INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?"

Transkript

1 POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1

2 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion til, hvad positiv psykologi går ud på Hør de seneste forskningsresultater Få indblik i, hvordan positiv psykologi kan omsættes til brugbare værktøjer i erhvervslivet SPILLEREGLER OG FORVENTNINGER Oplægget består af en vekselvirkning mellem foredrag, summeøvelser og erfaringsudveksling Du skal være indstillet på at lave øvelser med andre deltagere Du er velkommen til at stille forståelsesspørgsmål undervejs Du må også gerne udfordre oplægsholderen Bidrag til den gode stemning Tiderne på programmet er kun cirkatider 2

3 PROGRAM Hvad er positiv psykologi? Hvorfor virker positiv psykologi? Hvordan kan vi bruge positiv psykologi? EBBE LAVENDT Uddannelser Titler Opgaver Arbejdspladser Specialisering Autoriseret psykolog, Københavns Universitet og Master i anvendt positiv psykologi, University of Pennsylvania, intern, McLean Hospital Harvard Medical School Forsker og erhvervspsykolog Center for Positiv Psykologi og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet Forskning, undervisning, rådgivning, coaching, positiv terapi Positiv psykologi og evidensbaseret coaching 3

4 HILS PÅ HINANDEN I LØBET AF DEN NÆSTE TIMES TID VIL JEG BEDE DIG TALE MED NOGLE AF DE PERSONER, DU SIDDER I NÆRHEDEN AF DERFOR VIL JEG ALLEREDE NU BEDE DIG GIVE HÅND TIL DEM, DU KAN NÅ FORSØG AT HUSKE DERES NAVNE 1. HVAD ER POSITIV PSYKOLOGI? 4

5 POSITIV PSYKOLOGI I MEDIERNE POSITIV PSYKOLOGI ER AKTUEL 5

6 FALSKE PÅSTANDE OM POSITIV PSYKOLOGI Artiklen i Berlingske indeholdt et utal af falske udsagn om positiv psykologi eksempelvis: "Måske har folk efterhånden opdaget, at de ikke ser tilværelsen helt så klart, hvis de kun bruger de positive briller." "Svend Brinkmann mener oven i købet, at positiv tænkning - hvis den dækker over "forbudte" negative følelser - kan gøre os deprimerede og u-lykkelige. "Den samlede besked er, at hvis du tænker på en bestemt måde, bliver du lykkelig. Det er uendeligt naivt." "Du skal bare være positiv". "Ifølge Brinkmann viser undersøgelser, at deprimerede mennesker har større realitetssans end dem, der har ja-hatten på." BRINKMANN, 2012 FALSKE PÅSTANDE OM POSITIV PSYKOLOGI "Den form for lykke, som den positive psykologi lægger op til, har det svage punkt, at den risikerer at blive utrolig egoistisk. Det handler om at skabe lykke for sig selv "Det er ikke tilfældigt, at den positive psykologi er den ene psykologiske teori, amerikanerne er kommet op med. Læs kommentarer til de falske påstande på BRINKMANN,

7 FORDUMMENDE DEBAT Man kan desværre ikke stole på udlægningen i medierne, fordi alle mulige halvstuderede røvere udtaler sig Jeg håber, jeg den næste times tid kan redde trådene ud ved at give et mere retvisende billede af forskningen i positiv psykologi POSITIV PSYKOLOGI 7

8 Før 2. verdenskrig havde psykologien tre klare målsætninger: At helbrede psykisk sygdom At gøre alles liv mere produktive og tilfredsstillende At afdække og fremme stort talent 2. verdenskrig førte til et fokus på psykisk lidelse, og der blev givet store summer til at forske i sygdom og behandling I det seneste halve århundrede har psykologien primært fokuseret på det syge menneske Det har medført en nedprioritering af opbygningen af de tilstande, som gør livet værd at leve MARTIN E. P. SELIGMAN I 1998 blev Martin Seligman valgt som formand for den amerikanske psykologforening I sin tiltrædelsestale overraskede han tilhørerne ved at sige, at vi i 50 år har overset væsentlige områder af livet Det var startskuddet til positiv psykologi Herefter blev der oprettet fonde, tidsskrifter, forskningsgrupper, konferencer, masterprogrammer osv. 8

9 Look for what s right with people Positiv psykologi er videnskaben om 1) trivsel og 2) optimal menneskelig funktion 9

10 SAMMENLIGNING TRADITIONEL PSYKOLOGI POSITIV PSYKOLOGI Sygdom - raskhed Sundhed - usundhed Behandling Forebyggelse Fejludvikling Udvikling Mistrivsel Trivsel Dysfunktion, normal funktion Optimal funktion, præstation 10

11 TRIVSEL OG PRÆSTATION TRIVSEL (ENG. WELL-BEING) Hvile på laurbærrene Blomstrende (eng. flourishing) PRÆSTERE DÅRLIGT PRÆSTERE GODT Sygne hen (eng. languishing) Nødlidende, men fungerende (eng. distressed) MISTRIVSEL TILPASSET FRA GRANT & SPENCE 2010 BLOMSTREN Det engelske begreb flourishing kan oversættes med: Opblomstring; at blomstre op Udfoldelse; at folde sig ud (jf. at træde i karakter med fuld styrke) Flor; at være i flor Overskud; at være overskudsagtig At lykkes ~ Selvrealisering, at realisere sig 11

12 BLOMSTRER DU? VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND/- DAME OG DISKUTER DE TO SPØRGSMÅL: HVOR I MODELLEN VIL DU PLACERE DIG SELV FOR TIDEN? HAR DU VÆRET ANDRE STEDER HENNE? OVERBEGREBER I POSITIV PSYKOLOGI Betegnelse Positiv psykologi Anvendt positiv psykologi Lykke Trivsel Indhold / definition Forskning i psykisk sundhed, forebyggelse, udvikling, trivsel og optimal funktion Anvendelse af den empiriske forskning fra positiv psykologi i praksis F.eks. forstået som at være følelsesmæssigt glad og tankemæssigt tilfreds F.eks. forstået som at have det godt; være engageret; have gode forhold til andre; opleve mening; og at klare sig godt 12

13 OVERBEGREBER I POSITIV PSYKOLOGI Betegnelse Optimal funktion Blomstren Mental fitness Indhold / definition At klare sig godt både på kort og langt sigt uden at blive langvarigt overbelastet Kombinationen af at have det godt og klare sig godt Psykisk veltrænethed via aktiv træning af sindet Mange af overbegreberne i positiv psykologi er store, rummelige og løst defineret POSITIV PSYKOLOGI HANDLER IKKE OM POSITIV TÆNKNING! Positiv psykologi handler ikke om positiv tænkning Det handler om, at den tilstand, man er i, skal egne sig til den situation, man skal håndtere Visse situationer kalder på negative tilstande og/eller træk 13

14 BARACK HUSSEIN OBAMA SADDAM HUSSEIN Positiv psykologi er videnskabelig forskning ikke en religion eller en filosofi 14

15 TRE SPOR TIL LYKKEN Overbegreb Inddeling 1. Positive emotioner Lykke (eng. happiness) 2. Engagement 3. Mening Indhold Tilstand (eng. state) Træk (eng. trait) Positive fællesskaber (eng. institutions) TRE SPOR TIL LYKKEN Tidligere talte man om tre spor til lykken: Det behagelige liv fyldt af korterevarende positive følelser af nydelse og behag Det engagerede liv præget af anvendelsen af styrker og oplevelse af flow i forbindelse med arbejde og hobbyer Det meningsfulde liv viet noget større end dig selv f.eks. at være del af et arbejdsfællesskab, en sag osv. 15

16 At forfølge det behagelige liv er kun i mindre grad forbundet med livstilfredshed At forfølge det engagerede liv og det meningsfulde liv er i høj grad forbundet med livstilfredshed The full life er, når man både oplever positive følelser, engagement og mening Det modsatte er the empty life DET HELE MENNESKE PERMA Overbegreb Trivsel Inddeling 1. Positive emotioner 2. Engagement 3. Positive relationer 4. Mening 5. Præstationer Forkortelse P E R M A 16

17 HVOR MEGET FYLDER PERMA I DIT LIV? TILPASSET FRA RYAN PERMA-ØVELSE VEND DIG VENLIGST OM MOD EN ELLER TO ANDRE IKKE DEN SAMME SOM FØR OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE: HVOR MEGET FYLDER POSITIVE FØLELSER? HVOR MEGET FYLDER ENGAGEMENT I DIT LIV? HVOR MEGET FYLDER POSITIVE RELATIONER I DIT LIV? HVOR MEGET FYLDER MENING I DIT LIV? HVOR MEGET FYLDER PRÆSTATIONER I DIT LIV? HVORDAN VILLE DU GERNE HAVE, AT DET SÅ UD? 17

18 1. OPSUMMERING Positiv psykologi er forskning i psykisk sundhed, forebyggelse, udvikling, trivsel og optimal funktion Det blandes ofte sammen med alt muligt andet især positiv tænkning, som ikke har noget med forskning at gøre Forskningsområdet kan inddeles i 4-5 underområder: 1. Positive følelser (tilstande) 2. Engagement (træk) 3. Positive relationer 4. Mening (positive fællesskaber) 5. Optimale præstationer 2. HVORFOR VIRKER POSITIV PSYKOLOGI? 18

19 POSITIV PSYKOLOGISKE FAKTORER ER ÅRSAG TIL BEDRE PRÆSATIONER Positiv affekt Engagement Energi Styrker Selvkontrol Grit (vedholdenhed og passion) Psykologisk kapital (håb, optimisme, selvtillid og ukuelighed) Positive relationer Coaching DE VIRKNINGSFULDE FAKTORER OG MEKANISMER ER STADIG UKENDTE Der mangler megen forskning i virkningsfulde faktorer og mekanismerne, som får positive interventioner mv. til at virke Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt kan konstatere, at visse metoder virker, men vi ved dybest set ikke hvorfor For bud på virkningsfulde faktorer se 19

20 MULIGE VIRKNINGSFULDE FAKTORER OG MEKANISMER MULIGE MEKANISMER REFERENCER Fokuspersonens parathed Franklin, 2005 Håb Lopez, Snyder et al., 2004 Fokuspersonens engagement Orlinsky et al Samarbejdsforholdet Wampold, 2001 Loyalitet over for tilgang Wampold, 2001 Skift i fokus Kauffman, 2008 MULIGE VIRKNINGSFULDE FAKTORER OG MEKANISMER MULIGE MEKANISMER REFERENCER Fokus på det positive Kauffman, 2008 Refleksion Roskos, Vukelich & Risko, 2001 Forandringsudsagn Miller & Rollnick, 2002 Skrivning Vella-Brodrick, 2010 Handling Kazantzis & L'Abate, 2007 Tidlige positive følelser Colin & Fredrickson, in press 20

21 EKSEMPEL PÅ MEKANISME Tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd påvirker hinanden DOKUMENTEREDE METODER VIRKER IKKE PÅ ALLE PERSONER Vær opmærksom på, at de fleste øvelser kun virker midlertidigt Når du vænner dig for meget til øvelser, aftager effekten som regel Du skal derfor veksle imellem forskellige øvelser Selv om en metode er dokumenteret videnskabeligt, er det ikke nogen garanti for, at den virker på dig Du må derfor selv afprøve diverse øvelser og konstatere, hvad der virker for dig Du vil ofte komme ud for, at du skal tilpasse øvelser til dig selv og dine omgivelser 21

22 MATCHING PERSON OG AKTIVITET En del nyere forskning understøtter idéen om at at matche person og aktivitet (eng. person activity fit) Find ud af, hvilke strategier, der passer bedst til dig eller den, du forsøger at hjælpe Der er tre måder, som strategier kan passe på: En strategi kan passe til personens specifikke problemer og/eller udfordringer En strategi kan passe til personens styrker En strategi kan passe til personens behov og livsstil Man skal helst opleve strategien som naturlig, behagelig og værdsat CF. LYUBOMIRSKY, 2007 FORSKELLIGE FORTOLKNINGER AF POSITIV PSYKOLOGI Der er ikke nogen facitliste for den praktiske anvendelse af forskningen fra positiv psykologi Hver oplægsholder kan have hver sin egen fortolkning af forskningen, og hvordan man helt praktisk kan anvende den på deres område Af og til bliver professionelle nødt til at tilpasse forskningen så meget til deres målgruppe og situation, at den ikke længere er forskningsbaseret, men snarere forskningsinspireret Det er nu engang det bedst mulige i visse situationer 22

23 2. OPSUMMERING Der er en lang række sammenhænge og årsagssammenhænge imellem trivsel og bedre resultater Vi kender endnu ikke mekanismerne bagved årsagssammenhængene Ikke desto mindre har vi et arsenal af dokumenterede øvelser Veksl imellem forskellige øvelser Tilpas øvelser til dig selv og dine omgivelser Der er ikke nogen facitliste ERFARINGSUDVEKSLING SÆT JER VENLIGST SAMMEN I GRUPPER PÅ 4-5 PERSONER DER SKAL MINDST VÆRE ÉN I GRUPPEN, DER HAR ERFARINGER MED AT BRUGE ØVELSER FRA POSITIV PSYKOLOGI DEL JERES ERFARINGER MED AT FÅ PERSONLIG UDVIKLINGS-ØVELSER TIL AT VIRKE HVILKE ØVELSER HAR FUNGERET GODT FOR DIG? HVORDAN KAN ØVELSERNE TILPASSES DIG OG DIT (ARBEJDS-)LIV? 23

24 3. HVORDAN KAN VI BRUGE POSITIV PSYKOLOGI? POSITIV MOTIVATION 24

25 FORSKELLIGE ÅRSAGER TIL MOTIVATION Manglende motivation Ekstern motivation (stok og gulerod) Indoptaget motivation (dårlig samvittighed) Identificeret motivation (forpligtelse) Indre motivation (lyst) Hjælpeløst at gå igennem bevægelserne Føle at ens adfærd at forårsaget af omgivelserne Føle at ens adfærd er forårsaget af en konflikt inde i én selv Føle at ens adfærd er forårsaget af et helhjertet selv Føle at ens adfærd er forårsaget af fornøjelse ved selve aktiviteten DECI & RYAN, 2002 EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER MOTIVATION Manglende motivation Ekstern motivation (stok og gulerod) Indoptaget motivation (dårlig samvittighed) Identificeret motivation (forpligtelse) Indre motivation (lyst) Jeg føler virkelig, at jeg spiler mit arbejdsliv her Hvis jeg ikke blev belønnet for det, ville jeg ikke lave opgaven Jeg bør løse opgaven, nu da det er besluttet Jeg er committed til mit arbejde, fordi jeg vil realisere de mål, jeg har sat for mig selv Jeg kan virkelig godt lide at arbejde her og blive udfordret DECI & RYAN,

26 POSITIV MOTIVATIONS- ØVELSE SÆT JER VENLIGST SAMMEN I GRUPPER PÅ 2-3 PERSONER OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE NEDENFOR: HVOR I MODELLEN VIL DU PLACERE DIG SELV FOR TIDEN? HVOR VIL DU PLACERE DINE SIDEORDNEDE KOLLEGAER, UNDERORDNEDE, CHEF OSV.? STYRKER 26

27 Meget kompetenceudvikling fokuserer på at lukke kompetencegab Den tænkning, der ligger bag, kan kaldes mangeltænkning: Medarbejderne mangler noget, som de skal lære F.eks. sendes medarbejdere ofte på kurser i noget, de ikke er gode til TRADITIONEL KOMPETENCE- UDVIKLING Et alternativ hertil er at udvikle styrker frem for svagheder Den tænkning, der ligger bag, kan kaldes ressourcetænkning FORDELE VED AT FOKUSERE PÅ STYRKER Mennesker, der bruger deres styrker: 1. Trives bedre 2. Er mere selvsikre 3. Har højere selvværd 4. Har mere energi og vitalitet 5. Oplever mindre stress 6. Er mere modstandsdygtige 7. Præsterer bedre 8. Er mere engagerede 9. Er bedre til at opnå deres mål 10. Og mennesker, der udvikler deres styrker, udvikler sig hurtigere og opnår vedvarende forbedringer LINLEY,

28 GRATIS STYRKETEST PÅ VIASURVEY.ORG STYRKEKORT I januar 2007 udviklede jeg styrkekort baseret på VIA-styrketesten Styrkekortene var blot tænkt som et øvelsesværktøj, fordi mine kunder efterspurgte værktøjer Styrkekortene blev ret populære, og i dag findes der styrkekort i mange versioner til forskellige formål 28

29 STYRKESPOTTING I STEDET FOR TEST Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at bruge test, kan du i stedet lave styrkespotting Læg mærke til, hvad andre, er gode til Sig til en person, at du har lagt mærke til, at han / hun er god til det, og giv et eksempel på det SEBASTIAN NYBO 29

30 CHRIS MACDONALD HENRIK LESLYE 30

31 STYRKESPOTTING TRÆK ET TILFÆLDIGT STYRKEKORT I BUNKEN AF STYRKEKORT OG LÆS TEKSTEN SE OM DU KAN KOMME I TANKE OM EN AF DINE KOLLEGAER, DER BESIDDER NETOP DEN PÅ- GÆLDENDE STYRKE VEND DIG OM IMOD DIN SIDEMAND/-DAME OG FOR- TÆL, HVILKEN STYRKE DET DREJER SIG OM, OG HVILKEN ADFÆRD HOS DIN KOLLEGA, DER FOR- TÆLLER DIG, AT HAN/HUN UDVISER STYRKEN GENTAG ØVELSEN EKSEMPEL PÅ STYRKE: MODSTANDSKRAFT 31

32 MODSTANDSKRAFT Det engelske ord resilience kan oversættes med ukuelighed, overlevelsesevne, robusthed, affjedring, elasticitet og modstandskraft Oplevelse af positive følelser beskytter ukuelige individer mod depression efter kriser Ukuelighed som personlighedstræk fører til flere positive følelser, som igen fører til posttraumatisk vækst REIVICH, 2009 Modstandskraft er din evne til at klare, komme igennem og rejse dig igen, når du møder modgang TILPASSET FRA REIVICH & SHATTÉ,

33 COACHING SOM VÆRKTØJ Positiv psykologi og coaching deler bestræbelsen på at forbedre trivsel og præstationer via fokus på det positive 33

34 Coaching er en måde at levere positiv psykologi på Positive interventioner fokuserer primært på at øge trivsel, mens coachinginterventioner hovedsageligt fokuserer på at fremme målopnåelse GRANT & SPENCE,

35 FORSKNINGSRESULTATER I COACHING Randomiserede, kontrolerede eksperimenter (RCT) antyder, at coaching bl.a. har effekt i forhold til: Forbedret beslutningstagning, større commitment i forhold til mål, bedre målopnåelse og resultater Trivsel, håb, selvtillid, mental robusthed, mental sundhed, forbedret helbred og højere livstilfredshed Forbedret selvkontrol, færdigheder, samarbejdsadfærd, beherskelse af omgivelserne og håndtering af organisatorisk forandring Mindre ængstelse, stress, udbrændthed og depression samt færre helbredsgener GRANT, 2009 SUMMEØVELSE SÆT JER VENLIGST SAMMEN I GRUPPER PÅ 3-4 PERSONER OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE NEDENFOR: HVAD HAR DU LÆRT INDTIL VIDERE? HVAD KAN DU BRUGE DET TIL? HVAD HAR DU BRUG FOR MERE VIDEN OM? HVILKE SPØRGSMÅL VIL DU GERNE HAVE SVAR PÅ I LØBET AF I DAG? 35

36 HVOR KAN DU FINDE FLERE VÆRKTØJER? VÆRKTØJER Mange efterspørger værktøjer Psykologer arbejder især med to slags værktøjer: Assessments - f.eks. test, interview, analysemodeller, osv., der kan skabe (selv-)erkendelse ved at sætte ord på en række forhold f.eks. dine følelser, din personlighed osv. Interventioner - f.eks. at tænke noget eller at gøre noget, der kan være med til at skabe positive forandringer 36

37 VÆRKTØJER TIL AT SKABE POSITIVE FØLELSER OG TILPASSE ØVELSER VÆRKTØJER TIL AT BALANCERE POSITIVE OG NEGATIVE FØLELSER 37

38 VÆRKTØJER TIL AT SKABE INDRE OG VÆRDIBASERET MOTIVATION SAMT MÅLSÆTNING VÆRKTØJER TIL AT UDVIKLE HÅB OG STYRKER MV. 38

39 VÆRKTØJER TIL AT TÆNKE OPTIMISTISK, TIL- GIVE, OG UDVIKLE STYRKER MV. VÆRKTØJER TIL AT UDVIKLE PARFORHOLD 39

40 VÆRKTØJER TIL AT SKABE LÆRING OG GIVE ROS OG ANERKENDELSE VÆRKTØJER TIL AT FORBEDRE BESLUTNINGS- TAGNING 40

41 FORHÅBENTLIGT KOMMENDE SUNDHEDSPORTAL OG BROCHURER Det er min erfaring, at værktøjer sjældent er tilstrækkelige til at løse problemstillinger: DET KRÆVER TIDSINVESTERING Det er ikke nok at kende værktøjerne Du skal også lære at bruge dem Og du skal bruge dem jævnligt for at automatisere færdighederne og opnå resultater Uden tid investeret i træning ingen effekt! 41

42 HVORDAN BRUGER PROFESSIONELLE VÆRKTØJERNE? Den mest dominerende teknik i coaching er at stille spørgsmål, som fokuspersonen skal reflektere over for at kunne svare på Det skaber læring Men det er langt fra den eneste teknik i coaching For veluddannede coaches er det normalt at: Teste fokuspersonen f.eks. med positivitets- og styrketest Introducere fagbegreber f.eks. om positive følelser, styrker mv. Vise modeller og bruge dem til at analysere udfordringer f.eks. CAPPs styrkemodel Forklare teoretiske principper f.eks. at udvikle styrker frem for fejlretning HVORDAN BRUGER PROFESSIONELLE VÆRKTØJERNE? Forklare forskning f.eks. at forskning viser, at negative følelser er mere intense end positive Fortælle anonymt om andre fokuspersoners erfaringer f.eks. hvilke metoder de har haft gode erfaringer med Være rollemodel (selv have prøvet alle interventioner) Afprøve værktøjer / øvelser i sessionen f.eks. tre gode ting øvelsen Uddele handouts Give interventioner som hjemmeopgaver Give udprint af artikler Henvise til hjemmesider og videoklip Anbefale bøger Osv. 42

43 3. OPSUMMERING Lad lysten og værdierne drive værket Fokuser på dine og andres styrker Positive følelser og positivt udsyn kan give dig modstandskraft Coaching er en måde at levere positiv psykologi på Der findes mange værktøjsbøger Opnåelse af resultater kræver en tidsinvestering SUMMEØVELSE VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND/- DAME OG DISKUTER SPØRGSMÅLET NEDEN- FOR: HVILKE IDÉER HAR DU NU TIL, HVORDAN DU I DEN KOMMENDE TID KAN BRUGE POSITIV PSYKOLOGI I DIT ARBEJDE OG/ELLER DIT PRIVATLIV? 43

44 AFRUNDING SPØRGSMÅL? 44

45 HVOR KAN DU LÆRE MERE? POSITIV PSYKOLOGI PORTALEN 45

46 YOUTUBE-KANAL 46

47 TAKNEMMELIGHEDS- ØVELSE HVAD ER DU TAKNEM- MELIG FOR, AT DU HAR LÆRT INDTIL VIDERE? TAK FOR NU! Hvis du vil vide mere, så kontakt Ebbe Lavendt på eller 47

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Kendskab

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med professionelt

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION

POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION VED PH.D.-STIPENDIAT EBBE LAVENDT, INSITUT FOR LEDELSE OG VIRKSOMHEDSSTRATEGI, SDU EBL@SDU.DK, WWW. SDU.DK Viden om positiv

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Fokus og vedholdenhed styrk din præstation

Fokus og vedholdenhed styrk din præstation Fokus og vedholdenhed styrk din præstation Skab præstationer i verdensklasse Bag toppræstationer i erhvervslivet og i sportens verden er der en række fælles mønstre. Vil du have indsigt i disse? På dette

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

FORVENTNINGER. Materialet er skrevet, så det kan læses. Du behøver derfor ikke at læse alt det, der står på lærredet

FORVENTNINGER. Materialet er skrevet, så det kan læses. Du behøver derfor ikke at læse alt det, der står på lærredet POSITIV PSYKOLOGISK COACHING - ET PH.D.-PROJEKT OM EKSPERT- COACHES INDDRAGELSE AF POSITIV PSYKOLOGISK FORSKNING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT COACHING PSYCHOLOGY UNIT INSTITUT FOR

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

STYRKEBASERET LEDELSE AUTORISERET PSYKOLOG OG MASTER I ANVENDT POSITIV PSYKOLOGI EBBE LAVENDT TEKNOLOGISK INSTITUT INDLEDNING

STYRKEBASERET LEDELSE AUTORISERET PSYKOLOG OG MASTER I ANVENDT POSITIV PSYKOLOGI EBBE LAVENDT TEKNOLOGISK INSTITUT INDLEDNING STYRKEBASERET LEDELSE AUTORISERET PSYKOLOG OG MASTER I ANVENDT POSITIV PSYKOLOGI EBBE LAVENDT TEKNOLOGISK INSTITUT INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Konkrete metoder, der skaber større arbejdsglæde, øget samarbejde

Læs mere

Human Resource Management

Human Resource Management Human Resource Management Uddrag af artikel trykt i Human Resource Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Hvordan står det til med dannelsen i folkeskolen? Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Er du blevet informeret om, hvordan skolen konkret arbejder med dit barns alsidige udvikling?

Læs mere

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål Positiv psykologisk coaching Ebbe Lavendt Coaching Psychology Unit, NEXS Dias 1 Læringsmål Udvikle dybdegående viden og forståelse for positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Forholde sig

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives Positiv psykologi 1954 A. Maslow Motivation & Personality 1998 Positiv psykologi M. Seligman, formand APA M. Csikszentmihalyi Brugbar viden om, hvad der gør livet værd at leve Positiv psykologi Det videnskabelige

Læs mere

Et værktøj til at kortlægge børns styrker

Et værktøj til at kortlægge børns styrker Et værktøj til at kortlægge børns styrker Hvad er en styrke? Psykolog Mette Marie Ledertoug, Defintion af styrker En styrke er en præ-eksisterende kapacitet for en bestemt måde at handle, tænke og føle

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

COACHING OG POSITIV PSYKOLOGI CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT INSTITUT FOR IDRÆT, KØBENHAVNS UNIVERSITET INDLEDNING

COACHING OG POSITIV PSYKOLOGI CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT INSTITUT FOR IDRÆT, KØBENHAVNS UNIVERSITET INDLEDNING COACHING OG POSITIV PSYKOLOGI CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT INSTITUT FOR IDRÆT, KØBENHAVNS UNIVERSITET INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om og forståelse for: Teorier og empirisk forskning

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset Side 4 Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Indholdsfortegnelse Om forfatterne... s. 6 Forord... s. 7 Positiv psykologi og styrker... s. 7 Materialets mål... s. 8 De 24 styrker...

Læs mere

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION Større medarbejdertrivsel og øget effektivitet er gevinsten for virksomheder, der arbejder aktivt med at udvikle medarbejdernes personlige styrker.

Læs mere

COACHING I FORSKEL- LIGE KONTEKSTER

COACHING I FORSKEL- LIGE KONTEKSTER COACHING I FORSKEL- LIGE KONTEKSTER - GRUPPER, PRÆSTATION, LEDEL- SE, STRESS, SUNDHED & LIVSSTIL Ebbe Lavendt Coaching Psychology Unit, NEXS Dias 1 INDLEDNING Dias 2 1 Læringsmål Viden og forståelse for

Læs mere

Få mere overskud i hverdagen

Få mere overskud i hverdagen Side 1 af 5 Mannaz.com Cookie- og privatlivspolitik Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Få flere

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø som ledelsespraksis

Psykisk arbejdsmiljø som ledelsespraksis Psykisk arbejdsmiljø som ledelsespraksis Kunsten at kommunikere og anerkende ved stressreaktioner Phd Pernille Steen Pedersen, Institut for ledelse, Politik og filosofi, CBS Jens kur mod sygefravær Min

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Hvad er Positiv Psykologi

Hvad er Positiv Psykologi Hvad er Positiv Psykologi Positiv Psykologi er et nyt felt, som beskæftiger sig med mental sundhed, styrker, positive følelser, positive institutioner og optimal funktionsevne Positiv Psykologi er en videnskab

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder. Det gode liv Glæde, håb og personlige styrker Psykolog Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program Det gode liv om glæde, håb og personlige styrker 1. Del 13.15 14.30

Læs mere

Mental robusthed for unge SSP 7/10/15

Mental robusthed for unge SSP 7/10/15 Mental robusthed for unge SSP 7/10/15 Præsentation Spor 1 - Undervisning: 1997-1998: Madeskovskolen, Nakskov 1998-2002: Glumsø Skole 2002-2003: Queen Elizabeth II Jubilee School, London 2003- : Susålandets

Læs mere

Resiliens træn din mentale robusthed

Resiliens træn din mentale robusthed Resiliens træn din mentale robusthed Giv dig selv mentalt overskud og undgå stress Resiliens bliver nøglen til robusthed i en stadig mere stresset og kompleks verden hvor krydspresset mellem egne og virksomhedens

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Kun ganske få glædesstudier.

Kun ganske få glædesstudier. Depression Glæde 26-02-2015 Med psykomotorik og positiv psykologi Berit Svart Psykomotorisk terapeut, Pb 40.000 depressionsstudier Kun ganske få glædesstudier. 1 Glæde er en af grundfølelserne: Kærlighed-Sorg

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Insistér på trivsel! (så apolitisk som muligt) Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet

Insistér på trivsel! (så apolitisk som muligt) Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet Photo: Hans Henrik Knoop, 2010 Insistér på trivsel! (så apolitisk som muligt) Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk (Ny) sundhedsvidenskab Gode, meningsfulde institutioner: familier,

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Årsmøde i skolesundhed.dk Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d.

Årsmøde i skolesundhed.dk Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Årsmøde i skolesundhed.dk 2017 Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Lektor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet Adjunkt,

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Den dobbelte virkelighed

Den dobbelte virkelighed + 2015 - kurser 14. november Den dobbelte virkelighed Den dobbelte virkelighed 1 2 Dit sind Din bevidsthed Din eksistens +Velkommen til kurset Stifter og underviser Carsten Laursen Den dobbelte virkelighed

Læs mere

Lev dit liv med glæde

Lev dit liv med glæde Lev dit liv med glæde Institut for Sundhed og Livskvalitet Velkommen til Institut for Sundhed og Livskvalitet I dag er den første dag i resten af dit liv. Har du besluttet dig for, at du vil leve sundere,

Læs mere

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for IRONMIND Veteran Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer Christian Taftenberg Jensen for Viborg Kommune & Konsulentfirmaet Christian Jensen I/S 1 Indledning

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet.

Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet. Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet. Drengeakademiet - FØA- 2014 1 Drengeakademiet er en ny inklusionsindsats,

Læs mere

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab=

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= Målet med denne artikel er at give læseren et indblik i positiv psykologi og sammenhængen med arbejdsglæde. Trivselsteorien PERMA præsenteres efterfulgt af konkrete anbefalinger

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

NIM. Corporate Health Programs

NIM. Corporate Health Programs NIM Corporate Health Programs 360 integrerede sundhedsløsninger Nordic Integrative Medicine Virsomheder, der investerer i medarbejdernes sundhed og velvære, opnår langsigtede økonomiske fordele. Arbejdsrelateret

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Program. Intro til Positiv Psykologi - 2 værktøjer Intro til styrker. - 3 værktøjer/øvelser. Casper Burlin/Liselotte Rasmussen Teknologisk Institut

Program. Intro til Positiv Psykologi - 2 værktøjer Intro til styrker. - 3 værktøjer/øvelser. Casper Burlin/Liselotte Rasmussen Teknologisk Institut Program Intro til Positiv Psykologi - 2 værktøjer Intro til styrker - hvordan finder man sine styrker - Hvad kan styrker bruges til? - Erfaring fra en arbejdsplads - 3 værktøjer/øvelser Casper Burlin/Liselotte

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Kan en app virkelig knække stresskurven?

Kan en app virkelig knække stresskurven? Kan en app virkelig knække stresskurven? Arbejdsmiljøkonferencen 2016 Regitze Siggaard Forebyggelseschef Regitze.siggaard@falck.dk 1 De store udfordringer Fra videnskab Fra psykologi 1.000 medarbejdere

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Psykolog Anne Linder

Psykolog Anne Linder Psykolog Anne Linder Positiv psykologis to fædre Martin Seligman Michael Csikszentmihalyi Rundt om de gode relationer 1.Del Dine karakterstyrker 2.Del Den gode atmosfære og Livsduelighed Hildebrandt,

Læs mere

Førstehjælp til dit arbejdsliv Skab arbejdsglæde på jobbet uden stress

Førstehjælp til dit arbejdsliv Skab arbejdsglæde på jobbet uden stress 1 Førstehjælp til dit arbejdsliv Skab arbejdsglæde på jobbet uden stress Viden om og håndtér stress Positiv psykologi Trivsel & arbejdsglæde Energi - boostning 2 Viden om stress Fakta - WHO Verdenssundhedsorganisationen

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

High Performance Talent

High Performance Talent High Performance Talent Akademiet for Talentfulde Unge Mikael Trolle 18-19 januar 2017 www.highperformance.dk Mikael Trolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Oplæg om recovery og 5 veje til et godt liv Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget. Rudersdal Kommune september 2014

Oplæg om recovery og 5 veje til et godt liv Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget. Rudersdal Kommune september 2014 Oplæg om recovery og 5 veje til et godt liv Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget Rudersdal Kommune september 2014 Recovery og Psykosocial rehabilitering Recovery er den proces eller rejse, som det

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet,

Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, tbredahl@health.sdu.dk Hvem er jeg? Thomas Gjelstrup Bredahl - Lektor i Fysisk aktivitet

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Psykologisk perspektiv på god undervisning

Psykologisk perspektiv på god undervisning Psykologisk perspektiv på god undervisning Anne Kirketerp, Psykolog, Ph,d. Undervisningsudvikler, medlem af PSH s innovationsenhed og underviser på VIAUC Ekstern Lektor, Aarhus Universitet anki@viauc.dk

Læs mere

STYRKEBASERET PÆDAGOGIK

STYRKEBASERET PÆDAGOGIK STYRKEBASERET PÆDAGOGIK Trivsel, op9misme, selvværd og inklusion JA TAK! Modul 1+2 Onsdag d. 11. november 2015 kl. 8.45 15.00 V/Ivan Jakobsen Lidt om mig Ivan Jakobsen Lærer og Cand. Pæd. i pædagogisk

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Coaching og Motivation. Baseret på kandidatafhandlingen Coaching en motivationsskabende

Coaching og Motivation. Baseret på kandidatafhandlingen Coaching en motivationsskabende Coaching og Motivation Baseret på kandidatafhandlingen Coaching en motivationsskabende metode? af Lars Meiner, CBS Hvorfor er det interessant? Flere oplever, at coaching og motivation hænger sammen. Men

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

- forskningsresultater fra positiv psykologi

- forskningsresultater fra positiv psykologi ARBEJDSGLÆDE - forskningsresultater fra positiv psykologi Af cand.psych. Ebbe Lavendt FOKUS PÅ ARBEJDSGLÆDE Konklusionen på en lang række forskningsresultater om arbejdsglæde og beslægtede forhold er,

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere