RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084"

Transkript

1 RAPPORT FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet Projektnummer: Projektets titel: Optimering af lokalt skole-/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler Projektansvarlig: Nationalt Center for Erhvervspædagogik, PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL Deltagerskoler: IBC og Business College Horsens December 2009 Lars Mols, NCE 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Procesrapport Projektets formål Projektets tilrettelæggelse Medvirkende og deres hovedopgaver Gennemførte aktiviteter på skolerne og i form af møder mv Projektets hovedresultater, herunder udviklede materialer Udviklingsaktivitet 1: En idéliste Udviklingsaktivitet 2: Et aktivitetskatalog Udviklingsaktivitet 3: Aktivitetsafprøvning og evalueringssamtaler IBC Fredericia IBC Kolding IBC Aabenraa Udviklingsaktivitet 4: Anbefalinger Udviklingsaktivitet 5: Konference Bilag

3 1. Procesrapport: 1.1 Projektets formål I udgangspunktet var det projektets formål, at IBCs tre HG-afdelinger i Kolding, Aabenraa og Fredericia skulle knytte tættere bånd og styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv i de tre lokalområder ved at udvikle nye partnerskaber. Partnerskaberne skulle medvirke til at etablere en forpligtende indholdsmæssig udvidelse af de allerede eksisterende lokale netværk i lokalområderne. Det var i den forbindelse et delmål, at partnerskabsaftalerne skulle medvirke til at styrke skolens indsats inden for innovation og iværksætteri. Samarbejdet med virksomhederne skulle resultere i en pædagogisk praksis, som styrker elevernes kompetencer inden for entrepreneurskab og giver dem ny viden om opstart og drift af egen virksomhed. Gerne afprøvet i samarbejde med erhvervslivet. IBC trak i projektet på erfaringer, som Business College Horsens har gjort i et afsluttet FoU-projekt om Partnerskaber med Erhvervslivet. BC Horsens har fx udviklet et aktivitetskatalog med 15 højt prioriterede aktiviteter, som gennemføres i samarbejde med lokale virksomheder. IBC brugte kataloget som inspiration og udviklede sit eget aktivitetskatalog med de 13 højst prioriterede aktiviteter, som gælder på tværs af de tre HG-afdelinger. Projektdeltagerne fra IBC har i projektet beskrevet de 13 aktiviteter i aktivitetskataloget. Skolens LOPkonsulenter har arbejdet intenst på at hverve nye partnerskabsvirksomheder, alle tænkelige nye virksomheder er blevet kontaktet, men som følge af finanskrise og forsigtighed på markedet har det været en udfordring at tiltrække nye virksomheder. MEN; nye er kommet til og eksempler er vedlagt som bilag. Projektet har udover at fokusere på nye partnerskaber været fokuseret på at beskrive, afprøve og evaluere centrale satsninger i først og fremmest det eksisterende skole- /virksomhedssamarbejde. Beskrivelserne findes længere fremme i rapporten. 1.2 Praktisk tilrettelæggelse Der blev indledningsvist udpeget en kontaktperson fra hver af IBCs tre HG-afdelinger, som sammen med en repræsentant for Business College Horsens og den projektansvarlige fra NCE udgjorde projektets styregruppe. Styregruppen fastlagde på et indledende møde projektets aktivitetsplan. Derudover har styregruppen afholdt et statusmøde midtvejs, hvor det, inspireret af Business College Horsens model, blev besluttet at satse på udviklingen af et 13-punkts aktivitetskatalog (med aktivitetsbeskrivelser) med særlig fokus på tre udvalgte og profilerede aktiviteter en aktivitet pr. HGafdeling. De tre aktiviteter blev beskrevet og afprøvet som aktivitetskatalogets øvrige aktiviteter, men derudover også evalueret via en samtale mellem en lærer, en eller flere elever, en virksomhedsrepræsentant samt NCE-konsulenten. Der blev udvalgt 2-3 lærere fra hver af skolens tre HG-afdelinger, som havde det til fælles, at de alle var involveret i skole-/virksomhedssamarbejdet. Nogle af lærerne deltog udelukkende ved at levere skriftlige bidrag til aktivitetskataloget, andre deltog i planlægnings- og evalueringsmøder samt afprøvning af nøgleaktiviteter. Med afsæt i en af styregruppen besluttet skabelon for udfyldte aktivitetsbeskrivelser, blev samtlige 13 aktiviteter i aktivitetskataloget således beskrevet. 3

4 1.3 Medvirkende og deres hovedopgaver Fra NCE medvirkede konsulent Lars Mols, som stod for: Projektledelse Planlægning af møder og evalueringssamtaler Rapportering IBC og Business College Horsens deltog i styregruppen og ved planlægningsmøder. Kun IBC deltog i evalueringssamtaler, hvor der deltog virksomheder og elever. Deltagerne var som følger: IBC Aabenraa: (Poul-Flemming Øgendahl og Hans Lautrup Nørgaard) IBC Kolding: (Mette Winther Hauge, Steffen Hesselberg og Jesper Bisgaard) IBC Fredericia: (Helle Peterson og Lisbeth Mortensen) Hertil kommer, at afdelingernes LOP-konsulenter var involveret i forbindelse med kontakt til virksomhederne. Fra Business College Horsens deltog Ilse Kyndesgaard og Jørn Trust. Poul-Flemming Øgendahl, Mette Winther Hauge og Helle Peterson (alle IBC) samt Ilse Kyndesgaard (Business College Horsens) deltog i styregruppen sammen med Lars Mols fra NCE. Som beskrevet i projektplanen aftalte styregruppen indledningsvist i fase 1 en plan for, hvordan afdelingernes LOP-konsulenter skulle kontakte virksomheder og hvordan samarbejdsaktiviteterne skulle beskrives. På et opfølgende styregruppemøde midtvejs (fase 2), måtte planen revideres en smule som følge af vanskelighederne ved at hverve nye virksomheder. Derfor blev det besluttet at satse mere intensivt på eksisterende samarbejdsvirksomheder og en videreudvikling af samarbejdsaktiviteterne med disse (og beskrivelserne heraf). Det kom der altså et aktivitetskatalog ud af med 13 veldokumenterede og højtprioriterede samarbejdsaktiviteter, hvor mål, indhold, aktiviteter og evaluering beskrives. Målet for det efterfølgende projektarbejde var således at få beskrevet, afprøvet og evalueret (i samarbejde med virksomhederne) de prioriterede indsatser. 4

5 Gennemførte aktiviteter på skolerne og i form af møder mv. I projektet blev der gennemført følgende aktiviteter:. Styregruppemøder: Et opstarts- og midtvejsstatusmøde (fastlæggelse af projektplan og efterfølgende revidering) Erfaringsudvekslingsmøde: Business College Horsens delte ud af sine erfaringer fra projektet Partnerskaber med Erhvervslivet. Fokus på aktivitetskataloget: (samarbejdsaktiviteter mellem skole og virksomheder) LOP-konsulenter kontaktede virksomheder med henblik på partnerskaber Udviklingsarbejde på IBC: Udarbejdelse af aktivitetskatalog og udfærdigelse af aktivitetsbeskrivelser (13 aktiviteter) Afprøvning af udvalgte aktiviteter (en aktivitet pr. afdeling) Kvalitative evalueringssamtaler med elever, lærere og virksomheder - Kolding: Bilka - Aabenraa: Meldgaard og Aabenraa Shopping - Fredericia: Davidsen & Partnere Konference om partnerskaber afholdes på IBC i Kolding den 18. Marts 2010 Anbefalinger: Hvad skal der til for at en skole lykkes med at etablere gode partnerskaber? Udarbejdelse af samlet aktivitetskatalog Udarbejdelse af samlet rapport 5

6 2. Projektets hovedresultater, herunder udviklede materialer I projektet blev der udviklet følgende: 2.1 Udviklingsaktivitet 1: En idéliste over aktiviteter, som styrker samarbejdet mellem skole og virksomheder (listen består af 13 højt prioriterede aktiviteter i samarbejdet mellem IBC og lokale erhvervsvirksomheder) 1. Besøg af en klasse/elevgruppe En klasse eller en gruppe elever besøger en virksomhed. Klassen har typisk arbejdet med et tema, der relaterer til virksomheden. Emnerne kan spænde vidt og de aftales individuelt. Eksempler: Virksomhedens historie, logistik, produktion, markedsføring/salg eller salg på konkrete markeder. Indhold, tidspunkt, mv. aftales for den enkelte lærer. 2. Virksomhedsbesøg på skolen (oplæg om virksomheden) En klasse eller en gruppe elever får besøg af en repræsentant for en konkret virksomhed, der holder et kort oplæg om virksomheden. Herefter får eleverne mulighed for at stille spørgsmål. Eleverne har på forhånd forberedt sig på besøget og de skal typisk bruge deres nye viden i en efterfølgende opgave. Indhold, tidspunkt, mv. aftales for den enkelte lærer. 3. Kombination af besøg på skolen og i virksomheden En kombination af ovenstående aktiviteter, hvor klassen arbejder med et bestemt tema i længere tid. Det andet besøg vil typisk være en opfølgning på de emner, der har været på banen i første omgang. 4. Elever i praktik (5 dage) Alle HG-elever skal i praktik i en uge for at få afklaret hvilke jobmæssige valg de skal tage. Eleverne følger virksomhedens arbejdstider og udfører relevante opgaver, hvor det er muligt. Eleverne søger selv praktikpladser, under kyndig vejledning af deres kontaktlærer. 5. Lærere i praktik (3 dage) IBC lægger stor vægt på at undervisere såvel som øvrige medarbejdere har et nært kendskab til det lokale erhvervsliv. Derfor tilbydes alle ansatte løbende at komme i praktik i en virksomhed i 2-3 dage. Forløbet kan være, at praktikanten følger en fast person i virksomheden (fx en elev) et par dage eller at praktikanten udfører konkrete arbejdsopgaver. 6

7 6. Markedsanalyse, konkurrentanalyse m.v. udført af elever Handelsskoleeleverne udfører konkrete analyser for en virksomhed. Det kan fx dreje sig om uddeling af spørgeskemaer, besøg i konkurrerende virksomheder. Mulighederne er mange, men der er naturligvis en grænse for, hvor professionelt arbejdet kan udføres. Indhold, tidspunkt, mv. aftales med den enkelte lærer. 7. Analyse af virksomhedens hjemmeside Elever besøger og analyserer efter aftale en virksomheds hjemmeside mht. brugervenlighed, informationsniveau, layout mv. Herefter gives en samlet tilbagemelding til virksomheden. 8. Young Enterprise Young Enterprise er en fond, der arbejder for at fremme iværksætteri blandt elever på ungdomsuddannelserne. Young Enterprise-konceptet går ud på, at handelsskoleelever starter egen virksomhed i deres fritid på almindelige markedsvilkår. Støtte og sparring: En eller flere repræsentanter fra en virksomhed følger en gruppe (typisk 2-3 elever), der starter egen virksomhed. I forbindelse med 2-3 møder diskuteres gruppens beslutninger og praktiske problemer. Eleverne har generelt stor nytte af at have en erfaren erhvervsmand/-kvinde at spille op ad. Hjælp til produkter af enkle prototyper: En virksomhed hjælper Young Enterprise virksomheder med rådgivning og evt. udvikling af prototyper på fordelagtige vilkår. 9A. Messe/åbning af butikker: Eleverne lærer om opstart af egen butik, herunder planlægning af butiksopbygning, fremskaffelse af varer, leverandøraftaler, bemandingsplaner, markedsføring eleverne gøres ansvarlige overfor en stor gruppe eksterne samarbejdspartnere. Eleverne lærer at forhandle leverandøraftaler hjem med butikker og virksomheder i lokalområderne. 9B: Markedsdag: Markedsdag på skolen hvor eleverne deltager med butikker 7

8 10. Deltagelse i erhvervsdag Skolens elever får mulighed for at møde en række virksomheder og høre om konkrete job/karrieremuligheder. Deltagende virksomheder står ved hver sin stand. 11. Deltagelse i jobsøgningsdag Eleverne skriver ansøgninger til konkrete virksomheder. Alle ansøgninger læses og en samtale gennemføres mellem virksomhed og elev. 12. Censor ved fagprøver i hovedforløbene Vigtigt at der gøres en stor indsats for at rekruttere de bedst egnede eksterne censorer med de rette forudsætninger. Mange censorer kontakter selv skolen direkte og skolen opfordrer også til dette. 13. HG-Xtra: Mulighed for at adoptere en elev (kun Fredericia) 2.2 Udviklingsaktivitet 2: Et aktivitetskatalog med beskrevne aktiviteter (mål, indhold, aktiviteter, evaluering): 1. Besøg af en klasse/elevgruppe Besøg af klasse/elevgruppe Mål At give eleverne et indblik i arbejdsgangene eller i et specielt område i en virksomhed. Indhold Præsentation af virksomheden Præsentation af produkter Præsentation af det specielle område, f.eks. marketing- eller logistikafdelingen, mht funktion og arbejdsgange Involverede Lærer / Kontaktperson fra virk. Kontaktperson Aktiviteter Evaluering Foredrag og rundvisning Evt. opgaver Sammenligning af teori og praksis Overordnet udbytte af besøget Evt. opgavebesvarelse / fremlæggelse Kontaktperson Lærer og/eller kontaktperson Lærer og Elever 8

9 2. Virksomhedsbesøg på skolen (oplæg om virksomheden) Praksisnær undervisning Mål Aktiviteten skal åbne elevernes interesse for spedition og shipping. Indhold og Padborg Speditørforening fortæller på aktiviteter informationsmøde på skolen om uddannelsen til speditør og hvilke karrieremuligheder, der er efter endt uddannelse. Praktikansvarlig repræsentant for IBC fortæller om skoleophold og fagprøven. Involverede Direktør Hans David, Padborg Speditørforening Charlotte Berg, IBC Kolding Evaluering Aktiviteten følges på et senere tidspunkt op af et besøg for interesserede elever hos speditører i Aabenraa/Padborg området, hvor eleverne får mulighed for at være speditør for en dag. Evalueringsskema udleveres og afleveres til jobkonsulenten Ove Stahl Schmidt, Jobkonsulent 3. Kombination af besøg på skolen og i virksomheden Praksisnær undervisning Mål At lade eleverne få lejlighed til at erfare hvordan skolens teoretiske stof anvendes i praksis. Desuden er den praksisnære undervisning et element i erhvervsvejledningen Indhold og Eleverne finder selv enkeltvis eller i grupper aktiviteter på højst 2 en virksomhed, som de kan tænke sig at få praktikplads i. Eleverne arbejder i praktikvirksomheden 3-5 dage. Sideløbende med praktikopholdet løser eleven en opgave om virksomheden Involverede Lærer / Kontaktperson fra virksomheden Kontaktperson fra virksomheden og personalet i praktikvirksomheden Lærer besøger så vidt muligt eleven i praktikvirksomheden Evaluering Eksamination i besvarelsen af opgaven. Der lægges vægt på at eleven kan beskrive praktikvirksomheden, og at eleven er i stand Lærer, censor og elev 9

10 til at anvende teori på det, som eleven har oplevet i praktikken Beskrivelse af de opgaver/funktioner i detailhandelen, der kunne være relevante for hgelever: Varebestilling - se hvordan det foregår - evt. prøve at være med til at sætte antal på en ordre Ordremodtagelse/Lager håndtering - hvad sker der når varen kommer hjem? Vareopsætning - hvordan sælger varen bedst muligt i forhold til placeringen i forretningen? Kundebetjening - som det nu foregår i de enkelte butikker Kasseafslutning - hvis det gøres i forretningen Åbnerutiner i forretningen Lukkerutiner i forretningen Håndtering af defekte varer - skal de retur til leverandør eller smides ud? Hvordan arbejder forretningen med at minimere kundetyverier? Markedsføring Beskrivelse af de opgaver/funktioner i handelsvirksomheder, der kunne være relevante for hg-elever: Telefonbetjening ind/udland & Omstilling Rutiner vedr. indkøbsfunktion Rutiner vedr. lagerfunktion, herunder udlevering fra lager Rutiner vedr. logistik-funktionen Rutiner vedr. forsendelser Rutiner vedr. transport af varer Rutiner vedr. papirgange i en virksomhed B-2-B markedsføring B-2-b salg, herunder sælgeregenskaber Gennemgang af organisationsopbygning Evt. kædesamarbejde 4. Elever i praktik (5 dage) 1. Mål Målet med praktikprojektet er at gøre eleverne bevidste om, hvilken retning de skal vælge, når de er færdige med deres skolegang, men samtidig også at give dem nogle erfaringer i det at være på arbejdsmarkedet og 10

11 kendskab til de opgavetyper, de skal løse her. 2. Indholdsbeskrivelse Eleverne skal først arbejde med selve virksomheden og virksomhedens elevuddannelse, inden de påbegynder selve praktikugen. I praktikugen skal eleverne opnå et indblik i, hvad det vil sige at være medarbejder det pågældende sted samtidig med, at de skal bevidstgøres om de positive og negative sider ved arbejdet. Det er vigtigt - for at eleverne får så reelt et billede af dagligdagen som muligt - at praktikstedet giver sig tid til at tage sig af eleverne. Efterfølgende skal eleverne til en eksamen, hvor selve praktikstedet er emnet. Her skal eleverne koble teori fra IBC med praksis fra deres praktiksted, og til denne eksamen er kontaktpersonerne fra praktikstedet velkomne. 3. Aktivitetsplan a. Hvornår? b. Hvor ofte? c. Hvor længe Eleverne skal i god tid lave en ansøgning, som skal godkendes af en lærer, inden de sender denne ud til de praktikvirksomheder, som de kunne tænke sig at være i. Ansøgningen skal afleveres sammen med et bilag fra IBC, hvorpå der står nogle grundlæggende ting om projektet. Eleverne er praktiksøgende, indtil de får accept fra en virksomhed, som har brug for en hjælpende hånd. Virksomheden forpligter sig på at tage sig af eleverne. Nogle virksomheder kræver at afholde en samtale med eleverne, inden praktikpladsen godkendes. I selve praktikperioden bliver eleverne typisk tilknyttet en kontaktperson, som de så refererer til. Selve praktikperioden foregår to uger i foråret som ligger omkring uge 21, så det drejer sig primært om disse to uger, hvor virksomhederne skal afsætte lidt tid. 4. Involverede parter I selve praktikperioden får hver elev besøg af en lærer fra IBC, som får en rundvisning på praktikstedet og muligheden for at få en snak med kontaktpersonen på virksomheden. De involverede parter er primært virksomhedens kontaktperson, den enkelte elev og læreren fra IBC 11

12 5. Opfølgning/evaluering Lærerne udleverer under besøget på virksomheden et evalueringsskema til kontaktpersonen. Kontaktpersonen evaluerer sin elev på skemaet og eleverne skal medbringe evalueringen til eksamen, og den bliver en del af deres karakter i projektet. 5. Lærere i praktik (3 dage) 1. Mål 2. Indholdsbeskrivelse 3. Aktivitetsplan a. Hvornår? b. Hvor ofte? c. Hvor længe 4. Involverede parter 5. Opfølgning/evaluering At give lærere, der ikke har været ude i erhvervslivet i en årrække, nogle opdaterede kompetencer i forhold til praksisnær og meningsgivende undervisning. Bedre kendskab og sparring i forhold til elevernes praktikophold på hg2. Læreren i praktik i en selvvalgt virksomhed. Valg af virksomhedstype afhænger meget af hvilke fag, som den pågældende lærer underviser i. Det kan fx være i en indkøbs-, logistik- eller salgsafdeling, som salgsassistent i en Matas, en IT-afdeling i en større virksomhed osv.. a. Læren/underviseren aftaler selv tidspunktet med virksomheden. b. Efter behov, men skal godkendes af nærmeste leder c. 1-3 dags praktik som udgangspunkt (hvis andet ikke aftales) Lærer/underviser i samarbejde med virksomheden (tager selv kontakt) Nærmeste leder skal godkende praktikopholdet og skemalæggeren skal informeres. Bliver afregnet som en kursusdag 7,4 timer, og de planlagte timer fås ikke på andet tidspunkt. Der skal udfyldes et evalueringsskema efter endt praktikperiode til nærmeste leder, hvor udbyttet fremgår samt hvilke funktioner man får kendskab til. Dette skal afleveres senest 3 dage efter endt 12

13 praktikophold. 6. Markedsanalyse, konkurrentanalyse mv. udført af elever Valgt ikke at detail-beskrive (for yderligere info, kontakt: Poul Flemming Øgendahl 7. Analyse af virksomhedens hjemmeside Valgt ikke at detail-beskrive (for yderligere info, kontakt: Poul Flemming Øgendahl 8. Young Enterprise 1. Mål 2. Indholdsbeskrivelse 3. Aktivitetsplan d. Hvornår? e. Hvor ofte? f. Hvor længe Eleverne skal have en forståelse for, hvordan man kan starte en virksomhed for at fremme iværksætteri. Det er desuden vigtigt, at de præsenteres for de muligheder der findes i form af rådgivning og sparring med eksterne kontakter og virksomheder. Eleverne danner selv virksomheder og vælger selv branche/produkt. Undervisningen er baseret på deltagelse i Young Enterprise konceptet (se ) Eleverne præsenteres for relevante emner, hvorefter de selv er ansvarlige for igangsættelse og organisering af virksomheden. Emnerne er bl.a.: idé generering, kontakt til erhvervslivet, igangsætning af produktion, markedsføring og forretningsplaner. Det tilstræbes at der er foredrag og besøg fra forskellige erhvervsfolk undervejs. Forløbet omfatter også at alle deltager i en salgsmesse. Forløbet afvikles fra september til marts. (salgsmesse i januar) Eleverne har typisk 4 skemalagte timer på skolen om ugen (nogle vælger også at fortsætte arbejdet i deres fritid ) 4. Involverede parter Young Enterprise konceptet varetages af Young Enterprise Danmark. Det er desuden oplagt at inddrage 13

14 5. Opfølgning/evaluering forskellige eksterne rådgivere og foredragsholdere. F.eks. besøg fra reklamebranchen, salgstaler, rådgivning fra Nordea vedr. forretningsplaner, samt fremstilling af prototyper. Samtlige virksomheder deltager i en salgsmesse, hvor eksterne dommere vurderer deres arbejde. Der gives undervejs i forløbet input og rådgivning fra erhvervsfolk i forbindelse med små præsentationer. Forløbet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse for 2 lærere, hvor det samlede arbejde præsenteres og eleverne reflekterer over egen indsats. I faget indgår desuden en skriftlig test i form af deltagelse i en Cambridge case. 9A. Messe/åbning af butikker: 1. Mål 2. Indholdsbeskrivelse 3. Aktivitetsplan g. Hvornår? Målet for projektet er at bevidstgøre eleverne omkring start af egen butik, herunder planlægning af butiksopbygning, fremskaffelse af varer, leverandøraftaler, bemandingsplaner, markedsføring og gøre eleverne ansvarlige overfor en stor gruppe personer, hvor de selv er motorer, men også mærke hvordan en dagligdag i en butik kan forløbe. Eleverne skal opbygge deres egen forretning i et klasselokale, men de skal også lave en café i et andet lokale. Alle 2. års eleverne bliver opdelt i 3-4 butikker og skal derefter rundt og forhandle leverandøraftaler hjem med butikkerne/virksomhederne i nærområdet, men de strækker sig normalt til hele Trekantsområdet. Leverandøraftalerne kan laves forskelligt; Butikkerne kan give eleverne varerne gratis. Butikkerne kan give eleverne gode indkøbspriser på varerne med fuld returret. Der bliver afholdt en åbningsdag i projektperioden, hvor det er tilladt den almindelige dansker at komme og besøge butikkerne og gøre nogle gode handler. På selve åbningsdagen afholder 1. Årseleverne messer og der bliver ligeledes afholdt modeshow 2-3 gange pr. dag. Efter endt åbningsdag skal eleverne returnere de varer, som ikke er blevet solgt til de leverandører, som de har handlet med og regnskabet skal gøres op og derefter skal eleverne op i de grupper som de har arbejdet i til en eksamen med efterfølgende karaktergivning. Projektet bliver afholdt i uge hvert år, men vi starter oplægget fra starten af 4. Semester, da de allerede der skal begynde at lave leverandøraftaler, men det er 14

15 h. Hvor ofte? i. Hvor længe primært i uge 11-12, hvor den største leverandørkontakt forekommer. 4. Involverede parter De involverede parter er virksomheder i hele Trekantområdet, men det er også set at firmaer rundt omkring i landet er blevet kontaktet. 5. Opfølgning/evaluering Evalueringen er primært eksamen for eleverne efter endt åbningsdag Der bliver ikke evalueret omkring samarbejdet med virksomhederne med mindre disse retter henvendelse til IBC. 9B: Markedsdag Markedsdag 1. Mål 2. Indhold 3. Aktiviteter 4. Evaluering At give eleverne en introduktion i virksomhedens grundlæggende markedsføringsopgaver. Planlægning Budget Kontakt til virksomhed Udarbejdelse af markedsføringsmateriale Forberedende lektioner Markedsdag på skolen hvor eleverne deltager med butikker Præsentation af oplevelserne fra markedsdagen Præsentation af budget, markedsføringsmateriale mv. sammenholdt med relevant teori Involverede Salg og servicelærer Eleverne Salg og servicelærer Eleverne Besøgende Lærer og Elever 10. Deltagelse i erhvervsdag Deltagelse i erhvervsdag 1. Eleverne får mulighed for at møde Mål forskellige repræsentanter fra erhvervslivet, så de rustes til at træffe beslutning om fremtidig karriere. Involverede 15

16 2. Indhold 3. Aktiviteter 4. Evaluering I februar inviteres lokale repræsentanter fra det lokale erhvervsliv til erhvervsdag på skolen, hvor også Uddannelseskaravanen er med. Ved stande fortæller erhvervslivet eleverne om netop deres virksomhed og uddannelsestilbud. Efterfølgende skiver eleverne jobansøgninger, som læses igennem af LOPkonsulenten, som giver feed-back på ansøgningen, inden den afsendes til de pågældende virksomheder. Der foretages ingen evaluering af arrangementet Lokale virksomheder, Uddannelseskaravanen, LOP-konsulent og kontaktlærere LOP-konsulent og kontaktlærere 11. Deltagelse i jobsøgningsdag Jobdating 1. At give eleverne en grundig oplæring i at skrive Mål ansøgning og være til jobsamtale Involverede Lærer 2. Indhold 3. Aktiviteter 4. Evaluering Gennem foredrag og praktiske øvelser at forbedre elevers muligheder for at få den ønskede praktikplads. Gennemgang af gærdehøjder i forhold til jobtyper Gennemgang af hjemmeside med ledige job Oplæg til ansøgninger og CV Oplæg til og gennemførelse af samtaletræning Praktiske øvelser. Eleverne skriver ansøgning til ønskejob / ønskevirksomheder. Disse gennemgås og sendes til firmaerne Besøg på udvalgte virksomheder eller besøg af dem på IBC Samtale med kontaktlærer vedr. revidering af elevplan Kontaktlærere/ Faglærere Kontaktperson Kontaktlærer og elev 16

17 12. Censor ved fagprøver i hovedforløbene Valgt ikke at detail-beskrive (for yderligere info, kontakt: Poul Flemming Øgendahl 13. HG-Xtra: Mulighed for at adoptere en elev (kun Fredericia) Adoptionsordning 1. At give eleverne et indblik i arbejdsgangene eller i Mål et specielt område i en virksomhed med henblik på at vælge praktikplads. Involverede Lærer / Kontaktperson fra virk. 2. Indhold 3. Aktiviteter 4. Evaluering Eleven adopteres af virksomheden under sit hgforløb og en del af de stillede opgaver på uddannelsen løses med udgangspunkt i den pågældende virksomhed. Diverse praktikophold i virksomheden i løbet af det 2 årige forløb. Hvert praktikophold har et specielt tema f.eks. IT-rutiner. Diverse opgaver og fremlæggelser. Kontaktpersonen fra virksomheden deltager evt gælder også eksaminer. Lærer og virksomhed evaluerer adoptionsordningen undervejs eller senest når eleven er færdig m/forløbet. Kontaktperson Kontaktperson Lærer og/eller kontaktperson Lærer, elev og kontaktperson 2.3 Udviklingsaktivitet 3: Aktivitetsafprøvning og kvalitativ evalueringssamtale med elever, lærere og virksomheder Gennem hele projektperioden er udvalgte aktiviteter fra aktivitetsplanen blevet afprøvet i samarbejde mellem skolen og virksomhederne, hvilket har involveret nøglepersoner blandt skolens elever og lærere samt de involverede virksomheder. Nogle aktiviteter er blevet afprøvet første gang, andre har været afprøvet tidligere, men der er gennemført kvalitative evalueringssamtaler mellem skolen og virksomhederne, som NCE har forestået og det er der kommet følgende ud af: IBC Fredericia: Evalueringssamtale gennemført med: Lærer: Lisbeth Mortensen Elev: Lasse Ivang Hansen Virksomhedsrepræsentant: Nicolas Drost, Davidsen & Partnere 17

18 Der henvises til aktivitetsplanens punkt 13: Adoptionsordning ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Om udbyttet af praktiksamarbejdet: Nicolas Drost: Ansat hos Davidsen Partnere A/S, Fredericia, bl.a. med ansvar for unge under uddannelse. Davidsen og Partnere har haft Lasse i praktik som led i adoptionsordningen på IBC i Fredericia. Nicolas havde på forhånd en åben indgangsvinkel til praktiksamarbejdet. Forventede, at Lasse skulle gå rundt som føl for at følge særlige funktioner i virksomheden. Havde måske forventet, at eleverne kunne bidrage med analyser eller forslag til ændringer i arbejdsgange. Eleven er under praktikopholdet i kontakt med 5-6 medarbejdere i virksomheden. Informationen har været bredt ud til de øvrige medarbejdere via nyhedsbrev på intranettet. Det er ikke nedfældet nogen steder. Det, som tiltaler os, er, at vi kan bidrage med noget medarbejdertid, så der er ikke direkte nogen økonomi i det for os. Også godt med vekselvirkningen (hhv. skole-/virksomhedsophold) med få dage ad gangen hvert sted. Men omvendt; hvis det havde været praktikperioder à fx 10 ugers varighed, kunne vi have givet eleven rigtige opgaver. Det er bedst at finde opgaver, som interesserer den enkelte elev. Det kunne fx være, hvordan man håndterer online salg eller hvordan man arbejder med hjemmesider. Vi er også altid åbne for at komme ud på skolen. Vi kunne fx fortælle om en bestemt problemstilling, som eleverne så efterfølgende kunne komme med løsningsforslag til hos os. For os er det også meget givtigt at deltage i elevernes eksamen, da det giver os et indtryk af, hvad eleverne har fået ud af opholdet. Overordnet er vi meget tilfredse med ordningen. Lasse I. Hansen: Lasse havde på forhånd ikke nogen bestemte forventninger, dog måske på et senere tidspunkt at få en rigtig elevplads hos Davidsen og Partnere A/S. Tog det, som det kom, men for Lasse har det været meget lærerigt. Har fulgt kontor/administration. Fik en stor mulighed for at komme i dybden med nogle ting som han ikke ville have haft mulighed for, hvis han ikke havde været i virksomheden. Godt med meget konkrete opgaver. Lasses egen motivation kunne alligevel have været bedre. Kunne have været sjovt, hvis virksomheden f.eks. var inde over forhåndsformuleringen af opgaven eller selv var med til at formulere den. Men under sit ophold i virksomheden har Lasse fået nogle faglige kompetencer, som han ellers ikke kunne have fået. Hvis han havde problemer med at løse sine opgaver var det rart at have en fast kontaktperson tilknyttet, som han kunne spørge til råds. 18

19 Samlet set rigtig godt tilfreds med ordningen og sit ophold. Lisbeth Mortensen: Adoptionsordningen (se omtale andetsteds) kører på Lasses årgang (HG1 anno 2008) for første gang. Ordningen har på HG1 fungeret rigtig godt og bortset fra nogle få, som skulle have hjælp til det, har eleverne har selv fundet deres praktikpladser. Et par elever lykkedes ikke med at finde praktikplads, så de måtte have en særlig ordning, hvor de blev givet en opgave, som skulle løses uden at være tilknyttet en praktikvirksomhed. Ordningen kører videre på elevernes 2. år, som blev påbegyndt i august Vi har kalkuleret med 1 adoptionsperiode i efterårssemestret og 1 i forårssemestret. Det har dog vist sig vanskeligt at placere disse, idet eleverne er meget belastede med timer på 2. år. Sandsynligvis vil begge perioder omhandle jobansøgning, udarbejdelse af CV, jobinterview og lignende, som er relevant i forbindelse med, at eleverne snart skal ud i den virkelige verden. På trods af udfordringerne med at finde praktikpladser til alle og timelogistikken på HG2 er vi på afdelingen så godt tilfreds med ordningen, at vi håber at kunne videreføre den. Ordningen er et rigtig godt bidrag til eleverne i et vekseluddannelsesforløb med både skole- og praktikophold. Eleverne bliver godt klædt på til at gå i lære i en virksomhed i hovedforløbet. Om samarbejdet med virksomheden og selve adoptionsforløbet på HG 1: Adoptionsperiode 1: 5 dage i virksomheden Adoptionsperiode 2: 1 dag i virksomheden Adoptionsperiode 3: 4 dage i virksomheden For de elever, som ikke er tilknyttet en virksomhed gives en opgave IBC Kolding: Evalueringssamtale gennemført med: Lærer: Jesper Bisgaard Elever: Seyed Haskemi, Torben Prinds og Pernille Hjort Virksomhedsrepræsentant: Henrik Frost Larsen, BILKA Der henvises til aktivitetsplanens punkt 4: Elever i praktik ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Skolens, elevernes og Bilkas forventninger på forhånd i forbindelse med samarbejdet: 19

20 Skolen (Jesper Bisgaard): Eleverne skal ud og afprøve noget af deres teori i praksis. Specielt et fag som salg & service er relevant for eleverne at få afprøvet i forbindelse med et praktikophold. De lærer fx meget om butiksindretning. Det er en vigtig øvelse for eleverne at lave spørgsmål på forhånd, som de skal forsøge at finde svar på under praktikopholdet. Spørgsmålene skal tage udgangspunkt i deres fag. Eleverne er således selv ansvarlige for at finde svar på spørgsmålene, og det giver dem et godt grundlag for at gå til eksamen. Vi forventer at praktikstederne sætter eleverne til at løse opgaver, som klæder dem på til at finde svar på spørgsmålene. Evt. i dialog med en ansat. Vi forventer, at eleverne selv finder sig et praktiksted. Praktikvirksomheden (Henrik Frost Larsen): Vi forventer, at eleven i høj grad selv tager ansvar for sit ophold, forbereder sig godt og tager en arbejdsplan med. Eleven får selv lov til at komme med forslag til opgaver under et indledende møde med sin kontaktperson hos os, men vi forventer, at eleven selv siger fra over for uløselige opgaver. Vi forventer, at eleven i høj grad er selvkørende, men vedkommende kan løbende få et møde med sin kontaktperson, hvis det er ønsket. Vi forventer, at eleven når en 37 timers arbejdsuge. Elev (Seyed Hashemi): Jeg har aldrig arbejdet eller været i praktik i Bilka før, så jeg kunne godt tænke mig at prøve det. Jeg forventede, at Bilka udfordrede mig med opgaver, som jeg ville lære noget af. Jeg forventede at blive taget godt imod, men også at jeg selv skulle påtage mig opgaver eller løse opgaver sammen med andre. Jeg blev placeret i kolonial, hvor jeg fik at vide, at jeg skulle hjælpe med at ordne brød, lave tilbud og servicere kunder. Det forventede jeg mig meget af. Elev (Torben Prinds): Jeg arbejder i Bilka i forvejen og har et ønske om at blive elev i Bilka, så det var naturligt for mig at vælge Bilka. Da jeg har kendskab til mange rutiner i Bilka i forvejen forventede jeg at få udfordringer, som andre elever i praktik ikke får. Fx at stå for et helt område selv. Elev (Pernille Hjort): Jeg har altid været vant til at have jobs i min fritid, hvor jeg står ved kassen, så jeg forventede at komme til at prøve noget nyt. Forhåndsplanlægning af opgaver: Eleverne har givet sig selv opgaver på forhånd, men måtte gerne revidere undervejs Skolen havde også givet eleverne den opgave, at de skulle finde svar på spørgsmål vedrørende Bilkas elevuddannelse, som led i deres forberedende arbejde i forbindelse med et fremtidigt valg af elevplads. Eksempler på opgavetyper, eleverne gav sig selv på forhånd udarbejd: - Jobansøgning - Organisationsplan - SWOT-analyse - Konkurrentanalyse - Sortimentsbeskrivelse - Brochure for Bilka 20

Optimering af lokalt skole/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler Mols, Lars

Optimering af lokalt skole/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler Mols, Lars Danish University Colleges Optimering af lokalt skole/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler Mols, Lars Publication date: 2009 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Ta et talent ind i din virksomhed

Ta et talent ind i din virksomhed 1 Ta et talent ind i din virksomhed Byggetekniker * Bygningskonstruktør ** Designteknolog / Fashion design * Driftsteknolog - offshore * Installatør stærkstrøm * Multimediedesigner * Produktionsteknolog

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Elevuddannelser i Coop/Butik

Elevuddannelser i Coop/Butik Elevuddannelser i Coop/Butik Salgselev Salgselev Praktikvejen Ledertrainee Slagterelev Brødbagerelev Delikatesseelev Salgselev At være salgselev er meget mere end at sidde ved kassen. Det handler lige

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere elev- og praktikpladser i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Udgivet oktober 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og HK/Stat Publikationen

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder

EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder Samarbejdspartnere Projektbeskrivelse til Mød din fremtid Titel Mød din fremtid Temanummer 07062012snp Skole/Institution (adresse) EUC Syd Tønder

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD 1. TEMA 1 2 1.1 Tiltag 1: Undervisningsforløb med virksomhedstilknytning 2 1.2 Tiltag 2: Working on your skills 7 2. TEMA 2 22 2.1 Tiltag 1: Plakat og signaturret 22 2.2 Tiltag

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

IBC International Business College

IBC International Business College IBC International Business College e v i l b n a Vi k t, vi e d t l a m o r e m m ø r d Din fremtid er åben Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere Handlingsplanen for HG Ballerup (niveau 2) er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handlingsplan for 2012 2013 (niveau 1), som har følgende overordnede indsatsområder: - Undervisningens kvalitet -

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

2: Siden sidst status i branchen/opdatering fra hver virksomhed vedr. antallet af elever m.m.

2: Siden sidst status i branchen/opdatering fra hver virksomhed vedr. antallet af elever m.m. Referat fra Netværksmøde Spedition & Shipping Dato: 19. august 2014 Tid: kl. 09.30 12.00 Sted: IBC, Innovationsfabrikken lokale 146 Deltagere: Afbud: Bente Nielsen, Nagel-Group DK, Ann Moth, TNT, Anne

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune 1. Overordnede mål for uddannelse af elever Vi ønsker at rekruttere talentfulde unge og voksne til kontoruddannelsen og give kontoreleverne en

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere