Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010"

Transkript

1 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Udarbejdet i samarbejde med

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Analysens hovedresultater 3 3 Slukningsområder 8 4 Deltidsstyrken 10 5 Beregning af besparelsesforslag Besparelsesforslag 7: Nedlæggelse af deltidsstyrken Besparelsesforslag 9A: Deltidsstyrken anvendes sjældnere Besparelsesforslag 12A: Nedlæggelse af deltidsstyrken i forbindelse med sammenlægning til et slukningsområde 19 6 Mulighed for tilkøb af eksternt slukningstog Udbudsprocedure Tidsplan 23 7 Redegørelse vedrørende vagtcentralen Vagtcentralens grundlæggende funktion i forbindelse med kerneydelsen brand og redning Vagtcentralens serviceydelser Beregning af omkostninger og indtægter forbundet med vagtcentralen 31 Vestegnens Brandvæsen Side 1 af 39

3 1 Indledning BDO Kommunernes Revision (BDO) gennemførte i foråret 2009 en analyse af Vestegnens Brandvæsen (VB) med det formål at beregne en række besparelsespotentialer samt gennemførelse af intern og ekstern benchmarking. Denne analyse blev i marts 2010 suppleret af en beredskabsfaglig analyse af besparelsesforslagene udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Fmri. Ved VB bestyrelsesmøde den 26. april 2010 pkt. 10 blev ovenstående analyser præsenteret og nedenstående beslutning blev ført til protokol 1 : Bestyrelsen besluttede, at analysere følgende nærmere: Forslag 7 Forslag 12A og 9A Vagtcentral contra indtægt jf. tilbud Kvalitet af deltidsstyrke Geografisk struktur På baggrund af ovenstående beslutning har koordinationsgruppen bedt BDO og Fmri om at yde bistand til yderligere afdækning af de 3 besparelsesforslag, udarbejdelse af redegørelse vedrørende VB s vagtcentral, deltidsstyrken og slukningsområde. Endvidere er der efter ønske fra koordinationsgruppen redegjort for mulighederne for tilkøb af supplerende slukningstog fra ekstern leverandør, udbudsreglerne samt anslåede tidshorisont for gennemførelse af udbud. BDO og Fmri har i samarbejde udarbejdet en projektbeskrivelse som har været forelagt VB s bestyrelse og koordinationsgruppen, hvoraf det fremgår, at BDO varetager alle beregning i forbindelse med de 3 besparelsesforslag samt udarbejder redegørelse vedrørende VB s vagtcentral mens Fmri varetager en beredskabsfaglig beskrivelse. BDO og Fmri vil i nærværende notat præsentere resultatet af analysen. 1 Jf. referat fra VB s bestyrelsesmøde den 26. april 2010 Vestegnens Brandvæsen Side 2 af 39

4 2 Analysens hovedresultater Nærværende kapitel indeholder en opsummering af analysens konklusioner. Ved beregning af besparelsespotentialer ved besparelsesforslagene samt vagtcentralen, sondres mellem direkte realiserbare omkostninger og beregnede omkostninger. Forskellen mellem direkte realiserbare omkostninger og beregnede omkostninger er, at de direkte realiserbare omkostninger omfatter omkostninger og indtægter som reelt og på kort sigt - vil falde bort, hvis det givne besparelsesforslag iværksættes, mens de beregnede omkostninger omfatter omkostninger, der kan være vanskelige at realisere i hvert fald på kort sigt. Summen af direkte realiserbare og beregnede omkostninger svarer til udgangspunktet i en traditionel takstberegningsmodel, som inddrager alle langsigtede omkostninger. Besparelsespotentiale besparelsesforslag (2009 niveau) Beregningerne er baseret på regnskab 2009, og sammenholdes med kommunernes betaling og pris pr. indbygger i Besparelsesforslag 7: Deltidsstyrken nedlægges og 2. slukningstog Vest indkøbes fra ekstern leverandør Besparelsespotentiale: Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre en besparelse i sin nuværende form Bemærkninger: Det vurderes, at udgiften til indkøb af eksternt slukningstog vil overstige den nuværende udgift til deltidsstyrken Forslaget forudsætter dialog med mulige eksterne leverandører Besparelsesforslag 9A: Sammenlægning af distrikt Øst og Vest til et udrykningsområde. Deltidsstyrken bevares men anvendes sjældnere Besparelsespotentiale: Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -3,47 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: 2 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau): 169,02 kr. Vestegnens Brandvæsen Side 3 af 39

5 Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -3,26 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: 1,9 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau): 169,23 kr. Bemærkninger: I beregningen indgår, at deltidsstyrken og Københavns Brandvæsen til sammen alene skal varetage ca. 1 % af VB s udrykninger Besparelsesforslag 12A: Nedlæggelse af deltidsstyrken i forbindelse med sammenlægning til et slukningsområde Besparelsespotentiale: Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -10,37 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: 6 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau): 162,12 kr. Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -15,78 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: 9 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau): 156,71 kr. Bemærkninger: I beregningen er antaget, at udgiften til assisterende slukningstog (svarende til 3. og 4. slukningstog), som skal overtage 2. slukningstog Vest (deltidsstyrken) og 2. slukningstog Øst (Kbh. brandvæsens nuværende aftale) udgiftsmæssigt forventes at svarer til den nuværende aftale om indkøb af 2. slukningstog Hvidovre hos Københavns Brandvæsen Forslaget forudsætter dialog med mulige eksterne leverandører Forslagene vurderes ikke at ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. Forslagene er gensidigt udelukkende. Vestegnens Brandvæsen Side 4 af 39

6 Muligheder for indkøb af eksternt slukningstog Københavns Brandvæsen leverer brandslukningsydelser til VB i dag. Falck A/S leverer brandslukningsydelser i umiddelbar nærhed af VB s slukningsområde. Begge har tilkendegivet deres interesse i at byde på slukningsopgaver. Tidsforbruget til udarbejdelse af annoncering og udbudsmateriale afgivning af tilbud evaluering og tildeling af kontrakt er estimeret at tage mindst 3 måneder. Hertil kommer tidsforbrug til VB s bestyrelse og kommunernes sagsbehandling, herunder kommunalbestyrelsernes vedtagelse af revideret risikobaseret dimensionering. Samlet set vurderes det, at der vil gå mindst ½ år fra beslutning om at udbyde opgaven til ændringen kan træde i kraft. Besparelsespotentiale vagtcentralen Der er foretaget beregning af 3 scenarier i forbindelse med varetagelsen af vagtcentralfunktionen i VB s slukningsområde: Indkøb af ydelse ved ekstern vagtcentral (som grundlag for beregning er tilbud fra Kbh. Brandvæsen benyttet) VB s vagtcentral i et 1 års perspektiv Brug af ubemandet vagtcentral Beregningerne er i modsætning til besparelsesforslagene 7, 9A og 12A baseret på budget 2010 og sammenholdes med kommunernes betaling og pris pr. indbygger i At beregningerne vedrørende vagtcentralen ikke er baseret på regnskab 2009 skyldes, at indtægter samt antallet af ABA-anlæg er ændret i forhold til Scenarie 1: Besparelse ved indkøb af vagtcentralydelse hos Københavns Brandvæsen Besparelsespotentiale: Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -0,97 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: -0,5 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2010 niveau): 178,36 kr. (beregnet pris. pr. indbygger 2009 niveau: 171,52 kr.) Vestegnens Brandvæsen Side 5 af 39

7 Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -2,11 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: -1,2 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2010 niveau): 177,22 kr. (beregnet pris. pr. indbygger 2009 niveau: 170,38 kr.) Bemærkninger: Ved beregningen er forudsat, at der er 467 ABA-anlæg i VB s udrykningsområde, og at der betales særskilt for administrationen af ABA-anlæg, som p.t. ikke indgår i Kbh. Brandvæsens tilbud. Scenarie 2: Besparelse ved en aktiv salgsstrategi i et 1 års perspektiv Besparelsespotentiale: Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -4,00 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: -2,2 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2010 niveau): 175,33 kr. (beregnet pris. pr. indbygger 2009 niveau: 168,49 kr.) Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Scenariet påvirkes ikke af beregnede omkostninger. Bemærkninger: I forslaget antages det, at VB kan indgå aftaler som øger vagtcentralens indtægter med 1,4 mio. kr. samt at vagtcentralen opnormeres med 2 stillinger. Vestegnens Brandvæsen Side 6 af 39

8 Scenarie 3: Besparelse ved en etablering af ubemandet vagtcentral Besparelsespotentiale: Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -6,78 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: -3,8 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2010 niveau): 172,55 kr. (beregnet pris. pr. indbygger 2009 niveau: 165,71 kr.) Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Besparelse: kr. Besparelse pr. indbygger: -7,92 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: -4,4 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2010 niveau): 171,41 kr. (beregnet pris. pr. indbygger 2009 niveau: 164,57 kr.) Bemærkninger: Forslaget er beregnet på baggrund af en besparelse svarende til VB s vagtcentrals driftsomkostninger modregnet udgifter til administration af ABA-anlæg. Forslagene er gensidigt udelukkende. Vestegnens Brandvæsen Side 7 af 39

9 3 Slukningsområder Selve betegnelsen et slukningsområde stammer fra dengang hvor redningsberedskabets indsats i endnu højere grad var brandslukning. Slukningsområdet var det område, som et brandvæsen dækkede. Det var (og er stadig mange steder) bestemt af kommunegrænserne. I sær i grænseområder mellem kommunalt drevne brandvæsener og entreprisebrandvæsener (Falck især) vogtede man nidkært over hvert sit område. Fra neutral myndighedsside talte man ofte i stedet om, hvem der på et sted havde slukningspligten. Derfor fik begrebet slukningsområde aldrig en plads i lovgivningsteksterne. I dag anvendes ofte betegnelserne dækningsområde eller udrykningsområde til beskrivelse af det primære geografiske område indenfor hvilket redningsberedskabet yder akut afhjælpende indsats, f.eks. ved brand, sammenstyrtninger, trafikulykker, forureninger m.m. For VB er det samlede slukningsområde de fem kommuner. På nedenstående figur markerer den grønne linje en opdeling af slukningsområdet i to distrikter, Øst og Vest. I det daglige fungerer distrikt Øst og Vest indsatsmæssigt som to selvstændige slukningsområder. Denne opdeling i to distrikter (slukningsområder) var tidligere et krav fra Beredskabsstyrelsen, som skulle sikre en hensigtsmæssig fordeling af materiel og mandskab i det samlede slukningsområde. Dengang var det Beredskabsstyrelsen der udarbejdede retningslinjerne og i praksis godkendte det kommunale redningsberedskabs serviceniveau. Efter indførelsen af den risikobaserede dimensionering af de lokale redningsberedskaber, er det kommunalbestyrelserne som fastsætter serviceniveauet. Beredskabsstyrelsens rolle er nu af rådgivende karakter. Vestegnens Brandvæsen Side 8 af 39

10 Der stilles ikke lovkrav vedr. slukningsområder/udrykningsområder/dækningsområder, men der stilles lovkrav til førsteudrykningen - Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. I de fem kommuners risikobaserede dimensionering fra 2007, er fastholdt en opdeling af det samlede slukningsområde i to distrikter, Øst og Vest. I distrikt Vest udgår indtil 2 slukningstog fra Glostrup Brandstation. Det ene er bemandet med fastansatte og kan afgå med minuts varsel. Det andet bemandes med tilkaldt deltidsmandskab, og kan i princippet afgå med 5 minutters varsel. I distrikt Øst leverer Hvidovre Brandstation 1. slukningstog med fastansat mandskab, og Københavns Brandvæsen leverer 2. slukningstog. En sammenlægning af de to slukningsområder, distrikt Øst og Vest, til ét samlet slukningsområde, er en ændring af den risikobaserede dimensionering, som skal til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen. Fmri vurderer, at det kan gøres ved fremsendelse af en kort beskrivelse af ændringen til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Vestegnens Brandvæsen Side 9 af 39

11 4 Deltidsstyrken Deltidsansat brandmandskab (deltidsstyrken) Traditionelt har fuldtidsansat brandmandskab været mest udbredt i de største byer hvor der er mange udrykninger meget materiel som løbende skal serviceres og ofte flere gange dagligt klargøres til næste udrykning hyppige andre beredskabsmæssige ad hoc opgaver De mange udrykninger og de øvrige opgaver er så omfattende, at det normalt ikke er hensigtsmæssigt at basere beredskabet udelukkende på en deltidsstyrke. Deltidsansatte brandmænd har sædvanligvis en anden hovedbeskæftigelse, som ikke kan passes hvis ekstrajobbet som brandmand fylder for meget i dagligdagen. Bortset fra de største byer har der traditionelt ikke været udrykninger og serviceopgaver i et omfang, så det var økonomisk forsvarligt udelukkende at have et døgnbemandet beredskab. Derfor er der i Danmark mange beredskabsmæssige løsningsmodeller, der i varierende omfang kombinerer fuldtids- og deltidsansat brandmandskab. Der stilles de samme krav til brandmandskabets uddannelse, efteruddannelse og deltagelse i øvelsesaktiviteter hvad enten man er deltidsansat eller fuldansat. Så det faglige niveau er ens uanset ansættelsesforhold. Erfaring er dog også en væsentlig parameter. Brandmandskab, der kun få gange om året er indsat i en skarp situation vil ikke have samme rutine og sikkerhed i opgaveafviklingen som et, der flere gange ugentligt løser reelle indsatsopgaver. Dette forhold har betydning for forslag 9A hvor deltidsstyrken planlægges aktiveret i betydeligt mindre omfang end hidtil. For at opretholde et fuldt funktionsdygtigt deltidsmandskab i den situation, kan det derfor være nødvendigt at udvide øvelsesaktiviteterne. Mange danske beredskaber har problemer med at opretholde en fuldt funktionsdygtig deltidsstyrke. Det skyldes dels den samfundsmæssige udvikling, hvor hjem og den primære arbejdsplads ofte er beliggende langt fra hinanden, dels at man på den primære arbejdsplads har en funktion der gør, at man ikke umiddelbart kan slippe det man er i færd med, for at køre til indsats. For VB har det betydet, at deltidsstyrken i mange tilfælde ikke har været tilstrækkelig til at bemande anden udrykning i fuldt omfang eller at udrykningen er afgået fra brandstationen senere end planlagt. Samlet set vurderes det, at op imod 2/3 dele af deltidsstyrkens udrykninger afviger fra det forud planlagte. Dette er årsagen til, at indsatslederne i ca. 75 tilfælde årligt indkalder deltidsstyrken til standby, når første udrykning er kaldt ud. Indsatslederne sørger på den måde at sikre sig ressourcer til at håndtere samtidighed i udkald. Vestegnens Brandvæsen Side 10 af 39

12 5 Beregning af besparelsesforslag Interessentkommunernes betaling Baggrunden for nærværende analyse er at opnå en reduktion i interessentkommunernes abonnementsbetaling til VB. Nedenstående skema viser udviklingen i interessentkommunernes betaling 2 : År Kommunernes betaling Pris. pr. indbygger Pct. mæssig stigning Regnskab kr. 164,18kr. - Regnskab kr. 172,49 kr. 5 % Budget kr. 179,33 kr. 4 % Budget kr. 181,64 kr. 1 % Tabel 5.1 Interessentkommunernes abonnementsbetaling Af ovenstående skema fremgår, at interessent kommunernes abonnementsbetaling siden 2008 har været stigende, dog er den procentmæssige stigning i prisen pr. indbygger faldende. Besparelsesforslag Der er foretaget beregning af nedenstående 3 besparelsesforslag 3 : Besparelsesforslag 7: Deltidsstyrken på brandstation Glostrup (Distrikt Vest) nedlægges og 2. slukningstog Vest indkøbes fra ekstern leverandør Besparelsesforslag 9A: Sammenlægning af distrikt Øst og Vest til et udrykningsområde. Deltidsstyrken bevares, men anvendes sjældnere (i de tilfælde, hvor 1. udrykning fra både Glostrup og Hvidovre er kaldt ud samtidig) Besparelsesforslag 12A: Sammenlægning af distrikt Øst og Vest til et udrykningsområde. Deltidsstyrken nedlægges, og 1. slukningstog Øst og Vest assisteres af eksternt indkøbt slukningstog Beregningen er baseret på regnskab 2009 og indeholder alle direkte omkostninger og indtægter forbundet med besparelsesforslagene. Herudover er der foretaget beregning af indirekte omkostninger, som omfatter omkostninger til andel af husleje, ejendomsvedligeholdelse, ledelse m.m. De indirekte omkostninger betegnes i nærværende notat som beregnede omkostninger. Forskellen mellem direkte realiserbare omkostninger og beregnede omkostninger er bl.a., at de direkte realiserbare omkostninger omfatter omkostninger og indtægter som reelt og på kort sigt - vil falde bort, hvis det givne besparelsesforslag iværksættes, mens de beregnede omkostninger omfatter omkostninger, der kan være vanskelige at realisere i hvert fald på kort sigt. Summen af direkte realiserbare og beregnede omkostninger svarer til udgangspunktet i en traditionel takstberegningsmodel, som inddrager alle langsigtede omkostninger. 2 Oplysningerne er baseret på Glostrup Kommunes informationsbreve til interessentkommunerne vedrørende regnskab 2008, 2009 samt budgetforslag 2010 og Besparelsesforslagenes nummerering refererer til tidligere udarbejdet analyse Vestegnens Brandvæsen Side 11 af 39

13 Ved en traditionel takstberegningsmodel indgår endvidere kapitalomkostninger, herunder forrentning og afskrivning. I forbindelse med afskrivning af fast ejendom samt forrentning af driftskapital, er det vurderet, at der i beregningerne skal indgå: Afskrivning af materiel besparelsesforslag 7 og 12A omfatter reduktion af det kørende materiel med en automobilsprøjte. I VB s investeringsoversigt indgår, at 2 af de i alt 4 automobilsprøjter VB råder over er mere end 10 år gamle og dermed er fuldt afskrevet. På denne baggrund indgår afskrivning af automobilsprøjte med ¼ del af den samlede afskrivning af de 4 automobilsprøjter. Vedrørende afskrivning af materiel til vagtcentralen vurderer Fmri, at der ikke indgår materiel til en værdi over kr., hvilket betyder, at anskaffelser til vagtcentralen straksafskrives og evt. nyanskaffelser indgår i den udgiftsførte drift. Der er således ikke medtaget afskrivninger af materiel til vagtcentralen. Afskrivning af fast ejendom indgår ikke i beregningerne, idet besparelsesforslagene alene indbefatter forhold på Glostrup Brandstation, som har til huse i lejede lokaler. En andel af lejeudgiften indgår i omkostningsopgørelsen, og der skal derfor ikke tillægges afskrivning af fast ejendom. Endvidere er det vurderet, at der i beregningerne ikke indgår forrentning af driftskapital, idet interessentkommunerne opkræves abonnementsbetaling kvartalsvis forud og der derfor ikke forligger omkostninger i forbindelse med forrentning af driftskapital. Det er væsentligt at fremhæve, at det alene vil være summen af de direkte omkostninger som udgør den, på kort sigt, mulige besparelse ved en eventuel iværksættelse af besparelsesforslagene. De direkte omkostninger fremgår som Reducerbare omkostninger i de efterfølgende underafsnit. Besparelser vil konsekvent blive vist som et minusbeløb, mens evt. øgede omkostninger/mindreindtægter vil blive vist som et plusbeløb. 5.1 Besparelsesforslag 7: Nedlæggelse af deltidsstyrken Besparelsesforslag 7 omfatter en nedlæggelse af distrikt Vests nuværende 2. slukningstog som varetages af deltidsstyrken. 2. slukningstog Glostrup indkøbes i stedet fra ekstern leverandør. Såfremt 2. slukningstog kan være i udrykningsområdet senest 5 minutter efter alarm vil det ikke ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. I indkøb af eksternt slukningstog som er omfattet udbudsreglerne, jf. kapitel 6, er det ikke muligt at foretage beregning af de omkostninger, der er forbundet med indkøb af slukningstog fra ekstern leverandør. Beregninger på efterfølgende side omfatter således alene de omkostninger, der er mulige at reducere ved nedlæggelse af deltidsstyrken. Vestegnens Brandvæsen Side 12 af 39

14 Omkostningsreduktion Direkte udgiftsreduktion Besparelsesforslag 7 - nedlæggelse af deltidsstyrken Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Lønomkostninger fratrukket dagpengeref kr kr. Lønudgifter til brandvager og løftehold udført af deltidst kr kr. Fuldtidsstyrkens andel af deltidsudrykninger kr kr. Uddannelse kr kr. Uniformer kr kr. Personaleforsikringer kr kr. Vedligeholdelse af automobilsprøjte kr kr. Benzin og diesel kr kr. Forsikring automobil kr kr. Direkte udgiftsreduktion i alt kr kr. Indirekte udgiftsreduktion Lønomkostninger ledelse Rengøring Huslejeandel personale Andel af administrationsaftale Bygningsdrift EDB/kontorhold Huslejeandel automobilsprøjte Indirekte udgiftsreduktion i alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Kapitalomkostninger Afskrivning automobilsprøjte kr. Kapitalomkostninger i alt kr. Omkostningsreduktion i alt kr kr. Omkostningsstigning Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Udgifter forbundet med forslag Én gangs investering miljøudstyr kr kr. Årlig vedligeholdelse miljøudstyr kr kr. Udgiftsstigning i alt kr kr. Reducerede indtægter Netto mindreindtægt løftehold kr kr. Reducerede indtægter i alt kr kr. Omkostningsstigning i alt kr kr. Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Netto omkostningsreduktion Netto omkostningsreduktion i alt, år kr kr. Netto omkostningsreduktion i alt, fremadrettet kr kr. Tabel 5.2 Beregning af besparelsesforslag 7 Vestegnens Brandvæsen Side 13 af 39

15 Deltidsstyrken har i gennemsnitlig varetaget 148 udrykninger pr. år, svarende til 7,2 % af udrykningerne i VB s udrykningsområde. Derudover har deltidsstyrken været indkaldt gennemsnitligt 73 gange pr. år til standbyfunktion. En ekstern leverandøraftale vil således skulle omfatte ca. 150 årlige udrykninger. Til sammenligning kan det bemærkes, at den årlige omkostning til Københavns Brandvæsen er 1,1 mio. kr. og omfatter 50 udrykninger Beskrivelse af og forudsætninger bag beregning Omkostningsreduktion reducerbare omkostninger Kolonnen Reducerbare omkostninger i tabel 5.2 omfatter de omkostninger, som er direkte forbundet med besparelsesforslaget. Under de direkte omkostninger er deltidsstyrkens lønomkostninger medtaget lønomkostningerne er direkte aflæselige i regnskab. Lønomkostningerne er reduceret med deltidsstyrkens lønudbetaling i forbindelse med brandvagter og løftehold. Omkostningerne til disse er fratrukket, idet disse lønudbetalinger ikke relaterer sig til ydelsen brand og redning. Lønomkostningen til løfteholdsydelser indgår dog fortsat i beregningen, da denne er modregnet i indtægten for løftehold under omkostningsstigninger, idet både omkostning og indtægt i forbindelse med løftehold vil bortfalde ved nedlæggelse af deltidsstyrken, jf. endvidere beskrivelse side 12. Omkostningerne til brandvagter indgår derimod ikke i beregningen af besparelsesforslaget, idet VB fortsat vil kunne generere indtægter ved varetagelse af brandvagter trods nedlæggelse af deltidsstyrken brandvagterne vil i så fald alene blive udført af brandmænd tilknyttet fuldtidsstyrken. Hverken udgifter eller indtægter i forbindelse med brandvagter er således medregnet i besparelsesforslaget. Det skal hertil bemærkes, at VB s ledelse vurderer, at det ved gennemførelse af besparelsesforslaget ikke længere vil være muligt, at gennemføre større brandvagtopgaver som eksempelvis Piorparken i Dette skyldes, at det ikke er muligt at rekvirere det nødvendige mandskab til længerevarende brandvagtsprojekter. En evt. reduktion i antallet af brandvagtsydelser indgår ikke i nærværende beregning. Udover deltidsstyrkens lønomkostninger indgår en reduktion af fuldtidsstyrkens overarbejde på kr. Denne reduktion omfatter estimerede udgifter til fuldtidsstyrken i de tilfælde, hvor deltidsstyrken ikke har kunne stille med fuldt mandskab, og slukningsstyrken derfor har måtte suppleres ved indkaldelse af fuldtidsmandskab. Øvrige personalerelaterede omkostninger er beregnet på baggrund af et konkret skøn samt proportionel fordeling af personaleforsikringer. Under omkostningsreduktion er endvidere medtaget en besparelse vedrørende drift af en automobilsprøjte 5, som er beregnet på baggrund af en automobilsprøjtes andel af de samlede bildriftsomkostninger. Bilforsikring er indregnet med den faktiske udgift hertil. 4 Antallet af udrykninger indenfor aftalen indgået med Københavns Brandvæsen er oplyst af VB s ledelse. 5 I den tidligere beregning af nærværende besparelsesforslag er endvidere medtaget besparelse af 1 tankvogn. Dette har VB s ledelse vurderet ikke længere er muligt. Vestegnens Brandvæsen Side 14 af 39

16 Omkostningsreduktion beregnede omkostninger Kolonnen Beregnede omkostninger omfatter, udover de ovenstående direkte omkostninger, en beregning af indirekte omkostninger, som ikke er direkte reducerbare ved iværksættelse af besparelsesforslaget. Ved nedlæggelse af deltidsstyrken skønnes det, at stationsleder, brandmester og vagthavende vil kunne frigøre tilsammen ca. 70 administrations-/ledelsestimer pr. måned. Estimatet er foretaget af Glostrup Brandstations leder. Beregningen af værdien af de frigjorte timer er baseret på faktiske lønninger for Udover besparelse af ledelsestid er der medtaget omkostninger til rengøring, husleje og bygningsdrift alle beregnet på baggrund af deltidsstyrkens andel af den samlede normering på Glostrup Brandstation. EBD/kontorhold samt andel af udgift til administrationsaftale er beregnet på baggrund af deltidsstyrkens andel af VB s samlede normering. Endvidere er der under beregnede omkostninger medtaget kapitalomkostninger som omfatter afskrivning af automobilsprøjte. Beregningen er baseret på en lineær afskrivningsmetode 6. Regnskab 2009 bygger på en forudsætning om, at 2 af de 4 automobilsprøjter er fuldt afskrevet, og afskrivningerne indgår derfor med en andel svarende til ¼ del af de samlede afskrivninger af de 4 automobilsprøjter. Omkostningsstigning reducerbare og beregnede omkostninger I tabel 5.2 indgår endvidere en række omkostningsstigninger, som er ens for både reducerbare og beregnede omkostninger, idet der ikke er medtaget indirekte omkostninger. Omkostningsstigninger omfatter forventede nettostigninger i forbindelse med besparelsesforslaget. Dette drejer sig om anskaffelse af trin 2 beredskab til Hvidovre Brandstation, hvilket er et beredskabsmæssigt krav ved iværksættelse af besparelsesforslaget. Derudover har VB s ledelse vurderet, at det ikke vil være muligt, at fortsætte med løfteholdsydelser, hvis deltidsstyrken nedlægges, idet det hovedsagligt er deltidsstyrken, der står til rådighed ved løfteholdsydelser 7. I forbindelse med nedlæggelse af deltidsstyrken, vil der i år 1 endvidere være en øget omkostning i forbindelse med udbetaling af feriepengeforpligtigelse til deltidsstyrken. Den eksakte udgift er ikke muligt at beregne, idet fratrædelsesdato ikke er kendt Konklusion Med de i afsnit beskrevne forudsætninger er det BDO s vurdering, at nedlæggelse af deltidsstyrken vil medføre en direkte omkostningsreduktion i størrelsesorden 1,4 mio. kr. år 1, og 1,7 mio. kr. de efterfølgende år. Hvis de indirekte omkostninger indgår i beregningen, vil omkostningsreduktionen være ca. 2,4 mio. kr. i år 1, og 2,6 mio. kr. de efterfølgende år. For at opnå viden om den reelle besparelse skal omkostningsreduktionen modregnes omkostningen til indkøb af 2. slukningstog Glostrup hos ekstern leverandør. Indkøb af 2. slukningstog Glostrup vil formentlig overstige 1,4 mio. kr., og skal dermed i udbud, jf. kapitel 6, og det er derfor ikke muligt at indregne den faktiske omkostning hertil i nærværende notat. 6 Afskrivningsforudsætninger: Anskaffelsespris kr., scrapværdi kr., levetid 10 år. 7 Indtægter fra løfteholdsydelsen var i forbindelse med tidligere beregning ikke modregnet i besparelsesforslaget. Dette skyldes, at antallet af kommuner som modtager ydelsen er steget fra 1 til 8 kommuner. Vestegnens Brandvæsen Side 15 af 39

17 En indikator for udgiften kan dog være VB s aftalen med Københavns Brandvæsen, hvortil udgiften for ca. 50 udrykninger er kr. En ekstern leverandør af 2. slukningstog Glostrup skal varetage ca. 148 udrykninger, jf. side 14. På baggrund af dette forhold samt Fmri s kendskab til området, vurderes det, at udgiften til en ekstern leverandør af 2. slukningstog Glostrup vil overstige den mulige reducerbare omkostning på 1,7 mio. kr. Dette forhold bevirker, at forslag 7 nedlæggelse af deltidsstyrken i sin nuværende form vurderes ikke at ville medføre en besparelse for interessentkommunerne. Forudsat at den eksterne leverandør af 2. slukningstog Glostrup kan være i udrykningsområdet senest 5 minutter efter alarm, vil besparelsesforslaget ikke ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. 5.2 Besparelsesforslag 9A: Deltidsstyrken anvendes sjældnere Besparelsesforslag 9A indeholder forslag om sammenlægning af slukningsområde Øst og Vest, således at VB i højere grad har mulighed for at udnytte styrken af fuldtidsansatte brandmænd. Dette vil bevirke, at 2. slukningstog i både Vest (deltidsstyrken) og Øst (Kbh. Brandvæsen) vil blive benyttet sjældnere. Forslaget vurderes ikke at ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. Det har ikke været muligt at fremskaffe statistikoplysninger på antallet af sammenfald i udrykninger i Denne del af beregningen er derfor baseret på statistikoplysninger fra Som det fremgår af nedenstående tabel, er det i årene forekommet 15 gange gennemsnitlig pr. år, at 3 slukningstog har været indsat samtidig. Tillægges antallet af gange hvor alle 4 slukningstog har været i aktion samtidig svarer dette til 1 % af udrykningerne. Udrykninger Gns. pr. år Procent 2 slukningstog indsat samtidig ,3 % 3 slukningstog indsat samtidig ,9 % 4 slukningstog indsat samtidig 8 2 0,1 % Tabel 5.3 Udrykningsstatistik Sammenholdes disse data med udrykningsstatistikken for vil det betyde, at deltidsstyrken og Københavns Brandvæsen til samme vil skulle varetage knap 20 udrykninger på årsbasis, mens 1. slukningstog i henholdsvis Glostrup og Hvidovre tilsammen vil kunne varetage de resterende udrykninger. Fordelingen af de 20 udrykninger mellem deltidsstyrken og Københavns Brandvæsen vil være afhængig af, hvordan udrykningerne fordeler sig geografisk. Dette er ikke muligt at forudse, og der er derfor i nærværende beregning forudsat en ligelig fordeling mellem deltidsstyrken og Københavns Brandvæsen. Om reduktionen i Københavns Brandvæsens udrykning for VB, kan give anledning til en genforhandling af kontrakten med Københavns Brandvæsen er ikke undersøgt nærmere. Vestegnens Brandvæsen Side 16 af 39

18 Udrykningsstatistik baseret på Faktisk fordeling Udrykning gns. pr. år Pct. andel Fordeling ved sammenlægning Udrykning Pct. andel gns. pr. år 1. slukningstog Glostrup og Hvidovre ,1 % ,0 % Deltidsstyrken ekskl. standby 148 7,2 % 10 0,5 % 2. slukningstog Hvidovre (Kbh. Brandvæsen) 36 1,7 % 10 0,5 % I alt ,0 % ,0 % Tabel 5.4 Udrykningsstatistik Som det fremgår af tabel 5.4, varetog 1. slukningstog Glostrup og Hvidovre tilsammen 91,1 % af alle udrykninger i gennemsnit pr. år i Ved en statistisk beregning vil de 2 fuldtidsstyrker tilsammen kunne varetage 99 % af alle udrykninger, hvis der sker en sammenlægning af slukningsområderne. Om effekten ved sammenlægning af slukningsområderne vil give sig udslag i en så markant forbedring i udnyttelsen af fuldtidsstyrkerne, som den statistiske beregning viser, kan der sættes spørgsmålstegn ved, men det er BDO s og Fmri s vurdering, at en sammenlægning uden tvivl vil medføre en bedre udnyttelse af de fuldtidsansatte brandmænd i Glostrup og Hvidovre. I årene har deltidsstyrken udover de 148 udrykninger været indkaldt til standby 73 gange i gennemsnit pr. år. Dette svarer til, at 1/3 del af de gange deltidsstyrken bliver indkald er det til standby. Det forudsættes, at dette forhold fortsætter ved reduceret brug af deltidsstyrken, således at deltidsstyrken udover indkaldelse til udrykning 10 gange også indkaldes til standby 5 gange. Tabel 5.5 på efterfølgende side viser beregning af besparelsesforslag 9A: Vestegnens Brandvæsen Side 17 af 39

19 Omkostningsreduktion Direkte udgiftsreduktion Besparelsesforslag 9A - reduceret brug af deltidsstyrken i forbindelse med sammenlægning af slukningsområder Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Reduceret udrykningshonorar kr kr. Reduceret overarbejde fuldtidsstyrken kr kr. Direkte udgiftsreduktion i alt kr kr. Omkostningsreduktion i alt kr kr. Omkostningsstigning Udgifter forbundet med forslag Øget ledelsestid Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger kr. Øget uddannelseskrav kr kr. Udgiftsstigning i alt kr kr. Omkostningsstigning i alt kr kr. Netto omkostningsreduktion Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Netto omkostningsreduktion i alt kr kr. Tabel 5.5 Beregning af besparelsesforslag 9A Beskrivelse af og forudsætninger bag beregning Omkostningsreduktion reducerbare omkostninger Ved reduceret brug af deltidsstyrken indgår reduktion af omkostninger til udrykningshonorar. Udrykningshonoraret (timebetalingen) som fremgår af regnskabet er fratrukket lønudbetalinger i forbindelse med brandvagter og løftehold. Restudgiften som omfatter udrykningshonorar til udrykning og standby er efterfølgende reduceret med 91 % 8. Overarbejde til fuldtidsstyrken i forbindelse med indkaldelse til udrykning grundet manglende deltidsberedskab indgår som en omkostningsreduktion med 91 % af den estimerede totale udgift på kr. Omkostningsreduktion beregnede omkostninger Der vurderes ikke at være nogen indirekte omkostninger forbundet med besparelsesforslaget, idet antallet af deltidsbrandmænd er uændret. Omkostningsstigning reducerbare og beregnede omkostninger VB s ledelse har vurderet, at det i forbindelse med iværksættelse af besparelsesforslaget vil være nødvendigt med øget ledelse og uddannelse af deltidsstyrken. Vurderingen bygger på, at deltidsstyrken vil have behov for yderligere uddannelse for at opretholde det faglige niveau samt et øget behov for mødeaktivitet, ledelse m.m. Glostrup Brandstations leder skønner, at 8 Udrykninger i 2009 i alt 173 beregning (173-15) x 100/173 = 91,3 % Vestegnens Brandvæsen Side 18 af 39

20 der vil skulle bruges ca. 10 timers øget ledelsestid pr. måned samt en fordobling af omkostningerne til uddannelse Konklusion Med de i afsnit beskrevne forudsætninger er det BDO s vurdering, at et reduceret brug af deltidsstyrken, forudsat en sammenlægning af slukningsområderne, vil generere en årlig besparelse på ca kr. Medtages udgifter til øget ledelse, som i beregningen indgår som indirekte beregnet omkostningsstigning vil den samlede besparelse være ca kr. Besparelsen vil i forhold til interessentkommunernes abonnementsbetaling (regnskab 2009) medføre en direkte reduktion på 2 %, (1,9 % inkl. indirekte omkostningsstigning). Af nedenstående tabel fremgår konsekvensen af besparelsesforslaget i forhold til abonnementsbetalingen pr. indbygger 9 (2009- niveau). Besparelsesforslagets konsekvens for abonnementsbetalingen Direkte realiserbar besparelse Besparelse inkl. beregnede omkostninger Pris pr. indbygger regnskab ,49 kr. 172,49 kr. Besparelsesforslagets reduktion pr. indbygger -3,47 kr. -3,26 kr. Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau) 169,02 kr. 169,23 kr. Tabel 5.6 Besparelsesforslagets konsekvens for abonnementsbetalingen Det vurderes, at forslaget ikke ændrer på det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. 5.3 Besparelsesforslag 12A: Nedlæggelse af deltidsstyrken i forbindelse med sammenlægning til et slukningsområde Ved besparelsesforslag 12A nedlægges deltidsstyrken og slukningstog købes fra ekstern udbyder. Forskellen mellem forslag 12A og 7 er, at forslag 12A indeholder et scenarie om, at distrikt Øst og Vest sammenlægges til et udrykningsområde. Forslag 12A er således en kombination af forslag 7, hvor deltidsstyrken nedlægges, og forslag 9A som forudsætter sammenlægning til et slukningsområde. Hvis der i aftalen med den eksterne leverandør indarbejdes, at det indkøbte slukningstog skal være i udrykningsområdet senest 5 minutter efter alarm, vil forslaget ikke ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. 9 Befolkningstal pr Vestegnens Brandvæsen Side 19 af 39

21 Besparelsen i forbindelse med forslaget er beregningsteknisk identisk med beregningerne ved besparelsesforslag 7, dog undtaget at det ved en sammenlægning af distrikterne ikke er nødvendigt med indkøb af trin 2 miljøberedskab til Hvidovre. Forslagene afviger derimod væsentligt i forhold til antallet af udrykninger, som skal indkøbes fra ekstern leverandør. Ved forslag 9A viste statistikberegningerne at en sammenlægning af distrikt Øst og Vest vil medføre, at 1. slukningstog i Glostrup og Hvidovre tilsammen vil kunne varetage 99 % af det samlede slukningsområdes udrykninger. Dette bevirker, at en ekstern leverandør alene skal levere 1 % af udrykningerne, svarende til ca. 20 udrykninger på årsbasis. Dette er en væsentlig reduktion i forhold til antallet af en ekstern leverandørs forventede udrykninger ved forslag 7, som blev beregnet til ca. 150 udrykning. Dette må antages at påvirke omkostningerne til en ekstern leverandør væsentligt. Omkostningsreduktion Besparelsesforslag 12A - nedlæggelse af deltidsstyrken i forbindelse med sammenlægning af slukningsområder Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Direkte udgiftsreduktion i alt kr kr. Indirekte udgiftsreduktion i alt kr. Kapitalomkostninger i alt kr. Omkostningsreduktion i alt kr kr. Omkostningsstigning Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Reducerede indtægter i alt kr kr. Omkostningsstigning i alt kr kr. Netto omkostningsreduktion Realiserbare omkostninger Beregnede omkostninger Netto omkostningsreduktion i alt kr kr. Tabel 5.7 Beregning af besparelsesforslag 12A Beskrivelse af og forudsætninger bag beregning Beregningen er identisk med besparelsesforslag 7, dog udtages omkostningsstigning, hvor udgift til trin 2 miljøberedskab ikke indgår i nærværende beregning. Der henvises til afsnit for nærmere beskrivelse af forudsætninger Konklusion BDO s beregninger viser, at en nedlæggelse af deltidsstyrken i forbindelse med en sammenlægning af distrikt Øst og Vest vil medføre en nettoomkostningsreduktion på kr. Tillægges indirekte omkostninger vil omkostningsreduktionen være kr. For at opnå viden om den reelle besparelse skal omkostninger til ekstern leverandør indgå i beregningerne. Denne omkostning er ikke mulig at identificere uden dialog med eksterne leverandører. Vestegnens Brandvæsen Side 20 af 39

22 Som forslaget er beskrevet foreligger der ikke en antagelse om, at aftalen med Københavns Brandvæsen ophæves eller reduceres, men det må formodes, at denne aftale opsiges, idet forslaget indebærer at det assisterende slukningstog til hele udrykningsområdet indkøbes fra samme leverandør. VB betalte i ,1 mio. kr. til Københavns Brandvæsen for varetagelse af assistance i forbindelse med 4. slukningstog Hvidovre omfattende 50 udrykninger. Taget de forholdsvis få vagter en ekstern leverandør skal levere i betragtning, må det forventes, at omkostningen for indkøb af assistance til 20 udrykninger er mindre, eller om ikke andet er lig med, omkostningen for indkøb af de nuværende ca. 50 udrykninger. For at estimere besparelsespotentialet er det i nærværende beregning antaget, at udgiften til indkøb af assisterende slukningstog (3. og 4. slukningstog) er enslydende med den nuværende aftale om indkøb af 2. slukningstog Hvidovre hos Københavns Brandvæsen, og udgiften til ekstern leverandør derfor er uændret i forhold til Forudsat at denne antagelse er korrekt og at udgiften til ekstern leverandør er uændret, vil besparelsen ved gennemførelse af forslaget svare til omkostningsreduktionen, altså en direkte besparelse på 1,7 mio. kr. Tillægges de indirekte omkostninger, som vurderes vanskeligere at realisere i en konkret besparelse, vil besparelse være ca. 2,5 mio. kr. Besparelsen vil i forhold til interessentkommunernes abonnementsbetaling (regnskab 2009) medføre en direkte reduktion på 6 %. Medtages de beregnede omkostninger i besparelsen, vil reduktionen af kommunernes abonnementsbetaling udgøre 9 %. Af nedenstående tabel fremgår konsekvensen af besparelsesforslaget i forhold til abonnementsbetalingen pr. indbygger 10 (2009- niveau). Besparelsesforslagets konsekvens for abonnementsbetalingen Direkte realiserbar besparelse Besparelse inkl. beregnede omkostninger Pris pr. indbygger regnskab ,49 kr. 172,49 kr. Besparelsesforslagets reduktion pr. indbygger -10,37 kr. -15,78 kr. Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau) 162,12 kr. 156,71 kr. Tabel 5.8 Besparelsesforslagets konsekvens for abonnementsbetalingen Forudsat at assisterende slukningstog i både distrikt Øst og Vest, kan være i udrykningsområdet senest 5 minutter efter alarm, vil forslaget ikke ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Formelt er der dog tale om en ændring af dimensioneringen, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. 10 Befolkningstal pr Vestegnens Brandvæsen Side 21 af 39

23 6 Mulighed for tilkøb af eksternt slukningstog VB har i dag en aftale med Københavns Brandvæsen om levering af 2. slukningstog i distrikt Øst (Hvidovre). Slukningstoget leveres fra Brandstation Dæmningen, der ligger meget tæt på kommunegrænsen mellem København og Hvidovre. Falck A/S leverer slukningstog i bl.a. nabokommunerne Vallensbæk, Ballerup, Herlev, Ishøj og Høje-Taastrup, fra brandstationer i Høje-Taastrup og Ballerup. Derudover har Falck en station på Avedøre Havnevej, beliggende på samme grund som VB s brandstation i Hvidovre. Falck stationen leverer i dag ikke brandslukning fra deres station i Hvidovre. Der er i dag ikke andre aktører, som leverer brandslukningsydelser i umiddelbar nærhed af VB s slukningsområde. Der er således ikke andre aktører som kan forventes at kunne leverer de brandslukningsydelser, som er indeholdt i besparelsesforslagene 7 og 12 A. Københavns Brandvæsen og Falck er blevet bedt om en uforpligtende tilkendegivelse af, om de vil være interesseret i at byde på en begrænset del af brandslukningen omfattende 2. slukningstog i Glostrup og 2. slukningstog i Hvidovre. Begge parter har bekræftet deres interesse i at afgive tilbud. Endeligt overblik over potentialet ved gennemførelse af besparelsesforslag 7 og 12 A forudsætter dialog med de mulige eksterne parter, idet besparelsesforslagene 7 og 12 A er afhængige af indkøb 3. og 4. slukningstog. Om besparelsesforslag 9A, som medfører reduceret brug af Københavns Brandvæsen, kan give anledning til en genforhandling af kontrakten med Københavns Brandvæsen er ikke undersøgt nærmere. 6.1 Udbudsprocedure Udbud af brandslukning er, i lighed med andre kommunale udbud af tjenesteydelser, omfattet af udbudsdirektivet og Tilbudsloven. Brandslukningsydelser er omfattet af direktivets tjenesteydelseskategori 27 hvilket indebærer at udbuddet skal udbydes efter Tilbudslovens afsnit II - annoncering at udbudsdirektivets artikel 23 og artikel 35 stk. 4 skal iagttages, hvis kontraktværdien overstiger tærskelværdien i udbudsdirektivet på ,00 kr. Brandslukningsydelsen kan udbydes som offentligt udbud, hvor alle kan byde begrænset udbud, hvor tilbudsgivere indledningsvist prækvalificeres Da det forventes, at kun to aktører vil byde på opgaven, vil et offentligt udbud formentligt være mest hensigtsmæssigt. Det betyder, at udbuddet skal offentliggøres i en annonce i pressen eller et elektronisk medie, f.eks. på VB s hjemmeside eller brancherelevante hjemmesider. Vestegnens Brandvæsen Side 22 af 39

24 Annonceringen skal som minimum indeholde en beskrivelse af opgaven kontaktoplysninger frist for modtagelse af tilbud adresse for modtagelse af tilbud kriterier for tildelingen Opgavebeskrivelsen skal formentlig suppleres med et egentligt udbudsmateriale, hvor opgaven beskrives mere detaljeret. 6.2 Tidsplan Opgave Udarbejdelse af annoncering og udbudsmateriale Den tid som tilbudsgiverne skal have til at afgive tilbud i Evaluering af indkomne tilbud, tildeling af kontrakt, meddelelse om tildelingen til EU Estimeret tidsforbrug, mindst 1 måned 1 måned 1 måned Hertil skal lægges tidsforbrug til behandling af sagen i VB s bestyrelse, koordinationsgruppen og i kommunerne indhentning af udtalelse fra Beredskabsstyrelsen vedr. ændring i kommunernes risikobaserede dimensionering vedtagelse af ændring i den risikobaserede dimensionering i de fem kommunalbestyrelser Samlet set vurderes det, at der vil gå mindst ½ år fra beslutning om at udbyde opgaven til ændringen kan træde i kraft. Vestegnens Brandvæsen Side 23 af 39

25 7 Redegørelse vedrørende vagtcentralen For at opnå et bedre beslutningsgrundlag vedrørende vagtcentralens fremtidige rolle i VB, er BDO blevet bedt om at udarbejde en redegørelse af vagtcentralens grundlæggende funktion, mulige fremtidige funktion samt udarbejde en beregning af omkostninger og indtægter forbundet med vagtcentralen. Kapitel 7 indeholder en beskrivelse af vagtcentralens grundlæggende funktion i forbindelse med kerneydelsen brand og redning, en beskrivelse af vagtcentralens serviceydelser samt en beregning af de omkostninger og indtægter, der er forbundet med vagtcentralens funktion. De omtalte beskrivelser tager udgangspunkt i eksisterende funktioner samt et muligt fremtidsscenarie ved en offensiv tilgang til vagtcentralens serviceydelser. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af interview med VB s ledelse samt beredskabsfaglig bistand fra Fmri. Beregningerne tager udgangspunkt i regnskab Vagtcentralens grundlæggende funktion i forbindelse med kerneydelsen brand og redning Alarmopkald via 112 Alle alarmopkald fra 112 indgår til alarmcentralen. Alarmcentralen er i modsætning til vagtcentralen justitsministeriets ansvar, det er politiet, der betjener alarmcentralerne bortset fra Storkøbenhavn, hvor det er Københavns Brandvæsen. Sidstnævnte har ingen sammenhæng med VB s aftale med Københavns Brandvæsen om udrykningsbistand. Alarmcentralens rolle i forbindelse med alarmopkald fra 112 er, at videresende alarmen til relevant beredskab via radiokommunikationsnettet samt rekvirering af evt. yderligere ressourcer, jf. nedenstående illustration. Der ringes 112 i Vestegnens slukningsområde Alarmcentralen 112 modtager opkaldet Alarm modtages Indsatsleder Alarm modtages VB s vagtcentral Alarm modtages Slukningsstyrke Fig. 7.1 alarmopkald via 112 Vestegnens Brandvæsen Side 24 af 39

26 Indsatslederen har radiokontakt med alarmcentralen. Hvis der under en indsats er behov for supplerende indsatsmæssige ressourcer i form af mandskab, køretøjer og andet materiel, som er til rådighed i de kommunale eller det statslige redningsberedskab, rekvirerer indsatslederen altid disse via alarmcentralen. Hvis der er behov for andre ressourcer fra regionale sektorberedskaber (forsyningssektorerne og jernbanerne) sker det også via alarmcentralen eller politiet. VB s vagtcentrals rolle i forbindelse med alarmopkald fra 112 er, at agere som servicefunktion for indsatsleder og indsatsstyrke. Den døgnbemandede vagtcentralen i VB regi kan benyttes af indsatsleder, f. eks. når der er behov for kontakt til andre dele af de kommunale organisationer eller anden relevant part. I mange tilfælde tager indsatslederen dog selv direkte kontakt til de kommunale organisationer og forsyningsselskaber. Man kan sige, at vagtcentralens servicefunktion i forbindelse med alarmopkald er rar at have, men ikke en nødvendighed. Ved udrykning påbegynder vagtcentralen endvidere udfyldelse af alarm- og Odin rapporter. jf. endvidere afsnit Hos beredskaber som ikke har en bemandet vagtcentral vil alarmer via 112 videresendes fra politiet/kbh. Brandvæsen til en ubemandet vagtcentral, hvor der sker en automatisk alarmering til indsatsleder og indsatsstyrke Alarmopkald via automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Udover alarmopkald fra 112 kan en udrykning være baseret på et alarmopkald fra et ABAanlæg. Alarmopkald fra ABA-anlæg sker automatisk via alarmnettet direkte til opkoblede vagtcentral. Udover vagtcentralen indgår alarmer fra ABA-anlæg altid til en backup vagtcentral for VB s slukningsområde er backup centralen Københavns Brandvæsen. Nedenstående figur illustrerer processen ved et alarmopkald fra et ABA-anlæg (for VB er alarmcentral og backup central den samme). Alarmopkald fra ABA-anlæg Alarmnet Alarmcentralen modtager alarmen Opkoblet vagtcentral modtager alarmen Backup central Alarm modtages Indsatsleder Alarm modtages Slukningsstyrken Fig. 7.2 alarmopkald via ABA-anlæg Vestegnens Brandvæsen Side 25 af 39

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Falcks bemærkninger til de økonomiske beregninger for en evt. kommunal hjemtagning af brandslukningsopgaven

Falcks bemærkninger til de økonomiske beregninger for en evt. kommunal hjemtagning af brandslukningsopgaven Falcks bemærkninger til de økonomiske beregninger for en evt. kommunal hjemtagning af brandslukningsopgaven 1. Resume. Falck vil hermed som bidrag til debatten om Faxe Kommunes beredskabs fremtid kommentere

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Deltagere:, Kim Hagsten Sørensen, Hanne Grangaard, Tage Zacho Rasmussen, Ulla Roos, Sydøstjyllands politi Fraværende: Kim

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. J.nr.: 2011-024886

Klagenævnet for Udbud J. J.nr.: 2011-024886 Klagenævnet for Udbud J. J.nr.: 2011-024886 (Michael Kistrup, Helle Bøjen Larsen og Trine Heidemann Garde) 10. januar 2013 K E N D E L S E Vas-dk (selv) mod Ikast-Brande Kommune (selv) Indklagede, Ikast-Brande

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Bilag 7. Aftale om vagtcentralordningen. mellem. Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen

Bilag 7. Aftale om vagtcentralordningen. mellem. Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen Bilag 7 Aftale om vagtcentralordningen mellem Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen Denne aftale er gældende for perioden: 1. januar 2016 31. december 2017

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017 Østsjællands Beredskab 11. december 2017 Beredskabsstyrelsen KOB Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2016/050389 Sagsbehandler: JP I dette dokument fremlægger Østsjællands

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland.

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Byrådet vedtog med budgettet for 2015, at det skal undersøges, hvorledes der indenfor det gældende budget kan

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Laksetorvet - lokale D.3.39 - Randers Sekretariat: Sekretariatet Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Referat torsdag den 8. december 2011 Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. Kvartalsrapport 2 og 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag 4: Aftaler Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1. Aftaler om vederlagsfri assistance 1.1 Sorø Kommune 1.2 Kalundborg Kommune 1.3 Odsherred Kommune 1.4 Ringsted Kommune 1.5 Lejre Kommune

Læs mere

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET,

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere