Virtuel formidling af spil på Glostrup Bibliotek. Projektrapport til det erhvervsrelaterede projekt, 7. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virtuel formidling af spil på Glostrup Bibliotek. Projektrapport til det erhvervsrelaterede projekt, 7. semester"

Transkript

1 Projektrapport til det erhvervsrelaterede projekt, 7. semester Studerende: Terji Jensen Antal ord: Produktet denne rapport omhandler findes på: 1

2 Abstract Denne rapport er skrevet til det projekt der blev lavet på Glostrup Bibliotek i den sidste tredjedel af Glostrup Bibliotek ville have et forslag til, hvordan man kunne formidle computerspil virtuelt via deres hjemmeside. Gennem skriftlig teori og kvalitative interviews af biblioteksansatte, blev der lavet en spilside på bibliotekets hjemmeside, som behandlede de ca. 40 nyeste af biliotekets spil. Disse blev præsenteret med flere værdiforøgende elementer, som forædlede metadata og relevante links og implementerede videoer. Der blev også lavet en side, hvor der lænkes til forskellige slags spil på internettet. 2

3 Indholdsfortegnelse Abstract s. 2 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 4 Problemformulering s. 5 Metode s. 5 Startinterview s. 8 Valg af emne og målgruppe s. 9 Præsentation af spilsiden s. 11 Slutinterview s. 17 Diskussion/problemer s. 19 Konklusion s. 22 Anvendte kilder s. 23 Bilag 1 s. 25 Bilag 2 s. 29 Bilag 3 s. 31 3

4 Indledning Med biblioteksloven fra 2003 blev de forskellige medier i biblioteker sidestillet. Det vil sige at man i bibliotekerne i principppet skal formidle medier som film og computerspil på lige fod med bøgerne. På Glostrup Bibliotek følte man ikke, at filmene og computerspil bliver formidlet i samme omfang som nogel af de andre medier. Derfor havde de et ønske om at få et forslag til hvordan man kan løfte formidlingen af disse medier. Det var også et ønske fra deres side, at det skulle være virtuel formidling. Efter en diskussion med Glostrup Bibliotek blev der aftalt, at fokusere på computerspillene, og hvis modellen var brugbar, så kunne man eventuelt lave formidlingen af film nogenlunde efter samme principper. Der blev derfor aftalt at lave en spilside på deres hjemmeside, og arbejdet skulle foregå med deres CMS, som er Plone. I forvejen var der ikke særlig meget fokus på computerspil på deres hjemmeside. Fra voksenafdelingen var der blot et link fra Nye materialer til de nyeste cd-rom er. 1 Fra børn og unge afdelingen har de noget lignende, hvor man lænker til nyeste Playstation 2 spil og nyeste PC-spil. 2 For begge gælder, at det blot er links til biblioteksdatabasen med en søgekode tilknyttet, så man kan De havde fra Glostrup Biblioteks side ønske om en levende side, som afspejlede det computerspillende som et visuelt medie. Derfor måtte der gerne være billeder og videoer på siden. Hvis der kunne blive tid til det, måtte der derudover også gerne lænkes til gratisspil på nettet. Jeg havde selv en forestilling om, at brugeren, når han kommer ind på det enkelte spil på siden, fik de informationer, han skal bruge på selve siden ved at samle relevante metadata, links, billeder og videoer. Fordi at spil efterhånden bliver spillet af en aldersmæssigt meget bred målgruppe, blev denne, efter aftale med biblioteket, sat meget bred. Kun spil til de aller yngste ville blive eksluderet. Som en afgrænsning, valgte jeg at tage alle de indkøbte spil fra 2008 og enkelte spil fra 2007 og behandle

5 disse på spilsiden. Derfor er tilgangen til spilsiden både fra Inspiration som er henvendt til de voksne og fra Børn og unge. For at spilsiden kan leve videre, var det ønskeligt, at den kunne blive holdt opdateret uden at skulle bruge for mange ressourcer på det. Problemformulering Glostrup Bibliotek syntes ikke at computerspil fik nok plads i deres formidling. Derfor blev min opgave, at foreslå hvordan man kan formidle disse virtuelt på deres hjemmeside. Det var desuden et ønske, at de kunne fortsætte, hvad jeg satte i gang, men da de ikke kan ofre særlig meget tid til det, skulle mit produkt formes sådan, at dette kunne være muligt uden at bruge for mange ressourcer på det. Metode Interviews Der blev lavet to interviews med de samme to personer samtidig. Afdelingslederen, Frank Nørregaard og ansvarlig for spilindkøb til voksenafdelingen, Ane Schlage. Der blev lavet et startinterview, som skulle hjælpe til at klarlægge indholdet af spilsiden, og et slutinterview efter spilsiden var blevet præsenteret for dem. Slutinterviewet skulle afklare, hvad de syntes om spilsiden, og hvad der eventuelt skulle ske med den i fremtiden. De to interviews var såkaldte synkrone ansigt til ansigt interviews. Denne form har den bagdel, at man skal bruge ressourcer på at rejse til, hvor man skal interviewe, men idet jeg alligevel ofte var på stedet, var det et oplagt valg, og så får man straks svarene modsat en asynkron interviewform som f.eks. mailinterviews. 3 Man har desuden ved ansigt til ansigt interviews i højere grad, end ved andre slags interviews, muligheden for at skabe en god stemning, hvilket kan være en fordel for at få dem i snak. 4 Derudover har man også den fordel, at man kan spørge ind til ting, der i løbet af interviewet kan forekomme og straks få svar på dette. 3 Opdenakker, i Ibid 5

6 Der blev overvejende brugt åbne spørgsmål i det første interview, da jeg gerne ville have dem i snak og prøve at få klarlagt så meget som muligt, om deres ønsker til en spilside. I løbet af interviewet er der dog naturligt kommet spørgsmål, der har været lukkede, når jeg skulle spørge ind til noget eller have klarificeret noget. Også ved det andet interview var der sigtet efter åbne spørgsmål, hvor jeg nu ønskede at få alle deres tanker frem, positive, for at se hvad, de syntes fungerede, men også negative, så jeg kunne rette nogle ting til, hvis det var nødvendigt. De åbne spørgsmål er altså valgt, fordi de så selv kan komme i snak, uden at have muligheden for at svare med et kort ja eller nej. 5 I praksis blev det dog kun til det ene spørgsmål, fordi de var så snakkesalige, at de kom ind på alle de ting, jeg ville vide. Interviewsene blev optaget med deres tilladelse. Dette blev gjort, fordi det er lettere og mere præcist end for eksempel at tage notater. 6 Plone Spilsiden skulle laves i Plone 2.0 som er det Content Management System, der bliver brugt til bibliotekets hjemmeside. Jeg fik en lille introduktion af en af bibliotekets ansatte, og der var desuden på biblioteket en manual til Plone. Plone reagerede dog ikke altid, som manualen foreskrev, så det blev for det meste bare at prøve sig frem, og hvis jeg ikke fik noget at vide, så fik jeg hjælp fra nogen på stedet. I mit arbejde med Plone, var det ofte, jeg skulle have med html sprog at gøre, men i stedet for at bruge ressourcer på at lære dette sprog, har jeg taget det som det kom og slået ting op på nettet, når jeg fik brug for det. Udformning og værdiforøgelse For at afgrænse, valgte jeg at tage de spil biblioteket havde købt fra 2008, hvilket i starten af december var lidt over 40 spil, som er præsenteret på siden. Flere steder, er spillene sorteret alfabetisk og her er der blevet brugt de alfabetiseringsregler, der er udarbejdet af Det Danske Katalogregeludvalg. 7 5 McNamara 6 Opdenakker, i 2.1 6

7 Der forekommer desuden mange metadata, som abstracts, genrer, antal spillere m.m. Her er der blevet valgt at bruge de data, der allerede står i biblioteksbasen. Dette for at gøre det lettere og hurtigere at lægge nye spil ind i spilsiden, så man ikke selv skal til at producere og bruge særligt mange ressourcer på det. Ved de enkelte spilposter er der desuden blevet brugt Robert S. Taylors værdiforøgelsesmodeller som som inspiration til udformningen af dem. 8 The user (client customers, etc.) is defined as an agent who actively seeks (or receives) information from a formal information system in order to achieve som objective... The user s primary criterion in judging the usefulness of the system is cost savings-savings in time, dollars, energy, and so forth. 9 Ovenstående beskriver ganske fint den vision jeg havde med præsentationen af spillene og spilsiden generelt. Især det at brugeren skal få lige de informationer, han har brug for uden at skulle ud og søge efter mere. Når man skal navigere rundt på siden, har det desuden været vigtigt, at man kommer nemt frem og tilbage mellem forside, spilposter og oversigt over spillene til hver enkelt platform. Derfor er der, når man eksempelvis er inde på et Nintendo Wii spil, de øvrige Wii spil ude i venstre kolonne, så man nemt kan navigere mellem disse. Her er der i venstre kolonne også link tilbage til spilforsiden, både under de listede spil, men også som fast underpunkt i Inspiration. Der er desuden blevet brugt elementer fra sider, jeg selv benytter mig af og finder funktionelle. Disse bliver ikke alle navngivet, men er til stede ved at udformningen af spilsiden og spilposterne også er præget af min egen subjektive holdning til hvad sådanne sider bør indeholde. 7 Det Danske Katalogregeludvalg 8 Taylor, kap Taylor, s

8 Startinterview Ud fra det første interview kom de to interviewede ind på flere ting, som man havde af ønsker af en spilside. De udtrykte ønsker om, at formidlingen af spil blev mere levende. På daværende tidspunkt blev der ikke gjort særlig meget ud af formidlingene af computerspil. Derfor syntes de, at man bør tage biblioteksloven seriøst og lade medierne være sidestillet. Computerspil er et medie, som mange bruger, men det er ikke sikkert, at de ved, at dette medie findes tilgængeligt på biblioteket. Derfor var dette en mulighed for at give dette medie yderligere opmærksomhed. En måde at gøre dette på er virtuelt. Her kan der findes brugere, der måske kommer knap så meget i det fysiske biblioteket, men hvis disse kommer på bibliotekets hjemmeside, så vil dette være en mulighed for dem at få øjnene op for at dette medie også bliver formidlet af biblioteket. 10 Angående udlån af spil på biblioteket, så kan de se på de spil, der kommer ind efter udlån, at der er spil, der bliver udlånt. Dog mener de ikke, at spillene ikke er i nærheden af filmudlånet og at spillene i børnebiblioteket bliver mere udlånt, end dem i voksenafdelingen. Dette bliver underbygget af, at der ofte er mange spil i voksenafdelingen, der ikke er udlånt. Om dette skyldes forkerte indkøb ved de ikke. Det kan skyldes, at de voksne simpelthen køber de spil, der tager lang tid at gennemføre, eller kan spilles med jævne mellemrum. 11 Spil henvender sig typisk til det mandlige køn, ifølge Ane Schlage, men hun kunne godt tænke sig fra spilsiden, at der kom fokus på pigerne, så det ikke kun henvender sig mod det sædvanlige segment. 12 Her underbyggede Frank Nørregaard med, at det kunne være godt, hvis man ikke kun købte sædvanlige slags spil til det typiske segment, men derimod købte og dernæst formidlede, så man kunne ramme en bredere målgruppe. 13 Det kan også være et problem, at man er begrænset af de spil, som bliver udbudt til biblioteket. Man er bundet af, at man kun kan købe ind hos dem, der har vundet licitationerne til at udbyde spillene. 10 Bilag 1, svar 1.1, 1.2 og Bilag 1, svar 2.1, 2.2, 2.3 og Bilag 1, svar Bilag 1, svar 4.2 8

9 Man er derudover bundet af, at der kun kan købes de spil, der bliver forhandlet licenser til. Biblioteket kan ikke selv gå ud finde et spil ved en tilfældig forretning. Dertil kommer at prisen er ganske høj i forhold til alt muligt andet materiale. Spillene koster omkring kr. og kommer i visse tilfælde også ud til flere platforme på en gang. Så er man tvunget til at vurdere til hvilken platform, man skal købe til. Det bliver ifølge Ane Schlage lidt spredt, til hvad man så køber til. Der findes ikke rigtig nogen overordnet materialepolitik, som man køber spil ud fra. Hun må gå efter, hvad der bliver udbudt, og hvad der får gode anmeldelser. Frank Nørregaard underbygger dette med, at kravler sig stille roligt frem på spilområdet. Det er ikke lige som det store udbud, der findes til bøger. Her taler man i meget højere grad om udvælgelse, selektion og materialevalgspolitik. På spilområdet må man i langt højere grad gå ud fra, hvad man overhovedet kan få fat i. 14 Da jeg mødtes med repræsentanter fra biblioteket første gang, udtrykte de et ønske om måske at lænke til gratis spil online. Til dette underbyggede Frank Nørregaard og Ane Schlage videre om, at gerne så nogle selektions- og kvalitetsvurderinger bag ved. Ligesom man vurderer hjemmesider og netpublikationer, som bliver lagt i biblioteksbasen. Desuden så de gerne, at man vurderede spillene efter hvem spillene passer til. F.eks. at at der var en gruppering af spil, der er gode til 15 til 18 årige piger. De så derfor gerne, at der var en slags servicedeklaration i aldersgrupperne, hvor der ligger noget kvalitetsvurdering og og fortolkning inde over det. Dette ville dog medføre, at det kunne blive abejdskrævende, og at der her ligger en balancegang mellem at kunne producere en sådan side uden alt for mange ressourcer, og at have noget som man kan stå ved. 15 Valg af emne og målgruppe Valget af målgruppen er blevet til at omfatte næsten alle. Ekskluderet er kun de alleryngste. Tilgangen til spilsiden er altså både fra hjemmesidens voksensektion og fra børn og unge-sektionen. Dette blev allerede aftalt i den indledende snak, jeg havde med biblioteket, også fordi jeg selv syntes det ville være mest spændende at lave en spilside, der ikke nødvendigvis henvender sig til en særlig aldersgruppe, men prøver at favne aldersmæssigt bredt. 14 Bilag 1, svar 5.2, 5.3 og Bilag 1, svar 7.1, 7.2 og 9.1 9

10 Jeg ved af min egne erfaringer som 30-årig, at det ikke kun er børn, der får fornøjelse ud af computerspil. Jeg selv og min egen omgangskreds på min alder, er vokset op med at spille, og spil er, for mange i min generation, derfor også en naturlig del af vores medieudvalg. Flere undersøgelser virker til at understøtte dette. For eksempel viser en undersøgelse fra Entertainment Software Association (den amerikanske sammenslutning af spilproducenter), at halvdelen af de amerikanske computerspillere er mellem 18 og 49 år, mens næsten en fjerdedel er over 50 år. 16 Bibliotekslovgivningen afspejler hvor langt computerspillet er kommet som medie, idet det nu er blevet sidestillet andre medier og er blandt de medier, der er obligatoriske for folkebibliotekerne at tilbyde. 17 På verdensplan er spilindustrien meget stor og det bliver mere og mere mainstream. Dette afspejles for eksempel i antallet af trailers man i dag ser i fjernsynet og i biografen for computerspil. Det ses også i antallet af solgte spil og konsoller, og i 2007 solgte man så meget, at man nærmede sig filmog musikindustrien i størrelse. Hvor musik industrien vækst faldt med -10 procent og filmindustrien voksede med 1,8 procent, voksede spilindustrien med hele 28,4 procent. 18 Et eksempel med hvor bred målgruppen for computerspil er blevet, ses også med den succes spilkonsollen Nintendo Wii har fået. Som der kan ses på spilsidens forside, 19 har Wii en formået at fange aldersgrupper, der går helt op i pensionsalderen, hvilket bekræfter, at man, som med musik og film, godt kan få de fleste aldersgrupper til at bruge computerspillet som medie. 16 Reinhardt 17 Biblioteksstyrelsen, kap Bangeman

11 Præsentation af spilsiden Forsiden Når man klikker sig ind på spilsidens forside, er der først en lille beskrivelse af, hvad dette er for sted. Dette er gjort, så man bliver bevidst om, at siden er dybere, end hvad man kun lige ser på forsiden. Nedenunder finder man det, der er kernen i spilsiden, nemlig de spil, der bliver præsenteret. Her er de 5 platforme, som biblioteket på nuværende tidspunkt køber spil til. Når man klikker ind på disse, finder man spillene for hver enkelt platform. De står alle i alfabetisk rækkefølge, modsat kronologisk rækkefølge. Dette er gjort blandt andet for at gøre siden nem at vedligeholde, men også fordi, at de spil, der er de nyligst indkøbte, helst ikke stå ved siden af hinanden. Det kan nemlig forestilles, at en bruger, der vil låne spillene, tager dem i rækkefølge oppefra, vil kunne blive frustreret over spil, der ikke er kommet endnu, men kun kan reserveres. I stedet for kun at have spiltitlerne stående her, har jeg den første linje eller to med fra abstractet. Dette er kun gjort fordi, jeg syntes det ellers så for nøgent ud. De enkelte spil Oprindeligt var min tanke, at præsentationen af spillene skulle formes sådan, som jeg selv ville have en sådanne fremstillet for mig, når jeg har informationsbehov omkring et medie. Jeg spiller selv computerspil, men det er især omkring film, jeg plejer at ville have værdiforøgende elementer, når jeg skal til at rekvirere disse. Derfor har jeg mine faste steder på internettet, hvor jeg søger disse informationer. Især på The Internet Movie Database 20 finder jeg de metadata, jeg vil præsenteres for, samtidig med at man lænker til eksterne kilder, billeder og meget mere. Nogle af disse ting ville jeg også prøve at tilknytte spilsiden. Dette falder også i tråd med Robert S. Taylors model for værdiforøgelse, der siger, at et interface skal vise de værdier, der er tilføjet af systemet, for at være brugeren behjælpelig med at træffe sine valg. 21 Dette er lige præcis, hvad jeg ønsker af de steder, jeg besøger på internettet, når jeg skal låne Taylor, s. 49, figur

12 eller købe et medie. Derfor ville jeg gerne samle relevante ting på ét sted, så brugeren ikke selv behøver eksempelvis at google sig til oplysningerne. Samtidig skulle den gerne afspejle computerspillet som et levende og farverigt medie, hvilket også var et ønske fra Glostrup Biblioteks side. Derfor er der billeder af spillene, samt implementede trailere og videoanmeldelser, hvor disse har været til at finde. Overskriften for hvert eneste spil er kun med store bogstaver. Dette er ikke med min gode vilje, men noget systemet insisterede på. Efter disse store bogstaver står f.eks (WII) bagefter. Dette er gjort, så man altid kan se til hvilken platform spillet er til, som man er inde og kigge på. Til billederne havde jeg det krav, at det skulle se officielt ud, så derfor står titlen af spillet på alle billederne. Disse er alle fundet på enten spillets officielle hjemmeside eller på billedesøgningen på Google. De fleste ved sidsnævnte og er som regel et billede af spilcoveret. Her passede jeg dog altid på, at hvis det for eksempel var et spil til f.eks. Xbox 360, der blev præsenteret, så skulle coverbilledet også være det til Xbox 360, og ikke et hvor der f.eks. stod Playstation 3 på. Hvis det bare var et andet billede, hvor der kun stod titlen på og ikke til hvilken platform, så blev det accepteret, og også i nogle tilfælde brugt på tværs af platforme, som f.eks. ved Lego Indiana Jones. 22 Jeg skalerede også de fleste billeder ned, så de fyldte mindre og ikke belaster systemet eller siderne tager lang tid at hente ned. Præsentationen af spillene er delt op i tre. Data, der kommer fra Biblioteket, fra spilskaberne og fra eksterne anmeldelser. Fra biblioteket Ved hver enkelt spil, har jeg taget allerede eksisterende metadata, og analyseret og simplificeret dem en smule, for at gøre det mere brugervenligt og 23 Taylor, s

13 For eksempel ser Assassin s Creed til PC sådan her ud i biblioteksbasen: Efter min behandling ser det derimod sådan her ud: Som det ses ovenover, så er der skåret en del fra. Systemkrav er nu i stedet et link, hvor man kan se disse informationer, der er ganske relevante, alt efter hvilken computer man har. For konsollernes vedkommende, er de informationer, der handler om hvilket udstyr, der skal bruges, skåret helt væk. Det er blevet gjort, fordi jeg synes det ser så rodet ud i biblioteksbasen, og hvis man for konsollernes vedkommende gerne vil se de informationer, kan det stadig lade sig gøre i biblioteksbasen. Men man burde mene, at de allerfleste, der har klikket sig ind på for eksempel et spil til Nintendo Wii, godt ved at man skal have sådan en maskine, for at kunne spille det. Til sidst er der så et link til biblioteksbasen, så at spilleren hurtigt kan komme til at reservere spillet. Ved at gøre materialet tilgængeligt på denne måde, er for at øge om sidens brugervenlighed og for at spare brugeren for at foretage søgninger i biblioteksbasen. 24 Fra spilskaberne 24 Taylor, s

14 Her er der blevet lagt et link til den officielle hjemmeside. Det er ikke alle spil, der har gode hjemmesider, men mange har indhold, der kan være brugbart for brugerne, så som forummer, opdateringer, og alt muligt andet. Desuden er der sigtet efter at få trailere implementeret på selve siden for hvert enkelt spil og efter platform. Ofte laver spilskaberne dog trailere, som de bruger til at reklamere for spillet på tværs af platforme og hvis det var tilfældet, så blev de accepteret og brugt. Fra eksterne anmeldere Til sidst er der anmeldelser fra både Danmark og udland. Fordi mediet er et meget visuelt medie, er videoanmeldelser prioriteret højt, da der blev søgt efter anmeldelser, og her var de danske naturligvis prioriteret højest. Der findes dog betydeligt flere udenlandske anmeldelser, og derfor er der et klart overtal af disse til stede. Der er sigtet efter 1-3 danske anmeldelser og det samme for de udenlandske. Hvis et spil har fået meget blandede anmeldelser, har jeg bevidst valgt at plukke nogle af de mere positive anmeldelser ud. Dette er gjort fordi, jeg ikke ville have, at præsentationen af spillene skulle have nogen skadelig effekt på udlånet af de enkelte spil. Ved nogle spil blev der dog kun fundet dårlige anmeldelser, og her blev der valgt ikke at have lidt færre anmeldelser med, end hvis det havde fået overvejende gode anmeldelser. Det var desuden vigtigt, at anmeldelsen altid passede til den platform, den blev lænket fra. Den samme spiltitel kan nemlig give forskellige spiloplevelser alt efter hvilken maskine, det bliver spillet på. Til PC bruger man måske tastatur og mus, til Xbox 360, Playstation 2 og 3 almindelige controllere, hvor man Nintendo Wii kan have en controller i hver hånd, som registrerer ens bevægelser. Derudover kan der være betydelige forskelle på det visuelle udtryk, idet de 5 slags platforme har forskellig grafisk formåen. Glostrup Bibliotek har f.eks. Kung Fu Panda til både Nintendo Wii og Xbox 360, men disse har fået ret forskellige anmeldelser. Den samme 14

15 anmeldelsesside, Game Chronicles har givet det karakteren 9/10 til Xbox 360, men kun 6/10 til Nintendo Wii. 25 Gratis spil Det var som sagt et ønske fra biblioteket om også at have links til spil på internettet. De så gerne, at man grupperede dem efter hvilken aldersgruppe, de passede til. Dette vurderede jeg dog til at blive for ressourcetungt, og hvilken målestok skulle jeg bruge for at vurdere dette? I stedet er jeg prøvet at gå efter kvalitet og grupperet efter genrer, der i forvejen er i brug ved beskrivelsen af spil i biblioteksbasen. Dog har jeg selv fundet på et par genrebeskrivelser, da dette er en slags spil, som jeg vurderede ville være spændende at have med, men som naturligvis ikke i forvejen er til stede som genrekategorier. Den første er Klassiske/retro, som er gamle spil, som ældre spillere kender fra 80 erne og 90 erne, som f.eks. spil man spillede på Commodore 64 eller de første Nintendo maskiner. Den anden er MMOPG (Massively multiplayer online game) som er spil, der kun kan spilles, hvis man er på nettet, og er derfor ikke kategoriseret i bibliotekssammenhæng, hvor man kun har fysisk håndgribelige spil. Genrerne står i alfabetisk orden, og de enkelte spil derunder lige så. For at siden ikke kun skulle bestå af tør tekst, har jeg lavet screenshots af et udpluk af spillene, som kan ses i højre side. Optimalt ville jeg gerne have billeder ved siden navn og beskrivelse, men denne mulighed var jeg ikke i stand til lave med Plone 2. Som det ser ud nu, kunne det eventuelt være ønskeligt, at når man klikkede på billedet, ville man blive ført videre til selv spillet, eller et større billede blev vist, men heller ikke disse muligheder, kunne lade sig gøre. I en uofficiel snak med Ane Schlage blev vi enige om, at der ikke skulle være spil, hvor der var alt for mange blinkende reklamer, hvor muligvis kan risikere at få spyware, hvis man får klikket et forkert sted på slærmen. Så selv om der var spil af høj kvalitet, hvor der var mange blinkende reklamer, så blev disse valgt fra. Spillene er udvalgt efter flere kriterier. Min egen subjektive holdning har jeg ikke kunne holde helt udenfor, så hvis jeg selv har fundet et spil fængende, og jeg har vurderet at også andre ville have det på samme måde, så er disse spil kommet med. Mange af spillene er valgt ud fra et princip om, hvis 25 og 15

16 mange kan lide det, så har det nok nogle kvaliteter. Her har jeg brugt de to tagging tjenester Delicious 26 og Digg 27 som indikator. Her blev der lavet søgninger som online game og lignende for at se, hvilke spil der var blevet tagget meget, hvorefter jeg selv inspicerede disse, før de kom på spilsiden. Andre spil er fundet mere tilfældigt, som da jeg faldt over Casual Gameplay Design Competition, som er en konkurrence i at lave Flash baserede spil. 28 Her er flere spændende og vanedannende spil, hvor jeg har valgt nogle af dem ud til spilsiden. Ved alle spillene står der en kort beskrivelse af dem. De er en slags abstract, hvor der kort og præcist prøves at beskrevet spillenes indhold. De er ikke informative, men snarere indikative, selv om de ikke er lige så indholdsrige, som traditionelle abstracts, der læner sig op af noget litteratur. 29 Her er der kun forsøgt at meget kort sætte brugeren i stand til at vurdere spillet. Derudover er der blevet anført, hvis spillet kræver noget særligt. Hvis det kræver registrering, hvilket mange af MMOPG-spillene gør, står dette. Andre kræver, at man downloader spillet, før det kan spillet, og i disse tilfælde, bliver der gjort opmærksom på dette. Ligesom bibliotekets egne spil har en aldersgrænse, er der nogle af de gratis spil, der har det. Ved nogle af MMOPG-spillene og et enkelt af strategi-spillene kan man på deres hjemmeside se, at det kræver en minimumsalder for at kunne spille spillet, og derfor står også dette, så yngre brugere ikke går forgæves i gang med at ville spille dem. Jeg ville gerne give mulighed for at brugere også kom med inputs. Her kunne man eksempelvis komme med kommentarer til spillene, give karakterer eller komme med forslag til andre gode spil, som man kunne medtage på siden. Således ville man kunne udskifte spil efter brugernes inputs og dermed gøre den mere dynamisk. For at dette skal fungere optimalt, kræver det en hel del brugere, der deltager aktivt. Derudover kræver det også mere af systemet, end hvad det på nuværende tidspunkt er i stand til. Derfor er der ikke gjort noget i denne retning, men det ville være noget Glostrup Bibliotek kunne overveje, hvis spilsiden fik en længerevarig levetid. 26 delicious.com 27 digg.com 28 Androvich 29 Madsen 16

17 Fokus på Til sidst på spilforsiden er det, jeg har valgt at kalde Fokus på: Nintendo Wii, hvor jeg har skrevet en lille artikel om denne konsol. Denne sektion tænkte jeg, at man kunne bruge til forskellige ting man vil have fokus på. Ane Schlage havde udtrykt et ønske om, at man kiggede på spil til piger, fordi hun ikke mente, at der ikke findes særlig mange af disse. 30 Det fik mig til at tænke på Nintendo Wii. Traditionelt er opfattelsen at computerspil er blevet spillet af drenge og unge mænd. Nintendo Wii har revolutioneret spilindustrien ved at den ikke henvender til denne gruppe, men til hele familien, og er meget lettere at gå til for folk, der ikke er vant til at spille computerspil, og herunder også mange piger. Dette har de haft stor succes med, og selv pensionister kan finde ud af at bruge maskinen, og Wii en er klart den mest sælgende 3. generationskonsol (hvor de to andre er Playstation 3 og Xbox 360). 31 For at holde stilen med at implementere videoer på siden, har jeg lagt én ind, som viser hvor højt nogle pensionister ovre i USA går op i et bowlingspil til Wii en. Dette skulle også tydeliggøre, at maskinens spil er lette at gå til, og afkræfte myten om, at computerspil er til unge mænd og drenge. Til sidst er der et link til alle bibliotekets spil til Wii, hvis brugeren har fået lyst til at låne et. På denne måde ville jeg vise, at computerspil (og Nintendo Wii) kan være for alle slags grupper og også piger. Tanken med denne sektion er, at den kan bruges til flere ting også. Man kunne som et eksempel, kigge på alle bibliotekets spil og plukke spil ud, der kan spilles af piger på tværs af platforme, hvis man ville være mere udførlig med sin fokus på denne gruppe. Den kunne dog også bruges til at sætte fokus på f.eks en spilgenre, spilserie e.l. og således sætte fokus på ældre spil i biblioteket, som måske ikke længere lånes så meget ud, og på denne måde måske skubbe til udlånstallet af disse spil. Slutinterview Efter at have præsenteret spilsiden for Biblioteket og den lå klar på hjemmesiden til brug, ville jeg gerne have reaktionen fra Frank Nørregaard og Ane Schlage, og om den levede op til deres 30 Bilag 1, svar Regan 17

18 forventninger og høre om mulighederne for dens eventuelle fremtid. Der var meget positiv respons fra dem begge, ligesom resten af stedets bibliotekarer ved præsentationen udtrykte overvejende tilfredshed. Ane Schlage kunne godt lide blandingen med tekst, billeder og film, hvor der virkede som om, der var blevet tænkt over tingene, som er blevet lagt på. Hun synes det var positivt, at den var let at gå til, men at man samtidig fik en fornemmelse for, at det var seriøs formidling. Dog så hun det minus, at den er relativt tung at vedligeholde, som betyder, at det er et område, der må blive opprioriteret. 32 Frank Nørreegaard var ligeledes meget positiv. Han kom ind på, at det var godt, at der er blevet gjort nogle overvejelser omkring hvilke spil, der er valgt ud til de gratis spil. At der er blevet sorteret efter, at der ikke måtte være for mange reklamer og lignende på de lænkede spil. Også at ved præsentationen af bibliotekets egen spil var der filmklip, som gør siden levende, nævnte han som noget godt, hvilket passer til at computerspillet levende og visuelt medie. Til Anes minus, ved at vedligeholdelsen var tung, sagde han, at dette var et område, som de bør opprioritere, men at det ikke var Ane, der skulle omarrangere sin egen tid, men at dette måtte komme fra oven. 33 Oprindeligt snakkede jeg med Glostrup Bibliotek om et projekt der omfattede virtuel formidling af både spil og film. Vi blev dog enige om, at jeg skulle koncentrere mig om spil, men at det godt kunne være, at man kunne bruge min spilside som inspiration til en eventuel fremtidig filmside. Frank kom ind på dette, da han reflekterede over de fremtidige følger af mit projekt. Han forestillede sig, at man måske fortsatte arbejdet med spilsiden i et halvt til et helt år, og så kunne man bruge den samme skabelon og fremgangsmåder til at lave en filmside også. 34 Alt i alt udtrykte de stor tilfredshed med produktet. Man havde en forventning og et billede af noget, som spilsiden, ifølge Frank Nørregaard, lever fuldt op til og mere. Dette også fordi, at han havde prøvet og søgt efter lignende hos en række andre biblioteker, som enten er ganske store biblioteker eller som han mente kunne være langt fremme i IT-udvikling. Her havde han ikke fundet 32 Bilag 2, svar 1.1 og Bilag 2, svar 1.2 og Bilag 2, svar 1.6 og

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE

EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE Læsning af Rejsemagasinet Escape på ipad. Eyetrackingundersøgelse i samarbejde med Berlingske Media. Af Peter From Jacobsen 1 Indhold Om undersøgelsen

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

E-Usability and Science Theory module.

E-Usability and Science Theory module. E-Usability and Science Theory module. E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Morten Schnedler, Susanne Ryborg, Freja Hørberg & Louise Dohn Counselors: Lars Bojen & Erik Østergaard Deadline: 04.11.2011 at 12

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil HUM-TEK Afhængighed af online computerspil Adriana Zak, Evelina Komarova, Anita Steffensen, Thomas Ege, Jonas Bjørn Høj & Trine Bentkjær 21. december 2009 Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek RESUMÉ Vejle Bibliotek stiller forskellige e-ressourcer til rådighed for deres brugere, men e-ressourcerne bliver ikke benyttet i så udstrakt grad som ønsket. Derfor ønskede Vejle Bibliotek en formidlingsindsats

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere