KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls Dt konstuktiv altnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samabjd mllm uafhængig statsautoisd visionsviksomhd. Vi kombin dn mind visionsviksomhds fodl md dn stos ssouc. Sid 7 Momspakkn ænding af gln fo lving af ydls Sid 8 Vi not at... RviPatn Statsaut.visionsaktislskab Damhavn 5 C 71 Vjl Tlf Fax Mmb of Kston Intnational A global association of indpndnt accountants

2 2 Løn conta UdByTTE Af Las Bnndsgaad Andsn, Snio Tax Manag Eft skattfomns ikafttædn i janua 21 skattsatsn ændt, og dmd kan pioitingn mllm løn og udbytt fo 21 bliv andlds nd tidlig å. Fo hovdaktionæ bø spøgsmålt om stølsn af hnholdsvis løn og udbytt væ ét af d fast punkt vd dn ålig skattplanlægning, hvo hovdaktionæns fovntd pivatfobug skal finansis på dn mst hnsigtsmæssig måd. Skattpocnt fo bskatning af udbytt Samlt ålig aktiindkomst, hund udbytt Op til 48.3 k. 28 % Ov 48.3 k. 42 % D nævnt bløbsgæns fo indkomståt 21 og guls åligt. D dobblt bundgæns fo ægtfæll. Skattpocnt fo bskatning af løn Samlt psonlig indkomst fø AM-bidag Fa k. til 42.9 k. 8 % Skattpocnt Skattpocnt inkl. AM-bidag Fa 42.9 k. til k. Ca. 42 % Ov k. Ca. 56,5 % (inkl. topskat) D nævnt bløbsgæns fo indkomståt 21 og guls åligt. Sammnligning af skattpocnt Umiddlbat vis ovnstånd skattpocnt, at udbytt bskatts lmplig nd løn. Dtt imidltid ikk altid dn fuld sandhd, idt skattpocnt fo udbytt og løn ikk kan sammnligns dikt. Baggundn hfo, at løn n fadagsbttigt udgift i slskabt, mns udbytt ikk kan fatækks i slskabts skattpligtig indkomst. D skal sålds tillig tags højd fo fadagsvædin fo lønudgiftn i slskabt. Dtt kan illusts md følgnd ksmpl: Eksmpl 1 Md udgangspunkt i, at dn samld udgift fo slskabt nutal, sammnligns udbytt på 48.3 k. md lønudgift på 64.4 k. til n ugift hovdaktionæ i fi foskllig situation: a) Løn. Btal topskat og ha ov 48.3 k. i andn aktiindkomst b) Udbytt. Btal topskat og ha ov 48.3 k. i andn aktiindkomst c) Løn. Btal kun bundskat, og ha ikk andn aktiindkomst d) Udbytt. Btal kun bundskat, og ha ikk andn aktiindkomst. Bskatning hos slskabt Indkomst i slskabt fø løn/udbytt Løn Skattpligtig indkomst i slskabt Slskabsskat, 25 % Slskabsindkomst til udbyttudlodning Bskatning hos psonn Lønindkomst - Psonskat af løn: 56,5/42 % af 64.4 k. Udbyttindkomst Udbyttskat: 42/28 % af 48.3 k. a) Løn (topskat) 64.4 (64.4) 64.4 (36.386) Giv udbytt ll løn dn lavst skat? Som dt fmgå, dt ikk ntydigt, om dt udbytt ll løn, d giv dn lavst skat. D kan dog opstills følgnd tommlfinggl fo, hvonå løn hnholdsvis udbytt giv dn lavst samld skattbtaling fo n ugift hovdaktionæ. Løsningn opstillt i pioitt ækkfølg md dn skattmæssigt bdst løsning føst: Løn op til topskattgænsn på k. åligt Udbytt op til gænsn fo aktiindkomst på 48.3 k. Udbytt ov 48.3 k. samt løn ov topskattgænsn på k. bskatts stot st ns, så dn pioitd ækkfølg afhæng af n konkt skattbgning. Valgt mllm udbytt og løn afhæng sålds af n konkt skattbgning, hvo hovdaktionæns og dnns vntull ægtfælls indkomst afgønd fo dn optimal sammnsætning af hævningn fa slskabt. b) Udbytt (o. 48.3) (16.1) (2.286) c) Løn (bundskat) 64.4 (64.4) 64.4 (27.48) d) Udbytt (u. 48.3) (16.1) (13.524) Ntto udbtalt (til sammnligning)

3 3 Tid TiL geneationsskifte? Af camilla Poulsn, Mast i Skat, vitax Et gnationsskift indbæ t jskift. Altså, at viksomhdn hlt ll dlvist få n ll fl ny j. Dn ll d ny j kan væ t familimdlm (typisk t ban), n næ mdabjd ll n hlt tdj. D samld ovvjls i fobindls md t gnationsskift bø også indhold d skattmæssig konskvns, da d kan hav sto indflydls på d nt økonomisk btingls. D finds ikk n sælig lovgivning, som gul d skattmæssig konskvns af t gnationsskift. Udgangspunktt, at d skal btals skat af avanc, d udløss i fobindls md ovdagls af n viksomhds aktiv og passiv. Planlægning Dn idll løsning kan væ svæ ll umulig at find. Mn vd omhygglig planlægning i tid kan man næstn altid opnå t fonuftigt sultat, d tilgods all pats intss. Fo at undgå disposition, d ftfølgnd vis sig uhnsigtsmæssig ll måsk ndda ødlæggnd fo viksomhdn ll familins fmtid, dt nødvndigt at inddag all konskvns af gnationsskiftt båd på kot sigt og på lang sigt. Følgnd spøgsmål indgå i planlægningn: Hvonå skal gnationsskiftt sk? Skal viksomhdn tilpasss (salgsmodning)? Hvm skal ovtag viksomhdn? Hvad viksomhdn væd? Hvodan finansis gnationsskiftt? Hvodan s fmtidn ud? Kan gnationsskiftt optims md hnsyn til skatt og afgift? En ting dog sikk. Et gnationsskift vil sk, også slv om dt ikk planlagt. Fø ll sidn vil viksomhdns j afgå vd dødn og viksomhdn vil ovgå til næst gnation. Bot ll t vntult tstamnt vil bstmm, hvm d skal ovtag viksomhdn. Vd at fobd og gnnmfø gnationsskiftt i lvnd liv kan viksomhdns j få indflydls på, hvm d skal vidfø viksomhdn, samt på d økonomisk btingls fo gnationsskiftt. Handl md skattn Vd ovdagls til familimdlmm og næ mdabjd kan man i nogl tilfæld udskyd bskatningn vd at anvnd d såkaldt succssionsbstmmls. Dtt btyd i paksis at næst gnation ovtag skattfopligtiglsn, mod at få t ndslag i købspisn af viksomhdn. Snst paksis indn fo skattttn, at man nu kan handl md skattn. Eksmpl En viksomhdsj påtænk at gå på pnsion. Viksomhdsjn ha fåt tilbudt 2 mio. k. fo sin viksomhd. Viksomhdsjn ha udskudt skatt fo 1 mio. k. Nå skattn btalt, ha viksomhdsjn 1 mio. k. tilbag på konton. Viksomhdsjn tilbyd nu sin næ mdabjd at køb fotningn fo 1 mio. k. mod at mdabjdn ovtag skattfopligtiglsn. Vd at mdabjdn sålds ovtag skattfopligtiglsn skal dnn kun btal 1 mio. k. fo fotningn, hvilkt btydligt nmm at lån nd at skull lån 2 mio. k. Dt optimal gnationsskift Dt optimal gnationsskift kæv n stø planlægning isæ, hvis d også and bøn involvt som ikk skal indgå i gnationsskiftt af viksomhdn. Dt optimal gnationsskift sålds at all involvt i pocssn, og at d bøn, som ikk skal ovtag viksomhdn vt. bliv tilgodst via t tstamnt. Skal dt optimal gnationsskift kombins md mindst mulig skat, vil dt optimal væ n kombination af succssionsgln md dødsboskattlovn. En sådan løsning kæv, at Bots aktiv og nttofomu und 2,6 mio. k., ll Afdøds skattfopligtigls lukkt ind i t sæbo som und 2,6 mio. k. og afdøds hustu ikk skift fællsbot. Kan n sådan kombination ikk opnås, da bots aktiv og nttofomu ov 2,6 mio. k., kan næst ll næst gnation ign via gln om skattmæssig succssion måsk bnytt sig af dnn mulighd. Afslutning Planlægningn af t gnationsskift kæv n god fonuft og n hl dl god ådgivning. Dt afsluttnd åd sålds, lyt til dig slv og søg altid åd og vjldning hos din viso og advokat. I mang tilfæld d ingn gund til at udskyd gnationsskiftt.

4 4 PAS PÅ oveskiftene Af finn Elkjæ, Statsautoist viso Et fønd hvvsdagblad bagt i dt tidlig foå ovskift som Pnsionsfidus til læg og advokat og Minist skal fokla ny pnsionsfidus. Læs man tkstn, d ikk mgt nyt. Et visionsfima ha åbnbat fotagt og offntliggjot nogl bgning, d som ksmpl vis, at n 41-åig læg som 65-åig kan lægg 1,1 mio. DKK ovni sin pnsionsfomu vd at skift til at div sin paksis i psonligt gi i stdt fo i slskabsfom. Skull lægn væ så hldig at bliv 85 å kan fodln væ 5,5 mio. DKK. Hfa kan man slv kstapol ald og indkomst. Fidusn, at n pson vd at div viksomhd psonligt i stdt fo i slskabsfom kan anvnd viksomhdsskattodningn md d fodl og ulmp, dn nu ha. Altså, nå dn pågældnd ophø md sin pimæ viksomhd, kan han fotsætt i viksomhdsskattodningn, hvis han ha invstt i ksmplvis n udljningsljligd, d ikk nødvndigvis skal væ sto. Dt d ikk nogt nyt i, og gln gæld fo all, ikk blot læg og advokat. Og husk lig, at man stat md at skull btal skat af alisationsgvinst på goodwill og diftsmidl. En næstn samtidig ovskift i samm blad følgnd: Mind kontol md Pakn. Af tkstn, hvis budskab pts flittigt, fmgå, at dt hl dj sig om, at ldlsns btning i åsappotn ikk læng skal vids, mn blot gnnmlæss af viso md hnblik på at afslø fjl. Nu gæld dnn gl jo fo all slskab og ikk kun fo Pakn, mn dn pågældnd avis havd ntop i dnn piod valgt at lægg Pakn fo had; dfo ovskiftn. Mit budskab md nævænd : Lad væ md kun at læs ovskift Læs indholdt af n atikl md skpsis og sund kitik Spøg din gn ådgiv, og lad væ md at dispon ud fa dag- og fagblad. fidus ELLE EJ Af Tobn Madsn, Statsautoist viso Som dt fmgå af atikln Pas på ovskiftn, ha dt væt fmm i pssn, at dt ikk læng n god fidus at div viksomhd i slskabsfom. Dt dimod n god fidus at div sin viksomhd i psonligt gi. Åsagn til fidusn d ændd gl i sidst ås skattfom. Gundlæggnd bskatningn ikk foskllig i hnholdsvis slskabsfom og psonligt gi, hvis man anvnd viksomhdsskattodningn. Dn dl af viksomhdns ovskud, som ikk hævs, kan bskatts md 25 %. Skattfomn ha dog mdføt, at d skattmæssigt kan væ n fodl i at div sin viksomhd i psonligt gi fm fo i slskabsfom. Skattfomn ha sålds duct mulighdn fo indskud på atpnsion og ophønd livnt. Divs viksomhdn sålds i slskabsfom, kan d maksimalt indskyds k. 1. (21) om åt på sådann pnsionsodning. Divs viksomhdn dimod i psonligt gi, kan d indskyds op til 3 % af viksomhdns ovskud (skattmæssigt sultat fø nt mv.). Dnn sægl gæld dog kun til og md 214, mn n fodl fo hvvsdivnd, som div ds viksomhd i psonligt gi. Liglds ha skattfomn mdføt ænding i bskatningn af slskabs aktibholdning. Fmov lagbskatts slskab af aktibholdningn, hvilkt btyd at d skal sk bskatning af vædistigning på aktin, uanst om stigningn alist vd t gntligt salg ll j. Dudov ha udbyttindtægt hidtil skull mdgns md 66 % i skattopgølsn fo slskab. Skattfomn ha ændt på dtt, og udbyttindtægt skal nu mdgns fuldt ud. Poblmstillingn omking akti dog dn, at akti slt ikk kan indgå i viksomhdsodningn, og t køb af akti vil dfo bliv btagtt som n hævning, md daf følgnd bskatning. Valg af viksomhdsfom handl dog ikk kun om skat. Valg af viksomhdsfom handl også om isiko, sikkhd, hæftls mv. Md and od så handl valg af viksomhdsfom om n afvjning af fodl og ulmp. I atikln om pnsionsfidus, d aln fokust på d skattmæssig fodl. Atikln ha sålds ikk bskvt hæftlssfoholdt, hvo man vd viksomhd i psonligt gi hæft md hl sin psonlig fomu, hvoimod man i slskabsgi aln hæft md slskabts fomu. Dudov ha atikln ikk i sæligt omfang bskvt kavt i viksomhdsodningn om, at d skal væ hvvsmæssig aktivitt fo at kunn opthold viksomhdsskattodningn. Viksomhdsjn skal dfo ft ophø af sin pimæ viksomhd påbgynd ny viksomhd (f.ks. udljningsjndom) fo at kunn fotsætt viksomhdsodningn, og dmd opthold udskydls af skattn (af opspat

5 5 ovskud). Samm kav gæld ikk i slskabsgi, hvo dn hvvsmæssig aktivitt kan ophøs, hvoft man kan bibhold slskabt udn at tilfø ny aktivitt. Dudov vil n ænding fa dift af viksomhd i slskabsfom til dift i psonligt gi samtidig mdfø, at d kan opstå avanc vd salg af diftsmidl, goodwill mv. md daf følgnd bskatning. Hvovidt ovdagls af n alld tablt viksomhd i slskabsgi til psonligt gi n god fidus ll j, afhæng af mang fakto. Ikk kun skattmæssig fakto. Anbfalingn dfo at man tag kontakt til sin ådgiv, sålds at all fakto bliv blyst ud fa n konkt vuding. detailigdom conta oveblik Af finn Elkjæ, Statsautoist viso Som bkndt ha t luftfatsslskab fo ikk læng sidn og md bhskt succs gnnmføt n bøsintoduktion, og t slskab i undholdningsbanchn gnnmfø n udvidls af dn bønotd kapital i foåt 21. Samtidig hmd ha d fa fl sid væt kaftig kitik af fl pnginstitutts infomation om d podukt, d ma kdsfø og sælg. Diss fohold kan giv anldning til ovvjls om, hvovidt indholdt af dt lovmæs sig matial, d skal udabjds i fobindls md ovnnævnt tansaktion, hnsigtsmæssigt. Hv gang d ha væt n hvvsskandal, hvad ntn dn ha fundt std i lill Danmak ll i dt sto udland, sk d n glstamning læs udvidls af d kav til infomation, som udbyd skal mddl offntlighdn og dmd invsto n. Hvo mang læs og hvo mang fostå indholdt af dnn infomation og i øvigt dn nom infomationsmængd, d finds i bøsnotd slskabs åsappot? Bøs analy tik og pofssionll invsto ha natuligvis baggundn fo at læs og fostå matialt, mn md dn hast, diss oft udtal sig til pssn, kan man btvivl gundighdn i læsningn og vudingn md dn usikkhd, dt nu mdfø fo pivat invsto, d følg d pofssionlls åd. Fa politisk hold tal man oft om administativ fonkling, ligsom man lægg di vs finansill institution fo had fo at hav vildføt sagsløs invsto. Måsk faktum i stdt, at dn lovkævd dtailigdom i divs pospkt mv. gø, at slv lativt fonuftig og kyndig pson mist ovblikkt md fjldisposition til følg, og at administativ fonkling skal skaffs gnnm ovblik og nklhd i stdt fo gnnm ny gl. AkTiEAVAncEBESkATning 21 Af Eik Høgh, Tax patn Bskatningn af avanc i fobindls md psons aktisalg fo indkomståt 21 følgnd: Unotd akti Gvinst bskatts som aktiindkomst. Tab fatækks i andn aktiindkomst. Af ngativ aktiindkomst bgns n ngativ skat, som modgns i slutskattn. Bøsnotd akti Gvinst bskatts som aktiindkomst. Tab modgns i udbytt og gvinst fa lignnd akti. Ovskydnd tab kan fmføs udn tidsbgænsning. Hovdaktionæ Fo akti hvvt fø 19. maj 1993 givs t ndslag på 1 % p. å. Ha hovdaktionæn jt aktin fm til og md 1998 givs dog maksimalt 25 % ndslag. Som hovdaktionæ anss n pson, d sammn md næmst famili j mindst 25 % af aktikapitaln ll bsidd m nd 5 % af stmmvædin. Ovgangsgl Bøsnotd akti i bholdning p. 31. dcmb 25 på und k (ægt-

6 6 pa k ) skal ikk bskatts, nå d vd salgt ha jt aktin i m nd t å. Tilsvand vil d ikk væ fadagst fo tab. Fo mindtalsaktionæ som ha hvvt aktin fø dn 19. maj 1993, kan som anskafflsssum anvnds kusvædin på dtt tidspunkt i stdt fo dn faktisk anskafflsssum. Sælgs aktin md tab, skal kusn p. 19. maj 1993 anvnds som anskafflsssum, hvis dnn lav nd dn faktisk anskafflsssum. Fo slskabs salg af akti d fo indkomståt 21 skt btydlig ænding. Bskatningn hft følgnd: Dattslskabs- og koncnakti Gvinst og tab vdønd dattslskabsakti og koncnslskabsakti skal ikk mdgns vd slskabns indkomstopgøls. Som dattslskabsakti fostås akti, som js af t slskab md n dikt jandl på mindst 1 % af aktikapitaln. Vd koncnslskabsakti fostås akti, hvo d sk sambskatning mllm slskabn. Potføljakti Gvinst og tab vdønd potføljakti skal mdgns i slskabns skattpligtig indkomst uanst jtid. Vd potføljakti fostås akti, d hvkn dattslskabsakti ll koncnslskabsakti, hvilkt i alittn vil sig akti, hvo jandln mind nd 1 %. Gvinst og tab opgøs ft lagpincippt. Ovgangsgl nttokustabskonto Nttokustabskonton skal modvik uhnsigtsmæssig fohold i fobindls md dn ny lovgivning og opgøs som slskabts samld skattmæssig anskafflsssum fo potføljakti fatukkt aktins samld handlsvædi vd statn af indkomståt 21. Saldon ndsætts md skattfi dl af udbytt fo d i bholdningn vænd akti modtagt i ån Endvid mdgns anskafflsssumm og afstålsssumm på akti jt i m nd 3 å, d afståt 25. maj 29 ll sn. En positiv saldo kan fmføs til modgning i kommnd ås nttogvinst på potføljakti. Nu også ny gl fo bskatning af obligation gældnd fa 21 Fo pson ha d hidtil væt skattfihd fo kusgvinst i fobindls md salg af blåstmpld obligation (obligation som opfyld mindstntn på udstdlsstidspunktt). Tab vd salg af obligation ha ikk væt fadagsbttigd. Dtt ha dog ikk væt tilfældt fo obligation i udnlandsk valuta, hvo gvinst og tab ha væt hnholdsvis skattpligtig og fadagsbttigt. Dn ny lov ænd gln fo blåstmpld obligation, sålds at d indføs n gnl skattpligt/fadagst fo gvinst og tab på obligation. Ændingn gnnmføs fo at sik, at EUttn ovholds. Dt sk vd at fjn fosklln i bskatningn af obligation i dansk kon og fmmd valuta. Ophævlsn af skattfihdn omfatt kun obligation, d hvvs fa og md dn 27. janua 21. Pivats ksistnd bholdning af blåstmpld obligation vil fotsat væ skattfi ft d hidtidig gl. D indføs n bagatlgæns fo kusgvinst op til 2. k. E kusgvinstn fo t å 2.1 k. vil hl bløbt skull bskatts. Mpovnut fa ophævlsn af skattfihdn fo blåstmpld obligation anvnds til n kompnsnd skattndsættls. Dn højst skattsats fo positiv kapitalindkomst ndsætts gadvis i løbt af d næst fm å fa d nuvænd 51,5 % til 42 %. Fo slskab sk d ingn ænding. Slskab gnlt skattpligtig af kusgvinst vd salg af obligation, ligsom slskab ha fadag fo tab. den igtige LEdELSE Af finn Elkjæ, Statsautoist viso D snst ås global finanskis ha natuligt mdføt øgt fokus på viksomhdns ldls. D snst ås mgn snak om dt, d på udnlandsk btgns som Copoat Govnanc og på dansk vl oftst som god slskabsldls, ha liglds mdføt t fald i dt, d lidt spktløst blv omtalt som tantbstyls, og mdføt m pofssionll bstyls. Endlig ha dt fohold, at bstylsns ansva d sn å blvt m makant i fom af søgsmål og tusl om sådann mdvikt til næm ovvjl s om viksomhdsldlsns kvalifikation. Tidlig va t bstylsshvv oft n livsvaig tillidspost til familimdlmm ll husadvokatn. Dtt da hldigvis gåt af mod. Gnlt to jg, at bstylssmdlmm i dag gnd til at bstid d post og dmd dt ansva, d ha. Mn d skiftnd tid gø, at viksomhdns j hl tidn bø hav fokus på, om dn siddnd bstyls dn igtig. D nødvndig kav til foudsæt ning ikk ns i opgangs- og ndgangstid. Nogl pson god til ldls i nd gangstid, ja såga til gntlig kisstying, hvo d skal skæs i om kostning og psonal. And bd i opgangstid, hvo fmsyn og udvikling d god dyd. And ign bdst til vdligholdls altså til ldls i olig tid. Dt dfo min opfattls, at viksomhdsjn og bstylsn glmæssigt bø vu d, om dn aktull bstylsssammnsætning dn optimal. Dt ikk nogn skam at fo lad n b styls, fodi tidn ha ændt sig, og d kævs and kvalifikation, nd da bstylsn blv sammnsat og valgt.

7 7 MoMSPAkkEn Ænding Af EgLEnE fo LEVEing Af ydelse Af chis Pdsn, VAT Manag I dcmb 29 vdtog gingn lovfoslag omking implmnting af EU's momspakk i dansk momslovgivning. D ny gl tådt i kaft p. 1. janua 21. Ændingn vdø bl.a. følgnd: Dn momsmæssig bhandling af ydls, d lvs ov landgæns Indbtningskav på momsangivlsn (hund ny momskonti) og Listsystmt. Dn momsmæssig bhandling af ydls, d lvs ov landgæns Fa 1. janua 21 blv momsgln vdønd lving af ydls på tvæs af landgæns ændt adikalt. D ny gl mdfø i alt sin nklthd, at momsn som udgangspunkt ikk skal opkævs af sælg, mn i stdt afgns af køb. Dtt bnævns også omvndt btalingspligt ll m populæt Rvs Chag. Momslovns ny hovdgl vd. lving af ydls mdfø sålds, at momsn skal btals d, hvo købn ha tablt sin økonomisk viksomhd ll sit fast fotningsstd. Konskvnsn fo d dansk viksomhd bliv som udgangspunkt: at d ikk skal btals udnlandsk moms i fobindls md viksomhdns køb af ydls i udlandt, mn dimod skal viksomhdn slv bgn momsn md 25 % og vt. fadag dnn som købsmoms, og at d kan sælg tjnstydls til viksomhd i and EU-land udn at opkæv dansk moms. D ny gl find dog kun anvndls, hvo køb og sælg momsgistt. E aftagn f.ks. n pivatpson, vil d fotsat skull opkævs moms i dt land, hvo sælg tablt. Følgnd ydls dog, som udgangspunkt, ikk omfattt af hovdgln: Ydls vdønd fast jndom Kultull aktivitt, spot, kunst, vidnskab, undvisning o.l., hund mssudgift. Rstauationsydls Tanspot af va til ikk-afgiftspligtig pson (f.ks. pivatpson) Lastning, losning, omladning o.l. Kottidsudljning af tanspotmidl Passagbfoding. Indbtningskav på momsangivlsn (hund ny momskonti) og Listsystmt Som følg af d nkl gl vdønd lving af ydls indføs d liglds nogl administativ byd fo d bøt viksomhd. Viksomhdn skal f.ks. optt følgnd ny momskonti, som køb og salg af ydls skal bogføs på: Konto fo moms af køb af ydls fa udlandt md omvndt btalingspligt Konto fo vædi af køb af ydls fa and EU-land md omvndt btalingspligt Konto fo vædi af EU-lvanc af ydls md omvndt btalingspligt. Hudov d bl.a. indføt følgnd ny flt på momsangivlsn til indbtning af viksomhdns køb og salg af ydls: Rubik A-ydls I Rubik A-ydls anføs vædin udn moms af køb af ydls i and EU-land, hvilkt viksomhdn fopligtigt til at afgn moms af, ft gln fo omvndt btalingspligt. Rubik B-ydls I Rubik B-ydls anføs vædin udn moms af ydls, d lvs til and EU-land, hvo modtagn btalingspligtig fo momsn af ydlsn. Listsystmt Som nogt nyt skal viksomhd, som sælg ydls ft dn ny hovdgl indbtt sin salg til Listsystmt. Indbtningspligtn hfo tådt i kaft p. 1. janua 21. Dt vil dmd sig, at n dansk lvandø af ydls omfattt af hovdgln, f.ks. lving af n ådgivningsydls skal indbtt oplysning til SKAT om købs hjmland, momsnumm, samt vædin af d solgt ydls udn moms. Angivlsspiodn i dag kvatalt, mn bliv ft alt at dømm afkott til måndsvis angivls. Afkotningn af angivlsspiodn bliv føst gnnmføt i løbt af 211. En ækk viksomhd vil, und viss btingls, dog kunn opthold kvatalt som angivlsspiod. Diss btingls ndnu ikk offntliggjot.

8 8 Vi notee AT... Af Eik Høgh, Tax patn Btalingsfistn fo indholdt A-skat og AM-bidag Odningn md udskudt kdittid fo indholdt A-skat og AM bidag folængs fo 21. Dt aln btalingsfistn d udskyds, idt d fotsat skal sk indbtning ft d sædvanlig fist. Md hnsyn til d sædvanlig og d ny fist hnvis vi til SKATs hjmmsid Kantinodning SKAT ha udstdt t nyt stysignal, d fastlægg vædi fo d måltid i psonalkantinodning, som abjdsgivn yd tilskud til. Md d ny vjldnd vædi bliv dt ltt fo abjdsgivn at afgø, hvonå kantingodt ikk skal indbtts og bskatts. Fomålt md at fastlægg vjldnd vædi at fastlægg t nivau fo, hvilkn pis d nklt mdabjd mindst skal giv fo almindlig gængs kantinmad fo at undgå at bliv bskattt af dt god, som abjdsgivs tilskud til kantinodningn pæsnt. Dt fmgå af stysignalt, at hvis dn abjdsgivdvn kantin sv almindlig gængs standadmad og -dikk, dt SKATs opfattls, at d tal om t skattfit god, hvis mdabjdn btal følgnd bløb fo madn: t standadmåltid kskl. dikkva 15 k. t standadmåltid inkl. dikkva 2 k. Ejndomsvuding Ejndomsvudingn fo 29 fo pivat bolig nu udsndt. Dt dj sig om vudingn p. 1. oktob 29. D vil fo n ækk jndomm kunn fovnts fald i dn offntlig vuding. Såfmt d fjl i vudingn ll dnn anss fo at væ fo høj ll lav, kan d klags ov vudingn til vudingsmyndighdn snst dn 1. juli 21. Mindstntn 1/1 3/6 21 2, % Smøbød, vam og lun tt btagts nomalt som standadmåltid. E d ikk tal om almindlig gængs kantinmad, kan d vjldnd sats ikk anvnds, og d må fotags n konkt vuding. Abjdsgivbtalt smågod som kaff, t, fugt m.m. som stills til ådighd på abjdspladsn som ld i almindlig psonalplj fotsat skattfi. Dato Diskonton Nationalbankns udlånsnt Fa 16. janua 29 2,75 % 3, % Fa 6. mats 29 2, % 2,25 % Fa 3. apil 29 1,75 % 2, % Fa 11. maj 29 1,4 % 1,65 % Fa 8. juni 29 1,2 % 1,55 % Fa 14. august 29 1,1 % 1,45 % Fa 28. august 29 1, % 1,35 % Fa 25. sptmb 29 1, % 1,25 % Fa 8. janua 21 1, % 1,15 % Fa 15. janua 21,75 % 1,5 % Ejndomsvædiskattn Und hnsyn til skattstoppt få d ny vuding kun btydning fo jndomsvædiskattn, hvis vudingn fald til und 21/22 nivaut. Som bgningsgundlag fo jndomsvædiskattn anvnds dn lavst af følgnd vuding: Dn jndomsvædi, d ansat fo dn pågældnd jndom p. 1. oktob i indkomståt Dn jndomsvædi, d ansat fo dn pågældnd jndom p. 1. janua 21 md tillæg af 5 % Dn jndomsvædi, d ansat fo dn pågældnd jndom p. 1. janua 22. Vd tilbygning ll ombygning skal opmæksomhdn hnlds på kokt fastsættls af 21 og 22 nivau. Ansvashavnd daktø: Statsautoist viso Nils Lyng Pdsn Rdaktion: Statsautoist viso Finn Stn Chistnsn Statsautoist viso Finn Elkjæ Statsautoist viso Tobn Madsn Statsautoist viso Svnd Thchilsn Rdaktø, Thomson Ruts Pofssional A/S Majbitt Codt og Bigitt Stang Dsign/Sats: Thomson Ruts Pofssional A/S Tyk: Silkbog Bogtyk ISSN n.: Rdaktion afsluttt d. 26. apil 21

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mnnsk - Id - Løsning Koncntationsmåling i ocss kan væ udfodnd Sid 3 Nivauswitch md ½ gvind Sid 3 On-lin fugtmåling å tæflis Sid 4-5 Oløst ilt i mikobiologisk fmnting Sid 6 Ny komakt H lktod giv læng holdbahd

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere