A (advokat Peter Breum)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A (advokat Peter Breum)"

Transkript

1 f ( B C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for C- (advokat Peter Breurn) mod (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for E (advokat Peter Breum)

2 ... l ' mod F (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for & (advokat Peter Breum) mod H (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA - Fag og Arbejde som mandatar for r (advokat Peter Breum) mod J (advokat Morten umcn) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for K (advokat Peter Breum) mod L (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for H (advokat Peter Breum) mod N (advokat Jørgen Vinding)

3 afd. nr. B : LC og Uddannelsesforbundet som mandatar for o (advokat Peter Breum) mod f' (advokat Mette Klingsten) 4. afd. nr. B : LC og Uddannelsesforbundet som mandatar for Q (advokat Peter Breum) mod (advokat Mette Klingsten) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for R (advokat Peter Breum) mod s (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : 1F_ FaaJigt Fælles Forbund som mandatar for.,-- (advokat Peter Breum) mod (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA - Fag og Arbej de som mandatar for

4 -4- u (advokat Peter Breum) mod (advokat Morten Ulrich) 4. afd. nr. B : 3F, Fagligt Fælles Forbund som mandatar for x (advokat Peter Breum) mod (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA - Fag og Arbejde som mandatar for y (advokat Peter Breum) mod (advokat Jørgen Vinding) Disse sager, der er anlagt ved forskellige byretter, er alle ved kendelser henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. l. Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande: I sagen B , der er anlagt den 25. maj 2011 ved Retten i Odense, har sagsøgeren, FOA - Fag og Arbejde s.m.f..a, nedlagt påstand om, at sagsøgte, 0,tilpligtes til sagsøger at betale ,43 kr. med procesrente fra den 31. maj I sagen B , der er anlagt den 11. august 2011 ved Retten i Svendborg, har sagsøgeren, FOA- Fag og Arbejde s.m. f.. C, nedlagt påstand om, at sagsøg-

5 - 5- te,.:d, tilpligtes til sagsøger at betale ,23 kr. med procesrente af ,23 kr. fra den 31. januar 2011 og af kr. fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 4. oktober 2011 ved Retten i Svendborg, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m.f. E 1, nedlagt påstand om, at sagsøgte, F :, tilpligtes til sagsøger at betale ,70 kr. med procesrente fra den 31. januar I sagen B , der er anlagt den 5. september 2011 ved Retten i Nykøbing Falster, har sagsøgeren, FOA - Fag og Arbejde s.m.f. G, nedlagt påstand om, at sagsøgte, \-\, tilpligtes til sagsøger at betale kr. med procesrente fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 13. juli 2011 ved Retten i Odense, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m.f. I., nedlagt påstand om, at sagsøgte, J, tilpligtes til sagsøger at betale l ,52 kr. med procesrente af ,52 kr. fra den 31. oktober 20 l O samt af kr. fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 29. september 2011 ved Retten i Næstved, har sagsøgeren, FOA - Fag og Arbejde s.m.f. K. nedlagt påstand om, at sagsøgte, L tilpligtes til sagsøger at betale ,96 kr. med procesrente af ,96 kr. fra den 30. april 2011 samt af kr. fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 29. september 2011 ved Retten i Holbæk, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m.f. H, nedlagt påstand om, at sagsøgte, N 28. februar 20 l O. :, tilpligtes til sagsøger at betale ,86 kr. med procesrente fra den I sagen B , der er anlagt den 7. december 20 llved Københavns Byret og efterfølgende overgået til Retten på Frederiksberg, har sagsøgeren, LC og Uddannelses forbundet s.m. f. O, nedlagt påstand om, at sagsøgte,?, tilpligtes til sagsøger at betale kr. med procesrente fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 7. december 2011 ved Københavns Byret og efterfølgende overgået til Retten på Frederiksberg, har sf,lgsøgeren, LC og Uddannelsesforbundet

6 -6- s.m.f. Q. nedlagt påstand om, at sagsøgte,? tilpligtes til sagsøger at betale kr. med procesrente fra sag_ens anhcg. I sagen B , der er anlagt den 4. juli 2011 ved Retten i Odense, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m. f. "R., nedlagt påstand om, at sagsøgte, S 31. oktober , tilpligtes til sagsøger at betale ,16 kr. med procesrente fra den I sagen B , der er anlagt den 29. november 2011 ved Retten i Odense, har sagsøgeren, 3F, Fagligt Fælles Forbund s.m.f. T'. nedlagt påstand om, at sagsøg- ) te, 1J. tilpligtes til sagsøger at betale ,51 kr. med procesrente af ,51 kr. fra den 31. august 2011 samt af kr. fra sagens anlæg. l sagen B , der er anlagt den 16. marts 2012 ved Retten i Næstved, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m.f. U, nedlagt påstand om, at sagsøgte, V., tilpligtes til sagsøger at betale ,32 kr. med procesrente af61.457,32 kr. fra den 30. juni 2011 samt af kr. fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 2. december 2011 ved Retten i Odense, har sagsøgeren, 3F, Fagligt Fælles Forbund s.m.f. )(, nedlagt påstand om, at sagsøgte,, tilpligtes til sagsøger at betale ,40 kr. med procesrente af ,40 kr. fra den 30. april 2011 samt af kr. fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt ved Retten i Roskilde den 22. november 2011, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m.f. Y, nedlagt påstand om, at sagsøgte, 2, tilpligtes til sagsøger at betale ,11 kr. med procesrente af ,11 kr. fra den 31. januar 2011 samt af kr. fra sagens anlæg. De sagsøgte har alle påstået frifindelse. beløb efter landsrettens skøn. har subsidiært påstået frifindelse mod betaling af et mindre Der er enighed mellem parterne om de beløbsmæssige opgørelser af påstandene.

7 -7- Sagsfremstillinger og forklaringer Sagerne drejer sig om, hvorvidt sagsøgerne, der alle er blevet afskediget, og som på fratrædelsestidspunktet var berettiget til at oppebære en arbejdsgiverbetalt alderspension, har krav på fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens 2 a, stk. l, jf. stk. 3, og/eller krav på godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingslovens 7. Der er i landsretten afgivet forklaring af K E', \J Y,R,A,M T c Forklaringerne gengives enkeltvis i forlængelse af sagsfremstillingen vedrørende hver enkelt af sagsøgerne. B A Sagsfremstilling, der er født den, blev den 2. september 1991 ansat som. A sygehjælper i e. Den l. juli 2002 over ik A til ansættelse på fleksjobvilkår. Den 17. november 2004 blev hun sygemeldt og var sygemeldt frem til sin fratræden. Ved afgørelse af Il. oktober 2005 blev A Ikendt førtidspension pr. l. november Ved brev af 16. november 2005 fra c 'J? blev A på grund af sygefravær opsagt fra sin stilling som sygehjælper i fleksjob til fratræden den 31. maj Det er i brevet anført, at der ikke ville ske udbetaling af fratrædelses godtgørelse, da A var fyldt 60 år og dermed var berettiget til alderspension, Efter opsigelsen overgik A til førtidspension. har siden den l. juni 2006 faet udbetalt invalidepension fra PenSam. Hun har ikke modtaget alderspension efter sin fratræden. A har ikke fremsat krav om fratræde!- sesgodtgørelse før i maj A':;, 3 krav er opgjort således: Løn inkl. pension: ,43 kr.

8 -8 - Fratrædelsesgodtgørelse, l måneds løn: kr. Forklaring A har forklaret, at hun havde et fleksjob på grund af en arbejdsskade. Hun arbejdede 12- I 4 timer om ugen. Hun har ikke arbejdet, efter at hun fratrådte, da hun søgte førtidspension. Hendes plan var at arbejde, til hun blev 65 år. Hun har ikke søgt efterløn. Hun har ikke fået udbetalt sin alderspension. Hun vil få udbetalt kr. før skat om året. Hun fik udbetalt invalidepension fra PenSam samtidig med, at hun fik førtidspen- SlOn. B C Sal{s.fremstilling c medhjælper ; '::!) ne (, der er født den., blev pr. 2. januar 1986 ansat som. Ved brev af9. juli 2010 opsagde 1) fra hans stilling som teknisk servicemedarbejder til fratræden den 31. januar var tilmeldt jobcentret fra den I. februar til den l. marts Det fremgår af hans jobsøgningsskema, at han i februar 2011 søgte 7 stillinger. Ved ansøgning dateret den 3. februar 2011 søgte (_ om at gå på efterløn pr. l. marts Han gik herefter på efterløn pr. l. marts Der er fremlagt 6-måneders erklæringer for perioderne 21. februar til20. marts 2011, 21. marts til 17. april2011, I 8. april til 23. oktober 201 l, 24. oktober 201 I til22. april2012 og 23. april til21. oktober (_ krav er- ifølge påstandsdokumentet - opgjort således: Løn: Pension 12,85 %: Samlet månedsløn: ,15 kr kr ,41 kr. Fratræde1sesgodtgørelse, 3 måneders løn: Godtgørelse i henhold til forske1sbehandlingsloven: I alt: ,23 kr kr ,23 kr.

9 -9 - Forkfarin f!.l har forklaret, at han ikke søgte arbejde i opsigelsesperioden. Efter at han var fratrådt, søgte han nyt arbejde, men fik hver gang afslag på grund 8: at han har problemer med sin ryg. Det fremlagte jobsøgningsskema viser de stillinger, som han har søgt. Han skulle søge job for at bevare tilknytningen til jobcentret og for at få dagpenge. Han valgte at gå på efterløn pr. l. marts Han ville gerne være fortsat på arbejdsmarkedet og havde ikke forud for opsigelsen overvejet at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Han har ikke haft lønnet arbejde, mens han har været på efterløn. Han har derimod udført frivilligt, ulønnet arbejde. Han modtager månedligt kr. brutto fra sin alderspension. B SagsfremstillinK i dagolejer i. r nej E der er født den blev den l. april 1992 ansat som. Ved brev 21. juli 2009 opsagde F 1 fra hendes stilling som dagplejer til fratræden pr. 31. januar. ' Ved ansøgning dateret den 14. januar 2010 søgte E om at gå på efterløn pr. l. februar E. t gik herefter på efterløn pr. l. februar Af efterlønskort for perioden 25. januar til21. februar 2010 fremgår, at E. perioden havde en arbejdsindtægt på 62 5 kr. for 5 timers lønarbejde. M efterlønskort for perioden 22. marts til18. april201 O fremgår endvidere en arbejdsindtægt på 12 5 kr. for 5 timers lønarbejde. Der er fremlagt 6-månederserklæring for perioden 20. september til 24. oktober 20 l O. E. har ikke fået udbetalt sin arbejdsgiverbe talte alderspension. krav er opgjort således: Løn: Pension 13,65 % af21.800,92 kr.: Samlet månedsløn: ,92 kr kr ,35 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 2 måneders løn: kr.

10 -lo- Forklaring har forklaret, at hendes arbejde som dagplejer var fysisk hårdt. Hun søgte ikke andet arbejde i opsigelsesperioden, idet hun håbede, at hendes ansættelse ville blive forlænget. Ca. to måneder efter, at hun var fratrådt, ringede kommunen og spurgte, om hun ville genansættes. Det ønskede hun imidlertid ikke, idet hun så skulle starte op med 4 nye helt små børn, og idet hendes hj em i så fald skulle indrettes hertil på ny. Hun søgte herefter et andet arbejde. I februar 20 l O har hun arbejdet i to dage på en cafe hos en bekendt, men da hun har problemer med sine fln.gre, var det ikke et egnet arbejde. Hun søgte også forefaldende arbejde hos en frilandsgartner, som hun kendte. Hun havde regnet med at blive på arbejdsmarkedet, indtil hun blev 65 år. Hun valgte at gå på efterløn, idet hun kunne søge arbejde ved siden af efterlønnen. Det lykkedes hende imidlertid ikke at få et arbejde. Hun har ikke fået sin alderspension udbetalt. B (;- Sagsfremstilling G-, der er født den soci l- og sundhedshjælper i 1\-\ \-t G-, blev den 26. juli 1993 ansat som :. Ved brev af 22. november 2010 opsagde til fratræden den 31. maj 20 Il på grund af sygefravær, idet hun havde været sygemeldt siden den 21. februar 2010, dog i perioder på nedsat tj eneste. Der blev den 8. marts 2011 afholdt forhandling med FOA. Af referatet fremgår, at H :var opmærksom på, at der var afsagt en EU-dom vedrørende udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, som er fyldt 60 år, men kommunen var ikke indstillet på at udbetale en godtgørelse under henvisning til, at der efter kommunens opfattelse var tale om en sagligt begrundet opsigelse. meldte sig ledig fra den l. juni 2011 og modtog dagpenge. Der er fremlagt 3 ansøgninger, som G-! har sendt efter sin fratræden. har ikke fået udbetalt sin arbejdsgiverbetalte alderspension. påstand om, at skal betale kr. med procesrente, udgør et krav om godtgørelse i henhold til fo rskelsbehandlingsloven. Der var i stævningen oprindelig rej st krav om såvel fratrædelsesgodtgørelse som godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Det var i stævningen oplyst, at hun på fratrædelsestidspunktet

11 havde fået udbetalt sin alderspension. I replikken oplystes det, at & ikke havde fået udbetalt sin alderspension. Forud for afgivelsen af duplik betalte t\ det fremsatte krav på fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens 2 a, således at sagen herefter alene angår godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. B I Sagsfremstillinf! I der er født den blev den 15. marts 1993 ansat som social- og Ved ansøgning dateret den 7. oktober 20 l O søgte r om at gå på efterløn pr. l. november I gik herefter på efterløn pr. l. november I 1 blev med virkning fra den l. januar 20 Il ansat som tilkaldevikar ved center. I perioden l. januar til l. oktober 2011 arbejdede hun 51 6 timer ved sundhedsassistent i det daværende Amt. Ved brev af29. april20 10 fra Psykiatrien i Region Syddanmark blev.l. opsagt til.fratræden den 31. oktober Det er i brevet anført, at.l. ikke var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven, da hun ved sin fratræden ville kunne oppebære en alderspension fra arbejdsgiver. Pleje Piejecenter. I perioden l. oktober til l. december 2011 arbejdede hun 121 timer på plejecenteret. I krav er opgjort således: Løn: Pension 12,60 % af ,58 kr.: Samlet månedsløn: ,58 kr kr ,7 6 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 2 måneders løn: Godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven: I alt: ,52 kr ,00 kr kr. Forklaring '1:... har forklaret, at hun efter opsigelsen forgæves søgte arbejde. Da hun ikke kunne finde et arbejde, valgte hun at gå på efterløn pr. l. november 20 l O, idet hun kunne

12 -12 - arbejde ved siden af efterlønnen. I perioden november 20 l O til januar 2011 forsøgte hun at arbejde via vikarbureauet ActivCare, der imidlertid ikke kunne tilbyde hende ret mange timer. Hun har alene haft en vagt på 8 timer. Hun blev pr. l. januar 2011 ansat som tilkaldevikar på Plejecenter. Nogle gange bliver hun tilkaldt samme morgen, andre gange med flere dages varsel. Hun har ikke søgt fuldtidsjob, mens hun har været på efterløn. Hun har i 2011 og 2012 arbejdet ca. 600 timer årligt. Hun har siden juli 2012 været folkepensionist og arbejder stadig som vikar. Forud for opsigelsen havde hun ikke haft overvejelser om at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, men havde tværtimod planlagt at fortsætte. Efter at hun blev folkepensionist, har hun fået udbetalinger fra alderspensionsordningen. Hun modtager kr. netto svarende til kr. brutto om måneden. B K Sagsfremstilling, der er født den, blev den 17. juni 1982 ansat i : K L. Den 13. oktober 2010 blev der afholdt en individuel samtale, hvor K fik meddelelse om, at hun var indstillet til uansøgt afsked. k. var på daværende tidspunkt l'lnsat som distriktsleder ved Plejeområde Syd. Den 14. oktober 2010 fremsendte L,. anført, at k et høringsbrev om påtænkt afskedigelse til K. Det er i brevet ville være berettiget til at få udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. hvis det blev besluttet at afskedige hende. L tilbød i brevet K at blive tilknyttet kommunens jobbank i opsigelsesperioden. Ved brev af21. oktober 2010 meddelte FOA L, at K ikke ønskede at blive omfattet af tilbuddet om at stå i jobbanken. Ved brev af2 8. oktober 2010 blev \( opsagt til fratræden den 30. april2011. \( blev fritstillet i opsigelsesperioden. I brevet beklagede kommunen, at berettigelsen af den i høringsbrevet omtalte fratrædelsesgodtgørelse afventede en afgørelse fra Vestre Landsret, og at kommunen p.t. ikke kunne udbetale godtgørelsen. I brev af 13. april 2011 til L fastholdt FOA, at K var berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn og anførte i den forbindelse, at K ikke på noget tidspunkt havde givet udtryk for, at hun ønskede at gå på pension, og at hun ville gøre, hvad hun kunne for at forblive på arbejdsmarkedet. Ved brev af2.

13 maj 2011 meddelte L FOA, at spørgsmålet om fratrædelsesgodtgørelse fortsat afventede afgørelse fra Vestre Landsret. tilmeldte sig arbejdsformidlingen den 29. maj Det fremgår af etjobsøgningsskema, at i perioden 13. juni 2011 ti110. august 2011 søgte 11 stillinger. Den 19. september 2011 gik hun på efterløn. Der er fremlagt 6-månederserklæriger for perioden 24. oktober 2011 til22. april2012 og perioden 23. april2012 til21. oktober krav er opgjort således: Løn: Pension 16,00% af33.429,59 kr.: Samlet månedsløn: ,59 kr kr ,32 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 3 måneders løn: Godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven: I alt: ,96 kr kr kr. Forklaring k har forklaret, at hun i sin opsigelsesperiode søgte arbejde på den måde, at hun flere steder forhørte sig om muligheden for ansættelse, herunder på et vikarbureau. Det var vigtigt for hende at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Hun havde planlagt at gå på pension, når hun blev 65 år. Hun ønskede ikke at blive tilmeldt kommunens jobbank, da hun ikke mente, at der her var jobtilbud til hende, idet hun lige var blevet afskediget sammen med mange andre. Hun mente, at hun kunne finde et job uden for kommunen. Hun søgte jobs i løbet af de 4 Y2 måned, hvor hun var ledig. Hun gik på efterløn, da hun ellers skulle i jobtræning, hvilket hun ikke ønskede. Siden hun blev folkepensionist, har hun månedligt fået udbetalt l kr. efter skat fra pensionsordningen. B-0600-J 2 \---\, Sagsfremstilling \-.\.jer er født den. sonale ved. N ', blev i 1996 ansat som ikke uddannet per. Den 16. juli 2009

14 blev t---\ sygemeldt. Der blev afholdt en sygesamtale den 27. juli 2009, og den 4. august 2009 blev der fremlagt en lægeerklæring, hvor M blev sygemeldt i yderli ere 3 måneder. Ved brev af 28. august 2009 opsagde N 1 med 5 måneders varsel til fratræden pr. den 31. januar 201 O. Den 29. oktober blev der afholdt forhandling mellem FOA og N det FOA havde gjort indsigelse mod beregningen af opsigelsesvarslet og fremsat krav om fratrædelsesgodtgørelse. På mødet opnåedes der enighed om at forlænge opsigelsesvarslet til 6 måneder, således at M :kulle fratræde ved udganrzen af februar 201 0, og kravet på fratrædelsesgodtgørelse blev frafaldet, idet : ""' berettiget til at modtage alderspension. Af forhandlingsreferatet fra forhandlingen den 29. oktober fremgår: "Forhandling vedr. t-\ har opsagt t\. fra hendes stilling som ikke-uddannet personale ved Den integrerede Pleje i Ubby-Jerslev med 5 måneders varsel til fratrædelse pr. 31. januar 20 l O. FOA- Fag og Arbejde har i brev af 8. september 2009 indgivet indsigelse mod beregningen af opsigelsesvarslet samt krav om fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærlovens 2a. FOA - Fag og Arbejde gør krav på et opsigelsesvarsel på 6 måneder+ l måneds fratrædelsesgodtgørelse, jf. funktionærlovens 2a. Krav om l måneds fratrædelsesgodtgørelse frafaldes idet PJ oppebærer arbejdsmarkedspension fra pensionskasse og er derfor ikke berettiget til fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærlovens 2a. N. har været ansat på månedsløn fra l. oktober Det aftales, at M opsiges med 6 måneders varsel- så M ophører pr. 28. februar 201 O. Sagen er herved fuldt og endeligt afsluttet og parterne har ingen yderligere krav på hinanden, hverken ansættelsesretligt, forvaltningsretligt m.m." Efter sin fratræden var H fortsat sygemeldt og modtog sygedagpenge i perioden l. marts 2010 til den IB.juli Ved ansøgning dateret den 20.juli 2010 søgte H om at gå på efterløn pr. den 23. august Hun overgik herefter til efterløn den 23. august 'tv\ har ikke fået udbetalt sin arbejdsgiverbet te alderspension fra PenSam. Der er fremlagt 6-månederserklæringer for perioden 19. april 20 l O til 21. oktober 2012.

15 -15- FOA rejste den 21. december 2010 og 22. juni 2011 krav om fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2 a. Der blev den 29. juni 2011 afholdt forhandling mellem FOA og l N hvor der blev indgået en suspensionsaftale, hvorefter ikke allerede indtrådt forældelse blev suspenderet i forhold til krav om efterbetaling af fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2 a. H, krav er opgjort således: Løn: Pension 12,60% af ,67 kr.: Samlet månedsløn: ,67 kr kr ,86 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, l måneds løn: kr. Forklaring N 11 har. forklaret, at hun var ansat i plejeafdelingen i N Hun har haft flre arbejdsskader, men var på fuld tid. Hun var sygemeldt, da hun atrådte ved udgangen af februar Hun var fortsat sygemeldt efter udløbet af opsigelsesperioden og modtog sygedagpenge frem til den 18.juli Fra den lb. juli 2010 gik hun på ferie og umiddelbart herefter på efterløn. Hun har været i arbejdsprøvning i tandplejen i et halvt år. Konklusionen herpå var, at hun ikke kunne bestride et 37 timers job. Hun ville gerne blive på arbejdsmarkedet. Hun ville gerne have noget lettere arbejde, men hun har ikke søgt noget. Hun har ikke fået udbetalt sin alderspension. B , 0 Sagsfremstill in o faglærer ved e, der er født der.. p til fratræden den 31. maj Efter sin fratræden gik,_., blev den 1. juni 1997 ansat som Den 26. november 20 I O blev han afskediget,. o på efterløn. Ved brev af 9. juni 2011 rejste Uddannelsesforbundet under henvisning til EU-Domstolens afgørelse af 12. oktober 20 l O krav over for p - om fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2 a. Ved brev af 17. juni meddelte p at det ikke kunne udbetale fratrædelsesgodtgørelse i hen-

16 -16- hold til den anviste paragraf i funktionærloven og henviste til, at O var ansat i henhold til ansættelsesbekendtgørelsens 25, der ikke var ændret sidr-n Ved brev af23. juni 2011 meddelte 1 P r, at forbundet var enig i, at 1- () - 1 var ansat i henhold til ansættelsesbekendtgørelsen, men fastholdt, at o var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. O påstand om, at P r skal betale kr. med procesrente, udgør krav om godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven. - O remsatte i stævningen krav om betaling af såvel fratrædelsesgodtgørelse som godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven. Efter afgivelse af svarskrift med påstand om frifindelse hat - ' P.r den 21. maj 2012 udbetalt fratrædelsesgodtgørelse og efterfølgende den 20. juli 2012 renter heraf til - O B Sagsfremstilling der er født den, blev den l. august 1996 ansat som faglærer ved p. Den 26. november 20 l O blev hun afskediget til fratræden den 31. maj 20 Il. Efter sin fratræden me ldte Q. sig ledig og modtog dagpenge. Hun fik ikke udbetalt sin alderspension. har efterføl- Q gende haft ansættelse hos f) r i 3 tidsbegrænsede stillinger som timelærer i perioderne 10. august-16. september2011, 17. oktober-16. december2011 og 16. januar-6. december Ved brev af23. juni 2011 rejste Uddannelsesforbundet under henvisning til EU Domstolens afgørelse af 12. oktober 20 l O krav over for _ om fratrædelsesgodtgørelse i henhold til ansættelsesbekendtgørelse nr. 101 af l. februar ( S påstand om, at p skal betale kr. med procesrente, udgør krav om godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven., fremsatte i stævningen krav om betaling af såvel fratrædelsesgodtgørelse som godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven. Efter afgivelse af svarskrift med

17 17 - påstand om frifindelse har den 21. maj 2012 udbetalt fta trædelsesgodtgørelse og efterfølgende den 20. juli 2012 renter heraf til: B L R., Saf{sjremstilling - der er født den., blev den l. juni 1989 ansat som hjemmehjælper i "!, Den 18. januar 2005 blev sygemeldt, og den 8. marts 2005 meddelte hun, at hun grundet sin sygdom ikke ville være i stand til at vende tilbage til sit arbejde. Ved hrev af22. marts 2005 meddelte., -,5, at S \ agtede at afskedige hende med den begrundelse, at hun havde meddelt, at hun på grund af sygdom ikke havde mulighed for at vende tilbage til sit arbejde. Den 30. marts 2005 anmodede _ - om en varighedserklæring fra hendes læge. I lægens - udtalelse af 4. april2005 er anført, at - _ 'l forventedes sygemeldt fremover, og at lægen havde anbefalet hende pension. Ved brev af 12. april2005 opsagde 0 R../ til fratræden den 31. oktober Sideløbende med rs- > fratræden blev der indledt en sag om fleksjob.. blev visiteret til fleksjob den 31. december 2005, tilmeldt fleksyl. S delsesordningen fra den l. januar og overgik til fleksydelse pr. l. april Af Ar bejdsdirektoratet, Fleksydelseskontorets afgørelse af30. januar 2006 til fremgår: "Vi har behandlet Deres tilmelding til fleksydelsesordningen og har truffet føl g ende Afgørelse Deres anciennitet i fleksydelsesordningen pr. l. januar er 25 år og 2 måneder. Det betyder, at De den 1. april kan opfylde kravet om sammenlagt mindst 25 års anciennitet inden for de sidste 30 år for at få fleksydelse. Begrundelse Da De blev visiteret til fleksjob den 31. december 2005, er De tilmeldt fleksy delsesordningen fra l. januar 200 6, jf. 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. l 054 af 4. november 2005 af lov om fleksydelse.

18 - 18- Det fremgår af 15, stk. l i lov om fleksydelse, at man tidligst kan overgå til fleksydelse 3 måneder efter tilmelding til fleksydelsesordningen. Da De er tilmeldt fleksydelsesordningen fra l. januar 2006 betyder det, at De tidligst vil kuiule overgå den l. april 2006." har ikke haft fleksjob eller andet arbejde efter sin fratræden. :alderspension kom til udbetaling den 7. oktober fz's krav er opgjort således: Løn: Pension 12,60% af ,85 kr. Samlet månedsløn: ,85 kr kr ,58 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 2 måneders løn: kr. Forklaring har forklaret, at hun ar haft diabetes i over 50 år. I året før opsigelsen fik hun problemer hermed og var sygemeldt i en lang periode. Hendes læge mente, at hun skulle på pension, hvilket ikke blev til noget. Hun har ikke haft arbejde efter opsigelsen. Hun har været i fleksjob i en måned på Plejehjem med henblik på at opnå fleksydelse. Hun har ikke søgt andet arbejde, da hun ikke kunne arbejde. Hun fik udbetalt sin alderspension, da hun blev 65 år. Hun husker ikke den præcise størrelse af pensionen. B Sagsfremstilling l, specialarbejder ved der er født den. blev den l. januar'1991 ansat som - i det tidligere Fyns Amt. Som led i strukturreformen ophørte amtet i 2006, hvorefter. fortsatte sin ansættelse ved - 13 f 20 l O. Efter afholdelse af nogle sygefraværssamtaler fremsendte - januar høringsbrev til : l med meddelelse om, at B J:) havde til hensigt at opsige ham på grund af sygdom. 3F anmodede herefter om forhandling, der blev

19 - 19- afholdt den 15. februar Der var uenighed. mellem parterne om retten til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, og der blev indgået en suspensionsaftale vedrørende et eventuelt krav på fratrædelsesgodtgørelse. Ved brev af 16. februar 2011 opsagde l J3 T ned virkning fra den l. september Efter sin fratræden var. J - brev af 3. november 2011 fremsatte 3 F over for - J3 måneders fratrædelsesgodtgørelse til fortsat sygemeldt og modtog sygedagpenge. Ved krav om betaling af 3 l. 3F anførte i brevet bl.a., at f var på sygedagpenge og afventede operation, samt at han efter operationen --- forventede at være jobsøgende. Det er oplyst, at l er blevet opereret i ryggen og har fået nye hofter, samt at han har gået til omfattende genoptræning. Det er endvidere oplyst, at T perioden S. november ti130. november 2012 har været i arbejdsprøvning hos virksomheden - en indstilling til fleksjob., og at der efter endt arbejdsprøvning er indsendt laav er opgjort således: Samlet månedsløn inkl. pension: ,17 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 3 måneders løn: Godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven: I alt: ,51 kr ,00 kr kr. Forklaring. J nar forklaret, at han var sygemeldt i perioden op til opsigelsen på grund af en rygskade, som han havde pådraget sig ved hækklipning på arbejdet. Han var fortsat sygemeldt efter opsigelsen. Han er den 20. december 2012 blevet bevilget fleksjob. Forud herfor var han i arbejdspr vning hos ' Han havde forud for opsigelsen planlagt at blive på arbejdsmarkedet, til han blev 65 år. Han har aktuelt ikke fundet et fleksjob, men det er hans intention at blive på arbejdsmarkedet. Han har ikke fået udbetalt sin alderspension. B Sagsfremstilling

20 -20- plejer ved. ' der er født den blev den l. juni 1995 ansat som l. Ved brev af 16. december 20 l O fra \( ble' - LA..., -.afskediget til fratræden den 30. juni anførte i brevet, at da - var berettiget til at oppebære arbejdsgiverbetalt pension på fratrædelsestidspunktet, havde hun med den aktuelle retsstilling ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a. Det oplystes endvidere, at der verserede sager ved domstolene om adgangen til godtgørelse efter 2 a ved fratræden efter det fyldte 60. år, og at regionen ville respektere udfaldet af en endelig afgørelse. Ved ansøgning dateret den 6. juni 2011 søgte _ - - pr. l. juli 2011, og hun gik herefter på efterløn pr. l. juli om at gå på efterløn 't {) har. ikke søgt andet arbejde, efter at hun gik på efterløn. Den l. august 2011 kom den arbejdsgiverbetalte alderspension til udbetaling. le's krav er opgjort således: Løn: Pension 12,60% af ,11 kr.: Samlet månedsløn: ,11 kr kr ,66 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 2 måneders løn: Godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven: I alt: ,32 kr ,00 kr ,32 kr. Forklaring t te, har forklaret, at hun havde haft lungebetændelse tre gange op til opsigelsen. Hun var sygemeldt i hele opsigelsesperioden. Hun valgte at gå på efterløn, idet hun følte sig meget "vraget". Hun havde håbet på at få sit 40 års jubilæum med. Hun havde ikke forud for opsigelsen planlagt, hvor længe hun ville blive på arbejdsmarkedet. Hun har ikke søgt andet arbejde, da hun skulle bruge tid på at rekreere sig. Hun får fra alderspensionen udbetalt kr. månedligt. Hun ved ikke, hvorfor hun først fik udbetalt pension l måned efter, at hun gik på efterløn. B

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ANSÆTTELSESRET

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og tjenestemand er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere