Cash is king. Nej, desværre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cash is king. Nej, desværre."

Transkript

1 Cash is king Finanskrise, gældskrise, tillidskrise ny økonomisk krise? Det skorter ikke på kriser. Denne krise er dog mest af alt en pengekrise ikke mindst i videnserviceerhvervene. Af Søren Friis Larsen Nej, desværre. Den besked fik mange virksomheder i julegave. Enten som svar fra en investor, der ikke ville lege med længere. Eller som svar på en låneanmodning, der skulle forbedre virksomhedens likviditetssituation. Eller fra en offentlig eller privat debitor, der ikke kunne eller ville betale til tiden. En farlig cocktail med tre ingredienser, der dog alle har samme virkning: Virksomhederne presses, og pengene skal på bordet. Det har mange svært ved. Det påvirker naturligvis alle virksomheder, men ikke mindst serviceerhvervene: Os uden maskiner skal stille sikkerhed i vores evner, mursten eller glatte ansigt. Kravet om likviditet og hard cash rammer altså hårdt netop her. Videnservicevirksomhederne er da også den branche, der i krisen har måttet afskrive flest transaktioner. Effekterne er tydelige: Serviceerhvervenes konjunkturforventninger er igen under frysepunktet. Kravet om, at pengene skal på bordet, rammer serviceerhvervene hårdt Servicesektorens konjunkturforventninger er igen faldende M M M M M M M M M M M M M M07 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, KBS4 og KSERV1. Bemærk databrud i 2011M5. Den sammensatte konjunkturindikator er en sammenvejning af faktisk omsætning og indikatorerne for forretningssituation og forventet omsætning. Tallene er sæsonkorrigerede. Dansk Erhvervs Initiativ 2012 #1

2 Forbrugerne har også set denne udvikling, og også her er forventningerne til fremtiden temperaturmæssigt meget passende for årstiden. Forbrugerne ser ikke lyst på fremtiden M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M10 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, FORV1 Denne udfordring det stadigt større fokus på penge og likviditet er omdrejningspunktet i dette nummer af Initiativ. Hårde konsekvenser for den enkelte virksomhed For den enkelte virksomhed er udfordringen meget konkret, og flere virksomheder har endda måttet lukke som følge af likviditetsproblemer. Det gjaldt f.eks. vikarbureauet Salix, der ikke kunne forhandle betalingsfrister med sin offentlige kunde og ej heller kunne få forlænget sin kredittid i banken. Omvendt giver krisen også nogle virksomheder mulighed for at se fremad og forbedre deres drift og forretningsgang. Det gælder f.eks. kommunikationsbureauet Euro RSCG Copenhagen. I dette nummers Reality check på side 7 kigger vi nærmere på netop disse to virksomheder og virkningen af krisen på dem. Pas på politisk panik På denne lidt dystre baggrund er det for politikerne på Christiansborg let at gå i panik og sætte sin lid til symbolpolitik og nemme løsninger. Det går også stærkt med at få ryddet op efter finanskrisen, og i den forbindelse risikerer både den finansielle sektor, revisorerne og andre at lande som syndebuk i skærsilden. Spørgsmålet er nu, om det er den bedste vej frem? Løser det virkelig den store og meget kontante udfordring? For Finansrådet er svaret nej, og problemerne bør løses lokalt. Finansrådets cheføkonom uddyber dette på side 9. Krisen kan medføre virksomhedslukning, men også udvikling Politisk panik ligger lige for men der er næppe meget mere at gøre Pointen fremføres også af professor Michael Møller fra CBS, der tvivler på den politiske vilje til at gribe yderligere ind og opfordrer virksomhederne til at se virkeligheden i øjnene også selvom det både er svært og hårdt. Læs Michael Møllers beretning fra elfenbenstårnet på side DANSK ERHVERV

3 LEDER Double dip double trouble? Flere og flere varsler nyt økonomisk og finansielt uvejr, og lavvæksten truer med at bide sig fast sammen med strammere kreditpolitik og lav efterspørgsel Af Christian T. Ingemann Anden omgang kan meget vel risikere at blive hårdere end den første, for der er allerede sparet og skåret til; der er allerede trukket på reserverne og måske også holdt igen med langsigtede investeringer. Manglende investeringer, som måske nu begynder at ramme indtjeningsmulighederne negativt. Har vi ikke også lært noget? Med en kliché siger man, at man kan gøre to ting, når stormen raser: søge ly eller bygge vindmøller. I realiteternes verden er man dog nødt til at gøre begge dele samtidig. Der skal være 100 pct. styr på forretningen og pengene, men samtidig må man ikke spare sig ihjel eller sætte alt i stå for kun at trække pinen i langdrag. De dygtige står tilbage Derfor har krisen uden tvivl renset ud og efterladt et dygtigere erhvervsliv. De virksomheder, som kom gennem første hurdle, har vist evne og vilje til at håndtere udfordringerne. Forhåbentlig kan de trække på erfaringerne, hvis danske virksomheder også i de næste par år må klappe sig på lommerne og grave dybt efter 50-ørerne. I antikken opgjorde grækerne deres penge i talenter. Meget rammende, for i nutiden kræver det netop talent at drive og udvikle virksomheder, når pengene i samfundet er knappe. Meget kan gøres politisk for at lette presset, og den udfordring har Dansk Erhvervs fulde opmærksomhed. Og der er heldigvis hjælp og kvalificeret rådgivning at hente fra mange kanter. Pengene skal på bordet Nogle virksomheder sparer kun, og nogle virksomheder investerer kun. Talenterne gør som sagt begge dele. Selv for disse virksomheder er problemerne dog store, og selv for disse virksomheder har krisen den primære effekt, at pengene skal på bordet. Og det hurtigere, oftere og mere kontant end tidligere. Pengene skal på bordet. Og det hurtigere, oftere og mere kontant end tidligere. Og disse nye vilkår må man som virksomhed indstille sig på og omstille sig til Det er dog ligegyldigt, hvor meget vi er efter bankerne for at opføre sig mere fair, den offentlige sektor for at få dem til at betale rettidigt, og lovgiverne for at afbøde negative konsekvenser af krisen. I sidste ende vil det altid kun være de omstillingsparate virksomheder, der klarer sig godt også når det kommer til at skaffe rede penge. Talent-kravet for at blive udtaget til holdet er større i 1. division ligesom talentkravet i samfundsøkonomien også er større, når det er krisetider. DANSK ERHVERV 3

4 I FOKUS Pengene mangler! Af Morten Jarlbæk Pedersen Mange videnservicevirksomheder har følt det længe, og mange har også sagt det længe: Den verserende krise er mere end alt andet en pengekrise, der presser virksomheder, forbrugere og stater på pengepungen: Har man pengene rede og kontant, kan man få har man ikke, må man gå. Videnservice- og rådgivningsvirksomhederne kan fungere som et barometer for denne pengemangel: Professional services are often first hit by client budget cuts, which means they serve as a warning of what may lie ahead. Unfortunately, history tells us that other industries are to show significantly higher bad debt next year, lyder det således fra én af Europas førende leverandører af credit management services, Intrum Justitia, der netop har gennemført en større undersøgelse af de europæiske virksomheders afskrivninger. Videnservicevirksomheder rammes tidligere end andre af en likviditetskrise og de kan derfor fungere som en slags krisebarometer Konklusionen fra Intrum Justitia er da også lysende klar: Videnservice- og rådgivningsvirksomheder (professional services) afskrev i 2011 væsentlig større andele af de samlede transaktioner end andre brancher. Afskrivningsprocenter fordelt på brancher, 2011 Professional services Construction and building Financial services 3,1% 3,6% 4,5% Rådgivning og videnservice var den sektor, der afskrev mest dårlig gæld i 2011 Manufacturing Transport 2,3% 2,5% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Kilde: Intrum Justitia (2011): European Payment Index Report. Senest lokaliseret 6. december 2012 via: Undersøgelsen viser også, at Danmark sammen med bl.a. Storbritannien, Østrig, Ungarn og Sverige også tilhører gruppen af lande, hvori afskrivningsprocenterne er steget markant over det seneste år. Tre årsager bag virksomhedernes pengemangel Pengemanglen rammer således både bredt og hårdt, og mange virksomheder lider under den. I praksis manifesterer situationen sig tydeligst på tre måder: Når virksomhederne oplever, at færre vil investere i deres fremtid; når virksomhederne ikke kan få de lån, de gerne vil have; og når virksomhederne ikke rettidigt kan få de betalinger, de er berettiget til. Særligt i tre situationer viser krisen sig som en pengekrise: Når virksomhederne ikke kan finde investorer, når virksomhederne ikke kan få lån, og når virksomhederne ikke kan få betalinger til tiden Alle tre ting kan få grimme konsekvenser vurderer Kim Koehler statsautoriseret revisor i Ernst & Young og skelner mellem to: Det rammer den daglige drift for nogen, mens det for andre betyder et markant lavere investeringsniveau og dermed mindre udvikling begge dele til skade for samfundsøkonomien. Krisen kan både ramme den daglige drift og den langsigtede udvikling i virksomheden 4 DANSK ERHVERV

5 Pengemanglens opståen Finansiel krise Økonomisk krise Pengekrisen viser sig på tre måder: Færre investeringer, færre lån og færre betalinger til tiden Tillidskrise Afsætningskrise Færre lånemuligheder Færre rettidige betalinger Pengemangel Færre investeringer Kilde: Dansk Erhverv Færre investeringer Udenlandske investeringer går sjældent til at sikre virksomhedernes drift, så de udenlandske investeringer er netop med til at sikre det, som Kim Koehler og samfundsøkonomien efterspørger, nemlig investeringer i udvikling. Selvom flere dele af videnservicebrancherne, f.eks. informationsog kommunikationsbrancherne, oplevede i 2010 en stigning i de udenlandske investeringer, og selvom de udenlandske investeringer i Danmark overordnet kun faldt med ca. 0,9 pct. fra 2009 til 2010, så forventer næsten én ud af fire virksomheder, at investeringsniveauet vil falde i Danmark har hidtil ikke været så hårdt ramt af faldende et FDI-niveau, men ¼ af alle virksomheder forventer alligevel et fald i 2012 Samtidig er det jo værd at bemærke, at af de ca. 700 mia. kr., som tilflød Danmark i direkte, udenlandske investeringer i 2010, gik næsten seks ud ti kroner til enten den finansielle sektor eller industrien. Disse to sektorer tiltrak således over 412 mia. kr. fra udlandet i For informations- og kommunikationsbrancherne var det tilsvarende tal ca. 65 mia. kr.. Kreditklemme På trods af et investeringsniveau, der for rådgivning og videnservice ikke falder mod nye dybder, er bankerne er blevet mere tilbageholdne, når det kommer til udlån. Ifølge Erhvervs- og Vækstministeriets udlånsredegørelse fra december 2011 gælder det bredt, men rammer i særlig grad erhvervsvirksomheder. Med andre ord: Pengene mangler. Bankerne er blevet mere tilbageholdende med at give lån og det gælder særligt over for virksomhederne Der viser sig nogle tydelige mønstre som følge af krisen: Vi har bevæget os fra en situation med masser af likviditet på markedet til det fuldkommen modsatte. Mellem hver tredje og hver fjerde virksomhed, der har ansøgt om lån inden for de seneste tre måneder, får afslag. Yderligere oplever virksomhederne stagnerende eller endda stigende renteniveauer, mens den generelle obligationsrente omvendt bevæger sig mod historiske lavpunkter. Vi har altså bevæget os fra en situation med masser af likviditet til det fuldstændig modsatte, understreger Kim Koehler. Dette sætter videnservicevirksomhederne i et farligt krydspres: Flere virksomhederne bliver direkte afhængige af bankens velvilje, da mange skal bruge den ekstra likviditet til bl.a. at konsolidere driften, f.eks. til at afskrive den dårlige gæld. Ifølge Kim Koehler kan de fleste virksomheder dog hutle sig igennem, hvis de vil, men afhængigheden af banken betyder, at langt de fleste virksomheder kører på et markant lavere blus, end de ellers ville kunne også videnservicevirksomheder. DANSK ERHVERV 5

6 Afslag på låneanmodning de seneste tre måneder Ja Nej Ved ikke juni 2011 oktober % 20% 40% 60% 80% Kilde: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse, oktober N = 226 i oktober, 171 i juni. Spørgsmålet er stillet til virksomheder, der bekræftede at have ansøgt om lån inden for de seneste tre måneder. Kreditklemmen er således både hård for den daglige drift og den langsigtede udvikling i den enkelte virksomhed og den gøres ikke mindre af, at videnserviceerhvervene i højere grad end andre brancher må afskrive dårlig gæld. De dårlige betalere En årsag til de mange afskrivninger er, at mange virksomheder oplever, at det kan være svært at kradse penge ind. Dette kan være særlig sandt for videnservicevirksomheder, der ofte har en længere faktureringstid end andre virksomheder. For at gnide salt i såret viste en undersøgelse fra FSR Danske Revisorer i september 2011, at tre ud af fire revisorer oplever, at deres kunders kunder kræver længere betalingsfrister, og en Dansk Erhverv medlemsundersøgelse fra juli 2010 viste, at 40 pct. af de virksomheder, som oplever et likviditetsbehov, skal bruge den efterspurgte likviditet til at dække langsommere kundebetalinger. Blandt de dårlige betalere finder man også den offentlige sektor: Næsten seks ud af ti virksomheder, der handler med den offentlige sektor, har oplevet den som en dårlig betaler. Det er desuden ikke kun småbeløb, der ikke betales til tiden: Blandt de virksomheder, der har oplevet den offentlige sektor som dårlig betaler, har det for fire ud af ti virksomheders vedkommende drejet sig om beløb på over kr.. Kun ca. hver tredje af de virksomheder, der efterspørger likviditet, skal bruge denne til nye investeringer Mere end fire ud af ti måtte vente mere end en måned ud over den aftalte betalingsfrist Behovet for ro og hvad den enkelte virksomhed kan gøre ved sagen Ifølge Kim Koehler peger alle tre ting på et finansielt system med krisetegn, der forplanter og forskyder sig til den resterende del af økonomien. Når nu krisen stammer fra finanssystemet, er det dog også her, den egentlige løsning skal findes. Det centrale er at skabe ro i den finansielle sektor. Det kræver afklaring og ikke konstante ændringer. Vi er allerede ved bankpakke fire, og ingen ved helt præcist, hvor det ender, uddyber Kim Koehler og tilføjer, at netop usikkerheden om de fremtidige reguleringskrav er medvirkende til at forstærke bankernes tilbageholdenhed. Krisen har rødder i den finansielle sektor, så der er her løsningen skal findes. Og løsningen er ro og afklaring. Krisen har været og er fortsat hård, og kampen om kontanterne har nok næppe nået sin afslutning. Som revisor påpeger Kim Koehler dog, at den enkelte virksomhed faktisk kan gøre en del for at optimere sin situation bl.a. ved at bedre at styre den likviditet, der strømmer ud og ind af virksomheden. Kim Koehler peger særligt på fire områder: Forkortelse af den kredittid, som virksomheden giver til sine kunder; forlængelse af den kredittid, som virksomheden kan opnå fra leverandører; effektivisering af interne processer f.eks. ved fakturering; og bedre styring af arbejdskapitalen, f.eks. på lagre m.v.. Særligt de tre første er relevante for videnservicevirksomheder, men alle dele kan ifølge Kim Koehler medvirke til at give virksomheden et bedre overblik og bedre styring af sin likviditetssituation. Råd fra revisoren: Åbenlyse værktøjer til at forbedre virksomhedens likviditetssituation 6 DANSK ERHVERV

7 REALITY CHECK Når cash flow bliver til cash flugt Af Anne Køster Én ting er alle teorierne om kreditklemme, økonomistyring og cash flow. Noget ganske andet er, hvordan man som virksomhed håndterer balancen mellem at servicere sine kunder og at skulle presse på for betaling. I vikarbureauet Salix kom ubetalte regninger til at betyde konkurs og omkostningerne ved forsinkede betalinger blev derfor rigtigt store. Hos kommunikationsbureauet Euro RSCG Copenhagen er det ikke kommet så vidt her har man aktivt arbejdet med en række forholdsregler, så man ikke ender i kreditklemmen. Der er forskel på teorierne om likviditetsstyring og forholdene i den virkelige verden Når det offentlige udbud koster for dyrt Vikarbureauet Salix var lykkelige, da de havde vundet en kunde i offentligt udbud. Glæden rakte dog ikke langt; blot 16 uger gik der, før Salix på sin advokats anbefaling måtte vælge konkursen som udvej de havde simpelthen for mange penge ude at svømme. På dette tidspunkt var Salix kassekredit på 1½ mio. kr., de havde tilgodehavender for 7 mio. kr. og banken ville ikke hæve kassekreditten. Situationen blev selvfølgelig ikke bedre af, at der på det tidpunkt var flere banker, der lukkede. Processen med at vinde kunden gik rigtig stærkt, og derfor blev banken ikke involveret i tide. Det gik galt, fordi processen med at vinde kunden gik rigtigt stærkt og derfor fik vi ikke involveret vores bank i tide. Den offentlige kunde dikterede en betalingsfrist på en løbende måned plus en måned, men disse frister blev ikke overholdt, da vi var nye i systemet. Og det, sammenholdt med, at vores vikarer skal have løn udbetalt hver 14. dag, gjorde, at banken smækkede kassen i. På den måde tvang banken os til konkursen - det var en rigtig barsk beslutning efter 14 år, siger Britt Melsø, indehaver af vikarbureauet Salix, som hun dengang måtte lukke ned. Salix lukkede pga. forsinkede betalinger og manglende bankkredit Når Britt Melsø ser tilbage på forløbet, er hendes væsentligste lærestreg, at hun allerede for nogle år siden burde have skiftet bank. For i forholdet til banken var det et grundlæggende problem, at bankrådgiveren ikke forstod, at vikarbureauer skal betale løn, før de reelt har pengene fra deres kunder. I vikarbranchen er det sådan, at jo mere du omsætter for, jo flere penge har du ude at svømme. Og den forståelse havde vores bank bare ikke. Dertil kommer, at vores offentlige kunder i udbud som udgør 80 pct. af vores omsætning aldrig har været til at forhandle betalingsfrist med. Jeg har altid forsøgt at få sat den lange frist ned, men det er ikke lykkedes én eneste gang, fortæller Britt Melsø. Offentlige kunder i udbud som udgør 80 pct. af vores omsætning har aldrig været til at forhandle betalingsfrist med. I dag er Britt Melsø ovenpå igen og har åbnet et nyt vikar- og rekrutteringsbureau, som er kommet langt bedre fra start. Når hun kigger tilbage på forløbet, er der imidlertid ingen tvivl om, at hun gerne have været konkursen foruden for sådan en har altid personlige konsekvenser. DANSK ERHVERV 7

8 Hvad kan man så gøre? Hos kommunikationsbureauet Euro RSCG Copenhagen har man dog for længst lært lektien og arbejder aktivt med nogle konkrete metoder til at styre likviditetsstrømmene ind og ud af virksomheden. Økonomidirektør Anker Brandt Nielsen ser især to hovedproblemstillinger: Betalingsfrister er blevet et konkurrenceparameter. Og både det offentlige og de større virksomheder har ofte bureaukrati, der skal overholdes, før man kan få sine fakturaer betalt. I dag er betalingsfrister også en del af forhandlingssituationen, hvor kunden ofte selv dikterer sin ønskede frist. Og står man i en forhandlingssituation, hvor man skal vinde en ny kunde, siger man måske ikke nej til kundens ønske om en meget lang betalingsfrist. På den måde bliver det ofte debitor, der entydigt kommer til at definere kredittiden, siger Anker Brandt Nielsen. På den anden side påpeger Anker Brandt Nielsen de praktiske omstændigheder, f.eks. PO-numre (ordrenumre), som særligt større virksomheder opererer med: De skal først indhentes, før man kan sende sin faktura af sted. På den måde kan kunden styre din betalingsfrist. Denne form for bureaukrati er ofte årsag til, at der er likviditet ude at svømme. Anker Brandt Nielsen peger på en række tiltag, som Euro RSCG Copenhagen selv har taget: Betalingsfrister er til forhandling Og større kunder er ofte underlagt særlige procedurer, der skal overholdes uanset hvad What to do? Money up front: Delfakturér: Løbende måned : Fakturér videre: Økonomistyr: Træn konsulenter i at tænke økonomi: How to do it Hvis det på nogen måde kan lade sig gøre, så fakturér up front. Ved større projekter kan det være en god idé at inddele din faktura i rater f.eks. 1/3 før, 1/3 under og 1/3 ved projektets afslutning. Ved kunder, der har aftalen om en frist + løbende måned er det oplagt at fakturere inden udgangen af måned. Ved udlæg er det oplagt, at du med det samme fakturerer direkte videre til kunden. Hold løbende øje med, hvornår der kan faktureres - det bør ikke være en overraskelse er der fakturaer, du allerede nu kan sende? I rådgivningsvirksomheder er det ikke nødvendigvis økonomifolk, der har kundekontakten. Derfor er det væsentligt, at konsulenterne er trænet i at tænke økonomi, f.eks. når kunden går over budget, kan man sørge for at sende tillægsbudgetter. Man skal have fokus på området og tale åbent med både kunder og bank om emnet. Vi fik en ny kunde, som bad om en meget lang betalingsfrist, og dette gjorde jeg vores bank opmærksom på. Så var den forberedt, hvis det på et tidspunkt ville få konsekvenser for vores likviditet. Hvilket det heldigvis ikke har haft endnu, slutter Anker Brandt Nielsen og tilføjer, at alle virksomheder har behov for at have et fornuftigt cash flow, og hvis man har nogle gode kunderelationer, er der ofte også stor forståelse for, at man har fokus på likviditet. Husk at inddrage banken og skab forståelse blandt kunderne for din likviditetssituation 8 DANSK ERHVERV

9 MODSYN Finansrådet: Et mere opdelt erhvervsliv, men stadig råd til sunde kunder Af Morten Jarlbæk Pedersen Pengeinstitutterne i Danmark beskyldes ofte for at være så tilbageholdende, at det skader både de virksomheder, der ikke kan få adgang til nødvendig kapital, og den samlede økonomi, der jo er rigelig trængt i forvejen. Ifølge cheføkonom i Finansrådet, Niels Storm Stenbæk, har krisen medført et opdelt erhvervsliv, men bankerne er nu stadig interesserede i de sunde erhvervskunder. De danske banker er robuste, men udfordrede De danske banker er ifølge Niels Storm Stenbæk overvejende robuste, men dog udfordrede. Niels Storm Stenbæk peger bl.a. på øget regulering, faldende indtjening og finansiel uro som følge af den europæiske gældskrise som udfordringens kilder. Danske banker er sunde, med udfordrede bl.a. på grund af øget regulering og dalende indtjening Oven på finanskrisen mødes bankerne med intensiveret regulering, f.eks. krav til mere eller bedre kapital og likviditet. Det kan blive væksthæmmende. Denne udfordring kanaliseres videre til erhvervslivet, og ifølge Niels Storm Stenbæk giver det et mere splittet erhvervsliv: Dansk erhvervsliv er gennem krisen blevet mere opdelt: De, der er kommet godt gennem krisen, og de, der ikke er. Der er i dag hård konkurrence om de bedste erhvervskunder, og der er penge at låne ud af. Omvendt understreger Niels Storm Stenbæk, at det for svage erhvervskunder er blevet vanskeligere at gøre bankforretninger. Flere har imidlertid oplevet det paradoks, at levedygtige virksomheder med kunderne i hus har måttet begære sig konkurs pga. netop manglende kredit. For Niels Storm Stenbæk er den enkelte virksomheds forhold til den lokale bank central i løsningen af dette paradoks, da man næppe kan gøre mere fra politisk hold. Virksomhederne skal derfor lave et grundigt forarbejde: Hvis banken stadig er skeptisk, så er det fordi, banken ikke finder projektet realistisk, eller fordi risikoen er for høj for banken. Hvis virksomheden er uenig i førstnævnte, skal den prøve andre steder. Politisk er der ikke behov for nye tiltag. Bankerne har generelt penge at låne ud af, og desuden har bankerne lige fået mulighed for at låne penge i Nationalbanken i op til tre år. Erhvervslivet er blevet mere opdelt efter krisen, men sunde virksomheder burde ikke have problemer med banken De politiske muligheder for at ændre situationen er begrænsede, og derfor er virksomhedens forhold til den lokale bank det centrale Niels Storm Stenbæk peger desuden på vigtigheden af realistiske forretningsplaner, af at have en plan B, af altid at orientere banken om uforudsete hændelser og af at få begrundelser for afslag: I Finansrådet opfordrer vi vores medlemmer til, at de begrunder afslag over for virksomheder, der ikke har held med sig. Så har de måske bedre held næste gang. siger han. Virksomhederne skal også kunne overbevise banken om, at den selv er villig til at løbe en risiko, når den beder banken om det, understreger Niels Storm Stenbæk og påpeger, at nogle banker ganske enkelt ikke ønsker at påtage sig bestemte kunder, f.eks. hvis banken ønsker at nedbringe udlånet, fordi den i forvejen er for højt eksponeret over for en bestemt branche. Dér vil vi opfordre virksomhederne til at opsøge andre banker, siger han og afslutter: Man må gå sin virksomhed igennem med en tættekam: Hvad tjener man reelt sine penge på? Hvad kan skæres fra? Vi har faktisk set en del virksomheder, der har ressourcetilpasset sig og vundet ved det. DANSK ERHVERV 9

10 NY VIDEN Closing Excellence (Ernst & Young) Finansiel rådgivning lyder af mange af knastørre diskussioner over regnemaskinerne, men reelt er der tale om en yderst central funktion for alle virksomheder. Det er man opmærksomme på mange steder, og derfor har Ernst & Young lavet en rapport, der viser de største udfordringer på netop dette felt. Rapporten slår bl.a. fast, at kun 15 pct. af virksomhederne har en høj grad af automatisering af den eksterne rapportering. Rapporten indeholder også ti brugbare råd, som de fleste virksomheder kan bruge til at optimere den finansielle rapportering. Find den via Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter (Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 52) I dette nummer af Perspektiv sættes fokus på, hvor mange danske virksomheder, der faktisk benytter sig af ekstern rådgivning og hvad de får ud af den. Analysen viser, at de virksomheder, der forventer øget omsætning, også er dem, der planlægger at bruge flest ressourcer på rådgivning. Rådgivning, hvad end det drejer sig om IT, finansielle emner, design, kommunikation eller andet, er altså en integreret del af den offensive strategi for de virksomheder, der satser på vækst det kommende år. Find den på Erhverv-Perspektiv-2011.aspx UDSYN Nye betalingsfrister undervejs Af Lene Bech McCormick, advokat Flere virksomheder oplever, at forsinkede betalinger er blevet en del af hverdagen. Problemet har en sådan størrelse, at der i februar 2011 blev udstedt et EU-direktiv herom. En arbejdsgruppe i Justitsministeriet med deltagelse fra bl.a. Dansk Erhverv er netop gået i gang med at se på, hvordan direktivet skal gælde i Danmark. Direktivet, der delvist indskrænker virksomhedernes aftalefrihed og opstiller regler for den offentlige sektors betalinger, skal være klar senest marts Maksimalt 60 dage Det nye direktiv omfatter alle betalinger for handelstransaktioner også de, der finder sted kun i Danmark. De nye regler kommer derfor ikke kun til at gælde for virksomheder med internationale aktiviteter, men kommer også til at omfatte virksomheder, der kun har aktiviteter i Danmark. Direktivet fastslår som hovedregel, at betalinger for handelstransaktioner mellem virksomheder skal ske senest 30 dage efter fakturering. At gøre dette til en generel regel ville indskrænke aftalefriheden voldsomt, og derfor giver direktivet mulighed for, at virksomhederne kan aftale anderledes. Dog slås det fast, at denne frist som udgangspunkt ikke må overskride 60 dage, medmindre det aftales eksplicit i kontrakten og i øvrigt ikke er klart urimeligt over for kreditor. Hvad klart urimeligt indebærer, er én af de ting, der skal afklares af arbejdsgruppen. For den offentlige sektor kommer til at gælde særregler: Standardfristen kan her udvides til 60 dage. Hovedreglen er, at betaling skal ske senest 30 dage efter fakturering, medmindre andet aftales For det offentlige kan denne hovedregel forlænges til 60 dage Læs mere om direktivet på eller via Folketingets EU-oplysning, 10 DANSK ERHVERV

11 ELFENBENSTAARNET Vær parat til at klare jer selv Af Anne Køster Videnservicevirksomheder kan være særligt hårdt ramt af forsinkede betalinger, men der findes muligheder for at forbedre situationen Kreditklemmen presser, men hvad skyldes den egentlig, og hvordan ser den ud set fra oven? Disse ting kan professor i finansiering ved Copenhagen Business School (CBS), Michael Møller (billedet til venstre), svare på. Ifølge ham er bankerne ikke nødvendigvis unfair givet omstændighederne, og virksomhederne kan lige så godt først som sidst vænne sig til de nye tider. Tendensen er gået mod mere kreditvillighed Michael Møller er ikke i tvivl: Bankerne har i mange tilfælde smækket kasserne i, og det gør ondt på mange virksomheder. Virksomhederne kommer dog fra en periode med meget lette penge. På spørgsmålet om, hvorvidt kreditklemmen i dag er værre sammenlignet med tidligere tilfælde, er Michael Møller nemlig i tvivl: Tendensen er i mange år gået i retning af lettere kreditadgang. Inden for de seneste par år er der tale om en klar stramning, men om bankerne i dag er mindre kreditvillige, end hvis vi f.eks. går 30 år tilbage, er nok mere usikkert. Finansieringseksperten understreger altså, at billedet er mere nuanceret, end man ofte hører. Tre årsager bag opstramning Michael Møller fortsætter nuanceringerne, når snakken falder på årsagerne til kreditklemmen. Bankernes påholdenhed kan være hård for virksomhederne, men for bankerne er den faktisk ganske meningsfyldt, påpeger han: Jeg ser ikke noget, der tyder på, at bankerne overreagerer. Med udsigt til større egenkapitalkrav og besværligheder med at skaffe både egenkapital og fremmedkapital, så er bankernes politik fuldt forståelig og behøver ikke begrundes med overdreven påholdenhed. Man kan sagtens have en situation, hvor ganske kreditværdige erhvervskunder ikke kan få lån og er utilfredse herover, samtidig med at bankerne opfører sig særdeles fornuftigt givet den verden, de står i. Selvom kreditklemmen kan være hård, er kreditgivningen i dag næppe mere restriktiv end for 30 år siden Kreditklemmen har flere årsager, og den skyldes ikke kun bankernes påholdenhed Kreditklemmen skyldes altså ikke kun bankerne. Faktisk har den nuværende opstramning ifølge Michael Møller mindst tre årsager: Tidligere løs kreditgivning, dårlige udsigter i økonomien og manglende indlån og kapital i bankerne. Og disse ting fører til, at man sagtens kan have en situation, hvor bankerne ikke vil yde lån til ellers levedygtige projekter, uddyber Michael Møller og tilføjer, at politikerne muligvis kan medvirke til at løsne klemmen, primært ved at forbedre bankernes fundingmuligheder, men om de vil gøre, det er tvivlsomt. Erhvervslivet derfor skal være parat til at klare sig selv uden hjælp, understreger han. Know when to quit Dette er selvsagt et hårdt budskab, men Michael Møller kan desværre ikke komme med det gyldne råd til virksomhedslederne ja, han understreger faktisk, at man faktisk måske ikke skal lytte for meget til finanseksperterne, der sjældent har detailkendskab til den typiske virksomhed. Michael Møller peger dog på én ting, som virksomhederne kan gøre bedre i den nuværende kreditsituation: Få forstår at lukke i tide. Det er som i krig; de færreste nationer opgiver, når kampen er tabt. De fortsætter for længe. I forlængelse heraf er nogle virksomheder for længe om at bide i det sure æble og hente ny egenkapital fra risikovillige investorer, fordi de nuværende ejere mener / tror / håber, at de vil kunne hente egenkapital på bedre betingelser på et senere tidspunkt. Det er en livsfarlig illusion, slutter han. Mange virksomheder er for længe om at bide i det sure æble DANSK ERHVERV 11

12 Om denne udgave OM DENNE UDGAVE Cash is king er første udgave af Dansk Erhvervs nyhedspublikation Initiativ. Viden rådgivning vækst. Redaktionen er afsluttet d. 18. januar OM DENNE PUBLIKATION Dansk Erhverv Initiativ er et nyhedsbrev målrettet topledere og andre beslutningstagere i Danmarks mest videntunge virksomheder inden for service og rådgivning og andre med interesse for rammebetingelserne for disse virksomheder. Publikationen udkommer ca gange årligt og er tilgængelig på Dansk Erhvervs hjemmeside og i et trykt oplag på ca. 500 stk.. Ambitionen er at øge fokus på videnservice som en sektor med meget betydelig værdiskabelse og på de rammevilkår, som betinger og påvirker denne værdiskabelse både forretningsmæssige og politiske. Det er også målet at vise en række konkrete eksempler på, hvordan rådgivning i praksis kan hjælpe til at løse udfordringer både på virksomheds- og samfundsniveau. REDAKTION Direktør, MBA, cand.jur. Christian T. Ingemann (ansv.); markedsdirektør, cand.scient.pol. Søren Friis Larsen; politisk konsulent, cand.scient.pol. Morten Jarlbæk Pedersen (redaktør); forskningspolitisk chef, cand.scient.pol. Jannik Schack Linnemann; advokat, cand.jur. Lene Bech McCormick; pressekonsulent, cand.mag. Anne Køster. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af information videreformidlet af Dansk Erhverv er afgørende, og vi arbejder derfor med en grundig kvalitetssikring og med stor grad af åbenhed, hvad angår kilder, metoder, og eventuelle forbehold. Denne nyhedspublikation er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i nærværende, vil disse blive rettet hurtigst muligt, og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående historier, analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan ske til redaktør Morten Jarlbæk Pedersen på eller tlf , eller til markedsdirektør Søren Friis Larsen på eller tlf DANSK ERHVERV

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder DI November 211 Nikolaj Pilgaard, EØK Kreditsituationen strammer til for store virksomheder Frem til foråret 211 blev finansieringssituationen for virksomhederne gradvist forbedret, men tendensen er nu

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder - Før, under og efter finanskrisen Færre små og mellemstore virksomheder søger lånefinansiering nu end de gjorde før og under finanskrisen Andel

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Dansk Erhverv og. Dialog mellem

Dansk Erhverv og. Dialog mellem Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 112 Offentligt Dialog mellem Dansk Erhverv og Folketingets Erhvervsudvalg Onsdag den 14. januar 2009 Velkommen Den finansielle krise, nye globale forhold og pres på

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

Time-out øger holdbarheden

Time-out øger holdbarheden F Time-out øger holdbarheden AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME De offentlige finanser er under pres. Regeringen har fremlagt

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Danmark European Payment Report er baseret på en undersøgelse, der er udført i europæiske land, i perioden feburar til april 17. I denne rapport har Intrum Justitia indsamlet

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD BRIEF RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD Kontakt: Projektmedarbejder, Helga Molbæk-Steensig +45 61 26 14 18 hms@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mgh@thinkeuropa.dk

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18.

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY APRIL 2014 www.fsr.dk Side 1 af 18 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008 Likviditetskrise set fra bankens side 20. januar 2008 Forløbet Sub-prime krisen bryder ud i løbet af sommeren 2007 ballonen springer Pengemarkedskrisen startede i efteråret 2007 De høje interbankrenter

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY.

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY. Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey september 2011: Virksomheds- og fordringspant Indledning FSR Danske Revisorer har spurgt godt og vel 400 af sine medlemmer om brugen

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver.

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver. Opgave 1c I perioden er lageret formindsket, men en omsætningshastighed på 3 gange er ikke godt. Der er alt for mange penge ude at hænge hos varedebitorene, de skal gerne hjem igen hurtigere. Det er positivt,

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere