qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå"

Transkript

1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Vejledende læsehandleplan asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd for lærerteamet i fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 4. klasse klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx 2. udgave cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer

2 2 Center for Skole, Slagelse Kommune, maj 2010 Vejledende læsehandleplan for 4. klasse Mål Undervisningen skal lede frem mod at eleven efter 4. klasse: Læsning læser flydende og anvender sikre og automatiserede læsestrategier i læsning af såvel kendte som ukendte alderssvarende tekster kan læse for at tilegne sig viden i dansk og andre fag har en begyndende forståelse af fagtekstens 'hjælperedskaber' (ordforklaringer, diagrammer, illustrationer, indholdsfortegnelse m.v.) bliver bevidst om forskellige læseformer (oversigtslæsning, skimmelæsning, punktlæsning, indholdslæsning og nærlæsning) og får mulighed for at anvende disse i forskellige fag er præsenteret for og har i fællesskab med faglærerne arbejdet med læseforståelsesstrategier som opsummerer og fastholder tekstens hovedpointer fx tidslinje, to-kolonne-notater, rollelæsning, tankekort, styrkenotater, understregninger, nøgleord m.v. i den faglige læsning kan læse selektivt efter svar på konkrete spørgsmål dvs. søge- og punktlæse læser en instruktion, arbejdsbeskrivelse, opskrift eller matematikopgave i flere led og viser forståelse gennem handling kan stillelæse med forståelse og en øget hastighed af ca. 150 ord pr. minut fx 'Doktor Skræk og de gale' (Blå Dingo) eller 'Eva & Adam'- bøgerne (lix 20-25) Skrivning arbejder mere bevidst med lydfølge- og staveregler behersker stavetrin 3 1 "Udnyttelse af lydfølgeregler" kan skrive personlige- og faktuelle beretninger samt fiktive fortællinger med øget bevidsthed om disse teksttypers kronologiske opbygning og sproglige virkemidler fx sammenligninger, billedsprog, direkte- og dækket direkte tale m.v. arbejder med informationssøgning i fagbøger og digitale medier som afsæt for at skrive informerende tekster/ fagtekster med begyndende bevidsthed om den taksonomiske opbygning kan skrive enkle instruktioner med begyndende bevidsthed om opbygning og sprog kan layoute en tekst med overskrift, afsnitsinddeling, punktum, tegnsætning ved direkte tale samt korrekt brug af stort begyndelsesbogstav efter punktum Mundtligt kan skelne mellem fakta og fiktion har et begyndende sprog om forskellige teksttyper og genrer fx dramatiske, lyriske, fortællende, berettende, instruerende, informerende m.v. kan med et voksende fagsprog gå i dialog om læste, sete eller hørte tekster (film, tv, litteratur m.v.) kan lytte koncentreret til såvel læreren som de andre elever og efterfølgen- 1

3 3 Center for Skole, Slagelse Kommune, maj 2010 de stille relevante spørgsmål kan formulere egne synspunkter og forholde sig til andres Læseundervisning i praksis Læsevaner kan finde og vælge bøger til egen læsning i samarbejde med lærer og bibliotek selvstændigt læser bøger i og uden for skolen får stimuleret og udviklet læse- og skrivelysten og fortsat udvikler gode læserutiner og bevidsthed om eget udbytte af det læste Læreren bør i sit arbejde skabe rum for læsning - gerne min. meget gerne i samarbejde med forældre, skolens lektiecafé eller SFO-en eller Klubben fortsat udvikle gode læserutiner gennem arbejde med faste frilæsningsaftaler med den enkelte elev og forældre; fx 10 sider eller min. hver dag - omkring 1500 sider i løbet af året (anvend fx læsekontrakten, bogkassen og boganmeldelser i elevintra) skabe rum for oplæsning af inspirerende tekster der udvikler elevernes sproglige kompetencer og viden om verden have øget fokus på at udvikle elevernes læsehastighed gennem arbejde med fx fartkort, læsning 2 eller 'dansk net-skole.dk' 3 skabe rum for elevernes egen højtlæsning og indlevelse i teksten med øget fokus på retoriske virkemidler (pause, kropssprog, drama m.v.) fx gennem små ugentlige øvede oplæsningsøvelser samt arbejde med læseteater fortsat udvikle elevernes ordforråd i alle faglige sammenhænge fx gennem arbejde med forskellige former for ordkort fortsat arbejde funktionelt med sproget i forbindelse med elevernes tekstskrivning med fokus på sproglige virkemidler som fx at 'klæde sætningerne på' (fx pige sover bliver til 'kl. 9 sover pigen i sin seng fordi hun er træt'), variere forfeltet ved at starte sætningen med forskellige småord og tidsbindeord (fx 'Pludselig', 'To dage efter', 'I bunden af hulen' i stedet for at starte sætningen med subjektet eller 'og' og 'og så', skrive med alle sanser gennem brug af såvel adjektiver (fx en sur, gul citron) som variation af verberne (fx hviskede, råbte og hulkede i stedet for sagde), arbejde med indre og ydre personbeskrivelser og få personerne til at leve gennem deres handlinger i stedet for gennem direkte beskrivelser (forskellen på telling og showing) for at øge elevernes grammatiske bevidsthed arbejdes fortsat med at dele ord i morfemer fx last/bil/er/ne for herigennem at hjælpe eleven til at få styr på de grammatiske endelser (fx flertal og bestemt form) samt skabe en større sproglig bevidsthed om etymologi - hvad kommer ordet fra, og skabe fundament for at kunne anvende en ordbog fortsat arbejde med litterære samtaler med et stigende selvstændigt fagsprog: forfatter, titel, 1. og 3. persons fortæller, komposition efter berettermodel med indledning, præsentation, klimaks..., indre og ydre personbeskrivelse, miljøbeskrivelse, m.v. fortsat arbejde med læseforståelsesstrategier; fx forudsige tekstens indhold ud fra overskrift og illustrationer, stille spørgsmål til teksten, fastholde det vigtigste i teksten gennem genfortælling, referat og resume. fortsat arbejde med anvendelse af en øget række af læse- og skriveskabelo- 2 Se evt. mere i Hanne Fabrin m.fl.: Læs med og Læs på, Dansklærerforeningen 3

4 4 Center for Skole, Slagelse Kommune, maj 2010 Evalueringsmuligheder Klasseteamets rolle ner (fx 'fortælleansigtet', 'handlingsbroen' og berettermodellen til fortællende tekster og 'tørresnoren', 'rammenotater' og 'styrkenotater' til informerende tekster) som støtte for strukturen i såvel elevens mundtlige fortælling, læste tekster som egne skriveopgaver skabe en øget bevidsthed om at man kan læse sig til viden i faglige tekster herunder arbejde med forskellige læsemåder: skimmelæsning, punktlæsning, indholdslæsning og nærlæsning introducere eleverne for forskellige notatteknikker som fx tidslinje, tokolonne-notater, tankekort, styrkenotater, understregninger, nøgleord m.v. fortsat arbejde med begreberne at 'læse for at lære', 'læse for at gøre' og 'læse for at opleve' for med afsæt i disse begreber at introducere eleverne for begreberne informerende tekster, berettende tekster, fortællende tekster, instruerende tekster, dramatiske tekster m.v. arbejde med at læse sig til viden i dansk og andre fag. I dansk skal eleverne lære, at de kan læse sig til danskfaglig viden dvs. læse for at lære fx ved at læse informerende tekster om forfattere som Ole Lund Kirkegaard og informerende tekster om genren eventyr arbejde med forfatterskabslæsning, genrelæsning og læsning af fælles værker herunder arbejde med de enkelte genrers og forfatterskabers særpræg implementere IT som et naturligt redskab til informationssøgning, opgaveløsning, tekstbehandling og præsentation. Eleverne skal selvstændigt kunne anvende enkle værktøjer som fx Word, Power Point, Photo Story m.v. fortsat arbejde med it-støtte med CD-ORD 7, så det bliver et naturligt redskab for alle elever i alle faglige sammenhænge 4 fortsat støtte elever der kan profitere af at få litterære oplevelser ved at 'læse med ørerne' gennem brug af lydbøger fx via 'Netlydbogen' 5 Evaluering der kan foretages: Nationale læsetest med efterfølgende klasselæsekonference Løbende evaluering læreren vælger selv metode fx LæseUdviklingsSkemaet (LUS): Der bør arbejdes mod at nå LUS-punkt 16 (instruktionslæsning) med udgangen af 4. klasse Skriveraketten: Der bør arbejdes mod at eleven med udgangen af 4. klasse kan opfylde kravene til 'Skriv med idé' og er på vej ind i 'Skriv med overblik' fasen. ST4 staveprøve Vis, hvad du kan. Sprogscreeningsmateriale for tosprogede elever Klassens faglærere er medansvarlige for at faglig læsning inddrages i årsplanerne for fagene at tilrettelægge fælles læseinitiativer i klassen at arbejde med elevens ordforråd og dybden af det i alle faglige sammenhænge at eleverne arbejder med fagtekstens hjælperedskaber (ordforklaringer, diagrammer, illustrationer m.v.) meget gerne med funktionelt afsæt i fagenes grundbøger at eleverne arbejder med forskellige læseformer (oversigtslæsning, skimme- 4 Slagelse kommune har en udvidet licens så alle elever har mulighed for at få en kopi af programmet til brug på familiens computere. Programmet kan downloades på 5

5 5 Center for Skole, Slagelse Kommune, maj 2010 læsning, punktlæsning, indholdslæsning og nærlæsning) og får mulighed for at anvende disse funktionelt i fagene at eleverne arbejder med læseaktiviteter før, under og efter læsning af en tekst herunder det meget vigtige forforståelsesarbejde inden læsning af teksten fx gennem arbejde med VØL-modellen, 'Tip en tekst' eller 'Gæt et ord' i elevintra at eleverne bliver bevidste om fagenes teksttyper og terminologi med vægt på berettende og informerende ('lære tekster') samt instruerende ('gøre tekster') at klassen i fællesskab arbejder med læseforståelsesstrategier som opsummerer tekstens hovedpointer i alle fag fx to-kolonne-notater, understregninger og nøgleord at eleverne får mulighed for at arbejde med at søge information i digitale og trykte tekster at støtte elever med brug for læsestøtte i samarbejde med dansklærer og evt. ressourceperson (fx ved at anvende OCR-scannede materialer, så eleven kan læse med ørerne med brug af CD-ord eller ved at vælge materialer der allerede fra forlagets side er indlæst på lydbog, så eleven kan 'læse med ørerne' i en god kvalitet). Idékatalog til arbejdet med læsning i fagene: Matematik: Sætte ord og begreber på matematik ved at arbejde med forskellige typer ordkort, ordlister, fælles 'væg-ord-bøger' samt elevernes egne begrebshæfter med ord fra matematik. fortsat arbejde med regnehistorier og lade eleverne selv skrive i genren med fokus på forskellen mellem fiktive fortællinger i dansk ('Der var engang en prins...'), personlige- og faktuelle beretninger i historie ('Tove var barn under 2. verdenskrig' eller 'I 1864 led danskerne store tab...') og matematikhistorier ('Jens har 4 æbler...'). arbejde med 'procesnotater til matematik' ved læsning af tekststykker og lad eleverne anvende modellen, når de selv skal skrive små tekststykker Natur/teknik: Sætte ord og begreber på faget ved at arbejde med ordkort, ordlister, fælles 'væg-ord-bøger' samt elevernes egne begrebshæfter med ord fra faget Lav en mappe til hver elev med tomme ordkendskabskort. Hver gang eleverne møder nye og centrale begreber i faget udfyldes et ordkendskabskort. På denne måde opbygger eleverne alene og sammen en egen faglig ordbog. I naturfaglige tekster forekommer der ofte sammensatte ord: snelavine, hjertekammer osv. Lær eleverne at sammensatte ord læses forfra, men forstås bagfra fx et hjertekammer er et kammer i hjertet idemylder og tankekort: Som indledning til et hvert tekstarbejde skabes forforståelse for den tekst eleverne skal til at læse. Dette kan ske ved at lave et fælles idémylder på tavlen med alle de ord eleverne kender indenfor området. Efterfølgende ordnes ordene i kategorier i et kategoriseret tankekort. fortsat arbejde med at sætte ord på små eksperimenter gennem feltnota-

6 6 Center for Skole, Slagelse Kommune, maj 2010 ter (læreren og eleverne hjælper hinanden med at skrive ned hvad der sker undervejs) for efterfølgende at samle det til små såvel mundtlige som skriftlige beretninger af de gennemførte forsøg ('Først tog vi... derefter...') for at skabe et øget fagsprog kan læreren derudover skrive en liste med fem vigtige fagord som eleverne skal inddrage i deres egen mundtlige eller skriftlige beretning ordpuslespil: Læreren udvælger et tekstuddrag fra en fagtekst. Eleverne læser teksten og lægger den herefter væk. De får udleveret en limstift, et tomt A4-papir og et skema i A3-format, hvorpå alle ord fra teksten fremgår, men blandet sammen. Eleverne skal nu i makkerpar eller grupper forsøge at rekonstruere teksten. genopbygning af fagtekst: Læreren kopierer et relevant afsnit af den fagbog, som klassen har arbejdet med. Afsnittet brydes ned til mindre tekstdele, hvorefter eleverne i makkerpar eller grupper skal forsøge at rekonstruere fagtekstens og emnets struktur. tip et fagligt udsagn: Sammen med læreren tager eleverne stilling til, om en række udsagn i forhold til den aktuelle fagbogs emne er sande eller falske. Udsagn i tipskuponen kan fungere som motivationsskabende i forbindelse med et forforståelsesarbejde "Karlsvognen kører rundt med øl i København og trækkes af to heste' - sandt eller falsk?, men kan også fungere som en evaluering på om den læste tekst og dens fagord er forstået fx "Stelle nova betyder jordkugle"). Tipskuponen 'tip en tekst' kan meget enkelt oprettes i elevintra. Kristendomskundskab: sætte ord og begreber på faget ved at arbejde med ordkort, ordlister, fælles 'væg-ord-bøger' samt elevernes egne begrebshæfter med ord fra faget lav fx en mappe til hver elev med tomme ordkendskabskort; hver gang eleverne møder nye og centrale begreber i faget udfyldes et ordkendskabskort. På denne måde opbygger eleverne alene og sammen en egen faglig ordbog. idemylder og tankekort: Som indledning til et hvert tekstarbejde skabes forforståelse for den tekst eleverne skal til at læse. Dette kan ske ved at lave et fælles idémylder på tavlen med alle de ord eleverne kender indenfor området. Efterfølgende ordnes ordene i kategorier i et kategoriseret tankekort. arbejde med læseforståelse gennem lærerens dialogiske oplæsning og diskussion af det læste herunder arbejde med de bibelske teksternes symbolik og billedsprog; hvordan skal man forstå og tolke teksterne? arbejde med indlevelse i teksterne gennem elevernes egen øvede oplæsning og/ eller læseteater fx at spille teksterne som læseteater i klassen arbejde med forståelsen gennem såvel mundtlig som skriftlig genfortælling af tekster fra faget genopbygning af fagtekst: Læreren kopierer et relevant afsnit af den fagbog, som klassen har arbejdet med. Afsnittet brydes ned til mindre tekstdele, hvorefter eleverne i makkerpar eller grupper skal forsøge at rekonstruere fagtekstens og emnets struktur. Historie: sætte ord og begreber på faget ved at arbejde med ordkort, ordlister, fæl-

7 7 Center for Skole, Slagelse Kommune, maj 2010 Musik: les 'væg-ord-bøger' samt elevernes egne begrebshæfter med ord fra faget lav fx en mappe til hver elev med tomme ordkendskabskort; hver gang eleverne møder nye og centrale begreber i faget udfyldes et ordkendskabskort. På denne måde opbygger eleverne alene og sammen en egen faglig ordbog. idemylder og tankekort: Som indledning til et hvert tekstarbejde skabes forforståelse for den tekst eleverne skal til at læse. Dette kan ske ved at lave et fælles idémylder på tavlen med alle de ord eleverne kender indenfor området. Efterfølgende ordnes ordene i kategorier i et kategoriseret tankekort. arbejde med læseforståelse gennem lærerens dialogiske oplæsning og diskussion af det læste arbejde med en begyndende genrebevidsthed om forskellen på fiktive fortællinger i dansk og personlige- og faktuelle beretninger i historie; begyndende diskussion af grænsen mellem fiktion og fakta og evt. historiebøgernes brug af faktionstekster arbejde med forståelsen gennem såvel mundtligt som skriftligt genfortælling af tekster fra faget herunder arbejde med læseforståelsesmodeller som fx tidslinje ordpuslespil: Læreren udvælger et tekstuddrag fra en fagtekst. Eleverne læser teksten og lægger den herefter væk. De får udleveret en limstift, et tomt A4-papir og et skema i A3-format, hvorpå alle ord fra teksten fremgår, men blandet sammen. Eleverne skal nu i makkerpar eller grupper forsøge at rekonstruere teksten. genopbygning af fagtekst: Læreren kopierer et relevant afsnit af den fagbog, som klassen har arbejdet med. Afsnittet brydes ned til mindre tekstdele, hvorefter eleverne i makkerpar eller grupper skal forsøge at rekonstruere fagtekstens og emnets struktur. tip et fagligt udsagn: Sammen med læreren tager eleverne stilling til, om en række udsagn i forhold til den aktuelle fagbogs emne er sande eller falske. Udsagn i tipskuponen kan fungere som motivationsskabende i forbindelse med et forforståelsesarbejde fx 'Solvognen kører rundt i København ved hjælp af solceller' - sandt eller falsk?, men kan også fungere som en evaluering på om den læste tekst og dens fagord er forstået fx 'Stamtræ er et andet ord for træstamme' - sandt eller falsk?". Tipskuponen 'tip en tekst' kan meget enkelt oprettes i elevintra. evt. begyndende arbejde med informationssøgning i faglitteratur og digitale medier i forbindelse med elevernes første tekstskrivning af små historiske beretninger Fælles læsning af sangtekster på OH eller smartboard eller gennem elevernes egne sangmapper med tekster. Tale om vanskelige ord og begreber i teksterne m.v. Billedkunst: læsning af billeder: selvstændigt kunne beskrive billeders indhold Håndarbejde arbejde i praksis med at læse instruktioner/ opskrifter ('gøre tekster') fx

8 8 Center for Skole, Slagelse Kommune, maj 2010 Dansk som andetsprog Special-pædagogisk bistand strikkeopskrifter at inddrage andetsprogspædagogik, når der er tosprogede elever i klassen (dansk som andetsprog er indskrevet i alle de nye Fælles Mål for de forskellige fag med virkning fra 1. august 2009) at tosprogede elever med et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte indstilles til supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Dette kan ske i samarbejde med skolens tosprogsteam/ tosprogskoordinator eller lign. og skolens ledelse. En sprogvurdering med Vis, hvad du kan danner grundlag for indstilling til sprogstøtte. Indstillingen skal være tosprogskonsulenten i hænde medio februar hvert år af hensyn til planlægning af kommende skoleår. Specialundervisningen/ den specialpædagogiske bistand: Elever der fortsat er i store læsevanskeligheder tilbydes specialpædagogisk bistand Desuden tilbydes eksternt læsekursus af 10 ugers varighed for elever i store specifikke vanskeligheder - se forslag 6 Kompenserende IT-programmer tilbydes fortsat i skolen og i hjemmet 7 Læsevejleder Læsevejleder 8 : skal evt. i samarbejde med skolens øvrige ressourcepersoner (fx læselærer, testlærer) støtte og vejlede den enkelte lærer/ lærerteam i forbindelse med udvikling af læseundervisning og de enkelte elevers læseudvikling. har evt. i samarbejde med skolens øvrige ressourcepersoner (testlærer m.v.) ansvar for de nationale test gennemføres og har i samarbejde med dansklæreren ansvaret for at planlægge og afholde klasselæsekonference med afsæt i resultaterne skal støtte dansklæreren og de øvrige lærere i teamet i hvordan de introducerer eleverne til en palet af læseforståelsesstrategier som fx genfortælling, resume, referat (hukommelsesstrategi), fortællekort, handlingsbro, tidslinje, berettermodel, tørresnor, rammenotater, procesnotater til matematik m.v. (organiseringsstrategi), stille spørgsmål og forudsige handling ud fra titel og illustrationer (elaboreringsstrategi), tjekke egen forståelse af det læste og arbejde med svære ord i teksten fx ved hjælp af ordkort (overvågningsstrategi) skal støtte dansklæreren i hvordan man skaber fokus på læsehastighed fx gennem arbejde med fartkort eller læsning støtte faglærerne i arbejdet med læsning i fagene herunder udvikling af læseformer og bevidsthed om fagbøgers opbygning og hjælperedskaber støtte klassens lærere i arbejdet med at introducere eleverne til forskellige notatteknikker såsom to-kolonne-notater, rollelæsning (fra 'Cooperativ Learning'), understregninger og nøgleord skal inspirere lærerne til varierede læseaktiviteter til før, under og efter læsning af en tekst skal i samarbejde med dansklæreren og evt. andre ressourcepersoner på skolen og med afsæt i resultaterne fra de nationale læsetest, den løbende evaluering, den daglige læseundervisning samt lærerens nedskrevne læse- 6 Læs Center for Skoles Handleplan for elever med store specifikke læse- og skrivevanskeligheder bilag 3 7 Læs Center for Skoles Handleplan for elever med store specifikke læse- og skrivevanskeligheder bilag 4 8 Se Center for Skoles funktionsbeskrivelse for læsevejledere

9 9 Center for Skole, Slagelse Kommune, maj 2010 Bibliotek Ledelsen Skole-hjem iagttagelser tilrettelægge en differentieret læseundervisning for alle elever samt en særlig indsats for de elever, der endnu ikke er kommet godt i gang med læsningen. i samarbejde med skolens pædagogiske it-vejleder sikre at alle elever og forældre er blevet introduceret til CD-Ord 7 9 og kan anvende programmet i den daglige undervisning i alle fag skal fortsat hjælpe dansklæreren til at støtte elever, der kan profitere af at få litterære oplevelser ved at 'læse med ørerne' gennem brug af lydbøger fx via 'Netlydbogen' 10 Biblioteket skal: indkøbe relevante undervisningsmidler i samarbejde med bibliotekarnetværk, læsevejledere og andre ressourcepersoner sammensætte klassebibliotekskasser i samarbejde med lærerne støtte lærerne i arbejdet med it-støtte for elever med læse- og skrivevanskeligheder i samarbejde med it-vejleder og specialundervisning støtte eleverne i at finde bøger, indtalt tekst, it-programmer m.v. til udvikling af elevernes egen læsning støtte lærerne i arbejdet med at søge information i digitale og trykte tekster hjælpe eleverne med at udvikle søgekompetencer i funktionelle sammenhænge evt. i forbindelse med elevernes små projekter Ledelsen: sikrer at klassens team arbejder med kommunens vejledende læsehandleplan for 4. klasse for at sikre en evt. lokal tilpasning udtrykt i skolens egen læsehandleplan for mellemtrinnet sørger for offentliggørelse af skolens læsehandleplan via skolens hjemmeside eller som en pjece til forældrene sikrer at der foretages læseevaluering og at der efterfølgende følges op på resultaterne for de elever der er i problemer sikrer at der foretages nationale tekst og efterfølgende sikre at den enkelte elevs læse- og skriveudvikling og målene for den næste periode tydeligt fremgår af elevplanerne deltager i klasselæsekonferencen og sikrer at der sker en opfølgning på konferencens konklusioner Skolen sørger for: generel information til forældrene om læse- og skriveprocessen råd og vejledning til forældre om deres rolle i elevens læse- og skriveproces information om begreber som: læsekontakter i elevintra, boganmeldelser information om den fortsatte vigtighed af forældres dialogiske oplæsning og samtale om teksterne - meget gerne også avisen og fagtekster for herigennem at øge elevernes genrebevidsthed og ordforråd at introducere forældrene til hverdagens tekster og læsemåder fx instruktionslæsning af bageopskrifter og spilleregler, punktlæsning i busplaner og telefonbøger, nærlæsning og samtale om litterære tekster m.v. at konkrete aftaler angående læseindsatsen tydeligt fremgår af elevhandleplanen. 9 Slagelse Kommune har en udvidet licens så alle elever kan downloade programmet til brug på familiens computere. Programmet kan downloades på

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 3. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 2. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 5. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 2. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 1. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for temaet omkring Børnehaveklassen Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv

Læs mere

Læsepolitik Skolen på Duevej

Læsepolitik Skolen på Duevej Læsepolitik Skolen på Duevej 1 Læsepolitik for Skolen på Duevej At læse er at leve. Det moderne samfund kræver læsekundskaber, og evnen til at læse og forstå er en forudsætning for uddannelse, stillingtagen

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Vejledende læsehandleplan asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd for teamet

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Handleplan for læsning Virring Skole

Handleplan for læsning Virring Skole Handleplan for læsning Virring Skole Børnehaveklasse Målet for arbejdet med læsning i børnehaveklassen er blandt andet, at elevernes færdigheder i de tre alfabeter er så gode, at undervisningen i 1. klasse

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse)

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse) Handleplan for læsning på Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole fokuserer på læsning og har derfor valgt at udarbejde en læsehandleplan, som i første omgang har fokus på indskolingen og mellemtrinnet.

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Den kompetente læser

Den kompetente læser Læsning i alle fag Den kompetente læser En god læser søger bevidst at Få overblik over tekstens indhold før læsningen. Overveje, hvad han eller hun ved om emnet i forvejen. Overveje tekstens opbygning

Læs mere

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Glade børn lærer bedst (citat af Hans Henrik Knopp) På Skolen ved Sundet mener vi dermed, at: Læseglade børn læser bedst Vi ønsker derfor på Skolen

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Kompetente læsere Elevernes faglige læsning bør være i fokus i hele grundskoleforløbet. Uanset fag arbejder læreren

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Den lokale handleplan for læsning skal ses i sammenhæng med både den nationale og kommunale handleplan for læsning. Den overordnede målsætning er med udgangspunkt

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling og kulturel identitet, der bygger på æstetisk og historisk

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

3. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

3. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 Læse- skriveindlæring i indskolingen 3. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning En masse spændende oplæsning Læselyst Indholdsforståelse Oplevelse og viden Genrebevidsthed Fælles

Læs mere

Læseforståelse 3. årgang

Læseforståelse 3. årgang Læseforståelse 3. årgang Læse- og skriveudvikling Lia Sandfeld Pædagogisk afdelingsleder 0.-6. klasse Danskvejleder Lærer fra 2002 Linjefag i dansk og historie PD i læsning og skrivning Hvad er læsning?

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Status for sprog og læsning i indskolingen

Status for sprog og læsning i indskolingen Status for sprog og læsning i indskolingen Sprog og læsning Der arbejdes ud fra læsebogssystemet Tid til dansk. I 0. klasse er der fokus på det talte sprog, bogstaverne og børnestavning. Læsevejlederen

Læs mere

1. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer. Læsetræning og automatisering. Læseforståelse Understøtte skriveglæde Lyd-og bogstavtræning

1. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer. Læsetræning og automatisering. Læseforståelse Understøtte skriveglæde Lyd-og bogstavtræning Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 1. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning En masse spændende Dialogisk Indholdsforståelse Oplevelse og viden Genrebevidsthed Fælles læsning

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Å rsplan i dansk for 3. klasse

Å rsplan i dansk for 3. klasse Å rsplan i dansk for 3. klasse 2014-2015 Undervisningen vil dagligt variere mellem gennemgang ved smart board, individuelt, par- og gruppearbejde e diskussioner og fremlæggelser. Der vil næsten dagligt

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Læsning til mellemtrinnet

Læsning til mellemtrinnet Læsning til mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Søvind Skole børn og unge Kære forældre At læse er ikke kun et spørgsmål om at kunne afkode en tekst. Man skal også kunne forstå den og læse den tilpas

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Faglig læsning Når man læser fagbøger, læser man på en anden måde end når man læser skønlitteratur. Det lærer barnet i skolen. Mange børn kan godt lide opslagsbøger. Vis barnet de bøger I henter oplysninger

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål. Aarhus 23. oktober 2014

Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål. Aarhus 23. oktober 2014 Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål Aarhus 23. oktober 2014 Dagens tal 4004 4004 f. kr. blev jorden skabt kl. 9:00 (det var en søndag!) James Ussher, ærkebiskop i Irland (calvinist) Næsten

Læs mere

Læsepolitik Ådum Skole

Læsepolitik Ådum Skole Læsepolitik Ådum Skole Det overordnede mål for sprog og læsning i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at alle børn og unge udvikler sprog- og læsefærdigheder, som både kan anvendes til personlig udvikling og

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Indskoling For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Materialer Den sikre læsning: Brug bolden! - Magi i luften - Gå efter guldet Tid til dansk: Over stok og sten afsnittet om nisser Stian Hole: Garmanns gade og Garmanns

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Her er Rørkjær skoles læsestrategi og handleplan. Planen er blevet til efter et omfattende arbejde i en arbejdsgruppe med bred repræsentation, og handleplanen er blevet behandlet

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Læsetiltag for hele skolen

Læsetiltag for hele skolen Forår 2012 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere...

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

4. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

4. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 4. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning En masse spændende oplæsning Læselyst Indholdsforståelse Oplevelse og viden Genrebevidsthed Hele året 4. kl. lærere Biblioteket Fælles

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

2. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

2. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 Højtlæsning 2. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer En masse spændende Dialogisk læsning Læselyst Indholdsforståelse Oplevelse og viden Genrebevidsthed

Læs mere

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse Intro Finde tekst Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg Tekstforståelse Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur Eleven kan få øje på sproglige træk sproglige, lydlige

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen

Læsepolitik på Damagerskolen Læsepolitik på Damagerskolen I Pisa-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse fra DPU dec. 2001 kom det frem at ca. 18 % af de elever, der forlader folkeskolen har et læsestandpunkt, der

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for sprog- og læsefærdigheder fra 4.-6. klasse 2014-2015

Dybkærskolens handleplan for sprog- og læsefærdigheder fra 4.-6. klasse 2014-2015 Anbefalinger fra Silkeborg kommunes læsepolitik for at opnå forenklede Fælles Mål for læsning 2014. Metoder/undervisning Materialer/aktiviteter Ansvar Evaluering Det anbefales at man: Fokuserer på konsolidering

Læs mere

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE AUGUST uge 33-34-35 Kompetence område Færdighedsog vidensområde(r) Læringsmål Det er målet, at eleverne Forløb/træning Tid kan finde forskelle og ligheder i de læste tekster

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Handleplan for læsning på Stilling Skole

Handleplan for læsning på Stilling Skole Skanderborg Kommunes mål for læsning: - (Overordnet) Alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan Dansk 0-2. Klasse

Årsplan Dansk 0-2. Klasse Årsplan Dansk 0-2. Klasse Skoleåret 2013/14 Elevtal: I alt: 21 elever 13 piger og 8 drenge 0. klasse: 11 elever 1. klasse 7 elever 2. klasse 3 elever Timefordeling: 0. klasse: 5 ugentlige lektioner + læsning

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere