Marquard & Bahls. Adfærdskodeks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marquard & Bahls. Adfærdskodeks"

Transkript

1 Marquard & Bahls Adfærdskodeks

2 Marquard & Bahls Adfærdskodeks Indhold Meddelelse fra Bestyrelsen... 3 Strategisk tilgang... 4 Vision & Mission... 4 Prioriteter... 4 Værdier... 5 Filosofi... 5 Forretning & Finans... 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser... 6 Fair konkurrence... 6 Regnskabsføring & regnskabsaflæggelse... 7 Immaterielle rettigheder... 7 Varetagelse... 8 Sundhed, sikkerhed, security & miljø... 8 Produktansvar... 8 Brug af virksomhedens ressourcer... 9 Fortrolighed... 9 Integritet Korruption & bestikkelse Gaver & underholdning Interessekonflikter Politiske aktiviteter Folk Diskrimination Ligebehandling Socialt ansvar Arbejdsstandarder Overholdelse af Kodekset Beslutningsguide Ansvar & overtrædelser System til rapportering af uregelmæssigheder Kommunikation Compliance Team Undersøgelse Selskaber Lokationer

3 Meddelelse fra Bestyrelsen Den enorme vækst i Marquard & Bahls i løbet af de seneste år er en fantastisk succeshistorie. Vores firma anerkendes nu som en central markedsaktør på et globalt plan. Dette gode omdømme er primært baseret på vores folks vilje og engagement. Marquard & Bahls er anerkendt som en pålidelig, troværdig og retfærdig samarbejdspartner. Vores omdømme repræsenterer således et vigtigt aktiv, der skal beskyttes. Da vores organisation fortsætter med at ansætte nye mennesker, står vi over for den udfordring at viderebringe grundlæggende principper for, hvad vi står for, og hvordan vi skal opføre os i samspil med andre. Dette Adfærdskodeks (i det følgende benævnt»kodekset«) har til formål at fremme høje standarder for integritet og ærlighed i alle de firmaer som udgør Marquard & Bahls Group (herefter også benævnt»gruppen«) ved at definere acceptabel adfærd. Følgende principper blev udviklet på grundlag af grundlæggende social etik, som bør være en selvfølge, for ethvert medlem af organisationen. Som generel ledetråd har vi inkluderet vores vision & mission som sammen med værdierne og prioriteterne skitserer vores firmas væsen. Dette Kodeks er - uden undtagelse - bindende for alle ansatte. Ledelsen bør være førende eksempler i overensstemmelse med Kodekset. Dette Kodeks søger ikke at synkronisere eller kontrollere folks adfærd, da individualitet er en af grundene til, at vi er succesfulde. Men det er vigtigt at forstå, at vi må definere nominelle normer for adfærd for at beskytte vores omdømme og finansielle levedygtighed. Alle principperne i dette Kodeks har til formål at skabe fair, retfærdige og gennemskuelige relationer mellem interessenterne og de har til formål at guide vores daglige aktiviteter og beslutninger. Læs venligst Kodekset grundigt og lad din adfærd være et værdifuldt bidrag til vores virksomheds succes. Vi er afhængige af din støtte, og takker hver enkelt af jer for det betydningsfulde arbejde, I udfører hver dag. Christian Flach Administrerende Direktør Claus-Georg Nette Finansdirektør Julio Tellechea Operationsdirektør 3

4 Vision & Mission Marquard & Bahls Adfærdskodeks Strategisk tilgang Vision & Mission Vision At være den foretrukne partner indenfor energiforsyning, handel og logistik. Mission Vi leverer skræddersyede løsninger, som sikrer høj kvalitet og sikker drift til vores kunder. Som et familieejet firma tager vi hånd om vores ansatte og stræber efter langsigtet profitabilitet og kontrolleret vækst mens vi fastholder både vores uafhængighed og vores kultur. Prioriteter Iværksætterånd Vi fremmer iværksætterånd overalt i Marquard & Bahls. Vi søger konstant nye muligheder og tilpasser os forandrede markedsbetingelser. Vi forfølger en direkte tilgang og handler pragmatisk i vores beslutninger. Handlekraft Vi opmuntrer vore ansatte til at tage ansvar og vi tror på vores medarbejderes handlekraft. Vi fremmer lige muligheder og diversitet og opmuntrer den individuelle udvikling af karrierer. Vi har korte beslutningsveje. Kvalitet Vi tilstræber højeste produktkvalitet og service med fokusering på vore kernekompetencer. Vi søger konstant at forbedre vores ydelse ved at udfordre status quo. Kundefokus Vi stræber mod at møde vore kunders behov med skræddersyede løsninger. Vi opbygger langsigtede partnerskaber med vore forretningskontakter og fastholder tætte kommunikationsforbindelser. Interne synergier Vi støtter samarbejde i den faste tro på, at vi er stærkere sammen end hver for sig. Vi opererer som uafhængige enheder, men vi er strategisk forbundne. Vi tilsigter en fælles Marquard & Bahls følelse mens vi fastholder vore forretningsenheders individuelle kulturer. 4

5 Strategisk tilgang Værdier Filosofi Respekt og omsorg Vi har stor respekt for individet. Vi tager hånd om vore medarbejdere, forretningspartnere og de samfund vi arbejder i. Vi har plads til forskellige stile og meninger og opererer derved med succes i forskellige kulturer. Uafhængig Vi er et familieejet firma med stærkt forpligtede ejere Vi opererer fri for kortsigtede markedstendenser og ledelsesstil. Vi handler på eget initiativ og er frie i valget af vore forretningspartnere. Integritet Vi behandler alle parter ærligt og fair. Vi handler etisk og overholder alle krav i love og regler. Pålidelighed Vi tager ansvar for det vi gør. Vi står ved de forpligtelser vi indgår. Sundhed og sikkerhed Vi prioriterer sundhed, sikkerhed og miljø. Vi identificerer potentielle farer og implementerer tiltag til undgåelse, forebyggelse, kontrol og begrænsning af de dermed forbundne risici. Sund Vi følger vore egne konservative finansieringsregler til opretholdelse af en stærk finansiel basis. Vi tager risici på en ansvarlig måde med implementeringen af et stramt risikomanagement. Vi har opnået vore forretningspartneres tillid gennem stabil og pålidelig ydelse. Individuelt Vi følger vores egen vej til sikring af Marquard & Bahls langsigtede succes. Vi har en can do holdning og er i stand til hurtigt at identificere og udnytte muligheder. Vi er åbne overfor uforudsete muligheder. Bæredygtighed Vi fokuserer på langsigtet succes med en sund blanding mellem vore forretningsenheder. Vi tilstræber en minimering af vores miljømæssige fodaftryk. Vi støtter de samfund vi opererer i. 5

6 Marquard & Bahls Adfærdskodeks Forretning & Finans 1 2 Overholdelse af love, regler og bestemmelser Fair konkurrence Marquard & Bahls opererer på et globalt plan. Derfor skal Gruppen sørge for, at alle medarbejdere, til enhver tid, er i overensstemmelse med lokale, nationale, og internationale love, regler og bestemmelser samt interne direktiver. Ledelsen vil sikre, at alle aktioner, ikke kun er styret af god dømmekraft og sund fornuft, men også baseret på overholdelse af lovgivningen. Når der hersker tvivl, bliver de ansatte bedt om at rådføre sig med deres overordnede eller en kvalificeret ekspert, som f. eks. den juridiske afdeling eller en ekstern juridisk rådgiver, således at enhver potentiel skade og ansvarspådragelse kan afværges. Lederne skal være fortrolige med de grundlæggende love, regler og forordninger, der er relevante for deres ansvarsområde. I tilfælde af at eventuelle regler er i konflikt med hinanden, tilrådes medarbejdere generelt til at følge den strengere regel. Marquard & Bahls lover, at alle forretningstransaktioner vil blive gennemført på en fair og gennemskuelig måde. Gruppen vil ikke deltage i ulovlige markedsaftaler eller andre former for markedsmanipulation, og gruppen vil heller ikke foretage nogen form for uretfærdig og uetisk handel. Marquard & Bahls vil ikke videregive eller dele følsomme oplysninger med andre med henblik på at hindre fair konkurrence. Det er ledelsens ansvar at sikre lige og fair vilkår for alle parter som Gruppen gør forretninger med. På intet tidspunkt overhovedet, vil Marquard & Bahls bruge uærligeeller ulovlige midler for at opnå en fordel i forhold til andre. Alle tiltag er baseret på principperne om ærlighed, tillid og åbenhed. 6

7 Forretning & Finans 3 4 Regnskabsføring & regnskabsaflæggelse Immaterielle rettigheder Alle medarbejdere skal handle i Gruppens bedste interesse og udelukkende inden for den autorisationsramme der er givet. Al bogføring og rapportering skal give et sandt billede af den enkelte transaktion, uden at indeholde vildledende oplysninger. Marquard & Bahls vil sikre at alle regnskabsdokumenter er komplette, fair, nøjagtige, rettidige, kan spores til transaktionen og er forståelige. Gruppen vil bruge passende procedurer til at attestere sandheden, retfærdigheden, og fuldstændigheden af vores finansielle rapportering og alle relaterede erklæringer. Alle relevante filer og dokumenter, enten i elektronisk form eller i papirudgave, vil blive arkiveret sikkert, og i overensstemmelse med lokal lovgivning, eller som krævet i Gruppen, afhængig af hvilken der foreskriver den længste opbevaring. Marquard & Bahls ideer og viden repræsenterer værdifulde aktiver, der bidrager til organisationens konkurrenceevne og rentabilitet. Derfor vil alle medarbejdere sikre at disse immaterielle rettigheder beskyttes, og at uautoriserede parter ikke vil få adgang til disse. Omvendt vil Gruppen kun bruge tredjeparters immaterielle rettigheder, herunder patenter, ophavsrettigheder og varemærker, efter at Gruppen i tilstrækkeligt omfang har sikret sig rettighederne til at bruge dem. 7

8 Marquard & Bahls Adfærdskodeks Varetagelse 5 6 Sundhed, sikkerhed, security & miljø Produktansvar Marquard & Bahls lægger vægt på at beskyttelse af menneskeliv har den højeste prioritet i alt hvad organisationen foretager sig. Gruppen har en forpligtelse til at skabe sikre og sunde arbejdspladser, og give passende beskyttelsesudstyr til alle ansatte, og entreprenører, for at undgå ulykker, skader og erhvervssygdomme. Marquard & Bahls vil udføre sine aktiviteter på en miljømæssig ansvarlig måde. Gruppen bestræber sig på at bruge energi og naturlige ressourcer effektivt, og på at undgå forurening af miljøet. Gruppen er ansvarlig for sikkerheden på sine faciliteter og kontorer. For at undgå sikkerhedstrusler, er hver medarbejder forpligtet til at være opmærksom og til at indberette enhver uautoriseret adgang eller andre sikkerhedsproblemer øjeblikkeligt. Produkterne og tjenesteydelserne er underlagt høje sikkerhedsstandarder. Marquard & Bahls bestræber sig på at undgå risiko for mennesker og miljø, tab af værdi eller ejendomsskade som følge af vores produkter. I det usandsynlige tilfælde at fare opstår som følge af produkter under Marquard & Bahls kontrol, vil Gruppen gøre sit bedste for at handle omgående for at identificere og fjerne truslerne. Marquard & Bahls vil være forberedt på en hurtig og effektiv reaktion på nødsituationer for at minimere de potentielle påvirkninger af sådanne hændelser, hvis de indtræffer. Marquard & Bahls vil overholde alle love og administrative krav om mærkning af produkter og udføre streng kvalitetskontrol. Sikkerhedsdatablade med alle nødvendige oplysninger om produkterne vil blive leveret til kunderne. 8

9 Varetagelse 7 8 Brug af virksomhedens ressourcer Fortrolighed Marquard & Bahls vil beskytte sine aktiver - både materielle og immaterielle - og sikre ansvarlig, og effektiv brug af dem. Det er en selvfølge, at alle Gruppens aktiver kun anvendes til lovlige forretningsformål. Medarbejdere må ikke gøre upassende personlig, ulovlig eller uautoriseret brug af virksomhedens ressourcer og udstyr. Alle medarbejdere vil sørge for en passende sikkerhedspraksis for at beskytte IT-systemer i overensstemmelse med de interne retningslinjer. Gruppen vil bestræbe sig på at forbedre den økonomiske velfærd i organisationen og for dens aktionærer. Marquard & Bahls vil søge at nå sine forretningsmæssige mål ved at følge den mest omkostningseffektive fremgangsmåde. Ikke desto mindre skal alle sådanne overvejelser være i overensstemmelse med Gruppens standarder for sikkerhed og kvalitet. Virksomhedsoplysninger er et vigtigt aktiv, som skal sikres mod uautoriseret adgang. Det er ikke tilladt at videregive fortrolige oplysninger til tredjepater - enten direkte eller indirekte - om enhver forestående forretningstransaktion eller andre interne spørgsmål. Ingen ansat, herunder også dennes venner eller familie, må drage privat fordel af brugen af fortrolige oplysninger. Generelt betragtes oplysninger som fortrolige hvis de ikke er blevet offentliggjort, eller hvis de ikke direkte er blevet stillet til rådighed for offentligheden. Alle medarbejdere er ansvarlige for deres beslutning om at videregive oplysninger. Tab eller tyveri af virksomhedens oplysninger skal indberettes øjeblikkeligt. Brugen af insider-oplysninger med henblik på handel eller andre gøremål, er strengt forbudt. Alle eksterne parter med midlertidig adgang til organisationen vil blive informeret om nødvendigheden af at holde sager fortrolige, og vil blive overvåget nøje for at sikre, at følsomme oplysninger kun deles efter behov. 9

10 Marquard & Bahls Adfærdskodeks Integritet 9 10 Korruption & bestikkelse Gaver & underholdning Marquard & Bahls vil ikke deltage i bestikkelse eller korruption. Derfor er det ikke tilladt at skaffe midler eller aktiver til gaver, gratialer eller tjenester til tredjeparter, undtagen i det omfang, at disse gaver udgør ubetydelige beløb, og er i overensstemmelse med gældende lov, og ikke givet i forventning om og / eller overvejelse med henblik på nogen form for handling fra modtageren. Det er strengt forbudt at tilbyde, give, anmode om eller modtage nogen form for bestikkelse eller returkommission. Marquard & Bahls vil fremme disse principper i joint ventures. Ingen ansat eller dennes slægtning, bør modtage gaver af»betydelig«værdi fra forretningspartnere. Alle sådanne gaver skal returneres med besked om, at deres accept ikke er tilladt. Hvis returneringen af gaven anses for værende upassende eller stødende, kan gaven accepteres og gives videre til organisationen til yderligere disposition (f. eks velgørende formål). Under alle omstændigheder skal en sådan begivenhed indberettes til den lokale ledelse med det samme. Alle ansatte skal udvise den fornødne omhu og bruge deres sunde fornuft, når de deltager i underholdning sammen med forretningspartnere. Alle former for virksomhedsunderholdning der gives og modtages bør være lejlighedsvis, beskeden og med det formål kun at tjene legitime forretningsmæssige mål. 10

11 Integritet Interessekonflikter Politiske aktiviteter Medarbejdere skal altid handle i Marquard & Bahls bedste interesse. Ingen medarbejder bør deltage i nogen form for aktivitet, eller have en personlig interesse, der har indflydelse på virksomhedens interesser. Det er strengt nødvendigt, at vi udfører vores pligter ærligt, objektivt og effektivt. Marquard & Bahls har ansvaret for at kommunikere sit standpunkt hvad angår sager, der påvirker virksomheden. Mens dette sker ofte via handel og brancheorganisationer, forbeholder Gruppen sig ret til direkte at engagere sig i politisk debat om emner der forårsager berettiget bekymring. Beskæftigelse og tilknytninger uden for virksomheden kan skabe en interessekonflikt. Enhver aktivitet (f. eks. at have et andet job, at yde rådgivning, sidde som bestyrelsesmedlem) for en tredjeparts-organisation, som er en konkurrent, kunde eller leverandør af varer eller tjenesteydelser til Gruppen, er ikke tilladt. Betydelige investeringer i en af de ovennævnte parter kræver en skriftlig godkendelse af den lokale ledelse. Et familie- eller personligt forhold, bør ikke påvirke nogen forretningsmæssig beslutning. Ingen medarbejder bør misbruge hans / hendes stilling i virksomheden til private interesser, hvadenten de er økonomiske eller af anden karakter. Gruppen giver sine ansatte lov til at deltage i sociale eller politiske aktiviteter. Dog bør sådanne aktiviteter ikke blande sig i Gruppens arbejde og skal ske i medarbejdernes egen tid og for medarbejderens egne penge. Desuden bør medarbejderens forhold til Gruppen aldrig spille nogen rolle i disse aktiviteter. Dette er især vigtigt i de tilfælde hvor en medarbejder udtrykker enhver form for personlig mening offentligt. Marquard & Bahls vil ikke tolerere nogen form for adfærd, der har til formål at tilsmudse nogen af Gruppens virksomheders omdømme. 11

12 Marquard & Bahls Adfærdskodeks Folk Diskrimination Ligebehandling Marquard & Bahls er hensynsfuld over for sine ansatte og andre interessenter og behandler dem med værdighed og respekt. De ansattes arbejde og kreativitet er en af dens vigtigste aktiver. Af disse grunde skal Gruppen udvikle et arbejdsmiljø med gensidig tillid, hvor alle medarbejdere interagerer med andre på en fair, respektfuld, høflig og åben måde. Marquard & Bahls fremmer ligebehandling og forskelligartethed, som vurderes som vigtige aspekter til Gruppens succes. Hver enkelt medarbejder har samme mulighed for at udvikle hans/hendes færdigheder og talenter. Gruppen tilbyder træning og job-specifik uddannelse til alle medarbejdere, understøttet af interne standarder, procedurer og instruktioner. Gruppen er endvidere forpligtet til at opretholde et arbejdsmiljø, der er fri for diskrimination og chikane. Det er ikke tilladt at diskriminere nogen person på grund af etnisk oprindelse, race, nationalitet, religion, køn, alder, handicap, seksuel orientering eller af andre grunde. Marquard & Bahls vil sikre, at beskæftigelses-relaterede beslutninger såsom ansættelse, vurdering, løn og opsigelse, udelukkende er baseret på kvalifikationer, ydeevne og andre jobrelaterede faktorer hos ansøgerne. 12

13 Folk Socialt ansvar Arbejdsstandarder Marquard & Bahls handlinger bør ikke kun være til gavn for organisationen, men også være i samfundets interesse. Gruppen vil deltage i en åben og gennemskuelig dialog og konsultation med lokalsamfund og andre repræsentanter for civilsamfundet - som har en legitim interesse i vores virksomhed. Marquard & Bahls vil respektere de grundlæggende rettigheder for alle mennesker og vil ikke krænke privatlivets fred for sine medarbejdere. Hver enkelt medarbejder er ansvarlig for at sikre, at menneskerettigheder og grundlæggende sociale standarder overholdes. Marquard & Bahls vil sørge for et anstændigt og professionelt arbejdsmiljø for sine ansatte og en rimelig kompensation. Vi vil også overholde de standarder der er fastlagt af Den Internationale Arbejdsorganisation. Børne- og tvangsarbejde tolereres ikke. Beskæftigelsesalderen må ikke være lavere end alderen for afslutning af obligatorisk skolegang og må på ingen måde være lavere end 15 år. Beskæftigelsen skal være et frit valg og ansættelsesforhold fastsættes på grundlag af beskæftigelsesformer anerkendt gennem national lovgivning og praksis. Vi vil tage passende forholdsregler for at alle aktiviteter er afvejet i forhold til deres potentielle indvirkning på samfundet, uanset hvor gruppen laver forretninger. Det er strengt forbudt for ansatte at arbejde, når de er påvirket af alkohol, andre stoffer eller medicin, uanset om det bruges uretmæssigt eller på anden måde hindrer ydeevnen. 13

14 Marquard & Bahls Adfærdskodeks Overholdelse af Kodekset»» Beslutningsguide Ansvar & overtrædelser I det daglige arbejde skal beslutninger ofte træffes vedrørende hensigtsmæssigheden af visse handlinger. For at træffe de rigtige beslutninger, så vær sikker på at: Alle handlinger er i overensstemmelse med lov og alle Gruppe-mandater, regler og politikker Drift er sikker og ikke udsætter mennesker eller miljø for fare Gruppens omdømme er beskyttet Handlinger er i Gruppens bedste interesse Kolleger bliver hverken diskrimineret eller dårligt stillet Alle tiltag foretages ansvarligt med henblik på vores omgivende samfund Gruppens adfærd ville blive betragtet som acceptabel, når den vurderes af andre Hvis en ansat får kendskab til en overtrædelse af dette kodeks eller enhver anden lov eller regel, er det hendes/hans ansvar omgående at indberette sagen. Normalt bør dette ske inden for den organisation, hun/han arbejder for. Er lokal rapportering ikke hensigtsmæssigt eller effektiv, skal det centrale Compliance Team kontaktes. Til dette formål er et system til rapportering af uregelmæssigheder blevet oprettet med dedikerede -adresser og telefonnumre der er anført i dette kapitel. Manglende overholdelse af Kodekset bliver taget alvorligt og kan medføre disciplinære foranstaltninger. I tilfælde af at en medarbejder er i tvivl om, hvorvidt hans/hendes handling er i overensstemmelse med disse principper, bliver hun/ han bedt om at drøfte spørgsmålet åbent i hendes/hans organisation. Det er bedre at spørge end at tage konsekvenserne af en forkert beslutning. Alle medarbejdere skal føle sig velkommen til at kontakte Compliance Team medlemmerne til enhver tid. 14

15 Overholdelse af Kodekset»» System til rapportering af uregelmæssigheder Kommunikation Som en væsentlig del af dette kodeks er et system til rapportering af uregelmæssigheder blevet oprettet. Det er et værktøj der giver alle medarbejdere på verdensplan en mulighed for central rapportering af overtrædelser af Kodekset. Compliance teamet kan også kontaktes for afklaring eller rådgivning om Kodekset. Uafhængigt af den valgte kanal, vil alle bekymringer blive taget alvorligt og undersøgt hurtigt. Hvis det foretrækkes, vil den ansattes anonymitet være sikret. Enhver form for repressalier mod personer, som i god tro, rapporterer en mulig overtrædelse eller som deltager i en undersøgelse, selv om tilstrækkelige beviser ikke kan findes for at underbygge bekymringen, vil ikke blive tolereret. For at sikre den højeste grad af fortrolighed er dedikerede kommunikationssystemer blevet oprettet. De er totalt isoleret fra andre virksomhed-kommunikationslinier. Dette omfatter: Dedikerede telefonlinjer Pin-kode beskyttet voice mail-adgang Dedikerede konti på en separate server Faxmaskiner der kun er tilgængelige for Compliance Team medlemmer Oplysninger vil kun blive gemt på adgangskode-beskyttede lokale harddiske og/eller i sikrede skabe. 15

16 Marquard & Bahls Adfærdskodeks Overholdelse af Kodekset»» Compliance Team Undersøgelse Følgende medlemmer af Compliance Teamet kan kontaktes direkte for at søge rådgivning eller for at rapportere om en eventuel observeret overtrædelse: Compliance Team medlemmerne vil selvstændigt undersøge hver rapporteret sag der involverer den lokale ledelse. Indflydelse eller pres lagt på personer der deltager i undersøgelsen, vil ikke blive tolereret. Hr. Jörg Walter Telefon: Fax: Fru. Uta Weiß Telefon: Fax: Hr. Santokh Advani Telefon: Fax: Skulle en medarbejder ønske at indberette på et andet sprog, bliver han/hun bedt om at sende beskeden eller dokumenter via eller fax. Compliance Teamets medlemmer vil sikre en autoriseret oversættelse af en uafhængig oversættelsesvirksomhed. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om hvilken type, væsentlighed og status af rapporterede problemer. I presserende tilfælde vil Bestyrelsen blive underrettet med det samme. I tilfælde af, at der er nogen beskyldning mod Compliance Team medlemmer, bliver medarbejdere bedt om at kontakte de øvrige medlemmer. Skulle der være en beskyldning mod en eller flere Bestyrelsesmedlemmer, skal Compliance Teamet i første omgang konfrontere det respektive Bestyrelsesmedlem(mer) med beskyldningen. Hvis beskyldningen anset for værende berettiget og alvorlig, skal Compliance Teamet indberette sagen til Supervisory Board. 16

17 Selskaber

18 Marquard & Bahls Adfærdskodeks Lokationer 18

19 Lokationer Pr.: 11/

20 Marquard & Bahls AG Admiralitätstraße Hamburg Germany Status:

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Principles for Business Danish Translation

Principles for Business Danish Translation Principles for Business Danish Translation Introduktion Medlemmerne af Caux Round Table tror på, at erhvervsfolk på verdensplan bør spille en vigtig rolle i forbedring af de økonomiske og sociale forhold.

Læs mere

Securitas værdier og etik. Securitas AB Koncernledelsen Revideret den 3. november 2014

Securitas værdier og etik. Securitas AB Koncernledelsen Revideret den 3. november 2014 Securitas værdier og etik Securitas AB Koncernledelsen Revideret den 3. november 2014 Gyldig fra den 3. november 2014 Indholdsfortegnelse Page 2 of 10 1 GENERELLE PRINCIPPER... 3 2 VORES VÆRDIER... 4 3

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017 Adfærdskodeks Opdateret Juni 2017 B Inhold 2 Formål og omfang 4 Medarbejderrettigheder 6 Forretningsprincipper 9 Menneskerettigheder 10 Miljø 11 Overholdelse, implemente ring og opfølgning Formål og omfang

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere