Indhold. De store organisationer. Enkeltorganisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. De store organisationer. Enkeltorganisationer"

Transkript

1 Indhold De store organisationer 1. Folkekirkens Nødhjælp 2. Dansk Røde Kors 3. U-landsorganisationen Ibis 4. CARE Danmark 5. Red Barnet - Save the Children Denmark 6. Samvirke 7. Dansk Flygtningehjælp Enkeltorganisationer 8. Agricultural Development Denmark Asia(ADDA) 9. ADRA Danmark (Adventist Development and Relief Agency) 10. Arbejderbevægelsens Internationale Forum 11. AXIS 12. Caritas Danmark 13. Cykler til Senegal 14. DACAAR Danish Committee for Aid to Afghan Refugees 15. Danmarks Bløderforening 16. Danmarks Jægerforbund 17. Danmarks Lungeforening 18. Danmission 19. Dansk Blindesamfund Side 1 af 126

2 20. Dansk Handicap Forbund 21. Dansk Mongolsk Selskab 22. Dansk Ornitologisk Forening 23. Dansk Vietnamesisk Forening 24. Danske Gymnastik- og Idrætsorganisationer 25. DATS - Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed 26. Den Danske Afghanistan Komité 27. Det Danske Missionsforbund 28. DIB, Dansk International Bosætningsservice 29. EDBI Danish Bee Consult 30. FIC Fagligt Internationalt Center for Uddannelse 31. FN-forbundet 32. Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) 33. Foreningen Sex & Samfund 34. Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere (FDD) 35. Genvej til Udvikling 36. Ghana Venskabsgrupperne i Danmark 37. HK/Danmark 38. ILS-Bælum 39. Indien Gruppen Fyn 40. International Børnesolidaritet (IBS) 41. International Kontakt (IK) 42. IMCC International Medical Cooperation Committee(ulandsgruppen) 43. IWGIA International Work Group for Indigenous Affairs Side 2 af 126

3 44. Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (KAD) 45. Landsforeningen LEV 46. Landsforeningen Levende Hav 47. Landsforeningen: Noget at blive for 48. Luthersk Missionsforening 49. Læger uden Grænser 50. Mellemamerika Komitéen 51. MFRs Venner i Danmark 52. Mission Øst 53. Muskelsvindfonden 54. Nepenthes 55. Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) 56. PTU Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede 57. Skovdyrkerne - Danish Forestry Extension 58. Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD) 59. Spedalskhedsmissionen 60. Ulandssekretariatet 61. WWF Verdensnaturfonden Minipulje og Miniprogrammer 62. Afrika In Touch 63. Brødremenighedens Danske Mission 64. Center for Konfliktløsning 65. Danmarks Unge Katolikker 66. Dansk Armenier mission Side 3 af 126

4 67. Dansk Europamission 68. Dansk Ugandisk Venskabs-forening 69. Danske Døvblindes Fællesrepræsentation 70. Det Danske Spejderkorps 71. Diálogos 72. Foreningen for Stammere i Danmark 73. Friluftsrådet (Danish Outdoor Council) 74. HK - Århus Internationalt Udvalg 75. International Aid Services 76. KFUM og KFUK i Danmark 77. KFUM-Spejderne i Danmark 78. Kvinder Handicap - KH 79. Leve Børnene - vivanet.dk 80. Mission Aviation Fellowship Danmark 81. Somalilands Kvindeforening 82. STS International Solidarity 83. Ulandsdebat af 1980 (ULD 80) 84. Ulandsforeningen Svalerne 85. Ungdommens Røde Kors 86. Ungdomsringen 87. Venstres Ungdom Side 4 af 126

5 Forsendelses- og renoveringsbevillinger 88. Aktion Børnehjælp 89. BF-gruppen Farum Bibliotek 90. Gambias Venner 91. Gargaar 92. Ghaitag Danmark 93. IndvandrerNET og Indvandrerrådgivningen 94. ISRA - Independent Scandinavian Relief Agency 95. Lions Clubs International 96. Malteserrådet 97. Project Africa Direct 98. Projekt U-landshjælp til Selvhjælp 99. Venskabsgrupperne Danmark/Gambia Danish Community Development Association 100. WITAG - World IT Aid Group Side 5 af 126

6 Folkekirkens Nødhjælp Rammeaftale Udviklings- og/eller nødhjælpsorganisati on Folkekirkens Nødhjælp arbejder mod følgende vision: I det nye årtusindes første tiår er Folkekirkens Nødhjælp en markant og resultat skabende folkelig og kirkelig aktør i politisk diakoni som fortaler for de fattigste. Visionen bygger direkte på Folkekirkens Nødhjælps mission: At hjælpe nødlidende og undertrykte befolkningsgrupper samt at yde hjælp til kirkeligt arbejde normalt uden for Danmark. At udføre nødhjælps- og udviklingsarbejde i et samarbejde lokale kirker og kirkelige og folkelige organisationer. At oplyse om nødens og ulighedens årsager og mobilisere folkelig og politisk handlekraft til at ændre disse. Strategisk skal fem organisatoriske mål bidrage til opfyldelsen af visionen. Målene er at: Udvikle Folkekirkens Nødhjælp til en effektiv advocacy-aktør. Videreudvikle Folkekirkens Nødhjælps integrerede tilgang. Styrke Folkekirkens Nødhjælps selvstændighed og folkelige og kirkelige gennemslagskraft. Gøre Folkekirkens Nødhjælp til en effektiv, lærende og nyskabende organisation attraktive udviklingsmuligheder for arbejdere og en top-tunet administration. Videreudvikle decentralisering gennem styrket tilstedeværelse i fokuslande. Folkelighed og har lige siden FKNs start i 1922 udgjort basis for det hjemlige arbejde. Side 6 af 126

7 Folkekirkens Nødhjælp Rammeaftale Udviklings- og/eller nødhjælpsorganisation Individuelle FKN har en stor og trofast bidragyderskare, der sikrer hovedparten af de privat indsamlede penge. Grad af egenfinansiering FKN modtog i pct. i støtte fra Danida, 33 pct. fra private og 16 pct. fra EU. Midler rejst gennem indsamlinger 33,7 mio. kr. blev rejst fra øremærkede indsamlinger, hvor Irak og Sult i Afrika var de største. 106 genbrugsbutikker engagerer frivillige. Arbejdet giver ca. 14 mio. DKK i overskud. Fortalervirksomhed FKN rejste i 2003 sager om Zimbabwe, Palæstina (bosættervarer, fred& forsoning), hiv/aids, FNs rolle i Irak, sammenblanding af det militære og humanitære arbejde, nedskæringer i bistanden til Afrika, dalitter, trafficking, internt fordrevne og klyngebomber. Kampagner Sogneindsamling om hiv/aids, Irak, Verdens fattigste, Bosætterprodukter (Made in Israel?), Images of Asia, Operation Dagsværk (Cambodja), HIV+ og Stop for klyngebomber. Foredrag FKN har en række foredragsholdere - frivillige og ansatte, som året rundt turnerer foredrag om FKNs arbejde. Artikler og debatindlæg trykt i dags-, uge-, fag- og organisationspresse FKN deltager løbende i u- landsdebatten. Indsamlere og hjælpere ved enkelt-aktiviteter deltog i Sogneindsamlingen. e involveret i organisationens politiske og strategiske arbejde Rådets 35 er alle frivillige Det har været en prioritet at forankre FKN demokratisk. En frivillig styrelse og et frivilligt råd valgt af et leder nu FKN. Rådets 35 er alle frivillige Udvekslingsaktiviteter ved besøg i syd Volontørprogrammer og studierejser. Side 7 af 126

8 hed for oplysning Egenfinansering Danske samarbejdspartnere 2003 Folkekirkens Nødhjælp Rammeaftale Udviklings- og/eller nødhjælpsorganisation s Bidragydere Lokalgrupper/ Komiteer/ Medlemsgrupper e og 0 indiv. l. 0 koll. l indiv. 0 koll. bidrag. indsats i timer pers. i 0-10 t/år pers. i 0-10 t/mdr. 105 pers. i t/mdr pers. i 21+ t/mdr. 70 % 20 % 25 % Kontingenter kr. Bidrag/gaver kr. Indsamlinger kr. Sponsorater kr. Arv kr. Private virksomheder kr. Salg kr. Andet.000 kr. finansiering kr. : 33 % De modtagere af NØD pt personer som del af den brede offentlighed: Almindelige avislæsere og tvseere personer i det kirkelige : Sognene, menighedsråd, præster og konfirmander via Sogneindsamling, kollekter og konfirmandaktion er m.m. Børneog ungdomskorps. 4 kampagner kombineret indsamling: Den årlige sogneindsamling har et tema (2003: aids), om hvilket der bedrives massivt oplysningsarbejde og kampagneaktiviteter nyhedsbreve, bladudgivelser, lemsblade: Bladet NØD udkommer 12 gange årligt i ca eks. pt. til givere og støtter. Danmarks største u-landsie stk./aktiviteter Artikler i dagspressen Mere end gange blev FKN omtalt i artikler i dagspressen og ugepressen i Udsendelse af udviklingsarbejde re og volontører (45). Foregår løbende til alle FKNs regioner 4 studieture: Tilbydes løbende til frivillige i genbrugser og råd. Internationale : FKN er lem af Kirkernes Verdensråd, Det lutherske Verdensforbund, ACT/Kirkernes Internationale Nødhjælp og Ecumenical Advocacy Alliance. Fagligt relevante institutioner: Diakonhøjskolen i Århus; Danske underisnings- og uddannelsesinstitutioner: Gymnasier gennem Operation Dagsværk, Århus og Kbh.s Universiteter (teologi) og Silkeborg og Krogerup Højskoler. Virksomheder: Politiken, Falck, Tivoli, BG Bank; Andre danske foreninger og organisationer (der arbejder i Danmark): KFUM & KFUK, De grønne Pigespejdere, FDF, Spejderhjælpen, Y's Men; Andre: Roskilde Festival. Side 8 af 126

9 Nye danske samarbejdspartnere 2004 Internationale samarbejdspartnere 2003 Nye internat. Samarbejdspartnere 2004 Netværksaktiviteter 2003 Nye saktiviteter 2004 Allianceprogrammer Nye allianceprogrammer 2004 Folkekirkens Nødhjælp Rammeaftale Udviklings- og/eller nødhjælpsorganisation Andre internationale NGO er: Kirkernes Verdensråd, Det lutherske Verdensforbund, ACT/Kirkernes Internationale Nødhjælp, Ecumenical Advocacy Alliance og Aprodev Virksomheder: Lars & Lone rydder Albanien (virksomhedssamarbejde) Andre danske foreninger og organisationer (der arbejder i Danmark): Aids-fondet og Ibis i Humor mod Aids Side 9 af 126

10 Strategi for ulandsarbejde Strategi Dansk Røde Kors Rammeaftale Udviklingsog/eller nødhjælpsorganisation Overordnet formål At forebygge og afhjælpe menneskelig lidelse ved: At forbedre livsbetingelserne for sårbare mennesker, At beskytte menneskeliv, sundhed og menneskelig værdighed, At udøve ikke-diskrimination, At skabe gensidig forståelse og At tilbyde frivilligtjenester. Målsætning At støtte vore partnere i deres langsigtede udviklingsarbejde; At støtte vore partnere i at opbygge bæredygtig kapacitet; og At styrke samspillet mellem udvikling, katastrofeberedskab og katastroferespons. Det gør det på mange måder. Tre eksempler: Røde Kors-bevægelsen baserer sig på 7 principper. Heraf er ét: hed. Involvering af frivillige kræfter i såvel det politiske arbejde som i udførelsen af aktiviteter udgør fundamentet for hele Røde Korsbevægelsens arbejde. DRK har en række målplaner, hvoraf flere afspejler en vision om folkelig. To nationale målplaner lyder: Rekruttere og fastholde frivillige fra alle samfundsgrupper og Styrke Dansk Røde Kors profil. En international målplan lyder Opbygge bæredygtig kapacitet hos partnere, hvorunder styrkelse af frivilliginddragelse og samarbejde lokalsamfund er kernepunkter. I DRKs kommunikationsafdeling er mere end 20 mennesker ansat til dét ene: At formidle organisationens arbejde, holdninger og værdier til det danske samfund. Strategien for dette arbejde lyder bl.a.: Vi (kommunikationsafdelingen) skal være holdet, der åbenhed, mod, nytænkning og professionalisme sikrer tilliden og opbakningen til Røde Kors arbejde. Vi vil bevare og sikre positionen som den førende humanitære organisation i Danmark, og missionen er: Kommunikationsafdelingen skal gennem sine aktiviteter sikre, at Dansk Røde Kors får mest muligt af danskernes tid, penge og opmærksomhed. Side 10 af 126

11 Dansk Røde Kors Rammeaftale Udviklings- og/eller nødhjælpsorganisation Individuelle i Dansk Røde Kors opdeles i individuelle og husstands. ne er organisatorisk tilknyttet lokalafdelingerne. ne vælger de lokale bestyrelser, der senere (på repræsentantskabsmødet) vælger personer ti DRK's styrende organer. Individuelle Bidragydere støtter har valgt at støtte DRK økonomisk. Bidragydere modtager - på lige fod ne - månedsbladet hjælp. Bidragyderne er ikke tilknyttet en lokalafdeling, men registreres på landskontoret. Midler rejst gennem indsamlinger DRK aktiverer ca frivillige indsamlere ved den årlige husstandsindsamling, der afholdes den første søndag i oktober. En væsentlig del af afviklingen sker via frivillige kræfter i de lokale afdelinger i hele landet. Ud over den årlige husstandsindsamling, foregår der ad hoc indsamlinger, mere eller mindre deltagelse fra lokale afdelinger og frivillige. Fortalervirksomhed Som et led i implementeringen af den internationale RK' strategi, blev dette også vægtet i DK. Fortalervirksomheden forsøges gennemført i alle mulige sammenhænge og måder. Fortalervirksomheden er derfor en selvstændig aktivitet og samtidig en aktivitet der indgår i mange andre projekter og opgaver. Ulandsprojekter Lokalafdelinger har mulighed for at tilknytte projekter og søsterafdelinger i ulande. Derved opstår en gensidig positiv tilknytning mellem de forskellige Røde Kors selskabers frivillige og. Blad og bogudgivelser DRK udgiver månedsbladet Hjælp et oplag på ca når ud til, frivillige, private og erhvervslivet. Nyhedsbrevet kommer ud til alle aktivitetsledere i DRK. Skoletjenesten publicerer hvert år undervisningsmateriale, der beskriver et udvalgt udviklingssamarbejde indenfor rammesamarbejdet, samt et antal publikationer: Året 200x (årsrapport), landehæfter, publikationer rettet mod bestemte sociale aktiviteter mv. Hjemmesider På organisationens hjemmeside gengives de seneste nyheder, dybdegående temaer og DRK' arbejde generelt. Der arbejdes forskellige undersider, bl.a. kan nævnes frivillighedsportal og en portal for samaritter. e involveret i organisationens politiske og strategiske arbejde DRK s lemsvalgte Styrelse behandler løbende spørgsmål om det internationale arbejde, (landevalg, programsamarbejde, finansiering og strategier). Internationalt samarbejde er højt placeret på dagsordenen, har stor foreningspolitisk betydning og modtager en stor del af organisationens frie midler. Internationalt Udvalg består af otte frivillige fagpersoner stor erfaring udviklings international bistand. Også Folkeretsudvalget, der tæller en række fremtrædende jurister, yder et højt kvalificeret fagligt bidrag til DRK s internationale arbejde. Der er planer om at nedsætte flere af denne type frivillige ekspertgrupper (Psykosocial støtte til krigsramte børn, Organisationsudvikling). e, der deltager i projektarbejde DRK s udviklingsbistand involverer ne i lokalafdelingerne via venskabsprogrammet. DRKs 250 lokalafdelinger kan her indgå aftaler om at støtte et udviklingsprojekt (venskabsprojekt) og formidle information om og rejse penge til dette. Formålet venskabsprogrammet er at fremme den mellemfolkelige forståelse og opbakning til DRK s internationale arbejde. Venskabsprojekterne etablerer en konkret sammenhæng mellem DRK s internationale aktiviteter og lokalafdelingernes folkeoplysningsarbejde. Lokalafdelingerne rejser penge gennem drift af genbrugsbutikker, driftsoverskud samt målrettet fundraising til venskabsprojekterne. DRK har 11 venskabsprojekter i 9 lande. Udvekslingsaktiviteter ved besøg i syd Særligt i forbindelse venskabsprojekterne styrkes det mellemfolkelige aspekt. De personlige relationer mellem lokalafdelingerne herhjemme og lokalafdelingerne i DRKs samarbejdslande har stor betydning for engagementet begge steder. Side 11 af 126

12 hed for oplysning Danske samarbejdspartnere 2003 Dansk Røde Kors Rammeaftale Udviklings- og/eller nødhjælpsorganisation s Bidragydere Lokalgrupper/ Komiteer/ Medlemsgrupper Virksomheds e og indiv. l koll. l indiv. 0 koll. bidrag. indsats i timer pers. i 0-10 t/år pers. i 0-10 t/mdr pers. i t/mdr pers. i 21+ t/mdr. 90 % 80 % 80 % Kontingenter kr. Bidrag/gaver kr. Indsamlinger kr. Sponsorater kr. Arv kr. Private virksomheder kr. Salg kr. finansiering kr. : 36 % personer i den brede offentlighed: Brugere af danske ier: Læsere, lyttere, seere og internet-brugere individuelle : Personer, der har tegnet et individuelt lemskab eller et husstandslemskab af DRK Personer, der jævnligt giver et bidrag til DRK. 4 kampagner kombineret indsamling: Årlig landsindsamling ca frivillige indsamlere på gaden den første søndag i oktober (som oftest fokus på glemte konflikter og katastrofer). Katastrofeindsamlinger i forbindelse specifikke og pludseligt opståede katastrofer. Ad hoc indsamlinger. 200 interviews på radio og TV artikler i dagspressen. Det mellemfolkelige søges udbygget ved frivillige foredragsholdere, udstillinger og lokalafdelinger, der præsenterer projekter på byfester, festivaller o.l. Besøgsrejser fra syd: Introduktion til DRK' aktiviteter og generelle oplæg om det internationale arbejde. Besøgsrejser til syd Udvide forståelsen for det mellemfolkelige samarbejde ved at vise konkrete projekter der støttes via venskabsprogrammet. Samtidig udvide muligheden for bilaterale kontakter afdelinger i mellem. Danske undervisnings- og uddannelsesinstitutioner: Vidensudveksling, samarbejder omkring projekter der er målrettet børn og unge, faglig sparring. Myndigheder: Der samarbejdes på alle niveauer ift. det offentlige Danmark. Samarbejdet er mangfoldigt og strækker sig fra nationale myndigheder over regionale til kommunale. Virksomheder: Erhvervskontakten bygger på samarbejder ønskede socialt ansvarlige virksomheder, som kan være hovedsponsorer, event samarbejdspartnere eller erhvervspartnere. Side 12 af 126

13 Nye danske samarbejdspartnere 2004 Internationale samarbejdspartnere 2003 Nye internat. Samarbejdspartnere 2004 Netværksaktiviteter 2003 Nye saktiviteter 2004 Allianceprogrammer Nye allianceprogrammer 2004 Dansk Røde Kors Rammeaftale Udviklings- og/eller nødhjælpsorganisation Moderorganisationen: Internationalt Røde Kors i Geneve, herunder er der 186 nationale selskaber. Samarbejderne kan være overførelse af midler til udviklingsprojekter, over brøndprojekter og aids-ramte børn til oplysningssamarbejder andre nationale selskaber eller det Internationale Røde Kors Danske undervisningsog uddannelsesinstitutioner: ASP-, Ung møder ung, Pædagogiske centre og faglig forum. Virksomheder og organisationer der anvendes i udviklingssamarbejder. Fagligt relevante institutioner: Andre indsamlingsorganisationer, andre organisationer socialt fokus, faglige organisationer. Danske undervisnings- og uddannelsesinstitutioner: Statslige og private pædagogiske centre, Offentlige institutioner. Samarbejde andre internationale ngo er foregår strategisk i konkrete samarbejder i forbindelse forebyggelse og udviklingsprojekter og ad hoc ifm. katastrofe. Udviklings- og sundheds. Side 13 af 126

14 Strategi for ulandsarbejde Strategi U-landsorganisationen Ibis Rammeaftale Udviklingsog/eller nødhjælpsorganis ation Ibis' vision: Ibis arbejder for en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Ibis mission: Gennem støtte til det civile samfund i Afrika og Latinamerika vil Ibis sikre mennesker lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Gennem oplysning og politisk arbejde vil Ibis påvirke den politiske dagsorden og skabe en større forståelse for de problemer, udviklingslandene står over for samt pege på konkrete handlemuligheder. Visionen beskrevet i dybden kan findes i dokumentet Vision Strategierne for Ibis arbejde kan læses i dokumentet Strategy Folkelig er en integreret del af Ibis vision: Ibis arbejder for en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. og er samtidig beskrevet i den anden halvdel af missionen: Gennem oplysning og politisk arbejde vil Ibis påvirke den politiske dagsorden og skabe en større forståelse for de problemer, udviklingslandene står over for samt pege på konkrete handlemuligheder. I "Medlemsstrategien " indgår som en integreret del i forhold til frivillige og. Side 14 af 126

15 U-landsorganisationen Ibis Rammeaftale Udviklings- og/eller nødhjælpsorganisation Individuelle Ibis er en lemsorganisation og generalforsamlingen er organisationens øverste myndighed. Kollektive Kollektive er en del af lemsgrundlaget i Ibis. Det er hovedsageligt organisationer og institutioner fra uddannelsesmiljøet interesse i organisationens arbejde. De kollektive kan være repræsenteret i Ibis styrelse. Samtidig samarbejder Ibis en lang række af de kollektive omkring uddannelsesaktiviteter i primært Danmark, men også i Syd. Individuelle Individuelle er støtte der ønsker at støtte ibis arbejde økonomisk, og have en tilknytning til organisationen. Det er desuden en måde at når ud over Ibis normale lemsmålgrupper. Kampagner Vi har tre større kampagneaktiviteter pr. år. En uddannelseskampagne, der kulminerede i april - datoen for underskrivelsen af Dakar-erklæringen. Kampagnen er i samarbejde Global Campaign for Education elever og lærere deltog i 2003 og mere end deltog i Hovedmålgruppe er folkeskolen, den brede offentlighed og politiske beslutningstagere. En uddannelseskampagne omkring den Internationale Lærerdag i oktober, fokus på kvalitet i uddannelse, der henvender sig til lærerstanden, organisationer og politikere. Den tredie kampagne har fokus på Aids - Humor mod aids i samarbejde Aidsfondet og FKN - målgruppen er den brede offentlighed. Debatmøder I 2003 afholdt Ibis en række offentlige arrangementer mellem 14 og 95 deltagere. Møderne har forskelligt fokus. Fællestræk er fortalervirksomhed, debat og analyser af aktuelle emner. Eks. Aids, uddannelse, globalisering og situationen i Ibis samarbejdslande/ regioner. Artikler og debatindlæg trykt i dags-, uge-, fag- og organisationspresse Dags- og fagpressen er en vigtig formidlingskanal for Ibis i forhold til at beskrive aktiviteterne i Nord og Syd. Her når vi den brede offentlighed, både omkring de fokuserede kampagner og det generelle udviklingsarbejde. e involveret i organisationens politiske og strategiske arbejde e er omdrejningspunktet i Ibis politiske og strategiske arbejde. De udgør styrelsen og styrelsesudvalgene som lægger de politiske og strategiske linier i Ibis arbejde. De er valgt på generalforsamling for et eller to år og det er ne der vælger dem. Det sikrer en sammenhæng mellem det folkelige, græsrodsaspektet og de politiske linier. Netværk i Danmark Ibis samarbejder en lang række organisationer i løse og mere etablerede og sammenhænge. Vi har haft projekter og samarbejde 31 forskellige er eller organisationer. Internationale / regionale Ibis samarbejder en række internationale organisationer der er knyttet op på arbejdet i Syd og i Nord. Samarbejdet er til at styrke Ibis tilfører kapacitet og ressourcer som gør det muligt at kvalificere kampagner, oplysnings- og fortalervirksomhed. Action Aid Alliance 2015 People in Need, Deutsche Welthungerhilfe, HIVOS, Concern, Cesvi, Ibis CIFCA Copenhagen Initiative for Central America EU-ngo platform EURODAD Global Campaign for Education Oxfam Civicus 3.world Network Samarbejdspartnere i Syd ca. 200 nationale, regionale og internationale organisationer. Ulandsprojekter Arbejdet i Syd er grundlaget for alt Ibis' arbejde i Nord. Det spiller en afgørende rolle i Ibis tilgang til. Side 15 af 126

16 hed for oplysning Egenfinansering Danske samarbejdspartnere 2003 U-landsorganisationen Ibis Rammeaftale Udviklings- og/eller nødhjælpsorganisation s Bidragydere Lokalgrupper/ Medlemsgrupper Virksomheds Faglige institutioner e og indiv. l. 26 koll. l. 46 indiv. 3 koll. bidrag. indsats i timer pers. i 0-10 t/år 272 pers. i 0-10 t/mdr. 14 pers. i t/mdr. 21 pers. i 21+ t/mdr. 80 % 60 % 20 % Samlet antal frivillige i kampagner 2003: personer Samlet antal frivillige i kampagner 2004: personer. Kontingenter kr. Bidrag/gaver kr. Indsamlinger kr. Sponsorater kr. Arv kr. Private virksomheder kr. Salg kr. Andet.000 kr. finansiering kr. : 0,4 % folkeskolelærere, undervisere og elever spiller en særlig rolle ifm. Ibis uddannelseskampagner, og målgruppen er en god og relevant partner og en indgang til at koble det danske uddannelsessystem arbejdet i syd personer ifm. relevante faglige grupper: Uddannelsesinstitutioner og organisationer er en vigtig målgruppe, som Ibis kan noget og få noget igen. Det er også en samarbejdsrelation Børn & Unge: Ibis arbejde er et vigtigt supplement til elevernes viden om verden omkring sig. Oplysningskampagner: Hele verden i skole april Målgruppe folkeskolelærere og elever: Informationsfoldere og plakater. Temahæfte om Uddannelse for alle og Dakarerklæringen, fakta-ark om uddannelse, etc. Stor pressedækning. International Lærerdag oktober Målgruppe folkeskolelærere: Diverse materiale. Den internationale Aidsdag 1. Dec 2003 samt forberedelse af Humor mod aids kampagnen. 52 debatmøder gen.sn. 37 deltagere (5-150 deltagere). Møder og foredrag om Ibis arbejde i Syd. Vi ser kampagner som både oplysningsarbejde og mellemfolkelige aktiviteter. 31 alliancer andre ngo er. 9 Internationale. Fagligt relevante institutioner: Aidsfondet: Humor mod aids Hiv-Danmark og andre org. i aidset: faglig sparring og erfaringsudveksling, forberedelse af konferencer og nationale /internationale begivenheder. DSI - De samvirkende invalideorganisationer: Udviklingsarbejde Banco: fundraising Unite to help: fundraising Centerrådet for menneskerettigheder: faglig sparring og erfaringsudveksling FOF- Frit Oplysningsforbund: kursusvirksomhed Forum for energi og udvikling (FEU). Side 16 af 126

17 Nye danske samarbejdspartnere 2004 Internationale samarbejdspartnere 2003 Nye internat. Samarbejdspartnere 2004 Netværksaktiviteter 2003 Nye saktiviteter 2004 Allianceprogrammer Nye allianceprogrammer 2004 U-landsorganisationen Ibis Rammeaftale Udviklings- og/eller nødhjælpsorganisation Nye samarbejdspartnere planlagt for 2004: Dansk Sygeplejeråd/ danske sygeplejesker: Aidsaktiviteter Danske virksomheder: Fortsat kontakt henblik på samarbejdsmuligheder. Moderorganisationen samt dennes øvrige datter og søsterorganisationer i ulandet Andre internationale ngo er Andre organisationer Nye samarbejdspartnere planlagt for 2004: Norsk flygtningeråd: uddannelsesprojekter i nødhjælpssituationer. Fagligt relevante institutioner Andre danske foreninger og organisationer (der arbejder i Danmark) Danske undervisningsog uddannelsesinstitutioner Uddannelses danske ngo'ere der arbejder uddannelse i Syd. Fagligt relevante institutioner Danske undervisningsog uddannelsesinstitutioner Andre danske foreninger og organisationer (der arbejder i Danmark) Ghana Venskabsgrupperne i Danmark: Nord og Sydrelaterede aktiviteter. Danmarks Lærerforening. Desuden Ghana Venskabsgrupperne samt en række virksomheder der deltog i Hele Verden i skole kampagnen. Side 17 af 126

18 Strategi for ulandsarbejde Strategi CARE Danmark Rammeaftale Udviklingsog/eller nødhjælpsorganisation CARE Danmark er overbevist om, at det er muligt på samme tid at forbedre menneskers levevilkår og at bevare og genoprette naturen, og at alle mennesker har ret til social og økonomisk sikkerhed og til et rent og sundt miljø. En god fremtid for menneskeheden og varige forbedringer for befolkningen i udviklingslandene forudsætter et bæredygtigt samspil mellem mennesker og miljø. CARE Danmark skal virke til at forbedre levevilkårene for de fattige dele af landbefolkningen i samarbejdslandene og styrke deres muligheder for at øve indflydelse på egne livsbetingelser. Vi gør det respekt for og i samarbejde de mennesker, hvis liv det drejer sig om. I partnerskab den lokale befolkning, myndigheder og nationale og lokale organisationer skal vi udvikle, iværksætte og gennemføre projekter, der forbedrer levevilkårene og sikrer varig balance mellem befolkning, udvikling og miljø. Vi vil opnå dette ved at sætte ind over for årsagerne; at bygge på hjælp til selvhjælp og at sætte den lokale befolkning i stand til selv at videreføre aktiviteterne; at samarbejde lokale partnere om gennemførelse af landbrugs-, skovbrugs- og naturressourceprojekter; at forbedre såvel mænds som kvinders deltagelse i og indflydelse på beslutningsprocesserne; at sikre politisk opbakning og handling i projektområderne og på regionalt, nationalt og internationalt plan; at styrke demokratiske beslutningsprocesser i samarbejdslandene. På baggrund af værdi- og perspektivgrundlaget vil CARE Danmark arbejde følgende indsatsområder: gennemføre projekter i udvalgte udviklingslande; udvikle og styrke en organisation, der er egnet til at gennemføre sine opgaver på et professionelt niveau. Grundlaget for CARE Danmarks operative arbejde er udmøntet i strategier inden for følgende områder: projekter, information, indsamling og organisationsudvikling. CARE Danmarks hovedformål er at forbedre levevilkårene for den fattige del af landbefolkningen i samarbejdslandene. CARE har flere forudsætninger i sin strategi for at kunne leve op til målsætningen, alle fire vedrører : sikre økonomisk opbakning fra... virksomheder, fonde og den danske befolkning opsamle, udvikle og dele ud af viden om og erfaring udviklingsarbejdet gøre CARE og resultaterne af CAREs arbejde kendt i Danmark sikre bred samarbejde organisationer, CARE International s globale - og alle i Danmark, der mener som vi, at handling for udvikling nytter og fører til varige forbedringer. CARE Danmark har fire indsatsområder, hvor flere er af relevans for arbejdet : videreudvikle det private indsamlingsarbejde; oplyse donorer, og brede grupper i det danske samfund om CARE Danmarks udviklingsprojekter og CAREs arbejde i almindelighed; gøre CARE og resultaterne af CAREs arbejde kendt i Danmark. Side 18 af 126

19 CARE Danmark Rammeaftale Udviklings- og/eller nødhjælpsorganisation Individuelle Man kan blive lem af CAREs Støtteforening, der er den organisatoriske ramme for CAREs informationsarbejde. Individuelle Siden 1989 tilknyttet individuelle til organisationen som den vigtigste del af sin indsamlingsstrategi og som dokumentation af folkelig opbakning i Danmark. De fleste er blevet rekrutteret gennem kampagner. Blad og bogudgivelser CARE udgiver et bidragyder / lemsblad hvert kvartal. Som et eksperiment har CARE udgivet en bog om Niger i samarbejde forlaget Aschehoug. Foredrag CARE har opbygget et frivilligt fortællerkorps, der gennemfører foredragsvirksomhed i lokale afdelinger af samarbejdende organisationer, i klubber, i virksomheder og i institutioner. Midler rejst fra private virksomheder CARE satser på at opbygge langvarige samarbejder danske virksomheder. Der kan være tale om sponsering af konkrete projekter, til markedsføringssam arbejderarrangementer. Der satses der integreret på informations- og indsamlingsvirksomhed. Hjemmesider CARE har to hjemmesider: En om organisationen links til CARE International og til samarbejdspartnere og en om projekt Ørkenbørn, der er oprettet i forbindelse julekalenderprojektet Begge udvikles løbende til både at være interaktive og til at etablere direkte kontakt mellem skolebørn i Danmark og i Niger. e involveret i organisationens politiske og strategiske arbejde CAREs bestyrelse og repræsentantskab deltager løbende i organisationens politiske og strategiske arbejde. Støtteforeningens bestyrelse og generalforsamling er involveret i det informationsmæssige arbejde. Allianceprojekter CARE har i 2002 startet samarbejde WWF og DOF om et allianceprojekt i Uganda, Tanzania. CARE har forhandlinger en række organisationer om mulige projektforslag, der vil blive fremsendt i Ulandsprojekter Gennemførelse af ulandsprojekter er CAREs hovedopgave. Forståelse for dette for ulandsbistand i særdeleshed er et omdrejningspunkt i arbejdet. e protektorer Prins Joachim er frivillig protektor for CARE Danmark. Side 19 af 126

20 hed for oplysning Egenfinansering Danske samarbejdspartnere 2003 CARE Danmark Rammeaftale Udviklings- og/eller nødhjælpsorganisation Bidragydere s Virksomheds og indiv. l. 15 koll. l indiv. 35 koll. bidrag. indsats i timer 50 pers. i 1-10 t/år 15 pers. i 1-10 t/mdr. 25 pers. i t/mdr. 2 pers. i 21+ t/mdr. 50 % 20 % 5 % Kontingenter kr. Bidrag/gaver kr. Arv kr. Salg kr. finansiering kr. : 11 % Donorer som hverves gennem F2F og kampagner individuelle : Privatpersoner og virksomheder. 20 kollektive : Virksomheder og foreninger. 1 kampagne kombineret indsamling: Aktion Julekort hvor skoleklasser sælger julekort. 1 oplysningskampagne: Ørkenbørn - Børnenes Ulandskalender. 12 nyhedsbreve, bladudgivelser, lemsblade: CARE Nyt, E-nyhedsbrev Projektstyring: CARE Danmarks projektarbejdere er i løbende kontakt landekontorer og samarbejdspartnere ude. Projektbesøg: CARE Danmarks projektarbejdere besøger hvert landeprogram mindst en gang årligt. Besøgsrejser fra syd: CARE arbejdere og partnere besøger Danmark. Virksomheder: Medlemskab, møder, arrangementer Andre danske foreninger og organisationer (der arbejder i Danmark): Medlemskab, møder, arrangementer - besøg af CARE fortællere. Side 20 af 126

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam Styrelsens anbefaling IBIS styrelse indstiller til Generalforsamlingen, at IBIS søger om observatørstatus i Oxfam International. Observatørperioden

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

VELKOMMEN TIL OPSTARTMØDE

VELKOMMEN TIL OPSTARTMØDE VELKOMMEN TIL OPSTARTMØDE VELKOMST Kontorchef Eva Egesborg Hansen Public Diplomacy & Kommunikation, Danida PROGRAM 10.00 Velkomst 10.10 Gennemgang af dagens program 10.15 Ideen bag 2011 udgaven af Verdens

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 Til punkt 3 Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 Indhold 1) Indledning... 2 2) Indledende analyse: overblik over

Læs mere

Personlige data. Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972

Personlige data. Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972 CV Peter Sigsgaard Revideret september 2014 Personlige data Uddannelse: Nationalitet: Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972 Dansk Født: 25-12-1942 Civilstand: Nuværende stilling: Gift

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige 2. Overordnet formål Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige har til formål at engagere

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 Vedtaget af MS-Rådet den 2. juni 2012 Fotos: Jeppe Carlsen, Miriam Dalsgaard, Tine

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Den danske Fundraisinganalyse 2015

Den danske Fundraisinganalyse 2015 Den danske Fundraisinganalyse 2015 Definitioner og forklaring på spørgeskemaet Generelle definitioner Årstal Spørgeskemaet omhandler regnskabsårene 2013 og 2014. De fleste organisationer anvender kalenderåret

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

2013 Afsluttet (måned og år)

2013 Afsluttet (måned og år) 2013 Afsluttet (måned December 1207 Verdensbanken - CGIAR CGIAR - Den konsultative gruppe for international landbrugsforskning December 1236 Kenya Solidarity for Women Living in Distress (SOLWODI) Uregelmæssigheder

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1 RØDE KORS FUNDRAISING 2014 RØDE KORS / 2014 1 FUNDRAISING Fundraising kan defineres på mange måder, men handler grundlæggende om at skaffe midler til det projekt, som du eller din organisation har påtaget

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold

Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold 1. Introduktion... 2 2. Omfang og fordeling af danske CSOers EU projekter... 4 3. Konkrete eksempler på EU projekter... 11 4. Samfinansiering

Læs mere

Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015

Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015 Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord Side 2 2. Indledning Side 3 3. Mission, vision og målsætning Side 3 4. Prioriteter Side 4 4.1. Sårbarhed Side

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL Oplysningsprojekt om fattige befolkningers adgang til læger og hospitaler Titel Syg? Så går man da bare til lægen! Formål: Formålet med projektet er at øge viden om adgangen til læge- og hospitalsbehandling

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Giv tid Alle former for volontør arbejde penge indsamling, rejser mm. Søg Søg felt.

Giv tid Alle former for volontør arbejde penge indsamling, rejser mm. Søg Søg felt. Above the fold analyser For at evaluere placering af de vigtigste links og elementer på forsiden, har jeg analyseret 18 tilfældige hjælpeorganisationers hjemmesider inklusiv Red Barnet Danmark. Jeg analyserede

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere