KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S t a t S a u t o i S d v i S o Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling af gulingspistallt Dt konstuktiv altnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samabjd mllm uafhængig statsautoisd visionsviksomhd. Vi kombin dn mind visionsviksomhds fodl md dn stos ssouc. Sid 6 Dækningsafgift husk dt indn nytå! Sid 7 Husk stskattn fo 2010 Sid 7 Ny faktuingsgl Sid 8 Vi not at... RviPatn Statsaut.visionsaktislskab Damhavn 5 C 7100 Vjl Tlf Fax Mmb of Kston Intnational A global association of indpndnt accountants

2 2 Ny indbtning fo psonalgod Af Jsp Klysn, Skattådgiv Md vikning fa 1. janua 2010 gln fo abjdsgivs indbtning af psonalgod blvt stammt op. Fmov abjdsgiv fopligtigt til, at indbtt all skattpligtig psonalgod ydt til mdabjd. Hvis ikk abjdsgiv opfyld sin indbtningsfopligtigls ft skattkontollovn, kan han idømms n bød, hvis fosømmlsn fosætlig ll gov uagtsomhd. Bskatningn Udvidlsn af indbtningspligtn ænd ikk på bskatningsgln. Diss uændd. Dt aln omfangt af d god, som abjdsgiv nu ha n fopligtigls til at indbtt til SKAT, d ændt vd bkndtgøls n af 9. dcmb 2009 til Skattkontollovn. Mdabjd ha altid væt skattpligtig af d 3 flask vin i sommgav fa abjdsgiv, og n js md t ikk uvæsntligt tuistmæssigt islæt. Abjdsgivs indbtningspligt Nu skal abjdsgiv indbtt all skattpligtig psonalgod, d ikk omfattt af bagatlgænsn, jf. ndnfo. Psonalgod d ikk omfattt af bagatlgænsn ntn A-indkomst ll B-indkomst, s ndnstånd skma. Fosklln på diss, at psonalgod d bskatts som A-indkomst indbtnings- og indholdlsspligtig. Dvs. at abjdsgiv skal indhold AM-bidag og A-skat løbnd. E d dimod tal om psonalgod, d anss fo B-indkomst, d aln indbtningspligt fo diss. Dfo bø mdabjdn infoms løbnd om, hvilk god d bliv indbttt til SKAT som B-indkomst, så mdabjdn ha mulighd fo, at tiltt foskudsgistingn og dmd imødgå n stskat. All øvig god, d yds af dn pågældnd abjdsgiv omfatt bl.a.: Madodning, hvo abjdstag ikk btal. Sundhdsodning, d ikk skattfi Fi motocykl Jagt og jagtbytt Psonallån og psonalabatt, hvo d opnås n fodl. Md fl Bagatlgæns god D va i d føst udmlding omking dn udvidd indbtningspligt fo abjdsgiv lagt op til, at dt liglds va abjdsgiv, d skull hold sty på indbtning af psonalgod omfattt af bagatlgæns, jf. ndnfo. Mdabjdn skal dfo fotsat slv sty hvonå gænsn på k (2010-nivau) byds og all godn omfattt af bagatlgænsn dmd bliv skattpligtig. God omfattt af bagatlgænsn god, d stillt til ådighd i ovvjnd gad af hnsyn til udføls af abjdt. S skma. Skattfi god D finds dog også god, d skattfi. S skma. Hvad bliv amt? Som alld oplyst, så d ikk ændt på hjmln til bskatning, mn aln abjdsgivs indbtningspligt. Ænding af indbtningspligtn komm sæligt til at amm god i fom af aktivitt udnfo viksomhdn. Dvs. billtt til spot og kultull aangmnt, psonalfoningsaktivitt udnfo abjdspladsn samt kunstfoning hvo d sk udlodning af kunstvæk til mdabjdn. Hvis abjdsgiv ll n psonalfoning, d modtag tilskud, afhold aangmnt udnfo viksomhdn ll giv spots-/ kultubilltt til mdabjdn, skal d sk indbtning til SKAT af diss god. Dtt gæld dog ikk, hvis d tal om julfokost ll ksmplvis sommfst. Tilskud til n kunstfoning mdfø ikk bskatning af mdabjdn, hvis dn aln på abjdspladsn. Hvis mdabjdn dimod kan vind kunstvæk vd ksmplvis lodtækning til pivat j, bliv kunstn omfattt af indbtningspligtn. D løsning d oft ovvjs på ovnstånd udfoding, at man tabl n psonalfoning, d aln mdabjdfinansit (kontingnt og dltagbtaling). Dnn psonalfoning afhold all aangmnt udnfo viksomhdn (skatt- og indbtningsfi). Aktivitt d fogå i viksomhdn (hund julfokost og sommfst udnfo viksomhdn) afholds af abjdsgiv (skatt- og indbtningsfi). Dmd skull man hav imødgåt udfodingn omking bskatning og dmd liglds indbtningspligtn. Afslutning Udvidls af indbtningspligtn fo abjdsgiv vil hlt sikkt mdfø t stø administativt abjd fo abjdsgiv. Samtidig bø viksomhdn fotag n vuding af all psonalgod i viksomhdn og vud om abjdsgiv ha indbtningspligt, ll dt mdabjdn d slv ha slvangivlsspligtn. Som n god infomation til mdabjdn bø viksomhdn liglds løbnd infom mdabjdn om hvilk psonalgod d vil bliv indbttt som B-indkomst, sålds at mdabjdn ha mulighd fo at tiltt foskudsgistingn.

3 Endligt kan dt komm på tal, at d skal sk opdling/opttls af ny psonal- og kunstfoning. S i øvigt på D anføt ubik n., d n. d anvnds vd indbtning til E-indkomst jf. blankt på 3 A-indkomst B-indkomst Bagatlgænsn Skattfi Tilskud/gavkot og fusion af pivat udgift ubik 13 Fi hlåsbolig ubik 50 Tidsskift, avis og blad Sundhdsodning omfattnd all mdabjd Fi bil ubik 19 Fi sommbolig ubik 51 Abjdstøj md logo- ll fimanavn Unifom Multimdibskatning ubik 20 Fi båd ubik 52 Mad og dikk vd ovabjd Pakingsplads vd abjdspladsn Fi kost og logi ubik 21 Fi TV- og adiolicns ubik 53 Vaccination af mdabjd Ljlighdsgav til jul og nytå på indtil k. 700 Øvig god ubik 55 Fi i folængls af fotningsjs Uddannls Fimafst og and fimaaangmnt Kaff-, th-, fugtodning m.v. på abjdspladsn ÅRETS JULEGAVE TIL MEDARBEJDERNE Af Dot Boup Madsn, Cand.ju. Rvitax Hvad skal åts julgav væ til mdabjdn? Julgavn skal vl hlst væ skattfi. Gav fa abjdsgiv til mdabjd nomalt skattpligtig og bskatts på samm måd som løn. Eft paksis gæld dt dog ikk natualigav i anldning af jul ll nytå, hvis gavns vædi ikk ovstig 700 k. Vælg abjdsgivn, at åts julgav skal bstå af 3 flask vin og n æsk chokolad, giv dnn gav til mdabjdn og ønsk glædlig jul, gavn skattfi fo mdabjdn, hvis pisn maksimalt 700 k. E dt ovhovdt ikk muligt at giv mdabjdn n skattfi julgav ft gt valg? Bstå julgavn af t gavkot, mdabjdn som udgangspunkt skattpligtig af gavkotts vædi, også slv om vædin maksimalt udgø 700 k. Vælg abjdsgivn at indkøb Byns gavkot, hvo kott kan bugs i mang af byns butikk, paksis kla mdabjdn altid skattpligtig af gavkotts pålydnd. Fa paksis kan også nævns t sva fa Skattådt. D va tal om n julgav til mdabjdn i fom af t lktonisk btalingskot. Abjdsgivn ønskd at udstd t lktonisk btalingskot på 500 k. til samtlig mdabjd. Btalingskott kunn udlukknd anvnds i abjdsgivns gn butikk og stauant. Dt vill ikk væ muligt at få btalingskott konvtt til kontant. Skattådt svad, at slv om dt lktonisk btalingskot kun gav mulighd fo køb hos abjdsgivn, havd kott n så bd anvndlssmulighd, at dtt mått sidstills md t almindligt gavkot. Åts julgav vill dmd væ skattpligtig fo mdabjdn. Ha gavkott dimod t bgænst anvndlssomåd, mdabjdn skattfi, nå vædin maksimalt 700 k. Fa paksis kan nævns to afgøls. I dn n afgøls va d tal om t koncpt, hvo abjdsgivn udvalgt 25 foskllig gav og btalt gavn på fohånd. Dn nklt mdabjd kunn hft via intnttt vælg, hvilkn gav d skull væ åts julgav. Gavn kunn ikk ombytts til kontant. Åts gav va skattfi, da koncptt mått sidstills md n natualigav, og vædin maksimalt udgjod 700 k. I dn andn afgøls påtænkt abjdsgivn, at åts julgav til mdabjdn skull væ t gavkot til n bstmt stauant, og vædin af gavkott vill maksimalt væ 700 k. Gavkott gav t til at vælg mllm 3 foskllig mnu (sammnsat af abjdsgivn på fohånd) på stauantn. Gavkott skull udstds til dn nklt mdabjd, og kunn ikk ombytts til kontant. Skattådts sva va, at d va skattfihd fo åts julgav. I bgg d nævnt afgøls, hvo skattfihd fo t gavkot blv accptt, kunn mdabjdn vælg mllm gav, som på fohånd va udpgt af abjdsgivn, og gavn kunn ikk ombytts til kontant. E julgavn ikk skattfi fo mdabjdn, skal abjdsgivn fotag indbtning til SKAT. Gav i fom af kontant bskatts altid uanst bløbts støls, og abjdsgivn skal indhold AM-bidag og A-skat.

4 4 pnsion: Hold øj md KoNSgæNSN! Af las llhav-andsn, Koncndiktø, pfa pnsion 2010 næm sig sin afslutning, mn indn julhyggn lægg sig ov landt som n dyn af nyfaldn sn, så dt lvant at kast t blik på pnsionsopspaingn. Båd fo at s om du stød på dt ny konsloft, mn i lig så høj gad fo at s, om d skal indbtals ksta ind på pnsionsopspaingn i å. På dn måd kan du i god tid optim fodlingn mllm lønudbtalingn og pnsionsindbtaling stn af åt, så du udnytt dit skattfadag optimalt å ét ft skattfomn tådt i kaft, og dfo d ny gl fo dig, d indbtal m nd k. ind til atpnsion ll ophønd livnt ll slvstændig. D tals h om dt såkaldt indbtalingsloft. Cika dansk vuds at amm dtt loft i En tommlfinggl, at dt sæligt dansk md n indtægt på ov k., som skal væ opmæksomm på loftt, fodi mang som udgangspunkt indbtal 15 % af lønnn til pnsion. Fl opspaing kæv ksta opmæksomhd Indbtal du til n ll fl atpnsion ll ophønd livnt, skal du væ opmæksom på, at d tal om n global gæns. Dvs. du samlt st må indbtal k., uanst hvo mang atpnsion/ophønd livnt du ha i foskllig pnsionsslskab og bank. D nklt pnsionsslskab vd ikk, hvad du som pnsionskund indbtal i and slskab ll bank, mdmind du ha gjot opmæksom på dt, hvilkt kun d fæst gø. Dt altså oftst dit gt ansva at hold sty på, om du hold dig und konsgænsn, hvis du indbtal til atpnsion/ophønd livnt i fl slskab ll bank. Væ sælig opmæksom hvis du skift job og fotsætt indbtalingn til atpnsion i t andt pnsionsslskab. H dt vigtigt, at dt ny slskab knd bløbt fo, hvad du i samm skattå ha indbtalt til atpnsion. Som vd kapitalpnsion ha indbtaling til abjdsgivodning fotinst fm fo pivat indbtaling. Dvs. at ovskids konsloftt, så gæld skattfadagt føst vd indbtaling til abjdsgivodning. Hvis du ha indskudt t stø bløb på n pivat atpnsion indnfo d sidst 10 å og ha fadag til god, indgå dtt bløb i konsgænsn. Fl mulighd hvis du indbtal ov k. Ovskids konsloftt ha du følgnd mulighd: 1. Ovfø til n livsvaig livnt Indbtaling til pnsion md løbnd udbtaling ikk omfattt af konsgænsn, hvilkt ksmplvis gæld n livsvaig livnt. Væ h opmæksom på, at bankn ikk kan tilbyd dnn løsning, da d ikk må udbyd livsvaig livnt. Mang pnsionskund ha valgt, at indbtaling automatisk knækk ov i n livsvaig livnt, nå loftt nås, så d fotsat fuld fadag i topskattn. Samtidigt dn livsvaig livnt n god opspaing at hav, da dn sik pnsionsudbtaling gnnm hl pnsionstilvælsn. 2. Fotsætt på n kapitalpnsion, hvo man kan indbtal op til k. Dog udn skattmæssig fadag i topskattn. 3. Tilbagbtaling udn sælig bskatning. Dvs. hvis man ha indbtalt ksmplvis k. i 2010 på atpnsionn, så giv SKAT mulighd fo at tilbagfø k., som så vil bliv opgivt som ksta indtægt i 2010, hvilkt vil indgå i dn alm. psonbskatning i Hvis indbtalingn skt gnnm n abjdsgiv, vil tilbagbtalingn også sk via dnn. 4. Fobliv på policn som skattfi udbtaling. Dvs. man ikk få fadag fo indbtaling ov k. mn til gngæld komm bløbt skattfit ud vd pnsioningn (dnn mulighd tilbyds ikk i all pnsionsslskab) Sælig gl fo slvstændig Fo slvstændigt hvvsdivnd gæld loftt føst fa og md Dvs. at slvstændigt hvvsdivnd fm til og md 2014 md fadagst kan indskyd t bløb svand til op til 30 % af ovskuddt fa slvstændig viksomhd fø nt, også på n atpnsion ll n ophønd livnt, slvom bløbt ovstig k. Liglds optholds d gunstig gl om ophøspnsion, hvilkt giv slvstændigt hvvsdivnd vd ophø af viksomhd mulighd fo md fuld fadagst i indbtalingsåt at anbing op til k. på n pnsionsodning, uanst om dnn omfatt livsvaig livnt, ophønd livnt ll atpnsion. Hvis d indbtals til atpnsion, kan dnn dog føst komm til udbtaling fm å ft indbtalingn.

5 fældn 5 i gavafgift og bundfadag Af Stn møup, Snioskattkonsulnt Ægtfæll kan ikk udnytt hinandns bundfadag, nå d giv gav til bønn. Nå foæld giv gav til ds bøn og/ ll ds svigbøn, skal d som udgangspunkt btals gavafgift md 15 % af gavns vædi. D finds dog n afgiftsfi bundgæns. Dn i 2010 på k. vd gav til bøn og på k. vd gav til svigbøn. Føst nå gavn komm ov diss gænsbløb, skal d btals gavafgift. Foæld ha hvt sit bundfadag. Et foældpa kan dfo i 2010 samlt giv gav til ds datt og svigsøn hnholdsvis søn og svigdatt på k., udn at d skal btals afgift. Ægtfæll anss i dnn fobindls fo at væ to slvstændig gavgiv, og gln giv ikk mulighd fo, at d kan udnytt hinandns bundfadag. Hvis d tal om pnggav, skal foældn dfo fo at kunn udnytt d to bundfadag husk at hæv pngn fa hv ds konto ll fa n fællskonto. Pngn må ikk kun hævs på dn n ægtfælls konto, da dt så anss fo kun at væ n gav fa dn n foæld og dmd givs d kun ét bundfadag. I nogl tilfæld yds gavn i fobindls md ovdagls af fo ksmpl n jndom ll n post akti. I sådann tilfæld kan man også kun udnytt bgg bundfadag, hvis bgg foæld ha væt j af dt aktiv, som ovdags. E dt ikk tilfældt, dt optimalt at lad dn n ægtfæll stat md at giv bant n kontant pnggav, mn sålds at bant anvnd pngn som dlvis btaling af købsummn fo hust ll aktin. Tilsvand gæld, hvis bant ha lånt png af kun dn n af foældn, og gældn ønsks ftgivt som n gav. Dtt kan som udgangspunkt kun sk indn fo ammn af dn n foælds bundfadag, mn også h kan poblmt løss vd at lad dn andn ægtfæll giv bant n pnggav, som ftfølgnd anvnds til afdag på gældn. ophævls Af guling Af gulingspistallt Af mikal isag, Skattkonsulnt/tax patn Psonskattlovns 20 ha sidn 1987 sikt at n ækk sats og bløbsgæns i skattlovgivningn fulgt md dn almindlig pisudvikling. Dnn gl sikd, at d ikk skt n udhuling af skattvædin. Rgulingn blv fastsat ud fa dn af finansministn bkndtgjot tilpasningspocnt. I 2009 udgjod pisindkst 182,7 dvs. n samlt stigning fa 1987 på 82,7 %. Som ld i dn samld finansiing af skattndsættlsn (mllmskat og bundskat) i sidst ås "Foåspakk 2.0" blv psonskattlovns bstmmls om guling af sats og bundgæns sat ud af kaft i føst omgang fo Rgulingn af pistallt ha btydning fo n lang ækk sats og bundgæns i n lang ækk skatt- og afgiftsgl. Bl.a. så foskllig fohold som bløbsgænsn fo fadag fo småaktiv, dn afgiftsfi bløbsgæns fo gav, d skattfi sats fo js- og logigodtgøls samt indkstallt fo guling af anskafflsssumm fo land- og skovbugsjndomm. Samtidigt md at gulingn ophævs fo 2010 nulstills pisindkst. Å 2009 bliv fmov dt ny basisindks, dvs. indks 100. At gulingn sat ud af kaft mdfø, at også i 2010 indkst 100. Nulstillingn af indkst giv sælig udfoding i d tilfæld, hvo bgning af n skattmæssig ffkt afhængig af båd gamml og ny pistalsguling. Eksmplvis indksing af anskafflsssum ft jndomsavancbskatningslovns gl. Dtt skal man så væ opmæksom på. Udvidt ophævls af guling af gulingspistallt Dt nu som ld i gnoptningspakkn (gingns pakk til gnoptning af økonomin i Danmak) fa juni 2010 bsluttt at udvid piodn md ophævls af guling af pistallt til også at gæld D vil sålds ikk i hl piodn sk nogn guling. Føst fa 2014 vil d bliv fotagt n guling af pistallt ign. Indkst vil dfo væ 100 i piodn Povnut fa ophævlsn af gulingn af pistallt udgø iht. gnoptningspakkn 2,1 mia k. i 2011, 4,2 mia k. i 2012 og 6,6 mia. k. i Ophævlsn ha sålds n btydlig skattmæssig ffkt, d ikk lig til at ovs. Afsluttnd bmækning Ophævlsn af guling af pistallt ha dn fodl, at d mang publikation d indhold sats og bløbsgæns nu ikk bhøv at bliv opdatt fø 2014 ign!

6 6 dækningsafgift HuSK dt indn Nytå! Af las Aamann, advokat, ll.m., cand.mc.aud., Aamann lawfim Blandt mang skatt og afgift dn blandt hvvslivt nok mst fohadt dækningsafgiftn. Dækningsafgift n kommunal afgift på viss typ af fotningsjndomm og ikk omfattt af skattstoppt. Eft lovn satsn op til 10 pomill af n jndoms fosklsvædi (jndomsvædi minus gundvædi). Dt lvant fo båd lj og j af jndomm at sætt sig ind i gln fo dækningsafgift. Dt almindligvis ljn, d ov husljn afhold skatt og afgift i nomal hvvsljfohold. I sådann tilfæld lj bttigt til n vntul tilbagbtaling af fo mgt btalt dækningsafgift. Som udgangspunkt d flst hvvsjndomm omfattt jf. d af lovn omfattd anvndls: "konto, fotning, hotl, fabik, vækstd og lignnd øjmd". Isæ sidstnævnt lignnd øjmd ha i paksis givt anldning til sto fotolkningstvivl. Lovbstmmlsn, d i al væsntlighd stå uændt sidn indfølsn i 1961, åbn dog op fo n fotolkning af, hvilk typ af jndomm, d fitagt afgiftspligt. Ikk all typ af jndomm kan sålds putts ind und d 5 føst opgnd katgoi. Da dt kommunn, d opkævningsmyndighd, kan d væ sto foskl på, hvilk kommun, d opkæv dækningsafgift, md hvilkn sats d opkæv dn og oft også, hvilkn administativ paksis d følgs. Gnlt må man sig, at viss kommun md tidn ha udviklt n paksis, d nok pålægg fl jndomm dækningsafgift, nd hvad d t til ifølg lovn. Dtt bhøv dog hll ikk altid at skylds ond vilj fa myndighdns sid, da afgiftspligt og -fitagls pimæt afhæng af dn konkt anvndls af jndommn. Dtt kan man ikk læs ud af BBR-gistt ll and offntlig gisting. Eksmpl 1: Et hotl div i fobindls md hotldiftn tillig kusus- og konfncviksomhd, hvilkt fogå i fysisk, faktisk adskilt lokal. Diss lokal anvnds udlukknd til kusus- og konfncfomål og altså ikk fo ksmplvis 50/50 til sølvbyllupp og lignnd. I dtt tilfæld vil d væ tal om dlvis dækningsafgiftspligt. Eksmpl 2: En gossistviksomhd udlj hvt vinthalvå to sto hall til n tnnisklub til indndøs tæning. Halln ha hidtil ståt tomm og afgiftspligtig, mn vd indttls af halln til tnnisklub (opsætning af nt, making af ban tc.) ænds laghallns status fa afgiftspligtig til afgiftsfi. D sægn undtagls gø sig gældnd vd fo ksmpl coaching-viksomhd, idætsfacilitt i bd fostand, hund gokatban, bowlinghall, idklubb, skakklubb m.fl. D finds i dt sto hl t hav af sælig undtagls, som dt kæv spcialvidn at indkds. Og man kan ikk altid vd bug af logik udgn, hvad d mått væ ll ikk væ afgiftspligtigt. At konstat, at man ha t fitagt aal ll bygning j hll tilstækkligt. D skal htil fotags vægtning af aaln ft n af SKAT fastsat paksis (og h kan man ikk anvnd gln om ljvædi), og d skal lavs juidisk vuding af d nklt aal (afgiftspligtig/ikk-afgiftspligtig). Mn oft kan d væ tal om ndog t sto bløb, d kan kævs tilbagbtalt, så dt som gl umagn væd at undsøg foholdn næm. Dt sæligt væsntligt at væ opmæksom på, at foældlsslovn blvt ændt. Dtt ha dn konskvns, at man ft d nugældnd gl kan søg tilbagbtaling af utmæssigt opkævt dækningsafgift 5 å tilbag. Mn ft 1. janua 2011 kan man kun gå 3 å tilbag. Ethvt bttigt tilbagsøgningskav kan tillæggs nt md 1% p. påbgyndt månd. Dt kan sålds hav sto økonomisk btydning, at man få afklat sin vntull mulighd fo hl ll dlvis fitagls, samt opgjot og anlagt/anmldt n administativ klagsag hom indn udløbt af 2010.

7 7 HuSK StSKAttN fo 2010 Af tobn madsn, Statsautoist viso Foåt 2010 va føst gang md d ny gl om indbtaling af stskat. Md vdtaglsn af Foåspakk 2.0 blv d sålds indføt ny gl fo indbtaling af stskat og ny gl fo bgning af ntn. D hidtidig gl md indbtaling snst 31. dcmb, 15. mats og 1. juli stattt af d ny gl fo indbtaling samt bgning af nt og pocnttillæg fo stskat. Rgln som gæld fo stskat fa og md indkomståt 2009 følgnd: Hvis stskattn fo 2010 btals indn åsskiftt 2010/2011, skal d ikk btals nt ll pocnttillæg. Hvis stskattn btals i piodn 1. janua til 1. juli 2011, skal d btals n dag-tildag nt. Hvis stskattn føst bliv btalt ft dn 1. juli 2011, skal d btals t pocnttillæg. Btals stskattn indn åsskiftt 2010/2011 skal d sålds hvkn btals nt (dag-tildag nt) ll pocnttillæg. Btals stskattn dimod i piodn fa 1. janua til 1. juli 2011 skal d btals n dag-til-dag nt. D kan sålds fit indbtals i piodn 1. janua til 30. juni, mn jo læng man vnt, dsto høj vil ntn bliv. Dag-til-dag ntn n makdsnt tillagt 2 %-point. Fo 2009 blv dag-til-dag ntn fastsat til 4,6 %. Fo 2010 fastsætts dag-til-dag ntn føst ndligt i dcmb Dag-til-dag ntn kan ikk fatækks skattmæssigt. Såfmt stskattn fo 2010 ikk indbtalt indn 1. juli 2011 skal d ikk btals n dag-dag-nt, mn dimod t pocnttillæg. Pocnttillæggt udgø føomtalt makdsnt tillagt 4 %-point. Pocnttillæggt hll ikk skattmæssigt fadagsbttigt. Rstskat på k (2009-sats) indgns i foskudsskattn fo 2012 (tillagt pocnttillæg), mns t vntult ovskydnd bløb opkævs i 3 at til btaling i sptmb, oktob og novmb. AM-bidagt indgå ikk i bgningn af stskattn fo indkomståt I dt omfang man slvstændig hvvsdivnd og samtidig anvnd viksomhdsodningn, kan dt væ n fodl at vnt md btaling af stskattn indtil 2011 (fo ksmpl pimo janua), da man på dnn måd undgå at skattbtalingn indgå som n hævning i viksomhdsskattodningn i Dt anbfals at d søgs individul ådgivning og bgning fo konskvnsn vd viksomhdsodningn Ny faktuingsgl Af tobn madsn, Statsautoist viso I juni månd 2010 vdtog Folktingt ænding til makdsføingslovn. Ændingn mdfø n gnl pligt fo hvvsdivnd til at udstd n faktua til fobug fo tjnstydls udføt ft gning. Rgln tådt i kaft fa 1. juli Md d ny gl n ækk faktuingsbkndtgøls samtidig ophævt. Fo at lv op til lovn, skal faktuan indhold oplysning om timpis, tim fo bug og matialfobug. Rgln gæld aln vd salg til fobug. D ny gl i makdsføingslovn gæld sålds ikk vd salg til hvvsdivnd. D ny gl lvant fo mang viksomhd, ikk mindst håndvæk mv. Som nævnt gæld d ny gl fo tjnstydls til fobug ft gning. Tilbudsabjd sålds ikk omfattt af d ny faktuingsgl, og fobug ha ikk kav på at få nkltpis i t tilbud at vid. D ny gl mdfø også, at fobug- n i sælig tilfæld i op til 30 dag ft købt kan kæv fl oplysning, som sætt fobugn i stand til at kontoll pisn. Sælig tilfæld foligg fo ksmpl hvis fobugn syns gningn høj, nd man md imlighd kan fovnt. Fobugn kan i diss sælig tilfæld kæv oplysning om fo ksmpl dato fo abjdts udføls, køsl, kstnt abjd, ksta btaling fo abjd og/ll køsl udn fo nomal abjdstid mv.

8 8 Vi Not At... Af ik Høgh, tax patn Konskvns vd botfald af mindstntn Folktingt ha dn 27. janua 2010 vdtagt t foslag om, at psons gvinst på dansk obligation undgivs fuld bskatning. Pson va ft d tidlig gl ikk skattpligtig af gvinst på foding i dansk k. (obligation m.m.), hvis fodingns pålydnd nt va lig md ll ovstg mindstntn (blåstmpld foding). På dn andn sid havd pson ft d tidlig gl hll ikk fadagst fo tab på diss foding. D indføs nu skattpligt på diss foding, sådan at pson bliv gnlt skattpligtig af gvinst og tab på obligation. Dt gæld fo obligation, d hvvs 27. janua 2010 ll sn. Dn gældnd bagatlgæns fo bskatning af udnlandsk obligation udvids til også at omfatt foding i dansk k. og fohøjs til 2000 k. åligt. Dn skattpligtig indkomst opgøs ft alisationspincippt og FIFO pincippt. Dsudn skal gnnmsnitsmtodn anvnds vd opgøls af anskafflsssummn på ns foding, ksmplvis obligation md samm fondskod, som anskafft i fl omgang. Fadagsttn fo tab btingt af, at SKAT ha modtagt oplysning om hvvlsn. Dtt vil nomalt sk som følg af d oplysningsfopligtls, d pålagt pnginstitutt og vædipapicntaln. Bskatningn af psons gvinst og tab på gæld bøs ikk af d ny bstmmls. Da mindstntn ophævs skal lånfohold, hvo ntn guls i fohold til mindstntn dog tags op til ænding, sålds at d fastsætts n altnativ nt. Kapitalafkastsatsn Kapitalafkastsatsn fo indkomståt 2010 fastsat til 4 % Mindstntn Mindstntn ophævt gundt d ny gl fo bskatning af obligation m.m. Gnoptningspakkn Folktingt ha vdtagt dn såkaldt gnoptningspakk fo dansk økonomi. Pakkn indbæ følgnd på skattomådt: dn automatisk guling af bløbsgæns fo skatt m.m. suspnds i Dt omfatt blandt andt psonfadagt og indkomstgænsn fo topskat samt n ækk and gæns m.v. i skattsystmt. dn aftalt fohøjls af topskattgundlagt i 2011 udskyds i t å til d indføs loft fo fadag fo faglig kontingnt på 3000 k. åligt. Kontingnt til A-kass fotsat fuldt fadagsbttigt. Bskatning af fi avis Hvis abjdsgivn btal fo lønmodtagns avisabonnmnt, d som udgangspunkt tal om t skattpligtigt psonalgod. Bskatningn sk som B-indkomst, og abjdsgivn ha indbtningspligt. Lvs avisn på abjdspladsn og til anvndls på abjdspladsn, avisn skattfi fo mdabjdn. Avis lvt i hjmmt, d i ovvjnd gad yds af hnsyn til abjdt, kan mdgns vd opgølsn af vædi af psonalgod omfattt af bagatlgænsn (2010 k ). Dtt vil nomalt væ tilfældt, hvis mdabjdn af gn lomm også afhold udgiftn til n andn avis. Mindstntn 1/1 30/ ,00 % Ndsættls af kapitalindkomst Fo at kompns d pson, d i dag btal topskat af ds kapitalindkomst, fo dn ydlig bskatning af kusgvinst d nu indføs, ndsætts maksimumsatsn på kapitalindkomst til 42 % ov 5 å. Satsn fo indkomståt 2010 vil hft udgø 49,5 %. Dato Diskonton Nationalbankns udlånsnt Fa 16. janua ,75 % 3,00 % Fa 6. mats ,00 % 2,25 % Fa 3. apil ,75 % 2,00 % Fa 11. maj ,40 % 1,65 % Fa 8. juni ,20 % 1,55 % Fa 14. august ,10 % 1,45 % Fa 28. august ,00 % 1,35 % Fa 25. sptmb ,00 % 1,25 % Fa 8. janua ,00 % 1,15 % Fa 15. janua ,75 % 1,05 % Ansvashavnd daktø: Statsautoist viso Nils Lyng Pdsn Rdaktion: Statsautoist viso Finn Stn Chistnsn Statsautoist viso Finn Elkjæ Statsautoist viso Tobn Madsn Statsautoist viso Svnd Thchilsn Rdaktø, Thomson Ruts Pofssional A/S Majbitt Codt og Bigitt Stang Dsign/Sats: Thomson Ruts Pofssional A/S Tyk: Silkbog Bogtyk ISSN n.: Rdaktion afsluttt d. 25. oktob 2010

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2010

statsautoriserede revisorer 4-2010 statsautoriserede revisorer 4-2010 Nye indberetninger for personalegoder 2 Årets julegave til medarbejderne 3 Pension: Hold øje med 100.000 kronersgrænsen! 4 Fælden i gaveafgift og bundfradrag 5 Ophævelse

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Elektrokemiske referencemålinger ph. Af Pia Tønnes Jakobsen og Hans Dalsgaard Jensen, Dansk Fundametal Metrologi A/S (DFM) Måling af ph

Elektrokemiske referencemålinger ph. Af Pia Tønnes Jakobsen og Hans Dalsgaard Jensen, Dansk Fundametal Metrologi A/S (DFM) Måling af ph ANAYIK KEMI Elktokmk fncmåln ph DM ha at t ph-anlæ dft o ha ndtat dn plad dt ntnatonal måltknk amabjd, om Radomt A/ hdtl ha udfyldt Af Pa ønn Jakobn o Han Dalaad Jnn, Dank undamtal Mtolo A/ (DM) Påldl

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere