelsen af spil i biblioteksbasen. Dog har jeg selv fundet på et par genrebeskrivelser, da dette er en slags spil, som jeg vurderede ville være spændende at have med, men som naturligvis ikke i forvejen er til stede som genrekategorier. Den første er Klassiske/retro, som er gamle spil, som ældre spillere kender fra 80 erne og 90 erne, som f.eks. spil man spillede på Commodore 64 eller de første Nintendo maskiner. Den anden er MMOPG (Massively multiplayer online game) som er spil, der kun kan spilles, hvis man er på nettet, og er derfor ikke kategoriseret i bibliotekssammenhæng, hvor man kun har fysisk håndgribelige spil. Genrerne står i alfabetisk orden, og de enkelte spil derunder lige så. For at siden ikke kun skulle bestå af tør tekst, har jeg lavet screenshots af et udpluk af spillene, som kan ses i højre side. Optimalt ville jeg gerne have billeder ved siden navn og beskrivelse, men denne mulighed var jeg ikke i stand til lave med Plone 2. Som det ser ud nu, kunne det eventuelt være ønskeligt, at når man klikkede på billedet, ville man blive ført videre til selv spillet, eller et større billede blev vist, men heller ikke disse muligheder, kunne lade sig gøre. I en uofficiel snak med Ane Schlage blev vi enige om, at der ikke skulle være spil, hvor der var alt for mange blinkende reklamer, hvor muligvis kan risikere at få spyware, hvis man får klikket et forkert sted på slærmen. Så selv om der var spil af høj kvalitet, hvor der var mange blinkende reklamer, så blev disse valgt fra. Spillene er udvalgt efter flere kriterier. Min egen subjektive holdning har jeg ikke kunne holde helt udenfor, så hvis jeg selv har fundet et spil fængende, og jeg har vurderet at også andre ville have det på samme måde, så er disse spil kommet med. Mange af spillene er valgt ud fra et princip om, hvis 25 og 15

16 mange kan lide det, så har det nok nogle kvaliteter. Her har jeg brugt de to tagging tjenester Delicious 26 og Digg 27 som indikator. Her blev der lavet søgninger som online game og lignende for at se, hvilke spil der var blevet tagget meget, hvorefter jeg selv inspicerede disse, før de kom på spilsiden. Andre spil er fundet mere tilfældigt, som da jeg faldt over Casual Gameplay Design Competition, som er en konkurrence i at lave Flash baserede spil. 28 Her er flere spændende og vanedannende spil, hvor jeg har valgt nogle af dem ud til spilsiden. Ved alle spillene står der en kort beskrivelse af dem. De er en slags abstract, hvor der kort og præcist prøves at beskrevet spillenes indhold. De er ikke informative, men snarere indikative, selv om de ikke er lige så indholdsrige, som traditionelle abstracts, der læner sig op af noget litteratur. 29 Her er der kun forsøgt at meget kort sætte brugeren i stand til at vurdere spillet. Derudover er der blevet anført, hvis spillet kræver noget særligt. Hvis det kræver registrering, hvilket mange af MMOPG-spillene gør, står dette. Andre kræver, at man downloader spillet, før det kan spillet, og i disse tilfælde, bliver der gjort opmærksom på dette. Ligesom bibliotekets egne spil har en aldersgrænse, er der nogle af de gratis spil, der har det. Ved nogle af MMOPG-spillene og et enkelt af strategi-spillene kan man på deres hjemmeside se, at det kræver en minimumsalder for at kunne spille spillet, og derfor står også dette, så yngre brugere ikke går forgæves i gang med at ville spille dem. Jeg ville gerne give mulighed for at brugere også kom med inputs. Her kunne man eksempelvis komme med kommentarer til spillene, give karakterer eller komme med forslag til andre gode spil, som man kunne medtage på siden. Således ville man kunne udskifte spil efter brugernes inputs og dermed gøre den mere dynamisk. For at dette skal fungere optimalt, kræver det en hel del brugere, der deltager aktivt. Derudover kræver det også mere af systemet, end hvad det på nuværende tidspunkt er i stand til. Derfor er der ikke gjort noget i denne retning, men det ville være noget Glostrup Bibliotek kunne overveje, hvis spilsiden fik en længerevarig levetid. 26 delicious.com 27 digg.com 28 Androvich 29 Madsen 16

17 Fokus på Til sidst på spilforsiden er det, jeg har valgt at kalde Fokus på: Nintendo Wii, hvor jeg har skrevet en lille artikel om denne konsol. Denne sektion tænkte jeg, at man kunne bruge til forskellige ting man vil have fokus på. Ane Schlage havde udtrykt et ønske om, at man kiggede på spil til piger, fordi hun ikke mente, at der ikke findes særlig mange af disse. 30 Det fik mig til at tænke på Nintendo Wii. Traditionelt er opfattelsen at computerspil er blevet spillet af drenge og unge mænd. Nintendo Wii har revolutioneret spilindustrien ved at den ikke henvender til denne gruppe, men til hele familien, og er meget lettere at gå til for folk, der ikke er vant til at spille computerspil, og herunder også mange piger. Dette har de haft stor succes med, og selv pensionister kan finde ud af at bruge maskinen, og Wii en er klart den mest sælgende 3. generationskonsol (hvor de to andre er Playstation 3 og Xbox 360). 31 For at holde stilen med at implementere videoer på siden, har jeg lagt én ind, som viser hvor højt nogle pensionister ovre i USA går op i et bowlingspil til Wii en. Dette skulle også tydeliggøre, at maskinens spil er lette at gå til, og afkræfte myten om, at computerspil er til unge mænd og drenge. Til sidst er der et link til alle bibliotekets spil til Wii, hvis brugeren har fået lyst til at låne et. På denne måde ville jeg vise, at computerspil (og Nintendo Wii) kan være for alle slags grupper og også piger. Tanken med denne sektion er, at den kan bruges til flere ting også. Man kunne som et eksempel, kigge på alle bibliotekets spil og plukke spil ud, der kan spilles af piger på tværs af platforme, hvis man ville være mere udførlig med sin fokus på denne gruppe. Den kunne dog også bruges til at sætte fokus på f.eks en spilgenre, spilserie e.l. og således sætte fokus på ældre spil i biblioteket, som måske ikke længere lånes så meget ud, og på denne måde måske skubbe til udlånstallet af disse spil. Slutinterview Efter at have præsenteret spilsiden for Biblioteket og den lå klar på hjemmesiden til brug, ville jeg gerne have reaktionen fra Frank Nørregaard og Ane Schlage, og om den levede op til deres 30 Bilag 1, svar Regan 17

18 forventninger og høre om mulighederne for dens eventuelle fremtid. Der var meget positiv respons fra dem begge, ligesom resten af stedets bibliotekarer ved præsentationen udtrykte overvejende tilfredshed. Ane Schlage kunne godt lide blandingen med tekst, billeder og film, hvor der virkede som om, der var blevet tænkt over tingene, som er blevet lagt på. Hun synes det var positivt, at den var let at gå til, men at man samtidig fik en fornemmelse for, at det var seriøs formidling. Dog så hun det minus, at den er relativt tung at vedligeholde, som betyder, at det er et område, der må blive opprioriteret. 32 Frank Nørreegaard var ligeledes meget positiv. Han kom ind på, at det var godt, at der er blevet gjort nogle overvejelser omkring hvilke spil, der er valgt ud til de gratis spil. At der er blevet sorteret efter, at der ikke måtte være for mange reklamer og lignende på de lænkede spil. Også at ved præsentationen af bibliotekets egen spil var der filmklip, som gør siden levende, nævnte han som noget godt, hvilket passer til at computerspillet levende og visuelt medie. Til Anes minus, ved at vedligeholdelsen var tung, sagde han, at dette var et område, som de bør opprioritere, men at det ikke var Ane, der skulle omarrangere sin egen tid, men at dette måtte komme fra oven. 33 Oprindeligt snakkede jeg med Glostrup Bibliotek om et projekt der omfattede virtuel formidling af både spil og film. Vi blev dog enige om, at jeg skulle koncentrere mig om spil, men at det godt kunne være, at man kunne bruge min spilside som inspiration til en eventuel fremtidig filmside. Frank kom ind på dette, da han reflekterede over de fremtidige følger af mit projekt. Han forestillede sig, at man måske fortsatte arbejdet med spilsiden i et halvt til et helt år, og så kunne man bruge den samme skabelon og fremgangsmåder til at lave en filmside også. 34 Alt i alt udtrykte de stor tilfredshed med produktet. Man havde en forventning og et billede af noget, som spilsiden, ifølge Frank Nørregaard, lever fuldt op til og mere. Dette også fordi, at han havde prøvet og søgt efter lignende hos en række andre biblioteker, som enten er ganske store biblioteker eller som han mente kunne være langt fremme i IT-udvikling. Her havde han ikke fundet 32 Bilag 2, svar 1.1 og Bilag 2, svar 1.2 og Bilag 2, svar 1.6 og

19 noget lignende, som kunne matche spilsiden. Nogle har prøvet en smule, men når det er så lidt gennemført, er det ikke noget, der trækkere brugere til. 35 Diskussion/problemer Plone Jeg stødte på mange problemer i mit arbejde med Plone. Da jeg startede på projektet, fik jeg at vide, at man ville få ny hjemmeside i uge 42, som var lavet i Plone 3 i stedet for Plone 2. Derfor ville jeg ikke gå i gang med at lave alt for meget i starten, da der måske skulle laves en del om, når man skulle arbejde med et nyt system med flere muligheder. Skiftet blev dog forsinket hele tiden, og er i skrivende stund stadig ikke en realitet. Den version af Plone, jeg arbejdede med voldte mig ofte problemer. Jeg foretrækker at arbejde med browseren Firefox, men jeg fandt langt henne i forløbet ud af, at noget jeg satte op i Firefox til at se ud på en bestemt måde, ikke nødvendigvis så ud på samme måde i Internet Explorer. Jeg ville have siden til at se ud som resten af Glostrup Biblioteks hjemmeside og derfor lavede jeg f.eks. links til at have mørkeblå farve med understreg. Det så ud som det skulle, men hvis jeg åbnede siden i Explorer, var understregen væk. På denne måde lærte jeg, at sådanne ting måtte laves i Explorer. Der var dog andre problemer med Explorer. Jeg var jo startet med at arbejde i Firefox og når man f.eks. skriver tekst til siden heri, laver den det i 1.0 linjeafstand, mens den i Explorer laver den i 1.5 linjeafstand. Derfor var det meste lavet med 1.0 linjeafstand, men hvis jeg skulle rette noget, eller sætte noget ind, mens jeg var inde i Explorer, kunne den finde på at ændre nogle af linjerne til 1.5 linjeafstand. Sådanne ting gjorde det nogle gange til en tung proces at arbejde med Plone, fordi jeg måtte skifte mellem browsere, og det slet ikke altid opførte sig logisk, så jeg skulle bruge tid på at gøre de samme ting flere. Nogle gange kunne den også finde på, at nu skulle skriften være større eller se anderledes ud end andre steder på siden, og ligemeget hvad jeg gjorde inde i html-koden, ville den ikke ændre på det, hvilket i nogle tilfælde betød, at jeg måtte bare slette det hele på vedkommende sted og lave det om igen. 35 Bilag 2, svar 2.2 og

20 Layoutmæssigt har der også været nogle problemer. Jeg havde oprindeligt tænkt at spillene skulle have flere billeder tilknyttet. Her var tanken, at det billede, man ser nu, skulle have samme plads i toppen, men at det skulle suppleres med nogle screenshots, f.eks. ude i siden eller i bunden af siden. Plone 2 har 8 layoutmuligheder, som man er tvunget til at vælge mellem. Efter at have prøvet dem alle, valgte jeg det, som havde ét stort i toppen og flere små i bunden. Problemet var dog, at de små var for små. Dette ville ikke gøre noget, hvis bare man kunne klikke på dem, og de så blev vist i fuld størrelse. Det kunne man ikke, men man måtte højreklikke på dem, og vælge vis billede for at se dem i fuld størrelse. Det syntes jeg var for besværligt, og det blev derfor valgt fra. I forhold til at man skal kunne lave disse poster relativt hurtigt, er det i den sidste ende dog fornuftigt nok at holde sig til det ene billede, og ikke at skulle bruge tid på at finde screenshots. De problemer jeg har haft med Plone skal ikke udelukkes at komme fra egne manglende evner, men jeg tror det meste af det er systemets skyld, og at det havde været mere problemfrit, hvis arbejdet havde foregået med Plone 3, som også har flere muligheder. Alt var dog ikke problematisk. Implementationen af videoer gik overraskende let. Her skulle man blot finde det, der hedder Embed, hvor der er en html-kode, som man kopierer og sætter ind på det rigtige sted i Plone, når man har valgt at få det vist i html-format. Ting, der aldrig blev til noget eller kunne have været anderledes Forsiden så oprindelig anderledes ud, end den nu gør. Oprindeligt ville jeg have de fem platforme stillet ved siden af hinanden, med deres respektive spil listet nedenunder. 36 Jeg havde tjekket udseendet i min egen samt den computer, der blev gjort tilgængelig for mig på Glostrup Bibliotek, men da jeg så den på en tredje computer, opdagede jeg, at den så helt anderledes ud. Pludselig var et stort, tomt hul i midten med billederne stadig ude i højre side. Når man så scrollede langt ned, kom teksten endelig. Derfor ser den i stedet ud, som den gør nu, hvilket jeg nu selv synes ser mere pænt og rent ud, end den tidligere løsning, så det var nok kun for det bedste. Jeg havde brugt tabeller i Plone til den tidligere løsning, hvor jeg havde skjult rammerne. Hvis jeg ville omarrangere 36 Bilag 3 20

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5 Kommunikation/IT Samfundsfag Frederik Adamsen, 3.5 Contents Problemanalyse... 3 Projektmål og produktmål... 3 Diskussion og valg af løsning... 3 Platform... 4 Udformning... 4 Skitser... 6 Typografi og

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

ipad let øvede, modul 10

ipad let øvede, modul 10 12052014AS ipad for let øvede modul 10 Underholdning på ipad TV og Podcasting Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin NB: Det vigtigste at forstå, når du arbejder med blogs, er at der er et interface, hvor du arbejder og et interface, som læsere/brugere

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop susanne.lund.mikkelsen@koege.dk Køge Bibliotekerne Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014 Desktop Se brugertestvideoerne på usertribe.dk / Brugernavn: karenmonies@gmail.com / Adgangskode:

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 2 NemId, E-boks, borger.dk Internet Hjemmeopgave 2 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Internet Kablede forbindelser

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere