Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler"

Transkript

1 N. 5 Dcmb ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj t skidt tilbag hvad angå vold og tusl

2 BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf Thomas Bytoft, fomand Fynsk fodbold i ny klæd Jultidn ov os, og d gønn ban få (md undtagls af n ækk kunstgæsban) hvil, mns d i stdt figh - ts, svds, gins og gæds på d lak d tægulv i d fynsk hall - md and od: Indndøssæsonn i fuld gang. Jultidn vasl også t sna ligt åsskift, og md dt følg n ækk ænding fo FBU. Fa FBU til DBU Fyn Dt alld blvt nævnt fl gang i båd t tidlig numm af FynBold samt på unionns hjmmsid - FBU bliv til DBU Fyn. D føst skidt i dn tning blv alld tagt på sidst dlgtmød, hvo d dlgd gav FBU mandat til at bnytt binavnt DBU Fyn i fo - bindls md såkaldt fællsanliggnd mllm DBU og lokalunio nn. Pga. d makdsføingsmæssig fod - l dt vil giv, vi hos FBU fotsat af dn ovbvisning, at t fuldstændigt navnskift til DBU Fyn vil væ md til at styk fynsk fodbold på dn lang ban. Ny stuktu i FBU/DBU Fyn FBU ha i dag t bøn- og ungdomsudvalg. Md ffkt fa 2011 splitts dt op i t bønudvalg og t ungdomsudvalg. Dt sk fo at styk fokus på bgg gupp vd at koncnt dt på gæl d - nd udvalgs indsats, og dvd bliv ndnu skap på d pobl matikk, udfoding og mulighd, d ligg ind fo udvalgts spktiv abjds - omåd. Samtidig vil dnn stuk tu btyd n stø oganisatoisk nsatthd på tvæs af DBU og n ækk af d øvig lokalunion, som liglds abjd md t bønudvalg og t ungdomsudvalg. Md ffkt fa 2012 fusion d dcn tal fodboldåd og fomands - klubbn md baggund i ønskt om høj gad af dltagls fa d fynsk klubbs fomænd. Som t sultat haf udgå Fodboldådsudvalgt. Også i fohold til potst og ank sk d oganisatoisk ænding. D vil fotsat væ t disciplinæudvalg, som vil fung som 1. dømmnd instans. Hudov optts t appludvalg, d vil fung som 2. dømmnd instans. Dtt udvalg vil bstå af FBUs næstfomand og 2 kstn pson valgt på dlgtmødt. All ovnstånd ænding skal ndligt godknds på FBUs dl g t - mød d. 9. janua i Ring. Fl png til fynsk fodbold - dt håbt! Dfo n salgs- og klubkonsulntfunktion i FBU n alitt fa 1. janua. Md ansættlsn ønsk vi at sætt fo - kus på klubbns udmldt bhov fo spaing på omådn fundaising, udvikling af sponsostatgi og gnskabs - bistand, samt på dn intn salgs funk - tion - ksmplvis salg af annonc til dtt fodboldmagasin, salg af akti vi tts - sponsoat og ntvæksplj. HR: Fokus på mnnskt i oganisationn I dtt numm af FynBold tmat HR, som stå fo Human Rssoucs (mnnsklig ssouc). HR ud - tyk fo n statgisk tilgang til abjdt md at optim d mnnsklig s - souc. I bund og gund handl dt om at få dt bdst ud af d mnnsk, d fæds i n oganisation, vd at sætt fokus på tivsl og udvikling - såvl fagligt som mnnskligt. Dt t spændnd omåd og håbt, at FBUs intn fokus på HR md tidn kan flytts ud på klubnivau som t gntligt dskab til blandt andt kutting og fastholdls af fivillig. Dt kan du læs mgt m om på d følgnd sid. Vi ønsk all fynsk fodboldntusiast og FBUs samabjdspatn god læs - lyst, samt n igtig glædlig jul og t godt nytå! Fyns Boldspil-Union Stadionvj 50, opg. C, 5200 Odns V Tlf.: fax: Annoncsalg: Fyns Boldspil-Union Stadionvj 50, opg. C, 5200 Odns V Tlf.: fax: Ansvashavnd fo daktionlt stof: Ulik Sundahl Sønsn Kommunikationskoodinato Dikt: Abonnmnt: Ulik Sundahl Sønsn Kommunikationskoodinato Dikt: Poduktion: Lon Fost Rklambuau ApS Åløkkvj 60, 5800 Nybog Mobil: Tlfon Tyk: Svndbog Tyk Oplag: stk. Næst numm: Næst numm udkom m ultimo mats Dadlin fo daktionlt stof: 1. fbua Fosidfoto: HR-statgi Foto: Coloubox Tmanumm: 2 FYNBOLD N

3 I DETTE NUMMER Tmanumm: HR-statgi 4... HR på fynsk 5... Vi vil væ Danmaks bdst uddannd fodboldklub! 8... Fokus på mnnskt i oganisationn Fa pofssionl viksomhd til lokal fodboldklub Dt lystn, d div vækt! t skidt tilbag hvad angå vold og tusl D blå pig på vj Åt i tal SMS-Bold på Midtfyn Da Skamby lod hø fa sig! Halvåstuning på vj fo d gaml? Dlgtmød Sidn sidst Tips og Ticks til tæningn 20 SMS-Bold på Midtfyn t skidt tilbag hvad angå vold og tusl 19 Åt i tal 8 Fokus på mnnskt i oganisationn 25 Halvåstuning på vj fo d gaml? HR-Statgi FYNBOLD N

4 HR PÅ FYNSK Tkst: Bjan Chistnsn Foto: Coloubox I sidst numm af Fyn- Bold va tmat klubudvikling. Udfoding som økonomi, kutt ing og fastholdls af tæn og ld blv omtalt. Liglds va d op - foding til, at sætt fokus på ldls og udvikling, fm fo dift. I dtt blad tts fokus mod bgbt HR, som fmt og sidst indsatsomåd i FBUs visionsplan. HR stå fo Human Rssoucs (mnnsklig ssouc) og btyd på fynsk, at vi ha n plan fo, hvodan vi, md fokus på mnn s - ks øn sk, motivation og faglig og psonlig komptnc, kan gø nt op vos klub ll oganisation til dt bdst std at udøv fivilligt foningsabjd. En HR-statgi kan væ dskabt, d hjælp md at kutt, fasthold og udvikl fivillig ld til løsning af d mang difts- og ldlssmæssig opgav, d fin - ds i fodboldklubbn. Dt i stignd gad n udfoding at kutt og fasthold klubld i nøglposition i klubbn. Ud - fod ing n fo fodbold klubbn i fo hold til løs ningn af n lang æk - k opgav, så som klub ldls, øko no mi, fund aising og spaingn md kommunn, kæv i stign - d gad ld, d ha komptn - c på d foskllig omåd. Rkutting af fivillig ld kæ - v, at vi ha t ovblik ov d opgav, d skal løss i n fodbold - klub. Vi skal hav n klubplan, hvo vi ha t ovblik ov opgavtyp, omfang og tidsfobug. Md dn vidn kan vi gå på jagt ft pson, d bsidd ntop d komptnc, som ftspø gs til løsningn af dn pågæl dnd opgav. Vi kan også bd find dn tt opgav til pson, d still sig til ådighd. D fivillig ld skal motivs og udvikls, fo at fastholds i dn fivillig vdn. D flst moti v s af glædn vd at s n vlafgænst og vlgnnmføt opgav lykks. Dt kan ligfm skab mo tivation til at ud vikl dn på gældnd opgav ll tag hul på n ny opgav. En HR-statgi kan, fo såvl d fynsk klubb som fo FBU, mdvik til at skab ovblik ov, og sætt fokus på vos mnnsklig ssouc, samt til at sik, at fi - villig ld vælg fodboldn som bas. På d følgnd sid kan du bl.a. læs om tablingn af FBUs HRgup p og guppns abjd, om d mulighd og udfoding d ligg i at ovfø HR-tan kgangn fa viksomhd til lo kal fodboldklubb og om, hvo fo Næsby BK vil væ Danmaks bdst uddannd fodboldklub. Tmanumm: 4 FYNBOLD N

5 Vi vil væ Danmaks bdst uddannd fodboldklub! Af: Jacob Skov Foto: Næsby Boldklub Sådan lyd d skyhøj ambition hos dn fynsk klub Næsby BK. Vi ha tagt n snak md klubbns fomand Poul Jøgnsn om, hvofo d fokus på ntop uddannls i klubbn. Uddannls afgønd Man skal ikk hav tilbagt mang minutt md Poul Jøgnsn, fø man fostå, at han n ambitiøs mand på vgn af klubbn. Han b - tt gn, og md stot ngagmnt, om visionn og mål sæt - ningn fo Næsby BK: - Vi to på, at høj faglighd så vl i ldlsn som i tænstabn gi v bd vilkå fo all, båd i toppn og i bddn. Dfo ha vi n kla målsætning, som vi gå målttt ft: Vi vil væ Danmaks bdst uddannd fodboldklub, fo tæll Poul. Gnnm d sidst pa å ha klub - bn gnnmføt n lang ækk klub kus. På tænfontn ha man ov fl gang gnnmføt Bønfodboldns Basiskusus samt B1- og B2-tænuddanlsn. Dt btyd, at man i dag ha 23 aktiv tæn, d ha gnnmføt Bønfodboldns Basiskusus, 26 tæn d ha bståt B1-tæ - nuddannlsn, og 20 tæn d ha gnnmføt, ll i gang md B2-tænuddannlsn - haf ha 18, indtil vid, bståt dn afsluttnd pøv. Dudov ha fm tæn gnnmføt A-tænku - st, og én m ntop optagt på kust. På toppn af dn tæn - faglig kanskag find man fø - stholdstæn Hnik Lhm, som ha dn højst opnålig tæn - licns - P-tænlicnsn. Klubbns fokus på tænns uddannlssnivau ikk kun vigtigt fo spilln på tæningsbann, mn også fo klubbn som hlhd - ikk mindst i fohold til kutt - ing af dygtig tæn: -Vi oplv, at vos fokus på fag - lighd i klubbn gnlt giv os dt omdømm ud omking, d gø, at tæn md ambition om uddannls søg Næsby Boldklub md hnblik på at dygtiggø sig, fotsætt Poul. Ambitionn fo høj faglighd bgæns sig dog som nævnt ikk kun til tænn. Også ldlsns fag lighd på dagsodnn, og Næsby BKs ldls ha bl.a. gnnmgåt t DBU ldkusus. Motivation gnnm infomation, indsigt og god facilitt En ting at tiltækk komptnt folk, n andn at fasthold dm. >>>>>> HR-Statgi FYNBOLD N

6 TOMMERUP HALLERNE Cnt fo spot, sundhd og vlvæ Fodboldophold på Fyn mang facilitt til fonuftig pis cntal bliggnhd ny 3. gnations Ligatuf kunstgæsban md lys fl fodboldban og idætshal svømmhal motionscnt café og mødlokal væls md gt bad og toilt HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S H skal du kun ing én gang! TØMRER MALER VVS ANLÆGSGARTNER ELEKTRIKER TAGDÆKNING Ejlskovsgad Odns C Tlfon Fax Din lokal ådgiv. Ring og få n snak om, hvad vi kan tilbyd Tallupvj 85 DK-5690 Tommup Tlf På kan du læs m om Dloitt og vos ådgivningsydls. Tvækajn 5, 5000 Odns C Tlf Mdlm af Dloitt Touch Tohmatsu

7 Vi vil væ Danmaks bdst uddannd fodboldklub! dt vigtigt fo d fivilligs motivation, at d kan s, at ds abjd giv mning i n stø sammnhæng Dtt aspkt man fuldt bvidst om i Næsby BK. Poul fokla, at man dfo gø n sto indsats fo at sik, at dt intssant at væ n dl af klubbn: - Vi gø mgt ud af at motiv vos tæn og fivillig vd at hold t højt infomationsnivau, samt vd at væ n sto famili. Vi afhold løbnd intn kus og mød md tæn og ld. Fo at sik at d skabs n tydlig sammnhæng mllm ldlsns ambition og dt abjd, d udføs i d foskllig kog i klub - bn, ha man i Næsby BK udviklt t koncpt kaldt Dn Blå Tåd. Koncptt indhold på dn n sid t spotsligt fokus, d skal sik -, at spill udvikls i tåd md klubbns spotslig pincipp, og på dn andn sid t oganisatoisk fokus, d skal gø klubbns ambition, vision og oganisatoisk sammnhæng tydlig fo all: - Md hnsyn til foståls og knd - s kab til Dn Blå Tåd, bug vi aktivt vos hjmmsid - mn dt også vigtigt, at all i hvdagn ta - g luftn ud af vt. misfo ståls, som hutigt kan opstå. H ha vi n sto fodl i at hav så mang kamp på divisionsnivau. Dt btyd nmlig, at d fivillig oft i klubbn, og dfo ha vi næstn ugntlig kontakt md dm, fotæll Poul. Han undstg samtidig, at dt vigtigt fo d fivilligs motivation, at d kan s, at ds abjd giv mning i n stø sammnhæng. I folængls haf, man i gang md at tydliggø, hvm d ha hvilk opgav i klubbn, fodi dt giv n bd intn fo ståls fo, hvofo ingn kan und væs i fødkædn, uanst hvo sto ll lill ds oll i dt fivillig abjd. D fivillig udgø md Pouls gn od klubbns ygad. Motivation handl dog ikk kun om infomation og fo ståls. Også d yd amm kan væ md til at mo tiv folk. Dfo ha Næsby BK gnnm d s - nst å også haft fokus på at udvikl ds anlæg sålds, at d facilitt, som man kan tilbyd, hlt i top. Dt ha blandt andt btydt tablingn af n kunstgæsban og t fodbold - lg land, hvo man kan tæn ft d nyst tæningspincipp - bl.a. udvikling af fodboldfædighd gnnm lg. Implmnting af HR-statgi Nyst skud på stammn af uddannlssmæssig tiltag i Næsby BK udviklingn af n ny ldlss sta - tgi, hvo HR komm til at spill n cntal oll: - Dt afgønd fo os, at vi skal hav ssouc til at anknd d fivilligs sto abjd, og giv dm t fotjnt skuldklap i hv - dagn. Vd at udvikl n gntlig statgi fo abjdt md dm, håb vi, at bliv n ndnu m attaktiv klub fo fivillig, så vi båd kan tiltækk og fasthold dygtig folk, fokla Poul. Som t ld i dn ny ldlss - statgi Næsby BK bgunstigt af at kunn tilknytt n HR-mdabjd, som til daglig foæld i klubbn, og som ha sin daglig gang i n stø viksomhd på Fyn. Om Næsby BK nå sit høj ambitionsnivau, vil tidn vis. Et spændnd pojkt dt i hvt fald! Tmanumm: HR-Statgi FYNBOLD N

8 Fokus på mnnskt i oganisationn En god HR-statgi kan væ t ffktivt væktøj til at få dt bdst ud af n viksomhds ansatt vd at sætt fokus på ds tivsl og abjdsglæd. FBU implmnt md ffkt fa 2011 n HR-statgi fo unionns fivillig. Tkst: Jacob Skov Foto: FBU og Coloubox Fo FBU spill fivillig n af gø - nd oll i unionns vik. Så vl FBUs bsty ls som udvalg og gup p ud gøs nmlig af fivil lig. I n kndls af dt fivillig lags sto btydning fo unionn ndsatt FBU vd indgangn til 2010 n abjdsgupp (HR-gupp), hvis vigtigst opgav at sik, at FBU n attaktiv bas fo kom ptnt fivillig - til gavn fo fynsk og dansk fodbold gnlt. Guppns abjd ha hidtil b ståt i at udvikl n statgi fo, hvodan man, vd at sætt d fivilligs tid i unionn i sy stm, kan sik, at d fivillig båd tivs i og motivs gnnm ds abj d fo fynsk fod bold. Guppn ha til fomålt udviklt FBUs HR-hjul, som b ski - v abjdt md d fivillig i o ga nisationn gnnm fm fas. Ndnfo s vi næ m på d gundlæggnd tank, d ligg bag hv af d fm fas. Rkutting Fo at sik, at vi til tækk dygtig fi villig, skal kut ting n haf sk systmatisk ud fa psons komptnc - såvl fag lig som mnnsk lig. Dygtig folk til tæk - ks bl.a. vd at hav fo kus på unionns i mag og hl ti dn abjd på at bva og fo bd dt. I slv kuttingsfasn ind gå også n fovntningsafstm ning, sålds at potntilt fivillig ikk ovump - ls ll skuffs af ds abjd i unionn. Intoduktion Nå fivillig ha valgt FBU som bas, dt afgønd, at d hutigt føl sig tygg vd og som n dl af oganisationn. Dfo indldnd infomation kstmt vigtigt. Dt btyd, at d fivillig skal hav indblik i FBUs og DBUs oganisation, mission, vision og vædi, samt ikk mindst i d pobl ma - tikk og udfoding, d finds i dt udvalg, dn gupp ll dn bstyls, d skal indgå i. Dsudn skal d fivillig hav t kndskab til FBUs ansatt og bstyls. Dagligdag Nå d fivillig kommt i gang md ds vik i unionn, skal dt hlst væ spændnd og giv m - ning. Dfo skal d siks n ød tåd ml lm bstyl sn/udval - g ns/gup p ns abjd og FBUs fokus om åd og vision, så l ds at abjdt giv mning i n stø sammnhæng. Dt btyd samtidig, at d fivillig skal væ opdatd om udviklingn indnfo divs faglig omåd, og at d dfo skal hav adgang til d sy - stm, som FBU abjd i. Dudov dt afgønd, at d fivillig mæk, at ds abjd påskønns. Dt skal bl.a. siks gnnm løbnd spaing. Dt må aldig bliv n su pligt at væ fi - villig i FBU. Ny motivation Slvom man glad fo dt abjd, man udfø, kan d fo nogl pson fa tid til andn væ bhov fo ny motivation. Hvad vi motivs af kan væ fosklligt fa pson til pson, og dfo vil abjdt md ny motivation væ til passt dn nklt. Af mulighd kan nævns skift til t andt udvalg, uddannls ll måsk blot ny abjdsopgav indn fo sit nuvænd udvalg. Dobbltpiln mllm fasn og Ny motivation og Dagligdag llust -, at pocssn md at find ny motivation kan fogå ov fl gang i løbt af n fivilligs tid hos FBU. Favl og på gnsyn På t tidspunkt stopp n fivilligs vik i unionn, og h dt af gø - nd, at unionn og dn fivillig få sagt odntligt favl til hinandn. Dt vigtigt, fodi d fivillig ambassadø fo unionn - og - så ft ds vik. Ydm kun - n dt fo nogl fivillig væ in - tssant at vnd tilbag til unionn ign på t sn tidspunkt. Dfo hdd fa sn ikk ba Fa - vl, mn Favl og på gnsyn. Fa gund læg gn d tank til konkt væktøj I dt ovnstånd d gund læg - gnd tank bag d nklt fas kot pæsntt. Mn hvodan sik man så, at abjdt md d fivillig ikk fobliv vd tankn? Til hv af fasn tilknyttt n ækk konkt væktøj, d skal fung som paktisk handling, d undstøtt d gundlæggnd tank. F.ks. ha man und fasn Intoduktion t intoduktionskoncpt indholdnd t gntligt vl - komst mød hos FBU, n mapp indholdnd gundlæggnd infomation om FBU og DBUs oga - nisation mm, t bsøg i Fodboldns Hus (DBU) i Bøndby og n ldmanual fo fivillig ld i FBU. D nklt lmnt i dtt intoduktionskoncpt udgø konkt væktøj, d skal sik, at FBUs fi villig Tmanumm: 8 FYNBOLD N

9 Favl og på gnsyn Rkutting Ny motivation HR Intoduktion Dagligdag få n god modtagls og t ind blik i oganisationn. På samm måd finds n ækk konkt dskab fo d and fas. D gundlæg gnd tank ud - gø altså fundamntt fo udvikling af ny og vi dudvikling af ksistnd væktøj, d anvnds md dt fomål, at gø FBU til n attaktiv bas fo fivillig. HR i klubgi I d fynsk klubb udfø fivillig t kæmp stykk abjd - båd på ldlss- og tænplan samt i fo - bindls md spcifikk aangmnt. Samtidig dt n sto ud foding fo mang klubb at find d nødvndig fivillig hænd. HR kan fung som t væktøj, d på læng sigt kan ltt dtt abjd, og dfo dt også plann, at HR-abjdt md tidn skal løfts ud på klubplan som t tilbud. Vlvidnd at dtt i føst omgang samtidig vil btyd n ksta indsats fa klubbns nuvænd fivillig, vil HR-abjdt natuligvis bliv undstøttt af FBU i fom af konsulnthjælp. I dt lang løb vil klubbn kunn høst fugtn af ds HR-indsats, fthåndn som dt bliv m attaktivt at væ fivillig i klubbn. HR-Statgi FYNBOLD N

10 Aston Villa_184x260 11/02/10 21:26 Sid 1 Hvm bo gntlig i dn d Aston Villa? 10 FYNBOLD N

11 Fa pofssionl viksomhd til lokal fodboldklub Md i FBUs HR-gupp sidd Middlfat Spakasss HR-diktø og fomand fo MG&BK, Knud Hbt Sønsn. Vi satt ham stævn til n snak om hans syn på d mulighd og udfoding, d ligg i at ovfø HR-bgbt fa viksom h d til lokal fodboldklubb. Tkst: Jacob Skov Foto: Middlfat Spakass Md Knud-Hbt Sønsns ind - tædn i FBUs HR-gupp, ha FBU fåt n mand d vd, hvad han tal om. Knud-Hbt ha, md sin vn til at still til tid ovumplnd og udfodnd spøgsmål, fomåt at still skapt på og udvikl Middlfat Spakasss HRstatgi, som t bænd l - mnt i Spakassns mdabj d - kultu. Md dt nklt mnnsk som omdjningspunkt, ha HRstatgin sultt i t gunstigt abjdsmiljø, hvo d ansatt tivs, udvikls og blomst. Dt abjd Spakassn kndt og hædt fo af fl omgang. Abj dt md HR fyld mgt i Knud-Hbts hv - dag og ha gjot dt gnnm fl å: - Abjdt md at udvikl, implmnt og ag ft vos HRstatgi ha væt n lang pocs, og statgin fotsat und konstant udvikling. Dt vigtigt fo mig at undstg, at jg slvfølglig ikk ha væt n om dtt abjd, mn at dt fogåt i tæt samspil md Spakassns admi - ni stnd diktø, point Knud- Hbt. I FBUs HR-gupp Knud-Hbt n vigtig bik i fohold til udviklingn af FBUs HR-statgi, hvotil han, på samm måd som i Spa - kassn, still udfodnd spøgs - mål, d md til at kvalific po - cssn og skab substans i statgin. Hvad kan klubbn bug HR til? Udov sit vik i Middlfat Spa - kass Knud-Hbt også fomand i dn vstfynsk fodboldklub MG&BK, og han ha dfo sto ind sigt i foningslivts udfodin - g i fohold til at skaff fivillig abjdskaft: - Mit indtyk, at dt n sto udfoding i mang foning, og d ikk umiddlbat n ntydig løsning på poblmt. En ting dog sikk. Komm man som klub ikk ind til odn af, hvofo man ha svæt vd at ngag fivillig, find man ikk n holdba løsning. Lappløsning du ikk. Man skal s md slvkitisk øjn på sin klubkultu, og måsk just dn, ll opabjd n kultu ov tid, d giv folk lyst til at væ n dl af klubbn, fokla Knud-Hbt. Knud-Hbt undstg, at dt i dn pocs kan væ gavnligt at ind dag folk udfa til at still d spøgsmål til kultun, som man måsk ikk slv få stillt. Samtidig han mgt bvidst om d foskll, d vd at abjd md HR i Middlfat Spakass og i n fodboldklub: - Dn hlt sto foskl ligg i, at vi i Spakassn ha md pofssionll ansatt at gø, mns n støstdl af klubbns folk fi - v illig. Dt klat, at dt giv no g - l and udfoding i fohold til f.ks. tidsfobug. H dt l - dns opgav at gå fost i skablsn af n kultu, hvo tids fo - bugt i klubgi ikk ss som n su pligt, mn som nogt givnd. Dt lig pæcis dt, abjdt md HR kan sult i på lang sigt, fotsætt Knud-Hbt. Ntop dt lang tæk ifølg Knud-Hbt t mgt væsntligt aspkt at hold sig fo øj. Abjdt md HR n løbnd udviklings - pocs. Dt ikk t podukt, mn n kultu - n kultu, d skal gø dt attaktivt at væ fivillig i klub - bn. Hvodan komm din klub i gang? D finds ikk n opskift på, hvad n god HR-statgi. Htil klubbns bhov og fomån fo foskllig. Et godt std at stat dog at tag udgangspunkt i klub - bns nuvænd fivillig og invit - dm til n snak om, hvofo d fivillig i klubbn, og hvad d kun n gøs bd. Liglds kan man md fodl inddag nogn af d mdlmm og/ll foæld, d ikk aktiv i klubbn på fi vil - ligt plan, md hnblik på at af - dækk, hvofo. Svan hfa kan dann gundlag fo n diskussion af klub bns holdning til fivillig, og dn måd, man abjd md dm på. Til at undstøtt n sådan pocs kan klubbn gø bug af FBUs konsulnt, som ha faing md pojkt omking tiltækning og fastholdls af fivillig i d fynsk fodboldklubb. Konsulntn stå gatis til ådighd og vil kunn assist klubbn md åd, vjldning og god id gnnm hl po - cssn. FBUs konsulnt ha faing md pojkt d tiltækk og fasthold fivillig i d fynsk fodboldklubb Tmanumm: HR-Statgi FYNBOLD N

12 Kommnta til tmat Dt lystn, d div vækt! Hold da hlt op! Kan han viklig ikk find nogt bd? Kæ læs, jg fostå dig godt. Ovskiftn bstmt ikk gnial. Sna tvætimod. Dt n floskl, n klich, totalt blottt fo oiginalitt og vision. Tkst: Ol Lasn, jounalist Foto: Colobox Mn dfo kan dt godt væ sandt. Alt fo sandt! Dt lystn, d få hunddtusindvis af dan - sk til at abjd fivilligt. Dt lys tn, d hold d dansk idæts foning i gang. Dt lys - tn, d div vækt! Jamn, hvofo knib dt så md lystn, vil dn fustd fodboldfomand så spøg, mns han nd nu ngang, som n gal, sp ku - l på d t bstylsspos t, d skal bsætts på gn al - fosamlingn. Fo slt ikk at snak k om d fi bøntæn, d mangl. kan jg jo ba kigg på dn bandbull, d stå i mdlmsbladt fo an mig. Bstylsn bklag sig voldsomt ov dn manglnd opbakning fa mdlmmn. Fot sætt dt på dn måd, så luk k foningn! Mdlmsbla dt fa Al foanding sk gnnm n - kndls. Hvis vi vil mindsk po - blmt md at find hjælp i fo - ningn, så skal vi måsk stat md at knd, at vi stå ovfo n vig udfoding. I stdt fo at stat md at opstill t poblm! Ell hvad md hjælp n til dt taditionll ind stævn? Jamn, ha dt ikk altid knbt md lystn? Ha idættn ikk altid manglt ld, tæn og fivillig? E dt ikk t poblm, d kommt fo at bliv? Jg to, at nøgln til at mindsk poblmt md fivillig hjælp, at få ndnu fl til at hjælp til! - Vanvittigt! Vi mangl jo fivillig. Hvodan kan du så foslå, at vi skal skaff fl? Sådan vil fodboldfomandn spøg. Jo, dt to jg. Hvis jg i tvivl, Mit foslag gå ud på følgnd: Tmanumm: 12 FYNBOLD N HR-Statgi

13 1) 2) Foningn skal hav n vision og målsætning. Dft skal d lavs n oganisationsplan md tydligt bskvn ansvasomåd. Fodl abjdt på så mang som muligt. Lav tydlig funktionsb - skivls. Dt hdd også: Fl hænd mind abjd! 3) Søg fo at fomålt md abjdt tydligt (hvm ha glæd af dt?). Fotæl om d god oplvls. At dt sjovt at væ md til. At dt giv mning. 4) Stil kav til mdlmmn. Foningn ikk t kommunalt svicogan! Pøv Gatis 16 fodbold indn du bstill FIFA godkndt fodbold Dt stadig lystn, d skal div vækt. Og ntop dfo skal vi måsk mind hinandn om n andn viggyldig - måsk ubhaglig - sandhd: Ingn foning stæk nd sin mdlmm! Visionspot.dk ha m nd 15 ås faing md fohandling af fodbold til dn dansk spotsvdn. Bold, som hold i tykkvalitt og md 2 ås gaanti på fom, syning samt vntil. Vd køb af mindst 30 stk. fodbold kan vi påtykk klublogo ll sponsologo GRATIS. Lvingstid: 3 månd. Ring og få t tilbud, vi find pisn sammn Ønsk du at pøv Vision FIFA fodbold indn du køb, kan du bstill n pøvpakk bstånd af 16 stk. FIFA-fodbold til afpøvning hlt gatis. Visionspot AS Jns Bix Andsn Eglundsvj Vstbjg Tlfon: Mobil: FYNBOLD N

14 Fodboldkamp afbudt pga. vold ll tusl mod dommn. Dsvæ ikk t ukndt fænomn på d fynsk fodboldban - t poblm vi md fælls hjælp skal fosøg at limi - n. Vi skal giv vold og tusl dt ød kot! Tkst: Ejna Bo Pdsn, fomand, Fyns Fodbolddomm Klub (på vg n af bstylsn) Foto: Coloubox Enhv fodboldsæson byd på båd glæd og sog. Nyt og spændnd i 2010 d halvålig op- og ndykning, som glæd - lig vis ha givt mang fl int - s sant kamp, hvo vigtig point afgø klubbns placing i dn kommnd halvsæson. Fa dommsid - og som fo - holds vis nyvalgt fomand fo FFK - vil åt 2010 dsvæ bliv hu s - kt fo n andn og nogt m kdlig udvikling. Eft nogl å md god tning fo fai-play -kampagnn, blv sæsonn dsvæ t skidt tilbag md fl sædls alvolig volds sag. Ikk kun blv dn god udvikling (md fald i antal sag) vndt - d va ndnu fl sag, nd vi ha st i d sidst 3 å. Hl 8 sag i åts løb md vold og tusl mod dommns vik - dt fo mang! I FFK`s bstyls s vi md sto alvo på situationn - og vi b - kymd. Vi vil dfo gn aktivt abjd fo tiltag imod vold, og foslå konkt handling. Fo dt kan ikk væ igtigt, at man som fivillig fodbolddomm skal ovvj og væ nvøs fo, om dn hobby man udøv, bliv n tussl fo vlfæd og hlbd. Intt kan ovhovdt tfædiggø fysisk ll psykisk vold ll tusl mod dommns pson og vik. Hvm ha ansvat? D mang aktø i spil. H FFK`s bud på n fmadttt sta - tgi. Klubbn må ft vos opfattls påtag sig t langt stø an - sva nd hidtil fo at komm vol - d n til livs. Dt syns stadig som om, at klubbns tæn, ld og foæld i n vis udstækning syns, at dt i odn at åb og kald n domm hvad som hlst. Vi ha indtyk af, at dn fobyggnd opgav på dtt omåd ikk højt pioitt i klubbn. Fotæl os dt - og dokumnt dt - hvis vi tag fjl. Hldigvis ha dn fogangn sæson også budt på tilfæld, hvo klubbn lynhutigt ha slåt nd og idømt stng staff ovfo d spill, d ha foulmpt dommn. Dn vj skal vi læng ud af ndnu. Rspkt fo d klubb, som gø dt. Mn også FBU som oganisation må ovvj, om ikk tidn ind til at tag m håndfast fat på n løsning af poblmstillingn. Godt dt, at d bliv udstdt n dl 14 FYNBOLD N

15 t skidt tilbag hvad angå vold og tusl Én ting sikkt: Situationn kald på handling - og gn md nytænknd, utaditionll tiltag. Vi ha all t ansva fo dn spot, vi lsk, og fo at all implicd kan dyk dn udn fygt fo liv, lmm ll vlfæd. - også langvaig - kaantændom m til d spill, d ha fobudt sig. Mn d må også vu - ds m systmatisk på dt faktum, at dt indimllm d samm klubb, d ign og ign komm i uhldig fokus, fodi d ikk kan sty ds spill. H d politisk valgt fodbold - ld - ft vo opfattls - tvun - gt til kaftigt at ovvj, hvovidt d skal bings kollktiv staff i anvndls. Jg tænk på tvangsndykning, fobud mod opykning, mn må - s k også udlukkls af bstmt hold i kot ll læng piod. FFK ftlys offnsiv og synlig handling på omådt. God intntion i n statgiplan fintmn ikk tilstækkligt. D skal handling til - og dt hast. Dommn skal også mdvik positivt I dommklubbn - og blandt d nklt domm/tio - skal vi natuligvis også bidag positivt, og tag vot ansva på os, fo at mdvik i løsningn. På vos hjmmsid ha vi n handlingsplan mod dommvold, d skal følgs. Hvis d vold ll alvolig tusl, skal kampn afbyds, indbtts til FBU - og, hvis d tal om vold ll alvolig tusl, anmlds til politit. Og vi ha t tilbud om psy - kologhjælp - samt nogl fa n domm, som slv ha pøvt dt, d tilbyd hjælp til foutt - d domm. Mn vi må også gib i gn bam og udvis konduit. Husk dn gaml dvis om sto øjn og små ø. Domm skal hav foståls fo spillns natulig aktion på bann - fodi vi ha mang viklighd og op lvls i dn givn situation - og ind iml - lm løb væk fa åstd t fo d - vd at ndtapp konfliktn. Flst mulig kamp skal spills til nd - ba ikk, nå d vold ll tusl indblandt. Vi må ikk sætt dn goodwill ovfo dommn, d gnlt i samfundt og i spotsvdnn, ov sty. Et fmadttt - positivt - vi k - mid dl kunn måsk væ dnn h fom fo nytænkning: Hvis n spil l få n lang kaantæn fo vold, så supplé kaantænn md n tillægsdom på f.ks. t halvt ås kaantæn. Dnn kstastaf vil så kunn ophævs, hvis dn pågældnd spil l mld sig til at tag t dommkot - og bstå pøvn. Dt vil giv spilln n indsigt i spillts lov (som måsk ikk va hlt up to dat fø) og foståls fo dommns vik. Rpæsntant fo FFK, aktiv domm ll udvikl og instuktø komm også gn ud i klubbn og oint om fodboldlovn. Dt kan f.ks. væ som afslutning på n tæ nings - aftn. Mang advasl kunn må - sk undgås, hvis spil ln hlt opdatt på, hvodan lovn fo - skiv dommn at dømm. Hvofo nu diss foslag? Jo, fodi dt md n vis sandsynlighd kan antags, at mang uhnsigtsmæssig situation på bann opstå på gund af manglnd kndskab til fodboldlovn - og til, at dommn ikk kan s alt - og måsk indimllm ha n uhldig dag, ll fokt vinkl ll placing på bann. Vi jo også kun mnnsk - og dfo ikk fjlfi. FYNBOLD N

16 UNGARN Int. Balaton Højlands Ungdomsfodboldtuning fo U15, U17 dng og U15, U18 pig. 8 dags bustu dn 25. juni - 2. juli 2011 Bochu og oplysning: Unganksptn/Gog Sas Tlf Mobil: Mail: Unganksptn.dk Fjnvam Køling Spinkl Industiø VVS installation 16 FYNBOLD N

17 D blå pig på vj I hoisontn lu B1913 på dn bdst liga, mn d t pa mn Tkst: Pt Nilsn Foto: Finn Bodsn Damfodboldn på Fyn va n gang, fo snat læng sidn, lig md blandt andt Stjnn Svndbog, Hstd, Lund md fl, og i høj gad n piod md B1909. Dpå va dt OB, d satt scnn - og sta dig gø dt qua placing i dn bd st liga - mn min dam og h, d blå pig fa B1913 ø nu på sig i toppn af 1. division. Tidlig va dt mandlig B1913- mandskab i høj gad md til at pæg d to bdst division hhjmm. Mn dt t pa dag sidn. Læng fø FC Fyn-tids - aldn. Dt asl så småt i dn tning, at B1913 (stiftt 2. novmb 1913) til foåt fomntlig komm til at væ md i slutspillt (fi bdst i 1. div.) om to plads i 3F-ligan, som damtoppn p.t. hdd. Mn vi hø øst om, at d blå sådan st slt ikk intsst i vntult at ykk op alld nu - som om man sådan lig n og aln slv kan bstmm tids - punktt. Vi lad B1913s sniofomand, Finn Bodsn få ljlighd til at sva på dtt: - På mang måd vi ikk ga - t til n opykning, hvkn oganisatoisk ll spotsligt. Øko nomisk kan dt sikkt nok lad sig gø, sig Bodsn. Mn natuligvis, hvis vi via kvalspillt til foåt kvalific os, så tag vi dn dfa. Dt ikk sådan, at vi vil bd spilln om at tab kamp md vilj. På ingn måd, mn psonligt to jg, dt komm til at giv sig slv. Vo spill alistisk og mn ikk slv, at d god nok til ligan. Vi få s. D fo alvo ign kommt skd og gang i dn i B1913s pig- og damafdling, hvo d, som skvt stå på klubbns hjmmsid, kan spills pofssionlt fodbold på amatønivau. Altså siøst fodbold, mn udn png. Dt lt kun syv-ott å sidn, at damafdlingn hos B1913 faktisk va lukkt nd. - Ja, vi mått stat fofa i si 2, fotæll Finn Bodsn, mn så gik dt hutigt opft via si 1, fynssin, to å i danmakssin, og nu vi på andn sæson i 1. division. Dt sk md 18 spil - l i føstholdstuppn. Og så ha vi vot andthold spil lnd i si 2. Divisionsholdt tæns, som i foig sæson, af Hlg Tho m sn, d i tilfæld af fofmmls til ligan - og må sk und all omstæn dig h d - skal hav n assistnttæn på tæningsbann og bænkn. I øjblikkt abjd han fint sammn md Düvn Bilan fa andt - holdt. En sto dl af spilln komm fa univsittsmiljøt i B1913s næ - omåd, hvilkt btyd n næstn løbnd udskiftning på damholdt. Finn Bodsn sig vid: - Vi ha i øjblikkt i B1913 båd U-18, -16 og -14 hold m.v., så vi som sådan gansk fint kø - nd, mn fo at gø dt hl ndnu m optimalt, så ha vi på ungdomssidn indldt t samabjd md Dalum. Og jg tø sig md sto succs (50-60 spill til n samling). Dt slvfølglig vot håb, at vi via dn vj kan fin - d spill til divisionsholdt. Fo vi skal natuligvis også slv udklækk folk, vi kan ikk sats dt hl på univsittt. Sniofomandn i B1913 næ ingn fohåbning om, at d i klub bns damafdling bliv pof-tilstand som and std i landt. - Nj, sig Bodsn, dt bliv d, som jg s dt h og nu, ikk mulighd fo. Og dt gå vo plan i klubbn slt ikk i tning af. Mn omvndt skal vo damtopspill hll ikk hav ud - gift, så ting som køsl, støvl, fotæing, spilltøj m.v. natu - ligvis på klubbns og sponsos gning, dt klat. Dsudn hold vi n måndlig komsammn md spisning m.v. Og på plakatn stå også bokstæning i Olympia og bsøg i fit - nsscnt. Så vi fosøg, md vo midl, at gø dt så optimalt som muligt. Et spændnd foå i vnt fo d blå pig, d md t snit på t pa og 20 å dann t tam, d fthåndn kan lid at væ spil - stynd i kampn - ll i hvt fald fosøg på dt. Sæsonstatn va måsk lidt dfnsivt som ud - gangspunkt, mn dt d ænd - t på. Så må dt bist ll bæ. Mn alt tyd på n top-4 plac - ing i 1. division. Vi skal ikk så mang å tilbag i B1913-gi, fø ksmplvis d tidlig topspill i hafdlingn vist nok ikk anså damfodbold, som nogt spcilt siøst. Mn i dag følgs d m md. Finn Bodsn slutt fotællingn om d blå pig af: - Bmækning intnt i klubbn som, nåååh, så vandt d ign, dt gå jo fint, tyd på, at vo 1. divisionsdam fo alvo vd at væ ind i vamn også hos vo tidlig, sto navn. Lidt af n blåstmpling FYNBOLD N

18 Scoingssystmt bgnt til udndøs bug md supgod læsbahd og læsvinkl. REFERENCER: Tommup Boldklub glamsbjg Boldklub B1913 B1909 B67 Hning Fmad Aalbog Chang Fdnsbog Boldklub Taup Påup Idætsfoning BnS Søndbog Hinnup Cup juni 2011 Kom til fodboldstævn i Kisti Himmlfatsfin Tosdag 2. juni 3x3 fodbold fo U6-U7 dng og pig 5x5 fodbold fo U8-U9-U10 dng og pig Mdalj til all spill Tilmlding Fdag 3. - lødag 4. juni 7x7 fodbold fo U10-U11-U12-U13-U14-15 dng og pig 11x11 fodbold fo U13-U14-U15 dng og U14-U15 pig Elit: Mst- og A-ækk Bdd: B- og C-ækk Ciffhøjd: Læsafstand: Læsafstand: Standadfav: Pis: 250mm Pis: 400mm 250mm. l. 400mm 250mm= 125 mt 400mm= 200 mt Rød/oang/gul ,- k. Kablstyt ,- k. Tådløs styt ,- k. Kablstyt ,- k. Tådløs styt ovnnævnt pis x moms og lving INNO i SIGN Inno-SIgn AS gyvlvængt Tommup Tlfon: FYNBOLD N

19 Åt i tal Mdlmstal: Antal klubb Antal mdlmm: Antal hold tilmldt tuningn: Foåstuningn: Eftåstuningn: Stævnfom/foåt minus pod Stævnfom/ftå minus pod Antal hold i pokaltuningn: H snio Eksta Bladt Cup: H snio (S3 S5): U-19 dng: U-17 dng: U-15 dng: Kvind snio: 3F Cup U-18 pig: U-15 pig: Indfodboldtuning 2008/ / /2011 Hold i Indfodboldtuningn: Futsal: Antal hold: Podstævn - Jysk 3-bold Jysk 3-bold stostævn Kaantæn Dag i alt Antal dag Spill: Tidsbgænst Spill i alt: Tæn/Ld: Tæn/Ld ialt Potst: Antal potst /sag d blv bhandlt: Ank: Fodboldskol mm: Fodboldskol: Fodbold Camp: Mikofodboldskol: Pigakttn: Emblm og hædsbvisning: FBUs sølvnål: FBUs hædsbvisning: FYNBOLD N

20 SMS-Bold på Midtfyn - Fodbold på d ungs gn pæmiss Tkst og foto af: Mads Bundsn og P Roholt I Ring Boldklub tag man altnativ mtod i bug fo at aktiv d ung. D modtag n SMS, og så d dømt bold på anlæggt. Hvad gø man, hvis man pludslig få lyst til at spill fodbold? Man snd da ba n SMS til vnnn. Dt hl idn bag Ring Boldklubs ny initiativ SMS-bold, d skal hjælp ung på Midtfyn md slv at oganis fodboldspillt udn fo klubbns fast tæningsdag. Fosøgt i høj gad sultatt af d ungs gt ønsk, mn klub - bn ha også haft t ønsk om at udnytt sin multiban m og at få kontakt til ung, som lls ikk tiltækks af d m stiv og taditionll amm i n spotsklub. D ung skal dfo hll ikk væ mdlm af n klub, fo at dltag: - SMS-Bold t tilbud til ung på Midtfyn om at dyk fodbold i t ufomlt miljø udn and gl nd dm, d slv opstill. Dt at foslå d ung slv at saml hold sammn til n kamp også t fosøg på at få gang i tnag, som lls ikk spill fodbold, og som dt kan væ vanskligt at få fat på fo klubbn på m taditionl vis, sig fomand Ring BKs fomand Ol Lasn. Dfo d hll ingn tæn tilknyttt pojktt, lig som hl idn, at d ung skal hav o og fd til at hygg sig md boldspillt på gn btingls udn åbnd tæn og fløjtnd domm. Ring Boldklub still dog ban, bold og tøj til ådighd fo d ung, d gn vil spill. Føst stævn blv n succs Fdag dn 3. sptmb blv dt føst SMS-stævn afviklt i Rin - g. Målguppn va ung mllm 15 og 19 å, og på fohånd va d gjot t stot abjd md flys, plakat, Facbook og mund-tilmund makdsføing via sælig ambassadø blandt d intssd ung. Alld indn aangmntt tilkndgav 29 un - g, at d gn vill dltag. På sl v dagn dukkd d 25 spil - l og 10 os op på bann - all pimæt ung som i fovjn ikk va mdlm af Ring Boldklub: - D, d kom, va glad. Mn jg lidt skufft ov, at d kom så få af klubbns gn mdlmm. Fosøgt vis dog, at kommuni - kation gnnm SMS n god m tod til at fang ung mnn s - k. Fo at systmt kan vi d - udvikls, skal d dog invsts kæft i t udvikl t væktøj, som d ung kan bug til at snd bskd ud på, og til at infom omking vnts, fokla Kld Ja - kobsn, d va én af divkæf - t n bag dt føst SMS-stævn og fotsætt: - Slv idn md at få ung/ vok s n udnfo klubmiljøt til at dy k motion i ufomll miljø, stadig mgt spændnd. D ung skal slv tag ansva Nu d udpgt n lill gupp tovhold blandt d intssd ung, som fmov, slv skal tag ansva fo dt vid foløb. Tan kn, at d ung slv fm - ov via social mdi som f.ks. Facbook skal oganis og af - vikl spontan stævn, ll må - sk aang SMS-Bold hv f dag ftmiddag. Hvis dt lyk - ks d ung at aang fl stæv n, vil Ring Boldklub gn læg g ban og udsty til SMS- Bold fl gang. Faabog-Midtfyn Kommun, DGI og Albani støtt pojktt, og dt tankn, at spilln ft hvt stævn vil bliv budt på lidt at spis og dikk, så d også få mulighd fo at udvikl dt social fællsskab udn fo bann. 20 FYNBOLD N

21 Knd din fynsk fodboldhistoi (6) Da Skamby lod hø fa sig! Tkst: Pt Nilsn I 70 n stod nodfynbon pludslig t nklt å i 3. division og havd bsøg af bl.a. vdnsmstanfø Bobby Moo. Dt va også dt åti, hvo Skamby skabt pokalsnsation i Esbjg, og dft kom på tv. Vi skiv novmb I danmakssins kds 3 ha nod - fynsk Skamby Boldklub hjm mkamp mod Vjn, n af konkuntn i toppn sammn md Tønd. Situationn dn, at Skamby md n sj fo føst gang vil spill sig op i danmaks - tuningns 3. division, sva n d til 2. division i dag. D mang tilsku i Skamby mist lidt af ton på miaklt, da V jn bing sig foan 1-0. Mn d h Hnning Lasn og Vagn Madsn søg fo, at opykningn md n 2-1 sj komm i hus. Md Søndsø Kommuns da væ - nd bogmst, Jøgn Lau - sn, i spidsn, gøs d kla til dn hlt sto fst i dt næstn hlt ny klubhus. Lill Skamby Boldklub fa 1938 opp i 3. division, jamn hvm havd nu tot dt. Lidt af n snsation. Apopos snsation va slt ikk åt, hvo Skamby fo føst gang sådan fo alvo lod hø fa sig. Dt va i 74. Eft sj ov bl.a. Sbbsund og Vindup skul l danmakssiklubbn fa Skamby på udban mød sto - klubbn Esbjg f.b. Ovas kl - sn lud kampn ignnm - og dn ndt da også md n fynsk 2-1 sj, 1/16-finalns hlt sto ov askls. - Ja, hvodan kunn dt sk, spø - g Hnning Hansn, man g åig spill/tæn/fomand m.v. i Skam - by. Sn fomåd OB jo at vin - d i Madid, andt kan jg næstn ikk sig til dt. Dt va t uvikligt. I dn følgnd und tak Skamby hjmmban mod Ballup. Sl - v st DR-TV kom til byn. 800 mødt op fo at oplv n ny po - kalovaskls. Dn udblv - gæ s tn vandt 4-1. Opholdt i 3. division kunn Skam by ikk div til m nd n nklt sæson. Holdt øg md 10 point fo 30 kamp ud md fynd og klm. T sj, fi gang uaf - gjot og 23 ndlag (dn gang 2 p. fo sj) og n sco på Mn dt bgyndt lls godt. Rønn fa Bonholm blv i dn føst kamp slåt 2-1 hjmm i Skamby ft fynsk mål af Svnd Eik Hansn og Eik Lasn. - Nj, kommnt Hnning Han - sn, d slv va md på holdt sammn md bomand Eling (d va ydlig t bødpa på holdt). Nogn målsætning om at ykk op i 3. division havd vi ikk i Skamby. Dt skt ba lig pludslig. Og så ntop til dn sæ - son, hvo pngfodbold va blvt tilladt i dansk fodbold. Dt kom nu aldig på tal hos os. D blv da snakkt lidt om dt, mn også kun mgt lidt. Dn vogn skull klub - bn ikk md på. Dn mst bømt spill, som gæstd Skamby i d 15 hjmmkamp va dn nglsk VManfø fa 1966, nu afdød Bobby Moo, d spilld fo Hning n kot piod. Udn vist nok at tæ - n i dt jysk. Han blv fløjt fm og tilbag omking kampn. - Vi så jo godt nok nogt bnov d til, da han sammn md d and Hning-spilln dukkd op ud hos os. All klædt i ns jakksæt og så vid, husk Hn ning Hansn, som også minds, da Skamby fo hidtil nst gang fløj til n ud - kamp på DBUs gning, nmlig til Rønn. Sidn dt mindvædig å 1978 ha Skamby ikk væt i næhdn af danmakstuningn. Nodfynbon øg ud sammn md Rønn, Ho og Holstbo. Dt va dt å, hvo Vjl blv mst FYNBOLD N

22 FBU N. 5:Layout 1 06/12/ Pag 22 NYE BOLDE TIL FORÅRSSÆSONEN lokal hos din dl. n n fås Bold Dict foha Spot LIGHT SPECIAL 139,- LIGHT SPECIAL 139,- SPECIAL 149,- W WW.SELECT.DK 22 FYNBOLD N AVERON 169,-

23 foan Esbjg, AGF og OB, hvo Nakskov kun va t pa mål fa at komm i 1. division og åt, hvo båd B1909 og B1913 va tæt på at ykk nd i 3. division. H stoppd fodboldn så ign mod slutningn af 30 n og dn 25. juni 1938 blv dt Skamby Boldklub, vi knd i dag, n a - litt. Dt bgyndt foholdsvis hutigt at gå ndft fo Skamby - nt pla cingsmæssigt i hvt fald. Og nu i d sn å ha klubbn slåt sin fold i si 2 og 3 mod mod stand som Båing, Klint/ Gindløs, Lund m.fl. Næh, så va dt nogt andt md Hning, HIK, Vibog og Hfølg dn gang i Fo slt ikk at tal om sn sationn ov i Esbjg. Tæn fo holdt, da billttn til 3. division blv sikt, va OB n Bnt Schmidt Hansn, som va i klubbn af fl gang. Tænnavn som Fank Gaba, Eling Nilsn, Rgn Lausn m.fl. ha også undt Skamby. - Vi øg ud af danmakssin åt ft divisionsndykningn, fo - tæll Hnning Hansn vid. Ma n g af os va måsk vd at væ - lidt mætt. Vi havd spillt sam - mn læng, og va opp i al dn, som man sig. Kun t pa af spilln på succs - holdt pøvd kæft and st - d. Eling Hansn og Bnt Nilsn va n lill tu omking B1909 og B1913, mn kom hutigt hjm ign. Sjovt dngang - og sjovt dn dag i dag! Fa statn af 20 n va d n klub i Skamby-omådt. Mn dt hl blv opløst, da mdlmmn jst til Søndsø og N. Højup. - Ja, d løbt n dl vand i og af Odns Fjod sidn da, lyd dt fa Flmming Kistnsn, fomand fo støttklubbn i Skamby. I 80 n havd vi n ovgang fm sniohold, og i dag to. Vi ha også to U17-hold, hvilkt m - gt fint. Så ha vi pig-, dng og damspill. H vil jg da ikk undlad at nævn navnt Lis Ln Nilsn, som fo mang å sidn va n af landts bdst, og s - n skiftd til B1909. Vos klub ha altid væt dvt md økonomisk omhu, hvilkt btyd, at vi sidd hlt godt i dt, og aldig ha væt i d sto poblm. Vos væsntligst ind - tægt komm fa n sto sommfst, ban kospil, lokal spon - so, Skam by Cup (indndøs) og kontingnt, hdd dt vid fa støttklubfomandn, som også slv ha spillt på føstholdt. Dog ikk i dn sto piod. Dtil han fo ung. Skamby-tidn i 70 n md til at slå fast, at også i FBU-gi kan mind std pludslig slå sig ignnm og fm i n at amplys. Omnd dt bliv svæ og svæ. Vo to spaingspatn fa Skamby Boldklub nig og slå fast: - Sjovt va dt bstmt, mn vi vist bgg kla ov, at dt ikk Knd din fynsk fodboldhistoi (6) Da Skamby lod hø fa sig! nogt, som vil sk ign. Mn dt fohind os natuligvis ikk i stadigvæk at gø t fonuftigt stykk abjd i klubbn. (Kild: Skibntns gt akiv plus samtal md Hnning Hansn og Flm ming Kistnsn, Skam by Boldklub). FYNBOLD N

24 24 FYNBOLD N

25 Halvåstuning på vj fo d gaml? Tkst: Ulik Sundahl Sønsn Foto: Gt Vst FBU indføt i foåt JUNIOR Old Boys md fi tilmlding i A og B-ækk og md nivaudling ft 1. halvsæson. Samm odning ønsks nu implmntt i d øvig fynsk gammlmandsækk. I FynBold n. 3 va d n atikl md ovskiftn JUNIOR Old Boys kommt fo at bliv. H blv dt blandt andt nævnt, at FBUs Old Boys gupp va i gang md at s på ny tuningsfom fo d øvig ækk. Guppn, d ha bståt af klubfolk fa 4 fynsk klubb, ha nu udabj - dt t foslag til bsty lsn, d ha godkndt dtt. Jg skal h skits hovdtæk - kn i foslagn: D udbyds tuning i JU - NIOR Old Boys, Vtan, Sup vtan, Masts, Sup Masts, Gand Old Masts. D udbyds A- og B-ækk i all ågang undtagt Gand Old Masts D fi tilmlding til all ækk Eft 1. tuningshalvdl fotags d nivaudling Antallt af yng spill udvids i nklt ågang Aldsgænsn fo yng spill sænks i nklt ågang D udbyds 7:7 tuning i Su - p masts og Gand Old Masts. Md foslagt ønsk FBU, at fotsætt d positiv tndns, man ha oplvt md indføingn af n ny tuningsfom fo JUNIOR Old Boys. Klubbn ha udtykt sto tilfdshd hmd - nogt man hos FBU håb, også gø sig gæl - dnd i d øvig ågang. Foslagt ha væt md på ås - mødn i d lokal fodboldåd, og input hfa, samt øvig input fa d fynsk klubb, vil bliv døftt i FBU indn dt ndlig foslag udsnds til klubbn i dcmb foud fo bhandling på dlg tmødt i janua. FYNBOLD N

26 Dlgtmød 2011 Søndag dn 9. janua 2011 kl i Midtfyns Fitidscnt, Ring Dagsodn: 1. Valg af diignt. 2. Fomandn ll hans stdfotæd aflægg btning fo dt foløbn å. Btningn folæggs dlgtmødt til godkndls. 3. Rgnskabt fmlæggs til godkndls, og budgt fo indvænd budgtå folæggs. 4. Bhandling af indkomn foslag. 5. Valg af kass. Afgånd : Poul Hnning Andsn. 6. Valg af 3 bstylssmdlmm. D afgånd : Louis Bøjdn, Kim Johansn, Gitt Pdsn 7. Valg af 2 mdlmm og 2 supplant til FBU Disciplinæ. D afgånd : Nils Damsbo og Tobn Hansn. Supplant: Ol Mikklsn og Hnning Bahl 8. Valg af to gnskabskyndig viso og én visosupplant. D afgånd : Pbn Schack og John Batt. Supplant: Finn Risum. 9. Evntult Skiftlig btning, fo slag og gnskab kan ss på FBUs hjmm sid: 26 FYNBOLD N

27 FBU N. 5:Layout 1 06/12/ Pag 27 Sidn s idst Tkst: Pt N ilsn o g Ulik S. Sø nsn ANDER S LINDEG AARD, md fo dn 26tid i fy åig ny n s k fodbo bknd kp ld, som t i Man omkin kom chst SEN og g A-lan m U n t på lan itd fa tidlig dshold dshold nytå. M HENN t, ikk skiv. t ft a ING ELT ålbsty dn t hav f so ING fik nst m oladt F m THO også fø ålmand yn. Han MAS SØ st db spill s RENSE ut ft DET KO om N, JESP at hav MMEND ER CHR vndt F E å (2 JENS T ISTIAN yn ygg 011) m ORSTE n om ak NSEN d vi så m å va h b l. a b. utd å 60-åt an md nmlig fo Od mod Øs Skotlan 12. ma ns KFU tig hj d. Han j 1 Ms ind m 9 5 m og blv s 1 i Glas tog på Nog u n t gow, hv dt dan d. Å skattt o D sk lan a nmak t dpå mdlm MARST dshold. t a v AL/RIS b a i t K K B 1 F, U b 3 M E kla åd som. S bo på n n på ho samm d sig spill o Æø. D ldt hj ndnu n g topld tæn mm m Gansk g a n s, g md o i Svnd i d sæpæ n læng bavou bog-om gt. Og piod i Alba ådt. D så spill n. is t i n b n, t p s y å d ULRIK lvom st altså FAABO JØRGE R o G js til b st ing s si NSEN, 1 hold n spill åd ud gnd m dn ma blv h ålhumø o n g g h j å i m ig f m h t n ud i jmm m k å a å m lm t p. samlt ag i N FBUs b i Nybo op hist ybog, dst s g. Ulik i. Hv o o g g f pist. t h oldfæll n afs ad dt s n fa tikk til JAN MØ å kan b b æltbyn Svndb liv til, LBY, JO og ig ja dt m som HNNY M Føstnæ n i foy bknd å tidn ØLBY o vnt t v is a t g. t kla i Englan så TOR åt til at tø BEN MØ d (og b Tobn l.a. tv-k LBY chftæ ommn god, v n hos t a stdans t o M ) id, Johnn dldat k spill UBESE y boss i 2. divis JRET! D - og t h o s io ænna H n. o n status k sns i S nklt u vn. an 16 f u afgjot p li g y a nsk s n - og nst p æn ihold ointtab fa fosidstnæ pal m fo Nyb vnt m Dn æ o d g d. ft afs I si 2 11 sj dlt lutning d md va hn på stib ndla n på holdsvis. Også Aunslv g kun ftåt, i F B s C Boby i 3 v ogns. I si blv nu slv og a o o m 1 va n g g F m 2 i Skamb C Boby Kvænd Langs y d, k u b d o p aldl landt d s pulj all h v samt udn at s suv3 hold. 5 hold østd ubsj hav fo i si 5 lutt s d ma i si 4 ladt g j, sa n ØFF, Ma, Vindin ønsvæ d s kab. mt N. A inlyst n som g, N. aby d FAIRPL Lyndls og Som tab. udn AY KOR /Søby, alisk KF Godt gå PS, dt Hing t! kunn o sæson, g vil kop Sæså gå til btgn st aflæ lsn fo vintp at minim gg d a F u B s U anta s ny sat fynsk llt af d sning in klubb også op isciplin dn fo b følgnd s ø g fo at æ sag faiplay bsøg s æ. Fa d o t i fobin t ydli g afbu n komm dls m dt kam g fo nd d vt. k p us på fa. Dt v sag. iplay m æ sig båd fo d dt fo bygg mål, nd b søg, m n FYNBOLD N

28 B1 B2 Magasinpost UMM ID-n Aflving Spint udn bold Dibling md bold A1 Tips og ticks til tæningn FBUs tænkoodinato Chis Magaad komm i dnn vsion af tips og ticks til tæningn md sit bud på n øvls md dibling, spint og aflving. Tkst: Chis Magaad Dnn gang illusts 1 øvls, hvo d kan konkus i gupp. Øvlsn involv følgnd lmn - t: Pasning, dibling og spint. Man kan md fodl ænd på afstand mllm stæng ll ban - støls. En sjov øvls, som f.ks. kan af - gø, om dt dt n ll dt andt hold, d skal saml matialn sammn ft tæningn. God fonøjls! A2 Alt hnvndls til: Fyns Boldspil Union, Stadionvj 50, 5200 Odns

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen Hh Sko Uyghd vd kon Uygg punk n udpgning i 4 i i 4 i i Uygg ækning n udpgning i 4 i i 4 i i Piv-/iko, Hh Sko Økidkon, fding Ø Økidkon, fding yn Piv-/iko, Id Ho Sko kø hu k ig ng b v i æ k bi n Svæ g o

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi fin ksist mmnhæ din 5 md fin frmov 6 Alt., d hør til mmnh æng 7 Er ngisygdom ngisygdomm tilbyd ll høj udvikling tion LNS gør pg på andt 48 ja - d måls ja h bjdt hal clairvoy ant i 18 år bhandl ing af kroppn

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden.

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden. Ug 27 Lødag 5. juli 2014 17. ågang WEEKEND LÆS I AVISEN Vind t wkndophold i Hazn Sid 10 Tkniknød hos Alpha-Elktonik Sid 12 Jannik Hastup md ny film Sid 12 Tigtilling født i ZooPak Næstvd Sid 2 Foto: P

Læs mere

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen Vnt 2005/06 Lokal-nyt Julstmnng Faldsld Svannng Skol Lokalådt Fdagsåbnt Dagpljn Skolbstylsn Faldsld Svannng Skytt-, Gymnastk- og Idætsfonng Et hus fyldt md sjæl og tadton... Rcpton Mød Slskabsaangmnt Mad

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

rlæsning InspIratIon: somme

rlæsning InspIratIon: somme n ning ass /s l æs fisk a T h om m n m a G J o : d a S t : a u n a o g io Lay ndby iat : Sta Insp T yk sign 0 0 D ITK g: 1.0 kn 1 O pl a pa C M øl l s u Aah 8000 Haold Fys usandsynlig pilgimsfæd Rachl

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Mørke afviser at tage lortet

Mørke afviser at tage lortet Høingssva fa Møk og til biogas-plan Skødstup vd at væ kla til håndboldsæsonn Pmi på ny udgav af scincfiction klassik SIDE 4 NYHEDER/SIDE 2 SIDE Tisdag dn 7. august 202 Ug 32, 94. ågang Til all husstand

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017.

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017. Ensilaggb,, d la b z o D, ng, Big-Bag løft ta ll a B l, v o k s tigskiftamm, tip g u a B H, t, iv o p d s n å a G llt ummiskab, G A-amm, Ba, m a ib G tsadapt., k in n k u s p a m T j, F ft t, lø ssæ ovspil,

Læs mere

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER:

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER: FJORDBYERNE ROSKILDE UGE NR. 36 ONSDAG 8. SEPTEMBER 2010 WWW.ROSKILDEAVIS.DK Rosild hlt i font En ny undsøgls fa fagfoningn 3F vis, at Rosild ligg på n 9. plads ud af Danmas 98 ommun, nå dt omm til lvvilå

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere