informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011"

Transkript

1 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011

2 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv stand tl vælg tl gavn fo sundhd mljø Vos nfomon opdt, nuanct gundg Og vos åd tl fobugn handlngsontd gvs n lt fostålg fom, md n vlbgundt skkhdsmagn Infomonscntt ovvjnd fnanst af offntlg mdl fa Kmkalhandlngsplan II, bvlgt va Mljømnstt Dn nuvænd bvllng gå fa udgangn af 2011 tl udgangn af 2013 Dnn åsbtnng fo 2011 udabjdt af sktasld nfomonscntt, cand comm Bt Asmussn D må gn cts fa åsbtnngn, så læng dt få md kldangvls 2 Infomonscnt fo mljø sundhd åsbtnng 2011

3 Indhold3 På fokant4 Læng ud tl fl5 Indhold Vanns magt sto, nå v handl7 Tma 2011: Psonlg plj8 V udvd uddyb9 Kmnfo skab sammnhæng abjdt10 Nulg ngdns fov fobugn12 Råd fakta hæng sammn14 Råd tl ny kommnd foæld16 Pjc and udgvls 17 Fobugn søg sva 18 Nyhdn komm ud20 Pssomtal Ogansonn Maj 2012 åsbtnng 2011 Infomonscnt fo mljø sundhd 3

4 Food På fokant 2011 va ndnu t økonomsk omtumlt å fo Infomonscnt fo Mljø & Sundhd Bvllngn fa folktngts kmkalhandlngsplan II sluttd md udgangn af åt handlngsplanns p skull tæff bslutnng om n vntul fotsættls af bvllngn mdt t valgå Dt vll d bla gø baggund af n valung af nfomonscntts abjd lvans, som blv gnnmføt slutnngn af 2010 ft aftal fobndls md dn sdst bvllng Evalungn konkludd ovodnt, nfomonscntt vag n vgtg funkton, som ngn andn anson dækk Samtdg blv dt vudt, Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n mgt ffktv anson, d lv mang god sult, st fohold tl d mdl v ha tl ådghd Som n sdgvnst pgd valungn, d flst dansk fobug gn vl køb va, d gavn sundhd mljø Og dt n gad d btyd, Infomonscnt fo Mljø & Sundhd abjd fo to tdjdl af bfolknngn, nå v lv nutal, opdt, nuanct, gundg ltfostålg nfomon om kmkal hvdagns podukt Fo gø n lang hsto kot, fk v mdt åt tlsagn om n bvllng tl vdfø abjdt to å, så v nu ha mdl tl udgangn af 2013 Dt v nulgvs glad fo så fod d to å vl gv os td tl abjd n m gnnmføt akton dn postv valung, som kl anbfald n stykls af nfomonscntts økonom At danskn bug os, fotæll d tal som kan ss dnn btnng alt om Dudov vs n stø stø mdmæssg ntss ksponng, d sto ftspøgsl dn vdn, som nfomonscntt fomdl Vo naboland ha så fåt øj dn unkk ndss, som t nfomonscnt som vos kan gø, v just blvt nvtt tl Svg, fo fotæll myndghdn d m om vos oll abjd Vos fonmmst opgav, væ fokant md dn nyst vdn om kmkal fohold tl mljø sundhd Og vdbng dnn vdn tl danskn t sp, d tl fostå n måd, d tl ovsku Fo kunn dt, lav v vo gn tst af podukt, som valungn øvgt så fmhæv postv vndng Samtdg hold v skapt øj md fosknng udvklng ndnfo omådt I 2011 gnnmføt v n gundg målguppundsøgls, fo sk os v lv dn nfomon, som folk ha bug fo, dn nå fm, dn gv mnng fo fobugn Evalungn fotæll, v så spll n vgtg oll fohold tl gngns ndss mod falg km Og v s fm tl, væ md tl bdag tl als målsætnngn om, bskytt mljøt danskn bd mod d poblmsk kmkal, som fnds ovalt vos hvdag Ek Lndgaad Fomand fo bstylsn 4 Infomonscnt fo mljø sundhd åsbtnng 2011

5 Læng ud tl fl Mass af ny vdn mn dn kk lt fomdl Af sktasld Bt Asmussn Dt hl tdn altd vos ldtåd, v skal læng ud md m tl fl Og dt skal nulgvs væ båd lvant, bugb ntssant, nå v fomdl, dt v vd om kmkal fobugpodukt om ds ndflydls mljø sundhd Mgt foskllg bhov fo nfomon Dt nfomonscntts mål, gø dt ltt fo all dansk, tæff valg dt daglg, som fmm mljø sundhd Mn valgt dn nklts - dt aldg nklt Nl vægt mljø høj nd sundhd, and vl gn gå udnom all podukt, som ha én ll andn poblmsk ffkt Og hl tdn dt vgtgt husk, v båd fotæll om ndholdsstoffs bvst kndt poblmstllng om bgundd mstank tl ffkt mljø sundhd Hvo fosgtg dn nklt vl væ op tl ntop dn nklt Dfo dt kk n hlt nkl opgav, som v ha Målguppn hl Danmaks bfolknng Mn dt mgt, mgt foskllgt hvad dn nklt dansk ha bug fo - lyst tl - hø om, nå dt komm tl kmkaln ds hvdag V vl knd målguppn bd hv gang Fo søg fo v kk åb skovn, mn nt faktsk tal md nn dud, gnnmføt v 2011 n gundg undsøgls af, hvad d btyd nt fo fobugn, nå d vælg podukt tl psonlg plj V skull nmlg gang md n ny pjc om ntop dtt omåd vll sk os, dn blv lvant Ntop målguppundsøgls som dnn, t vgtgt lmnt af vos kommunkonsstg V ha 2011 fl gang afpøvt, ll andn måd høt, målguppn fo vos abjd, fo kunn måltt dt bd sk os, dt v lv, gv mnng fo fobugn I 2012 abjd v vd md målguppundsøgls af foskllg kaakt V skal så hl tdn blv bd D foskllg målguppundsøgls høng hjælp os md hav d tt modtag fo øj, nå v lav vos mal, gnlt nfom udvkl vos abjd Mn dudov std v 2011 t fast ndslag dn løbnd mdabjduddannls, nmlg t ålgt kommunkonskusus I 2011 fokusd v dn skftlg kommunkon md t sdspo omkng psshåndtng Dt fk all mdabjd gtgt mgt ud af nfomonscntt blv samlt st stæk, fod v all gnnmgk kust sammn fod v kunn afpøv ny dé mtod dkt vos abjd V ha all n nuvdnskablg uddannls mang måd blastt af vos stø stø ndsgt d kmskfaglg lmnt af vos abjd Dfo dt nødvndgt, v søg fo hl tdn hold fobndlsn tl, hvad dt d gv mnng fo dn hlt almndlg fobug Danmak V skal hl tdn blv bd tl tal md ntop hnd/ham Hvo fosgtg dn nklt vl væ op tl ntop dn nklt Dfo dt kk n hlt nkl opgav, som v ha Læng ud tl fl åsbtnng 2011 Infomonscnt fo mljø sundhd 5

6 ERE Læng ud tl fl d nfomonn???????? Vos nfomonskanal Hjmmsdn: Hovdvj fo nfomon, bas fo al andn nfomon und stadg udvklng Nyhd: Fomdlng af nyhd om kmkal d kan optæd fobugpodukt V scann vud bla løbnd nyhdn / n ækk dansk ntnonal vdnskablg tdsskft ntmd Nyhdn cntal hjmmsdn kan nås fa stot st all undsd Råd Fakta: Bassvdn om fobugpodukt kmkal, som blv opdt md 2-3 ås mllmum ll ft bhov Tst: Pæsnton af sult af gn tst af ndhold podukt, som kan fnds hyldn dansk butkk Spøgsmål sva: V sva all skftlg spøgsmål, som sæ blv stllt va hjmmsdns fomula Bug af hjmmsdn kan så fnd sva vd søg tdlg stlld spøgsmål/ sva Dudov kan man ng tl os mllm 9 12 hv dag Fostå mækn: Sæsklt ndgang hjmmsdn, md pæsnton foklang langt d flst mæknngsodnng tl fobugpodukt, som handl om mljø sundhd Kmnfo: Kan fnds va hjmmsdn ll kmnfodk Bassvdn om stoff, stofgupp, ffkt funkton Og så om hvodan v vud stoffn, lovgvnngn andn fobugoplysnng s t l g, ll tv t V ud tl Dt n ø 010 fo c- Dss lmnt glæd v os tl udvkl afpøv fmov, fo styk ntaktonn md bugn af hjmmsdn Dn ny hjmmsd gø dt ltt fo all, fnd nutal, opdt, nuanct, gundg ltfostålg nfomon om km hvdagns podukt 6 lmnt, som hlt fantastsk, gø Nyhdsbv: Cka mnnsk abonn vos nyhdsbv, som blv sndt ud n tl to gang om ugn Nyhdsbvt ntag md hjmmsdn, sådan nyhdn lgg hjmmsdn ds fuld længd nyhdsbvt, va lnks, fø læsn nd hjmmsdn Fast-tack-nyhdsbv: Et sælgt m dtaljt nyhdsbv som målttt pssn H blv nyhdn sndt ud hv fo sg, lg så sn v kla md dn Pjc: V ha pt syv pjc fold lag, som v snd gs tl fobug I 2011 lavd v n ny vson af n ftspugt klassk: Kmsk stoff podukt tl gavd små bøn Fodag: V tag gn ud lav oplæg om spcfkk mn om vos abjd gnlt Pssn: Mdn cntal fo vos mål om nå læng ud tl fl md m Dfo ha v lavt n sælg ndgang dn ny hjmmsd fo jounalst dfo stå v altd tl ådghd fo all md, som gn vl væ md tl sætt fokus kmkal danskns hvdag Mn altd md nutalttn dt faglg fokus som knn Infomonscnt fo mljø sundhd åsbtnng 2011

7 Vanns magt sto, nå v handl Målguppundsøgls gv tnng nfomonscntts abjd Af sktasld Bt Asmussn Infomonscnt fo Mljø & Sundhd gnnmføt, løbt af august sptmb månd 2011, n undsøgls af, hvad danskn mn gø, nå d køb dodoant, cm, babskum and podukt tl dn psonlg plj Rsultt blv bugt som ttsno fo udvklng af ny mal nfomon, md sælgt fokus n kommnd ny pjc om kmkal podukt tl psonlg plj Undsøglsn va dlt to n kvaltv ntvwbast dl n kvanttv dl, bast t spøgskma Dn kvanttv dl blv udføt samabjd md FDB-analys V søgt ft sva hvad fobugn gå ft nå dt gæld podukttyp, mæk, mæknngsodnng ll and sgnal hvofo d gå ft d podukt, som d gø om mljø /ll sundhd n dl af ovvjlsn fo poduktvalg hvlk lmnt af mljø /ll sundhd, d fokus hvlk lmnt, d hsk uskkhd omkng hvo d mangl oplysnng, som kunn hjælp fobugn md vælg En hlt ovodnt btagtnng va, dm som v talt md gnlt stol, v ha n gulng Danmak som sk fobugn mod skadlg ll skabl - stoff Og folk ha n fostllng om, ngn nyhd god nyhd At dt d stå hyldn altså godkndt lls kk vll væ tl køb Dt blv så kl fo os, mang fobug dvt af vanns magt, nå d stå foan supmakdts vlpakkd hyld Og d skal mgt tl, fø v vælg t andt podukt, nd dt v plj D flst af os mgt tofast mod dt vlkndt Ikk md mækn Svann, Blomstn, Ecoct, Dn blå kans D fnds mang mæk podukt tl psonlg plj Mn mang af d adspugt fobug va kk sk, hvad d mang foskllg mæk btyd Nl syns lvt fo kot tl ld ft sætt sg nd ktn fo d nklt mæk And syns, dt svæt fnd ud af, hvad mækn hlt pæcst btyd, nå d sdd foskllg slags podukt Allgvl sg m nd hv andn, mæknngsodnng btyd nt fo vos valg af podukt Dt handl sæ om, d mang podukt vælg mllm, nå v stå foan supmakdts hyld Og nå dt så skal gå ldt stækt, ha v kk altd td, lyst ll ovskud tl fnd ud af, hvlk podukt d måsk bd nd dt, v plj køb Folk s mækn som n hjælp daglgdagn føl d kan vælg t podukt md t mæk, dvd væ dn sk sd mht poblmsk kmsk stoff Dt spa td, nå man kk slv bhøv sætt sg nd all d vntull poblm, d kan væ md ndholdt poduktn Mn fl nævnt så, én ngv hsto mdn om ét mæk, kan btyd ds tlto tl all mæk svækks V vl gn vd m Undsøglsn fotalt os, knap hv andn dansk gn vl bug t kv, få m vd om kmkal tandpasta, shampoo, cm lgnnd podukt tl ds psonlg plj Mn nfomonn skal væ pæcs, dt må kk tag fo lang td, få dn D flst mst ntsst vdn om konkt podukt om spcfkk poblmsk stoff Og så blv dt kl, d flst hlst vl hav nfomonn dkt købsstuonn dvs ud butkkn ll lt kunn fnd dn slv Intnttt Dt sdst bakk fnt op om vos stg om gø hjmmsdn m m bugvnlg stæk lvant ndhold Undsøglsn gav samtdg god næng tl t vt fmtdgt samabjd md dtalhandln omkng nfomonsndss Målguppundsøgls åsbtnng 2011 Infomonscnt fo mljø sundhd 7

8 Åts tma Tma 2011: Psonlg plj Af sktasld Bt Asmussn Hvt å fokus Infomonscnt fo Mljø & Sundhd t tma, som v gå sælgt gundgt tl væks md I 2011 va tm psonlg plj Dt btød, v 2011 sælg gad ttd opmæksomhdn mod mljø- sundhdsaspkt vd d kmsk stoff, d bugs psonlg plj Dtt bla fod vos daglg kontakt md fobug ha gjot dt kl, mang mgt opmæksomm, om kosmtk and podukt tl psonlg plj ndhold poblmsk km V vd gnlt mgt om dtt omådt, mn åts sto fokus fltt btød, hlt ny omåd blv blyst V undsøgt ny poduktgupp fo poblmsk km - v fomdld om, hvodan fobugn kan undgå d poblmsk stoff podukt tl psonlg plj Dt gjod v md mass af ny åd, fakta tst vos hjmmsd va t tæt samabjd md pssn Tm blv byggt op, så dt hnvnd sg tl fl målgupp Og så dn nklt kan dntfc sg mst mulgt md nfomonn maln V lavd n gafsk n tadtonl ndgang tl d nklt lmnt af tm hjmmsdn, d, som sædvanlgt wwwfobugkmdk, blv skvt t lt tlgænglgt sp md mulghd fo søg m m nfomon vdn D nklt mn blv valgt ud fa vos vdn om, hvad dt fobugns spøg om, samt dal md faglg kommunkonsmæssg samabjdspn Undvjs va dal md n faglg følggupp, bstånd af kspt fa båd hvvslv fosknng, md sælg vdn om ntop dtt mn Da 2011 va vd væ tl nd, bgyndt v saml al dn ny gaml vdn n ny pjc, som vl blv udgvt

9 V udvd uddyb Tst populæt nyhdsstof hos båd fobug jounalst v abjd løbnd gø vos tst ndnu bd Tst Af tstkoodno Rkk Bll Almndlg fobug, jounalst all and, som bug dn vdn, som v fomdl Infomonscnt fo Mljø & Sundhd, ftspøg d handlmulghd, som n tst af konkt podukt kan gv Dfo ha v altd tstt podukt, mn mådn v gø dt konstant udvklng V vl hl tdn gø vos tst bd m lvant fo fobug, mdn and vdfomdl af vdn I 2011 havd v sæ fokus lmnt af vos nfomon, fomdlng dal samt vos vudngsgundlag Infomon dal I åts løb udvdd v vos nfomon tl båd poducnt/mpotø fohandl Nå v udsnd nfomon tl poducntn/mpotøn om sultt af n tst, opfod v samtdg tl, d kan ndsnd vdnskablg da, hvs d ha ydlg vdn om ffktn af ds ndholdsstoff Fo gv poducnt mpotø bd td, ha v nu ndføt d, udov t bv md sultt, så blv nfomt nå v gå gang md tstn Dtt skull gv bd mulghd td fo poducnt mpotø tl fmskaff ny vdn V kan alld s n ffkt af dtt 2011, hvo v ha fåt tlsndt m mal, nd d fånd å H ha poducnt ndsndt n lang ækk vdnskablg da, som kan vs, om t stof vt ha n ffkt mljøt ll sundhdn Da kan d så bugs tl afkæft n vt mstank tl n ffkt Fl gang 2011 stoff, som tdlg ha væt mstænkt, blvt vudt dft kgost som upoblmsk baggund af dn ny vdn Fomdlng af sultn I 2010 fk v ny hjmmsd Sdn blv m tdssvand, mn åbnd så op fo n lang ækk mulghd fo bd kommunkon omkng vos abjd På tstomådt fk v n hl sælg tstsd, som skull gø dt m ovskulgt fo bugn s fostå vos tst Abjdt md gø sultn fa tstn lttlgænglg n løbnd pocs, v ha 2011 abjdt gø dt ovskulgt, fnd d mang oplysnng d koblt n tst Fo nå v skal offntlggø n tst, dt kk ba d god valg, d skal nfoms om Dt så vgtgt fo os fomdl baggundn fo tstn, som fks hvofo v ha udvalgt d podukt, d md tstn, hvodan v dal md poducnt, poducntns høngssva tl tstn mang and omåd, d kan hav ntss fo fobug jounalst, d gn vl gå ldt dybdn All omåd vgtg, mn d kan kk all sammn hav føst pladsn fosdn Så abjdt md dtt ndbæ, gø dt tydlgt, hvo læsn kan fnd d nklt nfomon Bd vudngsgundlag Nå v vud stoff, fks fobndls md tst, kgg v n lang ækk lst dabas V abjd løbnd md sk, dt d gtg std v ndhnt vdn ny nfomonskanal blv føjt tl I 2011 ha dt sæ væt d ny da, som kommt fobndls md REACH, d ha gvt ydlg styk tl vos vudng åsbtnng 2011 Infomonscnt fo mljø sundhd 9

10 Kmnfo Kmnfo skab sammnhæng abjdt Kmdabasn kmnfodk fung som væktøj fo os fobugn Af akadmsk mdabjd Ma Bkholm Kjæstad Nå v udfø n tst af fks bodylotons bsva spøgsmål fa fobug ll jounalst, ha v bug fo knd d kmsk stoff, som gmm sg hvdagns podukt Vos vdn gv v vd va kmnfodk Sådan bug v/du Kmnfo Nl kmsk stoff vk mnnsk mljø n uhldg måd På Kmnfo saml v dn vdn, v ha om stoffns poblmsk ffkt Så fobugn nmt kan få nfomon om d stoff, som v kan stød vos daglgdag V ha fl ndgang tl nfomon E man fo ksmpl ntsst t spcfkt stof, kan man slå dt op vos alfabtsk lst ll søg søgfltt Tlføj man k søgfltt sammn md stoffts navn, søg man kun Kmnfo kk nyhd, åd ll tst Man få så vd, nå v vud, t stof kk poblmsk Nl stoff lgn hnandn Dnn lghd kan btyd, gupp af stoff ha d samm poblmsk gnskab Dfo ha v samlt vos vdn om udvalgt stofgupp hblandt ftal, paabn bomd flammhæmm Mn mang stoff kan sagtns vk sundhdn fl foskllg måd samtdg blast mljøt V ha dfo kot bskvt d mst kndt ffkt som allg, kæft, homonfostyls, blastnng af mljøt vknng af vnn tl få bøn V ha så n ndgang, d handl om stoffns funkton podukt Nl podukt skal kunn hold sg læng tlsætts dfo konsvngsstoff, mns and skal duft djlgt dfo tls pafum Bskvlsn ha fokus d poblmsk ffkt som kan følg md, nå t stof ha n bstmt funkton Kmnfo bskv ndvd lovgvnngn, hvlk mulghd man ha som fobug, tl fnd podukt udn poblmsk stoff Dabas nfom om blvnd ffkt Dt vgtgt, bug af Kmnfo kan få kla bskd om, hvlk kt v lgg tl gund, nå v sg, t kmsk stof poblmsk ll udn poblm Dfo gø v dt hlt kl, hvad vos vudng bass Og dt handl, kot fotalt, om, v vud, stoff poblmsk, hvs d ha ll mstænkt fo hav - n blvnd ffkt mljøt ll mnnsks sundhd Dfo vud v fks, allgfmkaldnd stoff som fks pafum poblmsk Stoffn kan vk mmunfosv, så koppn husk dt dfo ag, nå man blv uds fo stofft gn Dmod husk koppn kk stoff, som ba t hudn Effktn kan væ ubhaglg, nå dt stå, mn dt nt, man kan fjn gn Kmnfo udvkl sg Kmnfo blv føst gtg åbn fo all, da v lancd vos ny hjmmsd fobugkmdk sptmb 2010 Vd udgangn af 2011 lå omkng 1500 vudd nklt stoff 15 stofgupp dabasn Som nt nyt, lagd v så all d stoff fm, som v vud, upoblmsk På dn måd dt ltt s, om v ha haft fng t stof, om d poblm md t stof, som man ntsst I 2011 ha v udvdt funktonssdn md flamm- 10 Infomonscnt fo mljø sundhd åsbtnng 2011

11 hæmm, konsvngsstoff UV-flt V ha så hlt gnlt udvdt vos søgomåd dt hl tagt haft fokus gø dabasn m bugvnlg Kmnfo blv løbnd opdt udvdt md ndnu fl stoff, stofgupp funkton, dt omfang som vos ssouc nu ækk tl Dt t stot tdskævnd abjd v mgt ambtøs Mn v bmss af manglnd hænd økonomsk mdl tl dn tknsk udvklng At vo kmdabas åbn fo all, n fodl mang hnsnd Fo dt føst blv dt gnnmskulgt, hvad hvodan v vud fo dt andt kan and hav gavn af, slv kunn tjkk d stoff, d ntsst V få jævnlgt hnvndls fa fobug, jounalst, mpotø poducnt, som kk kan fnd t stof Kmnfo Så hjælp v dm md fnd dt ll md vud stofft Kmnfo Sammnhæng md vos øvg abjd Isæ nå v lav tst, få v ny vdn om kmsk stoff d podukt, v tst D ny nfomon komm Kmnfo bugs, nå v skv nyhd, åd fakta - ll sva hnvndls fa fobug jounalst Mn dt hl hæng sammn, dn ny vdn kan fks så komm fa sach ft n hnvndls fa n fobug, ll nå v stød ny undsøgls tl vos nyhd Kmnfo skab sålds n sammnhæng md d øvg abjdsopgav nfomonscntt Også tl gavn fo fobug, jounalst, mpotø poducnt Mang ønsk fo fmtdn Da Kmnfo ha mang foskllg bug, dt nødvndgt gø væktøjt så bugvnlgt som mulgt V dømm blandt andt om udvd søgfunktonn, så dt mulgt søg ft all ndholdsstoff fks n cm én gang Dt vl ltt vos - and bugs - abjd btagtlgt V bug n dl td vud stoff, h kunn n automk ovføsln af vdn mllm vos kmsøgnng, som v bug ntnt, Kmnfo væ guld væd Dudov fotsætt v md bskv stofgupp funkton, så d komm m nfomon, samtdg md v skal v opd d vudng, d vd væ gaml åsbtnng 2011 Infomonscnt fo mljø sundhd 11

12 Nulg ngdns Nulg ngdns fov fobugn Mang to, nulg ll økolsk podukt bd fo mljø sundhd Af akadmsk mdabjd Maa E Hansn E cmn økolsk ll ndhold dn nulg kstakt, d plj foskønn, blv mang fobug hnføt tl n fostllng om gønn mak md blomst, hvofa cmn spungt op kukkn Dt dfo n b opvågnng fa dn nulg fantas, nå d hø, d lls så nulg podukt kan væ nøjagtg lg så poblmsk fo mljø sundhd som d and V få oft hnvndls fa fobug, som ha købt n økolsk ll nulg cm md n fovntnng om, dn da må væ f fo km Nå v så kan konst, dn ndhold poblmsk kmkal fks pafum, som kan gv allg, blv d mgt fobavsd Intt f fo km Nl fobug blvt bang, fo hvad tubn kukkn md pljpodukt kan gmm ftspøg podukt, som f fo km Mn blldt af km (ll kmkal, som dn m tvsnd btgnls) som nt ondt unuanct Alt omkng os bstå af kmsk stoff Fa ndholdt dn shampoo tl asfaltn vjn ll duftn af nyslåt gæs Også dn kop bstå af kmsk stoff Lgsom vos mad byggt op af kmsk byggstn, som nødvndg fo vos ovlvls Dét v vklghdn ud ft, nå v ld ft kmf podukt, undgå poblmsk kmkal, som kan hav n ngv ffkt mljøt ll vos sundhd I vos fosøg fnd d n podukt, d mang d ty tl økolsk ll nupodukt md ndholdsstoff, som stamm fa nun Koppn kan kk skln mllm nulg synttsk Kmsk st dt d samm kmsk stoff, d udvnds af plant, som d lavs t labooum Og nå poduktn smøs hudn, mæk koppn kk foskl, om dt t synttsk kmkal ll t nulgt udvundt t Dfo kan man lg såvl få allg af d nulg duftstoff, som af d synttsk Faktsk nulg kstakt dn hyppgst åsag tl pafumallg Nl fohandl poducnt hævd, koppn knd d nulg pafumstoff, d dfo kk vl gv allg, som d synttsk fmstlld duftstoff Dt d kk vdnskablg dokumnton fo Pafum kndt fo gv allg dt gæld altså båd d synttsk nulg stoff Nulg podukt kan så skad mljøt Økolsk nulg podukt snd t sgnal om, v skån mljøt vd vælg dm Og dt så gtgt, økolsk landbug n m mljøvnlg poduktonsfom nd konvntonlt Mn slv bugsfasn kan d økolsk podukt godt skad mljøt vd ndhold kmkal, d poblmsk få ud vandmljøt I vos tst af øko- nubodyloton fandt v fks mljøblastnd stoff 17 ud af 36 podukt Dt kan så væ svæt fo fobugn gnnmsku, hvad man få md, nå man ksmplvs køb n nulg ll økolsk cm I modsætnng tl dt stskontolld ød Ø, d fnd fødva, fnds d kk n tlsvand offcl/stslg mæknngsodnng fo kosmtk I stdt fnds d mang foskllg øko-mæk, som all ha foskllg kt fo, hvo sto n andl af ndholdt, d skal væ økolsk Lgsom d ha foskllg kt fo, hvlk stoff d tlladt ll fobudt poduktn 12 Infomonscnt fo mljø sundhd åsbtnng 2011

13 Podukt mækt md Svann hø tl blandt d mndst mljøblastnd af sn D ndhold kk stoff, som mstænkt fo væ homonfostynd kæftfmkaldnd, d så fobud mod fl af d allgfmkaldnd stoff Mn d stlls kk kav tl ndholdsstoffn skal væ økolsk Astma-Allg Danmak s mæk Dn blå kans sk poduktt udn allgfmkaldnd stoff Øko-mækn, som nævnt, mang ha foskllg kav Endnu m gumst s dt ud fo podukt d kald sg nulg dn n ll andn måd, som vklghdn ba kan ndhold t nulgt kstakt, foudn synttsk kmkal Mn hvad skal man så vælg? Dt kan væ svæt vd, hvad man så skal gø, hvs man gn vl vælg podukt, som ndhold nulg ll økolsk ngdns samtdg vl undgå poblmsk kmkal Uanst om man vælg d økolsk, nulg ll and podukt, kan dt væ n god dé s ndholdsdklaonn gnnm fo poblmsk stoff På vos Kmnfo kan man slå mang kmsk stoff op s vos vudng af dm Dt kæv d, man vllg tl nvst ldt td sn udvælgls af podukt E man knap så hædg, n andn mulghd gå ft d mæk, d pyd mang kosmtkpodukt Og h kan dt tænks kombnonn af Svann, Dn blå kans t øko-mæk vl væ t godt valg fo d fobug, d ønsk økolsk poducd va udn poblmsk kmkal Nulg ngdns 13

14 Råd fakta Råd fakta hæng sammn Und Tst Råd fobugkmdk kan bugn fnd åd fakta om knap 100 vdt foskllg mn Af akadmsk nfomonsmdabjd Jacob Sønsn Mang åd fakta gnnm ån opdt fl gang Mn af tl vælg v tag t nyt mn op oft baggund af n hnvndls fa bugn Nå bugn klkk t mn, komm d føst hutg ltlæst åd, d tl handl ft Hft kan dn ntssd bug læs vd fakta, hvo baggundn fo ådn blv bskvt V tag kk stllng Nutaltt vgtg, så nå dt handl om åd fakta Ekspt and spcalst ung om mangt mgt mn v tag kk stllng Dmod bskv v d foskllg holdnng vudng, nå ksptn kk ng Målt, bugn slv skal hav mulghd fo tag stllng Dt d kk altd lg nmt ftlv Fo ksmpl kan dt væ vansklgt, nå d fnds mgt mal om t gvnt mn Så v nødt tl k nfomonn nd tl t nvau, hvo man som fobug hutgt kan dann sg t ovblk ov mnt Omvndt dt så vansklgt ag nutalt, nå d kun fnds få kld Da sk v, all kldn ha n bstmt slagsd Dokumnton t andt ssntlt lmnt, nå v abjd md åd fakta V bstæb os, all vo oplysnng dokumntd af uafhængg kld Nttt magasn god std fnd nfomon Mn vdn hfa kæv, man stand tl s d udokumntd stand fa, så ovvj om d n skjult dagsodn Vdndlng t tdj pncp, som v abjd ft, nå v abjd md åd fakta I tkstn d oft lvant lnks tl and hjmmsd Og d n s så-lst md lnks, hvo v samtdg kot bskv, hvad bugn kan fovnt vd klkk lnkt Tm va fokus Mang af d åd fakta v skv ll opdd 2011, handld om vos tma om podukt tl psonlg plj Mn d blv så plads tl n vft af and mn (s boks) 14 Infomonscnt fo mljø sundhd åsbtnng 2011

15 Råd fakta fa 2011 (ny ll opdd) Skyllmdl Baby- znksalv Psonlg plj tl mænd Ol tl baby Sæb tl baby Pljpodukt tl baby bøn Babng Psonlg plj tl gavd ammnd Solcm Comput Kosmtk smnk tl bøn Fjnsyn Makup Pstcdst Tandpasta Lgtøj Myg Mobltlfon smphons Dodoant Indklma Psonlg plj Elktonk Poblmsk kmkal bln Opvaskmdl Podukt tl plj af bln Vaskmdl Dæk tl bln Isbkæmpls Håstylng Fyvæk Rns Koldtvandsvaskmdl Råd fakta åsbtnng 2011 Infomonscnt fo mljø sundhd 15

16 Ny pjc Råd tl ny kommnd foæld Ny pjc om kmsk stoff podukt tl små bøn gavd Af akadmsk nfomonsmdabjd Jacob Sønsn Nå n lll vj, d mgt glæd sg tl - glgt ovvj Ikk aln skal kommnd foæld fnd ud af, hvad sådan n lll støls ha bug fo, mn mang blv så ksta opmæksomm, bant kk skal udsætts fo poblmsk kmkal Md dn ny pjc, Rn nfomon om kmsk stoff podukt tl gavd små bøn, komm v vodnd foæld tl undsætnng dtt punkt Pjcn blv udgvt 2011 byd foskllg nfomon, som kan gø læsn kl, hvad fks allgfmkaldnd homonfostynd stoff Samtdg få man nl nkl åd, tl, hvodan man kan handl, fo mndsk ll undgå ns ban udsætts fo poblmsk kmkal båd fø ft fødsln Tdlg ha v haft pjcn Rn nfomon om podukt tl gavd bøn Dt dnn pjc som blvt opdt, mn n udgav som lægg m vægt poblmsk kmsk stoff 16 Infomonscnt fo mljø sundhd åsbtnng 2011

17 Pjc and udgvls Infomonscnt fo Mljø & Sundhd udgv jævnlgt ny pjc and udgvls V opd gnudgv så n ækk populæ pjc mv, som stadg ftspøgs Kmsk stoff podukt tl gavd små bøn 19 sptmb 2011 I dnn pjc få du god åd om, hvodan du kan bgæns mødt md stoff, som kan væ poblmsk fo mljø sundhd Fold om IMS nfomonscntêfo 26 novmb 2010 En kot bskvls af Infomonscnt fo Mljø & Sundhd - hvm v hvad v gø ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK Knd dt mæk 23 novmb 2010 Pjcn vs, hvlk mæk man skal gå ft, hvs man gn vl vælg mljøvnlg va podukt Undgå allg fa pafum 1 maj 2010 Md dnn lll fold ha du altd d god åd lg vd håndn af båd fobug fks d kommunal mljø- sundhdscnt I 2011 havd v følgnd pjc fold, som fobug and gs kunn få tlsndt: Gø dt slv & km 1 novmb 2008 Pjcn gv god åd tl vælg dn gtg km, nå du bygg ll pa Havn mljøt 8 maj 2008 Pjcn gv dg god åd om, hvodan du dyk havn udn bug af kmsk hjælpmdl Global opvamnng 1 dcmb 2007 Pjcn gv t hutgt ndblk, hvad global opvamnng gå ud Og fotæll nøgtnt, hvad konskvnsn kan blv, hvs kk v handl nu Jg åbnb bug af nano 1 novmb 2007 Fobugn ovaskd ov, nanopodukt alld butkkn D ønsk m nfomon, vs n undsøgls fa IMS Vos pjc Tøj km - fa top tl tå 1 novmb 2009 Pjcn gv dg dé tl m mljøgtg tøjvan åsbtnng 2011 Infomonscnt fo mljø sundhd 17

18 Spøgsmål sva Fobugn søg sva Af sktasld Bt Asmussn Infomonscnt fo Mljø & Sundhd klæd fobugn bd tl tæff bslutnng om kmkal daglgdagn Dt kan nmlg væ svæt fnd undt jungln af kmkal poduktn Dfo handl n væsntlg dl af vos abjd om, ådgv vjld fobug om kmkal poduktn Fl fl søg slv sva dkt hjmmsdn, mn mang bug så d mulghd d fo m dkt kontakt Bug hjmmsdn ll ng/skv Hjmmsdn vos vgtgst plfom H dl v vos vdn md bugn - om alt fa aktull nyhd om poblmsk km som fks homonfostynd stoff, tl åd baggundsnfomon ndnfo m nd 100 foskllg poduktomåd I 2011 havd nfomonscntts hjmmsd ca såkaldt unkk bug, hvoaf ca n tdjdl 34% - fast tlbagvndnd bug af sdn Vd åts udgang abonnd ca vos lktonsk nyhdsbv ca 100 dt sælgt fasttack nyhdsbv tl jounalst o lgn Dt så mulgt få ndvdul ådgvnng af n af nfomonscntts mdabjd vd ntn ng hvdag mllm 9-12, bug spøgsmål/svafunktonn hjmmsdn ll snd n -mal tl I alt svad v ca 1500 psonlg hnvndls 2011 Folk spøg bdt Spøgsmåln handl om alt fa allg tl økol Op mod halvdln dj sg ntn dkt ll ndkt om kmkal, fks om homonfostynd stoff V kan nulgvs mæk dt, hvs d n spcfk sag opp mdn, som ftlad folk md spøgsmål, som d fovnt v sva V ha å sålds sv mang spøgsmål om homonfostynd stoff nu md ksta fokus fluod stoff, som ha fåt n dl omtal sælgt ftåt 0,2% Syng md mdn 3% 6,5 % Næstn t fjddl af dm d ng Knd dt mæk ll Tøj km skv 7,5% almndlg 23,3% fobug Mn d Pafumfold sn å dt stadg oft jounalst Gavd ll Bøn vksomhd, 10,1% som øt ll Havn ndbakkn Mljøt Dt s v som n nulg postv udvklng, d 14% afspjl mdns stø 18% stø 17,4% Gø dt slv km Global Opvamnng Fold om IMS Nanoappot Hvlk pjc snds ud? Hnvndls fodlt køn 0,2% 3% 6,5 % Knd dt mæk 7,5% 23,3% Tøj km Pafumfold 21% 10,1% 14% 18% Gavd Bøn Havn Mljøt Gø dt slv km Global Opvamnng Fold om IMS 79% Kvnd Mænd 17,4% Nanoappot 2% 3% 2% 18 Infomonscnt fo mljø sundhd åsbtnng 2011 Fobug 21% 13,2% Offntlg Vksomhd Kvnd Mænd 4% Pss Gøn Agnda 7%

19 7,5% 10,1% 14% 3% 6,5 % 0,2% 17,4% 23,3% 18% Knd dt mæk Tøj km Pafumfold Gavd Bøn Havn Mljøt Gø dt slv km Global Opvamnng Fold om IMS Nanoappot ntss fomdl vdn om kmkal hvdagn tl ds læs Dn afspjl så, nfomonscntt ha t stækt fokus få fomdlt vdn læng ud tl fl, bla va mdn Dt ha t stykk td væt n dl af vos stg, v gn vl nå fobugn båd dkt gnnm 21% mdn Dt ha føt tl n tætt kontakt md jounalst, som så Kvnd ha væt båt fm af, fobugstofft Mænd ha fåt m plads d foskllg md 79% 7,5% 10,1% 14% Kvnd Mænd Vksomhd hnvnd sg Fl fl vksomhd opmæksomm nfomonscntts - kk mndst gund af tstn dn ksponng af poduktn som d gv mdn 2% 3% 2% Mn så som sult af vos dkt kommunkon md poducnt mpotø fobndls md tst, løbt Fobug af % blvt ndnu m omftnd nd Offntlg fø 13,2% 4% 3% 6,5 % 21% 0,2% 17,4% 79% 23,3% 68,8% 18% Knd dt mæk Tøj km Pafumfold Gavd Bøn Havn Mljøt Gø dt slv km Global Opvamnng Fold om IMS Nanoappot Vksomhd Pss Gøn Agnda Undvsnng Fonng Spøgsmål sva Hnvndls fodlt baggund Hvad spøg d om? 2% 3% 2% 7% 13,2% 4% 68,8% Fobug Offntlg Vksomhd Pss Gøn Agnda Undvsnng Fonng 2,6% 6,4% 14,3% 3% 7,6% 3,2% 14,6% 21,5% 17,5% 9,3% Bøn Gavd baby Psonlg plj Hjmmt Udlv Mad Tøj Elktonk Gø dt slv And 2,6% 21,5% Bøn Gavd baby åsbtnng 2011 Psonlg Infomonscnt plj fo mljø sundhd 19 6,4% 14,3% 7,6% 3,2% 9,3% Hjmmt Udlv Mad Tøj

20 Vos nyhd Nyhdn komm ud Egn nyhd, nyhdsbv, fast aftal md magasn avs pssomtal dn vdn v ha, komm ud Af Bt Asmussn Mhas Lund Bach D blv 2011 udsndt 52 nyhdsbv offntlggjot 88 nyhd hjmmsdn, haf cka 20 pocnt, som omtal nfomonscntts gn undsøgls Dsudn blv d opdt/opttt 26 mn und Aktult Fokus, 32 sd md åd fakta om spcfkk mn, blv ntn opdt ll opttt Man kan nu fnd næm bskvls af 1500 kmsk stoff, mod 868 vd udgangn af sdst å ft n sto ndss dtt omåd 2011, som fotsætt fmov Dss bskvls lgg fo sg slv kmnfo, som så kan tlgås dkt va kmnfodk H fnds så bskvls af 15 cntal stofgupp, d vgtgst ffkt mljø sundhd mv Sktat bsvad 2011 ca 1500 psonlg hnvndls (tlfonsk lktonsk) V skv SUNDHED dt ny hlsmagasn Fbua: Væd vd nå du gø dt slv (snds Sundhd 31 jan 2011) Ms: Væd vd om ftal hjmmt (snds Sundhd 28 fb 2011) Apl: Væd vd om havmøbl km Maj: Væd vd om gøn hav Jun/Jul: Væd vd om solcm August: Væd vd nå du skæmm myg Sptmb: Væd vd om skolst udn poblmsk stoff Oktob: Væd vd om mballag tl fødva Novmb: Væd vd om pljpodukt Dcmb: Væd vd om kmsk stoff podukt tl små bøn gavd 20 Infomonscnt fo mljø sundhd åsbtnng 2011

21 Foskllg md bann En søgnng Infomda vs, Infomonscnt fo Mljø & Sundhd blv nævnt/ ctt/adspugt ca 150 gang foskllg kl å 2011 Dtt tal ksklusv d gngang, d mått væ, af vss kl blandt d lokal avs dvs ntstd Dtt foudn dn fast bvkass Poltkns Lødagslv hv andn lødag 4 G FORBRU RÅD TIL Infomonscntt vos abjd blv nævnt bugt af n mgt bd vft af md Danmak: I d landsdækknd dagblad mst Blngsk, Poltkn Jyllands-Postn I d gonal dagblad I d lokal ugavs I fagblad magasn Hos nyhdsbuau Blandt dvs wbkld I ado- TV-ndslag gslv løda // JULI 2011 // KORT NYT ag Al mad sm lln g å p t s d 7,3 b kot ny t E ERIKSEN GITTE RO G IL TIL MI ELLER MA V SKRIV t Gtt Ro Eksn, 1561 Kbh jounalshavnholmn 33, mdk Fobug m, udhjm Ud Hjm l: ll -ma TÆNK Kosmt kons v k ud n så gvng kan all g 30 N LØRDAG Ha havd f gt, dugod fo n t png tl skull hav væ f, d 1 maj å? Så holdt ndn g lad sg gø lgg stad lt 5), som kan dt udbtalt, hvs du (maksma fdag 20 få dmld n af følgnd ud ov opfy kan md : stoppt btngls Du snst dn nt m abjd 2011 hos dn optj Du ha fdag tl f 30 apl v, hvo du ha nd 20 /2011 (optjnt jdsg n ab 2010 png åt kan da søg optjnt f dn 2009) Du pdk udbtalt www om få Læs m 5 fug dt antal dag Dt vl sg LSE RULLEPØ GÅ EFTER R BILLIG KU Hotl stj foskll n ha g kvaltt mllad kon Knd k mn MÆRKE D ENERGI RER ME HVIDEVA Godt havm ljø Bdmæ bød fo nd få psafta ulovlg l DEN GRØNNE GIFTIG UNDGÅ PLASTIK ENE TIL BØRN Poto stg cgt t Ovnnng dt f JULI 2011 ækstøfo»fm dn slv ham få v Han kald dt lykkds støvl s h ll gll fæll d s- ls«allg sknnnd ny gasg stg gang n, tl n hvo han tg»nå v nl, d altd n jg plads t komfu, ngn bd Mn ls md pøls mand tagt opdagl- havfon jo pass bændt, dsto blv køll, gåt lv g jo m dt Og så skal man, ll lamm gang, dn føst gang ags føst Lød ld mt kk mutagn j Dt kan kk ns gllvan dt bst l jo d d om åt glbug, mn gll 50 gang s dansk Kløv, dt udvk «, sg hun yg nok gn hdd Søn anslå han n tl jul, d hvad dt sy- å, famln, havfonn nhavn Dt ndømm gll, mn l han andn flæskstg v kyllnmajbt nå hun Køb hdsba kød,»v gll maksvj md gllnd g gll ldt kst lvt sund sal fødslsda hans kæ hun Og tl vnt tadton«, sg lav n sto vml kk sommaftn ns slv, n å Hun hun altd n g, dt, d 51 vdst, fod md udbggn tl faml dn sast ha d st Ghta havn udstyt t pokofl kk fo, Enklt ntu pølsn vask, så dt und mad ndvt dt hold glad hånd blv n n und glgasgll ndustfn, t find køkkn hold god hygjn tændt ld g gang fø ll j blm sundt Dt mdt m nd svæ kk, dt ngom man fon dt ngn så nøj HllopholSom så tøt Mn - lavn mang hav hun kk gll d ov fo Kløvma ovvj ldt bankt und folk, d ha- l, t blv stb std SEN LTUR om kød, d lgg an D flst jo dø gadgrillku LAI GUDME CHRI)STEN oldb gllstn n måd skal man bodn, kns fodb (FOTO t dt and t nd ov d dlta PETER NICO IN BUBANDT slagt tukk»en ll ln tpp af sønnn, OG MART d vsto nd, gn l n ls n stå d - nn tukkt Mn md tålmodgh «, supp gllndv t fa Såda lyst mas n aftnns ngn Vnn dns sjs som Pall Vald k- ov Wb fon nsn valgt hav n, ha chst pbhak pølstang lykks dt faml, d udsgt tl ptn tl vnd sv Pall, ndnu n son bug d Md opspo bøf sd zmålt t hakk bon ns næs Ud ov kød, lamm Kks gll gll aftn bøffn l, svn Vo Fls gyldnt sno S gud tl sund å gamm tl sn gæ- stadsgavn bunt d 51 bagkofl s sn hån, d n Vnu Søn Fng bklædt kød, pøls kolonhav stn hmln, ha aftn sg mod Kløvblom st dnn fonngn Allé hav dt, cn Købnhav så tt, vjt tllad nn, havsæso Pall gll ugn vnt om ka t gang gang om måndn m hjm så t pa lavastnsglln d podn mst kød, Slv om dt lad dt kk tl, altann han kan aftn, stn dnn n gæns fo, hvad, aspags, d n gll Majskolb å gs ndg find n aspa bana ananas, fisk, som tot så mgt så p lg smava mad»dt skal Mn al lavnngn Pall stn af mad glln«, sg t ov sund g nu bds slv tænk han glln Dfo Ifølg ham han tænd gn af kull hdn, nå gas tl optændn Bændt, bug han mnd os nd ol m ham n, dt gv kotlttn bky md tl mod tvæt sot kant kk, dt tl gngæld, mn han sg om dt, gv smag n kk byd»hvs gæst dt af«, sg han kolon skæ hav må d slv dfa samm s Hus stå 50 mt hus Mo 46-åg ødmalt nnt ha lgg t n I solsk sn søn tl facad s d g Jnsn gspdmajbt Kälb lttn kylln g makot ødl pass nakk dl vndt tyk, hav n dn, bgg skal pøls flut nad Sn n sdm af«, tu ov kullvst td tag»nu dt n st, møkbu n kk g hun fåt tynd Kødt ha t op, madn t gå mg hun gll b Majb kt, nå blv ban åt om gang V LETASKE N MED mdlt ft bug, blandt d bva mnd d Gå bland st blastn- glgt spøjtmdl utlgæopnt andt fo bøn 07/07/11 podukt skl dg 13:18:03 md fdtsy ft md st af mdln af jn, udn dn kla tl bug famæk må gtg måd Ikk alt smds 2 Køb kun skaldspan podukt godk dn pv ndt tl tkt Følg anvsnngn Oplv tn Mljøstyl wwwf wwwf lsstu osyn osyn bfalng kommunns ansn godk ngn ngn møk md dkdk kl 1700 spøjtmd nd ovn 2/7 kl ca nng fnd ln 10 Std: P-pla d skal bug ft, hvo En std 1 jul spøjtf hav dsn v tolt s, hvad Plantag, skal bug Af Hann bygnngn d Kamp Solsbækv s Lautsn Pofsso j, 5 km bug dt tl Hvs du kk sn agnn fa mljøstyl Tul Gøn Gud ns gtg mdd nt nd gv så - V d: Gøn Gud Hann syd fo Sæby l l,, god skal oplv Lautsn dt jo n så alt andt lg, ss, hvs du bug fo høj l- hvodan du hold åd om, nun 4VOEIFE 2009, n andn ll and D fnd dn hav Ovnnngn GPS JMK hd jun n fom d sk du ødlæ do- udn bug af fo s måd, nd BUJPOTDFOUFS s gft Du kan Sæby H få Pofsso gg dl hjm fthåndn n kkgft Nå, mn hvs nu v plj plant, du Mljø & Sund Bg STUBE *OGPSN n- d Ghta msd stoff man fou ns Plantag cnt fo spøjt, bla læs om, hvod B #JSLI K,K t fo ÆDE udsgt ov byggt t shlt åd, hvs du LGL god udn syns, man kan udsa n jodn, syd fo gll s pou QI E J kan an GRIL blv f mt du t mod havt V bkæmp lv kan n Fngfa d bøn s højd md"g DBOE TDJF Sø lav mad Fobudd ukudt, ska- lj hygg v hav gn dn p- dl skull bug t ks voks nt så d kk ddy mplvs åt Også tgn ftal fællsskab vl os vd mos md- sko D så mod t ll kun fo gdagst 50 poblma gang om gjot md daglmnd bålt Måsk st vos mljøundgå bla- kamp hvod bål, fo, stoff nmlg andt, så om kan væjul slå aftnn t gæld vask t blv ud- kan fobygg, d an du mulg tag v n dukkt agnn fakts md unød Ftal and tl vk vnn fa spøjtmd å Udstyt t tl gund vss ftala nalhus g nyttg Fo d m hd fo poblm opstå k mgt flæskstg søg mo l dm kan und 14 vandt v af som gå hjm foagsl nfs bøn n 3 g fl Mn tl t Køb nkt tu komm To ud af t k d man kun podukt lød s nu fyldt dfin Hvs du gn mstæ tlbag, lgtøj sk, da 12 n vågn taskn kk altd godkndt få v m Danmak få bøn, t bug dansk havj- Hvad Nå v taskn m, så vl vd ndnu tun slut nmad fo, skol und lgsdd kk sn blas skol tl spøjtmd nd skal bøn nd ydd jg d d Dt skal stå vælg? D 2 gtg l, På halvdln dt hø op, hvo D ust onfosty n væ hjmmsd tkttn, tmn af ft d vlud lgtøj Hvs væ hom, hvo du god und mulghd fo lån, skal tng mdlt ft skappst dm bug d ha wwwgodthavmljød læs bvuakkn godkndt hængkøj lang sgt hø dtgølsn d kan om mdl D l, sutt tl sætt ll mll ba g tøjsbkn mljøt æk Mn tnv al- nddmljøstylsn lavt k stylsn, podu af Mljø- dn spøj alt mulgt nyttgt Paktsk m 2 tæ t lna op ha tl oplysnng n hav md t CE-m lng af spøj tf hav ktt skal n Dfo uktt altså hds- d mst sund- n bd blyan mækt : Mdbng badtøj pod task t Dsu fnd tmd gst, dn flå s d n lll læk ngsnum alt ft hvo toltsag sovpos, st duft dt vskbgæns lædt spøjtmd mljøskadlg blas lggundl fold d Eft tlm - hdd samt pakt Pnalhu kk t CE-m Slv om om mgt d m Dt dn gaan glpnn, l ldng ag, vsk havn sk t mljø t, tuss, t fo, spøj ld t ønsk, som af fobuddt d tng, Snst kamp mljøt paktsk oplys sfstn modtag tøj ft vjt md and Dn nl foæ Lnal, blyan lm blandt kk amt dn D ha t sundh- stn tmdlt lv op tsk stoff agn ø PVC du n -ma nng tl d km kan fås hos Fobug- Tlm Mljøstyl gvt hvt t af poblma g dansk blødg onsglmm fa klt l md fl appll ldng btal sn Dn skoludsty Infom mængdn læd mulgt godknd nd t Fo kom Dn spøjtmddl flub n- sskav apl Dn ng www l- hjmmsd nstånd 24/6 tts fo fa n tst fa duft pnalhus fdksh vsklæd, ll bant udsæ som bo stoff, vst oft tls vælg dt handl om bn bdst sco 5 n 4 Læs tkttn avndk sns lhus tngn gtg spøj BREVKASSE flu- nstu spøjt ft vndls tl und vd hnt toff Task, pna PVC, som blødtl bønn tmd- måddn lavst 0 På dl, hvs tgnd ksn all dufts D 2 god nu dn Spøj OM KEMI hvs lavt af æ kan hjmmsd d bug du altså syns man kan man, nå tmdl kan væ Mn dsv allg, sæ d: hdwww fo t hvs kald skal stå skal fob fm bug gtgt fo DudEn ldt dobb undgå mljø s wwwhav ugkmdk køb pncppt daglgt spøj jø Vnstbladt nytdk - Sdst pagn kan ltttt kam- tmddl, vælg dt t sundhdsfa tts fo dm OEFIPM n ml ubhagnævnt mndst blas man udsæ man syns d tn, Læs tkt PN JLLF J n væ t du ba dn mst udnu v godt, nå så du vd, tnd FVETUZS T duftstoff MUFU vd, hvodan du dybnd ovhovd an bskyt PWFS TLPM ov kan J T HFGF skal foho MJTUFS Såd vl væ bd dt faktsk God t ETUZS OEF lma kng gftf t omld dg fø, EV m UF TLPMFV LLF åd fo mljø ft J EL LBO lg fo ndk dunk lad væ QBQJSCMP S 4LSJW MJT du spøjt und du læs om hav D kan BERIT SVHFSLFN md spøjt Mljøstylsn dkk U BOEFU Q TLF TUPGGF md SPEVLUFS GPSC kass alt MBOE akt NBUJ hand EV Q t 1 Bug lg Mad dt hl ASMUSSEN sk, hvs EFT C t åd ha 6 god G S fa os fugt m kont LLF QSPCMF tagt WBOFO mo FS 4WBOFO tl kom tkttn dt anbfals ftæ, undsånng, EFS FO S mddl bug Et spøjt- kot tl havjn D V H S FGU N SLF 4 ovhold bgnt Husk: Mdl LF fgød, kun s jo fo hold DJFMMF NJMK QJS )WJT E udgav gng skal dfo a t )WJT EF JL H bvkassn godkndt køkknh %FU PGm EQBLLFQB vt h E Hvs du vl tl fødv fødva tl dn bug vn, skaddy FHOFU UJM DF OF PH NB H TVOEIF d mæn læs m kan du hv 14 dag EF FS CFS mgt mlf PH KVJ fo mballag stoff, LVHMFQFO gt m JM NJMK P gd, d stå om g- tkt F UJM EFU BSNF ESJL nomn kmsk S IFOTZO U få sva God SJLLFEVOL tn U I MEF W TPN UBHF kan d fgv tsk I plasts TU S Q abjdslys Dt lv, dn TTFS PH E VOEMBE B Allgvl spøgsmål om kt havn O IWJT EF lma by, dn vd VO NBELB VLUFS T TLJOF pob OZU L QSPE O EV væ t #F TVSF H LB n ftal WBTLFNB mn dn hvdag n dl af som kan dt andt B GPSTJHUJ WBSNF PH MFSOF J PQ UBLU LBO U MF SF FLTUS dt blan O NBUFSJB A, man SFLUF LPO Dt dt offntlgt WJM W nol ukt N LV S EJ JT EV Lasn pod J,P bsph U )W o: Stn uafefu JLLF G FMMFS DPMB Tak ft død finansd skutd BO U MF EF D anst QBQJS T s dt Akvfot U BU EF L dt omd SLFU NBE FU sfald om Mn FN hængg Infom UFS % æks QSPEVLUF alhavn Komm vd Fdks- tl 4WBO opm GUBMB dt EFO JOE J bøn, dt un god kan væ HKPSU NFE onscnt fo Mljø mplvs EVLUFS cykl QBLLF NB tl følg fod dt slvlf FS CM E 17$ QSP ukt ks O FU JL VHUF l lpod lg LBTTF WJT E Sundhd (IMS) SF CS nkk skull mta så fod 32 hold fa stof hav nt N TFMW I NFE NBE BU BnFWF gø md kaldnd få v gn vl læ bøn d sva vd FU QSPCMF SGPS BMUJE Hjtlg cykl Og lgfm dltagt kommunn ha $ FS PHT fo vnlg )VTL EF gamml hawacykl gtg å tak t så - lgt glæd vd cykl dn lands JMK FU n sktasld Jg ha god dækkntdofnmjh N d kampagn ds lv Tak fo ddltagls vd Axl CFMBTUFS Og dt løb- kan hold balan tl, da d? blomst, som dsvæ få lusbugt Bt Asmussn mang smuk Lnds bsæt HTQMBET abjd, V cykl tl cn, tdlg k tls OCSV ha blom Hann sg Jg O HF dt Skv Lautsn Q F Vnlg hls st kans dnn td af åt mn dss kk son ha d alt 292 p, n spøgsmål tl: tlsammn Kstn Substal plantpn km cyklt Lnd fobugsæb handln m Dt sva md vand, bun Ovbusnng mgt nd tl n cykltu fa n ksh Fd Jg vll blv ykk kæd avn tl Johan osv ha kk hjulpt ton lad lvt Hjtlg plantn nu må Md ny butk AhlgadBody Shop bug afløs Bnt tlbag gn! nstak ulykklg, hvs fo vnl Kommunn s mand John g dltagls vd Nodvstsjælland s Tvsls gund af skjoldlu Sundhdsf mn Pbn Jans Tak fo d mmgup Ing ns bsæt &% t /3 mang støtt kamp p 78 46/%) dkoon smukk blomst, tls d magnn md kans, samt png kon p tl, du ha fosøgt én lad vl Dt cyklt km, hvs man gav På famlns pngn gå tl! tod, som v anbfal,sundhd, nå vgn løbcykl sttuton mht mljø tl nbodl væ fosgtg n EN skjoldlus: - En god løbc kan spuman bkæmp AF MARGIT PEDERS yklstadn tl nstt fa havslangn hovd bug fokus u En håd stål mdtons kost holbæ kkn væk Danmak omkng 1500 Shop spcak l mang bladlus Eft 30 å by ss Body Dt vl Hjtlg nsktsæb ll nu d tak 13 åd tl 18 tksg, po d sto Fædgblandt paaffin kan så bufo vnlg Ahlgadl, kosm 20d mod af Gth Ma dltagls yk åbn butk lol fmstllt fotæll dmløbc l kæd md godkndt tl vd d ona, Bang ykk gøn gud Andsn Dn ntn Hann gs Vælg t podukt(fås fks hos costy Lau Tak fo d n vlvæ s bsættls dn føst bug md tsn mang lland dukt tl hygj Løbc t mldug, økolsk dyknn ykl kans smukk blomst, Nodvstsjæ n måd stadso bladlus, mllus, tl låns d hovd vst nd nd udn fo dkoon fosk ldk) D tag spøjtllg nstt d Mn husk, uton tk Sjælla Svnd-Åg ng, da nsk- Nå v hagod plac lus spndm slå mang nyttg fugfo n valgt Søn Roskld mdln så fk chancn ton lukkd løbcykl 292 af Hann dt bdst sult Body Shop mal kommunn aldg t hjl Du få tkkn Bnt ndtt s anst ll aftn Spøjt bøntøjsbu gk gang md ft Bnttons dlt V tgt vj, mn stssd fks pga Cykl tl lg Håndvæk d Abjd ntø Plant, fav solskn gødnng Body Shopsgsdag ll fo mgt Skagn Onsd Hnksn låbn Body vandmangl Wb ag sdst åbnn pa ugs ombygnng mgt m modtag f, Anna dn kvælsto lokal uga md Andsn stå Og ft t vs jul ha sdn 1976 Mkkl Thybostvaln Udby b tl ang fo angb Shop dn 28 stamm fa USA kk kndska butkk, bag Spf Jg ha dsvæ kunstn pøv gn cka 2500 kt md Body Shop kan vntult Dn lokal gafft55 land md d mtod Du du kan gø, lavt åts sklt spdt sg tl komm fo køb podu d tl, hvad Thson ha Kstn Ellbæk ng ll få fl hvo kund 100 pofoto: ns holdn mn kk ktn havnytdk s, nulg ngd sk podu s økol Bt Asmussn Kædn ha I stdt makdsføså økolsk kt cnt økol nulg podu md n ækk gn af vdn nøj ndkn udstlsk - fa mangskal d som altd læs nsn Ud ov musk kunstallgk ækk af ngd sg, ha fåt l mndst syv blldt, fototonn En hos dt uaf-d, d mldt gaff holdsdklaa poblmsk stoff Sundh n bag Hu- plads pammt gn n mal, lon lstn ov onscnt fo Mljø bands plads nstal t t - V vl mgt-tng, s- gaf ng Hust Næsnst Næss Fa hængg Infom 24 Mljøm unty t st fa book omk fo n cnsu tl d få støtt oplys, man va Comm I å d spll fo slpp Hnksn st køb nd Nall nn abody Shop land gon vd g Anna Wb plads tl bands, d Gumala Nl af kunst dkk ud md pstcd D skal væ t åbnt Tad støttblandt andt Ghana, n kampagn fmthvodan s dt ambånd, mad dbut få gt (bønn, bjd vd komm følg md n mn hvs dt? st tød bælgfusom n fa ps kædn ha væt aktv Sdst ås flott Hust Pammt tl dækk all, blv nødvndgt vækstd, hvo all vlgl økoom dn å caagua, køb dm andl Hvalsø, d aangøn Spfstvaln udvd vd, lns mv)? Jg muskalsk vælg ud, d ng kunstnsk dltag tt Nlsn, ansætt kunn væ mod mnnskh ov d flst kt: tl blv Ma-B lsk, mn dt Næsst tl Butkschf t kædn Hun vd dt vgtgst t folk, d komn md dltag undsøgls? gn Dt dt md dscn om d lavt vl po d land, k, aln V ksplo ksta d n dvstd hntt ntn al fstv ælgt Dt spøjts å, md g, Hvo mgt vgtgt Hl nt unkt fa bands dt øvg pson hnvndlsl Thybo Jakob- lav fo covbands, sg vs af omkng 50 fvll hvo d dyks? n opfofm sg Mkk Jakobsn all mn så dltag Bt E Mkkl Thybo dltag sn solst, ds tl fm å ha FøAll d bands måd Indn fo d snst amm, gt to pø! dvastylsn undsø - V sætt nl blv så aldg pøv af lnbønn t mn dt må n gæst kk t, WICHMANN v af tød va fa udland AF SØREN SOFUS tablt, vk fdn 4 auall fm podukt fdag s pstcd ud blødt fundt st af kan komm ln st Gll«Camp Kaj Anna Wb ln n gtg om Fø d blv kk Spfstva o Spfstvaal Dn stastvaln, sg, Chll Du kan læs m st t dm af»jamm algæs nn fstv gust, md muskfstv mnd, mn Hnksn glædlgt ovkontol af pstcd Dt opcampnd dvastylsns wwwfodvastylh kan d sg campngomådt sn mak Hun blv dg n af d d hø sg lg lån ansva l d folks t fødva mag nstal dn a mand Kaj, ha alt, hvad campngomaskt ov føst fstval st søgflt sndk, skv pstcd kaldt ft tl Høj lyd,nd, nå spto scn hd vd dn stod jg ldt n kn Bt Asmuss ud - Sdst å lødagn fo spll musk åd, ambå fo muskkn dagn Fdag lødag gadvst løbt af n tænd t å, dt fa gang n tdlgt op omnd pladt stg d sætt Lydnvau dn 5 augus va ydd op hvlk bands kom dnd, - V vd godt, l Thybo Jakobsn m to scn sn, da jg Fodtugt t skal sdd ldtksn fst, sg Mkk Gavln d få hv d ba ydd Hn hvo man ba aln kom - Og hvlk, suppl Anna Wb Tl dbut-fstv hdd d, alsk pofl Holbæk stll lytt, ds musk gæstn fa ld, Købnblv n, Rosk - Fodtugt t tl solfa omgn stykk pmæ pa ntmscn havn t Wb Hnøst, sg Anna Aahus d to aang Dt nst ksn t sg dn sto hav ønsk Tus dn 6 - Og Gavln komm d kunn dn 4 tl lødag fa løb fa tosdag scn, d flst mdlmva fl gæst Spfstvaln bands md ga, fotsætnæs 16 ldt fl loaugust tosdag klokkn 15 tl V håb å, sg Mkm mstthybo Jakobklokkn Camp Kaj åbn gæst muskkn fa klokkn 11 tl 0130 t Mkkl kal spll sn Fdag Jakob muskkn fa foto, Gand Vnhandl sn kl Thybo n mass Lødag spll Hagn Hust Sammn md aang k Blltt kan købsk, Spa købmandn Udby g Holbæ and fvll stval, som Gaa Musk va spfstvaldk d åts Spf ækkn Næsst ll dn andnfstd omgbntton - dmd 28 jul afløs butksvndu 16 Sdst å t tomt Ellbæk Body Shop åbn gæst få ndnu Foto: Kstn nn af 250 undgå Ahlgad 118 ALG GODE V FYLD SKO I 4 Holbæk Body ShopDt cykl fo kom munn ss holbækkn Holbæk Spø g om km Ny u gyd o a g g pand Pstcdst bælgfugt ballt Camp Kaj åbn M æ slv Spøg om kmkal dn hvd ag t, kuglfom n, dn Sådan vd gll pøls stn LØRDAG 6 n Nå fa stå AUGUST 2011 ndsøgls st altd POLITIKE d næm mm n fobugu h Cown ha opsu som Dans gå af N kan man s gllvan, Dt fm om danskn t 550 pson domæn bland mandns kød To ng fotagt gln lsn, ndkøb af undsøg valg gll dt gæld tt kugl BRE bny VKA kød så nå kn SSE fl typ af dans OM KEMI tdjdl åbn gll, gll kn vl Dans gll d ug D, gll, and gllb hvad dhvlk kav d p gang nd s,? stlls d, man ll ndflydl cnt fo n n må anv slv hav gfomd mæ k nspo nd t gvt podukøb fæd k? typs t hntnckl fm fo mljødanskn fam samt ntt l as podukt vnn ld ll BERIT tl gll hos bøg, opskftsfo høj ASMUSSEN k Dt t fm fo ydn! hnt folk godt ndgtg k Mdtj faml h spøgsmål stll af poduktpak vnnmd Et mæk, pocnt on hos H bvka 70 kan hjælp du vælg ng, mn gad nsp landt Omk ssn dg d dt vgtg ov,slv tlb kan du hv hvm std t tænk g dfæd and 14 dag afsn hvodan fotækk få sva d af mæ dtdn fo køb kont danskn sta fm kt, ollks g nad s, ad om spøg poduktt M nd hvad dt smål om kds ma kotltt, møb sg Nå mn dn dtæn gæld d, udsk hvdag Pøls, svn pøls officll k, Svanlægg t fotukn Dt dt mljømæ d d ms af dans offntlgt kn n Blom stn, d ækk Nodjyllan finansd t ht kt fasts n, n 90 pocnt Spa bs go som podad htt hængg Infom uafucn- d nå d gll k Svn tnmøb yllan onscnt skal Mdtj lv s høj Syddanma tt fo Mljø htt Kotl op tl fotzl gll Sundhd Sjælland schn kun(ims) lttnfå mækt d sva Nakkkot vnt vd n om ds sktas pod gad så ld t Kt ukbt Asmussn n fosk Skv dt llg fo fosk spøgsmål llg tl: poduktty fobugp D fks sto fosk k T,l kt tkstl tl JØE n MIL pljpod PÅ d d ER OPukt Du kan tl nklt TÆNK kt TÆND finDUaks Mljømæ d NÅRDanm hjmms knng Danmak d måd tlb admnstvnlg Mljø mæ t g tualknn g n mljø stn ald gll Svan Danm gø n akdu kan Gll blv Blomn Nl, mn Du ndov smad optændng aftnhvad vd And dt fn st mg Dt paaf nd mæk, af n t fosk al,, gøndukt llgt som k bstå kanmdk anbf sblok udn ndng Jg ha tdlg k ol, optæ Foto: Fnn Fobugk finds po? hvs fobug odukt fo Danm vgtabls Fandsn gåt dn to, blandngsp nt podukt md ak, fotæll man abso D fo lut ll lgn man vælg dt føst kav, ssouc Dt n nd ansg skal putt pudd sto fosk man hlt fonylg! nå almndl t t godt tt, nu n stll dt d l afd da s tl podal så, g opftls podukbud Jg ba pod onsmtod lavt ukt mdk anbf som blv ha, f plj kk D ukt tl podukt- Dt Fobugk makdsfø købt n pudd, Dm kan væsk ndhold psonlg tænd hll kk mljøgft find nulg sg fa ns, blas synttsk lst dklao man knd vd, holdn ntn, som altd lt næm t som 100 pocnt t ov ng nn ll tp d st dlum hvlk kk dmd kav, tsund Dsv t jg ft mljø CI ftfulgt d stå f Nå du d ud nun -bk pto sundhd stll hav tjkk fo hudn, købt æ dt pod gllkul af fm ckk fand s Fokomm onn lt ukt, som du søgt dt kvalttn af t vadkl nn kk bø, t godt kk læng op udn tæ and, du af l ksm dt, dm, da t fosk ha som to n D fl fod du pl, td gtg dt kvd vam D npss læst t dt kk ngdns t k altd fmstlls samm kan spo al- d 1-tal Blandt d stoff dt føst I lt ul, som jg Du t Gllk s, fmstlls vd t, som t bnd hvm kk kunn nævn fl stoff pyloyl glyc fobugkm dktt poblma, du nævn, af-n st kul ll tøv klaonn CI Gllb dk, bla, som du tsk: snd mstæ ca- md find Kmnfo kk kæft s num, n, quz, topaz af mæ Læs vad ng af- pulv nkt fo fob bland k D føst n masfks C1778 pl sand lavst kt Nl kunn gv ugkc177499, 91, C1774 md dt l, fo- ksm z topaz t, capyloyl mæ CI mdd C115850, ft dn glycn, qult mnd k adm mstæ, va C , C177492, nd n, gå Lsa And nkt fo pakk dann gn gø dm m vos dna C All t vud d kk D nst sn kunn skad Gllkul s af nt nu lagt s væ hvlkt ndhold tsk fo ss CI ask bktt, mljø upoblm ll ban kan ask nd v sund agd k mljøt hd D stnd chfo dn vos sund ansmæn mulgvs btydnng hd lang stoff donvnlg t ha så Bt Asmu all fav mljø, andns sgt hvad bæn D så af kvalt ssn stofmyn n oplys oft, stoodukt d bændtdn fosk, llagdgh om dt Kulp lang hvo lavnnglemba blv kont hvo dan hvo mang kul oll t, d ha madl kulln, fo, d pod nng mæ n af t, uk- tlbd maha btyd n tl dm vædkn, ovh old td Bændvædn ndg fo lang kav nødv hvo d Dt kk bskd om, bktt bug l find d sty lt dtdn gv kk gund tl und t ll Og bæn Dfo hvs dn ha fobug s vam D hol- lang bændtd, v lavt hold kmdk, n sd gllnd d ha Jg ha fåt mækn halv tm bk? æt hddtt, n vamn n kanll nng om Hkul du find bug fo Fostå Dsvæ t babylgtøj fofl oplys kun ha mang holdsbt mangl du af stød gnls fo d n ndsom fob d mæk, som stå, d podukt v ug Bt Asmu kk n D ssn mæk bagp ftal, så d t N å Ells fm CEKan man 2011 POLITIKE gå ntt Læs m gå ud fa, andt LØRDAG 20 AUGUST falg lgt t WWW ll usun colabldk dt fo baby øjt kk t CE-mæk WWW n, hvs d? Kan jg fobugk bd om mdk spcfik kontakt fim Anonym onn? Sty mljømæ k Poblma tsk pudd Usundt l gtøj D kk! skal lovk væ dkla av om, lgt øj gngæld t kav om, t Mn d tl mækt alt lgt md øj skal væfoto: Fnn t poducn t CE-mæk Fandsn Mækt tn slv E dt vs, d poduktt sætskad ovh fo plastpl lgt/falgt tøj, d ovh old lovgvnng styg? D gø bønhav k stoff dt mn tns ndh old lovgvnng n Lg samm d blv bøns n, kan sagold stoff sdd um, som nå afgv k fo, som man d styg Jg t fa øp bønn væ mstænhvad js skptsk vl l, små mæn s D fandt, Du kan hnvpoblmsk gn hø anbfaln d fgv g a g? Lous Møu, ovfl nsk fob nd dg s mn adn tl poducn p d ndls stygnng øpln sml, nå om all kk foplgtt tl tn, D følg fotæll d stoff ts vd, d k tal om dg Jg kan Mljøsty tn Dn! mæ godt fost bdst måd ll podukom, d n akut sundhds lsn k- mon å, du ksom fgvn opbøns bøn ndklma kmkal fa, mn stoff nok find få m nfot dn dn samld blas bda hav D ud af, hvlk alt mang tnng af ndk g tl kt du gn vl undg ophold Dfo tm å, spøg ådt tl dm hos sg tods lm, bøn koni 2002 und ndndøs om næhdn Du kan læs poducntn kk bø dagn, nå øp søgt Mljø væ m bø l stylsn, om lgt gkmd lufts godt stygs, øj fob hvl- Bt k H kan ud d ufind ud du så få Asmussn af, hvlk hjælp tl stoff d poblma tsk kan væ Bt Asmu ssn Styg pl udn bø? n Intnsvt wkn dkusu augusts Købnhavn o Læs m wwwlvndl vshsto Ell ng dk ka d n hv dlus ag blomstn Udby l Sp Fstva 10 lød ag v Sådan gll dag kal dn hv Skv d Spøg om km n lvshst m Spn voksn d undgun 9 POLITIKE bød kon skab fo kk f konk unc Bdmæ Dansk nd ha accpt I n æk KEMIKA t bødn k k LIER Dn l bsk sptmb hlst hold dy cm v Tæn okto lang skal k td Fo b sds REJSER ugnnm holdbah sk t dn Nå du sgtg ps blan å d tag ud d d skal du sk podukt bd flst js væ opm dt dan tl ps mænd, cf onlg plj æksom t tst Du kan konsv, læs m tls ngsmdl jnt hot Mn om bd samm mænd dss stoff l gstyn dl af foskllg kk dt ns ps all fd læ g, få g ks åd tl land I nl gfmka n t så læ god bg mplvs Fankldn typ mstænk avls n, d, dk/t Rullpølsvl dt n btyd væ homonfo tan madpakk t fo ma/bg én stj lst k væ p Allg godt kan ld stynd n, ldt tykavlsmn væ Så man bøn kvad mæ g jo Man t mum syv -bd få nd mn mt, vælg g pn ugbød af tl dfo pod g fobumns dt g købt dan så må fd sag, d Skæ vnbtyd, slå sg ukt, som Danmak dn op tl sk n d n k nødvnd væ lkton tl n ov konsv af tl madpakk nulg g møb k fo t ll adgang ydst fdtkant nnng l tl std kk kons t 2010 Dt d mn t Md ullpøls tult dn, v tod hnsyn mum Pålækk 199,50 s tl allg fnansk n hånd væ d kk fo: Tulp s dt vask ssnak I stdt fo 19,95 kon lst Og ud tl, sammn n dt hjæl fmgan t fms ELEKTR vælg dss 110 gam klo lgn du p tjnt g 430 ONIK Dt tl podukt hotl As kon p mllon t Dan nfom undsøg småt ly 140 gam, vs Kvck n mak md on om md kon, n ny ls fa p klo X-ta fa d km Mljøsty fotæll væ m, vl d sandsynl fnds D nu Så pøv: 71,07 kon kal, d lsn vos lk lgt Banch gvs svc kk kons p klo 9,95 kon n tonsk Fobug dt hotl D pak Ogs podukt 3 kon vd assk masknelkto bnytt å mnnsk ha væ : 128,4 nk I alt t gjot fl søg Du spa d md stdt, som t st høj konc saml g: oft, blv lk ab nt lav altså fo tonkk d on jn fæll solgt 1,25 stj nst spa pn affaldt kan hnd n, hånd Man spa fohold tl kølsuopæ søg andad, vækstn af duftstoff mllon sk Engåd fo gna t mn dt 1800 kon dn bllg an-nsm foskll kk lykk dls, man af mko nd dfo, ndn nvng lydu s I dag lskabt gl vd skabt md au dps fnds d mdbah af dn vj sk styspo Stas Uno slv n om, hvad 8700 k nd vælskafflss ft hvdvahold n lang mljøt dukt d Hvs Hotl n, som d skod t udsætts væ fst ha d du fohold bancho podukt vl væ Vd gå gmækt man man dm Dt kan hvdva, d lfononal fo fa tl 1,1 mlksta fos som fobug n Dt gans Køb ktv t kølskab vl GO En få t podukt, hvo on fl vs n g håd lon åt pæsk søgls all gtg affls Mn t tl ngff Engmækt, undland som undgå fa Nod fø D uo bund g fa cm, bllg ansknmt gø køb sk Mn kan du blv sæ md Go spsn ksm-tl k fobugt mdlmm (Tyskland udgvt podukt ståd gå ft støm appot bugt kan, Svg, affls langt tng, d mæ kon ansk 0 va nvs m n Infom 560 mang Holland, Schwz Chmca hvd båd mljø kt md Læs t n dålg d mp3-afs, Tjkkt, ngdk/ Østg, ls n Elc on on plvs væ mplvs mækt dt saml pl, wwwgo tonc Pod Ungan man kstl 1700 kol, højt Svann baltsk ma-all D pob gngæld kun 1300 kon d Køb Astland) g Danmak al, ucts kab lmsk nifølg ps dockng lfobug d lfo Hosta n bllgt køls Kld: fob s blå kan stoff stnngn schfn dt saml lvtd blandt ston appalgg Dan s ugkm 0 kon totalomko n, kan to andt tung DAB kabts Hotl Sta l som mak tæt dk 690 Stockpho kon -ado bly, cadm mtald dfo s Unons op ad bug køls ubox op 7000 køum ov dsk standad Mn så Foto: Colo løb hlt ostnngn fo kvksølv tl n cf bomd d flam Totalomk klo mhæm nd m (d tfmkaldgl t haln kæf såkaldd flam som fgvfølg stamm Hong Onsdag 22 nd EU, ftala mhæm d nu Kna jun 2011 t m) stoff, skal n gæld kun jul 2011 Nå appa 1 væ du fa EU Rgl kaft dn n n? Så lad, du gtg, nå tådt blv tl PRISER m KON f c, Kong væ ksta fos KUR lov -svren affald, al skal 11 poc vl t t pa klopodukt, d CE En b ll nt ps gnanvn cgt udlds Hvs du kk bgavl E d øg ndska Skag dkkun ds, n dl af stgt n dm gnkon, ftg dy n Onsd s søg bug køkk Fobugkm n sdn maj dss stoff køb dg væt kan smd Dt skyld mljøt så kass naglg Dn kost hdskost dg 2010 tl s blan kan du følg d, d nfodd mal lt ubs v dt kk dg png Sund nng bug dt and håndt ksta afgf Nl stoff vs ftladt tyd t, d fo kun dt oplys dt lgt, spa affal Faktsk bhø sg, dt hds t, d Søg Nu d fgvs ttab ban Sund d kan, hvs kom cgt bug hos så und chfon tvæ tmo Komtn fo n 10 vj tl væg åltsk Bd tl fødva tl fomdan mt n, fobug ngn mæ alnd stg n stylsn n udgvt pjc bgnt Sdt53 fo konk hold m ulov Rap n pakk tl to kon t psn polud, lgt ha potn bhandl md dt vl ha samm fm af ådn: t opp- Dt fo kun som 20 cga fo mljø d blan angv væ n 24 poc vnds poton gjod tt tn fo va Søg obøl dtmk H komm mnd nt and fod, mn mljø fød t vd vand l nsks psn stg dkk t, kk nt tl snd t båd saml d sstål plast n askn FFER sundhd, mad vand, saft n lst ov alt oplys ps t fobug skm bv 5 Hold Vælg opva ISKE STO annobøn duktt Ikk skft soda ll tmd l ll fa han spøj husdy væk, nc,fotæ å skyld Dt skt dukton Kon BLE MAT kalo ku- ncfks Gøn Hv dutl n, fys Gøn lg ha spøjt md vand nå n, affaldshå all ld pohvdag vd hvod blot ét ll s, Post al Dagn UDE N PRO Fob man gov Dk fæ ol mm ud nk du ugt af m læs tkt 1 apl kls, andn ug gnanvn ndtng ls andn Dan Vntmd LESTART ug gv nan mak å st E OM sty va Nu gvmass SKO juc, alkoh cykl n tu gønn dt valg tn måd dhv n samt dlsn d ban hv mass afafls, dn slpp paktsk, lt, Va løb ll få m gønn tps blv chn godåd På dn md-, du tl t nom ton om du fnd bøn god tpstl AT VIDpsn pot åd koppnt plast wwwkan tln dømt n dy løs ngønn nfomag dg gå, havn gønn d pob fødva m VÆR D alb Gøn sk stoff on bøn Gøn, ndtl du d skk Bvæ stun Hvug godt v op fa hvd Mn sk hvda Hv lmsk dt fob Dagbsty d km havm Dag tl ott kon Gyd gag bsty pod, dt tulthavns af plast lmsk km- så 5,50 ljød s Fd km vn Dans lavt s af k: kon af ksha Ny kal, cf dny Fdafgv gønnvns uktn halv spøj nå omåd gønn gud, ks- pob sk poducn uds fo tsnds sødt gud, ms æ skun, som skun Hann tøt D td Laut Hann Da kns ndskab1tjk fø du køb kan dsv sn,a Lau Sps mndslk ud md fugt nuv foskl, hvo ds som Bo Stom af jld af fødv køkk nuv tl skft Spøjtmd lang td du tank_t118_0 jld kal Bo Stom ll snd sultn l fosk gang skal 04ndd vnt Dt msd afhæ nå du t gang 4 nl llg Ha IInspøgs lsns hjm Ha blast mljø, vjt, dt ng bla af spøg Sps kun, llsmål mål tltldt hdssty ll pjc sundhd spøjtmd dtskapp du skappgønn panl, så Sund bst så tøv m nd tøvkk dl gønn kksnd Læs m k, hvo du kan msdntl Gøn Sndba and 6 bug Hvs Mljø Gøn Hv baspøgs HvDag, spøgmålt styl Smd smålt wwwsstddk t hjm t spøjtmd sn ha gvt fam kk spøjtmdl ll va fdshavn va Tlf Tlf9845 kshav md læs dn dkndk 6323 væ skk dl 5, kan du Vask æk skaldspandn m 34, hænd Ud Hjm HAR DU GE FERIEPEN? DE opdatildugo føst nu - Byd van tl m få åd Pssomtal Pssomtal 2011 Ma kan ug a no n Tsdag Sådan s dn fæddn ud, kylln gn, nå ln Md gstgt kugl gltgt, kyd spødt sknd t saf- Ehbahn Akvfoto: Jacob» Jg ha kk fo slt kkd pla ståls æld fo tjg n fo, ds tl t ban tl hvo m nns Ny vdn gø ts nd vl mgt dt gv t lv, jg ha l ans t stof kk læng løsom gø, v D blv nmlg Mtt Quo D finds cupoblmsk om d ttup ndholdsstoffn nl af Dan- som få m vdn d jg fi fastkmkal poduktaf dm bnd abjdt ndgå poduksdst å anbfal dts vugg- ka pocnt kmkal, som mn kun cka ha Ml- mang køb lavnssmnk d fi mak t gnnm Dfo ændnt, v kan blv kåt som tstt gundg, d kan sk som komm stu, da d dngang En sdst tng lavt n lst, kmdk dt tjøstyls kan blv n lang fobug kmkal n hnd, hvlk ffkt ådsbøn ngn Et nå bdst valg spugt mg tl t bud voldsomt, s hav Dss g lovgvn d kan så komm antl fam po-mmmd Vuggstun ha l- ll nynsa, mn fomod lskt nl må stoff, fobudt find vss nk stoff jg vn- bgnok nng ækk omst on Eft afbyd gn Ud ov computop (ud fajs få vndls lov å gav sstkt måsk tdlg va tlfoæbygg anbfal dm tl gtg t ldn bgn af fi t foslag dukt, jg kan stof, som udfm Fo Jan tl- dvs than s, hvt ngn ut,vud faktsk så t mdtnu mn Dt Quottu fks kk læng and slvom n Indbøn snak tst), find jg all podukt, af s omp ha dtlfældud d sdst å, mn, ladt k pocnt lvpodukt På kk ll sps vds vud, som anvnd t væ af dm, jg anbfal podukttyv t bsl ngn ntn t ntl tlladt utn åvlbgn poblmsk md Jan nd ffkbng Såd lvtmnd hun gft ll stoff, fæld lstn ov ba fom t an øjnn Quottu van off, som gv stø dt hn stoffn t sgkngha gmm v nfomonscn»d n ll (ndhold CMR-stvæ mutag ds ntdp, gø mt t ald kk Dfo ltsom vos tst væk tl, væt, nd ss kæft, gund så vd Sundhd altd d kan gv vdt, g kom ntd kan bøn Og væ and fo-mljø ønsktgod jg ha nngsvnn, d) Mn sst I,201 tl mnblv to å gaml d fa mg 0 nå skad foplant blv plads Tdlg v tst 202 ban t tstakv dt lad sg gø?,3 som nd vætksta podukt skft bæ bøn fosøgt kæ Hvodan kan man vl nd, jg sånå dt gæld st valg, hvs spu født podukt af kvndssmnk solgt Mt god havd sundhd én omd vnd t, om ha hvt å (typsk fastlavn mllm tstasgn May Andsn tl mljø mn fohold skul hn l væ ntn dt fosgtg t spø dgt, ås tst blv lagt nu ha poduc dt ba d,sk, ha hvsnok gsmål Dt cm), vl sdst fks fostå, du und va offntlggøs lggaftpodukdt Jg kan godt kan tl, t om mg t kvt, nå dn ny tst væ sammnstd sætnng, n! D kan væ fl åsag ydsmdk dt t ændt fo- haft kk omdt ha kåt som ha sstoff, slvmn wwwfobugk tdlg ndhold nt v tts podukt som ha ss podukt, dt nsamm Asmussn l ganvdn ud tl væ læng dt dt g taltomv Bt v dn s godt valg, nu kk t ny komm om, så væ handl dt om, d, vnn fnt komm t ndhol fod D kan Kld: Danm I dtt tlfæld md podukt bøn, mnud tl så n andlds, aks Sts stoff, som hyggl tk vud podukt lvt ny vdn om d dt hjm gt ha tl Mljøstylsn 52-åg on gn,«komm sg Jan Quo ttup dn Ital hav tag t? jul 2011 dn chanc andn vj, n «40 50 å n tæ kk E kylln dås g falg? Lgsom t han hustun væ fhdn dsæt»d foskllg anldnng tl, hva ngn bgæn sk mn d gv snn nd skal bug ds poblm td dvallgf mkald g png lycnamstank omkng t stof vos Om dt samm bjd hydoxymthylg n ov! ll gvallgman kan affkt Sodum mns d to ngdnsn ovkan skulud Jg ha tjkkt skv t kan som sagt gv allg, homongnmåd t to foskll ss l hn st bad sm? l af mn hudpljpoduk væ hydoxy sgstoff, mt- Dt t bøn mstænkt fo sofansodum N Opsgkft D Sodum Hydoxy j- dt, du and kan samtd s t abn om dtt: n fansol ov aft Ethylpa flm fo faldt nd nn lnalool bgjstn n ha båd læslycn, kan s Kmn n allg lkt ud mthylg skulhvlkt fostyvos vandmljø vakt hylglycn Jg md bugkall gv bd- g skpss, l kk blast gt nå dtd kan altså bønn om sd (wwwfo gun sg, nævn, mn sps vd, kk hjmm nd støst s aft sko af, & cow du gll plt Puls Jg kan dfo andt d tl bky dt allgfmkald stoffn d man nsm boytck ad, nå bla n stof fm fo m ha ådføt sg mng? afhæng mdk), stofft dnn ngdns af s sk skud Mlj»Ma bug dt onscnt hos lg sg Dtha lyst n an, hvlk ffkt d podukog t sådan fo Mljø Info- nl n skull jo to v d: tpa ø & Sundh Hvad foskll Bgg «Sun komm nmlg md d, af kan gv allg? høj koncntonn bu& du anvn- Dt ksta fosgtg dhd Ipafum oft akton d voldsom følg dø t t, gv æg2009 va- hvo Fansol, som hvo, g mg gn vl væ du t af d 26n af, v anvnd vl t gnn du SAR d, td gnlt undgå gft hl A HARTMA va vd st - tn fosøg sgman kk hvs fo føst t,msntsaldsom Lnalool Mn ddu Hvs du hlt vl s ann SIVE gan oplyss poduktn bjd allsaasvts dgsfø jo altså nonn! fo- d n nklt gan md trtsen stoff, d skal dnd fohold tl, udvklskull st? Dt h g anbfal allm n hl fos pass fosgtg USA va sn, manhun vl nng, t altn k- pljpo gll som oft Hvad skal man mthyl- væ Dt fo stoff kosmt, nd ha væt dt spot Sodum Hydoxy v tl dås bug udn hun stød bsluttlsynla mn sm gt gå Hun Fo mg lyd d al- g ov længv ta fonuft lt t n ha læt fmkal væ dn dt dt kom som dt ban væ kan, da d du tl poducnfokla, sammn glycn falgst kk skkt, d dukt, kommøl-, cola gll kyllng popu- kk n Danma t glldåstn an- fotyd 1980 nu, d dt - cd md om all t stoff md kun opfund k V ha jo plgtt tl nå hv va ft- bd dt man bd lg, hvomo du om dt dn dås E Mn kk så, t goo søg fo, foad 24,6 som gam sn kk dn få bøn d allg Duåspøg s, fnd gl ppfugl Nå n da v altd mtodn Jan ll mthyland fmkal (thylml bøn md thylquo spøg, så god sk stof afgv pob då dåmd paabn t podukt»jg man mtttup hydoxy mad to f syn fo vælg t podukt fo Sodum Hydoxy- vnd mo tl sodum hjm kk ts adsk ha fo st dt, d lmm dåsn v, dt, fm paabn fm d os msd llg t somt pæsnt nd va mpotf gt dn så langt nd dt komll mthyl-) kunststy opskft -foa,»dt dt, jg und? ma konsvnd, hylglycn af tal vk Ægt kk dan n kk tag humthylglycn pa hvlk sk gll fo vo nsk fl- Jg ban stoff t Glæsl, t Mam spcfkk tl sg Alls fans g fo, dt tl mg s ud md fo kak Lous d n dås stoff d, ppfugl som ntodu Jan ant måd, mn OK, alt som l abjd klbo- gæ håd, dt skalln du n, mn dsudn t fav, nsløst, mak, dås cd nk t kk af dø gampotf stkmdab som lak s, lt gan pøv jd t ænd d to, d mg mt opmæksom Dang«n kaldkan hav n all dålamp ma af tal kan od Støstdmn bslutn nd ff kæftf nsk vs skp n kan vækm, Rskab D ha ha bøn ln af vnng«rkk Bll kt,«fot mss I b k l fav, d ntss d så fl nn n Bu n Rkk æll lak t Hun ha Bll g låmotocy, bla passonfælls bysvlkomn hos altd væ Info, tstkoodn ko fo tlføj, d OPSKRI ttoll p mon n fo bn AC kl fodb FT Ban sg scnt o stoffn øgt ovfø spa oldk fo vam, nå sl af boldsæsomlan, hv lub- pass t nt, d kk Kyllng gll dåsn blv 15 tu n blv dt fod- søsk t hvkn d ha aldg n Hn vn tl Ital nd dås tl n ll ds åd 10s n dt dj lyd,»jg t bøn Babyst Du skal som nå hospta kk n gan man kun nng bug: om lt, da 1-2 kylln g ud nj tak Dn spa bug mad, bø bøn blv tl dt, mn bød podukt d 1200 g g, maks 110 bugt samsomm ft ov dås p stk 0I opsk bgnt d blv ha dt fntfødt Mn bøds 1-2 ds vnnk mn md dn skkt n, så d stå godt md dt van M ftn foslåtl Som am Glæ cl (du kan sby cd ha somds Mtt Quo sto spu t tl dt, N Pns Jan sgtg a 33 d ha D l dm md gt, mtd ttup kan komsl, d foaf fosk så bug dås dys md olvnol følt, dm Dtom jg vll aldg undt llg øl hun om dås m stannol slags, dnk N Hvs salt pb pass ha nok lggt n stg n ll du kk s dås ba hold luft mos bug ha gll dk altd n, t ll, æbl md lyst tl tss væsk dt kk plad d 20 tø sodavand) omvkl t dåsn, nanbfal Dss altn s tl d nb Fostll mg«kan du dn stam Fsk æ l ng ut t md ll anv som ald man ha Rkk Bll v n om Olvnol ft smag dn stg nd n af alufobønbø dom udn n nd kyll tænkt sg, hvs d tl pns Salt Mtt væsk tl hold md molng D ha n fjn fobøn nd én ng dås tlbpb plads tl Jan Quot gang Folbakk hdn udn m d kylln glnng af op tup nyd af dm tankn stjft,p g tstån fkan blv dm føl bøn n ng syg ll n I køkknt lvt, fod, d mangl n af Vd gll al»jg : nt N Rng Et pa kt d ha valgt N Anb n: ov, tænk som ø bøn ng dt ndvnd kyllngn ps bakkn kyllngn ov d blv fa nl v nødt tl mtd gt pac nd t tl folfoholds sn udn md salt Vaskgnd tag Købnhav lhus Vang gll kt dag n vam Fnd dn gl H d, da då- n Foto: N Åbn Nls Houg vd cd- stå d så d gvv blv gam tl dn dås f aad ln af ndh n, dk halv 60 mnu utdamp dans hjælp, tvs ngn l, fod dca tt oldt 50 «sg fyld N På kugl hv dås så Jan Quo tl nd dås nbæ ut, ttup vnd vækgll skal tops Fbo N Anb n væ ov fa kyllngn pjældt ng kylln Danm lg, altså dn dk gn nd ak t vam Kld: Fa bn: l Bug H m 29,1 å pltsk ud & cowb lågt nå du gloytcks å s b t n n g dn 26 bn Bug kød Foto fa lågt nå gll du plts cowboytc kud & ks fa folagt Lndhadt & Rngh of I n f o m o n s c n t f o m l j ø o g s u n d h d Kltmø ll -Vstha Djlgt somm vt 2675 Tlf 30 hus, ug 32, k Puls 5

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

#04 > NOVEMBER 2005 SØREN HEDEGAARD OM SIT LIV SOM FRISØR IT-ØKONOMI ÅRETS FRISØR DØMMEKRAFT. Dorhe Holk world wide.

#04 > NOVEMBER 2005 SØREN HEDEGAARD OM SIT LIV SOM FRISØR IT-ØKONOMI ÅRETS FRISØR DØMMEKRAFT. Dorhe Holk world wide. #04 > NOVMB 2005 SØN HGAA OM ST V SOM FSØ T-ØKONOM en god forretning ØMMKAFT orhe Holk world wide ÅTS FSØ anish Hair Awards 2006 Glædelig jul Godt nytår til dig fra tecni.art perfect care clean styling

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere