Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk"

Transkript

1 Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom

2 Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne med at finde og bruge selvbetjening på borger.dk. Vi vil give et enkelt og gennemskueligt overblik over borgernes rettigheder og pligter. Vi vil give dem svar på deres spørgsmål og hjælpe dem videre, hvis vi ikke kan svare. Midler Vi sætter borgeren i centrum Blandt andet ved hjælp af personas fokuserer vi på brugernes reelle informationsbehov - ikke det vi tror, de gerne vil vide. Vi er i øjenhøjde med vores læsere, vi skriver i høj grad til nogen frem for blot om noget. Vi hjælper brugeren til at handle Hvor det er muligt, giver vi borgerne mulighed for at bruge selvbetjening til at handle ud fra den viden, de har fået. Vi tager dem i hånden og hjælper dem fx ved at forberede dem på, hvad de skal have klar, når de skal bruge en selvbetjeningsløsning. Vi bruger et korrekt, men letforståeligt sprog Alt, hvad der står på borger.dk, skal være korrekt, men ikke nødvendigvis udtømmende detaljeret. Vi prioriterer forståelse frem for detaljer. Køn på borger.dk Vi går begge køn i møde på borger.dk. Når vi skriver og sætter billeder ind overvejer vi, om og hvordan køn har betydning for målet med vores kommunikation. Oftest ønsker vi, at alle uanset køn skal kunne identificere sig med vores budskaber. Vi sørger for, at billederne enten er kønsneutrale eller bryder med de traditionelle kønsroller. Landmænd og jordemødre kan være både mænd og kvinder. - Når vi omtaler en person i 3. person, skriver vi han eller hun, hvis det kan være begge dele. Det er kun kvinder, der kan være gravide, men mænd kan have lige så stor interesse i at skaffe sig mere viden og bruge digitale selvbetjeningsløsninger om graviditet, fødselsforberedelse, fødsel, navngivning, orlov, børnepasning m.m. - Når vi henvender os til forældre, skriver vi I og jer, for at understrege det fælles forældreansvar. Og vi sørger for, at der er billeder af både fædre og mødre. 2

3 Funktioner på borger.dk Mikroartikler På borger.dk bruger vi mikroartikler i kerneteksterne. En mikroartikel er et afsnit med en overskrift. En mikroartikel kan foldes ind og ud af brugeren, og de kan stå alene, dvs. at én mikroartikel ikke skal bygge videre på indhold fra den foregående mikroartikel. To overskrifter Af hensyn til kommunernes tekstimport skal hver mikroartikel, hvor det giver mening, have to overskrifter: Én, der kan være synlig for borgerne på borger.dk og én kommunerne kan importere. Grunden er, at kommunerne kan vælge at importere enkelte mikroartikler fra en tekst, og overskriften skal derfor være selvforklarende og kunne stå alene uden for kontekst af resten af teksten. Helt konkret er der to felter til indtastning af overskrifter i vores CMS. på to overskrifter til samme mikroartikel: Overskrift 1: Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kommer ind? Overskrift 2: Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kommer ind på en lang videregående uddannelse? på mikroartikel: En af mikroartiklerne foldet ud: 3

4 Det vigtigste først Vi bruger en fast skabelon til at indlede teksterne på borger.dk. I det omfang det er muligt, indleder vi teksterne med at besvare spørgsmålene: Hvem Hvor meget Hvordan Hvornår Altså: Hvem kan få ydelsen, hvor meget kan du få, hvordan får du ydelsen og hvornår får du udbetalt pengene? : Hvem kan få adoptionstillæg? Hvor meget kan jeg få i adoptionstillæg? Hvordan søger jeg? Hvornår bliver pengene udbetalt? Mikroartiklerne kan, men skal ikke formuleres som spørgsmål. Hvis det giver bedre mening at formulere en overskrift kort og præcist i stedet, kan du vælge det. For eksempel kunne det være mere brugervenligt at kalde en mikroartikel for Frist for svar i stedet for Hvornår kan jeg forvente at få svar på min henvendelse?. Men det er altid en individuel afvejning i den bestemte kontekst, også sammenholdt med titlerne på de resterende mikroartikler i teksten. Drejer din tekst sig ikke om en ydelse, vil skabelonen ikke altid passe, men prøv alligevel at starte med at sige det, du vurderer, er vigtigst for borgeren. I visse tilfælde er det nok at omformulere overskriften., tekst om skolestart: Før Modenhed Børn med handicap eller funktionsnedsættelse Skolevalg Alderstrin Børnehaveklasse Undervisning og timetal Klagemuligheder Efter Hvornår skal mit barn starte i skole? Hvordan skriver jeg mit barn op? Her er de vigtigste mikroartikler rykket op øverst i artiklen, og flere af overskrifterne er gjort mere aktive i sproget. 4

5 Valg af skole Børn med handicap eller funktionsnedsættelse Børnehaveklassen er obligatorisk Undervisning og timetal Hvis du vil klage Længden på mikroartikler Vi har ingen begrænsning på, hvor lange mikroartiklerne må være, det afhænger af kontekst. Men korte, overskuelige og klare tekster er klart at foretrække. Hvis mikroartiklen bliver meget længere end tegn, anbefaler vi, at du ser på, om den kan deles op i to mikroartikler i stedet. Omtale af kommuner Når vi omtaler kommuner skriver vi altid kommunen i bestemt form og ikke din kommune. Fx Hvis du vil vide mere om bekæmpelse af bjørneklo, kan du tage kontakt til kommunen. På den måde sørger vi for, at teksterne også kan bruges til tekstimport. Linkpolitik Link på borger.dk kan både vise videre til anden relevant information på borger.dk, uddybe et emne ved at henvise til eksterne hjemmesider og være link til dokumenter og selvbetjening. Link på borger.dk: skal uddybe emnet, give kontaktmuligheder eller henvise til anden relevant information skal tydeligt fortælle, hvad og hvor der linkes til, dvs. om der er tale om et internt eller eksternt link eller et dokument kan være eksterne links til myndigheder/organisationer/foreninger/virksomheder/eservices/pjecer og blanketter mm. må gerne være til både offentlige og private netsteder, hvis der på et privat netsted tilbydes en type indhold, som offentlige netsteder ikke tilbyder skal vise hen til sider af en karakter, som borger.dk kan stå inde for. Redaktionen på borger.dk forholder sig til en række kriterier, før der linkes til eksterne sider. Der foretages bl.a. en redaktionel vurdering af indhold, relevans, sprog, afsenderinformation og omfanget af annoncer. Placering af link Vi linker ikke midt inde i teksten på borger.dk. Alle link skal derfor placeres efter et afsnit eller i slutningen af mikroartiklen. 5

6 : Det er teknisk muligt at indsætte links til handlingssider i den relevante kontekst i mikroartikler. Dette frarådes dog af redaktionelle grunde, da der altid linkes til handlingssider i Hvad vil du?. Hvis dette fraviges er det dog afgørende, at løsningerne, man linker til i mikroartikler, er statslige/landsdækkende. Der må altså ikke linkes til løsninger, som nogle kommuner ikke udbyder. Link placeres også i højremargenen under punktet Læs også. I Læs også boksen deler vi linkene op i interne og eksterne link med underoverskrifterne: På borger.dk og Andre sider. Tjekliste inden du linker Er indholdet på siden, der linkes til, redeligt, sagligt og sandt? Er sidens formål relevant, og giver den brugeren viden og informationer, som ikke kan fås på nogle af de offentlige hjemmesider? Overvej om sidens formål primært er oplysning/services eller primært er kommercielt. Vi linker som hovedregel ikke til kommercielle sider. Fokus skal være på viden og oplysning. Er omfanget af annoncer og reklamer moderat i forhold til indholdet på siden? Skelnes der tydeligt mellem redaktionelt indhold og kommercielt indhold/annoncer og reklamer på siden? Er der synlige eller skjulte budskaber på siden, som borger.dk ikke kan stå inde for? Er struktur og indhold stabilt, så siden bevarer sin relevans? Er linket det dybest mulige? Eksterne link Når du linker eksternt, skal siden altid åbne i et nyt vindue, så læseren ikke er i tvivl om, at siden ligger uden for borger.dk. Efter eksterne links tilføjes derfor altid (nyt vindue). Linker du til en pdf-fil, så skriver vi (pdf) efter titlen. 6

7 Link på handlingssider Det er teknisk muligt, men ikke redaktionelt tilrådeligt at indsætte link i "Sådan gør du" boksen. Handlingssiderne har det primære formål at få borgerne til at trykke sig videre til en løsning via handlingsknappen, og det vil derfor være uhensigtsmæssigt at lede dem væk fra siden via et link. I spørgsmål/svar kan man ikke have link. Navngivning af link Titlen på et link skal være forklarende for indholdet. Linker du fx til en temaside om børns trivsel på Børnerådets hjemmeside, kunne man kalde linket: Temaside om børns trivsel. I teksten inden plejer vi at lægge op til linket, fx: På Børnerådets hjemmeside kan du finde en temaside om børns trivsel. Er linkets titel selvforklarende, er det dog ikke et krav, at der lægges op til linket i teksten inden. Vi skriver aldrig www-adresser i et link, men kan i tilfælde, hvor adressen er selvforklarende, fx skat.dk, henvise til adressen uden www foran. Hvad skriver vi hvor? Her en kort beskrivelse af de forskellige elementer på borger.dk. Titel En kort, beskrivende overskrift på op til 67 anslag, dog maks. to linjer. Overskriften må ikke indeholde specialtegn, som kolon, tankestreg og spørgsmålstegn. : "Optagelse på lange videregående uddannelser". Skrevet af En slutlinje placeret i bunden af siden, som oplyser hvilken myndighed, der er ansvarlig for teksten. Når en lokalredaktør har tilføjet lokalt indhold, står der også kommunens navn. : 7

8 Manchet Manchetten kan indeholde tekst og billede. Teksten giver et sammendrag af indholdet i teksten eller fremhæver en enkelt del af indholdet. To-tre linjer eller op til 160 anslag. : "To gange årligt, 15. marts og 5. juli, er der frist for ansøgning om optagelse på de videregående uddannelser." Mikroartikler Mikroartiklernes overskrifter bliver samlet i en liste. Brugeren kan enten folde alle ud eller hver enkelt ud. Listen har overskriften Læs om xxxx. Der er ingen tekniske begrænsninger på antallet af mikroartikler. Artiklen bør hvor det er muligt som et minimum svare på fire spørgsmål: Hvem (kan få ydelsen) ex.: Kan jeg få folkepension? Hvor meget (får jeg i ydelse) ex.: Hvor meget får jeg i førtidspension? Hvordan (får jeg ydelsen) ex.: Hvordan får jeg et fleksjob? Hvornår (får jeg ydelsen) ex.: Sådan udbetales fleksydelsen - Vi har ingen faste regler for, om en overskrift stilles som et spørgsmål. - I spørgsmålsoverskrifter bruger vi jeg og vi. - I svarteksten bruger vi du og jer. Mikroartiklen skal have en kort overskrift på op til 67 anslag. Overskriften skal kunne fungere i sammenhæng med artiklens andre mikroartikler og også kunne bruges ude af kontekst i forbindelse med tekstimport. Mikroartiklen kan eventuelt have en lidt længere alternativ overskrift, dog bør man stadigvæk holde sig under 67 anslag. Dette er af hensyn til google-søgninger. Den alternative overskrift skal kunne fungere selvstændigt, fx som en del af en FAQ. Eventuelle underoverskrifter i mikroartikler markeres med fed. Brug aldrig kursiv eller understregning i teksterne. Du bør lave en afsluttende mikroartikel med titlen Hvis du vil klage, hvis borgeren har mulighed for at klage over en afgørelse el. lign. Hvad vil du? I denne boks ligger de relevante selvbetjeningsløsninger. Er der ingen løsninger til en artikel, vises boksen ikke for brugerne. Selvbetjeningsmulighederne hentes og administreres under Metadata, hvor det er muligt at prioritere og ændre rækkefølgen på de viste løsninger. 8

9 Læs også Her kan du hjælpe brugeren med relevante, nyttige link. Linkene deles op i interne og eksterne link. På borger.dk andre artikler på borger.dk Andre sider andre hjemmesider filer publikationer Hvad siger loven? Her indsættes link til love samt, hvis relevant, til den øverste myndighed på området. Link til relevant lovgivning på Retsinformations hjemmeside. Ved lange love indleder vi med at forklare, hvor i loven reglerne er forklaret. Evt. link til den/de lovgivende myndigheder. Huskeliste Hvis relevant kan du indsætte en huskeliste med de vigtigste punkter til artiklen. En huskeliste er altid relativ kort og med punktopstilling. Du kan ikke indsætte link i en huskeliste. Billeder Vi er i gang med at finde passende billeder til alle artikler, som løbende vil blive lagt på borger.dk. Redaktionen modtager gerne billedforslag på Placering Der kan ikke placeres billeder i mikroartiklerne. Billeder placeres altid i forbindelse med manchetten. Mikroartikler kan dog indeholde grafik - fx. en illustration af et barselsforløb. Vær dog opmærksom på, at grafik ikke kan stå alene, da det ikke er tilgængeligt for synshandicappede. Det er også muligt at indsætte tabeller i mikroartiklerne, her er det dog vigtigt, at tabellerne overholder tilgængelighedskrav. Billedtyper 9

10 Billeder på borger.dk skal være af lødig karakter. I udgangspunktet anbefaler vi, at man vælger billeder, der er forholdsvist konservative eller neutrale, men dermed ikke sagt, at det er forbudt at vælge billeder med en humoristisk tone. Det absolut vigtigste kriterium er, at billederne ikke må forstyrre brugerens opfattelse af borger.dk som en saglig og troværdig hjemmeside. Handlingssider Hvis du som myndighed har blanketter og andre selvbetjeningsløsninger liggende på borger.dk, har du mulighed for at hjælpe brugeren bedre på vej med at gennemføre selvbetjeningen. Alle løsninger er knyttet op på en handlingsside, som administreres og redigeres fra OPIS (Offentligt PortalIntegrationsSystem). En handlingsside har først en kort beskrivelse af selvbetjeningsløsningen. Feltet Sådan gør du bruges til at fortælle brugeren, hvad han/hun skal have klar inden løsningen påbegyndes (indkomstoplysninger, skatteoplysninger, barns cpr-nummer etc.), hvordan løsningen fungerer, hvilke trin man skal igennem, om man får en kvittering osv. Herudover er der mulighed for at skrive de vigtigste spørgsmål/svar, der kunne være relevante for brugeren i forbindelse med den enkelte selvbetjeningsløsning. Det kunne fx være om der undervejs er vejledning til løsningen. Spørgsmål/svar på handlingssiderne kan foldes ind og ud ligesom mikroartiklerne på tekstsiderne. Det er ikke teknisk muligt at have links i spørgsmål/svar. : 10

11 Om at skrive til nettet Når du skriver til nettet skal sproget være levende og aktivt. Du kan finde mere om at skrive til nettet i bilag 1. Grammatik og sprogregler Se bilag 2 om sprogpolitikken på borger.dk Kommaregler Vi bruger det traditionelle, grammatiske komma. Det vil bl.a. sige, at vi sætter komma foran ledsætninger. Ifølge Dansk Sprognævn er det valgfrit, om man vil sætte komma før ledsætninger, men for at sikre en ensartet oplevelse for brugeren, har vi valgt at anbefale det. Se for de officielle kommaregler. Typografi og formatering I vores CMS er teksteditoren ikke begrænset. Det betyder dog ikke, at der er nye regler for formatering. Vi bruger aldrig kursiv, fed, understregning osv. Vi operer kun med fed i mikroartiklernes underoverskrifter. Punktopstilling bruges kun i mikroartikler og i Huskelisten. Vi bruger altid H4 i Læs også boksens underoverskrifter ( På borger.dk og Andre sider ). Tre veje til overskuelighed Punktopstilling For overskuelighedens skyld anbefaler vi, at du bruger punktopstilling i mikroartiklerne, hvor det er relevant. Afsnit Undgå massive tekstblokke. Bryd teksten op med afsnit. Underoverskrifter Brug gerne underoverskrifter, hvis dele af din tekst kan bære en overskrift selv. Underoverskrifter markeres med fed i mikroartikler. I Læs også boksen markeres underoverskrifter med H4. 11

12 Modtager/afsenderforhold I tekster på borger.dk har vi ikke en klar afsender. Teksterne er skrevet af varierende myndigheder, af centralredaktionen, og der kan også være tilføjet lokalt kommunalt indhold. Vi skriver derfor ikke vi eller borger.dk som afsender. Vi giver os ikke til kende som afsender, men optræder som en klassisk alvidende, neutral fortæller, der nøgternt formidler indhold til borgeren. Vi foretrækker at henvende os til borgeren med det personlige du/i frem for man. Ingen regler uden undtagelser I alle tilfælde på borger.dk gælder det, at der kan være undtagelser, hvor en regel ikke giver mening. Det er altid op til den enkelte skribent at vurdere, om en regel i en given situation forringer kvaliteten af produktet og i så fald at finde en anden løsning på udfordringen. Alle deltagerne i borger.dk-projektet har en solid kommunikationsfaglighed, og vi har derfor stor tillid til redaktørernes dømmekraft. 12

13 Bilag 1 Om at skrive til nettet Hallo-kriterierne Når du skriver en tekst til borger.dk, kan du bruge Hallo-kriterierne: H andlingsrettet bliver læseren hjulpet videre? A ktivt brug et aktivt sprog, tal til læseren. Skriv du i stedet for man. L evende Selvom et emne er komplekst, kan sproget godt være levende. L æseren i centrum Udgangspunktet er, at din læser ikke ved ret meget om emnet. O verskueligt brug afsnit, underoverskrifter, mellemrum og punktopstilling. Det letter teksten. Undgå myndighedssprog Som fagperson eller kommunikationsmedarbejder ansat i en offentlig myndighed, risikerer du at blive så vant til faglige og juridiske termer og formuleringsmåder, at de er svære at glemme, når du skal skrive til udenforstående. For at borgerne skal kunne forstå de tekster, du skriver, er det vigtigt, at du renser dem for myndighedssprog/kancellisprog og i stedet skriver et letforståeligt dansk, hvor alle kan være med. Teksterne må hverken i ordvalg eller indhold forudsætte, at borgeren har mere end en generel og almen viden om området. :-( Ønskes en rådgivende konsultation med din sagsbehandler, jf. XX, kan dette ske ved at rette henvendelse til det kommunale borgerservicecenter. :-) Vil du have flere oplysninger, eller har du brug for rådgivning om din situation, kan du tage kontakt til din kommunes borgerservicecenter. Papirord Et af kendetegnene ved myndighedssprog er det store forbrug af såkaldte papirord. Papirord er svære at slippe af med, men det kan sagtens lade sig gøre at finde et mere forståeligt synonym, det er bare et spørgsmål om vane. Udpluk af papirord og forslag til synonymer: Myndighedssprog Angående Således Såfremt Endvidere Forståeligt dansk Om Derfor/på den måde Hvis Desuden 13

14 Fornøden Fremsende Forespørgsel Samtlige Nødvendig Sende Spørgsmål/henvendelse Alle NB. Det er vigtigt, at du undgår at springe over i den modsatte grøft og får en for jovial tone med din læser. Slang af enhver art er derfor ikke brugbart, og det er i det hele taget en god idé at undlade de mest talesprogsprægede vendinger i dine tekster. På den måde bliver de også hurtigt for lange og fulde af unødvendige fyldord. :-( Det er klart, at det kan være virkelig surt at få en bøde, du ikke kan gøre for, men desværre kan du ikke klage over den. :-) Du kan ikke klage over bøden. Skriv til læseren farvel til passivt sprog borger.dk er til for borgerne og derfor skriver vi direkte til borgerne. Undgå at skrive i passivt, generelt sprog og forestil dig i stedet, at du sidder direkte over for modtageren og skal forklare et emne. Brug så vidt muligt du i stedet for man og vær konkret i din beskrivelse. Her kan eksempler være et godt værktøj. :-( På landets efterskoler udbydes alle obligatoriske fag samt en række tilvalgsfag. :-) På efterskolerne har du almindelige fag som dansk, engelsk, matematik og idræt. Du kan også vælge en række valgfrie fag, der varierer meget fra skole til skole. Det kan fx være: Drama, musik, elektronik eller it. Verbalsubstantiver Undgå at lave udsagnsord til navneord (verbalsubstantiver). Det gør teksten passiv og lægger afstand til læseren. Du kan kende et verbalsubstantiv på, at det som regel ender på '-ing', '-else', og ' -el'. : Forståelse for.. Undersøgelse af.. Indførsel af.. Indhentelse af.. Vurdering af.. 14

15 Finder du et verbalsubstantiv, så prøv at lave det om til et udsagnsord. Passivt S Den mest almindelige passiv er det passive s. Ved at fjerne det bliver teksten automatisk langt mere aktiv og dermed mere vedkommende for læseren. Det er svært at fjerne alle passive s er fra dine tekster, men det har stor effekt, bare du skærer ned for brugen af dem. Der skal indhentes tilladelse fra kommunen. Du skal have tilladelse fra kommunen. Din sag vurderes af Statsamtet. Statsamtet vurderer din sag. Blive Ordet blive indgår tit i passive sætninger, og fjerner du den formulering, gør du teksten mere mundret og forståelig. :-( Din klage vil blive vurderet af Udenrigsministeriet. :-) Udenrigsministeriet vurderer din klage. Hjælp læseren videre skriv handlingsrettet Brugere af borger.dk kommer sjældent kun for at få at svar på hvad, det meste af tiden vil de også gerne have svar på hvordan? Derfor er det vigtigt at supplere teksterne med anvisninger på, hvad du kan gøre i en given situation. Stil hele tiden dig selv spørgsmålet: hvad så nu?, når du har skrevet en række informationer på borger.dk. Kan borgeren gøre noget herfra? Findes der selvbetjeningsmuligheder, det ville være oplagt at henvise borgeren til? På efterskolerne har du almindelige fag som dansk, engelsk, matematik og idræt. Du kan også vælge en række valgfrie fag, der varierer meget fra skole til skole. Det kan fx være: Drama, musik, elektronik eller it. På efterskolernes hjemmeside kan du søge efter netop de fag, som du synes er sjove. Efterskoler.dk (nyt vindue) 15

16 Her er teksten tilføjet en mulighed for handling. Det bringer læseren videre og giver en større merværdi ved at bruge borger.dk. En sigende overskrift Overskriften en sigende overskrift er ikke en sigende overskrift. For hvad ligger der egentlig i ordet sigende? En overskrift er den fond, der kommer ud af det, når du koger indholdet i artiklen helt ind. Den skal fortælle læseren, hvad der er hovedindholdet i teksten/mikroartiklen. Tip: Hvis din tekst var en krimi, skulle overskriften afsløre, hvem morderen er. Brug afsnit Indeholder en tekst en længere forklaring, bør teksten deles op i flere korte afsnit med en forklarende overskrift. Det skaber overblik og giver brugeren mulighed for at hoppe i teksten, hvis der er afsnit, der ikke umiddelbart virker relevante. Skriv positivt Det er vigtigt at give læseren en oplevelse af, at det offentlige og derfor også borger.dk er imødekommende og serviceorienteret. I den forbindelse hjælper det at give sit sprog en positiv vinkel, hvor det er muligt. Her gælder det, at et glas er halvfuldt og ikke halvtomt. :-( Det er forbudt ikke at melde dig som arbejdssøgende ( ) :-) Det er meget vigtigt, at du melder dig som arbejdssøgende, for på den måde får du ret til ( ) OBS. Det betyder naturligvis ikke, at du skal undlade at oplyse om konsekvenserne, hvis borgeren bryder reglerne. Kort og konkret Skriv kort og konkret. Der er ingen grund til at pakke et budskab ind i en masse fyldord. Spørg dig selv: Hvad er det egentlig, jeg vil sige her? Og så gør det. :-( Siden vedtagelsen af Lov om XXXXXX, der trådte i kraft 1. januar 2006, har det været lovpligtigt at aflevere sin selvangivelse senest 1. marts. :-) Husk at du skal aflevere din selvangivelse senest 1. marts. 16

17 Brug personas Vi har fået udviklet nye personas, som alle myndigheder frit kan benytte i arbejdet med tekster. Personas er en metode, der hjælper med at sætte brugeren i centrum ved hjælp af diverse scenarier. Du finder vores personas på borger.dk under For myndigheder - myndigheder/sider/brugerinddragelse.aspx?navigationtaxonomyid=74eec323-a22c-4a2c-8bd6- fd51fd9d8ddd 17

18 Bilag 2 Grammatik og sprog Forkortelser A-indkomst (og B-indkomst) A-skat a-kasse bl.a. ca. cm cpr dvs. ekskl. el.lign. evt. fax fx (ikke f.eks.) inkl. kg kl. (klokken) km (køre mere end 24 km dagligt) km/t. kr. (2.400 kr.) kwh l (liter skrives helt ud, hvis det ikke står i forbindelse med et tal) m (meter skrives helt ud, hvis det ikke står i forbindelse med et tal) m2 (kvadratmeter) mia. mio. mm (millimeter) m.fl. m.m. (med mere) mv. og lign. osv. pct. (procent, ikke %) pr. s. (se s.320) tlf. tv (lokal-tv, tv-nævn, tv-stationer, tekst-tv) Forkortes ikke decibel hektar 18

19 maksimalt minimum minutter måned, måneder promille på grund af timer (9 timer per uge) ved hjælp af volt Stav rigtigt Almindelige stavefejl: Rigtigt Forkert Artiklen Artikelen Bekræfte Bekræftige Tjekke Checke Diskussion Diskution Hovedsagelig Hovedsaglig Interessant Interesant It/it IT Log-in Login Job Jobs Kolleger Kollegaer Komite Kommite Konti Kontoer Linje Linie Museet Museumet Risici Risikoer Moren/faren Moderen/faderen Et eller to ord? To ord: Rigtigt Forkert Af sted Afsted I alt Ialt I dag Idag I gang Igang I går Igår I øvrigt Iøvrigt Til stede Tilstede 19

20 Et ord: Sammensatte navneord skrives modsat engelsk - altid i ét ord: Rigtigt Forkert Personalepolitik Personale politik Internetadgang Internet adgang Borgerservicecenter Borgerservice center Jobsamtale Job samtale Store eller små bogstaver Folketinget grundloven internettet eller internet udenrigsministeren Udenrigsministeriet Efter kolon: Første ord i helsætninger efter kolon skal skrives med stort begyndelsesbogstav. En helsætning er en sætning, der kan stå for sig selv. Reglerne er sådan: Du må ikke selv aflive din hund. Første ord i delsætninger/ledsætninger efter kolon skal skrives med lille begyndelsesbogstav. En delsætning/ledsætning er kendetegnet ved, at den ikke kan stå for sig selv. Det vil sige, at den ikke giver mening uden første del af sætningen. Du må tage hele familien med: konen, børnene og svigerforældrene. Parenteser Bruges udelukkende ved angivelser af årstal i forbindelse med priser og satser. : kortet koster 650 kr. (2001). Tal og talord tal til og med ti skrives med bogstaver: et, to, tre...ti undtagelse: I skemaer eller ved sammenstillinger skrives med tal: 1. instans, 2. skoleperiode 20

21 3-årig + ½ til 2-årige børn + et 2-årigt forløb til 25-årige 9. klasse + efter 9. og 10. klasse + mellem 3 og 12 måneders varighed 10 pct. (højst 50 pct. + tillæg på 7 pct., men: tillægsprocent). Skriv ikke %. flercifrede tal skrives med punktum. : Indkomster over brøker skrives med streg : ½, 1/6, 2/3. Punktopstilling Med mindre der er tale om stednavne eller andet, der staves med stort, bruger vi ikke store bogstaver i punktopstillinger. Hvis punkterne er ren opremsning, eller er der tale om ufuldstændige sætninger, skal der ikke bruges punktum, men hvis hvert punkt er en hel sætning, afslutter vi hvert punkt med et punktum. Ved ufuldstændige sætninger afsluttes sidste punkt med et punktum. Desuden indleder vi punktopstillinger med et kolon. De første fire tal er: en to tre fire Når du skal ud at rejse skal du huske at: blive vaccineret købe en forsikring bestille en billet. Rækkefølgen af tallene: Et er det første tal. To er det andet tal. Tre er det tredje tal. Fire er det fjerde og sidste tal. Ved helsætninger indledes sætningerne med stort bogstav. Ofte benyttede udtryk ansøg digitalt digital post Min Side NemID NemKonto 21

22 selvbetjening underskriv digitalt 22

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.2, januar 2016 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Katrine Schmidt og Jeppe Kiel Revsbech Sprogpolitik Mål Vi

Læs mere

Når borgeren er logget ind eller har valgt kommune, bliver artiklen vist med det tilføjede lokale indhold.

Når borgeren er logget ind eller har valgt kommune, bliver artiklen vist med det tilføjede lokale indhold. Lokalt indhold på borger.dk beriger informationen til borgerne Er du webredaktør i en kommune, kan du få adgang til at lægge lokalt indhold på borger.dk. Du kan derved berige de eksisterende artikler med

Læs mere

Vejledning til borger.dk for webredaktører. - lokalt indhold på borger.dk

Vejledning til borger.dk for webredaktører. - lokalt indhold på borger.dk Vejledning til borger.dk for webredaktører - lokalt indhold på borger.dk Version 3.0 19-05- 2015 Er du webredaktør i en kommune, kan du få adgang til at lægge lokalt indhold på borger.dk. Du kan derved

Læs mere

Vejledning til borger.dk for webredaktører - lokalt indhold på borger.dk

Vejledning til borger.dk for webredaktører - lokalt indhold på borger.dk Vejledning til borger.dk for webredaktører - lokalt indhold på borger.dk Version 4.0 22-07- 2016 Er du webredaktør i en kommune, kan du få adgang til at lægge lokalt indhold på borger.dk. Du kan derved

Læs mere

Vejledning til lokalt indhold

Vejledning til lokalt indhold Vejledning til lokalt indhold Er du webredaktør i en kommune, kan du få adgang til at lægge lokalt indhold på borger.dk. Du kan derved berige de eksisterende indholdssider med kommunens egen information.

Læs mere

Spr g p litik. Ballerup Kommune

Spr g p litik. Ballerup Kommune Spr g p litik Ballerup Kommune Sprogpolitik Ballerup Kommune Indhold Husk det gode sprog... 2 Hvem er modtageren?... 3 Start med det vigtigste... 3 Overskrift giver overblik... 3 Brug punktopstillinger...

Læs mere

Sprogpolitik og skriveguide

Sprogpolitik og skriveguide Sprogpolitik og skriveguide derfor! Vi taber ikke nogen ved at skrive enkelt og letforståeligt. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Borgerne skal kunne forstå, hvad Københavns Kommune kommunikerer,

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G Sprogpolitik Skriv godt Aa p G 2 SPROGPOLITIK Skriv godt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive godt. Hvordan får du bedst muligt dit budskab frem til modtageren, så det både er forståeligt

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU HVORFOR? På Aalborg Universitet ønsker vi, at vores interne politikker, regler og procedurer skal være enkle og meningsfulde. De

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder De 10 bud God skriftlig kommunikation til vore kunder Kundeområdet Marked Marketing 2 1. Skab relationer mellem dig og kunden En af vores værdier i PenSam er nærhed til kunden. Det betyder, at vi skal

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV FORSTÅELIGE NYHEDER TOMMELFINGERREGLER TIL ET BEDRE SPROG Intern

Læs mere

Københavns Kommune. Sprogpolitik og Skriveguide

Københavns Kommune. Sprogpolitik og Skriveguide Københavns Kommune Sprogpolitik og Skriveguide Indhold Sprogpolitik og Skriveguide derfor!... 4 Sådan bruger du Skriveguiden... 4 Sprogpolitik: Fem vigtige skriveregler... 5 Grammatik og sprog... 6 Tiltaleformer...

Læs mere

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet.

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider 2013 Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Når du selv er på nettet Hvad kan irritere dig, når du besøger

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

Kom godt i gang med introsider på Virk Indberet

Kom godt i gang med introsider på Virk Indberet Erhvervsstyrelsen Kom godt i gang med introsider på Virk Indberet - en vejledning Signe Bjerre Dall, Charlotte Simmelhack og Anne-Mette Arvad Hansen 19-01-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1

Læs mere

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016 Bilag 1-4 Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse af den primære brugergruppes brug af MultiTerm Respondent 1 1. Hvad bruger du MultiTerm til i forbindelse med dit arbejde? Svar: Når kolleger spørger efter en

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Gør jobannoncen skarp

Gør jobannoncen skarp God kommunikation i Region Syddanmark Gør jobannoncen skarp Se din jobannonce som en salgsannonce Introduktion Du skal se jobannoncen som en salgsannonce. Du skal sælge din arbejdsplads og den ledige stilling

Læs mere

ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK

ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK August 2015 ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK 1. udgave, 7. maj 2015 Seneste version finder du på Ajour. 2 INDHOLD Sprogpolitik... 4 Sådan bruger du sprogpolitikken... 4 Skriv godt...

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikationsprincipper. Folketinget

Kommunikationsprincipper. Folketinget Kommunikationsprincipper Folketinget www.ft.dk November 2016 Copenux ApS Købmagergade 65 C 1150 København K (+45) 70 26 50 51 info@copenux.com 2 Kommunikationsprincipper Overblik Indledning Alle tekster

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

3 Tryk på Besvar. Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt

3 Tryk på Besvar. Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt Der skal fremsendes fuldmagt, hvis ansøger er en anden end ejendommes ejer, fx en rådgiver eller en andelshaver i en andelsboligforening. 1 Lav et fuldmagtsdokument.

Læs mere

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse trådte i kraft 1. august 2015. Det er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse,

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

ANMELDE UDREJSE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013

ANMELDE UDREJSE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 ANMELDE UDREJSE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 Dennis har fået arbejde i Kigali, Rwanda, men han ved ikke hvor længe han skal blive i landet. Det kan være alt fra uger til år. Før Dennis skal afsted,

Læs mere

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Skriv let - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Indledning og tjekliste... 3 2. Tænk på, hvem der skal læse din tekst...

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd Sprogguide Sådan skriver vi i Holbæk Kommune Tips og gode råd Februar 2009 Indhold Formål... 3 Retningslinjer for den gode tekst... 4 Skriv klart og præcist...5 Skriv konkret...6 Skriv kort...7 Skriv i

Læs mere

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK Vejledning til redaktører Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 INDHOLD Vejledning til redaktører 1 Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

Læs mere

Lav en poster der fanger Birgit Sørensen, Afd. for Jordbrugssystemer August 2000

Lav en poster der fanger Birgit Sørensen, Afd. for Jordbrugssystemer August 2000 Lav en poster der fanger Birgit Sørensen, Afd. for Jordbrugssystemer August 2000 It takes intelligence, even brilliance, to condense and focus information into a clear, simple presentation that will be

Læs mere

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund Vejledning hjemmeside-opbygning. - DFIF - Side 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HURTIGT I GANG... 4 REDIGERE HJEMMESIDEN... 5 LOGIN...5 TEKST PÅ EN SIDE...6 REDIGERINGSMULIGHEDER...6 TEKSTBEHANDLING

Læs mere

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Dette er en vejledning i oprettelse af fagnyheder og upload af filer til placering på allerede definerede listevisninger i Iserasuaat. 1 Login 1: Gå til

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest November 2015 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Vejledning i opbygning af Tillidszonen

Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning til FOAs lokale afdelinger i opbygningen af deres del af Tillidszonen FOA Fag og Arbejde Januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Forbunds- og afdelingsdel...3

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk 1 Borger.dk - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk PROGRAM Formålet med borger.dk og portalens indhold Brugernes respons statistik

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet E S Advokatsamfundet S E R V I C E S E L S K A B Sprogpolitik i Advokatsamfundet Indholdsfortegnelse Vi skriver ikke til kuverter 3 Modtager og medie 4 Hvem skal læse din tekst? 4 Vælg det rigtige medie

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider 2.1 Spørgeskema 2 - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: (ét kryds) Kvinde Mand 4. Angiv din

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H Sprogpolitik G Skriv rigtigt Aa p H Skriv rigtigt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive rigtigt. Hvordan er de vigtigste regler for at sætte komma? Hvilke forkortelser bruger vi? Hvornår

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Skriv så det fænger. - til nettet

Skriv så det fænger. - til nettet Skriv så det fænger - til nettet Dagens program Lyt, spørg, lær Kaffe og hygge Fri leg Tak for i dag Hvorfor skal vi skrive bedre på vores hjemmesider? Du sikrer, at modtageren får den rigtige information

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER HVORFOR KULTUNAUT? Kultunaut er Danmarks største online portal for arrangementer og er implementeret og brugt af en lang række

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur Program Sådan læser vi på nettet Formål og modtager Skriv til nettet - guidelines Skriv bedre - 10 gode skriveråd 1 Brugeren har et ærinde Brugerne skanner teksten for nytteværdi Skimmer de første ord

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Gode råd om at skrive

Gode råd om at skrive Gode råd om at skrive Kapitel 3 (s. 13-16) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Skrivehåndbogen, ca. 2007 (udgivelsesår er ikke angivet i bogen). Håndbogen er oprindelig henvendt til instituttets medarbejdere

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

borger.dk - BG3 Forfatter: LENHA

borger.dk - BG3 Forfatter: LENHA borger.dk - BG3 Forfatter: LENHA [REDAKTØRMANUAL] Version 3.0 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1 BG3s integration med OPIS... 7 1.2 Roller og rettigheder... 7 1.3 Sådan er BG3 opbygget...

Læs mere

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster FORORD Denne folder indeholder vejledninger og værktøjer til at skrive tekster, der er vedkommende og relevante personlige og konkrete læsevenlige

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO?

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? Mål for denne workshop: Grundlæggende forståelse for SEO Grundlæggende redskaber til SEO

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere