KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S t a t S a u t o i S d v i S o Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling af gulingspistallt Dt konstuktiv altnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samabjd mllm uafhængig statsautoisd visionsviksomhd. Vi kombin dn mind visionsviksomhds fodl md dn stos ssouc. Sid 6 Dækningsafgift husk dt indn nytå! Sid 7 Husk stskattn fo 2010 Sid 7 Ny faktuingsgl Sid 8 Vi not at... RviPatn Statsaut.visionsaktislskab Damhavn 5 C 7100 Vjl Tlf Fax Mmb of Kston Intnational A global association of indpndnt accountants

2 2 Ny indbtning fo psonalgod Af Jsp Klysn, Skattådgiv Md vikning fa 1. janua 2010 gln fo abjdsgivs indbtning af psonalgod blvt stammt op. Fmov abjdsgiv fopligtigt til, at indbtt all skattpligtig psonalgod ydt til mdabjd. Hvis ikk abjdsgiv opfyld sin indbtningsfopligtigls ft skattkontollovn, kan han idømms n bød, hvis fosømmlsn fosætlig ll gov uagtsomhd. Bskatningn Udvidlsn af indbtningspligtn ænd ikk på bskatningsgln. Diss uændd. Dt aln omfangt af d god, som abjdsgiv nu ha n fopligtigls til at indbtt til SKAT, d ændt vd bkndtgøls n af 9. dcmb 2009 til Skattkontollovn. Mdabjd ha altid væt skattpligtig af d 3 flask vin i sommgav fa abjdsgiv, og n js md t ikk uvæsntligt tuistmæssigt islæt. Abjdsgivs indbtningspligt Nu skal abjdsgiv indbtt all skattpligtig psonalgod, d ikk omfattt af bagatlgænsn, jf. ndnfo. Psonalgod d ikk omfattt af bagatlgænsn ntn A-indkomst ll B-indkomst, s ndnstånd skma. Fosklln på diss, at psonalgod d bskatts som A-indkomst indbtnings- og indholdlsspligtig. Dvs. at abjdsgiv skal indhold AM-bidag og A-skat løbnd. E d dimod tal om psonalgod, d anss fo B-indkomst, d aln indbtningspligt fo diss. Dfo bø mdabjdn infoms løbnd om, hvilk god d bliv indbttt til SKAT som B-indkomst, så mdabjdn ha mulighd fo, at tiltt foskudsgistingn og dmd imødgå n stskat. All øvig god, d yds af dn pågældnd abjdsgiv omfatt bl.a.: Madodning, hvo abjdstag ikk btal. Sundhdsodning, d ikk skattfi Fi motocykl Jagt og jagtbytt Psonallån og psonalabatt, hvo d opnås n fodl. Md fl Bagatlgæns god D va i d føst udmlding omking dn udvidd indbtningspligt fo abjdsgiv lagt op til, at dt liglds va abjdsgiv, d skull hold sty på indbtning af psonalgod omfattt af bagatlgæns, jf. ndnfo. Mdabjdn skal dfo fotsat slv sty hvonå gænsn på k (2010-nivau) byds og all godn omfattt af bagatlgænsn dmd bliv skattpligtig. God omfattt af bagatlgænsn god, d stillt til ådighd i ovvjnd gad af hnsyn til udføls af abjdt. S skma. Skattfi god D finds dog også god, d skattfi. S skma. Hvad bliv amt? Som alld oplyst, så d ikk ændt på hjmln til bskatning, mn aln abjdsgivs indbtningspligt. Ænding af indbtningspligtn komm sæligt til at amm god i fom af aktivitt udnfo viksomhdn. Dvs. billtt til spot og kultull aangmnt, psonalfoningsaktivitt udnfo abjdspladsn samt kunstfoning hvo d sk udlodning af kunstvæk til mdabjdn. Hvis abjdsgiv ll n psonalfoning, d modtag tilskud, afhold aangmnt udnfo viksomhdn ll giv spots-/ kultubilltt til mdabjdn, skal d sk indbtning til SKAT af diss god. Dtt gæld dog ikk, hvis d tal om julfokost ll ksmplvis sommfst. Tilskud til n kunstfoning mdfø ikk bskatning af mdabjdn, hvis dn aln på abjdspladsn. Hvis mdabjdn dimod kan vind kunstvæk vd ksmplvis lodtækning til pivat j, bliv kunstn omfattt af indbtningspligtn. D løsning d oft ovvjs på ovnstånd udfoding, at man tabl n psonalfoning, d aln mdabjdfinansit (kontingnt og dltagbtaling). Dnn psonalfoning afhold all aangmnt udnfo viksomhdn (skatt- og indbtningsfi). Aktivitt d fogå i viksomhdn (hund julfokost og sommfst udnfo viksomhdn) afholds af abjdsgiv (skatt- og indbtningsfi). Dmd skull man hav imødgåt udfodingn omking bskatning og dmd liglds indbtningspligtn. Afslutning Udvidls af indbtningspligtn fo abjdsgiv vil hlt sikkt mdfø t stø administativt abjd fo abjdsgiv. Samtidig bø viksomhdn fotag n vuding af all psonalgod i viksomhdn og vud om abjdsgiv ha indbtningspligt, ll dt mdabjdn d slv ha slvangivlsspligtn. Som n god infomation til mdabjdn bø viksomhdn liglds løbnd infom mdabjdn om hvilk psonalgod d vil bliv indbttt som B-indkomst, sålds at mdabjdn ha mulighd fo at tiltt foskudsgistingn.

3 Endligt kan dt komm på tal, at d skal sk opdling/opttls af ny psonal- og kunstfoning. S i øvigt på D anføt ubik n., d n. d anvnds vd indbtning til E-indkomst jf. blankt på 3 A-indkomst B-indkomst Bagatlgænsn Skattfi Tilskud/gavkot og fusion af pivat udgift ubik 13 Fi hlåsbolig ubik 50 Tidsskift, avis og blad Sundhdsodning omfattnd all mdabjd Fi bil ubik 19 Fi sommbolig ubik 51 Abjdstøj md logo- ll fimanavn Unifom Multimdibskatning ubik 20 Fi båd ubik 52 Mad og dikk vd ovabjd Pakingsplads vd abjdspladsn Fi kost og logi ubik 21 Fi TV- og adiolicns ubik 53 Vaccination af mdabjd Ljlighdsgav til jul og nytå på indtil k. 700 Øvig god ubik 55 Fi i folængls af fotningsjs Uddannls Fimafst og and fimaaangmnt Kaff-, th-, fugtodning m.v. på abjdspladsn ÅRETS JULEGAVE TIL MEDARBEJDERNE Af Dot Boup Madsn, Cand.ju. Rvitax Hvad skal åts julgav væ til mdabjdn? Julgavn skal vl hlst væ skattfi. Gav fa abjdsgiv til mdabjd nomalt skattpligtig og bskatts på samm måd som løn. Eft paksis gæld dt dog ikk natualigav i anldning af jul ll nytå, hvis gavns vædi ikk ovstig 700 k. Vælg abjdsgivn, at åts julgav skal bstå af 3 flask vin og n æsk chokolad, giv dnn gav til mdabjdn og ønsk glædlig jul, gavn skattfi fo mdabjdn, hvis pisn maksimalt 700 k. E dt ovhovdt ikk muligt at giv mdabjdn n skattfi julgav ft gt valg? Bstå julgavn af t gavkot, mdabjdn som udgangspunkt skattpligtig af gavkotts vædi, også slv om vædin maksimalt udgø 700 k. Vælg abjdsgivn at indkøb Byns gavkot, hvo kott kan bugs i mang af byns butikk, paksis kla mdabjdn altid skattpligtig af gavkotts pålydnd. Fa paksis kan også nævns t sva fa Skattådt. D va tal om n julgav til mdabjdn i fom af t lktonisk btalingskot. Abjdsgivn ønskd at udstd t lktonisk btalingskot på 500 k. til samtlig mdabjd. Btalingskott kunn udlukknd anvnds i abjdsgivns gn butikk og stauant. Dt vill ikk væ muligt at få btalingskott konvtt til kontant. Skattådt svad, at slv om dt lktonisk btalingskot kun gav mulighd fo køb hos abjdsgivn, havd kott n så bd anvndlssmulighd, at dtt mått sidstills md t almindligt gavkot. Åts julgav vill dmd væ skattpligtig fo mdabjdn. Ha gavkott dimod t bgænst anvndlssomåd, mdabjdn skattfi, nå vædin maksimalt 700 k. Fa paksis kan nævns to afgøls. I dn n afgøls va d tal om t koncpt, hvo abjdsgivn udvalgt 25 foskllig gav og btalt gavn på fohånd. Dn nklt mdabjd kunn hft via intnttt vælg, hvilkn gav d skull væ åts julgav. Gavn kunn ikk ombytts til kontant. Åts gav va skattfi, da koncptt mått sidstills md n natualigav, og vædin maksimalt udgjod 700 k. I dn andn afgøls påtænkt abjdsgivn, at åts julgav til mdabjdn skull væ t gavkot til n bstmt stauant, og vædin af gavkott vill maksimalt væ 700 k. Gavkott gav t til at vælg mllm 3 foskllig mnu (sammnsat af abjdsgivn på fohånd) på stauantn. Gavkott skull udstds til dn nklt mdabjd, og kunn ikk ombytts til kontant. Skattådts sva va, at d va skattfihd fo åts julgav. I bgg d nævnt afgøls, hvo skattfihd fo t gavkot blv accptt, kunn mdabjdn vælg mllm gav, som på fohånd va udpgt af abjdsgivn, og gavn kunn ikk ombytts til kontant. E julgavn ikk skattfi fo mdabjdn, skal abjdsgivn fotag indbtning til SKAT. Gav i fom af kontant bskatts altid uanst bløbts støls, og abjdsgivn skal indhold AM-bidag og A-skat.

4 4 pnsion: Hold øj md KoNSgæNSN! Af las llhav-andsn, Koncndiktø, pfa pnsion 2010 næm sig sin afslutning, mn indn julhyggn lægg sig ov landt som n dyn af nyfaldn sn, så dt lvant at kast t blik på pnsionsopspaingn. Båd fo at s om du stød på dt ny konsloft, mn i lig så høj gad fo at s, om d skal indbtals ksta ind på pnsionsopspaingn i å. På dn måd kan du i god tid optim fodlingn mllm lønudbtalingn og pnsionsindbtaling stn af åt, så du udnytt dit skattfadag optimalt å ét ft skattfomn tådt i kaft, og dfo d ny gl fo dig, d indbtal m nd k. ind til atpnsion ll ophønd livnt ll slvstændig. D tals h om dt såkaldt indbtalingsloft. Cika dansk vuds at amm dtt loft i En tommlfinggl, at dt sæligt dansk md n indtægt på ov k., som skal væ opmæksomm på loftt, fodi mang som udgangspunkt indbtal 15 % af lønnn til pnsion. Fl opspaing kæv ksta opmæksomhd Indbtal du til n ll fl atpnsion ll ophønd livnt, skal du væ opmæksom på, at d tal om n global gæns. Dvs. du samlt st må indbtal k., uanst hvo mang atpnsion/ophønd livnt du ha i foskllig pnsionsslskab og bank. D nklt pnsionsslskab vd ikk, hvad du som pnsionskund indbtal i and slskab ll bank, mdmind du ha gjot opmæksom på dt, hvilkt kun d fæst gø. Dt altså oftst dit gt ansva at hold sty på, om du hold dig und konsgænsn, hvis du indbtal til atpnsion/ophønd livnt i fl slskab ll bank. Væ sælig opmæksom hvis du skift job og fotsætt indbtalingn til atpnsion i t andt pnsionsslskab. H dt vigtigt, at dt ny slskab knd bløbt fo, hvad du i samm skattå ha indbtalt til atpnsion. Som vd kapitalpnsion ha indbtaling til abjdsgivodning fotinst fm fo pivat indbtaling. Dvs. at ovskids konsloftt, så gæld skattfadagt føst vd indbtaling til abjdsgivodning. Hvis du ha indskudt t stø bløb på n pivat atpnsion indnfo d sidst 10 å og ha fadag til god, indgå dtt bløb i konsgænsn. Fl mulighd hvis du indbtal ov k. Ovskids konsloftt ha du følgnd mulighd: 1. Ovfø til n livsvaig livnt Indbtaling til pnsion md løbnd udbtaling ikk omfattt af konsgænsn, hvilkt ksmplvis gæld n livsvaig livnt. Væ h opmæksom på, at bankn ikk kan tilbyd dnn løsning, da d ikk må udbyd livsvaig livnt. Mang pnsionskund ha valgt, at indbtaling automatisk knækk ov i n livsvaig livnt, nå loftt nås, så d fotsat fuld fadag i topskattn. Samtidigt dn livsvaig livnt n god opspaing at hav, da dn sik pnsionsudbtaling gnnm hl pnsionstilvælsn. 2. Fotsætt på n kapitalpnsion, hvo man kan indbtal op til k. Dog udn skattmæssig fadag i topskattn. 3. Tilbagbtaling udn sælig bskatning. Dvs. hvis man ha indbtalt ksmplvis k. i 2010 på atpnsionn, så giv SKAT mulighd fo at tilbagfø k., som så vil bliv opgivt som ksta indtægt i 2010, hvilkt vil indgå i dn alm. psonbskatning i Hvis indbtalingn skt gnnm n abjdsgiv, vil tilbagbtalingn også sk via dnn. 4. Fobliv på policn som skattfi udbtaling. Dvs. man ikk få fadag fo indbtaling ov k. mn til gngæld komm bløbt skattfit ud vd pnsioningn (dnn mulighd tilbyds ikk i all pnsionsslskab) Sælig gl fo slvstændig Fo slvstændigt hvvsdivnd gæld loftt føst fa og md Dvs. at slvstændigt hvvsdivnd fm til og md 2014 md fadagst kan indskyd t bløb svand til op til 30 % af ovskuddt fa slvstændig viksomhd fø nt, også på n atpnsion ll n ophønd livnt, slvom bløbt ovstig k. Liglds optholds d gunstig gl om ophøspnsion, hvilkt giv slvstændigt hvvsdivnd vd ophø af viksomhd mulighd fo md fuld fadagst i indbtalingsåt at anbing op til k. på n pnsionsodning, uanst om dnn omfatt livsvaig livnt, ophønd livnt ll atpnsion. Hvis d indbtals til atpnsion, kan dnn dog føst komm til udbtaling fm å ft indbtalingn.

5 fældn 5 i gavafgift og bundfadag Af Stn møup, Snioskattkonsulnt Ægtfæll kan ikk udnytt hinandns bundfadag, nå d giv gav til bønn. Nå foæld giv gav til ds bøn og/ ll ds svigbøn, skal d som udgangspunkt btals gavafgift md 15 % af gavns vædi. D finds dog n afgiftsfi bundgæns. Dn i 2010 på k. vd gav til bøn og på k. vd gav til svigbøn. Føst nå gavn komm ov diss gænsbløb, skal d btals gavafgift. Foæld ha hvt sit bundfadag. Et foældpa kan dfo i 2010 samlt giv gav til ds datt og svigsøn hnholdsvis søn og svigdatt på k., udn at d skal btals afgift. Ægtfæll anss i dnn fobindls fo at væ to slvstændig gavgiv, og gln giv ikk mulighd fo, at d kan udnytt hinandns bundfadag. Hvis d tal om pnggav, skal foældn dfo fo at kunn udnytt d to bundfadag husk at hæv pngn fa hv ds konto ll fa n fællskonto. Pngn må ikk kun hævs på dn n ægtfælls konto, da dt så anss fo kun at væ n gav fa dn n foæld og dmd givs d kun ét bundfadag. I nogl tilfæld yds gavn i fobindls md ovdagls af fo ksmpl n jndom ll n post akti. I sådann tilfæld kan man også kun udnytt bgg bundfadag, hvis bgg foæld ha væt j af dt aktiv, som ovdags. E dt ikk tilfældt, dt optimalt at lad dn n ægtfæll stat md at giv bant n kontant pnggav, mn sålds at bant anvnd pngn som dlvis btaling af købsummn fo hust ll aktin. Tilsvand gæld, hvis bant ha lånt png af kun dn n af foældn, og gældn ønsks ftgivt som n gav. Dtt kan som udgangspunkt kun sk indn fo ammn af dn n foælds bundfadag, mn også h kan poblmt løss vd at lad dn andn ægtfæll giv bant n pnggav, som ftfølgnd anvnds til afdag på gældn. ophævls Af guling Af gulingspistallt Af mikal isag, Skattkonsulnt/tax patn Psonskattlovns 20 ha sidn 1987 sikt at n ækk sats og bløbsgæns i skattlovgivningn fulgt md dn almindlig pisudvikling. Dnn gl sikd, at d ikk skt n udhuling af skattvædin. Rgulingn blv fastsat ud fa dn af finansministn bkndtgjot tilpasningspocnt. I 2009 udgjod pisindkst 182,7 dvs. n samlt stigning fa 1987 på 82,7 %. Som ld i dn samld finansiing af skattndsættlsn (mllmskat og bundskat) i sidst ås "Foåspakk 2.0" blv psonskattlovns bstmmls om guling af sats og bundgæns sat ud af kaft i føst omgang fo Rgulingn af pistallt ha btydning fo n lang ækk sats og bundgæns i n lang ækk skatt- og afgiftsgl. Bl.a. så foskllig fohold som bløbsgænsn fo fadag fo småaktiv, dn afgiftsfi bløbsgæns fo gav, d skattfi sats fo js- og logigodtgøls samt indkstallt fo guling af anskafflsssumm fo land- og skovbugsjndomm. Samtidigt md at gulingn ophævs fo 2010 nulstills pisindkst. Å 2009 bliv fmov dt ny basisindks, dvs. indks 100. At gulingn sat ud af kaft mdfø, at også i 2010 indkst 100. Nulstillingn af indkst giv sælig udfoding i d tilfæld, hvo bgning af n skattmæssig ffkt afhængig af båd gamml og ny pistalsguling. Eksmplvis indksing af anskafflsssum ft jndomsavancbskatningslovns gl. Dtt skal man så væ opmæksom på. Udvidt ophævls af guling af gulingspistallt Dt nu som ld i gnoptningspakkn (gingns pakk til gnoptning af økonomin i Danmak) fa juni 2010 bsluttt at udvid piodn md ophævls af guling af pistallt til også at gæld D vil sålds ikk i hl piodn sk nogn guling. Føst fa 2014 vil d bliv fotagt n guling af pistallt ign. Indkst vil dfo væ 100 i piodn Povnut fa ophævlsn af gulingn af pistallt udgø iht. gnoptningspakkn 2,1 mia k. i 2011, 4,2 mia k. i 2012 og 6,6 mia. k. i Ophævlsn ha sålds n btydlig skattmæssig ffkt, d ikk lig til at ovs. Afsluttnd bmækning Ophævlsn af guling af pistallt ha dn fodl, at d mang publikation d indhold sats og bløbsgæns nu ikk bhøv at bliv opdatt fø 2014 ign!

6 6 dækningsafgift HuSK dt indn Nytå! Af las Aamann, advokat, ll.m., cand.mc.aud., Aamann lawfim Blandt mang skatt og afgift dn blandt hvvslivt nok mst fohadt dækningsafgiftn. Dækningsafgift n kommunal afgift på viss typ af fotningsjndomm og ikk omfattt af skattstoppt. Eft lovn satsn op til 10 pomill af n jndoms fosklsvædi (jndomsvædi minus gundvædi). Dt lvant fo båd lj og j af jndomm at sætt sig ind i gln fo dækningsafgift. Dt almindligvis ljn, d ov husljn afhold skatt og afgift i nomal hvvsljfohold. I sådann tilfæld lj bttigt til n vntul tilbagbtaling af fo mgt btalt dækningsafgift. Som udgangspunkt d flst hvvsjndomm omfattt jf. d af lovn omfattd anvndls: "konto, fotning, hotl, fabik, vækstd og lignnd øjmd". Isæ sidstnævnt lignnd øjmd ha i paksis givt anldning til sto fotolkningstvivl. Lovbstmmlsn, d i al væsntlighd stå uændt sidn indfølsn i 1961, åbn dog op fo n fotolkning af, hvilk typ af jndomm, d fitagt afgiftspligt. Ikk all typ af jndomm kan sålds putts ind und d 5 føst opgnd katgoi. Da dt kommunn, d opkævningsmyndighd, kan d væ sto foskl på, hvilk kommun, d opkæv dækningsafgift, md hvilkn sats d opkæv dn og oft også, hvilkn administativ paksis d følgs. Gnlt må man sig, at viss kommun md tidn ha udviklt n paksis, d nok pålægg fl jndomm dækningsafgift, nd hvad d t til ifølg lovn. Dtt bhøv dog hll ikk altid at skylds ond vilj fa myndighdns sid, da afgiftspligt og -fitagls pimæt afhæng af dn konkt anvndls af jndommn. Dtt kan man ikk læs ud af BBR-gistt ll and offntlig gisting. Eksmpl 1: Et hotl div i fobindls md hotldiftn tillig kusus- og konfncviksomhd, hvilkt fogå i fysisk, faktisk adskilt lokal. Diss lokal anvnds udlukknd til kusus- og konfncfomål og altså ikk fo ksmplvis 50/50 til sølvbyllupp og lignnd. I dtt tilfæld vil d væ tal om dlvis dækningsafgiftspligt. Eksmpl 2: En gossistviksomhd udlj hvt vinthalvå to sto hall til n tnnisklub til indndøs tæning. Halln ha hidtil ståt tomm og afgiftspligtig, mn vd indttls af halln til tnnisklub (opsætning af nt, making af ban tc.) ænds laghallns status fa afgiftspligtig til afgiftsfi. D sægn undtagls gø sig gældnd vd fo ksmpl coaching-viksomhd, idætsfacilitt i bd fostand, hund gokatban, bowlinghall, idklubb, skakklubb m.fl. D finds i dt sto hl t hav af sælig undtagls, som dt kæv spcialvidn at indkds. Og man kan ikk altid vd bug af logik udgn, hvad d mått væ ll ikk væ afgiftspligtigt. At konstat, at man ha t fitagt aal ll bygning j hll tilstækkligt. D skal htil fotags vægtning af aaln ft n af SKAT fastsat paksis (og h kan man ikk anvnd gln om ljvædi), og d skal lavs juidisk vuding af d nklt aal (afgiftspligtig/ikk-afgiftspligtig). Mn oft kan d væ tal om ndog t sto bløb, d kan kævs tilbagbtalt, så dt som gl umagn væd at undsøg foholdn næm. Dt sæligt væsntligt at væ opmæksom på, at foældlsslovn blvt ændt. Dtt ha dn konskvns, at man ft d nugældnd gl kan søg tilbagbtaling af utmæssigt opkævt dækningsafgift 5 å tilbag. Mn ft 1. janua 2011 kan man kun gå 3 å tilbag. Ethvt bttigt tilbagsøgningskav kan tillæggs nt md 1% p. påbgyndt månd. Dt kan sålds hav sto økonomisk btydning, at man få afklat sin vntull mulighd fo hl ll dlvis fitagls, samt opgjot og anlagt/anmldt n administativ klagsag hom indn udløbt af 2010.

7 7 HuSK StSKAttN fo 2010 Af tobn madsn, Statsautoist viso Foåt 2010 va føst gang md d ny gl om indbtaling af stskat. Md vdtaglsn af Foåspakk 2.0 blv d sålds indføt ny gl fo indbtaling af stskat og ny gl fo bgning af ntn. D hidtidig gl md indbtaling snst 31. dcmb, 15. mats og 1. juli stattt af d ny gl fo indbtaling samt bgning af nt og pocnttillæg fo stskat. Rgln som gæld fo stskat fa og md indkomståt 2009 følgnd: Hvis stskattn fo 2010 btals indn åsskiftt 2010/2011, skal d ikk btals nt ll pocnttillæg. Hvis stskattn btals i piodn 1. janua til 1. juli 2011, skal d btals n dag-tildag nt. Hvis stskattn føst bliv btalt ft dn 1. juli 2011, skal d btals t pocnttillæg. Btals stskattn indn åsskiftt 2010/2011 skal d sålds hvkn btals nt (dag-tildag nt) ll pocnttillæg. Btals stskattn dimod i piodn fa 1. janua til 1. juli 2011 skal d btals n dag-til-dag nt. D kan sålds fit indbtals i piodn 1. janua til 30. juni, mn jo læng man vnt, dsto høj vil ntn bliv. Dag-til-dag ntn n makdsnt tillagt 2 %-point. Fo 2009 blv dag-til-dag ntn fastsat til 4,6 %. Fo 2010 fastsætts dag-til-dag ntn føst ndligt i dcmb Dag-til-dag ntn kan ikk fatækks skattmæssigt. Såfmt stskattn fo 2010 ikk indbtalt indn 1. juli 2011 skal d ikk btals n dag-dag-nt, mn dimod t pocnttillæg. Pocnttillæggt udgø føomtalt makdsnt tillagt 4 %-point. Pocnttillæggt hll ikk skattmæssigt fadagsbttigt. Rstskat på k (2009-sats) indgns i foskudsskattn fo 2012 (tillagt pocnttillæg), mns t vntult ovskydnd bløb opkævs i 3 at til btaling i sptmb, oktob og novmb. AM-bidagt indgå ikk i bgningn af stskattn fo indkomståt I dt omfang man slvstændig hvvsdivnd og samtidig anvnd viksomhdsodningn, kan dt væ n fodl at vnt md btaling af stskattn indtil 2011 (fo ksmpl pimo janua), da man på dnn måd undgå at skattbtalingn indgå som n hævning i viksomhdsskattodningn i Dt anbfals at d søgs individul ådgivning og bgning fo konskvnsn vd viksomhdsodningn Ny faktuingsgl Af tobn madsn, Statsautoist viso I juni månd 2010 vdtog Folktingt ænding til makdsføingslovn. Ændingn mdfø n gnl pligt fo hvvsdivnd til at udstd n faktua til fobug fo tjnstydls udføt ft gning. Rgln tådt i kaft fa 1. juli Md d ny gl n ækk faktuingsbkndtgøls samtidig ophævt. Fo at lv op til lovn, skal faktuan indhold oplysning om timpis, tim fo bug og matialfobug. Rgln gæld aln vd salg til fobug. D ny gl i makdsføingslovn gæld sålds ikk vd salg til hvvsdivnd. D ny gl lvant fo mang viksomhd, ikk mindst håndvæk mv. Som nævnt gæld d ny gl fo tjnstydls til fobug ft gning. Tilbudsabjd sålds ikk omfattt af d ny faktuingsgl, og fobug ha ikk kav på at få nkltpis i t tilbud at vid. D ny gl mdfø også, at fobug- n i sælig tilfæld i op til 30 dag ft købt kan kæv fl oplysning, som sætt fobugn i stand til at kontoll pisn. Sælig tilfæld foligg fo ksmpl hvis fobugn syns gningn høj, nd man md imlighd kan fovnt. Fobugn kan i diss sælig tilfæld kæv oplysning om fo ksmpl dato fo abjdts udføls, køsl, kstnt abjd, ksta btaling fo abjd og/ll køsl udn fo nomal abjdstid mv.

8 8 Vi Not At... Af ik Høgh, tax patn Konskvns vd botfald af mindstntn Folktingt ha dn 27. janua 2010 vdtagt t foslag om, at psons gvinst på dansk obligation undgivs fuld bskatning. Pson va ft d tidlig gl ikk skattpligtig af gvinst på foding i dansk k. (obligation m.m.), hvis fodingns pålydnd nt va lig md ll ovstg mindstntn (blåstmpld foding). På dn andn sid havd pson ft d tidlig gl hll ikk fadagst fo tab på diss foding. D indføs nu skattpligt på diss foding, sådan at pson bliv gnlt skattpligtig af gvinst og tab på obligation. Dt gæld fo obligation, d hvvs 27. janua 2010 ll sn. Dn gældnd bagatlgæns fo bskatning af udnlandsk obligation udvids til også at omfatt foding i dansk k. og fohøjs til 2000 k. åligt. Dn skattpligtig indkomst opgøs ft alisationspincippt og FIFO pincippt. Dsudn skal gnnmsnitsmtodn anvnds vd opgøls af anskafflsssummn på ns foding, ksmplvis obligation md samm fondskod, som anskafft i fl omgang. Fadagsttn fo tab btingt af, at SKAT ha modtagt oplysning om hvvlsn. Dtt vil nomalt sk som følg af d oplysningsfopligtls, d pålagt pnginstitutt og vædipapicntaln. Bskatningn af psons gvinst og tab på gæld bøs ikk af d ny bstmmls. Da mindstntn ophævs skal lånfohold, hvo ntn guls i fohold til mindstntn dog tags op til ænding, sålds at d fastsætts n altnativ nt. Kapitalafkastsatsn Kapitalafkastsatsn fo indkomståt 2010 fastsat til 4 % Mindstntn Mindstntn ophævt gundt d ny gl fo bskatning af obligation m.m. Gnoptningspakkn Folktingt ha vdtagt dn såkaldt gnoptningspakk fo dansk økonomi. Pakkn indbæ følgnd på skattomådt: dn automatisk guling af bløbsgæns fo skatt m.m. suspnds i Dt omfatt blandt andt psonfadagt og indkomstgænsn fo topskat samt n ækk and gæns m.v. i skattsystmt. dn aftalt fohøjls af topskattgundlagt i 2011 udskyds i t å til d indføs loft fo fadag fo faglig kontingnt på 3000 k. åligt. Kontingnt til A-kass fotsat fuldt fadagsbttigt. Bskatning af fi avis Hvis abjdsgivn btal fo lønmodtagns avisabonnmnt, d som udgangspunkt tal om t skattpligtigt psonalgod. Bskatningn sk som B-indkomst, og abjdsgivn ha indbtningspligt. Lvs avisn på abjdspladsn og til anvndls på abjdspladsn, avisn skattfi fo mdabjdn. Avis lvt i hjmmt, d i ovvjnd gad yds af hnsyn til abjdt, kan mdgns vd opgølsn af vædi af psonalgod omfattt af bagatlgænsn (2010 k ). Dtt vil nomalt væ tilfældt, hvis mdabjdn af gn lomm også afhold udgiftn til n andn avis. Mindstntn 1/1 30/ ,00 % Ndsættls af kapitalindkomst Fo at kompns d pson, d i dag btal topskat af ds kapitalindkomst, fo dn ydlig bskatning af kusgvinst d nu indføs, ndsætts maksimumsatsn på kapitalindkomst til 42 % ov 5 å. Satsn fo indkomståt 2010 vil hft udgø 49,5 %. Dato Diskonton Nationalbankns udlånsnt Fa 16. janua ,75 % 3,00 % Fa 6. mats ,00 % 2,25 % Fa 3. apil ,75 % 2,00 % Fa 11. maj ,40 % 1,65 % Fa 8. juni ,20 % 1,55 % Fa 14. august ,10 % 1,45 % Fa 28. august ,00 % 1,35 % Fa 25. sptmb ,00 % 1,25 % Fa 8. janua ,00 % 1,15 % Fa 15. janua ,75 % 1,05 % Ansvashavnd daktø: Statsautoist viso Nils Lyng Pdsn Rdaktion: Statsautoist viso Finn Stn Chistnsn Statsautoist viso Finn Elkjæ Statsautoist viso Tobn Madsn Statsautoist viso Svnd Thchilsn Rdaktø, Thomson Ruts Pofssional A/S Majbitt Codt og Bigitt Stang Dsign/Sats: Thomson Ruts Pofssional A/S Tyk: Silkbog Bogtyk ISSN n.: Rdaktion afsluttt d. 25. oktob 2010

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2010

statsautoriserede revisorer 4-2010 statsautoriserede revisorer 4-2010 Nye indberetninger for personalegoder 2 Årets julegave til medarbejderne 3 Pension: Hold øje med 100.000 kronersgrænsen! 4 Fælden i gaveafgift og bundfradrag 5 Ophævelse

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere