Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk"

Transkript

1 Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom

2 Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne med at finde og bruge selvbetjening på borger.dk. Vi vil give et enkelt og gennemskueligt overblik over borgernes rettigheder og pligter. Vi vil give dem svar på deres spørgsmål og hjælpe dem videre, hvis vi ikke kan svare. Midler Vi sætter borgeren i centrum Blandt andet ved hjælp af personas fokuserer vi på brugernes reelle informationsbehov - ikke det vi tror, de gerne vil vide. Vi er i øjenhøjde med vores læsere, vi skriver i høj grad til nogen frem for blot om noget. Vi hjælper brugeren til at handle Hvor det er muligt, giver vi borgerne mulighed for at bruge selvbetjening til at handle ud fra den viden, de har fået. Vi tager dem i hånden og hjælper dem fx ved at forberede dem på, hvad de skal have klar, når de skal bruge en selvbetjeningsløsning. Vi bruger et korrekt, men letforståeligt sprog Alt, hvad der står på borger.dk, skal være korrekt, men ikke nødvendigvis udtømmende detaljeret. Vi prioriterer forståelse frem for detaljer. Køn på borger.dk Vi går begge køn i møde på borger.dk. Når vi skriver og sætter billeder ind overvejer vi, om og hvordan køn har betydning for målet med vores kommunikation. Oftest ønsker vi, at alle uanset køn skal kunne identificere sig med vores budskaber. Vi sørger for, at billederne enten er kønsneutrale eller bryder med de traditionelle kønsroller. Landmænd og jordemødre kan være både mænd og kvinder. - Når vi omtaler en person i 3. person, skriver vi han eller hun, hvis det kan være begge dele. Det er kun kvinder, der kan være gravide, men mænd kan have lige så stor interesse i at skaffe sig mere viden og bruge digitale selvbetjeningsløsninger om graviditet, fødselsforberedelse, fødsel, navngivning, orlov, børnepasning m.m. - Når vi henvender os til forældre, skriver vi I og jer, for at understrege det fælles forældreansvar. Og vi sørger for, at der er billeder af både fædre og mødre. 2

3 Funktioner på borger.dk Mikroartikler På borger.dk bruger vi mikroartikler i kerneteksterne. En mikroartikel er et afsnit med en overskrift. En mikroartikel kan foldes ind og ud af brugeren, og de kan stå alene, dvs. at én mikroartikel ikke skal bygge videre på indhold fra den foregående mikroartikel. To overskrifter Af hensyn til kommunernes tekstimport skal hver mikroartikel, hvor det giver mening, have to overskrifter: Én, der kan være synlig for borgerne på borger.dk og én kommunerne kan importere. Grunden er, at kommunerne kan vælge at importere enkelte mikroartikler fra en tekst, og overskriften skal derfor være selvforklarende og kunne stå alene uden for kontekst af resten af teksten. Helt konkret er der to felter til indtastning af overskrifter i vores CMS. på to overskrifter til samme mikroartikel: Overskrift 1: Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kommer ind? Overskrift 2: Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kommer ind på en lang videregående uddannelse? på mikroartikel: En af mikroartiklerne foldet ud: 3

4 Det vigtigste først Vi bruger en fast skabelon til at indlede teksterne på borger.dk. I det omfang det er muligt, indleder vi teksterne med at besvare spørgsmålene: Hvem Hvor meget Hvordan Hvornår Altså: Hvem kan få ydelsen, hvor meget kan du få, hvordan får du ydelsen og hvornår får du udbetalt pengene? : Hvem kan få adoptionstillæg? Hvor meget kan jeg få i adoptionstillæg? Hvordan søger jeg? Hvornår bliver pengene udbetalt? Mikroartiklerne kan, men skal ikke formuleres som spørgsmål. Hvis det giver bedre mening at formulere en overskrift kort og præcist i stedet, kan du vælge det. For eksempel kunne det være mere brugervenligt at kalde en mikroartikel for Frist for svar i stedet for Hvornår kan jeg forvente at få svar på min henvendelse?. Men det er altid en individuel afvejning i den bestemte kontekst, også sammenholdt med titlerne på de resterende mikroartikler i teksten. Drejer din tekst sig ikke om en ydelse, vil skabelonen ikke altid passe, men prøv alligevel at starte med at sige det, du vurderer, er vigtigst for borgeren. I visse tilfælde er det nok at omformulere overskriften., tekst om skolestart: Før Modenhed Børn med handicap eller funktionsnedsættelse Skolevalg Alderstrin Børnehaveklasse Undervisning og timetal Klagemuligheder Efter Hvornår skal mit barn starte i skole? Hvordan skriver jeg mit barn op? Her er de vigtigste mikroartikler rykket op øverst i artiklen, og flere af overskrifterne er gjort mere aktive i sproget. 4

5 Valg af skole Børn med handicap eller funktionsnedsættelse Børnehaveklassen er obligatorisk Undervisning og timetal Hvis du vil klage Længden på mikroartikler Vi har ingen begrænsning på, hvor lange mikroartiklerne må være, det afhænger af kontekst. Men korte, overskuelige og klare tekster er klart at foretrække. Hvis mikroartiklen bliver meget længere end tegn, anbefaler vi, at du ser på, om den kan deles op i to mikroartikler i stedet. Omtale af kommuner Når vi omtaler kommuner skriver vi altid kommunen i bestemt form og ikke din kommune. Fx Hvis du vil vide mere om bekæmpelse af bjørneklo, kan du tage kontakt til kommunen. På den måde sørger vi for, at teksterne også kan bruges til tekstimport. Linkpolitik Link på borger.dk kan både vise videre til anden relevant information på borger.dk, uddybe et emne ved at henvise til eksterne hjemmesider og være link til dokumenter og selvbetjening. Link på borger.dk: skal uddybe emnet, give kontaktmuligheder eller henvise til anden relevant information skal tydeligt fortælle, hvad og hvor der linkes til, dvs. om der er tale om et internt eller eksternt link eller et dokument kan være eksterne links til myndigheder/organisationer/foreninger/virksomheder/eservices/pjecer og blanketter mm. må gerne være til både offentlige og private netsteder, hvis der på et privat netsted tilbydes en type indhold, som offentlige netsteder ikke tilbyder skal vise hen til sider af en karakter, som borger.dk kan stå inde for. Redaktionen på borger.dk forholder sig til en række kriterier, før der linkes til eksterne sider. Der foretages bl.a. en redaktionel vurdering af indhold, relevans, sprog, afsenderinformation og omfanget af annoncer. Placering af link Vi linker ikke midt inde i teksten på borger.dk. Alle link skal derfor placeres efter et afsnit eller i slutningen af mikroartiklen. 5

6 : Det er teknisk muligt at indsætte links til handlingssider i den relevante kontekst i mikroartikler. Dette frarådes dog af redaktionelle grunde, da der altid linkes til handlingssider i Hvad vil du?. Hvis dette fraviges er det dog afgørende, at løsningerne, man linker til i mikroartikler, er statslige/landsdækkende. Der må altså ikke linkes til løsninger, som nogle kommuner ikke udbyder. Link placeres også i højremargenen under punktet Læs også. I Læs også boksen deler vi linkene op i interne og eksterne link med underoverskrifterne: På borger.dk og Andre sider. Tjekliste inden du linker Er indholdet på siden, der linkes til, redeligt, sagligt og sandt? Er sidens formål relevant, og giver den brugeren viden og informationer, som ikke kan fås på nogle af de offentlige hjemmesider? Overvej om sidens formål primært er oplysning/services eller primært er kommercielt. Vi linker som hovedregel ikke til kommercielle sider. Fokus skal være på viden og oplysning. Er omfanget af annoncer og reklamer moderat i forhold til indholdet på siden? Skelnes der tydeligt mellem redaktionelt indhold og kommercielt indhold/annoncer og reklamer på siden? Er der synlige eller skjulte budskaber på siden, som borger.dk ikke kan stå inde for? Er struktur og indhold stabilt, så siden bevarer sin relevans? Er linket det dybest mulige? Eksterne link Når du linker eksternt, skal siden altid åbne i et nyt vindue, så læseren ikke er i tvivl om, at siden ligger uden for borger.dk. Efter eksterne links tilføjes derfor altid (nyt vindue). Linker du til en pdf-fil, så skriver vi (pdf) efter titlen. 6

7 Link på handlingssider Det er teknisk muligt, men ikke redaktionelt tilrådeligt at indsætte link i "Sådan gør du" boksen. Handlingssiderne har det primære formål at få borgerne til at trykke sig videre til en løsning via handlingsknappen, og det vil derfor være uhensigtsmæssigt at lede dem væk fra siden via et link. I spørgsmål/svar kan man ikke have link. Navngivning af link Titlen på et link skal være forklarende for indholdet. Linker du fx til en temaside om børns trivsel på Børnerådets hjemmeside, kunne man kalde linket: Temaside om børns trivsel. I teksten inden plejer vi at lægge op til linket, fx: På Børnerådets hjemmeside kan du finde en temaside om børns trivsel. Er linkets titel selvforklarende, er det dog ikke et krav, at der lægges op til linket i teksten inden. Vi skriver aldrig www-adresser i et link, men kan i tilfælde, hvor adressen er selvforklarende, fx skat.dk, henvise til adressen uden www foran. Hvad skriver vi hvor? Her en kort beskrivelse af de forskellige elementer på borger.dk. Titel En kort, beskrivende overskrift på op til 67 anslag, dog maks. to linjer. Overskriften må ikke indeholde specialtegn, som kolon, tankestreg og spørgsmålstegn. : "Optagelse på lange videregående uddannelser". Skrevet af En slutlinje placeret i bunden af siden, som oplyser hvilken myndighed, der er ansvarlig for teksten. Når en lokalredaktør har tilføjet lokalt indhold, står der også kommunens navn. : 7

8 Manchet Manchetten kan indeholde tekst og billede. Teksten giver et sammendrag af indholdet i teksten eller fremhæver en enkelt del af indholdet. To-tre linjer eller op til 160 anslag. : "To gange årligt, 15. marts og 5. juli, er der frist for ansøgning om optagelse på de videregående uddannelser." Mikroartikler Mikroartiklernes overskrifter bliver samlet i en liste. Brugeren kan enten folde alle ud eller hver enkelt ud. Listen har overskriften Læs om xxxx. Der er ingen tekniske begrænsninger på antallet af mikroartikler. Artiklen bør hvor det er muligt som et minimum svare på fire spørgsmål: Hvem (kan få ydelsen) ex.: Kan jeg få folkepension? Hvor meget (får jeg i ydelse) ex.: Hvor meget får jeg i førtidspension? Hvordan (får jeg ydelsen) ex.: Hvordan får jeg et fleksjob? Hvornår (får jeg ydelsen) ex.: Sådan udbetales fleksydelsen - Vi har ingen faste regler for, om en overskrift stilles som et spørgsmål. - I spørgsmålsoverskrifter bruger vi jeg og vi. - I svarteksten bruger vi du og jer. Mikroartiklen skal have en kort overskrift på op til 67 anslag. Overskriften skal kunne fungere i sammenhæng med artiklens andre mikroartikler og også kunne bruges ude af kontekst i forbindelse med tekstimport. Mikroartiklen kan eventuelt have en lidt længere alternativ overskrift, dog bør man stadigvæk holde sig under 67 anslag. Dette er af hensyn til google-søgninger. Den alternative overskrift skal kunne fungere selvstændigt, fx som en del af en FAQ. Eventuelle underoverskrifter i mikroartikler markeres med fed. Brug aldrig kursiv eller understregning i teksterne. Du bør lave en afsluttende mikroartikel med titlen Hvis du vil klage, hvis borgeren har mulighed for at klage over en afgørelse el. lign. Hvad vil du? I denne boks ligger de relevante selvbetjeningsløsninger. Er der ingen løsninger til en artikel, vises boksen ikke for brugerne. Selvbetjeningsmulighederne hentes og administreres under Metadata, hvor det er muligt at prioritere og ændre rækkefølgen på de viste løsninger. 8

9 Læs også Her kan du hjælpe brugeren med relevante, nyttige link. Linkene deles op i interne og eksterne link. På borger.dk andre artikler på borger.dk Andre sider andre hjemmesider filer publikationer Hvad siger loven? Her indsættes link til love samt, hvis relevant, til den øverste myndighed på området. Link til relevant lovgivning på Retsinformations hjemmeside. Ved lange love indleder vi med at forklare, hvor i loven reglerne er forklaret. Evt. link til den/de lovgivende myndigheder. Huskeliste Hvis relevant kan du indsætte en huskeliste med de vigtigste punkter til artiklen. En huskeliste er altid relativ kort og med punktopstilling. Du kan ikke indsætte link i en huskeliste. Billeder Vi er i gang med at finde passende billeder til alle artikler, som løbende vil blive lagt på borger.dk. Redaktionen modtager gerne billedforslag på Placering Der kan ikke placeres billeder i mikroartiklerne. Billeder placeres altid i forbindelse med manchetten. Mikroartikler kan dog indeholde grafik - fx. en illustration af et barselsforløb. Vær dog opmærksom på, at grafik ikke kan stå alene, da det ikke er tilgængeligt for synshandicappede. Det er også muligt at indsætte tabeller i mikroartiklerne, her er det dog vigtigt, at tabellerne overholder tilgængelighedskrav. Billedtyper 9

10 Billeder på borger.dk skal være af lødig karakter. I udgangspunktet anbefaler vi, at man vælger billeder, der er forholdsvist konservative eller neutrale, men dermed ikke sagt, at det er forbudt at vælge billeder med en humoristisk tone. Det absolut vigtigste kriterium er, at billederne ikke må forstyrre brugerens opfattelse af borger.dk som en saglig og troværdig hjemmeside. Handlingssider Hvis du som myndighed har blanketter og andre selvbetjeningsløsninger liggende på borger.dk, har du mulighed for at hjælpe brugeren bedre på vej med at gennemføre selvbetjeningen. Alle løsninger er knyttet op på en handlingsside, som administreres og redigeres fra OPIS (Offentligt PortalIntegrationsSystem). En handlingsside har først en kort beskrivelse af selvbetjeningsløsningen. Feltet Sådan gør du bruges til at fortælle brugeren, hvad han/hun skal have klar inden løsningen påbegyndes (indkomstoplysninger, skatteoplysninger, barns cpr-nummer etc.), hvordan løsningen fungerer, hvilke trin man skal igennem, om man får en kvittering osv. Herudover er der mulighed for at skrive de vigtigste spørgsmål/svar, der kunne være relevante for brugeren i forbindelse med den enkelte selvbetjeningsløsning. Det kunne fx være om der undervejs er vejledning til løsningen. Spørgsmål/svar på handlingssiderne kan foldes ind og ud ligesom mikroartiklerne på tekstsiderne. Det er ikke teknisk muligt at have links i spørgsmål/svar. : 10

11 Om at skrive til nettet Når du skriver til nettet skal sproget være levende og aktivt. Du kan finde mere om at skrive til nettet i bilag 1. Grammatik og sprogregler Se bilag 2 om sprogpolitikken på borger.dk Kommaregler Vi bruger det traditionelle, grammatiske komma. Det vil bl.a. sige, at vi sætter komma foran ledsætninger. Ifølge Dansk Sprognævn er det valgfrit, om man vil sætte komma før ledsætninger, men for at sikre en ensartet oplevelse for brugeren, har vi valgt at anbefale det. Se for de officielle kommaregler. Typografi og formatering I vores CMS er teksteditoren ikke begrænset. Det betyder dog ikke, at der er nye regler for formatering. Vi bruger aldrig kursiv, fed, understregning osv. Vi operer kun med fed i mikroartiklernes underoverskrifter. Punktopstilling bruges kun i mikroartikler og i Huskelisten. Vi bruger altid H4 i Læs også boksens underoverskrifter ( På borger.dk og Andre sider ). Tre veje til overskuelighed Punktopstilling For overskuelighedens skyld anbefaler vi, at du bruger punktopstilling i mikroartiklerne, hvor det er relevant. Afsnit Undgå massive tekstblokke. Bryd teksten op med afsnit. Underoverskrifter Brug gerne underoverskrifter, hvis dele af din tekst kan bære en overskrift selv. Underoverskrifter markeres med fed i mikroartikler. I Læs også boksen markeres underoverskrifter med H4. 11

12 Modtager/afsenderforhold I tekster på borger.dk har vi ikke en klar afsender. Teksterne er skrevet af varierende myndigheder, af centralredaktionen, og der kan også være tilføjet lokalt kommunalt indhold. Vi skriver derfor ikke vi eller borger.dk som afsender. Vi giver os ikke til kende som afsender, men optræder som en klassisk alvidende, neutral fortæller, der nøgternt formidler indhold til borgeren. Vi foretrækker at henvende os til borgeren med det personlige du/i frem for man. Ingen regler uden undtagelser I alle tilfælde på borger.dk gælder det, at der kan være undtagelser, hvor en regel ikke giver mening. Det er altid op til den enkelte skribent at vurdere, om en regel i en given situation forringer kvaliteten af produktet og i så fald at finde en anden løsning på udfordringen. Alle deltagerne i borger.dk-projektet har en solid kommunikationsfaglighed, og vi har derfor stor tillid til redaktørernes dømmekraft. 12

13 Bilag 1 Om at skrive til nettet Hallo-kriterierne Når du skriver en tekst til borger.dk, kan du bruge Hallo-kriterierne: H andlingsrettet bliver læseren hjulpet videre? A ktivt brug et aktivt sprog, tal til læseren. Skriv du i stedet for man. L evende Selvom et emne er komplekst, kan sproget godt være levende. L æseren i centrum Udgangspunktet er, at din læser ikke ved ret meget om emnet. O verskueligt brug afsnit, underoverskrifter, mellemrum og punktopstilling. Det letter teksten. Undgå myndighedssprog Som fagperson eller kommunikationsmedarbejder ansat i en offentlig myndighed, risikerer du at blive så vant til faglige og juridiske termer og formuleringsmåder, at de er svære at glemme, når du skal skrive til udenforstående. For at borgerne skal kunne forstå de tekster, du skriver, er det vigtigt, at du renser dem for myndighedssprog/kancellisprog og i stedet skriver et letforståeligt dansk, hvor alle kan være med. Teksterne må hverken i ordvalg eller indhold forudsætte, at borgeren har mere end en generel og almen viden om området. :-( Ønskes en rådgivende konsultation med din sagsbehandler, jf. XX, kan dette ske ved at rette henvendelse til det kommunale borgerservicecenter. :-) Vil du have flere oplysninger, eller har du brug for rådgivning om din situation, kan du tage kontakt til din kommunes borgerservicecenter. Papirord Et af kendetegnene ved myndighedssprog er det store forbrug af såkaldte papirord. Papirord er svære at slippe af med, men det kan sagtens lade sig gøre at finde et mere forståeligt synonym, det er bare et spørgsmål om vane. Udpluk af papirord og forslag til synonymer: Myndighedssprog Angående Således Såfremt Endvidere Forståeligt dansk Om Derfor/på den måde Hvis Desuden 13

14 Fornøden Fremsende Forespørgsel Samtlige Nødvendig Sende Spørgsmål/henvendelse Alle NB. Det er vigtigt, at du undgår at springe over i den modsatte grøft og får en for jovial tone med din læser. Slang af enhver art er derfor ikke brugbart, og det er i det hele taget en god idé at undlade de mest talesprogsprægede vendinger i dine tekster. På den måde bliver de også hurtigt for lange og fulde af unødvendige fyldord. :-( Det er klart, at det kan være virkelig surt at få en bøde, du ikke kan gøre for, men desværre kan du ikke klage over den. :-) Du kan ikke klage over bøden. Skriv til læseren farvel til passivt sprog borger.dk er til for borgerne og derfor skriver vi direkte til borgerne. Undgå at skrive i passivt, generelt sprog og forestil dig i stedet, at du sidder direkte over for modtageren og skal forklare et emne. Brug så vidt muligt du i stedet for man og vær konkret i din beskrivelse. Her kan eksempler være et godt værktøj. :-( På landets efterskoler udbydes alle obligatoriske fag samt en række tilvalgsfag. :-) På efterskolerne har du almindelige fag som dansk, engelsk, matematik og idræt. Du kan også vælge en række valgfrie fag, der varierer meget fra skole til skole. Det kan fx være: Drama, musik, elektronik eller it. Verbalsubstantiver Undgå at lave udsagnsord til navneord (verbalsubstantiver). Det gør teksten passiv og lægger afstand til læseren. Du kan kende et verbalsubstantiv på, at det som regel ender på '-ing', '-else', og ' -el'. : Forståelse for.. Undersøgelse af.. Indførsel af.. Indhentelse af.. Vurdering af.. 14

15 Finder du et verbalsubstantiv, så prøv at lave det om til et udsagnsord. Passivt S Den mest almindelige passiv er det passive s. Ved at fjerne det bliver teksten automatisk langt mere aktiv og dermed mere vedkommende for læseren. Det er svært at fjerne alle passive s er fra dine tekster, men det har stor effekt, bare du skærer ned for brugen af dem. Der skal indhentes tilladelse fra kommunen. Du skal have tilladelse fra kommunen. Din sag vurderes af Statsamtet. Statsamtet vurderer din sag. Blive Ordet blive indgår tit i passive sætninger, og fjerner du den formulering, gør du teksten mere mundret og forståelig. :-( Din klage vil blive vurderet af Udenrigsministeriet. :-) Udenrigsministeriet vurderer din klage. Hjælp læseren videre skriv handlingsrettet Brugere af borger.dk kommer sjældent kun for at få at svar på hvad, det meste af tiden vil de også gerne have svar på hvordan? Derfor er det vigtigt at supplere teksterne med anvisninger på, hvad du kan gøre i en given situation. Stil hele tiden dig selv spørgsmålet: hvad så nu?, når du har skrevet en række informationer på borger.dk. Kan borgeren gøre noget herfra? Findes der selvbetjeningsmuligheder, det ville være oplagt at henvise borgeren til? På efterskolerne har du almindelige fag som dansk, engelsk, matematik og idræt. Du kan også vælge en række valgfrie fag, der varierer meget fra skole til skole. Det kan fx være: Drama, musik, elektronik eller it. På efterskolernes hjemmeside kan du søge efter netop de fag, som du synes er sjove. Efterskoler.dk (nyt vindue) 15

16 Her er teksten tilføjet en mulighed for handling. Det bringer læseren videre og giver en større merværdi ved at bruge borger.dk. En sigende overskrift Overskriften en sigende overskrift er ikke en sigende overskrift. For hvad ligger der egentlig i ordet sigende? En overskrift er den fond, der kommer ud af det, når du koger indholdet i artiklen helt ind. Den skal fortælle læseren, hvad der er hovedindholdet i teksten/mikroartiklen. Tip: Hvis din tekst var en krimi, skulle overskriften afsløre, hvem morderen er. Brug afsnit Indeholder en tekst en længere forklaring, bør teksten deles op i flere korte afsnit med en forklarende overskrift. Det skaber overblik og giver brugeren mulighed for at hoppe i teksten, hvis der er afsnit, der ikke umiddelbart virker relevante. Skriv positivt Det er vigtigt at give læseren en oplevelse af, at det offentlige og derfor også borger.dk er imødekommende og serviceorienteret. I den forbindelse hjælper det at give sit sprog en positiv vinkel, hvor det er muligt. Her gælder det, at et glas er halvfuldt og ikke halvtomt. :-( Det er forbudt ikke at melde dig som arbejdssøgende ( ) :-) Det er meget vigtigt, at du melder dig som arbejdssøgende, for på den måde får du ret til ( ) OBS. Det betyder naturligvis ikke, at du skal undlade at oplyse om konsekvenserne, hvis borgeren bryder reglerne. Kort og konkret Skriv kort og konkret. Der er ingen grund til at pakke et budskab ind i en masse fyldord. Spørg dig selv: Hvad er det egentlig, jeg vil sige her? Og så gør det. :-( Siden vedtagelsen af Lov om XXXXXX, der trådte i kraft 1. januar 2006, har det været lovpligtigt at aflevere sin selvangivelse senest 1. marts. :-) Husk at du skal aflevere din selvangivelse senest 1. marts. 16

17 Brug personas Vi har fået udviklet nye personas, som alle myndigheder frit kan benytte i arbejdet med tekster. Personas er en metode, der hjælper med at sætte brugeren i centrum ved hjælp af diverse scenarier. Du finder vores personas på borger.dk under For myndigheder - https://www.borger.dk/for- myndigheder/sider/brugerinddragelse.aspx?navigationtaxonomyid=74eec323-a22c-4a2c-8bd6- fd51fd9d8ddd 17

18 Bilag 2 Grammatik og sprog Forkortelser A-indkomst (og B-indkomst) A-skat a-kasse bl.a. ca. cm cpr dvs. ekskl. el.lign. evt. fax fx (ikke f.eks.) inkl. kg kl. (klokken) km (køre mere end 24 km dagligt) km/t. kr. (2.400 kr.) kwh l (liter skrives helt ud, hvis det ikke står i forbindelse med et tal) m (meter skrives helt ud, hvis det ikke står i forbindelse med et tal) m2 (kvadratmeter) mia. mio. mm (millimeter) m.fl. m.m. (med mere) mv. og lign. osv. pct. (procent, ikke %) pr. s. (se s.320) tlf. tv (lokal-tv, tv-nævn, tv-stationer, tekst-tv) Forkortes ikke decibel hektar 18

19 maksimalt minimum minutter måned, måneder promille på grund af timer (9 timer per uge) ved hjælp af volt Stav rigtigt Almindelige stavefejl: Rigtigt Forkert Artiklen Artikelen Bekræfte Bekræftige Tjekke Checke Diskussion Diskution Hovedsagelig Hovedsaglig Interessant Interesant It/it IT Log-in Login Job Jobs Kolleger Kollegaer Komite Kommite Konti Kontoer Linje Linie Museet Museumet Risici Risikoer Moren/faren Moderen/faderen Et eller to ord? To ord: Rigtigt Forkert Af sted Afsted I alt Ialt I dag Idag I gang Igang I går Igår I øvrigt Iøvrigt Til stede Tilstede 19

20 Et ord: Sammensatte navneord skrives modsat engelsk - altid i ét ord: Rigtigt Forkert Personalepolitik Personale politik Internetadgang Internet adgang Borgerservicecenter Borgerservice center Jobsamtale Job samtale Store eller små bogstaver Folketinget grundloven internettet eller internet udenrigsministeren Udenrigsministeriet Efter kolon: Første ord i helsætninger efter kolon skal skrives med stort begyndelsesbogstav. En helsætning er en sætning, der kan stå for sig selv. Reglerne er sådan: Du må ikke selv aflive din hund. Første ord i delsætninger/ledsætninger efter kolon skal skrives med lille begyndelsesbogstav. En delsætning/ledsætning er kendetegnet ved, at den ikke kan stå for sig selv. Det vil sige, at den ikke giver mening uden første del af sætningen. Du må tage hele familien med: konen, børnene og svigerforældrene. Parenteser Bruges udelukkende ved angivelser af årstal i forbindelse med priser og satser. : kortet koster 650 kr. (2001). Tal og talord tal til og med ti skrives med bogstaver: et, to, tre...ti undtagelse: I skemaer eller ved sammenstillinger skrives med tal: 1. instans, 2. skoleperiode 20

21 3-årig + ½ til 2-årige børn + et 2-årigt forløb til 25-årige 9. klasse + efter 9. og 10. klasse + mellem 3 og 12 måneders varighed 10 pct. (højst 50 pct. + tillæg på 7 pct., men: tillægsprocent). Skriv ikke %. flercifrede tal skrives med punktum. : Indkomster over brøker skrives med streg : ½, 1/6, 2/3. Punktopstilling Med mindre der er tale om stednavne eller andet, der staves med stort, bruger vi ikke store bogstaver i punktopstillinger. Hvis punkterne er ren opremsning, eller er der tale om ufuldstændige sætninger, skal der ikke bruges punktum, men hvis hvert punkt er en hel sætning, afslutter vi hvert punkt med et punktum. Ved ufuldstændige sætninger afsluttes sidste punkt med et punktum. Desuden indleder vi punktopstillinger med et kolon. De første fire tal er: en to tre fire Når du skal ud at rejse skal du huske at: blive vaccineret købe en forsikring bestille en billet. Rækkefølgen af tallene: Et er det første tal. To er det andet tal. Tre er det tredje tal. Fire er det fjerde og sidste tal. Ved helsætninger indledes sætningerne med stort bogstav. Ofte benyttede udtryk ansøg digitalt digital post Min Side NemID NemKonto 21

22 selvbetjening underskriv digitalt 22

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Vejen til god mailkultur

Vejen til god mailkultur Lise Evald Hansen Vejen til god mailkultur Indhold Forord... 3 Mailen som stressfaktor... 4 Få gode mailvaner ekspertens gode råd... 6 Teknisk set ekspertens gode råd... 9 Mailen som kommunikationsform...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad 2012/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere