Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Hjortespring Erhvervsby"

Transkript

1 Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min. til Hillød 25 min. til Køg 18 min. til Roskild 19 min. til Lufthavnn ALTID PLADS TIL ENDNU EN IVÆRKSÆTTER kai dig bach a-s Gl. Klausdalsbovj 480, 2730 Hlv Tlf mail:

2 Hlv Bladt 8 oktob 2014: Ehvvspis 2014 til Kai Dig Bach Dn histoisk foankd lokal viksomhd løb md åts pis vd dialogmød mllm kommunn og hvvslivt. Hlvs bogmst udtal: Åts modtag n viksomhd,d næstn synonym md sin j. Viksomhdn ha liggt i Hlv i ikk mind nd 56 å. Nå man ha 56 å på bagn, ha man jo kun ovlvt, fodi man løbnd ha udviklt sin fotning og fo ksmpl satst på ny fotningsomåd og podukt. Dt ha vos vind væt dygtig til. Vos vind ha ikk aln bugt sin tid på at udvikl sin gn viksomhd, vindn ha også haft ovskud til at yd n indsats fo lokalsamfundt, blandt andt som mdlm af Hlv Kommunalbstyls, som fomand fo Hlv Handlsfoning og Hlv Bladt. Vi tal om n visionæ og fan hvvsmand, d gn hjælp ivæksætt og små viksomhd i gang. Dét måsk n af gundn til, at Hlv - st i fohold til antal indbygg - ha så mang ivæksætt. Blandt andt viksomhdn i gang md dt makant byggi kaldt Flagskibt. H kan ivæksætt og små viksomhd lj sig ind på fodlagtig vilkå. Idèn at mdvik til, at viksomhdn kan udvikl sig og at skab vækst i Hlv Kommun. Bogmst Thomas Gyldal Ptsn ovækk Kai Dig Bach Hlv Ehvvspis Foto: Hnik Lüthck Tamt bag Hjotsping Ehvvsby Michal Hatting Administationschf og ansvalig fo jndomm og ljaftal Kim Elst Catak og vicvæt Kai Dig Bach Bændslshandl MMM mitus Hll Jnsn Alt mulig sktæ Pia Mod Husfaktotum Hnik Skjoldag Bstylssfomand Jnni Dig Stit Maktingassistnt Agnth Nøgaad Flagskibsstymand Ehvvs- og boligudljning kai dig bach a-s Gl. Klausdalsbovj 480, 2730 Hlv Tlf mail:

3 Din lill spændnd viksomhd kan bo h i Hjotsping! Jg ha n døm om, at d mang små hus h i Hjotsping, hvo jg sidn 1958 ha haft succs md mang foskllig viksomhd, stadig skal væ bfolkt af mnnsk md initiativ og viklyst. Jg ha n døm om, at Hjotsping skal væ hjmstd fo n spudlnd ivæksættkultu. At mind viksomhd vil saml sig h på hjønn, i t fugtbat hvvsmiljø, så d kan få glæd af hinandn. Udov d bstånd hus ha vi dfo udvidt hvvsbyn md Flagskibt. Du altid vlkommn til at aflægg os t bsøg på Gl. Klausdalsbovj 480 og hø hvad vi kan tilbyd. Min mdabjd og jg glæd os til at s dig. Tak fo t vntyligt ivæksættliv Dømmn bliv viklighd! Vi to på, at all aktivitt og banch kan bfugt hinandn. Dfo all banch vlkomn og ingn få nt. Vi bænd fo at hjælp ny viksomhd igang Båd dm d vil væ slvstændig og viksomhd i udvikling. Dt vos døm at tilbyd t godt gundlag fo aktiv vidudvikling. Kai s gundidé ubuaukatisk at hjælp ny aktivitt i gang. At væ n bskdn fødslshjælp til dt Danmak ha mst bug fo: Ny aktiv viksomhd. Dfo ha vi sat all d bygning, hvo vi fø ha dvt alvdns aktivitt, til lj på fodlagtig vilkå. Fo at undstg at gundidén ikk blot tomm od, ha vi byggt Flagskibt, som vi håb kan væ md til at skab ydlig fmdift i fødkædn til t succsfuldt dansk hvvsliv. Flagskibt bliv n makant indgangspotal til Hjotsping Ehvvsby som, sammn md d fl tusind kvadatmt vi alld ha, kan dann ammn om ny vækst fo n ækk mind viksomhd. Mang pakingsplads Fi og iglig paking mdvik til at skab n positiv atmosfæ ikk mindst fo d mdabjd, d ha pøvt dagligt at slås om fo få pakingsplads. kai dig bach a-s Gl. Klausdalsbovj 480, 2730 Hlv Tlf mail:

4 All viksomhd vlkomn Gamml Klausdalsbovj kvadatmt + kæld Sto lys lokal Gatis paking RING OG HØR NÆRMERE Plantgning kan finds på vos hjmmsid: Statlj Konto Huslj Skivbo fa: 375 k./m dsplads All ny lj/viksomhd stat, i d føst månd, md kun at btal dn dikt omkostning d slv gn: f.ks. vam, l, ngøing, intnt og and dikt hnføba omkostning k. Dft stig husljn gadvist ov tid til n fonuftig makdslj. Højgådsvj 3 88 kvadatmt Egnt til konto, lag ll vækstd Gatis paking Gamml Klausdalsbovj 482 Gamml Klausdalsbovj kvadatmt + kæld Hjotspings gaml købmandsgåd Gatis paking Plantgning kan finds på vos hjmmsid: 350 kvadatmt Undtagn indttt til undvisning Gatis paking

5 Hjotsping Ehvvsby hnvnd sig til: Ivæksætt d gn vil væ slvstændig. Slvstændig bstånd viksomhd som gn vil udvikl sig. Hovdstadsfilial af innovativ povinsviksomhd. Skindskovvj 10 - Flagskibt kvadatmt + kæld Hjotsping Ehvvsbys indgangspotal Facad mod Klausdalsbovj, hvo d pass bil om dagn D kan ljs fa ét nklt skivbod, til t nklt- ll fl konto Glasfacad i skibts stævn - giv fantastisk mulighd fo show-oom Gatis paking RING OG HØR NÆRMERE Plantgning kan finds på vos hjmmsid: Vi tilbyd flksibl ljmål Du kan stat md n nklt kontoplads og udvid i tap til tusind kvm. All ljmål flksibl og kan opdls. Gamml Klausdalsbovj 478 Klausdalsbovj kvadatmt + kæld Gatis paking 230 kvadatmt + kæld Dikt til Klausdalsbovj Gatis paking Plantgning kan finds på vos hjmmsid: Gamml Klausdalsbovj kvadatmt + kæld Gatis paking

6 D føst pion Hjotsping Ehvvsby alld godt i gang. Diss pion ha på hv ds måd vist at koncptt bædygtigt. Tykit - hvo dt lykkds at find dygtig samabjdspatn. Dsign Fo kuvd kvind... Kollktionn fyld godt h i lokaln i Hjotsping, hvo man kant sig fm til dsignafdlingn. Vos koncpt Modtøj fo kuvd kvind i aldn 25 til 45 å, som n intssant målgupp md båd fom og købkaft. Salgt sk via mss, opsøgnd salgsabjd og dikt kontakt md slutkundn - ca. 25 pct. t voksnd on-lin salg. Fa Hjotsping til Nw Yok Dsign Hidi Lykk gin lidt, nå hun fotæll, hvodan hun og patnn, Anglica Wiss, fandt fm til navnt - Camakoma. Dt navnt på t nglsk band, som vi blv bgjstd fo - og ikk mindst ds signatusang - Massiv Attack - som pass til vos tankgang, og vi spill dn natuligvis til all vo shows. Hidi, d 37 å, statd fimat sammn md Anglica fo 7 å sidn - på 2 adss: Vjl og Hlv. Hidi stå fo dsign og udvikling md bas i Hjotsping Ehvvsby mns Anglica sty salg, administation, logistik og lag i Vjl. Poduktionn fogå - som fo støstdln af dn intnational modvdns - i Kina, Indin og Støst scoop hidtil Vi ha ntop fåt fodn indn fo på t af d mst attaktiv - og dmd konkuncpægd - makd, nmlig Nw Yok md od fa Nodstom, t af byns vdnskndt stomagasin. Vil du vid m: Cating Suh s Sminaium og dimittd som pofssionsbachlo i Sundhd og Enæing md catingldls som spcial. Mad, som vo mo lavd dn Dt va n døm fa Ils va lill, d gik i opfyldls, da hun i 2007 satt sit skilt md Mad fa Hjtt op i vindut på Gl. Klausdalsbovj. Jg ha mang gang siddt på køkknbodt og fulgt md, nå min mo lavd mad til d mang gæst, d - på all tid af døgnt - skull bvæts, sig Ils Dig Bach. Dt født tankn om slv n dag at stå fo madn. Md n lill omvj ov n kontouddannls gik hun i gang md at alis dømmn md 3 1/2 å på Mad fa bundn Ils lægg vægt på dn god smagsoplvls. Dfo lavs al mad fa bundn md god sund åva. Dt skal væ, som vo mo lavd dn. Og dt bliv dn! Kundkdsn fo dt lill catingfima viksomhd og pivat aangmnt. Hjmmsidn dn vigtigst klamkanal samt bug af facbook, mn lls dt mund-til-ø, d hlt afgønd fo at skaff ny kund til køkkn- og cating viksomhdn. Vil du vid m:

7 IT-vækstd I skol ll slvstændig Kan gåt ud af 9. klass. Dngang stod valgt mllm at fotsætt i skoln ll alis dømmn om gn viksomhd. Han valgt dømmn. 19 å - og sin gn h... Umag Hvis man vil væ slvstændig, dt n fodl at stat så tidligt som muligt, mn dt d fæst, d alld som 19-åig ha fodn und gt bod. Dt ha Kan Kistnsn. Han tabld Tindo/MiPhon, md fa på sidlinjn til gnskab og administation, fo ba t å sidn og dt alld bædygtigt. Koncptt nklt: paation af iphon og ipad - i samabjd md n ækk butikk, som modtag - på povisionsbasis - og n daglig Umag på 4 hjul... Han VIL væ slvstændig. Og kommt godt i gang på mind nd t å. D ingn ystn på håndn - og bankn ikk blvt spugt. Foklaingn lig så usædvanlig - som ligtil: Claus ha bholdt sit fast abjd indtil vid - og slvstændig i fitidn. Dt godt nok hådt, sig han, mn dt giv o i sjæln. lvingssvic: indlving indn kl , fædiglving ft kl samm dag. Indtil vid Hovdstadsomådt målguppn, md patn hl vjn fa Taastup til Espgæd, d isæ nås via hjmmsidn, som han - natuligvis - slv ha lavt. Bliggnhdn i Hjotsping Ehvvsby ha vist sig at væ mgt optimal. Jg statd i city, mn bugt al fo mgt tid på køsl til min kund. Og som all hans jævnaldnd han vildt optagt af dn digital vdns mang mulighd - så hvofo ikk gø dt til n lvvj, nå man tilmd udstyt md tknisk snild. Kan også udstyt md t konkuncgn. Som 9-åig statd han md Gokat og som 15-åig Foml Fod og som 16-åig Foml ADAC Masts i Tyskland - og som 17-åig havd han sit gt sit på nttt md bilnyhd og klam. Næst skidt? På nuvænd tidspunkt abjds d på at udvid til stn af Sjælland og find tknik md d tt komptnc - fo at skaff luft til dt opsøgnd abjd. Hvis du vil vid m: n intssant nich, hvo svic spill n ksta sto oll, fodi målguppn ikk mindst sigt ft dn mind mobil dl af bfolkningn, isæ æld, bbo på pljhjm og handicappd. Claus ha båd konto og vækstd i Hjotsping Ehvvsby - og s fm til at kunn væ slvstændig på fuld tid. Hnt kundn på nttt Claus Valntin find kundn på nttt, dls vd bug af hjmmsidn og dls md Googl adwods. Sammnlagt komm pct af kundn hfa. Claus Valntin 40 å og gift md n bygningsingniø. Sammn ha d to bøn. Familin bo i Hlv. Hnt og bing Claus Valntin ha udviklt n fin svic, d sik at u hnts og bings. Op til 15 kilomt fa Vil du vid m: Hlv hnt og bing Claus gatis pad u. E tun læng komm d køslspng på, mn altsammn mgt ovkommligt. Claus Valntin, d ha m nd 20 ås faing i banchn, ha fundt

8 Ridudsty Pisfohandling Nd md omkostningn, op md ovskuddt... Hvm vil ikk gn skæ i omkostningn? Og hvm vil ikk gn fobd likvidittn og diftn? Dt vil vi all, mn hvm gø nogt vd dt? Oft lvandøaftal lagt ind i utin og pismodul, som upaktisk at byd. Og oft d opståt - på godt og ondt - n vis indspisthd mllm lvandø og indkøb. Og vd fimat gntlig hvad dn igtig pis? Dt lv Pofit Patn af at find ud af. Fa png til hst... Dt gik sådan st mgt godt md dt fondsmægl slskab, dn bankuddannd John Rif statd sammn md nogl kollga i I 2007 indldt slskabt fohandling md t mind dansk copoat financ slskab, idt d to slskab kunn opnå synlig syngi vd t samabjd. Sto bspals Vi fohandl ov 500 indkøbsaftal om åt, fotæll Matin Jacobsn, Indhav og diktø i Pofit Patn, d blv stiftt i Dt bing os i tæt kontakt md lvandøn - og giv os n dybdgånd vidn omking pisstuktun i makdt. Vi ha sidn statn alist bspals på 70 pct. af d diftspost, vi ha fohandlt. * Bspalsn ligg oft mllm I 2008 blv slskabt ndlig afhændt. Dt gav luft til at pøv nogt nyt - og hvad va så m næliggnd nd at gå i samabjd md lillbo, d som bslagsmd havd fundt ud af, at dn løbnd kontakt md hst-folkt kunn udvids md salg af podukt til hst og ytt, solgt ov nttt pct. af kundns individull volumn. * Pofit Patn s honoa 50 pct. af bspalsn d opnå, af dt føst å. Rutint sælg og familifa Matin Jacobsn ha slv baggund i salgt. Statd md tlmakting fo 14 å sidn og ha d snst å abjdt som salgsdiktø fo n dansk viksomhd, hvo han statd 4 salgsafdling i Danmak samt dattslskab i Tyskland og Svig - og dt d faing, han bygg Pofit Patn på. Salgsabjdt, hvad man i sælgspogt kald kold canvas, mn han oplv også, at mund-til-ø ffktn vd at opstå. Dsudn han md i divs ntvæk blandt andt t Golfntvæk. Hjotsping Ehvvsbys cntal placing i Hovdstadsgionn n sto fodl, nå dt mst af abjdt fogå hos kund og lvandø. Vil du vid m: John Rif ha haft sto glæd af flksibilittn i Hjotsping Ehvvsby, idt han ha flyttt t pa gang, så lokaln pass til dt øjblikklig bhov. Hlt foladt sin gaml banch ha John Rif nu ikk. Snst skud på stammn n bstylsspost i n nystatt Invstingsfoning; Halbg-Gundsn Invst. H d ign tal om opstat af t nyt slskab, hvo John skal bidag md sin finansill indsigt. Et spøgsmål, d optag all nystatd : hvad skal bant hdd? Entn nogt banchspcifikt ll nogt hlt andt. Bødn Rif valgt dt sidst, kiggd sig om vd køkknbodt og tog så fobogstavn fa d 3 bøn - TaNoMa. Hvo svæt kan dt væ.. Vil du vid m:

9 dt kastd fo lidt af sig. Næst ovvjls va poduktion i gn gning - md udsigt til stø isiko, mn også btydlig stø fotjnst. Og sådan blv dt. FuzzyLab impot bl.a. gavatikl, dsignting, boligudsty, u og lamp md poduktion i Kina. Impot Intnationalt snit - og nt dikkvand D t intnationalt snit ov Mikal Skjoldag - og md god gund. 14 af sin 42 å ha han bot i Tyskland og abjdt md salg af møbl, dsign og avancd gavatikl. Salgt va fotinsvis i d tysktalnd makd, mn også md salg i hl Cntaluopa. Mikal uddannt hos Ika i Münchn, hvo han sluttd som afdlingsld, indn han blv tilbudt stillingn som gional salgschf fo Labofa i dt ny østtyskland. I piodn fa abjdd han md podukt- og koncptudvikling i dsignindustin, indn han tog spingt og alisd dømmn om at bliv slvstændig, samm å som han blv gift. FuzzyLab Dt blv statn på t nyt liv. Fotningsmodlln va gntlig salg af bl.a. køkkndsign og møbl. Samabjdt va md Knud Holsch og 4 and dsign, mn Rnt postvand og gnbug Vandflask, d flyd i gadn, t poblm, som Mikal tilbyd n løsning på: Gnbugsvandflaskn md kop - og n app, d fotæll, hvo man kan hnt nt vand. Dt t pojkt Købnhavns Kommun optagt af og d ha bl.a. opstillt 60 vandpost undt om i byn. Vandflaskn udviklt af dn hollandsk Dopp-koncn md payoff n: Th Bottl is th Mssag. Dt t budskab i mang fav og i diss motions- og CSR-tid dn oplagt som fimagav. D sælgs også til dtail bl.a. Matas og Hlsam fohandl dm. D også idalism og samfundsansva byggt ind i salgt: 5 pct af omsætningn gå til vandpojkt i Npal. Vil du vid m: HlvAdvokatn bo i Hjotsping Advokat Advokat Annlis Skjoldag t kndt ansigt i Hlv. Ikk aln ha hun bot n åækk i kommunn, mn hun ha også væt n dl af t advokatkontofællsskab i Hlv Bymidt, indn hun fo 10 å sidn valgt at flytt kontot til Hjotsping Ehvvsby, hvo d god pakingsplads til klintn og 4 buslini lig til døn. Ni å i kommunalbstylsn, valgt af D Konsvativ, ha givt hnd n fin placing, båd i dn bd offntlighd og i divs hvvskds. Hun kndt fo sin gundighd og vdholdnhd, nogn kald dt også stædighd, fo hun slipp ikk n sag fø dn vndt og djt og blyst fa all sid. Et ægt ngagmnt i klintns sag hnds væsntligst kndtgn. Jg ha svæt vd at slipp n sag, hvis d dunkl punkt og hvis jg føl, min klint bliv utfædigt bhandlt, sig hun. Annlis Skjoldag almnt paktisnd advokat md spcial på to tung omåd - familit og boligt - d oft kan sætt mang følls i sving. Annlis Skjoldag hlt bvidst om, at nok ha hun skabt sig n solid lokal pofil, mn dn skal også vdligholds. D flst ny klint komm på anbfaling. Dt vi kald Mund-til-ø, mn dt bliv hjulpt på vj af løbnd annoncing i Hlv Bladt, d i d flst af åts udgav ha 2-spaltd annonc md d to pofil-omåd. D gul sid bnytts også, så d hl tidn sikt n bd tilgænglighd. Vil du vid m:

10 Lys- og ngiløsning Bd lys - billig lys Knni Andsn ha pøvt dt, som (alt fo) mang ung ivæksætt ha gjot fokt: I bgjstingn ov sin gn god fotningsidé og dns positiv modtagls satt han fat på invstingn i t tmpo, som indtægtn ikk kunn følg. Han tabld Engy Light i 2009 og snat va d 12 mdabjd. D blv invstt båd i pivat og offntligt byggi - og all skull natuligvis bug lys. Mn hvm kunn vid, finanskisn kom så bat. Dn satt n mass byggi i stå og vi mått duc stabn til d 3 vi i dag, sig Knni, d hvkn ha tabt modt ll humøt. Mdviknd htil så, at bankn ha fulgt md hl vjn. Knni ha sto glæd af mulighdn i Hjotsping Ehvvsby. Dt ikk aln dn cntal bliggnhd i Hovdstadsgionn, d n fodl, mn også d mang flksibl lokalmulighd. På d få å ha Knni flyttt 2 gang til ny lokal i Hjotsping Ehvvsby. Hans koncpt nklt: Bd lys til billig png. Dt illust han på hjmmsidn md n løbnd optælling ov hvad kund ha spat - dt ikk småpng - og hvad dt ha gjot fo CO2 og hvo mang kwh d i dokumntt bspalsspotntial. Sats på byggådgivn Dt vigtigt, at lyslvandøn komm md i pocssn så tidligt som muligt, så lys - og økonomi tænks ind i byggplann. Dfo gå vi føst og fmmst ft byggådgivn i vot salgsabjd. Vi vill også gn tætt på akitktn, mn d oft svæ at få t samabjd md, påpg Knni, d af og til und sig ov at fimat, som n slags fist mov på omådt, ikk bugs m målttt. Lyst - som Poul Hnningsn, PH, alld fo snat 100 å sidn påpgd - vigtigt fo båd akitktu og mnnsk. Lyst skal pass til fomålt. Engy Light tilbyd også tjk på kundns klimaskæm dvs. hl palttn - og dt i bd almindlighd n nyttig foanstaltning. Samlt tilbyd Engy Light koncptudvikling af ngiløsning, modn LED-blysning, solcll, hom ngy systms, gøn ngi og døgnsvic. Og som nyst skud på stammn Kundn få n ksta bonus gnnm salg af dokumntt ngibspals, som fimat også bistå md. Poduktion af gn lamp, fmstills i Kina, Poln, Nog og Tyskland. Vil du vid m: En god bgyndls på dn alsidighd vi to på Vlkommn som dn næst : a f j l t Sta 75 k./m2 pion... 3 Konto 30 k. S lads 8 p s d o b kiv?

11 Svicbutik Et dømmjob Kiosk, bnzin og oli vigtig svicfacilitt, hvo fima hold til. Sådan dt også i Svicbutikkn i Hjotsping Ehvvsby, hvo Gitt og Motn Hansn bsty TANk kai dig bach på hjønt af Klausdalsbovj og Skindskovvj. Motn uddannt hos kai dig bach a-s og ha abjdt md gnskab og jndomm - md t sidhop til LokalPostn i Lyngby, som koncnn i sin tid udgav, indn sammnslutningn md Dt Gønn Omåd. Dft tilbag til Hlv - og fa 2011 chf fo TANk kai dig bach sammn md sin kon Gitt. Dt t dømmjob md plads til sto slvstændig udfoldls, sig Motn, d flyttt fa Stvns til Hlv fo at væ tætt på sit daglig abjd. I dagligvahandl d to paamt, d tæll: sotimnt og svic. Hvis vi ikk lv op til fovntningn, d hutig og kontant afgning. Dt sik, at vi hv dag hlt fmm på tæn. Dt ss også på omsætningn, d næm sig 40 mio, fodlt på kiosk, lotto og bændstof og dt sto svicsotimnt. Motn makdsfø TANkn md måndlig skiltkampagn og n dl sponsoaktivitt, bl.a. golfklubbn, d ligg lig i næhdn. Dudov spons han også ishocky og fodbold samt - md n sælig vnation - bønns spotsafdling. Plan fo fmtidn? Vi i gang md at tabl tailudljning og i takt md vækstn, skal kioskns kasslinj udvids, samtidig md at vi vil tilbyd t mgt stø fastfood sotimnt, sig Motn Hansn. Dt vigtigt, at vi ha dt, vos kund ha bug fo. Vil du vid m: tank-kai-dig-bach.html v/gitt og Motn Hansn - Klausdalsbovj Hlv - tlf Auto-vækstd Svic - og pfkt bliggnhd Vi glad fo dn bslutning, vi tog, da vi fo 12 å sidn flyttd ind h på hjønt, sig Jill og Johnny, d div viksomhdn Autostit, d svic- og skadcnt fo all bilmæk. D tabld sig fo 28 å sidn og fthåndn va d davænd lokal blvt fo tang, så da mulighdn fo at flytt ind i flott ny lokal vd sidn af tankstationn og svicbutikkn kom, blv dn budt vlkommn. Bliggnhdn optimal D kø tusindvis af bil ad guldån (Klausdalsbovj) hv dag til og fa d sto bolig- og hvvsomåd, ikk mindst d mang viksomhd i Lautup-omådt. Vos ny synlighd gjod hutigt n sto foskl, kundkdsn voksd btydligt og daf også tamt af dygtig og ngagd mdabjd, fastslå Jill og Johnny. En af fodln vd at bo h i Hjotsping næhdn til Købnhavn - kun ca.10 kilomt - og så alligvl i landlig omgivls som n hygglig bag/hovdindgang til vos by, Hlv. D vlindttd lokal ha også givt plads og mulighd fo at udvikl fimat i takt md tidn, hvo dn nyst tknologi gå hånd i hånd md godt fagligt abjd. At lv op til kundns fovntning og lv t højt svicnivau vigtig konkuncpaamt fo os. Ud ov d mang pivat- og fima kund ha Autostit også aftal md fosikingsslskab om udbding af skad. Autostit ha 14 mdabjd, haf 3 læling. Vil du vid m:

12 Hjotsping? Hjotsping hl dn nodligst og smukkst dl af Hlv Kommun H ligg d sto (2,5 mio. kvm.) gønn fiaal i "Hjotspingkiln", d blv bsluttt og planlagt alld i 1970 n. H ha vi også Hjotsping Golfklub, boldban, tnnisban, idskol, idætshal, fitnsscnt, svømmhal md 50 m bassin, folkskol, pivat- miljø d n i Insp lj v i t k a t t A lt Tæt på a skol, Kultuhust Gammlgåd, butikkn Ntto, Fakta, Føtx og vos gn Svicbutik og TANkstation. Hjotsping Ehvvsby ha dt hl. Fi paking til all, cyklsti og 4 busut lig til døn bil kø fobi om dagn. 18 min. til Rådhuspladsn 28 min. til Hlsingø 21 min. til Hillød 25 min. til Køg 18 min. til Roskild 19 min. til Lufthavnn Hjotsping Ehvvsby omkanst af t attaktivt villakvat md hav, tæ og gønn bplantning. Dfo oplv vos lj aldig at skull kø hjm fa t foladt og møkt omåd på dag md ovabjd. D altid liv i omådt og vi oplv, at d næliggnd pivatbolig mindsk isikon fo indbud, da d altid bbo i næhdn også i wkndn. Kontakt: kai dig bach a-s Gl. Klausdalsbovj Hlv Tlf.:

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24 MST TRYKT BUSINSS UDGIVLS I 2014 111 TIPS +24 DU VIL LSK HVIS DU R LDR I N VIRKSOMHD Bedre kundeservice Forbedret drift Mere bundlinje Holdet bag LaserTryk.dk deler de tips, de brugte til at rydde bordet

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010 Klubbladets redaktion Lone Andersen tlf.: 48 21 00 12 elith.lone@mail.dk Henrik Keck tlf.: 27 21 19 64 keck@webspeed.dk Annonceansvarlig Per Lyngsie tlf.: 48 21 00 49 raly@post.tele.dk KLUBBLADET 34. ÅRGANG

Læs mere

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Interviewet har formet sig som en dialog mellem Peer Kølendorf og Susanne Teglkamp både over mail og ved et møde. Vi vil gerne have

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

KONTAKTCENTER KLIPPEN

KONTAKTCENTER KLIPPEN KONTAKTCENTER KLIPPEN Nyhedsbrev - Kontaktcenter Klippen - Lille Colbjørnsensgade 9 st. th. - 1703 København V. Årgang 17. Nr. 1. Maj 2014 www.klippen.org af@klippen.org Klippen har åbent: mandag, onsdag

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere