A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S."

Transkript

1 A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum s. 4 Solarium s. 4 Cykelkælder s. 5 Ekstra nøgler s. 5 Hvordan kontakter jeg viceværten? s. 5 Husorden s. 5 Klager s. 5 Vigtige regler og råd hvis du skal have lavet ændringer i lejligheden s. 6 Regler for bytte af andelslejlighed s. 6 Sammenlægning af lejligheder s. 6 Ventelister + Nysalg s. 8 Fremleje af lejlighed s. 8 Udlån af lejlighed s. 9 Fremleje af værelser s. 9 Beboere på adresse s. 9 Regler omkring sen eller manglende betaling af boligafgift s. 9 Orientering om pant og udlæg i andelsboliger, samt priser hos Sven Westergaards Ejendomsadministration. s. 10 Ved fraflytning s. 11 Oversigt over hvilke udgifter, der skal betales af den enkelte andelshaver og hvilke foreningen skal betale, samt bemærkninger s. 12 Vores leverandører og håndværkere s. 13 Side 2 af 12

3 Velkommen til A/B Tjørnen! A/B Tjørnen er en veldrevet og økonomisk sund andelsboligforening. Bygningen er fra 1938 og fungerede som udlejningsejendom, indtil andelsboligforeningen blev stiftet i maj Ejendommen har p.t værelses lejligheder, som vender ud mod Tjørnerækken, værelses lejligheder, som vender ud mod Poppelrækken, tre 3-værelses lejligheder beliggende i Poppelrækken samt 3 4-værelses lejligheder beliggende i Tjørnerækken. Derudover har bygningen to erhvervslejemål; en frisør og en børnehave. Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? Andelsboligforeningen administreres af en bestyrelse i samarbejde med ejendomsadministrationsselskabet Sven Westergaards Ejendomsadministration. Har du gode ideer til forbedringer af vores ejendom, eller brænder du inde med spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen. Det er også bestyrelsen du skal henvende dig til i sager, der vedrører den daglige drift fx fremleje, klager og lignende. Du kan enten henvende dig direkte se bestyrelsens adresseliste og telefonnumre på opslagstavlen i opgangene, eller du kan benytte postkassen i vaskeriet. AB Tjørnen har også en hjemmeside, hvor du kan finde svar på en del spørgsmål samt følge med i, hvad der sker i foreningen: Har du spørgsmål af mere administrativ karakter fx angående din boligafgift eller pant i lejligheden bedes du henvende dig til: Sven Westergaards Ejendomsadministration Store Kongensgade 24B 1264 København K Telefon Fax Bestyrelsen Bestyrelsen består af andelshavere, der vælges på generalforsamlingen og arbejder på frivillig basis. Formanden aflønnes dog med et mindre månedligt beløb. Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige drift. På opslagene i opgangene kan du se, hvordan ansvarsområderne er fordelt mellem medlemmerne, og hvem du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål mv. Bestyrelsen holder møde 1 gang om måneden, bortset fra juli, hvor der er sommerferie. Du kan finde referaterne fra møderne i bogkassen på bestyrelsesdøren i vaskeriet. Mappen indeholder også den interne og den eksterne venteliste (se s. 8). Ønsker du selv at blive medlem af bestyrelsen, har du mulighed for at stille op til valg på den årlige generalforsamling, som afholdes i oktober. Side 3 af 12

4 Bestyrelsesferie Alle overdragelser, der skal ske pr. 1. juli, skal ligge klar hos bestyrelsen senest 1 måned før, således at aftaler er underskrevet og returneret til administrator inden 1. juli. Alle overdragelser, der skal ske pr. 1. august, skal ligge klar hos bestyrelsen senest 2 måneder før, således at bestyrelsen har tid til at finde en køber fra ventelisten og have salget klar inden 1. juli. Alle fremlejer, der skal ske pr. 1. juli, skal ligge klar hos bestyrelsen senest 1 måned før, således at bestyrelsen har tid til at godkende fremlejen inden 1. juli. Alle fremlejer, der skal ske pr. 1. august, skal ligge klar hos bestyrelsen senest 2 måneder før, således at bestyrelsen har tid til at godkende fremlejen inden 1. juli. Du skal desuden være opmærksom på, at behandlingen af overdragelser, der foregår i juleperioden, kan tage længere tid pga. ferie hos Sven Westergaards Ejendomsadministration. Vaskeri A/B Tjørnen oprettede i sommeren 2001 eget vaskeri. Vaskeriet som er pengeløst er placeret i kælderen i Poppelrækken 7. Der er indgang både fra Tjørnerækken og Poppelrækken. For at kunne benytte vaskeriet skal du være i besiddelse af et vaskekort. Hvor du køber vaskekort samt priser på hhv. vask og tørretumbling fremgår af opslag i vaskeriet. Et vaskekort koster 100 kr. og har en tilsvarende værdi. Når du køber et vaskekort første gang betaler du samtidig et depositum på 30 kr., som du vil få tilbage ved fraflytning. Du kan få op til 3 vaskekort. Når beløbet på vaskekortet er opbrugt, indleveres det til genopladning ved at lægge det i en konvolut sammen med 100 kr. og aflevere det på den adresse, som fremgår af opslaget på opslagstavlen i opgangene. Genopladede vaskekort omdeles så vidt muligt én gang om ugen, men vi anbefaler, at du fra start anskaffer dig mindst to vaskekort. Dermed kan du have et til opladning uden at være forhindret i at vaske. Vaskekort skal returneres ved fraflytning! Tørrerum I kælderen i Poppelrækken 1, Poppelrækken 7 og Tjørnerækken 8 er der tørrerum. Her har du mulighed for at lade dit tøj hænge og tørre i maximalt 24 timer. Hvis tidsrammen ikke overholdes, er viceværten berettiget til at fjerne tøjet. Du kan højst benytte ét tørrerum ad gangen. Der kan ikke reserveres tid til rummene. Der er ikke lås på dørene, så det anbefales, at du anskaffer dig en hængelås, så du kan låse dit tøj inde. Husk at sætte vinduerne en lille smule på klem, så fugten kan komme ud og lukke dem igen, når du er færdig med rummet. Side 4 af 12

5 Solarium I kælderen i Tjørnerækken 8 finder du A/B Tjørnens solarium. Her kan du tage 15 minutters sol for 20 kr. Solariet er pengeløst, betalingen foregår med de samme betalingskort og på samme måde som i vaskeriet. Når du tænder lyset i rummet, lyser en rød lampe udenfor rummet som signal til andre om, at solen er i brug. For at komme ind i rummet skal du bruge nøglen til opgangsdørene. Indefra låses med to skydelåse. Cykelkælder I alle 4 opgange i Tjørnerækken er der adgang til cykelkælder. Der er også indgang til disse fra Poppelrækken gennem kældernedgangene, hvor der er sat nedkørselsskinner op. Cykelkældrene er udelukkende beregnet til cykler og barnevogne og ikke til opbevaring af andre personlige ejendele. Hvordan kontakter jeg viceværten? Se opslag i opgangene. Husorden Ved foreningens årlige generalforsamling i 2011 blev følgende husorden vedtaget: 1. Der er rygeforbud i alle opgange, kælderarealer og vaskeriet. 2. Opgangsdøre og kælderdøre skal holdes lukkede og aflåste. 3. Der må ikke støjes mellem kl og kl Hvis du vil holde fest eller skal lave støjende arbejde i lejligheden, bør du varsle dette ved at sætte en seddel op på opslagstavlen i din egen og de tilstødende opgange. Der skal dog stadig tages hensyn til ejendommens øvrige beboere, og der kan ikke larmes ubegrænset. 4. Det er tilladt at holde mindre husdyr. Det er dog kun tilladt at holde to mindre katte eller hunde pr. husstand. Eksotiske dyr såsom edderkopper, slanger o.lign. er ikke tilladt. Har du et husdyr, må dette ikke opholde sig andre steder end i din lejlighed uden opsyn, dvs. husdyr må ikke opholde sig frit i opgange eller kældre. Husdyr må ikke være til gene for andre beboere. Endvidere skal du være opmærksom på, at der ifølge brandvedtægterne ikke må stå ting i opgangene da der altid skal være fri passage for beboere såvel som brandvæsen i tilfælde af brand. Det er desuden beboerens eget ansvar at A/B Tjørnens fællesarealer, opgange osv. renholdes i forbindelse med private istandsættelsesarbejder. Klager Du kan klage til bestyrelsen, hvis husordenen ikke overholdes. På opslagene i opgangene kan du se, hvem du skal henvende dig til. For at en klage skal kunne behandles er det nødvendigt at klagen afleveres skriftligt, samt at klagen er underskrevet med navn og adresse. Alle klager vil blive behandlet fortroligt, og det vil hverken fremgå af referatet fra Side 5 af 12

6 bestyrelsesmødet eller af et evt. påbud sendt fra Sven Westergaards Ejendomsadministration, hvem der har indgivet klagen, eller hvem der klages over. Modtager du et påbud, er det en god ide at henvende dig til bestyrelsen, når du har løst problemet eller for at fortælle din siden af sagen. Hvis problemet ikke løses efter 1. påbud, fremsendes påbud nr. 2. Er sagen ikke bragt i orden efter de 2 påbud, vil reglerne om eksklusion i henhold til foreningens vedtægter træde i kraft. Vigtige regler og råd hvis du skal have lavet ændringer i lejligheden Alle ændringer og større arbejder i lejlighederne skal anmeldes til bestyrelsen. Hvis du skal have foretaget nogle installationer eller bygningsændringer som kræver autorisation, skal der foreligge dokumentation på, at installationerne er udført korrekt i henhold til Bygningsreglementets gældende regler. Inden du går i gang med renoveringen, skal du søge om tilladelse hos Københavns Kommune Du skal altså både søge om tilladelse hos Københavns Kommune og hos bestyrelsen. Et rigtig godt råd er at tage billeder af de ændringer, du laver i din lejlighed, så du kan bevise, at installationerne er udført lovligt og opfylder de gældende regler. Hvis reglerne ikke bliver overholdt, vil konsekvensen være, at du står med ansvaret og problemet den dag, der evt. opstår en skade, eller når du skal sælge lejligheden. Manglende dokumentation vil blive betragtet som en mangel, og der vil blive afsat et beløb til lovliggørelse, som fratrækkes andelens pris. Regler for bytte af andelslejlighed For at kunne bytte andelslejlighed, skal det kunne dokumenteres, at der byttes mellem to helårsboliger, og at der er tale om et reelt bytte. Bytte af andelslejligheder, også internt i bygningen, behandles efter samme procedure som ved salg af andelslejligheder. Det vil sige, at det skal foregå gennem Sven Westergaards Ejendomsadministration, som ved alle andre handler. Sammenlægning af lejligheder A/B Tjørnen vedtog i 2003 forslaget om sammenlægninger af lejligheder. D.v.s. at du tilbydes den ledige nabolejlighed, inden den tilbydes til den interne og eksterne venteliste. På A/B Tjørnens årlige generalforsamling i 2009 blev følgende retningslinier for sammenlægning af lejligheder jfr. vedtægternes 14 c) vedtaget: Sammenlægning af lejligheder kan ske med nabolejligheden. Det samlede boligareal må ikke overstige 150 m2. Køber skal acceptere tilbuddet om køb af lejlighed inden 7 dage. Samtlige udgifter i forbindelse med sammenlægningen skal udredes af andelshaveren. Det er ligeledes andelshaverens ansvar at få fjernet byggeaffaldet. Ansøgning om godkendelse til at nedlægge en bolig ved sammenlægning skal indsendes af køberen til Københavns Kommune, senest 14 dage efter underskrift af overdragelsesaftalen. Side 6 af 12

7 Ansøgning om byggetilladelse skal indsendes af køberen til kommunen inden 3 måneder efter overtagelsen af lejligheden. Færdigmelding af byggearbejder skal indsendes af køberen til kommunen senest 12 måneder efter opnået byggetilladelse. Bestyrelsen skal have tilsendt kopier af samtlige ansøgninger og tilladelser. Desuden skal bestyrelsen godkende færdiggørelsen af sammenlægningen. Dvs. at arbejdet med sammenlægning skal være tilendebragt senest 15 måneder fra overtagelsen af nabolejligheden. NB! Det ene køkken skal være nedlagt eller køkkenerne sammenlagt ved færdigmelding af arbejdet. Der udfærdiges et nyt andelsbevis efter godkendelse af sammenlægningen Bygningsreglementet af 1995 og de af Københavns Kommune gældende regler skal overholdes. Afblænding af døre ved sammenlægninger skal følge gældende retningslinjer fra Københavns Kommune. Farvekoder Loft og øvre vægflade S0502-Y, glans 5 Nedre vægflade S1502-Y, glans 7 Indfatninger, fodspark og balustre S6502-Y Dørflader S0502-Y, glans 25 Få yderligere information på Københavns kommunes hjemmeside; Hvis arbejdet ikke er afsluttet inden for tidsfristen eller opfylder ovenstående krav, kan A/B Tjørnens bestyrelse igangsætte og færdiggøre arbejdet på andelshaverens vegne og på andelshaverens regning. Ventelister + Nysalg A/B Tjørnen har en intern og en ekstern venteliste, hvor man kan komme i betragtning til foreningens lejligheder. Opskrevne på den interne venteliste kommer i betragtning før opskrevne på den eksterne venteliste. Ventelisterne kan ses i mappen med referaterne fra bestyrelsesmøderne, som befinder sig i bogkassen på bestyrelsesdøren i vaskekælderen. Intern venteliste Den interne venteliste er for andelshavere i A/B Tjørnen, der ønsker en anden lejlighed i ejendommen. Du kan tilmelde dig den interne venteliste ved skriftligt at henvende dig til Sven Westergaards Ejendomsadministration. Ekstern venteliste Den eksterne venteliste er din mulighed for at tilbyde en ledig lejlighed til venner eller familie. For den eksterne venteliste gælder også, at du kan tilmelde dig ved at henvende dig skriftligt til Sven Westergaards Ejendomsadministration. Salg udenfor venteliste eller gennem ejendomsmægler Bliver lejligheden ikke solgt gennem en af ventelisterne, er det andelshavers eget ansvar at sælge lejligheden. Køber skal dog stadig formelt godkendes af bestyrelsen. Salg kan enten ske privat eller gennem ejendomsmægler. Side 7 af 12

8 Alle nysalg kan findes i en mappe i vaskekælderen. Fremleje af lejlighed For at kunne fremleje din lejlighed skal du have boet i foreningen i mindst et halvt år. Du kan derefter fremleje din lejlighed efter lejelovens regler for fremleje. Det er dit ansvar at sørge for, at lejeloven overholdes. Lejelovens betingelser for fremleje lyder blandt andet: 70: En lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, giver udlejeren ret til at fremleje i indtil 2 år, når udlejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign. Du kan max. fremleje din lejlighed i 2 år. Dette gælder lige meget hvor mange forskellige, du har fremlejet lejligheden til. Derefter skal du selv flytte tilbage i lejligheden, dvs. du skal være registreret som tilbageflyttet i Folkeregistret den første dag efter fremlejeperioden er ophørt. Det er først muligt at fremleje igen, når du har boet i lejligheden i et halvt år i træk. Hvis du ønsker at fremleje din lejlighed, skal du sende et udkast til kontrakt til det medlem af bestyrelsen, der varetager denne opgave (se opslag i opgangene). Du skal begrunde, hvorfor du vil fremleje din lejlighed, hvem du vil fremleje til og en start- og slutdato. Du bør også skrive, om du tidligere har fremlejet din lejlighed og i hvilken periode. Kontrakten skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før til d. 1. i måneden, dvs. hvis du vil fremleje fra d , så skal bestyrelsen have din ansøgning senest d Af kontrakten eller senere oplysninger skal det fremgå, hvordan du kan kontaktes i løbet af fremlejeperioden. Fremlejeforhold er kun lovlige, hvis ovenstående følges. Overholdes det ikke, kan det føre til eksklusion af andelshaver fra foreningen. Hvis administrator eller bestyrelsen opdager eksempelvis, at antallet af beboere ikke stemmer overens med det meddelte på fremlejekontrakten, at foreningens vedtægter ikke overholdes eller at du opkræver mere end det anførte beløb på kontrakten, kan det føre til eksklusion fra foreningen. Udlån af lejlighed Hvis du låner din lejlighed ud, gælder de samme regler som for fremleje (se ovenstående). Fremleje af værelser Du har mulighed for at fremleje et eller flere værelser i din lejlighed afhængig af lejlighedens størrelse. I 2- og 3-værelses lejligheder kan der kun lejes et værelse ud. I 4- og 5-værelses lejligheder kan der lejes 2 enkeltværelser ud. Det samlede antal beboere i hele lejligheden må ikke overstige antallet af beboelsesrum dvs. en person pr. værelse. Hvis du ønsker at fremleje et eller flere værelser i din lejlighed, skal du henvende dig til det medlem i bestyrelsen, der varetager denne opgave (se opslag i opgangene), og opgive navnet på den eller de personer, du ønsker at fremleje værelser til. Dette skal ske senest en måned før til d. 1. i måneden, dvs. hvis du vil fremleje fra d , skal bestyrelsen have det af vide senest d Bestyrelsen fremsender en udfyldt kontrakt, som underskrives af andelshaver og lejer. Fremlejen er kun lovlig, hvis ovenstående følges. Side 8 af 12

9 Regler omkring sen eller manglende betaling af boligafgift Af nedenstående fremgår forløbet ved manglende boligafgiftsbetaling: Første handling: Ved manglende indbetaling af boligafgift vil du modtage en rykker for betalingen + gebyr ca. d. 15. i måneden. Denne bedes betalt øjeblikkeligt, og Sven Westergaards Ejendomsadministration bedes informeret om, at betaling nu er foretaget. Kvittering herfor kræves forelagt. Efterfølgende handling: Efterkommes dette ikke, vil du ca. d. 25. i måneden modtage 2. rykker for manglende indbetaling af boligafgift m.v. + endnu et gebyr, med betalingsfrist senest d. 30. i samme måned. Denne bedes betalt øjeblikkeligt, og Sven Westergaards Ejendomsadministration bedes informeret om, at betaling nu er foretaget. Kvittering herfor kræves forelagt. Afsluttende handling: Er boligafgiften m.v. + gebyrer, efter de foregående 2 påbud, stadig ikke betalt, vil reglerne om eksklusion i henhold til foreningens vedtægter træde i kraft, eftersom du ikke antages at være betalingsvillig. En eksklusion træder i kraft, når eksklusionsbeslutningen er underskrevet af bestyrelsen og meddelt dig. Boligen skal herefter ryddes inden ca. 1 uge. Nøglerne skal afleveres til viceværten. Betaling af restancen på dette tidspunkt medfører ikke tilbagekaldelse af eksklusionsbeslutningen. Orientering om pant og udlæg i andelsboliger, samt priser hos Sven Westergaards Ejendomsadmistration De nye regler for at optage lån med pant i andelslejligheder trådte i kraft pr. 1. februar Reglerne betyder blandt andet, at der af en andelshavers personlige kreditorer vil kunne foretages udlæg i andelsboligen. Dette gælder både ny gæld og gammel gæld (fra før lovens ikrafttræden). Det betyder derfor, at andelshavere, der har gammel gæld, og som har afgivet insolvenserklæring i fogedretten, kan blive retsforfulgt på ny af de gamle kreditorer, der vil prøve at foretage udlæg i andelsboligen. Loven medfører i hovedtræk, at andelshavere får ret til at pantsætte deres andelsbolig, uanset låneformål. Med andre ord kan andelshaverne stille deres andel som sikkerhed for lån i pengeinstitutter og lignende. Dette betyder, at hvis lånet ikke tilbagebetales, kan andelsboligen tvangssælges. Pantsætning og udlæg sker ved registrering i Andelsboligbogen, som administreres af retten i Århus. Selve ejerskabet registreres ikke i andelsboligbogen, og foreningen (eller administrator) har derfor pligt til at afgive en særlig erklæring om, at den som dokumentet vedrører, er andelshaver med brugsret til den pågældende andelsbolig. Hvis der er afgivet erklæring vedrørende en andelsbolig, skal foreningen (eller administrator) kontrollere andelsboligbogen for pantegæld og udlæg, når andelsboligen Side 9 af 12

10 sælges. Dette er meget vigtigt, for foreningen kan blive erstatningsansvarlig, hvis købesummen afregnes til sælger, og det efterfølgende viser sig, at andelsboligen er pantsat. Foreningen kan også komme ud for, at en andelsbolig skal tvangssælges efter beslutning fra fogedretten. Hvis ikke andelsboligen kan sælges til den lovlige maksimalpris, kan der endvidere blive tale om en egentlig tvangsauktion. De gamle regler om garantistillelse overfor pengeinstitut i forbindelse med køb af andelsboliger er samtidig ophævet, da de reelt er blevet overflødige. Tidligere udstedte garantier vil dog blive opretholdt. Reglerne betyder i øvrigt ikke noget for foreningens økonomi som sådan, idet foreningen ikke hæfter for medlemmerne, og såfremt det viser sig, at en andelsbolig er overbelånt, får kreditor kun det provenu, der måtte komme ud af tvangssalget. I forbindelse med pantsætning/foretagelse af udlæg vil låntager/andelshaveren blive pålagt et gebyr for det administrative arbejde i ejendomsadministrationen. Priserne er gældende uanset på hvilket tidspunkt pantsætningen foretages. Priserne vil være følgende: Fremsendelse af : Vedtægter kr. 100,00 + moms BBR-ejermeddelelse kr. 100,00 + moms Regnskab kr. 100,00 + moms Referat kr. 100,00 + moms Budget kr. 100,00 + moms Priserne er også gældende ved fremsendelse på mail på en pdf-fil. Grundgebyr i forbindelse med pantsætning/registrering af udlæg kr ,00 + moms Indfrielse af lån, pr. stk. kr ,00 + moms Tingbogsattest kr. 180,00 + moms Der gøres opmærksom på, at andelshaverne selv er i besiddelse af vedtægter, regnskab, budget og referat, hvorfor der kun skal betales gebyr når nye dokumenter skal fremsendes. Priserne er fra januar 2011, og der kan derfor forekomme ændringer. Det er Sven Westergaards Ejendomsadministration, du skal henvende dig til i spørgsmål vedrørende lån og pant i andelsboliger. Ved fraflytning Når du flytter fra din lejlighed, skal du huske at få din radiator, vandmåler, gasmåler og elmåler aflæst og indberettet. Side 10 af 12

11 Oversigt over hvilke udgifter, der skal betales af den enkelte andelshaver og hvilke foreningen skal betale. Problem / Handling: Håndværker bestilles af Håndværker betales af Afløb i køkken og toilet til Andelshaver Andelshaver faldstamme Faldstammer Vicevært Foreningen Reparation af haner og pakninger Andelshaver Andelshaver Cisterner der løber, pakninger og Andelshaver Andelshaver afkalkning Defekt cisterne Andelshaver Andelshaver Revnet toiletskål Andelshaver Andelshaver/forsikring Reparation af vandrør/ledninger Vicevært Foreningen (lodrette) Reparation af vandrør/ledninger Andelshaver Andelshaver (vandrette) Defekt køkkenvask Andelshaver Andelshaver Utæt toiletgulv Andelshaver/vicevært Andelshaver/ forsikring Vandskader (uopsættelige) Andelshaver Andelshaver/Forsikring Vandskade Andelshaver Andelshaver/forsikring Ruder itu i lejligheden Andelshaver Andelshaver/evt. forsikring Alle låse i lejligheden Andelshaver Andelshaver Radiatorer Andelshaver Andelshaver Termostater til radiatorer Andelshaver/vicevært Andelshaver El-installationer Andelshaver Andelshaver/foreningen Bygningsdele og tilbehør til bolig Andelshaver Andelshaver (køkkenbord, gulv etc.) Vandmålere Foreningen Foreningen Vandskader vurderes, når de opstår. Hvis beboeren ikke er skyld i vandskaden dækker foreningens forsikring. Ellers er det skadevolders udgift. Foreningen betaler udvendige installationer og dørtelefonanlæg (med mindre der er tale om skade forårsaget af vold). Andelshaver betaler defekte kontakter, loftrosetter og lign. i lejligheder. Side 11 af 12

12 Bemærkninger Radiatorer: Radiatorerne og termostaterne er beboernes ansvar Et godt råd: Termostatventiler skal jævnligt aktiveres også i sommerperioden så kan tilkalkning måske undgås. I stedet for at lukke helt, så stil termostaten på * (frostsikring). Brugsvand: Det er foreningens ansvar at levere varmt og koldt vand med det tilstrækkelige tryk. Det varme vand vil afhængigt af forbrug have en temperatur på grader. I tilfælde af problemer kontaktes viceværten. Blandingsbatterier/vandhaner: Det er beboernes ansvar, at disse installationer fungerer, og at der ikke kommer unødigt vandspild. Toiletter: Toiletter er beboernes ansvar. Faldstammer: Faldstammer er foreningens ansvar. Afløb: Afløb er beboerens eget ansvar. Tvivlspørgsmål Evt. tvivlsspørgsmål rettes altid til viceværten. Vores leverandører og håndværkere Bemærk i skemaet på side 12 hvem der bestiller håndværkere. Foretages bestillingen af andelshaver, hvor det skulle have været viceværten, kan det medføre, at udgiften pålægges andelshaveren. Kontakt altid viceværten i tilfælde af tvivl, med mindre der er tale om en uopsættelig skade, eller det er udenfor viceværtens arbejdstid. Nedenstående håndværkere anvendes af foreningen. Andelshaver vælger selv, hvilke håndværkere man vil anvende. Elektriker døgnservice Rosendal El Frankrigsgade København S Tlf Glarmester Hans Jensen Lindgrens Allé 20 D 2300 København S Tlf Døgnvagt VVS døgnservice Rebo VVS A/S Amager Landevej Kastrup. Tlf Fax Glarmester døgnservice Side 12 af 12

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Proces for overdragelse af andel

Proces for overdragelse af andel I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts 2014. Følgende punkter

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed!

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig over diverse småproblemer,

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad?

Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad? Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad? En sammenfatning af den praksis vi har i foreningen mht. hvem der skal betale, når bygningen eller den enkeltes lejlighed skal renoveres eller

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

2) Orientering ved formand herunder evaluering af generalforsamlingen og det historiske forløb med udskiftning af vinduer i kiosken Bien.

2) Orientering ved formand herunder evaluering af generalforsamlingen og det historiske forløb med udskiftning af vinduer i kiosken Bien. Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 06/2009 Tid Mandag den 8. juni 2009 kl.: 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Anja Larsen (AL) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Ole Rosengreen (OR) Torsten

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 År 2012, tirsdag den 30. oktober, klokken 18.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Buddinge

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Jesper Grenaa Eilertsen Dato 21-06- 2014 Jægersborggade 47, 2tv Revideret 2200 København N. Sag 1-1121 - 5007-2 v.1.91 VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Andelsboligforening A/B JÆGER Forenings nr.

Læs mere

Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august 2011. Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter

Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august 2011. Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter Referat eksternt, bestyrelsesmøde 5. september 2011 kl. 18.30 1. Formalia: Dirigent: Karen Referent: Karen Til stede: Enver, Rudolf, Martin og Karen. Inge fra kl 20.00 Fraværende: Jesper Godkendelse af

Læs mere

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/2 2007 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder,

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 03/2010 Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Helle Dahl (HD) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Torsten Hasle Nielsen (THN)

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 1 PARTERNE: Mellem og IP Administration A/S Frederiksberg Allé 15-17 1820 Frederiksberg C (I det følgende kaldet IP) AB Grønneport Beliggende

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Telefax 33 93 16 01 E-mail: post@kingosparken.info

Telefax 33 93 16 01 E-mail: post@kingosparken.info PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 66 Overbringes til alle andelshavere Sendes til andelshavere, der har fremlejet. København, den 4. marts

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere