KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls Dt konstuktiv altnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samabjd mllm uafhængig statsautoisd visionsviksomhd. Vi kombin dn mind visionsviksomhds fodl md dn stos ssouc. Sid 7 Momspakkn ænding af gln fo lving af ydls Sid 8 Vi not at... RviPatn Statsaut.visionsaktislskab Damhavn 5 C 71 Vjl Tlf Fax Mmb of Kston Intnational A global association of indpndnt accountants

2 2 Løn conta UdByTTE Af Las Bnndsgaad Andsn, Snio Tax Manag Eft skattfomns ikafttædn i janua 21 skattsatsn ændt, og dmd kan pioitingn mllm løn og udbytt fo 21 bliv andlds nd tidlig å. Fo hovdaktionæ bø spøgsmålt om stølsn af hnholdsvis løn og udbytt væ ét af d fast punkt vd dn ålig skattplanlægning, hvo hovdaktionæns fovntd pivatfobug skal finansis på dn mst hnsigtsmæssig måd. Skattpocnt fo bskatning af udbytt Samlt ålig aktiindkomst, hund udbytt Op til 48.3 k. 28 % Ov 48.3 k. 42 % D nævnt bløbsgæns fo indkomståt 21 og guls åligt. D dobblt bundgæns fo ægtfæll. Skattpocnt fo bskatning af løn Samlt psonlig indkomst fø AM-bidag Fa k. til 42.9 k. 8 % Skattpocnt Skattpocnt inkl. AM-bidag Fa 42.9 k. til k. Ca. 42 % Ov k. Ca. 56,5 % (inkl. topskat) D nævnt bløbsgæns fo indkomståt 21 og guls åligt. Sammnligning af skattpocnt Umiddlbat vis ovnstånd skattpocnt, at udbytt bskatts lmplig nd løn. Dtt imidltid ikk altid dn fuld sandhd, idt skattpocnt fo udbytt og løn ikk kan sammnligns dikt. Baggundn hfo, at løn n fadagsbttigt udgift i slskabt, mns udbytt ikk kan fatækks i slskabts skattpligtig indkomst. D skal sålds tillig tags højd fo fadagsvædin fo lønudgiftn i slskabt. Dtt kan illusts md følgnd ksmpl: Eksmpl 1 Md udgangspunkt i, at dn samld udgift fo slskabt nutal, sammnligns udbytt på 48.3 k. md lønudgift på 64.4 k. til n ugift hovdaktionæ i fi foskllig situation: a) Løn. Btal topskat og ha ov 48.3 k. i andn aktiindkomst b) Udbytt. Btal topskat og ha ov 48.3 k. i andn aktiindkomst c) Løn. Btal kun bundskat, og ha ikk andn aktiindkomst d) Udbytt. Btal kun bundskat, og ha ikk andn aktiindkomst. Bskatning hos slskabt Indkomst i slskabt fø løn/udbytt Løn Skattpligtig indkomst i slskabt Slskabsskat, 25 % Slskabsindkomst til udbyttudlodning Bskatning hos psonn Lønindkomst - Psonskat af løn: 56,5/42 % af 64.4 k. Udbyttindkomst Udbyttskat: 42/28 % af 48.3 k. a) Løn (topskat) 64.4 (64.4) 64.4 (36.386) Giv udbytt ll løn dn lavst skat? Som dt fmgå, dt ikk ntydigt, om dt udbytt ll løn, d giv dn lavst skat. D kan dog opstills følgnd tommlfinggl fo, hvonå løn hnholdsvis udbytt giv dn lavst samld skattbtaling fo n ugift hovdaktionæ. Løsningn opstillt i pioitt ækkfølg md dn skattmæssigt bdst løsning føst: Løn op til topskattgænsn på k. åligt Udbytt op til gænsn fo aktiindkomst på 48.3 k. Udbytt ov 48.3 k. samt løn ov topskattgænsn på k. bskatts stot st ns, så dn pioitd ækkfølg afhæng af n konkt skattbgning. Valgt mllm udbytt og løn afhæng sålds af n konkt skattbgning, hvo hovdaktionæns og dnns vntull ægtfælls indkomst afgønd fo dn optimal sammnsætning af hævningn fa slskabt. b) Udbytt (o. 48.3) (16.1) (2.286) c) Løn (bundskat) 64.4 (64.4) 64.4 (27.48) d) Udbytt (u. 48.3) (16.1) (13.524) Ntto udbtalt (til sammnligning)

3 3 Tid TiL geneationsskifte? Af camilla Poulsn, Mast i Skat, vitax Et gnationsskift indbæ t jskift. Altså, at viksomhdn hlt ll dlvist få n ll fl ny j. Dn ll d ny j kan væ t familimdlm (typisk t ban), n næ mdabjd ll n hlt tdj. D samld ovvjls i fobindls md t gnationsskift bø også indhold d skattmæssig konskvns, da d kan hav sto indflydls på d nt økonomisk btingls. D finds ikk n sælig lovgivning, som gul d skattmæssig konskvns af t gnationsskift. Udgangspunktt, at d skal btals skat af avanc, d udløss i fobindls md ovdagls af n viksomhds aktiv og passiv. Planlægning Dn idll løsning kan væ svæ ll umulig at find. Mn vd omhygglig planlægning i tid kan man næstn altid opnå t fonuftigt sultat, d tilgods all pats intss. Fo at undgå disposition, d ftfølgnd vis sig uhnsigtsmæssig ll måsk ndda ødlæggnd fo viksomhdn ll familins fmtid, dt nødvndigt at inddag all konskvns af gnationsskiftt båd på kot sigt og på lang sigt. Følgnd spøgsmål indgå i planlægningn: Hvonå skal gnationsskiftt sk? Skal viksomhdn tilpasss (salgsmodning)? Hvm skal ovtag viksomhdn? Hvad viksomhdn væd? Hvodan finansis gnationsskiftt? Hvodan s fmtidn ud? Kan gnationsskiftt optims md hnsyn til skatt og afgift? En ting dog sikk. Et gnationsskift vil sk, også slv om dt ikk planlagt. Fø ll sidn vil viksomhdns j afgå vd dødn og viksomhdn vil ovgå til næst gnation. Bot ll t vntult tstamnt vil bstmm, hvm d skal ovtag viksomhdn. Vd at fobd og gnnmfø gnationsskiftt i lvnd liv kan viksomhdns j få indflydls på, hvm d skal vidfø viksomhdn, samt på d økonomisk btingls fo gnationsskiftt. Handl md skattn Vd ovdagls til familimdlmm og næ mdabjd kan man i nogl tilfæld udskyd bskatningn vd at anvnd d såkaldt succssionsbstmmls. Dtt btyd i paksis at næst gnation ovtag skattfopligtiglsn, mod at få t ndslag i købspisn af viksomhdn. Snst paksis indn fo skattttn, at man nu kan handl md skattn. Eksmpl En viksomhdsj påtænk at gå på pnsion. Viksomhdsjn ha fåt tilbudt 2 mio. k. fo sin viksomhd. Viksomhdsjn ha udskudt skatt fo 1 mio. k. Nå skattn btalt, ha viksomhdsjn 1 mio. k. tilbag på konton. Viksomhdsjn tilbyd nu sin næ mdabjd at køb fotningn fo 1 mio. k. mod at mdabjdn ovtag skattfopligtiglsn. Vd at mdabjdn sålds ovtag skattfopligtiglsn skal dnn kun btal 1 mio. k. fo fotningn, hvilkt btydligt nmm at lån nd at skull lån 2 mio. k. Dt optimal gnationsskift Dt optimal gnationsskift kæv n stø planlægning isæ, hvis d også and bøn involvt som ikk skal indgå i gnationsskiftt af viksomhdn. Dt optimal gnationsskift sålds at all involvt i pocssn, og at d bøn, som ikk skal ovtag viksomhdn vt. bliv tilgodst via t tstamnt. Skal dt optimal gnationsskift kombins md mindst mulig skat, vil dt optimal væ n kombination af succssionsgln md dødsboskattlovn. En sådan løsning kæv, at Bots aktiv og nttofomu und 2,6 mio. k., ll Afdøds skattfopligtigls lukkt ind i t sæbo som und 2,6 mio. k. og afdøds hustu ikk skift fællsbot. Kan n sådan kombination ikk opnås, da bots aktiv og nttofomu ov 2,6 mio. k., kan næst ll næst gnation ign via gln om skattmæssig succssion måsk bnytt sig af dnn mulighd. Afslutning Planlægningn af t gnationsskift kæv n god fonuft og n hl dl god ådgivning. Dt afsluttnd åd sålds, lyt til dig slv og søg altid åd og vjldning hos din viso og advokat. I mang tilfæld d ingn gund til at udskyd gnationsskiftt.

4 4 PAS PÅ oveskiftene Af finn Elkjæ, Statsautoist viso Et fønd hvvsdagblad bagt i dt tidlig foå ovskift som Pnsionsfidus til læg og advokat og Minist skal fokla ny pnsionsfidus. Læs man tkstn, d ikk mgt nyt. Et visionsfima ha åbnbat fotagt og offntliggjot nogl bgning, d som ksmpl vis, at n 41-åig læg som 65-åig kan lægg 1,1 mio. DKK ovni sin pnsionsfomu vd at skift til at div sin paksis i psonligt gi i stdt fo i slskabsfom. Skull lægn væ så hldig at bliv 85 å kan fodln væ 5,5 mio. DKK. Hfa kan man slv kstapol ald og indkomst. Fidusn, at n pson vd at div viksomhd psonligt i stdt fo i slskabsfom kan anvnd viksomhdsskattodningn md d fodl og ulmp, dn nu ha. Altså, nå dn pågældnd ophø md sin pimæ viksomhd, kan han fotsætt i viksomhdsskattodningn, hvis han ha invstt i ksmplvis n udljningsljligd, d ikk nødvndigvis skal væ sto. Dt d ikk nogt nyt i, og gln gæld fo all, ikk blot læg og advokat. Og husk lig, at man stat md at skull btal skat af alisationsgvinst på goodwill og diftsmidl. En næstn samtidig ovskift i samm blad følgnd: Mind kontol md Pakn. Af tkstn, hvis budskab pts flittigt, fmgå, at dt hl dj sig om, at ldlsns btning i åsappotn ikk læng skal vids, mn blot gnnmlæss af viso md hnblik på at afslø fjl. Nu gæld dnn gl jo fo all slskab og ikk kun fo Pakn, mn dn pågældnd avis havd ntop i dnn piod valgt at lægg Pakn fo had; dfo ovskiftn. Mit budskab md nævænd : Lad væ md kun at læs ovskift Læs indholdt af n atikl md skpsis og sund kitik Spøg din gn ådgiv, og lad væ md at dispon ud fa dag- og fagblad. fidus ELLE EJ Af Tobn Madsn, Statsautoist viso Som dt fmgå af atikln Pas på ovskiftn, ha dt væt fmm i pssn, at dt ikk læng n god fidus at div viksomhd i slskabsfom. Dt dimod n god fidus at div sin viksomhd i psonligt gi. Åsagn til fidusn d ændd gl i sidst ås skattfom. Gundlæggnd bskatningn ikk foskllig i hnholdsvis slskabsfom og psonligt gi, hvis man anvnd viksomhdsskattodningn. Dn dl af viksomhdns ovskud, som ikk hævs, kan bskatts md 25 %. Skattfomn ha dog mdføt, at d skattmæssigt kan væ n fodl i at div sin viksomhd i psonligt gi fm fo i slskabsfom. Skattfomn ha sålds duct mulighdn fo indskud på atpnsion og ophønd livnt. Divs viksomhdn sålds i slskabsfom, kan d maksimalt indskyds k. 1. (21) om åt på sådann pnsionsodning. Divs viksomhdn dimod i psonligt gi, kan d indskyds op til 3 % af viksomhdns ovskud (skattmæssigt sultat fø nt mv.). Dnn sægl gæld dog kun til og md 214, mn n fodl fo hvvsdivnd, som div ds viksomhd i psonligt gi. Liglds ha skattfomn mdføt ænding i bskatningn af slskabs aktibholdning. Fmov lagbskatts slskab af aktibholdningn, hvilkt btyd at d skal sk bskatning af vædistigning på aktin, uanst om stigningn alist vd t gntligt salg ll j. Dudov ha udbyttindtægt hidtil skull mdgns md 66 % i skattopgølsn fo slskab. Skattfomn ha ændt på dtt, og udbyttindtægt skal nu mdgns fuldt ud. Poblmstillingn omking akti dog dn, at akti slt ikk kan indgå i viksomhdsodningn, og t køb af akti vil dfo bliv btagtt som n hævning, md daf følgnd bskatning. Valg af viksomhdsfom handl dog ikk kun om skat. Valg af viksomhdsfom handl også om isiko, sikkhd, hæftls mv. Md and od så handl valg af viksomhdsfom om n afvjning af fodl og ulmp. I atikln om pnsionsfidus, d aln fokust på d skattmæssig fodl. Atikln ha sålds ikk bskvt hæftlssfoholdt, hvo man vd viksomhd i psonligt gi hæft md hl sin psonlig fomu, hvoimod man i slskabsgi aln hæft md slskabts fomu. Dudov ha atikln ikk i sæligt omfang bskvt kavt i viksomhdsodningn om, at d skal væ hvvsmæssig aktivitt fo at kunn opthold viksomhdsskattodningn. Viksomhdsjn skal dfo ft ophø af sin pimæ viksomhd påbgynd ny viksomhd (f.ks. udljningsjndom) fo at kunn fotsætt viksomhdsodningn, og dmd opthold udskydls af skattn (af opspat

5 5 ovskud). Samm kav gæld ikk i slskabsgi, hvo dn hvvsmæssig aktivitt kan ophøs, hvoft man kan bibhold slskabt udn at tilfø ny aktivitt. Dudov vil n ænding fa dift af viksomhd i slskabsfom til dift i psonligt gi samtidig mdfø, at d kan opstå avanc vd salg af diftsmidl, goodwill mv. md daf følgnd bskatning. Hvovidt ovdagls af n alld tablt viksomhd i slskabsgi til psonligt gi n god fidus ll j, afhæng af mang fakto. Ikk kun skattmæssig fakto. Anbfalingn dfo at man tag kontakt til sin ådgiv, sålds at all fakto bliv blyst ud fa n konkt vuding. detailigdom conta oveblik Af finn Elkjæ, Statsautoist viso Som bkndt ha t luftfatsslskab fo ikk læng sidn og md bhskt succs gnnmføt n bøsintoduktion, og t slskab i undholdningsbanchn gnnmfø n udvidls af dn bønotd kapital i foåt 21. Samtidig hmd ha d fa fl sid væt kaftig kitik af fl pnginstitutts infomation om d podukt, d ma kdsfø og sælg. Diss fohold kan giv anldning til ovvjls om, hvovidt indholdt af dt lovmæs sig matial, d skal udabjds i fobindls md ovnnævnt tansaktion, hnsigtsmæssigt. Hv gang d ha væt n hvvsskandal, hvad ntn dn ha fundt std i lill Danmak ll i dt sto udland, sk d n glstamning læs udvidls af d kav til infomation, som udbyd skal mddl offntlighdn og dmd invsto n. Hvo mang læs og hvo mang fostå indholdt af dnn infomation og i øvigt dn nom infomationsmængd, d finds i bøsnotd slskabs åsappot? Bøs analy tik og pofssionll invsto ha natuligvis baggundn fo at læs og fostå matialt, mn md dn hast, diss oft udtal sig til pssn, kan man btvivl gundighdn i læsningn og vudingn md dn usikkhd, dt nu mdfø fo pivat invsto, d følg d pofssionlls åd. Fa politisk hold tal man oft om administativ fonkling, ligsom man lægg di vs finansill institution fo had fo at hav vildføt sagsløs invsto. Måsk faktum i stdt, at dn lovkævd dtailigdom i divs pospkt mv. gø, at slv lativt fonuftig og kyndig pson mist ovblikkt md fjldisposition til følg, og at administativ fonkling skal skaffs gnnm ovblik og nklhd i stdt fo gnnm ny gl. AkTiEAVAncEBESkATning 21 Af Eik Høgh, Tax patn Bskatningn af avanc i fobindls md psons aktisalg fo indkomståt 21 følgnd: Unotd akti Gvinst bskatts som aktiindkomst. Tab fatækks i andn aktiindkomst. Af ngativ aktiindkomst bgns n ngativ skat, som modgns i slutskattn. Bøsnotd akti Gvinst bskatts som aktiindkomst. Tab modgns i udbytt og gvinst fa lignnd akti. Ovskydnd tab kan fmføs udn tidsbgænsning. Hovdaktionæ Fo akti hvvt fø 19. maj 1993 givs t ndslag på 1 % p. å. Ha hovdaktionæn jt aktin fm til og md 1998 givs dog maksimalt 25 % ndslag. Som hovdaktionæ anss n pson, d sammn md næmst famili j mindst 25 % af aktikapitaln ll bsidd m nd 5 % af stmmvædin. Ovgangsgl Bøsnotd akti i bholdning p. 31. dcmb 25 på und k (ægt-

6 6 pa k ) skal ikk bskatts, nå d vd salgt ha jt aktin i m nd t å. Tilsvand vil d ikk væ fadagst fo tab. Fo mindtalsaktionæ som ha hvvt aktin fø dn 19. maj 1993, kan som anskafflsssum anvnds kusvædin på dtt tidspunkt i stdt fo dn faktisk anskafflsssum. Sælgs aktin md tab, skal kusn p. 19. maj 1993 anvnds som anskafflsssum, hvis dnn lav nd dn faktisk anskafflsssum. Fo slskabs salg af akti d fo indkomståt 21 skt btydlig ænding. Bskatningn hft følgnd: Dattslskabs- og koncnakti Gvinst og tab vdønd dattslskabsakti og koncnslskabsakti skal ikk mdgns vd slskabns indkomstopgøls. Som dattslskabsakti fostås akti, som js af t slskab md n dikt jandl på mindst 1 % af aktikapitaln. Vd koncnslskabsakti fostås akti, hvo d sk sambskatning mllm slskabn. Potføljakti Gvinst og tab vdønd potføljakti skal mdgns i slskabns skattpligtig indkomst uanst jtid. Vd potføljakti fostås akti, d hvkn dattslskabsakti ll koncnslskabsakti, hvilkt i alittn vil sig akti, hvo jandln mind nd 1 %. Gvinst og tab opgøs ft lagpincippt. Ovgangsgl nttokustabskonto Nttokustabskonton skal modvik uhnsigtsmæssig fohold i fobindls md dn ny lovgivning og opgøs som slskabts samld skattmæssig anskafflsssum fo potføljakti fatukkt aktins samld handlsvædi vd statn af indkomståt 21. Saldon ndsætts md skattfi dl af udbytt fo d i bholdningn vænd akti modtagt i ån Endvid mdgns anskafflsssumm og afstålsssumm på akti jt i m nd 3 å, d afståt 25. maj 29 ll sn. En positiv saldo kan fmføs til modgning i kommnd ås nttogvinst på potføljakti. Nu også ny gl fo bskatning af obligation gældnd fa 21 Fo pson ha d hidtil væt skattfihd fo kusgvinst i fobindls md salg af blåstmpld obligation (obligation som opfyld mindstntn på udstdlsstidspunktt). Tab vd salg af obligation ha ikk væt fadagsbttigd. Dtt ha dog ikk væt tilfældt fo obligation i udnlandsk valuta, hvo gvinst og tab ha væt hnholdsvis skattpligtig og fadagsbttigt. Dn ny lov ænd gln fo blåstmpld obligation, sålds at d indføs n gnl skattpligt/fadagst fo gvinst og tab på obligation. Ændingn gnnmføs fo at sik, at EUttn ovholds. Dt sk vd at fjn fosklln i bskatningn af obligation i dansk kon og fmmd valuta. Ophævlsn af skattfihdn omfatt kun obligation, d hvvs fa og md dn 27. janua 21. Pivats ksistnd bholdning af blåstmpld obligation vil fotsat væ skattfi ft d hidtidig gl. D indføs n bagatlgæns fo kusgvinst op til 2. k. E kusgvinstn fo t å 2.1 k. vil hl bløbt skull bskatts. Mpovnut fa ophævlsn af skattfihdn fo blåstmpld obligation anvnds til n kompnsnd skattndsættls. Dn højst skattsats fo positiv kapitalindkomst ndsætts gadvis i løbt af d næst fm å fa d nuvænd 51,5 % til 42 %. Fo slskab sk d ingn ænding. Slskab gnlt skattpligtig af kusgvinst vd salg af obligation, ligsom slskab ha fadag fo tab. den igtige LEdELSE Af finn Elkjæ, Statsautoist viso D snst ås global finanskis ha natuligt mdføt øgt fokus på viksomhdns ldls. D snst ås mgn snak om dt, d på udnlandsk btgns som Copoat Govnanc og på dansk vl oftst som god slskabsldls, ha liglds mdføt t fald i dt, d lidt spktløst blv omtalt som tantbstyls, og mdføt m pofssionll bstyls. Endlig ha dt fohold, at bstylsns ansva d sn å blvt m makant i fom af søgsmål og tusl om sådann mdvikt til næm ovvjl s om viksomhdsldlsns kvalifikation. Tidlig va t bstylsshvv oft n livsvaig tillidspost til familimdlmm ll husadvokatn. Dtt da hldigvis gåt af mod. Gnlt to jg, at bstylssmdlmm i dag gnd til at bstid d post og dmd dt ansva, d ha. Mn d skiftnd tid gø, at viksomhdns j hl tidn bø hav fokus på, om dn siddnd bstyls dn igtig. D nødvndig kav til foudsæt ning ikk ns i opgangs- og ndgangstid. Nogl pson god til ldls i nd gangstid, ja såga til gntlig kisstying, hvo d skal skæs i om kostning og psonal. And bd i opgangstid, hvo fmsyn og udvikling d god dyd. And ign bdst til vdligholdls altså til ldls i olig tid. Dt dfo min opfattls, at viksomhdsjn og bstylsn glmæssigt bø vu d, om dn aktull bstylsssammnsætning dn optimal. Dt ikk nogn skam at fo lad n b styls, fodi tidn ha ændt sig, og d kævs and kvalifikation, nd da bstylsn blv sammnsat og valgt.

7 7 MoMSPAkkEn Ænding Af EgLEnE fo LEVEing Af ydelse Af chis Pdsn, VAT Manag I dcmb 29 vdtog gingn lovfoslag omking implmnting af EU's momspakk i dansk momslovgivning. D ny gl tådt i kaft p. 1. janua 21. Ændingn vdø bl.a. følgnd: Dn momsmæssig bhandling af ydls, d lvs ov landgæns Indbtningskav på momsangivlsn (hund ny momskonti) og Listsystmt. Dn momsmæssig bhandling af ydls, d lvs ov landgæns Fa 1. janua 21 blv momsgln vdønd lving af ydls på tvæs af landgæns ændt adikalt. D ny gl mdfø i alt sin nklthd, at momsn som udgangspunkt ikk skal opkævs af sælg, mn i stdt afgns af køb. Dtt bnævns også omvndt btalingspligt ll m populæt Rvs Chag. Momslovns ny hovdgl vd. lving af ydls mdfø sålds, at momsn skal btals d, hvo købn ha tablt sin økonomisk viksomhd ll sit fast fotningsstd. Konskvnsn fo d dansk viksomhd bliv som udgangspunkt: at d ikk skal btals udnlandsk moms i fobindls md viksomhdns køb af ydls i udlandt, mn dimod skal viksomhdn slv bgn momsn md 25 % og vt. fadag dnn som købsmoms, og at d kan sælg tjnstydls til viksomhd i and EU-land udn at opkæv dansk moms. D ny gl find dog kun anvndls, hvo køb og sælg momsgistt. E aftagn f.ks. n pivatpson, vil d fotsat skull opkævs moms i dt land, hvo sælg tablt. Følgnd ydls dog, som udgangspunkt, ikk omfattt af hovdgln: Ydls vdønd fast jndom Kultull aktivitt, spot, kunst, vidnskab, undvisning o.l., hund mssudgift. Rstauationsydls Tanspot af va til ikk-afgiftspligtig pson (f.ks. pivatpson) Lastning, losning, omladning o.l. Kottidsudljning af tanspotmidl Passagbfoding. Indbtningskav på momsangivlsn (hund ny momskonti) og Listsystmt Som følg af d nkl gl vdønd lving af ydls indføs d liglds nogl administativ byd fo d bøt viksomhd. Viksomhdn skal f.ks. optt følgnd ny momskonti, som køb og salg af ydls skal bogføs på: Konto fo moms af køb af ydls fa udlandt md omvndt btalingspligt Konto fo vædi af køb af ydls fa and EU-land md omvndt btalingspligt Konto fo vædi af EU-lvanc af ydls md omvndt btalingspligt. Hudov d bl.a. indføt følgnd ny flt på momsangivlsn til indbtning af viksomhdns køb og salg af ydls: Rubik A-ydls I Rubik A-ydls anføs vædin udn moms af køb af ydls i and EU-land, hvilkt viksomhdn fopligtigt til at afgn moms af, ft gln fo omvndt btalingspligt. Rubik B-ydls I Rubik B-ydls anføs vædin udn moms af ydls, d lvs til and EU-land, hvo modtagn btalingspligtig fo momsn af ydlsn. Listsystmt Som nogt nyt skal viksomhd, som sælg ydls ft dn ny hovdgl indbtt sin salg til Listsystmt. Indbtningspligtn hfo tådt i kaft p. 1. janua 21. Dt vil dmd sig, at n dansk lvandø af ydls omfattt af hovdgln, f.ks. lving af n ådgivningsydls skal indbtt oplysning til SKAT om købs hjmland, momsnumm, samt vædin af d solgt ydls udn moms. Angivlsspiodn i dag kvatalt, mn bliv ft alt at dømm afkott til måndsvis angivls. Afkotningn af angivlsspiodn bliv føst gnnmføt i løbt af 211. En ækk viksomhd vil, und viss btingls, dog kunn opthold kvatalt som angivlsspiod. Diss btingls ndnu ikk offntliggjot.

8 8 Vi notee AT... Af Eik Høgh, Tax patn Btalingsfistn fo indholdt A-skat og AM-bidag Odningn md udskudt kdittid fo indholdt A-skat og AM bidag folængs fo 21. Dt aln btalingsfistn d udskyds, idt d fotsat skal sk indbtning ft d sædvanlig fist. Md hnsyn til d sædvanlig og d ny fist hnvis vi til SKATs hjmmsid Kantinodning SKAT ha udstdt t nyt stysignal, d fastlægg vædi fo d måltid i psonalkantinodning, som abjdsgivn yd tilskud til. Md d ny vjldnd vædi bliv dt ltt fo abjdsgivn at afgø, hvonå kantingodt ikk skal indbtts og bskatts. Fomålt md at fastlægg vjldnd vædi at fastlægg t nivau fo, hvilkn pis d nklt mdabjd mindst skal giv fo almindlig gængs kantinmad fo at undgå at bliv bskattt af dt god, som abjdsgivs tilskud til kantinodningn pæsnt. Dt fmgå af stysignalt, at hvis dn abjdsgivdvn kantin sv almindlig gængs standadmad og -dikk, dt SKATs opfattls, at d tal om t skattfit god, hvis mdabjdn btal følgnd bløb fo madn: t standadmåltid kskl. dikkva 15 k. t standadmåltid inkl. dikkva 2 k. Ejndomsvuding Ejndomsvudingn fo 29 fo pivat bolig nu udsndt. Dt dj sig om vudingn p. 1. oktob 29. D vil fo n ækk jndomm kunn fovnts fald i dn offntlig vuding. Såfmt d fjl i vudingn ll dnn anss fo at væ fo høj ll lav, kan d klags ov vudingn til vudingsmyndighdn snst dn 1. juli 21. Mindstntn 1/1 3/6 21 2, % Smøbød, vam og lun tt btagts nomalt som standadmåltid. E d ikk tal om almindlig gængs kantinmad, kan d vjldnd sats ikk anvnds, og d må fotags n konkt vuding. Abjdsgivbtalt smågod som kaff, t, fugt m.m. som stills til ådighd på abjdspladsn som ld i almindlig psonalplj fotsat skattfi. Dato Diskonton Nationalbankns udlånsnt Fa 16. janua 29 2,75 % 3, % Fa 6. mats 29 2, % 2,25 % Fa 3. apil 29 1,75 % 2, % Fa 11. maj 29 1,4 % 1,65 % Fa 8. juni 29 1,2 % 1,55 % Fa 14. august 29 1,1 % 1,45 % Fa 28. august 29 1, % 1,35 % Fa 25. sptmb 29 1, % 1,25 % Fa 8. janua 21 1, % 1,15 % Fa 15. janua 21,75 % 1,5 % Ejndomsvædiskattn Und hnsyn til skattstoppt få d ny vuding kun btydning fo jndomsvædiskattn, hvis vudingn fald til und 21/22 nivaut. Som bgningsgundlag fo jndomsvædiskattn anvnds dn lavst af følgnd vuding: Dn jndomsvædi, d ansat fo dn pågældnd jndom p. 1. oktob i indkomståt Dn jndomsvædi, d ansat fo dn pågældnd jndom p. 1. janua 21 md tillæg af 5 % Dn jndomsvædi, d ansat fo dn pågældnd jndom p. 1. janua 22. Vd tilbygning ll ombygning skal opmæksomhdn hnlds på kokt fastsættls af 21 og 22 nivau. Ansvashavnd daktø: Statsautoist viso Nils Lyng Pdsn Rdaktion: Statsautoist viso Finn Stn Chistnsn Statsautoist viso Finn Elkjæ Statsautoist viso Tobn Madsn Statsautoist viso Svnd Thchilsn Rdaktø, Thomson Ruts Pofssional A/S Majbitt Codt og Bigitt Stang Dsign/Sats: Thomson Ruts Pofssional A/S Tyk: Silkbog Bogtyk ISSN n.: Rdaktion afsluttt d. 26. apil 21

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2010

statsautoriserede revisorer 2-2010 statsautoriserede revisorer 2-21 Løn contra udbytte 2 Tid til generationsskifte? 3 Pas på overskrifterne 4 Fidus eller ej 4 Detailrigdom contra overblik 5 Aktieavancebeskatning 21 5 Den rigtige ledelse

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring Mnnsk - Id - Løsning Vælg mllm 24 smin ov 2 dg Otiming f lgstying Otiming f fmntingsocss In-lin måling f lvnd cll i fmntingsocssn Minim odukttb og mksim oduktudbytt i stionsocss Flow å fst stoff - ltntiv

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere