Dine rettigheder som kræftpatient

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dine rettigheder som kræftpatient"

Transkript

1 Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende

2 Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev Socialrådgiver Susanne Brodt Layout: Rumfang Foto: Tomas Bertelsen Colourbox Tryk: Zeuner Grafisk as 1. udgave, juli udgave, april 2015 ISBN

3 Denne håndbog er til dig, der har kræft, og til dine pårørende. Når man har kræft, kan der være mange praktiske ting at holde styr på, f.eks. i forhold til behandling, arbejde, pension og økonomi. Bogen her giver et overblik over de gældende regler og retningslinjer. Du er altid velkommen hos Kræftens Bekæmpelse for yderligere rådgivning og støtte. Vores rådgivere har en bred faglig viden og er f.eks. psykologer, socialrådgivere og sygeplejersker. På side 78 finder du kontaktoplysninger til vores kræftrådgivninger, der ligger i hele landet, telefonrådgivningen Kræftlinjen og vores øvrige tilbud. Alle vores rådgivningstilbud er gratis. Du kan læse mere om dine rettigheder på cancer.dk/rettigheder 1

4 2

5 Indhold Sygdom og arbejde 11 Sygedagpenge 12 Betingelser for lønmodtagere 12 Betingelser for selvstændige 12 Hvordan bliver din indtægt? 12 Hvor længe kan du få sygedagpenge? 13 Jobafklaringsforløb 13 Supplerende dagpenge 14 Særlig aftale ved hyppigt fravær på grund af sygdom 14 Funktionærers 120 dages-regel 14 Opfølgning på sygedagpenge 15 Kræftpatienter kan fritages fra jobcentrets opfølgning 15 Hvordan får man sat opfølgningen på standby? 16 Hvor længe kan man være omfattet af standby-ordningen? 16 Hvordan foregår opfølgningen, når din sag er sat på standby? 16 Ophør af standby-ordningen 16 Klage 16 Råd og vejledning om standby-ordningen 16 Revalidering 17 Fleksjob 17 Fleksjob efter gamle regler 18 Fleksjob på din nuværende arbejdsplads 18 Fleksjobbet bevilges for en 5-årig periode 18 Fleksjob er også for selvstændige 18 Ledighedsydelse 19 Fleksydelse 19 Mistanke om arbejdsskade 19 Sygdom og pension 21 Førtidspension 22 Ressourceforløb 22 Indtægt under ressourceforløb 22 3

6 Nye og gamle regler for førtidspension 22 Hvad er pensionens størrelse? 23 Merudgiftsydelse 23 Hvad er tilskuddets størrelse? 23 Tilskud til enkeltydelser 23 Førtidspension før Job med løntilskud (tidligere skånejob) til førtidspensionister 24 Udbetaling af pensionsordninger 24 Udbetaling af kapitalpension ved livstruende sygdom 24 Gælder ikke alle former for kræft 24 Hvis kræftsygdommen ikke er nævnt i bekendtgørelsen 25 Udbetaling af kapitalpension ved varig funktionsnedsættelse 25 Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) 25 Forsikring ved kritisk sygdom 25 Anmeldelsesfrist 26 Beløbet må ikke modregnes kontanthjælp 26 Børn kan også være forsikret 26 Klage ved afslag 26 Behandling 29 Frit sygehusvalg 30 Transport 30 Tal med din læge om valg af sygehus 30 Behandlingsgaranti 30 Maksimale ventetider til du får besked 30 Maksimale ventetider til behandling 30 Individuelle forhold 31 Henvisning til andet sygehus 31 Hvis der ikke kan tilbydes behandling inden for de maksimale ventetider 31 Praktiske forhold i forbindelse med udlandsbehandling 32 Alternativ, forskningsmæssig og eksperimentel behandling 32 Afvisning af behandlingstilbud 32 Information om ventetider 32 Patientkontorerne 33 4

7 Kræftbehandling i udlandet 33 Højt specialiseret behandling i udlandet 33 Forsøgsbehandling i udlandet 33 Behandling i udlandet efter EU-retten 34 Hvornår skal du have en forhåndsgodkendelse 34 Ansøgning om forhåndsgodkendelse 35 Klage og erstatning mv. 35 Transport, ledsagelse og tolkning mv. 35 Information, råd og vejledning 35 Eksperimentel behandling på et offentligt sygehus i Danmark 35 Hvad er eksperimentel behandling? 36 Her kan man få eksperimentel behandling i Danmark 36 Hvilke typer eksperimentel behandling tilbydes? 36 Det Nationale Koordinationsudvalg 36 Hvordan bliver man henvist til eksperimentel behandling i Danmark? 37 Second opinion panel 37 Patienterstatningen dækker 37 Det er gratis at få eksperimentel behandling 37 Kan jeg klage, hvis jeg ikke er tilfreds med lægens svar? 37 Her kan du få hjælp 37 Eksperimentel behandling i udlandet eller på privat sygehus i Danmark 37 Hvad er eksperimentel behandling? 38 Sådan bliver du henvist til eksperimentel behandling i udlandet eller et privat sygehus i Danmark 38 Second opinion panel 38 Kontakt til panelet skal ske gennem sygehuslægen 38 Kan jeg klage, hvis jeg ikke er tilfreds med lægens svar? 38 Behandlingen er gratis 38 Patienterstatningen dækker 38 Regionen sørger for det praktiske 39 Også muligt at få eksperimentel behandling i Danmark 39 Her kan du få hjælp 39 Befordringsgodtgørelse 39 Til praktiserende læge eller speciallæge 39 Til og fra sygehus 39 Til og fra genoptræning efter sygehusindlæggelse 40 Andre former for befordringsgodtgørelse 40 5

8 Alternativ behandling 40 Genoptræning 40 Genoptræning efter indlæggelse 40 Vedligeholdende træning og genoptræning uden indlæggelse 41 Sæd- og ægdeponering 41 Få nedfrosset sæd 41 Få nedfrosset æg eller væv fra en æggestok 41 Tal med lægen 41 Kontaktpersoner på sygehuse 41 Rekreation 41 Livstestamente 42 Udlandsrejser og forsikring 42 Forsikring er vigtig 42 Den offentlige rejsesygesikring 42 Det blå EU-sygesikringsbevis 43 Dækningsområde for det blå EU-sygesikringsbevis 43 Privat rejseforsikring 43 Pleje i hjemmet 45 Hjemmesygepleje og døgnpleje 46 Hjemmehjælp 46 Selvvalgt hjemmehjælp 46 Tilskud til privat hjemmehjælp 46 Boligændring 46 Hjælpemidler 47 Du skal søge kommunen om hjælpemidler 47 Forbrugsgoder 47 Medicintilskud 47 Det almindelige medicintilskud for alle 48 Tilskuddets størrelse 48 Kronikertilskud tilskud til folk med et stort medicinforbrug 48 6

9 Tilskud til lægeordineret håndkøbsmedicin 48 Enkelttilskud 48 Tilskud til døende i eget hjem 49 Tilskud til økonomisk dårligt stillede 49 Tilskud fra sygeforsikringen danmark 49 Ledsageordning 49 Børn med kræft 49 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 49 Merudgifter i familier hvor et barn har kræft 50 Kompensation for kritisk sygdom til børn 50 Pleje af alvorligt syge 50 Formålet 51 Betingelser 51 Plejevederlagets størrelse 51 Pleje af døende 51 Plejevederlag 51 Plejevederlagets størrelse 52 Plejeorlov med fuld løn 52 Plejeorlov på deltid 52 Mulighed for aflastning af plejeren 52 Den døende bor i udlandet 52 Plejeren bor i udlandet, og den døende bor i Danmark 52 Både den døende og plejeren bor i udlandet 53 Hospice 53 Anden økonomisk hjælp 55 Legat fra Kræftens Bekæmpelse 56 Tilskud til psykologsamtaler 56 Tandskader som skyldes behandlingen 56 Tilskud og egenbetaling 57 Hvilke tandproblemer kan man få? 57 Hvad kan man få tilskud til? 57 Hvordan søger man om tilskud til tandbehandlingen? 57 Klagemulighed 57 Ikke alle kan få tilskud 58 7

10 Gældssanering 58 Efterlevelsespension ret til udbetaling af afdødes pension 58 Efterlevelseshjælp engangsbeløb ved dødsfald 58 Begravelseshjælp 58 Klage og erstatning 61 Klager over sociale sager behandlet af kommunen 62 Hvad kan man klage over? 62 Hvem skal man klage til? 62 Hvordan klager du? 62 Hvad er udbetaling Danmark? 63 Hvad er Ankestyrelsen? 63 Frister for klage 64 Hvordan behandles din klage? 64 Hvor lang tid går der? 64 Du modtager en afgørelse 65 Her kan du finde mere information 65 Klager på sundhedsområdet 65 Klager over sundhedsfaglig virksomhed 65 Hvem kan klage? 66 Hvor skal jeg klage til? 66 Klagefrister 66 Valg mellem to klagemuligheder 66 Hvis du er i tvivl om dit valg 67 Ankemuligheder 67 Tilbud om lokal dialog 67 Hvad kan dialogen bruges til? 67 Hvor og hvordan foregår dialogen? 67 Efter dialogen 68 Klager over kommuners og regioners administrative afgørelser og beslutninger på sundhedsområdet 68 Hvor skal jeg klage til? 69 8

11 Klagefrister 69 Klager over serviceniveau 69 Mere information, råd og vejledning 69 Erstatning på sundhedsområdet 69 Hvem kan søge erstatning? 70 Hvornår har man ret til erstatning? 70 Hvad kan man få erstattet? 70 Hvor søger du erstatning? 71 Forældelse 71 Manglende tilbud om screening for livmoderhalskræft 71 Ankemuligheder 71 Udvidet ankefrist ved varige mén 71 Hjælp til at klage og søge erstatning 72 Patientkontoret 72 Socialrådgiveren på hospitalet 72 Offentlig retshjælp 72 Advokatvagten 73 Private retshjælpskontorer 73 Rådgivning og støtte hos Kræftens Bekæmpelse 75 Kræftrådgivninger landet over 76 Kræftlinjen 76 Brevkassen 76 Cancerforum 76 App - Liv med kræft 76 Læs mere 77 Nyttige adresser 78 9

12 10

13 Sygdom og arbejde Sygedagpenge 12 Opfølgning på sygedagpenge 15 Revalidering 17 Fleksjob 17 Mistanke om arbejdsskade 19 11

14 Sygdom og arbejde SYGEDAGPENGE Både sygdom og behandling kan gøre det svært at passe dit arbejde som sædvanligt. Mange må sygemeldes i kortere eller længere tid, når de får kræft. For at få sygedagpenge, skal du opfylde visse betingelser. Betingelser for lønmodtagere Er du lønmodtager, har du ret til sygedagpenge, når du har bopæl og skattepligtig indkomst i Danmark og en af følgende betingelser er opfyldt: Du har et arbejde og har arbejdet i mindst 240 timer inden for de sidste seks måneder, heraf mindst 40 timer om måneden i fem måneder Du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse Du har inden for den seneste måned afsluttet en uddannelse af mindst 18 måneders varighed Du er ansat i fleksjob Betingelser for selvstændige Er du selvstændig eller medarbejdende ægtefælle, har du ret til sygedagpenge, hvis du har bopæl og skattepligtig indkomst i Danmark og inden for de sidste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned før fraværet. Med mindre du har tegnet en frivillig forsikring i Den Sociale Ankestyrelse, der giver dig ret til sygedagpenge fra første fraværsdag, har du som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom. Hvordan bliver din indtægt? Sygedagpengenes størrelse beregnes på grundlag af din hidtidige indtægt. Der kan dog maksimalt udbetales et beløb svarende til den højeste arbejdsløshedsdagpengesats. Hvis du er lønmodtager, afhænger din samlede indtægt som sygemeldt af den overenskomst, du er ansat efter. Er du dækket af en overenskomst, der giver ret til løn under sygdom, får du udbetalt din sædvanlige løn under sygefraværet og mærker derfor ikke umiddelbart en ændring i økonomien. Efter de første 30 dage overtager kommunen forpligtelsen til at betale dine sygedagpenge. Du får udbetalt løn fra din arbejdsgiver, som du plejer, men arbejdsgiveren indberetter dit sygefravær til kommunen og får udbetalt sygedagpengene som delvis refusion for din løn. Hvis du ikke har ret til løn under sygdom, eller hvis du er selvstændig, får du udbetalt sygedagpengebeløbet. Det er din arbejdsgiver, der udbetaler sygedagpenge de første 30 sygedage, herefter betaler kommunen dine sygedagpenge. Reglerne for sygedagpenge er de samme, uanset om du får løn fra din arbejdsgiver, sygedagpenge fra kommunen eller er selvstændig og får sygedagpenge fra kommunen. Du vil derfor høre fra Jobcenteret i kommunen, hvor du kommer i et sygedagpengeopfølgningsforløb. Du kan læse mere om opfølgningen på sygedagpenge på side 15. Her kan du også 12

15 læse om den såkaldte standbyordning, der giver dig mulighed for at blive fritaget fra at deltage i opfølgningen på grund af din kræftsygdom. Hvor længe kan du få sygedagpenge? Som hovedregel kan du få udbetalt sygedagpenge i 22 uger indenfor 9 måneder regnet fra den første fraværsdag. Senest når kommunen har udbetalt sygedagpenge i 22 uger, skal den vurdere, om du er omfattet af forlængelsesreglerne. Det kaldes revurderingstidspunktet. Kommunen kan forlænge udbetalingen af sygedagpenge ud over 22 uger hvis: Det er overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan hjælpe dig med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Her kan sygedagpengeperioden forlænges indtil revalideringen iværksættes Det er nødvendigt at gennemføre en virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne. Her kan sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger Du er under eller venter på lægebehandling og skønnes efter en lægelig vurdering at kunne genoptage dit arbejde indenfor 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på hurtigst muligt at træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Her kan udbetalingen af sygedagpenge forlænges i op til 26 uger En læge vurderer, at du har en livstruende, alvorlig sygdom. Her kan udbetalingen af sygedagpenge forlænges uden begrænsning Du har rejst en erstatningssag efter en arbejdsskade. Her kan sygedagpengeperioden forlænges, indtil der er truffet afgørelse om tab af erhvervsevne Du har søgt om førtidspension efter 17 stk. 2 i lov om social pension. Her kan sygedagpengeperioden forlænges, indtil der er truffet en afgørelse Hvis du ikke opfylder betingelserne for forlængelse af sygedagpenge eller forlængelsesperioden udløber, har du ret til et jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Har du en livstruende, alvorlig kræftsygdom, vil du dog altid kunne få forlænget sygedagpengene uden tidsbegrænsning som beskrevet i det femte punkt på listen ovenfor. Jobafklaringsforløb Hvis du ikke kan få sygedagpenge eller hvis din sygedagpengeperiode ikke kan forlænges, og du fortsat ikke kan arbejde på grund af sygdommen, har du ret til et jobafklaringsforløb. Et jobafklaringsforløb skal forbedre dine forudsætninger for at komme i gang med arbejde eller uddannelse. Forløbet er individuelt og skal tage udgangspunkt i dine forudsætninger og behov. Det kan for 13

16 eksempel sammensættes af praktikforløb, genoptræning, uddannelse, optræning i nye arbejdsområder og lignende. Du får en koordinerende sagsbehandler, som sørger for, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs. Et jobafklaringsforløb kan vare i op til 2 år, og som udgangspunkt har du mulighed for at få to forløb. Kommunens rehabiliteringsteam kan dog indstille dig til flere forløb, så længe du ikke er i stand til at arbejde. Under et jobafklaringsforløb får du udbetalt ressourceforløbsydelse i stedet for sygedagpenge. Ressourceforløbsydelsen svarer til niveauet for kontanthjælp for henholdsvis forsørgere og ikke-forsørgere, og udbetales uafhængigt af formue og ægtefælle/samlevers indtægt. Supplerende sygedagpenge Hvis du på grund af din sygdom eller behandling kun kan arbejde på deltid, kan du få supplerende sygedagpenge. Det kræver en erklæring fra din læge om, at du kun er delvis raskmeldt. Du har også mulighed for at få supplerende sygedagpenge, hvis du går til ambulante behandlinger, som kræver, at du er væk fra dit job. Hvis du er lønmodtager, er det en betingelse, at fraværet inkl. eventuel vente- og transporttid forhindrer dig i at arbejde i mindst fire timer om ugen. Er du selvstændig eller medarbejdende ægtefælle, skal sygdommen eller behandlingen medføre, at du højst kan udføre halvdelen af dit normale arbejde om ugen. Der gælder de samme regler for, hvor længe du kan være på supplerende sygedagpenge, som for sygedagpenge på fuld tid. Se afsnittet på side 13. Særlig aftale ved hyppigt fravær på grund af sygdom Hyppige sygeperioder kan gøre det vanskeligt for dig at beholde dit arbejde, da det kan være belastning for arbejdsgiveren. Dels mister arbejdsgiveren en arbejdskraft, dels skal han udbetale sygedagpenge de første 30 dage af hver sygeperiode. Kræftpatienter og andre med langvarige sygdomme har efter 56 i sygedagpengeloven mulighed for at indgå en særlig aftale med deres arbejdsgiver, hvorefter arbejdsgiveren fritages for at betale sygedagpenge de første 30 dage af hver sygeperiode. Sygedagpengene udbetales i stedet af kommunen. Aftalen kan indgås, hvis din sygdom er langvarig eller kronisk, og medfører mindst 10 dages fraværsdage årligt på grund af sygdom eller behandling eller hvis din arbejdsgiver allerede har udbetalt løn eller sygedagpenge i 21 dage de seneste 12 måneder på baggrund af samme sygdom. En 56 aftale skal være skriftlig og godkendes af kommunen. Aftalen kan højst godkendes for to år ad gangen. Herefter skal der på ny ansøges om godkendelse af aftalen. Kommunen kan oplyse dig nærmere om reglerne og udlevere et ansøgningsskema. Funktionærers 120 dages-regel Er du privat ansat funktionær, og står det i din ansættelseskontrakt, kan din arbejds- 14

17 giver opsige dig med forkortet varsel (én måned), hvis du har haft 120 sygedage med løn i løbet af et år. Afskedigelsen er dog kun gyldig, hvis den sker umiddelbart efter de 120 dage, og du stadig er syg. Mange arbejdsgivere har forståelse for, at behandling af kræft ofte strækker sig over en længere periode, og det kan derfor være en god idé at tage en samtale med din arbejdsgiver, inden de 120 dage er gået, hvor du forklarer din situation. Kontakt evt. din fagforening inden samtalen. Hvis du bliver fyret og stadig er uarbejdsdygtig, kan du få sygedagpenge. Ved overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte dvs. ansatte i kommuner, regioner og i staten har man besluttet, at 120 dages-reglen ikke længere må benyttes. Uanset hvad der måtte stå i den enkelte funktionærs ansættelseskontrakt. 120 dages-reglen gælder derfor i dag kun for privat ansatte funktionærer. OPFØLGNING PÅ SYGEDAGPENGE Når du er sygemeldt, vil du inden udgangen af 8. sygeuge blive indkaldt til den første sygeopfølgningssamtale på det kommunale jobcenter. Som kræftpatient har du mulighed for at blive fritaget for opfølgningssamtalerne. Formålet med en sygedagpengeopfølgningssamtale er, at jobcentret i samarbejde med dig skal udarbejde en plan for din tilbagevenden til din arbejdsplads/ arbejdsmarkedet. Derudover skal de kontrollere, om du opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge. Som udgangspunktet har du som sygemeldt pligt til at medvirke ved jobcentrets opfølgning i form af opfølgningssamtalerne på jobcentret eller eventuelt anden form for kontakt for fortsat at modtage sygedagpenge, eller for at din arbejdsgiver kan modtage sygedagpengerefusion. Men som kræftpatient har du mulighed for selv at vælge, om du ønsker, at opfølgningen skal ske uden kontakt til dig, eller om du vil deltage i opfølgningen. Du kan altså blive fritaget for at deltage i samtaler på jobcentret og lignende. Kræftpatienter kan fritages fra job centrets opfølgning Da kræftpatienter efter 8 ugers sygdom ofte er i gang med undersøgelser og behandling, er det ofte ikke muligt eller hensigtsmæssigt at deltage i jobcentrenes opfølgning. Derfor har man indført den såkaldte standby-ordning. Ordningen giver alle, der lider af kræft dog undtaget almindelig hudkræft og forstadier til kræft ret til selv at vælge, om de vil deltage i kommunens opfølgning. Hvis du ikke ønsker at deltage, sættes opfølgningen på standby. Opfølgningen sker da i stedet ved, at jobcentret kontakter din læge eller dit sygehus og beder om oplysninger om din situation og dit behandlingsforløb. Du behøver altså ikke selv at møde til samtale på jobcentret eller på anden vis have kontakt til jobcentret. Det påvirker ikke din ret til sygedagpenge, at du får din sag sat på standby. 15

18 Hvordan får man sat opfølgningen på standby? Hvis du ønsker at blive fritaget for selv at deltage i jobcentrets opfølgning, skal du eller en pårørende kontakte jobcentret og meddele, at du har kræft, og at du ønsker at blive omfattet af standby-ordningen, som fritager dig fra at skulle møde til samtaler og deltage i jobcentrets opfølgning. Jobcentret vil herefter sætte din sag på standby. Hvor længe kan man være omfattet af standby-ordningen? En standby-ordning kan vare så længe, din sygdom berettiger til det. Jobcentret vurderer, om din sygdom fortsat berettiger til, at du er omfattet af standby-ordningen. Vurderingen skal ske ud fra din samlede helbredsmæssige situation, herunder din psykiske tilstand. Hvordan foregår opfølgningen, når din sag er sat på standby? Når jobcentret har sat din sag på standby, sker opfølgningen uden samtaler eller anden kontakt med dig. Du vil heller ikke modtage tilbud om aktivering. Jobcentret skal senest inden tre måneder regnet fra din første fraværsdag og herefter senest hver tredje måned følge op på din sag. Opfølgningerne foregår ved, at jobcentret kontakter din egen læge eller sygehuslægen og indhenter oplysninger om din sygdom. På baggrund heraf tager jobcentret stilling til, om opfølgningen fortsat skal ske uden kontakt til dig. Ophør af standby-ordningen Hvis jobcentret på baggrund af de indhentede oplysninger fra din egen læge eller syge huslægen vurderer, at din helbredsmæssige situation er væsentligt forbedret, og at der derfor nu kan gennemføres opfølgning ved kontakt med dig, skal kommunen meddele ophøret af standbyordningen i et brev til dig. I brevet skal kommunen oplyse dig om, at den har modtaget lægelige oplysninger om, at din helbredsmæssige situation er forbedret, og at man derfor gerne vil indkalde dig til en samtale, hvor I kan drøfte mulighederne for, at du kan vende tilbage til arbejdet. Hvis du og jobcenteret ikke er enige i, at betingelserne for at stoppe standby-ordningen er til stede, skal kommunen kontakte din egen læge eller sygehuslægen for at drøfte dette. Kommunen skal have tungtvejende grunde for ikke at følge lægens udtalelse, og disse grunde skal fremgå af sagen. Klage Hvis du vil klage over jobcentrets beslutning om at stoppe din standby-ordning, skal du sende klagen til den instans, som der står i afgørelsen, at du skal klage til. Hvis der ikke står noget, skal du sende klagen til den forvaltning, der har sendt afgørelsen til dig. Råd og vejledning om standbyordningen Hvis du har spørgsmål eller oplever problemer med at få sat sygedagpengeopfølgningen på standby, er du eller dine pårørende velkomne til at kontakte Kræftens Bekæmpelses gratis telefonråd- 16

19 givning Kræftlinjen på tlf Her kan du få råd, hjælp og vejledning omkring standby-ordningen. På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du finde Arbejdsmarkedsstyrelsens brochure om standby-ordningen samt det brev, der er sendt til landets kommuner om ordningen. Du finder links til dokumenterne på cancer.dk/rettigheder under emnet Arbejde og pension. Klik på Sygedagepenge og derefter på Opfølgning. REVALIDERING Kræftsygdommen kan betyde, at du ikke kan vende tilbage til dit arbejde. Revalidering kan i nogle tilfælde gøre det muligt for dig at fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være særlige regler, hvis du er under 25 år. Kontakt din kommune for mere information. Du kan selv bede kommunen om en revalidering, og kommunen kan også foreslå det i forbindelse med den løbende vurdering af din situation. Revalidering kan bl.a. bestå i: Hjælp til uddannelse i op til 5 år Jobtræning hos private eller offentlige arbejdsgivere Hjælp til at etablere selvstændig virksomhed Hjælp til anskaffelse af værktøj og redskaber Den økonomiske hjælp i forbindelse med revalideringen kan være fortsat udbetaling af sygedagpenge eller en revalideringsydelse, der svarer til arbejdsløshedsdagpengene eller helt eller delvis løntilskud. Herudover kan der ydes hjælp til særlige udgifter, der følger af uddannelsen. Der kan f.eks. være tale om udgifter til bøger, materialer og transport. Der kan også ydes tilskud eller rentefrit lån i forbindelse med, at du starter din egen virksomhed. FLEKSJOB Hvis du ikke kan revalideres, er der mulighed for, at du kan få et fleksjob. Et fleksjob er et job med løntilskud til mennesker under folkepensionsalderen med nedsat arbejdsevne. Det er en betingelse for at få et fleksjob, at din arbejdsevne er varigt nedsat. Samtidig skal det være helt afklaret, at du ikke har mulighed for at få et arbejde eller tage en uddannelse på almindelige vilkår. I et fleksjob, får du løn fra din arbejdsgiver for det arbejde, du reelt laver, og så får du et supplerende tilskud fra kommunen, så din samlede indtægt svarer til en fuldtidsløn for det pågældende arbejdsområde. Jobcenteret vurderer din arbejdsevne og arbejdsintensitet i fleksjobbet og fastsætter forholdet mellem løn og tilskud herefter. Det indgår i vurderingen af din arbejdsindsats, om du har behov for ekstra pauser og for at arbejde med nedsat tempo. I nogle tilfælde vil det betyde, at f.eks. 16 timers arbejde om ugen svarer til 10 timers effektivt arbejde. Det kan være tilfældet, hvis der 17

20 er skånebehov som f.eks. flere pauser og nedsat arbejdstempo. På Gigtforeningens hjemmeside kan du beregne størrelsen af din løn i et fleksjob. Gå ind på gigtforeningen.dk/fleksjob og klik på linket beregn din løn her nederst på siden. Fleksjob efter gamle regler Den 1. januar 2013 trådte de regler for fleksjob i kraft, som er beskrevet ovenfor. Hvis du var ansat i et fleksjob før den 1. januar 2013, er du ansat efter de gamle regler, så længe du bliver i samme job. Ved de gamle regler for fleksjob gælder, at arbejdsgiveren betaler hele din løn, men får et tilskud på 1/2 eller 2/3 af mindstelønnen på området fra kommunen, afhængigt af, hvor meget din arbejdsevne er nedsat. Som ansat i fleksjob skal du kunne forsørge dig selv for den løn, du modtager i fleksjobbet, da du ikke har mulighed for at få anden offentlig hjælp. Derfor skal du have løn svarende til 37 timers arbejde, selvom du f.eks. kun kan holde til at arbejde i 20 timer. Fleksjob på din nuværende arbejdsplads Det er muligt at blive ansat i fleksjob på den arbejdsplads, du var på, da du blev syg. Det kan ske efter 12 måneder, hvis det viser sig, at du og din arbejdsgiver ikke kan løse problemet gennem justeringer som f.eks. omplacering, ændrede arbejdsvilkår eller at du vender tilbage til dit arbejde på nedsat tid og over en periode prøver, om du kan optrappe arbejdstiden. Aftalerne i din overenskomst, der bl.a. beskriver proceduren omkring fastholdelse ved nedsat arbejdsevne, hedder sociale kapitler. Tal med din tillidsrepræsentant eller din fagforening om, hvad der er aftalt i din overenskomsts sociale kapitler. Det er afgørende, at din aftale med arbejdsgiveren om din ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår er skriftlig. Hvis det ikke kan lade sig gøre at fastholde jobbet på din hidtidige arbejdsplads på disse ændrede vilkår, kan du få bevilget et fleksjob på arbejdspladsen under forudsætning af, at du opfylder de øvrige betingelser for at få et fleksjob. Fleksjobbet bevilges for en 5-årig periode Et fleksjob bliver bevilget for en 5-årig periode. Når de 5 år er gået, skal kommunen vurdere, om du har fået det bedre, eller om du stadig har ret til et fleksjob. Hvis kommunen godkender, at du stadig opfylder betingelserne for et fleksjob, kan du fortsætte i fleksjobbet frem til, du skal på folkepension. Det gælder, hvis du er over 40 år. Hvis du er under 40 år, skal fleksjobbevillingen vurderes hvert 5. år. Fleksjob er også for selvstændige Som selvstændig kan du få tilskud til et fleksjob i din egen virksomhed, hvis din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. Efter de nye regler vurderer jobcenteret din arbejdsevne i forhold til dit arbejde som selvstændig. Godkendelsen af fleksjob gælder for 5 år ad gangen. Der er følgende krav til dig: Du skal have din hovedbeskæftigelse i din selvstændige virksomhed Du skal have drevet din virksomhed i væsentligt omfang i mindst 12 måneder inden for de seneste 24 måneder 18

21 Du skal arbejde i virksomheden og ikke samtidig med driften udføre andet arbejde i væsentligt omfang Tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden. Du kan se den gældende maksimumsgrænse for tilskuddet på cancer.dk/fleksjob under afsnittet Fleksjob er også for selvstændige. Ledighedsydelse Når du er ansat i et fleksjob, har du ikke ret til arbejdsløshedsunderstøttelse. I stedet er du berettiget til ledighedsydelse. Ledighedsydelsen kan være fra % af dagpengeniveauet afhængig af din tidligere indtægtskilde. Ledighedsydelse kan udbetales i følgende situationer: Mens du venter på et fleksjob Mens du er ledig mellem to fleksjob Ved midlertidige arbejdsafbrydelser Under sygdom, ferie og barsel Fleksydelse I stedet for efterløn er der ved fleksjob indført en ordning, der hedder fleksydelse. Fleksydelse er en efterlønslignende ordning for mennesker, der er ansat i et fleksjob (både efter den gamle og den nye ordning). Ligesom i efterlønsordningen skal du opfylde en række betingelser, før du kan modtage fleksydelsen. Du kan få fleksydelse i op til fem år før folkepensionen. Fra 1. juli 2018 bliver perioden kortere. Du kan læse mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside bm.dk. Klik på Beskæftigelsesområdet klik derefter på ydelser og vælg så fleksydelse. MISTANKE OM ARBEJDSSKADE Der er efter arbejdsskadeforsikringsloven mulighed for at få erstatning, hvis din kræftsygdom skyldes, at du i dit arbejde har været i kontakt med kræftfremkaldende stoffer. Efter arbejdsskadeforsikringsloven kan du få følgende erstatninger: Erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning, hjælpemidler m.m. Erstatning for tab af erhvervsevne Godtgørelse for varigt mén Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald Erstatning for tab af forsørger Hvis du har mistanke om, at din kræftsygdom skyldes, at du i dit arbejde har været i kontakt med kræftfremkaldende stoffer, så søg rådgivning hos din læge, på en arbejdsmedicinsk klinik eller i din fagforening og få hjælp til at anmelde sygdommen som en arbejdsbetinget lidelse. Du kan også kontakte Arbejdsskadestyrelsen, se hjemmesiden ask.dk Det er vigtigt at indgive en anmeldelse, også selv om det er mange år siden, du har været udsat for kræftfremkaldende stoffer. 19

22 20

23 Sygdom og pensioner Førtidspension 22 Nye og gamle regler for førtidspension 22 Job med løntilskud (tidligere skånejob) til førtidspensionister 24 Udbetaling af pensionsordninger 24 Forsikring ved kritisk sygdom 25 21

24 Sygdom og pensioner FØRTIDSPENSION Førtidspension kan bevilges fra du er 18 år og op til folkepensionsalderen, men i dag tilbydes de fleste i stedet et såkaldt ressourceforløb. Det kan du læse mere om nedenfor. En førtidspensionssag kan først begyndes af kommunen, når det er grundigt dokumenteret gennem et eller flere ressourceforløb, at din arbejdsevne ikke kan forbedres. Der er dog tilfælde, hvor det ikke giver mening at gennemgå et ressourceforløb, og hvor du i stedet kan få tilkendt førtidspension med det samme. Det kan f.eks. være, hvis du er for syg til at klare et arbejde, og der ikke er udsigt til, at du bliver rask igen. Ressourceforløb Med førtidspensionsreformen pr. 1. januar 2013 kan du som udgangspunkt ikke få førtidspension, hvis du er under 40 år. I stedet skal du gennemgå et eller flere ressourceforløb for at forbedre dine muligheder for at få et almindeligt arbejde eller et fleksjob. Sammen med kommunens rehabiliteringsteam planlægger du et forløb for, hvordan du kan udvikle dine muligheder for at arbejde, og hvordan du kan komme i gang med at arbejde. Rehabiliteringsteamet består af repræsentanter fra beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet. Et ressourceforløb kan bestå af genoptræning, behandling, uddannelse, praktikforløb, opkvalificering, optræning i nye arbejdsområder eller andet, som kan medvirke til, at du kan komme tilbage i arbejde eller i fleksjob. Et ressourceforløb kan vare op til fem år. Hvis du er over 40 år, skal du som udgangspunkt gennemgå ét ressourceforløb. Ud fra resultatet vil kommunen vurdere, om du kan hjælpes videre i arbejde, eller om du i stedet skal have tilkendt førtidspension. I tilfælde, hvor det på grund af varig funktionsnedsættelse eller kronisk sygdom ikke giver mening at gennemgå et ressourceforløb, kan du få tilkendt førtidspension med det samme uanset om du er under eller over 40 år. Indtægt under ressourceforløb Indtægten under et ressourceforløb hedder ressourceforløbsydelse. Den erstatter og er på samme niveau som den overførselsindkomst, du var på. Hvis du f.eks. er på sygedagpenge, får du en ydelse på samme niveau, så længe betingelserne for sygedagpenge er opfyldt. Når du ikke længere er berettiget til sygedagpenge, overgår du til en minimumsydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne. Ydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefællens indtægt. Ressourceforløbsydelsen får du så længe, du er i et ressourceforløb. NYE OG GAMLE REGLER FOR FØRTIDSPENSION Hvis du har fået bevilget førtidspension, er der forskellige satser og tilskudsmuligheder afhængigt af, om du har fået tildelt førtidspension før eller efter Hvis du har fået tildelt førtidspension efter 2003 gælder de nye regler de er beskrevet i den følgende tekst. Har du fået tildelt førtidspen- 22

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Dine rettigheder. som kræftpatient eller pårørende

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Dine rettigheder. som kræftpatient eller pårørende Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2016 Dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev Socialrådgiver Susanne Brodt

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre.

Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre. Bilag: Henvisninger og forløbsoversigt Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre. - Kategori 1: o Før reformen: forventning om fuld raskmelding

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere