A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S."

Transkript

1 A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum s. 4 Solarium s. 4 Cykelkælder s. 5 Ekstra nøgler s. 5 Hvordan kontakter jeg viceværten? s. 5 Husorden s. 5 Klager s. 5 Vigtige regler og råd hvis du skal have lavet ændringer i lejligheden s. 6 Regler for bytte af andelslejlighed s. 6 Sammenlægning af lejligheder s. 6 Ventelister + Nysalg s. 8 Fremleje af lejlighed s. 8 Udlån af lejlighed s. 9 Fremleje af værelser s. 9 Beboere på adresse s. 9 Regler omkring sen eller manglende betaling af boligafgift s. 9 Orientering om pant og udlæg i andelsboliger, samt priser hos Sven Westergaards Ejendomsadministration. s. 10 Ved fraflytning s. 11 Oversigt over hvilke udgifter, der skal betales af den enkelte andelshaver og hvilke foreningen skal betale, samt bemærkninger s. 12 Vores leverandører og håndværkere s. 13 Side 2 af 12

3 Velkommen til A/B Tjørnen! A/B Tjørnen er en veldrevet og økonomisk sund andelsboligforening. Bygningen er fra 1938 og fungerede som udlejningsejendom, indtil andelsboligforeningen blev stiftet i maj Ejendommen har p.t værelses lejligheder, som vender ud mod Tjørnerækken, værelses lejligheder, som vender ud mod Poppelrækken, tre 3-værelses lejligheder beliggende i Poppelrækken samt 3 4-værelses lejligheder beliggende i Tjørnerækken. Derudover har bygningen to erhvervslejemål; en frisør og en børnehave. Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? Andelsboligforeningen administreres af en bestyrelse i samarbejde med ejendomsadministrationsselskabet Sven Westergaards Ejendomsadministration. Har du gode ideer til forbedringer af vores ejendom, eller brænder du inde med spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen. Det er også bestyrelsen du skal henvende dig til i sager, der vedrører den daglige drift fx fremleje, klager og lignende. Du kan enten henvende dig direkte se bestyrelsens adresseliste og telefonnumre på opslagstavlen i opgangene, eller du kan benytte postkassen i vaskeriet. AB Tjørnen har også en hjemmeside, hvor du kan finde svar på en del spørgsmål samt følge med i, hvad der sker i foreningen: Har du spørgsmål af mere administrativ karakter fx angående din boligafgift eller pant i lejligheden bedes du henvende dig til: Sven Westergaards Ejendomsadministration Store Kongensgade 24B 1264 København K Telefon Fax Bestyrelsen Bestyrelsen består af andelshavere, der vælges på generalforsamlingen og arbejder på frivillig basis. Formanden aflønnes dog med et mindre månedligt beløb. Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige drift. På opslagene i opgangene kan du se, hvordan ansvarsområderne er fordelt mellem medlemmerne, og hvem du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål mv. Bestyrelsen holder møde 1 gang om måneden, bortset fra juli, hvor der er sommerferie. Du kan finde referaterne fra møderne i bogkassen på bestyrelsesdøren i vaskeriet. Mappen indeholder også den interne og den eksterne venteliste (se s. 8). Ønsker du selv at blive medlem af bestyrelsen, har du mulighed for at stille op til valg på den årlige generalforsamling, som afholdes i oktober. Side 3 af 12

4 Bestyrelsesferie Alle overdragelser, der skal ske pr. 1. juli, skal ligge klar hos bestyrelsen senest 1 måned før, således at aftaler er underskrevet og returneret til administrator inden 1. juli. Alle overdragelser, der skal ske pr. 1. august, skal ligge klar hos bestyrelsen senest 2 måneder før, således at bestyrelsen har tid til at finde en køber fra ventelisten og have salget klar inden 1. juli. Alle fremlejer, der skal ske pr. 1. juli, skal ligge klar hos bestyrelsen senest 1 måned før, således at bestyrelsen har tid til at godkende fremlejen inden 1. juli. Alle fremlejer, der skal ske pr. 1. august, skal ligge klar hos bestyrelsen senest 2 måneder før, således at bestyrelsen har tid til at godkende fremlejen inden 1. juli. Du skal desuden være opmærksom på, at behandlingen af overdragelser, der foregår i juleperioden, kan tage længere tid pga. ferie hos Sven Westergaards Ejendomsadministration. Vaskeri A/B Tjørnen oprettede i sommeren 2001 eget vaskeri. Vaskeriet som er pengeløst er placeret i kælderen i Poppelrækken 7. Der er indgang både fra Tjørnerækken og Poppelrækken. For at kunne benytte vaskeriet skal du være i besiddelse af et vaskekort. Hvor du køber vaskekort samt priser på hhv. vask og tørretumbling fremgår af opslag i vaskeriet. Et vaskekort koster 100 kr. og har en tilsvarende værdi. Når du køber et vaskekort første gang betaler du samtidig et depositum på 30 kr., som du vil få tilbage ved fraflytning. Du kan få op til 3 vaskekort. Når beløbet på vaskekortet er opbrugt, indleveres det til genopladning ved at lægge det i en konvolut sammen med 100 kr. og aflevere det på den adresse, som fremgår af opslaget på opslagstavlen i opgangene. Genopladede vaskekort omdeles så vidt muligt én gang om ugen, men vi anbefaler, at du fra start anskaffer dig mindst to vaskekort. Dermed kan du have et til opladning uden at være forhindret i at vaske. Vaskekort skal returneres ved fraflytning! Tørrerum I kælderen i Poppelrækken 1, Poppelrækken 7 og Tjørnerækken 8 er der tørrerum. Her har du mulighed for at lade dit tøj hænge og tørre i maximalt 24 timer. Hvis tidsrammen ikke overholdes, er viceværten berettiget til at fjerne tøjet. Du kan højst benytte ét tørrerum ad gangen. Der kan ikke reserveres tid til rummene. Der er ikke lås på dørene, så det anbefales, at du anskaffer dig en hængelås, så du kan låse dit tøj inde. Husk at sætte vinduerne en lille smule på klem, så fugten kan komme ud og lukke dem igen, når du er færdig med rummet. Side 4 af 12

5 Solarium I kælderen i Tjørnerækken 8 finder du A/B Tjørnens solarium. Her kan du tage 15 minutters sol for 20 kr. Solariet er pengeløst, betalingen foregår med de samme betalingskort og på samme måde som i vaskeriet. Når du tænder lyset i rummet, lyser en rød lampe udenfor rummet som signal til andre om, at solen er i brug. For at komme ind i rummet skal du bruge nøglen til opgangsdørene. Indefra låses med to skydelåse. Cykelkælder I alle 4 opgange i Tjørnerækken er der adgang til cykelkælder. Der er også indgang til disse fra Poppelrækken gennem kældernedgangene, hvor der er sat nedkørselsskinner op. Cykelkældrene er udelukkende beregnet til cykler og barnevogne og ikke til opbevaring af andre personlige ejendele. Hvordan kontakter jeg viceværten? Se opslag i opgangene. Husorden Ved foreningens årlige generalforsamling i 2011 blev følgende husorden vedtaget: 1. Der er rygeforbud i alle opgange, kælderarealer og vaskeriet. 2. Opgangsdøre og kælderdøre skal holdes lukkede og aflåste. 3. Der må ikke støjes mellem kl og kl Hvis du vil holde fest eller skal lave støjende arbejde i lejligheden, bør du varsle dette ved at sætte en seddel op på opslagstavlen i din egen og de tilstødende opgange. Der skal dog stadig tages hensyn til ejendommens øvrige beboere, og der kan ikke larmes ubegrænset. 4. Det er tilladt at holde mindre husdyr. Det er dog kun tilladt at holde to mindre katte eller hunde pr. husstand. Eksotiske dyr såsom edderkopper, slanger o.lign. er ikke tilladt. Har du et husdyr, må dette ikke opholde sig andre steder end i din lejlighed uden opsyn, dvs. husdyr må ikke opholde sig frit i opgange eller kældre. Husdyr må ikke være til gene for andre beboere. Endvidere skal du være opmærksom på, at der ifølge brandvedtægterne ikke må stå ting i opgangene da der altid skal være fri passage for beboere såvel som brandvæsen i tilfælde af brand. Det er desuden beboerens eget ansvar at A/B Tjørnens fællesarealer, opgange osv. renholdes i forbindelse med private istandsættelsesarbejder. Klager Du kan klage til bestyrelsen, hvis husordenen ikke overholdes. På opslagene i opgangene kan du se, hvem du skal henvende dig til. For at en klage skal kunne behandles er det nødvendigt at klagen afleveres skriftligt, samt at klagen er underskrevet med navn og adresse. Alle klager vil blive behandlet fortroligt, og det vil hverken fremgå af referatet fra Side 5 af 12

6 bestyrelsesmødet eller af et evt. påbud sendt fra Sven Westergaards Ejendomsadministration, hvem der har indgivet klagen, eller hvem der klages over. Modtager du et påbud, er det en god ide at henvende dig til bestyrelsen, når du har løst problemet eller for at fortælle din siden af sagen. Hvis problemet ikke løses efter 1. påbud, fremsendes påbud nr. 2. Er sagen ikke bragt i orden efter de 2 påbud, vil reglerne om eksklusion i henhold til foreningens vedtægter træde i kraft. Vigtige regler og råd hvis du skal have lavet ændringer i lejligheden Alle ændringer og større arbejder i lejlighederne skal anmeldes til bestyrelsen. Hvis du skal have foretaget nogle installationer eller bygningsændringer som kræver autorisation, skal der foreligge dokumentation på, at installationerne er udført korrekt i henhold til Bygningsreglementets gældende regler. Inden du går i gang med renoveringen, skal du søge om tilladelse hos Københavns Kommune Du skal altså både søge om tilladelse hos Københavns Kommune og hos bestyrelsen. Et rigtig godt råd er at tage billeder af de ændringer, du laver i din lejlighed, så du kan bevise, at installationerne er udført lovligt og opfylder de gældende regler. Hvis reglerne ikke bliver overholdt, vil konsekvensen være, at du står med ansvaret og problemet den dag, der evt. opstår en skade, eller når du skal sælge lejligheden. Manglende dokumentation vil blive betragtet som en mangel, og der vil blive afsat et beløb til lovliggørelse, som fratrækkes andelens pris. Regler for bytte af andelslejlighed For at kunne bytte andelslejlighed, skal det kunne dokumenteres, at der byttes mellem to helårsboliger, og at der er tale om et reelt bytte. Bytte af andelslejligheder, også internt i bygningen, behandles efter samme procedure som ved salg af andelslejligheder. Det vil sige, at det skal foregå gennem Sven Westergaards Ejendomsadministration, som ved alle andre handler. Sammenlægning af lejligheder A/B Tjørnen vedtog i 2003 forslaget om sammenlægninger af lejligheder. D.v.s. at du tilbydes den ledige nabolejlighed, inden den tilbydes til den interne og eksterne venteliste. På A/B Tjørnens årlige generalforsamling i 2009 blev følgende retningslinier for sammenlægning af lejligheder jfr. vedtægternes 14 c) vedtaget: Sammenlægning af lejligheder kan ske med nabolejligheden. Det samlede boligareal må ikke overstige 150 m2. Køber skal acceptere tilbuddet om køb af lejlighed inden 7 dage. Samtlige udgifter i forbindelse med sammenlægningen skal udredes af andelshaveren. Det er ligeledes andelshaverens ansvar at få fjernet byggeaffaldet. Ansøgning om godkendelse til at nedlægge en bolig ved sammenlægning skal indsendes af køberen til Københavns Kommune, senest 14 dage efter underskrift af overdragelsesaftalen. Side 6 af 12

7 Ansøgning om byggetilladelse skal indsendes af køberen til kommunen inden 3 måneder efter overtagelsen af lejligheden. Færdigmelding af byggearbejder skal indsendes af køberen til kommunen senest 12 måneder efter opnået byggetilladelse. Bestyrelsen skal have tilsendt kopier af samtlige ansøgninger og tilladelser. Desuden skal bestyrelsen godkende færdiggørelsen af sammenlægningen. Dvs. at arbejdet med sammenlægning skal være tilendebragt senest 15 måneder fra overtagelsen af nabolejligheden. NB! Det ene køkken skal være nedlagt eller køkkenerne sammenlagt ved færdigmelding af arbejdet. Der udfærdiges et nyt andelsbevis efter godkendelse af sammenlægningen Bygningsreglementet af 1995 og de af Københavns Kommune gældende regler skal overholdes. Afblænding af døre ved sammenlægninger skal følge gældende retningslinjer fra Københavns Kommune. Farvekoder Loft og øvre vægflade S0502-Y, glans 5 Nedre vægflade S1502-Y, glans 7 Indfatninger, fodspark og balustre S6502-Y Dørflader S0502-Y, glans 25 Få yderligere information på Københavns kommunes hjemmeside; Hvis arbejdet ikke er afsluttet inden for tidsfristen eller opfylder ovenstående krav, kan A/B Tjørnens bestyrelse igangsætte og færdiggøre arbejdet på andelshaverens vegne og på andelshaverens regning. Ventelister + Nysalg A/B Tjørnen har en intern og en ekstern venteliste, hvor man kan komme i betragtning til foreningens lejligheder. Opskrevne på den interne venteliste kommer i betragtning før opskrevne på den eksterne venteliste. Ventelisterne kan ses i mappen med referaterne fra bestyrelsesmøderne, som befinder sig i bogkassen på bestyrelsesdøren i vaskekælderen. Intern venteliste Den interne venteliste er for andelshavere i A/B Tjørnen, der ønsker en anden lejlighed i ejendommen. Du kan tilmelde dig den interne venteliste ved skriftligt at henvende dig til Sven Westergaards Ejendomsadministration. Ekstern venteliste Den eksterne venteliste er din mulighed for at tilbyde en ledig lejlighed til venner eller familie. For den eksterne venteliste gælder også, at du kan tilmelde dig ved at henvende dig skriftligt til Sven Westergaards Ejendomsadministration. Salg udenfor venteliste eller gennem ejendomsmægler Bliver lejligheden ikke solgt gennem en af ventelisterne, er det andelshavers eget ansvar at sælge lejligheden. Køber skal dog stadig formelt godkendes af bestyrelsen. Salg kan enten ske privat eller gennem ejendomsmægler. Side 7 af 12

8 Alle nysalg kan findes i en mappe i vaskekælderen. Fremleje af lejlighed For at kunne fremleje din lejlighed skal du have boet i foreningen i mindst et halvt år. Du kan derefter fremleje din lejlighed efter lejelovens regler for fremleje. Det er dit ansvar at sørge for, at lejeloven overholdes. Lejelovens betingelser for fremleje lyder blandt andet: 70: En lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, giver udlejeren ret til at fremleje i indtil 2 år, når udlejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign. Du kan max. fremleje din lejlighed i 2 år. Dette gælder lige meget hvor mange forskellige, du har fremlejet lejligheden til. Derefter skal du selv flytte tilbage i lejligheden, dvs. du skal være registreret som tilbageflyttet i Folkeregistret den første dag efter fremlejeperioden er ophørt. Det er først muligt at fremleje igen, når du har boet i lejligheden i et halvt år i træk. Hvis du ønsker at fremleje din lejlighed, skal du sende et udkast til kontrakt til det medlem af bestyrelsen, der varetager denne opgave (se opslag i opgangene). Du skal begrunde, hvorfor du vil fremleje din lejlighed, hvem du vil fremleje til og en start- og slutdato. Du bør også skrive, om du tidligere har fremlejet din lejlighed og i hvilken periode. Kontrakten skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før til d. 1. i måneden, dvs. hvis du vil fremleje fra d , så skal bestyrelsen have din ansøgning senest d Af kontrakten eller senere oplysninger skal det fremgå, hvordan du kan kontaktes i løbet af fremlejeperioden. Fremlejeforhold er kun lovlige, hvis ovenstående følges. Overholdes det ikke, kan det føre til eksklusion af andelshaver fra foreningen. Hvis administrator eller bestyrelsen opdager eksempelvis, at antallet af beboere ikke stemmer overens med det meddelte på fremlejekontrakten, at foreningens vedtægter ikke overholdes eller at du opkræver mere end det anførte beløb på kontrakten, kan det føre til eksklusion fra foreningen. Udlån af lejlighed Hvis du låner din lejlighed ud, gælder de samme regler som for fremleje (se ovenstående). Fremleje af værelser Du har mulighed for at fremleje et eller flere værelser i din lejlighed afhængig af lejlighedens størrelse. I 2- og 3-værelses lejligheder kan der kun lejes et værelse ud. I 4- og 5-værelses lejligheder kan der lejes 2 enkeltværelser ud. Det samlede antal beboere i hele lejligheden må ikke overstige antallet af beboelsesrum dvs. en person pr. værelse. Hvis du ønsker at fremleje et eller flere værelser i din lejlighed, skal du henvende dig til det medlem i bestyrelsen, der varetager denne opgave (se opslag i opgangene), og opgive navnet på den eller de personer, du ønsker at fremleje værelser til. Dette skal ske senest en måned før til d. 1. i måneden, dvs. hvis du vil fremleje fra d , skal bestyrelsen have det af vide senest d Bestyrelsen fremsender en udfyldt kontrakt, som underskrives af andelshaver og lejer. Fremlejen er kun lovlig, hvis ovenstående følges. Side 8 af 12

9 Regler omkring sen eller manglende betaling af boligafgift Af nedenstående fremgår forløbet ved manglende boligafgiftsbetaling: Første handling: Ved manglende indbetaling af boligafgift vil du modtage en rykker for betalingen + gebyr ca. d. 15. i måneden. Denne bedes betalt øjeblikkeligt, og Sven Westergaards Ejendomsadministration bedes informeret om, at betaling nu er foretaget. Kvittering herfor kræves forelagt. Efterfølgende handling: Efterkommes dette ikke, vil du ca. d. 25. i måneden modtage 2. rykker for manglende indbetaling af boligafgift m.v. + endnu et gebyr, med betalingsfrist senest d. 30. i samme måned. Denne bedes betalt øjeblikkeligt, og Sven Westergaards Ejendomsadministration bedes informeret om, at betaling nu er foretaget. Kvittering herfor kræves forelagt. Afsluttende handling: Er boligafgiften m.v. + gebyrer, efter de foregående 2 påbud, stadig ikke betalt, vil reglerne om eksklusion i henhold til foreningens vedtægter træde i kraft, eftersom du ikke antages at være betalingsvillig. En eksklusion træder i kraft, når eksklusionsbeslutningen er underskrevet af bestyrelsen og meddelt dig. Boligen skal herefter ryddes inden ca. 1 uge. Nøglerne skal afleveres til viceværten. Betaling af restancen på dette tidspunkt medfører ikke tilbagekaldelse af eksklusionsbeslutningen. Orientering om pant og udlæg i andelsboliger, samt priser hos Sven Westergaards Ejendomsadmistration De nye regler for at optage lån med pant i andelslejligheder trådte i kraft pr. 1. februar Reglerne betyder blandt andet, at der af en andelshavers personlige kreditorer vil kunne foretages udlæg i andelsboligen. Dette gælder både ny gæld og gammel gæld (fra før lovens ikrafttræden). Det betyder derfor, at andelshavere, der har gammel gæld, og som har afgivet insolvenserklæring i fogedretten, kan blive retsforfulgt på ny af de gamle kreditorer, der vil prøve at foretage udlæg i andelsboligen. Loven medfører i hovedtræk, at andelshavere får ret til at pantsætte deres andelsbolig, uanset låneformål. Med andre ord kan andelshaverne stille deres andel som sikkerhed for lån i pengeinstitutter og lignende. Dette betyder, at hvis lånet ikke tilbagebetales, kan andelsboligen tvangssælges. Pantsætning og udlæg sker ved registrering i Andelsboligbogen, som administreres af retten i Århus. Selve ejerskabet registreres ikke i andelsboligbogen, og foreningen (eller administrator) har derfor pligt til at afgive en særlig erklæring om, at den som dokumentet vedrører, er andelshaver med brugsret til den pågældende andelsbolig. Hvis der er afgivet erklæring vedrørende en andelsbolig, skal foreningen (eller administrator) kontrollere andelsboligbogen for pantegæld og udlæg, når andelsboligen Side 9 af 12

10 sælges. Dette er meget vigtigt, for foreningen kan blive erstatningsansvarlig, hvis købesummen afregnes til sælger, og det efterfølgende viser sig, at andelsboligen er pantsat. Foreningen kan også komme ud for, at en andelsbolig skal tvangssælges efter beslutning fra fogedretten. Hvis ikke andelsboligen kan sælges til den lovlige maksimalpris, kan der endvidere blive tale om en egentlig tvangsauktion. De gamle regler om garantistillelse overfor pengeinstitut i forbindelse med køb af andelsboliger er samtidig ophævet, da de reelt er blevet overflødige. Tidligere udstedte garantier vil dog blive opretholdt. Reglerne betyder i øvrigt ikke noget for foreningens økonomi som sådan, idet foreningen ikke hæfter for medlemmerne, og såfremt det viser sig, at en andelsbolig er overbelånt, får kreditor kun det provenu, der måtte komme ud af tvangssalget. I forbindelse med pantsætning/foretagelse af udlæg vil låntager/andelshaveren blive pålagt et gebyr for det administrative arbejde i ejendomsadministrationen. Priserne er gældende uanset på hvilket tidspunkt pantsætningen foretages. Priserne vil være følgende: Fremsendelse af : Vedtægter kr. 100,00 + moms BBR-ejermeddelelse kr. 100,00 + moms Regnskab kr. 100,00 + moms Referat kr. 100,00 + moms Budget kr. 100,00 + moms Priserne er også gældende ved fremsendelse på mail på en pdf-fil. Grundgebyr i forbindelse med pantsætning/registrering af udlæg kr ,00 + moms Indfrielse af lån, pr. stk. kr ,00 + moms Tingbogsattest kr. 180,00 + moms Der gøres opmærksom på, at andelshaverne selv er i besiddelse af vedtægter, regnskab, budget og referat, hvorfor der kun skal betales gebyr når nye dokumenter skal fremsendes. Priserne er fra januar 2011, og der kan derfor forekomme ændringer. Det er Sven Westergaards Ejendomsadministration, du skal henvende dig til i spørgsmål vedrørende lån og pant i andelsboliger. Ved fraflytning Når du flytter fra din lejlighed, skal du huske at få din radiator, vandmåler, gasmåler og elmåler aflæst og indberettet. Side 10 af 12

11 Oversigt over hvilke udgifter, der skal betales af den enkelte andelshaver og hvilke foreningen skal betale. Problem / Handling: Håndværker bestilles af Håndværker betales af Afløb i køkken og toilet til Andelshaver Andelshaver faldstamme Faldstammer Vicevært Foreningen Reparation af haner og pakninger Andelshaver Andelshaver Cisterner der løber, pakninger og Andelshaver Andelshaver afkalkning Defekt cisterne Andelshaver Andelshaver Revnet toiletskål Andelshaver Andelshaver/forsikring Reparation af vandrør/ledninger Vicevært Foreningen (lodrette) Reparation af vandrør/ledninger Andelshaver Andelshaver (vandrette) Defekt køkkenvask Andelshaver Andelshaver Utæt toiletgulv Andelshaver/vicevært Andelshaver/ forsikring Vandskader (uopsættelige) Andelshaver Andelshaver/Forsikring Vandskade Andelshaver Andelshaver/forsikring Ruder itu i lejligheden Andelshaver Andelshaver/evt. forsikring Alle låse i lejligheden Andelshaver Andelshaver Radiatorer Andelshaver Andelshaver Termostater til radiatorer Andelshaver/vicevært Andelshaver El-installationer Andelshaver Andelshaver/foreningen Bygningsdele og tilbehør til bolig Andelshaver Andelshaver (køkkenbord, gulv etc.) Vandmålere Foreningen Foreningen Vandskader vurderes, når de opstår. Hvis beboeren ikke er skyld i vandskaden dækker foreningens forsikring. Ellers er det skadevolders udgift. Foreningen betaler udvendige installationer og dørtelefonanlæg (med mindre der er tale om skade forårsaget af vold). Andelshaver betaler defekte kontakter, loftrosetter og lign. i lejligheder. Side 11 af 12

12 Bemærkninger Radiatorer: Radiatorerne og termostaterne er beboernes ansvar Et godt råd: Termostatventiler skal jævnligt aktiveres også i sommerperioden så kan tilkalkning måske undgås. I stedet for at lukke helt, så stil termostaten på * (frostsikring). Brugsvand: Det er foreningens ansvar at levere varmt og koldt vand med det tilstrækkelige tryk. Det varme vand vil afhængigt af forbrug have en temperatur på grader. I tilfælde af problemer kontaktes viceværten. Blandingsbatterier/vandhaner: Det er beboernes ansvar, at disse installationer fungerer, og at der ikke kommer unødigt vandspild. Toiletter: Toiletter er beboernes ansvar. Faldstammer: Faldstammer er foreningens ansvar. Afløb: Afløb er beboerens eget ansvar. Tvivlspørgsmål Evt. tvivlsspørgsmål rettes altid til viceværten. Vores leverandører og håndværkere Bemærk i skemaet på side 12 hvem der bestiller håndværkere. Foretages bestillingen af andelshaver, hvor det skulle have været viceværten, kan det medføre, at udgiften pålægges andelshaveren. Kontakt altid viceværten i tilfælde af tvivl, med mindre der er tale om en uopsættelig skade, eller det er udenfor viceværtens arbejdstid. Nedenstående håndværkere anvendes af foreningen. Andelshaver vælger selv, hvilke håndværkere man vil anvende. Elektriker døgnservice Rosendal El Frankrigsgade København S Tlf Glarmester Hans Jensen Lindgrens Allé 20 D 2300 København S Tlf Døgnvagt VVS døgnservice Rebo VVS A/S Amager Landevej Kastrup. Tlf Fax Glarmester døgnservice Side 12 af 12

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er go at ha. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er go at ha. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2016 Gem den - den er go at ha Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål?... 3 Bestyrelsen... 3 Vaskeri... 3 Tørrerum... 4 Cykelkælder... 4 Hvordan

Læs mere

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Et salg af en andelslejlighed vil normalt tage op til 3 mdr. fra andelshaverens meddelelse om at et salg skal gennemføres, indtil en ny andelshaver rent

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Når du ønsker at sælge din lejlighed i A/B Thor, skal

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. nr. 1030

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. nr. 1030 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Emilievej 13-30 Under henvisning til vedtægternes 14, 16, 20 og 23. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundglimt

Andelsboligforeningen Sundglimt Med henvisning til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Andelsboligforeningen Sundglimt Generalforsamlingen afholdes i caféen på Nørrevang den 26. maj, 2009, kl. 1900 Generalforsamlingen

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 233-237 Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Salg af andel (procedure og bilag)

Salg af andel (procedure og bilag) Salg af andel (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen modtager

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

OVERDRAGELSES PROCEDUREN

OVERDRAGELSES PROCEDUREN OVERDRAGELSES PROCEDUREN a. Sælger og køber udarbejder sammen denne aftale om overdragelse af en andel i Centerparken, med den tilknyttede boligret. Den udarbejdes i 1 eksemplar. Ønsker køber og sælger

Læs mere

Proces for overdragelse af andel

Proces for overdragelse af andel I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts 2014. Følgende punkter

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Side 1 af 5 Når du ønsker at sælge din lejlighed i A/B Thor, skal du gøre

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Vedligeholdelsesregler

Vedligeholdelsesregler Vedligeholdelsesregler Regler for indvendig boligvedligeholdelse jvnf. Vedtægternes 34.2 Andelshaverne er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i andelsboligen, jf. dog vedtægternes 9 stk.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

BOLIGAFTALE FOR A/B FIRKANTEN

BOLIGAFTALE FOR A/B FIRKANTEN Andelsboligforeningen Firkanten Bodenhoffs Plads 16. st. 1430 København K BOLIGAFTALE FOR A/B FIRKANTEN Opdateret 10.11. 2012 i i forbindelse med ekstra ordinær generalforsamlingsbeslutning den 14. Juni

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed!

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig over diverse småproblemer,

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Janne Larsen Dato 22-03- 2014 Sundevedsgade 12, 1th. Revideret 1751 København V Sag 1-54 - 4-4 v.1.91 VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Andelsboligforening A/B A/B Hvide Hest Forenings nr. 54 Andelsboligen

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1038

Revideret af administrator Ejd. 1038 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Ewaldsgården Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1021

Revideret af administrator Ejd. 1021 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Willemoesgade 35 Under henvisning til vedtægternes 11-14. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1058

Revideret af administrator Ejd. 1058 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Hallandsgade 3-5A Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1037

Revideret af administrator Ejd. 1037 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 239-243 Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED

GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED Ved salg af en andel skal andelshaveren forholde sig til følgende punkter i den nævnte rækkefølge og det bemærkes indledningsvis, at der i de enkelte

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1068

Revideret af administrator Ejd. 1068 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Lykkesminde Under henvisning til vedtægternes 14, 15, 16 og 17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1068

Revideret af administrator Ejd. 1068 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Lykkesminde Under henvisning til vedtægternes 14, 15, 16 og 17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Andelsboligforeningen Aarhus Lundbyesgade Århus C

Andelsboligforeningen Aarhus Lundbyesgade Århus C 2016 Andelsboligforeningen Aarhus Lundbyesgade 2 8000 Århus C Mail: mail@abf-aarhus.dk HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Godkendt på generalforsamlingen 27. marts 2008. Opdateret 2016 Om Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 03/2010 Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Helle Dahl (HD) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Torsten Hasle Nielsen (THN)

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 1. juli 2016 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2016, torsdag den 23. juni,

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

Blok 2 Højbjergvej nr. 45-47-49-51-53-55.

Blok 2 Højbjergvej nr. 45-47-49-51-53-55. Blok 2 Højbjergvej nr. 45-47-49-51-53-55. Oversigt og ordensregler angående fælles kælderrum m.v. i henhold til husorden for Vestergården 1 Generelle forhold: 1. Alle faciliteterne i kælderområdet er til

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Jesper Grenaa Eilertsen Dato 21-06- 2014 Jægersborggade 47, 2tv Revideret 2200 København N. Sag 1-1121 - 5007-2 v.1.91 VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Andelsboligforening A/B JÆGER Forenings nr.

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Revideret februar 2015 Bestyrelsen i A/B Jæger har fået udarbejdet nedenstående retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1048

Revideret af administrator Ejd. 1048 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Bøgeparken Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1012

Revideret af administrator Ejd. 1012 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere