INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?"

Transkript

1 POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1

2 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion til, hvad positiv psykologi går ud på Hør de seneste forskningsresultater Få indblik i, hvordan positiv psykologi kan omsættes til brugbare værktøjer i erhvervslivet SPILLEREGLER OG FORVENTNINGER Oplægget består af en vekselvirkning mellem foredrag, summeøvelser og erfaringsudveksling Du skal være indstillet på at lave øvelser med andre deltagere Du er velkommen til at stille forståelsesspørgsmål undervejs Du må også gerne udfordre oplægsholderen Bidrag til den gode stemning Tiderne på programmet er kun cirkatider 2

3 PROGRAM Hvad er positiv psykologi? Hvorfor virker positiv psykologi? Hvordan kan vi bruge positiv psykologi? EBBE LAVENDT Uddannelser Titler Opgaver Arbejdspladser Specialisering Autoriseret psykolog, Københavns Universitet og Master i anvendt positiv psykologi, University of Pennsylvania, intern, McLean Hospital Harvard Medical School Forsker og erhvervspsykolog Center for Positiv Psykologi og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet Forskning, undervisning, rådgivning, coaching, positiv terapi Positiv psykologi og evidensbaseret coaching 3

4 HILS PÅ HINANDEN I LØBET AF DEN NÆSTE TIMES TID VIL JEG BEDE DIG TALE MED NOGLE AF DE PERSONER, DU SIDDER I NÆRHEDEN AF DERFOR VIL JEG ALLEREDE NU BEDE DIG GIVE HÅND TIL DEM, DU KAN NÅ FORSØG AT HUSKE DERES NAVNE 1. HVAD ER POSITIV PSYKOLOGI? 4

5 POSITIV PSYKOLOGI I MEDIERNE POSITIV PSYKOLOGI ER AKTUEL 5

6 FALSKE PÅSTANDE OM POSITIV PSYKOLOGI Artiklen i Berlingske indeholdt et utal af falske udsagn om positiv psykologi eksempelvis: "Måske har folk efterhånden opdaget, at de ikke ser tilværelsen helt så klart, hvis de kun bruger de positive briller." "Svend Brinkmann mener oven i købet, at positiv tænkning - hvis den dækker over "forbudte" negative følelser - kan gøre os deprimerede og u-lykkelige. "Den samlede besked er, at hvis du tænker på en bestemt måde, bliver du lykkelig. Det er uendeligt naivt." "Du skal bare være positiv". "Ifølge Brinkmann viser undersøgelser, at deprimerede mennesker har større realitetssans end dem, der har ja-hatten på." BRINKMANN, 2012 FALSKE PÅSTANDE OM POSITIV PSYKOLOGI "Den form for lykke, som den positive psykologi lægger op til, har det svage punkt, at den risikerer at blive utrolig egoistisk. Det handler om at skabe lykke for sig selv "Det er ikke tilfældigt, at den positive psykologi er den ene psykologiske teori, amerikanerne er kommet op med. Læs kommentarer til de falske påstande på https://www.facebook.com/pospsynet BRINKMANN,

7 FORDUMMENDE DEBAT Man kan desværre ikke stole på udlægningen i medierne, fordi alle mulige halvstuderede røvere udtaler sig Jeg håber, jeg den næste times tid kan redde trådene ud ved at give et mere retvisende billede af forskningen i positiv psykologi POSITIV PSYKOLOGI 7

8 Før 2. verdenskrig havde psykologien tre klare målsætninger: At helbrede psykisk sygdom At gøre alles liv mere produktive og tilfredsstillende At afdække og fremme stort talent 2. verdenskrig førte til et fokus på psykisk lidelse, og der blev givet store summer til at forske i sygdom og behandling I det seneste halve århundrede har psykologien primært fokuseret på det syge menneske Det har medført en nedprioritering af opbygningen af de tilstande, som gør livet værd at leve MARTIN E. P. SELIGMAN I 1998 blev Martin Seligman valgt som formand for den amerikanske psykologforening I sin tiltrædelsestale overraskede han tilhørerne ved at sige, at vi i 50 år har overset væsentlige områder af livet Det var startskuddet til positiv psykologi Herefter blev der oprettet fonde, tidsskrifter, forskningsgrupper, konferencer, masterprogrammer osv. 8

9 Look for what s right with people Positiv psykologi er videnskaben om 1) trivsel og 2) optimal menneskelig funktion 9

10 SAMMENLIGNING TRADITIONEL PSYKOLOGI POSITIV PSYKOLOGI Sygdom - raskhed Sundhed - usundhed Behandling Forebyggelse Fejludvikling Udvikling Mistrivsel Trivsel Dysfunktion, normal funktion Optimal funktion, præstation 10

11 TRIVSEL OG PRÆSTATION TRIVSEL (ENG. WELL-BEING) Hvile på laurbærrene Blomstrende (eng. flourishing) PRÆSTERE DÅRLIGT PRÆSTERE GODT Sygne hen (eng. languishing) Nødlidende, men fungerende (eng. distressed) MISTRIVSEL TILPASSET FRA GRANT & SPENCE 2010 BLOMSTREN Det engelske begreb flourishing kan oversættes med: Opblomstring; at blomstre op Udfoldelse; at folde sig ud (jf. at træde i karakter med fuld styrke) Flor; at være i flor Overskud; at være overskudsagtig At lykkes ~ Selvrealisering, at realisere sig 11

12 BLOMSTRER DU? VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND/- DAME OG DISKUTER DE TO SPØRGSMÅL: HVOR I MODELLEN VIL DU PLACERE DIG SELV FOR TIDEN? HAR DU VÆRET ANDRE STEDER HENNE? OVERBEGREBER I POSITIV PSYKOLOGI Betegnelse Positiv psykologi Anvendt positiv psykologi Lykke Trivsel Indhold / definition Forskning i psykisk sundhed, forebyggelse, udvikling, trivsel og optimal funktion Anvendelse af den empiriske forskning fra positiv psykologi i praksis F.eks. forstået som at være følelsesmæssigt glad og tankemæssigt tilfreds F.eks. forstået som at have det godt; være engageret; have gode forhold til andre; opleve mening; og at klare sig godt 12

13 OVERBEGREBER I POSITIV PSYKOLOGI Betegnelse Optimal funktion Blomstren Mental fitness Indhold / definition At klare sig godt både på kort og langt sigt uden at blive langvarigt overbelastet Kombinationen af at have det godt og klare sig godt Psykisk veltrænethed via aktiv træning af sindet Mange af overbegreberne i positiv psykologi er store, rummelige og løst defineret POSITIV PSYKOLOGI HANDLER IKKE OM POSITIV TÆNKNING! Positiv psykologi handler ikke om positiv tænkning Det handler om, at den tilstand, man er i, skal egne sig til den situation, man skal håndtere Visse situationer kalder på negative tilstande og/eller træk 13

14 BARACK HUSSEIN OBAMA SADDAM HUSSEIN Positiv psykologi er videnskabelig forskning ikke en religion eller en filosofi 14

15 TRE SPOR TIL LYKKEN Overbegreb Inddeling 1. Positive emotioner Lykke (eng. happiness) 2. Engagement 3. Mening Indhold Tilstand (eng. state) Træk (eng. trait) Positive fællesskaber (eng. institutions) TRE SPOR TIL LYKKEN Tidligere talte man om tre spor til lykken: Det behagelige liv fyldt af korterevarende positive følelser af nydelse og behag Det engagerede liv præget af anvendelsen af styrker og oplevelse af flow i forbindelse med arbejde og hobbyer Det meningsfulde liv viet noget større end dig selv f.eks. at være del af et arbejdsfællesskab, en sag osv. 15

16 At forfølge det behagelige liv er kun i mindre grad forbundet med livstilfredshed At forfølge det engagerede liv og det meningsfulde liv er i høj grad forbundet med livstilfredshed The full life er, når man både oplever positive følelser, engagement og mening Det modsatte er the empty life DET HELE MENNESKE PERMA Overbegreb Trivsel Inddeling 1. Positive emotioner 2. Engagement 3. Positive relationer 4. Mening 5. Præstationer Forkortelse P E R M A 16

17 HVOR MEGET FYLDER PERMA I DIT LIV? TILPASSET FRA RYAN PERMA-ØVELSE VEND DIG VENLIGST OM MOD EN ELLER TO ANDRE IKKE DEN SAMME SOM FØR OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE: HVOR MEGET FYLDER POSITIVE FØLELSER? HVOR MEGET FYLDER ENGAGEMENT I DIT LIV? HVOR MEGET FYLDER POSITIVE RELATIONER I DIT LIV? HVOR MEGET FYLDER MENING I DIT LIV? HVOR MEGET FYLDER PRÆSTATIONER I DIT LIV? HVORDAN VILLE DU GERNE HAVE, AT DET SÅ UD? 17

18 1. OPSUMMERING Positiv psykologi er forskning i psykisk sundhed, forebyggelse, udvikling, trivsel og optimal funktion Det blandes ofte sammen med alt muligt andet især positiv tænkning, som ikke har noget med forskning at gøre Forskningsområdet kan inddeles i 4-5 underområder: 1. Positive følelser (tilstande) 2. Engagement (træk) 3. Positive relationer 4. Mening (positive fællesskaber) 5. Optimale præstationer 2. HVORFOR VIRKER POSITIV PSYKOLOGI? 18

19 POSITIV PSYKOLOGISKE FAKTORER ER ÅRSAG TIL BEDRE PRÆSATIONER Positiv affekt Engagement Energi Styrker Selvkontrol Grit (vedholdenhed og passion) Psykologisk kapital (håb, optimisme, selvtillid og ukuelighed) Positive relationer Coaching DE VIRKNINGSFULDE FAKTORER OG MEKANISMER ER STADIG UKENDTE Der mangler megen forskning i virkningsfulde faktorer og mekanismerne, som får positive interventioner mv. til at virke Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt kan konstatere, at visse metoder virker, men vi ved dybest set ikke hvorfor For bud på virkningsfulde faktorer se 19

20 MULIGE VIRKNINGSFULDE FAKTORER OG MEKANISMER MULIGE MEKANISMER REFERENCER Fokuspersonens parathed Franklin, 2005 Håb Lopez, Snyder et al., 2004 Fokuspersonens engagement Orlinsky et al Samarbejdsforholdet Wampold, 2001 Loyalitet over for tilgang Wampold, 2001 Skift i fokus Kauffman, 2008 MULIGE VIRKNINGSFULDE FAKTORER OG MEKANISMER MULIGE MEKANISMER REFERENCER Fokus på det positive Kauffman, 2008 Refleksion Roskos, Vukelich & Risko, 2001 Forandringsudsagn Miller & Rollnick, 2002 Skrivning Vella-Brodrick, 2010 Handling Kazantzis & L'Abate, 2007 Tidlige positive følelser Colin & Fredrickson, in press 20

21 EKSEMPEL PÅ MEKANISME Tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd påvirker hinanden DOKUMENTEREDE METODER VIRKER IKKE PÅ ALLE PERSONER Vær opmærksom på, at de fleste øvelser kun virker midlertidigt Når du vænner dig for meget til øvelser, aftager effekten som regel Du skal derfor veksle imellem forskellige øvelser Selv om en metode er dokumenteret videnskabeligt, er det ikke nogen garanti for, at den virker på dig Du må derfor selv afprøve diverse øvelser og konstatere, hvad der virker for dig Du vil ofte komme ud for, at du skal tilpasse øvelser til dig selv og dine omgivelser 21

22 MATCHING PERSON OG AKTIVITET En del nyere forskning understøtter idéen om at at matche person og aktivitet (eng. person activity fit) Find ud af, hvilke strategier, der passer bedst til dig eller den, du forsøger at hjælpe Der er tre måder, som strategier kan passe på: En strategi kan passe til personens specifikke problemer og/eller udfordringer En strategi kan passe til personens styrker En strategi kan passe til personens behov og livsstil Man skal helst opleve strategien som naturlig, behagelig og værdsat CF. LYUBOMIRSKY, 2007 FORSKELLIGE FORTOLKNINGER AF POSITIV PSYKOLOGI Der er ikke nogen facitliste for den praktiske anvendelse af forskningen fra positiv psykologi Hver oplægsholder kan have hver sin egen fortolkning af forskningen, og hvordan man helt praktisk kan anvende den på deres område Af og til bliver professionelle nødt til at tilpasse forskningen så meget til deres målgruppe og situation, at den ikke længere er forskningsbaseret, men snarere forskningsinspireret Det er nu engang det bedst mulige i visse situationer 22

23 2. OPSUMMERING Der er en lang række sammenhænge og årsagssammenhænge imellem trivsel og bedre resultater Vi kender endnu ikke mekanismerne bagved årsagssammenhængene Ikke desto mindre har vi et arsenal af dokumenterede øvelser Veksl imellem forskellige øvelser Tilpas øvelser til dig selv og dine omgivelser Der er ikke nogen facitliste ERFARINGSUDVEKSLING SÆT JER VENLIGST SAMMEN I GRUPPER PÅ 4-5 PERSONER DER SKAL MINDST VÆRE ÉN I GRUPPEN, DER HAR ERFARINGER MED AT BRUGE ØVELSER FRA POSITIV PSYKOLOGI DEL JERES ERFARINGER MED AT FÅ PERSONLIG UDVIKLINGS-ØVELSER TIL AT VIRKE HVILKE ØVELSER HAR FUNGERET GODT FOR DIG? HVORDAN KAN ØVELSERNE TILPASSES DIG OG DIT (ARBEJDS-)LIV? 23

24 3. HVORDAN KAN VI BRUGE POSITIV PSYKOLOGI? POSITIV MOTIVATION 24

25 FORSKELLIGE ÅRSAGER TIL MOTIVATION Manglende motivation Ekstern motivation (stok og gulerod) Indoptaget motivation (dårlig samvittighed) Identificeret motivation (forpligtelse) Indre motivation (lyst) Hjælpeløst at gå igennem bevægelserne Føle at ens adfærd at forårsaget af omgivelserne Føle at ens adfærd er forårsaget af en konflikt inde i én selv Føle at ens adfærd er forårsaget af et helhjertet selv Føle at ens adfærd er forårsaget af fornøjelse ved selve aktiviteten DECI & RYAN, 2002 EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER MOTIVATION Manglende motivation Ekstern motivation (stok og gulerod) Indoptaget motivation (dårlig samvittighed) Identificeret motivation (forpligtelse) Indre motivation (lyst) Jeg føler virkelig, at jeg spiler mit arbejdsliv her Hvis jeg ikke blev belønnet for det, ville jeg ikke lave opgaven Jeg bør løse opgaven, nu da det er besluttet Jeg er committed til mit arbejde, fordi jeg vil realisere de mål, jeg har sat for mig selv Jeg kan virkelig godt lide at arbejde her og blive udfordret DECI & RYAN,

26 POSITIV MOTIVATIONS- ØVELSE SÆT JER VENLIGST SAMMEN I GRUPPER PÅ 2-3 PERSONER OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE NEDENFOR: HVOR I MODELLEN VIL DU PLACERE DIG SELV FOR TIDEN? HVOR VIL DU PLACERE DINE SIDEORDNEDE KOLLEGAER, UNDERORDNEDE, CHEF OSV.? STYRKER 26

27 Meget kompetenceudvikling fokuserer på at lukke kompetencegab Den tænkning, der ligger bag, kan kaldes mangeltænkning: Medarbejderne mangler noget, som de skal lære F.eks. sendes medarbejdere ofte på kurser i noget, de ikke er gode til TRADITIONEL KOMPETENCE- UDVIKLING Et alternativ hertil er at udvikle styrker frem for svagheder Den tænkning, der ligger bag, kan kaldes ressourcetænkning FORDELE VED AT FOKUSERE PÅ STYRKER Mennesker, der bruger deres styrker: 1. Trives bedre 2. Er mere selvsikre 3. Har højere selvværd 4. Har mere energi og vitalitet 5. Oplever mindre stress 6. Er mere modstandsdygtige 7. Præsterer bedre 8. Er mere engagerede 9. Er bedre til at opnå deres mål 10. Og mennesker, der udvikler deres styrker, udvikler sig hurtigere og opnår vedvarende forbedringer LINLEY,

28 GRATIS STYRKETEST PÅ VIASURVEY.ORG STYRKEKORT I januar 2007 udviklede jeg styrkekort baseret på VIA-styrketesten Styrkekortene var blot tænkt som et øvelsesværktøj, fordi mine kunder efterspurgte værktøjer Styrkekortene blev ret populære, og i dag findes der styrkekort i mange versioner til forskellige formål 28

29 STYRKESPOTTING I STEDET FOR TEST Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at bruge test, kan du i stedet lave styrkespotting Læg mærke til, hvad andre, er gode til Sig til en person, at du har lagt mærke til, at han / hun er god til det, og giv et eksempel på det SEBASTIAN NYBO 29

30 CHRIS MACDONALD HENRIK LESLYE 30

31 STYRKESPOTTING TRÆK ET TILFÆLDIGT STYRKEKORT I BUNKEN AF STYRKEKORT OG LÆS TEKSTEN SE OM DU KAN KOMME I TANKE OM EN AF DINE KOLLEGAER, DER BESIDDER NETOP DEN PÅ- GÆLDENDE STYRKE VEND DIG OM IMOD DIN SIDEMAND/-DAME OG FOR- TÆL, HVILKEN STYRKE DET DREJER SIG OM, OG HVILKEN ADFÆRD HOS DIN KOLLEGA, DER FOR- TÆLLER DIG, AT HAN/HUN UDVISER STYRKEN GENTAG ØVELSEN EKSEMPEL PÅ STYRKE: MODSTANDSKRAFT 31

32 MODSTANDSKRAFT Det engelske ord resilience kan oversættes med ukuelighed, overlevelsesevne, robusthed, affjedring, elasticitet og modstandskraft Oplevelse af positive følelser beskytter ukuelige individer mod depression efter kriser Ukuelighed som personlighedstræk fører til flere positive følelser, som igen fører til posttraumatisk vækst REIVICH, 2009 Modstandskraft er din evne til at klare, komme igennem og rejse dig igen, når du møder modgang TILPASSET FRA REIVICH & SHATTÉ,

33 COACHING SOM VÆRKTØJ Positiv psykologi og coaching deler bestræbelsen på at forbedre trivsel og præstationer via fokus på det positive 33

34 Coaching er en måde at levere positiv psykologi på Positive interventioner fokuserer primært på at øge trivsel, mens coachinginterventioner hovedsageligt fokuserer på at fremme målopnåelse GRANT & SPENCE,

35 FORSKNINGSRESULTATER I COACHING Randomiserede, kontrolerede eksperimenter (RCT) antyder, at coaching bl.a. har effekt i forhold til: Forbedret beslutningstagning, større commitment i forhold til mål, bedre målopnåelse og resultater Trivsel, håb, selvtillid, mental robusthed, mental sundhed, forbedret helbred og højere livstilfredshed Forbedret selvkontrol, færdigheder, samarbejdsadfærd, beherskelse af omgivelserne og håndtering af organisatorisk forandring Mindre ængstelse, stress, udbrændthed og depression samt færre helbredsgener GRANT, 2009 SUMMEØVELSE SÆT JER VENLIGST SAMMEN I GRUPPER PÅ 3-4 PERSONER OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE NEDENFOR: HVAD HAR DU LÆRT INDTIL VIDERE? HVAD KAN DU BRUGE DET TIL? HVAD HAR DU BRUG FOR MERE VIDEN OM? HVILKE SPØRGSMÅL VIL DU GERNE HAVE SVAR PÅ I LØBET AF I DAG? 35

36 HVOR KAN DU FINDE FLERE VÆRKTØJER? VÆRKTØJER Mange efterspørger værktøjer Psykologer arbejder især med to slags værktøjer: Assessments - f.eks. test, interview, analysemodeller, osv., der kan skabe (selv-)erkendelse ved at sætte ord på en række forhold f.eks. dine følelser, din personlighed osv. Interventioner - f.eks. at tænke noget eller at gøre noget, der kan være med til at skabe positive forandringer 36

37 VÆRKTØJER TIL AT SKABE POSITIVE FØLELSER OG TILPASSE ØVELSER VÆRKTØJER TIL AT BALANCERE POSITIVE OG NEGATIVE FØLELSER 37

38 VÆRKTØJER TIL AT SKABE INDRE OG VÆRDIBASERET MOTIVATION SAMT MÅLSÆTNING VÆRKTØJER TIL AT UDVIKLE HÅB OG STYRKER MV. 38

39 VÆRKTØJER TIL AT TÆNKE OPTIMISTISK, TIL- GIVE, OG UDVIKLE STYRKER MV. VÆRKTØJER TIL AT UDVIKLE PARFORHOLD 39

40 VÆRKTØJER TIL AT SKABE LÆRING OG GIVE ROS OG ANERKENDELSE VÆRKTØJER TIL AT FORBEDRE BESLUTNINGS- TAGNING 40

41 FORHÅBENTLIGT KOMMENDE SUNDHEDSPORTAL OG BROCHURER Det er min erfaring, at værktøjer sjældent er tilstrækkelige til at løse problemstillinger: DET KRÆVER TIDSINVESTERING Det er ikke nok at kende værktøjerne Du skal også lære at bruge dem Og du skal bruge dem jævnligt for at automatisere færdighederne og opnå resultater Uden tid investeret i træning ingen effekt! 41

42 HVORDAN BRUGER PROFESSIONELLE VÆRKTØJERNE? Den mest dominerende teknik i coaching er at stille spørgsmål, som fokuspersonen skal reflektere over for at kunne svare på Det skaber læring Men det er langt fra den eneste teknik i coaching For veluddannede coaches er det normalt at: Teste fokuspersonen f.eks. med positivitets- og styrketest Introducere fagbegreber f.eks. om positive følelser, styrker mv. Vise modeller og bruge dem til at analysere udfordringer f.eks. CAPPs styrkemodel Forklare teoretiske principper f.eks. at udvikle styrker frem for fejlretning HVORDAN BRUGER PROFESSIONELLE VÆRKTØJERNE? Forklare forskning f.eks. at forskning viser, at negative følelser er mere intense end positive Fortælle anonymt om andre fokuspersoners erfaringer f.eks. hvilke metoder de har haft gode erfaringer med Være rollemodel (selv have prøvet alle interventioner) Afprøve værktøjer / øvelser i sessionen f.eks. tre gode ting øvelsen Uddele handouts Give interventioner som hjemmeopgaver Give udprint af artikler Henvise til hjemmesider og videoklip Anbefale bøger Osv. 42

43 3. OPSUMMERING Lad lysten og værdierne drive værket Fokuser på dine og andres styrker Positive følelser og positivt udsyn kan give dig modstandskraft Coaching er en måde at levere positiv psykologi på Der findes mange værktøjsbøger Opnåelse af resultater kræver en tidsinvestering SUMMEØVELSE VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND/- DAME OG DISKUTER SPØRGSMÅLET NEDEN- FOR: HVILKE IDÉER HAR DU NU TIL, HVORDAN DU I DEN KOMMENDE TID KAN BRUGE POSITIV PSYKOLOGI I DIT ARBEJDE OG/ELLER DIT PRIVATLIV? 43

44 AFRUNDING SPØRGSMÅL? 44

45 HVOR KAN DU LÆRE MERE? POSITIV PSYKOLOGI PORTALEN 45

46 YOUTUBE-KANAL 46

47 TAKNEMMELIGHEDS- ØVELSE HVAD ER DU TAKNEM- MELIG FOR, AT DU HAR LÆRT INDTIL VIDERE? TAK FOR NU! Hvis du vil vide mere, så kontakt Ebbe Lavendt på eller 47

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Kendskab

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med professionelt

Læs mere

FORVENTNINGER. Materialet er skrevet, så det kan læses. Du behøver derfor ikke at læse alt det, der står på lærredet

FORVENTNINGER. Materialet er skrevet, så det kan læses. Du behøver derfor ikke at læse alt det, der står på lærredet POSITIV PSYKOLOGISK COACHING - ET PH.D.-PROJEKT OM EKSPERT- COACHES INDDRAGELSE AF POSITIV PSYKOLOGISK FORSKNING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT COACHING PSYCHOLOGY UNIT INSTITUT FOR

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Human Resource Management

Human Resource Management Human Resource Management Uddrag af artikel trykt i Human Resource Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål Positiv psykologisk coaching Ebbe Lavendt Coaching Psychology Unit, NEXS Dias 1 Læringsmål Udvikle dybdegående viden og forståelse for positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Forholde sig

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION Større medarbejdertrivsel og øget effektivitet er gevinsten for virksomheder, der arbejder aktivt med at udvikle medarbejdernes personlige styrker.

Læs mere

COACHING I FORSKEL- LIGE KONTEKSTER

COACHING I FORSKEL- LIGE KONTEKSTER COACHING I FORSKEL- LIGE KONTEKSTER - GRUPPER, PRÆSTATION, LEDEL- SE, STRESS, SUNDHED & LIVSSTIL Ebbe Lavendt Coaching Psychology Unit, NEXS Dias 1 INDLEDNING Dias 2 1 Læringsmål Viden og forståelse for

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Et værktøj til at kortlægge børns styrker

Et værktøj til at kortlægge børns styrker Et værktøj til at kortlægge børns styrker Hvad er en styrke? Psykolog Mette Marie Ledertoug, Defintion af styrker En styrke er en præ-eksisterende kapacitet for en bestemt måde at handle, tænke og føle

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab=

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= Målet med denne artikel er at give læseren et indblik i positiv psykologi og sammenhængen med arbejdsglæde. Trivselsteorien PERMA præsenteres efterfulgt af konkrete anbefalinger

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

NIM. Corporate Health Programs

NIM. Corporate Health Programs NIM Corporate Health Programs 360 integrerede sundhedsløsninger Nordic Integrative Medicine Virsomheder, der investerer i medarbejdernes sundhed og velvære, opnår langsigtede økonomiske fordele. Arbejdsrelateret

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI NINA TANGE, CAND.SCIENT.SOC. DPU, AARHUS UNIVERSITET SPECIALKONSULENT. Nina Tange - nta@dpu.dk

POSITIV PSYKOLOGI NINA TANGE, CAND.SCIENT.SOC. DPU, AARHUS UNIVERSITET SPECIALKONSULENT. Nina Tange - nta@dpu.dk POSITIV PSYKOLOGI NINA TANGE, CAND.SCIENT.SOC. DPU, AARHUS UNIVERSITET SPECIALKONSULENT PROGRAM Hvad er positiv psykologi? Frokost ca kl. 12.00-12.45 Styrker En smule afprøvning DEFINITIONER The study

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Voksenpsykologi Det kunne være så meget. Men her sættes først fokus på Personlighed så Hvordan påvirker vi hinanden?... Og endelig Sportspsykologi/Idrætspsykologi EN DEFINITION:

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK ROBUSTE UNGE De unge i Danmark har ikke fået det nemmere. Tværtimod er deres mentale trivsel kun gået

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR PRACTITIONER Bliv certificeret practitioner hos Motivation Factor Institute og få adgang

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Fastholdelsesvejledning

Fastholdelsesvejledning Fastholdelsesvejledning WATCH What Alternatives? - Thinking, Coping, Hoping! Hvidovre Gymnasium & HF WATCH Målgruppe Elever med lav motivation/højt Elever uden umiddelbare ydre barrierer (sygdom, misbrug,

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere