Dine rettigheder som kræftpatient

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dine rettigheder som kræftpatient"

Transkript

1 Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende

2 Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev Socialrådgiver Susanne Brodt Kommunikationskonsulent Nanna Kathrine Riiber Layout: Rumfang Foto: Tomas Bertelsen, Colourbox Tryk: Zeuner Grafisk as 1. udgave, juli udgave, juni 2014 ISBN

3 Mange kræftpatienter har økonomiske og sociale spørgsmål i forbindelse med sygdommen. Mange har aldrig tidligere fået hjælp fra det offentlige og er kede af at bede om den selv om de har en klar ret til det. Desuden kan det være vanskeligt at finde ud af, hvilken hjælp man kan få, og hvor man skal henvende sig. I denne pjece kan du danne dig et overblik over dine rettigheder som kræftpatient i forhold til arbejde, pension, behandling, pleje m.m. Pjecen beskriver de generelle regler og henviser til, hvor du kan få yderligere oplysninger. Du kan også læse mere på cancer.dk/rettigheder. 1

4 2

5 Indhold Sygdom og arbejde 11 Sygedagpenge 12 Lønmodtagere 12 Selvstændige 12 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 12 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 12 Supplerende sygedagpenge 13 Opfølgning på sygedagpenge 13 Kræftpatienter kan fritages fra jobcentrets opfølgning 14 Hvordan får man sat opfølgningen på standby? 14 Hvor længe kan man være omfattet af standby-ordningen? 14 Hvordan foregår opfølgningen, når din sag er sat på standby? 14 Ophør af standby-ordningen 14 Klage 15 Råd og vejledning om standby-ordningen 15 Særlig aftale ved hyppigt fravær på grund af sygdom 15 Funktionærers 120-dages regel 16 Revalidering 16 Fleksjob 17 Fleksjob efter gamle regler 17 Fleksjob på din nuværende arbejdsplads 17 Fleksjobbet bevilges for en 5-årig periode 18 Fleksjob er også for selvstændige 18 Ledighedsydelse 18 Fleksydelse 18 Mistanke om arbejdsskade 18 Sygdom og pension 21 Førtidspension 22 Ressourceforløb 22 Indtægt under ressourceforløb 22 3

6 Nye og gamle regler for førtidspension 22 Hvad er pensionens størrelse? 23 Merudgiftsydelse 23 Hvad er tilskuddets størrelse? 23 Tilskud til enkeltydelser 23 Førtidspension før Job med løntilskud (tidligere skånejob) til førtidspensionister 24 Udbetaling af pensionsordninger 24 Udbetaling af kapitalpension ved livstruende sygdom 24 Gælder ikke alle former for kræft 24 Hvis kræftsygdommen ikke er nævnt i bekendtgørelsen 25 Udbetaling af kapitalpension ved varig funktionsnedsættelse 25 Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) 25 Forsikring ved kritisk sygdom 25 Beløbet må ikke modregnes kontanthjælp 26 Børn kan også være forsikret 26 Behandling 29 Frit sygehusvalg 30 Transport 30 Tal med din læge om valg af sygehus 30 Behandlingsgaranti 30 Maksimale ventetider til besked 30 Maksimale ventetider til behandling 30 Individuelle forhold 31 Henvisning til andet sygehus 31 Hvis der ikke kan tilbydes behandling inden for de maksimale ventetider 31 Praktiske forhold i forbindelse med udlandsbehandling 32 Alternativ, forskningsmæssig og eksperimentel behandling 32 Afvisning af behandlingstilbud 32 Information om ventetider 32 Patientkontorerne 32 Kræftbehandling i udlandet 33 Højt specialiseret behandling i udlandet 33 4

7 Forsøgsbehandling i udlandet 33 Behandling i udlandet efter EU-retten 34 Forhåndsgodkendelse 34 Regionens dækning af dine udgifter 34 Ansøgning om forhåndsgodkendelse 35 Klage og erstatning mv. 35 Transport, ledsagelse og tolkning mv. 35 Information, råd og vejledning 36 Eksperimentel behandling på et offentligt sygehus i Danmark 37 Hvad er eksperimentel behandling? 37 Her kan man få eksperimentel behandling i Danmark 37 Hvilke typer eksperimentel behandling tilbydes? 37 Det Nationale Koordinationsudvalg 38 Hvordan bliver man henvist til eksperimentel behandling i Danmark? 38 Second opinion panel 38 Patienterstatningen dækker 38 Det er gratis at få eksperimentel behandling 38 Kan jeg klage, hvis jeg ikke er tilfreds med lægens svar? 38 Her kan du få hjælp 38 Eksperimentel behandling i udlandet eller på privat sygehus i Danmark 39 Hvad er eksperimentel behandling? 39 Sådan bliver du henvist til eksperimentel behandling i udlandet eller et privat sygehus i Danmark 39 Sundhedsstyrelsens rådgivende panel (second opinion panel) 39 Kontakt til panelet skal ske gennem sygehuslægen 39 Kan jeg klage, hvis jeg ikke er tilfreds med lægens svar? 39 Behandlingen er gratis 40 Patienterstatningen dækker 40 Regionen sørger for det praktiske 40 Også muligt at få eksperimentel behandling i Danmark 40 Her kan du få hjælp 40 Befordringsgodtgørelse 40 Til praktiserende læge eller speciallæge 40 Til og fra sygehus 40 Til og fra genoptræning efter sygehusindlæggelse 41 Andre former for befordringsgodtgørelse 41 5

8 Alternativ behandling 41 Genoptræning 41 Genoptræning efter indlæggelse 41 Genoptræning uden indlæggelse 42 Sæd- og ægdeponering 42 Få nedfrosset sæd 42 Få nedfrosset æg eller væv fra en æggestok 42 Tal med lægen 42 Kontaktpersoner på sygehuse 42 Rekreation 43 Livstestamente 43 Udlandsrejser og forsikring 43 Forsikring er vigtig 43 Den offentlige rejsesygesikring 44 Det blå EU-sygesikringsbevis 44 Dækningsområde for det blå EU-sygesikringsbevis 44 Privat rejseforsikring 44 Pleje i hjemmet 47 Hjemmesygepleje og døgnpleje 48 Hjemmehjælp 48 Selvvalgt hjemmehjælp 48 Tilskud til privat hjemmehjælp 48 Boligændring 48 Hjælpemidler 49 Du skal søge kommunen om hjælpemidler 49 Forbrugsgoder 49 Medicintilskud 49 Det almindelige medicintilskud for alle 50 Tilskuddets størrelse 50 Kronikertilskud tilskud til folk med et stort medicinforbrug 50 6

9 Tilskud til lægeordineret håndkøbsmedicin 50 Enkelttilskud 51 Tilskud til døende i eget hjem 51 Tilskud til økonomisk dårligt stillede 51 Tilskud fra sygeforsikringen danmark 51 Ledsageordning 51 Børn med kræft 51 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 51 Merudgifter i familier hvor et barn har kræft 52 Kompensation for kritisk sygdom til børn 52 Pleje af alvorligt syge 52 Formålet 53 Betingelser 53 Pleje af døende 53 Plejevederlag 53 Hvor meget kan man få i plejevederlag? 54 Plejeorlov med fuld løn 54 Plejeorlov på deltid 54 Mulighed for aflastning af plejeren 54 Den døende bor i udlandet 54 Plejeren bor i udlandet, og den døende bor i Danmark 54 Både den døende og plejeren bor i udlandet 55 Hospice 55 Anden økonomisk hjælp 59 Legat fra Kræftens Bekæmpelse 60 Tilskud til psykologsamtaler 60 Tandskader som skyldes behandlingen 60 Tilskud og egenbetaling 61 Hvilke tandproblemer kan man få? 61 Hvad kan man få tilskud til? 61 Hvordan søger man om tilskud til tandbehandlingen? 61 Klagemulighed 61 Ikke alle kan få tilskud 62 7

10 Gældssanering 62 Efterlevelsespension ret til udbetaling af afdødes pension 62 Efterlevelseshjælp engangsbeløb ved dødsfald 62 Begravelseshjælp 62 Klage og erstatning 65 Klager over sociale sager behandlet af kommunen 66 Hvad kan man klage over? 66 Hvem skal man klage til? 66 Hvordan klager du? 66 Hvad er udbetaling Danmark? 67 Hvad er Ankestyrelsen? 67 Frister for klage 68 Hvordan behandles din klage? 68 Hvor lang tid går der? 68 Du modtager en afgørelse 68 Her kan du finde mere information 69 Klager på sundhedsområdet 69 Klager over sundhedsfaglig virksomhed 69 Hvem kan klage? 69 Hvor skal jeg klage til? 70 Klagefrister 70 Valg mellem to klagemuligheder 70 Hvis du er i tvivl om dit valg 71 Ankemuligheder 71 Tilbud om lokal dialog 71 Hvad kan dialogen bruges til? 71 Hvor og hvordan foregår dialogen? 71 Efter dialogen 72 Klager over kommuners og regioners administrative afgørelser og beslutninger på sundhedsområdet 72 Hvor skal jeg klage til? 73 Klagefrister 73 8

11 Klager over serviceniveau 73 Mere information, råd og vejledning 73 Erstatning på sundhedsområdet 73 Hvem kan søge erstatning? 74 Hvornår har man ret til erstatning? 74 Hvad kan man få erstattet? 74 Hvor søger du erstatning? 75 Forældelse 75 Manglende tilbud om screening for livmoderhalskræft 75 Ankemuligheder 75 Udvidet ankefrist ved varige mén 75 Hjælp til at klage og søge erstatning 76 Patientkontoret 76 Socialrådgiveren på hospitalet 76 Offentlig retshjælp 77 Advokatvagten 77 Private retshjælpskontorer 77 Rådgivning og støtte hos Kræftens Bekæmpelse 79 Kræftrådgivninger landet over 80 Kræftlinjen 80 Brevkassen 80 Cancerforum 80 App - Liv med kræft 80 Læs mere 81 Nyttige adresser 82 9

12 10

13 Sygdom og arbejde Bemærk: Pr. 1/ træder en ny sygedagpengereform i kraft. De nye regler kunne ikke nå at komme med i denne pjece. Teksten om sygedagpenge markeret i den grå boks gælder derfor ikke efter den 1/ Du kan læse om de nye regler på cancer.dk/rettigheder. Sygedagpenge 12 Opfølgning på sygedagpenge 13 Revalidering 16 Fleksjob 17 Mistanke om arbejdsskade 18 11

14 Sygdom og arbejde Sygedagpenge Bemærk: Pr. 1/ træder en ny sygedagpengereform i kraft. De nye regler kunne ikke nå at komme med i denne pjece. Teksten om sygedagpenge markeret i den grå boks gælder derfor ikke efter den 1/ Du kan læse om de nye regler på cancer.dk/rettigheder. Både sygdom og behandling kan gøre det svært at passe sit arbejde som sædvanligt. Mange kræftpatienter må derfor sygemeldes i kortere eller længere tid. Din situation afhænger af den overenskomst, du er ansat efter. Nogle får løn under sygdom og mærker derfor ikke umiddelbart en ændring i økonomien. Men du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver indberetter din sygemelding til kommunen, og du vil derfor høre fra den. Hvis du ikke har ret til fuld løn under sygdom eller er selvstændig, så læs her: Lønmodtagere Er du lønmodtager, er du berettiget til sygedagpenge, hvis følgende betingelser er opfyldt: Du har haft 240 timers ansættelse inden for de sidste 26 uger eller inden for samme periode modtaget sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, orlovsydelse eller uddannelsesgodtgørelse Du har bopæl og skattepligtig indtægt i Danmark Som lønmodtager har du ret til sygedagpenge fra 1. hele sygedag. Det er din arbejds giver, der skal betale sygedagpenge de første 30 dage. Hvis du er syg i mere end 30 dage, overtager din kommune forpligtelsen til at betale sygedagpenge. Selvstændige Er du selvstændig eller medarbejdende hustru, har du ret til sygedagpenge, hvis du inden for de sidste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned før fraværet. Som selvstændig eller medarbejdende hustru har du først ret til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom, medmindre du har tegnet en frivillig forsikring i Den Sociale Ankestyrelse, der giver dig ret til sygedagpenge fra første fraværsdag. Hvor meget kan man få i sygedagpenge? Sygedagpengenes størrelse beregnes på grundlag af din hidtidige indtægt. Maksimalt kan udbetales et beløb svarende til den højeste arbejdsløshedsunderstøttelse. Hvor længe kan man få sygedagpenge? Som hovedregel kan man få udbetalt sygedagpenge i tilsammen 1 år i løbet af 1 1 / 2 år. Der er dog mulighed for at få forlænget syge dagpengeperioden i følgende situationer: Hvis det er overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, 12

15 herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, kan sygedagpengeperioden forlænges, indtil revalideringen iværksættes Hvis det er nødvendigt at gennemføre en virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, kan sygedagpengeperioden forlænges i op til 39 uger Hvis den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling, og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage sit arbejde inden for en 2-årig periode, vil sygedagpengene kunne forlænges med op til 2 år Hvis sygemeldte ikke kan klare et arbejde på normale vilkår, og det ikke endeligt er afklaret, om man er berettiget til et fleksjob eller førtidspension, kan sygedagpengene forlænges i op til 26 uger Hvis den sygemeldte har en livstruende sygdom, hvor muligheden for behandling anses for udtømt, kan sygedagpengeperioden forlænges uden begrænsning Hvis der er rejst en sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af en arbejdsskade, kan sygedagpengeperioden forlænges, indtil der er truffet afgørelse om tab af erhvervsevne Hvis der er rejst en sag om førtidspension, kan sygedagpengeperioden forlænges, indtil der er truffet en afgørelse Supplerende sygedagpenge Hvis du på grund af sygdom eller behandling kun kan arbejde på deltid, kan du få supplerende sygedagpenge. Det kræver en erklæring fra din læge om, at du kun er delvis raskmeldt. Du har også mulighed for at få supplerende sygedagpenge, hvis du går til ambulante behandlinger, som kræver, at du er væk fra dit job. Hvis du er lønmodtager, er det en betingelse, at fraværet inkl. eventuel vente- og transporttid forhindrer dig i at arbejde i mindst 4 timer om ugen. Er du selvstændig eller medarbejdende hustru, skal sygdommen eller behandlingen medføre, at du højst kan udføre halvdelen af dit normale arbejde om ugen. Opfølgning på sygedagpenge Når du er sygemeldt, vil du inden udgangen af 8. sygeuge blive indkaldt til den første sygeopfølgningssamtale på det kommunale jobcenter. Som kræftpatient har du mulighed for at blive fritaget for opfølgningssamtalerne. Formålet med en sygedagpengeopfølgningssamtale er, at jobcentret i samarbejde med dig skal udarbejde en plan for din tilbagevenden til din arbejdsplads/ arbejdsmarkedet. Derudover skal de kontrollere, om du opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge. 13

16 Som udgangspunktet har du som sygemeldt pligt til at medvirke ved jobcentrets opfølgning i form af opfølgningssamtalerne på jobcentret eller eventuelt anden form for kontakt for fortsat at modtage sygedagpenge, eller for at din arbejdsgiver kan modtage sygedagpengerefusion. Men som kræftpatient har du mulighed for selv at vælge, om du ønsker, at opfølgningen skal ske uden kontakt til dig, eller om du vil deltage i opfølgningen. Du kan altså blive fritaget for at deltage i samtaler på jobcentret og lignende. Kræftpatienter kan fritages fra job centrets opfølgning Da kræftpatienter efter 8 ugers sygdom ofte er i gang med undersøgelser og behandling, er det ofte ikke muligt eller hensigtsmæssigt at deltage i jobcentrenes opfølgning. Derfor har man indført den såkaldte standby-ordning. Ordningen giver alle, der lider af kræft dog undtaget almindelig hudkræft og forstadier til kræft ret til selv at vælge, om de vil deltage i kommunens opfølgning. Hvis du ikke ønsker at deltage, sættes opfølgningen på standby. Opfølgningen sker da i stedet ved, at jobcentret kontakter din læge eller dit sygehus og beder om oplysninger om din situation og dit behandlingsforløb. Du behøver altså ikke selv at møde til samtale på jobcentret eller på anden vis have kontakt til jobcentret. Det påvirker ikke din ret til sygedagpenge, at du får din sag sat på standby. Hvordan får man sat opfølgningen på standby? Hvis du ønsker at blive fritaget for selv at deltage i jobcentrets opfølgning, skal du eller en pårørende kontakte jobcentret og meddele, at du har kræft, og at du ønsker at blive omfattet af standby-ordningen, som fritager dig fra at skulle møde til samtaler og deltage i jobcentrets opfølgning. Jobcentret vil herefter sætte din sag på standby. Hvor længe kan man være omfattet af standby-ordningen? En standby-ordning kan vare så længe, din sygdom berettiger til det. Jobcentret vurderer, om din sygdom fortsat berettiger til, at du er omfattet af standby-ordningen. Vurderingen skal ske ud fra din samlede helbredsmæssige situation, herunder din psykiske tilstand. Hvordan foregår opfølgningen, når din sag er sat på standby? Når jobcentret har sat din sag på standby, sker opfølgningen uden samtaler eller anden kontakt med dig. Du vil heller ikke modtage tilbud om aktivering. Jobcentret skal senest inden tre måneder regnet fra din første fraværsdag og herefter senest hver tredje måned følge op på din sag. Opfølgningerne foregår ved, at jobcentret kontakter din egen læge eller sygehuslægen og indhenter oplysninger om din sygdom. På baggrund heraf tager jobcentret stilling til, om opfølgningen fortsat skal ske uden kontakt til dig. 14

17 Ophør af standby-ordningen Hvis jobcentret på baggrund af de indhentede oplysninger fra din egen læge eller syge huslægen vurderer, at din helbredsmæssige situation er væsentligt forbedret, og at der derfor nu kan gennemføres opfølgning ved kontakt med dig, skal kommunen meddele ophøret af standbyordningen i et brev til dig. I brevet skal kommunen oplyse dig om, at den har modtaget lægelige oplysninger om, at din helbredsmæssige situation er forbedret, og at man derfor gerne vil indkalde dig til en samtale, hvor I kan drøfte mulighederne for, at du kan vende tilbage til arbejdet. Hvis du og jobcenteret ikke er enige i, at betingelserne for at stoppe standby-ordningen er til stede, skal kommunen kontakte din egen læge eller sygehuslægen for at drøfte dette. Kommunen skal have tungtvejende grunde for ikke at følge lægens udtalelse, og disse grunde skal fremgå af sagen. Klage Hvis du vil klage over jobcentrets beslutning om at stoppe din standby-ordning, skal du sende klagen til den instans, som der står i afgørelsen, at du skal klage til. Hvis der ikke står noget, skal du sende klagen til den forvaltning, der har sendt afgørelsen til dig. Råd og vejledning om standbyordningen Hvis du har spørgsmål eller oplever problemer med at få sat sygedagpengeopfølgningen på standby, er du eller dine pårørende velkomne til at kontakte Kræftens Bekæmpelses gratis telefonrådgivning Kræftlinjen på tlf Her kan du få råd, hjælp og vejledning omkring standby-ordningen. På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du finde Arbejdsmarkedsstyrelsens brochure om standby-ordningen samt det brev, der er sendt til landets kommuner om ordningen. Du finder links til dokumenterne på cancer.dk/rettigheder under emnet Arbejde og pension. Klik på Sygedagepenge og derefter på Opfølgning. Særlig aftale ved hyppigt fravær på grund af sygdom Hyppige sygeperioder kan være en belastning for arbejdsgiveren og gøre det vanskeligt for dig at beholde dit arbejde. Dels mister arbejdsgiveren en arbejdskraft, dels skal han udbetale sygedagpenge de første 30 dage af hver sygeperiode. Kræftpatienter og andre med langvarige sygdomme har efter 56 i sygedagpengeloven mulighed for at indgå en særlig aftale med deres arbejdsgiver, hvorefter arbejdsgiveren fritages for at betale sygedagpenge de første 30 dage af hver sygeperiode. Sygedagpengene udbetales i stedet af kommunen. For at en sådan aftale kan indgås, er det en betingelse, at man forventer et sygefravær på mindst 10 dage om året på grund af sygdom eller behandling. En 56 aftale skal være skriftlig og godkendes af kommunen. Aftalen kan højst godkendes for to år ad gangen. Herefter skal der på ny ansøges om godkendelse af aftalen. Kommunen 15

18 kan oplyse dig nærmere om reglerne og udlevere et ansøgningsskema. Funktionærers 120-dages regel Ved overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte dvs. ansatte i kommuner, regioner og i staten har man besluttet, at 120-dages reglen ikke længere må benyttes. Uanset hvad der måtte stå i den enkelte funktionærs ansættelseskontrakt. 120-dages reglen gælder derfor i dag kun for privat ansatte funktionærer. Er du privat ansat funktionær, og står det i din ansættelseskontrakt, kan din arbejdsgiver opsige dig med forkortet varsel (én måned), hvis du har haft 120 sygedage med løn i løbet af et år. Afskedigelsen er dog kun gyldig, hvis den sker umiddelbart efter de 120 dage, og du stadig er syg. Mange arbejdsgivere har forståelse for, at behandling af kræft ofte strækker sig over en længere periode, og det kan derfor være en god idé at tage en samtale med din arbejdsgiver, inden de 120 dage er gået, hvor du forklarer din situation. Kontakt evt. din fagforening inden samtalen. Hvis du bliver fyret og stadig er uarbejdsdygtig, kan du få sygedagpenge. Revalidering Kræftsygdommen kan betyde, at du ikke kan vende tilbage til dit arbejde. Revalidering kan dog i nogle tilfælde gøre det muligt for dig at fastholde din tilknytning til arbejds markedet. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være særlige regler, hvis du er under 25 år. Kontakt din kommune for mere information. Du kan selv bede kommunen om en revalidering, og kommunen kan også foreslå det i forbindelse med den løbende vurdering af din situation. Revalidering kan bl.a. bestå i: Hjælp til uddannelse i op til 5 år Jobtræning hos private eller offentlige arbejdsgivere Hjælp til at etablere selvstændig virksomhed Hjælp til anskaffelse af værktøj og redskaber Den økonomiske hjælp i forbindelse med revalideringen kan være fortsat udbetaling af sygedagpenge eller en revalideringsydelse, der svarer til arbejdsløshedsdagpengene eller helt eller delvis løntilskud. Herudover kan der ydes hjælp til særlige udgifter, der følger af uddannelsen. Der kan f.eks. være tale om udgifter til bøger, materialer og transport. Der kan også ydes tilskud eller rentefrit lån i forbindelse med, at du starter din egen virksomhed. 16

19 Fleksjob Hvis du ikke kan revalideres, er der mulighed for, at du kan få et fleksjob. Et fleksjob er et job med løntilskud til mennesker under folkepensionsalderen med nedsat arbejdsevne. Det er en betingelse for at få et fleksjob, at din arbejdsevne er varigt nedsat. Samtidig skal det være helt afklaret, at du ikke har mulighed for at få et arbejde eller tage en uddannelse på almindelige vilkår. I et fleksjob, får du løn fra din arbejdsgiver for det arbejde, du reelt laver, og så får du et supplerende tilskud fra kommunen, så din samlede indtægt svarer til en fuldtidsløn for det pågældende arbejdsområde. Dog maksimalt kr. inklusiv pension, uanset hvad du tjente før, du blev syg. Jobcenteret vurderer din arbejdsevne og arbejdsintensitet i fleksjobbet og fastsætter forholdet mellem løn og tilskud herefter. Det indgår i vurderingen af din arbejdsindsats, om du har behov for ekstra pauser og for at arbejde med nedsat tempo. I nogle tilfælde vil det betyde, at f.eks. 16 timers arbejde om ugen svarer til 10 timers effektivt arbejde. Det kan være tilfældet, hvis der er skånebehov som f.eks. flere pauser og nedsat arbejdstempo. Fleksjob efter gamle regler Den 1. januar 2013 trådte de regler for fleksjob i kraft, som er beskrevet ovenfor. Hvis du var ansat i et fleksjob før den 1. januar 2013, er du ansat efter de gamle regler, så længe du bliver i samme job. Ved de gamle regler for fleksjob gælder, at arbejdsgiveren betaler hele din løn, men får et tilskud på 1/2 eller 2/3 af mindstelønnen på området fra kommunen, afhængigt af, hvor meget din arbejdsevne er nedsat. Som ansat i fleksjob skal du kunne forsørge dig selv for den løn, du modtager i fleksjobbet, da du ikke har mulighed for at få anden offentlig hjælp. Derfor skal du have løn svarende til 37 timers arbejde, selvom du f.eks. kun kan holde til at arbejde i 20 timer. Fleksjob på din nuværende arbejdsplads Det er muligt at blive ansat i fleksjob på den arbejdsplads, du var på, da du blev syg. Det kan ske efter 12 måneder, hvis det viser sig, at du og din arbejdsgiver ikke kan løse problemet gennem justeringer som f.eks. omplacering, ændrede arbejdsvilkår eller at du vender tilbage til dit arbejde på nedsat tid og over en periode prøver, om du kan optrappe arbejdstiden. Aftalerne i din overenskomst, der bl.a. beskriver proceduren omkring fastholdelse ved nedsat arbejdsevne, hedder sociale kapitler. Tal med din tillidsrepræsentant eller din fagforening om, hvad der er aftalt i din overenskomsts sociale kapitler. Det er afgørende, at din aftale med arbejdsgiveren om din ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår er skriftlig. Hvis det ikke kan lade sig gøre at fastholde jobbet på din hidtidige arbejdsplads på disse ændrede vilkår, kan du få bevilget et fleksjob på arbejdspladsen under forudsætning af, at du opfylder de øvrige betingelser for at få et fleksjob. 17

20 Fleksjobbet bevilges for en 5-årig periode Et fleksjob bliver bevilget for en 5-årig periode. Når de 5 år er gået, skal kommunen vurdere, om du har fået det bedre, eller om du stadig har ret til et fleksjob. Hvis kommunen godkender, at du stadig opfylder betingelserne for et fleksjob, kan du fortsætte i fleksjobbet frem til, du skal på folkepension. Det gælder, hvis du er over 40 år. Hvis du er under 40 år, skal fleksjobbevillingen vurderes hvert 5. år. Fleksjob er også for selvstændige Som selvstændig kan du få tilskud til et fleksjob i din egen virksomhed, hvis din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. Efter de nye regler vurderer jobcenteret din arbejdsevne i forhold til dit arbejde som selvstændig. Godkendelsen af fleksjob gælder for 5 år ad gangen. Der er følgende krav til dig: Du skal have din hovedbeskæftigelse i din selvstændige virksomhed Du skal have drevet din virksomhed i væsentligt omfang i mindst 12 måneder inden for de seneste 24 måneder Du skal arbejde i virksomheden og ikke samtidig med driften udføre andet arbejde i væsentligt omfang Tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden, men kan maksimalt være på pr. år (2014). Ledighedsydelse Når du er ansat i et fleksjob, har du ikke ret til arbejdsløshedsunderstøttelse. I stedet er du berettiget til ledighedsydelse. Ledighedsydelsen kan være fra % af dagpengeniveauet afhængig af din tidligere indtægtskilde. Ledighedsydelse kan udbetales i følgende situationer: Mens du venter på et fleksjob Mens du er ledig mellem to fleksjob Ved midlertidige arbejdsafbrydelser Under sygdom, ferie og barsel Fleksydelse I stedet for efterløn er der ved fleksjob indført en ordning, der hedder fleksydelse. Fleksydelse er en efterlønslignende ordning for mennesker, der er ansat i et fleksjob (både fleksjob efter den gamle og den nye ordning). Ligesom i efterlønsordningen skal du opfylde en række betingelser, før du kan modtage fleksydelsen. Du kan få fleksydelse i op til fem år før folkepensionen. Fra 1. juli 2018 bliver perioden kortere. Du kan læse mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside bm.dk. Klik på Beskæftigelsesområdet klik derefter på ydelser og vælg så fleksydelse i venstremenuen. Mistanke om arbejdsskade Der er efter arbejdsskadeforsikringsloven mulighed for at få erstatning, hvis din kræftsygdom skyldes, at du i dit arbejde har været i kontakt med kræftfremkaldende stoffer. Efter arbejdsskadeforsikringsloven kan du få følgende erstatninger: 18

21 Erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning, hjælpemidler m.m. Erstatning for tab af erhvervsevne Godtgørelse for varigt mén Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald Erstatning for tab af forsørger Hvis du har mistanke om, at din kræftsygdom skyldes, at du i dit arbejde har været i kontakt med kræftfremkaldende stoffer, så søg rådgivning hos din læge, på en arbejdsmedicinsk klinik eller i din fagforening og få hjælp til at anmelde sygdommen som en arbejdsbetinget lidelse. Du kan også kontakte Arbejdsskadestyrelsen på adressen: Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks København Ø Tlf Fax ask.dk Åbningstider: Mandag kl / Tirsdag - fredag kl Det er vigtigt at indgive en anmeldelse, også selv om det er mange år siden, du har været udsat for kræftfremkaldende stoffer. 19

22 20

23 Sygdom og pensioner Førtidspension 22 Nye og gamle regler for førtidspension 22 Job med løntilskud (tidligere skånejob) til førtidspensionister 24 Udbetaling af pensionsordninger 24 Forsikring ved kritisk sygdom 25 21

24 Sygdom og pensioner Førtidspension Førtidspension kan bevilges fra du er 18 år og op til folkepensionsalderen, men i dag tilbydes de fleste i stedet et såkaldt ressourceforløb. Det kan du læse mere om nedenfor. En førtidspensionssag kan først begyndes af kommunen, når det er grundigt dokumenteret gennem et eller flere ressourceforløb, at din arbejdsevne ikke kan forbedres. Der er dog tilfælde, hvor det ikke giver mening at gennemgå et ressourceforløb, og hvor du i stedet kan få tilkendt førtidspension med det samme. Det kan f.eks. være, hvis du er for syg til at klare et arbejde, og der ikke er udsigt til, at du bliver rask igen. Ressourceforløb Med førtidspensionsreformen pr. 1. januar 2013 kan du som udgangspunkt ikke få førtidspension, hvis du er under 40 år. I stedet skal du gennemgå et eller flere ressourceforløb for at forbedre dine muligheder for at få et almindeligt arbejde eller et fleksjob. Sammen med kommunens rehabiliteringsteam planlægger du et forløb for, hvordan du kan udvikle dine muligheder for at arbejde, og hvordan du kan komme i gang med at arbejde. Rehabiliteringsteamet består af repræsentanter fra beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet. Et ressourceforløb kan bestå af genoptræning, behandling, uddannelse, praktikforløb, opkvalificering, optræning i nye arbejdsområder eller andet, som kan medvirke til, at du kan komme tilbage i arbejde eller i fleksjob. Et ressourceforløb kan vare op til fem år. Hvis du er over 40 år, skal du som udgangspunkt gennemgå ét ressourceforløb. Ud fra resultatet vil kommunen vurdere, om du kan hjælpes videre i arbejde, eller om du i stedet skal have tilkendt førtidspension. I tilfælde, hvor det på grund af varig funktionsnedsættelse eller kronisk sygdom ikke giver mening at gennemgå et ressourceforløb, kan du få tilkendt førtidspension med det samme uanset om du er under eller over 40 år. Indtægt under ressourceforløb Indtægten under et ressourceforløb hedder ressourceforløbsydelse. Den erstatter og er på samme niveau som den overførselsindkomst, du var på. Hvis du f.eks. er på sygedagpenge, får du en ydelse på samme niveau, så længe betingelserne for sygedagpenge er opfyldt. Når du ikke længere er berettiget til sygedagpenge, overgår du til en minimumsydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne. Ydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefællens indtægt. Ressourceforløbsydelsen får du så længe, du er i et ressourceforløb. Nye og gamle regler for førtidspension Hvis du har fået bevilget førtidspension, er der forskellige satser og tilskudsmuligheder afhængigt af, om du har fået tildelt førtidspension før eller efter Hvis du har fået tildelt førtidspension efter 2003 gælder de nye regler de er beskrevet i den følgende tekst. Har du fået tildelt førtidspen 22

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Diagnosen er stillet hvad nu?

Diagnosen er stillet hvad nu? Diagnosen er stillet hvad nu? Hvad betyder sygdommen for mig og mine nærmeste? Hvordan løses de praktiske og følelsesmæssige problemer? Hvor finder jeg hjælp, hvad er mine rettigheder? Her forsøger vi

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14 Codans Pensionshåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...3 Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4 Kapitel 2 - Efterløn...14 Kapitel 3 - Behovstilpassede forsikringsprodukter...18

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere