PRAKTISK VEJLEDNING VED HUSKØB I ITALIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTISK VEJLEDNING VED HUSKØB I ITALIEN"

Transkript

1 PRAKTISK VEJLEDNING VED HUSKØB I ITALIEN 2010 Italiens Ambassade Handelsafdelingen Gammel Vartov Vej Hellerup Danmark Tlf. +45/ Fax +45/

2 Forord ved Ambassadøren Kære læsere. Det er mig en fornøjelse af kunne præsentere denne Praktiske vejledning ved huskøb i Italien, som er udarbejdet af Ambassadens handelsafdeling i samarbejde med Advokat Sandra Moll fra Advokatkontoret på Vester Voldgade 90, København V. I de senere år har man registreret en konstant stigning i de udenlandske investeringer på det italienske ejendomsmarked. De smukke landskaber og vore byers uforlignelige kunst- og kulturarv udgør, sammen med den højt skattede livsstil, en perfekt kombination af enestående elementer, der adskiller Italien fra et hvilket som helst andet sted i verden. For mange udlændinge er et besøg i vort land og dets 20 regioner en oplevelse, som hver gang er anderledes og uforglemmelig, og som stadigt oftere danner grobund for ønsket om at købe en ejendom. Dette kræver et vist kendskab til boligmarkedet og bistand fra en advokat, hvilket er en forudsætning for en vellykket bolighandel. Nærværende vejledning er udarbejdet som en del af Ambassadens service til danske investorer med interesse for det italienske boligmarked ud fra et ønske om at give dem et større indblik og dermed en bedre mulighed for at planlægge og træffe de nødvendige foranstaltninger før udvælgelsen og købet af en ejendom i Italien. Vejledningen, som også findes på hjemmesiden under rubrikken Doing business in Italy, er tænkt som en samling grundlæggende, praktiske oplysninger og altså ikke som en erstatning for professionelle eksperters vurderinger indenfor de behandlede emner eller som erstatning for andre, mere specialiserede vejledninger på området. København, Danmark 19 november 2010 Med venlig hilsen Carlo Tripepi 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning... 4 Find den rigtige ejendom... 6 Ejendomsmægleren... 6 Købstilbud... 8 Compromesso (den foreløbige aftale) Registrering af Compromesso... 9 Ejendommens anvendelse Notarskøde... Købers pligter efter underskrivelse af skødet Omkostninger i forbindelse med køb af ejendom.. Skatter og afgifter på ejendommen efter købet.. Udlejning af den købte ejendom... Opførelse af en ny ejendom.. Renovering af den købte ejendom. Familie- og arveretlige forhold..... Retslige følger af køb/salg af ejendom, hvor en eller begge parterne er gift med fælles- eller særeje Redaktion ved Maria Pia Bianconi Funktionær for økonomi- og handelsfremme 3

4 DISCLAIMER: Da denne vejledning har karakter af en rent informativ introduktion, fralægges ethvert ansvar for forhold eller handlinger, der måtte hidrøre af informationerne i nærværende tekst. De indeholdte oplysninger udgør ikke en juridisk vurdering fra Ambassadens side. Det kan således ikke garanteres, at oplysningerne er udtømmende, ligesom disse heller ikke kan erstatte en vurdering fra en advokat, som praktiserer i den pågældende retskreds og har kendskab til den relevante lokale lovgivning. **For yderligere tekniske og juridiske oplysninger, bedes De rette henvendelse til Advokat Sandra Moll ved Advokatkontoret i Vester Voldgade 90 (www.rrkobenhavn.dk), (www.vv90.dk ) eller Handelsafdelingen ved Italiens Ambassade i Danmark. INDLEDNING Ifølge New York Stock Exchange s seneste rapport fra 2010, faldt de direkte ejendomsinvesteringer i Italien i 2009 med 10% set i forhold til 2008, medens Europa i samme periode oplevede et dyk på 40%. Særligt kontorbygninger har været investorernes foretrukne mål. I løbet af 2009 dalede andelen af hjemlige investeringer, dvs. fortaget af italienere, fra 58% i 2008 til 48%, hvorimod man så en stigning i andelen af cross-border investeringer (hvor den ene af parterne er italiensk og den anden udenlandsk). Ligesom i udlandet har også de italienske boligpriser været præget af nogle mere eller mindre markante fald, som især er slået igennem i forhandlingsfasen. Sænkningen af bankrenten for boliglån har skabt en vis dynamik på det italienske boligmarked, hvor huspriserne varierer betydeligt fra region til region. Der kan også være store udsving i prisen på lejligheder, alt efter hvilken bydel de er beliggende i. Ejendommens værdi påvirkes også af, hvilken boligkategori, den hører ind under luksusbolig, bolig i villakvarter, almennyttigt boligbyggeri, landejendom. Ifølge de seneste tal fra den italienske husejersammenslutning Confedilizia, har Venedig de højeste ejendomspriser (se nedenfor) efterfulgt af det centrale Rom og Milano. Vær opmærksom på, at priserne er betydeligt lavere i byernes udkantsområder. De laveste huspriser finder man i Syditalien og den gennemsnitlige huspris per kvadratmeter er beregnet til: i Norditalien; i det centrale Italien; i Syditalien og på øerne. 4

5 Herunder ses en tabel over de gennemsnitlige boligpriser per kvadratmeter (2009-priser) i de italienske regioners hovedbyer: Norditalien Minimumspris per kvm. Maksimumpris per kvm. Trento Torino Bologna Milano Venedig Aosta Trieste Genova Mellemitalien Rom Firenze Pescara Perugia Ancona Syditalien Potenza Cagliari Campobasso Catanzaro Palermo Bari Napoli

6 Find den rigtige ejendom Det sker ofte, at man under en ferie ser nogle steder, man falder for og nogle til salg skilte, eller at man standser ved de mange ejendomsmægleres forretninger, som findes overalt i Italien, med priser på ejendomme til salg. Det er bestemt tilrådeligt at søge rådgivning hos de autoriserede ejendomsmæglere i området. Vær opmærksom på, at ikke alle ejendomsmæglere i Italien er autoriserede. Er man i tvivl, kan man altid kontrollere hos det lokale handelskammer, Camera di Commercio hvor der findes en liste over de autoriserede ejendomsmæglere ( Ruolo Provinciale dei Mediatori). Er mægleren autoriseret, skal dette desuden fremgå af dennes brevpapir. Ejendomsmægleren skal også være i besiddelse af en fuldmagt fra ejendommens ejer, som giver ham ret til at sælge ejendommen. Mæglere skal desuden være i besiddelse af et identitetskort, som skal forevises kunden på forlangende. En god ejendomsmægler bør kunne give en god rådgivning omkring skattemæssige, juridiske og administrative forhold både før og efter købet og om nødvendigt i forbindelse med optagelse af lån, finansiering, ombygning og udlejning af den købte ejendom. Der findes forskellige sammenslutninger af ejendomsmæglere, der opererer gennem omfattende franchising netværk og kan tilbyde en bred vifte af ydelser tilpasset efter de forskellige behov, både hvad angår boliger og investeringer. Det er ofte muligt at se ejendommene on-line ved at gå ind på de relevante hjemmesider, som nemt kan findes via de elektroniske søgemaskiner. Særligt effektive er de såkaldte Borse immobiliari dvs. databaser over faste ejendomme hos det lokale handelskammer, som giver mulighed for gratis søgning, og, mod betaling af et honorar, for vejledning samt den nødvendige faglige bistand (f.eks. vurdering, tilstandsrapport, oplysninger om lån, tingbogsudskrifter samt oplysninger om panterettigheder over fast ejendom). At se nogle billeder af den ejendom, man ønsker at købe, er ikke nok. Det er tilrådeligt at besøge og undersøge ejendommen, helst i dagtimerne. Man kan aftale et møde på stedet via eller ringe til ejendomsmæglerens kontor, der udbyder ejendommen til salg. Ejendomsmægleren Ejendomsmægleren i Italien kan være en mægler ( mediatore ) eller en autoriseret repræsentant ( mandatario ). I det første tilfælde betales mæglerens provision som regel af begge kontraherende parter, dvs. at mæglerens honorar deles mellem køber og sælger. Mægleren har til opgave at gennemføre handelen og formidle kontakten mellem parterne samt informere dem om enhver relevant undersøgelse og oplysninger af interesse. Er der derimod tale om en agente mandatario, vil det være køber, der betaler provisionen, og mægleren vil udelukkende handle i sin klients interesse. Køberen er typisk forpligtet til at underskrive en formidlingsaftale, der regulerer forholdet med ejendomsmægleren og de tjenesteydelser, sidstnævnte skal levere. Denne kontrakt skal læses og analyseres nøje, før den underskrives. Man skal være særligt 6

7 opmærksom på beløbet og vilkårene for betaling af provisionen, som kan variere fra ejendomsmægler til ejendomsmægler (normalt mellem 2 og 4% af den endelige købesum) + moms (20%). På dette stadium er det vigtigt at afgøre, om ejendommen skal erhverves personligt eller på vegne af en virksomhed, og om den skal registreres som "prima casa dvs. hovedbopæl" eller som "seconda casa" feriebolig, idet dette har både juridiske og skattemæssige konsekvenser, som vil blive nærmere beskrevet nedenfor. Danmark og Italien har underskrevet en dobbeltbeskatningsaftale (Bekendtgørelse nr. 8 af 12. februar 2003), som man bør læse (den findes på engelsk på Alle udenlandske købere/investorer har pligt til at erhverve et italiensk skattenummer, numero di codice fiscale, som kan rekvireres ved henvendelse til det italienske konsulat i København. Den konsulære afdeling tildeler imidlertid ikke italiensk skattenummer til selskaber og andre juridiske personer. Ønsker en juridisk person at få tildelt et italiensk skattenummer, er det nødvendigt at henvende sig til det lokale skattekontor i Italien (Agenzia delle Entrate). Det anbefales, at man rådfører sig med en advokat inden underskrivelsen af et dokument, således at man sikrer sig, at man fuldt ud forstår, hvad man skriver under på. Generelt kan man erhverve fast ejendom i Italien som fysisk person. Ejendommen vil da blive registreret i den fysiske persons navn eventuelt sammen med ægtefællen, hvis køberen er gift og har fælleseje. Det er også muligt at købe en ejendom på vegne af børn eller tredjepersoner. Eller det kan ske i et selskabs navn. Ejendommen vil da blive købt af et nyt selskab stiftet efter italiensk ret, eller af et nyt eller allerede eksisterende udenlandsk selskab. I sidstnævnte tilfælde skal det udenlandske selskab være registreret i Italien. Når man har fundet ejendommen, som man ønsker at købe, skal der i alle tilfælde uarbejdes en købsaftale. Dette skal ske ved en notar, hvis honorar (i størrelsesordenen 2-3% af købesummen + 20% moms) betales af køberen. Honorarstørrelsen kan variere afhængig af den faste ejendoms endelige pris, omkostningerne til vurdering og undersøgelser af ejendommen samt gebyrer og afgifter til tinglysning. Køberen skal via ejendomsmægleren sikre sig at den ejendom, som han er interesseret i at købe, er retmæssigt registeret i tingbogen, og at ejendomsmægleren har eneret til at sælge ejendommen. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, kan den samme ejendom være til salg hos andre ejendomsmæglere. I sidstnævnte tilfælde anbefales det, at man beskytter sig ved at udfærdige et købstilbud ( proposta d acquisto ), som kun forpligter køberen og ikke sælgeren, der vil have ret til at acceptere eller afslå det. 7

8 Købstilbud Normalt er købstilbuddet uigenkaldeligt for en periode på max.15 dage. Det er almindeligt (men ikke obligatorisk) at overdrage mægler / sælger en check med henblik på at forhindre, at ejendommen sælges til anden side. Man bør være særligt påpasselig før underskrivelsen af et købstilbud og ved udstedelsen af en check, der skal være dateret, udstedt til sælgeren, krydset, ikke-overdragelig og udtrykkeligt angive at være depositum som garanti for købet (deposito fiduciario a garanzia). Dette depositum vil blive kaldt caparra confirmatoria (udbetaling), hvis tilbuddet accepteres af sælger. Hvis sælgeren imidlertid ikke accepterer forslaget, vil køberen være berettiget til tilbagebetaling af beløbet udbetalt som depositum uden renter. Det samme vil ske i tilfælde af, at køberen ikke vil købe på grund af forbehold af retlig karakter. Meningen med tidsfristen i købstilbuddet er, at køberen har tid til at foretage alle de nødvendige undersøgelser af ejendommen, sikre sig dokumentation for at sælgeren er ejer af ejendommen, eventuelle byrder, der påhviler ejendommen, tingbogsoplysninger, at ejendommen er lovligt bygget, at der ikke findes bank- og kreditforeningslån eller andre lån, der skal indfries, panterettigheder, der skal aflyses etc. Disse undersøgelser skal omhyggeligt gennemføres med bistand fra en advokat, en byggesagkyndig ( geometra ) eller en arkitekt, som den ejendomsmægler man har valgt, ofte vil kunne henvise til. Hvis køberen ønsker at finansiere handlen gennem et banklån, skal køberen sørge for, at sælgeren er indforstået med, at der stiftes pant i ejendommen for lånet. Compromesso (den foreløbige aftale) Compromesso, også kaldet den foreløbige aftale ( Contratto Preliminare ), medfører ikke ejerskifte men bevirker, at hver part forpligter sig til henholdsvis at sælge og købe dvs. at underskrive skødet inden for en bestemt dato i overværelse af en notar. Den foreløbige aftale udarbejdes af ejendomsmægleren og gennemgås af en advokat for at undgå eventuelle fejl, udeladelser eller misforståelser, der kan have utilsigtede retlige følger og være til hinder for de efterfølgende forhandlinger. I forbindelse med udarbejdelse af compromesso og forud for dens underskrivelse skal man undersøge og gennemgå alle dokumenterne vedrørende ejendommen og kontrollere de oplysninger, man har fået som følge af undersøgelserne. Compromesso indeholder vilkår for, hvordan den aftalte købesum skal erlægges, samt for betaling af udbetalingen, den såkaldte Caparra confirmatoria svarende til 10-30% af købesummen. Juridisk set er det meget vigtigt, om udbetalingen defineres som caparra confirmatoria, idet køberen vil tabe dette beløb, hvis han træder tilbage fra aftalen uden gyldig grund, og sælgeren beslutter at annullere aftalen. Omvendt hvis sælgeren ikke respekterer aftalen, vil han være forpligtet til at tilbagebetale det dobbelte beløb af udbetalingen ( caparra confirmatoria ). 8

9 Er der derimod tale om Caparra penitenziale, kan hver part opsige kontrakten. Hvis der er køber, der opsiger, vil han miste dette beløb, mens hvis det er sælger, der træder tilbage fra aftalen, skal sælgeren returnere det indbetalte beløb til køberen. På dette tidspunkt vil køberen aflevere en check til sælger med den aftalte udbetaling. Den købesum, der fremgår af købsaftalen, vil være underlagt beskatning og vil blive anvendt som grundlag for momsberegningen og den eventuelle anmodning om banklån. Compromesso kan udarbejdes som et offentligt dokument (dvs. et dokument oprettet af en notar), eller som en privat aftale mellem parterne underskrevet for en notar til bekræftelse af underskrivernes identitet. I begge tilfælde skal aftalen indeholde følgende: Parternes navn, fødselsdag, fødested og italiensk skattenummer Hvis køber eller sælger er et ægtepar, datoen for ægteskabets indgåelse og hvorvidt ægtefællerne har sær-/fælleseje. En beskrivelse af ejendommen samt angivelse af, hvor ejendommen er registreret i tingbogen. Hvis ejendommen er solgt møbleret skal der udarbejdes en liste over det indbo, der sælges sammen med ejendommen. Listen skal vedlægges kontrakten. Ejendommens adresse (by, vej og husnummer). En erklæring fra sælgeren om, at ejendommen ikke er udlejet, at der på ejendommen ikke er tinglyst pantebreve, servitutter, tredjemands rettigheder osv., eller en erklæring om, hvilke servitutter, pantebreve osv., der hviler på ejendommen. Dato inden for hvilken skødet skal underskrives for notaren og angivelse af datoen for overtagelsen samt eventuelle sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse. En erklæring fra sælgeren om, at ejendommen er i overensstemmelse med de gældende regler om byggeri og byplanlægning. Parternes underskrift, sted og dato. Registrering af compromesso Compromesso skal tinglyses i tingbogen på det kompetente matrikelkontor (Agenzia del Territorio). I forbindelse med tinglysningen skal der betales en særlig afgift, således at køber får en yderligere beskyttelse i forhold til sælger. I praksis drejer det sig om at tinglyse en kopi af compromesso på tinglysningskontoret med henblik på at undgå, at den samme ejendom sælges til flere købere samtidig, og i det tilfælde hvor sælgeren er et byggefirma for at beskytte køber mod mulige risici i tilfælde af byggefirmaets konkurs. Tinglysning anbefales især, når der går forholdsvis lang tid mellem underskrift af compromesso og underskrift af skødet. 9

10 Ejendommens anvendelse Når man køber fast ejendom i Italien, skal man sørge for, at ejendommen er godkendt til beboelse. Sælgeren er forpligtet til at aflevere en beboelsesattest, dvs. en attest udstedt af sundhedsmyndighederne, som bekræfter, at huset kan anvendes til beboelse. Ejendommens anvendelse fremgår af tingbogen. Hvis ejendommen ikke er godkendt til beboelse, skal du ansøge om beboelsesattest hos kommunen og søge om at ændre ejendommens anvendelse på matrikelkontoret. Mange huse sælges uden attest for beboelighed, enten fordi de oprindeligt blev bygget til andet formål (en lade, et lager, kontor, osv.), eller fordi de er meget gamle. Notarskøde Inden skødets underskrift, modtager køberen en række dokumenter, enten af sælgeren eller notaren, som skal nøje gennemgås af købers advokat for at få en fuldstændig forståelse af oplysningerne heri. Disse dokumenter er angivet nedenfor: - Adkomstskøde dvs. et dokument, der beviser at sælgeren ejer ejendommen - Attest der beviser om ejendommen befinder sig i by eller landzone - Udstykningstilladelse (ved køb af ubebygget grund) - Byggetilladelse - Byggegodkendelse (i tilfælde af ombygning efter opførelsen af bygningen); - Ibrugtagningsattest - Forkøbsret (i tilfælde af historiske bygninger eller bygninger af kunstnerisk værdi); - Tingbogsattest - Ejerforeningsvedtægter - Dokumentation vedrørende sikkerheden ved anlæg, adgangsforhold mv. - Dokumenter der beviser, at ejendommen er i overensstemmelse med miljølovgivningen. Den foreløbige købsaftale ( compromesso ) for den faste ejendom skal efterfølges af et skøde, som skal udfærdiges af en notar. Skødet, der overdrager ejendomsretten til ejendommen endeligt fra sælger til køber, skal tinglyses i tingbogen. Det er det vigtigste dokument og udfærdiges af en notar, som er en offentlig embedsmand og som sådan partsneutral. I Italien skal alle dokumenter, som overdrager ejendomsretten til fast ejendom underskrives under overværelse af en notar, ellers er de ugyldige. Notaren vælges normalt af køber, selv om ejendomsmæglere i regelen er i kontakt med en notar, som de sædvanligvis benytter sig af. Notaren har køberens fulde tillid og er forpligtet til at foretage undersøgelser af tingbogen for at sikre, at ejendommen faktisk er ejet af sælgeren og i øvrigt er fri for tredjemands rettigheder, såsom pant eller servitutter som allerede nævnt ovenfor. Notaren udarbejder skødet og under mødet mellem parterne på notarkontoret læses det højt af notaren. Oplæsningen sker på italiensk, så hvis en eller begge parter ikke forstår sproget, er tilstedeværelsen af en autoriseret tolk nødvendig. 10

11 Umiddelbart efter oplæsningen skal parterne underskrive skødet på hver side med deres fulde navn og dato. Bagefter følger udveksling af dokumenterne og udlevering af nøglerne til ejendommen. Inden 20 dage efter skødets underskrivelse skal Notaren indlevere skødet på tinglysningskontoret til tinglysning. Køberen vil modtage en bekræftet kopi af det tinglyste skøde fra notaren. De udgifter som skal betales i denne fase af handlen er følgende: - Den resterende del af den aftalte købesum med fradrag af eventuelle tidligere udbetalinger; - Betaling af notarhonorar - Betaling af skat og afgifter af den indgåede handel. Notaren sørger for indbetalingen. For det tilfælde at købet foretages delvis kontant og dels gennem optagelse af lån i ejendommen, vil samtlige skatter og afgifter vedrørende overdragelsen fremgå af pantebrevet. Købers pligter efter underskrivelse af skødet Umiddelbart efter overtagelsen af ejendommen er køber forpligtet til at foretage følgende meddelelser: - Meddelelse om overdragelsen af ejendom (jf. antiterrorlovgivningen) skal sendes til det lokale politikontor (questura) - Meddelelse til kommunen angående ejendommens data således at myndighederne kan udmåle renovationsafgiften (TIA) - Underretning til forsyningsselskaber (vand, elektricitet, gas, telefon) om ejerskifte; - Meddelelse til ejendomsadministrator (i det tilfælde hvor ejendommen er del af en ejerforening) om ejerskifte, efter at have kontrolleret, at sælgeren ikke er i restance med betaling af de fælles udgifter. Omkostninger i forbindelse med køb af ejendom. Som allerede beskrevet ovenfor, er der forskellige gebyrer og afgifter, som indgår i de endelige samlede omkostninger ved køb af en ejendom. Disse omkostninger er: - Ejendomsmæglers honorar - Notarudgifter, herunder tinglysningsafgift ( 90) og stempelafgift ( 230); - Omkostninger ved skødet, der varierer afhængig af, hvem sælgeren er (privatperson, firma, der sælger fast ejendom og bygge- eller ombygnings firma) og afhængig af anvendelse af den omhandlede ejendom ( prima casa dvs. den ejendom hvor man har bopæl, og hvor der er mulighed for skattelettelser, seconda casa som ikke tjener til permanent beboelse, eller uso ufficio eller industriale dvs. til kontor eller erhverv). 11

12 Er sælger en privatperson, skal køber betale følgende omkostninger: - Registreringsafgift (imposta di registro) svarende til 7% af den offentlige ejendomsvurdering, som er angivet i skødet. Registreringsafgiften nedsættes til 3% for køb af prima casa, eller hvis ejendommen er af historisk, kunstnerisk eller arkæologisk værdi. - Ejerskifteafgift, svarende til 2% af den offentlige ejendomsvurdering. Er der tale om prima casa, er afgiften fast og svarer til 168,00. - Tinglysningsafgift svarende til 1% af den offentlige ejendomsvurdering. Hvis ejendommen er prima casa er afgiften fast og svarer til 168,00. Er sælgeren en virksomhed eller et selskab, skal køber betale moms på 4% (ved køb af prima casa), 10% (ved køb af seconda casa ) eller 19% (ved køb af luksusejendomme solgt af det byggefirma, som har opført eller restaureret ejendommen). Skatter og afgifter på ejendommen efter købet. De italienske skatter på fast ejendom skal betales til myndighederne gennem notaren og er delt i følgende grupper: - Beskatning ved køb af fast ejendom dvs. skatter og afgifter ved overdragelse af ejendomsretten (registrering, pantebreve, moms og tinglysningsafgift). - Ejendomsskatter, som skal betales både når ejeren er en fysisk og en juridisk person (selskaber): IRE /IRPEF, IRES, ICI, TIA) og indkomstskatter ved udlejning; - Kapitalgevinstskat ved videresalg af ejendommen, hvis ejendommen sælges inden for de første 5 år. Udlejning af den købte ejendom. Hvis man beslutter sig for at få en indkomst ud af den købte ejendom, kan man udleje den og inden 48 timer meddele det lokale politikontor (commissariato) at der bor lejere i ejendommen. Er lejeperioden længere end 30 dage, skal lejekontrakten registreres ved det lokale skattekontor (Ufficio delle Entrate). Registreringsomkostninger betales af begge parter med 50% hver. Ønsker ejeren derimod at udleje ejendommen til erhvervsbrug, for eksempel anvende den til hotel eller værelseudlejning, er det nødvendigt at indhente en række tilladelser fra de regionale myndigheder. Hvis ejendommen udlejes, skal ejeren indgive selvangivelse hvert år, idet ejeren skal betale skat af lejeindtægterne. Der findes forskellige standardkontrakter til forskellige former for udlejning. Den ejendomsmægler, der hjælper ved køb af ejendommen, vil være i stand til at oplyse, hvilken lejekontrakt der vil være mest hensigtsmæssig i det konkrete tilfælde, også i skattemæssig henseende. 12

13 Opførelse af en ny ejendom. Hvis man køber en ubebygget grund, hvor man ønsker at bygge et hus, skal man have byggetilladelse fra kommunen ( licenza edilizia ). Denne tilladelse kan nægtes i særlige tilfælde, som f.eks. når jorden er registeret som skov, landbrugsjord, eller når der er fredningsbestemmelser på grunden. Det er derfor vigtigt, at man inden købet af en ubebygget grund, sikrer sig, at der ikke er noget til hinder for byggeriet ved at konsultere en arkitekt, der vil udarbejde et projekt, der skal forelægges kommunen til godkendelse. I tilfælde af genopbygning af en eksisterende ruin er det nødvendigt at sikre sig, der ikke er fredningsbestemmelser i området. For eksempel, hvis man ønsker at restaurere et gammelt hus i byens gamle bydel ( centro storico ), vil dette kun kunne lade sig gøre ifølge fastsatte kriterier og kun ved brug af bestemte byggematerialer. Hvis man køber et byggeprojekt, dvs. en ejendom, som endnu ikke er opført, er man nødt til at tage visse forholdsregler, da der er en risiko for, at entreprenøren/sælgeren går konkurs før byggeriet er færdigt. I tilfælde af konkurs mister køberen det beløb, der allerede er udbetalt til sælgeren og har kun mulighed for at anmelde sin fordring i konkursboet som en simpel fordring. En simpel fordring har meget få chancer for at blive fyldestgjort i hvert fald fuldt ud. For at undgå denne risiko kan man handle på to måder: 1. Køberen kan deponere købesummen på en spærret bankkonto, således at købesummen først betales til sælgeren ved skødets underskrivelse. 2. Kræve en bankgaranti. Ifølge lov D.lgs. nr. 20/06/2005 nr. 122 skal alle kontrakter som omfatter ejendomme under opførelse, ledsages af en garanti fra en bank eller et forsikringsselskab, som garanterer alle køberens forudbetalinger, som er erlagt inden skødet. Ved skødets underskrivelse skal køberen modtage en tiårig forsikring som garanti for eventuelle fejl og mangler ved byggeriet. Renovering af den købte ejendom. I tilfælde af ombygning/renovering af den faste ejendom er det muligt at opnå skattefradrag på særlige vilkår op til bestemte beløb, som angivet i lov DPR nr. 380/2001. Ifølge disse bestemmelser, som er indeholdt i T.U. dell edilizia (lovbekendtgørelse om byggeri), kan disse fradrag bevilges i tilfælde af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder, restaurering, sanering af gamle ejendomme og ombygning af lejligheder. Familie- og arveretlige forhold. Ved køb af fast ejendom kan der opstå problemer af familie- og arveretlig karakter, idet den italienske familie- og arvelovgivning på mange måder er forskellig fra den danske. 13

14 Disse problemer er ikke omfattet af det emne, som denne artikel beskæftiger sig med, og derfor er det ikke muligt at gå i detaljer, men vi ønsker at påpege følgende: 1. Et ægteskab mellem to personer af samme køn er ikke tilladt i Italien, og hvis to mænd eller to kvinder køber en ejendom sammen, kan de derfor ikke i forbindelse med underskrivelsen af skødet erklære, at de er gift og at de har fælleseje eller særeje. 2. På det arveretlige område findes uskiftet bo ikke i Italien. Hvis et ægtepar ønsker at sikre sig, at den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, bør ægteparret kontakte en advokat med henblik på at skrive testamente i Danmark. Retslige følger af køb/salg af ejendom, hvor en eller begge parterne er gift med fælles- eller særeje. Det er af afgørende betydning for handlen at undersøge, om sælgeren er gift, og i bekræftende fald, hvilket formueforhold der er mellem ægtefællerne. I tilfælde hvor sælgeren er gift og har særeje, er der ikke noget problem, fordi sælgeren er eneejer af ejendommen og har fri rådighed over samme. Køberen skal blot bede sælgeren om at fremvise et dokument, der viser at ægtefællerne har særeje (for eksempel kopi af vielsesattest eller ægtepagt, udarbejdet af en notar). Det er den notar, der udarbejder skødet, som skal sørge for, at disse dokumenter fremlægges. I tilfælde hvor sælgeren har fælleseje er sagen mere kompliceret, fordi det er nødvendigt, at begge ægtefæller underskriver både den foreløbige aftale og det endelige skøde. En aftale, som kun er underskrevet af den ene ægtefælle, forpligter ikke den anden, som ikke kan tvinges til at sælge ejendommen. I dette tilfælde kan køberen blot kræve de penge tilbage, der allerede er betalt og/eller hvis køberen har betalt caparra confirmatoria en tilbagebetaling af det dobbelte af det deponerede beløb, men kun i forhold til den ægtefælle, som har underskrevet dokumenterne. Et andet aspekt som skal fremhæves, er de handler hvor sælgeren er separeret eller skilt. I disse tilfælde skal man undersøge, om der findes en afgørelse fra den Domstol, der har afsagt separations- eller skilsmissedommen, som bestemmer, at boligen ejes af den ene ægtefælle alene. I mangel af en sådan afgørelse, er det en god idé til at tage sine forholdsregler og kræve underskrift af den anden ægtefælle. 14

PRAKTISK VEJLEDNING VED HUSKØB I ITALIEN 2013

PRAKTISK VEJLEDNING VED HUSKØB I ITALIEN 2013 PRAKTISK VEJLEDNING VED HUSKØB I ITALIEN 2013 Den Italienske Ambassade i København Handelsafdelingen Tel +45/ 3962 6877 - Fax +45/3962 2599 www.ambcopenaghen.esteri.it Forord ved Ambassadøren Kære læsere

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen 12 advokater - ligger i Hillerød og Helsingør - etableret helt tilbage i 1869, KTC har speciale indenfor fast ejendom og erhvervsret - 25 års erfaring med køb

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Montaione, Toscana, Italien. Kontantpris: 399.000 ~ DKK 2.972.550. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne

Montaione, Toscana, Italien. Kontantpris: 399.000 ~ DKK 2.972.550. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne Montaione,, Italien Kontantpris: 399.000 ~ DKK 2.972.550 Landejendom med pool: Velplaceret typisk toscansk hus (restaureret i 2004) med ialt 4 værelser - stue, spisekøkken, 3 soveværelser og 3 badeværelser.

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Chianni, Toscana, Italien. Kontantpris: 90.000 ~ DKK 670.500

Chianni, Toscana, Italien. Kontantpris: 90.000 ~ DKK 670.500 Chianni,, Italien Kontantpris: 90.000 ~ DKK 670.500 Bylejlighed. I den charmerende middelalderby Chianni ligger denne hyggelige lejlighed, der har alt det basale: Køkken/ stue med spiseplads, et rummeligt

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 30.06.2017-1008806906 : Senest påtegnet: 30.06.2017 10:50:34 Ejendom: Adresse: Petersmindevej 53 0001bb 0005a Køb/salg: Salgsforhold Arealanvendelse:

Læs mere

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag Fransk kapitalvindingsskat ved salg af feriebolig I Frankrig skal man betale kapitalvindingsskat ( taxe sur la plus-value ), når man sælger sin feriebolig ( résidence secondaire ) og salgsprisen overstiger

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Villa Torriani, Lucca, Toscana, Italien. Kontantpris: 1.999.000 ~ DKK 14.892.550. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne

Villa Torriani, Lucca, Toscana, Italien. Kontantpris: 1.999.000 ~ DKK 14.892.550. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne Villa Torriani, Lucca,, Italien Kontantpris: 1.999.000 ~ DKK 14.892.550 Renæssance-villa: Villa Torriani, der er bygget i 1700-tallet i renæssance-stil, fremstår smukt restaureret med elegante loftmalerier

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg.

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. 2 Februar 2016 Sagsnr. 2014-0194772 Henvendelse og spørgsmål

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Ponte a Moriano i Lucca, Toscana, Italien. Kontantpris: 267.000 ~ DKK 1.989.150

Ponte a Moriano i Lucca, Toscana, Italien. Kontantpris: 267.000 ~ DKK 1.989.150 Ponte a Moriano i Lucca,, Italien Kontantpris: 267.000 ~ DKK 1.989.150 Smagfuldt restaureret stenhus: Smukt beliggende stenhus i ægte toscansk stil nær Lucca. Huset er 149 m 2 fordelt på 3 etager - hertil

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Sestino, Arezzo, Toscana, Italien. Kontantpris: 298.000 ~ DKK 2.223.080. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne

Sestino, Arezzo, Toscana, Italien. Kontantpris: 298.000 ~ DKK 2.223.080. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne Sestino, Arezzo,, Italien Kontantpris: 298.000 ~ DKK 2.223.080 Restaureret originalt stenhus fra 1700-tallet: Huset, der er opmuret i store sten - typisk for huse i fra den tid - er et godt 2-families

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus Fødselsdato: Sælger: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail Fødselsdato: Køber: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail SLUTSEDDEL KOLONIHAVE/HUS 1 /

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Montaione, Toscana, Italien

Montaione, Toscana, Italien Montaione, Toscana, Italien Kontantpris: 399.000 ~ DKK 2.972.550 Landejendom med pool: Velplaceret typisk toscansk hus (restaureret i 2004) med ialt 4 værelser - stue, spisekøkken, 3 soveværelser og 3

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads.

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Holmbladsgade 76 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 8. september 2010.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

Uzzano ved Montecatini Terme, Toscana, Italien. Kontantpris: 595.000 ~ DKK 4.432.750. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne

Uzzano ved Montecatini Terme, Toscana, Italien. Kontantpris: 595.000 ~ DKK 4.432.750. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne Uzzano ved Montecatini Terme,, Italien Kontantpris: 595.000 ~ DKK 4.432.750 Landejendom med udsigt: Ejendommen består af 270 m 2 beboelse. Hovedhuset på 160 m 2 er flot istandsat med bl.a. nye vinduer

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Rivalto i Pisa provinsen, Toscana, Italien. Kontantpris inklusiv total restaurering: 227.000 ~ DKK 1.691.150. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne

Rivalto i Pisa provinsen, Toscana, Italien. Kontantpris inklusiv total restaurering: 227.000 ~ DKK 1.691.150. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne Rivalto i Pisa provinsen,, Italien Kontantpris inklusiv total restaurering: 227.000 ~ DKK 1.691.150 Lejlighed med altan i originalt stenhus: Veldisponeret lejlighed på 90 m 2 med 35 m 2 stor stue, 2 soveværelser

Læs mere

Santa Fiora, Grosseto, Toscana, Italien. Kontantpris: 335.000 ~ DKK 2.495.750

Santa Fiora, Grosseto, Toscana, Italien. Kontantpris: 335.000 ~ DKK 2.495.750 Santa Fiora, Grosseto,, Italien Kontantpris: 335.000 ~ DKK 2.495.750 Byhus fra 1600-tallet i antik borgby: Denne restaurerede ejendom er et rigtig godt stenhus, der ligger som en del af bymuren i Santa

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00533 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sommerhusgrund beliggende Bjerghuse 147, Fjand, 6990 Ulfborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af byggegrunde til opførelse af parcelhuse i Stenløkkeparken i Otterup Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966. Offentligt udbud af ejendommen. matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby.

Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966. Offentligt udbud af ejendommen. matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby. Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966 Offentligt udbud af ejendommen matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby. I henhold til bekendtgørelsen nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

Hotel + privat bolig, Mijas

Hotel + privat bolig, Mijas Hotel + privat bolig, Mijas MIJAS, Villa Velfungerende Hotel samt privat bolig, utrolig smukt beliggende ved Mijas Pueblo med en fantastisk udsigt ned over kysten til Middelhavet. Der er plads til 18 gæster,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Rivalto i Pisa provinsen, Toscana, Italien. Kontantpris inklusiv total restaurering: 227.000 ~ DKK 1.691.150

Rivalto i Pisa provinsen, Toscana, Italien. Kontantpris inklusiv total restaurering: 227.000 ~ DKK 1.691.150 Rivalto i Pisa provinsen,, Italien Kontantpris inklusiv total restaurering: 227.000 ~ DKK 1.691.150 Lejlighed med altan i originalt stenhus: Veldisponeret lejlighed på 90 m 2 med 35 m 2 stor stue, 2 soveværelser

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Finansiering af din spanske bolig

Finansiering af din spanske bolig Nykredit i Spanien Nykredit i Spanien Flere og flere danskere vælger at realisere drømmen om en bolig i Spanien. Nogle vælger at slå sig ned mere eller mindre permanent, for eksempel i forbindelse med

Læs mere

San Quintino, Toscana, Italien

San Quintino, Toscana, Italien San Quintino, Toscana, Italien Kontantpris: 835.000 ~ DKK 6.220.750 Liebhaver ejendom: Særdeles smukt, velindrettet og præsentabelt 3 etagers landsted beliggende på toppen af en bakke midt i det toscanske

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

Penthouse-lejlighed med havudsigt i Guardamar

Penthouse-lejlighed med havudsigt i Guardamar Sagnr: Priser fra: SB116217 282.000 ~ DKK 2.100.900 (kurs 7,45) Penthouse-lejlighed med havudsigt i Guardamar GUARDAMAR -, Lejlighed Imponerende penthouse-lejlighed i Guardamar med udsigt over Middelhavet.

Læs mere

Lejlighed med have i Torrevieja

Lejlighed med have i Torrevieja Lejlighed med have i Torrevieja TORREVIEJA - OTHER AREAS, Lejlighed Moderne lejligheder i Torrevieja med beliggenhed i dejligt boligområde med mindre end 2 km. fra strandene i La Mata og Los Locos. I samme

Læs mere