La plus value den franske kapitalvindingsskat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "La plus value den franske kapitalvindingsskat"

Transkript

1 La plus value den franske kapitalvindingsskat Af Max Ulrich Klinker, advokat og avocat og Anne Mie Lund, advokat (L) Hvad er og hvordan beregnes fransk kapitalvindingsskat la plus value? I den sammenhæng er det vigtigt at skelne mellem to basale situationer. 1. Salg af résidence principal - fast bopæl, som ikke er underlagt krav om kapitalvindingsskat. Ved salg af den primære bolig kan der derfor ses bort fra gennemgangen nedenfor. Og, 2. Salg résidence secondaire fritidsbolig. Her forholder det sig anderledes. Et provenu ved salg af fritidsbolig i Frankrig er undelagt skattereglerne for kapitalvindingsskat. I forbindelse med skødeskrivning tilbageholdes la-plus-valuebeløbet af den franske notar til afregning overfor de franske skattemyndigheder. Man skal forstå, at den franske notar foruden at føre det, som svarer til en dansk tingbog, nemlig udfærdigelse af acte authentique (lovformligt retsskrift), også fungerer som den franske stats skatteopkræver. Nogle vil endda hævde, at denne opgave ligefrem er notarens fornemmeste... Det gælder for fritidsboliger, at en realiseret fortjeneste; et provenu eller i skattesprog; en kapitalgevinst, beregnes som forskelsbeløbet mellem anskaffelsespris og salgspris, men fratrukket visse omkostninger bortset fra et fast standardfradrag på 1.000,00 Euros. Anskaffelsesprisen Anskaffelsespris er per definition handelsprisen forhøjet med notarudgifter (tinglysningsafgifter til det franske stat, typisk 7,5% af anskaffelsesprisen), hvilket er et beløb, der er en stærk kutyme for, at køber afholder. 1

2 Har sælger ejet ejendommen i mere end 5 år kan ejendommens anskaffelsespris endvidere opjusteres med 15% af anskaffelsesprisen. Der er tale om en standardkorrektion af købsprisen, der skal dække diverse udokumenterede forbedringsomkostninger. Der kræves således ikke dokumentation for renoveringsarbejderne for at nyde godt af korrektionen på 15%. Hvis man som ejer har dokumenterede forbedringsomkostninger på mere end 15% af købsprisen, kan dette tages yderligere i betragtning, jf. nedenfor. Større renoveringsarbejder kan medregnes mod forelæggelse af håndværkerregninger men dog på betingelse af, at disse arbejder reelt set har forhøjet ejendommens værdi: Til exempel kan det omfatte opgaver som forbedrende installationer, elevator, udvidelser, anlæggelse af badeværelser og andre indretninger. Derimod kan særlige franske statsstøttede arbejder, og som derfor allerede har været anerkendt med et skattefradrag på selvangivelsen (fx. isoleringsarbejder eller solfangeranlæg) naturligvis ikke medregnes endnu engang. Af samme årsag kan omkostningerne i forbindelse med renoveringsarbejder, som har medført nedsættelse af ejendomsskatter taxe foncière, heller ikke også optræde som modregning i kapitalvindingsskat. Salgspris Handelsprisens skattegrundlag fratrækkes også udgifter til salgsomkostninger. Det drejer sig om sælgers salær til ejendomsmægler, annonceudgifter og omkostninger til de obligatoriske rapporter les diagnostics, ved salg, jævnfør forbrugerbeskyttelsesloven SRU og som forlanger undersøgelse for asbest, termitter (visse kommuner undtaget), bly (ejendomme fra før 1948), opmåling af kvadratmeter i ejerlejligheder, jævnfør Carrez-loven samt siden 1. juni 2006 undersøgelser om ejendommens eksponering i forhold til naturkatastrofer. Senest har lovgiver også bestemt, at undersøgelser af visse gas- og elinstallationer skal finde sted. Endelig kan fratrækkes omkostninger til aflysning af pant og eventuelle andre hæftelser på ejendommen, der skal slettes ved ejerskifte. 2

3 Beregning Herefter står man tilbage med et provenu, som skal afregnes over for de franske skattemyndigheder. Indtil årsskiftet 2010/11 var kapitalvindingsskatten 16%. Fra 1. januar 2011 er den sat op til 19%, jævnfør af La loi de Financement (finansloven) for Man kan selv forholdsvis let at anslå størrelsen af den kapitalvindingsskat, der skal betales: Lad os for eksemplets skyld tage udgangspunkt i en fast ejendom, der er købt for ,00 Euros og solgt senere for ,00 Euros. Det vil sige et forskelsbeløb på , og som derfor udgør kapitalgevinsten. (For nemheds skyld holder vi istandsættelsesomkostninger, ejendomsmæglersalær m. m. udenfor). Skatten beregnes på salg af feriebolig fast bosat i Frankrig For at beregne kapitalvindingsskatten, når man er fast bosat i Hexagonen, skal der benyttes en skattekoefficient på 31,3%, hvoraf 12,3% er sociale afgifter eller konkret præsenteret i eksemplet: ,00 Euros minus 1.000,00 (fast fradrag) gange 31,3%. Ejertid udover fem år indrømmes et årligt fradrag på 10%, og som sænker skatten proportionelt med antallet af år. Således medfører otte års ejertid i vores eksempel med en kapitalgevinst på ,00 Euros, en beskatning som følger: ,00 Euros minus 30% (i det 6., 7. og 8. år hvert giver ti procents nedslag), er lig med et skattefradrag på ,00 Euros. Udgangspunktet for beregningen er derfor ,00 Euros minus 1.000,00 Euros (det faste fradrag). Det vil sige, at beregningsgrundlag af kapitalvindingsskat er: ,00 Euros. Dette beløb skal beskattes med 31,3 %, hvilket i eksemplet svarer til ,00 Euros Efter 12 års ejertid er den samme kapitalgevinst realiseret i stedet for 8 år, og vil give regnestykket : ,00 Euros minus 70% (i det 6., 7., 8., 9, 10., 11., og 12. år hvert giver ti procents nedslag). Det vil sige et fradrag på ,00 Euros minus det faste fradrag på 1.000,00 Euros. Det medfører, at beregningsgrundlaget for 3

4 kapitalvindingsskat er: Euros. Beløbet beskattes med 31,3%, hvilket her i eksemplet svarer til 4.382,00 Euros. Det fremgår, at afgiften aftager gradvist med tiden. Det kan derfor være fordelagtigt at aftale overtagelsesdag ved salg således, at man passerer et nyt år og derved kan opnå fradrag for også dette. Efter femten års ejertid er fortjensten helt fri for kapitalvindingsskat. Skatten beregnes på salg af feriebolig fast bosat i EU For at beregne skatten, når sælger er bosat inden for EU, skal benyttes en skattekoefficient på 19% i stedet for de 31,3% som oven for, i det man som sælger ikke skal deltage i de sociale afgifter på 12,3%. Skatten beregnes på salg af feriebolig fast bosat udenfor EU Her gælder en skattekoefficient på 33,33% i stedet for de 19%. Bor man fx i Amerika eller i Monaco, vil skatten være hele 14,33% mere. Det er selvsagt et betragteligt beløb, og det fik derfor en schweisisk bosat til at indgive stævning. Gennem sin advokat førte han sagen med en primær påstand om diskriminition. Og i maj 2010 afsagde Tribunal Administratif i Paris dom, der indebar fuldt medhold til den schweisiske bosatte. Man skal dog notere sig, at Tribunal Administratif svarer til en dansk første-instans behandling. Sælgere af fransk fritidsejendom i Frankrig, som har erlagt en kapitalvindingsskat inden for de seneste fire år, kan med fordel overveje, at forsøge sig godtgjort. Andre undtagelser og opsumering Kapitalgevinsten fritaget for skat i visse tilfælde. Som det fremgår ovenfor ved salg efter 15 års ejertid skal der ikke betales kapitalvindingsskat. 4

5 Endvidere skal der slet ikke betales kapitalvindingsskat af ens faste bopæl i Frankrig, uanset hvor længe man har været ejer. Man skal heller ikke betale kapitalvindingsskat af salg på under ,00 Euros (en de minimas-regel), idet det præciseres, at der forinden skal indhentes en konkret vurdering fra skattemyndighederne. Udvidelse af denne bestemmelse kan omfatte andele af fast ejendomme. Faste ejendomme, der er opdelte i en nøgen egen ejendomsret nué proprieté og brugsret usufruit, er også omfattet er undtagelsesbestemmelser. Det gælder dog ikke den kapitalgevinst, der opnåes efter gensammenlægning af den opdelte ret, og heller ikke statslige eksproprieringer såfremt, den bevilgede kapital geninvesteres efter et år. Endelig er modtagere af udelukkende folkepension og/eller indehavere af et invaliditetskort (bruges i Frankrig) fritaget for kapitalvindingsskat på betingelse af, at beløbet ikke overstiger et vist bassalt eksistensniveau og ikke som værdigenstand gribes af formueskat (ISF Impôts sur Fortune). Artiklen kan frit anvendes mod behørig angivelse af kilde. 11. april 2011 Cabinet Klinker - Cabinet d Avocats 13, Boulevard Gambetta Nice FRANCE Tel. +33 (0)

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière forkortet SCI er en fransk selskabstype, i hvilken deltagerne ejer og driver en fast ejendom i

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Køb af fast ejendom i Frankrig

Køb af fast ejendom i Frankrig Køb af fast ejendom i Frankrig Når man køber fast ejendom i Frankrig, skal man være opmærksom på den række af forskelle, der er mellem en ejendomshandel i Frankrig og i Danmark. Det franske ejendomsmarked

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere