Den Danske Model familiepolitik under pres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Model familiepolitik under pres"

Transkript

1 Den Danske Model familiepolitik under pres Policy briefing Anders Ejrnæs Ph.d., lektor Roskilde Universitet

2 Workcare projekt Workcare Workcare projektet er et komparativt europæisk forskningsprojekt finansieret af EU s sjette rammeprogram. Formål : Hvordan familiepolitik, fleksibilitet på arbejdsmarkedet og kønsrollemønstre indvirker på balancen mellem familie og arbejdsliv Metode: Kombination af kvantitative og kvalitative metoder Workcaresynergy: Formidling af resultaterne til praktikere, politikere, NGO og fagforeninger Komme med politik anbefalinger Få feedback fra relevante parter og udvikle ny politik på området At afrapportere til EU

3 Pointer (a) Hvad er den 'danske model' i dag? (b) Hvad truer 'den danske model? (c) Hvordan kan 'den danske model' udvides og udbygges?

4 1. Hvad er opnået i DK ift børnepasning, og hvilke virkninger har det haft på ligestilling og børns livschancer? Set i et europæisk perspektiv. 2. Hvad betyder nedskæringer for lighed mellem kønnene, børns livschancer og sammenhængskraften i det danske samfund?

5 Familiepolitiske modeller

6 Familiepolitiske modeller Universel familiepolitik Kort orlov deltidsmodel Lang orlov deltidsmodel Familieomsorgs model Lang orlovs model Familiepolitik Gode offentlige børnepasningsmuligheder, gode orlovsmuligheder med høj kompensation, Store udgifter til familiepolitik Kort og dårligt kompenseret barsels og forældreorlov, dyre ofte private børnepasningsmuligheder, høj andel af kvinder på deltidsarbejde Lang forældreorlov, høj andel mødre i deltidsbeskæftigelse, dårlige børnepasningsmuligheder for mindreårige børn Dårlige orlovs og børnepasningsmuligheder for mindreårige børn og få muligheder for deltidsbeskæftigelse Ret til op til tre års orlov med lav kompensation, dårlige børnepasningsmuligheder og mulighed for deltidsbeskæftigelse Lande Danmark Storbritannien Østrig Portugal og Italien Ungarn og Polen

7 Familier med to udearbejdende forældres børnepasningsstrategier Offentlig børnepasning: Vuggestuer, Børnehaver. Uddannet personale (Danmark, Sverige) Fleksibel arbejdstid: Deltidsarbejde, Hjemmearbejde, arbejde med skiftende arbejdstider (Storbritannien, Holland)

8 Familier med to udearbejdende forældres børnepasningsstrategier Børnepasning gennem familiære netværk: Pasning varetaget af bedsteforældre eller andre familie medlemmer (Sydeuropa, Østeuropa) Privat børnepasning: Au pair ordninger, barnepiger, børnepasning på virksomheden (Sydeuropa)

9 Børn eller ej? Gammel forklaring: Når kvinder kom ud på arbejdsmarkedet, så kom der færre børn. I samtlige EU lande ønsker kvinderne at komme ud på arbejdsmarkedet, men strukturerne er ikke fulgt med. I Danmark er det ikke et valg mellem børn eller karriere.

10 Sammenhæng mellem børnepasningsmuligheder og fødselsrate Kilde: OECD family database

11 Sammenhæng mellem børnepasningsmuligheder (0 3 år) og beskæftigelsesfrekvensen for mødre med mindreårige børn Kilde: OECD family database

12 Fordele ved den danske model (den universelle familiepolitiske model) Bidrager til bedre balance mellem arbejde og privatliv Mindsker kvinders karriereafbræk og øger kvinders autonomi Øger arbejdsudbuddet. Mødre tvinges ikke til at gå på deltid Sikre en høj fødselsrate samtidig med at kvinder kan komme på arbejdsmarkedet

13 Børns livschancer og samfundets sammenhængskraft

14 Udligner børns livschancer Bidrager til samfundets sammenhængskraft. Netværksdannelse på tværs sociale og etniske skel Tillid og social kapital (velfærd, institutionen, mødet) Højt uddannet personale, forberedelse til skolegang (især væsentlig for indvandrere)

15 Sammenhæng mellem børnepasning og børnefattigdom Kilde: OECD family database

16 Kilde: OECD family database

17 Tillid og social kapital (velfærd, institutionen og mødet) Kilde: European Social survey 2008

18 Konsekvenser

19 Konsekvenser af besparelser på børneområdet Kvinder tvinges til at tage deltidsarbejde arbejdsudbuddet mindskes Øget ubalance mellem familie og arbejde, mere stress Familier må i stigende grad gøre brug bedsteforældres hjælp. Påvirker ældres tilbagetrækningsalder

20 Danmark: Mænd og Kvinders arbejdstid

21 Storbritannien: Mænd og Kvinders arbejdstid Kilde: OECD family database

22 Karrierefamilier må i højere grad gøre brug af private børnepasningstilbud. Aupairordninger, barnepiger mv. Dårligere normeringer vil påvirke ressourcesvage børns kognitive udvikling i negativ retning. Modvirker integration af etniske minoriteter En udsultning af offentlig børnepasning vil betyde ressourcestærke forældre finder private tilbud. Modvirker sammenhængskraft og øger opdelingen i samfundet

23 Forældres tilfredshed med offentlige børnepasningstilbud

24 Anbefalinger Social investeringsstrategi: Mulighed for at regulere arbejdstiden over et livsforløb Mere fleksibel forældreorlov, deltidsorlov, udskudt orlov, flere valgmuligheder Udvidelse af åbningstiderne samt afskaffelse af lukkedage på almindelige hverdage Bedre normeringer i daginstitutioner specielt hvor der er en høj andel tosprogede Afbureaukratisering

25 1. Hvordan kan den danske børnepasningsmodel udvikles? 2. Hvad er pædagogernes primære opgave (omsorg, stimulering, skabe rammer for social udvikling, servicering af forældrene)? 3. Kan daginstitutionernes rolle i den danske model præciseres og udbygges på en sådan måde, at daginstitutionernes og pædagogernes arbejde opprioriteres? 4. Kan den danske model for børnepasning eksporteres til andre lande?

26 Medborgerskab under forandring Thomas P. Boje Roskilde Universitet Oplæg BUPL 13. December 2010

27 Medborgerskab under forandring Medborgerskabet samt social og politisk deltagelse er afgørende for national identitet civile, politiske og sociale rettigheders omfang og karakter demokratisk kultur social tryghed grad af social og økonomisk omfordeling

28 Medborgerskab under forandring Hvorfor fokus på medborgerskab og deltagelse: den demokratiske proces fungerer ikke optimalt det traditionelle repræsentative demokrati er ude af stand til at opfange forskelligheden i behov og ønsker i de forskellige sociale grupper decentrale og horizontale former for styring gennem netværk mellem institutionelle aktører voksende spænding mellem lighed og forskellighed i dagens velfærdssamfund

29 Medborgerskab under forandring Medborgerskabets forandring fra universel rettigheder til individualiseret aktivering krav om arbejde, uddannelse og flexibilitet villighed og evne til at deltage aktivt i samfundsmæssige forhold og påtage sig ansvar i sociale relationer en forudsætning for integration med den voksende differentiering og individualisering af samfundet bliver et aktivt medborgerskab vigtigt for at kræve og fastholde sociale rettigheder.

30 Medborgerskab under forandring Det aktive medborgerskab To grundlæggende tilgange I: den frivillige indsats / aktivering som løsning på sociale problemer II: den aktive deltagelse i beslutningstagen og styring af organisationer deltagende demokrati

31 Medborgerskab under forandring Deltagelse og social kapital kan skabe større sammenhængskraft men også føre til øget social differentiering. store nationale forskelle i omfanget af deltagelse og tillid til det politiske system Skandinavien og Holland høj grad af tillid, politisk involvering og deltagelse i sociale netværk Sydeuropa og Central og Østeuropa har både lav tillid, politisk involvering og deltagelse i sociale netværk

32 Medborgerskab under forandring Offentlige udgifter til velfærdsformål i % af BNP Den frivillige ulønnede arbejdsstyrke i % af den totale erhvervsaktive befolkning Høj Lav Høj Lav Danmark, Norge, Sverige og Holland Storbritannien Tyskland Østrig, Belgien, Frankrig Tjekkiet, Polen, Ungarn, Italien, Portugal, Spanien

33 Medborgerskab under forandring Samfund med høj grad af universalisme i sociale ydelser og social service kombineret med høj social lighed > udbygget sociale netværk, høj grad af institutionel tillid og betydelig frivilligt engagement Samfund med behovsbestemte sociale ydelser, stor social differentiering og økonomisk ulighed > snævre sociale netværk og ringe frivilligt engagement

34 Medborgerskab under forandring Betydningen af de civile organisationer i demokratiske samfund 1. kan forøge den politisk engagement > tillid til politiske institutioner 2. kan supplere de politiske partier i afdækning af sociale gruppers ønsker > opfange kulturelle og etniske differentieringer 3. Kan deltage aktivt i udformning og gennemførelse af politikker > varetage servicefunktioner for bestemte befolkningsgrupper 4. Bidrage til at løse problemerne med det demokratiske underskud i Europa > lokalt, nationalt og regionalt

35 Spørgsmål til diskussion Hvordan kan et inkluderende medborgerskab og aktiv deltagelse opnås for alle samfundets sociale grupper med tanke på det stadig mere differentierede og individualistiske samfund? Det aktive medborgerskab bliver i stigende grad en forudsætning for social inklusion hvordan sikre indflydelse og deltagelse i stedet for aktivering? Øget risici for social polarisering, fattigdom og dekvalificering blandt etniske danskere såvel som ikke danskere kan inklusion sikres gennem en kombination af aktivering og social tryghed?

36 Spørgsmål til diskussion Velfærdsreduktioner besparelser, mindre personale etc. søges kompenseret gennem involvering af frivilligt arbejde érdet en realistisk strategi? Øget medindflydelse fra forældre og andre brugere af institutionerne både hvad angår kommunale beslutningsproces og når det angår den daglige drift hvordan skal det organiseres?

37

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i?

En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i? En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i? Af Helle Rosdahl Lund, Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv Den offentlige debat og dagsorden

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Det Europæiske Grønne Parti 10. rådsmøde Bruxelles, den 29. marts 2009 A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Den grønne bevægelse er en ung bevægelse - en bevægelse, som i høj grad opstod

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere