KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S tat S a u t o i S d v i S o Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling af tab på dbito Sid 5 Rntswaps fodl og ulmp Sid 6 Mang kan bliv fitagt fo affaldsgby Sid 6 Favalg af vision n sto bslutning Sid 7 Vækstkaution ltt finansiingn Sid 7 Vi not at Dt konstuktiv altnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samabjd mllm uafhængig dansk statsautoisd visionsviksomhd. Vi kombin dn mind visionsviksomhds fodl md dn stos ssouc. C.E. Chistiansns Vj 56, 4930 Maibo Tlfon , Tlfax Søndgad 14, 1. sal, 4900 Nakskov Tlfon , Tlfax K s t o n D n m a k m m b o f K s t o n I n t n a t i o n a l A global ntwok of indpndnt accountants

2 2 VIES IkkE kun En kikelig handling af las gosvig, ansvashavnd daktø af MomsMail Dn 1. janua 1993 tådt dt Ind Makd i kaft i EU. En vitabl moms- og toldvolution, d va tænkt som dt føst skidt fm mod t ægt momshamonist makd i EU, hvo gæns og moms ikk læng skull væ nogn hinding fo handl EU-landn imllm. Mn sådan gik dt jo ikk og sådan komm dt næpp hll til at gå i vos lvtid. En af d gl, d blv indføt i 1993 og faktisk blvt udvidt så snt som dn 1. janua i å, gln om kundns momsgisting som foudsætning fo at kunn lv va og ydls momsfit. Mgt kot, så skal to foudsætning væ opfyldt fo, at n viksomhd i ét EU-land kan lv momsfit til n kund i t andt EU-land: 1. E d tal om va, skal van folad sælgs land 2. Kundn skal væ momsgistt i t andt EU-land nd sælgs land dtt gæld momsfi salg af båd va og ydls Tilbag i d tidlig 1990 gav dtt anldning til n dl tank om, hvodan båd myndighd og viksomhd skull sik sig, at gln på omådt blv ovholdt sultatt blv VIES. VIES n fokotls fo Vat Infomation Exchang Systm og n slags paaply, d blandt andt dækk dt, vi på dansk knd som Listsystmt. Ud ov Listsystmt indhold VIES også t væktøj til viksomhdn, nmlig t væktøj, d kan kontoll, om d til t givnt viksomhdsnumm (ksmplvis t dansk CVR-numm) tilknyttt n momsgisting. Væktøjt ha aldig fåt nogt dcidt navn andt nd VIES VAT numb validation. Dn glmt isiko Fo nyligt kunn dt i pssn læss, at SKAT gnnm n samkøing af gist havd fundt ufoholdsmæssigt mang tilfæld, hvo dansk viksomhd ikk sikd sig, at va, d va faktut momsfit som EU-lvanc, nt faktisk folod landt. Dt foholdsvist nyt i hvt fald i offntlighdn at d dansk myndighd sætt fokus på omådt. Dtt i modsætning til myndighdn i vos naboland, hvo ksmplvis d tysk myndighd ha y fo at gå mgt aktivt og igidt til væks i kontolln af d tysk viksomhds opfyldls af foudsætningn fo momsfi EU-lvanc. Eft pssomtaln ha SKAT udsndt bv til n lang ækk viksomhd und ovskiftn Sid ikk tilbag md Sotp. SKATs ovskift sædls vlvalgt, fo tilsynladnd mang viksomhd ikk kla ov, at dn økonomisk isiko fo fjln påhvil sælg og ikk køb. Hvis dt sålds vis sig, at n viksomhd ha solgt va udn at opkæv moms, og dt ikk kan dokumnts, at van ha foladt Danmak, ll dt vis sig, at kundn nt faktisk ikk momsgistt så hæft sælgn fo dn dansk moms. Og vl at mæk n moms, som n salgsmoms, og dmd ikk kan fatækks på momsangivlsn. Slvfølglig kan sælg js t civiltsligt kav mod køb, mn sandsynlighdn fo at få t sådant honot hos n kontakt, d i fovjn ha lavt sædls unt tav nok tmmlig lill. Afdæk og minim isikon Dt faktisk foholdsvist nklt at minim isikon fo at komm til at stå md n ikk ubtydlig momsftbtaling, hvis ba nogl få og nkl åd følgs, nå dt gæld momsfi EU-handl: 1. Lvé aldig va ab fabik ll på dansk adss til ny/ukndt kund og aldig hvis kundn ønsk at btal stø pngbløb kontant (husk i dnn fobindls hvidvaskningsgln) 2. Søg fo at få og opbva fagtdokumntation fo vans tanspot ud af landt isæ hvis dt kundn, som fostå/ btal tanspotn 3. Kontoll altid n ny kunds idntitt gnnm psonlig papi (pas mv.), opslag i viksomhdsdatabas mv. og søgning på intnt. 4. Kontoll kundns momsnumm i VIES ntn a. Indn hv lvanc ll b. Piodisk, f.ks. n gang om måndn ll hvt kvatal. Paksis vis, at viksomhd, som systmatisk vific kundns momsgisting, figø sig fo momsansvat dvs. ikk hæft fo momsn slvom viksomhdn nt faktisk ha lvt va/ydls til n ikk momsgistt pson ll viksomhd. Ansvat altså ikk objktivt. Vifikationn kan fotags manult på Euopa-Kommissionns hjmmsid: vishom.do ll vd hjælp af t af d udbudt massvifikationspogamm. Hvo mækligt dt nd mått lyd, ingn af ovnstånd handling kævt vd lov. Som sælg af va og ydls til kund i and EU-land, dt lt fuldstændigt fit, hvilkn dokumntation fo momsfihdn d skaffs og opbvas. Konklusionn dog gansk kla: Risikon omvndt popotional md mængdn af dokumntation. Og isikon? Økonomisk dn sædls lt at bgn dn udgø 25 % af lvancns pis. I mang tilfæld vil t sådant tab ikk ba spis fotjnstn på handln, dt vil gø n givn fotning dikt undskudsgivnd.

3 lempelse af EVISIonSplIgtEn 3 I henhold til åsegnskabsloven af thomas tai bang Chistnsn, advokat, hjulmand kaptain Md vikning p. dn 1. janua 2011 gln i åsgnskabslovn om visionspligt fo viksomhd i gnskabsklass B blvt lmpt. Sigtt md n vision kot fotalt at udsty åsappotn md n udtalls fa n uafhængig sagkyndig pson, vison, som vd sin visionspåtgning klæ, hvovidt åsappotn giv t tvisnd billd. En vision vil sålds øg tovædighdn af åsappotn. I dn sammnhæng dt vigtigt at husk på, at t favalg af vision ikk t favalg af åsappotn. Viksomhdn skal fotsat udabjd og aflægg åsappot, også slv om åsappotn ikk vids. Tidlig kunn n viksomhd favælg at lad sin åsappot vid, hvis viksomhdn i to på hinandn følgnd gnskabså ikk ovskd to af følgnd støls opgjot på balanctidspunktt: 1. n balancsum på 1,5 mio. k. 2. n nttoomsætning på 4 mio. k. og 3. t gnnmsnitligt antal hltidsbskæftigd i løbt af gnskabsåt på 12. P. 1. janua 2011 bløbsgænsn fo balancsummn og nttoomsætningn sat op/lmpt til hnholdsvis 4 mio. k. og 8 mio. k., så fl viksomhd nu ha mulighd fo at favælg visionn. Holdingslskab skal dog fotsat vids. D ny gældnd bløbsgæns i åsgnskabslovn følgnd: 1. n balancsum på 4 mio. k. 2. n nttoomsætning på 8 mio. k. og 3. t gnnmsnitligt antal hltidsbskæftigd i løbt af gnskabsåt på 12. I akti- og anpatsslskab dt slskabts gnalfosamling, d md simplt fltal kan tæff bslutning om, at slskabts åsappot ikk skal vids, hvis btinglsn hfo til std. En sådan bslutning kan kun tæffs på n odinæ gnalfosamling og vil aln væ gældnd fo slskabts fmtidig åsappot. Hvis t akti-/anpatsslskabs åsappot undlagt visionspligt, ll såfmt slskabt fivilligt ha valgt at lad slskabts åsappot vid, skal slskabts viso anmlds til Ehvvs- og Slskabsstylsn. Hvis slskabts viso dimod aln bnytts til and opgav nd gntlig vision fo ksmpl udabjdls af mllmbalanc til bug fo vdtagls af t kstaodinæt udbytt d ikk kav om, at viso skal anmlds til Ehvvs- og Slskabsstylsn. Tidlig skull t slskabs anvndls af viso fmgå af slskabts vdtægt, mn i dn ny lov om akti- og anpatsslskab (Slskabslovn) dtt ikk læng t kav. Dt btyd, at slskabt fi fo at ænd vdtægt, hv gang d mått sk tilvalg/ favalg af visionspligtn. ulovlige aktionælån nu E det alvo af finn Elkjæ, Statsautoist viso Fo ikk så læng sidn ha vi fåt n ny slskabslov, d blandt andt nyt indhold ny bgb. Dt, d fø kaldts aktionælån og anpatshavlån, hdd nu udlån til kapitalj ll kapitaljlån. Dt modnisingsudvalg, d ha abjdt md dn ny lov, foslog, at d gnlt skull væ mulighd fo at yd lån til slskabts j indn fo d fi sv, mn n sådan lmpls gik ikk ignnm Folktingt, og lovgivningn sålds på dt punkt uændt. Mang ha gnnm fl å haft ulovlig aktionælån udn Ehvvs- og Slskabsstylsn ha agt på dtt. Nogt tyd imidltid på, at Ehvvs- og Slskabsstylsn fmov vil ag på diss ulovlig lån, d skal fmgå af slskabts åsappot, hvilkt d altid ha skullt. D natuligvis ikk nogt fokt i, at Ehvvs- og Slskabsstylsn ag på ulovlig lån. Mn mådn, hvopå d ag, kan diskuts, ikk mindst st i lyst af, at man fo kot tid sidn siøst ovv jd at gø udlån til jn lovlig, hvis dt kunn umms i slskabts fi sv. D tus sålds i n konkt sag, som jg knd til, md, at sagn ovdags til bagmandspoli tit. Dt vill nok klæd Ehvvs- og Slskabsstylsn at indld n dialog md slska bt, om foholdts alvolighd, indn man fa ud md tusl om anmldls til bag mandspolitit. Lånt skal indfis indn 6 ug, hvilkt også kan fokomm n anls damatisk hnst til, at d i mindst 13 å ikk ha væt agt fa Ehvvs- og Slskabsstylsns sid. Et andt fohold, d kan diskuts, om dn nt, d skal bgns af ulovlig lån, imlig. Rntn fastsætts til Nationalbankns officill udlånsnt md tillæg på 7 % ifølg ntlovn og ydlig 2 % ifølg dn såkaldt ikafttædlssbkndtgøls. P.t. d sålds tal om n nt på m nd 10 %. Dtt fokomm næpp imligt fo t mang i btagtning af dt nuvænd lav ntnivau i samfundt.

4 4 SElSkabES SkattE- og MoMSMæSSIgE behandling af tab på debitoe af Ebb Mlchio, Snio tax manag, cand.ju. /Jns Staugaad,Vat manag EVItaX Fa indkomståt 2010 skal slskab vd opgølsn af dn skattpligtig indkomst mdtag gvinst og tab på foding ft t lagpincip. Tilgodhavnd fa salg af va og tjnstydls dog undtagt. D dog ikk m undtagt, nd slskabt fo diss kan vælg t lagpincip. Tab ft alisationspincippt Fo fotningsdbito gæld, som udgangspunkt, at fadag kan fotags på dt tidspunkt, hvo tabt kan konstats. Paksis om fadag fo tab på dbito udviklt på gundlag af gln i statsskattlovn. Dt afgønd, på hvilkt tidspunkt tabt skal påvik dn skattpligtig indkomst. Tab på fotningsdbito skal fatækks i dt indkomstå, hvo tabt konstatt og kan gøs ndligt op. Kun und sælig omstændighd kan dt f.ks. vd hjælp af n klæing fa n bobsty anss fo sandsynliggjot, at n foding hlt ll dlvist anss fo tabt. Sælig omstændighd kan væ dbitos indtådt konkus, btalingsstandsning ll lignnd. Tabsfadag kan fotags, slv om uholdlighdn ikk konstatt vd fogævs udlæg ll and tsskidt. Md hnsyn til kavn til konstatingn af t tab på dbito ll til sandsynliggøls af t fovntt tab på dbito skal diss væ opfyldt i dt indkomstå, hvo tabt ønsks fatukkt, jf. bl.a. SKM ØLR. I SKM ØLR bmækd landsttn, at t tab ikk kan anss fo konstatt, blot fodi man ikk ønsk at afhold inkassoomkostning. Tab ft lagpincippt Slskabt kan ft kusgvinstlovns 25, stk. 5 vælg at anvnd t lagpincip vd opgøls af gvinst og tab på fotningsdbito. Vælgs lagpincippt fo diss foding, man ikk læng i n situation, hvo man skal vud, om tabt konstatt ll j. Man skal dimod vud fodingns vædi. Dt min opfattls, at fadag fo tab på fotningsdbito ft lagpincippt vil kæv, at d sk vædiansættls af fodingn. Dt min opfattls, at dt vil væ muligt at opgø tabt md baggund i n skønsmæssig vædiansættls af dn samld potfølj af fotningsdbito. Vd dnn vædiansættls vil man ukitisk kunn anvnd d gnskabsmæssig hnføt tab til dbito som gundlag fo opgølsn af handlsvædin af slskabts fotningsdbito. D vil sålds kunn væ hamoni mllm dn gnskabsmæssig og skattmæssig vædiansættls. Dn gnskabsmæssig vædi skal væ t udtyk fo t tvisnd billd. Vælg man lagpincippt, vil diskussion md SKAT altså ikk læng gå på, om tabt konstatt ll j, mn dimod væ n diskussion om handlsvædin. Diskussionn om handlsvædin nogt m subjktiv nd diskussionn om, hvovidt tabt konstatt, d næm kan btgns som n objktiv vuding. Da SKAT højst sandsynligt vil accpt dn gnskabsmæssig vædi, vil dn subjktiv diskussion næmst væ illusoisk. Dt vos vuding, at hvis man kan fotag n n fonuftig gnskabsmæssig vuding af dbiton, vil tabsfadag ft lagpincippt væ hutig og nmm at opnå, nd hvis man vælg alisationspincippt, idt tabt h føst påvik indkomstn på dt tidspunkt, hvo tabt konstats. Vælgs lagpincippt vil dt væ gældnd fo samtlig fotningsdbito, man kan altså ikk udvælg nklt dbito til lagpincippt. Nå lagpincippt valgt, kan dnn opgølssmåd kun ænds ft tilladls fa SKAT. Moms Eft momslovns bstmmls d som hovdgl kun fadag fo konstatd tab på dbito. Undtaglssvist kan d dog godknds fadag fo fovntd tab på dbito. D hnviss i dn fobindls til SKM , som pæcis paksis vdønd to afgøls fa Skattådt, hvo man hnholdsvis ud fa n konkt vuding af dn nklt dbito kan gul momsgundlagt, nå man ha fotagt d fonødn inddivlssfoanstaltning og i d situation, hvo dbito ha foladt landt. Gundlæggnd dt dog n foudsætning fo momsmæssig guling, at d tal om n foding som opståt som følg af momspligtig lvanc af va og tjnstydls. E fodingn ksmplvis opståt vd långivning ll and ikk-momspligtig lvanc, kan d ikk sk guling af momsgundlagt. I dn fobindls skal man væ sælig opmæksom på d tilfæld, hvo f.ks t vatilgodhavnd ha skiftt kaakt, fodi d blvt ydt n kdit ud ov dt sædvanlig.

5 5 EntESWapS fodele og ulempe af Jacob thysø ottosn, finansådgiv, Spa nod bank a/s Md lav nt i hidtil ukndt tæn og stadig ingn ntydig tning på vdnsøkonomin dt væd at ovvj mulighdn fo at sik sig t fonuftigt udgangspunkt fo sin finansiing i fmtidn. Udbdlsn af finansill podukt (hund swaps) tog fat und dn snst højkonjunktu. D snst pa ås faing ha vist, hvo væsntligt dt at hav n god foståls af d finansiingsfom, man som låntag ligg ind md, og hvilk isici diss mdfø. Sidn dn finansill kis bgyndt at ull, ha ftspøgsln på spkulativ fotning væt stækt dalnd, hvofo jg ha valgt n kommcil tilgang i atikln. Fokus dmd ttt mod ntsiking via n ntswap i sammnspil md t fysisk lån. Hvad n ntswap? Swap t ovodnt bgb, d dækk ov n undskov af mang vaiation. Kot sagt bstå n swap i, at 2 pat indgå n aftal om at bytt givn nt i n fastlagt piod. Motivt fo at indgå n sådan at ænd sin btalingsstøm på t lån udn at skull indfi sit opindlig lån. Figu 1 Låntag Fast nt Bank Va. nt Va. nt Lån Kditgiv Rnt-swap Eksmpl En viksomhd A ha t 3 md. Cibo-lån optagt i n kditfoning fo 3 å sidn. Viksomhd A bkymt fo n stignd makdsnt og ønsk stø sikkhd fo ds ntomkostning i dn kommnd budgtpiod på 5 å. Istdt fo at konvt til t nyt fastnt-lån md n dl omkostning til følg kan altnativt væ n 5-åig ntswap til ca. 2,3% p.a. Rntswap Fodl I piod md gnlt stignd nt dt komfotablt at hav sikkhd fo ntudgiftns udvikling i fom af fast nt. I takt md gnlt stignd nt btyd dt fo n indgåt ntswap, at vædin øgs m og m. Hvo mgt vædin øgs afhæng af ntswap ns stnd løbtid. Omkostningn vil oft væ indgnt i dn fast nt. Dt kan dog fokomm, at d stills kav om pantsættls. Md dt nuvænd ntnivau kan d væ m nd 1%-point, at spa vd n 10-åig ntswap i fohold til lignnd fastfontd obligationslån. Ønsk man som låntag at lås sin nt, mn føst om ét å fa nu, kan d udfa ntmakdts Fowad-nt bgns n fast nt alld nu md btalingsstat om ét å. Fast nt giv budgtsikkhd Gvinst vd ntstigning Lav stiftlssomkostning Pt. lav nt i fht. 4%-lån Knd din fast nt om ét å Rntswap Ulmp Nå d tal om ulmp dt uundgåligt ikk at bø isiko-lmntt, som kan opdls i Likvidittsisiko Fomuisiko Likvidittsisikon hvis dn vaiabl nt ikk ovstig dn fast swap-nt ha låntag btalt m i hl piodn i fht. hvis ntswap n ikk va indgåt. En andn likvidittsmæssig ulmp, såfmt låntag ønsk n fast nt ign. Nå nt-swap n udløb kan ntn vis sig at væ høj nd dn nuvænd fast nt.fomuisikon md t gnlt faldnd ntnivau dt n ulmp at væ finansit md fast ntswap fsva. fomun. Dn fast nt inkonvtibl, og dmd kan n swap kun indfis til makdsvædi. I takt md t gnlt faldnd ntnivau vil makdsvædin fald afhængig af dn stnd løbtid jo læng løbtid dsto stø påvikning. Makdsvædin vil væ ngativ, hvis ntn fald umiddlbat ft ntswap ns indgåls. Ngativ makdsvædi indgå i gnskabt og påvik gnkapitaln. Rntloft Som altnativ til ntsiking via swaps kan man ovvj ntcaps/ntloft d kan sik låntag n maksimal nt på t ksistnd lån. Dmd udnytt man dt nuvænd lav ntnivau hmd n fom fo sikkhd. Rntcaps tagt op af samm kass md finansill divat, mn d adskill sig på 2 cntal punkt: Fomuisikon væsntlig mind vd ntfald. D btals n pæmi fo dnn fosiking ålig ll up-font. Som afsluttnd bmækning vil jg pg på, at dt hlt cntalt at ovvj hoisontn på sin finansiing samt at hav n holdning til gadn af budgtsikkhd. Samtidig vil jg opfod til at søg ådgivning omking finansill divat, dls fo at få t indgånd kndskab og natuligvis få skabt dn igtig balanc i finansiingn. Finansill divat lavs nomalt i samabjd md ns bankfobindls.

6 6 MangE kan blive fitaget fo affaldsgeby af thomas hnckl, Statsautoist viso D ha i d snst månd væt mgt dbat om affaldsgby. Vi vil ikk offntligt tag stilling htil, mn påpg, at fl viksomhd kan bliv fitagt, og at d isiko fo, at nogl viksomhd bliv fjlagtigt opkævt gby udn, at dt affaldsvækt ll kommunns skyld. Rgln, at d ikk må opkævs gby hos d flst slskabsfom udn ansatt, ksmplvis t anpatsslskab udn ansatt. Dimod må d gn opkævs gby hos n slvstændigt hvvsdivnd, d div viksomhd i psonligt gi, og som ikk ha ansatt. Endvid må d ikk opkævs gby, hvis omsætningn lav nd k. i indkomståt, som ligg 2 å fø gbyåt. Dvs. at fo 2010 dt omsætningn i 2008, som afgønd. Dt btyd dog ikk, at nystatd viksomhd i 2010 altid bliv undtagt, idt dt daton fo gisting af CVR-n., som afgønd vd opgøls af omsætningn. Endligt d viss banch, d undtagt fa at btal gby, hvis d på P-numm adssn ha 0-1 ansatt, og at banchn nævnt i bilag 7 i Affaldsbkndtgølsn. Et P-numm (Poduktionsnhdsnumm) t numm fo hv fysisk bliggnhd, hvo viksomhdn div viksomhd fa. D mst almindlig banch nævnt i bilag 7 holdingslskab, jndomsslskab, andlsboligog jfoning, jagt og fiski, taxikøsl, køskol og viss undvisningsaktivitt. Dudov kan n viksomhd bliv fitagt, hvis d slv fostå al håndting af ALT affald til nyttiggøls ll ikk poduc nogt affald. Hvis din viksomhd opfyld ét af ovnnævnt kav fo at bliv fitagt, og du alligvl modtag n opkævning, kan du søg om at bliv fitagt. Ansøgningn snds til affaldsvækt, d vidsnd til kommunn. Dt vos opfattls, at d typisk poblm md n fokt banchkod, ll viksomhdns omsætning und k. Eksmplvis n udljningsjndom, d va momsgistt, mn gistt md fokt banchkod, og dmd ubttigt blv opkævt affaldsgby. favalg af EVISIon En Sto beslutning af finn Elkjæ, Statsautoist viso Som nævnt i n atikl andtstds i bladt, dt fo mang viksomhd muligt at fa vælg vision. Dtt indbæ ikk, at man nødvndigvis favælg viso, mn blot, at man køb t andt podukt hos ham nmlig t såkaldt viw ll n klæing om assistanc. Rvision Rvision omfatt, at viso gnnmfø n kontol af viksomhdns åsappot og d administativ pocdu og utin omking bogføing og finansill fohold ft nøj fastlagt standad og gl. Rvisos abjd afslutts md n visionspåtgning d hvis viksomhdn lv op til lovgivningns kav blank. Rvision giv båd vik somhdns ldls og j og all kstn intssnt, som ksmplvis bank, kund og lvandø, dn støst sikkhd fo, at åsappotn kokt og tvi snd. Rviw (gnnmgang) Lovgivningn åbn mulighd fo, at n ækk viksomhd kan favælg vision, og i stdt få viso til at fotag t såkaldt viw. I dn situation kontoll viso ikk dt samld gnskabsgundlag, mn bas sin klæing på analys af viksomhdns gnskab og fospøgsl til ldlsn og and ansatt i viksomhdn. Eft t viw afgiv viso n klæing md mind gad af sikkhd nd tilfældt ft udføt vision. Eklæing om assistanc Endlig giv lovgivningn mulighd fo at n ækk viksomhd aflægg gnskab blot md assistanc fa viso, d md afgivls af n klæing bkæft sin mdvi kn. Dnn klæing indhold imidltid ikk nogn konklusion, idt viso ikk ha indhntt dokumntation fo gnskabsgundlagt ll fuldstændighdn haf. Ås gnskabt aln gnnmgåt fo åbnlys fjl og mangl, og viso kan dfo i dnn situation kun afgiv n klæing om dt faktisk udføt abjd og udn konklu sion. Kot sagt Vd vision afgiv viso n klæing md høj gad af sikkhd fo konklusion. Vd viw afgiv viso n klæing md bgænst sikkhd fo konklusion. Vd assistanc md opstilling af gnskab afgiv viso ingn konklusion. Som nævnt ha n ækk viksomhd fit valg angånd ovnstånd. Fa politisk hold hævds, at hvvslivt vd favalg af vision figjot fa n btydlig administativ byd md sto økonomisk bspals til følg. Fa pofssionl sid d m skpsis md hnsyn til dtt synspunkt og omfangt af d administativ lttls og økonomisk bspals. Dt må dfo anbfals dn nklt viksomhd, d ha foan nævnt mulighd, at konsult viso og pnginstitut samt and væsntlig fotningslation md hnblik på at tæff dt valg, som tjn alls intss bdst.

7 7 VækStkautIon lette finansieingen af naja pap, Vækstfondn Mang viksomhd ha i løbt af d snst pa å oplvt, at dt blvt svæ at få lån til finansiing af ny id, jskift og andn fom fo fotningsudvikling. Md Vækstkaution kan statn imidltid hjælp md at få lånfinansiingn i hus. Hvis du ha oplvt, at dt blvt svæ at få banklån og kditt i d snst å, du ikk aln. Fo at afhjælp nogl af poblmn fik vi i sptmb 2009 n hvvspakk md ny midl til d såkaldt vækstkaution, hvo statn kaution fo d små og mllmsto viksomhds bank- og alkditlån. Pakkn blvt folængt ind i 2011, mn hvad kan man gntlig bug kautionn til, og hvodan gø man? Vækstkaution målttt til sund viksomhd, som ha svæt vd at still tilstækklig sikkhd fo ny lån og kditt. Dn mulighd bnyttd ov 300 viksomhd sig af aln i 2010, og fondn stilld kaution fo t samlt lånbløb på ov 1 mia. k. D isæ tal om mang sag md lån til jskift og invsting i ny poduktion. En Vækstkaution dækk 75 pct. af lån og kditt på op til 10 mio. k. p kaution. All pnginstitutt bug kautionn, og all gn af landt pæsntt i Vækstfondns potfølj af kaution. Fo at få Vækstkaution skal lånt gå til fotningsudvikling, d kan væ md til at skab ny vækst. Eksmplvis t jskift, ny maskin, ftuddannls af psonal m.m. Udvidls af diftsfinansiingn kan også finansis md Vækstkaution. Sådan gø du Pocssn nkl. Du skal hnvnd dig i dit png- ll alkditinstitut som nomalt. Hvis du ha poblm md at still tilstækklig sikkhd fo dt lån, du ha bhov fo, kan du bing Vækstkaution på bann, hvis ikk din bankådgiv slv gø dt. Png- ll alkditinstituttt indsnd n ansøgning, d bskiv invstingn ll pojktt. På Vækstfondns hjmmsid dt muligt at download skma til ansøgningn. Som t ld i ansøgningspocssn komm Vækstfondn på bsøg i din viksomhd. Nomalt tag dt to til t ug, indn fondn vnd tilbag md tilsagn ll afslag. Histoisk ha 9 ud af 10 ansøgning sultt i tilsagn om kaution. Vækstfondn lægg vægt på, at d n kla statgi fo viksomhdns udvikling og n plan fo, hvodan dn bliv finansit. Og så dt vigtigt, at ldlsn i viksomhdn ha dn igtig baggund og d fonødn ssouc til at div viksomhdn fmad, så dn i stand til at tjn png og btal af på gældn. Viksomhd md op til 100 ansatt, n omsætning på und 372 mio. k. ll n balanc på op til 300 mio. k. kan søg om vækstkaution. [Om Vækstkaution]: Pisn fo n vækstkaution bstå af n stiftlsspovision på 2 pct. af gaantibløbt og n ålig pæmi på 1,25 pct. af dt ndskvn gaantibløb. VI NOTERER AT... af Eik høgh, tax patn Vækstkautionn ndskivs åligt og følg dt nklt låns afviklingspofil. På dn måd komm kautionn til at dækk 75 pct. af stgældn uanst om d tal om t si- ll annuittslån. Løbtidn på kautionn 0-10 å. [Sådan gø du]: Du udabjd n fotningsplan og fobd fmtidig budgtt. I samabjd md dit png- ll alkditinstitut indsnd du ansøgningn om Vækstkaution. Vækstfondn aang t mød fo at diskut, om d skal stills kaution. Indn fo 2-3 ug få du ntn tilsagn ll afslag. [Om Vækstfondn]: Vækstfondn n statslig invstingsfond, d mdvik til at skab fl vækstviksomhd vd at still kapital og komptnc til ådighd. I samabjd md pivat invsto ha fondn sidn 1992 mdfinansit vækst i m nd dansk viksomhd fo t samlt tilsagn på ov 8,1 mia. k. Læs m om Vækstkaution på ll ing til Vækstfondn på tlfon Dato Diskonton Nationalbankns udlånsnt Fa 16. janua ,75 % 3,00 % Fa 6. mats ,00 % 2,25 % Fa 3. apil ,75 % 2,00 % Fa 11. maj ,40 % 1,65 % Fa 8. juni ,20 % 1,55 % Fa 14. august ,10 % 1,45 % Fa 28. august ,00 % 1,35 % Fa 25. sptmb ,00 % 1,25 % Fa 8. janua ,00 % 1,15 % Fa 15. janua ,75 % 1,05 %

8 8 VI notee at... af Eik høgh, tax patn Skattlmpls til dansk md sommhus i Fankig og Spanin Fuldt skattpligtig pson btal jndomsvædiskat af jbolig og fitidshus, skat af boligdln. idt d kun btals dansk jndomsvædi- som bliggnd i Danmak og i udlandt. Tax d'habitation d tal om boligskat. D kun muligt at få fadag vdø- Ejndomm, d bliggnd i udlandt, kan imidltid også væ bskattt i dt nd lokal m.v., som jn slv bnytt land, hvo d bliggnd. Dtt mdfø som bolig og btal jndomsvædiskat sålds dobbltbskatning, hvo d fotags lmpls ft dobbltbskatningsaftaln afgift/licns, la contibution á l'audiovisul af. Sammn md dnn skat btals n TVmllm Danmak og dt pågældnd land. public. Dnn kan ikk fadags i jndomsvædiskattn, da dt btaling fo n D hidtidig dobbltbskatningsaftal mllm Danmak og hnholdsvis Fankig tjnstydls. og Spanin blv opsagt md vikning fa 1. janua Vikningn haf ha væt, at Spanin j af jndomm i d nævnt land ikk Følgnd spansk skatt kan fadags i ha kunnt få lmpls fo dobbltbskatning dn dansk jndomsvædiskat: af fast jndom. El Impusto sob los Bins Inmubls Skattministit ha nu udsndt stysignal omking lmpls fo fansk og spansk lignnd skat. D kan kun sk fadag i (IBI) d tal om n jndomsvædi- skat på fast jndom i d to land. dn dansk jndomsvædiskat vdønd boligdln. Fankig Følgnd fansk skatt kan fadags i dn Gnoptagls dansk jndomsvædiskat: Pson, d sidn 1.janua 2009 ll sn Tax foncié su ls popiétés batis d ha væt bttigt til fadag i dn dansk tal om btalt jndomsskat på bbyggt jndomsvædiskat fo ovnnævnt, kan jod. Fadagst i dn dansk jndomsvædiskat vdønd sådann jndomm ll af d btalt fansk ll spansk skatt, d anmod SKAT om gnoptagls. Stølsn dl af jndomm, d anvnds til bolig, bttig til ndslag, og bgningsgundlagt fo diss, skal kunn og ikk fo n vntul hvvsmæssig dl, dokumnts. Lmpls af multimdiskattn Multimdiskattn udgø t bskatningsgundlag på k. p. pson. Hvis bgg ægtfæll fa ds abjdsgiv modtag multimdi skal hv ægtfæll bskatts af k Md vikning fa og md indkomståt 2011 sk d nu n lmpls fo ægtfæll, dog ikk fo ugift samlvnd. Hvis bgg ægtfæll hft omfattt af multimdiskattn ndsætts dn skattpligtig vædi af multimdin fo hv ægtfæll md 25 %. D n btingls fo ndsættlsn, at ægtfællns samld skattpligtig vædi af multimdin fø duktion udgø t bløb på mindst k. Ndsættlsn find std i fobindls md abjdstags slvangivls/åsopgøls. Fadag fo udgift til tobak Md vikning fa 1. janua 2011 afskaffs viksomhds fadag fo udgift til tobak. Dt gæld båd fadag fo psonaludgift til tobak og fadag fo tobaksudgift, d afholdt til pæsntation ll klam. D givs sålds ikk fadag fo udgift til cigatt, øgtobak, ciga, cutt, cigaillos, cigatpapi, skå ll snus. Kapitalindkomst Maksimumsbskatning fo kapitalindkomst udgø fo indkomståt ,5 %. Ndsættls af kapitalindkomst Fo at kompns d pson, d i dag btal topskat af ds kapitalindkomst, fo dn ydlig bskatning af kusgvinst d nu indføs, ndsætts maksimumsatsn på kapitalindkomst til 42 % ov 5 å. Satsn fo indkomståt 2010 vil hft udgø 49,5 %. Lmpls omking bskatningn af fosk m.m. Fa og md indkomståt 2011 lmps piod, vil d bliv tal om dansk nomalbskatning. odningn fo bskatningn af fosk og højtlønnd udlænding, som bliv ansat Dnn odning kan anvnds af pson, hos dansk abjdsgiv. d ikk ha væt skattpligtig i Danmak D vil fmov bliv tal om n buttobskatning på 26 % i indtil 5 å. Hvis Dn gnnmsnitlig måndsløn skal indn fo d snst 10 å. opholdt stækk sig ov n læng udgø mindst k. fø AM-bidag. Ansvashavnd daktø: Statsautoist viso Nils Lyng Pdsn Rdaktion: Statsautoist viso Finn Stn Chistnsn Statsautoist viso Finn Elkjæ Statsautoist viso Tobn Madsn Statsautoist viso Svnd Thchilsn Rdaktø, Thomson Ruts Pofssional A/S Majbitt Codt og Bigitt Stang Dsign/Sats: Thomson Ruts Pofssional A/S Tyk: Silkbog Bogtyk ISSN n.: Rdaktion afsluttt d. 3. fbua 2011

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

statsautoriserede revisorer 1-2011

statsautoriserede revisorer 1-2011 statsautoriserede revisorer 1-2011 VIES ikke kun en kirkelig handling 2 Lempelse af revisionspligten i henhold til årsregnskabsloven 3 Ulovlige aktionærlån nu er det alvor 3 Selskabers skatte- og momsmæssige

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere