Internationalt fokus på Femern Bælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationalt fokus på Femern Bælt"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr februar 2012 Indhold Internationalt fokus på Femern Bælt 1 Sådan bygges sænketunnelen 3 Sænketunnelen er fortsat favorit 4 Det eksotiske i det nære 6 Data fra dybet sikrer fast grund under tunnelen 10 Femern Bælt-forbindelse giver kun lille effekt for sønderjyder og nordvesttyskere 12 Kinesisk maraton for brobyggere 13 Fakta om Femern Bæltprojektet 14 Besøg femern.dk for flere informationer om den faste forbindelse over Femern Bælt. Vester Søgade 10 DK-1601 København V T F E Internationalt fokus på Femern Bælt inviterer nu den internationale entreprenørverden til at være opmærksomme på de store, kommende byggeopgaver på den godt 18 km lange tunnel under Femern Bælt mellem Tyskland og Danmark. I en EU-tidende har netop meddelt den planlagte opdeling af de konkrete anlægsopgaver på den faste forbindelse mellem Rødbyhavn og Puttgarden. Meddelelsen er et signal om, at projektet nu for alvor er i gang, og at prækvalifikation og licitationer nærmer sig. Det er med andre ord nu, de store entreprenørselskaber skal være vågne, og vi forventer da også stor interesse for projektet fra entreprenører over hele verden og især fra den europæiske byggebranche, siger Steen Lykke, teknisk direktør i Femern A/S. Opførelsen af den faste Femern Bælt-forbindelse er så stort og komplekst et projekt, at flere store, internationale entreprenørvirksomheder forventes at slå sig sammen i konsortier for at kunne løfte opgaven. Det samlede anlægsoverslag er 40,7 mia. kr. (2008-priser). Side 1/15

2 har delt anlægsopgaven på kyst-kyst forbindelsen op i fire store byggekontrakter, som selskabet planlægger at udbyde i international licitation fra slutningen af Kontraktopdelingen er som følger: 1) Uddybning af havbund og landopfyldning. Entreprenøren skal grave en ca. 18 km lang, 80 m bred og 10 m dyb rende i Femern Bælt, hvor tunnelen skal placeres. Udgravningen fra renden vil resultere i ca. 15 mio. m3 havbund, der genanvendes som nye landområder primært ud for Lollands kyst og i mindre grad ud for Fehmarns kyst. Kontrakten indeholder også andre større uddybninger, fx havnebassin til produktionspladsen for tunnelelementer i Rødbyhavn. 2) Anlæg af den nordlige del af tunnelen. Entreprenøren skal stå for halvdelen af selve tunnelbyggeriet og dermed anlægge halvdelen af produktionspladsen for tunnelelementer i Rødbyhavn. Herudover skal entreprenøren producere, transportere og nedsænke halvdelen af tunnelelementerne, dvs. ca. 40 standardelementer og ca. 5 specialelementer, svarende til omkring 9 km tunnel. 3) Anlæg af den sydlige del af tunnelen. Kontrakten rummer samme opgaver som for den nordlige tunnel. Kontrakten for sænketunnelen er delt i to lige store dele for at få så mange virksomheder som muligt til at deltage i tilbudsgivningen og dermed opnå øget konkurrence på pris og metoder. 4) Anlæg af portalbygværker, ramper og tilsluttende anlæg på land. Entreprenøren skal bygge tunnelens to portaler samt cut-and-cover tunneler på land, dvs. strækningerne mellem undersøisk tunnel og rampe i hhv. Tyskland og Danmark. Herudover rummer kontrakten ramper og tilslutning til de eksisterende trafikanlæg på land samt al færdiggørelse som fx asfaltering og beklædning af vægge i hele tunnelen. Foruden disse fire kontrakter vil senere udbyde opgaver vedrørende anlæg af jernbane samt tekniske installationer i øvrigt. Samtidig med offentliggørelsen af kontraktopdelingen inviterer den internationale byggeverden til en såkaldt Industry Day i København den 21. marts Formålet er at give yderligere informationer om projektet og at skabe grobund for mulige partnerskaber og joint ventures blandt deltagerne. Side 2/15

3 Industry Day og den kommende prækvalifikation er først og fremmest henvendt til de store virksomheder, der er vant til at arbejde i internationale miljøer. De mange mindre og mellemstore virksomheder i den tyske og danske region omkring Femern Bælt kommer først rigtigt ind i billedet, når de prækvalificerede entreprenører i 2013 begynder at beregne tilbud på baggrund af vores udbudsmateriale, siger teknisk direktør i, Steen Lykke. I løbet af den kommende sommer forventer at indkalde entreprenørerne til prækvalifikation, så det inden udgangen af 2012 vil stå klart, hvilke virksomheder og konsortier der får mulighed for at byde på de fire, store kontrakter. De første kontrakter ventes udbudt i licitation omkring årsskiftet 2012 / Omkring årsskiftet 2013 / 2014 ventes Folketinget at vedtage en anlægslov for projektet og efter de tyske myndigheders godkendelse kan byggeriet gå i gang i sommeren Det er målet, at forbindelsen står klar i Entreprenørvirksomheder og presse, der ønsker at deltage i Industry Day 21. marts 2012, kan tilmelde sig på Se også sænketunnel tal og fakta. Se annonce i EU Tidende (Prior Information Notice - kun på engelsk): Dredging and Reclamation Contract Tunnel North Contract Tunnel South Contract Portals Ramps and Landworks Contract Sådan bygges sænketunnelen Se hvordan sænketunnelen under Femern Bælt skal bygges. En fire minutter lang animation fra viser principperne for byggeprocessen. Siden 1930 erne er sænketunneler af beton anlagt som undersøiske vej- og jernbaneforbindelser overalt i verden. Den hidtil længste af slagsen, Øresundstunnelen mellem Danmark og Sverige, har vundet internationalt ry for byggemetoder, som nu også danner forbillede på Femern Bælt projektet. Side 3/15

4 Princippet for en sænketunnel er, at den bygges af elementer, som er præfabrikeret i et dokområde på land. Som på Øresund vil elementerne til Femern Bælt tunnelen blive produceret i lukkede haller, hvor fremstillingen er uafhængig af vind og vejr. Hvert element flådes ud på havet og sænkes ned i en udgravet rende på havbunden. Her forbindes elementet med det foregående element. Til sidst overdækkes og beskyttes elementet med sten og grus, og havbunden får dermed samme niveau som før byggeriet. Designet for Femern Bælt tunnelen indeholder 79 standardelementer, der hver især er 217 m lange samt 10 kortere specialelementer. Standardelementerne støbes på en produktionsplads i Rødbyhavn tæt på tunnelens linjeføring. Det er endnu ikke afgjort, hvor specialelementerne skal fremstilles. I alt bliver Femern Bælt tunnelen godt 18 km lang. Verdens hidtil længste sænketunnel for vej og jernbane er den ca. 4 km lange Øresundstunnel. Se animationen, der viser fremstilling, udsejling og nedsænkning af elementer til Femern Bælt tunnelen. Sænketunnelen er fortsat favorit Sænketunnelen er fortsat den foretrukne, tekniske løsning. Det bekræfter et teknisk notat fra, hvor de to undersøgte tunnelløsninger sænketunnel og boret tunnel bliver sammenlignet. Allerede sidste år blev en detaljeret undersøgelse af løsningen med en boret tunnel færdiggjort, og offentliggjorde en samlet teknisk rapport med beskrivelser af de fire undersøgte tekniske løsninger, dvs. to tunnelløsninger og to broløsninger. På grundlag af undersøgelserne er der nu lavet en teknisk sammenligning af sænketunnelen og den borede tunnel, hvor blandt andet anlægsmetoden, anlægsrisikoen, anlægsperioden, ressourceforbruget samt anvendelsesmulighederne for det udgravede materiale og omkostningerne sammenlignes. To forskellige anlægsmetoder Side 4/15

5 En sænketunnel anlægges med præfabrikerede tunnelelementer, som sænkes ned i en i forvejen udgravet tunnelrende, der til sidst fyldes op igen. En boret tunnel anlægges ved hjælp af tunnelboremaskiner, der graver sig igennem undergrunden. Under Femern Bælt vil tre ca. 20 kilometer lange tunnelrør med en diameter på ca. 15 m skulle bores igennem en vanskelig undergrund. I modsætning til en sænketunnel kan en boret tunnel i denne størrelsesorden og under de eksisterende geologiske forhold ikke betragtes som en afprøvet anlægsmetode. Anlægsrisikoen er derfor større i forbindelse med en boret tunnel. Også anlægsperioden på 8 år i stedet for 6,5 år er væsentligt længere i forbindelse med en boret tunnel. Ressourceforbrug Der er forskel på størrelsen af det areal, der skal inddrages på Fehmarn og Lolland, afhængigt af om der etableres en sænketunnel eller en boret tunnel. Den byggeplads, der skal oprettes på begge sider, er væsentligt større ved en boret tunnel end ved en sænketunnel. Ved en sænketunnel skal der dog også tages højde for det areal, der skal inddrages til det planlagte produktionssted for tunnelelementerne på Lolland. Byggepladsen og produktionsstedet for en sænketunnel på Lolland kræver et areal på ca. 205 hektar, og byggepladsen på Fehmarn kræver ca. 30 hektar. En boret tunnel kræver en byggeplads på ca. 80 hektar på Lolland og 46 hektar på Fehmarn. Det samlede arealforbrug er altså mindre, men på Fehmarn er det væsentligt større. Der er også stor forskel på energiforbruget ved de to tekniske løsninger. Det samlede energiforbrug er på gigawatttimer ved etablering af en boret tunnel mod 166 gigawatttimer ved etablering af en sænketunnel. Hvad sker der med det udgravede materiale? I forbindelse med en sænketunnel udgraves der ca. 18 mio. kubikmeter jordmateriale (14,8 mio. kubikmeter til tunnelrenden og ca. 3-4 mio. til adgangsveje og arbejdshavne). I forbindelse med en boret tunnel er mængden mindre 12 mio. kubikmeter udgravet materiale til tunnelen og ca. 2-3 mio. til adgangsveje og arbejdshavne. Mens der ved sænketunnelen er tale om rent havbundsmateriale, der kan anvendes direkte til landopfyldninger, kræver materiale fra en boret tunnel omfattende forarbejdning. Det skyldes, at materialet fra en boret tunnel har en meget flydende konsistens og indeholder bentonit. Også efter forarbejdningen skal en del af materialet eventuelt klassificeres som forurenet. Side 5/15

6 Omkostninger til anlæg samt til drift og vedligehold Anlægsomkostningerne ved en boret tunnel er på 50,8 mia. kr. og ca. 25 pct. højere end omkostningerne ved en sænketunnel, der er på 40,7 mia. kr. (2008-priser). Desuden er drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne ved en boret tunnel også højere. Da den faste forbindelse over Femern Bælt er et brugerfinansieret anlægsprojekt, skal der i tilfælde af stigende omkostninger også tages højde for rentestigninger. Den længere anlægsperiode for en boret tunnel har en yderligere negativ indvirkning på disse forhold. Se den fuldstændige tekniske sammenligning af de to tunnelløsninger her (findes kun på engelsk). Se den samlede tekniske rapport med beskrivelser af alle fire undersøgte tekniske løsninger her. Det eksotiske i det nære Snart skal en tunnel forbinde Fehmarn og Lolland. Det indebærer mange potentialer for erhvervsliv, kultur og turisme på begge sider af Femern Bælt. Man skal blot identificere dem og udnytte dem. Det er Andreas Steinle, som er direktør for et tysk fremtidsinstitut, overbevist om. Hr. Steinle, hvornår har De sidst været på Fehmarn? Steinle: Det var i 2010, på vej til ferie i Danmark. Ved den lejlighed benyttede De færgen. Fra 2020 skal Fehmarn og Lolland være forbundet med en tunnel. Et meget stort projekt, som ikke alle er begejstrede for. Fra Bad Schwartau til Puttgarden er der dannet lokale borgergrupper. Hvad er det, der gør folk så ophidsede? Det, der først og fremmest gør folk vrede, er indgrebet i naturen. Naturbevarelse har meget høj prioritet i Tyskland. Det er et følelsesmæssigt emne af næsten religiøs karakter. Og det får folk til at protestere. Tag for eksempel atomkraft: Ingen andre steder end her i landet gås der så radikalt ind for afskaffelse af atomkraft. Ingen andre steder diskuteres byggeriet af en banegård så voldsomt som i Tyskland. Har det også noget at gøre med angst for forandring i almindelighed? Side 6/15

7 Vi mennesker er vanedyr. Naturligvis synes vi grundlæggende, at forandring er ubehagelig. Men på den anden side er vi også inkonsekvente. Vi vil altid gerne have fordelene, men ikke ulemperne. Som sagt: Vi går ind for at omlægge energien, men vi vil ikke have en vindmølle i vores eget nabolag. Ved den planlagte faste forbindelse over Femern Bælt drejer det sig om noget væsentligt større. Formanden for Region Skåne, Pia Kinhult, siger, at videnskab og mobilitet vil udvikle sig kraftigt, og at Øresundsregionen vil rykke meget nærmere på Hamborg. Vil det ske? For det første vil vi meget hellere sætte os i bilen for at køre gennem en tunnel end køre om bord på en færge. Færgen koster tid, og alt skal være planlagt på forhånd. Kommer man for sent til færgen, hænger man fast. Med den underjordiske forbindelse rykker landene tidsmæssigt tættere på hinanden. Man kommer langt hurtigere til København og omvendt til Hamborg. Hurtige trafikforbindelser indebærer også meget hurtigere og bedre transport af idéer, fordi mennesker kan udveksle dem direkte. Videnskab og erhvervsliv lever nu engang af nye idéer. Hvordan kan regionen omkring Femern Bælt drage fordel af det? Mobilitet er i sig selv et livsvilkår. Videnarbejdere og forretningsfolk skal være mobile. Turister er det i ferietiden. Mens de er på farten, og når de mødes med andre, spiser og drikker de, skal måske også have bilen repareret og ser tilfældigvis noget i en butik, som de altid gerne har villet have. De giver ganske enkelt penge ud. Det har først og fremmest knudepunkterne i sådanne regioner fordel af. En beliggenhed med en veludviklet trafikinfrastruktur trækker altid en sværm af serviceydelser med sig. Det lyder, som om det giver erhvervsmæssig fremgang og flere arbejdspladser... Ja, hvorfor skulle for eksempel en tysk håndværker ikke tilbyde sin arbejdskraft i Danmark? Når alt kommer til alt, er han den bedst kvalificerede, og hans kunnen er også værdsat i udlandet. Samtidig kan en dansker, som bygger saunaer, tilbyde sit arbejde i Tyskland, hvis han kan være fremme i bil i løbet af to timer. Det begynder måske i det små og vokser så lidt efter lidt. Det er også muligt, at en tysk bager åbner en filial i Danmark. Når først flere tyskere arbejder der... Side 7/15

8 Og hvilken rolle kommer turismen til at spille? Hidtil har hverken danskere eller tyskere været interesseret i regionen som feriemål: Masser af plads, men der sker ingen ting. Især unge mennesker kender nærmest ikke regionen, viser vores studie vedrørende trendanalysen for destination Femern Bælt. Folk uden børn kommer ikke på den idé at holde ferie her. Mange adspurgte kendte slet ikke noget til området. Det er endnu alt for ukendt for mange mennesker. Det behøver imidlertid ikke blive ved at være sådan. Kreativitet efterspørges. Femern Bælt ville qua den hurtige forbindelse til Skandinavien have de allerbedste chancer for at blive en lærings- og opdagelsesregion. Man skal skabe nogle tilbud, for eksempel et havmiljøuniversitet for børn. Vandsporten kunne også fremmes; vinden er her ideel til surfing, sejlsport og kiting. Man kunne placere festivaler i regionen. Der er masser af eksempler på, at folk er parate til at køre en omvej for at komme til sådanne arrangementer eller nå ud i de mest afsides egne. I lighed med Roskilde Festival. Hvad kunne det være? Tag nu Tromsø i Norge. Der afholdes verdens nordligste filmfestival, tæt ved polarcirklen. Sådan noget er egentlig dømt til at mislykkes på grund af den geografiske beliggenhed. Men hvert år kommer der hærskarer af folk. Men det kan også være noget med direkte relation til kulturlandskabet. I Slesvig-Holsten har man i år afholdt den første "verdensfiskesandwichdag". Der var arrangementer langs den slesvig-holstenske østersøkyst, og dagen var en stor succes. Folk kom langvejs fra for at være med. Ligner landskab og mennesker på dansk og tysk side ikke hinanden meget? Er der overhovedet noget incitament til at holde ferie hos hinanden? Der er ligheder, men også store forskelle. Danskerne anses for åbne og har en tvangfri omgangstone de siger jo også du til hinanden. Skandinavien har grundlæggende et børnevenligt image. Vi kan godt lide det ukomplicerede, stressfrie liv i Danmark, når vi tilbringer sommeren i et dejligt sommerhus. Er fritidskonceptet en IKEA-katalog-idyl? Ja, vi kan godt lide atmosfæren, men også den rene skandinaviske stil i mode og arkitektur. Det passer sammen med sommer og ferie. Man praktiserer også stadig oftere den såkaldte "åbenthusferie". Man booker et større hus, hvor der Side 8/15

9 også er plads til gæster. På den måde mødes man om sommeren med venner og familie. Alle bliver et par dage og rejser igen, før det bliver for anstrengende for alle... det kunne man også etablere som ny ferieform på tysk side. Dansk kultur til Tyskland. Godt. Og hvad kan vi tilbyde danskerne? Spa- og wellness-hoteller. De er billigere hos os end i Danmark. Qua nærheden til det andet land og den hurtige forbindelse kunne man på begge sider af bæltet få fat i endags- og weekendturister. Men også forretningsfolk, som gerne vil lidt væk fra business-hverdagen og tilbringe et par timer ved stranden. Det ville altså give mening at markedsføre de to kystregioner på hver deres måde? De to kystregioner har det til fælles, at man kan holde en fantastisk aktivferie dér og slappe helt af. Det er det, som forbinder dem. Men på grund af områdets størrelse ville det ikke være en fordel for turismen at positionere regionerne ens. Mennesker elsker mangfoldighed, og det lønner sig også at markere forskellene. Det kunne være et incitament til fremover at benytte den faste forbindelse. De unge tyskere kunne hurtigt komme til det hippe København, hvor der for øvrigt også er fremragende restauranter. De stressede unge danskere kunne tage på korte wellness-ferier ved den tyske østersøkyst. Hos os i Tyskland ville der måske være mere fokus på vandsport, mens man på dansk side ville fremhæve den børnevenlige ferie. Men ro og nærhed til naturen ville være den overordnede idé, som ville kendetegne begge kystregioner? Alt for stille og rolig bør positioneringen ikke være. Men konceptet skulle helt klart være med fokus på det oprindelige. Nærhed til naturen med regionale oplevelser, det regionale køkken - dette er igen blevet attraktivt for rigtig mange mennesker. Enkelhed og overskuelighed synes langt mere populært end for blot ti år siden. At tage udgangspunkt i det ville være det rigtige. Dér ligger regionens store chance. Det eksotiske i det nære kan være tiltrækkende med de rigtige tilbud Side 9/15

10 Data fra dybet sikrer fast grund under tunnelen Fire års test af undergrunden i Femern Bælt har resulteret i nye opdagelser, men har også skabt en sikkerhed for, at den kommende faste forbindelse ikke bliver udsat for overraskelser. Dybt nede, 10 til 35 meter under havbunden, på en position umiddelbart nord for Puttgarden, sender avanceret udstyr i øjeblikket løbende informationer om alle bevægelser i undergrunden. Informationerne indgår som en del af de omfattende geotekniske undersøgelser, som har foretaget i Femern Bælt siden Alle væsentlige data i undersøgelsen skal anvendes, når den faste forbindelse sendes i udbud. Projektchef Jens Kammer,, har ledet undersøgelserne siden starten, og han føler sig overbevist om, at projektet får fast grund under fødderne. I virkeligheden fortsætter vi med at teste undergrunden helt frem til slutningen af 2013, men på nuværende tidspunkt har vi så megen viden, at vi kan sammenstille beskrivelsen af undergrunden som den bygherreleverance, der indgår som et væsentligt element i det kommende udbud. Skulle de fortsatte målinger give os yderligere viden, vil alle relevante parter naturligvis få det at vide, siger Jens Kammer. Femern Bælt er, med Jens Kammers ord, mindst lige så geoteknisk udfordrende som Storebælt og Øresund var det, da de to forbindelser dér skulle forberedes. Og eksperterne har i løbet af undersøgelsen udsat undergrunden for stort set alle tænkelige påvirkninger for at se, hvordan den reagerer på såvel belastning som aflastning. En vigtig opdagelse De første undersøgelser af undergrunden fandt sted allerede i Senere i 1995 og 1996 foretog man seismiske undersøgelser, som ganske rigtigt påviste, at undergrunden bestod af kridt, af samme slags som Møns Klint. Ovenpå lå et lag af fedt ler, noget af det fedeste i verden. Hvad man imidlertid ikke opdagede, var at lige nord for Fehmarn er lerlaget forstyrret ned til en dybde af ca. 50 meter, fordi det er skubbet op og nærmest kæntret i istiden. Det har Femern A/S undersøgelser påvist, og det er en vigtig opdagelse. Side 10/15

11 Den slags ler indeholder vand, og når leret bliver udsat for pres, vil det langsomt presse vandet bort og sætte sig. Tilsvarende vil det ved en aflastning langsomt suge vand til sig og hæve sig. Det siger sig selv, at den slags bevægelser kan være følsomme i forhold til konstruktionen af Femern Bælt-forbindelsen, og derfor har vi indrettet et forsøgsfelt på stedet, hvor vi tester i stor skala, forklarer Jens Kammer. Testen foregår i samarbejde med Rambøll Arup JV, Per Aarsleff A/S, GEO og Norsk Geoteknisk Institut. Sidstnævnte har erfaringer fra den norske olieudvinding i Nordsøen, og anses for at være verdens ubestridt førende på området. Jeg kan uden tøven konstatere, at vi her er ude af afprøve teknologiens grænser, og at vi har udviklet ny metoder, men det er også påkrævet. Aldrig tidligere har man bygget en tunnel med disse dimensioner og med disse bundforhold, bemærker Jens Kammer. Undersøgelserne har omfattet stort set alle tænkelige forsøg. Den jord, der skal fjernes for at gøre plads til tunnelen, er tungere end tunnelen. Derfor har eksperterne på prøvefeltet udgravet m3 jord til 10 meters dybde for at simulere byggefasen, målt bevægelserne og siden delvist erstattet det med sand for at simulere tunnellens vægt i den færdige tilstand. Resultatet var, at havbunden i de syv måneder, der repræsenterer den periode, hvor udgravningen står åben, hævede sig omkring to cm, og det er ifølge Jens Kammer som forventet. En lang række af andre elementer indgår i undersøgelserne. Hvad sker der f.eks., hvis man installerer pæle med en diameter på en halv meter 25 meter ned i havbunden? Hvordan udvikler bæreevnen af disse sig over tid? Eller hvad sker der, hvis man graver en stor dyb grøft på havbunden og med to store plader under hydraulisk tryk presser grøftens kanter bort fra hinanden? Endelig er der tidligere foretaget omkring 100 boringer til m dybde under havbunden. I boringerne er der udført løbende styrkemålinger og udtaget uforstyrrede prøver til laboratorieundersøgelser. Alle resultater fra de geotekniske undersøgelser gøres tilgængelige for relevante interessenter. En del af oplysningerne er allerede offentliggjort, og f.eks. kan Ground Investigation Report, der sammenfatter tidligere udarbejdede rapporter, findes på hjemmeside under Publications Side 11/15

12 Femern Bælt-forbindelse giver kun lille effekt for sønderjyder og nordvesttyskere Frygten for at Femern Bælt-forbindelsen vil trække vækst og beskæftigelse væk fra Syd- og Sønderjylland, bliver grundigt dementeret i en ny analyse bestilt af Region Syddanmark og udarbejdet af Grontmij. Analysen Konsekvenser af faste forbindelser over Femern Bælt og Kattegat for Region Syddanmark konkluderer bl.a., at en Femern Bælt-forbindelse vil have en meget begrænset påvirkning på trafikken gennem regionen. Effekten ventes at være størst ved grænsen til Tyskland, hvor trafikken forventes at blive reduceret med godt tre procent. Femern Bælt-forbindelsen vil fjerne en del banegods, der er i transit gennem Region Syddanmark, men det vil kun give mere plads på skinnerne og bedre service til togpassagererne, og det vil kun have marginal betydning for transporterhvervet i regionen. Heller ikke turisterhvervet vil lide skade. Samlet set viser analysen, at Femern Bælt-forbindelsen ikke får negativ betydning for økonomien og beskæftigelsen i regionen. Ifølge analysen vil en Kattegat forbindelse have langt alvorligere konsekvenser for regionen. I 2030 vil en forbindelse over Kattegat kunne påføre regionen et produktionstab på 28 mia. kr., beskæftigelsen vil falde, kommunerne vil miste skatter for ca. fire mia. kr., og trængselsproblemerne i Trekantområdet løses ikke, fordi trafikken kun reduceres med fire procent. Trafikpresset letter i Slesvig Slesvig og Syddanmark er med broen over Storebælt blevet en stærkt trafikeret transitregion. Trafikmængden vil stige i de kommende år, så der om tre år dagligt kører op til lastbiler på regionens veje hvilket er godt for regionen, men også en belastning. Her vil den faste forbindelse over Femern Bælt lette situationen. Den faste forbindelse over Femern Bælt er et trafikprojekt af europæisk betydning. Den vil betyde en aflastning af den store og stadigt voksende trafikmængde gennem regionen Slesvig-Flensborg, som især belaster fjerntrafikruterne, især A7, fortæller Peter-Michael Stein, Hauptgeschäftsführer i Industrie- und Handelskammer, IHK, Slesvig-Holsten. Det Side 12/15

13 skal dog samtidig sikres, at der også foretages nødvendige investeringer i Jyllandsruten. Slesvig har gennem længere tid været fortaler for en række infrastrukturelle investeringer. Det gælder bl.a. en videreførelse af motorvejen på vestkysten fra Heide, den dermed forbundne forbindelse over Elben vest for Hamborg samt udbygningen af A7 som den vigtigste nord-syd-akse. Motorvejen vil på strækningen mellem udfletningen Bordesholm og Elb-tunnelen i Hamborg snart blive udvidet fra fire til seks nogle steder otte kørebaner for at gøre regionen klar til den voksende trafikmængde. Borgmester Bockholt fra Niebüll på den tyske vestkyst ser situationen nogenlunde tilsvarende: Vurderet samlet betyder de foreliggende informationer efter min opfattelse, at man kan betragte udviklingen med hensyn til den faste forbindelse over Femern Bælt relativt roligt. Men jeg mener helt klart, at vi skal have udbygget A23 B5 A11. Danskerne går i spidsen og har allerede ydet ca. 10 mio. kroner til forundersøgelser og undersøgelser vedrørende linjeføring. Kinesisk maraton for brobyggere Nu ligger verdens største bro i Kina. Et spektakulært byggeri opført på blot fire år. Da Storebæltsforbindelsen blev indviet lagde den asfalt til en halvmaraton. Men i Kina gør de ikke tingene halvt. De har nu indviet en bro, der kan klare en hel maraton. Qingdao Haiwan Bridge, der blev taget i brug i sommeren 2011, er med en længde på omkring 42 km verdens længste bro. Og det er på alle måder et imponerende bygningsværk. Broen ligger i det østlige Kina og forbinder havnebyen Qingdao med forstaden Huangda over farvandet Jiaozhou Bay. Det er et vanskeligt farvand med stærk skibstrafik, vandet er meget saltholdigt og frosten er hård i perioder. Indholdet af salt er på mellem godt 29 og godt 32 promille, hvilket er omkring to til tre gange højere end i f.eks. Østersøen. Frosten sætter ind mellem 40 og 50 gange om året, og begge dele stiller store krav til betonens kvalitet. Bygget i højt tempo Broens bygherre er Shandong High-speed Expressway, og højt tempo har også præget arbejdet med konstruktionen. Side 13/15

14 Byggeriet begyndte i 2007 og allerede fire år senere, i juni 2011, kunne broen indvies. Anlægget af Storebæltsforbindelsen tog ca. ti år. Det skal dog nævnes, at en stor del af den kinesiske bro går over land, at vanddybden er mindre, og at den ikke har jernbane som Storebælt. Der er seks spor på broen, som hver dag benyttes af ca biler, som derved sparer en halv times transporttid i forhold til tidligere. Det mest spektakulære er dog, at broen ikke bare forbinder de to byer, men at den også har et næsten 13 km langt ben mod nord til byens lufthavn, der også ligger ud til bugten. Det betyder i praksis, at der ude midt i Jiaozhou Bay er etableret en enorm motorvejsudfletning. Hele broen holdes oppe af 5200 bropiller og omkring kinesere har deltaget i arbejdet med den enorme konstruktion. Groft sagt blev de delt ind i tre hold, der begyndte i hver sin ende og bandt forbindelsen sammen på midten. Prisen på broen er omkring 46 mia. kr. Til sammenligning kostede forbindelsen på Storebælt omkring halvdelen. Heller ikke her er en umiddelbar sammenligning dog helt rimelig i betragtning af, at de to forbindelser er vidt forskellige i konstruktionen. Flere kinesiske broer på vej Tidligere lå verdens længste bro i USA i staten Louisiana, nærmere bestemt over Lake Pontchartrain. Nu er verdensrekorden flyttet til Kina, og meget tyder på, at den bliver her i mange år endnu. Kineserne er nemlig allerede i gang med at forberede det næste store mega projekt: En 50 km lang bro, der skal forbinde Guangdong-provinsen med Macao og Hongkong. Broen er endnu kun under planlægning, men de kinesiske myndigheder tror fuldt og fast på, at den kan åbne i Fakta om Femern Bælt-projektet Femern Bælt-projektet rummer store mængder tal og faktuelle oplysninger. Vi præsenterer udvalgte fakta om den faste forbindelse. Vidste du at Side 14/15

15 ... tunnelen kommer til at bestå af 79 standardelementer på hver ca. 200 meters længde samt af 10 specialelementer? Specialelementerne er bredere og har plads til nødholdepladser. Femern Bælt-tunnelen bliver udstyret med de nyeste overvågnings-, kontrol- og kommunikationssystemer? Disse systemer er bemandet døgnet rundt.... der bliver etableret nødstationer med ildslukningsmateriel og direkte telefonforbindelse til kontrolcentret for hver 54 meter? Desuden bliver der placeret nødudgange til redningskorridoren eller til naborøret for hver 108 meter.... Femern Bælt-tunnelen bliver opdelt i zoner med forskellig belysning? Desuden vil der være tre ca. 2,5 km lange områder med LED-lys, hvor der vises billeder i langsom bevægelse på tunnelens vægge. Dette skal gøre turen gennem tunnelen mere afvekslende for de rejsende. Side 15/15

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg 3. oktober 2011 Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering Debatoplæg Dette debatoplæg er udarbejdet af: Femern A/S Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse

Læs mere

Femern A/S. Den tekniske løsning. Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer

Femern A/S. Den tekniske løsning. Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer Femern A/S Den tekniske løsning Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer Vi har erfaringer fra Øresund og Storebælt Claus Iversen 2 Storebæltsforbindelsen åbnede i 1997

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

WORK IN PROGRESS. Derfor skal Femern-forbindelsen bygges som en sænketunnel. 21. marts Femern A/S Vester Søgade København V

WORK IN PROGRESS. Derfor skal Femern-forbindelsen bygges som en sænketunnel. 21. marts Femern A/S Vester Søgade København V WORK IN PROGRESS 21. marts 2017 Derfor skal Femern-forbindelsen bygges som en sænketunnel Page 1/10 Vester Søgade 10 1601 København V Tlf. +45 33 41 63 00 Fax +45 33 41 63 01 www.femern.com CVR 28 98 65

Læs mere

Lolland bliver større

Lolland bliver større Nyhedsbrev nr. 14 21. september 2011 Indhold Lolland bliver større 1 Fehmarn får ny strand 2 Ændret linjeføring ved Rødbyhavn 3 Store forventninger til arkæologiske undersøgelser ved Rødbyhavn 4 Et projekt

Læs mere

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster Nyhedsbrev nr. 28 oktober 2013 Indhold Den faste forbindelse udløser grønne gevinster 1 Udbud af de store tunnelentrepriser er godt i gang 3 Nye udbud sætter strøm på Femern forbindelsen 4 Femern forbindelsens

Læs mere

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Den Danske Banekonference 2015 Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Johnny Restrup-Sørensen Contract Director, Railway Agenda Fra vision til konkret projekt Verdens længste sænketunnel Femern A/S

Læs mere

Verdens største sænketunnel Cross Boarder

Verdens største sænketunnel Cross Boarder 08-10-2014 Projects: Across Bounderies Verdens største sænketunnel Cross Boarder Steen Lykke, Technical Director 1 Verdens længste sænketunnel mellem Rødby og Puttgarden med tilhørende landanlæg 2 1 1.

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

String - Byggelogistik

String - Byggelogistik Femern A/S String - Byggelogistik Kim Smedegaard Andersen, Kontraktdirektør, Sænketunnelen Kim Smedegaard Andersen, Kontraktdirektør, Sænketunnel 2011-dato, Kontraktdirektør, sænketunnel 2009-2011, Femern

Læs mere

Teknisk gennemgang af VVM

Teknisk gennemgang af VVM ne es Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 330 Offentligt Femern Bælt-forbindelsen Teknisk gennemgang af VVM rt te es Femern A/S Præsentationen 1. Claus Baunkjær, adm. direktør - Status og proces for

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Når verdens længste sænketunnel banker på

Når verdens længste sænketunnel banker på Femern Bælt-forbindelsen Når verdens længste sænketunnel banker på Steen Lykke Teknisk direktør, Femern A/S Femern A/S En dansk statsejet virksomhed Den danske stat Transportministeriet Sund & Bælt Holding

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region e ter acing paste ould Femern A/S Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en n region Tak fordi vi må komme l. Niels Erik Mortenn Design Manager, Portals & Ramp Femern A/S er bgherre for den faste

Læs mere

Banekonferencen 17 maj Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden

Banekonferencen 17 maj Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden Banekonferencen 17 maj 2016 Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden Jeg vil fortælle 1. Baggrund? 2. Hvorfor en fast forbindelse? 3. Hvorfor en sænketunnel? 4. Hvordan bygges tunnelen? 5. Hvem bygger

Læs mere

Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn

Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn Februar 2010 Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn Illustrationer af størrelse, layout og behov Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden_Rødby_DK_SECOND EDITION_V1_LLU Krav til mulige

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet Notat udarbejdet for Femern A/S Juni 2013 Forfattere: Martin H. Thelle (projektleder) Jens Sand Kirk Thomas Schultz-Larsen Daniel Mekonnen 2 Beskæftigelseseffekter

Læs mere

Stigende opbakning til Femern Tunnel

Stigende opbakning til Femern Tunnel Nyhedsbrev nr. 36 maj 2014 Indhold Stigende opbakning til Femern Tunnel 1 Økonomien i Femern Bælt tunnelen er sund 3 Virksomheder i Slesvig- Holsten klar til at blive underentreprenører på Femern tunnel

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Hamborg og København vil være et europæisk forbillede

Hamborg og København vil være et europæisk forbillede Nyhedsbrev nr. 12 Juni 2011 Indhold Hamborg og København vil være et europæisk forbillede 1 Placering af produktionssted kan gavne hele Femern Bælt-regionen 2 Produktionsanlæg i Rødbyhavn 3 Tak for 2000

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Side 2/10. Femern A/S

Side 2/10. Femern A/S Nyhedsbrev nr. 27 september 2013 Indhold Offentlig høring af Femern Bælt forbindelsen gav 41 svar 1 Transportministeren har sat de fremrykkede aktiviteter i gang 3 Projekteringen af Femern jernbane opfylder

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. november 2010 Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. Indledning I projekteringsloven, som blev vedtaget i april 2009, fremgår det af bemærkningerne, at en sænketunnel

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Kumulative påvirkninger

Kumulative påvirkninger DCEAs miljøvurderingsdage 20. og 27. august 2014 Kumulative påvirkninger Head of Environmental Department Anders Bjørnshave Verdens længste sænketunnel ABJ 2 Sænketunnelen er samlet set den bedste løsning

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 1. Baggrund Femern A/S har i april 2012 udarbejdet en revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet, som tager højde for de udfordringer, der er

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Baggrund På baggrund af nye retningslinjer for VVM-arbejdet har transportministeren i brev af 16. marts 2011 anmodet Femern A/S om at indarbejde

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel Nyhedsbrev nr. 29 november 2013 Indhold Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel 1 Femern forbindelsen skaffer de første 6 lærlinge- og elevpladser 2 inviterer entreprenører til grundig gennemgang

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro 24. nov 2014 Link: http://ing.dk/artikel/storstroemsbro-kan-blive-opfoert-som-falsk-skraastagsbro-172459 Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro Arkitektfirmaet Dissing+Weitlings illustration

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen 1 Sverige Danmark Ringsted København Øresund Malmö Næstved Vordingborg Nykøbing F Femern Bælt Rødby Havn Puttgarden Tyskland Lübeck Signaturer Ringsted-Femern Banen

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

25. november 2010. Status for projekteringen Femern Bælt kyst-kyst

25. november 2010. Status for projekteringen Femern Bælt kyst-kyst 25. november 2010 Femern Bælt kyst-kyst Femern Bælt kyst-kyst Denne rapport er udarbejdet af: Femern A/S Kolofon Femern A/S November 2010 1. udgave Grafik: Femern A/S, Cowi A/S & Obermeyer and Rambøll,

Læs mere

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 Holmegaard Park, Glasværksvej 54, 4864 Holmegaard DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid DAGENS PROGRAM Kl. 08.30-09.00

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard Henrik Juul Nielsen

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Agenda. Ny Storstrømsbro. Indledning og Baggrund Beskrivelse af broen. Levetid og krav til beton. Geometri Konstruktion Fundering Byggemetoder

Agenda. Ny Storstrømsbro. Indledning og Baggrund Beskrivelse af broen. Levetid og krav til beton. Geometri Konstruktion Fundering Byggemetoder Ny Storstrømsbro Dansk Betondag 10. september 2015 Projektchef Niels Gottlieb Agenda Indledning og Baggrund Beskrivelse af broen Geometri Konstruktion Fundering Byggemetoder Levetid og krav til beton 1

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20.

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20. Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20 Maj 2014 Hærvejskomite vision: Ny parallel motorvej, der skal aflaste Østjyske

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen.

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Spørgsmål 135 Offentligt Ide til ny forbindelse i stedet for Baggrund: Femernbelt forbindelsen vil øge antallet af godstog over Storstrømsbroen med 78 til 96 pr døgn.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt OG Region Indhold 1 Forord 3 Den faste forbindelse over Femern Bælt 3 Baggrund 4 Tidsplan 4 Brugerne betaler 6 En sænketunnel er den foretrukne løsning 6

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen gør Danmark større: Lolland får et helt nyt natur- og fritidsområde

Femern Bælt forbindelsen gør Danmark større: Lolland får et helt nyt natur- og fritidsområde Nyhedsbrev nr. 38 juli 2014 Indhold Femern Bælt forbindelsen gør Danmark større: Lolland får et helt nyt natur- og fritidsområde 1 Femern skaber viden i verdensklasse 3 Tyske eksperter bekræfter trafikvækst

Læs mere

Projekt 4.4. Tunellen under Storebælt.

Projekt 4.4. Tunellen under Storebælt. Projekt 4.4. Tunellen under Storebælt. Den faste forbindelse over Storebælt tager vi i dag som en selvfølge. Den har afkortet rejsetider og bundet landet sammen, så det fx er blevet normalt at pendle mellem

Læs mere

Rødbyhavn TRafikhavn

Rødbyhavn TRafikhavn Rødbyhavn Trafikhavn Den nye port til Europa Industrihavnen i Rødbyhavn (i daglig tale kaldet Rødbyhavn Trafikhavn) er en attraktiv og centralt placeret industri- og trafikhavn, i centrum af den kommende

Læs mere

Krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør

Krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør Krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt Baseret på erfaringer fra tidligere projekter Navn Titel Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør 1 mth.com Kort introduktion Sektionsdirektør Lars

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 13/18231 STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO 1. BAGGRUND OG TIDSPLAN I forbindelse med anlægsarbejderne af en ny Storstrømsbro bliver der

Læs mere

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Organisation i Sund & Bælt koncernen Den danske stat Den svenske stat

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

Fehmarnbelt Fixed Link Tunnel

Fehmarnbelt Fixed Link Tunnel Fehmarnbelt Fixed Link Tunnel Dansk Brodag 24. Marts 2015 Susanne Kalmar Pedersen TUNNEL HOLDET Client: Femern A/S Joint Venture: Subconsultants: Wilkinson Eyre (UK), Schönherr Landskab (DK), WTM (DE)

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Juli 2000 Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser Jørgen Dencker Marinarkæologisk besigtigelse af side scan sonar kontakter ved Rødsand

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Vejledning til underleverandører

Vejledning til underleverandører Vejledning til underleverandører 13. maj 2014, revideret den 8. april2016 Denne vejledning beskriver nogle af de opgaver på anlægsprojektet, der kan være relevante for mindre og mellemstore virksomheder,

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt OG Region Indhold 1 I fremtidens værksted 3 Den faste forbindelse over Femern Bælt 3 Baggrund 4 Tidsplan 5 Brugerne betaler 6 En sænketunnel er den foretrukne

Læs mere

Resumé af scopingrapporten

Resumé af scopingrapporten Juni 2010 Resumé af forslag til miljøundersøgelsesprogram for den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst) Resumé af scopingrapporten Dansk version Juni 2010 Resumé af forslag til miljøundersøgelsesprogram

Læs mere

KØGES NYE VEJTUNNEL. Arbejdet med Køges nye vejtunnel gik i gang i foråret 2015, og tunnelen forventes at stå klar i løbet af efteråret 2016.

KØGES NYE VEJTUNNEL. Arbejdet med Køges nye vejtunnel gik i gang i foråret 2015, og tunnelen forventes at stå klar i løbet af efteråret 2016. KØGES NYE VEJTUNNEL En ny 150 meter lang vejtunnel under jernbanen skal forbinde den nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej med Værftsvej på den anden side. Med vejtunnelen bliver trafikken i fremtiden ledt

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Storstrøm Service Group. Storstrøm. Service Group

Storstrøm Service Group. Storstrøm. Service Group Agenda Velkommen v. Susanne Kruse Sørensen, Vordingborg Erhverv Byggeriet af Madsnedsundbroen v. Per Aarsleff A/S Udbytte af samarbejdet v. Vordingborg Shipping Næste skridt v. Claus Wede, Business Lolland-Falster

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere