1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag"

Transkript

1 Fransk kapitalvindingsskat ved salg af feriebolig I Frankrig skal man betale kapitalvindingsskat ( taxe sur la plus-value ), når man sælger sin feriebolig ( résidence secondaire ) og salgsprisen overstiger Salg af helårsbolig ( résidence principale ) er fritaget for beskatning i Frankrig. De færreste danskere er opmærksomme på de franske regler om beskatning ved salg af feriebolig. Dette skyldes formentlig at danskere indtil 1. januar 2009 var fritaget for den franske beskatning som følge af den nu opsagte dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig. Selvom reglerne nu i flere år har været gældende for danskere, får mange desværre stadig en ubehagelig overraskelse, idet de får udbetalt et mindre provenu, end de havde regnet med. Det skyldes ofte at hverken mægler eller notar gør sælgerne opmærksomme på reglerne inden købsaftalen underskrives, så kan man risikere at man først får kendskab til reglerne, når man har handlet. Der er derfor god grund til allerede tidligt i salgsforløbet at få beregnet størrelsen af den skat, som man må forvente at skulle betale og man bør egentlig gøre det allerede inden ejendommen sættes til salg, så man kender konsekvenserne af salget allerede når man indgår i en forhandling med en potentiel køber. 1. Skatteprocent Skatteprocenten for danskere, der sælger feriebolig i Frankrig, er mere end fordoblet i løbet af de seneste år og siden august 2012 har den udgjort 34,5 %, hvoraf 19 % er en indkomstskat ( impôt sur le revenu ), og 15,5 % er sociale afgifter ( prélèvements sociaux ). Desuden skal betales en ekstra skat ( taxe additionelle ), hvis den indkomstskattepligtige del af fortjenesten overstiger Ekstraskatten beregnes efter denne tabel: Skattepligtig fortjeneste ( Plus-Value forkortet PV) Ekstra skatteprocent % PV - ( PV) x 1/ % PV % PV - ( PV) x 1/ % PV % PV - ( PV) x 15/ % PV % PV - ( PV) x 20/ % PV % PV - ( PV) x 25/100 Over % PV 2. Ejertidsfradrag Der gives ejertidsfradrag, som differentieres mellem indkomstskat ( impôt sur le revenu ) og de sociale afgifter ( prélèvements sociaux ).Fsva. den indkomstskattepligtige del gives 6 % fradrag efter det 5. til det 21. ejerår, og

2 det 22. ejerår gives der 4 % fradrag, således at fortjenesten ikke er indkomstskattepligtig efter det 22. ejerår. Fsva. sociale afgifter, gives der fradrag på 1,65 % efter det 5. ejerår, 1,60 % for det 22. ejerår, og 9 % for hvert år efter det 22. ejerår, således at skatten er nul efter 30 år. I bilaget på side 5 er ejertidsfradraget opsat i tabel. 3. Beregning af den skattepligtige fortjeneste Fortjenesten beregnes som forskellen mellem den korrigerede købspris og den korrigerede salgspris Den korrigerede salgspris Den korrigerede salgspris er den faktiske salgspris, fratrukket evt. mæglerhonorar som betales af sælger typisk 5-6 % af salgsprisen og udgifter til de lovpligtige tekniske rapporter ( diagnostics obligatoires ) samt evt. honorar til en fransk skatterepræsentant Skatterepræsentant Pr. 1. januar 2015 er det ikke længere obligatorisk at have en fransk skatterepræsentant, hvis man som sælger er bosiddende i et andet EU-land, Island eller Norge. I andre tilfælde er man fortsat forpligtet til at have en fransk skatterepræsentant ( représentation fiscale ), hvis salgsprisen er over også selvom der ikke er noget kapitalvindingsskat at betale. Sælger man ejendommen efter 30 års ejerskab er man dog ikke forpligtet til at have en skatterepræsentant. Skatterepræsentanten kan være køber, en bank med licens til at agere skatterepræsentant eller et særligt repræsentationsfirma. Skatterepræsentanten indestår for betaling af skatten og evt. andre skattekrav overfor myndighederne. De professionelle skatterepræsentanters honorar er som regel ca. 1 % af salgsprisen. Skatterepræsentantens honorar er fradragsberettiget ved beregning af den skattepligtige fortjeneste. I det efterfølgende vil det være antaget, at sælger er bosiddende i Danmark og således ikke er forpligtet til at have en skatterepræsentant Den korrigerede købspris Den korrigerede købspris er den faktiske købspris, som fremgår af skødet, tillagt notaromkostningerne ved købet enten de faktiske omkostninger eller 7,5 % af købsprisen. Har man erhvervet ejendommen ved arv eller gave, får man ikke noget fradrag for notaromkostningerne Forbedringsudgifter Har man ejet ejendommen i mere end 5 år, når man sælger, har man automatisk ret til at lægge 15 % af købsprisen til den korrigerede købspris som forbedringsudgifter uden at man skal dokumentere at sådanne udgifter har været afholdt. Har man ejet ejendommen i mindre end 5 år, skal man kunne dokumentere sine forbedringsudgifter, hvis man ønsker dem taget i betragtning. Hvis man mener at have fradragsberettigede forbedringsudgifter, der overstiger 15 % af købsprisen, så må det anbefales at man tidligt i forløbet, evt. allerede inden ejendommen sættes til salg, får foretaget en vurdering af udgifterne hos et skatterepræsentationsfirma eller en notar, så man på forhånd er sikker på, hvilket fradrag man kan forvente at få. Dokumentation for forbedringsudgifterne skal ske i form af fremlæggelse af originale fakturaer indeholdende en beskrivelse af det udførte arbejde. Fakturaerne skal være udstedt til den tinglyste ejer af ejendommen, og det skal kunne dokumenteres, at den tinglyste ejer har betalt. Bemærk at man kun kan få fradrag for egentlige forbedringsudgifter. Udgifter til almindelig vedligeholdelse eller reparationer selv større reparationer kan ikke tages i betragtning. Generelt skal der være tale om forbedring af selve ejendommen ved fx installation af elevator, efterisolering o.lign. eller udvidelse af beboelsesarealet. Desuden er det kun fakturaer fra franske byggefirmaer, som der er betalt fransk moms til, der kan fradrages. Fakturaer fra byggemarkeder, som er betalt af ejeren selv, kan ikke tages i betragtning. 2

3 Eksempel på beregning af kapitalvindingsskat for privatperson ved salg efter 10 års ejerskab BEREGNING AF SKATTEPLIGTIG FORTJENESTE Salgspris, 1. september Mæglerhonorar, 6 % Tekniske rapporter Korrigeret salgspris Købspris, 1. marts Notar, 7,5 %(fast fradrag) Forbedringer, 15 %(fast fradrag) Korrigeret købspris BEREGNING AF SKAT Indkomstskat ( impôt sur le revenu ) Ejertidsfradrag, 30 %(se tabel) Skattepligtig nettofortjeneste Indkomstskat: 19 % af Sociale afgifter ( prélèvements sociaux ) Ejertidsfradrag, 8,25 %(se tabel) Skattepligtig nettofortjeneste Sociale afgifter: 15,5 % af Ekstra skat ( taxe additionelle ) Beskatningsgrundlag Ekstra skat, 3 % af Skat at betale i alt SÆLGERS PROVENU Salgspris Mæglerhonorar, 6 % Tekniske rapporter Skat Provenu til udbetaling

4 Sælgers udgifter Udover ovennævnte kan sælger have udgifter til indfrielse og sletning af pant samt evt. udgift til en ejerforening ved registrering af ejerskifte. Disse udgifter giver imidlertid ikke fradrag ved beregning af kapitalvindingsskatten. 4. Særlige tilfælde Ovenstående vedrører kun salg af en ejendom, som var færdigopført, da sælger købte den i sin tid. Der gælder særlige regler for beregning af kapitalvindingsskatten, når sælger selv har købt grunden og efterfølgende opført ejendommen. I disse tilfælde beregnes skatten på både grunden og ejendommen og der gives særlige fradrag for anlægsomkostninger forbundet med byggeriet. Der er desuden særlige momsregler, hvis sælger har opført ejendommen og sælger den videre indenfor 5 år efter købet. Endelig er reglerne anerledes, hvis sælger er et selskab eller der sælges en ubebygget grund. 5. Danske skatteregler Nærværende vedrører kun franske skatteregler. Hvis sælger er bosiddende i Danmark kan fortjenesten også være skattepligtig i Danmark, hvis betingelserne for et skattefrit salg i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven ikke er opfyldt. --- o --- Der findes flere hjemmesider, hvor man selv kan beregne kapitalvindingsskatten, fx hos skatterepræsentationsfirmaerne SARF (www.sarf.fr) og TEVEA (www.tevea-international.com) Ann-Sofie Kold Christensen Advokat Avocat-conseil auprès de l Ambassade de France au Danemark Advokatfirmaet Kold Christensen Næsseslottet Dronninggårds Allé 136 DK-2840 Holte Telefon: Mail: Web: Der tages forbehold for trykfejl og senere lovændringer. Advokatfirmaet Kold Christensen 16. marts

5 Bilag - Ejertidsfradrag Ejerår Indkomstskat Sociale afgifter Effektiv beskatning 1. år 0% 0,00% 34,50% 2. år 0% 0,00% 34,50% 3. år 0% 0,00% 34,50% 4. år 0% 0,00% 34,50% 5. år 0% 0,00% 34,50% 6. år 6% 1,65% 33,10% 7. år 12% 3,30% 31,71% 8. år 18% 4,95% 30,31% 9. år 24% 6,60% 28,92% 10. år 30% 8,25% 27,52% 11. år 36% 9,90% 26,13% 12. år 42% 11,55% 24,73% 13. år 48% 13,20% 23,33% 14. år 54% 14,85% 21,94% 15. år 60% 16,50% 20,54% 16. år 66% 18,15% 19,15% 17. år 72% 19,80% 17,75% 18. år 78% 21,45% 16,36% 19. år 84% 23,10% 14,96% 20. år 90% 24,75% 13,56% 21. år 96% 26,40% 12,17% 22. år 100% 28% 11,16% 23. år 100% 37% 9,77% 24. år 100% 46% 8,37% 25. år 100% 55% 6,98% 26. år 100% 64% 5,58% 27. år 100% 73% 4,19% 28. år 100% 82% 2,79% 29. år 100% 91% 1,40% 30. år 100% 100% 0,00% 5

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière forkortet SCI er en fransk selskabstype, i hvilken deltagerne ejer og driver en fast ejendom i

Læs mere

Køb af fast ejendom i Frankrig

Køb af fast ejendom i Frankrig Køb af fast ejendom i Frankrig Når man køber fast ejendom i Frankrig, skal man være opmærksom på den række af forskelle, der er mellem en ejendomshandel i Frankrig og i Danmark. Det franske ejendomsmarked

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

La plus value den franske kapitalvindingsskat

La plus value den franske kapitalvindingsskat La plus value den franske kapitalvindingsskat Af Max Ulrich Klinker, advokat og avocat og Anne Mie Lund, advokat (L) Hvad er og hvordan beregnes fransk kapitalvindingsskat la plus value? I den sammenhæng

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling.

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. ORIENTERING om franske forhold Marts 2014 Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. Det har hidtil været et grundlæggende princip

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 121-2010 KK og MM mod Ejendomsmægler FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 12. marts 2010 har KK og MM indbragt ejendomsmægler FF for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Flyt pensionen til Luxembourg

Flyt pensionen til Luxembourg Flyt pensionen til Luxembourg Der kan være mange penge at tjene ved at flytte pensionsordningen til Luxembourg. Mange får endnu i dag at vide i deres pensionsinstitut, at det ikke er muligt med fordel

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING VED HUSKØB I ITALIEN

PRAKTISK VEJLEDNING VED HUSKØB I ITALIEN PRAKTISK VEJLEDNING VED HUSKØB I ITALIEN 2010 Italiens Ambassade Handelsafdelingen Gammel Vartov Vej 7 2900 Hellerup Danmark Tlf. +45/ 3962 6877 Fax +45/3962 2599 www.ambcopenaghen.esteri.it Forord ved

Læs mere