Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk"

Transkript

1 Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom

2 Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne med at finde og bruge selvbetjening på borger.dk. Vi vil give et enkelt og gennemskueligt overblik over borgernes rettigheder og pligter. Vi vil give dem svar på deres spørgsmål og hjælpe dem videre, hvis vi ikke kan svare. Midler Vi sætter borgeren i centrum Blandt andet ved hjælp af personas fokuserer vi på brugernes reelle informationsbehov - ikke det vi tror, de gerne vil vide. Vi er i øjenhøjde med vores læsere, vi skriver i høj grad til nogen frem for blot om noget. Vi hjælper brugeren til at handle Hvor det er muligt, giver vi borgerne mulighed for at bruge selvbetjening til at handle ud fra den viden, de har fået. Vi tager dem i hånden og hjælper dem fx ved at forberede dem på, hvad de skal have klar, når de skal bruge en selvbetjeningsløsning. Vi bruger et korrekt, men letforståeligt sprog Alt, hvad der står på borger.dk, skal være korrekt, men ikke nødvendigvis udtømmende detaljeret. Vi prioriterer forståelse frem for detaljer. Køn på borger.dk Vi går begge køn i møde på borger.dk. Når vi skriver og sætter billeder ind overvejer vi, om og hvordan køn har betydning for målet med vores kommunikation. Oftest ønsker vi, at alle uanset køn skal kunne identificere sig med vores budskaber. Vi sørger for, at billederne enten er kønsneutrale eller bryder med de traditionelle kønsroller. Landmænd og jordemødre kan være både mænd og kvinder. - Når vi omtaler en person i 3. person, skriver vi han eller hun, hvis det kan være begge dele. Det er kun kvinder, der kan være gravide, men mænd kan have lige så stor interesse i at skaffe sig mere viden og bruge digitale selvbetjeningsløsninger om graviditet, fødselsforberedelse, fødsel, navngivning, orlov, børnepasning m.m. - Når vi henvender os til forældre, skriver vi I og jer, for at understrege det fælles forældreansvar. Og vi sørger for, at der er billeder af både fædre og mødre. 2

3 Funktioner på borger.dk Mikroartikler På borger.dk bruger vi mikroartikler i kerneteksterne. En mikroartikel er et afsnit med en overskrift. En mikroartikel kan foldes ind og ud af brugeren, og de kan stå alene, dvs. at én mikroartikel ikke skal bygge videre på indhold fra den foregående mikroartikel. To overskrifter Af hensyn til kommunernes tekstimport skal hver mikroartikel, hvor det giver mening, have to overskrifter: Én, der kan være synlig for borgerne på borger.dk og én kommunerne kan importere. Grunden er, at kommunerne kan vælge at importere enkelte mikroartikler fra en tekst, og overskriften skal derfor være selvforklarende og kunne stå alene uden for kontekst af resten af teksten. Helt konkret er der to felter til indtastning af overskrifter i vores CMS. på to overskrifter til samme mikroartikel: Overskrift 1: Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kommer ind? Overskrift 2: Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kommer ind på en lang videregående uddannelse? på mikroartikel: En af mikroartiklerne foldet ud: 3

4 Det vigtigste først Vi bruger en fast skabelon til at indlede teksterne på borger.dk. I det omfang det er muligt, indleder vi teksterne med at besvare spørgsmålene: Hvem Hvor meget Hvordan Hvornår Altså: Hvem kan få ydelsen, hvor meget kan du få, hvordan får du ydelsen og hvornår får du udbetalt pengene? : Hvem kan få adoptionstillæg? Hvor meget kan jeg få i adoptionstillæg? Hvordan søger jeg? Hvornår bliver pengene udbetalt? Mikroartiklerne kan, men skal ikke formuleres som spørgsmål. Hvis det giver bedre mening at formulere en overskrift kort og præcist i stedet, kan du vælge det. For eksempel kunne det være mere brugervenligt at kalde en mikroartikel for Frist for svar i stedet for Hvornår kan jeg forvente at få svar på min henvendelse?. Men det er altid en individuel afvejning i den bestemte kontekst, også sammenholdt med titlerne på de resterende mikroartikler i teksten. Drejer din tekst sig ikke om en ydelse, vil skabelonen ikke altid passe, men prøv alligevel at starte med at sige det, du vurderer, er vigtigst for borgeren. I visse tilfælde er det nok at omformulere overskriften., tekst om skolestart: Før Modenhed Børn med handicap eller funktionsnedsættelse Skolevalg Alderstrin Børnehaveklasse Undervisning og timetal Klagemuligheder Efter Hvornår skal mit barn starte i skole? Hvordan skriver jeg mit barn op? Her er de vigtigste mikroartikler rykket op øverst i artiklen, og flere af overskrifterne er gjort mere aktive i sproget. 4

5 Valg af skole Børn med handicap eller funktionsnedsættelse Børnehaveklassen er obligatorisk Undervisning og timetal Hvis du vil klage Længden på mikroartikler Vi har ingen begrænsning på, hvor lange mikroartiklerne må være, det afhænger af kontekst. Men korte, overskuelige og klare tekster er klart at foretrække. Hvis mikroartiklen bliver meget længere end tegn, anbefaler vi, at du ser på, om den kan deles op i to mikroartikler i stedet. Omtale af kommuner Når vi omtaler kommuner skriver vi altid kommunen i bestemt form og ikke din kommune. Fx Hvis du vil vide mere om bekæmpelse af bjørneklo, kan du tage kontakt til kommunen. På den måde sørger vi for, at teksterne også kan bruges til tekstimport. Linkpolitik Link på borger.dk kan både vise videre til anden relevant information på borger.dk, uddybe et emne ved at henvise til eksterne hjemmesider og være link til dokumenter og selvbetjening. Link på borger.dk: skal uddybe emnet, give kontaktmuligheder eller henvise til anden relevant information skal tydeligt fortælle, hvad og hvor der linkes til, dvs. om der er tale om et internt eller eksternt link eller et dokument kan være eksterne links til myndigheder/organisationer/foreninger/virksomheder/eservices/pjecer og blanketter mm. må gerne være til både offentlige og private netsteder, hvis der på et privat netsted tilbydes en type indhold, som offentlige netsteder ikke tilbyder skal vise hen til sider af en karakter, som borger.dk kan stå inde for. Redaktionen på borger.dk forholder sig til en række kriterier, før der linkes til eksterne sider. Der foretages bl.a. en redaktionel vurdering af indhold, relevans, sprog, afsenderinformation og omfanget af annoncer. Placering af link Vi linker ikke midt inde i teksten på borger.dk. Alle link skal derfor placeres efter et afsnit eller i slutningen af mikroartiklen. 5

6 : Det er teknisk muligt at indsætte links til handlingssider i den relevante kontekst i mikroartikler. Dette frarådes dog af redaktionelle grunde, da der altid linkes til handlingssider i Hvad vil du?. Hvis dette fraviges er det dog afgørende, at løsningerne, man linker til i mikroartikler, er statslige/landsdækkende. Der må altså ikke linkes til løsninger, som nogle kommuner ikke udbyder. Link placeres også i højremargenen under punktet Læs også. I Læs også boksen deler vi linkene op i interne og eksterne link med underoverskrifterne: På borger.dk og Andre sider. Tjekliste inden du linker Er indholdet på siden, der linkes til, redeligt, sagligt og sandt? Er sidens formål relevant, og giver den brugeren viden og informationer, som ikke kan fås på nogle af de offentlige hjemmesider? Overvej om sidens formål primært er oplysning/services eller primært er kommercielt. Vi linker som hovedregel ikke til kommercielle sider. Fokus skal være på viden og oplysning. Er omfanget af annoncer og reklamer moderat i forhold til indholdet på siden? Skelnes der tydeligt mellem redaktionelt indhold og kommercielt indhold/annoncer og reklamer på siden? Er der synlige eller skjulte budskaber på siden, som borger.dk ikke kan stå inde for? Er struktur og indhold stabilt, så siden bevarer sin relevans? Er linket det dybest mulige? Eksterne link Når du linker eksternt, skal siden altid åbne i et nyt vindue, så læseren ikke er i tvivl om, at siden ligger uden for borger.dk. Efter eksterne links tilføjes derfor altid (nyt vindue). Linker du til en pdf-fil, så skriver vi (pdf) efter titlen. 6

7 Link på handlingssider Det er teknisk muligt, men ikke redaktionelt tilrådeligt at indsætte link i "Sådan gør du" boksen. Handlingssiderne har det primære formål at få borgerne til at trykke sig videre til en løsning via handlingsknappen, og det vil derfor være uhensigtsmæssigt at lede dem væk fra siden via et link. I spørgsmål/svar kan man ikke have link. Navngivning af link Titlen på et link skal være forklarende for indholdet. Linker du fx til en temaside om børns trivsel på Børnerådets hjemmeside, kunne man kalde linket: Temaside om børns trivsel. I teksten inden plejer vi at lægge op til linket, fx: På Børnerådets hjemmeside kan du finde en temaside om børns trivsel. Er linkets titel selvforklarende, er det dog ikke et krav, at der lægges op til linket i teksten inden. Vi skriver aldrig www-adresser i et link, men kan i tilfælde, hvor adressen er selvforklarende, fx skat.dk, henvise til adressen uden www foran. Hvad skriver vi hvor? Her en kort beskrivelse af de forskellige elementer på borger.dk. Titel En kort, beskrivende overskrift på op til 67 anslag, dog maks. to linjer. Overskriften må ikke indeholde specialtegn, som kolon, tankestreg og spørgsmålstegn. : "Optagelse på lange videregående uddannelser". Skrevet af En slutlinje placeret i bunden af siden, som oplyser hvilken myndighed, der er ansvarlig for teksten. Når en lokalredaktør har tilføjet lokalt indhold, står der også kommunens navn. : 7

8 Manchet Manchetten kan indeholde tekst og billede. Teksten giver et sammendrag af indholdet i teksten eller fremhæver en enkelt del af indholdet. To-tre linjer eller op til 160 anslag. : "To gange årligt, 15. marts og 5. juli, er der frist for ansøgning om optagelse på de videregående uddannelser." Mikroartikler Mikroartiklernes overskrifter bliver samlet i en liste. Brugeren kan enten folde alle ud eller hver enkelt ud. Listen har overskriften Læs om xxxx. Der er ingen tekniske begrænsninger på antallet af mikroartikler. Artiklen bør hvor det er muligt som et minimum svare på fire spørgsmål: Hvem (kan få ydelsen) ex.: Kan jeg få folkepension? Hvor meget (får jeg i ydelse) ex.: Hvor meget får jeg i førtidspension? Hvordan (får jeg ydelsen) ex.: Hvordan får jeg et fleksjob? Hvornår (får jeg ydelsen) ex.: Sådan udbetales fleksydelsen - Vi har ingen faste regler for, om en overskrift stilles som et spørgsmål. - I spørgsmålsoverskrifter bruger vi jeg og vi. - I svarteksten bruger vi du og jer. Mikroartiklen skal have en kort overskrift på op til 67 anslag. Overskriften skal kunne fungere i sammenhæng med artiklens andre mikroartikler og også kunne bruges ude af kontekst i forbindelse med tekstimport. Mikroartiklen kan eventuelt have en lidt længere alternativ overskrift, dog bør man stadigvæk holde sig under 67 anslag. Dette er af hensyn til google-søgninger. Den alternative overskrift skal kunne fungere selvstændigt, fx som en del af en FAQ. Eventuelle underoverskrifter i mikroartikler markeres med fed. Brug aldrig kursiv eller understregning i teksterne. Du bør lave en afsluttende mikroartikel med titlen Hvis du vil klage, hvis borgeren har mulighed for at klage over en afgørelse el. lign. Hvad vil du? I denne boks ligger de relevante selvbetjeningsløsninger. Er der ingen løsninger til en artikel, vises boksen ikke for brugerne. Selvbetjeningsmulighederne hentes og administreres under Metadata, hvor det er muligt at prioritere og ændre rækkefølgen på de viste løsninger. 8

9 Læs også Her kan du hjælpe brugeren med relevante, nyttige link. Linkene deles op i interne og eksterne link. På borger.dk andre artikler på borger.dk Andre sider andre hjemmesider filer publikationer Hvad siger loven? Her indsættes link til love samt, hvis relevant, til den øverste myndighed på området. Link til relevant lovgivning på Retsinformations hjemmeside. Ved lange love indleder vi med at forklare, hvor i loven reglerne er forklaret. Evt. link til den/de lovgivende myndigheder. Huskeliste Hvis relevant kan du indsætte en huskeliste med de vigtigste punkter til artiklen. En huskeliste er altid relativ kort og med punktopstilling. Du kan ikke indsætte link i en huskeliste. Billeder Vi er i gang med at finde passende billeder til alle artikler, som løbende vil blive lagt på borger.dk. Redaktionen modtager gerne billedforslag på Placering Der kan ikke placeres billeder i mikroartiklerne. Billeder placeres altid i forbindelse med manchetten. Mikroartikler kan dog indeholde grafik - fx. en illustration af et barselsforløb. Vær dog opmærksom på, at grafik ikke kan stå alene, da det ikke er tilgængeligt for synshandicappede. Det er også muligt at indsætte tabeller i mikroartiklerne, her er det dog vigtigt, at tabellerne overholder tilgængelighedskrav. Billedtyper 9

10 Billeder på borger.dk skal være af lødig karakter. I udgangspunktet anbefaler vi, at man vælger billeder, der er forholdsvist konservative eller neutrale, men dermed ikke sagt, at det er forbudt at vælge billeder med en humoristisk tone. Det absolut vigtigste kriterium er, at billederne ikke må forstyrre brugerens opfattelse af borger.dk som en saglig og troværdig hjemmeside. Handlingssider Hvis du som myndighed har blanketter og andre selvbetjeningsløsninger liggende på borger.dk, har du mulighed for at hjælpe brugeren bedre på vej med at gennemføre selvbetjeningen. Alle løsninger er knyttet op på en handlingsside, som administreres og redigeres fra OPIS (Offentligt PortalIntegrationsSystem). En handlingsside har først en kort beskrivelse af selvbetjeningsløsningen. Feltet Sådan gør du bruges til at fortælle brugeren, hvad han/hun skal have klar inden løsningen påbegyndes (indkomstoplysninger, skatteoplysninger, barns cpr-nummer etc.), hvordan løsningen fungerer, hvilke trin man skal igennem, om man får en kvittering osv. Herudover er der mulighed for at skrive de vigtigste spørgsmål/svar, der kunne være relevante for brugeren i forbindelse med den enkelte selvbetjeningsløsning. Det kunne fx være om der undervejs er vejledning til løsningen. Spørgsmål/svar på handlingssiderne kan foldes ind og ud ligesom mikroartiklerne på tekstsiderne. Det er ikke teknisk muligt at have links i spørgsmål/svar. : 10

11 Om at skrive til nettet Når du skriver til nettet skal sproget være levende og aktivt. Du kan finde mere om at skrive til nettet i bilag 1. Grammatik og sprogregler Se bilag 2 om sprogpolitikken på borger.dk Kommaregler Vi bruger det traditionelle, grammatiske komma. Det vil bl.a. sige, at vi sætter komma foran ledsætninger. Ifølge Dansk Sprognævn er det valgfrit, om man vil sætte komma før ledsætninger, men for at sikre en ensartet oplevelse for brugeren, har vi valgt at anbefale det. Se for de officielle kommaregler. Typografi og formatering I vores CMS er teksteditoren ikke begrænset. Det betyder dog ikke, at der er nye regler for formatering. Vi bruger aldrig kursiv, fed, understregning osv. Vi operer kun med fed i mikroartiklernes underoverskrifter. Punktopstilling bruges kun i mikroartikler og i Huskelisten. Vi bruger altid H4 i Læs også boksens underoverskrifter ( På borger.dk og Andre sider ). Tre veje til overskuelighed Punktopstilling For overskuelighedens skyld anbefaler vi, at du bruger punktopstilling i mikroartiklerne, hvor det er relevant. Afsnit Undgå massive tekstblokke. Bryd teksten op med afsnit. Underoverskrifter Brug gerne underoverskrifter, hvis dele af din tekst kan bære en overskrift selv. Underoverskrifter markeres med fed i mikroartikler. I Læs også boksen markeres underoverskrifter med H4. 11

12 Modtager/afsenderforhold I tekster på borger.dk har vi ikke en klar afsender. Teksterne er skrevet af varierende myndigheder, af centralredaktionen, og der kan også være tilføjet lokalt kommunalt indhold. Vi skriver derfor ikke vi eller borger.dk som afsender. Vi giver os ikke til kende som afsender, men optræder som en klassisk alvidende, neutral fortæller, der nøgternt formidler indhold til borgeren. Vi foretrækker at henvende os til borgeren med det personlige du/i frem for man. Ingen regler uden undtagelser I alle tilfælde på borger.dk gælder det, at der kan være undtagelser, hvor en regel ikke giver mening. Det er altid op til den enkelte skribent at vurdere, om en regel i en given situation forringer kvaliteten af produktet og i så fald at finde en anden løsning på udfordringen. Alle deltagerne i borger.dk-projektet har en solid kommunikationsfaglighed, og vi har derfor stor tillid til redaktørernes dømmekraft. 12

13 Bilag 1 Om at skrive til nettet Hallo-kriterierne Når du skriver en tekst til borger.dk, kan du bruge Hallo-kriterierne: H andlingsrettet bliver læseren hjulpet videre? A ktivt brug et aktivt sprog, tal til læseren. Skriv du i stedet for man. L evende Selvom et emne er komplekst, kan sproget godt være levende. L æseren i centrum Udgangspunktet er, at din læser ikke ved ret meget om emnet. O verskueligt brug afsnit, underoverskrifter, mellemrum og punktopstilling. Det letter teksten. Undgå myndighedssprog Som fagperson eller kommunikationsmedarbejder ansat i en offentlig myndighed, risikerer du at blive så vant til faglige og juridiske termer og formuleringsmåder, at de er svære at glemme, når du skal skrive til udenforstående. For at borgerne skal kunne forstå de tekster, du skriver, er det vigtigt, at du renser dem for myndighedssprog/kancellisprog og i stedet skriver et letforståeligt dansk, hvor alle kan være med. Teksterne må hverken i ordvalg eller indhold forudsætte, at borgeren har mere end en generel og almen viden om området. :-( Ønskes en rådgivende konsultation med din sagsbehandler, jf. XX, kan dette ske ved at rette henvendelse til det kommunale borgerservicecenter. :-) Vil du have flere oplysninger, eller har du brug for rådgivning om din situation, kan du tage kontakt til din kommunes borgerservicecenter. Papirord Et af kendetegnene ved myndighedssprog er det store forbrug af såkaldte papirord. Papirord er svære at slippe af med, men det kan sagtens lade sig gøre at finde et mere forståeligt synonym, det er bare et spørgsmål om vane. Udpluk af papirord og forslag til synonymer: Myndighedssprog Angående Således Såfremt Endvidere Forståeligt dansk Om Derfor/på den måde Hvis Desuden 13

14 Fornøden Fremsende Forespørgsel Samtlige Nødvendig Sende Spørgsmål/henvendelse Alle NB. Det er vigtigt, at du undgår at springe over i den modsatte grøft og får en for jovial tone med din læser. Slang af enhver art er derfor ikke brugbart, og det er i det hele taget en god idé at undlade de mest talesprogsprægede vendinger i dine tekster. På den måde bliver de også hurtigt for lange og fulde af unødvendige fyldord. :-( Det er klart, at det kan være virkelig surt at få en bøde, du ikke kan gøre for, men desværre kan du ikke klage over den. :-) Du kan ikke klage over bøden. Skriv til læseren farvel til passivt sprog borger.dk er til for borgerne og derfor skriver vi direkte til borgerne. Undgå at skrive i passivt, generelt sprog og forestil dig i stedet, at du sidder direkte over for modtageren og skal forklare et emne. Brug så vidt muligt du i stedet for man og vær konkret i din beskrivelse. Her kan eksempler være et godt værktøj. :-( På landets efterskoler udbydes alle obligatoriske fag samt en række tilvalgsfag. :-) På efterskolerne har du almindelige fag som dansk, engelsk, matematik og idræt. Du kan også vælge en række valgfrie fag, der varierer meget fra skole til skole. Det kan fx være: Drama, musik, elektronik eller it. Verbalsubstantiver Undgå at lave udsagnsord til navneord (verbalsubstantiver). Det gør teksten passiv og lægger afstand til læseren. Du kan kende et verbalsubstantiv på, at det som regel ender på '-ing', '-else', og ' -el'. : Forståelse for.. Undersøgelse af.. Indførsel af.. Indhentelse af.. Vurdering af.. 14

15 Finder du et verbalsubstantiv, så prøv at lave det om til et udsagnsord. Passivt S Den mest almindelige passiv er det passive s. Ved at fjerne det bliver teksten automatisk langt mere aktiv og dermed mere vedkommende for læseren. Det er svært at fjerne alle passive s er fra dine tekster, men det har stor effekt, bare du skærer ned for brugen af dem. Der skal indhentes tilladelse fra kommunen. Du skal have tilladelse fra kommunen. Din sag vurderes af Statsamtet. Statsamtet vurderer din sag. Blive Ordet blive indgår tit i passive sætninger, og fjerner du den formulering, gør du teksten mere mundret og forståelig. :-( Din klage vil blive vurderet af Udenrigsministeriet. :-) Udenrigsministeriet vurderer din klage. Hjælp læseren videre skriv handlingsrettet Brugere af borger.dk kommer sjældent kun for at få at svar på hvad, det meste af tiden vil de også gerne have svar på hvordan? Derfor er det vigtigt at supplere teksterne med anvisninger på, hvad du kan gøre i en given situation. Stil hele tiden dig selv spørgsmålet: hvad så nu?, når du har skrevet en række informationer på borger.dk. Kan borgeren gøre noget herfra? Findes der selvbetjeningsmuligheder, det ville være oplagt at henvise borgeren til? På efterskolerne har du almindelige fag som dansk, engelsk, matematik og idræt. Du kan også vælge en række valgfrie fag, der varierer meget fra skole til skole. Det kan fx være: Drama, musik, elektronik eller it. På efterskolernes hjemmeside kan du søge efter netop de fag, som du synes er sjove. Efterskoler.dk (nyt vindue) 15

16 Her er teksten tilføjet en mulighed for handling. Det bringer læseren videre og giver en større merværdi ved at bruge borger.dk. En sigende overskrift Overskriften en sigende overskrift er ikke en sigende overskrift. For hvad ligger der egentlig i ordet sigende? En overskrift er den fond, der kommer ud af det, når du koger indholdet i artiklen helt ind. Den skal fortælle læseren, hvad der er hovedindholdet i teksten/mikroartiklen. Tip: Hvis din tekst var en krimi, skulle overskriften afsløre, hvem morderen er. Brug afsnit Indeholder en tekst en længere forklaring, bør teksten deles op i flere korte afsnit med en forklarende overskrift. Det skaber overblik og giver brugeren mulighed for at hoppe i teksten, hvis der er afsnit, der ikke umiddelbart virker relevante. Skriv positivt Det er vigtigt at give læseren en oplevelse af, at det offentlige og derfor også borger.dk er imødekommende og serviceorienteret. I den forbindelse hjælper det at give sit sprog en positiv vinkel, hvor det er muligt. Her gælder det, at et glas er halvfuldt og ikke halvtomt. :-( Det er forbudt ikke at melde dig som arbejdssøgende ( ) :-) Det er meget vigtigt, at du melder dig som arbejdssøgende, for på den måde får du ret til ( ) OBS. Det betyder naturligvis ikke, at du skal undlade at oplyse om konsekvenserne, hvis borgeren bryder reglerne. Kort og konkret Skriv kort og konkret. Der er ingen grund til at pakke et budskab ind i en masse fyldord. Spørg dig selv: Hvad er det egentlig, jeg vil sige her? Og så gør det. :-( Siden vedtagelsen af Lov om XXXXXX, der trådte i kraft 1. januar 2006, har det været lovpligtigt at aflevere sin selvangivelse senest 1. marts. :-) Husk at du skal aflevere din selvangivelse senest 1. marts. 16

17 Brug personas Vi har fået udviklet nye personas, som alle myndigheder frit kan benytte i arbejdet med tekster. Personas er en metode, der hjælper med at sætte brugeren i centrum ved hjælp af diverse scenarier. Du finder vores personas på borger.dk under For myndigheder - https://www.borger.dk/for- myndigheder/sider/brugerinddragelse.aspx?navigationtaxonomyid=74eec323-a22c-4a2c-8bd6- fd51fd9d8ddd 17

18 Bilag 2 Grammatik og sprog Forkortelser A-indkomst (og B-indkomst) A-skat a-kasse bl.a. ca. cm cpr dvs. ekskl. el.lign. evt. fax fx (ikke f.eks.) inkl. kg kl. (klokken) km (køre mere end 24 km dagligt) km/t. kr. (2.400 kr.) kwh l (liter skrives helt ud, hvis det ikke står i forbindelse med et tal) m (meter skrives helt ud, hvis det ikke står i forbindelse med et tal) m2 (kvadratmeter) mia. mio. mm (millimeter) m.fl. m.m. (med mere) mv. og lign. osv. pct. (procent, ikke %) pr. s. (se s.320) tlf. tv (lokal-tv, tv-nævn, tv-stationer, tekst-tv) Forkortes ikke decibel hektar 18

19 maksimalt minimum minutter måned, måneder promille på grund af timer (9 timer per uge) ved hjælp af volt Stav rigtigt Almindelige stavefejl: Rigtigt Forkert Artiklen Artikelen Bekræfte Bekræftige Tjekke Checke Diskussion Diskution Hovedsagelig Hovedsaglig Interessant Interesant It/it IT Log-in Login Job Jobs Kolleger Kollegaer Komite Kommite Konti Kontoer Linje Linie Museet Museumet Risici Risikoer Moren/faren Moderen/faderen Et eller to ord? To ord: Rigtigt Forkert Af sted Afsted I alt Ialt I dag Idag I gang Igang I går Igår I øvrigt Iøvrigt Til stede Tilstede 19

20 Et ord: Sammensatte navneord skrives modsat engelsk - altid i ét ord: Rigtigt Forkert Personalepolitik Personale politik Internetadgang Internet adgang Borgerservicecenter Borgerservice center Jobsamtale Job samtale Store eller små bogstaver Folketinget grundloven internettet eller internet udenrigsministeren Udenrigsministeriet Efter kolon: Første ord i helsætninger efter kolon skal skrives med stort begyndelsesbogstav. En helsætning er en sætning, der kan stå for sig selv. Reglerne er sådan: Du må ikke selv aflive din hund. Første ord i delsætninger/ledsætninger efter kolon skal skrives med lille begyndelsesbogstav. En delsætning/ledsætning er kendetegnet ved, at den ikke kan stå for sig selv. Det vil sige, at den ikke giver mening uden første del af sætningen. Du må tage hele familien med: konen, børnene og svigerforældrene. Parenteser Bruges udelukkende ved angivelser af årstal i forbindelse med priser og satser. : kortet koster 650 kr. (2001). Tal og talord tal til og med ti skrives med bogstaver: et, to, tre...ti undtagelse: I skemaer eller ved sammenstillinger skrives med tal: 1. instans, 2. skoleperiode 20

21 3-årig + ½ til 2-årige børn + et 2-årigt forløb til 25-årige 9. klasse + efter 9. og 10. klasse + mellem 3 og 12 måneders varighed 10 pct. (højst 50 pct. + tillæg på 7 pct., men: tillægsprocent). Skriv ikke %. flercifrede tal skrives med punktum. : Indkomster over brøker skrives med streg : ½, 1/6, 2/3. Punktopstilling Med mindre der er tale om stednavne eller andet, der staves med stort, bruger vi ikke store bogstaver i punktopstillinger. Hvis punkterne er ren opremsning, eller er der tale om ufuldstændige sætninger, skal der ikke bruges punktum, men hvis hvert punkt er en hel sætning, afslutter vi hvert punkt med et punktum. Ved ufuldstændige sætninger afsluttes sidste punkt med et punktum. Desuden indleder vi punktopstillinger med et kolon. De første fire tal er: en to tre fire Når du skal ud at rejse skal du huske at: blive vaccineret købe en forsikring bestille en billet. Rækkefølgen af tallene: Et er det første tal. To er det andet tal. Tre er det tredje tal. Fire er det fjerde og sidste tal. Ved helsætninger indledes sætningerne med stort bogstav. Ofte benyttede udtryk ansøg digitalt digital post Min Side NemID NemKonto 21

22 selvbetjening underskriv digitalt 22

Vejledning til borger.dk for webredaktører. - lokalt indhold på borger.dk

Vejledning til borger.dk for webredaktører. - lokalt indhold på borger.dk Vejledning til borger.dk for webredaktører - lokalt indhold på borger.dk Version 3.0 19-05- 2015 Er du webredaktør i en kommune, kan du få adgang til at lægge lokalt indhold på borger.dk. Du kan derved

Læs mere

Sprogpolitik og skriveguide

Sprogpolitik og skriveguide Sprogpolitik og skriveguide derfor! Vi taber ikke nogen ved at skrive enkelt og letforståeligt. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Borgerne skal kunne forstå, hvad Københavns Kommune kommunikerer,

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK Vejledning til redaktører Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 INDHOLD Vejledning til redaktører 1 Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

Læs mere

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Dette er en vejledning i oprettelse af fagnyheder og upload af filer til placering på allerede definerede listevisninger i Iserasuaat. 1 Login 1: Gå til

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur Program Sådan læser vi på nettet Formål og modtager Skriv til nettet - guidelines Skriv bedre - 10 gode skriveråd 1 Brugeren har et ærinde Brugerne skanner teksten for nytteværdi Skimmer de første ord

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse trådte i kraft 1. august 2015. Det er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse,

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO?

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? Mål for denne workshop: Grundlæggende forståelse for SEO Grundlæggende redskaber til SEO

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Vejledning til hjemmesiden

Vejledning til hjemmesiden Vejledning til hjemmesiden Menu I venstre side finder du menuen over hjemmesidens indhold. Når du aktiverer et menupunkt, vil det enten folde sig ud med undermenuer med nye valgmuligheder, eller du vil

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER HVORFOR KULTUNAUT? Kultunaut er Danmarks største online portal for arrangementer og er implementeret og brugt af en lang række

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har NemID. Har du ikke NemID, kan det bestilles online via dette link eller

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual Frydenlunds redaktions- og forfattermanual 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Indhold 1. Hjemmesidens indhold og opbygning 2. Lokal informationsarkitektur 3. Funktionalitet 4. Teknik 5. Tilgængelighed 6. Design 7. Billeder 8. De lokale forsider

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler.

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler. ANNONCER Proces Beskrivelse Handling Fremfind job Fremfind jobbet via boksen Jobs Klik på jobtitlen Start annonceringsproces Slå jobbet op Annoncer på Ekstern side (egen hjemmeside) Klik på fanen Annoncering

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere