Kvinder på topposter i it-branchen Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB"

Transkript

1 Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts

2 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB igen i år gennemført en analyse af kvinders placering på topposter i ITBs medlemsvirksomheder pr. marts Analysen er dels baseret på en medlemsundersøgelse og dels på data oplyst af samtlige medlemsvirksomheder til ITB s medlemsdatabase. Hovedkonklusionerne er: 6% af IT-Branchens medlemsvirksomheder har i dag en kvindelig administrerende direktør. Sidste år var tallet 4%. Det vil sige den procentuelle stigning er 50%, men i reelle tal er der tale om en stigning fra 20 til 32 kvindelige direktører (målt i forhold til i alt 460 medlemsvirksomheder i 2008 og 498 medlemsvirksomheder i 2009). Især er der sket en stigning i antallet af kvindelige adm. direktører i virksomheder med mellem ansatte hvor der i dag er 11% kvindelige adm. direktører mod 6% sidste år. Der er dog fortsat ingen kvindelige adm. direktører i virksomheder med over 500 ansatte. Der ses en stigning i antallet af virksomheder, der har kvinder på andre direktionsposter (end den adm. direktør). 49% af virksomhederne i undersøgelsen har en eller flere kvinder i direktionen i øvrigt. Tallet var sidste år 43%. Samlet set er tæt ved 2 ud af 3 medlemmer af it-branchens direktioner mænd. Kvinder besætter i dag 34% af direktionsposterne. Især it og salg er fortsat præget af mandlige direktører, hhv. 8% og 15% kvinder. Kun for så vidt angår posten som HR-direktør er der signifikant flest kvinder (61 % kvinder). Der er dog sket en markant udvikling for så vidt angår kvindelige markedsførings/pr-direktører. Her ses en stigning fra 30% sidste år til 55% i år. 31% af virksomheder med dansk bestyrelse har en eller flere kvinder i bestyrelsen. 29% af virksomhederne med dansk bestyrelse har således én eller flere professionelt valgte kvinder i bestyrelsen (fraregnet medarbejderrepræsentanter). Ses der på det samlede antal bestyrelsesposter i danske it-virksomheder er 10% af disse besat af kvinder. Baggrund Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB definerede i 2008 en målsætning om, at it-branchen i 2010 når til: At 15% af de administrerende direktørstillinger i branchen er besat af kvinder. At 60% af bestyrelserne i branchen har en professionelt valgt kvinde i bestyrelsen. IT-Branchens hovedbestyrelse har i 2008 tilsluttet sig disse målsætninger og har endvidere afsat ressourcer til gennemførelse af Styregruppens aktiviteter med henblik herpå. For at kunne måle hvorvidt udviklingen går i den ønskede retning, vil der blive gennemført årlige analyser som denne. Grundlag for analysen Analysen er fortrinsvist baseret på oplysninger fra en medlemsundersøgelse gennemført i foråret Der blev i alt modtaget 112 besvarelser ud af 498 medlemsvirksomheder, hvilket giver en svarprocent på 38%. Medlemsundersøgelsens resultater er dog for så vidt angår informationer om navn og køn af den administrerende direktør suppleret af information fra ITBs medlemsdatabase. Denne del af analysen er således baseret på samtlige knapt 500 medlemsvirksomheder. Analysens resultater sammenholdes med den tilsvarende analyse, der blev gennemført i maj 2008, dvs. for knapt et år siden. Også denne undersøgelse var sammensat på grundlag af et spørgeskema til medlemsvirksomhederne og ITB s egne informationer om medlemmerne. 2

3 Kvindelige administrerende direktører Der er sket en stigning i andelen af medlemsvirksomheder, der har en kvindelig administrerende direktør. Ifølge information fra ITBs medlemsdatabase er fordelingen i dag således 6% af ITB s medlemsvirksomheder har en kvindelig administrerende direktør. Det er en vækst på 50% i forhold til analysen sidste år, hvor det tilsvarende tal var 4%. I reelle tal er der dog tale om en stigning fra 20 til 32 kvindelige direktører (målt i forhold til ITB s i alt 460 medlemsvirksomheder i 08 og 498 medlemsvirksomheder i 09). Kvindelige administrerende direktører 6% 94% Adm. dir. Mand 94% Kvinde 6% Datainput: ITBs medlemsdatabase. Trods stigningen er der da også fortsat langt til målsætningen om, at der i 2010 skal være 15% kvindelige adm. direktører som defineret af Styregruppen af Kvindelig Ledere i ITB og støttet af ITB s hovedbestyrelse. Kommentar: ITBs medlemsdatabase viser, at der i hele medlemskredsen er 6% kvindelige adm. direktører. Dette kan sammenholdes med, at 5% af de virksomheder, der har besvaret undersøgelsen, oplyser at de har en kvindelig adm. direktør. I sidste års medlemsundersøgelse var der en klar tendens til, at især virksomheder med kvinder i topledelsen havde besvaret undersøgelsen, hvilket gav et skævt datagrundlag, som måtte korrigeres med information fra ITB s egen medlemsdatabase. Samme tendens lader ikke til at gøre sig gældende i år, hvor der er større overensstemmelse mellem de tal fra undersøgelsen, der kan sammenholdes med tal fra ITBs database. Der kan således i år tillægges data fra medlemsundersøgelsen større validitet. 3

4 Kvindelige administrerende direktører set i forhold til virksomhedens størrelse Ser man på størrelsen af virksomheden (målt på antal ansatte) fordeler tendensen til flere kvindelige direktører sig over hele linien. Kvindelige administrerende direktører sammenholdt med antal ansatte Direktører i alt Heraf kvinder % kvindelige dir % % % % % Datainput: ITBs medlemsdatabase. Der er især sket en forøgelse af antal kvindelige direktører i virksomheder med mellem ansatte, hvor tallet er steget fra 6% til 11% kvindelige direktører. For de øvrige kategorier (0-9, og ansatte) er det sket en stigning på mellem 1-3%. Som sidste år ses der dog fortsat ingen kvindelige direktører i virksomheder med mere end 500 ansatte. Kommentar: Der ses især en stigning i antallet af kvindelige direktører i virksomheder med mellem ansatte hvor der i dag er 11% kvindelige direktører mod 6% sidste år. Hvilket kan tyde på, at kvinder i dag i højere grad hyres til direktør poster i større virksomheder end tidligere. Der er dog fortsat ingen kvindelige direktører i de største virksomheder med over 500 ansatte. Den administrerende direktørs alder Der er i år spurgt til den administrerende direktørs alder. Besvarelserne viser, at der er en lille tendens til, at de kvindelige adm. direktører er yngre end deres mandlige kolleger. Gennemsnitsalderen for de kvindelige direktører er 44 år, mens de mandlige direktører gennemsnitligt er 47 år.. 4

5 Kvinder i direktionen i øvrigt Der er en stigning i antallet af virksomheder, der har kvinder i direktionen i øvrigt (andre direktionsposter end den adm. direktør) 49% af virksomhederne i undersøgelsen har en eller flere kvinder i direktionen i øvrigt (ud over adm. dir.). Sidste år var tallet 43%. 51% 49% Har en eller flere kvinder i direktionen 55 49% Har ingen kvinder i direktionen 57 51% Ses der på, hvor stor en andel af den samlede direktion, der består af kvinder, viser medlemsundersøgelsen at 34% af direktionsposterne i medlemsvirksomhederne er besat af kvinder. Dette kan sammenholdes med, at medlemsundersøgelsen viser, at 34% af de ansatte i virksomhederne er kvinder*., *2 besvarelser er ugyldige 5

6 Kvinder på forskellige typer direktionsposter Igen i år er der spurgt til andelen af kvinder på de forskellige typer direktionsposter. Mand Kvinde Har ikke Ikke besvaret Salgsdirektør(er) Økonomidirektør(er) Udviklings-, konsulent-, produktionsdirektør(er) IT-direktør HR-direktør Markedsføring/PR-direktør(er) *9 Direktør for Jura/legal affairs Support, maintenance og driftdirektør(er) *6, *Inkluderer få ugyldige besvarelser Kommentar: Til forskel fra sidste år var der i år i undersøgelsen mulighed for at tage højde for, at virksomheden kan have mere end én direktør inden for nogle af kategorierne, f.eks. flere salgsdirektører. Tallene i år er således mere præcise. Til gengæld er der ikke fuld sammenlignelighed med tallene fra sidste år. 1. Salgsdirektør(er): 15% 85% Mand % Kvinde 19 15% Der er i dag 15% kvindelige salgsdirektører. Sidste år var tallet 14% 6

7 2. Økonomidirektør(er): 29% 71% Mand 36 71% Kvinde 15 29% Der er i år 29% kvindelige økonomidirektører. Sidste år var tallet 24%. 3. Udviklings-, konsulent-, produktionsdirektør(er): 21% 79% Mand % Kvinde 37 21% Der er ifølge medlemsundersøgelsen i år 21% kvindelige udviklings-, konsulent-, produktionsdirektører. Kommentar: Der er i år foretaget en anden afgrænsning af denne kategori. Sidste år var kategori således afgrænset til leverance/produktionsdirektør hvoraf andelen af kvinder var 15%. Det er ikke muligt at sammenligne dette tal med analysen sidste år. 7

8 4. IT-direktør: 8% 92% Mand 22 92% Kvinde 2 8% Der er i år færre kvindelige it-direktører. Dette års medlemsundersøgelse viser således, at der i år er 8% kvindelige it-direktører mod 12% sidste år. 5. HR-direktør: 37% 63% Mand 11 37% Kvinde 19 63% Dette års medlemsundersøgelse viser at der er 63% kvindelige HR-direktører. Det er et lille fald i antal kvindelige HR-direktører, idet der sidste år var 65% kvinder. 8

9 6. Markedsføring/PR-direktør(er): 45% 55% Mand 17 45% Kvinde 21 55% 55% af markedsførings/pr-direktørerne i virksomhederne er kvinder. Sidste år var tallet 30%. Kommentar: Der er tilsyneladende sket en markant udvikling i andelen af kvindelige markedsførings/pr-direktører i it-branchen. På under ét år er der således en stigning på 25%. Dette skal dog sammenholdes med, at der i år i undersøgelsen har været mulighed for at tage højde for, at man har mere end én markedsførings- og/eller PR-direktører. Tallene er således ikke fuldt ud sammenlignelige. 7. Direktør for Jura/legal affairs: 43% 57% Mand 6 43% Kvinde 8 57% Igen i år er jura et område, der viser en høj grad af ligestilling mellem kønnene. Her er der i år 57% kvindelige direktører. Sidste år var tallet 52%. 9

10 8. Support, maintenance og driftdirektør(er): 22% 78% Mand 32 78% Kvinde 9 22% Der er 22% kvindelige direktører for support, maintenance og drift. Support, maintanance og driftsdirektør er en ny kategori i forhold til sidste års undersøgelse. Der er således ikke tal at sammenholde med fra Kommentar: Trods et lille fald er HR-direktører igen i år det eneste område, der viser en signifikant overvægt af kvinder på posten (63%). PR/marketing er den eneste kategori, der viser en markant udvikling for så vidt angår kønsfordelingen. Her ses en stigning på hele 25% i andelen af kvindelige direktører, således at man i dag ser 55% kvindelige PR/marketingdirektører i it-branchen. Som tidligere nævnt er tallene i år for de forskellige typer direktionsposter ikke fuldt sammenlignelige med sidste års tal, idet der i år har været mulighed for at tage højde for, at en virksomhed måtte have mere end én direktør indenfor de enkelte kategorier. Denne forskel i datagrundlaget kan dog på ingen måde forklare ovenstående tendens, der må anses for meget klar. Her ud over er jura igen i år det område, der viser den største grad af ligestilling mellem de to køn (57%). Samtlige øvrige poster har en overvægt af mandlige direktører. Det gælder i særlig grad itdirektører (8%) og salgsdirektører (15%), men også udviklings-, konsulent-, produktionsdirektører (21%), support-, maintenance- og driftsdirektører (22%) samt økonomidirektører (29%). 10

11 Kvinder i bestyrelsen 31% af virksomheder med dansk bestyrelse har en eller flere kvinder i bestyrelsen Til sammenligning svarede 39% sidste år, at de havde en eller flere kvinder i bestyrelsen. Her var dog ikke foretaget en specifik afgrænsning til medlemsvirksomheder med en dansk bestyrelse, hvorfor der ikke er fuld sammenlignelighed. Set i forhold til det samlede antal bestyrelsesposter er 10% af disse besat af kvinder (igen gælder besvarelsen for virksomheder med en dansk bestyrelse) I år er endvidere spurgt ind til medarbejderrepræsentanten køn, idet det primært er de professionelt valgte medlemmer af bestyrelsen, der her er interessant. Når man ser bort fra de besvarelser hvor der er svaret ja til at medarbejderrepræsentanten er en kvinde og hvor denne er eneste kvinde i bestyrelsen, viser undersøgelsen at 78 virksomheder har en eller flere professionelle kvinder i bestyrelsen. Det betyder, at 29% af virksomhederne med dansk bestyrelse har en eller flere professionelt valgte kvinder i bestyrelsen. Virksomheder med en eller flere professionelt valgte kvinder i bestyrelsen 29% 71%. Kvinder i bestyrelsen sammenholdt med virksomhedens størrelse Sammenholdes hvilke virksomheder, der har kvinder i bestyrelsen med antal ansatte i virksomheden viser det, større virksomheder i højere grad har kvinder i bestyrelsen. Dog har en enkelt virksomhed med mellem , der har besvaret undersøgelsen, ingen kvinder i bestyrelsen. Antal ansatte Svar Ja Nej Ja % Nej % % 74% % 53% % 100%

12 Andre spørgsmål 6 ud af de 112 virksomheder, der har besvaret undersøgelsen, har underskrevet Ligestillingsministeriets charter for flere kvinder i ledelsen. Kvinder og krise. I medlemsundersøgelsen blev også spurgt til, hvorvidt den aktuelle krise vil have en effekt på udviklingen af antallet af kvindelige topledere i it-branchen. Forventningen er langt overvejende (84%) af det ingen påvirkning vil have, mens der næsten er ligevægt mellem de mindre andele, der mener det vil betyde flere kvinder (7%) og færre kvinder (9%). 12

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store Februar 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Formål 2 Metode 3 Resultater 4 Konklusion 11 1 Baggrund Bliver man stavnsbundet til

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen 21. december 2004 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen Udarbejdet af: Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater......2

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere