A (advokat Peter Breum)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A (advokat Peter Breum)"

Transkript

1 f ( B C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for C- (advokat Peter Breurn) mod (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for E (advokat Peter Breum)

2 ... l ' mod F (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for & (advokat Peter Breum) mod H (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA - Fag og Arbejde som mandatar for r (advokat Peter Breum) mod J (advokat Morten umcn) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for K (advokat Peter Breum) mod L (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for H (advokat Peter Breum) mod N (advokat Jørgen Vinding)

3 afd. nr. B : LC og Uddannelsesforbundet som mandatar for o (advokat Peter Breum) mod f' (advokat Mette Klingsten) 4. afd. nr. B : LC og Uddannelsesforbundet som mandatar for Q (advokat Peter Breum) mod (advokat Mette Klingsten) 4. afd. nr. B : FOA- Fag og Arbejde som mandatar for R (advokat Peter Breum) mod s (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : 1F_ FaaJigt Fælles Forbund som mandatar for.,-- (advokat Peter Breum) mod (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA - Fag og Arbej de som mandatar for

4 -4- u (advokat Peter Breum) mod (advokat Morten Ulrich) 4. afd. nr. B : 3F, Fagligt Fælles Forbund som mandatar for x (advokat Peter Breum) mod (advokat Jørgen Vinding) 4. afd. nr. B : FOA - Fag og Arbejde som mandatar for y (advokat Peter Breum) mod (advokat Jørgen Vinding) Disse sager, der er anlagt ved forskellige byretter, er alle ved kendelser henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. l. Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande: I sagen B , der er anlagt den 25. maj 2011 ved Retten i Odense, har sagsøgeren, FOA - Fag og Arbejde s.m.f..a, nedlagt påstand om, at sagsøgte, 0,tilpligtes til sagsøger at betale ,43 kr. med procesrente fra den 31. maj I sagen B , der er anlagt den 11. august 2011 ved Retten i Svendborg, har sagsøgeren, FOA- Fag og Arbejde s.m. f.. C, nedlagt påstand om, at sagsøg-

5 - 5- te,.:d, tilpligtes til sagsøger at betale ,23 kr. med procesrente af ,23 kr. fra den 31. januar 2011 og af kr. fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 4. oktober 2011 ved Retten i Svendborg, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m.f. E 1, nedlagt påstand om, at sagsøgte, F :, tilpligtes til sagsøger at betale ,70 kr. med procesrente fra den 31. januar I sagen B , der er anlagt den 5. september 2011 ved Retten i Nykøbing Falster, har sagsøgeren, FOA - Fag og Arbejde s.m.f. G, nedlagt påstand om, at sagsøgte, \-\, tilpligtes til sagsøger at betale kr. med procesrente fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 13. juli 2011 ved Retten i Odense, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m.f. I., nedlagt påstand om, at sagsøgte, J, tilpligtes til sagsøger at betale l ,52 kr. med procesrente af ,52 kr. fra den 31. oktober 20 l O samt af kr. fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 29. september 2011 ved Retten i Næstved, har sagsøgeren, FOA - Fag og Arbejde s.m.f. K. nedlagt påstand om, at sagsøgte, L tilpligtes til sagsøger at betale ,96 kr. med procesrente af ,96 kr. fra den 30. april 2011 samt af kr. fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 29. september 2011 ved Retten i Holbæk, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m.f. H, nedlagt påstand om, at sagsøgte, N 28. februar 20 l O. :, tilpligtes til sagsøger at betale ,86 kr. med procesrente fra den I sagen B , der er anlagt den 7. december 20 llved Københavns Byret og efterfølgende overgået til Retten på Frederiksberg, har sagsøgeren, LC og Uddannelses forbundet s.m. f. O, nedlagt påstand om, at sagsøgte,?, tilpligtes til sagsøger at betale kr. med procesrente fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 7. december 2011 ved Københavns Byret og efterfølgende overgået til Retten på Frederiksberg, har sf,lgsøgeren, LC og Uddannelsesforbundet

6 -6- s.m.f. Q. nedlagt påstand om, at sagsøgte,? tilpligtes til sagsøger at betale kr. med procesrente fra sag_ens anhcg. I sagen B , der er anlagt den 4. juli 2011 ved Retten i Odense, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m. f. "R., nedlagt påstand om, at sagsøgte, S 31. oktober , tilpligtes til sagsøger at betale ,16 kr. med procesrente fra den I sagen B , der er anlagt den 29. november 2011 ved Retten i Odense, har sagsøgeren, 3F, Fagligt Fælles Forbund s.m.f. T'. nedlagt påstand om, at sagsøg- ) te, 1J. tilpligtes til sagsøger at betale ,51 kr. med procesrente af ,51 kr. fra den 31. august 2011 samt af kr. fra sagens anlæg. l sagen B , der er anlagt den 16. marts 2012 ved Retten i Næstved, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m.f. U, nedlagt påstand om, at sagsøgte, V., tilpligtes til sagsøger at betale ,32 kr. med procesrente af61.457,32 kr. fra den 30. juni 2011 samt af kr. fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt den 2. december 2011 ved Retten i Odense, har sagsøgeren, 3F, Fagligt Fælles Forbund s.m.f. )(, nedlagt påstand om, at sagsøgte,, tilpligtes til sagsøger at betale ,40 kr. med procesrente af ,40 kr. fra den 30. april 2011 samt af kr. fra sagens anlæg. I sagen B , der er anlagt ved Retten i Roskilde den 22. november 2011, har sagsøgeren, FOA -Fag og Arbejde s.m.f. Y, nedlagt påstand om, at sagsøgte, 2, tilpligtes til sagsøger at betale ,11 kr. med procesrente af ,11 kr. fra den 31. januar 2011 samt af kr. fra sagens anlæg. De sagsøgte har alle påstået frifindelse. beløb efter landsrettens skøn. har subsidiært påstået frifindelse mod betaling af et mindre Der er enighed mellem parterne om de beløbsmæssige opgørelser af påstandene.

7 -7- Sagsfremstillinger og forklaringer Sagerne drejer sig om, hvorvidt sagsøgerne, der alle er blevet afskediget, og som på fratrædelsestidspunktet var berettiget til at oppebære en arbejdsgiverbetalt alderspension, har krav på fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens 2 a, stk. l, jf. stk. 3, og/eller krav på godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingslovens 7. Der er i landsretten afgivet forklaring af K E', \J Y,R,A,M T c Forklaringerne gengives enkeltvis i forlængelse af sagsfremstillingen vedrørende hver enkelt af sagsøgerne. B A Sagsfremstilling, der er født den, blev den 2. september 1991 ansat som. A sygehjælper i e. Den l. juli 2002 over ik A til ansættelse på fleksjobvilkår. Den 17. november 2004 blev hun sygemeldt og var sygemeldt frem til sin fratræden. Ved afgørelse af Il. oktober 2005 blev A Ikendt førtidspension pr. l. november Ved brev af 16. november 2005 fra c 'J? blev A på grund af sygefravær opsagt fra sin stilling som sygehjælper i fleksjob til fratræden den 31. maj Det er i brevet anført, at der ikke ville ske udbetaling af fratrædelses godtgørelse, da A var fyldt 60 år og dermed var berettiget til alderspension, Efter opsigelsen overgik A til førtidspension. har siden den l. juni 2006 faet udbetalt invalidepension fra PenSam. Hun har ikke modtaget alderspension efter sin fratræden. A har ikke fremsat krav om fratræde!- sesgodtgørelse før i maj A':;, 3 krav er opgjort således: Løn inkl. pension: ,43 kr.

8 -8 - Fratrædelsesgodtgørelse, l måneds løn: kr. Forklaring A har forklaret, at hun havde et fleksjob på grund af en arbejdsskade. Hun arbejdede 12- I 4 timer om ugen. Hun har ikke arbejdet, efter at hun fratrådte, da hun søgte førtidspension. Hendes plan var at arbejde, til hun blev 65 år. Hun har ikke søgt efterløn. Hun har ikke fået udbetalt sin alderspension. Hun vil få udbetalt kr. før skat om året. Hun fik udbetalt invalidepension fra PenSam samtidig med, at hun fik førtidspen- SlOn. B C Sal{s.fremstilling c medhjælper ; '::!) ne (, der er født den., blev pr. 2. januar 1986 ansat som. Ved brev af9. juli 2010 opsagde 1) fra hans stilling som teknisk servicemedarbejder til fratræden den 31. januar var tilmeldt jobcentret fra den I. februar til den l. marts Det fremgår af hans jobsøgningsskema, at han i februar 2011 søgte 7 stillinger. Ved ansøgning dateret den 3. februar 2011 søgte (_ om at gå på efterløn pr. l. marts Han gik herefter på efterløn pr. l. marts Der er fremlagt 6-måneders erklæringer for perioderne 21. februar til20. marts 2011, 21. marts til 17. april2011, I 8. april til 23. oktober 201 l, 24. oktober 201 I til22. april2012 og 23. april til21. oktober (_ krav er- ifølge påstandsdokumentet - opgjort således: Løn: Pension 12,85 %: Samlet månedsløn: ,15 kr kr ,41 kr. Fratræde1sesgodtgørelse, 3 måneders løn: Godtgørelse i henhold til forske1sbehandlingsloven: I alt: ,23 kr kr ,23 kr.

9 -9 - Forkfarin f!.l har forklaret, at han ikke søgte arbejde i opsigelsesperioden. Efter at han var fratrådt, søgte han nyt arbejde, men fik hver gang afslag på grund 8: at han har problemer med sin ryg. Det fremlagte jobsøgningsskema viser de stillinger, som han har søgt. Han skulle søge job for at bevare tilknytningen til jobcentret og for at få dagpenge. Han valgte at gå på efterløn pr. l. marts Han ville gerne være fortsat på arbejdsmarkedet og havde ikke forud for opsigelsen overvejet at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Han har ikke haft lønnet arbejde, mens han har været på efterløn. Han har derimod udført frivilligt, ulønnet arbejde. Han modtager månedligt kr. brutto fra sin alderspension. B SagsfremstillinK i dagolejer i. r nej E der er født den blev den l. april 1992 ansat som. Ved brev 21. juli 2009 opsagde F 1 fra hendes stilling som dagplejer til fratræden pr. 31. januar. ' Ved ansøgning dateret den 14. januar 2010 søgte E om at gå på efterløn pr. l. februar E. t gik herefter på efterløn pr. l. februar Af efterlønskort for perioden 25. januar til21. februar 2010 fremgår, at E. perioden havde en arbejdsindtægt på 62 5 kr. for 5 timers lønarbejde. M efterlønskort for perioden 22. marts til18. april201 O fremgår endvidere en arbejdsindtægt på 12 5 kr. for 5 timers lønarbejde. Der er fremlagt 6-månederserklæring for perioden 20. september til 24. oktober 20 l O. E. har ikke fået udbetalt sin arbejdsgiverbe talte alderspension. krav er opgjort således: Løn: Pension 13,65 % af21.800,92 kr.: Samlet månedsløn: ,92 kr kr ,35 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 2 måneders løn: kr.

10 -lo- Forklaring har forklaret, at hendes arbejde som dagplejer var fysisk hårdt. Hun søgte ikke andet arbejde i opsigelsesperioden, idet hun håbede, at hendes ansættelse ville blive forlænget. Ca. to måneder efter, at hun var fratrådt, ringede kommunen og spurgte, om hun ville genansættes. Det ønskede hun imidlertid ikke, idet hun så skulle starte op med 4 nye helt små børn, og idet hendes hj em i så fald skulle indrettes hertil på ny. Hun søgte herefter et andet arbejde. I februar 20 l O har hun arbejdet i to dage på en cafe hos en bekendt, men da hun har problemer med sine fln.gre, var det ikke et egnet arbejde. Hun søgte også forefaldende arbejde hos en frilandsgartner, som hun kendte. Hun havde regnet med at blive på arbejdsmarkedet, indtil hun blev 65 år. Hun valgte at gå på efterløn, idet hun kunne søge arbejde ved siden af efterlønnen. Det lykkedes hende imidlertid ikke at få et arbejde. Hun har ikke fået sin alderspension udbetalt. B (;- Sagsfremstilling G-, der er født den soci l- og sundhedshjælper i 1\-\ \-t G-, blev den 26. juli 1993 ansat som :. Ved brev af 22. november 2010 opsagde til fratræden den 31. maj 20 Il på grund af sygefravær, idet hun havde været sygemeldt siden den 21. februar 2010, dog i perioder på nedsat tj eneste. Der blev den 8. marts 2011 afholdt forhandling med FOA. Af referatet fremgår, at H :var opmærksom på, at der var afsagt en EU-dom vedrørende udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, som er fyldt 60 år, men kommunen var ikke indstillet på at udbetale en godtgørelse under henvisning til, at der efter kommunens opfattelse var tale om en sagligt begrundet opsigelse. meldte sig ledig fra den l. juni 2011 og modtog dagpenge. Der er fremlagt 3 ansøgninger, som G-! har sendt efter sin fratræden. har ikke fået udbetalt sin arbejdsgiverbetalte alderspension. påstand om, at skal betale kr. med procesrente, udgør et krav om godtgørelse i henhold til fo rskelsbehandlingsloven. Der var i stævningen oprindelig rej st krav om såvel fratrædelsesgodtgørelse som godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Det var i stævningen oplyst, at hun på fratrædelsestidspunktet

11 havde fået udbetalt sin alderspension. I replikken oplystes det, at & ikke havde fået udbetalt sin alderspension. Forud for afgivelsen af duplik betalte t\ det fremsatte krav på fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens 2 a, således at sagen herefter alene angår godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. B I Sagsfremstillinf! I der er født den blev den 15. marts 1993 ansat som social- og Ved ansøgning dateret den 7. oktober 20 l O søgte r om at gå på efterløn pr. l. november I gik herefter på efterløn pr. l. november I 1 blev med virkning fra den l. januar 20 Il ansat som tilkaldevikar ved center. I perioden l. januar til l. oktober 2011 arbejdede hun 51 6 timer ved sundhedsassistent i det daværende Amt. Ved brev af29. april20 10 fra Psykiatrien i Region Syddanmark blev.l. opsagt til.fratræden den 31. oktober Det er i brevet anført, at.l. ikke var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven, da hun ved sin fratræden ville kunne oppebære en alderspension fra arbejdsgiver. Pleje Piejecenter. I perioden l. oktober til l. december 2011 arbejdede hun 121 timer på plejecenteret. I krav er opgjort således: Løn: Pension 12,60 % af ,58 kr.: Samlet månedsløn: ,58 kr kr ,7 6 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 2 måneders løn: Godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven: I alt: ,52 kr ,00 kr kr. Forklaring '1:... har forklaret, at hun efter opsigelsen forgæves søgte arbejde. Da hun ikke kunne finde et arbejde, valgte hun at gå på efterløn pr. l. november 20 l O, idet hun kunne

12 -12 - arbejde ved siden af efterlønnen. I perioden november 20 l O til januar 2011 forsøgte hun at arbejde via vikarbureauet ActivCare, der imidlertid ikke kunne tilbyde hende ret mange timer. Hun har alene haft en vagt på 8 timer. Hun blev pr. l. januar 2011 ansat som tilkaldevikar på Plejecenter. Nogle gange bliver hun tilkaldt samme morgen, andre gange med flere dages varsel. Hun har ikke søgt fuldtidsjob, mens hun har været på efterløn. Hun har i 2011 og 2012 arbejdet ca. 600 timer årligt. Hun har siden juli 2012 været folkepensionist og arbejder stadig som vikar. Forud for opsigelsen havde hun ikke haft overvejelser om at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, men havde tværtimod planlagt at fortsætte. Efter at hun blev folkepensionist, har hun fået udbetalinger fra alderspensionsordningen. Hun modtager kr. netto svarende til kr. brutto om måneden. B K Sagsfremstilling, der er født den, blev den 17. juni 1982 ansat i : K L. Den 13. oktober 2010 blev der afholdt en individuel samtale, hvor K fik meddelelse om, at hun var indstillet til uansøgt afsked. k. var på daværende tidspunkt l'lnsat som distriktsleder ved Plejeområde Syd. Den 14. oktober 2010 fremsendte L,. anført, at k et høringsbrev om påtænkt afskedigelse til K. Det er i brevet ville være berettiget til at få udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. hvis det blev besluttet at afskedige hende. L tilbød i brevet K at blive tilknyttet kommunens jobbank i opsigelsesperioden. Ved brev af21. oktober 2010 meddelte FOA L, at K ikke ønskede at blive omfattet af tilbuddet om at stå i jobbanken. Ved brev af2 8. oktober 2010 blev \( opsagt til fratræden den 30. april2011. \( blev fritstillet i opsigelsesperioden. I brevet beklagede kommunen, at berettigelsen af den i høringsbrevet omtalte fratrædelsesgodtgørelse afventede en afgørelse fra Vestre Landsret, og at kommunen p.t. ikke kunne udbetale godtgørelsen. I brev af 13. april 2011 til L fastholdt FOA, at K var berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn og anførte i den forbindelse, at K ikke på noget tidspunkt havde givet udtryk for, at hun ønskede at gå på pension, og at hun ville gøre, hvad hun kunne for at forblive på arbejdsmarkedet. Ved brev af2.

13 maj 2011 meddelte L FOA, at spørgsmålet om fratrædelsesgodtgørelse fortsat afventede afgørelse fra Vestre Landsret. tilmeldte sig arbejdsformidlingen den 29. maj Det fremgår af etjobsøgningsskema, at i perioden 13. juni 2011 ti110. august 2011 søgte 11 stillinger. Den 19. september 2011 gik hun på efterløn. Der er fremlagt 6-månederserklæriger for perioden 24. oktober 2011 til22. april2012 og perioden 23. april2012 til21. oktober krav er opgjort således: Løn: Pension 16,00% af33.429,59 kr.: Samlet månedsløn: ,59 kr kr ,32 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 3 måneders løn: Godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven: I alt: ,96 kr kr kr. Forklaring k har forklaret, at hun i sin opsigelsesperiode søgte arbejde på den måde, at hun flere steder forhørte sig om muligheden for ansættelse, herunder på et vikarbureau. Det var vigtigt for hende at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Hun havde planlagt at gå på pension, når hun blev 65 år. Hun ønskede ikke at blive tilmeldt kommunens jobbank, da hun ikke mente, at der her var jobtilbud til hende, idet hun lige var blevet afskediget sammen med mange andre. Hun mente, at hun kunne finde et job uden for kommunen. Hun søgte jobs i løbet af de 4 Y2 måned, hvor hun var ledig. Hun gik på efterløn, da hun ellers skulle i jobtræning, hvilket hun ikke ønskede. Siden hun blev folkepensionist, har hun månedligt fået udbetalt l kr. efter skat fra pensionsordningen. B-0600-J 2 \---\, Sagsfremstilling \-.\.jer er født den. sonale ved. N ', blev i 1996 ansat som ikke uddannet per. Den 16. juli 2009

14 blev t---\ sygemeldt. Der blev afholdt en sygesamtale den 27. juli 2009, og den 4. august 2009 blev der fremlagt en lægeerklæring, hvor M blev sygemeldt i yderli ere 3 måneder. Ved brev af 28. august 2009 opsagde N 1 med 5 måneders varsel til fratræden pr. den 31. januar 201 O. Den 29. oktober blev der afholdt forhandling mellem FOA og N det FOA havde gjort indsigelse mod beregningen af opsigelsesvarslet og fremsat krav om fratrædelsesgodtgørelse. På mødet opnåedes der enighed om at forlænge opsigelsesvarslet til 6 måneder, således at M :kulle fratræde ved udganrzen af februar 201 0, og kravet på fratrædelsesgodtgørelse blev frafaldet, idet : ""' berettiget til at modtage alderspension. Af forhandlingsreferatet fra forhandlingen den 29. oktober fremgår: "Forhandling vedr. t-\ har opsagt t\. fra hendes stilling som ikke-uddannet personale ved Den integrerede Pleje i Ubby-Jerslev med 5 måneders varsel til fratrædelse pr. 31. januar 20 l O. FOA- Fag og Arbejde har i brev af 8. september 2009 indgivet indsigelse mod beregningen af opsigelsesvarslet samt krav om fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærlovens 2a. FOA - Fag og Arbejde gør krav på et opsigelsesvarsel på 6 måneder+ l måneds fratrædelsesgodtgørelse, jf. funktionærlovens 2a. Krav om l måneds fratrædelsesgodtgørelse frafaldes idet PJ oppebærer arbejdsmarkedspension fra pensionskasse og er derfor ikke berettiget til fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærlovens 2a. N. har været ansat på månedsløn fra l. oktober Det aftales, at M opsiges med 6 måneders varsel- så M ophører pr. 28. februar 201 O. Sagen er herved fuldt og endeligt afsluttet og parterne har ingen yderligere krav på hinanden, hverken ansættelsesretligt, forvaltningsretligt m.m." Efter sin fratræden var H fortsat sygemeldt og modtog sygedagpenge i perioden l. marts 2010 til den IB.juli Ved ansøgning dateret den 20.juli 2010 søgte H om at gå på efterløn pr. den 23. august Hun overgik herefter til efterløn den 23. august 'tv\ har ikke fået udbetalt sin arbejdsgiverbet te alderspension fra PenSam. Der er fremlagt 6-månederserklæringer for perioden 19. april 20 l O til 21. oktober 2012.

15 -15- FOA rejste den 21. december 2010 og 22. juni 2011 krav om fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2 a. Der blev den 29. juni 2011 afholdt forhandling mellem FOA og l N hvor der blev indgået en suspensionsaftale, hvorefter ikke allerede indtrådt forældelse blev suspenderet i forhold til krav om efterbetaling af fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2 a. H, krav er opgjort således: Løn: Pension 12,60% af ,67 kr.: Samlet månedsløn: ,67 kr kr ,86 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, l måneds løn: kr. Forklaring N 11 har. forklaret, at hun var ansat i plejeafdelingen i N Hun har haft flre arbejdsskader, men var på fuld tid. Hun var sygemeldt, da hun atrådte ved udgangen af februar Hun var fortsat sygemeldt efter udløbet af opsigelsesperioden og modtog sygedagpenge frem til den 18.juli Fra den lb. juli 2010 gik hun på ferie og umiddelbart herefter på efterløn. Hun har været i arbejdsprøvning i tandplejen i et halvt år. Konklusionen herpå var, at hun ikke kunne bestride et 37 timers job. Hun ville gerne blive på arbejdsmarkedet. Hun ville gerne have noget lettere arbejde, men hun har ikke søgt noget. Hun har ikke fået udbetalt sin alderspension. B , 0 Sagsfremstill in o faglærer ved e, der er født der.. p til fratræden den 31. maj Efter sin fratræden gik,_., blev den 1. juni 1997 ansat som Den 26. november 20 I O blev han afskediget,. o på efterløn. Ved brev af 9. juni 2011 rejste Uddannelsesforbundet under henvisning til EU-Domstolens afgørelse af 12. oktober 20 l O krav over for p - om fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2 a. Ved brev af 17. juni meddelte p at det ikke kunne udbetale fratrædelsesgodtgørelse i hen-

16 -16- hold til den anviste paragraf i funktionærloven og henviste til, at O var ansat i henhold til ansættelsesbekendtgørelsens 25, der ikke var ændret sidr-n Ved brev af23. juni 2011 meddelte 1 P r, at forbundet var enig i, at 1- () - 1 var ansat i henhold til ansættelsesbekendtgørelsen, men fastholdt, at o var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. O påstand om, at P r skal betale kr. med procesrente, udgør krav om godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven. - O remsatte i stævningen krav om betaling af såvel fratrædelsesgodtgørelse som godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven. Efter afgivelse af svarskrift med påstand om frifindelse hat - ' P.r den 21. maj 2012 udbetalt fratrædelsesgodtgørelse og efterfølgende den 20. juli 2012 renter heraf til - O B Sagsfremstilling der er født den, blev den l. august 1996 ansat som faglærer ved p. Den 26. november 20 l O blev hun afskediget til fratræden den 31. maj 20 Il. Efter sin fratræden me ldte Q. sig ledig og modtog dagpenge. Hun fik ikke udbetalt sin alderspension. har efterføl- Q gende haft ansættelse hos f) r i 3 tidsbegrænsede stillinger som timelærer i perioderne 10. august-16. september2011, 17. oktober-16. december2011 og 16. januar-6. december Ved brev af23. juni 2011 rejste Uddannelsesforbundet under henvisning til EU Domstolens afgørelse af 12. oktober 20 l O krav over for _ om fratrædelsesgodtgørelse i henhold til ansættelsesbekendtgørelse nr. 101 af l. februar ( S påstand om, at p skal betale kr. med procesrente, udgør krav om godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven., fremsatte i stævningen krav om betaling af såvel fratrædelsesgodtgørelse som godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven. Efter afgivelse af svarskrift med

17 17 - påstand om frifindelse har den 21. maj 2012 udbetalt fta trædelsesgodtgørelse og efterfølgende den 20. juli 2012 renter heraf til: B L R., Saf{sjremstilling - der er født den., blev den l. juni 1989 ansat som hjemmehjælper i "!, Den 18. januar 2005 blev sygemeldt, og den 8. marts 2005 meddelte hun, at hun grundet sin sygdom ikke ville være i stand til at vende tilbage til sit arbejde. Ved hrev af22. marts 2005 meddelte., -,5, at S \ agtede at afskedige hende med den begrundelse, at hun havde meddelt, at hun på grund af sygdom ikke havde mulighed for at vende tilbage til sit arbejde. Den 30. marts 2005 anmodede _ - om en varighedserklæring fra hendes læge. I lægens - udtalelse af 4. april2005 er anført, at - _ 'l forventedes sygemeldt fremover, og at lægen havde anbefalet hende pension. Ved brev af 12. april2005 opsagde 0 R../ til fratræden den 31. oktober Sideløbende med rs- > fratræden blev der indledt en sag om fleksjob.. blev visiteret til fleksjob den 31. december 2005, tilmeldt fleksyl. S delsesordningen fra den l. januar og overgik til fleksydelse pr. l. april Af Ar bejdsdirektoratet, Fleksydelseskontorets afgørelse af30. januar 2006 til fremgår: "Vi har behandlet Deres tilmelding til fleksydelsesordningen og har truffet føl g ende Afgørelse Deres anciennitet i fleksydelsesordningen pr. l. januar er 25 år og 2 måneder. Det betyder, at De den 1. april kan opfylde kravet om sammenlagt mindst 25 års anciennitet inden for de sidste 30 år for at få fleksydelse. Begrundelse Da De blev visiteret til fleksjob den 31. december 2005, er De tilmeldt fleksy delsesordningen fra l. januar 200 6, jf. 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. l 054 af 4. november 2005 af lov om fleksydelse.

18 - 18- Det fremgår af 15, stk. l i lov om fleksydelse, at man tidligst kan overgå til fleksydelse 3 måneder efter tilmelding til fleksydelsesordningen. Da De er tilmeldt fleksydelsesordningen fra l. januar 2006 betyder det, at De tidligst vil kuiule overgå den l. april 2006." har ikke haft fleksjob eller andet arbejde efter sin fratræden. :alderspension kom til udbetaling den 7. oktober fz's krav er opgjort således: Løn: Pension 12,60% af ,85 kr. Samlet månedsløn: ,85 kr kr ,58 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 2 måneders løn: kr. Forklaring har forklaret, at hun ar haft diabetes i over 50 år. I året før opsigelsen fik hun problemer hermed og var sygemeldt i en lang periode. Hendes læge mente, at hun skulle på pension, hvilket ikke blev til noget. Hun har ikke haft arbejde efter opsigelsen. Hun har været i fleksjob i en måned på Plejehjem med henblik på at opnå fleksydelse. Hun har ikke søgt andet arbejde, da hun ikke kunne arbejde. Hun fik udbetalt sin alderspension, da hun blev 65 år. Hun husker ikke den præcise størrelse af pensionen. B Sagsfremstilling l, specialarbejder ved der er født den. blev den l. januar'1991 ansat som - i det tidligere Fyns Amt. Som led i strukturreformen ophørte amtet i 2006, hvorefter. fortsatte sin ansættelse ved - 13 f 20 l O. Efter afholdelse af nogle sygefraværssamtaler fremsendte - januar høringsbrev til : l med meddelelse om, at B J:) havde til hensigt at opsige ham på grund af sygdom. 3F anmodede herefter om forhandling, der blev

19 - 19- afholdt den 15. februar Der var uenighed. mellem parterne om retten til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, og der blev indgået en suspensionsaftale vedrørende et eventuelt krav på fratrædelsesgodtgørelse. Ved brev af 16. februar 2011 opsagde l J3 T ned virkning fra den l. september Efter sin fratræden var. J - brev af 3. november 2011 fremsatte 3 F over for - J3 måneders fratrædelsesgodtgørelse til fortsat sygemeldt og modtog sygedagpenge. Ved krav om betaling af 3 l. 3F anførte i brevet bl.a., at f var på sygedagpenge og afventede operation, samt at han efter operationen --- forventede at være jobsøgende. Det er oplyst, at l er blevet opereret i ryggen og har fået nye hofter, samt at han har gået til omfattende genoptræning. Det er endvidere oplyst, at T perioden S. november ti130. november 2012 har været i arbejdsprøvning hos virksomheden - en indstilling til fleksjob., og at der efter endt arbejdsprøvning er indsendt laav er opgjort således: Samlet månedsløn inkl. pension: ,17 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 3 måneders løn: Godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven: I alt: ,51 kr ,00 kr kr. Forklaring. J nar forklaret, at han var sygemeldt i perioden op til opsigelsen på grund af en rygskade, som han havde pådraget sig ved hækklipning på arbejdet. Han var fortsat sygemeldt efter opsigelsen. Han er den 20. december 2012 blevet bevilget fleksjob. Forud herfor var han i arbejdspr vning hos ' Han havde forud for opsigelsen planlagt at blive på arbejdsmarkedet, til han blev 65 år. Han har aktuelt ikke fundet et fleksjob, men det er hans intention at blive på arbejdsmarkedet. Han har ikke fået udbetalt sin alderspension. B Sagsfremstilling

20 -20- plejer ved. ' der er født den blev den l. juni 1995 ansat som l. Ved brev af 16. december 20 l O fra \( ble' - LA..., -.afskediget til fratræden den 30. juni anførte i brevet, at da - var berettiget til at oppebære arbejdsgiverbetalt pension på fratrædelsestidspunktet, havde hun med den aktuelle retsstilling ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a. Det oplystes endvidere, at der verserede sager ved domstolene om adgangen til godtgørelse efter 2 a ved fratræden efter det fyldte 60. år, og at regionen ville respektere udfaldet af en endelig afgørelse. Ved ansøgning dateret den 6. juni 2011 søgte _ - - pr. l. juli 2011, og hun gik herefter på efterløn pr. l. juli om at gå på efterløn 't {) har. ikke søgt andet arbejde, efter at hun gik på efterløn. Den l. august 2011 kom den arbejdsgiverbetalte alderspension til udbetaling. le's krav er opgjort således: Løn: Pension 12,60% af ,11 kr.: Samlet månedsløn: ,11 kr kr ,66 kr. Fratrædelsesgodtgørelse, 2 måneders løn: Godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven: I alt: ,32 kr ,00 kr ,32 kr. Forklaring t te, har forklaret, at hun havde haft lungebetændelse tre gange op til opsigelsen. Hun var sygemeldt i hele opsigelsesperioden. Hun valgte at gå på efterløn, idet hun følte sig meget "vraget". Hun havde håbet på at få sit 40 års jubilæum med. Hun havde ikke forud for opsigelsen planlagt, hvor længe hun ville blive på arbejdsmarkedet. Hun har ikke søgt andet arbejde, da hun skulle bruge tid på at rekreere sig. Hun får fra alderspensionen udbetalt kr. månedligt. Hun ved ikke, hvorfor hun først fik udbetalt pension l måned efter, at hun gik på efterløn. B

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *»Socialpolitik De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere