Dit byggemagasin Byg med Weber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dit byggemagasin Byg med Weber"

Transkript

1 Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt

2 Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin Føst udgav af dt ny Wb Magasin Byg md Wb på gadn. Idn md magasint at inspi dig hvad ntn du bygh, akitkt, ntpnø ll håndvæk - til at s ny mulighd, nå du skal i gang md at bygg nyt ll nov. Vi ha valgt at udkomm md føst numm på TUNBYG 2010 byggits fagmss, hvo vi taditionn to ha n stand, hvo vi vil pæsnt bddn i vos aktivitt og podukt. I dn føst udgav kan du fx læs om: Nyt mballagkoncpt Wb - n vdn i fav: Vos poduktomåd ha fåt sin hlt gn fav. Dt bliv dfo nmm fo dig at find dt igtig podukt i dn igtig poduktkatgoi, fodi du kan bug favn som n guidlin. H kan du s vos kspdition og udlving, som ligg spdt ov hl landt: Lca podukt: Hing Ølst Gadbjg Kvændup Pmix-podukt: Kalstup Slagls Kvændup Baband Galtn Silkbog Vibog Rands wb.floo dsigngulv - t åt og nklt look: Læs og s vos smukk lys dsigngulv i n kik og dt møk tndy i n modn pivatbolig. Bd abjdsmiljø md ltt Lca sækk Vos Lca sækk blvt nmm at håndt. D fås nu i 50 lit fmfo 100 lit - dt giv bd abjdsmiljø i hvdagn fo os all - hvad ntn man håndvæk, lagmdabjd ll tanspotø. Rdaktø Annmai Chloé Aabling Udgivls: Layout: Oplag: Udgivlssfkvns: Rdaktion: Rdaktø: Gafik: Tyk: Hjmmsid: Fosidfoto: Saint-Gobain Wb A/S Solvig Fdiksn og Annmai Chloé Aabling ksmpla To gang åligt mats og sptmb Hnik Chistnsn og Annmai Chloé Aabling Annmai Chloé Aabling Solvig Fdiksn Chonogafisk Fø maxit - nu Wb 2

3 En vdn i fav - nyt mballagdsign I øjblikkt lanc vi t nyt mballagkoncpt, som gø dt ovskuligt og nmt fo kundn at find d nklt podukt og poduktkatgoi. - Vos ny mballag inddlt i ni poduktomåd md hv sin fav. D foskllig fav gå ign i al vos mballag og makdsføingsmatial som fx bochu og annonc. Samtidig favn implmntt på vos ny hjmmsid, som vi gå i luftn md i mats Fx ha vos gulvpodukt fåt tildlt dn blå fav, vådumspodukt dn oang fav, spcialbton dn gå fav og Lca poduktn dn gønn fav, fokla Businss- og Dvlopmnt Manag Hnik Chistnsn og tilføj, at han glæd sig til at pæsnt koncptt på byggits fagmss TUNBYG. - D ha ignnm ån væt kund, som ha pgt på, at dt ha væt svæt at guid sig undt i vos gaml mballag. Dnn kitik ha vi slvfølglig lyttt til og tagt dybt siøst. Og på baggund af bl.a. diss mlding lanc vi nu vos ny mballagdsign, som skal skab ovblik og gø dt nmt fo vos kund at find undt i vos omfattnd poduktpalt. Nyt mballagdsign skal skab ovblik og gø dt nmt fo kundn at find fm til d nklt podukt. Poduktfav og -katgoi 3

4 Vos ltpodukt gø hvdagn ltt Vi ha ignnm n åækk samabjdt md dansk mu, fodi vi gn vil mdvik til at gø din hvdag som mu på byggpladsn nm og bkvm. Dfo abjd vi konstant md at udvikl podukt og løsning, d opfyld diss mål. Vi ha fo nylig intoduct t nyt møtl-poduktpogam Wb Light som mdfø n vægtbspals på 25 % i fohold til taditionll møtl. 3 ltt podukt Sin bstå af t ltt podukt: Wb Lt Mumøtl, Wb Lt pudsmøtl og Wb Lt tøbton, som all minim d fysisk blastning, sålds at du som pofssionl mu undgå unødig ovblastning af yg, skuld, am og bn. D ltt mupodukt kndtgnt vd lav vægt samtidig md at funktionsgnskabn bvat, så d ha samm gnskab som taditionll mupodukt. Bd abjdsmiljø Vos langsigtd målsætning at bidag til, at du som pofssionl mu opthold n god fysik og minim abjdsgn md fo mang tung løft også nå du nå pnsionsaldn. Som pofssionl mu du blastt md hådt og fysisk kævnd abjd. Md vos ltpodukt spa du mang tons løft om åt! 300 tons om åt Som du vd, mufagt t af d fag, d giv dn hådst blastning af koppn! Som pofssionl mu løft du hvt å i gnnmsnit 300 tons - hvilkt sva til ca. 250 psonbil! Du lægg hunddvis af mustn dagligt, hvilkt btyd, at du - vd bug af Lt Mumøtl - kan spa 68 tons løft i løbt af t å! - Vos ltpodukt t mgt stækt poduktpogam, som udviklt til at sik, at mun opnå n mind fysisk blastning i løbt af ds abjdsdag, så d ikk ovblast ds ygg, skuld, am og bn. Lca ltklink i møtln Hv gang n pofssionl mu fyld n tillbø md Wb Lt mumøtl, vil han kunn spa mllm kg p. læs på gund af møtlns lav vægt, som skylds, at vi ha blandt Lca ltklink i møtln, fotæll Salgs- og poduktchf Pmix, Bjan Jnsn, Wb og fotsætt: - Gnnm mang å ha vi samabjdt md dansk mu og s dt som n af vos fonmmst opgav at mdvik til, at muns hvdag bliv lt - og md så få fysisk blastning - som muligt. Og dt kan vos ltpodukt bidag til. Vi dfo stolt ov, at vi ha udviklt t sotimnt, d ltt hvdagn fo dn pofssionll mu. 4

5 Mumst Ingolf Pdsn, HH Byg ApS: - Skn md møtl føls n hl dl ltt, og konsistnsn m smidig, nå møtln påføs. Dt sig mumstn - Nå føst d ung ha pøvt dt, d ovbvist lt bd, fotæll Mumst Ingolf Pdsn, HH Byg ApS. - Jg s to kæmp fodl vd Wb Lt mumøtl. Føst og fmmst spa min svnd og læling n ækk tung løft, og dn fysisk blastning i n ækk abjdspocss bliv langt mind. Min svnd og læling sig, at møtln nmm at bland, og at tillbøn vj mind! Vi få t bd abjdsmiljø og kan bliv læng på abjdsmakdt. Skn md møtl føls n hl dl ltt, og konsistnsn m smidig, nå møtln påføs. Dt faktum, at Wb Lt Mumøtl kun skal blands md vand, gø også møtln ltt at dos og dmd bliv dn m nsatt fa gang til gang, undstg Ingolf Pdsn. Vos Light-sotimntt bstå af t podukt: Lt mumøtl, Lt pudsmøtl og Lt tøbton. H kan du s poduktns gnskab: 25 % ltt samm antal m 2 Fobdd poduktgnskab Nmm at dos Ensatthd fa gang til gang Stabil uanst vjt og luftfugtighd Fæ tung løft Miljøvnlig 5

6 Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md dsign-spøjtbton Kanigottn i Rands Rgnskov, d bstå af natuto klipp og dypstn, opbyggt og dsignt md Wb ca 252 n flksibl dsignspøjtbton. Og i øjblikkt mdabjd i Udviklingsafdlingn i Rands Rgnskov vd at opbygg fagmnt af n gamml tmpluin fa Cambodja md samm podukt. Stukkatø og Klippbygg i Rands Rgnskov Hnik Lundkæ Chistnsn mgt bgjstt fo dsign-spøjtbtonn, fodi dn ha n åbningstid på ott tim, hvilkt gø dn nm at abjd md, nå man skal opbygg og fom natuto klipp, gott og tmpl. Om poduktt sig han: - Dsign-spøjtbtonn t igtigt godt podukt, fodi dt hold sig smidigt i m nd ott tim. Dfo dt pfkt til fx at lav klippfomation md, fodi d mass af tid til at fom og modll. Jg kan klat anbfal poduktt. Hnik Lundkæ Chistnsn, sammn md sin kollg fa Udviklingsafdlingn i Rands Rgnskov, i fuld gang md at dsign og opbygg nogl imponnd dtalj af sto dl af n ca å gamml tmpluin fa Angko Vat i Cambodja. En uin, som bl.a. bstå af n mass tmplstn, d tilsammn dann uinns tmpl- vægg. Også til dtt pojkt ha Udviklingsafdlingn valgt at bug dsignspøjtbtonn Wb ca Dsign-spøjtbtonn pfkt til opbygning af tmpluinn, dfo ha vi slvfølglig også valgt at bug poduktt til dtt pojkt, undstg Hnik Lundkæ Chistnsn. Pfkt til kativ opgav Ifølg Salgskonsulnt Matin Ptsn, afhæd n taditionl spøjtbton lynhutigt, hvilkt oft t poblm i undholdningsindustin, hvo d abjds md kativ fom og udsmykning, som tag lang tid at lav. Dfo dsign-spøjtbtonn idl til dn slags opgav. Btonn giv også mulighd Stukkatø og Klippbygg Hnik Lundkæ Chistnsn, Rands Rgnskov, i fæd md at spøjt bton i Kanigottn, som flagmusns flott bolig. Dsign-spøjtbtonns smidig stuktu gø dn nm at fom og dfo dn idl til kativ pojkt, som fx gott og lignnd. 6

7 fo, at man spøjt sto aal, fodi man pga. dn lang babjdningstid kan fom og glitt på btonn. Dfo to vi på, at vos spcill btonpodukt ha n god chanc fo at afløs dt taditionll podukt - i hvt fald til opgav af m kativ kaakt, fokla Matin Pdsn. And pojkt, hvo Wb ca 252 blvt anvndt: - Lgplads i Fjlv fo Aalbog Kommun - Klippvægg i Falst Zoo - Skulptu vd sundhdscnt i Aalbog - Spcialdsignt spistug til hststutti i Aas Kanigottn flagmusns flott bolig. Dn skabt md vos dsign-spøjtbton - Wb ca 252. wb.floo dsigngulv kan anvnds ovalt Lookt åt, nklt og industilt. Dt utaditionlt, mn hlt i tit md tidns indtningstnds og lt at vdlighold og ngø. Ovfladn blank ll matt - og slidstykn uovtuffn. Gulvt kan bstills i 10 smukk og tndy fav. hos båd akitkt, konsulnt, jndomsinvsto og pivat ov hl vdn. Læs histoin om vos dsigngulv i n modn kik på d næst pa sid, og s h, hvo smukt, nklt og åt gulvt s ud i t pivat hjm i Høning. Dsigngulvt t spændnd og utaditionlt altnativ til tæ, linolum, klink og tæpp. Dsigngulvt cmntbast og undstøtt dsignt i indtningn. Dsigngulvts ovflad ustik, funktionl og idl til båd kontohust, hotllt, modbutikkn, cafn, stauantn - ll dt pivat hjm. Dsigngulvts å look populæt Gulvt og tappn i villan i Høning t wb.floo dsigngulv nklt og åt. Til gulvt bugt wb. floo 4650 i favn DuoColou. Ovfladn blagt md poxy, som gø gulvfladn blank og obust. Gulvt udføt af fimat Rands Fugtknik A/S. 7

8 Kikgulv og dåbsbassin - åt, smukt og nklt Båd kikgulvt og dåbsbassint i Føyland og Ostad kik udføt i wb.floo dsigngulv. Føyland og Ostad kik n modn kik md plads til 630 gæst - ligg i Klpp Kommun i Nog. Kikn dn føst i Nog md dåbsbassin. I kikns foy og kapl d udlagt 220 m 2 wb.floo komfotgulv, t gulvkoncpt fo vandbån vam, som giv lav ngiomkostning og god tinlydisoling. På dtt gulv og i slv kikummt d tilsammn lagt 650 m 2 wb.floo Dsigngulv, d n cmntbast gulvovflad. Hlt spcilt dt, at også dåbsbassint udføt md dsigngulv-matial som ovflad. Abjdt udføt af ntpnøog mumstfimat Chm- Con AS. Ol Nuland fa fimat, som spcialist i udføls og slutsultat af vos dsigngulv, ha mødt os i kikn fo at fotæll om abjdt md at udlægg gulvt. Efaing nødvndig Wb.floo dsigngulv t podukt, d ha t åt, obust og æsttisk look. Dt t lvnd matial, hvo vn og spækk også kan fokomm. Poduktt mgt populæt - isæ hos akitktn. Omstændighdn omking slv udlægningn md til at bstmm gulvts kaakt. Tmpatu, sollys og n ækk and fakto md til at afgø fav og skygg. Efaing dfo vigtig i abjdspocssn, fotæll Ol Nuland. Han fokla, at poduktt, som anvndt i kikn, wb.floo 4650 i favn Duo Colou. Gulvabjdt i kikn ha også handlt om at giv tin og dåbsbassin samm udtyk som gulvt. Og dt ha væt udfodnd! Ldstibn i bton gå fa p-pladsn og gnnm kikummt. 8

9 Vi skull amm dn samm fav som i and podukt. Vi fandt dn vd at bland wb p 980 og 985, hnholdsvis gå og hvid btonslæmm, som tukkt på og filtst. Endvid all ovflad lakt md polyutan. Dåbsbassint og døbfontn føst påføt 2-3 støg poxy og dft polyutan fo god tætning, fokla Ol Nuland og tilføj, at ftabjdt i fom af vdlighold bskdnt. Mat bonvoks alt, hvad d skal til! Dt va udfodnd at lægg wb.floo dsigngulv i dåbsbassint, mn dt blv pfkt. H sultatt! Båd kikum, foy og kapl udføt md wb.floo dsigngulv. At lægg dnn typ gulv kæv båd faing og kndskab til poduktt, fodi n ækk fakto bstmm fav, stuktu og skygg i gulvt. 9

10 Dl af fabikkn mod dn blå himml! Vækstdt n tidlig mogn! Slv n vjbidt tonstung poduktionsnhd n ovn kan væ t smukt syn! Lca ltklink, d bstå af l fa dn dansk undgund, bænds vd gad clsius! Fabiksomådt stot, så cykln stå kla til bug! Fabikkns poduktionsmatil ovvågs og vdligholds konstant fo alt skal væ i topfom! D svjss på livt løs! D gul stg på fabiksomådt skal altid følgs af hnsyn til sikkhdn Dt uundvælig vatpas! 10 Wb n af Danmaks støst lvandø af natulig byggmatial. Vi n landsdækknd poduktionsviksomhd, som n dl af dn global koncn Saint-Gobain. Vi tilbyd byggtknisk ådgivning omking all dl af byggfasn, og vi ha poduktion, kspdition og udlving undt om i landt. H nogl stmningsbilld fa én af vos fabikk.

11 Bd abjdsmiljø md ltt Lca sækk! Lca ltklink lvs nu i sækk på 50 lit - mod tidlig 100 lit. Baggundn at gø dagligdagn ltt fo all og mindsk isikon fo skad båd på byggpladsn og på lagt. - Vi ha valgt at ænd volumn af hnsyn til abjdsmiljøt. Vos ny sækkstøls bliv nmm at håndt fo båd håndvækn og lagmdabjdn, fotæll Makdschf Jøn Tidmann og fotsætt: - Vi ha ændt på n ækk fohold, d omhandl Lca sækk, som gø, at vi all undgå tung løft og uhnsigtsmæssig abjdsstilling. Omåd indn fo abjdsmiljø, som vi gn vil væ md til at fmm. Bd løfthøjd D ny sækk pakkt på EURO-pall - 21 sækk på én pall - og slvfølglig omviklt md plast. - Dt giv n bd løfthøjd, nå man skal plukk fa palln, hvilkt vigtigt st i t abjdsmiljømæssigt aspkt. Sækkns vægt halvs, hvilkt fobd abjdsmiljøt. Vægtn komm und 20 kg slv fo d tungst podukt. Samtidig giv ændingn n væsntlig lav pallhøjd, så palln kan stå i pallol og pæsnts bd i byggmakd. Endlig kan palln stabls und tanspot, så d faktisk kan mdbings 5 % m volumn på t hlt tæk. Dt gø, at sækkn kan lvs billig. Et miljøhnsyn At sækkn nu bliv pakkt og fagtt på EURO-pall ifølg Jøn Tidmann t klat miljømæssigt hnsyn. - I stdt fo d miljøblastnd ngangspall bnytt vi EUROpall, d som bkndt gnbugs adskillig gang. Dt btyd også, at vi not palln på n spaat linj. Ha kundn tilsvand antal pall md vd afhntning, not vi ikk palln. Vi afhnt gn pall på samm kondition som fx blokpall. Dt også muligt at aflv EURO-palln på dt næmst lag hos os. Ny mballag - Ud ov at sækkn blvt ltt, ha d også fåt nyt Lca sækkn ænd støls fa 100 til 50 lit! Dt btyd, at sækkn bliv nmm at håndt fo all, hvilkt giv t bd abjdsmiljø. dsign. Dt ny dsign på vos Lca sækk t ld i t hlt nyt mballagdsign, som omfatt hl vos poduktsotimnt. Fx ha Lca podukt fåt poduktfavn gøn, mn vi bibhold vos vlkndt Lca logo som d flst i Danmak knd, undstg Jøn Tidmann. Læs m om vos ny mballagdsign på hl vos poduktsotimnt på sid 3. 11

12 Rstauingspojkt også vos spcial! I dt spændnd stauingspojkt af dt gaml, chamnd Vogaad Tinghus fa 1533 dltag vi båd som byggtknisk ådgiv og lvandø af byggmatial. Tinghust d ligg i idylisk omgivls i Flaunskjold i Vndsyssl, opindligt t ståtækt bindingsvækshus, som ha fungt som bikting, dvs. som datidns byt fo fæstbøndn på dn jod, d høt til næssancslottt Vogaad. Bygh Dn Gvlig Obbch Clausn Pansk Familifond Akitkt ARKINORD v/ Øjvind Jøgnsn Ingniø COWI A/S og NIRAS Rådgivnd ingniø og planlægg A/S Totalntpnø JE Byg ApS Lvandø af byggmatial Wb Vi oplv igtig mang bygh, ådgiv og håndvæk, som kontakt os md spøgsmål til matialvalg og udføsl, nå dt gæld stauing af æld byggi. Md stauingn af Tinghust Vogaad giv vi - i samabjd md pojktts ådgiv og håndvæk - sva på mang af d spøgsmål, d typisk opstå i fobindls md dnn typ stauingspojkt. Ov d næst pa månd kan du - i takt md udfølsn - følg stauingn af Tinghust på vos hjmmsid i od og billd. Vi vil båd infom om tknisk og faglig ovvjls og poblmstilling omking udføsl af tændæk, fundamnt, gulv, muvæk, pudsabjd - og vntult and ufoudst hændls und stauingspocssn. Tinghust på Vogaad Tinghust plact tæt på Vogaad Slot, d t af Danmaks finst og bdst bvad næssancslott, og som omgivt af Danmaks bdst voldgav. Tinghust va datidns byt og blv kaldt Bikting. H mødts domm og skiv md ott tingsvidn (stokkmænd) fo at udd tvist og afsig dom i lokal sag. Dt va ttns opgav at fæld dom ov d fæstbønd, d bod på Vogaads jod, hvis d ovtådt datidns lovgivning. Vogaad Tinghus fungd som Bikting i piodn fa Nå hust fædignovt, skal dn gaml tingsal gnskabs i dn n nd af hust. Tingsaln skal bugs som kaffstu fo slottts bsøgnd samt i fobindls md d populæ middlalddag, d hvt å afholds på slottt. I dn andn nd af hust skal d lavs n smdj, da hust også på t tidspunkt ha væt hjmstd fo dn lokal smd. I slutningn af 1800-tallt va d båd katmag, smd og bbols i hust. Nå døn slås op til dt nystaud Tinghus, så bsøg også slottt. H kan du nmlig oplv n omfattnd og nstånd samling af uopæisk kunst og indbo, hiblandt væk af Goya, Rubns, Raphal og El Gco, samt klnodi fa bl.a. Napolon I, Louis XIV, Louis XVI og Mai-Antointts psonlig indbo. 12

13 Dt gaml slidt Tinghus vd Vogaad Slot, som dt så ud, fø dt imponnd stauingspojkt gik i gang. Bmæk d mang tjælag på bindingsvækt, som vidn om åhundds vdligholdls. sspoc it g n i stau illdgall g l b Fø g tjk dk sn o w.wb. w på w, bygh u d ntn ll ådgiv at d a v H til æk lyst håndv i, at du ha stauv nd håb t spænd indblik i d iog få følg ojkt alg af kval p s g n v i d kni d u g byggt og b s o vo d ny odukt ttsp n på bå mt slvfølid sa sk v lt byggi m gam gi. s nybyg d på vo nd g i l g m fo vi løb Følg d sid, hvo pladsn. g hjmm nyt fa byg g bin Tømn bank nagl ud af bindingsvækt i fobindls md ndtagningn. På gund af Tinghusts omfattnd sætningsskad blv dt bsluttt at ndtag hust fosigtigt og hft opfø dt på ny md dt gaml bindingsvæk. D blæss Lca ltklink, som skal fung som ltfyld i fobindls md aflastning af dn sætningsgivnd undgund. Bmæk, at Tinghust nu hlt væk! I baggundn ss dt smukk næssancslot Vogaad, som Tinghust hø til. 13

14 Maskinudsty og byggpladsindtning Maskinudljning Vi udlj båd møtlsilo, vntult md blandmaskin montt, samt vandvam. Vandvam til vintbyggi Vandvam anvnds til vintbyggi, hvo tømøtl kan blands md op til + 60 C vamt vand. Kapacittn 160 lit vand i timn vd opvamning fa + 8 C til + 60 C. Btjning Alt vos udljningsmatil slvfølglig fosynt md btjningsvjldning på dansk. Svic Husk, vi ådgiv gn om anvndls af maskin til ationl møtlbhandling. Vos svicmontø kan også hjælp md planlægning af silons placing på byggpladsn samt vjld mandskabt. 14

15 Byggtknisk svic - fa tgnbod til byggplads Vi ha makdts mst udbdt byggtknisk svic, nå dt dj sig om mut byggi. Ud ov vos tknisk svic bakk vi byggits pat op md lokal konsulnt, t bdt nt af kspditions- og udlvingsadss samt vos byggpladssvic, d omfatt udljning af udsty og indtning af byggplads. Tknisk svic Vos tknisk konsulnt i vos svicafdling stå til ådighd på all stadi i byggit fa planlægning og pojkting til dt paktisk byggi samt dn ftfølgnd dift og vdligholdls. Vos landsdækknd ntvæk af konsulnt sik dn nødvndig svic og stå til ådighd lokalt fo pojktnd, udfønd og fohandl af bygningsmatial. På kan du find kontaktoplysning om vos tknisk konsulnt og tknisk svic. Lca Bygginfomation I Lca Bygginfomation ha vi samlt vos komptnc indn fo Lca ltklink. Afdlingn stå til ådighd fo byggits pat omking tknisk ådgivning og infomation vdønd gnskab og anvndls af Lca ltklink. Lca Bygginfomation dsudn md til at udvikl og fmm anvndlsn af Lca ltklink på dt dansk makd. Bochu og vjldning I fobindls md vos løbnd poduktudviklingsabjd udabjd og opdat vi hl tidn vos skiftlig vjldning og bochu. Hnsigtn, at bochun skal bidag md løsning, d sik bd konstuktion i t bd byggi - til glæd fo all byggits pat. altid opdatt vidn Klik ind på og bliv opdatt om dn nyst, vidn om podukt, anvndls og løsning. Du kan få fat i vos tknisk konsulnt fa kl på all hvdag. Ring på vos svicnumm: Vi tilbyd byggtknisk ådgivning og -svic, d omhandl byggtknisk spøgsmål. H ss konsulnt Allan Dahl i snak md n håndvæk omking Lca ltklink som tændæk. 15

16 Kulkalk lags i kul i op til fl å! Kulkalk lidt ligsom ågangsvin - fo kulkalk lags nmlig også - dog ikk på gtæsfad - mn i kul. Kulkalk og kulkalkmøtl fmstills på vos fabik i Silkbog. Kulkalk t spcialpodukt, d poducs ft gaml tadition og oiginal opskift. Kalkn opbvas og lags i kul - i t fugtigt miljø - i op til fl å, så dn få dn hlt igtig konsistns. Kulkalk anvnds til noving af fx kik, slott hgåd og and bvaingsvædig bygning, som opføt md kalk som bindmiddl. Kulkalk lags i kul, som d små hvid bås, som ss på billdt. Kulkalk anvnds til novingspojkt. Saint-Gobain Wb A/S - din lvandø indn fo natulig byggpodukt Wb dl af Saint-Gobain, som n af vdns støst industikoncn md byggpodukt. Wb poduc og lv podukt, løsning og udsty fa fabikk vdn ov. Vi n af byggbanchns støst og mst fan lvandø af minalsk basd byggmatial. All vos podukt fmstillt af natulig åstoff som l, sand, kalk og cmnt. Vi mn nmlig, at dt bdst byggi dt, som båd i hamoni md mnnsk og miljø. Vi fosøg dfo at skab balanc mllm matial, miljø og d mnnsk, d skal bo og abjd i d fædig bygning. Indn fo dtt omåd sats vi målttt på at opsaml knowhow og poduktudvikl vos løsning. Foskning og udvikling sik høj kvalitt Vi pioit tknisk dokumntation højt, og vos dokumntation hø dfo til blandt makdts bdst. Dt skylds ikk mindst t omfattnd tknisk bagland, som yd suppot til all Wbs afdling. Vi still skapp kav til os slv, lig fa dn føst kontakt md vos kund til alt aflvt på byggpladsn. Vi ha vos gn spcialudstyd laboatoi i tilknytning til d nklt fabikk, d kontoll poduktion og podukt i all pocss. Saint-Gobain Wb A/S Hovdkonto Randsvj 75, Hing 8940 Rands SV Tlf.: Fax: Saint-Gobain Wb A/S Sjælland Silovj 3, Kalstup 2690 Kalslund Tlf.: Fax: Saint-Gobain Wb A/S Jylland Hjaltvj 20, Skovby 8464 Galtn Tlf.: Fax:

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere