KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S tat S a u t o i S d v i S o Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling af tab på dbito Sid 5 Rntswaps fodl og ulmp Sid 6 Mang kan bliv fitagt fo affaldsgby Sid 6 Favalg af vision n sto bslutning Sid 7 Vækstkaution ltt finansiingn Sid 7 Vi not at Dt konstuktiv altnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samabjd mllm uafhængig dansk statsautoisd visionsviksomhd. Vi kombin dn mind visionsviksomhds fodl md dn stos ssouc. C.E. Chistiansns Vj 56, 4930 Maibo Tlfon , Tlfax Søndgad 14, 1. sal, 4900 Nakskov Tlfon , Tlfax K s t o n D n m a k m m b o f K s t o n I n t n a t i o n a l A global ntwok of indpndnt accountants

2 2 VIES IkkE kun En kikelig handling af las gosvig, ansvashavnd daktø af MomsMail Dn 1. janua 1993 tådt dt Ind Makd i kaft i EU. En vitabl moms- og toldvolution, d va tænkt som dt føst skidt fm mod t ægt momshamonist makd i EU, hvo gæns og moms ikk læng skull væ nogn hinding fo handl EU-landn imllm. Mn sådan gik dt jo ikk og sådan komm dt næpp hll til at gå i vos lvtid. En af d gl, d blv indføt i 1993 og faktisk blvt udvidt så snt som dn 1. janua i å, gln om kundns momsgisting som foudsætning fo at kunn lv va og ydls momsfit. Mgt kot, så skal to foudsætning væ opfyldt fo, at n viksomhd i ét EU-land kan lv momsfit til n kund i t andt EU-land: 1. E d tal om va, skal van folad sælgs land 2. Kundn skal væ momsgistt i t andt EU-land nd sælgs land dtt gæld momsfi salg af båd va og ydls Tilbag i d tidlig 1990 gav dtt anldning til n dl tank om, hvodan båd myndighd og viksomhd skull sik sig, at gln på omådt blv ovholdt sultatt blv VIES. VIES n fokotls fo Vat Infomation Exchang Systm og n slags paaply, d blandt andt dækk dt, vi på dansk knd som Listsystmt. Ud ov Listsystmt indhold VIES også t væktøj til viksomhdn, nmlig t væktøj, d kan kontoll, om d til t givnt viksomhdsnumm (ksmplvis t dansk CVR-numm) tilknyttt n momsgisting. Væktøjt ha aldig fåt nogt dcidt navn andt nd VIES VAT numb validation. Dn glmt isiko Fo nyligt kunn dt i pssn læss, at SKAT gnnm n samkøing af gist havd fundt ufoholdsmæssigt mang tilfæld, hvo dansk viksomhd ikk sikd sig, at va, d va faktut momsfit som EU-lvanc, nt faktisk folod landt. Dt foholdsvist nyt i hvt fald i offntlighdn at d dansk myndighd sætt fokus på omådt. Dtt i modsætning til myndighdn i vos naboland, hvo ksmplvis d tysk myndighd ha y fo at gå mgt aktivt og igidt til væks i kontolln af d tysk viksomhds opfyldls af foudsætningn fo momsfi EU-lvanc. Eft pssomtaln ha SKAT udsndt bv til n lang ækk viksomhd und ovskiftn Sid ikk tilbag md Sotp. SKATs ovskift sædls vlvalgt, fo tilsynladnd mang viksomhd ikk kla ov, at dn økonomisk isiko fo fjln påhvil sælg og ikk køb. Hvis dt sålds vis sig, at n viksomhd ha solgt va udn at opkæv moms, og dt ikk kan dokumnts, at van ha foladt Danmak, ll dt vis sig, at kundn nt faktisk ikk momsgistt så hæft sælgn fo dn dansk moms. Og vl at mæk n moms, som n salgsmoms, og dmd ikk kan fatækks på momsangivlsn. Slvfølglig kan sælg js t civiltsligt kav mod køb, mn sandsynlighdn fo at få t sådant honot hos n kontakt, d i fovjn ha lavt sædls unt tav nok tmmlig lill. Afdæk og minim isikon Dt faktisk foholdsvist nklt at minim isikon fo at komm til at stå md n ikk ubtydlig momsftbtaling, hvis ba nogl få og nkl åd følgs, nå dt gæld momsfi EU-handl: 1. Lvé aldig va ab fabik ll på dansk adss til ny/ukndt kund og aldig hvis kundn ønsk at btal stø pngbløb kontant (husk i dnn fobindls hvidvaskningsgln) 2. Søg fo at få og opbva fagtdokumntation fo vans tanspot ud af landt isæ hvis dt kundn, som fostå/ btal tanspotn 3. Kontoll altid n ny kunds idntitt gnnm psonlig papi (pas mv.), opslag i viksomhdsdatabas mv. og søgning på intnt. 4. Kontoll kundns momsnumm i VIES ntn a. Indn hv lvanc ll b. Piodisk, f.ks. n gang om måndn ll hvt kvatal. Paksis vis, at viksomhd, som systmatisk vific kundns momsgisting, figø sig fo momsansvat dvs. ikk hæft fo momsn slvom viksomhdn nt faktisk ha lvt va/ydls til n ikk momsgistt pson ll viksomhd. Ansvat altså ikk objktivt. Vifikationn kan fotags manult på Euopa-Kommissionns hjmmsid: vishom.do ll vd hjælp af t af d udbudt massvifikationspogamm. Hvo mækligt dt nd mått lyd, ingn af ovnstånd handling kævt vd lov. Som sælg af va og ydls til kund i and EU-land, dt lt fuldstændigt fit, hvilkn dokumntation fo momsfihdn d skaffs og opbvas. Konklusionn dog gansk kla: Risikon omvndt popotional md mængdn af dokumntation. Og isikon? Økonomisk dn sædls lt at bgn dn udgø 25 % af lvancns pis. I mang tilfæld vil t sådant tab ikk ba spis fotjnstn på handln, dt vil gø n givn fotning dikt undskudsgivnd.

3 lempelse af EVISIonSplIgtEn 3 I henhold til åsegnskabsloven af thomas tai bang Chistnsn, advokat, hjulmand kaptain Md vikning p. dn 1. janua 2011 gln i åsgnskabslovn om visionspligt fo viksomhd i gnskabsklass B blvt lmpt. Sigtt md n vision kot fotalt at udsty åsappotn md n udtalls fa n uafhængig sagkyndig pson, vison, som vd sin visionspåtgning klæ, hvovidt åsappotn giv t tvisnd billd. En vision vil sålds øg tovædighdn af åsappotn. I dn sammnhæng dt vigtigt at husk på, at t favalg af vision ikk t favalg af åsappotn. Viksomhdn skal fotsat udabjd og aflægg åsappot, også slv om åsappotn ikk vids. Tidlig kunn n viksomhd favælg at lad sin åsappot vid, hvis viksomhdn i to på hinandn følgnd gnskabså ikk ovskd to af følgnd støls opgjot på balanctidspunktt: 1. n balancsum på 1,5 mio. k. 2. n nttoomsætning på 4 mio. k. og 3. t gnnmsnitligt antal hltidsbskæftigd i løbt af gnskabsåt på 12. P. 1. janua 2011 bløbsgænsn fo balancsummn og nttoomsætningn sat op/lmpt til hnholdsvis 4 mio. k. og 8 mio. k., så fl viksomhd nu ha mulighd fo at favælg visionn. Holdingslskab skal dog fotsat vids. D ny gældnd bløbsgæns i åsgnskabslovn følgnd: 1. n balancsum på 4 mio. k. 2. n nttoomsætning på 8 mio. k. og 3. t gnnmsnitligt antal hltidsbskæftigd i løbt af gnskabsåt på 12. I akti- og anpatsslskab dt slskabts gnalfosamling, d md simplt fltal kan tæff bslutning om, at slskabts åsappot ikk skal vids, hvis btinglsn hfo til std. En sådan bslutning kan kun tæffs på n odinæ gnalfosamling og vil aln væ gældnd fo slskabts fmtidig åsappot. Hvis t akti-/anpatsslskabs åsappot undlagt visionspligt, ll såfmt slskabt fivilligt ha valgt at lad slskabts åsappot vid, skal slskabts viso anmlds til Ehvvs- og Slskabsstylsn. Hvis slskabts viso dimod aln bnytts til and opgav nd gntlig vision fo ksmpl udabjdls af mllmbalanc til bug fo vdtagls af t kstaodinæt udbytt d ikk kav om, at viso skal anmlds til Ehvvs- og Slskabsstylsn. Tidlig skull t slskabs anvndls af viso fmgå af slskabts vdtægt, mn i dn ny lov om akti- og anpatsslskab (Slskabslovn) dtt ikk læng t kav. Dt btyd, at slskabt fi fo at ænd vdtægt, hv gang d mått sk tilvalg/ favalg af visionspligtn. ulovlige aktionælån nu E det alvo af finn Elkjæ, Statsautoist viso Fo ikk så læng sidn ha vi fåt n ny slskabslov, d blandt andt nyt indhold ny bgb. Dt, d fø kaldts aktionælån og anpatshavlån, hdd nu udlån til kapitalj ll kapitaljlån. Dt modnisingsudvalg, d ha abjdt md dn ny lov, foslog, at d gnlt skull væ mulighd fo at yd lån til slskabts j indn fo d fi sv, mn n sådan lmpls gik ikk ignnm Folktingt, og lovgivningn sålds på dt punkt uændt. Mang ha gnnm fl å haft ulovlig aktionælån udn Ehvvs- og Slskabsstylsn ha agt på dtt. Nogt tyd imidltid på, at Ehvvs- og Slskabsstylsn fmov vil ag på diss ulovlig lån, d skal fmgå af slskabts åsappot, hvilkt d altid ha skullt. D natuligvis ikk nogt fokt i, at Ehvvs- og Slskabsstylsn ag på ulovlig lån. Mn mådn, hvopå d ag, kan diskuts, ikk mindst st i lyst af, at man fo kot tid sidn siøst ovv jd at gø udlån til jn lovlig, hvis dt kunn umms i slskabts fi sv. D tus sålds i n konkt sag, som jg knd til, md, at sagn ovdags til bagmandspoli tit. Dt vill nok klæd Ehvvs- og Slskabsstylsn at indld n dialog md slska bt, om foholdts alvolighd, indn man fa ud md tusl om anmldls til bag mandspolitit. Lånt skal indfis indn 6 ug, hvilkt også kan fokomm n anls damatisk hnst til, at d i mindst 13 å ikk ha væt agt fa Ehvvs- og Slskabsstylsns sid. Et andt fohold, d kan diskuts, om dn nt, d skal bgns af ulovlig lån, imlig. Rntn fastsætts til Nationalbankns officill udlånsnt md tillæg på 7 % ifølg ntlovn og ydlig 2 % ifølg dn såkaldt ikafttædlssbkndtgøls. P.t. d sålds tal om n nt på m nd 10 %. Dtt fokomm næpp imligt fo t mang i btagtning af dt nuvænd lav ntnivau i samfundt.

4 4 SElSkabES SkattE- og MoMSMæSSIgE behandling af tab på debitoe af Ebb Mlchio, Snio tax manag, cand.ju. /Jns Staugaad,Vat manag EVItaX Fa indkomståt 2010 skal slskab vd opgølsn af dn skattpligtig indkomst mdtag gvinst og tab på foding ft t lagpincip. Tilgodhavnd fa salg af va og tjnstydls dog undtagt. D dog ikk m undtagt, nd slskabt fo diss kan vælg t lagpincip. Tab ft alisationspincippt Fo fotningsdbito gæld, som udgangspunkt, at fadag kan fotags på dt tidspunkt, hvo tabt kan konstats. Paksis om fadag fo tab på dbito udviklt på gundlag af gln i statsskattlovn. Dt afgønd, på hvilkt tidspunkt tabt skal påvik dn skattpligtig indkomst. Tab på fotningsdbito skal fatækks i dt indkomstå, hvo tabt konstatt og kan gøs ndligt op. Kun und sælig omstændighd kan dt f.ks. vd hjælp af n klæing fa n bobsty anss fo sandsynliggjot, at n foding hlt ll dlvist anss fo tabt. Sælig omstændighd kan væ dbitos indtådt konkus, btalingsstandsning ll lignnd. Tabsfadag kan fotags, slv om uholdlighdn ikk konstatt vd fogævs udlæg ll and tsskidt. Md hnsyn til kavn til konstatingn af t tab på dbito ll til sandsynliggøls af t fovntt tab på dbito skal diss væ opfyldt i dt indkomstå, hvo tabt ønsks fatukkt, jf. bl.a. SKM ØLR. I SKM ØLR bmækd landsttn, at t tab ikk kan anss fo konstatt, blot fodi man ikk ønsk at afhold inkassoomkostning. Tab ft lagpincippt Slskabt kan ft kusgvinstlovns 25, stk. 5 vælg at anvnd t lagpincip vd opgøls af gvinst og tab på fotningsdbito. Vælgs lagpincippt fo diss foding, man ikk læng i n situation, hvo man skal vud, om tabt konstatt ll j. Man skal dimod vud fodingns vædi. Dt min opfattls, at fadag fo tab på fotningsdbito ft lagpincippt vil kæv, at d sk vædiansættls af fodingn. Dt min opfattls, at dt vil væ muligt at opgø tabt md baggund i n skønsmæssig vædiansættls af dn samld potfølj af fotningsdbito. Vd dnn vædiansættls vil man ukitisk kunn anvnd d gnskabsmæssig hnføt tab til dbito som gundlag fo opgølsn af handlsvædin af slskabts fotningsdbito. D vil sålds kunn væ hamoni mllm dn gnskabsmæssig og skattmæssig vædiansættls. Dn gnskabsmæssig vædi skal væ t udtyk fo t tvisnd billd. Vælg man lagpincippt, vil diskussion md SKAT altså ikk læng gå på, om tabt konstatt ll j, mn dimod væ n diskussion om handlsvædin. Diskussionn om handlsvædin nogt m subjktiv nd diskussionn om, hvovidt tabt konstatt, d næm kan btgns som n objktiv vuding. Da SKAT højst sandsynligt vil accpt dn gnskabsmæssig vædi, vil dn subjktiv diskussion næmst væ illusoisk. Dt vos vuding, at hvis man kan fotag n n fonuftig gnskabsmæssig vuding af dbiton, vil tabsfadag ft lagpincippt væ hutig og nmm at opnå, nd hvis man vælg alisationspincippt, idt tabt h føst påvik indkomstn på dt tidspunkt, hvo tabt konstats. Vælgs lagpincippt vil dt væ gældnd fo samtlig fotningsdbito, man kan altså ikk udvælg nklt dbito til lagpincippt. Nå lagpincippt valgt, kan dnn opgølssmåd kun ænds ft tilladls fa SKAT. Moms Eft momslovns bstmmls d som hovdgl kun fadag fo konstatd tab på dbito. Undtaglssvist kan d dog godknds fadag fo fovntd tab på dbito. D hnviss i dn fobindls til SKM , som pæcis paksis vdønd to afgøls fa Skattådt, hvo man hnholdsvis ud fa n konkt vuding af dn nklt dbito kan gul momsgundlagt, nå man ha fotagt d fonødn inddivlssfoanstaltning og i d situation, hvo dbito ha foladt landt. Gundlæggnd dt dog n foudsætning fo momsmæssig guling, at d tal om n foding som opståt som følg af momspligtig lvanc af va og tjnstydls. E fodingn ksmplvis opståt vd långivning ll and ikk-momspligtig lvanc, kan d ikk sk guling af momsgundlagt. I dn fobindls skal man væ sælig opmæksom på d tilfæld, hvo f.ks t vatilgodhavnd ha skiftt kaakt, fodi d blvt ydt n kdit ud ov dt sædvanlig.

5 5 EntESWapS fodele og ulempe af Jacob thysø ottosn, finansådgiv, Spa nod bank a/s Md lav nt i hidtil ukndt tæn og stadig ingn ntydig tning på vdnsøkonomin dt væd at ovvj mulighdn fo at sik sig t fonuftigt udgangspunkt fo sin finansiing i fmtidn. Udbdlsn af finansill podukt (hund swaps) tog fat und dn snst højkonjunktu. D snst pa ås faing ha vist, hvo væsntligt dt at hav n god foståls af d finansiingsfom, man som låntag ligg ind md, og hvilk isici diss mdfø. Sidn dn finansill kis bgyndt at ull, ha ftspøgsln på spkulativ fotning væt stækt dalnd, hvofo jg ha valgt n kommcil tilgang i atikln. Fokus dmd ttt mod ntsiking via n ntswap i sammnspil md t fysisk lån. Hvad n ntswap? Swap t ovodnt bgb, d dækk ov n undskov af mang vaiation. Kot sagt bstå n swap i, at 2 pat indgå n aftal om at bytt givn nt i n fastlagt piod. Motivt fo at indgå n sådan at ænd sin btalingsstøm på t lån udn at skull indfi sit opindlig lån. Figu 1 Låntag Fast nt Bank Va. nt Va. nt Lån Kditgiv Rnt-swap Eksmpl En viksomhd A ha t 3 md. Cibo-lån optagt i n kditfoning fo 3 å sidn. Viksomhd A bkymt fo n stignd makdsnt og ønsk stø sikkhd fo ds ntomkostning i dn kommnd budgtpiod på 5 å. Istdt fo at konvt til t nyt fastnt-lån md n dl omkostning til følg kan altnativt væ n 5-åig ntswap til ca. 2,3% p.a. Rntswap Fodl I piod md gnlt stignd nt dt komfotablt at hav sikkhd fo ntudgiftns udvikling i fom af fast nt. I takt md gnlt stignd nt btyd dt fo n indgåt ntswap, at vædin øgs m og m. Hvo mgt vædin øgs afhæng af ntswap ns stnd løbtid. Omkostningn vil oft væ indgnt i dn fast nt. Dt kan dog fokomm, at d stills kav om pantsættls. Md dt nuvænd ntnivau kan d væ m nd 1%-point, at spa vd n 10-åig ntswap i fohold til lignnd fastfontd obligationslån. Ønsk man som låntag at lås sin nt, mn føst om ét å fa nu, kan d udfa ntmakdts Fowad-nt bgns n fast nt alld nu md btalingsstat om ét å. Fast nt giv budgtsikkhd Gvinst vd ntstigning Lav stiftlssomkostning Pt. lav nt i fht. 4%-lån Knd din fast nt om ét å Rntswap Ulmp Nå d tal om ulmp dt uundgåligt ikk at bø isiko-lmntt, som kan opdls i Likvidittsisiko Fomuisiko Likvidittsisikon hvis dn vaiabl nt ikk ovstig dn fast swap-nt ha låntag btalt m i hl piodn i fht. hvis ntswap n ikk va indgåt. En andn likvidittsmæssig ulmp, såfmt låntag ønsk n fast nt ign. Nå nt-swap n udløb kan ntn vis sig at væ høj nd dn nuvænd fast nt.fomuisikon md t gnlt faldnd ntnivau dt n ulmp at væ finansit md fast ntswap fsva. fomun. Dn fast nt inkonvtibl, og dmd kan n swap kun indfis til makdsvædi. I takt md t gnlt faldnd ntnivau vil makdsvædin fald afhængig af dn stnd løbtid jo læng løbtid dsto stø påvikning. Makdsvædin vil væ ngativ, hvis ntn fald umiddlbat ft ntswap ns indgåls. Ngativ makdsvædi indgå i gnskabt og påvik gnkapitaln. Rntloft Som altnativ til ntsiking via swaps kan man ovvj ntcaps/ntloft d kan sik låntag n maksimal nt på t ksistnd lån. Dmd udnytt man dt nuvænd lav ntnivau hmd n fom fo sikkhd. Rntcaps tagt op af samm kass md finansill divat, mn d adskill sig på 2 cntal punkt: Fomuisikon væsntlig mind vd ntfald. D btals n pæmi fo dnn fosiking ålig ll up-font. Som afsluttnd bmækning vil jg pg på, at dt hlt cntalt at ovvj hoisontn på sin finansiing samt at hav n holdning til gadn af budgtsikkhd. Samtidig vil jg opfod til at søg ådgivning omking finansill divat, dls fo at få t indgånd kndskab og natuligvis få skabt dn igtig balanc i finansiingn. Finansill divat lavs nomalt i samabjd md ns bankfobindls.

6 6 MangE kan blive fitaget fo affaldsgeby af thomas hnckl, Statsautoist viso D ha i d snst månd væt mgt dbat om affaldsgby. Vi vil ikk offntligt tag stilling htil, mn påpg, at fl viksomhd kan bliv fitagt, og at d isiko fo, at nogl viksomhd bliv fjlagtigt opkævt gby udn, at dt affaldsvækt ll kommunns skyld. Rgln, at d ikk må opkævs gby hos d flst slskabsfom udn ansatt, ksmplvis t anpatsslskab udn ansatt. Dimod må d gn opkævs gby hos n slvstændigt hvvsdivnd, d div viksomhd i psonligt gi, og som ikk ha ansatt. Endvid må d ikk opkævs gby, hvis omsætningn lav nd k. i indkomståt, som ligg 2 å fø gbyåt. Dvs. at fo 2010 dt omsætningn i 2008, som afgønd. Dt btyd dog ikk, at nystatd viksomhd i 2010 altid bliv undtagt, idt dt daton fo gisting af CVR-n., som afgønd vd opgøls af omsætningn. Endligt d viss banch, d undtagt fa at btal gby, hvis d på P-numm adssn ha 0-1 ansatt, og at banchn nævnt i bilag 7 i Affaldsbkndtgølsn. Et P-numm (Poduktionsnhdsnumm) t numm fo hv fysisk bliggnhd, hvo viksomhdn div viksomhd fa. D mst almindlig banch nævnt i bilag 7 holdingslskab, jndomsslskab, andlsboligog jfoning, jagt og fiski, taxikøsl, køskol og viss undvisningsaktivitt. Dudov kan n viksomhd bliv fitagt, hvis d slv fostå al håndting af ALT affald til nyttiggøls ll ikk poduc nogt affald. Hvis din viksomhd opfyld ét af ovnnævnt kav fo at bliv fitagt, og du alligvl modtag n opkævning, kan du søg om at bliv fitagt. Ansøgningn snds til affaldsvækt, d vidsnd til kommunn. Dt vos opfattls, at d typisk poblm md n fokt banchkod, ll viksomhdns omsætning und k. Eksmplvis n udljningsjndom, d va momsgistt, mn gistt md fokt banchkod, og dmd ubttigt blv opkævt affaldsgby. favalg af EVISIon En Sto beslutning af finn Elkjæ, Statsautoist viso Som nævnt i n atikl andtstds i bladt, dt fo mang viksomhd muligt at fa vælg vision. Dtt indbæ ikk, at man nødvndigvis favælg viso, mn blot, at man køb t andt podukt hos ham nmlig t såkaldt viw ll n klæing om assistanc. Rvision Rvision omfatt, at viso gnnmfø n kontol af viksomhdns åsappot og d administativ pocdu og utin omking bogføing og finansill fohold ft nøj fastlagt standad og gl. Rvisos abjd afslutts md n visionspåtgning d hvis viksomhdn lv op til lovgivningns kav blank. Rvision giv båd vik somhdns ldls og j og all kstn intssnt, som ksmplvis bank, kund og lvandø, dn støst sikkhd fo, at åsappotn kokt og tvi snd. Rviw (gnnmgang) Lovgivningn åbn mulighd fo, at n ækk viksomhd kan favælg vision, og i stdt få viso til at fotag t såkaldt viw. I dn situation kontoll viso ikk dt samld gnskabsgundlag, mn bas sin klæing på analys af viksomhdns gnskab og fospøgsl til ldlsn og and ansatt i viksomhdn. Eft t viw afgiv viso n klæing md mind gad af sikkhd nd tilfældt ft udføt vision. Eklæing om assistanc Endlig giv lovgivningn mulighd fo at n ækk viksomhd aflægg gnskab blot md assistanc fa viso, d md afgivls af n klæing bkæft sin mdvi kn. Dnn klæing indhold imidltid ikk nogn konklusion, idt viso ikk ha indhntt dokumntation fo gnskabsgundlagt ll fuldstændighdn haf. Ås gnskabt aln gnnmgåt fo åbnlys fjl og mangl, og viso kan dfo i dnn situation kun afgiv n klæing om dt faktisk udføt abjd og udn konklu sion. Kot sagt Vd vision afgiv viso n klæing md høj gad af sikkhd fo konklusion. Vd viw afgiv viso n klæing md bgænst sikkhd fo konklusion. Vd assistanc md opstilling af gnskab afgiv viso ingn konklusion. Som nævnt ha n ækk viksomhd fit valg angånd ovnstånd. Fa politisk hold hævds, at hvvslivt vd favalg af vision figjot fa n btydlig administativ byd md sto økonomisk bspals til følg. Fa pofssionl sid d m skpsis md hnsyn til dtt synspunkt og omfangt af d administativ lttls og økonomisk bspals. Dt må dfo anbfals dn nklt viksomhd, d ha foan nævnt mulighd, at konsult viso og pnginstitut samt and væsntlig fotningslation md hnblik på at tæff dt valg, som tjn alls intss bdst.

7 7 VækStkautIon lette finansieingen af naja pap, Vækstfondn Mang viksomhd ha i løbt af d snst pa å oplvt, at dt blvt svæ at få lån til finansiing af ny id, jskift og andn fom fo fotningsudvikling. Md Vækstkaution kan statn imidltid hjælp md at få lånfinansiingn i hus. Hvis du ha oplvt, at dt blvt svæ at få banklån og kditt i d snst å, du ikk aln. Fo at afhjælp nogl af poblmn fik vi i sptmb 2009 n hvvspakk md ny midl til d såkaldt vækstkaution, hvo statn kaution fo d små og mllmsto viksomhds bank- og alkditlån. Pakkn blvt folængt ind i 2011, mn hvad kan man gntlig bug kautionn til, og hvodan gø man? Vækstkaution målttt til sund viksomhd, som ha svæt vd at still tilstækklig sikkhd fo ny lån og kditt. Dn mulighd bnyttd ov 300 viksomhd sig af aln i 2010, og fondn stilld kaution fo t samlt lånbløb på ov 1 mia. k. D isæ tal om mang sag md lån til jskift og invsting i ny poduktion. En Vækstkaution dækk 75 pct. af lån og kditt på op til 10 mio. k. p kaution. All pnginstitutt bug kautionn, og all gn af landt pæsntt i Vækstfondns potfølj af kaution. Fo at få Vækstkaution skal lånt gå til fotningsudvikling, d kan væ md til at skab ny vækst. Eksmplvis t jskift, ny maskin, ftuddannls af psonal m.m. Udvidls af diftsfinansiingn kan også finansis md Vækstkaution. Sådan gø du Pocssn nkl. Du skal hnvnd dig i dit png- ll alkditinstitut som nomalt. Hvis du ha poblm md at still tilstækklig sikkhd fo dt lån, du ha bhov fo, kan du bing Vækstkaution på bann, hvis ikk din bankådgiv slv gø dt. Png- ll alkditinstituttt indsnd n ansøgning, d bskiv invstingn ll pojktt. På Vækstfondns hjmmsid dt muligt at download skma til ansøgningn. Som t ld i ansøgningspocssn komm Vækstfondn på bsøg i din viksomhd. Nomalt tag dt to til t ug, indn fondn vnd tilbag md tilsagn ll afslag. Histoisk ha 9 ud af 10 ansøgning sultt i tilsagn om kaution. Vækstfondn lægg vægt på, at d n kla statgi fo viksomhdns udvikling og n plan fo, hvodan dn bliv finansit. Og så dt vigtigt, at ldlsn i viksomhdn ha dn igtig baggund og d fonødn ssouc til at div viksomhdn fmad, så dn i stand til at tjn png og btal af på gældn. Viksomhd md op til 100 ansatt, n omsætning på und 372 mio. k. ll n balanc på op til 300 mio. k. kan søg om vækstkaution. [Om Vækstkaution]: Pisn fo n vækstkaution bstå af n stiftlsspovision på 2 pct. af gaantibløbt og n ålig pæmi på 1,25 pct. af dt ndskvn gaantibløb. VI NOTERER AT... af Eik høgh, tax patn Vækstkautionn ndskivs åligt og følg dt nklt låns afviklingspofil. På dn måd komm kautionn til at dækk 75 pct. af stgældn uanst om d tal om t si- ll annuittslån. Løbtidn på kautionn 0-10 å. [Sådan gø du]: Du udabjd n fotningsplan og fobd fmtidig budgtt. I samabjd md dit png- ll alkditinstitut indsnd du ansøgningn om Vækstkaution. Vækstfondn aang t mød fo at diskut, om d skal stills kaution. Indn fo 2-3 ug få du ntn tilsagn ll afslag. [Om Vækstfondn]: Vækstfondn n statslig invstingsfond, d mdvik til at skab fl vækstviksomhd vd at still kapital og komptnc til ådighd. I samabjd md pivat invsto ha fondn sidn 1992 mdfinansit vækst i m nd dansk viksomhd fo t samlt tilsagn på ov 8,1 mia. k. Læs m om Vækstkaution på ll ing til Vækstfondn på tlfon Dato Diskonton Nationalbankns udlånsnt Fa 16. janua ,75 % 3,00 % Fa 6. mats ,00 % 2,25 % Fa 3. apil ,75 % 2,00 % Fa 11. maj ,40 % 1,65 % Fa 8. juni ,20 % 1,55 % Fa 14. august ,10 % 1,45 % Fa 28. august ,00 % 1,35 % Fa 25. sptmb ,00 % 1,25 % Fa 8. janua ,00 % 1,15 % Fa 15. janua ,75 % 1,05 %

8 8 VI notee at... af Eik høgh, tax patn Skattlmpls til dansk md sommhus i Fankig og Spanin Fuldt skattpligtig pson btal jndomsvædiskat af jbolig og fitidshus, skat af boligdln. idt d kun btals dansk jndomsvædi- som bliggnd i Danmak og i udlandt. Tax d'habitation d tal om boligskat. D kun muligt at få fadag vdø- Ejndomm, d bliggnd i udlandt, kan imidltid også væ bskattt i dt nd lokal m.v., som jn slv bnytt land, hvo d bliggnd. Dtt mdfø som bolig og btal jndomsvædiskat sålds dobbltbskatning, hvo d fotags lmpls ft dobbltbskatningsaftaln afgift/licns, la contibution á l'audiovisul af. Sammn md dnn skat btals n TVmllm Danmak og dt pågældnd land. public. Dnn kan ikk fadags i jndomsvædiskattn, da dt btaling fo n D hidtidig dobbltbskatningsaftal mllm Danmak og hnholdsvis Fankig tjnstydls. og Spanin blv opsagt md vikning fa 1. janua Vikningn haf ha væt, at Spanin j af jndomm i d nævnt land ikk Følgnd spansk skatt kan fadags i ha kunnt få lmpls fo dobbltbskatning dn dansk jndomsvædiskat: af fast jndom. El Impusto sob los Bins Inmubls Skattministit ha nu udsndt stysignal omking lmpls fo fansk og spansk lignnd skat. D kan kun sk fadag i (IBI) d tal om n jndomsvædi- skat på fast jndom i d to land. dn dansk jndomsvædiskat vdønd boligdln. Fankig Følgnd fansk skatt kan fadags i dn Gnoptagls dansk jndomsvædiskat: Pson, d sidn 1.janua 2009 ll sn Tax foncié su ls popiétés batis d ha væt bttigt til fadag i dn dansk tal om btalt jndomsskat på bbyggt jndomsvædiskat fo ovnnævnt, kan jod. Fadagst i dn dansk jndomsvædiskat vdønd sådann jndomm ll af d btalt fansk ll spansk skatt, d anmod SKAT om gnoptagls. Stølsn dl af jndomm, d anvnds til bolig, bttig til ndslag, og bgningsgundlagt fo diss, skal kunn og ikk fo n vntul hvvsmæssig dl, dokumnts. Lmpls af multimdiskattn Multimdiskattn udgø t bskatningsgundlag på k. p. pson. Hvis bgg ægtfæll fa ds abjdsgiv modtag multimdi skal hv ægtfæll bskatts af k Md vikning fa og md indkomståt 2011 sk d nu n lmpls fo ægtfæll, dog ikk fo ugift samlvnd. Hvis bgg ægtfæll hft omfattt af multimdiskattn ndsætts dn skattpligtig vædi af multimdin fo hv ægtfæll md 25 %. D n btingls fo ndsættlsn, at ægtfællns samld skattpligtig vædi af multimdin fø duktion udgø t bløb på mindst k. Ndsættlsn find std i fobindls md abjdstags slvangivls/åsopgøls. Fadag fo udgift til tobak Md vikning fa 1. janua 2011 afskaffs viksomhds fadag fo udgift til tobak. Dt gæld båd fadag fo psonaludgift til tobak og fadag fo tobaksudgift, d afholdt til pæsntation ll klam. D givs sålds ikk fadag fo udgift til cigatt, øgtobak, ciga, cutt, cigaillos, cigatpapi, skå ll snus. Kapitalindkomst Maksimumsbskatning fo kapitalindkomst udgø fo indkomståt ,5 %. Ndsættls af kapitalindkomst Fo at kompns d pson, d i dag btal topskat af ds kapitalindkomst, fo dn ydlig bskatning af kusgvinst d nu indføs, ndsætts maksimumsatsn på kapitalindkomst til 42 % ov 5 å. Satsn fo indkomståt 2010 vil hft udgø 49,5 %. Lmpls omking bskatningn af fosk m.m. Fa og md indkomståt 2011 lmps piod, vil d bliv tal om dansk nomalbskatning. odningn fo bskatningn af fosk og højtlønnd udlænding, som bliv ansat Dnn odning kan anvnds af pson, hos dansk abjdsgiv. d ikk ha væt skattpligtig i Danmak D vil fmov bliv tal om n buttobskatning på 26 % i indtil 5 å. Hvis Dn gnnmsnitlig måndsløn skal indn fo d snst 10 å. opholdt stækk sig ov n læng udgø mindst k. fø AM-bidag. Ansvashavnd daktø: Statsautoist viso Nils Lyng Pdsn Rdaktion: Statsautoist viso Finn Stn Chistnsn Statsautoist viso Finn Elkjæ Statsautoist viso Tobn Madsn Statsautoist viso Svnd Thchilsn Rdaktø, Thomson Ruts Pofssional A/S Majbitt Codt og Bigitt Stang Dsign/Sats: Thomson Ruts Pofssional A/S Tyk: Silkbog Bogtyk ISSN n.: Rdaktion afsluttt d. 3. fbua 2011

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring Mnnsk - Id - Løsning Vælg mllm 24 smin ov 2 dg Otiming f lgstying Otiming f fmntingsocss In-lin måling f lvnd cll i fmntingsocssn Minim odukttb og mksim oduktudbytt i stionsocss Flow å fst stoff - ltntiv

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Certificerede produkter og træsorter

Certificerede produkter og træsorter FSC GREEN PAGES TRACER FACTS TRACER FACTS mnt som håndbog til båd pktik, kitkt, indkøb og nd md intss fo FSC -ctifict tæ. TRACER FACTS indhold infomtion om vo podukt i hådttæ og wstn d cd, montgvjldning

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere