Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Hjortespring Erhvervsby"

Transkript

1 Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min. til Hillød 25 min. til Køg 18 min. til Roskild 19 min. til Lufthavnn ALTID PLADS TIL ENDNU EN IVÆRKSÆTTER kai dig bach a-s Gl. Klausdalsbovj 480, 2730 Hlv Tlf mail:

2 Hlv Bladt 8 oktob 2014: Ehvvspis 2014 til Kai Dig Bach Dn histoisk foankd lokal viksomhd løb md åts pis vd dialogmød mllm kommunn og hvvslivt. Hlvs bogmst udtal: Åts modtag n viksomhd,d næstn synonym md sin j. Viksomhdn ha liggt i Hlv i ikk mind nd 56 å. Nå man ha 56 å på bagn, ha man jo kun ovlvt, fodi man løbnd ha udviklt sin fotning og fo ksmpl satst på ny fotningsomåd og podukt. Dt ha vos vind væt dygtig til. Vos vind ha ikk aln bugt sin tid på at udvikl sin gn viksomhd, vindn ha også haft ovskud til at yd n indsats fo lokalsamfundt, blandt andt som mdlm af Hlv Kommunalbstyls, som fomand fo Hlv Handlsfoning og Hlv Bladt. Vi tal om n visionæ og fan hvvsmand, d gn hjælp ivæksætt og små viksomhd i gang. Dét måsk n af gundn til, at Hlv - st i fohold til antal indbygg - ha så mang ivæksætt. Blandt andt viksomhdn i gang md dt makant byggi kaldt Flagskibt. H kan ivæksætt og små viksomhd lj sig ind på fodlagtig vilkå. Idèn at mdvik til, at viksomhdn kan udvikl sig og at skab vækst i Hlv Kommun. Bogmst Thomas Gyldal Ptsn ovækk Kai Dig Bach Hlv Ehvvspis Foto: Hnik Lüthck Tamt bag Hjotsping Ehvvsby Michal Hatting Administationschf og ansvalig fo jndomm og ljaftal Kim Elst Catak og vicvæt Kai Dig Bach Bændslshandl MMM mitus Hll Jnsn Alt mulig sktæ Pia Mod Husfaktotum Hnik Skjoldag Bstylssfomand Jnni Dig Stit Maktingassistnt Agnth Nøgaad Flagskibsstymand Ehvvs- og boligudljning kai dig bach a-s Gl. Klausdalsbovj 480, 2730 Hlv Tlf mail:

3 Din lill spændnd viksomhd kan bo h i Hjotsping! Jg ha n døm om, at d mang små hus h i Hjotsping, hvo jg sidn 1958 ha haft succs md mang foskllig viksomhd, stadig skal væ bfolkt af mnnsk md initiativ og viklyst. Jg ha n døm om, at Hjotsping skal væ hjmstd fo n spudlnd ivæksættkultu. At mind viksomhd vil saml sig h på hjønn, i t fugtbat hvvsmiljø, så d kan få glæd af hinandn. Udov d bstånd hus ha vi dfo udvidt hvvsbyn md Flagskibt. Du altid vlkommn til at aflægg os t bsøg på Gl. Klausdalsbovj 480 og hø hvad vi kan tilbyd. Min mdabjd og jg glæd os til at s dig. Tak fo t vntyligt ivæksættliv Dømmn bliv viklighd! Vi to på, at all aktivitt og banch kan bfugt hinandn. Dfo all banch vlkomn og ingn få nt. Vi bænd fo at hjælp ny viksomhd igang Båd dm d vil væ slvstændig og viksomhd i udvikling. Dt vos døm at tilbyd t godt gundlag fo aktiv vidudvikling. Kai s gundidé ubuaukatisk at hjælp ny aktivitt i gang. At væ n bskdn fødslshjælp til dt Danmak ha mst bug fo: Ny aktiv viksomhd. Dfo ha vi sat all d bygning, hvo vi fø ha dvt alvdns aktivitt, til lj på fodlagtig vilkå. Fo at undstg at gundidén ikk blot tomm od, ha vi byggt Flagskibt, som vi håb kan væ md til at skab ydlig fmdift i fødkædn til t succsfuldt dansk hvvsliv. Flagskibt bliv n makant indgangspotal til Hjotsping Ehvvsby som, sammn md d fl tusind kvadatmt vi alld ha, kan dann ammn om ny vækst fo n ækk mind viksomhd. Mang pakingsplads Fi og iglig paking mdvik til at skab n positiv atmosfæ ikk mindst fo d mdabjd, d ha pøvt dagligt at slås om fo få pakingsplads. kai dig bach a-s Gl. Klausdalsbovj 480, 2730 Hlv Tlf mail:

4 All viksomhd vlkomn Gamml Klausdalsbovj kvadatmt + kæld Sto lys lokal Gatis paking RING OG HØR NÆRMERE Plantgning kan finds på vos hjmmsid: Statlj Konto Huslj Skivbo fa: 375 k./m dsplads All ny lj/viksomhd stat, i d føst månd, md kun at btal dn dikt omkostning d slv gn: f.ks. vam, l, ngøing, intnt og and dikt hnføba omkostning k. Dft stig husljn gadvist ov tid til n fonuftig makdslj. Højgådsvj 3 88 kvadatmt Egnt til konto, lag ll vækstd Gatis paking Gamml Klausdalsbovj 482 Gamml Klausdalsbovj kvadatmt + kæld Hjotspings gaml købmandsgåd Gatis paking Plantgning kan finds på vos hjmmsid: kvadatmt Undtagn indttt til undvisning Gatis paking

5 Hjotsping Ehvvsby hnvnd sig til: Ivæksætt d gn vil væ slvstændig. Slvstændig bstånd viksomhd som gn vil udvikl sig. Hovdstadsfilial af innovativ povinsviksomhd. Skindskovvj 10 - Flagskibt kvadatmt + kæld Hjotsping Ehvvsbys indgangspotal Facad mod Klausdalsbovj, hvo d pass bil om dagn D kan ljs fa ét nklt skivbod, til t nklt- ll fl konto Glasfacad i skibts stævn - giv fantastisk mulighd fo show-oom Gatis paking RING OG HØR NÆRMERE Plantgning kan finds på vos hjmmsid: Vi tilbyd flksibl ljmål Du kan stat md n nklt kontoplads og udvid i tap til tusind kvm. All ljmål flksibl og kan opdls. Gamml Klausdalsbovj 478 Klausdalsbovj kvadatmt + kæld Gatis paking 230 kvadatmt + kæld Dikt til Klausdalsbovj Gatis paking Plantgning kan finds på vos hjmmsid: Gamml Klausdalsbovj kvadatmt + kæld Gatis paking

6 D føst pion Hjotsping Ehvvsby alld godt i gang. Diss pion ha på hv ds måd vist at koncptt bædygtigt. Tykit - hvo dt lykkds at find dygtig samabjdspatn. Dsign Fo kuvd kvind... Kollktionn fyld godt h i lokaln i Hjotsping, hvo man kant sig fm til dsignafdlingn. Vos koncpt Modtøj fo kuvd kvind i aldn 25 til 45 å, som n intssant målgupp md båd fom og købkaft. Salgt sk via mss, opsøgnd salgsabjd og dikt kontakt md slutkundn - ca. 25 pct. t voksnd on-lin salg. Fa Hjotsping til Nw Yok Dsign Hidi Lykk gin lidt, nå hun fotæll, hvodan hun og patnn, Anglica Wiss, fandt fm til navnt - Camakoma. Dt navnt på t nglsk band, som vi blv bgjstd fo - og ikk mindst ds signatusang - Massiv Attack - som pass til vos tankgang, og vi spill dn natuligvis til all vo shows. Hidi, d 37 å, statd fimat sammn md Anglica fo 7 å sidn - på 2 adss: Vjl og Hlv. Hidi stå fo dsign og udvikling md bas i Hjotsping Ehvvsby mns Anglica sty salg, administation, logistik og lag i Vjl. Poduktionn fogå - som fo støstdln af dn intnational modvdns - i Kina, Indin og Støst scoop hidtil Vi ha ntop fåt fodn indn fo på t af d mst attaktiv - og dmd konkuncpægd - makd, nmlig Nw Yok md od fa Nodstom, t af byns vdnskndt stomagasin. Vil du vid m: Cating Suh s Sminaium og dimittd som pofssionsbachlo i Sundhd og Enæing md catingldls som spcial. Mad, som vo mo lavd dn Dt va n døm fa Ils va lill, d gik i opfyldls, da hun i 2007 satt sit skilt md Mad fa Hjtt op i vindut på Gl. Klausdalsbovj. Jg ha mang gang siddt på køkknbodt og fulgt md, nå min mo lavd mad til d mang gæst, d - på all tid af døgnt - skull bvæts, sig Ils Dig Bach. Dt født tankn om slv n dag at stå fo madn. Md n lill omvj ov n kontouddannls gik hun i gang md at alis dømmn md 3 1/2 å på Mad fa bundn Ils lægg vægt på dn god smagsoplvls. Dfo lavs al mad fa bundn md god sund åva. Dt skal væ, som vo mo lavd dn. Og dt bliv dn! Kundkdsn fo dt lill catingfima viksomhd og pivat aangmnt. Hjmmsidn dn vigtigst klamkanal samt bug af facbook, mn lls dt mund-til-ø, d hlt afgønd fo at skaff ny kund til køkkn- og cating viksomhdn. Vil du vid m:

7 IT-vækstd I skol ll slvstændig Kan gåt ud af 9. klass. Dngang stod valgt mllm at fotsætt i skoln ll alis dømmn om gn viksomhd. Han valgt dømmn. 19 å - og sin gn h... Umag Hvis man vil væ slvstændig, dt n fodl at stat så tidligt som muligt, mn dt d fæst, d alld som 19-åig ha fodn und gt bod. Dt ha Kan Kistnsn. Han tabld Tindo/MiPhon, md fa på sidlinjn til gnskab og administation, fo ba t å sidn og dt alld bædygtigt. Koncptt nklt: paation af iphon og ipad - i samabjd md n ækk butikk, som modtag - på povisionsbasis - og n daglig Umag på 4 hjul... Han VIL væ slvstændig. Og kommt godt i gang på mind nd t å. D ingn ystn på håndn - og bankn ikk blvt spugt. Foklaingn lig så usædvanlig - som ligtil: Claus ha bholdt sit fast abjd indtil vid - og slvstændig i fitidn. Dt godt nok hådt, sig han, mn dt giv o i sjæln. lvingssvic: indlving indn kl , fædiglving ft kl samm dag. Indtil vid Hovdstadsomådt målguppn, md patn hl vjn fa Taastup til Espgæd, d isæ nås via hjmmsidn, som han - natuligvis - slv ha lavt. Bliggnhdn i Hjotsping Ehvvsby ha vist sig at væ mgt optimal. Jg statd i city, mn bugt al fo mgt tid på køsl til min kund. Og som all hans jævnaldnd han vildt optagt af dn digital vdns mang mulighd - så hvofo ikk gø dt til n lvvj, nå man tilmd udstyt md tknisk snild. Kan også udstyt md t konkuncgn. Som 9-åig statd han md Gokat og som 15-åig Foml Fod og som 16-åig Foml ADAC Masts i Tyskland - og som 17-åig havd han sit gt sit på nttt md bilnyhd og klam. Næst skidt? På nuvænd tidspunkt abjds d på at udvid til stn af Sjælland og find tknik md d tt komptnc - fo at skaff luft til dt opsøgnd abjd. Hvis du vil vid m: n intssant nich, hvo svic spill n ksta sto oll, fodi målguppn ikk mindst sigt ft dn mind mobil dl af bfolkningn, isæ æld, bbo på pljhjm og handicappd. Claus ha båd konto og vækstd i Hjotsping Ehvvsby - og s fm til at kunn væ slvstændig på fuld tid. Hnt kundn på nttt Claus Valntin find kundn på nttt, dls vd bug af hjmmsidn og dls md Googl adwods. Sammnlagt komm pct af kundn hfa. Claus Valntin 40 å og gift md n bygningsingniø. Sammn ha d to bøn. Familin bo i Hlv. Hnt og bing Claus Valntin ha udviklt n fin svic, d sik at u hnts og bings. Op til 15 kilomt fa Vil du vid m: Hlv hnt og bing Claus gatis pad u. E tun læng komm d køslspng på, mn altsammn mgt ovkommligt. Claus Valntin, d ha m nd 20 ås faing i banchn, ha fundt

8 Ridudsty Pisfohandling Nd md omkostningn, op md ovskuddt... Hvm vil ikk gn skæ i omkostningn? Og hvm vil ikk gn fobd likvidittn og diftn? Dt vil vi all, mn hvm gø nogt vd dt? Oft lvandøaftal lagt ind i utin og pismodul, som upaktisk at byd. Og oft d opståt - på godt og ondt - n vis indspisthd mllm lvandø og indkøb. Og vd fimat gntlig hvad dn igtig pis? Dt lv Pofit Patn af at find ud af. Fa png til hst... Dt gik sådan st mgt godt md dt fondsmægl slskab, dn bankuddannd John Rif statd sammn md nogl kollga i I 2007 indldt slskabt fohandling md t mind dansk copoat financ slskab, idt d to slskab kunn opnå synlig syngi vd t samabjd. Sto bspals Vi fohandl ov 500 indkøbsaftal om åt, fotæll Matin Jacobsn, Indhav og diktø i Pofit Patn, d blv stiftt i Dt bing os i tæt kontakt md lvandøn - og giv os n dybdgånd vidn omking pisstuktun i makdt. Vi ha sidn statn alist bspals på 70 pct. af d diftspost, vi ha fohandlt. * Bspalsn ligg oft mllm I 2008 blv slskabt ndlig afhændt. Dt gav luft til at pøv nogt nyt - og hvad va så m næliggnd nd at gå i samabjd md lillbo, d som bslagsmd havd fundt ud af, at dn løbnd kontakt md hst-folkt kunn udvids md salg af podukt til hst og ytt, solgt ov nttt pct. af kundns individull volumn. * Pofit Patn s honoa 50 pct. af bspalsn d opnå, af dt føst å. Rutint sælg og familifa Matin Jacobsn ha slv baggund i salgt. Statd md tlmakting fo 14 å sidn og ha d snst å abjdt som salgsdiktø fo n dansk viksomhd, hvo han statd 4 salgsafdling i Danmak samt dattslskab i Tyskland og Svig - og dt d faing, han bygg Pofit Patn på. Salgsabjdt, hvad man i sælgspogt kald kold canvas, mn han oplv også, at mund-til-ø ffktn vd at opstå. Dsudn han md i divs ntvæk blandt andt t Golfntvæk. Hjotsping Ehvvsbys cntal placing i Hovdstadsgionn n sto fodl, nå dt mst af abjdt fogå hos kund og lvandø. Vil du vid m: John Rif ha haft sto glæd af flksibilittn i Hjotsping Ehvvsby, idt han ha flyttt t pa gang, så lokaln pass til dt øjblikklig bhov. Hlt foladt sin gaml banch ha John Rif nu ikk. Snst skud på stammn n bstylsspost i n nystatt Invstingsfoning; Halbg-Gundsn Invst. H d ign tal om opstat af t nyt slskab, hvo John skal bidag md sin finansill indsigt. Et spøgsmål, d optag all nystatd : hvad skal bant hdd? Entn nogt banchspcifikt ll nogt hlt andt. Bødn Rif valgt dt sidst, kiggd sig om vd køkknbodt og tog så fobogstavn fa d 3 bøn - TaNoMa. Hvo svæt kan dt væ.. Vil du vid m:

9 dt kastd fo lidt af sig. Næst ovvjls va poduktion i gn gning - md udsigt til stø isiko, mn også btydlig stø fotjnst. Og sådan blv dt. FuzzyLab impot bl.a. gavatikl, dsignting, boligudsty, u og lamp md poduktion i Kina. Impot Intnationalt snit - og nt dikkvand D t intnationalt snit ov Mikal Skjoldag - og md god gund. 14 af sin 42 å ha han bot i Tyskland og abjdt md salg af møbl, dsign og avancd gavatikl. Salgt va fotinsvis i d tysktalnd makd, mn også md salg i hl Cntaluopa. Mikal uddannt hos Ika i Münchn, hvo han sluttd som afdlingsld, indn han blv tilbudt stillingn som gional salgschf fo Labofa i dt ny østtyskland. I piodn fa abjdd han md podukt- og koncptudvikling i dsignindustin, indn han tog spingt og alisd dømmn om at bliv slvstændig, samm å som han blv gift. FuzzyLab Dt blv statn på t nyt liv. Fotningsmodlln va gntlig salg af bl.a. køkkndsign og møbl. Samabjdt va md Knud Holsch og 4 and dsign, mn Rnt postvand og gnbug Vandflask, d flyd i gadn, t poblm, som Mikal tilbyd n løsning på: Gnbugsvandflaskn md kop - og n app, d fotæll, hvo man kan hnt nt vand. Dt t pojkt Købnhavns Kommun optagt af og d ha bl.a. opstillt 60 vandpost undt om i byn. Vandflaskn udviklt af dn hollandsk Dopp-koncn md payoff n: Th Bottl is th Mssag. Dt t budskab i mang fav og i diss motions- og CSR-tid dn oplagt som fimagav. D sælgs også til dtail bl.a. Matas og Hlsam fohandl dm. D også idalism og samfundsansva byggt ind i salgt: 5 pct af omsætningn gå til vandpojkt i Npal. Vil du vid m: HlvAdvokatn bo i Hjotsping Advokat Advokat Annlis Skjoldag t kndt ansigt i Hlv. Ikk aln ha hun bot n åækk i kommunn, mn hun ha også væt n dl af t advokatkontofællsskab i Hlv Bymidt, indn hun fo 10 å sidn valgt at flytt kontot til Hjotsping Ehvvsby, hvo d god pakingsplads til klintn og 4 buslini lig til døn. Ni å i kommunalbstylsn, valgt af D Konsvativ, ha givt hnd n fin placing, båd i dn bd offntlighd og i divs hvvskds. Hun kndt fo sin gundighd og vdholdnhd, nogn kald dt også stædighd, fo hun slipp ikk n sag fø dn vndt og djt og blyst fa all sid. Et ægt ngagmnt i klintns sag hnds væsntligst kndtgn. Jg ha svæt vd at slipp n sag, hvis d dunkl punkt og hvis jg føl, min klint bliv utfædigt bhandlt, sig hun. Annlis Skjoldag almnt paktisnd advokat md spcial på to tung omåd - familit og boligt - d oft kan sætt mang følls i sving. Annlis Skjoldag hlt bvidst om, at nok ha hun skabt sig n solid lokal pofil, mn dn skal også vdligholds. D flst ny klint komm på anbfaling. Dt vi kald Mund-til-ø, mn dt bliv hjulpt på vj af løbnd annoncing i Hlv Bladt, d i d flst af åts udgav ha 2-spaltd annonc md d to pofil-omåd. D gul sid bnytts også, så d hl tidn sikt n bd tilgænglighd. Vil du vid m:

10 Lys- og ngiløsning Bd lys - billig lys Knni Andsn ha pøvt dt, som (alt fo) mang ung ivæksætt ha gjot fokt: I bgjstingn ov sin gn god fotningsidé og dns positiv modtagls satt han fat på invstingn i t tmpo, som indtægtn ikk kunn følg. Han tabld Engy Light i 2009 og snat va d 12 mdabjd. D blv invstt båd i pivat og offntligt byggi - og all skull natuligvis bug lys. Mn hvm kunn vid, finanskisn kom så bat. Dn satt n mass byggi i stå og vi mått duc stabn til d 3 vi i dag, sig Knni, d hvkn ha tabt modt ll humøt. Mdviknd htil så, at bankn ha fulgt md hl vjn. Knni ha sto glæd af mulighdn i Hjotsping Ehvvsby. Dt ikk aln dn cntal bliggnhd i Hovdstadsgionn, d n fodl, mn også d mang flksibl lokalmulighd. På d få å ha Knni flyttt 2 gang til ny lokal i Hjotsping Ehvvsby. Hans koncpt nklt: Bd lys til billig png. Dt illust han på hjmmsidn md n løbnd optælling ov hvad kund ha spat - dt ikk småpng - og hvad dt ha gjot fo CO2 og hvo mang kwh d i dokumntt bspalsspotntial. Sats på byggådgivn Dt vigtigt, at lyslvandøn komm md i pocssn så tidligt som muligt, så lys - og økonomi tænks ind i byggplann. Dfo gå vi føst og fmmst ft byggådgivn i vot salgsabjd. Vi vill også gn tætt på akitktn, mn d oft svæ at få t samabjd md, påpg Knni, d af og til und sig ov at fimat, som n slags fist mov på omådt, ikk bugs m målttt. Lyst - som Poul Hnningsn, PH, alld fo snat 100 å sidn påpgd - vigtigt fo båd akitktu og mnnsk. Lyst skal pass til fomålt. Engy Light tilbyd også tjk på kundns klimaskæm dvs. hl palttn - og dt i bd almindlighd n nyttig foanstaltning. Samlt tilbyd Engy Light koncptudvikling af ngiløsning, modn LED-blysning, solcll, hom ngy systms, gøn ngi og døgnsvic. Og som nyst skud på stammn Kundn få n ksta bonus gnnm salg af dokumntt ngibspals, som fimat også bistå md. Poduktion af gn lamp, fmstills i Kina, Poln, Nog og Tyskland. Vil du vid m: En god bgyndls på dn alsidighd vi to på Vlkommn som dn næst : a f j l t Sta 75 k./m2 pion... 3 Konto 30 k. S lads 8 p s d o b kiv?

11 Svicbutik Et dømmjob Kiosk, bnzin og oli vigtig svicfacilitt, hvo fima hold til. Sådan dt også i Svicbutikkn i Hjotsping Ehvvsby, hvo Gitt og Motn Hansn bsty TANk kai dig bach på hjønt af Klausdalsbovj og Skindskovvj. Motn uddannt hos kai dig bach a-s og ha abjdt md gnskab og jndomm - md t sidhop til LokalPostn i Lyngby, som koncnn i sin tid udgav, indn sammnslutningn md Dt Gønn Omåd. Dft tilbag til Hlv - og fa 2011 chf fo TANk kai dig bach sammn md sin kon Gitt. Dt t dømmjob md plads til sto slvstændig udfoldls, sig Motn, d flyttt fa Stvns til Hlv fo at væ tætt på sit daglig abjd. I dagligvahandl d to paamt, d tæll: sotimnt og svic. Hvis vi ikk lv op til fovntningn, d hutig og kontant afgning. Dt sik, at vi hv dag hlt fmm på tæn. Dt ss også på omsætningn, d næm sig 40 mio, fodlt på kiosk, lotto og bændstof og dt sto svicsotimnt. Motn makdsfø TANkn md måndlig skiltkampagn og n dl sponsoaktivitt, bl.a. golfklubbn, d ligg lig i næhdn. Dudov spons han også ishocky og fodbold samt - md n sælig vnation - bønns spotsafdling. Plan fo fmtidn? Vi i gang md at tabl tailudljning og i takt md vækstn, skal kioskns kasslinj udvids, samtidig md at vi vil tilbyd t mgt stø fastfood sotimnt, sig Motn Hansn. Dt vigtigt, at vi ha dt, vos kund ha bug fo. Vil du vid m: tank-kai-dig-bach.html v/gitt og Motn Hansn - Klausdalsbovj Hlv - tlf Auto-vækstd Svic - og pfkt bliggnhd Vi glad fo dn bslutning, vi tog, da vi fo 12 å sidn flyttd ind h på hjønt, sig Jill og Johnny, d div viksomhdn Autostit, d svic- og skadcnt fo all bilmæk. D tabld sig fo 28 å sidn og fthåndn va d davænd lokal blvt fo tang, så da mulighdn fo at flytt ind i flott ny lokal vd sidn af tankstationn og svicbutikkn kom, blv dn budt vlkommn. Bliggnhdn optimal D kø tusindvis af bil ad guldån (Klausdalsbovj) hv dag til og fa d sto bolig- og hvvsomåd, ikk mindst d mang viksomhd i Lautup-omådt. Vos ny synlighd gjod hutigt n sto foskl, kundkdsn voksd btydligt og daf også tamt af dygtig og ngagd mdabjd, fastslå Jill og Johnny. En af fodln vd at bo h i Hjotsping næhdn til Købnhavn - kun ca.10 kilomt - og så alligvl i landlig omgivls som n hygglig bag/hovdindgang til vos by, Hlv. D vlindttd lokal ha også givt plads og mulighd fo at udvikl fimat i takt md tidn, hvo dn nyst tknologi gå hånd i hånd md godt fagligt abjd. At lv op til kundns fovntning og lv t højt svicnivau vigtig konkuncpaamt fo os. Ud ov d mang pivat- og fima kund ha Autostit også aftal md fosikingsslskab om udbding af skad. Autostit ha 14 mdabjd, haf 3 læling. Vil du vid m:

12 Hjotsping? Hjotsping hl dn nodligst og smukkst dl af Hlv Kommun H ligg d sto (2,5 mio. kvm.) gønn fiaal i "Hjotspingkiln", d blv bsluttt og planlagt alld i 1970 n. H ha vi også Hjotsping Golfklub, boldban, tnnisban, idskol, idætshal, fitnsscnt, svømmhal md 50 m bassin, folkskol, pivat- miljø d n i Insp lj v i t k a t t A lt Tæt på a skol, Kultuhust Gammlgåd, butikkn Ntto, Fakta, Føtx og vos gn Svicbutik og TANkstation. Hjotsping Ehvvsby ha dt hl. Fi paking til all, cyklsti og 4 busut lig til døn bil kø fobi om dagn. 18 min. til Rådhuspladsn 28 min. til Hlsingø 21 min. til Hillød 25 min. til Køg 18 min. til Roskild 19 min. til Lufthavnn Hjotsping Ehvvsby omkanst af t attaktivt villakvat md hav, tæ og gønn bplantning. Dfo oplv vos lj aldig at skull kø hjm fa t foladt og møkt omåd på dag md ovabjd. D altid liv i omådt og vi oplv, at d næliggnd pivatbolig mindsk isikon fo indbud, da d altid bbo i næhdn også i wkndn. Kontakt: kai dig bach a-s Gl. Klausdalsbovj Hlv Tlf.:

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER:

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER: FJORDBYERNE ROSKILDE UGE NR. 36 ONSDAG 8. SEPTEMBER 2010 WWW.ROSKILDEAVIS.DK Rosild hlt i font En ny undsøgls fa fagfoningn 3F vis, at Rosild ligg på n 9. plads ud af Danmas 98 ommun, nå dt omm til lvvilå

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig.

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig. Gv Kommun Vlkommn til Gv Mosd Havn Fott Hdland Vlkommn til Gv Mang typ dagtilbud og skol Kultun båd fin og folklig Motion n dl af hvdagn Køb ind i stocnt ll langs standvjn Natu og skønn gønn omåd Gv Kommun

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N. 2 32. åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd...

Læs mere

Mørke afviser at tage lortet

Mørke afviser at tage lortet Høingssva fa Møk og til biogas-plan Skødstup vd at væ kla til håndboldsæsonn Pmi på ny udgav af scincfiction klassik SIDE 4 NYHEDER/SIDE 2 SIDE Tisdag dn 7. august 202 Ug 32, 94. ågang Til all husstand

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden.

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden. Ug 27 Lødag 5. juli 2014 17. ågang WEEKEND LÆS I AVISEN Vind t wkndophold i Hazn Sid 10 Tkniknød hos Alpha-Elktonik Sid 12 Jannik Hastup md ny film Sid 12 Tigtilling født i ZooPak Næstvd Sid 2 Foto: P

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

Vi skal være mere åbne om stress

Vi skal være mere åbne om stress UdVst Mats 2010 N. 01 3 UdVst Jui 2010 N. 02 Vi skal væ m åb om stss Læs Gitt Mølls histoi sid 10 Mdicisk Afdlig vil abjd smat Læs hvoda på sid 6 HMU om Gødstup: Vi må vid Læs potag fa åts HMU-døg, hvo

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen Vnt 2005/06 Lokal-nyt Julstmnng Faldsld Svannng Skol Lokalådt Fdagsåbnt Dagpljn Skolbstylsn Faldsld Svannng Skytt-, Gymnastk- og Idætsfonng Et hus fyldt md sjæl og tadton... Rcpton Mød Slskabsaangmnt Mad

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Solnedgangsmusik i Søndbjerg Kirke med De Uglev spillemænd

Solnedgangsmusik i Søndbjerg Kirke med De Uglev spillemænd Solndgangmuik i Søndbjg Kik md D Uglv pillmænd 9 SEPTEMBER 2006 59. ÅRGANG Kikblad fo: Hvidbjg / Lyng Søndbjg / Odby og Jgindø fæll kikblad fo d 5 ogn på Thyholm og Jgindø. Rdaktionudvalgt. Hvidbjg: Svnd

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere