A (advokat Peter Breum)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A (advokat Peter Breum)"

Transkript

1 f ( B C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for C- (advokat Peter Breurn) mod (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for E (advokat Peter Breum)

2 ... l ' mod F (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for & (advokat Peter Breum) mod H (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA - Fag og Arbejde som mandatar for r (advokat Peter Breum) mod J (advokat Morten umcn) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for K (advokat Peter Breum) mod L (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for H (advokat Peter Breum) mod N (advokat Jørgen Vinding)

3 afd. nr. B : LC og Uddannelsesforbundet som mandatar for o (advokat Peter Breum) mod f' (advokat Mette Klingsten) 4. afd. nr. B : LC og Uddannelsesforbundet som mandatar for Q (advokat Peter Breum) mod (advokat Mette Klingsten) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for R (advokat Peter Breum) mod s (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : 1F_ FaaJigt Fælles Forbund som mandatar for.,-- (advokat Peter Breum) mod (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA - Fag og Arbej de som mandatar for

4 -4- u (advokat Peter Breum) mod (advokat Morten Ulrich) 4. afd. nr. B : 3F, Fagligt Fælles Forbund som mandatar for x (advokat Peter Breum) mod (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA - Fag og Arbejde som mandatar for y (advokat Peter Breum) mod (advokat Jørgen Vinding) Disse sager, der er anlagt ved forskellige byretter, er alle ved kendelser henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. l. Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande: I sagen B , der er anlagt den 25. maj 2011 ved Retten i Odense, har sagsøgeren, FOA - Fag og Arbejde s.m.f..a, nedlagt påstand om, at sagsøgte, 0,tilpligtes til sagsøger at betale ,43 kr. med procesrente fra den 31. maj I sagen B , der er anlagt den 11. august 2011 ved Retten i Svendborg, har sagsøgeren, FOA- Fag og Arbejde s.m. f.. C, nedlagt påstand om, at sagsøg-

5 - 5- te,.:d, tilpligtes til sagsøger at betale ,23 kr. med procesrente af ,23 kr. fra den 31. januar 2011 og af kr. fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 4. oktober 2011 ved Retten i Svendborg, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m.f. E 1, nedlagt påstand om, at sagsøgte, F :, tilpligtes til sagsøger at betale ,70 kr. med procesrente fra den 31. januar I sagen B , der er anlagt den 5. september 2011 ved Retten i Nykøbing Falster, har sagsøgeren, FOA - Fag og Arbejde s.m.f. G, nedlagt påstand om, at sagsøgte, \-\, tilpligtes til sagsøger at betale kr. med procesrente fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 13. juli 2011 ved Retten i Odense, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m.f. I., nedlagt påstand om, at sagsøgte, J, tilpligtes til sagsøger at betale l ,52 kr. med procesrente af ,52 kr. fra den 31. oktober 20 l O samt af kr. fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 29. september 2011 ved Retten i Næstved, har sagsøgeren, FOA - Fag og Arbejde s.m.f. K. nedlagt påstand om, at sagsøgte, L tilpligtes til sagsøger at betale ,96 kr. med procesrente af ,96 kr. fra den 30. april 2011 samt af kr. fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 29. september 2011 ved Retten i Holbæk, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m.f. H, nedlagt påstand om, at sagsøgte, N 28. februar 20 l O. :, tilpligtes til sagsøger at betale ,86 kr. med procesrente fra den I sagen B , der er anlagt den 7. december 20 llved Københavns Byret og efterfølgende overgået til Retten på Frederiksberg, har sagsøgeren, LC og Uddannelses forbundet s.m. f. O, nedlagt påstand om, at sagsøgte,?, tilpligtes til sagsøger at betale kr. med procesrente fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 7. december 2011 ved Københavns Byret og efterfølgende overgået til Retten på Frederiksberg, har sf,lgsøgeren, LC og Uddannelsesforbundet

6 -6- s.m.f. Q. nedlagt påstand om, at sagsøgte,? tilpligtes til sagsøger at betale kr. med procesrente fra sag_ens anhcg. I sagen B , der er anlagt den 4. juli 2011 ved Retten i Odense, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m. f. "R., nedlagt påstand om, at sagsøgte, S 31. oktober , tilpligtes til sagsøger at betale ,16 kr. med procesrente fra den I sagen B , der er anlagt den 29. november 2011 ved Retten i Odense, har sagsøgeren, 3F, Fagligt Fælles Forbund s.m.f. T'. nedlagt påstand om, at sagsøg- ) te, 1J. tilpligtes til sagsøger at betale ,51 kr. med procesrente af ,51 kr. fra den 31. august 2011 samt af kr. fra sagens anlæg. l sagen B , der er anlagt den 16. marts 2012 ved Retten i Næstved, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m.f. U, nedlagt påstand om, at sagsøgte, V., tilpligtes til sagsøger at betale ,32 kr. med procesrente af61.457,32 kr. fra den 30. juni 2011 samt af kr. fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 2. december 2011 ved Retten i Odense, har sagsøgeren, 3F, Fagligt Fælles Forbund s.m.f. )(, nedlagt påstand om, at sagsøgte,, tilpligtes til sagsøger at betale ,40 kr. med procesrente af ,40 kr. fra den 30. april 2011 samt af kr. fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt ved Retten i Roskilde den 22. november 2011, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m.f. Y, nedlagt påstand om, at sagsøgte, 2, tilpligtes til sagsøger at betale ,11 kr. med procesrente af ,11 kr. fra den 31. januar 2011 samt af kr. fra sagens anlæg. De sagsøgte har alle påstået frifindelse. beløb efter landsrettens skøn. har subsidiært påstået frifindelse mod betaling af et mindre Der er enighed mellem parterne om de beløbsmæssige opgørelser af påstandene.

7 -7- Sagsfremstillinger og forklaringer Sagerne drejer sig om, hvorvidt sagsøgerne, der alle er blevet afskediget, og som på fratrædelsestidspunktet var berettiget til at oppebære en arbejdsgiverbetalt alderspension, har krav på fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens 2 a, stk. l, jf. stk. 3, og/eller krav på godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingslovens 7. Der er i landsretten afgivet forklaring af K E', \J Y,R,A,M T c Forklaringerne gengives enkeltvis i forlængelse af sagsfremstillingen vedrørende hver enkelt af sagsøgerne. B A Sagsfremstilling, der er født den, blev den 2. september 1991 ansat som. A sygehjælper i e. Den l. juli 2002 over ik A til ansættelse på fleksjobvilkår. Den 17. november 2004 blev hun sygemeldt og var sygemeldt frem til sin fratræden. Ved afgørelse af Il. oktober 2005 blev A Ikendt førtidspension pr. l. november Ved brev af 16. november 2005 fra c 'J? blev A på grund af sygefravær opsagt fra sin stilling som sygehjælper i fleksjob til fratræden den 31. maj Det er i brevet anført, at der ikke ville ske udbetaling af fratrædelses godtgørelse, da A var fyldt 60 år og dermed var berettiget til alderspension, Efter opsigelsen overgik A til førtidspension. har siden den l. juni 2006 faet udbetalt invalidepension fra PenSam. Hun har ikke modtaget alderspension efter sin fratræden. A har ikke fremsat krav om fratræde!- sesgodtgørelse før i maj A':;, 3 krav er opgjort således: Løn inkl. pension: ,43 kr.

8 -8 - Fratrædelsesgodtgørelse, l måneds løn: kr. Forklaring A har forklaret, at hun havde et fleksjob på grund af en arbejdsskade. Hun arbejdede 12- I 4 timer om ugen. Hun har ikke arbejdet, efter at hun fratrådte, da hun søgte førtidspension. Hendes plan var at arbejde, til hun blev 65 år. Hun har ikke søgt efterløn. Hun har ikke fået udbetalt sin alderspension. Hun vil få udbetalt kr. før skat om året. Hun fik udbetalt invalidepension fra PenSam samtidig med, at hun fik førtidspen- SlOn. B C Sal{s.fremstilling c medhjælper ; '::!) ne (, der er født den., blev pr. 2. januar 1986 ansat som. Ved brev af9. juli 2010 opsagde 1) fra hans stilling som teknisk servicemedarbejder til fratræden den 31. januar var tilmeldt jobcentret fra den I. februar til den l. marts Det fremgår af hans jobsøgningsskema, at han i februar 2011 søgte 7 stillinger. Ved ansøgning dateret den 3. februar 2011 søgte (_ om at gå på efterløn pr. l. marts Han gik herefter på efterløn pr. l. marts Der er fremlagt 6-måneders erklæringer for perioderne 21. februar til20. marts 2011, 21. marts til 17. april2011, I 8. april til 23. oktober 201 l, 24. oktober 201 I til22. april2012 og 23. april til21. oktober (_ krav er- ifølge påstandsdokumentet - opgjort således: Løn: Pension 12,85 %: Samlet månedsløn: ,15 kr kr ,41 kr. Fratræde1sesgodtgørelse, 3 måneders løn: Godtgørelse i henhold til forske1sbehandlingsloven: I alt: ,23 kr kr ,23 kr.

9 -9 - Forkfarin f!.l har forklaret, at han ikke søgte arbejde i opsigelsesperioden. Efter at han var fratrådt, søgte han nyt arbejde, men fik hver gang afslag på grund 8: at han har problemer med sin ryg. Det fremlagte jobsøgningsskema viser de stillinger, som han har søgt. Han skulle søge job for at bevare tilknytningen til jobcentret og for at få dagpenge. Han valgte at gå på efterløn pr. l. marts Han ville gerne være fortsat på arbejdsmarkedet og havde ikke forud for opsigelsen overvejet at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Han har ikke haft lønnet arbejde, mens han har været på efterløn. Han har derimod udført frivilligt, ulønnet arbejde. Han modtager månedligt kr. brutto fra sin alderspension. B SagsfremstillinK i dagolejer i. r nej E der er født den blev den l. april 1992 ansat som. Ved brev 21. juli 2009 opsagde F 1 fra hendes stilling som dagplejer til fratræden pr. 31. januar. ' Ved ansøgning dateret den 14. januar 2010 søgte E om at gå på efterløn pr. l. februar E. t gik herefter på efterløn pr. l. februar Af efterlønskort for perioden 25. januar til21. februar 2010 fremgår, at E. perioden havde en arbejdsindtægt på 62 5 kr. for 5 timers lønarbejde. M efterlønskort for perioden 22. marts til18. april201 O fremgår endvidere en arbejdsindtægt på 12 5 kr. for 5 timers lønarbejde. Der er fremlagt 6-månederserklæring for perioden 20. september til 24. oktober 20 l O. E. har ikke fået udbetalt sin arbejdsgiverbe talte alderspension. krav er opgjort således: Løn: Pension 13,65 % af21.800,92 kr.: Samlet månedsløn: ,92 kr kr ,35 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 2 måneders løn: kr.

10 -lo- Forklaring har forklaret, at hendes arbejde som dagplejer var fysisk hårdt. Hun søgte ikke andet arbejde i opsigelsesperioden, idet hun håbede, at hendes ansættelse ville blive forlænget. Ca. to måneder efter, at hun var fratrådt, ringede kommunen og spurgte, om hun ville genansættes. Det ønskede hun imidlertid ikke, idet hun så skulle starte op med 4 nye helt små børn, og idet hendes hj em i så fald skulle indrettes hertil på ny. Hun søgte herefter et andet arbejde. I februar 20 l O har hun arbejdet i to dage på en cafe hos en bekendt, men da hun har problemer med sine fln.gre, var det ikke et egnet arbejde. Hun søgte også forefaldende arbejde hos en frilandsgartner, som hun kendte. Hun havde regnet med at blive på arbejdsmarkedet, indtil hun blev 65 år. Hun valgte at gå på efterløn, idet hun kunne søge arbejde ved siden af efterlønnen. Det lykkedes hende imidlertid ikke at få et arbejde. Hun har ikke fået sin alderspension udbetalt. B (;- Sagsfremstilling G-, der er født den soci l- og sundhedshjælper i 1\-\ \-t G-, blev den 26. juli 1993 ansat som :. Ved brev af 22. november 2010 opsagde til fratræden den 31. maj 20 Il på grund af sygefravær, idet hun havde været sygemeldt siden den 21. februar 2010, dog i perioder på nedsat tj eneste. Der blev den 8. marts 2011 afholdt forhandling med FOA. Af referatet fremgår, at H :var opmærksom på, at der var afsagt en EU-dom vedrørende udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, som er fyldt 60 år, men kommunen var ikke indstillet på at udbetale en godtgørelse under henvisning til, at der efter kommunens opfattelse var tale om en sagligt begrundet opsigelse. meldte sig ledig fra den l. juni 2011 og modtog dagpenge. Der er fremlagt 3 ansøgninger, som G-! har sendt efter sin fratræden. har ikke fået udbetalt sin arbejdsgiverbetalte alderspension. påstand om, at skal betale kr. med procesrente, udgør et krav om godtgørelse i henhold til fo rskelsbehandlingsloven. Der var i stævningen oprindelig rej st krav om såvel fratrædelsesgodtgørelse som godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Det var i stævningen oplyst, at hun på fratrædelsestidspunktet

11 havde fået udbetalt sin alderspension. I replikken oplystes det, at & ikke havde fået udbetalt sin alderspension. Forud for afgivelsen af duplik betalte t\ det fremsatte krav på fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens 2 a, således at sagen herefter alene angår godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. B I Sagsfremstillinf! I der er født den blev den 15. marts 1993 ansat som social- og Ved ansøgning dateret den 7. oktober 20 l O søgte r om at gå på efterløn pr. l. november I gik herefter på efterløn pr. l. november I 1 blev med virkning fra den l. januar 20 Il ansat som tilkaldevikar ved center. I perioden l. januar til l. oktober 2011 arbejdede hun 51 6 timer ved sundhedsassistent i det daværende Amt. Ved brev af29. april20 10 fra Psykiatrien i Region Syddanmark blev.l. opsagt til.fratræden den 31. oktober Det er i brevet anført, at.l. ikke var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven, da hun ved sin fratræden ville kunne oppebære en alderspension fra arbejdsgiver. Pleje Piejecenter. I perioden l. oktober til l. december 2011 arbejdede hun 121 timer på plejecenteret. I krav er opgjort således: Løn: Pension 12,60 % af ,58 kr.: Samlet månedsløn: ,58 kr kr ,7 6 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 2 måneders løn: Godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven: I alt: ,52 kr ,00 kr kr. Forklaring '1:... har forklaret, at hun efter opsigelsen forgæves søgte arbejde. Da hun ikke kunne finde et arbejde, valgte hun at gå på efterløn pr. l. november 20 l O, idet hun kunne

12 -12 - arbejde ved siden af efterlønnen. I perioden november 20 l O til januar 2011 forsøgte hun at arbejde via vikarbureauet ActivCare, der imidlertid ikke kunne tilbyde hende ret mange timer. Hun har alene haft en vagt på 8 timer. Hun blev pr. l. januar 2011 ansat som tilkaldevikar på Plejecenter. Nogle gange bliver hun tilkaldt samme morgen, andre gange med flere dages varsel. Hun har ikke søgt fuldtidsjob, mens hun har været på efterløn. Hun har i 2011 og 2012 arbejdet ca. 600 timer årligt. Hun har siden juli 2012 været folkepensionist og arbejder stadig som vikar. Forud for opsigelsen havde hun ikke haft overvejelser om at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, men havde tværtimod planlagt at fortsætte. Efter at hun blev folkepensionist, har hun fået udbetalinger fra alderspensionsordningen. Hun modtager kr. netto svarende til kr. brutto om måneden. B K Sagsfremstilling, der er født den, blev den 17. juni 1982 ansat i : K L. Den 13. oktober 2010 blev der afholdt en individuel samtale, hvor K fik meddelelse om, at hun var indstillet til uansøgt afsked. k. var på daværende tidspunkt l'lnsat som distriktsleder ved Plejeområde Syd. Den 14. oktober 2010 fremsendte L,. anført, at k et høringsbrev om påtænkt afskedigelse til K. Det er i brevet ville være berettiget til at få udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. hvis det blev besluttet at afskedige hende. L tilbød i brevet K at blive tilknyttet kommunens jobbank i opsigelsesperioden. Ved brev af21. oktober 2010 meddelte FOA L, at K ikke ønskede at blive omfattet af tilbuddet om at stå i jobbanken. Ved brev af2 8. oktober 2010 blev \( opsagt til fratræden den 30. april2011. \( blev fritstillet i opsigelsesperioden. I brevet beklagede kommunen, at berettigelsen af den i høringsbrevet omtalte fratrædelsesgodtgørelse afventede en afgørelse fra Vestre Landsret, og at kommunen p.t. ikke kunne udbetale godtgørelsen. I brev af 13. april 2011 til L fastholdt FOA, at K var berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn og anførte i den forbindelse, at K ikke på noget tidspunkt havde givet udtryk for, at hun ønskede at gå på pension, og at hun ville gøre, hvad hun kunne for at forblive på arbejdsmarkedet. Ved brev af2.

13 maj 2011 meddelte L FOA, at spørgsmålet om fratrædelsesgodtgørelse fortsat afventede afgørelse fra Vestre Landsret. tilmeldte sig arbejdsformidlingen den 29. maj Det fremgår af etjobsøgningsskema, at i perioden 13. juni 2011 ti110. august 2011 søgte 11 stillinger. Den 19. september 2011 gik hun på efterløn. Der er fremlagt 6-månederserklæriger for perioden 24. oktober 2011 til22. april2012 og perioden 23. april2012 til21. oktober krav er opgjort således: Løn: Pension 16,00% af33.429,59 kr.: Samlet månedsløn: ,59 kr kr ,32 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 3 måneders løn: Godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven: I alt: ,96 kr kr kr. Forklaring k har forklaret, at hun i sin opsigelsesperiode søgte arbejde på den måde, at hun flere steder forhørte sig om muligheden for ansættelse, herunder på et vikarbureau. Det var vigtigt for hende at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Hun havde planlagt at gå på pension, når hun blev 65 år. Hun ønskede ikke at blive tilmeldt kommunens jobbank, da hun ikke mente, at der her var jobtilbud til hende, idet hun lige var blevet afskediget sammen med mange andre. Hun mente, at hun kunne finde et job uden for kommunen. Hun søgte jobs i løbet af de 4 Y2 måned, hvor hun var ledig. Hun gik på efterløn, da hun ellers skulle i jobtræning, hvilket hun ikke ønskede. Siden hun blev folkepensionist, har hun månedligt fået udbetalt l kr. efter skat fra pensionsordningen. B-0600-J 2 \---\, Sagsfremstilling \-.\.jer er født den. sonale ved. N ', blev i 1996 ansat som ikke uddannet per. Den 16. juli 2009

14 blev t---\ sygemeldt. Der blev afholdt en sygesamtale den 27. juli 2009, og den 4. august 2009 blev der fremlagt en lægeerklæring, hvor M blev sygemeldt i yderli ere 3 måneder. Ved brev af 28. august 2009 opsagde N 1 med 5 måneders varsel til fratræden pr. den 31. januar 201 O. Den 29. oktober blev der afholdt forhandling mellem FOA og N det FOA havde gjort indsigelse mod beregningen af opsigelsesvarslet og fremsat krav om fratrædelsesgodtgørelse. På mødet opnåedes der enighed om at forlænge opsigelsesvarslet til 6 måneder, således at M :kulle fratræde ved udganrzen af februar 201 0, og kravet på fratrædelsesgodtgørelse blev frafaldet, idet : ""' berettiget til at modtage alderspension. Af forhandlingsreferatet fra forhandlingen den 29. oktober fremgår: "Forhandling vedr. t-\ har opsagt t\. fra hendes stilling som ikke-uddannet personale ved Den integrerede Pleje i Ubby-Jerslev med 5 måneders varsel til fratrædelse pr. 31. januar 20 l O. FOA- Fag og Arbejde har i brev af 8. september 2009 indgivet indsigelse mod beregningen af opsigelsesvarslet samt krav om fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærlovens 2a. FOA - Fag og Arbejde gør krav på et opsigelsesvarsel på 6 måneder+ l måneds fratrædelsesgodtgørelse, jf. funktionærlovens 2a. Krav om l måneds fratrædelsesgodtgørelse frafaldes idet PJ oppebærer arbejdsmarkedspension fra pensionskasse og er derfor ikke berettiget til fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærlovens 2a. N. har været ansat på månedsløn fra l. oktober Det aftales, at M opsiges med 6 måneders varsel- så M ophører pr. 28. februar 201 O. Sagen er herved fuldt og endeligt afsluttet og parterne har ingen yderligere krav på hinanden, hverken ansættelsesretligt, forvaltningsretligt m.m." Efter sin fratræden var H fortsat sygemeldt og modtog sygedagpenge i perioden l. marts 2010 til den IB.juli Ved ansøgning dateret den 20.juli 2010 søgte H om at gå på efterløn pr. den 23. august Hun overgik herefter til efterløn den 23. august 'tv\ har ikke fået udbetalt sin arbejdsgiverbet te alderspension fra PenSam. Der er fremlagt 6-månederserklæringer for perioden 19. april 20 l O til 21. oktober 2012.

15 -15- FOA rejste den 21. december 2010 og 22. juni 2011 krav om fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2 a. Der blev den 29. juni 2011 afholdt forhandling mellem FOA og l N hvor der blev indgået en suspensionsaftale, hvorefter ikke allerede indtrådt forældelse blev suspenderet i forhold til krav om efterbetaling af fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2 a. H, krav er opgjort således: Løn: Pension 12,60% af ,67 kr.: Samlet månedsløn: ,67 kr kr ,86 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, l måneds løn: kr. Forklaring N 11 har. forklaret, at hun var ansat i plejeafdelingen i N Hun har haft flre arbejdsskader, men var på fuld tid. Hun var sygemeldt, da hun atrådte ved udgangen af februar Hun var fortsat sygemeldt efter udløbet af opsigelsesperioden og modtog sygedagpenge frem til den 18.juli Fra den lb. juli 2010 gik hun på ferie og umiddelbart herefter på efterløn. Hun har været i arbejdsprøvning i tandplejen i et halvt år. Konklusionen herpå var, at hun ikke kunne bestride et 37 timers job. Hun ville gerne blive på arbejdsmarkedet. Hun ville gerne have noget lettere arbejde, men hun har ikke søgt noget. Hun har ikke fået udbetalt sin alderspension. B , 0 Sagsfremstill in o faglærer ved e, der er født der.. p til fratræden den 31. maj Efter sin fratræden gik,_., blev den 1. juni 1997 ansat som Den 26. november 20 I O blev han afskediget,. o på efterløn. Ved brev af 9. juni 2011 rejste Uddannelsesforbundet under henvisning til EU-Domstolens afgørelse af 12. oktober 20 l O krav over for p - om fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2 a. Ved brev af 17. juni meddelte p at det ikke kunne udbetale fratrædelsesgodtgørelse i hen-

16 -16- hold til den anviste paragraf i funktionærloven og henviste til, at O var ansat i henhold til ansættelsesbekendtgørelsens 25, der ikke var ændret sidr-n Ved brev af23. juni 2011 meddelte 1 P r, at forbundet var enig i, at 1- () - 1 var ansat i henhold til ansættelsesbekendtgørelsen, men fastholdt, at o var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. O påstand om, at P r skal betale kr. med procesrente, udgør krav om godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven. - O remsatte i stævningen krav om betaling af såvel fratrædelsesgodtgørelse som godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven. Efter afgivelse af svarskrift med påstand om frifindelse hat - ' P.r den 21. maj 2012 udbetalt fratrædelsesgodtgørelse og efterfølgende den 20. juli 2012 renter heraf til - O B Sagsfremstilling der er født den, blev den l. august 1996 ansat som faglærer ved p. Den 26. november 20 l O blev hun afskediget til fratræden den 31. maj 20 Il. Efter sin fratræden me ldte Q. sig ledig og modtog dagpenge. Hun fik ikke udbetalt sin alderspension. har efterføl- Q gende haft ansættelse hos f) r i 3 tidsbegrænsede stillinger som timelærer i perioderne 10. august-16. september2011, 17. oktober-16. december2011 og 16. januar-6. december Ved brev af23. juni 2011 rejste Uddannelsesforbundet under henvisning til EU Domstolens afgørelse af 12. oktober 20 l O krav over for _ om fratrædelsesgodtgørelse i henhold til ansættelsesbekendtgørelse nr. 101 af l. februar ( S påstand om, at p skal betale kr. med procesrente, udgør krav om godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven., fremsatte i stævningen krav om betaling af såvel fratrædelsesgodtgørelse som godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven. Efter afgivelse af svarskrift med

17 17 - påstand om frifindelse har den 21. maj 2012 udbetalt fta trædelsesgodtgørelse og efterfølgende den 20. juli 2012 renter heraf til: B L R., Saf{sjremstilling - der er født den., blev den l. juni 1989 ansat som hjemmehjælper i "!, Den 18. januar 2005 blev sygemeldt, og den 8. marts 2005 meddelte hun, at hun grundet sin sygdom ikke ville være i stand til at vende tilbage til sit arbejde. Ved hrev af22. marts 2005 meddelte., -,5, at S \ agtede at afskedige hende med den begrundelse, at hun havde meddelt, at hun på grund af sygdom ikke havde mulighed for at vende tilbage til sit arbejde. Den 30. marts 2005 anmodede _ - om en varighedserklæring fra hendes læge. I lægens - udtalelse af 4. april2005 er anført, at - _ 'l forventedes sygemeldt fremover, og at lægen havde anbefalet hende pension. Ved brev af 12. april2005 opsagde 0 R../ til fratræden den 31. oktober Sideløbende med rs- > fratræden blev der indledt en sag om fleksjob.. blev visiteret til fleksjob den 31. december 2005, tilmeldt fleksyl. S delsesordningen fra den l. januar og overgik til fleksydelse pr. l. april Af Ar bejdsdirektoratet, Fleksydelseskontorets afgørelse af30. januar 2006 til fremgår: "Vi har behandlet Deres tilmelding til fleksydelsesordningen og har truffet føl g ende Afgørelse Deres anciennitet i fleksydelsesordningen pr. l. januar er 25 år og 2 måneder. Det betyder, at De den 1. april kan opfylde kravet om sammenlagt mindst 25 års anciennitet inden for de sidste 30 år for at få fleksydelse. Begrundelse Da De blev visiteret til fleksjob den 31. december 2005, er De tilmeldt fleksy delsesordningen fra l. januar 200 6, jf. 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. l 054 af 4. november 2005 af lov om fleksydelse.

18 - 18- Det fremgår af 15, stk. l i lov om fleksydelse, at man tidligst kan overgå til fleksydelse 3 måneder efter tilmelding til fleksydelsesordningen. Da De er tilmeldt fleksydelsesordningen fra l. januar 2006 betyder det, at De tidligst vil kuiule overgå den l. april 2006." har ikke haft fleksjob eller andet arbejde efter sin fratræden. :alderspension kom til udbetaling den 7. oktober fz's krav er opgjort således: Løn: Pension 12,60% af ,85 kr. Samlet månedsløn: ,85 kr kr ,58 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 2 måneders løn: kr. Forklaring har forklaret, at hun ar haft diabetes i over 50 år. I året før opsigelsen fik hun problemer hermed og var sygemeldt i en lang periode. Hendes læge mente, at hun skulle på pension, hvilket ikke blev til noget. Hun har ikke haft arbejde efter opsigelsen. Hun har været i fleksjob i en måned på Plejehjem med henblik på at opnå fleksydelse. Hun har ikke søgt andet arbejde, da hun ikke kunne arbejde. Hun fik udbetalt sin alderspension, da hun blev 65 år. Hun husker ikke den præcise størrelse af pensionen. B Sagsfremstilling l, specialarbejder ved der er født den. blev den l. januar'1991 ansat som - i det tidligere Fyns Amt. Som led i strukturreformen ophørte amtet i 2006, hvorefter. fortsatte sin ansættelse ved - 13 f 20 l O. Efter afholdelse af nogle sygefraværssamtaler fremsendte - januar høringsbrev til : l med meddelelse om, at B J:) havde til hensigt at opsige ham på grund af sygdom. 3F anmodede herefter om forhandling, der blev

19 - 19- afholdt den 15. februar Der var uenighed. mellem parterne om retten til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, og der blev indgået en suspensionsaftale vedrørende et eventuelt krav på fratrædelsesgodtgørelse. Ved brev af 16. februar 2011 opsagde l J3 T ned virkning fra den l. september Efter sin fratræden var. J - brev af 3. november 2011 fremsatte 3 F over for - J3 måneders fratrædelsesgodtgørelse til fortsat sygemeldt og modtog sygedagpenge. Ved krav om betaling af 3 l. 3F anførte i brevet bl.a., at f var på sygedagpenge og afventede operation, samt at han efter operationen --- forventede at være jobsøgende. Det er oplyst, at l er blevet opereret i ryggen og har fået nye hofter, samt at han har gået til omfattende genoptræning. Det er endvidere oplyst, at T perioden S. november ti130. november 2012 har været i arbejdsprøvning hos virksomheden - en indstilling til fleksjob., og at der efter endt arbejdsprøvning er indsendt laav er opgjort således: Samlet månedsløn inkl. pension: ,17 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 3 måneders løn: Godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven: I alt: ,51 kr ,00 kr kr. Forklaring. J nar forklaret, at han var sygemeldt i perioden op til opsigelsen på grund af en rygskade, som han havde pådraget sig ved hækklipning på arbejdet. Han var fortsat sygemeldt efter opsigelsen. Han er den 20. december 2012 blevet bevilget fleksjob. Forud herfor var han i arbejdspr vning hos ' Han havde forud for opsigelsen planlagt at blive på arbejdsmarkedet, til han blev 65 år. Han har aktuelt ikke fundet et fleksjob, men det er hans intention at blive på arbejdsmarkedet. Han har ikke fået udbetalt sin alderspension. B Sagsfremstilling

20 -20- plejer ved. ' der er født den blev den l. juni 1995 ansat som l. Ved brev af 16. december 20 l O fra \( ble' - LA..., -.afskediget til fratræden den 30. juni anførte i brevet, at da - var berettiget til at oppebære arbejdsgiverbetalt pension på fratrædelsestidspunktet, havde hun med den aktuelle retsstilling ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a. Det oplystes endvidere, at der verserede sager ved domstolene om adgangen til godtgørelse efter 2 a ved fratræden efter det fyldte 60. år, og at regionen ville respektere udfaldet af en endelig afgørelse. Ved ansøgning dateret den 6. juni 2011 søgte _ - - pr. l. juli 2011, og hun gik herefter på efterløn pr. l. juli om at gå på efterløn 't {) har. ikke søgt andet arbejde, efter at hun gik på efterløn. Den l. august 2011 kom den arbejdsgiverbetalte alderspension til udbetaling. le's krav er opgjort således: Løn: Pension 12,60% af ,11 kr.: Samlet månedsløn: ,11 kr kr ,66 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 2 måneders løn: Godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven: I alt: ,32 kr ,00 kr ,32 kr. Forklaring t te, har forklaret, at hun havde haft lungebetændelse tre gange op til opsigelsen. Hun var sygemeldt i hele opsigelsesperioden. Hun valgte at gå på efterløn, idet hun følte sig meget "vraget". Hun havde håbet på at få sit 40 års jubilæum med. Hun havde ikke forud for opsigelsen planlagt, hvor længe hun ville blive på arbejdsmarkedet. Hun har ikke søgt andet arbejde, da hun skulle bruge tid på at rekreere sig. Hun får fra alderspensionen udbetalt kr. månedligt. Hun ved ikke, hvorfor hun først fik udbetalt pension l måned efter, at hun gik på efterløn. B

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*)

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*) Side 1 af 8 DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv artikel 2, stk. 1, og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 Sag 185/2010 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Orientering om EU-domstolens præjudicielle afgørelse vedrørende funktionærlovens 2a, stk. 3

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Orientering om EU-domstolens præjudicielle afgørelse vedrørende funktionærlovens 2a, stk. 3 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 010-2011 27-05-2011 Sag.nr.: 08/1909 Sagsbehandler Ulla Fehrenkamp

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B069201C - PHE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2017 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Morten Christensen og Niels Juhl (kst.)). 21. afd. nr. B-692-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 Sag 1/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Experian A/S (advokat Jens Lund Mosbek) Biintervenient til støtte

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 180/2014 (1. afdeling) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet), SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB (advokat

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer - 1 Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i sidste uge med et bredt flertal et lovforslag om funktionærs ret til fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde HR Jura Forlaget Andersen 8.8 Alder og særlige ophørsgrunde Af Advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.dk Indhold Denne artikel handler overordnet om emnerne alder og særlige årsager til ansættelsesforholdets

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). 18. afd. nr. B-1800-10: Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ANSÆTTELSESRET

Læs mere

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 29 maj. 13 DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 Juraspor: Personalejuridisk update Indlæg: 1. Arbejdsmangel fri afskedigelsesret af medarbejdere med under 25 års anciennitet? 2. 120 dages-reglen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) AMALIEGADE 10 1256 KØBENHAVN K. J.nr. 41054 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S 1. Indledning Den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 29. oktober 2009 1. Sag C-405/08

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 29. oktober 2009 1. Sag C-405/08 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 29. oktober 2009 1 Sag C-405/08 Ingeniørforeningen i Danmark mod Dansk Arbejdsgiverforening (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0171005 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. oktober 2016 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Birgitte Grønborg Juul og Casper Hauberg Grønnegaard

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. december 2016 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Thomas Nielsen) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen, beskikket) I tidligere instans

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere