Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling"

Transkript

1 Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam Styrelsens anbefaling IBIS styrelse indstiller til Generalforsamlingen, at IBIS søger om observatørstatus i Oxfam International. Observatørperioden skal bruges til aktivt at positionere IBIS med henblik på et egentligt medlemsskab. En beslutning om et medlemsskab beror på en samlet vurdering af fordele og ulemper, og der lægges vægt på afklaringsbehov omkring vores rolle i programarbejdet, de finansielle aspekter og en vurdering af gennemførelsen af den organisatoriske omlægning. Styrelsen vil i det kommende år diskutere det mulige samarbejde med Oxfam udfra erfaringer fra konkret samarbejde og en række succeskriterier, og på den baggrund indstille til en kommende Generalforsamling, om observatørperioden skal føre til et egentligt medlemsskab. Introduktion IBIS Styrelse har gennem årene løbende haft fokus på om IBIS internationale opkobling er den stærkest mulige, og derfor har ledelsen løbende overvåget/undersøgt dette. En sådan undersøgelse startede diskussionen om Oxfam International som en mulig stærkere platform for IBIS, end det nuværende Alliance2015 medlemskab. IBIS Ledelse og styrelsen har derefter brugt året på at analysere og debattere et medlemsskab af Oxfam. Eller dvs. første skridt på vejen mod et medlemskab: At søge om observatørstatus. Debatten har omfattet snart sagt alle kroge af vores arbejde og har haft mange facetter, men det mest centrale spørgsmål handler om vores identitet som organisation. Hvilken organisation ønsker vi at udvikle IBIS til, enten som en del af Oxfam eller i mere uforpligtigende netværk? Det vi kommer fra IBIS identitet og vision IBIS vil gerne påvirke årsagerne til fattigdom og ulighed. Vi vil give fattige og marginaliserede mulighed for at påvirke deres egen fremtid. Vi vil gøre det på lokalt, nationalt og globalt plan. Når IBIS er bedst kobler vi lokale erfaringer med national politikformulering og bruger erfaringerne internationalt, hvis det er internationale spilleregler, der afgør de nationale og lokale spørgsmål. Ligesom vores deltagelse og viden fra det internationale arbejde bruges nationalt og lokalt. Det er ambitiøse mål, og det er mål vi ikke kan nå alene. Vi søger samarbejde og dialog med ligesindede organisationer og bevægelser, offentlige myndigheder og private virksomheder. Vi har holdninger, også når det er kontroversielt. Vores arbejde hviler på viden og erfaringer, og vores arbejde er også afhængigt af ressourcer og en solid økonomi. IBIS er en dansk organisation, som har sine rødder og solidaritet i samarbejde mellem danske aktivister og interessenter, der er solidariske med fattige og marginalisereredegrupper og som ønsker en mere lige verden. IBIS arbejder for at få en stærkere dansk platform og for at øge skaren af aktive medlemmer der vil gøre en forskel. For nogle år tilbage fik vi hjælp af et hold fra INTRAC (engelsk center om udviklingsspørgsmål) til en organisationsomlægning. De var glade for det de så, og de vurderede også, at vi på flere punkter are 1

2 punching above our weight. Eller på godt dansk: At vi flytter større ting, end vi egentlig vores størrelse taget i betragtning burde have styrke til, men at vi i længden ville få brug for en stærkere platform at gøre det fra, for at fortsætte med at have succes med det. Set med kritiske briller er der behov for at styrke både vores danske og vores internationale platform. Den danske platform hviler på Hele Verden i Skole kampagnen, Danmarks største oplysningskampagne. Den hviler også på en klar stemme i den offentlige debat omkring udvikling og skattesnyd. Den hviler ydermere på medlemmers økonomiske bidrag til organisationen og på aktivisternes indsats. Den internationale platform hviler på samarbejder med en lang række organisationer, som vi fra sag til sag etablerer samarbejde med. F.eks i Education for All - kampagnen omkring post-2015 målene, med Tax Justice Network om kapitalflugt og skattesnyd og med EURODAD om Verdensbanken, IMF og udviklingsfondenes bidrag til udvikling. Samtidig er det vores ambition at koble det danske og internationale kampagne- og politikarbejde tæt sammen med det konkrete udviklingsarbejde i de lande, vi arbejder i. Baggrund Vores muligheder for at gennemføre vores ambitioner er afhængig af de vilkår, vi arbejder under. Og de vilkår forandrer sig hele tiden. Styrelsen fik udarbejdet rapporten Navigating in troubled waters forfattet af Knud Vilby, for at blive klogere på dette. Rapporten er tilgængelig på Den rummer ingen entydige svar, men giver et godt overblik over de forandringer, som med stor sandsynlighed vil påvirke os. Et par af hovedpointerne er, at den udviklingsverden, vi kender, er under forandring. Klima, sikkerhedshensyn, flygtninge og investeringer vil sætte dagsordenen, og bistandens målsætninger vil blive tilpasset. Der er flere nye donorer med andre dagsordener, og der er mere konkurrence om midlerne. Den traditionelle bistand vil i stigende grad blive kanaliseret til skrøbelige lande og til katastrofearbejde. I mellemindkomst-landene forudses det, at midlerne fra donorerne i stigende grad vil blive kanaliseret direkte til Syd-baserede organisationer. Det traditionelle mønster med en gruppe rige lande og en stor gruppe fattige udviklingslande er under forandring. Flere udviklingslande udvikler sig til mellemindkomst-lande, men stadig med store grupper af fattige. Størsteparten af de fattige bor allerede i dag i mellemindkomstlande. I disse lande kan det være vanskeligt at få indflydelse som en organisation baseret i et enkelt land. Med eller uden Oxfam peger alt på, at der vil ske store forandringer. Hvorfor Oxfam? Styrelsen vurderer, at Oxfam og IBIS deler ambitioner, og at Oxfam i væsentlig grad kan styrke vores arbejde og vores platform både internationalt og nationalt. Oxfam International (OI) er en konfederation bestående af 18 selvstændige organisationer, som på basis af en overordnet strategi (Oxfam Strategic Plan, OSP) arbejder på at forandre verden med fokus på 6 forandringsmål. Målene er formuleret med en stærk understregning af borgere og civilsamfundets rolle i at skabe forandringer og med baggrund i en klar rettighedsbaseret tilgang. Fattigdom og ulighed skal bekæmpes, nationalt såvel som internationalt, på basis af en fælles vision. Indenfor Oxfam indgår Syd og Nord organisationer i et lige partnerskab. OI tilhører superligaen af NGOer og er anerkendt som den mest indflydelsesrige organisation i udviklingsverdenen, baseret bl.a. på en solid research kapacitet som kan omsættes til politik og kampagne 2

3 arbejde. OI har et stort humanitært arbejde og er globalt blandt de fem største nødhjælpsorganisationer. Oxfam arbejder i 90 lande verden over. OI har i 2014 besluttet at styrke samarbejdet i konfederationen på basis af en 2020 vision som skal styrke effektivitet (fælles løsninger hvor muligt) og gennemslagskraft (OI skal arbejde som One Oxfam og ikke som 18 mere eller mindre godt koordinerede enkeltorganisationer). Visionen indeholder også mål om at udbygge konfederationen med flere medlemmer fra Syd, i første omgang med organisationer fra de store middelindkomstlande som Sydafrika, Brasilien, Columbia, Indonesien, Nigeria, Tyrkiet med flere. IBIS deler i meget høj grad vision, mission, politik og strategi med Oxfam. Der er nuancer (se nedenfor), men enighed om overordnede mål og om tilgangen til at gennemføre disse, hvilket er helt centralt for et samarbejde. I Alliance 2015, hvor IBIS har deltaget indtil idag har vi mærket begrænsningerne, når organisationerne ikke har været enige om fx en rettighedsbaseret tilgang. Styrelsen mener, at IBIS kan blive en vigtig del af et mere forpligtigende samarbejde i OI og at OI vil give IBIS en stærkere platform for at nå sine mål i fremtiden, både i Danmark og internationalt. Hvad vil Oxfam med IBIS? IBIS har samarbejdet med OI i en række tilfælde, og vi har et godt ry i OI. Det gælder programarbejdet og det gælder vores samarbejde omkring kampagner. IBIS fokus på uddannelse og demokrati er velkomne i OI, fordi der er trængsel indenfor andre tematiske områder. De lande, som IBIS arbejder i p.t. er (generelt) ejheller lande hvor mange eksisterende OI medlemmer er engagerede, og Latinamerika rummer særlige muligheder i en tid, hvor mange donorer og organisationer forlader kontinentet. Endelig vil IBIS repræsentere en indgang til Skandinavien, hvor OI p.t. kun har et (nyt) fundraising kontor i Stockholm. IBIS kan i Skandinavien være indgangen til fundraising (privat og institutionelt) og til indflydelse på nordisk udviklingspolitik. Hvad taler for et medlemskab af Oxfam? hvad er attraktivt for IBIS? 2020 visionen repræsenterer et markant skift som Styrelsen grundlæggende støtter, nemlig at der gives mere magt til Syd i form af selvstændige medlemmer og stærke landekontorer. Det lægger op til en mere lige og dialogbaseret samarbejdsform i et globalt netværk, hvor der kan trækkes på faglig ekspertise på snart sagt alle niveauer. Det gælder ekspertise i programarbejde, humanitært arbejde og politik-, kampagne-, fundraising- og informationsarbejde. OI er videnstung og har en unik stilling i udviklingsverdenen. Det er OI der bliver inviteret til dialogmøderne med de store aktører med politisk indflydelse (ex. Davos), OI kan gå offensivt til værks i forhold til de store virksomheder og OI er på mange områder toneangivende. Det er Oxfams mål at sætte en global dagsorden om ulighed, og den målsætning bakker IBIS stærkt op omkring. OI har en global tilstedeværelse. IBIS ekspertise kan blive brugt i andre lande i Afrika, Latinamerika og måske også i Asien. Og vi kan trække på det globale netværks kontakter. OI er en stor og stærk humanitær aktør. IBIS kan trække på dette i forbindelse med fundraising og måske kan nichen Education in Emergencies udvikles indenfor OI. 3

4 OI har meget stor erfaring og kunnen indenfor information og fundraising. Igennem årene er det tydeligt, at vi og andre danske organisationer er blevet inspireret af OI ideer og koncepter. Der er et stort potentiale til at trække direkte på dette. OI er allerstærkest på politik- og kampagneområdet. OI har en stor ekspertise og vidensbasis, og på den baggrund er OI platformen endog meget stærk. Det vil også give os en stærkere platform i den danske debat, fordi andre aktører anerkender OI s rolle og betydning. OIs stærke profil på kampagner kan gøre det muligt at styrke vores kampagne arbejde i Danmark og i Nord. I observatør perioden vil vi undersøge hvordan IBIS kan får gavn af OIs stærke vidensbase og kampagne profil til at styrke arbejdet i Danmark, ligesom vi vil undersøge om IBIS kan være med til at styrke OIs generelle solidaritetsarbejde i Nord. OI kan på den måde åbne helt nye muligheder for aktivisme og frivillighed i IBIS, i et effektivt globalt netværk af indflydelse, hvor vi kan arbejde tæt sammen med frivillige og aktivister i de andre Oxfam lande i en global bevægelse. Vi tror det vil styrke IBIS som medlemsorganisation at være med i dette. Det finansielle aspekt er både en usikkerhed (se nedenfor) og en mulighed. Rigtig brugt kan OI ressourcerne supplere hinanden, så at et medlem kan finansiere aktiviteter, som andre medlemmer ikke har mulighed for og dermed nå de fælles mål. IBIS bliver i givet fald det eneste skandinaviske medlem af OI, og som nævnt ovenfor giver det muligheder i forhold til fundraising (privat og institutionelt) og politik dialog med de skandinaviske lande. Hvor er vi i tvivl? - usikkerheder som skal afklares i en evt. observatørperiode Der er tre elementer, som Styrelsen fra den kritiske vinkel lægger vægt på bliver afklaret og at konklusionen på disse spørgsmål bliver tilfredsstillende. Det drejer sig om vores rolle i programarbejdet særligt indenfor uddannelse, de finansielle aspekter og den organisatoriske omlægning. Den nye vision indebærer en større delegering til landekontorer og/eller til selvstændige Syd-medlemmer af OI. Det indebærer, at OIs forskellige medlemsorganisationer fremover ikke længere vil være lead for et land men vil bidrage på anden vis til styringen af landeprogrammerne og til udviklingen af kapacitet. Det skal afklares, hvilken rolle dette vil give, herunder hvordan uddannelse vil blive repræsenteret i OIprogramarbejdet og om IBIS fortsatte arbejde med kvalitetsuddannelse og vil kunne udfolde sig indenfor OI s strategiske rammer og konkrete programarbejde på en tilfredsstillende måde. IBIS styrelse og ledelse har haft lejlighed til at besøge OI organisationer og selv om strategierne på partnerskab er lige så progressive som IBIS egne, er det vores indtryk at der i nogle lande arbejdes med en noget umoderne tilgang med partnerorganisationerne hvor organisationerne i Nord ser sig som godgørende og partnerne som svage modtagere snarere end aktive ligeværdige partnere. Det er vigtigt, at IBIS her kan være med til at modernisere OI. Et medlemsskab af OI koster i alt 1,5% af den enkelte organisations omsætning, 1% som medlemskontingent samt 0,2% til investering i fundraising og 0,3% til at udvide OI med Syd medlemmer. De 0,5% kan nok forhandles, men den ene % skal betales af frie midler. Derudover vil den institutionelle fundraising ændre sig, da landekontorer / de nye selvstændige medlemmer vil fundraise fra ambassaderne. En væsentlig del af vores omsætning kommer via ambassaderne, og det vil betyde en væsentlig nedgang i omsætning. Medmindre dette kompenseres via andre indtægter. Det er nødvendigt at afklare om dette vil påvirke IBIS egen økonomi positivt eller negativt. 4

5 Endelig repræsenterer visionen en radikal omlægning af OI. Det betyder, at der vil gå mange ressourcer til at håndtere denne omstilling og at det vil tage tid at få det nye set up til at fungere. Det er afgørende, at vi efter en observatørperiode stadig tror på, at denne omstilling kan lykkes indenfor en rimelig periode, selvom der nødvendigvis må være omkostninger forbundet med så stor en omstilling, og at resultatet bliver en organisation, som kan reagere agilt og effektivt på tidens udfordringer. Det er også vigtigt for styrelsen at IBIS kan bevare og gerne styrke sin stilling som en organisation, der har legitimitet og gennemslagskraft som en solidaritetsorganisation, der har rødder i et bagland i Nord. Medlemmerne er kernen og rygraden i IBIS, og vi skal i observationsperioden undersøge, hvordan den stærke demokratiske forbindelse til medlemmerne gennem generalforsamling og styrelse kan bevares og udvikles hvis IBIS vælger at blive medlem af Oxfam. Fremtiden Styrelsens konklusion er, at fordelene vejer så tungt i forhold til de potentielle ulemper, at vi anbefaler IBIS at blive observatør i Oxfam International. I observatørperioden vil forhåbentlig alle vores spørgsmål og usikkerhedspunkter finde svar, og på en senere generalforsamling vil vi tage endeligt stilling til, om IBIS skal være permanent medlem af Oxfam International. Hvis Generalforsamlingen godkender Styrelsens indstilling vil vi indsende en ansøgning og en såkaldt Business Plan, som vil være grundlaget for dialogen i en observatørperiode. Forretningsplanen vil tage de emner op, som henholdsvis IBIS og Oxfam mener skal afklares, før der kan tages stilling til et medlemsskab. Heri indgår de emner, der specielt er diskuteret på Generalforsamlingen, ligesom alle andre områder, som skal udvikles til det fælles bedste, vil blive aktivt diskuteret. I landene vil vi som en del af dette diskutere nye landestrategier med Oxfam. Hensigten er, at begge parter får et langt mere fuldstændigt grundlag for at sige ja eller nej til et medlemskab, og begge parter kan indtil dette sker vælge fra og respektfuldt trække sig fra processen. Vi har ikke en fuldstændig tidsplan. Vi håber, at en observatørperiode kan påbegyndes alle fra oktober/november, fordi Oxfams besluttende organer skal godkende ansøgning og forretningsplan. Vi vurderer, at det er vigtigt, at vi så hurtigt som muligt bliver en del af de diskussioner, som vil afgøre hvordan Oxfams arbejde fremover er organiseret og tilrettelagt. En observatørperiode varer normalt et år. Når vilkårene er afklaret vil der blive indkaldt til en ny Generalforsamling som skal tage stilling til et medlemskab, og som vedtægterne er udformet skal der formodentlig indkaldes til en ekstraordinær Generalforsamling for at bekræfte denne beslutning. Tilsvarende skal Oxfam tage endeligt stilling. Hvis Generalforsamlingen takker nej til observatørstatus, vil det betyde at vi afbryder forhandlingerne med Oxfam om observatørstatus, og genovervejer IBIS internationale opkobling i fremtiden. 5

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 DEN NY VERDEN 2008:3 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Lars Engberg-Pedersen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout: Allan Lind Jørgensen

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um. Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere