Dit byggemagasin Byg med Weber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dit byggemagasin Byg med Weber"

Transkript

1 Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt

2 Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin Føst udgav af dt ny Wb Magasin Byg md Wb på gadn. Idn md magasint at inspi dig hvad ntn du bygh, akitkt, ntpnø ll håndvæk - til at s ny mulighd, nå du skal i gang md at bygg nyt ll nov. Vi ha valgt at udkomm md føst numm på TUNBYG 2010 byggits fagmss, hvo vi taditionn to ha n stand, hvo vi vil pæsnt bddn i vos aktivitt og podukt. I dn føst udgav kan du fx læs om: Nyt mballagkoncpt Wb - n vdn i fav: Vos poduktomåd ha fåt sin hlt gn fav. Dt bliv dfo nmm fo dig at find dt igtig podukt i dn igtig poduktkatgoi, fodi du kan bug favn som n guidlin. H kan du s vos kspdition og udlving, som ligg spdt ov hl landt: Lca podukt: Hing Ølst Gadbjg Kvændup Pmix-podukt: Kalstup Slagls Kvændup Baband Galtn Silkbog Vibog Rands wb.floo dsigngulv - t åt og nklt look: Læs og s vos smukk lys dsigngulv i n kik og dt møk tndy i n modn pivatbolig. Bd abjdsmiljø md ltt Lca sækk Vos Lca sækk blvt nmm at håndt. D fås nu i 50 lit fmfo 100 lit - dt giv bd abjdsmiljø i hvdagn fo os all - hvad ntn man håndvæk, lagmdabjd ll tanspotø. Rdaktø Annmai Chloé Aabling Udgivls: Layout: Oplag: Udgivlssfkvns: Rdaktion: Rdaktø: Gafik: Tyk: Hjmmsid: Fosidfoto: Saint-Gobain Wb A/S Solvig Fdiksn og Annmai Chloé Aabling ksmpla To gang åligt mats og sptmb Hnik Chistnsn og Annmai Chloé Aabling Annmai Chloé Aabling Solvig Fdiksn Chonogafisk Fø maxit - nu Wb 2

3 En vdn i fav - nyt mballagdsign I øjblikkt lanc vi t nyt mballagkoncpt, som gø dt ovskuligt og nmt fo kundn at find d nklt podukt og poduktkatgoi. - Vos ny mballag inddlt i ni poduktomåd md hv sin fav. D foskllig fav gå ign i al vos mballag og makdsføingsmatial som fx bochu og annonc. Samtidig favn implmntt på vos ny hjmmsid, som vi gå i luftn md i mats Fx ha vos gulvpodukt fåt tildlt dn blå fav, vådumspodukt dn oang fav, spcialbton dn gå fav og Lca poduktn dn gønn fav, fokla Businss- og Dvlopmnt Manag Hnik Chistnsn og tilføj, at han glæd sig til at pæsnt koncptt på byggits fagmss TUNBYG. - D ha ignnm ån væt kund, som ha pgt på, at dt ha væt svæt at guid sig undt i vos gaml mballag. Dnn kitik ha vi slvfølglig lyttt til og tagt dybt siøst. Og på baggund af bl.a. diss mlding lanc vi nu vos ny mballagdsign, som skal skab ovblik og gø dt nmt fo vos kund at find undt i vos omfattnd poduktpalt. Nyt mballagdsign skal skab ovblik og gø dt nmt fo kundn at find fm til d nklt podukt. Poduktfav og -katgoi 3

4 Vos ltpodukt gø hvdagn ltt Vi ha ignnm n åækk samabjdt md dansk mu, fodi vi gn vil mdvik til at gø din hvdag som mu på byggpladsn nm og bkvm. Dfo abjd vi konstant md at udvikl podukt og løsning, d opfyld diss mål. Vi ha fo nylig intoduct t nyt møtl-poduktpogam Wb Light som mdfø n vægtbspals på 25 % i fohold til taditionll møtl. 3 ltt podukt Sin bstå af t ltt podukt: Wb Lt Mumøtl, Wb Lt pudsmøtl og Wb Lt tøbton, som all minim d fysisk blastning, sålds at du som pofssionl mu undgå unødig ovblastning af yg, skuld, am og bn. D ltt mupodukt kndtgnt vd lav vægt samtidig md at funktionsgnskabn bvat, så d ha samm gnskab som taditionll mupodukt. Bd abjdsmiljø Vos langsigtd målsætning at bidag til, at du som pofssionl mu opthold n god fysik og minim abjdsgn md fo mang tung løft også nå du nå pnsionsaldn. Som pofssionl mu du blastt md hådt og fysisk kævnd abjd. Md vos ltpodukt spa du mang tons løft om åt! 300 tons om åt Som du vd, mufagt t af d fag, d giv dn hådst blastning af koppn! Som pofssionl mu løft du hvt å i gnnmsnit 300 tons - hvilkt sva til ca. 250 psonbil! Du lægg hunddvis af mustn dagligt, hvilkt btyd, at du - vd bug af Lt Mumøtl - kan spa 68 tons løft i løbt af t å! - Vos ltpodukt t mgt stækt poduktpogam, som udviklt til at sik, at mun opnå n mind fysisk blastning i løbt af ds abjdsdag, så d ikk ovblast ds ygg, skuld, am og bn. Lca ltklink i møtln Hv gang n pofssionl mu fyld n tillbø md Wb Lt mumøtl, vil han kunn spa mllm kg p. læs på gund af møtlns lav vægt, som skylds, at vi ha blandt Lca ltklink i møtln, fotæll Salgs- og poduktchf Pmix, Bjan Jnsn, Wb og fotsætt: - Gnnm mang å ha vi samabjdt md dansk mu og s dt som n af vos fonmmst opgav at mdvik til, at muns hvdag bliv lt - og md så få fysisk blastning - som muligt. Og dt kan vos ltpodukt bidag til. Vi dfo stolt ov, at vi ha udviklt t sotimnt, d ltt hvdagn fo dn pofssionll mu. 4

5 Mumst Ingolf Pdsn, HH Byg ApS: - Skn md møtl føls n hl dl ltt, og konsistnsn m smidig, nå møtln påføs. Dt sig mumstn - Nå føst d ung ha pøvt dt, d ovbvist lt bd, fotæll Mumst Ingolf Pdsn, HH Byg ApS. - Jg s to kæmp fodl vd Wb Lt mumøtl. Føst og fmmst spa min svnd og læling n ækk tung løft, og dn fysisk blastning i n ækk abjdspocss bliv langt mind. Min svnd og læling sig, at møtln nmm at bland, og at tillbøn vj mind! Vi få t bd abjdsmiljø og kan bliv læng på abjdsmakdt. Skn md møtl føls n hl dl ltt, og konsistnsn m smidig, nå møtln påføs. Dt faktum, at Wb Lt Mumøtl kun skal blands md vand, gø også møtln ltt at dos og dmd bliv dn m nsatt fa gang til gang, undstg Ingolf Pdsn. Vos Light-sotimntt bstå af t podukt: Lt mumøtl, Lt pudsmøtl og Lt tøbton. H kan du s poduktns gnskab: 25 % ltt samm antal m 2 Fobdd poduktgnskab Nmm at dos Ensatthd fa gang til gang Stabil uanst vjt og luftfugtighd Fæ tung løft Miljøvnlig 5

6 Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md dsign-spøjtbton Kanigottn i Rands Rgnskov, d bstå af natuto klipp og dypstn, opbyggt og dsignt md Wb ca 252 n flksibl dsignspøjtbton. Og i øjblikkt mdabjd i Udviklingsafdlingn i Rands Rgnskov vd at opbygg fagmnt af n gamml tmpluin fa Cambodja md samm podukt. Stukkatø og Klippbygg i Rands Rgnskov Hnik Lundkæ Chistnsn mgt bgjstt fo dsign-spøjtbtonn, fodi dn ha n åbningstid på ott tim, hvilkt gø dn nm at abjd md, nå man skal opbygg og fom natuto klipp, gott og tmpl. Om poduktt sig han: - Dsign-spøjtbtonn t igtigt godt podukt, fodi dt hold sig smidigt i m nd ott tim. Dfo dt pfkt til fx at lav klippfomation md, fodi d mass af tid til at fom og modll. Jg kan klat anbfal poduktt. Hnik Lundkæ Chistnsn, sammn md sin kollg fa Udviklingsafdlingn i Rands Rgnskov, i fuld gang md at dsign og opbygg nogl imponnd dtalj af sto dl af n ca å gamml tmpluin fa Angko Vat i Cambodja. En uin, som bl.a. bstå af n mass tmplstn, d tilsammn dann uinns tmpl- vægg. Også til dtt pojkt ha Udviklingsafdlingn valgt at bug dsignspøjtbtonn Wb ca Dsign-spøjtbtonn pfkt til opbygning af tmpluinn, dfo ha vi slvfølglig også valgt at bug poduktt til dtt pojkt, undstg Hnik Lundkæ Chistnsn. Pfkt til kativ opgav Ifølg Salgskonsulnt Matin Ptsn, afhæd n taditionl spøjtbton lynhutigt, hvilkt oft t poblm i undholdningsindustin, hvo d abjds md kativ fom og udsmykning, som tag lang tid at lav. Dfo dsign-spøjtbtonn idl til dn slags opgav. Btonn giv også mulighd Stukkatø og Klippbygg Hnik Lundkæ Chistnsn, Rands Rgnskov, i fæd md at spøjt bton i Kanigottn, som flagmusns flott bolig. Dsign-spøjtbtonns smidig stuktu gø dn nm at fom og dfo dn idl til kativ pojkt, som fx gott og lignnd. 6

7 fo, at man spøjt sto aal, fodi man pga. dn lang babjdningstid kan fom og glitt på btonn. Dfo to vi på, at vos spcill btonpodukt ha n god chanc fo at afløs dt taditionll podukt - i hvt fald til opgav af m kativ kaakt, fokla Matin Pdsn. And pojkt, hvo Wb ca 252 blvt anvndt: - Lgplads i Fjlv fo Aalbog Kommun - Klippvægg i Falst Zoo - Skulptu vd sundhdscnt i Aalbog - Spcialdsignt spistug til hststutti i Aas Kanigottn flagmusns flott bolig. Dn skabt md vos dsign-spøjtbton - Wb ca 252. wb.floo dsigngulv kan anvnds ovalt Lookt åt, nklt og industilt. Dt utaditionlt, mn hlt i tit md tidns indtningstnds og lt at vdlighold og ngø. Ovfladn blank ll matt - og slidstykn uovtuffn. Gulvt kan bstills i 10 smukk og tndy fav. hos båd akitkt, konsulnt, jndomsinvsto og pivat ov hl vdn. Læs histoin om vos dsigngulv i n modn kik på d næst pa sid, og s h, hvo smukt, nklt og åt gulvt s ud i t pivat hjm i Høning. Dsigngulvt t spændnd og utaditionlt altnativ til tæ, linolum, klink og tæpp. Dsigngulvt cmntbast og undstøtt dsignt i indtningn. Dsigngulvts ovflad ustik, funktionl og idl til båd kontohust, hotllt, modbutikkn, cafn, stauantn - ll dt pivat hjm. Dsigngulvts å look populæt Gulvt og tappn i villan i Høning t wb.floo dsigngulv nklt og åt. Til gulvt bugt wb. floo 4650 i favn DuoColou. Ovfladn blagt md poxy, som gø gulvfladn blank og obust. Gulvt udføt af fimat Rands Fugtknik A/S. 7

8 Kikgulv og dåbsbassin - åt, smukt og nklt Båd kikgulvt og dåbsbassint i Føyland og Ostad kik udføt i wb.floo dsigngulv. Føyland og Ostad kik n modn kik md plads til 630 gæst - ligg i Klpp Kommun i Nog. Kikn dn føst i Nog md dåbsbassin. I kikns foy og kapl d udlagt 220 m 2 wb.floo komfotgulv, t gulvkoncpt fo vandbån vam, som giv lav ngiomkostning og god tinlydisoling. På dtt gulv og i slv kikummt d tilsammn lagt 650 m 2 wb.floo Dsigngulv, d n cmntbast gulvovflad. Hlt spcilt dt, at også dåbsbassint udføt md dsigngulv-matial som ovflad. Abjdt udføt af ntpnøog mumstfimat Chm- Con AS. Ol Nuland fa fimat, som spcialist i udføls og slutsultat af vos dsigngulv, ha mødt os i kikn fo at fotæll om abjdt md at udlægg gulvt. Efaing nødvndig Wb.floo dsigngulv t podukt, d ha t åt, obust og æsttisk look. Dt t lvnd matial, hvo vn og spækk også kan fokomm. Poduktt mgt populæt - isæ hos akitktn. Omstændighdn omking slv udlægningn md til at bstmm gulvts kaakt. Tmpatu, sollys og n ækk and fakto md til at afgø fav og skygg. Efaing dfo vigtig i abjdspocssn, fotæll Ol Nuland. Han fokla, at poduktt, som anvndt i kikn, wb.floo 4650 i favn Duo Colou. Gulvabjdt i kikn ha også handlt om at giv tin og dåbsbassin samm udtyk som gulvt. Og dt ha væt udfodnd! Ldstibn i bton gå fa p-pladsn og gnnm kikummt. 8

9 Vi skull amm dn samm fav som i and podukt. Vi fandt dn vd at bland wb p 980 og 985, hnholdsvis gå og hvid btonslæmm, som tukkt på og filtst. Endvid all ovflad lakt md polyutan. Dåbsbassint og døbfontn føst påføt 2-3 støg poxy og dft polyutan fo god tætning, fokla Ol Nuland og tilføj, at ftabjdt i fom af vdlighold bskdnt. Mat bonvoks alt, hvad d skal til! Dt va udfodnd at lægg wb.floo dsigngulv i dåbsbassint, mn dt blv pfkt. H sultatt! Båd kikum, foy og kapl udføt md wb.floo dsigngulv. At lægg dnn typ gulv kæv båd faing og kndskab til poduktt, fodi n ækk fakto bstmm fav, stuktu og skygg i gulvt. 9

10 Dl af fabikkn mod dn blå himml! Vækstdt n tidlig mogn! Slv n vjbidt tonstung poduktionsnhd n ovn kan væ t smukt syn! Lca ltklink, d bstå af l fa dn dansk undgund, bænds vd gad clsius! Fabiksomådt stot, så cykln stå kla til bug! Fabikkns poduktionsmatil ovvågs og vdligholds konstant fo alt skal væ i topfom! D svjss på livt løs! D gul stg på fabiksomådt skal altid følgs af hnsyn til sikkhdn Dt uundvælig vatpas! 10 Wb n af Danmaks støst lvandø af natulig byggmatial. Vi n landsdækknd poduktionsviksomhd, som n dl af dn global koncn Saint-Gobain. Vi tilbyd byggtknisk ådgivning omking all dl af byggfasn, og vi ha poduktion, kspdition og udlving undt om i landt. H nogl stmningsbilld fa én af vos fabikk.

11 Bd abjdsmiljø md ltt Lca sækk! Lca ltklink lvs nu i sækk på 50 lit - mod tidlig 100 lit. Baggundn at gø dagligdagn ltt fo all og mindsk isikon fo skad båd på byggpladsn og på lagt. - Vi ha valgt at ænd volumn af hnsyn til abjdsmiljøt. Vos ny sækkstøls bliv nmm at håndt fo båd håndvækn og lagmdabjdn, fotæll Makdschf Jøn Tidmann og fotsætt: - Vi ha ændt på n ækk fohold, d omhandl Lca sækk, som gø, at vi all undgå tung løft og uhnsigtsmæssig abjdsstilling. Omåd indn fo abjdsmiljø, som vi gn vil væ md til at fmm. Bd løfthøjd D ny sækk pakkt på EURO-pall - 21 sækk på én pall - og slvfølglig omviklt md plast. - Dt giv n bd løfthøjd, nå man skal plukk fa palln, hvilkt vigtigt st i t abjdsmiljømæssigt aspkt. Sækkns vægt halvs, hvilkt fobd abjdsmiljøt. Vægtn komm und 20 kg slv fo d tungst podukt. Samtidig giv ændingn n væsntlig lav pallhøjd, så palln kan stå i pallol og pæsnts bd i byggmakd. Endlig kan palln stabls und tanspot, så d faktisk kan mdbings 5 % m volumn på t hlt tæk. Dt gø, at sækkn kan lvs billig. Et miljøhnsyn At sækkn nu bliv pakkt og fagtt på EURO-pall ifølg Jøn Tidmann t klat miljømæssigt hnsyn. - I stdt fo d miljøblastnd ngangspall bnytt vi EUROpall, d som bkndt gnbugs adskillig gang. Dt btyd også, at vi not palln på n spaat linj. Ha kundn tilsvand antal pall md vd afhntning, not vi ikk palln. Vi afhnt gn pall på samm kondition som fx blokpall. Dt også muligt at aflv EURO-palln på dt næmst lag hos os. Ny mballag - Ud ov at sækkn blvt ltt, ha d også fåt nyt Lca sækkn ænd støls fa 100 til 50 lit! Dt btyd, at sækkn bliv nmm at håndt fo all, hvilkt giv t bd abjdsmiljø. dsign. Dt ny dsign på vos Lca sækk t ld i t hlt nyt mballagdsign, som omfatt hl vos poduktsotimnt. Fx ha Lca podukt fåt poduktfavn gøn, mn vi bibhold vos vlkndt Lca logo som d flst i Danmak knd, undstg Jøn Tidmann. Læs m om vos ny mballagdsign på hl vos poduktsotimnt på sid 3. 11

12 Rstauingspojkt også vos spcial! I dt spændnd stauingspojkt af dt gaml, chamnd Vogaad Tinghus fa 1533 dltag vi båd som byggtknisk ådgiv og lvandø af byggmatial. Tinghust d ligg i idylisk omgivls i Flaunskjold i Vndsyssl, opindligt t ståtækt bindingsvækshus, som ha fungt som bikting, dvs. som datidns byt fo fæstbøndn på dn jod, d høt til næssancslottt Vogaad. Bygh Dn Gvlig Obbch Clausn Pansk Familifond Akitkt ARKINORD v/ Øjvind Jøgnsn Ingniø COWI A/S og NIRAS Rådgivnd ingniø og planlægg A/S Totalntpnø JE Byg ApS Lvandø af byggmatial Wb Vi oplv igtig mang bygh, ådgiv og håndvæk, som kontakt os md spøgsmål til matialvalg og udføsl, nå dt gæld stauing af æld byggi. Md stauingn af Tinghust Vogaad giv vi - i samabjd md pojktts ådgiv og håndvæk - sva på mang af d spøgsmål, d typisk opstå i fobindls md dnn typ stauingspojkt. Ov d næst pa månd kan du - i takt md udfølsn - følg stauingn af Tinghust på vos hjmmsid i od og billd. Vi vil båd infom om tknisk og faglig ovvjls og poblmstilling omking udføsl af tændæk, fundamnt, gulv, muvæk, pudsabjd - og vntult and ufoudst hændls und stauingspocssn. Tinghust på Vogaad Tinghust plact tæt på Vogaad Slot, d t af Danmaks finst og bdst bvad næssancslott, og som omgivt af Danmaks bdst voldgav. Tinghust va datidns byt og blv kaldt Bikting. H mødts domm og skiv md ott tingsvidn (stokkmænd) fo at udd tvist og afsig dom i lokal sag. Dt va ttns opgav at fæld dom ov d fæstbønd, d bod på Vogaads jod, hvis d ovtådt datidns lovgivning. Vogaad Tinghus fungd som Bikting i piodn fa Nå hust fædignovt, skal dn gaml tingsal gnskabs i dn n nd af hust. Tingsaln skal bugs som kaffstu fo slottts bsøgnd samt i fobindls md d populæ middlalddag, d hvt å afholds på slottt. I dn andn nd af hust skal d lavs n smdj, da hust også på t tidspunkt ha væt hjmstd fo dn lokal smd. I slutningn af 1800-tallt va d båd katmag, smd og bbols i hust. Nå døn slås op til dt nystaud Tinghus, så bsøg også slottt. H kan du nmlig oplv n omfattnd og nstånd samling af uopæisk kunst og indbo, hiblandt væk af Goya, Rubns, Raphal og El Gco, samt klnodi fa bl.a. Napolon I, Louis XIV, Louis XVI og Mai-Antointts psonlig indbo. 12

13 Dt gaml slidt Tinghus vd Vogaad Slot, som dt så ud, fø dt imponnd stauingspojkt gik i gang. Bmæk d mang tjælag på bindingsvækt, som vidn om åhundds vdligholdls. sspoc it g n i stau illdgall g l b Fø g tjk dk sn o w.wb. w på w, bygh u d ntn ll ådgiv at d a v H til æk lyst håndv i, at du ha stauv nd håb t spænd indblik i d iog få følg ojkt alg af kval p s g n v i d kni d u g byggt og b s o vo d ny odukt ttsp n på bå mt slvfølid sa sk v lt byggi m gam gi. s nybyg d på vo nd g i l g m fo vi løb Følg d sid, hvo pladsn. g hjmm nyt fa byg g bin Tømn bank nagl ud af bindingsvækt i fobindls md ndtagningn. På gund af Tinghusts omfattnd sætningsskad blv dt bsluttt at ndtag hust fosigtigt og hft opfø dt på ny md dt gaml bindingsvæk. D blæss Lca ltklink, som skal fung som ltfyld i fobindls md aflastning af dn sætningsgivnd undgund. Bmæk, at Tinghust nu hlt væk! I baggundn ss dt smukk næssancslot Vogaad, som Tinghust hø til. 13

14 Maskinudsty og byggpladsindtning Maskinudljning Vi udlj båd møtlsilo, vntult md blandmaskin montt, samt vandvam. Vandvam til vintbyggi Vandvam anvnds til vintbyggi, hvo tømøtl kan blands md op til + 60 C vamt vand. Kapacittn 160 lit vand i timn vd opvamning fa + 8 C til + 60 C. Btjning Alt vos udljningsmatil slvfølglig fosynt md btjningsvjldning på dansk. Svic Husk, vi ådgiv gn om anvndls af maskin til ationl møtlbhandling. Vos svicmontø kan også hjælp md planlægning af silons placing på byggpladsn samt vjld mandskabt. 14

15 Byggtknisk svic - fa tgnbod til byggplads Vi ha makdts mst udbdt byggtknisk svic, nå dt dj sig om mut byggi. Ud ov vos tknisk svic bakk vi byggits pat op md lokal konsulnt, t bdt nt af kspditions- og udlvingsadss samt vos byggpladssvic, d omfatt udljning af udsty og indtning af byggplads. Tknisk svic Vos tknisk konsulnt i vos svicafdling stå til ådighd på all stadi i byggit fa planlægning og pojkting til dt paktisk byggi samt dn ftfølgnd dift og vdligholdls. Vos landsdækknd ntvæk af konsulnt sik dn nødvndig svic og stå til ådighd lokalt fo pojktnd, udfønd og fohandl af bygningsmatial. På kan du find kontaktoplysning om vos tknisk konsulnt og tknisk svic. Lca Bygginfomation I Lca Bygginfomation ha vi samlt vos komptnc indn fo Lca ltklink. Afdlingn stå til ådighd fo byggits pat omking tknisk ådgivning og infomation vdønd gnskab og anvndls af Lca ltklink. Lca Bygginfomation dsudn md til at udvikl og fmm anvndlsn af Lca ltklink på dt dansk makd. Bochu og vjldning I fobindls md vos løbnd poduktudviklingsabjd udabjd og opdat vi hl tidn vos skiftlig vjldning og bochu. Hnsigtn, at bochun skal bidag md løsning, d sik bd konstuktion i t bd byggi - til glæd fo all byggits pat. altid opdatt vidn Klik ind på og bliv opdatt om dn nyst, vidn om podukt, anvndls og løsning. Du kan få fat i vos tknisk konsulnt fa kl på all hvdag. Ring på vos svicnumm: Vi tilbyd byggtknisk ådgivning og -svic, d omhandl byggtknisk spøgsmål. H ss konsulnt Allan Dahl i snak md n håndvæk omking Lca ltklink som tændæk. 15

16 Kulkalk lags i kul i op til fl å! Kulkalk lidt ligsom ågangsvin - fo kulkalk lags nmlig også - dog ikk på gtæsfad - mn i kul. Kulkalk og kulkalkmøtl fmstills på vos fabik i Silkbog. Kulkalk t spcialpodukt, d poducs ft gaml tadition og oiginal opskift. Kalkn opbvas og lags i kul - i t fugtigt miljø - i op til fl å, så dn få dn hlt igtig konsistns. Kulkalk anvnds til noving af fx kik, slott hgåd og and bvaingsvædig bygning, som opføt md kalk som bindmiddl. Kulkalk lags i kul, som d små hvid bås, som ss på billdt. Kulkalk anvnds til novingspojkt. Saint-Gobain Wb A/S - din lvandø indn fo natulig byggpodukt Wb dl af Saint-Gobain, som n af vdns støst industikoncn md byggpodukt. Wb poduc og lv podukt, løsning og udsty fa fabikk vdn ov. Vi n af byggbanchns støst og mst fan lvandø af minalsk basd byggmatial. All vos podukt fmstillt af natulig åstoff som l, sand, kalk og cmnt. Vi mn nmlig, at dt bdst byggi dt, som båd i hamoni md mnnsk og miljø. Vi fosøg dfo at skab balanc mllm matial, miljø og d mnnsk, d skal bo og abjd i d fædig bygning. Indn fo dtt omåd sats vi målttt på at opsaml knowhow og poduktudvikl vos løsning. Foskning og udvikling sik høj kvalitt Vi pioit tknisk dokumntation højt, og vos dokumntation hø dfo til blandt makdts bdst. Dt skylds ikk mindst t omfattnd tknisk bagland, som yd suppot til all Wbs afdling. Vi still skapp kav til os slv, lig fa dn føst kontakt md vos kund til alt aflvt på byggpladsn. Vi ha vos gn spcialudstyd laboatoi i tilknytning til d nklt fabikk, d kontoll poduktion og podukt i all pocss. Saint-Gobain Wb A/S Hovdkonto Randsvj 75, Hing 8940 Rands SV Tlf.: Fax: Saint-Gobain Wb A/S Sjælland Silovj 3, Kalstup 2690 Kalslund Tlf.: Fax: Saint-Gobain Wb A/S Jylland Hjaltvj 20, Skovby 8464 Galtn Tlf.: Fax:

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Certificerede produkter og træsorter

Certificerede produkter og træsorter FSC GREEN PAGES TRACER FACTS TRACER FACTS mnt som håndbog til båd pktik, kitkt, indkøb og nd md intss fo FSC -ctifict tæ. TRACER FACTS indhold infomtion om vo podukt i hådttæ og wstn d cd, montgvjldning

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring Mnnsk - Id - Løsning Vælg mllm 24 smin ov 2 dg Otiming f lgstying Otiming f fmntingsocss In-lin måling f lvnd cll i fmntingsocssn Minim odukttb og mksim oduktudbytt i stionsocss Flow å fst stoff - ltntiv

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009 side 08 fysioteapeuten n. 05 mats 2009 diagnostik Skulde Mogens Dam e oplægsholde på fagfestivalen d. 26.-28. mats 2009. Fysioteapeut Mogens Dam ha udvalgt en ække gængse diagnostiske test fo skuldepobleme.

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere