Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd"

Transkript

1 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 03 - Marts årgang Udløbet førerkort kan koste dyrt side 6 Nye chauffører skal have en mentor Det halter med servicen, fordi nye chauffører mangler opdragelse, mener vognmand, der vil have en mentor-ordning. Taxinævnet i Region Hovedstaden er positive, men bange for administrativ byrde. Side 8 På skolebænken i service Service skal være Taxa Selandias signatur. Derfor er medarbejderne sendt på kursus for at finde ud af, hvad der er god kundeservice og hvordan, den kan løfte selskabet og trække flere kunder til Side 12 Volvos vilde arbejdshest V70 er både kontant og komfortabel og så er det en langtidsholdbar arbejdsplads, hvor man sidder godt hele dagen, mener erfaren vognmand, der har testet nyeste tilbud til den danske taxibranche fra Volvo. Side 10

2 Nu bliver Taxi Forsikring endnu mere fordelagtig for langt de fleste medlemmer Med Taxi Forsikring kan du spare op til 20% på dine forsikringer Billigere præmier i Taxi Forsikring Dansk Taxi Råd samarbejder med Aon om at skabe attraktive forsikringsløsninger til medlemmerne. Den fordelagtige medlemsforsikring er nu udvidet, således at afsavns- og friskadeforsikringen pr. 1. januar 2014 er en fast del af din forsikringspakke. Samtidig fortsætter vores lave arbejdsskadeforsikring som hidtil, idet den kun indeksreguleres. Det betyder billigere præmier for langt de fleste medlemmer. Fordelene ved Taxi Forsikring er derfor indlysende: Du sparer penge på dine forsikringer og samtidig arbejder vi konstant på at udvikle produktet, så vi kan tilbyde dig endnu flere fordele. Vi gør det let for dig at skifte... Det er let at skifte til Taxi Forsikring. Aon sørger nemlig for, at de eksisterende forsikringer opsiges rettidigt og at skiftet sker problemfrit for dig. Lettere kan det ikke gøres. Kontakt os på en af følgende måder Ring til Taxi Forsikring hos Aon på tlf Send en mail til Relevante forsikringer Taxi Forsikring er en enkel måde at samle de forsikringer, som er relevante for en vognmand, i en skræddersyet pakke med fordelagtige r vilkår til en god pris. Pakken indeholder: Bilforsikring - inkl. afsavn og friskade Erhvervsansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring En god relation betaler sig Som medlem af Dansk Taxi Råd kan du og dine ansatte nu også - via Aons MINFORSIKRING - opnå unikke fordele med op til 20% rabat på privatforsikringer. Læs mere og se alle fordelene på Aon Denmark Insurance Services A/S Strandgade 4 C 1401 København K Tlf.:

3 LEDER Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd Succes via samarbejde D ansk Taxi Råds kommunale taxiguide er en succes. Guiden har sparket flere døre ind i danske kommuner og har afstedkommet flere dialogmøder og et forbedret samarbejde mellem kommuner og taxierhverv. Vi har været så forskellige steder som Frederikshavn og Ærø, men også i store kommuner som blandt andet Århus, har taxiguiden været på mødebordet som et arbejdsredskab, der kan være med til at sikre taxibetjeningen i kommunerne. I Dansk Taxi Råd tror vi på succes via samarbejde. Vi ved gennem vores daglige arbejde, at vi kommer længst med konstruktiv dialog og med taxiguiden i hånden har vi opdaget, at kommunerne tørster efter den specialiserede viden, som kun vi som brancheorganisation og erhverv kan give dem. Vores viden om hvor meget, taxierne faktisk kan bidrage med til at løfte kommunernes befordringsopgaver på en rationel måde og hvilken forskel små justeringer i blandt andet udbudsform og kommunalt tankesæt kan gøre, betyder forskellen med afvikling og udvikling i taxierhvervet. Kommunerne står overfor en stor udfordring. De er delt i dilemmaet mellem ønsket om en billig og effektiv udførelse af de kommunale kørselsopgaver overfor ønsket om at sikre mulighed for privat taxikørsel. Her er løsningen ikke enten eller, men både og og det kræver dialog og forståelse fra begge sider. Den forståelse mødte jeg, da jeg i starten af denne måned var til første møde i en arbejdsgruppe nedsat af Fynbus netop med ønsket om at imødegå ovenstående dilemma med fælles løsninger og bruge hinandens viden og indsigt til at løfte udfordringen i fællesskab. Det gør mig glad, at taxierhvervet og Dansk Taxi Råd er en værdsat samarbejdspartner i alle led både i kommunerne og i trafikselskaberne og i det politiske liv. For vi tror på, at samarbejde fører til succes. Trine Wollenberg Direktør Dansk Taxi Råd TAXI ISSN: Dansk Taxi Råd Ansvarshavende redaktør Trine Wollenberg, Tlf.: Redaktion Christina Hammer - journalist, DJ Tlf.: Mail: Annoncer Horisont Gruppen a/s Tlf.: Fax: Lay-out og produktion Horisont Gruppen a/s Center Boulevard København S Tlf.: Fax: Trykoplag Abonnement Pris kr. 200 årlig (11 udgivelser) Adresseændring o.lign. ring venligst tlf Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Medlem af: Valhøjs Allé Rødovre Tlf.: , Fax: Mail: Mandag-fredag kl.9-15 Formand John Lindbom Direktør Trine Wollenberg, mobil: Side 3

4 Kort Nyt Trafikstyrelsen tøver med at tage tilladelserne LA vil have taxier i busbanerne Liberal Alliance på Frederiksberg har stillet forslag om, at taxier fremover får lov til at køre i busbanerne på Frederiksberg. Vi opfatter taxier som en naturlig del af det kollektive trafiksystem, og samtidig er velfungerende taxier vigtige for turismen i hovedstaden. Derfor er det oplagt at give taxier grønt lys til at komme hurtigere og billigere frem ved at kunne benytte de busbaner, som vi på det seneste har fået på Frederiksberg, siger Nils-Ole Heggland, Liberal Alliance, mangeårig Frederiksberg-repræsentant i Taxinævnet for Region Hovedstaden og medlem af kommunalbestyrelsen fra Taxibranchen og taxinævnet har flere gange tidligere forsøgt at give taxier adgang til busbaner, ikke mindst i København, hvor der har været gennemført flere forsøg. Både i Københavns Kommune og i det tidligere Københavns Amt har venstrefløjen dog vendt tommelfingrene nedad, men Liberal Alliance tror, at det lykkes at skaffe flertal på det borgerligt styrede Frederiksberg. Vi forventer, at i hvert fald de øvrige borgerlige partier støtter vores forslag. Tidligere har det ikke været relevant på Frederiksberg, da vi har stort set ikke har haft busbaner, men det har vi efterhånden fået på flere af vores store trafikveje, siger Nils-Ole Heggland, der sidder i taxinævnet frem til april. Forslaget om taxier i busbaner blev fremsat i byrådet i slutningen af februar af Liberal Alliances repræsentant siden nytår, rådmand og udvalgsformand Laura Lindahl. Forslaget blev sendt videre til behandling i By- og Miljøudvalget og skal til sidst tilbage i byrådssalen på Frederiksberg Rådhus. Ifølge Transportministeriet kører der 1089 tilladelser til offentlig servicetrafik rundt i Danmark. Det er Trafikstyrelsen, der har tilsynsmyndigheden med tilladelserne og selv om antallet er vokset hen over årene, så erkender vicedirektør Keld Ludvigsen, at man indtil videre ikke har tilbagekaldt tilladelser til offentlig servicetrafik på grund af manglende overholdelse af overenskomster. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på en klagesag kan ikke oplyses. Når en virksomhed skal have tilladelse til offentlig servicetrafik fra Trafikstyrelsen, kontrollerer vi bl.a. at den også overholder lovgivningens krav til chaufførers løn- og ansættelsesvilkår. Senere kontroller på dette område forudsætter, at Trafikstyrelsen bliver gjort opmærksom på forhold, som konkret berettiger, at styrelsen iværksætter tilsyn. En undersøgelse af løn- ansættelsesvilkårene i en virksomhed er meget tidskrævende, og bliver desværre ofte forsinket af, at det viser sig at være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger. En sådan undersøgelse omfatter indsendelse af ansættelseskontrakter og lønsedler fra en given periode, som skal vurderes af arbejdsmarkedets parter. Denne vurdering danner herefter grundlag for Trafikstyrelsens afgørelse, siger Keld Ludvigsen. På foranledning af Fynbus, Midttrafik og Sydtrafik, har Trafikstyrelsen i november og december sidste år iværksat undersøgelser af løn- ansættelsesvilkårene i 25 virksomheder, der udfører kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik for de tre trafikselskaber. Undersøgelserne er endnu ikke afsluttet. Også tilladelser til taxikørsel har været undersøgt i november og december sidste år. Her er det kommunerne, der er tilsynsmyndighed. Kommunerne afgav svar på godt 14 dage. Alle tilladelserne levede op til lovens krav og undersøgelserne er nu afsluttet. Taxiførere truet af robotter Det lyder både langhåret og lidt Lego-agtigt, men ifølge ny international forskning, så er 37 procent af de danske jobs truet og kan indenfor en overskuelig fremtid være erstattet af robotter. Den teknologiske udvikling går så hurtigt, at det ikke bare er science fiction, når man taler om blandt andet førerløse biler. I Finland, der på mange områder er sammenligneligt med Danmark, peger forskning på, at det specielt er jobs indenfor transport og logistik samt manuelt arbejde indenfor service og produktion, der er truet af teknologisk overtagelse. I Dansk Taxi Råd ser formand John Lindbom dog på forskningen med ro. Der er ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling går stærkt og vi har da også i årevis haft en førerløs metro. På en fastlagt rute fungerer det, men taxikørsel er jo meget spontant og ofte har kunderne særlige behov. Det kan være bagage eller de kan være bevægelseshæmmede i et eller andet omfang, der gør dem afhængige af en hjælpende hånd og der kan man ikke undvære chaufføren, siger John Lindbom. Side 4 TAXI nr. 03 marts 2014

5 Kort Nyt Redningsplan for taxierne i Ringsted Antallet af taxier i Ringsted Kommune er nu så lavt og de tilbageværende ti biler er truet af lukning i en grad, så kommunen nu aktivt går ind med en redningsplan, der skal sikre, at der også er taxier i Ringsted efter sommeren Så slemt står det nemlig til efter, at Ringsted Taxa har mistet næsten al kommunal kørsel, der ellers har lagt et fundament for at sikre en døgnservice på taxiområdet. Jeg har meget svært ved at se noget, der hedder Ringsted Taxa efter første halvdel af 2014, hvis ikke der sker noget. Det vil være meget uheldigt hvis en by med indbyggere ikke længere har en taxiservice. Vi er jo på et eller andet plan en del af den kollektive trafik, siger Hans Hansen, formand for Ringsted Taxa, der de seneste år har kæmpet for taxiernes overlevelse. Nu har kommunen taget fat om sagen og besluttet at udarbejde en egentlig taxistrategi, der skal sikre, at borgerne i Ringsted fortsat kan få en taxi. Ringsted Kommune skal kortlægge de forhold, der er omkring taxikørsel og se på udbudsfacon og nye muligheder, som kan understøtte tilstedeværelsen af taxier i kommunen. Vi er rigtig glade for at kommunen vil formulere en taxistrategi. Det giver os en mulighed for overlevelse. Jeg kan være bange for, at det kommer for sent, men nu må vi se, siger Hans Hansen, formand for Ringsted Taxa. Del din historie på blog Det begyndte som en drengedrøm om at køre i en fed bil, men blev virkelighed, da taxichauffør Jesper Grundwald sagde sit gode, men kedelige, job op i DR og sprang ind i en taxi og overtog rattet. Nu er han fast dagmand og taxamand og det sidste er nok så vigtigt for på bloggen taxamand.dk deler Jesper Grunwald sine oplevelser og skriver taxiessays fra dagene bag rattet. Bloggen rummer også mulighed for at andre chauffører kan dele deres oplevelser og det opfordrer Jesper Grunwald dem til at gøre. Alle har historier at fortælle, hvis de tør og vil og det har taxamand.dk sat plads af til, skriver Jesper Grunwald på sin blog. Telefon Fjernundervisning: Gods Bus Taxi Telefon ugers 0500 kursus: Gods Bus 2 ugers kursus: Taxi Vognmandskurser når de er bedst! NYHED: Nu med kontor & undervisningslokaler i Slagelse! Vognmandskurser når de er bedst! NYHED: Nu med kontor & undervisningslokaler i Slagelse! Sjælland /9 Taxi (4 dage) TAXI TAXI bus (6 dage) BUS BUS Vejle /9 + 1/10 gods GODS (6 dage) GODS Nordjylland /10 Nordjylland / / /12 Århus /6 25/ / /10 Vejle 26/ /7 Pris: kr. Sjælland / / / /12 Pris: kr. Vejle / / /11 Sjælland / / /12 Pris: kr. Telefon Alle kurser kan tages som fjernundervisning ==> Start i morgen, altid plads! Alle kurser kan tages som fjernundervisning ==> Start i morgen, altid plads! Hos Vognmandsspecialisterne garanterer vi kvalitet og brancherelateret undervisning! Hos Vognmandsspecialisterne garanterer vi kvalitet og brancherelateret undervisning! Side 5

6 retsag Udløbet førerkort kan koste vognmand kroner Kan en vognmand dømmes efter færdselsloven, når en chauffør kører uden gyldigt førerkort det skal Østre Landsret afgøre i principiel sag En sag fra Retten i Odense ender nu i Østre Landsret efter, anklagemyndigheden har søgt Procesbevillingsnævnet om at føre sagen videre til næste instans, da de finder den principiel, idet den kan få betydning for fremtidige sager. Sagen drejer sig om en vognmand, der er tiltalt for at have overladt sin taxi til en chauffør, der hverken havde gyldigt førerkort eller erhvervskørekort. Chaufføren kørte vagter i en periode fra den 17. december 2012 til den 4. februar Vognmanden blev frikendt i Retten i Odense, hvor anklagemyndigheden ville have ham idømt en bøde på kroner, fordi det som udgangspunkt er forbundet med en bøde på kroner at overlade et køretøj til en, der ikke kan føre det og det altså i denne sag er sket 17. gange. Mens vognmanden blev frikendt, fik chaufføren en bøde på kroner fon sin kørsel i taxien. Anklagemyndigheden havde rejst tiltale mod vognmanden for overtrædelse af færdselslovens 65, stk. 2, ved på de pågældende tidspunkter at have overladt taxien til chaufføren med henblik på erhvervsmæssig kørsel, selvom han ikke lovligt kunne fortage kørslen. Retten i Odense frikendte vognmanden med den begrundelse, at det ikke var godtgjort, at han havde overladt føringen af sin taxi til en person, der ikke lovligt kunne føre den. Altså havde chaufføren et helt normalt kørekort og Retten i Odense skønnede således, at en bil er en bil og færdselslovens regler kun omhandler kørekort og ikke førerkort. Her har retten tolket indskrænkende og mener altså ikke, at færdselslovens regler kan favne så bredt. Anklagemyndigheden mente imidlertid, at sagen var helt principiel og bad Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at føre sagen videre ved næste instans. Nævnet har givet tilsagn og sagen skal nu for Østre Landsret. Tiltalt efter færdselsloven Anklagemyndighedens opfattelse er, at erhvervsmæssig kørsel uden den fornødne tilladelse udgør sådan en kørsel, som er omfattet af færdselslovens 65, stk. 2, uanset at chaufføren i øvrigt har været i besiddelse af en gyldigt kørekort og således kunne have ført køretøj som det omhandlede, hvis det var sket i privat regi. Til forskel fra Retten i Odense tolker anklagemyndigheden færdselsloven mere omfattende og mener altså, at færdselslovens regler også favner taxilovens bestemmer om førerkort, som Side 6 TAXI nr. 03 marts 2014

7 retsag Som erhverv har vi brug for en afklaring omkring vognmændenes ansvar i forhold til færdselslovens regler. Favner de så bredt, at taxierne ryger ind under eller gør de ikke. Og så er der hele spørgsmålet om bødens niveau, hvor man bare ganger op. Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd. der også kunne være rejst tiltale efter. Men her har anklagemyndigheden altså valgt at køre sagen efter færdselslovens bestemmelser og derfor er den helt principiel. Manglende viden Der er nemlig ingen tvivl om vognmandens ansvar, når det kommer til at sikre sig, at deres ansatte har lovlig hjemmel til at føre taxien. Det vil sige, at erhvervskørekortet er gyldigt og at førerkortet er gyldigt. Imidlertid står det ikke anført nogen steder i loven, hvor tit du skal sikre dig, at dine ansatte har orden i deres køre- og førerkort. Det skal du bare. I sidste ende er det dit ansvar også selv om du overlader kontrollen til bestillingskontoret, som i denne sag, hvor Odense Taxa normalt noterer relevante udløbsdatoer og giver melding om dem direkte til førerne, så de bliver husket på at få deres kort fornyet. Imidlertid ser der ud til også her at være sket en fejl, da Odense Taxas bestillingskontor ikke kan huske, at have givet chauffør eller vognmand i denne sag besked om, at førerkort og erhvervskørekort skulle fornyes. Det er anklagemyndighedens opfattelse, at når en vognmand vælger at indrette sin virksomhed på en sådan måde, at han ikke selv har viden om, hvorvidt de personer, han overlader sine taxier til, lovligt kan føre disse, så kan det tilregnes ham som uagtsomt, hvis den manglende viden fører til, at han overtræder færdselslovens 65, stk. 2. Det spørgsmål anser anklagemyndigheden for principielt, da det vil få betydning for uagtsomhedsbedømmelsen i forhold til andre taxivognmænd, der er i samme situation. I Dansk Taxi Råd opfordrer juristerne til, at vognmænd ved ansættelsen noterer datoen for førerkortets udløb samt at de tjekker deres ansattes førerkort og erhvervskørekort hver 3. måned og desuden indfører en procedure for kontrollen, så der ikke sker forglemmelser. Her anser man også sagen fra Odense for ganske principiel. Som erhverv har vi brug for en afklaring omkring vognmændenes ansvar i forhold til færdselslovens regler. Favner de så bredt, at taxierne ryger ind under eller gør de ikke. Og så er der hele spørgsmålet om bødens niveau, hvor man bare ganger op, siger Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd. Sagen er endnu ikke berammet af Østre Landsret. Tekst: Christina Hammer Side 7

8 bedre uddannelse Nye chauffører skal have erfaren mentor Det halter med servicen, fordi nye chauffører mangler opdragelse, mener vognmand, der vil have en mentor-ordning Når nyuddannede taxichauffører sætter sig i bilen på første vagt er de langt fra klædt ordentligt på. De har gennemgået et førerkursus, men ifølge vognmand Michael Dreisig, Taxa 4x35, så er kundehåndtering ikke en tilstrækkelig del af undervisningen. Der er mange ting at forholde sig til. Vi sidder i et meget lille rum og kunden er fysisk tæt på. Det kan godt give en utryghed, når man samtidig skal håndtere teknikken og er ny i faget. Der vil gode råd fra en mere erfaren taxifører kunne bidrage til, at chaufføren lærer at tackle kunderne på en god måde. Samtidig er det jo også en mulighed for at give nye chauffører nogle gode vaner fra start af og på den måde sikre en bedre service. Der mangler en praktisk faglig opdragelse, forklarer Michael Dreisig. Stor ligegyldighed Han mener, at alt for mange vognmænd bare overlader nøglerne til deres chauffører og ikke følger ordentligt op på servicen i deres forretning, så længe indtjeningen fra chaufføren er fornuftig. Den ligegyldighed rammer hårdt og den rammer hele branchen. Vognmændene kan stadig tælle penge, men de er ikke klar over, at de kunne tælle mange flere penge, hvis de var mere på i forhold til deres medarbejdere. Det er den dyreste ressource for vognmanden, men mange ser det som et nødvendigt onde, de betaler løn til en gang om ugen eller hver fjortens dag, siger Michael Dreisig. I april åbner han sin portal taxijob. dk, som er en udvekslingstjeneste mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Og det er i den forbindelse, at Michael Dreisig gerne vil kunne tilbyde en mentor-ordning, hvor han i første omgang vil tilbyde vognmænd, der ansætter nye chauffører gennem taxijob.dk, at han kan køre med dem på første vagt i nogle timer for at give gode råd om kundehåndtering, service og besvare de spørgsmål, der altid melder sig, når man først kommer i gang med selve jobbet og ikke længere bare sidder i et undervisningslokale. Nævnet siger nej Ifølge reglementet for taxikørsel i Region Hovedstaden må der ikke befinde sig andre end føreren i taxien og derfor har Michael Dreisig bedt Taxinævnet for Region Hovedstaden om tilladelse til at gennemføre sin mentor-ordning, men nævnet har indtil videre afvist idéen. Ikke fordi de synes, at kundeservice er ligegyldigt, men fordi de frygter for meget administration og snyd. Jeg synes egentlig initiativet er udmærket og jeg er positivt indstillet, men jeg frygter en administrativ byrde, hvis nævnet skal godkende den slags kørsel med en mentor. Desuden kan det være en glidebane til snyd, hvor chauffører ligger og kører hinanden hjem eller rundt omkring, som de jo altså ikke må, siger Thomas Bak, V, næstformand i Taxinævnet for Region Hovedstaden. Thomas Bak vil dog ikke afvise et specifikt forsøg med mentor-ordningen. Jeg er åben overfor et forsøg, fordi vi skal sikre den fornødne uddannelse. Men jeg synes altså det er en form for symptombehandling, at vi skal lave særregler og specielle ordninger, fordi nogle taxichauffører aldrig skulle have haft job i branchen. Der er sådan en holdning i systemet, at kan man ikke blive andet, så kan man blive taxichauffør. Som om det er et mindre agtværdigt erhverv end andre erhverv. Det bryder jeg mig ikke om, fastslår Thomas Bak. Samme anskuelse har Michael Dreisig. Vi er skraldespanden på arbejdsmarkedet og derfor er der også brug for at løfte chaufførerne, siger Michael Dreisig, der dagligt møder den manglende omtanke for kunderne og den service, de med rette kan forvente af taxien, når han passer sin egen vognmandsforretning. Når du sidder i en taxi er der en regel om, at du ikke må ryge. Også selv om du har rullet vinduet ned. De kan måske ikke selv lugte det, men kunden kan sagtens lugte, at der er røget i bilen. Jeg forstår da godt, hvis publikum er trætte af det og får naboen til at køre næste gang. Hvis ikke vi forstår vigtigheden af kundeservice, så sparker vi os selv bagi og så har vi et stort problem. Og rygning er det mindste af dem, siger Michael Dreisig. Aflever førerkortet I nævnet er Thomas Bak enig i, at kundeservicen kunne være bedre og det er hans stadige fokus. Jeg bliver utrolig vred over at høre hi- Side 8 TAXI nr. 03 marts 2014

9 bedre uddannelse Chaufføren bliver i bilen og kunderne må selv håndtere bagagen et af bare mange eksempler på dårlig service, der desværre finder sted. Der mangler opdragelse og generel forståelse for kunden, mener Michael Dreisig, der vil have en mentor-ordning for nyuddannede taxiførere, så de lærer de gode vaner fra begyndelsen. storier om chauffører, der ikke vil køre kunderne en kort tur. De kan køre ind i nævnet og aflevere deres førerkort, for så kan de blive helt fri for at køre. Det seneste jeg har læst på Facebook er to afrikanske kvinder i lufthavnen i Kastrup, der bliver afvist to gange af de første to biler, fordi de ikke vil køre med negre. Hvad fanden er det for en holdning? Den tredje bil tager dem med og turen løb op i 2500 kroner. Han har taget et billede af taxameteret og smidt det på Facebook, fordi han også var chokeret over sine kolleger. Så jeg er slet ikke uenig i, at der godt kunne finde en opdragelse sted, siger Thomas Bak. Michael Dreisig tror stadig på sin mentor-ordning og vil gerne have mulighed for at tilbyde den service gennem taxijob.dk. Jeg vil stadig skubbe til ideen og fremlægge et konkret forsøg. Jeg tror stadig på det. Det er ingen overvældende udgift for vognmanden og det kan forhindre problemer for både ham selv, fordi han får en bedre medarbejder og samtidig give den generelle service et løft til gavn for alle ikke mindste kunderne, siger Michael Dreisig, der gerne ville have mentor-muligheden med sine egne chauffører. Nævnet napper førerkortet Jeg kan bedst lide at ansætte helt nyuddannede chauffører, fordi jeg kan præge dem. Jeg plejer at sige til dem, at sådan som de har lært at behandle andre mennesker, det er sikkert den rigtige måde og det skal de holde fast i også selv om de ser kolleger gøre noget andet. De må ikke lade sig smitte af den dårlige kultur, siger Michael Dreisig. Og netop den dårlige kultur kommer til udtryk i det antal af frakendelsessager som nævnet behandler. Thomas Bak skønner, at der er omkring 20 sager på hvert nævnsmøde, der omhandler frakendelsessager, hvor taxiførere får frakendt retten til at køre taxi eller får et nej til førerkort. Det er samtidig et udtryk for, at nævnet tager sin tilsynsmyndighed alvorligt, mener næstformanden. Det er efter min mening en katastrofe, at vi på hvert eneste møde, har 20 sager på tosser, der ikke kan gebærde sig ordentligt og derfor må ud af branchen eller slet ikke kan komme ind i branchen. Men vi tager ansvaret alvorligt og er ikke bange for at tage førerkortet. Jeg vil gøre alt for at højne servicen i branchen og derfor opfordrer jeg også til, at vi får undersøgt, om der er basis for et forsøg med den mentor-ordning, siger Thomas Bak. Tekst: Christina Hammer Side 9

10 motor Volvos vilde arbejdshest V70 er både kontant og komfortabel og så er det en langtidsholdbar arbejdsplads "D et er en rar bil. Jeg har en følelse af, at det er en sikker bil og så sidder jeg skidegodt. Og det gør jeg også om fem år. Hvis jeg skulle købe en bil, som jeg selv skulle køre i, så ville jeg købe den her. Min erfaring er, at en Volvo ikke bliver gammel før tid. Den holder bare, konkluderer vognmand Palle Christensen, der har to taxitilladelser, som lige nu drives af en chaufførbetjent Mercedes B-klasse og en Passat, som han selv kører i. TAXI har inviteret den erfarne vognmand til en testkørsel af Volvos nye taximodel V70 med en firecylindret motor med en effekt på 181 hk. Energiklassen er et smukt A og modellen er opgivet til 22,2 km/l og en pris i udgaven businessline på kr. Palle Christensen har tidligere haft Volvo til taxikørsel og har både kørt en S80 og en V70 er, som han skiftede ud i januar i år. For ham handler det om en driftsikker bil, han kan holde ud at sidde i hele dagen og her skiller Volvo sig ud. Jeg har købt Volvo før, fordi jeg ville have en Volvo arbejdsplads. Det er den suverænt bedste arbejdsplads du kan få efter min mening. De har bare det bedste sæde. Jeg købte en S80 i 2002, den har nu kørt kilometer og jeg har den som privatbil nu. Du kan ikke mærke alle de kilometer i sædet. Mercedes bliver en hængekøje, fordi fjedrene giver sig i bunden og der må du regne med at skifte bunden, men hos Volvo holder det bare, forklarer Palle Christensen. Volvo har arbejdet sammen med ergoterapeuter i over 30 år for at konstruere det helt perfekte sæde, der giver optimal støtte og blandt andet er en plade svejset direkte på sæderammen med til at sikre et stabilt og holdbart sæde. Aktiv og sportslig De ny modeller fra Volvo kommer med mindre motorer med større ydeevne For vognmand Palle Christensen har Volvo verdens suverænt bedste arbejdspladser bag rattet og den ny V70 er ingen undtagelse. og den store bil reagerer da også knivskarpt og kontant ved mindste berøring på speederen ligesom det 8-trins automatgear driver bilen behageligt fremad. Den er betydeligt hårdere i affjedringen end de gamle modeller. Den er mere aktiv og sportslig at køre. Volvo er anderledes kontant på speederen og det var også derfor, jeg valgte en Passat, fordi jeg også skulle have chauffører på bilen. Den chauffør, jeg har på B-klassen, han kørte Volvo V70 eren i en uge og da han afleverede nøglerne, var han helt hvid i hovedet. Den er vild, sagde han hvis du ikke passer på, er det først over krydset hver gang, forklarer Palle Christensen med et grin. Den store stationcar glider da også ubesværet gennem formiddagstrafikken i det nordsjællandske. Der er flueben ved komforten og ved køreegenskaberne. Legende let og behageligt, men Side 10 TAXI nr. 03 marts 2014

11 motor Der er godt udsyn til alle sider og kun den lidt hidsige bakalarm kan blive et problem, hvis der er en cykel bagpå. Mange opfatter Volvo som en kampvogn og bilens ry for stor sikkerhed kan hjælpe til et hurtigt salg til den pladskrævende børnefamilie, når bilen er frikørt. Masser af plads i bagagerummet og en god læssehøjde. det er vel også den basale forventning med biler i denne klasse. Der kommer også et fint flueben ved ind- og udstigningsforholdene. Det foregår ubesværet og designet som uvenlige sjæle kalder firkantet tilgodeser adgang til og fra bilen uden buler i hovedet, som kan være en konsekvens af et mere sportsligt design, hvor linjerne dykker bagtil. Sikkerhedsudstyr sælger På motorvejen fortsætter fornøjelsen med fartpiloten, der har afstandsbedømmelse. Det er skønt. Når du er på en trafikeret motorvej, kan du normalt ikke bruge fartpilot, men med afstandsbedømmelse sætter du den på 110 og så vågner du igen, når du er fremme, siger Palle Christensen, der også er glad for sikkerhedspakken, der er ekstraudstyr. Jeg kan godt lide sikkerhedsudstyret og er meget tilfreds med at have det i forhold til chauffører. Hvis de synes, det er generende med en advarsel i sidespejlene eller oppe i forruden, når de kører for tæt på, så har jeg ikke et problem med sikkerheden, men med chaufføren for så kører han ikke ordentligt, siger Palle Christensen, der ser sikkerhedsudstyret som en fordel ved gensalg. Det er interessant for brugtvognsværdien. Vi får ikke pengene hjem for det udstyr, vi sætter i bilerne, men salget kan gå hurtigere. I folks optik er Volvo en kampvogn, der er virkelig gods i den og bilen er stor og sikker. Det appellerer til store børnefamilier, der har brug for plads og sikkerhed og derfor tror jeg også, at den er til at komme af med igen på en fornuftig måde, mener Palle Christensen, der kun savner én ting i den ny Volvo V70. Jeg mangler et stort digitalt display, der viser min hastighed. Det er nemmere at aflæse et enkelt tal, når jeg kører end at følge en pil på speedometeret. Jeg er ikke bange for at passagerne kan aflæse hastigheden, så det savner jeg, men ellers er jeg glad, siger Palle Christensen. Tekst: Christina Hammer Side 11

12 service Tillidsmand Kamal Foulane og kollegerne i Taxa Selandia indkredser svar på hvad, der er god service og hvordan, man sikrer en god kundebetjening. Underviser Jesper Bokelmann har fokus på, at kundeservicen også kan få et løft ved, at vognmænd og chauffører ser hinanden mere som kolleger frem for som konkurrenter. På skolebænken i service Medarbejderne i Taxa Selandia er sendt på kursus for at finde ud af hvad der er god kundeservice og hvordan, den kan løfte selskabet og trække flere kunder til Klokken er otte en torsdag morgen i februar. Stolebenene i kursuslokalet, hvor Taxa Selandia får undervisning i service og konflikthåndtering, peger mod loftet og vidner om, at halvdelen af kursusdeltagerne betragter mødetiden som vejledende. Da samtalen adskillige timer senere falder på, at service også består i at møde med taxien til den aftalte tid, er en af de rettidige morgenfriske kursister, der mødte til tiden, hurtig. At komme rettidigt er også en service og det gælder altså også om morgnen, når man skal på kursus, siger Knud Olsen til spredt morskab for de øvrige deltagere, der nu tæller tyve mand. De skal hen over dagen sætte ord på, hvad god kundeservice er for en størrelse og deres definitioner skal være med til at danne Taxa Selandias værdigrundlag, som skal være selskabets rygrad og garantere en god og ensartet oplevelse hver gang, man benytter det sjællandske taxiselskab. I er ansigtet udadtil. Hvordan vil I gerne fremstå overfor kunderne? I skal opnå enighed om hvad service, ansvarlighed og kvalitet er. Finde et fælles fodslag, så kunden kan få en god oplevelse, hver gang de kører med jer. For så ringer de ingen. I skal selv komme med guldkornene for det er jeres hverdag, siger underviser Jesper Bokelmann, da alle stolene er trukket ned fra bordene og de sidste kursister, der tæller både chauffører og vognmænd, er på plads. Flokken inddeles i grupper og dagens arbejde begynder med tre spørgsmål: Hvad er service for dig? Hvem skal du servicere? Hvem skal servicere dig? Kollega frem for konkurrent En af de helt grundlæggende udfordringer for taxierhvervet er den hårfine balance mellem at være konkurrent og kollega. Alle i kursuslokalet kører under samme flag, men de er enige i, at de sjældent ser hinanden som kolleger. Vi ser hinanden som konkurrenter, men vi lever af de samme kunder og er på den måde kolleger, forklarer vognmand Brian Bringtoft. Ifølge Jesper Bokelmann kan en mere kollegaorienteret kultur, hvor man hjælper og støtter hinanden, nemlig være første skridt på vejen til en bedre kundeservice. Et fællesskab kan løfte ånd og arbejdsglæde og det handler om at finde konkurrenterne udenfor eget hus. Den er vognmand Knud Olsen helt med på. Vi har stor konkurrence og Taxa 4x48 blander sig meget i vores område. Behandler vi ikke kunderne ordentligt, så mister vi dem, siger Knud Olsen. Vi kender det jo fra os selv kommer vi ind i en forretning og oplever dårlig Side 12 TAXI nr. 03 marts 2014

13 service Selv om man er på kursus kan man godt have det sjovt og i bedste skoleelev-stil fylde tavlen med alternative skriverier. service, så kommer vi ikke tilbage, siger vognmand Brian Bringtoft. For taxichauffør Imran Murtza, der har kørt otte måneder, er tanken om et bedre kollegaskab, som første skridt på vejen til bedre kundeservice, en god nyhed. Vi kan godt være bedre til at hjælpe hinanden. Roskilde er nyt for mig og jeg skal lære kulturen at kende, det har jeg brug for kollegerne til at hjælpe mig med, siger Imran Murtza. Service er en pakke Hos tillidsmand Kamal Foulane er gruppen godt i gang med at besvare første spørgsmål hver er service for dig? Det er en samlet pakke. Det er al den gode behandling, du kan give kunden fra han kommer ind i din bil. Du byder ham velkommen, du kører pænt, du holder hastigheden og har en god dialog. Service er det hele, siger Kamal Foulane. I en anden gruppe er vognmænd og chauffører ved at indkredse et svar på spørgsmål nummer to hvem skal du servicere? Du skal servicere alle omkring dig, fordi du har bomærket på tøjet. Ikke altid at jeg selv gør det, men dybest set er det dét, du skal. Hvis nogen spørger om vej, så skal du svare, fordi du repræsenterer Taxa Selandia. Dem skal du egentlig også servicere ved at møde op i uniform kommer du uden og fremstår sjusket, så er det dårligt for firmaet, siger Brian Bringtoft I Kamal Foulanes gruppe fortsætter jagten på en definition af service. Service er også, at kunden kan holde ud at se på dig og du ser pæn og velsoigneret ud. Jeg gør det hver dag. Jeg gør mit bedste for at være pæn og glad og positiv, siger Kamal Foulane, mens tankerne noteres ned på papir klar til at blive fremlagt for kollegerne i det ny fællesskab. Skældt ud for at åben dør De mange tanker, der nu kommer fra gruppernes papir til tavlen i kursuslokalet afslører, at der er mange fælder at falde i som taxichauffør. Skal man altid spørge kunden om vej eller skal man bare køre? Og må man ønske kunden en fortsat god dag eller risikerer man at irritere kunden, fordi man ikke ved om kunden lige har været i et skænderi eller indtil videre ikke har haft en god dag, og hvordan kan det så være fortsat en god dag? Et lille ord til forskel er en knivsæg at arbejde på. Vi skal opfylde kundens forventning til bilen og imødekomme kunden ved at åbne døren og hjælpe med bagagen. Vi skal køre den rigtige vej selv om vi ikke har spurgt kunden, siger taxichauffør Peter Bjørnholt. Man skal altid spørge kunden. Altid, råber en vognmand fra en anden gruppe. Nej, hvorfor er du så taxichauffør? Det er dig, der kører, argumenterer en anden. Ja, men han betaler, argumenterer vognmanden. Generelt er der enighed om, at det er en del af jobbet at stige ud af bilen og åbne døren for kunden. Men også her skal man lige lure kunden. Jeg har prøvet at få skæld ud af en dame på 94 år, da jeg sprang ud og åbnede døren. Det kunne hun altså godt selv, fortæller vognmand Jan Israelsen. Taler i telefon Det er nu de færreste, der klager over, at chaufføren åbner døren eller forsømmer at stige ud. De fleste kundeklager går ifølge vognmand og bestyrelsesmedlem i Taxa Selandia, Jannik Poulsen, på, at chaufføren taler i telefon under kørslen. Det er ikke er så meget det, at han taler, men at det foregår på et sprog, som kunden ikke forstår. De føler sig meget fremmedgjort, når de sidder bagi bilen og hører på en chauffør, der taler i telefon på et fremmed sprog under hele turen, forklarer Jannik Poulsen. Også korte ture kan give anledning til splid, når kunden bliver kritiseret for ikke at køre længere. Vi lever af de korte ture. Det er lige meget, om en tur er kort eller lang. Det hele giver penge. Kan du ikke lide de korte ture, så find et andet job, siger Imran Murtza. I den efterhånden uendelig række af mennesker, der skal serviceres på en arbejdsdag nævnes også arbejdsgiveren. Vognmanden forventer, at bilen skal været tanket og i ordentlig stand, når førerne skifter indbyrdes. Der er enighed, om at den chauffør, der har behov for at køre ind og tanke med en kunde, der skal fra Roskilde til København han har ikke passet sit arbejde ordentligt. Det burde ikke være svært for to voksne mennesker at finde ud af at dele en bil og dens vedligehold. Men det er forbløffende svært. Måtterne ender med at ligne noget, du kan dyrke havre på og tit udvikler forholdet sig til noget, der ligger mellem en børnehave og en bitter skilsmisse, forklarer vognmand Jannik Poulsen. Og så er vi tilbage ved at se på hinanden som kollegaer og tage et fælles ansvar, siger underviser Jesper Bokelmann. Når alle interesserede har været på kursus er det tanken, at alle de mange definitioner og input skal formuleres til et fælles værdigrundlag, som Taxa Selandia skal servicere sine kunder på. Tekst: Christina Hammer Side 13

14 Service Jeg savner taglygten De talte konstant om taxi og jeg vidste bare, at den branche skulle jeg aldrig ind i... Brian Bringtoft, Taxa Selandia Brian Bringtoft har været i taxibranchen i 25 år selv om han svor, at han aldrig ville ind i branchen, men nu er han bidt af en gal taglygte. E nten bliver du bidt af det eller også løber du skrigende væk. Vognmand Brian Bringtoft kommer ud af en ægte vognmandsfamilie, hvor faderen var vognmænd og resten arbejdede på centralen. De talte konstant om taxi og jeg vidste bare, at den branche skulle jeg aldrig ind i. Jeg synes ikke der fandtes større idioter end dem i taxibranchen. Jeg er nok den største for nu har jeg været i branchen i 25 år, siger Brian Bringtoft. Taxichauffør Kamal Foulane kender følelsen. Han skulle bare lige have et job kortvarigt, men nu har han kørt taxi i ti år. Jeg bliver draget. Når jeg holder fri et par dage, så bliver jeg rastløs og glæder mig til at komme tilbage i vognen, siger Kamal Foulane. Du savner taglygten, spørger Brian Bringtoft. Ja, det gør jeg. Jeg spurgte nogle chauffører, om de havde det på samme måde, da jeg var på ferie i England. Det havde de. De var lige så bidt af taxibranchen, som jeg er. Nu har jeg været her i ti år og tiden går bare. På et tidspunkt fik jeg kørekort til bus og tænkte, nu kunne den her branche rende mig, men jeg kom tilbage. Jeg brænder bare så meget for det, siger Kamal Foulane. Jeg bliver også så ked af det, når folk taler grimt om taxien. Jeg vil køre alle kunder og ingen ture er bedre end andre. Min vision er, at Taxa Selandia bliver regionens taxiselskab og det kræver, at kollegerne og jeg opfører os ordentligt og kører alt, der er, siger Brian Bringtoft. Derfor er kursus i service også vigtigt. Vi skal altid være i realiteterne og arbejde med det. Jeg kan jo se af kundeklagerne, at vores service ikke er god nok. Derfor skal vi gøre det bedre. Jeg brænder for at bevare taxierhvervet. Vi skal ikke have flex og universaltilladelser. Vi skal have taxier, fastslår Kamal Foulane. Tekst: Christina Hammer GRRRØØØØØØØØØØØNNN GRRØØØNNNNN GRØØØNNN Er det muligt at køre grønt og samtidig køre større indtjening hjem? Ja! Frogne udvikler netop nu en løsning, der sætter din taxidrift på den grønne gren. Du sparer miljøet for CO 2 udslip og øger din effektivitet. Læs mere om projekt Grøn Taxi på Finn Frogne A/S, Tlf Side 14 TAXI nr. 03 marts 2014

15 Bestyrelsen i Dansk Taxi Råd Formand John Lindbom Tlf: Næstformand Benny Jensen Tlf: Region Hovedstaden Poul Erik Dahl Tlf: Region Sjælland Ole Palsberg Tlf: Region Syddanmark Peter Kjærgaard Tlf: Region Midtjylland Flemming Bak Tlf: Region Nordjylland Gert Mark Tlf: runde Fødselsdage i februar 50 år: 2. april, Jan Bengtsson, Dantaxi Skanderborg. 7. april, Palle Christensen, Taxa 4x april, Kai Helmsby Rasmussen, Aarhus Taxa. 16. april, Klaus Høiberg Nielsen, Odense Taxa. 20. april, Hussein Ali Hussein, Odense Taxa 60 år: 7. april, John Jensen, Dantaxi Nykøbing Mors. 10. april, Torben Riise Sørensen, Dantaxi Aalborg. 16. april, Henrik Melchiorsen, Frederikshavn Taxa. 20. april, Per Fleron Jensen, Greve-Solrød Taxi. 20. april, Kent Larsen, Esbjerg - Varde Taxa 65 år: 1. april, Kurt Anders Hansen, Næstved Taxa. 2. april, Lennart Rick Larsen, Aarhus Taxa. 10. april, Tommy Nielsen, Region Midtjylland 70 år: 8. april, Werner Davidsen, Dantaxi Aalborg. 9. april, Werner Larsen, Tidl. Frederikshavn Taxa. 11. april, Leif Jensen, Dantaxi Silkeborg Side 15

16 5718 Længe lever E-Klassen. Hele døgnet. Hver dag. År efter år. Den ny E-Klasse har et langt liv foran sig. God fornøjelse bag rattet. A Daimler Brand Mercedes-Benz Taxi-app. Alt det en chauffør har brug for at vide for at køre penge ind. Hent Mercedes-Benz Taxi-app til din smartphone her. Gratis. Bent Pedersen A/S: Esbjerg. Mercedes-Benz CPH A/S: Herlev, Hørsholm, Ishøj. P. Christensen A/S: Kolding, Odense, Rødekro. Ejner Hessel A/S: Herning, Næstved, Randers, Roskilde, Slagelse, Vejle, Viborg, Aalborg, Aarhus. Mercedes E-Klasse sedan. Fra kr. Mercedes E-klasse stationcar. Fra kr. Alle priser er inkl. 70 % registreringsafgift og moms, men ekskl. levering. Mercedes taxipakke og automatgear er indeholdt i prisen. Forbrug ved blandet kørsel: 23,8-17,5 km/l. CO2 emission: g/ km. Alle priser er vejledende. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Mercedes-Benz Taxi-app koster alm. datatrafik-takst. Udbydes af Mercedes-Benz Danmark A/S, Digevej 114, 2300 København S.

mod løndumping Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

mod løndumping Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2014-11. årgang Fynbus tvunget i aktion mod løndumping side 8 Taxiernes ny minister Socialdemokraten Magnus Heunicke skal som ny transportminister

Læs mere

Ny dom: Vognmand ikke ansvarlig for chaufførfejl. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny dom: Vognmand ikke ansvarlig for chaufførfejl. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2014-11. årgang Ny dom: Vognmand ikke ansvarlig for chaufførfejl side 6 Tip en 2013 er Har du styr på 2013 set fra førersædet af en taxi? Kan du huske

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 12 - December 2013-10. årgang Ny bog om livet som taxichauffør om natten side 6 Nej til ejerstraf Urimeligt at straffe vognmand, hvis hans chauffør har kørt for

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Fælles lov for bus og taxi skal løse EP-problem side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6

Fælles lov for bus og taxi skal løse EP-problem side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 06 - Juni 2010-7. årgang Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6 Politikerne har ikke brug for taxierhvervet, men vi har brug for dem hør Hans Engells bud

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

Flextur bliver misbrugt side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Flextur bliver misbrugt side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 6 - Juni 2015-12. årgang Flextur bliver misbrugt side 6 Frikørslen får en ny chance Politikere fra fem forskellige partier er klar til at give frikørselsordningen

Læs mere

Tryghedskort til taxien hitter Side. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Politi pløjede ind i taxi og løj om hastigheden side 8

Tryghedskort til taxien hitter Side. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Politi pløjede ind i taxi og løj om hastigheden side 8 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2012-9. årgang Politi pløjede ind i taxi og løj om hastigheden side 8 Peter Kjærgaard fejrer 25 års jubilæum med at sende Danmarks første el-taxi

Læs mere

Taxierne trynes i København side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Taxierne trynes i København side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 2 - Februar 2015-12. årgang Taxierne trynes i København side 6 Jeg er fri Hele Danmarks Taxamand fortæller om at falde fra førsteklasse og ind på forsædet af

Læs mere

Udbudsform hæmmer teletaxien. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Udbudsform hæmmer teletaxien. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 05 - Maj 2012-9. årgang Aarhus Taxa har vendt minus til plus og efter det totale kollaps er de igen på benene side 12 Er du forsikret mod ulykken? Det troede

Læs mere

11. august 1. september Kontakt os! 140307.indd 1 06-06-2014 10:18:50. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS

11. august 1. september Kontakt os! 140307.indd 1 06-06-2014 10:18:50. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS Juni 2014 19. årgang nr. 6 Ny taxilov åbner muligheder vi ikke har set før for taxivognmænd Nye krydstogtterminaler skabte trafikkaos VOGNMANDSKURSER MED GARANTI for afholdelse BLIV TAXI-VOGNMAND fordi

Læs mere

VOGNMANDSSPECIALISTERNE. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Kritik af Movia Flextrafik

VOGNMANDSSPECIALISTERNE. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Kritik af Movia Flextrafik nr. Oktober 2013 18. årgang LØSSALG kr. 10,- 10 Kritik af Movia Flextrafik Amager-Øbro Taxi 4x27 genererer 100.000 flere taxiture på Click A Taxi Wagner fejrer 60 års jubilæum Vognmandskurser til TAXI

Læs mere

VOGNMANDSSPECIALISTERNE

VOGNMANDSSPECIALISTERNE nr. September 2013 18. årgang LØSSALG kr. 10,- 9 TAXA 4X35 HAR FÅET STYR PÅ FORRETNINGEN TEMA: SKIFTEDAG I KØBENHAVN SKODA INTRODUCERER DEN NYE SUPERB TAXI GODS BUS Din sikkerhed for vognmandskurser med

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2010-7. årgang 12 travle måneder siden sidste generalforsamling - status over arbejdet i Dansk Taxi Råd side 4 Årets fokusområder hed miljø, brancheanalyse

Læs mere

nr. VOGNMANDSSPECIALISTERNE Taxa-mordet der aldrig blev fuldt opklaret Vognmandskurser til TAXI BUS GODS VOGNMANDSKURSER MED GARANTI for afholdelse

nr. VOGNMANDSSPECIALISTERNE Taxa-mordet der aldrig blev fuldt opklaret Vognmandskurser til TAXI BUS GODS VOGNMANDSKURSER MED GARANTI for afholdelse November 2014 19. årgang nr. 11 Nyt bestillingskontor på vej Taxi24 Nord Bo Weye Hansen 3F: - Nu skal der skabes ordnede forhold for taxichaufførerne Taxa-mordet der aldrig blev fuldt opklaret Silkeborg-vognmand:

Læs mere

VOGNMANDSSPECIALISTERNE

VOGNMANDSSPECIALISTERNE Marts 2013 18. årgang TAXA's bestyrelse fik lov til at gå selv Taxiforholdene skal ændres i Kastrup Lufthavn I kamp mod gigant: Måtte opgive klage overfor Klagenævnet for Udbud Snyd på 1. klasse i Holstebro?

Læs mere

VOGNMANDSSPECIALISTERNE

VOGNMANDSSPECIALISTERNE Februar 2013 18. årgang TAXA 4x35 Stort millionunderskud for andet år i træk og en smuldret egenkapital Sekretariatschef Frida Gísladóttir Har allerede sat sit fingeraftryk på flere nye tiltag Tostrenget

Læs mere

Donner i nyt domicil

Donner i nyt domicil August 2012 17. årgang Donner i nyt domicil Chauffører blev instrueret i at svindle med offentlige kørselsopgaver i TaxiNord Opel-taxier stoppet af Trafikstyrelsen Kontakten Advokater Henrik Karl Nielsen,

Læs mere

nr. glædelig jul og et godt nytår Taxi Danmark ønsker alle vore læsere en VOGNMANDSSPECIALISTERNE Vognmandskurser til TAXI BUS GODS

nr. glædelig jul og et godt nytår Taxi Danmark ønsker alle vore læsere en VOGNMANDSSPECIALISTERNE Vognmandskurser til TAXI BUS GODS December 2014 19. årgang nr. 12 Københavns Lufthavn kræver mindst 17 millioner kroner årligt af taxivognmændene Fik indregistreret to nye biler efter vognmanden var død Taxi Danmark ønsker alle vore læsere

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Snekaos på Bornholm. DTA-bestyrelse nægter regnskabskontrollanter adgang til bilag. Vognmand stævner DanTaxi. Kaos i Silkeborg Taxi

Snekaos på Bornholm. DTA-bestyrelse nægter regnskabskontrollanter adgang til bilag. Vognmand stævner DanTaxi. Kaos i Silkeborg Taxi axijanuar 2011 16. årgang Snekaos på Bornholm Foto: Jens-Erik Larsen Bevar de små og mellemstore centraler Automatik på centralen kan spare personalet i aften- og nattetimerne Sønderborg: Anmoder om fogedforbud

Læs mere

Taxa 4x35 på vej til Aarhus

Taxa 4x35 på vej til Aarhus AXISeptember 2011 16. årgang Taxa 4x35 på vej til Aarhus Svigter Sønderborg Kommune deres tilsynspligt? Mulighed for endnu et bestillingskontor i Guldborgsund Taxa 4x35 køber 30 El-biler Fotografi k: Tommy

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere