KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S tat S a u t o i S d v i S o Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling af tab på dbito Sid 5 Rntswaps fodl og ulmp Sid 6 Mang kan bliv fitagt fo affaldsgby Sid 6 Favalg af vision n sto bslutning Sid 7 Vækstkaution ltt finansiingn Sid 7 Vi not at Dt konstuktiv altnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samabjd mllm uafhængig dansk statsautoisd visionsviksomhd. Vi kombin dn mind visionsviksomhds fodl md dn stos ssouc. C.E. Chistiansns Vj 56, 4930 Maibo Tlfon , Tlfax Søndgad 14, 1. sal, 4900 Nakskov Tlfon , Tlfax K s t o n D n m a k m m b o f K s t o n I n t n a t i o n a l A global ntwok of indpndnt accountants

2 2 VIES IkkE kun En kikelig handling af las gosvig, ansvashavnd daktø af MomsMail Dn 1. janua 1993 tådt dt Ind Makd i kaft i EU. En vitabl moms- og toldvolution, d va tænkt som dt føst skidt fm mod t ægt momshamonist makd i EU, hvo gæns og moms ikk læng skull væ nogn hinding fo handl EU-landn imllm. Mn sådan gik dt jo ikk og sådan komm dt næpp hll til at gå i vos lvtid. En af d gl, d blv indføt i 1993 og faktisk blvt udvidt så snt som dn 1. janua i å, gln om kundns momsgisting som foudsætning fo at kunn lv va og ydls momsfit. Mgt kot, så skal to foudsætning væ opfyldt fo, at n viksomhd i ét EU-land kan lv momsfit til n kund i t andt EU-land: 1. E d tal om va, skal van folad sælgs land 2. Kundn skal væ momsgistt i t andt EU-land nd sælgs land dtt gæld momsfi salg af båd va og ydls Tilbag i d tidlig 1990 gav dtt anldning til n dl tank om, hvodan båd myndighd og viksomhd skull sik sig, at gln på omådt blv ovholdt sultatt blv VIES. VIES n fokotls fo Vat Infomation Exchang Systm og n slags paaply, d blandt andt dækk dt, vi på dansk knd som Listsystmt. Ud ov Listsystmt indhold VIES også t væktøj til viksomhdn, nmlig t væktøj, d kan kontoll, om d til t givnt viksomhdsnumm (ksmplvis t dansk CVR-numm) tilknyttt n momsgisting. Væktøjt ha aldig fåt nogt dcidt navn andt nd VIES VAT numb validation. Dn glmt isiko Fo nyligt kunn dt i pssn læss, at SKAT gnnm n samkøing af gist havd fundt ufoholdsmæssigt mang tilfæld, hvo dansk viksomhd ikk sikd sig, at va, d va faktut momsfit som EU-lvanc, nt faktisk folod landt. Dt foholdsvist nyt i hvt fald i offntlighdn at d dansk myndighd sætt fokus på omådt. Dtt i modsætning til myndighdn i vos naboland, hvo ksmplvis d tysk myndighd ha y fo at gå mgt aktivt og igidt til væks i kontolln af d tysk viksomhds opfyldls af foudsætningn fo momsfi EU-lvanc. Eft pssomtaln ha SKAT udsndt bv til n lang ækk viksomhd und ovskiftn Sid ikk tilbag md Sotp. SKATs ovskift sædls vlvalgt, fo tilsynladnd mang viksomhd ikk kla ov, at dn økonomisk isiko fo fjln påhvil sælg og ikk køb. Hvis dt sålds vis sig, at n viksomhd ha solgt va udn at opkæv moms, og dt ikk kan dokumnts, at van ha foladt Danmak, ll dt vis sig, at kundn nt faktisk ikk momsgistt så hæft sælgn fo dn dansk moms. Og vl at mæk n moms, som n salgsmoms, og dmd ikk kan fatækks på momsangivlsn. Slvfølglig kan sælg js t civiltsligt kav mod køb, mn sandsynlighdn fo at få t sådant honot hos n kontakt, d i fovjn ha lavt sædls unt tav nok tmmlig lill. Afdæk og minim isikon Dt faktisk foholdsvist nklt at minim isikon fo at komm til at stå md n ikk ubtydlig momsftbtaling, hvis ba nogl få og nkl åd følgs, nå dt gæld momsfi EU-handl: 1. Lvé aldig va ab fabik ll på dansk adss til ny/ukndt kund og aldig hvis kundn ønsk at btal stø pngbløb kontant (husk i dnn fobindls hvidvaskningsgln) 2. Søg fo at få og opbva fagtdokumntation fo vans tanspot ud af landt isæ hvis dt kundn, som fostå/ btal tanspotn 3. Kontoll altid n ny kunds idntitt gnnm psonlig papi (pas mv.), opslag i viksomhdsdatabas mv. og søgning på intnt. 4. Kontoll kundns momsnumm i VIES ntn a. Indn hv lvanc ll b. Piodisk, f.ks. n gang om måndn ll hvt kvatal. Paksis vis, at viksomhd, som systmatisk vific kundns momsgisting, figø sig fo momsansvat dvs. ikk hæft fo momsn slvom viksomhdn nt faktisk ha lvt va/ydls til n ikk momsgistt pson ll viksomhd. Ansvat altså ikk objktivt. Vifikationn kan fotags manult på Euopa-Kommissionns hjmmsid: vishom.do ll vd hjælp af t af d udbudt massvifikationspogamm. Hvo mækligt dt nd mått lyd, ingn af ovnstånd handling kævt vd lov. Som sælg af va og ydls til kund i and EU-land, dt lt fuldstændigt fit, hvilkn dokumntation fo momsfihdn d skaffs og opbvas. Konklusionn dog gansk kla: Risikon omvndt popotional md mængdn af dokumntation. Og isikon? Økonomisk dn sædls lt at bgn dn udgø 25 % af lvancns pis. I mang tilfæld vil t sådant tab ikk ba spis fotjnstn på handln, dt vil gø n givn fotning dikt undskudsgivnd.

3 lempelse af EVISIonSplIgtEn 3 I henhold til åsegnskabsloven af thomas tai bang Chistnsn, advokat, hjulmand kaptain Md vikning p. dn 1. janua 2011 gln i åsgnskabslovn om visionspligt fo viksomhd i gnskabsklass B blvt lmpt. Sigtt md n vision kot fotalt at udsty åsappotn md n udtalls fa n uafhængig sagkyndig pson, vison, som vd sin visionspåtgning klæ, hvovidt åsappotn giv t tvisnd billd. En vision vil sålds øg tovædighdn af åsappotn. I dn sammnhæng dt vigtigt at husk på, at t favalg af vision ikk t favalg af åsappotn. Viksomhdn skal fotsat udabjd og aflægg åsappot, også slv om åsappotn ikk vids. Tidlig kunn n viksomhd favælg at lad sin åsappot vid, hvis viksomhdn i to på hinandn følgnd gnskabså ikk ovskd to af følgnd støls opgjot på balanctidspunktt: 1. n balancsum på 1,5 mio. k. 2. n nttoomsætning på 4 mio. k. og 3. t gnnmsnitligt antal hltidsbskæftigd i løbt af gnskabsåt på 12. P. 1. janua 2011 bløbsgænsn fo balancsummn og nttoomsætningn sat op/lmpt til hnholdsvis 4 mio. k. og 8 mio. k., så fl viksomhd nu ha mulighd fo at favælg visionn. Holdingslskab skal dog fotsat vids. D ny gældnd bløbsgæns i åsgnskabslovn følgnd: 1. n balancsum på 4 mio. k. 2. n nttoomsætning på 8 mio. k. og 3. t gnnmsnitligt antal hltidsbskæftigd i løbt af gnskabsåt på 12. I akti- og anpatsslskab dt slskabts gnalfosamling, d md simplt fltal kan tæff bslutning om, at slskabts åsappot ikk skal vids, hvis btinglsn hfo til std. En sådan bslutning kan kun tæffs på n odinæ gnalfosamling og vil aln væ gældnd fo slskabts fmtidig åsappot. Hvis t akti-/anpatsslskabs åsappot undlagt visionspligt, ll såfmt slskabt fivilligt ha valgt at lad slskabts åsappot vid, skal slskabts viso anmlds til Ehvvs- og Slskabsstylsn. Hvis slskabts viso dimod aln bnytts til and opgav nd gntlig vision fo ksmpl udabjdls af mllmbalanc til bug fo vdtagls af t kstaodinæt udbytt d ikk kav om, at viso skal anmlds til Ehvvs- og Slskabsstylsn. Tidlig skull t slskabs anvndls af viso fmgå af slskabts vdtægt, mn i dn ny lov om akti- og anpatsslskab (Slskabslovn) dtt ikk læng t kav. Dt btyd, at slskabt fi fo at ænd vdtægt, hv gang d mått sk tilvalg/ favalg af visionspligtn. ulovlige aktionælån nu E det alvo af finn Elkjæ, Statsautoist viso Fo ikk så læng sidn ha vi fåt n ny slskabslov, d blandt andt nyt indhold ny bgb. Dt, d fø kaldts aktionælån og anpatshavlån, hdd nu udlån til kapitalj ll kapitaljlån. Dt modnisingsudvalg, d ha abjdt md dn ny lov, foslog, at d gnlt skull væ mulighd fo at yd lån til slskabts j indn fo d fi sv, mn n sådan lmpls gik ikk ignnm Folktingt, og lovgivningn sålds på dt punkt uændt. Mang ha gnnm fl å haft ulovlig aktionælån udn Ehvvs- og Slskabsstylsn ha agt på dtt. Nogt tyd imidltid på, at Ehvvs- og Slskabsstylsn fmov vil ag på diss ulovlig lån, d skal fmgå af slskabts åsappot, hvilkt d altid ha skullt. D natuligvis ikk nogt fokt i, at Ehvvs- og Slskabsstylsn ag på ulovlig lån. Mn mådn, hvopå d ag, kan diskuts, ikk mindst st i lyst af, at man fo kot tid sidn siøst ovv jd at gø udlån til jn lovlig, hvis dt kunn umms i slskabts fi sv. D tus sålds i n konkt sag, som jg knd til, md, at sagn ovdags til bagmandspoli tit. Dt vill nok klæd Ehvvs- og Slskabsstylsn at indld n dialog md slska bt, om foholdts alvolighd, indn man fa ud md tusl om anmldls til bag mandspolitit. Lånt skal indfis indn 6 ug, hvilkt også kan fokomm n anls damatisk hnst til, at d i mindst 13 å ikk ha væt agt fa Ehvvs- og Slskabsstylsns sid. Et andt fohold, d kan diskuts, om dn nt, d skal bgns af ulovlig lån, imlig. Rntn fastsætts til Nationalbankns officill udlånsnt md tillæg på 7 % ifølg ntlovn og ydlig 2 % ifølg dn såkaldt ikafttædlssbkndtgøls. P.t. d sålds tal om n nt på m nd 10 %. Dtt fokomm næpp imligt fo t mang i btagtning af dt nuvænd lav ntnivau i samfundt.

4 4 SElSkabES SkattE- og MoMSMæSSIgE behandling af tab på debitoe af Ebb Mlchio, Snio tax manag, cand.ju. /Jns Staugaad,Vat manag EVItaX Fa indkomståt 2010 skal slskab vd opgølsn af dn skattpligtig indkomst mdtag gvinst og tab på foding ft t lagpincip. Tilgodhavnd fa salg af va og tjnstydls dog undtagt. D dog ikk m undtagt, nd slskabt fo diss kan vælg t lagpincip. Tab ft alisationspincippt Fo fotningsdbito gæld, som udgangspunkt, at fadag kan fotags på dt tidspunkt, hvo tabt kan konstats. Paksis om fadag fo tab på dbito udviklt på gundlag af gln i statsskattlovn. Dt afgønd, på hvilkt tidspunkt tabt skal påvik dn skattpligtig indkomst. Tab på fotningsdbito skal fatækks i dt indkomstå, hvo tabt konstatt og kan gøs ndligt op. Kun und sælig omstændighd kan dt f.ks. vd hjælp af n klæing fa n bobsty anss fo sandsynliggjot, at n foding hlt ll dlvist anss fo tabt. Sælig omstændighd kan væ dbitos indtådt konkus, btalingsstandsning ll lignnd. Tabsfadag kan fotags, slv om uholdlighdn ikk konstatt vd fogævs udlæg ll and tsskidt. Md hnsyn til kavn til konstatingn af t tab på dbito ll til sandsynliggøls af t fovntt tab på dbito skal diss væ opfyldt i dt indkomstå, hvo tabt ønsks fatukkt, jf. bl.a. SKM ØLR. I SKM ØLR bmækd landsttn, at t tab ikk kan anss fo konstatt, blot fodi man ikk ønsk at afhold inkassoomkostning. Tab ft lagpincippt Slskabt kan ft kusgvinstlovns 25, stk. 5 vælg at anvnd t lagpincip vd opgøls af gvinst og tab på fotningsdbito. Vælgs lagpincippt fo diss foding, man ikk læng i n situation, hvo man skal vud, om tabt konstatt ll j. Man skal dimod vud fodingns vædi. Dt min opfattls, at fadag fo tab på fotningsdbito ft lagpincippt vil kæv, at d sk vædiansættls af fodingn. Dt min opfattls, at dt vil væ muligt at opgø tabt md baggund i n skønsmæssig vædiansættls af dn samld potfølj af fotningsdbito. Vd dnn vædiansættls vil man ukitisk kunn anvnd d gnskabsmæssig hnføt tab til dbito som gundlag fo opgølsn af handlsvædin af slskabts fotningsdbito. D vil sålds kunn væ hamoni mllm dn gnskabsmæssig og skattmæssig vædiansættls. Dn gnskabsmæssig vædi skal væ t udtyk fo t tvisnd billd. Vælg man lagpincippt, vil diskussion md SKAT altså ikk læng gå på, om tabt konstatt ll j, mn dimod væ n diskussion om handlsvædin. Diskussionn om handlsvædin nogt m subjktiv nd diskussionn om, hvovidt tabt konstatt, d næm kan btgns som n objktiv vuding. Da SKAT højst sandsynligt vil accpt dn gnskabsmæssig vædi, vil dn subjktiv diskussion næmst væ illusoisk. Dt vos vuding, at hvis man kan fotag n n fonuftig gnskabsmæssig vuding af dbiton, vil tabsfadag ft lagpincippt væ hutig og nmm at opnå, nd hvis man vælg alisationspincippt, idt tabt h føst påvik indkomstn på dt tidspunkt, hvo tabt konstats. Vælgs lagpincippt vil dt væ gældnd fo samtlig fotningsdbito, man kan altså ikk udvælg nklt dbito til lagpincippt. Nå lagpincippt valgt, kan dnn opgølssmåd kun ænds ft tilladls fa SKAT. Moms Eft momslovns bstmmls d som hovdgl kun fadag fo konstatd tab på dbito. Undtaglssvist kan d dog godknds fadag fo fovntd tab på dbito. D hnviss i dn fobindls til SKM , som pæcis paksis vdønd to afgøls fa Skattådt, hvo man hnholdsvis ud fa n konkt vuding af dn nklt dbito kan gul momsgundlagt, nå man ha fotagt d fonødn inddivlssfoanstaltning og i d situation, hvo dbito ha foladt landt. Gundlæggnd dt dog n foudsætning fo momsmæssig guling, at d tal om n foding som opståt som følg af momspligtig lvanc af va og tjnstydls. E fodingn ksmplvis opståt vd långivning ll and ikk-momspligtig lvanc, kan d ikk sk guling af momsgundlagt. I dn fobindls skal man væ sælig opmæksom på d tilfæld, hvo f.ks t vatilgodhavnd ha skiftt kaakt, fodi d blvt ydt n kdit ud ov dt sædvanlig.

5 5 EntESWapS fodele og ulempe af Jacob thysø ottosn, finansådgiv, Spa nod bank a/s Md lav nt i hidtil ukndt tæn og stadig ingn ntydig tning på vdnsøkonomin dt væd at ovvj mulighdn fo at sik sig t fonuftigt udgangspunkt fo sin finansiing i fmtidn. Udbdlsn af finansill podukt (hund swaps) tog fat und dn snst højkonjunktu. D snst pa ås faing ha vist, hvo væsntligt dt at hav n god foståls af d finansiingsfom, man som låntag ligg ind md, og hvilk isici diss mdfø. Sidn dn finansill kis bgyndt at ull, ha ftspøgsln på spkulativ fotning væt stækt dalnd, hvofo jg ha valgt n kommcil tilgang i atikln. Fokus dmd ttt mod ntsiking via n ntswap i sammnspil md t fysisk lån. Hvad n ntswap? Swap t ovodnt bgb, d dækk ov n undskov af mang vaiation. Kot sagt bstå n swap i, at 2 pat indgå n aftal om at bytt givn nt i n fastlagt piod. Motivt fo at indgå n sådan at ænd sin btalingsstøm på t lån udn at skull indfi sit opindlig lån. Figu 1 Låntag Fast nt Bank Va. nt Va. nt Lån Kditgiv Rnt-swap Eksmpl En viksomhd A ha t 3 md. Cibo-lån optagt i n kditfoning fo 3 å sidn. Viksomhd A bkymt fo n stignd makdsnt og ønsk stø sikkhd fo ds ntomkostning i dn kommnd budgtpiod på 5 å. Istdt fo at konvt til t nyt fastnt-lån md n dl omkostning til følg kan altnativt væ n 5-åig ntswap til ca. 2,3% p.a. Rntswap Fodl I piod md gnlt stignd nt dt komfotablt at hav sikkhd fo ntudgiftns udvikling i fom af fast nt. I takt md gnlt stignd nt btyd dt fo n indgåt ntswap, at vædin øgs m og m. Hvo mgt vædin øgs afhæng af ntswap ns stnd løbtid. Omkostningn vil oft væ indgnt i dn fast nt. Dt kan dog fokomm, at d stills kav om pantsættls. Md dt nuvænd ntnivau kan d væ m nd 1%-point, at spa vd n 10-åig ntswap i fohold til lignnd fastfontd obligationslån. Ønsk man som låntag at lås sin nt, mn føst om ét å fa nu, kan d udfa ntmakdts Fowad-nt bgns n fast nt alld nu md btalingsstat om ét å. Fast nt giv budgtsikkhd Gvinst vd ntstigning Lav stiftlssomkostning Pt. lav nt i fht. 4%-lån Knd din fast nt om ét å Rntswap Ulmp Nå d tal om ulmp dt uundgåligt ikk at bø isiko-lmntt, som kan opdls i Likvidittsisiko Fomuisiko Likvidittsisikon hvis dn vaiabl nt ikk ovstig dn fast swap-nt ha låntag btalt m i hl piodn i fht. hvis ntswap n ikk va indgåt. En andn likvidittsmæssig ulmp, såfmt låntag ønsk n fast nt ign. Nå nt-swap n udløb kan ntn vis sig at væ høj nd dn nuvænd fast nt.fomuisikon md t gnlt faldnd ntnivau dt n ulmp at væ finansit md fast ntswap fsva. fomun. Dn fast nt inkonvtibl, og dmd kan n swap kun indfis til makdsvædi. I takt md t gnlt faldnd ntnivau vil makdsvædin fald afhængig af dn stnd løbtid jo læng løbtid dsto stø påvikning. Makdsvædin vil væ ngativ, hvis ntn fald umiddlbat ft ntswap ns indgåls. Ngativ makdsvædi indgå i gnskabt og påvik gnkapitaln. Rntloft Som altnativ til ntsiking via swaps kan man ovvj ntcaps/ntloft d kan sik låntag n maksimal nt på t ksistnd lån. Dmd udnytt man dt nuvænd lav ntnivau hmd n fom fo sikkhd. Rntcaps tagt op af samm kass md finansill divat, mn d adskill sig på 2 cntal punkt: Fomuisikon væsntlig mind vd ntfald. D btals n pæmi fo dnn fosiking ålig ll up-font. Som afsluttnd bmækning vil jg pg på, at dt hlt cntalt at ovvj hoisontn på sin finansiing samt at hav n holdning til gadn af budgtsikkhd. Samtidig vil jg opfod til at søg ådgivning omking finansill divat, dls fo at få t indgånd kndskab og natuligvis få skabt dn igtig balanc i finansiingn. Finansill divat lavs nomalt i samabjd md ns bankfobindls.

6 6 MangE kan blive fitaget fo affaldsgeby af thomas hnckl, Statsautoist viso D ha i d snst månd væt mgt dbat om affaldsgby. Vi vil ikk offntligt tag stilling htil, mn påpg, at fl viksomhd kan bliv fitagt, og at d isiko fo, at nogl viksomhd bliv fjlagtigt opkævt gby udn, at dt affaldsvækt ll kommunns skyld. Rgln, at d ikk må opkævs gby hos d flst slskabsfom udn ansatt, ksmplvis t anpatsslskab udn ansatt. Dimod må d gn opkævs gby hos n slvstændigt hvvsdivnd, d div viksomhd i psonligt gi, og som ikk ha ansatt. Endvid må d ikk opkævs gby, hvis omsætningn lav nd k. i indkomståt, som ligg 2 å fø gbyåt. Dvs. at fo 2010 dt omsætningn i 2008, som afgønd. Dt btyd dog ikk, at nystatd viksomhd i 2010 altid bliv undtagt, idt dt daton fo gisting af CVR-n., som afgønd vd opgøls af omsætningn. Endligt d viss banch, d undtagt fa at btal gby, hvis d på P-numm adssn ha 0-1 ansatt, og at banchn nævnt i bilag 7 i Affaldsbkndtgølsn. Et P-numm (Poduktionsnhdsnumm) t numm fo hv fysisk bliggnhd, hvo viksomhdn div viksomhd fa. D mst almindlig banch nævnt i bilag 7 holdingslskab, jndomsslskab, andlsboligog jfoning, jagt og fiski, taxikøsl, køskol og viss undvisningsaktivitt. Dudov kan n viksomhd bliv fitagt, hvis d slv fostå al håndting af ALT affald til nyttiggøls ll ikk poduc nogt affald. Hvis din viksomhd opfyld ét af ovnnævnt kav fo at bliv fitagt, og du alligvl modtag n opkævning, kan du søg om at bliv fitagt. Ansøgningn snds til affaldsvækt, d vidsnd til kommunn. Dt vos opfattls, at d typisk poblm md n fokt banchkod, ll viksomhdns omsætning und k. Eksmplvis n udljningsjndom, d va momsgistt, mn gistt md fokt banchkod, og dmd ubttigt blv opkævt affaldsgby. favalg af EVISIon En Sto beslutning af finn Elkjæ, Statsautoist viso Som nævnt i n atikl andtstds i bladt, dt fo mang viksomhd muligt at fa vælg vision. Dtt indbæ ikk, at man nødvndigvis favælg viso, mn blot, at man køb t andt podukt hos ham nmlig t såkaldt viw ll n klæing om assistanc. Rvision Rvision omfatt, at viso gnnmfø n kontol af viksomhdns åsappot og d administativ pocdu og utin omking bogføing og finansill fohold ft nøj fastlagt standad og gl. Rvisos abjd afslutts md n visionspåtgning d hvis viksomhdn lv op til lovgivningns kav blank. Rvision giv båd vik somhdns ldls og j og all kstn intssnt, som ksmplvis bank, kund og lvandø, dn støst sikkhd fo, at åsappotn kokt og tvi snd. Rviw (gnnmgang) Lovgivningn åbn mulighd fo, at n ækk viksomhd kan favælg vision, og i stdt få viso til at fotag t såkaldt viw. I dn situation kontoll viso ikk dt samld gnskabsgundlag, mn bas sin klæing på analys af viksomhdns gnskab og fospøgsl til ldlsn og and ansatt i viksomhdn. Eft t viw afgiv viso n klæing md mind gad af sikkhd nd tilfældt ft udføt vision. Eklæing om assistanc Endlig giv lovgivningn mulighd fo at n ækk viksomhd aflægg gnskab blot md assistanc fa viso, d md afgivls af n klæing bkæft sin mdvi kn. Dnn klæing indhold imidltid ikk nogn konklusion, idt viso ikk ha indhntt dokumntation fo gnskabsgundlagt ll fuldstændighdn haf. Ås gnskabt aln gnnmgåt fo åbnlys fjl og mangl, og viso kan dfo i dnn situation kun afgiv n klæing om dt faktisk udføt abjd og udn konklu sion. Kot sagt Vd vision afgiv viso n klæing md høj gad af sikkhd fo konklusion. Vd viw afgiv viso n klæing md bgænst sikkhd fo konklusion. Vd assistanc md opstilling af gnskab afgiv viso ingn konklusion. Som nævnt ha n ækk viksomhd fit valg angånd ovnstånd. Fa politisk hold hævds, at hvvslivt vd favalg af vision figjot fa n btydlig administativ byd md sto økonomisk bspals til følg. Fa pofssionl sid d m skpsis md hnsyn til dtt synspunkt og omfangt af d administativ lttls og økonomisk bspals. Dt må dfo anbfals dn nklt viksomhd, d ha foan nævnt mulighd, at konsult viso og pnginstitut samt and væsntlig fotningslation md hnblik på at tæff dt valg, som tjn alls intss bdst.

7 7 VækStkautIon lette finansieingen af naja pap, Vækstfondn Mang viksomhd ha i løbt af d snst pa å oplvt, at dt blvt svæ at få lån til finansiing af ny id, jskift og andn fom fo fotningsudvikling. Md Vækstkaution kan statn imidltid hjælp md at få lånfinansiingn i hus. Hvis du ha oplvt, at dt blvt svæ at få banklån og kditt i d snst å, du ikk aln. Fo at afhjælp nogl af poblmn fik vi i sptmb 2009 n hvvspakk md ny midl til d såkaldt vækstkaution, hvo statn kaution fo d små og mllmsto viksomhds bank- og alkditlån. Pakkn blvt folængt ind i 2011, mn hvad kan man gntlig bug kautionn til, og hvodan gø man? Vækstkaution målttt til sund viksomhd, som ha svæt vd at still tilstækklig sikkhd fo ny lån og kditt. Dn mulighd bnyttd ov 300 viksomhd sig af aln i 2010, og fondn stilld kaution fo t samlt lånbløb på ov 1 mia. k. D isæ tal om mang sag md lån til jskift og invsting i ny poduktion. En Vækstkaution dækk 75 pct. af lån og kditt på op til 10 mio. k. p kaution. All pnginstitutt bug kautionn, og all gn af landt pæsntt i Vækstfondns potfølj af kaution. Fo at få Vækstkaution skal lånt gå til fotningsudvikling, d kan væ md til at skab ny vækst. Eksmplvis t jskift, ny maskin, ftuddannls af psonal m.m. Udvidls af diftsfinansiingn kan også finansis md Vækstkaution. Sådan gø du Pocssn nkl. Du skal hnvnd dig i dit png- ll alkditinstitut som nomalt. Hvis du ha poblm md at still tilstækklig sikkhd fo dt lån, du ha bhov fo, kan du bing Vækstkaution på bann, hvis ikk din bankådgiv slv gø dt. Png- ll alkditinstituttt indsnd n ansøgning, d bskiv invstingn ll pojktt. På Vækstfondns hjmmsid dt muligt at download skma til ansøgningn. Som t ld i ansøgningspocssn komm Vækstfondn på bsøg i din viksomhd. Nomalt tag dt to til t ug, indn fondn vnd tilbag md tilsagn ll afslag. Histoisk ha 9 ud af 10 ansøgning sultt i tilsagn om kaution. Vækstfondn lægg vægt på, at d n kla statgi fo viksomhdns udvikling og n plan fo, hvodan dn bliv finansit. Og så dt vigtigt, at ldlsn i viksomhdn ha dn igtig baggund og d fonødn ssouc til at div viksomhdn fmad, så dn i stand til at tjn png og btal af på gældn. Viksomhd md op til 100 ansatt, n omsætning på und 372 mio. k. ll n balanc på op til 300 mio. k. kan søg om vækstkaution. [Om Vækstkaution]: Pisn fo n vækstkaution bstå af n stiftlsspovision på 2 pct. af gaantibløbt og n ålig pæmi på 1,25 pct. af dt ndskvn gaantibløb. VI NOTERER AT... af Eik høgh, tax patn Vækstkautionn ndskivs åligt og følg dt nklt låns afviklingspofil. På dn måd komm kautionn til at dækk 75 pct. af stgældn uanst om d tal om t si- ll annuittslån. Løbtidn på kautionn 0-10 å. [Sådan gø du]: Du udabjd n fotningsplan og fobd fmtidig budgtt. I samabjd md dit png- ll alkditinstitut indsnd du ansøgningn om Vækstkaution. Vækstfondn aang t mød fo at diskut, om d skal stills kaution. Indn fo 2-3 ug få du ntn tilsagn ll afslag. [Om Vækstfondn]: Vækstfondn n statslig invstingsfond, d mdvik til at skab fl vækstviksomhd vd at still kapital og komptnc til ådighd. I samabjd md pivat invsto ha fondn sidn 1992 mdfinansit vækst i m nd dansk viksomhd fo t samlt tilsagn på ov 8,1 mia. k. Læs m om Vækstkaution på ll ing til Vækstfondn på tlfon Dato Diskonton Nationalbankns udlånsnt Fa 16. janua ,75 % 3,00 % Fa 6. mats ,00 % 2,25 % Fa 3. apil ,75 % 2,00 % Fa 11. maj ,40 % 1,65 % Fa 8. juni ,20 % 1,55 % Fa 14. august ,10 % 1,45 % Fa 28. august ,00 % 1,35 % Fa 25. sptmb ,00 % 1,25 % Fa 8. janua ,00 % 1,15 % Fa 15. janua ,75 % 1,05 %

8 8 VI notee at... af Eik høgh, tax patn Skattlmpls til dansk md sommhus i Fankig og Spanin Fuldt skattpligtig pson btal jndomsvædiskat af jbolig og fitidshus, skat af boligdln. idt d kun btals dansk jndomsvædi- som bliggnd i Danmak og i udlandt. Tax d'habitation d tal om boligskat. D kun muligt at få fadag vdø- Ejndomm, d bliggnd i udlandt, kan imidltid også væ bskattt i dt nd lokal m.v., som jn slv bnytt land, hvo d bliggnd. Dtt mdfø som bolig og btal jndomsvædiskat sålds dobbltbskatning, hvo d fotags lmpls ft dobbltbskatningsaftaln afgift/licns, la contibution á l'audiovisul af. Sammn md dnn skat btals n TVmllm Danmak og dt pågældnd land. public. Dnn kan ikk fadags i jndomsvædiskattn, da dt btaling fo n D hidtidig dobbltbskatningsaftal mllm Danmak og hnholdsvis Fankig tjnstydls. og Spanin blv opsagt md vikning fa 1. janua Vikningn haf ha væt, at Spanin j af jndomm i d nævnt land ikk Følgnd spansk skatt kan fadags i ha kunnt få lmpls fo dobbltbskatning dn dansk jndomsvædiskat: af fast jndom. El Impusto sob los Bins Inmubls Skattministit ha nu udsndt stysignal omking lmpls fo fansk og spansk lignnd skat. D kan kun sk fadag i (IBI) d tal om n jndomsvædi- skat på fast jndom i d to land. dn dansk jndomsvædiskat vdønd boligdln. Fankig Følgnd fansk skatt kan fadags i dn Gnoptagls dansk jndomsvædiskat: Pson, d sidn 1.janua 2009 ll sn Tax foncié su ls popiétés batis d ha væt bttigt til fadag i dn dansk tal om btalt jndomsskat på bbyggt jndomsvædiskat fo ovnnævnt, kan jod. Fadagst i dn dansk jndomsvædiskat vdønd sådann jndomm ll af d btalt fansk ll spansk skatt, d anmod SKAT om gnoptagls. Stølsn dl af jndomm, d anvnds til bolig, bttig til ndslag, og bgningsgundlagt fo diss, skal kunn og ikk fo n vntul hvvsmæssig dl, dokumnts. Lmpls af multimdiskattn Multimdiskattn udgø t bskatningsgundlag på k. p. pson. Hvis bgg ægtfæll fa ds abjdsgiv modtag multimdi skal hv ægtfæll bskatts af k Md vikning fa og md indkomståt 2011 sk d nu n lmpls fo ægtfæll, dog ikk fo ugift samlvnd. Hvis bgg ægtfæll hft omfattt af multimdiskattn ndsætts dn skattpligtig vædi af multimdin fo hv ægtfæll md 25 %. D n btingls fo ndsættlsn, at ægtfællns samld skattpligtig vædi af multimdin fø duktion udgø t bløb på mindst k. Ndsættlsn find std i fobindls md abjdstags slvangivls/åsopgøls. Fadag fo udgift til tobak Md vikning fa 1. janua 2011 afskaffs viksomhds fadag fo udgift til tobak. Dt gæld båd fadag fo psonaludgift til tobak og fadag fo tobaksudgift, d afholdt til pæsntation ll klam. D givs sålds ikk fadag fo udgift til cigatt, øgtobak, ciga, cutt, cigaillos, cigatpapi, skå ll snus. Kapitalindkomst Maksimumsbskatning fo kapitalindkomst udgø fo indkomståt ,5 %. Ndsættls af kapitalindkomst Fo at kompns d pson, d i dag btal topskat af ds kapitalindkomst, fo dn ydlig bskatning af kusgvinst d nu indføs, ndsætts maksimumsatsn på kapitalindkomst til 42 % ov 5 å. Satsn fo indkomståt 2010 vil hft udgø 49,5 %. Lmpls omking bskatningn af fosk m.m. Fa og md indkomståt 2011 lmps piod, vil d bliv tal om dansk nomalbskatning. odningn fo bskatningn af fosk og højtlønnd udlænding, som bliv ansat Dnn odning kan anvnds af pson, hos dansk abjdsgiv. d ikk ha væt skattpligtig i Danmak D vil fmov bliv tal om n buttobskatning på 26 % i indtil 5 å. Hvis Dn gnnmsnitlig måndsløn skal indn fo d snst 10 å. opholdt stækk sig ov n læng udgø mindst k. fø AM-bidag. Ansvashavnd daktø: Statsautoist viso Nils Lyng Pdsn Rdaktion: Statsautoist viso Finn Stn Chistnsn Statsautoist viso Finn Elkjæ Statsautoist viso Tobn Madsn Statsautoist viso Svnd Thchilsn Rdaktø, Thomson Ruts Pofssional A/S Majbitt Codt og Bigitt Stang Dsign/Sats: Thomson Ruts Pofssional A/S Tyk: Silkbog Bogtyk ISSN n.: Rdaktion afsluttt d. 3. fbua 2011

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mnnsk - Id - Løsning Koncntationsmåling i ocss kan væ udfodnd Sid 3 Nivauswitch md ½ gvind Sid 3 On-lin fugtmåling å tæflis Sid 4-5 Oløst ilt i mikobiologisk fmnting Sid 6 Ny komakt H lktod giv læng holdbahd

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER:

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER: FJORDBYERNE ROSKILDE UGE NR. 36 ONSDAG 8. SEPTEMBER 2010 WWW.ROSKILDEAVIS.DK Rosild hlt i font En ny undsøgls fa fagfoningn 3F vis, at Rosild ligg på n 9. plads ud af Danmas 98 ommun, nå dt omm til lvvilå

Læs mere

rlæsning InspIratIon: somme

rlæsning InspIratIon: somme n ning ass /s l æs fisk a T h om m n m a G J o : d a S t : a u n a o g io Lay ndby iat : Sta Insp T yk sign 0 0 D ITK g: 1.0 kn 1 O pl a pa C M øl l s u Aah 8000 Haold Fys usandsynlig pilgimsfæd Rachl

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere