KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S t a t S a u t o i S d v i S o Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling af gulingspistallt Dt konstuktiv altnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samabjd mllm uafhængig statsautoisd visionsviksomhd. Vi kombin dn mind visionsviksomhds fodl md dn stos ssouc. Sid 6 Dækningsafgift husk dt indn nytå! Sid 7 Husk stskattn fo 2010 Sid 7 Ny faktuingsgl Sid 8 Vi not at... RviPatn Statsaut.visionsaktislskab Damhavn 5 C 7100 Vjl Tlf Fax Mmb of Kston Intnational A global association of indpndnt accountants

2 2 Ny indbtning fo psonalgod Af Jsp Klysn, Skattådgiv Md vikning fa 1. janua 2010 gln fo abjdsgivs indbtning af psonalgod blvt stammt op. Fmov abjdsgiv fopligtigt til, at indbtt all skattpligtig psonalgod ydt til mdabjd. Hvis ikk abjdsgiv opfyld sin indbtningsfopligtigls ft skattkontollovn, kan han idømms n bød, hvis fosømmlsn fosætlig ll gov uagtsomhd. Bskatningn Udvidlsn af indbtningspligtn ænd ikk på bskatningsgln. Diss uændd. Dt aln omfangt af d god, som abjdsgiv nu ha n fopligtigls til at indbtt til SKAT, d ændt vd bkndtgøls n af 9. dcmb 2009 til Skattkontollovn. Mdabjd ha altid væt skattpligtig af d 3 flask vin i sommgav fa abjdsgiv, og n js md t ikk uvæsntligt tuistmæssigt islæt. Abjdsgivs indbtningspligt Nu skal abjdsgiv indbtt all skattpligtig psonalgod, d ikk omfattt af bagatlgænsn, jf. ndnfo. Psonalgod d ikk omfattt af bagatlgænsn ntn A-indkomst ll B-indkomst, s ndnstånd skma. Fosklln på diss, at psonalgod d bskatts som A-indkomst indbtnings- og indholdlsspligtig. Dvs. at abjdsgiv skal indhold AM-bidag og A-skat løbnd. E d dimod tal om psonalgod, d anss fo B-indkomst, d aln indbtningspligt fo diss. Dfo bø mdabjdn infoms løbnd om, hvilk god d bliv indbttt til SKAT som B-indkomst, så mdabjdn ha mulighd fo, at tiltt foskudsgistingn og dmd imødgå n stskat. All øvig god, d yds af dn pågældnd abjdsgiv omfatt bl.a.: Madodning, hvo abjdstag ikk btal. Sundhdsodning, d ikk skattfi Fi motocykl Jagt og jagtbytt Psonallån og psonalabatt, hvo d opnås n fodl. Md fl Bagatlgæns god D va i d føst udmlding omking dn udvidd indbtningspligt fo abjdsgiv lagt op til, at dt liglds va abjdsgiv, d skull hold sty på indbtning af psonalgod omfattt af bagatlgæns, jf. ndnfo. Mdabjdn skal dfo fotsat slv sty hvonå gænsn på k (2010-nivau) byds og all godn omfattt af bagatlgænsn dmd bliv skattpligtig. God omfattt af bagatlgænsn god, d stillt til ådighd i ovvjnd gad af hnsyn til udføls af abjdt. S skma. Skattfi god D finds dog også god, d skattfi. S skma. Hvad bliv amt? Som alld oplyst, så d ikk ændt på hjmln til bskatning, mn aln abjdsgivs indbtningspligt. Ænding af indbtningspligtn komm sæligt til at amm god i fom af aktivitt udnfo viksomhdn. Dvs. billtt til spot og kultull aangmnt, psonalfoningsaktivitt udnfo abjdspladsn samt kunstfoning hvo d sk udlodning af kunstvæk til mdabjdn. Hvis abjdsgiv ll n psonalfoning, d modtag tilskud, afhold aangmnt udnfo viksomhdn ll giv spots-/ kultubilltt til mdabjdn, skal d sk indbtning til SKAT af diss god. Dtt gæld dog ikk, hvis d tal om julfokost ll ksmplvis sommfst. Tilskud til n kunstfoning mdfø ikk bskatning af mdabjdn, hvis dn aln på abjdspladsn. Hvis mdabjdn dimod kan vind kunstvæk vd ksmplvis lodtækning til pivat j, bliv kunstn omfattt af indbtningspligtn. D løsning d oft ovvjs på ovnstånd udfoding, at man tabl n psonalfoning, d aln mdabjdfinansit (kontingnt og dltagbtaling). Dnn psonalfoning afhold all aangmnt udnfo viksomhdn (skatt- og indbtningsfi). Aktivitt d fogå i viksomhdn (hund julfokost og sommfst udnfo viksomhdn) afholds af abjdsgiv (skatt- og indbtningsfi). Dmd skull man hav imødgåt udfodingn omking bskatning og dmd liglds indbtningspligtn. Afslutning Udvidls af indbtningspligtn fo abjdsgiv vil hlt sikkt mdfø t stø administativt abjd fo abjdsgiv. Samtidig bø viksomhdn fotag n vuding af all psonalgod i viksomhdn og vud om abjdsgiv ha indbtningspligt, ll dt mdabjdn d slv ha slvangivlsspligtn. Som n god infomation til mdabjdn bø viksomhdn liglds løbnd infom mdabjdn om hvilk psonalgod d vil bliv indbttt som B-indkomst, sålds at mdabjdn ha mulighd fo at tiltt foskudsgistingn.

3 Endligt kan dt komm på tal, at d skal sk opdling/opttls af ny psonal- og kunstfoning. S i øvigt på D anføt ubik n., d n. d anvnds vd indbtning til E-indkomst jf. blankt på 3 A-indkomst B-indkomst Bagatlgænsn Skattfi Tilskud/gavkot og fusion af pivat udgift ubik 13 Fi hlåsbolig ubik 50 Tidsskift, avis og blad Sundhdsodning omfattnd all mdabjd Fi bil ubik 19 Fi sommbolig ubik 51 Abjdstøj md logo- ll fimanavn Unifom Multimdibskatning ubik 20 Fi båd ubik 52 Mad og dikk vd ovabjd Pakingsplads vd abjdspladsn Fi kost og logi ubik 21 Fi TV- og adiolicns ubik 53 Vaccination af mdabjd Ljlighdsgav til jul og nytå på indtil k. 700 Øvig god ubik 55 Fi i folængls af fotningsjs Uddannls Fimafst og and fimaaangmnt Kaff-, th-, fugtodning m.v. på abjdspladsn ÅRETS JULEGAVE TIL MEDARBEJDERNE Af Dot Boup Madsn, Cand.ju. Rvitax Hvad skal åts julgav væ til mdabjdn? Julgavn skal vl hlst væ skattfi. Gav fa abjdsgiv til mdabjd nomalt skattpligtig og bskatts på samm måd som løn. Eft paksis gæld dt dog ikk natualigav i anldning af jul ll nytå, hvis gavns vædi ikk ovstig 700 k. Vælg abjdsgivn, at åts julgav skal bstå af 3 flask vin og n æsk chokolad, giv dnn gav til mdabjdn og ønsk glædlig jul, gavn skattfi fo mdabjdn, hvis pisn maksimalt 700 k. E dt ovhovdt ikk muligt at giv mdabjdn n skattfi julgav ft gt valg? Bstå julgavn af t gavkot, mdabjdn som udgangspunkt skattpligtig af gavkotts vædi, også slv om vædin maksimalt udgø 700 k. Vælg abjdsgivn at indkøb Byns gavkot, hvo kott kan bugs i mang af byns butikk, paksis kla mdabjdn altid skattpligtig af gavkotts pålydnd. Fa paksis kan også nævns t sva fa Skattådt. D va tal om n julgav til mdabjdn i fom af t lktonisk btalingskot. Abjdsgivn ønskd at udstd t lktonisk btalingskot på 500 k. til samtlig mdabjd. Btalingskott kunn udlukknd anvnds i abjdsgivns gn butikk og stauant. Dt vill ikk væ muligt at få btalingskott konvtt til kontant. Skattådt svad, at slv om dt lktonisk btalingskot kun gav mulighd fo køb hos abjdsgivn, havd kott n så bd anvndlssmulighd, at dtt mått sidstills md t almindligt gavkot. Åts julgav vill dmd væ skattpligtig fo mdabjdn. Ha gavkott dimod t bgænst anvndlssomåd, mdabjdn skattfi, nå vædin maksimalt 700 k. Fa paksis kan nævns to afgøls. I dn n afgøls va d tal om t koncpt, hvo abjdsgivn udvalgt 25 foskllig gav og btalt gavn på fohånd. Dn nklt mdabjd kunn hft via intnttt vælg, hvilkn gav d skull væ åts julgav. Gavn kunn ikk ombytts til kontant. Åts gav va skattfi, da koncptt mått sidstills md n natualigav, og vædin maksimalt udgjod 700 k. I dn andn afgøls påtænkt abjdsgivn, at åts julgav til mdabjdn skull væ t gavkot til n bstmt stauant, og vædin af gavkott vill maksimalt væ 700 k. Gavkott gav t til at vælg mllm 3 foskllig mnu (sammnsat af abjdsgivn på fohånd) på stauantn. Gavkott skull udstds til dn nklt mdabjd, og kunn ikk ombytts til kontant. Skattådts sva va, at d va skattfihd fo åts julgav. I bgg d nævnt afgøls, hvo skattfihd fo t gavkot blv accptt, kunn mdabjdn vælg mllm gav, som på fohånd va udpgt af abjdsgivn, og gavn kunn ikk ombytts til kontant. E julgavn ikk skattfi fo mdabjdn, skal abjdsgivn fotag indbtning til SKAT. Gav i fom af kontant bskatts altid uanst bløbts støls, og abjdsgivn skal indhold AM-bidag og A-skat.

4 4 pnsion: Hold øj md KoNSgæNSN! Af las llhav-andsn, Koncndiktø, pfa pnsion 2010 næm sig sin afslutning, mn indn julhyggn lægg sig ov landt som n dyn af nyfaldn sn, så dt lvant at kast t blik på pnsionsopspaingn. Båd fo at s om du stød på dt ny konsloft, mn i lig så høj gad fo at s, om d skal indbtals ksta ind på pnsionsopspaingn i å. På dn måd kan du i god tid optim fodlingn mllm lønudbtalingn og pnsionsindbtaling stn af åt, så du udnytt dit skattfadag optimalt å ét ft skattfomn tådt i kaft, og dfo d ny gl fo dig, d indbtal m nd k. ind til atpnsion ll ophønd livnt ll slvstændig. D tals h om dt såkaldt indbtalingsloft. Cika dansk vuds at amm dtt loft i En tommlfinggl, at dt sæligt dansk md n indtægt på ov k., som skal væ opmæksomm på loftt, fodi mang som udgangspunkt indbtal 15 % af lønnn til pnsion. Fl opspaing kæv ksta opmæksomhd Indbtal du til n ll fl atpnsion ll ophønd livnt, skal du væ opmæksom på, at d tal om n global gæns. Dvs. du samlt st må indbtal k., uanst hvo mang atpnsion/ophønd livnt du ha i foskllig pnsionsslskab og bank. D nklt pnsionsslskab vd ikk, hvad du som pnsionskund indbtal i and slskab ll bank, mdmind du ha gjot opmæksom på dt, hvilkt kun d fæst gø. Dt altså oftst dit gt ansva at hold sty på, om du hold dig und konsgænsn, hvis du indbtal til atpnsion/ophønd livnt i fl slskab ll bank. Væ sælig opmæksom hvis du skift job og fotsætt indbtalingn til atpnsion i t andt pnsionsslskab. H dt vigtigt, at dt ny slskab knd bløbt fo, hvad du i samm skattå ha indbtalt til atpnsion. Som vd kapitalpnsion ha indbtaling til abjdsgivodning fotinst fm fo pivat indbtaling. Dvs. at ovskids konsloftt, så gæld skattfadagt føst vd indbtaling til abjdsgivodning. Hvis du ha indskudt t stø bløb på n pivat atpnsion indnfo d sidst 10 å og ha fadag til god, indgå dtt bløb i konsgænsn. Fl mulighd hvis du indbtal ov k. Ovskids konsloftt ha du følgnd mulighd: 1. Ovfø til n livsvaig livnt Indbtaling til pnsion md løbnd udbtaling ikk omfattt af konsgænsn, hvilkt ksmplvis gæld n livsvaig livnt. Væ h opmæksom på, at bankn ikk kan tilbyd dnn løsning, da d ikk må udbyd livsvaig livnt. Mang pnsionskund ha valgt, at indbtaling automatisk knækk ov i n livsvaig livnt, nå loftt nås, så d fotsat fuld fadag i topskattn. Samtidigt dn livsvaig livnt n god opspaing at hav, da dn sik pnsionsudbtaling gnnm hl pnsionstilvælsn. 2. Fotsætt på n kapitalpnsion, hvo man kan indbtal op til k. Dog udn skattmæssig fadag i topskattn. 3. Tilbagbtaling udn sælig bskatning. Dvs. hvis man ha indbtalt ksmplvis k. i 2010 på atpnsionn, så giv SKAT mulighd fo at tilbagfø k., som så vil bliv opgivt som ksta indtægt i 2010, hvilkt vil indgå i dn alm. psonbskatning i Hvis indbtalingn skt gnnm n abjdsgiv, vil tilbagbtalingn også sk via dnn. 4. Fobliv på policn som skattfi udbtaling. Dvs. man ikk få fadag fo indbtaling ov k. mn til gngæld komm bløbt skattfit ud vd pnsioningn (dnn mulighd tilbyds ikk i all pnsionsslskab) Sælig gl fo slvstændig Fo slvstændigt hvvsdivnd gæld loftt føst fa og md Dvs. at slvstændigt hvvsdivnd fm til og md 2014 md fadagst kan indskyd t bløb svand til op til 30 % af ovskuddt fa slvstændig viksomhd fø nt, også på n atpnsion ll n ophønd livnt, slvom bløbt ovstig k. Liglds optholds d gunstig gl om ophøspnsion, hvilkt giv slvstændigt hvvsdivnd vd ophø af viksomhd mulighd fo md fuld fadagst i indbtalingsåt at anbing op til k. på n pnsionsodning, uanst om dnn omfatt livsvaig livnt, ophønd livnt ll atpnsion. Hvis d indbtals til atpnsion, kan dnn dog føst komm til udbtaling fm å ft indbtalingn.

5 fældn 5 i gavafgift og bundfadag Af Stn møup, Snioskattkonsulnt Ægtfæll kan ikk udnytt hinandns bundfadag, nå d giv gav til bønn. Nå foæld giv gav til ds bøn og/ ll ds svigbøn, skal d som udgangspunkt btals gavafgift md 15 % af gavns vædi. D finds dog n afgiftsfi bundgæns. Dn i 2010 på k. vd gav til bøn og på k. vd gav til svigbøn. Føst nå gavn komm ov diss gænsbløb, skal d btals gavafgift. Foæld ha hvt sit bundfadag. Et foældpa kan dfo i 2010 samlt giv gav til ds datt og svigsøn hnholdsvis søn og svigdatt på k., udn at d skal btals afgift. Ægtfæll anss i dnn fobindls fo at væ to slvstændig gavgiv, og gln giv ikk mulighd fo, at d kan udnytt hinandns bundfadag. Hvis d tal om pnggav, skal foældn dfo fo at kunn udnytt d to bundfadag husk at hæv pngn fa hv ds konto ll fa n fællskonto. Pngn må ikk kun hævs på dn n ægtfælls konto, da dt så anss fo kun at væ n gav fa dn n foæld og dmd givs d kun ét bundfadag. I nogl tilfæld yds gavn i fobindls md ovdagls af fo ksmpl n jndom ll n post akti. I sådann tilfæld kan man også kun udnytt bgg bundfadag, hvis bgg foæld ha væt j af dt aktiv, som ovdags. E dt ikk tilfældt, dt optimalt at lad dn n ægtfæll stat md at giv bant n kontant pnggav, mn sålds at bant anvnd pngn som dlvis btaling af købsummn fo hust ll aktin. Tilsvand gæld, hvis bant ha lånt png af kun dn n af foældn, og gældn ønsks ftgivt som n gav. Dtt kan som udgangspunkt kun sk indn fo ammn af dn n foælds bundfadag, mn også h kan poblmt løss vd at lad dn andn ægtfæll giv bant n pnggav, som ftfølgnd anvnds til afdag på gældn. ophævls Af guling Af gulingspistallt Af mikal isag, Skattkonsulnt/tax patn Psonskattlovns 20 ha sidn 1987 sikt at n ækk sats og bløbsgæns i skattlovgivningn fulgt md dn almindlig pisudvikling. Dnn gl sikd, at d ikk skt n udhuling af skattvædin. Rgulingn blv fastsat ud fa dn af finansministn bkndtgjot tilpasningspocnt. I 2009 udgjod pisindkst 182,7 dvs. n samlt stigning fa 1987 på 82,7 %. Som ld i dn samld finansiing af skattndsættlsn (mllmskat og bundskat) i sidst ås "Foåspakk 2.0" blv psonskattlovns bstmmls om guling af sats og bundgæns sat ud af kaft i føst omgang fo Rgulingn af pistallt ha btydning fo n lang ækk sats og bundgæns i n lang ækk skatt- og afgiftsgl. Bl.a. så foskllig fohold som bløbsgænsn fo fadag fo småaktiv, dn afgiftsfi bløbsgæns fo gav, d skattfi sats fo js- og logigodtgøls samt indkstallt fo guling af anskafflsssumm fo land- og skovbugsjndomm. Samtidigt md at gulingn ophævs fo 2010 nulstills pisindkst. Å 2009 bliv fmov dt ny basisindks, dvs. indks 100. At gulingn sat ud af kaft mdfø, at også i 2010 indkst 100. Nulstillingn af indkst giv sælig udfoding i d tilfæld, hvo bgning af n skattmæssig ffkt afhængig af båd gamml og ny pistalsguling. Eksmplvis indksing af anskafflsssum ft jndomsavancbskatningslovns gl. Dtt skal man så væ opmæksom på. Udvidt ophævls af guling af gulingspistallt Dt nu som ld i gnoptningspakkn (gingns pakk til gnoptning af økonomin i Danmak) fa juni 2010 bsluttt at udvid piodn md ophævls af guling af pistallt til også at gæld D vil sålds ikk i hl piodn sk nogn guling. Føst fa 2014 vil d bliv fotagt n guling af pistallt ign. Indkst vil dfo væ 100 i piodn Povnut fa ophævlsn af gulingn af pistallt udgø iht. gnoptningspakkn 2,1 mia k. i 2011, 4,2 mia k. i 2012 og 6,6 mia. k. i Ophævlsn ha sålds n btydlig skattmæssig ffkt, d ikk lig til at ovs. Afsluttnd bmækning Ophævlsn af guling af pistallt ha dn fodl, at d mang publikation d indhold sats og bløbsgæns nu ikk bhøv at bliv opdatt fø 2014 ign!

6 6 dækningsafgift HuSK dt indn Nytå! Af las Aamann, advokat, ll.m., cand.mc.aud., Aamann lawfim Blandt mang skatt og afgift dn blandt hvvslivt nok mst fohadt dækningsafgiftn. Dækningsafgift n kommunal afgift på viss typ af fotningsjndomm og ikk omfattt af skattstoppt. Eft lovn satsn op til 10 pomill af n jndoms fosklsvædi (jndomsvædi minus gundvædi). Dt lvant fo båd lj og j af jndomm at sætt sig ind i gln fo dækningsafgift. Dt almindligvis ljn, d ov husljn afhold skatt og afgift i nomal hvvsljfohold. I sådann tilfæld lj bttigt til n vntul tilbagbtaling af fo mgt btalt dækningsafgift. Som udgangspunkt d flst hvvsjndomm omfattt jf. d af lovn omfattd anvndls: "konto, fotning, hotl, fabik, vækstd og lignnd øjmd". Isæ sidstnævnt lignnd øjmd ha i paksis givt anldning til sto fotolkningstvivl. Lovbstmmlsn, d i al væsntlighd stå uændt sidn indfølsn i 1961, åbn dog op fo n fotolkning af, hvilk typ af jndomm, d fitagt afgiftspligt. Ikk all typ af jndomm kan sålds putts ind und d 5 føst opgnd katgoi. Da dt kommunn, d opkævningsmyndighd, kan d væ sto foskl på, hvilk kommun, d opkæv dækningsafgift, md hvilkn sats d opkæv dn og oft også, hvilkn administativ paksis d følgs. Gnlt må man sig, at viss kommun md tidn ha udviklt n paksis, d nok pålægg fl jndomm dækningsafgift, nd hvad d t til ifølg lovn. Dtt bhøv dog hll ikk altid at skylds ond vilj fa myndighdns sid, da afgiftspligt og -fitagls pimæt afhæng af dn konkt anvndls af jndommn. Dtt kan man ikk læs ud af BBR-gistt ll and offntlig gisting. Eksmpl 1: Et hotl div i fobindls md hotldiftn tillig kusus- og konfncviksomhd, hvilkt fogå i fysisk, faktisk adskilt lokal. Diss lokal anvnds udlukknd til kusus- og konfncfomål og altså ikk fo ksmplvis 50/50 til sølvbyllupp og lignnd. I dtt tilfæld vil d væ tal om dlvis dækningsafgiftspligt. Eksmpl 2: En gossistviksomhd udlj hvt vinthalvå to sto hall til n tnnisklub til indndøs tæning. Halln ha hidtil ståt tomm og afgiftspligtig, mn vd indttls af halln til tnnisklub (opsætning af nt, making af ban tc.) ænds laghallns status fa afgiftspligtig til afgiftsfi. D sægn undtagls gø sig gældnd vd fo ksmpl coaching-viksomhd, idætsfacilitt i bd fostand, hund gokatban, bowlinghall, idklubb, skakklubb m.fl. D finds i dt sto hl t hav af sælig undtagls, som dt kæv spcialvidn at indkds. Og man kan ikk altid vd bug af logik udgn, hvad d mått væ ll ikk væ afgiftspligtigt. At konstat, at man ha t fitagt aal ll bygning j hll tilstækkligt. D skal htil fotags vægtning af aaln ft n af SKAT fastsat paksis (og h kan man ikk anvnd gln om ljvædi), og d skal lavs juidisk vuding af d nklt aal (afgiftspligtig/ikk-afgiftspligtig). Mn oft kan d væ tal om ndog t sto bløb, d kan kævs tilbagbtalt, så dt som gl umagn væd at undsøg foholdn næm. Dt sæligt væsntligt at væ opmæksom på, at foældlsslovn blvt ændt. Dtt ha dn konskvns, at man ft d nugældnd gl kan søg tilbagbtaling af utmæssigt opkævt dækningsafgift 5 å tilbag. Mn ft 1. janua 2011 kan man kun gå 3 å tilbag. Ethvt bttigt tilbagsøgningskav kan tillæggs nt md 1% p. påbgyndt månd. Dt kan sålds hav sto økonomisk btydning, at man få afklat sin vntull mulighd fo hl ll dlvis fitagls, samt opgjot og anlagt/anmldt n administativ klagsag hom indn udløbt af 2010.

7 7 HuSK StSKAttN fo 2010 Af tobn madsn, Statsautoist viso Foåt 2010 va føst gang md d ny gl om indbtaling af stskat. Md vdtaglsn af Foåspakk 2.0 blv d sålds indføt ny gl fo indbtaling af stskat og ny gl fo bgning af ntn. D hidtidig gl md indbtaling snst 31. dcmb, 15. mats og 1. juli stattt af d ny gl fo indbtaling samt bgning af nt og pocnttillæg fo stskat. Rgln som gæld fo stskat fa og md indkomståt 2009 følgnd: Hvis stskattn fo 2010 btals indn åsskiftt 2010/2011, skal d ikk btals nt ll pocnttillæg. Hvis stskattn btals i piodn 1. janua til 1. juli 2011, skal d btals n dag-tildag nt. Hvis stskattn føst bliv btalt ft dn 1. juli 2011, skal d btals t pocnttillæg. Btals stskattn indn åsskiftt 2010/2011 skal d sålds hvkn btals nt (dag-tildag nt) ll pocnttillæg. Btals stskattn dimod i piodn fa 1. janua til 1. juli 2011 skal d btals n dag-til-dag nt. D kan sålds fit indbtals i piodn 1. janua til 30. juni, mn jo læng man vnt, dsto høj vil ntn bliv. Dag-til-dag ntn n makdsnt tillagt 2 %-point. Fo 2009 blv dag-til-dag ntn fastsat til 4,6 %. Fo 2010 fastsætts dag-til-dag ntn føst ndligt i dcmb Dag-til-dag ntn kan ikk fatækks skattmæssigt. Såfmt stskattn fo 2010 ikk indbtalt indn 1. juli 2011 skal d ikk btals n dag-dag-nt, mn dimod t pocnttillæg. Pocnttillæggt udgø føomtalt makdsnt tillagt 4 %-point. Pocnttillæggt hll ikk skattmæssigt fadagsbttigt. Rstskat på k (2009-sats) indgns i foskudsskattn fo 2012 (tillagt pocnttillæg), mns t vntult ovskydnd bløb opkævs i 3 at til btaling i sptmb, oktob og novmb. AM-bidagt indgå ikk i bgningn af stskattn fo indkomståt I dt omfang man slvstændig hvvsdivnd og samtidig anvnd viksomhdsodningn, kan dt væ n fodl at vnt md btaling af stskattn indtil 2011 (fo ksmpl pimo janua), da man på dnn måd undgå at skattbtalingn indgå som n hævning i viksomhdsskattodningn i Dt anbfals at d søgs individul ådgivning og bgning fo konskvnsn vd viksomhdsodningn Ny faktuingsgl Af tobn madsn, Statsautoist viso I juni månd 2010 vdtog Folktingt ænding til makdsføingslovn. Ændingn mdfø n gnl pligt fo hvvsdivnd til at udstd n faktua til fobug fo tjnstydls udføt ft gning. Rgln tådt i kaft fa 1. juli Md d ny gl n ækk faktuingsbkndtgøls samtidig ophævt. Fo at lv op til lovn, skal faktuan indhold oplysning om timpis, tim fo bug og matialfobug. Rgln gæld aln vd salg til fobug. D ny gl i makdsføingslovn gæld sålds ikk vd salg til hvvsdivnd. D ny gl lvant fo mang viksomhd, ikk mindst håndvæk mv. Som nævnt gæld d ny gl fo tjnstydls til fobug ft gning. Tilbudsabjd sålds ikk omfattt af d ny faktuingsgl, og fobug ha ikk kav på at få nkltpis i t tilbud at vid. D ny gl mdfø også, at fobug- n i sælig tilfæld i op til 30 dag ft købt kan kæv fl oplysning, som sætt fobugn i stand til at kontoll pisn. Sælig tilfæld foligg fo ksmpl hvis fobugn syns gningn høj, nd man md imlighd kan fovnt. Fobugn kan i diss sælig tilfæld kæv oplysning om fo ksmpl dato fo abjdts udføls, køsl, kstnt abjd, ksta btaling fo abjd og/ll køsl udn fo nomal abjdstid mv.

8 8 Vi Not At... Af ik Høgh, tax patn Konskvns vd botfald af mindstntn Folktingt ha dn 27. janua 2010 vdtagt t foslag om, at psons gvinst på dansk obligation undgivs fuld bskatning. Pson va ft d tidlig gl ikk skattpligtig af gvinst på foding i dansk k. (obligation m.m.), hvis fodingns pålydnd nt va lig md ll ovstg mindstntn (blåstmpld foding). På dn andn sid havd pson ft d tidlig gl hll ikk fadagst fo tab på diss foding. D indføs nu skattpligt på diss foding, sådan at pson bliv gnlt skattpligtig af gvinst og tab på obligation. Dt gæld fo obligation, d hvvs 27. janua 2010 ll sn. Dn gældnd bagatlgæns fo bskatning af udnlandsk obligation udvids til også at omfatt foding i dansk k. og fohøjs til 2000 k. åligt. Dn skattpligtig indkomst opgøs ft alisationspincippt og FIFO pincippt. Dsudn skal gnnmsnitsmtodn anvnds vd opgøls af anskafflsssummn på ns foding, ksmplvis obligation md samm fondskod, som anskafft i fl omgang. Fadagsttn fo tab btingt af, at SKAT ha modtagt oplysning om hvvlsn. Dtt vil nomalt sk som følg af d oplysningsfopligtls, d pålagt pnginstitutt og vædipapicntaln. Bskatningn af psons gvinst og tab på gæld bøs ikk af d ny bstmmls. Da mindstntn ophævs skal lånfohold, hvo ntn guls i fohold til mindstntn dog tags op til ænding, sålds at d fastsætts n altnativ nt. Kapitalafkastsatsn Kapitalafkastsatsn fo indkomståt 2010 fastsat til 4 % Mindstntn Mindstntn ophævt gundt d ny gl fo bskatning af obligation m.m. Gnoptningspakkn Folktingt ha vdtagt dn såkaldt gnoptningspakk fo dansk økonomi. Pakkn indbæ følgnd på skattomådt: dn automatisk guling af bløbsgæns fo skatt m.m. suspnds i Dt omfatt blandt andt psonfadagt og indkomstgænsn fo topskat samt n ækk and gæns m.v. i skattsystmt. dn aftalt fohøjls af topskattgundlagt i 2011 udskyds i t å til d indføs loft fo fadag fo faglig kontingnt på 3000 k. åligt. Kontingnt til A-kass fotsat fuldt fadagsbttigt. Bskatning af fi avis Hvis abjdsgivn btal fo lønmodtagns avisabonnmnt, d som udgangspunkt tal om t skattpligtigt psonalgod. Bskatningn sk som B-indkomst, og abjdsgivn ha indbtningspligt. Lvs avisn på abjdspladsn og til anvndls på abjdspladsn, avisn skattfi fo mdabjdn. Avis lvt i hjmmt, d i ovvjnd gad yds af hnsyn til abjdt, kan mdgns vd opgølsn af vædi af psonalgod omfattt af bagatlgænsn (2010 k ). Dtt vil nomalt væ tilfældt, hvis mdabjdn af gn lomm også afhold udgiftn til n andn avis. Mindstntn 1/1 30/ ,00 % Ndsættls af kapitalindkomst Fo at kompns d pson, d i dag btal topskat af ds kapitalindkomst, fo dn ydlig bskatning af kusgvinst d nu indføs, ndsætts maksimumsatsn på kapitalindkomst til 42 % ov 5 å. Satsn fo indkomståt 2010 vil hft udgø 49,5 %. Dato Diskonton Nationalbankns udlånsnt Fa 16. janua ,75 % 3,00 % Fa 6. mats ,00 % 2,25 % Fa 3. apil ,75 % 2,00 % Fa 11. maj ,40 % 1,65 % Fa 8. juni ,20 % 1,55 % Fa 14. august ,10 % 1,45 % Fa 28. august ,00 % 1,35 % Fa 25. sptmb ,00 % 1,25 % Fa 8. janua ,00 % 1,15 % Fa 15. janua ,75 % 1,05 % Ansvashavnd daktø: Statsautoist viso Nils Lyng Pdsn Rdaktion: Statsautoist viso Finn Stn Chistnsn Statsautoist viso Finn Elkjæ Statsautoist viso Tobn Madsn Statsautoist viso Svnd Thchilsn Rdaktø, Thomson Ruts Pofssional A/S Majbitt Codt og Bigitt Stang Dsign/Sats: Thomson Ruts Pofssional A/S Tyk: Silkbog Bogtyk ISSN n.: Rdaktion afsluttt d. 25. oktob 2010

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mnnsk - Id - Løsning Koncntationsmåling i ocss kan væ udfodnd Sid 3 Nivauswitch md ½ gvind Sid 3 On-lin fugtmåling å tæflis Sid 4-5 Oløst ilt i mikobiologisk fmnting Sid 6 Ny komakt H lktod giv læng holdbahd

Læs mere

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen Vnt 2005/06 Lokal-nyt Julstmnng Faldsld Svannng Skol Lokalådt Fdagsåbnt Dagpljn Skolbstylsn Faldsld Svannng Skytt-, Gymnastk- og Idætsfonng Et hus fyldt md sjæl og tadton... Rcpton Mød Slskabsaangmnt Mad

Læs mere

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER:

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER: FJORDBYERNE ROSKILDE UGE NR. 36 ONSDAG 8. SEPTEMBER 2010 WWW.ROSKILDEAVIS.DK Rosild hlt i font En ny undsøgls fa fagfoningn 3F vis, at Rosild ligg på n 9. plads ud af Danmas 98 ommun, nå dt omm til lvvilå

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgns navn og adss Viggo Billstøm Skøngn Vst 19 4660 Sto Hdding Afsnd: Stvns Kommun Tknik & Miljø Postboks 83 4660 Sto Hdding 5657 5757 Dato: 17. august 2016 Afgøls af landzonansøgning ft Lov om planlægning

Læs mere