Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Årsberetning"

Transkript

1 Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Årsberetning 03 Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

2

3 Indhold 1. Forord Produktudvikling i skovbruget... 3 Undervandingssystem til planteskoleplanter dyrket i spagnummedie... 3 Slibemaskine til motorsave i skov Forarbejdning og forædling af træprodukter... 6 Kalibrering, prøvning og evaluering af krydsfiners limningskvalitet... 6 Pålidelighed i trækonstruktioner Fælles markedsføring Nye tilsagn om tilskud til projekter i Særlige indsatsområder Bevillingsudvalgets medlemmer Kolofon: Titel Produktudvikling i skovbruget og træindustrien 2003 Redaktion Handelskontoret, Skov- og Naturstyrelsen Forsidefoto Filoc den nyudviklede slibemaskine til motorsave. Slibemaskinen omtales nærmere i årsberetningen. Foto: Kåre Spang, Filoc Nord Aps. Forsidelayout Page Leroy-Cruce, Skov- og Naturstyrelsen Udgiver Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Copyright Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Emneord Produktudvikling skov træindustri tilskud Sprog dan ISBN

4 1. Forord Formålet med produktudviklingsordningen for skovbruget og træindustrien er at forbedre konkurrenceevnen og mindske konjunkturfølsomheden i dansk skovbrug og træindustri gennem udvikling af nye produkter og metoder, som sikrer en god ressourceudnyttelse af det miljøvenlige råstof, træ. Gennem produktudviklingsordningen er der ydet støtte til mange vellykkede initiativer i skovbruget og på savværkerne. Desuden er der ydet støtte til fælles markedsføring af skov- og træindustriprodukter og bredere oplysningskampagner for at fremme brugen af træ. Mange af de gennemførte projekter er afrapporteret, så interesserede kan drage nytte af erfaringerne. På Skov- og Naturstyrelsen s hjemmeside under produktudviklingsordningen findes en oversigt over alle rapporter om nyere afsluttede projekter. Flere rapporter kan hentes direkte på internettet. I løbet af de sidste par år er der sket en klar vækst i byggeriet af træhuse. Hele 24% af de nyopførte enfamilieshuse i 2003 var træhuse. Også for rækkehuse, fleretageshuse og erhvervsbyggeri ser vi en fremgang for træ i byggeriet. Jeg er sikker på, at produktudviklingsordningens støtte til forskning, udvikling og formidling af information om træhusbyggeri har været med til at skabe grundlaget for denne udvikling. Gennem den fortsatte satsning på udvikling af byggeri med træ håber jeg, at skovbruget og træindustrien i stigende grad får gavn af danskernes voksende interesse for at bruge det miljøvenlige materiale, træ. Produktudviklingsordningen har hidtil haft ophæng i skovloven. I foråret blev der vedtaget en ny skovlov, som træder i kraft d. 1. oktober For produktudviklingsordningen medfører den nye skovlov væsentligst, at bevillingsudvalget bliver rådgivende i alle typer ansøgninger samt at udvalgets størrelse og sammensætning kan tilpasses bevillingerne til ordningen. Hidtil har bevillingsudvalgets størrelse og sammensætning været fastlagt i skovloven, og udvalget har været rådgivende i visse typer ansøgninger og besluttende i andre. Ansøgningene i 2004 vil blive behandlet af det rådgivende bevillingsudvalg, som nedsættes efter den nye skovlov. For ansøgerne vil ændringerne ikke kunne mærkes. De vigtigste indsatsområder for produktudviklingsordningen er fortsat optimering af trækæden (fra træplante til træprodukt), fremme byggeri med træ, informationskampagner om fordele ved anvendelse af træ samt forskning, formidling og undervisning vedrørende træ som materiale. I årsberetningen findes en oversigt over hvilke projekter, der er støttet i Nils Wilhjelm Formand for Bevillingsudvalget 2

5 2. Produktudvikling i skovbruget Skovejere og deres leverandører kan som hovedregel få 40% tilskud til f.eks. udvikling af nye produkter, til at gøre hugst og transport mere effektiv, til at udvikle nye maskintyper eller til andre miljøvenlige og økonomiske forbedringer af skovdriften. I det følgende omtales tre projekter, som er afsluttet i år En nærmere afrapportering af projekterne findes på produktudviklingsordningens hjemmeside under rapporter: Undervandingssystem til planteskoleplanter dyrket i spagnummedie Produktudviklingsordningen har i perioden støttet et projekt om udvikling af et undervandingssystem til dyrkning af planteskoleplanter. Projektet er gennemført af Danverde a/s sammen med Jiffy Products og NorNatur. Traditionelle overvandingssystemer med sprinkler kan give ujævn vanding især ved dyrkning af løvtræer, fordi vandet rammer bladene og ledes de forkerte steder hen. Derfor skulle undervandingssystemet være i stand til at tilføre vand og næring helt ensartet uanset hvilke planter, der dyrkes. Da der ikke findes et sådan standardsystem på markedet opstod ideen om et udviklingsprojekt. Fotos: Undervandingsborde med planter og på dobbelt afstand i Jiffys luftbakker. På billedet ses ser alm. hæg (tv) og rød kornel (th). Nederst til højre er indsat et foto af luftbakkernes underside, hvor det ses at rødderne holder sig indenfor spagnumpotten, selv om der undervandes. Fotos: Peter Benfeldt. 3

6 Målet var at udvikle en ny type undervanding til planter, hvor planterne bliver vandet så præcist, at rødderne luftbeskæres mellem hver vanding. For at spare strøm og vand, var det et krav, at systemet skulle kunne recirkulere vandet. Endelig var det et krav, at planterne skulle dyrkes i en højde, der giver medarbejderne i gartneriet en god arbejdsstilling. I løbet af projektet er der udviklet et plantebord af aluminium til dyrkning og transport af dækrodsplanter med Jiffy7-potter, placeret i håndterbare kassetter. Desuden er der udviklet et komplet undervandingssystem efter ebbe-flodprincippet, hvor vandstanden hæves, når planterne skal vandes, og sænkes bagefter, så rødderne luftbeskæres og derfor ikke vokser ud af spagnumbriketterne. For at undgå rodsygdomme i det recirkulerede vand, har Danverde eksperimenteret med metoder til desinfektion af vandet. Flere metoder har vist sig at være virksomme, men det enkleste viste sig at være tilførsel af saponiner, som er sæbestoffer udvundet af plantemateriale. Resultaterne fra projektet udnyttes i Danverde s planteskole, hvor Jiffy7-skovbriketten anvendes til dyrkning af ca. 30 løvtræarter og buske samt ca. 20 alm. plantede nåletræer. Alle arter kan dyrkes på en enkelt sæson. Projektets resultater vil blive udnyttet til at designe anlæg, der sammen med Jiffy systemet kan tilbydes andre planteskoler. Slibemaskine til motorsave i skov Som den første i verden er det lykkedes opfinder Kåre Spang, Filoc Nord Aps., at udvikle en praktisk slibemaskine til motorsaven. Slibemaskinen Filoc, er patenteret og maskinen kan allerede købes hos mange forhandlere. Forhandlerliste kan ses på Som bruger af en motorsav til oparbejdning af brænde havde det altid undret og irriteret Kåre Spang, at man selv med det mest moderne udstyr, stadig var nødt til at finde rundfilen frem, når motorsaven blev sløv. I samarbejde med Ingeniør Ole Knudsen, OK Input, lykkedes det at få udviklet et produkt, der kunne klare opgaven. Foto: Motorsav med Filoc. Så er alt klar til slibning af savens kæde! Foto: Kåre Spang. Alle der arbejder med motorsav kender til, at en sløv eller forkert slebet sav er besværlig at arbejde med. De professionelle skovarbejdere bruger nogle minutter til at file savkæden ved hver optankning, dvs. for hver 40 minutters arbejde. Her vil Filoc'en give en tidsbesparelse, blandt andet fordi det er vanskeligt at holde saven fast i den rigtige stilling under en traditionel filing. Filevinklen 4

7 kan let variere og det er ikke let at file lige godt fra venstre og højre side. Ved brug af en Filoc har man ikke disse problemer. Blandt gør-det-selv-folket udskyder mange kædeslibningen og arbejder med sløv kæde. Her sikrer den mekaniserede slibning, at kæden slibes korrekt, og fordi det er en nem proces, er der større chance for, at kæden rent faktisk bliver slebet - til gavn for motorsav, sikkerhed og ikke mindst økonomi. Filoc'en virker ved, at en skrueformet diamantfil på en batteridrevet boremaskine skruer sig igennem tænderne, hvorved den samtidig filer tænderne og fører kæden frem. Det hele sker i en løbende bevægelse. En lang savkæde kan på denne måde files på under et minut. En anden fordel ved Filoc'en er at den monteres på motorsavssværdet med en enkel klemmemekanisme, så man slipper for at af- og påmontere motorsavskæden. Indtil videre passer Filoc til.325-motorsavkæder. Filoc en kan slibe alle former for skæretænder korrekt uanset om saven har p-kæde, mejselkæde eller en anden form for skæretænder. Desuden er Filoc'er til andre kædestørrelser ved at blive udviklet. 5

8 3. Forarbejdning og forædling af træprodukter Træindustrien kan som hovedregel få 40% tilskud til udvikling af helt nye produkter, f.eks. til byggeri, eller til produkter, der øger forbruget af træ. Nye produktionsmetoder eller nye måder at forarbejde på, kan også opnå tilskud, selvom selve produktet er kendt. Nye måder at udnytte spildprodukter fra træproduktionen er et andet område, der kan være interessant. I det følgende omtales to projekter, som er afsluttet i år En nærmere afrapportering af projekterne findes på produktudviklingsordningens hjemmeside under rapporter: Kalibrering, prøvning og evaluering af krydsfiners limningskvalitet Projektet blev igangsat for at harmonisere og forbedre de europæiske standarder for krydsfinér til konstruktionsbrug. De hidtidige standarder for limningskvalitet i krydsfiner medførte en række praktiske problemer bla. med forskellig visuel evaluering af krydsfiners limningskvalitet i de forskellige prøvningslaboratorier. Et af projektets mål var at minimere forskellen mellem laboratorier ved den visuelle evaluering.. Projektet er udført af Teknologisk Institut i samarbejde mellem otte andre europæiske forskningsinstitutioner og to krydsfinerfabrikker. En nærmere beskrivelse findes på: I projektet er der lavet en gennemgang af det europæiske marked af kommercielt benyttet krydsfiner m.h.t. kombinationer af træarter og limtyper. Baseret på denne gennemgang blev omkring 1300 prøveemner udvalgt som værende repræsentative for markedet. Prøveemnerne blev forskydningsprøvet og træbrudsprocenten blev evalueret af i alt 13 bedømmere fra de 11 projektdeltagere. Variationen af de evaluerede træbrudsprocenter for de 13 bedømmere var i nogle tilfælde meget stor i forhold til den nøjagtighed, der er forudsat i den europæiske krydsfinerstandard EN 314. Derfor er der nu lavet en vejledning, som sikrer at den visuelle evalueringsproces bliver mere entydig. Vejledningen indgår i den reviderede udgave af EN Billedanalyseprogrammet PlyWoodFail er blevet udviklet til automatisk bestemmelse af træbrudsandele. Prøveemnerne scannes, hvorefter PlyWoodFail analyserer hvert prøveemne for områder med lim- eller træbrud og beregner andelen af træbrud. Sammenligning af de beregnede træbrudsandele med harmoniserede evalueringer har vist, at forskellen højst er 10% og i de fleste tilfælde endda mindre end 5%. Programmet giver altså en sikker bestemmelse af andelen af træbrud. Foto: Automatisk bestemmelse af træbrudsandel sker ved billedbehandling af scannede prøveemner. Biledet viser to prøveemner og resultatet af en billedbehandling, som bestemmer områder med limeller træbrud. Herefter kan andelen af træbrud automatisk beregnes. Foto: Teknologisk Institut. 6

9 Databaseprogrammet PlyBond er udviklet med to separate moduler: fabriksmodul og træningsmodul. Fabriksmodulet benyttes til at registrere og dokumentere de relevante parametre ved produktionskontrol. I træningsmodulet findes harmoniserede evalueringer af træbrudsandele, som kan bruges til træning af visuelle bedømmere. Programmerne PlyWoodFail og PlyBond er udviklet til brug hos krydsfinerfabrikker, akkrediterede laboratorier, og andre institutioner som er involveret i evaluering og certificering af limningskvalitet. En nærmere beskrivelse af programmerne og demoversioner kan ses på Projektet har samlet set betydet at de europæiske standarder for krydsfinér er blevet harmoniseret og forbedret. Den forbedrede standardisering og afprøvning vil derfor være til nytte for alle brugere af krydsfinér til konstruktionsbrug. Pålidelighed i trækonstruktioner Indførelsen af de reviderede konstruktionsnormer 1998, har medført at dimensionerne på typiske trækonstruktioner skal øges betydeligt for at opfylde de nye normer, selvom der ikke er praktiske erfaringer, der peger på behov for at øge sikkerhedsniveauet for trækonstruktioner. Kravene til øget dimension vil både fordyre trækonstruktioner og påvirke det arkitektoniske udtryk. Projektet blev derfor iværksat af Statens Byggeforskningsinstitut (By og Byg) for at undersøge og dokumentere styrkeegenskaberne, herunder om formodede styrkereserver kunne begrunde en reduktion af kravene i normen for trækonstruktioner. Det var forventet, at dimensionskravene ville kunne nærme sig de hidtidige og samtidig have et dokumenteret sikkerhedsniveau svarende til niveauet for andre konstruktionsmaterialer. Der er dokumenteret betydelige styrkereserver (såkaldte systemeffekter) for spær og for bjælkelag, uanset om der er tale om elementer eller bjælkelag opbygget på stedet. Disse effekter er nu indarbejdet i trænormen. Undersøgelsen har dog generelt dokumenteret, at de skærpede dimensionskrav fra 1998 er nødvendige. Med denne undersøgelse er der sikret veldokumenterede parametre til bestemmelse af sikkerhedsniveauet for trækonstruktioner. Normkravene vil dog fortsat medføre større dimensioner for mange traditionelle typer af trækonstruktioner end tidligere. 7

10 Ford elingsfun ktion for styrke af alle samt svageste, 1. svigt og system m ed 15 bjælker Svageste af svigt Systemstyrke Alle bjælker q / kn/m 2 Figuren illustrerer systemeffekten for et bjælkelag med 15 bjælker beklædt med krydsfinerplader. Der er først genereret et stort antal bjælker, hvis bæreevner er fordelt som kurven mærket 'Alle bjælker'. Denne fordeling svarer i princippet til styrken beregnet efter normen. Herefter opdeles bjælkerne i grupper på 15, som udgør et antal bjælkelag. Fordelingen af styrken for den svageste bjælke i hver gruppe viser, at middelstyrken reduceres, men også at variationskoefficienten reduceres (mere stejl kurve). Da styrke og stivhed for træbjælker er kraftigt korrelerede vil svage bjælker bøje mere ned end stærke, så beklædningen flytter lidt last fra de svage til de stærke bjælker. 1. svigt i en af de 15 bjælker sker derfor ved en højere last. Men selv efter svigt har en træbjælke en vis bæreevne og beklædningen kan flytte yderligere last til nabobjælker. Først når en nabobjælke bryder er bæreevnen udtømt, hvorved Systemstyrken er fundet. Det ses at 5%-fraktilen for Systemstyrke og Alle bjælker er omtrent ens, men at variationskoefficienten er kraftigt reduceret for systemstyrken. Undersøgelsen har vist, at en række traditionelle trækonstruktioner er kraftigt overbelastede - også efter de tidligere normer. Feks. kan sædvanlige strøer under trægulve ikke kan optage de punktlaster der foreskrives i lastnormen, og taglægter vil både blive suget af spærene ved storm og svigte, når en person færdes på dem. Alligevel har de hidtil anvendte dimensioner i praksis givet en nogenlunde tilfredsstillende sikkerhed - forudsat at konstruktionerne er udført nogenlunde korrekt. Nogle af disse traditionelle konstruktioner bør forbedres lidt, fordi der forekommer skader, men da de ikke opfylder de tidligere krav, begrunder det ikke en skærpelse af normkravne. By og Byg peger derfor på, at det tilstræbte sikkerhedsindeks i konstruktionsnormerne af 1998 er fastlagt med en betydelig sikkerhedsmargen. Hvis ikke man vil nedsætte det generelle sikkerhedsniveau, kan det overvejes at indføre forskellige mål for sikkerhedsindekset for forskellige materialer. Herved bliver det i højere grad muligt at tage hensyn til erfaringer med de enkelte materialer. 8

11 4. Fælles markedsføring Produktudviklingsordningen giver mulighed for at knytte bånd mellem aktørerne i skovbruget, i træindustrien og videre ud til forbrugeren. Ved bedømmelsen af projekterne bliver der lagt vægt ved at markedsføringen kan bidrage til at øge anvendelsen af træ, og at projekterne har et klart fælles præg for en branche frem for at markedsføre enkelte virksomheder eller virksomhedsspecifikke produkter. I år 2003 er der ikke afsluttet nogen projekter vedr. fælles markedsføring. Som inspiration for kommende projekter vises nedenstående oversigt over igangsatte og afsluttede projekter (før 2003) med fælles markedsføring. Af oversigten ses, at der er gennemført flere projekter med fælles markedsføring både i skovbruget og i træindustrien. De fleste projekter er gennemført af brancheforeninger eller sammenslutninger, men det er også en mulighed selvstændige virksomheder samarbejder om et projekt. Projekttitel Ansøgernavn Tilsagn status Fælles markedsføring af rundtræprodukter Foreningen af Rundtræproducenter i Afsluttet Danmark Brandklassificering af træbaserede regnskærme på COWI Consult Afsluttet bygninger i Danmark Træhuse på CAD markedsføring af træhusbyggeri Træbranchens Oplysningsråd Afsluttet Merværdi af dansk træ gennem udvikling af nye Statens Byggeforskningsinstitut Afsluttet konstruktionsprincipper Miljøvenlig brug af træ i have og landskab Have og landskabsrådet Afsluttet Skovplanteskoleplanter markedsanalyse, Skovplanteringen Afsluttet testmarkedsføring og kvalitetsundersøgelse Skoven i skolen Dansk Skovforening m.fl Afsluttet PEFC-certificering af danske skove Dansk Skovforening Afsluttet PEFC-certificering af danske skove - Fase 2 Dansk Skovforening Afsluttet PEFC-certificering af danske skove FASE 3 PEFC-Danmark Afsluttet Dansk gruppe - Chain of Custody - ordning - sporbarhedscertifikat for mindre virksomheder i træ og møbelindustri Kopp Wood ApS Bevilget Træhuse på CAD markedsføring af træhusbyggeri, Træbranchens Oplysningsråd Bevilget fase 2 FSC-certificering af danske skove FSC-sekretariatet Bevilget Tabel. Oversigt over igangværende (bevilgede) og afsluttede projekter med fælles markedsføring. 9

12 5. Nye tilsagn om tilskud til projekter i 2003 Ansøger Projekttitel, skovbrug Tilsagnsramme i kr KVL, Skov&Landskab Tillæg til projekt vand fra skovene KVL, Skov&Landskab Robinie KVL, Skov&Landskab Dyrkningssikker douglasgran KVL, Skov&Landskab Kvalitetsbeskrivelser for driftstekniske opgaver i skov KVL, Skov&Landskab Oparbejdning og emballering af brænde på skovningspladsen KVL, Skov&Landskab Videreforædling af råtræ i skoven KVL, Skov&Landskab Pris- og afsætningsstyret aptering af nåletræ Ansøger Skovbrugsprojekter ialt Projekttitel, træindustri Dralle Aps Tillæg til projekt: Automatisk opmåling KVL, Skov&Landskab Forskningsprofessorat i træ og biomasseteknologi Aalborg Universitet Formstabilitet af bærende elementer af forarbejdet træ KVL, Skov&Landskab Tillæg til projekt: Biokemisk stabilisering af træ Ansøger Træindustriprojekter ialt Projekttitel, fælles markedsføring KoppWood Aps Etablering af CoC-gruppecertificeringsordning i DK Udførende part Projekttitel, bevillingsudvalgets særlige indsatsområder Teknologisk Institut Status på støjskærme af træ Træbranchens Lærebøger om træ som materiale Oplysningsråd "Træ er Miljø" Opdatering af Træ er Miljø's vidensamling Særlige indsatsområder ialt Projekter ialt Tabel: Oversigt over projekter, som er bevilget støtte i løbet af

13 6. Projektstatistik stk 12 Årets projekter 2003 fordelt på erhvervsgrene Forening/ sammenslutn. Forskningsinstitution Konsulentfirma Træindustri Figur 1. Årets projekter 2003 fordelt på erhvervsgrene. I materialet er kun medtaget ansøgte projekter, som er bevilget tilskud. Oplysningsarbejder, undersøgelser mv. som er igangsat af bevillingsudvalget for produktudviklingsordningen indgår ikke i materialet. Fordeling af midler (mio kr) til aktivitetsområder Ialt 116,7 mio kr 23,5 Skovbrug 28,1 Træindustri 8,3 Fælles markedsføring Undersøgelse, udredning 55,6 Figur 2. Fordeling af midler (mio kr) til de tre aktivitetsområder, skovbrug, træindustri og fælles markedsføring, som produktudviklingsordningen kan støtte. Midler til undersøgelser, oplysning mv., som igangsættes af bevillingsudvalget, indgår i materialet. Figuren omfatter hele produktudviklingsordningens løbetid siden

14 40 Igangsatte projekter fordelt til aktiviteter, stk (incl. oplysningsaktiviteter) Skovbrug Træindustri Fælles markedsføring Oplysning mv. Figur 3. Fordeling af antallet af igangsatte projekter indenfor produktudviklingsordningens fire aktivitetsområder: skovbrug, træindustri, fælles markedsføring samt undersøgelser, oplysning mv., som igangsættes af bevillingsudvalget. Figuren omfatter hele produktudviklingsordningens løbetid siden Fordeling af midler til aktiviteter, mio kr (incl. oplysningsaktiviteter) Skovbrug Træindustri Fælles markedsføring Oplysning mv. Figur 4. Fordeling af midler til igangsatte projekter indenfor produktudviklingsordningens fire aktivitetsområder: skovbrug, træindustri, fælles markedsføring samt undersøgelser, oplysning mv., som igangsættes af bevillingsudvalget. Figuren omfatter hele produktudviklingsordningens løbetid siden

15 Tilsagn om tilskud fordelt på erhvervsgrene. Ialt : 93 mio. kr mio. kr Forskningsinstitutioner Maskinproducenter Træindustri Foreninger o.lign. Konsulentfirmaer Skovdistrikter Planteskoler Entreprenører Figur 5. Fordeling af midler til erhvervsgrene. I materialet er kun medtaget ansøgte projekter, som er bevilget tilskud. Oplysningsarbejder, undersøgelser mv. som er igangsat af bevillingsudvalget for produktudviklingsordningen indgår ikke i materialet. Figuren omfatter hele ordningens løbetid siden

16 7. Særlige indsatsområder Udover modtagne tilskudsansøgninger har bevillingsudvalget taget initiativ til en række undersøgelser, oplysningsarbejder o. lign inden for områder, hvor der er identificeret særlige behov for at fremme produktudvikling indenfor skovbruget eller træindustrien. I år 2003 er der igangsat tre projekter, som alle omtales nærmere nedenfor. Udarbejdelse af lærebøger om træ som materiale I rapporten "Forskning, undervisning og formidling vedrørende træ som materiale", som blev udarbejdet for bevillingsudvalget i år 2000, konstateres det bla., at der er et stærkt behov for bevidstgørende aktiviteter omkring træet på uddannelsesstederne (herunder lærerne). Blandt anbefalinger indgår, at der udarbejdes nye, letforståelige og praktiske undervisningsmaterialer om træ som materiale og om beregning af trækonstruktioner til brug for undervisningen på arkitekt- og ingeniørskolerne samt for byggetekniker- og konstruktøruddannelserne. På den baggrund er der i 2003 bevilget midler til at udarbejde et egnet lærebogsmateriale om træ og trækonstruktioner med gode eksempelsamlinger for de nævnte uddannelser. Lærebøgerne vil blive udarbejdet i et samarbejde mellem Træbranchens Oplysningsråd og en række undervisere ved byggeriets ingeniør-, konstruktør- og arkitektskoler. Status for støjskærme af træ I perioden blev der opført en række støjskærme med anvendelse af dansk træ (primært nåletræ) uden imprægnering. Støjskærmene blev opført med optimal brug af konstruktiv træbeskyttelse i form af endefladeforsejling, profiler, bevidst træartsvalg mv. Der er skrevet meget om konstruktiv træbeskyttelse de senere år, men der er ikke genneført systematiske opfølgninger af effekten af forskellige former for konstruktiv træbeskyttelse. Derfor er det besluttet at lave en lille undersøgelse af de nu 6-8 år gamle støjskærmene tilstand. En systematisk tilstandsopgørelse og fotoregistrering af støjskærme vil vise effekten af de benyttede former for konstruktiv træbeskyttelse. Desuden vil resultaterne være relevante for facader og lignende konstruktioner. Opdatering af vidensamlingen på Sammenslutningen Træ er Miljø har en hjemmeside med en stor og flittigt besøgt vidensamling med en bred målgruppe. Den internetbaserede vidensamling blev etableret i som et oplysningsarbejde under produktudviklingsordningen. Formålet med opdateringen af hjemmesiden er både at gøre vidensamlingen mere dækkende og at opdatere en række forældede videnartikler. De opdaterede videnartikler stilles frit til rådighed for alle interesserede. Projektets perspektiv er, at med en opdateret og bredt dækkende, vil blive en stadigt bedre kendt platform, hvorfra træbranchen kan kommunikere til den træ-interesserede del af befolkningen. Projektet bidrager således til Træ Er Miljøs overordnede formål, som er: At formidle veldokumenteret viden om træ for at fremme brugen af dette miljøvenlige råstof og for at fremme træbranchens produktudvikling og afsætning. Som en vigtig sideeffekt ønsker Træ Er Miljø at fremme netværksdannelsen og samarbejdet i træbranchen. 14

17 8. Bevillingsudvalgets medlemmer 2003 I henhold til skovloven består bevillingsudvalget af 12 medlemmer, hvoraf halvdelen udpeges som særligt sagkyndige af miljøministeren, mens den anden halvdel udpeges som repræsentanter for relevante organisationer. Nedenfor findes en oversigt over bevillingsudvalgets medlemmer. Særligt sagkyndige Adm. direktør Nils Wilhjelm (formand) Direktør Bjarne Lund Johansen Træbranchens Oplysningsråd Institutleder Hans Jørgen Larsen Danmarks Tekniske Universitet Udviklingschef Svend Lundsgaard Lilleheden, Limtræ Danmark A/S Direktør Ib Hansen Hyllinge Træindustri A/S Hanne Hübertz Danmarks Naturfredningsforening Udpeget af organisation Skovrider Jimmi Enevoldsen Dansk Skovforening Direktør Henrik Thorlacius-Ussing Dansk Industri Forretningsfører Ib Skals Jensen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Fuldmægtig Lene Vejbæk Fødevareministeriet Kontorchef Marina Nørlyng Erhvervministeriet Skovrider Ditte Svendsen Miljøministeriet Sekretariat i Skov- og Naturstyrelsen Handelsskovrider Poul Ravnsbæk Forstfuldmægtig Jesper Brodersen Overassistent Heidi Pedersen 15

Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Årsberetning

Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Årsberetning Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Årsberetning 02 Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Indhold 1. Forord... 2 2. Produktudvikling i

Læs mere

Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Årsberetning

Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Årsberetning Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Årsberetning 01 Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Indhold 1. FORORD... 2 2. PRODUKTUDVIKLING I

Læs mere

Novopan - først i Skandinavien

Novopan - først i Skandinavien novopan facts 2013 Nyt elektrofilter til rensning af luft fra tørreovne 2004 Mekanisk rensningsanlæg for træaffald startes 2000 Produktion i Glumsø lukker 2002 Nyt, stort og moderne opskæringsanlæg indvies

Læs mere

Velkommen til en grøn virksomhed. Novopan - først i Skandinavien

Velkommen til en grøn virksomhed. Novopan - først i Skandinavien novopan facts 1950 1. spånplade produceres 1971 NORDALIM startes 1978 Produktion af melaminbelagte plader påbegyndes 1978 VIBOPAN købes 1982 Nye aktionærer optages I ejer-kredsen 1990 Overtagelse af konkurrende

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg, november 2008 05-11-2008Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Produktionsafgiften på juletræer

Læs mere

Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014. DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation

Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014. DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014 DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Bestyrelsens beretning 3. Årsregnskab til godkendelse 4. Bestyrelsens

Læs mere

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax MK 5.00/004 5. udgave januar 2014 Tagelementers styrke MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 72245900 Telefax 45 72245904 Forudsætninger...

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Oversigt Meget er sagt om træ et par slides om begreber Øgede krav nødvendiggør

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg oktober 2003 Produktionsafgiften på juletræer og pyntegrønt blev indført i 1997 og genoptaget i 2003 for en

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Kontakt DBI Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut Anders Dragsted and@dbi-net.dk Tlf. 51 80 01

Læs mere

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Afdeling 1. September 2006 Søren W. Pedersen Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Udarbejdet af Anders Busse Nielsen og J. Bo Larsen Omlægningen

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

BambusGulve. bæredygtige gulve

BambusGulve. bæredygtige gulve BambusGulve bæredygtige gulve 17 www.cinas.dk/morom Få prøver tilsendt til din hoveddør Bestil på www.holseogwibroe.dk/prøver eller scan QR-koden og bestil direkte fra din smartphone 2 Bambus Bambus er

Læs mere

Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Årsberetning

Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Årsberetning Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Årsberetning 04 05 Bevillingsrådet for Skovbruget og Træindustrien Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Kolofon: Titel Produktudvikling i skovbruget

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 259 1. UDGAVE 2015 Plejeboliger for personer med demens indledende

Læs mere

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer Kulturkvalitet og Træproduktion Plantetal i kulturer Hvor mange planter er det optimalt at plante? Hvordan får man skovejerne til at vælge det optimale antal planter i kulturerne? Bjerne Ditlevsen 14.

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov Slotsholmgade København K. CC. Miljøminister Ida Auken

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov Slotsholmgade København K. CC. Miljøminister Ida Auken Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov Slotsholmgade 12 1216 København K fvm@fvm.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk www.skovforeningen.dk

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser.

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser. Virksomheden SCANDICSAND blev etableret i marts 2009, med en klar målsætning - at tilbyde prisbillige kvalitetsløsninger inden for børsteslibning til træ- metalog plastindustrien. SCANDICSAND sikrede sig

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering Cembrit Windstopper Vindspærreplader til nybyg og renovering Bag Facaden Moderne byggerier ser ens ud udefra. Stærke, sunde og fejlfri. Flotte facader og smukke beklædninger. Men bag facaden er der stor

Læs mere

FORSKNING OG UDVIKLING SKALDYROPDRÆT, FISKERI OG INDUSTRI

FORSKNING OG UDVIKLING SKALDYROPDRÆT, FISKERI OG INDUSTRI FORSKNING OG UDVIKLING SKALDYROPDRÆT, FISKERI OG INDUSTRI DANSK SKALDYRCENTER UDNYTTER FJORDENS NATURLIGE RESSOURCER I Limfjorden er vækstbetingelserne for skaldyr optimale. I fjorden er der mange næringssalte

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra 2012 Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Handlingsplan 2012 Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed

Læs mere

Cost Benefit Analyse for anvendelsen af modificeret træ i udvalgte produkttyper

Cost Benefit Analyse for anvendelsen af modificeret træ i udvalgte produkttyper Cost Benefit Analyse for anvendelsen af modificeret træ i udvalgte produkttyper Udarbejdet af Niels Morsing August 2010 Teknologisk Institut, Træbeskyttelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Produkttyper...

Læs mere

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut 1 Godkendelser BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Trækonstruktioner. Beregning. H. J. Larsen H. Riberholt

Trækonstruktioner. Beregning. H. J. Larsen H. Riberholt Trækonstruktioner Beregning H. J. Larsen H. Riberholt SBi-anvisning 210 6. udgave Statens Byggeforskningsinstitut 2005 Titel Trækonstruktioner Undertitel Beregning Serietitel SBi-anvisning 210 Udgave 6.

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Rapport for projektet Udvikling og afprøvning af koncept for grønne driftsplaner

Rapport for projektet Udvikling og afprøvning af koncept for grønne driftsplaner Rapport for projektet Udvikling og afprøvning af koncept for grønne driftsplaner Skovejer Hans Laurits Aagaard Andersen, Nybøllegård, modtager en af projektets pilot-planer fra driftsplanlægger Ulrik Nielsen,

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Nakskov Maskinindustri

Nakskov Maskinindustri Nakskov Maskinindustri NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Lidt om os Velkommen til Nakskov Maskinindustri. Vi er en moderne virksomhed, der er præget af stabilitet og god udvikling. Vi har traditioner og værdier,

Læs mere

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv Formand for Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU) UUU: Marie Birk Jørgensen,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE MARTS 2009 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2008 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Christoph Schepers Borgergade 12, 1300 Kbh K Kr.

Christoph Schepers Borgergade 12, 1300 Kbh K Kr. ANSØGNINGSSKEMA TIL UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Foreningsnummer 66040 Projektansvarlig Adresse Sprogcoaching som den moderne aftenskoles bidrag til dannelse

Læs mere

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel SB GE I Danmark har vi i løbet af de seneste år skærpet energikravene til bygninger meget betydeligt frem mod 2020. Det medfører nye konstruktioner

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk KVALITET - Når det er bedst JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere jyskeudestuer.dk Inspiration Få naturen ind i dine egne stuer og forlæng sommeren! med

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

UDKAST TIL. Tillæg til. Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Forlængelse 2016

UDKAST TIL. Tillæg til. Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Forlængelse 2016 UDKAST TIL Tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Forlængelse 2016 1 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed, Sprøjtemiddelstrategi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering

VEDTÆGTER FOR. Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering VEDTÆGTER FOR Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering Sekretariat hos: DANSK INDUSTRI 1787 København V 22. marts 2006 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1: Navn og formål 3 2: Medlemskab 3 3: Oplysnings-

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune Redaktionel bemærkning fra Byg og Byg: Efterfølgende tekst har været offentliggjort som artikel i Stads- og Havneingeniøren nr.11, 1999, dog kun med 1 foto. Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Ældre murværks styrkeegenskaber. Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen

Ældre murværks styrkeegenskaber. Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen Ældre murværks styrkeegenskaber Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen SBi-anvisning 248 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Ældre murværks styrkeegenskaber Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Plan for NTR-kampagne i Danmark

Plan for NTR-kampagne i Danmark Dansk Træbeskyttelse Plan for NTR-kampagne i Danmark Formål Kampagnen har til formål at fremme anvendelse af NTR-mærket træ på det danske marked. Kampagnen er planlagt for en 3 årig periode - 2015 til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

VURDERING AF EKSISTERENDE KONSTRUKTIONERS BÆREEVNE

VURDERING AF EKSISTERENDE KONSTRUKTIONERS BÆREEVNE S TAT E N S BY G G E F O R S K N I N G S I N S T I T U T A A L B O R G U N I V E R S I T E T KØ B E N H AV N VURDERING AF EKSISTERENDE KONSTRUKTIONERS BÆREEVNE SBI-ANVISNING 251 1. UDGAVE 2015 0,40 0,35

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Skove og plantager 2000

Skove og plantager 2000 Skove og plantager 2000 Redigeret af Poul Henning Larsen og Vivian Kvist Johannsen Danmarks Statistik Skov & Landskab Skov- og Naturstyrelsen Skove og plantager - 2000 Juni 2002 Danmarks Statistiks trykkeri

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp M 16 BSH 12/(4-36) Finnforest Kerto Kerto Q 69 indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke Bulldog 75 Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp 100 69 60 Stålrør 42/3,2 Finnforest højteknologi i

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Håndbog for træambassadører. Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien

Håndbog for træambassadører. Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien Håndbog for træambassadører Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien Indhold 1. Træ er verdens mest miljøvenlige råstof Træ er fornyeligt Træ fjerner CO 2 fra luften

Læs mere

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council Fortolkning af den danske FSC-skovstandard Der er, og vil altid være, tilfælde, hvor der kræves en fortolkning af og klarhed om kravene under selv den bedste standard. Hos FSC Danmark er der udpeget en

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7 Arkitektonik og husbygning Program lektion 7 8.30-10.00 H+H Fiboment/ Lars Nøbbe 10.00 10.30 Pause 10.30 12.00 Træ som byggelement Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet

Læs mere