INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?"

Transkript

1 POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1

2 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion til, hvad positiv psykologi går ud på Hør de seneste forskningsresultater Få indblik i, hvordan positiv psykologi kan omsættes til brugbare værktøjer i erhvervslivet SPILLEREGLER OG FORVENTNINGER Oplægget består af en vekselvirkning mellem foredrag, summeøvelser og erfaringsudveksling Du skal være indstillet på at lave øvelser med andre deltagere Du er velkommen til at stille forståelsesspørgsmål undervejs Du må også gerne udfordre oplægsholderen Bidrag til den gode stemning Tiderne på programmet er kun cirkatider 2

3 PROGRAM Hvad er positiv psykologi? Hvorfor virker positiv psykologi? Hvordan kan vi bruge positiv psykologi? EBBE LAVENDT Uddannelser Titler Opgaver Arbejdspladser Specialisering Autoriseret psykolog, Københavns Universitet og Master i anvendt positiv psykologi, University of Pennsylvania, intern, McLean Hospital Harvard Medical School Forsker og erhvervspsykolog Center for Positiv Psykologi og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet Forskning, undervisning, rådgivning, coaching, positiv terapi Positiv psykologi og evidensbaseret coaching 3

4 HILS PÅ HINANDEN I LØBET AF DEN NÆSTE TIMES TID VIL JEG BEDE DIG TALE MED NOGLE AF DE PERSONER, DU SIDDER I NÆRHEDEN AF DERFOR VIL JEG ALLEREDE NU BEDE DIG GIVE HÅND TIL DEM, DU KAN NÅ FORSØG AT HUSKE DERES NAVNE 1. HVAD ER POSITIV PSYKOLOGI? 4

5 POSITIV PSYKOLOGI I MEDIERNE POSITIV PSYKOLOGI ER AKTUEL 5

6 FALSKE PÅSTANDE OM POSITIV PSYKOLOGI Artiklen i Berlingske indeholdt et utal af falske udsagn om positiv psykologi eksempelvis: "Måske har folk efterhånden opdaget, at de ikke ser tilværelsen helt så klart, hvis de kun bruger de positive briller." "Svend Brinkmann mener oven i købet, at positiv tænkning - hvis den dækker over "forbudte" negative følelser - kan gøre os deprimerede og u-lykkelige. "Den samlede besked er, at hvis du tænker på en bestemt måde, bliver du lykkelig. Det er uendeligt naivt." "Du skal bare være positiv". "Ifølge Brinkmann viser undersøgelser, at deprimerede mennesker har større realitetssans end dem, der har ja-hatten på." BRINKMANN, 2012 FALSKE PÅSTANDE OM POSITIV PSYKOLOGI "Den form for lykke, som den positive psykologi lægger op til, har det svage punkt, at den risikerer at blive utrolig egoistisk. Det handler om at skabe lykke for sig selv "Det er ikke tilfældigt, at den positive psykologi er den ene psykologiske teori, amerikanerne er kommet op med. Læs kommentarer til de falske påstande på https://www.facebook.com/pospsynet BRINKMANN,

7 FORDUMMENDE DEBAT Man kan desværre ikke stole på udlægningen i medierne, fordi alle mulige halvstuderede røvere udtaler sig Jeg håber, jeg den næste times tid kan redde trådene ud ved at give et mere retvisende billede af forskningen i positiv psykologi POSITIV PSYKOLOGI 7

8 Før 2. verdenskrig havde psykologien tre klare målsætninger: At helbrede psykisk sygdom At gøre alles liv mere produktive og tilfredsstillende At afdække og fremme stort talent 2. verdenskrig førte til et fokus på psykisk lidelse, og der blev givet store summer til at forske i sygdom og behandling I det seneste halve århundrede har psykologien primært fokuseret på det syge menneske Det har medført en nedprioritering af opbygningen af de tilstande, som gør livet værd at leve MARTIN E. P. SELIGMAN I 1998 blev Martin Seligman valgt som formand for den amerikanske psykologforening I sin tiltrædelsestale overraskede han tilhørerne ved at sige, at vi i 50 år har overset væsentlige områder af livet Det var startskuddet til positiv psykologi Herefter blev der oprettet fonde, tidsskrifter, forskningsgrupper, konferencer, masterprogrammer osv. 8

9 Look for what s right with people Positiv psykologi er videnskaben om 1) trivsel og 2) optimal menneskelig funktion 9

10 SAMMENLIGNING TRADITIONEL PSYKOLOGI POSITIV PSYKOLOGI Sygdom - raskhed Sundhed - usundhed Behandling Forebyggelse Fejludvikling Udvikling Mistrivsel Trivsel Dysfunktion, normal funktion Optimal funktion, præstation 10

11 TRIVSEL OG PRÆSTATION TRIVSEL (ENG. WELL-BEING) Hvile på laurbærrene Blomstrende (eng. flourishing) PRÆSTERE DÅRLIGT PRÆSTERE GODT Sygne hen (eng. languishing) Nødlidende, men fungerende (eng. distressed) MISTRIVSEL TILPASSET FRA GRANT & SPENCE 2010 BLOMSTREN Det engelske begreb flourishing kan oversættes med: Opblomstring; at blomstre op Udfoldelse; at folde sig ud (jf. at træde i karakter med fuld styrke) Flor; at være i flor Overskud; at være overskudsagtig At lykkes ~ Selvrealisering, at realisere sig 11

12 BLOMSTRER DU? VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND/- DAME OG DISKUTER DE TO SPØRGSMÅL: HVOR I MODELLEN VIL DU PLACERE DIG SELV FOR TIDEN? HAR DU VÆRET ANDRE STEDER HENNE? OVERBEGREBER I POSITIV PSYKOLOGI Betegnelse Positiv psykologi Anvendt positiv psykologi Lykke Trivsel Indhold / definition Forskning i psykisk sundhed, forebyggelse, udvikling, trivsel og optimal funktion Anvendelse af den empiriske forskning fra positiv psykologi i praksis F.eks. forstået som at være følelsesmæssigt glad og tankemæssigt tilfreds F.eks. forstået som at have det godt; være engageret; have gode forhold til andre; opleve mening; og at klare sig godt 12

13 OVERBEGREBER I POSITIV PSYKOLOGI Betegnelse Optimal funktion Blomstren Mental fitness Indhold / definition At klare sig godt både på kort og langt sigt uden at blive langvarigt overbelastet Kombinationen af at have det godt og klare sig godt Psykisk veltrænethed via aktiv træning af sindet Mange af overbegreberne i positiv psykologi er store, rummelige og løst defineret POSITIV PSYKOLOGI HANDLER IKKE OM POSITIV TÆNKNING! Positiv psykologi handler ikke om positiv tænkning Det handler om, at den tilstand, man er i, skal egne sig til den situation, man skal håndtere Visse situationer kalder på negative tilstande og/eller træk 13

14 BARACK HUSSEIN OBAMA SADDAM HUSSEIN Positiv psykologi er videnskabelig forskning ikke en religion eller en filosofi 14

15 TRE SPOR TIL LYKKEN Overbegreb Inddeling 1. Positive emotioner Lykke (eng. happiness) 2. Engagement 3. Mening Indhold Tilstand (eng. state) Træk (eng. trait) Positive fællesskaber (eng. institutions) TRE SPOR TIL LYKKEN Tidligere talte man om tre spor til lykken: Det behagelige liv fyldt af korterevarende positive følelser af nydelse og behag Det engagerede liv præget af anvendelsen af styrker og oplevelse af flow i forbindelse med arbejde og hobbyer Det meningsfulde liv viet noget større end dig selv f.eks. at være del af et arbejdsfællesskab, en sag osv. 15

16 At forfølge det behagelige liv er kun i mindre grad forbundet med livstilfredshed At forfølge det engagerede liv og det meningsfulde liv er i høj grad forbundet med livstilfredshed The full life er, når man både oplever positive følelser, engagement og mening Det modsatte er the empty life DET HELE MENNESKE PERMA Overbegreb Trivsel Inddeling 1. Positive emotioner 2. Engagement 3. Positive relationer 4. Mening 5. Præstationer Forkortelse P E R M A 16

17 HVOR MEGET FYLDER PERMA I DIT LIV? TILPASSET FRA RYAN PERMA-ØVELSE VEND DIG VENLIGST OM MOD EN ELLER TO ANDRE IKKE DEN SAMME SOM FØR OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE: HVOR MEGET FYLDER POSITIVE FØLELSER? HVOR MEGET FYLDER ENGAGEMENT I DIT LIV? HVOR MEGET FYLDER POSITIVE RELATIONER I DIT LIV? HVOR MEGET FYLDER MENING I DIT LIV? HVOR MEGET FYLDER PRÆSTATIONER I DIT LIV? HVORDAN VILLE DU GERNE HAVE, AT DET SÅ UD? 17

18 1. OPSUMMERING Positiv psykologi er forskning i psykisk sundhed, forebyggelse, udvikling, trivsel og optimal funktion Det blandes ofte sammen med alt muligt andet især positiv tænkning, som ikke har noget med forskning at gøre Forskningsområdet kan inddeles i 4-5 underområder: 1. Positive følelser (tilstande) 2. Engagement (træk) 3. Positive relationer 4. Mening (positive fællesskaber) 5. Optimale præstationer 2. HVORFOR VIRKER POSITIV PSYKOLOGI? 18

19 POSITIV PSYKOLOGISKE FAKTORER ER ÅRSAG TIL BEDRE PRÆSATIONER Positiv affekt Engagement Energi Styrker Selvkontrol Grit (vedholdenhed og passion) Psykologisk kapital (håb, optimisme, selvtillid og ukuelighed) Positive relationer Coaching DE VIRKNINGSFULDE FAKTORER OG MEKANISMER ER STADIG UKENDTE Der mangler megen forskning i virkningsfulde faktorer og mekanismerne, som får positive interventioner mv. til at virke Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt kan konstatere, at visse metoder virker, men vi ved dybest set ikke hvorfor For bud på virkningsfulde faktorer se 19

20 MULIGE VIRKNINGSFULDE FAKTORER OG MEKANISMER MULIGE MEKANISMER REFERENCER Fokuspersonens parathed Franklin, 2005 Håb Lopez, Snyder et al., 2004 Fokuspersonens engagement Orlinsky et al Samarbejdsforholdet Wampold, 2001 Loyalitet over for tilgang Wampold, 2001 Skift i fokus Kauffman, 2008 MULIGE VIRKNINGSFULDE FAKTORER OG MEKANISMER MULIGE MEKANISMER REFERENCER Fokus på det positive Kauffman, 2008 Refleksion Roskos, Vukelich & Risko, 2001 Forandringsudsagn Miller & Rollnick, 2002 Skrivning Vella-Brodrick, 2010 Handling Kazantzis & L'Abate, 2007 Tidlige positive følelser Colin & Fredrickson, in press 20

21 EKSEMPEL PÅ MEKANISME Tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd påvirker hinanden DOKUMENTEREDE METODER VIRKER IKKE PÅ ALLE PERSONER Vær opmærksom på, at de fleste øvelser kun virker midlertidigt Når du vænner dig for meget til øvelser, aftager effekten som regel Du skal derfor veksle imellem forskellige øvelser Selv om en metode er dokumenteret videnskabeligt, er det ikke nogen garanti for, at den virker på dig Du må derfor selv afprøve diverse øvelser og konstatere, hvad der virker for dig Du vil ofte komme ud for, at du skal tilpasse øvelser til dig selv og dine omgivelser 21

22 MATCHING PERSON OG AKTIVITET En del nyere forskning understøtter idéen om at at matche person og aktivitet (eng. person activity fit) Find ud af, hvilke strategier, der passer bedst til dig eller den, du forsøger at hjælpe Der er tre måder, som strategier kan passe på: En strategi kan passe til personens specifikke problemer og/eller udfordringer En strategi kan passe til personens styrker En strategi kan passe til personens behov og livsstil Man skal helst opleve strategien som naturlig, behagelig og værdsat CF. LYUBOMIRSKY, 2007 FORSKELLIGE FORTOLKNINGER AF POSITIV PSYKOLOGI Der er ikke nogen facitliste for den praktiske anvendelse af forskningen fra positiv psykologi Hver oplægsholder kan have hver sin egen fortolkning af forskningen, og hvordan man helt praktisk kan anvende den på deres område Af og til bliver professionelle nødt til at tilpasse forskningen så meget til deres målgruppe og situation, at den ikke længere er forskningsbaseret, men snarere forskningsinspireret Det er nu engang det bedst mulige i visse situationer 22

23 2. OPSUMMERING Der er en lang række sammenhænge og årsagssammenhænge imellem trivsel og bedre resultater Vi kender endnu ikke mekanismerne bagved årsagssammenhængene Ikke desto mindre har vi et arsenal af dokumenterede øvelser Veksl imellem forskellige øvelser Tilpas øvelser til dig selv og dine omgivelser Der er ikke nogen facitliste ERFARINGSUDVEKSLING SÆT JER VENLIGST SAMMEN I GRUPPER PÅ 4-5 PERSONER DER SKAL MINDST VÆRE ÉN I GRUPPEN, DER HAR ERFARINGER MED AT BRUGE ØVELSER FRA POSITIV PSYKOLOGI DEL JERES ERFARINGER MED AT FÅ PERSONLIG UDVIKLINGS-ØVELSER TIL AT VIRKE HVILKE ØVELSER HAR FUNGERET GODT FOR DIG? HVORDAN KAN ØVELSERNE TILPASSES DIG OG DIT (ARBEJDS-)LIV? 23

24 3. HVORDAN KAN VI BRUGE POSITIV PSYKOLOGI? POSITIV MOTIVATION 24

25 FORSKELLIGE ÅRSAGER TIL MOTIVATION Manglende motivation Ekstern motivation (stok og gulerod) Indoptaget motivation (dårlig samvittighed) Identificeret motivation (forpligtelse) Indre motivation (lyst) Hjælpeløst at gå igennem bevægelserne Føle at ens adfærd at forårsaget af omgivelserne Føle at ens adfærd er forårsaget af en konflikt inde i én selv Føle at ens adfærd er forårsaget af et helhjertet selv Føle at ens adfærd er forårsaget af fornøjelse ved selve aktiviteten DECI & RYAN, 2002 EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER MOTIVATION Manglende motivation Ekstern motivation (stok og gulerod) Indoptaget motivation (dårlig samvittighed) Identificeret motivation (forpligtelse) Indre motivation (lyst) Jeg føler virkelig, at jeg spiler mit arbejdsliv her Hvis jeg ikke blev belønnet for det, ville jeg ikke lave opgaven Jeg bør løse opgaven, nu da det er besluttet Jeg er committed til mit arbejde, fordi jeg vil realisere de mål, jeg har sat for mig selv Jeg kan virkelig godt lide at arbejde her og blive udfordret DECI & RYAN,

26 POSITIV MOTIVATIONS- ØVELSE SÆT JER VENLIGST SAMMEN I GRUPPER PÅ 2-3 PERSONER OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE NEDENFOR: HVOR I MODELLEN VIL DU PLACERE DIG SELV FOR TIDEN? HVOR VIL DU PLACERE DINE SIDEORDNEDE KOLLEGAER, UNDERORDNEDE, CHEF OSV.? STYRKER 26

27 Meget kompetenceudvikling fokuserer på at lukke kompetencegab Den tænkning, der ligger bag, kan kaldes mangeltænkning: Medarbejderne mangler noget, som de skal lære F.eks. sendes medarbejdere ofte på kurser i noget, de ikke er gode til TRADITIONEL KOMPETENCE- UDVIKLING Et alternativ hertil er at udvikle styrker frem for svagheder Den tænkning, der ligger bag, kan kaldes ressourcetænkning FORDELE VED AT FOKUSERE PÅ STYRKER Mennesker, der bruger deres styrker: 1. Trives bedre 2. Er mere selvsikre 3. Har højere selvværd 4. Har mere energi og vitalitet 5. Oplever mindre stress 6. Er mere modstandsdygtige 7. Præsterer bedre 8. Er mere engagerede 9. Er bedre til at opnå deres mål 10. Og mennesker, der udvikler deres styrker, udvikler sig hurtigere og opnår vedvarende forbedringer LINLEY,

28 GRATIS STYRKETEST PÅ VIASURVEY.ORG STYRKEKORT I januar 2007 udviklede jeg styrkekort baseret på VIA-styrketesten Styrkekortene var blot tænkt som et øvelsesværktøj, fordi mine kunder efterspurgte værktøjer Styrkekortene blev ret populære, og i dag findes der styrkekort i mange versioner til forskellige formål 28

29 STYRKESPOTTING I STEDET FOR TEST Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at bruge test, kan du i stedet lave styrkespotting Læg mærke til, hvad andre, er gode til Sig til en person, at du har lagt mærke til, at han / hun er god til det, og giv et eksempel på det SEBASTIAN NYBO 29

30 CHRIS MACDONALD HENRIK LESLYE 30

31 STYRKESPOTTING TRÆK ET TILFÆLDIGT STYRKEKORT I BUNKEN AF STYRKEKORT OG LÆS TEKSTEN SE OM DU KAN KOMME I TANKE OM EN AF DINE KOLLEGAER, DER BESIDDER NETOP DEN PÅ- GÆLDENDE STYRKE VEND DIG OM IMOD DIN SIDEMAND/-DAME OG FOR- TÆL, HVILKEN STYRKE DET DREJER SIG OM, OG HVILKEN ADFÆRD HOS DIN KOLLEGA, DER FOR- TÆLLER DIG, AT HAN/HUN UDVISER STYRKEN GENTAG ØVELSEN EKSEMPEL PÅ STYRKE: MODSTANDSKRAFT 31

32 MODSTANDSKRAFT Det engelske ord resilience kan oversættes med ukuelighed, overlevelsesevne, robusthed, affjedring, elasticitet og modstandskraft Oplevelse af positive følelser beskytter ukuelige individer mod depression efter kriser Ukuelighed som personlighedstræk fører til flere positive følelser, som igen fører til posttraumatisk vækst REIVICH, 2009 Modstandskraft er din evne til at klare, komme igennem og rejse dig igen, når du møder modgang TILPASSET FRA REIVICH & SHATTÉ,

33 COACHING SOM VÆRKTØJ Positiv psykologi og coaching deler bestræbelsen på at forbedre trivsel og præstationer via fokus på det positive 33

34 Coaching er en måde at levere positiv psykologi på Positive interventioner fokuserer primært på at øge trivsel, mens coachinginterventioner hovedsageligt fokuserer på at fremme målopnåelse GRANT & SPENCE,

35 FORSKNINGSRESULTATER I COACHING Randomiserede, kontrolerede eksperimenter (RCT) antyder, at coaching bl.a. har effekt i forhold til: Forbedret beslutningstagning, større commitment i forhold til mål, bedre målopnåelse og resultater Trivsel, håb, selvtillid, mental robusthed, mental sundhed, forbedret helbred og højere livstilfredshed Forbedret selvkontrol, færdigheder, samarbejdsadfærd, beherskelse af omgivelserne og håndtering af organisatorisk forandring Mindre ængstelse, stress, udbrændthed og depression samt færre helbredsgener GRANT, 2009 SUMMEØVELSE SÆT JER VENLIGST SAMMEN I GRUPPER PÅ 3-4 PERSONER OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE NEDENFOR: HVAD HAR DU LÆRT INDTIL VIDERE? HVAD KAN DU BRUGE DET TIL? HVAD HAR DU BRUG FOR MERE VIDEN OM? HVILKE SPØRGSMÅL VIL DU GERNE HAVE SVAR PÅ I LØBET AF I DAG? 35

36 HVOR KAN DU FINDE FLERE VÆRKTØJER? VÆRKTØJER Mange efterspørger værktøjer Psykologer arbejder især med to slags værktøjer: Assessments - f.eks. test, interview, analysemodeller, osv., der kan skabe (selv-)erkendelse ved at sætte ord på en række forhold f.eks. dine følelser, din personlighed osv. Interventioner - f.eks. at tænke noget eller at gøre noget, der kan være med til at skabe positive forandringer 36

37 VÆRKTØJER TIL AT SKABE POSITIVE FØLELSER OG TILPASSE ØVELSER VÆRKTØJER TIL AT BALANCERE POSITIVE OG NEGATIVE FØLELSER 37

38 VÆRKTØJER TIL AT SKABE INDRE OG VÆRDIBASERET MOTIVATION SAMT MÅLSÆTNING VÆRKTØJER TIL AT UDVIKLE HÅB OG STYRKER MV. 38

39 VÆRKTØJER TIL AT TÆNKE OPTIMISTISK, TIL- GIVE, OG UDVIKLE STYRKER MV. VÆRKTØJER TIL AT UDVIKLE PARFORHOLD 39

40 VÆRKTØJER TIL AT SKABE LÆRING OG GIVE ROS OG ANERKENDELSE VÆRKTØJER TIL AT FORBEDRE BESLUTNINGS- TAGNING 40

41 FORHÅBENTLIGT KOMMENDE SUNDHEDSPORTAL OG BROCHURER Det er min erfaring, at værktøjer sjældent er tilstrækkelige til at løse problemstillinger: DET KRÆVER TIDSINVESTERING Det er ikke nok at kende værktøjerne Du skal også lære at bruge dem Og du skal bruge dem jævnligt for at automatisere færdighederne og opnå resultater Uden tid investeret i træning ingen effekt! 41

42 HVORDAN BRUGER PROFESSIONELLE VÆRKTØJERNE? Den mest dominerende teknik i coaching er at stille spørgsmål, som fokuspersonen skal reflektere over for at kunne svare på Det skaber læring Men det er langt fra den eneste teknik i coaching For veluddannede coaches er det normalt at: Teste fokuspersonen f.eks. med positivitets- og styrketest Introducere fagbegreber f.eks. om positive følelser, styrker mv. Vise modeller og bruge dem til at analysere udfordringer f.eks. CAPPs styrkemodel Forklare teoretiske principper f.eks. at udvikle styrker frem for fejlretning HVORDAN BRUGER PROFESSIONELLE VÆRKTØJERNE? Forklare forskning f.eks. at forskning viser, at negative følelser er mere intense end positive Fortælle anonymt om andre fokuspersoners erfaringer f.eks. hvilke metoder de har haft gode erfaringer med Være rollemodel (selv have prøvet alle interventioner) Afprøve værktøjer / øvelser i sessionen f.eks. tre gode ting øvelsen Uddele handouts Give interventioner som hjemmeopgaver Give udprint af artikler Henvise til hjemmesider og videoklip Anbefale bøger Osv. 42

43 3. OPSUMMERING Lad lysten og værdierne drive værket Fokuser på dine og andres styrker Positive følelser og positivt udsyn kan give dig modstandskraft Coaching er en måde at levere positiv psykologi på Der findes mange værktøjsbøger Opnåelse af resultater kræver en tidsinvestering SUMMEØVELSE VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND/- DAME OG DISKUTER SPØRGSMÅLET NEDEN- FOR: HVILKE IDÉER HAR DU NU TIL, HVORDAN DU I DEN KOMMENDE TID KAN BRUGE POSITIV PSYKOLOGI I DIT ARBEJDE OG/ELLER DIT PRIVATLIV? 43

44 AFRUNDING SPØRGSMÅL? 44

45 HVOR KAN DU LÆRE MERE? POSITIV PSYKOLOGI PORTALEN 45

46 YOUTUBE-KANAL 46

47 TAKNEMMELIGHEDS- ØVELSE HVAD ER DU TAKNEM- MELIG FOR, AT DU HAR LÆRT INDTIL VIDERE? TAK FOR NU! Hvis du vil vide mere, så kontakt Ebbe Lavendt på eller 47

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

DRENGE AKADEMIET FORSKNINGSRAPPORT. Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014

DRENGE AKADEMIET FORSKNINGSRAPPORT. Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014 FORSKNINGSRAPPORT DRENGE AKADEMIET Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014 Lektor, ph.d, Frans Ørsted Andersen, Skoleforskning, IUP (DPU) 2014 LøkkeFonden og forfatteren RESUMÉ

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber (Nielsen, J. (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s. 243-270. Kbh.: Frydenlund). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Læs mere

Kunsten at ride pa bølgen - om flow og det befordrende engagement i tilværelse

Kunsten at ride pa bølgen - om flow og det befordrende engagement i tilværelse Kunsten at ride pa bølgen - om flow og det befordrende engagement i tilværelse Kenneth Carstensen, karrierekonsulent 1. Flow og trivsel 2. Hvad er flow 3. Hvilke fordele er der ved at være i flow hvilke

Læs mere