Dit byggemagasin Byg med Weber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dit byggemagasin Byg med Weber"

Transkript

1 Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt

2 Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin Føst udgav af dt ny Wb Magasin Byg md Wb på gadn. Idn md magasint at inspi dig hvad ntn du bygh, akitkt, ntpnø ll håndvæk - til at s ny mulighd, nå du skal i gang md at bygg nyt ll nov. Vi ha valgt at udkomm md føst numm på TUNBYG 2010 byggits fagmss, hvo vi taditionn to ha n stand, hvo vi vil pæsnt bddn i vos aktivitt og podukt. I dn føst udgav kan du fx læs om: Nyt mballagkoncpt Wb - n vdn i fav: Vos poduktomåd ha fåt sin hlt gn fav. Dt bliv dfo nmm fo dig at find dt igtig podukt i dn igtig poduktkatgoi, fodi du kan bug favn som n guidlin. H kan du s vos kspdition og udlving, som ligg spdt ov hl landt: Lca podukt: Hing Ølst Gadbjg Kvændup Pmix-podukt: Kalstup Slagls Kvændup Baband Galtn Silkbog Vibog Rands wb.floo dsigngulv - t åt og nklt look: Læs og s vos smukk lys dsigngulv i n kik og dt møk tndy i n modn pivatbolig. Bd abjdsmiljø md ltt Lca sækk Vos Lca sækk blvt nmm at håndt. D fås nu i 50 lit fmfo 100 lit - dt giv bd abjdsmiljø i hvdagn fo os all - hvad ntn man håndvæk, lagmdabjd ll tanspotø. Rdaktø Annmai Chloé Aabling Udgivls: Layout: Oplag: Udgivlssfkvns: Rdaktion: Rdaktø: Gafik: Tyk: Hjmmsid: Fosidfoto: Saint-Gobain Wb A/S Solvig Fdiksn og Annmai Chloé Aabling ksmpla To gang åligt mats og sptmb Hnik Chistnsn og Annmai Chloé Aabling Annmai Chloé Aabling Solvig Fdiksn Chonogafisk Fø maxit - nu Wb 2

3 En vdn i fav - nyt mballagdsign I øjblikkt lanc vi t nyt mballagkoncpt, som gø dt ovskuligt og nmt fo kundn at find d nklt podukt og poduktkatgoi. - Vos ny mballag inddlt i ni poduktomåd md hv sin fav. D foskllig fav gå ign i al vos mballag og makdsføingsmatial som fx bochu og annonc. Samtidig favn implmntt på vos ny hjmmsid, som vi gå i luftn md i mats Fx ha vos gulvpodukt fåt tildlt dn blå fav, vådumspodukt dn oang fav, spcialbton dn gå fav og Lca poduktn dn gønn fav, fokla Businss- og Dvlopmnt Manag Hnik Chistnsn og tilføj, at han glæd sig til at pæsnt koncptt på byggits fagmss TUNBYG. - D ha ignnm ån væt kund, som ha pgt på, at dt ha væt svæt at guid sig undt i vos gaml mballag. Dnn kitik ha vi slvfølglig lyttt til og tagt dybt siøst. Og på baggund af bl.a. diss mlding lanc vi nu vos ny mballagdsign, som skal skab ovblik og gø dt nmt fo vos kund at find undt i vos omfattnd poduktpalt. Nyt mballagdsign skal skab ovblik og gø dt nmt fo kundn at find fm til d nklt podukt. Poduktfav og -katgoi 3

4 Vos ltpodukt gø hvdagn ltt Vi ha ignnm n åækk samabjdt md dansk mu, fodi vi gn vil mdvik til at gø din hvdag som mu på byggpladsn nm og bkvm. Dfo abjd vi konstant md at udvikl podukt og løsning, d opfyld diss mål. Vi ha fo nylig intoduct t nyt møtl-poduktpogam Wb Light som mdfø n vægtbspals på 25 % i fohold til taditionll møtl. 3 ltt podukt Sin bstå af t ltt podukt: Wb Lt Mumøtl, Wb Lt pudsmøtl og Wb Lt tøbton, som all minim d fysisk blastning, sålds at du som pofssionl mu undgå unødig ovblastning af yg, skuld, am og bn. D ltt mupodukt kndtgnt vd lav vægt samtidig md at funktionsgnskabn bvat, så d ha samm gnskab som taditionll mupodukt. Bd abjdsmiljø Vos langsigtd målsætning at bidag til, at du som pofssionl mu opthold n god fysik og minim abjdsgn md fo mang tung løft også nå du nå pnsionsaldn. Som pofssionl mu du blastt md hådt og fysisk kævnd abjd. Md vos ltpodukt spa du mang tons løft om åt! 300 tons om åt Som du vd, mufagt t af d fag, d giv dn hådst blastning af koppn! Som pofssionl mu løft du hvt å i gnnmsnit 300 tons - hvilkt sva til ca. 250 psonbil! Du lægg hunddvis af mustn dagligt, hvilkt btyd, at du - vd bug af Lt Mumøtl - kan spa 68 tons løft i løbt af t å! - Vos ltpodukt t mgt stækt poduktpogam, som udviklt til at sik, at mun opnå n mind fysisk blastning i løbt af ds abjdsdag, så d ikk ovblast ds ygg, skuld, am og bn. Lca ltklink i møtln Hv gang n pofssionl mu fyld n tillbø md Wb Lt mumøtl, vil han kunn spa mllm kg p. læs på gund af møtlns lav vægt, som skylds, at vi ha blandt Lca ltklink i møtln, fotæll Salgs- og poduktchf Pmix, Bjan Jnsn, Wb og fotsætt: - Gnnm mang å ha vi samabjdt md dansk mu og s dt som n af vos fonmmst opgav at mdvik til, at muns hvdag bliv lt - og md så få fysisk blastning - som muligt. Og dt kan vos ltpodukt bidag til. Vi dfo stolt ov, at vi ha udviklt t sotimnt, d ltt hvdagn fo dn pofssionll mu. 4

5 Mumst Ingolf Pdsn, HH Byg ApS: - Skn md møtl føls n hl dl ltt, og konsistnsn m smidig, nå møtln påføs. Dt sig mumstn - Nå føst d ung ha pøvt dt, d ovbvist lt bd, fotæll Mumst Ingolf Pdsn, HH Byg ApS. - Jg s to kæmp fodl vd Wb Lt mumøtl. Føst og fmmst spa min svnd og læling n ækk tung løft, og dn fysisk blastning i n ækk abjdspocss bliv langt mind. Min svnd og læling sig, at møtln nmm at bland, og at tillbøn vj mind! Vi få t bd abjdsmiljø og kan bliv læng på abjdsmakdt. Skn md møtl føls n hl dl ltt, og konsistnsn m smidig, nå møtln påføs. Dt faktum, at Wb Lt Mumøtl kun skal blands md vand, gø også møtln ltt at dos og dmd bliv dn m nsatt fa gang til gang, undstg Ingolf Pdsn. Vos Light-sotimntt bstå af t podukt: Lt mumøtl, Lt pudsmøtl og Lt tøbton. H kan du s poduktns gnskab: 25 % ltt samm antal m 2 Fobdd poduktgnskab Nmm at dos Ensatthd fa gang til gang Stabil uanst vjt og luftfugtighd Fæ tung løft Miljøvnlig 5

6 Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md dsign-spøjtbton Kanigottn i Rands Rgnskov, d bstå af natuto klipp og dypstn, opbyggt og dsignt md Wb ca 252 n flksibl dsignspøjtbton. Og i øjblikkt mdabjd i Udviklingsafdlingn i Rands Rgnskov vd at opbygg fagmnt af n gamml tmpluin fa Cambodja md samm podukt. Stukkatø og Klippbygg i Rands Rgnskov Hnik Lundkæ Chistnsn mgt bgjstt fo dsign-spøjtbtonn, fodi dn ha n åbningstid på ott tim, hvilkt gø dn nm at abjd md, nå man skal opbygg og fom natuto klipp, gott og tmpl. Om poduktt sig han: - Dsign-spøjtbtonn t igtigt godt podukt, fodi dt hold sig smidigt i m nd ott tim. Dfo dt pfkt til fx at lav klippfomation md, fodi d mass af tid til at fom og modll. Jg kan klat anbfal poduktt. Hnik Lundkæ Chistnsn, sammn md sin kollg fa Udviklingsafdlingn i Rands Rgnskov, i fuld gang md at dsign og opbygg nogl imponnd dtalj af sto dl af n ca å gamml tmpluin fa Angko Vat i Cambodja. En uin, som bl.a. bstå af n mass tmplstn, d tilsammn dann uinns tmpl- vægg. Også til dtt pojkt ha Udviklingsafdlingn valgt at bug dsignspøjtbtonn Wb ca Dsign-spøjtbtonn pfkt til opbygning af tmpluinn, dfo ha vi slvfølglig også valgt at bug poduktt til dtt pojkt, undstg Hnik Lundkæ Chistnsn. Pfkt til kativ opgav Ifølg Salgskonsulnt Matin Ptsn, afhæd n taditionl spøjtbton lynhutigt, hvilkt oft t poblm i undholdningsindustin, hvo d abjds md kativ fom og udsmykning, som tag lang tid at lav. Dfo dsign-spøjtbtonn idl til dn slags opgav. Btonn giv også mulighd Stukkatø og Klippbygg Hnik Lundkæ Chistnsn, Rands Rgnskov, i fæd md at spøjt bton i Kanigottn, som flagmusns flott bolig. Dsign-spøjtbtonns smidig stuktu gø dn nm at fom og dfo dn idl til kativ pojkt, som fx gott og lignnd. 6

7 fo, at man spøjt sto aal, fodi man pga. dn lang babjdningstid kan fom og glitt på btonn. Dfo to vi på, at vos spcill btonpodukt ha n god chanc fo at afløs dt taditionll podukt - i hvt fald til opgav af m kativ kaakt, fokla Matin Pdsn. And pojkt, hvo Wb ca 252 blvt anvndt: - Lgplads i Fjlv fo Aalbog Kommun - Klippvægg i Falst Zoo - Skulptu vd sundhdscnt i Aalbog - Spcialdsignt spistug til hststutti i Aas Kanigottn flagmusns flott bolig. Dn skabt md vos dsign-spøjtbton - Wb ca 252. wb.floo dsigngulv kan anvnds ovalt Lookt åt, nklt og industilt. Dt utaditionlt, mn hlt i tit md tidns indtningstnds og lt at vdlighold og ngø. Ovfladn blank ll matt - og slidstykn uovtuffn. Gulvt kan bstills i 10 smukk og tndy fav. hos båd akitkt, konsulnt, jndomsinvsto og pivat ov hl vdn. Læs histoin om vos dsigngulv i n modn kik på d næst pa sid, og s h, hvo smukt, nklt og åt gulvt s ud i t pivat hjm i Høning. Dsigngulvt t spændnd og utaditionlt altnativ til tæ, linolum, klink og tæpp. Dsigngulvt cmntbast og undstøtt dsignt i indtningn. Dsigngulvts ovflad ustik, funktionl og idl til båd kontohust, hotllt, modbutikkn, cafn, stauantn - ll dt pivat hjm. Dsigngulvts å look populæt Gulvt og tappn i villan i Høning t wb.floo dsigngulv nklt og åt. Til gulvt bugt wb. floo 4650 i favn DuoColou. Ovfladn blagt md poxy, som gø gulvfladn blank og obust. Gulvt udføt af fimat Rands Fugtknik A/S. 7

8 Kikgulv og dåbsbassin - åt, smukt og nklt Båd kikgulvt og dåbsbassint i Føyland og Ostad kik udføt i wb.floo dsigngulv. Føyland og Ostad kik n modn kik md plads til 630 gæst - ligg i Klpp Kommun i Nog. Kikn dn føst i Nog md dåbsbassin. I kikns foy og kapl d udlagt 220 m 2 wb.floo komfotgulv, t gulvkoncpt fo vandbån vam, som giv lav ngiomkostning og god tinlydisoling. På dtt gulv og i slv kikummt d tilsammn lagt 650 m 2 wb.floo Dsigngulv, d n cmntbast gulvovflad. Hlt spcilt dt, at også dåbsbassint udføt md dsigngulv-matial som ovflad. Abjdt udføt af ntpnøog mumstfimat Chm- Con AS. Ol Nuland fa fimat, som spcialist i udføls og slutsultat af vos dsigngulv, ha mødt os i kikn fo at fotæll om abjdt md at udlægg gulvt. Efaing nødvndig Wb.floo dsigngulv t podukt, d ha t åt, obust og æsttisk look. Dt t lvnd matial, hvo vn og spækk også kan fokomm. Poduktt mgt populæt - isæ hos akitktn. Omstændighdn omking slv udlægningn md til at bstmm gulvts kaakt. Tmpatu, sollys og n ækk and fakto md til at afgø fav og skygg. Efaing dfo vigtig i abjdspocssn, fotæll Ol Nuland. Han fokla, at poduktt, som anvndt i kikn, wb.floo 4650 i favn Duo Colou. Gulvabjdt i kikn ha også handlt om at giv tin og dåbsbassin samm udtyk som gulvt. Og dt ha væt udfodnd! Ldstibn i bton gå fa p-pladsn og gnnm kikummt. 8

9 Vi skull amm dn samm fav som i and podukt. Vi fandt dn vd at bland wb p 980 og 985, hnholdsvis gå og hvid btonslæmm, som tukkt på og filtst. Endvid all ovflad lakt md polyutan. Dåbsbassint og døbfontn føst påføt 2-3 støg poxy og dft polyutan fo god tætning, fokla Ol Nuland og tilføj, at ftabjdt i fom af vdlighold bskdnt. Mat bonvoks alt, hvad d skal til! Dt va udfodnd at lægg wb.floo dsigngulv i dåbsbassint, mn dt blv pfkt. H sultatt! Båd kikum, foy og kapl udføt md wb.floo dsigngulv. At lægg dnn typ gulv kæv båd faing og kndskab til poduktt, fodi n ækk fakto bstmm fav, stuktu og skygg i gulvt. 9

10 Dl af fabikkn mod dn blå himml! Vækstdt n tidlig mogn! Slv n vjbidt tonstung poduktionsnhd n ovn kan væ t smukt syn! Lca ltklink, d bstå af l fa dn dansk undgund, bænds vd gad clsius! Fabiksomådt stot, så cykln stå kla til bug! Fabikkns poduktionsmatil ovvågs og vdligholds konstant fo alt skal væ i topfom! D svjss på livt løs! D gul stg på fabiksomådt skal altid følgs af hnsyn til sikkhdn Dt uundvælig vatpas! 10 Wb n af Danmaks støst lvandø af natulig byggmatial. Vi n landsdækknd poduktionsviksomhd, som n dl af dn global koncn Saint-Gobain. Vi tilbyd byggtknisk ådgivning omking all dl af byggfasn, og vi ha poduktion, kspdition og udlving undt om i landt. H nogl stmningsbilld fa én af vos fabikk.

11 Bd abjdsmiljø md ltt Lca sækk! Lca ltklink lvs nu i sækk på 50 lit - mod tidlig 100 lit. Baggundn at gø dagligdagn ltt fo all og mindsk isikon fo skad båd på byggpladsn og på lagt. - Vi ha valgt at ænd volumn af hnsyn til abjdsmiljøt. Vos ny sækkstøls bliv nmm at håndt fo båd håndvækn og lagmdabjdn, fotæll Makdschf Jøn Tidmann og fotsætt: - Vi ha ændt på n ækk fohold, d omhandl Lca sækk, som gø, at vi all undgå tung løft og uhnsigtsmæssig abjdsstilling. Omåd indn fo abjdsmiljø, som vi gn vil væ md til at fmm. Bd løfthøjd D ny sækk pakkt på EURO-pall - 21 sækk på én pall - og slvfølglig omviklt md plast. - Dt giv n bd løfthøjd, nå man skal plukk fa palln, hvilkt vigtigt st i t abjdsmiljømæssigt aspkt. Sækkns vægt halvs, hvilkt fobd abjdsmiljøt. Vægtn komm und 20 kg slv fo d tungst podukt. Samtidig giv ændingn n væsntlig lav pallhøjd, så palln kan stå i pallol og pæsnts bd i byggmakd. Endlig kan palln stabls und tanspot, så d faktisk kan mdbings 5 % m volumn på t hlt tæk. Dt gø, at sækkn kan lvs billig. Et miljøhnsyn At sækkn nu bliv pakkt og fagtt på EURO-pall ifølg Jøn Tidmann t klat miljømæssigt hnsyn. - I stdt fo d miljøblastnd ngangspall bnytt vi EUROpall, d som bkndt gnbugs adskillig gang. Dt btyd også, at vi not palln på n spaat linj. Ha kundn tilsvand antal pall md vd afhntning, not vi ikk palln. Vi afhnt gn pall på samm kondition som fx blokpall. Dt også muligt at aflv EURO-palln på dt næmst lag hos os. Ny mballag - Ud ov at sækkn blvt ltt, ha d også fåt nyt Lca sækkn ænd støls fa 100 til 50 lit! Dt btyd, at sækkn bliv nmm at håndt fo all, hvilkt giv t bd abjdsmiljø. dsign. Dt ny dsign på vos Lca sækk t ld i t hlt nyt mballagdsign, som omfatt hl vos poduktsotimnt. Fx ha Lca podukt fåt poduktfavn gøn, mn vi bibhold vos vlkndt Lca logo som d flst i Danmak knd, undstg Jøn Tidmann. Læs m om vos ny mballagdsign på hl vos poduktsotimnt på sid 3. 11

12 Rstauingspojkt også vos spcial! I dt spændnd stauingspojkt af dt gaml, chamnd Vogaad Tinghus fa 1533 dltag vi båd som byggtknisk ådgiv og lvandø af byggmatial. Tinghust d ligg i idylisk omgivls i Flaunskjold i Vndsyssl, opindligt t ståtækt bindingsvækshus, som ha fungt som bikting, dvs. som datidns byt fo fæstbøndn på dn jod, d høt til næssancslottt Vogaad. Bygh Dn Gvlig Obbch Clausn Pansk Familifond Akitkt ARKINORD v/ Øjvind Jøgnsn Ingniø COWI A/S og NIRAS Rådgivnd ingniø og planlægg A/S Totalntpnø JE Byg ApS Lvandø af byggmatial Wb Vi oplv igtig mang bygh, ådgiv og håndvæk, som kontakt os md spøgsmål til matialvalg og udføsl, nå dt gæld stauing af æld byggi. Md stauingn af Tinghust Vogaad giv vi - i samabjd md pojktts ådgiv og håndvæk - sva på mang af d spøgsmål, d typisk opstå i fobindls md dnn typ stauingspojkt. Ov d næst pa månd kan du - i takt md udfølsn - følg stauingn af Tinghust på vos hjmmsid i od og billd. Vi vil båd infom om tknisk og faglig ovvjls og poblmstilling omking udføsl af tændæk, fundamnt, gulv, muvæk, pudsabjd - og vntult and ufoudst hændls und stauingspocssn. Tinghust på Vogaad Tinghust plact tæt på Vogaad Slot, d t af Danmaks finst og bdst bvad næssancslott, og som omgivt af Danmaks bdst voldgav. Tinghust va datidns byt og blv kaldt Bikting. H mødts domm og skiv md ott tingsvidn (stokkmænd) fo at udd tvist og afsig dom i lokal sag. Dt va ttns opgav at fæld dom ov d fæstbønd, d bod på Vogaads jod, hvis d ovtådt datidns lovgivning. Vogaad Tinghus fungd som Bikting i piodn fa Nå hust fædignovt, skal dn gaml tingsal gnskabs i dn n nd af hust. Tingsaln skal bugs som kaffstu fo slottts bsøgnd samt i fobindls md d populæ middlalddag, d hvt å afholds på slottt. I dn andn nd af hust skal d lavs n smdj, da hust også på t tidspunkt ha væt hjmstd fo dn lokal smd. I slutningn af 1800-tallt va d båd katmag, smd og bbols i hust. Nå døn slås op til dt nystaud Tinghus, så bsøg også slottt. H kan du nmlig oplv n omfattnd og nstånd samling af uopæisk kunst og indbo, hiblandt væk af Goya, Rubns, Raphal og El Gco, samt klnodi fa bl.a. Napolon I, Louis XIV, Louis XVI og Mai-Antointts psonlig indbo. 12

13 Dt gaml slidt Tinghus vd Vogaad Slot, som dt så ud, fø dt imponnd stauingspojkt gik i gang. Bmæk d mang tjælag på bindingsvækt, som vidn om åhundds vdligholdls. sspoc it g n i stau illdgall g l b Fø g tjk dk sn o w.wb. w på w, bygh u d ntn ll ådgiv at d a v H til æk lyst håndv i, at du ha stauv nd håb t spænd indblik i d iog få følg ojkt alg af kval p s g n v i d kni d u g byggt og b s o vo d ny odukt ttsp n på bå mt slvfølid sa sk v lt byggi m gam gi. s nybyg d på vo nd g i l g m fo vi løb Følg d sid, hvo pladsn. g hjmm nyt fa byg g bin Tømn bank nagl ud af bindingsvækt i fobindls md ndtagningn. På gund af Tinghusts omfattnd sætningsskad blv dt bsluttt at ndtag hust fosigtigt og hft opfø dt på ny md dt gaml bindingsvæk. D blæss Lca ltklink, som skal fung som ltfyld i fobindls md aflastning af dn sætningsgivnd undgund. Bmæk, at Tinghust nu hlt væk! I baggundn ss dt smukk næssancslot Vogaad, som Tinghust hø til. 13

14 Maskinudsty og byggpladsindtning Maskinudljning Vi udlj båd møtlsilo, vntult md blandmaskin montt, samt vandvam. Vandvam til vintbyggi Vandvam anvnds til vintbyggi, hvo tømøtl kan blands md op til + 60 C vamt vand. Kapacittn 160 lit vand i timn vd opvamning fa + 8 C til + 60 C. Btjning Alt vos udljningsmatil slvfølglig fosynt md btjningsvjldning på dansk. Svic Husk, vi ådgiv gn om anvndls af maskin til ationl møtlbhandling. Vos svicmontø kan også hjælp md planlægning af silons placing på byggpladsn samt vjld mandskabt. 14

15 Byggtknisk svic - fa tgnbod til byggplads Vi ha makdts mst udbdt byggtknisk svic, nå dt dj sig om mut byggi. Ud ov vos tknisk svic bakk vi byggits pat op md lokal konsulnt, t bdt nt af kspditions- og udlvingsadss samt vos byggpladssvic, d omfatt udljning af udsty og indtning af byggplads. Tknisk svic Vos tknisk konsulnt i vos svicafdling stå til ådighd på all stadi i byggit fa planlægning og pojkting til dt paktisk byggi samt dn ftfølgnd dift og vdligholdls. Vos landsdækknd ntvæk af konsulnt sik dn nødvndig svic og stå til ådighd lokalt fo pojktnd, udfønd og fohandl af bygningsmatial. På kan du find kontaktoplysning om vos tknisk konsulnt og tknisk svic. Lca Bygginfomation I Lca Bygginfomation ha vi samlt vos komptnc indn fo Lca ltklink. Afdlingn stå til ådighd fo byggits pat omking tknisk ådgivning og infomation vdønd gnskab og anvndls af Lca ltklink. Lca Bygginfomation dsudn md til at udvikl og fmm anvndlsn af Lca ltklink på dt dansk makd. Bochu og vjldning I fobindls md vos løbnd poduktudviklingsabjd udabjd og opdat vi hl tidn vos skiftlig vjldning og bochu. Hnsigtn, at bochun skal bidag md løsning, d sik bd konstuktion i t bd byggi - til glæd fo all byggits pat. altid opdatt vidn Klik ind på og bliv opdatt om dn nyst, vidn om podukt, anvndls og løsning. Du kan få fat i vos tknisk konsulnt fa kl på all hvdag. Ring på vos svicnumm: Vi tilbyd byggtknisk ådgivning og -svic, d omhandl byggtknisk spøgsmål. H ss konsulnt Allan Dahl i snak md n håndvæk omking Lca ltklink som tændæk. 15

16 Kulkalk lags i kul i op til fl å! Kulkalk lidt ligsom ågangsvin - fo kulkalk lags nmlig også - dog ikk på gtæsfad - mn i kul. Kulkalk og kulkalkmøtl fmstills på vos fabik i Silkbog. Kulkalk t spcialpodukt, d poducs ft gaml tadition og oiginal opskift. Kalkn opbvas og lags i kul - i t fugtigt miljø - i op til fl å, så dn få dn hlt igtig konsistns. Kulkalk anvnds til noving af fx kik, slott hgåd og and bvaingsvædig bygning, som opføt md kalk som bindmiddl. Kulkalk lags i kul, som d små hvid bås, som ss på billdt. Kulkalk anvnds til novingspojkt. Saint-Gobain Wb A/S - din lvandø indn fo natulig byggpodukt Wb dl af Saint-Gobain, som n af vdns støst industikoncn md byggpodukt. Wb poduc og lv podukt, løsning og udsty fa fabikk vdn ov. Vi n af byggbanchns støst og mst fan lvandø af minalsk basd byggmatial. All vos podukt fmstillt af natulig åstoff som l, sand, kalk og cmnt. Vi mn nmlig, at dt bdst byggi dt, som båd i hamoni md mnnsk og miljø. Vi fosøg dfo at skab balanc mllm matial, miljø og d mnnsk, d skal bo og abjd i d fædig bygning. Indn fo dtt omåd sats vi målttt på at opsaml knowhow og poduktudvikl vos løsning. Foskning og udvikling sik høj kvalitt Vi pioit tknisk dokumntation højt, og vos dokumntation hø dfo til blandt makdts bdst. Dt skylds ikk mindst t omfattnd tknisk bagland, som yd suppot til all Wbs afdling. Vi still skapp kav til os slv, lig fa dn føst kontakt md vos kund til alt aflvt på byggpladsn. Vi ha vos gn spcialudstyd laboatoi i tilknytning til d nklt fabikk, d kontoll poduktion og podukt i all pocss. Saint-Gobain Wb A/S Hovdkonto Randsvj 75, Hing 8940 Rands SV Tlf.: Fax: Saint-Gobain Wb A/S Sjælland Silovj 3, Kalstup 2690 Kalslund Tlf.: Fax: Saint-Gobain Wb A/S Jylland Hjaltvj 20, Skovby 8464 Galtn Tlf.: Fax:

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013 Vsmagg Hassshav, d. 19/9 2013 } Støls: Vds 2. støst vlad (kvatum) Facts om vladt Ital og talsk v } Aal: 301.000 km2 } Ital stækk sg ov 1.200 km., md fastladsklma od og subtopsk klma ctal- og sydtal }

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Mørke afviser at tage lortet

Mørke afviser at tage lortet Høingssva fa Møk og til biogas-plan Skødstup vd at væ kla til håndboldsæsonn Pmi på ny udgav af scincfiction klassik SIDE 4 NYHEDER/SIDE 2 SIDE Tisdag dn 7. august 202 Ug 32, 94. ågang Til all husstand

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017.

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017. Ensilaggb,, d la b z o D, ng, Big-Bag løft ta ll a B l, v o k s tigskiftamm, tip g u a B H, t, iv o p d s n å a G llt ummiskab, G A-amm, Ba, m a ib G tsadapt., k in n k u s p a m T j, F ft t, lø ssæ ovspil,

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER:

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER: FJORDBYERNE ROSKILDE UGE NR. 36 ONSDAG 8. SEPTEMBER 2010 WWW.ROSKILDEAVIS.DK Rosild hlt i font En ny undsøgls fa fagfoningn 3F vis, at Rosild ligg på n 9. plads ud af Danmas 98 ommun, nå dt omm til lvvilå

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N. 2 32. åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd...

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mnnsk - Id - Løsning Koncntationsmåling i ocss kan væ udfodnd Sid 3 Nivauswitch md ½ gvind Sid 3 On-lin fugtmåling å tæflis Sid 4-5 Oløst ilt i mikobiologisk fmnting Sid 6 Ny komakt H lktod giv læng holdbahd

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9 FOKUS MEDARBEJDERBLAD FOR A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES MOTIVATION - HELT I TOP sto itss i Mdabjdudsøgls Læs sid 4 DU GØR FORSKELLEN 5 god histoi fa dagligdag Læs sid 9 Højt svic- og sikkhdsivau

Læs mere

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig.

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig. Gv Kommun Vlkommn til Gv Mosd Havn Fott Hdland Vlkommn til Gv Mang typ dagtilbud og skol Kultun båd fin og folklig Motion n dl af hvdagn Køb ind i stocnt ll langs standvjn Natu og skønn gønn omåd Gv Kommun

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden.

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden. Ug 27 Lødag 5. juli 2014 17. ågang WEEKEND LÆS I AVISEN Vind t wkndophold i Hazn Sid 10 Tkniknød hos Alpha-Elktonik Sid 12 Jannik Hastup md ny film Sid 12 Tigtilling født i ZooPak Næstvd Sid 2 Foto: P

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

rlæsning InspIratIon: somme

rlæsning InspIratIon: somme n ning ass /s l æs fisk a T h om m n m a G J o : d a S t : a u n a o g io Lay ndby iat : Sta Insp T yk sign 0 0 D ITK g: 1.0 kn 1 O pl a pa C M øl l s u Aah 8000 Haold Fys usandsynlig pilgimsfæd Rachl

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme og pimiske tal BETEGNELSER. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige hele

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere