Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Hjortespring Erhvervsby"

Transkript

1 Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min. til Hillød 25 min. til Køg 18 min. til Roskild 19 min. til Lufthavnn ALTID PLADS TIL ENDNU EN IVÆRKSÆTTER kai dig bach a-s Gl. Klausdalsbovj 480, 2730 Hlv Tlf mail:

2 Hlv Bladt 8 oktob 2014: Ehvvspis 2014 til Kai Dig Bach Dn histoisk foankd lokal viksomhd løb md åts pis vd dialogmød mllm kommunn og hvvslivt. Hlvs bogmst udtal: Åts modtag n viksomhd,d næstn synonym md sin j. Viksomhdn ha liggt i Hlv i ikk mind nd 56 å. Nå man ha 56 å på bagn, ha man jo kun ovlvt, fodi man løbnd ha udviklt sin fotning og fo ksmpl satst på ny fotningsomåd og podukt. Dt ha vos vind væt dygtig til. Vos vind ha ikk aln bugt sin tid på at udvikl sin gn viksomhd, vindn ha også haft ovskud til at yd n indsats fo lokalsamfundt, blandt andt som mdlm af Hlv Kommunalbstyls, som fomand fo Hlv Handlsfoning og Hlv Bladt. Vi tal om n visionæ og fan hvvsmand, d gn hjælp ivæksætt og små viksomhd i gang. Dét måsk n af gundn til, at Hlv - st i fohold til antal indbygg - ha så mang ivæksætt. Blandt andt viksomhdn i gang md dt makant byggi kaldt Flagskibt. H kan ivæksætt og små viksomhd lj sig ind på fodlagtig vilkå. Idèn at mdvik til, at viksomhdn kan udvikl sig og at skab vækst i Hlv Kommun. Bogmst Thomas Gyldal Ptsn ovækk Kai Dig Bach Hlv Ehvvspis Foto: Hnik Lüthck Tamt bag Hjotsping Ehvvsby Michal Hatting Administationschf og ansvalig fo jndomm og ljaftal Kim Elst Catak og vicvæt Kai Dig Bach Bændslshandl MMM mitus Hll Jnsn Alt mulig sktæ Pia Mod Husfaktotum Hnik Skjoldag Bstylssfomand Jnni Dig Stit Maktingassistnt Agnth Nøgaad Flagskibsstymand Ehvvs- og boligudljning kai dig bach a-s Gl. Klausdalsbovj 480, 2730 Hlv Tlf mail:

3 Din lill spændnd viksomhd kan bo h i Hjotsping! Jg ha n døm om, at d mang små hus h i Hjotsping, hvo jg sidn 1958 ha haft succs md mang foskllig viksomhd, stadig skal væ bfolkt af mnnsk md initiativ og viklyst. Jg ha n døm om, at Hjotsping skal væ hjmstd fo n spudlnd ivæksættkultu. At mind viksomhd vil saml sig h på hjønn, i t fugtbat hvvsmiljø, så d kan få glæd af hinandn. Udov d bstånd hus ha vi dfo udvidt hvvsbyn md Flagskibt. Du altid vlkommn til at aflægg os t bsøg på Gl. Klausdalsbovj 480 og hø hvad vi kan tilbyd. Min mdabjd og jg glæd os til at s dig. Tak fo t vntyligt ivæksættliv Dømmn bliv viklighd! Vi to på, at all aktivitt og banch kan bfugt hinandn. Dfo all banch vlkomn og ingn få nt. Vi bænd fo at hjælp ny viksomhd igang Båd dm d vil væ slvstændig og viksomhd i udvikling. Dt vos døm at tilbyd t godt gundlag fo aktiv vidudvikling. Kai s gundidé ubuaukatisk at hjælp ny aktivitt i gang. At væ n bskdn fødslshjælp til dt Danmak ha mst bug fo: Ny aktiv viksomhd. Dfo ha vi sat all d bygning, hvo vi fø ha dvt alvdns aktivitt, til lj på fodlagtig vilkå. Fo at undstg at gundidén ikk blot tomm od, ha vi byggt Flagskibt, som vi håb kan væ md til at skab ydlig fmdift i fødkædn til t succsfuldt dansk hvvsliv. Flagskibt bliv n makant indgangspotal til Hjotsping Ehvvsby som, sammn md d fl tusind kvadatmt vi alld ha, kan dann ammn om ny vækst fo n ækk mind viksomhd. Mang pakingsplads Fi og iglig paking mdvik til at skab n positiv atmosfæ ikk mindst fo d mdabjd, d ha pøvt dagligt at slås om fo få pakingsplads. kai dig bach a-s Gl. Klausdalsbovj 480, 2730 Hlv Tlf mail:

4 All viksomhd vlkomn Gamml Klausdalsbovj kvadatmt + kæld Sto lys lokal Gatis paking RING OG HØR NÆRMERE Plantgning kan finds på vos hjmmsid: Statlj Konto Huslj Skivbo fa: 375 k./m dsplads All ny lj/viksomhd stat, i d føst månd, md kun at btal dn dikt omkostning d slv gn: f.ks. vam, l, ngøing, intnt og and dikt hnføba omkostning k. Dft stig husljn gadvist ov tid til n fonuftig makdslj. Højgådsvj 3 88 kvadatmt Egnt til konto, lag ll vækstd Gatis paking Gamml Klausdalsbovj 482 Gamml Klausdalsbovj kvadatmt + kæld Hjotspings gaml købmandsgåd Gatis paking Plantgning kan finds på vos hjmmsid: 350 kvadatmt Undtagn indttt til undvisning Gatis paking

5 Hjotsping Ehvvsby hnvnd sig til: Ivæksætt d gn vil væ slvstændig. Slvstændig bstånd viksomhd som gn vil udvikl sig. Hovdstadsfilial af innovativ povinsviksomhd. Skindskovvj 10 - Flagskibt kvadatmt + kæld Hjotsping Ehvvsbys indgangspotal Facad mod Klausdalsbovj, hvo d pass bil om dagn D kan ljs fa ét nklt skivbod, til t nklt- ll fl konto Glasfacad i skibts stævn - giv fantastisk mulighd fo show-oom Gatis paking RING OG HØR NÆRMERE Plantgning kan finds på vos hjmmsid: Vi tilbyd flksibl ljmål Du kan stat md n nklt kontoplads og udvid i tap til tusind kvm. All ljmål flksibl og kan opdls. Gamml Klausdalsbovj 478 Klausdalsbovj kvadatmt + kæld Gatis paking 230 kvadatmt + kæld Dikt til Klausdalsbovj Gatis paking Plantgning kan finds på vos hjmmsid: Gamml Klausdalsbovj kvadatmt + kæld Gatis paking

6 D føst pion Hjotsping Ehvvsby alld godt i gang. Diss pion ha på hv ds måd vist at koncptt bædygtigt. Tykit - hvo dt lykkds at find dygtig samabjdspatn. Dsign Fo kuvd kvind... Kollktionn fyld godt h i lokaln i Hjotsping, hvo man kant sig fm til dsignafdlingn. Vos koncpt Modtøj fo kuvd kvind i aldn 25 til 45 å, som n intssant målgupp md båd fom og købkaft. Salgt sk via mss, opsøgnd salgsabjd og dikt kontakt md slutkundn - ca. 25 pct. t voksnd on-lin salg. Fa Hjotsping til Nw Yok Dsign Hidi Lykk gin lidt, nå hun fotæll, hvodan hun og patnn, Anglica Wiss, fandt fm til navnt - Camakoma. Dt navnt på t nglsk band, som vi blv bgjstd fo - og ikk mindst ds signatusang - Massiv Attack - som pass til vos tankgang, og vi spill dn natuligvis til all vo shows. Hidi, d 37 å, statd fimat sammn md Anglica fo 7 å sidn - på 2 adss: Vjl og Hlv. Hidi stå fo dsign og udvikling md bas i Hjotsping Ehvvsby mns Anglica sty salg, administation, logistik og lag i Vjl. Poduktionn fogå - som fo støstdln af dn intnational modvdns - i Kina, Indin og Støst scoop hidtil Vi ha ntop fåt fodn indn fo på t af d mst attaktiv - og dmd konkuncpægd - makd, nmlig Nw Yok md od fa Nodstom, t af byns vdnskndt stomagasin. Vil du vid m: Cating Suh s Sminaium og dimittd som pofssionsbachlo i Sundhd og Enæing md catingldls som spcial. Mad, som vo mo lavd dn Dt va n døm fa Ils va lill, d gik i opfyldls, da hun i 2007 satt sit skilt md Mad fa Hjtt op i vindut på Gl. Klausdalsbovj. Jg ha mang gang siddt på køkknbodt og fulgt md, nå min mo lavd mad til d mang gæst, d - på all tid af døgnt - skull bvæts, sig Ils Dig Bach. Dt født tankn om slv n dag at stå fo madn. Md n lill omvj ov n kontouddannls gik hun i gang md at alis dømmn md 3 1/2 å på Mad fa bundn Ils lægg vægt på dn god smagsoplvls. Dfo lavs al mad fa bundn md god sund åva. Dt skal væ, som vo mo lavd dn. Og dt bliv dn! Kundkdsn fo dt lill catingfima viksomhd og pivat aangmnt. Hjmmsidn dn vigtigst klamkanal samt bug af facbook, mn lls dt mund-til-ø, d hlt afgønd fo at skaff ny kund til køkkn- og cating viksomhdn. Vil du vid m:

7 IT-vækstd I skol ll slvstændig Kan gåt ud af 9. klass. Dngang stod valgt mllm at fotsætt i skoln ll alis dømmn om gn viksomhd. Han valgt dømmn. 19 å - og sin gn h... Umag Hvis man vil væ slvstændig, dt n fodl at stat så tidligt som muligt, mn dt d fæst, d alld som 19-åig ha fodn und gt bod. Dt ha Kan Kistnsn. Han tabld Tindo/MiPhon, md fa på sidlinjn til gnskab og administation, fo ba t å sidn og dt alld bædygtigt. Koncptt nklt: paation af iphon og ipad - i samabjd md n ækk butikk, som modtag - på povisionsbasis - og n daglig Umag på 4 hjul... Han VIL væ slvstændig. Og kommt godt i gang på mind nd t å. D ingn ystn på håndn - og bankn ikk blvt spugt. Foklaingn lig så usædvanlig - som ligtil: Claus ha bholdt sit fast abjd indtil vid - og slvstændig i fitidn. Dt godt nok hådt, sig han, mn dt giv o i sjæln. lvingssvic: indlving indn kl , fædiglving ft kl samm dag. Indtil vid Hovdstadsomådt målguppn, md patn hl vjn fa Taastup til Espgæd, d isæ nås via hjmmsidn, som han - natuligvis - slv ha lavt. Bliggnhdn i Hjotsping Ehvvsby ha vist sig at væ mgt optimal. Jg statd i city, mn bugt al fo mgt tid på køsl til min kund. Og som all hans jævnaldnd han vildt optagt af dn digital vdns mang mulighd - så hvofo ikk gø dt til n lvvj, nå man tilmd udstyt md tknisk snild. Kan også udstyt md t konkuncgn. Som 9-åig statd han md Gokat og som 15-åig Foml Fod og som 16-åig Foml ADAC Masts i Tyskland - og som 17-åig havd han sit gt sit på nttt md bilnyhd og klam. Næst skidt? På nuvænd tidspunkt abjds d på at udvid til stn af Sjælland og find tknik md d tt komptnc - fo at skaff luft til dt opsøgnd abjd. Hvis du vil vid m: n intssant nich, hvo svic spill n ksta sto oll, fodi målguppn ikk mindst sigt ft dn mind mobil dl af bfolkningn, isæ æld, bbo på pljhjm og handicappd. Claus ha båd konto og vækstd i Hjotsping Ehvvsby - og s fm til at kunn væ slvstændig på fuld tid. Hnt kundn på nttt Claus Valntin find kundn på nttt, dls vd bug af hjmmsidn og dls md Googl adwods. Sammnlagt komm pct af kundn hfa. Claus Valntin 40 å og gift md n bygningsingniø. Sammn ha d to bøn. Familin bo i Hlv. Hnt og bing Claus Valntin ha udviklt n fin svic, d sik at u hnts og bings. Op til 15 kilomt fa Vil du vid m: Hlv hnt og bing Claus gatis pad u. E tun læng komm d køslspng på, mn altsammn mgt ovkommligt. Claus Valntin, d ha m nd 20 ås faing i banchn, ha fundt

8 Ridudsty Pisfohandling Nd md omkostningn, op md ovskuddt... Hvm vil ikk gn skæ i omkostningn? Og hvm vil ikk gn fobd likvidittn og diftn? Dt vil vi all, mn hvm gø nogt vd dt? Oft lvandøaftal lagt ind i utin og pismodul, som upaktisk at byd. Og oft d opståt - på godt og ondt - n vis indspisthd mllm lvandø og indkøb. Og vd fimat gntlig hvad dn igtig pis? Dt lv Pofit Patn af at find ud af. Fa png til hst... Dt gik sådan st mgt godt md dt fondsmægl slskab, dn bankuddannd John Rif statd sammn md nogl kollga i I 2007 indldt slskabt fohandling md t mind dansk copoat financ slskab, idt d to slskab kunn opnå synlig syngi vd t samabjd. Sto bspals Vi fohandl ov 500 indkøbsaftal om åt, fotæll Matin Jacobsn, Indhav og diktø i Pofit Patn, d blv stiftt i Dt bing os i tæt kontakt md lvandøn - og giv os n dybdgånd vidn omking pisstuktun i makdt. Vi ha sidn statn alist bspals på 70 pct. af d diftspost, vi ha fohandlt. * Bspalsn ligg oft mllm I 2008 blv slskabt ndlig afhændt. Dt gav luft til at pøv nogt nyt - og hvad va så m næliggnd nd at gå i samabjd md lillbo, d som bslagsmd havd fundt ud af, at dn løbnd kontakt md hst-folkt kunn udvids md salg af podukt til hst og ytt, solgt ov nttt pct. af kundns individull volumn. * Pofit Patn s honoa 50 pct. af bspalsn d opnå, af dt føst å. Rutint sælg og familifa Matin Jacobsn ha slv baggund i salgt. Statd md tlmakting fo 14 å sidn og ha d snst å abjdt som salgsdiktø fo n dansk viksomhd, hvo han statd 4 salgsafdling i Danmak samt dattslskab i Tyskland og Svig - og dt d faing, han bygg Pofit Patn på. Salgsabjdt, hvad man i sælgspogt kald kold canvas, mn han oplv også, at mund-til-ø ffktn vd at opstå. Dsudn han md i divs ntvæk blandt andt t Golfntvæk. Hjotsping Ehvvsbys cntal placing i Hovdstadsgionn n sto fodl, nå dt mst af abjdt fogå hos kund og lvandø. Vil du vid m: John Rif ha haft sto glæd af flksibilittn i Hjotsping Ehvvsby, idt han ha flyttt t pa gang, så lokaln pass til dt øjblikklig bhov. Hlt foladt sin gaml banch ha John Rif nu ikk. Snst skud på stammn n bstylsspost i n nystatt Invstingsfoning; Halbg-Gundsn Invst. H d ign tal om opstat af t nyt slskab, hvo John skal bidag md sin finansill indsigt. Et spøgsmål, d optag all nystatd : hvad skal bant hdd? Entn nogt banchspcifikt ll nogt hlt andt. Bødn Rif valgt dt sidst, kiggd sig om vd køkknbodt og tog så fobogstavn fa d 3 bøn - TaNoMa. Hvo svæt kan dt væ.. Vil du vid m:

9 dt kastd fo lidt af sig. Næst ovvjls va poduktion i gn gning - md udsigt til stø isiko, mn også btydlig stø fotjnst. Og sådan blv dt. FuzzyLab impot bl.a. gavatikl, dsignting, boligudsty, u og lamp md poduktion i Kina. Impot Intnationalt snit - og nt dikkvand D t intnationalt snit ov Mikal Skjoldag - og md god gund. 14 af sin 42 å ha han bot i Tyskland og abjdt md salg af møbl, dsign og avancd gavatikl. Salgt va fotinsvis i d tysktalnd makd, mn også md salg i hl Cntaluopa. Mikal uddannt hos Ika i Münchn, hvo han sluttd som afdlingsld, indn han blv tilbudt stillingn som gional salgschf fo Labofa i dt ny østtyskland. I piodn fa abjdd han md podukt- og koncptudvikling i dsignindustin, indn han tog spingt og alisd dømmn om at bliv slvstændig, samm å som han blv gift. FuzzyLab Dt blv statn på t nyt liv. Fotningsmodlln va gntlig salg af bl.a. køkkndsign og møbl. Samabjdt va md Knud Holsch og 4 and dsign, mn Rnt postvand og gnbug Vandflask, d flyd i gadn, t poblm, som Mikal tilbyd n løsning på: Gnbugsvandflaskn md kop - og n app, d fotæll, hvo man kan hnt nt vand. Dt t pojkt Købnhavns Kommun optagt af og d ha bl.a. opstillt 60 vandpost undt om i byn. Vandflaskn udviklt af dn hollandsk Dopp-koncn md payoff n: Th Bottl is th Mssag. Dt t budskab i mang fav og i diss motions- og CSR-tid dn oplagt som fimagav. D sælgs også til dtail bl.a. Matas og Hlsam fohandl dm. D også idalism og samfundsansva byggt ind i salgt: 5 pct af omsætningn gå til vandpojkt i Npal. Vil du vid m: HlvAdvokatn bo i Hjotsping Advokat Advokat Annlis Skjoldag t kndt ansigt i Hlv. Ikk aln ha hun bot n åækk i kommunn, mn hun ha også væt n dl af t advokatkontofællsskab i Hlv Bymidt, indn hun fo 10 å sidn valgt at flytt kontot til Hjotsping Ehvvsby, hvo d god pakingsplads til klintn og 4 buslini lig til døn. Ni å i kommunalbstylsn, valgt af D Konsvativ, ha givt hnd n fin placing, båd i dn bd offntlighd og i divs hvvskds. Hun kndt fo sin gundighd og vdholdnhd, nogn kald dt også stædighd, fo hun slipp ikk n sag fø dn vndt og djt og blyst fa all sid. Et ægt ngagmnt i klintns sag hnds væsntligst kndtgn. Jg ha svæt vd at slipp n sag, hvis d dunkl punkt og hvis jg føl, min klint bliv utfædigt bhandlt, sig hun. Annlis Skjoldag almnt paktisnd advokat md spcial på to tung omåd - familit og boligt - d oft kan sætt mang følls i sving. Annlis Skjoldag hlt bvidst om, at nok ha hun skabt sig n solid lokal pofil, mn dn skal også vdligholds. D flst ny klint komm på anbfaling. Dt vi kald Mund-til-ø, mn dt bliv hjulpt på vj af løbnd annoncing i Hlv Bladt, d i d flst af åts udgav ha 2-spaltd annonc md d to pofil-omåd. D gul sid bnytts også, så d hl tidn sikt n bd tilgænglighd. Vil du vid m:

10 Lys- og ngiløsning Bd lys - billig lys Knni Andsn ha pøvt dt, som (alt fo) mang ung ivæksætt ha gjot fokt: I bgjstingn ov sin gn god fotningsidé og dns positiv modtagls satt han fat på invstingn i t tmpo, som indtægtn ikk kunn følg. Han tabld Engy Light i 2009 og snat va d 12 mdabjd. D blv invstt båd i pivat og offntligt byggi - og all skull natuligvis bug lys. Mn hvm kunn vid, finanskisn kom så bat. Dn satt n mass byggi i stå og vi mått duc stabn til d 3 vi i dag, sig Knni, d hvkn ha tabt modt ll humøt. Mdviknd htil så, at bankn ha fulgt md hl vjn. Knni ha sto glæd af mulighdn i Hjotsping Ehvvsby. Dt ikk aln dn cntal bliggnhd i Hovdstadsgionn, d n fodl, mn også d mang flksibl lokalmulighd. På d få å ha Knni flyttt 2 gang til ny lokal i Hjotsping Ehvvsby. Hans koncpt nklt: Bd lys til billig png. Dt illust han på hjmmsidn md n løbnd optælling ov hvad kund ha spat - dt ikk småpng - og hvad dt ha gjot fo CO2 og hvo mang kwh d i dokumntt bspalsspotntial. Sats på byggådgivn Dt vigtigt, at lyslvandøn komm md i pocssn så tidligt som muligt, så lys - og økonomi tænks ind i byggplann. Dfo gå vi føst og fmmst ft byggådgivn i vot salgsabjd. Vi vill også gn tætt på akitktn, mn d oft svæ at få t samabjd md, påpg Knni, d af og til und sig ov at fimat, som n slags fist mov på omådt, ikk bugs m målttt. Lyst - som Poul Hnningsn, PH, alld fo snat 100 å sidn påpgd - vigtigt fo båd akitktu og mnnsk. Lyst skal pass til fomålt. Engy Light tilbyd også tjk på kundns klimaskæm dvs. hl palttn - og dt i bd almindlighd n nyttig foanstaltning. Samlt tilbyd Engy Light koncptudvikling af ngiløsning, modn LED-blysning, solcll, hom ngy systms, gøn ngi og døgnsvic. Og som nyst skud på stammn Kundn få n ksta bonus gnnm salg af dokumntt ngibspals, som fimat også bistå md. Poduktion af gn lamp, fmstills i Kina, Poln, Nog og Tyskland. Vil du vid m: En god bgyndls på dn alsidighd vi to på Vlkommn som dn næst : a f j l t Sta 75 k./m2 pion... 3 Konto 30 k. S lads 8 p s d o b kiv?

11 Svicbutik Et dømmjob Kiosk, bnzin og oli vigtig svicfacilitt, hvo fima hold til. Sådan dt også i Svicbutikkn i Hjotsping Ehvvsby, hvo Gitt og Motn Hansn bsty TANk kai dig bach på hjønt af Klausdalsbovj og Skindskovvj. Motn uddannt hos kai dig bach a-s og ha abjdt md gnskab og jndomm - md t sidhop til LokalPostn i Lyngby, som koncnn i sin tid udgav, indn sammnslutningn md Dt Gønn Omåd. Dft tilbag til Hlv - og fa 2011 chf fo TANk kai dig bach sammn md sin kon Gitt. Dt t dømmjob md plads til sto slvstændig udfoldls, sig Motn, d flyttt fa Stvns til Hlv fo at væ tætt på sit daglig abjd. I dagligvahandl d to paamt, d tæll: sotimnt og svic. Hvis vi ikk lv op til fovntningn, d hutig og kontant afgning. Dt sik, at vi hv dag hlt fmm på tæn. Dt ss også på omsætningn, d næm sig 40 mio, fodlt på kiosk, lotto og bændstof og dt sto svicsotimnt. Motn makdsfø TANkn md måndlig skiltkampagn og n dl sponsoaktivitt, bl.a. golfklubbn, d ligg lig i næhdn. Dudov spons han også ishocky og fodbold samt - md n sælig vnation - bønns spotsafdling. Plan fo fmtidn? Vi i gang md at tabl tailudljning og i takt md vækstn, skal kioskns kasslinj udvids, samtidig md at vi vil tilbyd t mgt stø fastfood sotimnt, sig Motn Hansn. Dt vigtigt, at vi ha dt, vos kund ha bug fo. Vil du vid m: tank-kai-dig-bach.html v/gitt og Motn Hansn - Klausdalsbovj Hlv - tlf Auto-vækstd Svic - og pfkt bliggnhd Vi glad fo dn bslutning, vi tog, da vi fo 12 å sidn flyttd ind h på hjønt, sig Jill og Johnny, d div viksomhdn Autostit, d svic- og skadcnt fo all bilmæk. D tabld sig fo 28 å sidn og fthåndn va d davænd lokal blvt fo tang, så da mulighdn fo at flytt ind i flott ny lokal vd sidn af tankstationn og svicbutikkn kom, blv dn budt vlkommn. Bliggnhdn optimal D kø tusindvis af bil ad guldån (Klausdalsbovj) hv dag til og fa d sto bolig- og hvvsomåd, ikk mindst d mang viksomhd i Lautup-omådt. Vos ny synlighd gjod hutigt n sto foskl, kundkdsn voksd btydligt og daf også tamt af dygtig og ngagd mdabjd, fastslå Jill og Johnny. En af fodln vd at bo h i Hjotsping næhdn til Købnhavn - kun ca.10 kilomt - og så alligvl i landlig omgivls som n hygglig bag/hovdindgang til vos by, Hlv. D vlindttd lokal ha også givt plads og mulighd fo at udvikl fimat i takt md tidn, hvo dn nyst tknologi gå hånd i hånd md godt fagligt abjd. At lv op til kundns fovntning og lv t højt svicnivau vigtig konkuncpaamt fo os. Ud ov d mang pivat- og fima kund ha Autostit også aftal md fosikingsslskab om udbding af skad. Autostit ha 14 mdabjd, haf 3 læling. Vil du vid m:

12 Hjotsping? Hjotsping hl dn nodligst og smukkst dl af Hlv Kommun H ligg d sto (2,5 mio. kvm.) gønn fiaal i "Hjotspingkiln", d blv bsluttt og planlagt alld i 1970 n. H ha vi også Hjotsping Golfklub, boldban, tnnisban, idskol, idætshal, fitnsscnt, svømmhal md 50 m bassin, folkskol, pivat- miljø d n i Insp lj v i t k a t t A lt Tæt på a skol, Kultuhust Gammlgåd, butikkn Ntto, Fakta, Føtx og vos gn Svicbutik og TANkstation. Hjotsping Ehvvsby ha dt hl. Fi paking til all, cyklsti og 4 busut lig til døn bil kø fobi om dagn. 18 min. til Rådhuspladsn 28 min. til Hlsingø 21 min. til Hillød 25 min. til Køg 18 min. til Roskild 19 min. til Lufthavnn Hjotsping Ehvvsby omkanst af t attaktivt villakvat md hav, tæ og gønn bplantning. Dfo oplv vos lj aldig at skull kø hjm fa t foladt og møkt omåd på dag md ovabjd. D altid liv i omådt og vi oplv, at d næliggnd pivatbolig mindsk isikon fo indbud, da d altid bbo i næhdn også i wkndn. Kontakt: kai dig bach a-s Gl. Klausdalsbovj Hlv Tlf.:

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere