IT/Tekstbehandling Grundforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT/Tekstbehandling Grundforløb"

Transkript

1 Huskesedler til Microsoft Word 2010

2 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Autokorrektur... 4 Billede... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Fodnoter... 8 Fortryd... 9 Gem Genbrug formater - formatpensel Hjælp Indholdsfortegnelse Indryk Indsæt Kanter og skygge Markering Multimedieklip Orddeling Punktopstilling Sidehoved og fod Sidelayout Skrifttype Stavekontrol Stikordsregister/indeks Søg og erstat Tabel Tabel Kanter og skygger Typografi Udskriv Visninger og Zoom WordArt Åbn September 2016 Side 2

3 Afsnit opdele tekst i afsnit samle to afsnit til ét afsnit opdele teksten, men beholde afsnittet venstrestille, højrestille centrere teksten give teksten lige margener ændre på linjeafstand Stil indsætningspunktet lige efter det ord, der skal være det sidste i dit afsnit, og tryk på tasten Enter. Stil indsætningspunktet lige før det ord, der skal være det første i dit afsnit, og tryk på tasten Enter. Stil indsætningspunktet lige efter afsnittet og tryk på tasten Delete. Stil indsætningspunktet lige før afsnittet og tryk på tasten Back Space. Skift + Enter laver linjeskift, men ikke nyt afsnit. gruppen Afsnit klik på Vis dialogboks-knappen Klik på en af justeringsknapperne Afsnit. på fanen Startside gruppen Vælg fanen Startside gruppen Afsnit klik på Vis dialogboks-knappen - fanebladet Indrykning og afstand Vælg i feltet Justering Klik på knappen Justér på fanen Startside gruppen Afsnit Vælg fanen Startside gruppen Afsnit klik på Vis dialogboks-knappen fanebladet Indrykning og afstand Vælg i feltet Justering Klik på knappen Linjeafstand Afsnit. på fanen Startside gruppen Vælg i listen vælg Indstillinger for linjeafstand. Vælg fanen Startside gruppen Afsnit klik på Vis dialogboks-knappen fanebladet Indrykning og afstand Vælg i feltet Linjeafstand Hvis du selv vil definere linjeafstanden til fx 1,2 så vælger du i feltet Linjeafstand: Flere linjer og i feltet På skriver du tallet 1,2. September 2016 Side 3

4 Autokorrektur slå autokorrektur til/fra Vælg fanen Filer Indstillinger Korrektur - Indstillinger for Autokorrektur. På fanebladet Autokorrektur sætter/fjerner du fluebenet fra feltet Udskift teksten under skrivning. oprette en autokorrektur Vælg fanen Filer - Indstillinger Korrektur - Indstillinger for Autokorrektur. I feltet Erstat: skriver du det ord den forkortelse, du vil have ændret. I feltet Med: skriver du det ord, der skal indsættes i stedet. Klik på knappen Tilføj. Skriv den tekst, du ønsker at tilføje som en autokorrektur. Markér teksten Gå ind i autokorrektur-dialogboksen Skriv en forkortelse i feltet: Erstat og klik på Tilføj. slette en autokorrektur Vælg fanen Filer - Indstillinger Korrektur - Indstillinger for Autokorrektur. Markér den autokorrektur, du vil slette, og klik på Slet. September 2016 Side 4

5 Billede indsætte et billede Vælg fanen Indsæt - gruppen Illustrationer Klik på ikonet: Billede I dialogboksen Indsæt billede: Under Biblioteker klikker du på Billeder, der åbner en fil med billedeksempler. Klik på det billede, du vil åbne, og klik derefter på knappen Indsæt ( dobbeltklik på billedets ikon). Eller: Søg under drev, mappe og filens navn placere et billede Du kan placere billedet som har ombrydningen: På linje med tekste venstre-, højre, centreret justeret i forhold til afsnittet i forhold til tabulatorstop i en tabelcelle på siden (vælg: på fanen Formater Billedværktøjer - gruppen Arranger). Billedet ændrer selv ombrydning. flytte billedet Hvis billedet skal kunne flyttes frit, så skal det have en anden ombrydning end På linje med tekst: Aktivér billedet På fanen Formater Billedværktøjer vælges gruppen Arranger Klik på Tekstombrydning - vælg ud fra eksemplerne den tekstombrydning du ønsker. Du kan nu flytte billedet: Aktivér billedet Læg musen ind over billedet, hold venstre musetast ned og træk. redigere billedet Aktivér billedet Vælg fanen Formater Billedværktøjer Vælg en flere af grupperne: Juster (fx Omfarv, Lysstyrke, Kontrast) Størrelse September 2016 Side 5

6 Flyt, kopier og sæt ind flytte tekst Markér det, du vil flytte og vælg en af disse metoder: Klik på knappen på fanen Startside gruppen Udklipsholder, Højreklik direkte på det du vil klippe ud. - Vælg Klip i genvejsmenuen, Brug genvejstasterne: Ctrl + X (Klip). kopiere tekst Markér det, du vil kopiere og vælg en af disse metoder: Klik på knappen på fanen Startside gruppen Udklipsholder, Højreklik direkte på det du vil kopiere - vælg Kopier i genvejsmenuen, Brug genvejstasterne: Ctrl + C (Kopier). sætte klippet/kopieret tekst ind Anbring markøren der, hvor du ønsker, teksten skal sættes ind. Anvend en af følgende metoder: Klik på den lille pil til højre for Udklipsholder på fanen Startside gruppen Udklipsholder, Højreklik der hvor du vil sætte teksten ind, og vælg Sæt ind i genvejsmenuen, Brug genvejstasterne: Ctrl + V (Sæt ind). aktivere Udklipsholder Vælg fanen Startside gruppen Udklipsholder Aktivér Vis dialogboks-knappen ved at klikke på pilen På listen kan du se de elementer, som du har placeret i udklipsholderen. Der kan være 24 elementer. Klik på det element, du vil have indsat. September 2016 Side 6

7 Flyt og kopier mellem dokumenter flytte tekstindhold fra et dokument til et andet fra et program til et andet Markér det, du vil flytte og vælg en af disse metoder: Klik på knappen på fanen Startside gruppen Udklipsholder, Højreklik direkte på det du vil klippe ud. - Vælg Klip i genvejsmenuen, Brug genvejstasterne: Ctrl + X (Klip). kopiere tekstindhold fra et dokument til et andet fra et program til et andet Markér det, du vil kopiere og vælg en af disse metoder: Klik på knappen på fanen Startside gruppen Udklipsholder, Højreklik direkte på det du vil kopiere - vælg Kopier i genvejsmenuen, Brug genvejstasterne: Ctrl + C (Kopier). indsætte klippet/kopieret tekstindhold fra et dokument til et andet fra et program til et andet Åbn det dokument, hvor teksten skal sættes ind, og anbring markøren der, hvor teksten skal stå. Du kan vælge en af disse metoder til at sætte teksten ind: Klik på den lille pil til højre for Udklipsholder på fanen Startside gruppen Udklipsholder, bruge opgaveruden Udklipsholder Højreklik der hvor du vil sætte teksten ind, og vælg Sæt ind i genvejsmenuen, Brug genvejstasterne: Ctrl + V (Sæt ind). Se huskesedlen: Flyt, kopier og sæt ind. September 2016 Side 7

8 Fodnoter oprette en fodnote Placer markøren på det sted i dokumentet, hvor du vil indsætte fodnoten. foretage indstillinger for fodnoter Vælg fanen Referencer gruppen Fodnoter Indsæt fodnote - Skriv noten ud for fodnotenummeret. Dobbeltklik på fodnotenummeret for at vende tilbage til udgangspunktet i teksten. Vælg fanen Referencer gruppen Fodnoter Klik på Vis dialogboks-knappen. Placering: Vælg mellem Nederst på siden Under teksten. Talformat: Vælg mellem mulighederne på listen indsæt et Symbol. Nummerering: Vælg mellem at fortsætte nummereringen gennem hele dokumentet (Fortløbende), at starte forfra i hver sektion starte forfra på hver side. slette en fodnote Marker notetegnet i teksten for den fodnote, der skal slettes, og tryk derefter på tasten Delete. Hvis du vil slette alle automatisk nummererede fodnoter, skal du Vælge fanen Startside gruppen Redigering Erstat. Klik på knappen Flere. Klik på knappen Speciel. Klik derefter på Fodnotetegn. Kontroller, at boksen Erstat med ikke indeholder nogen form for tekst, og klik derefter på Erstat alle. flytte kopiere en fodnote Marker det notetegn, du vil flytte kopiere, i dokumentet. Flyt kopier på sædvanlig vis. gå til en bestemt fodnote Vælg fanen Startside gruppen Redigering Søg Gå til. Klik på Fodnote i boksen Gå til. Skriv nummeret på noten i tekstboksen. Klik på Gå til for at gå til en bestemt note. September 2016 Side 8

9 Fortryd fortryde en handling Klik på knappen på værktøjslinjen Hurtig adgang Genvejstasten Ctrl + Z annullere Fortryd Klik på knappen på værktøjslinjen Hurtig adgang (når handlingen ikke skal annulleres alligevel) Genvejstasten Ctrl + Y September 2016 Side 9

10 Gem gemme et dokument for første gang Vælg fanen Filer - Gem/Gem som genvejstasten Ctrl-S I dialogboksen Gem som vælger du i feltet Organisér: Drev Mappe aktivér den mappe dokumentet skal lægges I feltet Filnavn indtaster du det navn, dit dokument skal have. Klik på knappen Gem. gemme et dokument under nyt navn gemme et dokument under samme navn Her skal du bruge fanen Filer Gem som. Så kan du gemme en ny version en kopi af dit dokument ved at skrive et nyt navn i feltet Filnavn. Hvis du ønsker dit nye dokument gemt i en ny mappe, gentager du proceduren ovenfor. Vælg fanen Filer Gem genvejstasten Ctrl + S. Det tidligere gemte dokument bliver erstattet af det dokument, du har fremme på skærmen. lukke et dokument Vælg fanen Filer Luk brug genvejen Ctrl + F4 Hvis ændringerne ikke er gemt, bliver du spurgt, om de skal gemmes. Hvis Ja (ved nyt dokument) åbnes dialogboksen Gem som. Hvis Ja (ved gemt dokument) bliver dokument gemt oven i det bestående. obs Det kan være en god idé at lægge knappen for Gem ind på Hurtig adgang værktøjslinjen. Læg musen hen over Hurtig adgang værktøjslinje. Højreklik og vælg: Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang. Klik på Gem-ikonet og vælg Tilføj. September 2016 Side 10

11 Genbrug formater - formatpensel genbruge et tekstformat Markér den tekst, der har det format, du vil kopiere. Klik dobbeltklik på Formatpensel på fanen Startside gruppen Udklipsholder. Markér den tekst, der skal have formatet overført. Klik én gang på Formatpensel, og du kan bruge formatet én gang. Dobbeltklik på Formatpensel, og du kan bruge formatet flere gange, lige indtil du klikker knappen ud udfører en anden handling. genbruge et afsnitsformat Anbring markøren i det afsnit, der har det format, du vil kopiere Klik dobbeltklik på Formatpensel på fanen Startside gruppen Udklipsholder. Klik på det afsnit, der skal have afsnitsformatet overført Klik én gang på Formatpensel, og du kan bruge formatet én gang. Dobbeltklik på Formatpensel, og du kan bruge formatet flere gange, lige indtil du klikker knappen ud udfører en anden handling. September 2016 Side 11

12 Hjælp have hjælp til en kommando/et ikon Peg med musen på ikonet Et skærmtip fortæller hvad kommandoen/ ikonet gør Læg musen over ikonet og tryk på F1. have hjælp til en dialogboks Klik på? på dialogboksens titellinje Tryk F1 for at åbne Hjælp begrænse søgningen til et bestemt emneområde Tryk F1 På listen Søg klikker du på pilen Vælg et emneområde Skriv nøgleord på listen med søgekriterier og klik på Søg vælge hjælpens startside Klik på øverst i Word-hjælp vinduet/tryk F1 anvende oversigt Tryk F1 September 2016 Side 12

13 Indholdsfortegnelse oprette en indholdsfortegnelse Formater overskrifterne med typografierne Overskrift 1, 2, 3 osv. Placer markøren på det sted, hvor indholdsfortegnelsen skal indsættes. Vælg fanen Referencer gruppen Indholdsfortegnelse. Vælg Indholdsfortegnelse. Vælg et af de indbyggede formater formatere en indholdsfortegnelse Hav den oven for omtalte dialogboks fremme: Sidetal: Marker afmarker feltet Vis sidetal. Højrejustering af sidetal: Marker afmarker feltet Højrejuster sidetal og henvisninger. Antal viste niveauer: Feltet Vis niveauer vælg antal. Fyldtegn: Feltet Tabulatorfyldtegn - vælg fyldtegn. opdatere indholdsfortegnelsen Placer markøren i indholdsfortegnelsen og tryk på F9 Fanen Referencer gruppen Indholdsfortegnelse - klik på. slette en indholdsfortegnelse Marker indholdsfortegnelsen og tryk på delete Fanen Referencer gruppen Indholdsfortegnelse. Vælg Indholdsfortegnelse Fjern indholdsfortegnelse. September 2016 Side 13

14 indrykke hele afsnittet fra venstre og/ højre Indryk Stå i det afsnit, du vil indrykke ( markér de afsnit, du vil indrykke) Vælg fanen Sidelayout gruppen Afsnit. Klik på de små pile indskriv en cm-angivelse: anvend Dialogboks-knappen i samme gruppe og foretag ændringer i dialogboksen indrykke første linje (kun første linje i et afsnit rykkes ind) bruge hængende indrykning (anden og efterfølgende linjer rykkes ind) Venstre indryk: Klik på den lille firkant nederst på klemmen, hold musetasten nede og træk mod højre på linealen. Højre indryk: Træk trekanten mod venstre. Stå i det afsnit, du vil indrykke ( markér de afsnit, du vil indrykke) Vælg fanen Sidelayout gruppen Afsnit. Aktivér Dialogboks-knappen i samme gruppe og foretag ændringer i dialogboksen. Klik i listen Speciel i området Indrykning Vælg Første linje og indtast cm-angivelse i feltet Med brug de små pile. Første linje indryk: Klik på den øverste trekant af klemmen, hold musetasten nede og træk ind på linealen. Stå i det afsnit, du vil indrykke ( markér de afsnit, du vil indrykke) Vælg fanen Sidelayout gruppen Afsnit. Aktivér Dialogboks-knappen i samme gruppe og foretag ændringer i dialogboksen. Klik i listen Speciel i området Indrykning Vælg Hængende og indtast cm-angivelse i feltet Med brug de små pile. Klik på den nederste trekant af klemmen, hold musetasten nede, og træk ind på linealen. For at lave hængende indrykning til en ledeordsopstilling skal du trykke på tabulatortasten mellem ledeordet og resten af teksten. September 2016 Side 14

15 Indsæt indsætte en dato indsætte en dato, der automatisk opdateres indsætte et symbol indsætte ny side (tvungent sideskifte) indsætte sidetal indsætte en fil indsætte et billede (grafik) Placér indsætningspunktet, hvor datoen skal stå. Vælg fanen Indsæt gruppen Tekst - Dato og klokkeslæt Vælg et format på listen Fjern evt. flueben i Opdater automatisk Placér indsætningspunktet, hvor datoen skal stå. Vælg fanen Indsæt gruppen Tekst - Dato og klokkeslæt Vælg et format på listen Klik i feltet Opdater automatisk (der kommer et flueben) Placér indsætningspunktet, hvor symbolet skal stå. Vælg fanen Indsæt gruppen Symboler - Symbol Vælg et synligt symbol Flere symboler I dialogboksen Symbol er der 2 faneblade (vælg faneblad ved at klikke på det): Fanen Symboler: Vælg evt. en anden type symboler i feltet Skrifttype. Klik på det ønskede symbol. Klik på knappen Indsæt. Fanen Specialtegn: Klik på det ønskede tegn og klik på knappen Indsæt. Placér indsætningspunktet, hvor der skal skiftes til den nye side. Vælg fanen Indsæt gruppen Sider - Sideskift Brug genvejstasten: Ctrl + Enter. Sidetal indsættes i sidehovedet -foden. Vælg fanen Indsæt gruppen Sidehoved og Sidefod Sidetal Vælg på listen hvor dit sidetal skal stå Vælg på oversigten hvilket layout dit sidetal skal have Placér indsætningspunktet der, hvor filen skal indsættes. I dialogboksen: Vælg fanen Indsæt gruppen Tekst Objekt Tekst fra Fil. Vælg Drev Mappe (hvor filen er gemt). Klik på filens navn i listen. Klik på knappen Indsæt. Se huskesedlen Billede. September 2016 Side 15

16 Kanter og skygge tilføje/fjerne kanter Fælles for alle mulighederne er, at du skal aktivere det, du vil sætte kanter og skygge på. Hvis det drejer sig om et enkelt afsnit, skal du bare anbringe markøren et sted i afsnittet ikke markere. Vælg fanen Sidelayout gruppen Sidebaggrund Sidekanter. I dialogboksen fanebladet Kanter: Vælg hvilken Indstilling rammen skal have (obs.: her kan du vælge Ingen). I listen Typografi: Vælg det layout kanten skal have. I listen Farve: Vælg en farve. I feltet Bredde: Vælg en stregbredde. I feltet Eksempel vælger du, hvor stregen skal være i forhold til den markering, du foretog i dokumentet, inden du valgte Kanter. tilføje/fjerne skyggefarve Vælg knappen på fanen Startside gruppen Afsnit. Det kan være en god idé at lægge Kanter og skygge-knappen på Hurtig adgang værktøjslinjen. Vælg fanen Sidelayout gruppen Sidebaggrund Sidekanter. I dialogboksen - vælg fanebladet Skygge Vælg i feltet Farve Vælg i feltet Mønstre (obs.: Her kan du vælge Ingen.) tilføje sidekant Vælg fanen Sidelayout gruppen Sidebaggrund Sidekanter. Vælg fanebladet Sidekant. Vælg Typografi, Farve og Bredde og/ måske Grafik. September 2016 Side 16

17 Markering markere med tastaturet Placér indsætningspunktet lige foran bagved det tegn, du vil markere. Hold Skift-tasten nede og du markerer Bogstaver: Ord: tryk på pil til højre pil til venstre. hold også Ctrl-tasten nede, og tryk på pil til højre venstre. markere med musen Placér indsætningspunktet lige foran bagved tegnet, hold venstre musetast nede og træk hen over teksten. markere med musen (hvor musen er placeret i venstre margen og har facon som en hvid pil) markere fra et bestemt sted til et andet markere al tekst i hele dokumentet Ord: Sætning: Afsnit: Klik én gang: Dobbeltklik: Klik tre gange: dobbeltklik i ordet. Hold Ctrl-tasten ned og klik hvor som helst i sætningen. Klik tre gange hvor som helst i afsnittet. du markerer linjen. du markerer afsnittet. du markerer hele dokumentet. Klik med venstre musetast, og træk pilen det antal linjer, som du vil markere. Klik der, hvor markeringen skal begynde. Hold Skift-tasten nede, og klik der hvor markeringen skal slutte. Genvejstaster: Ctrl + A markere et objekt Klik inde på objektet. Når det får små håndtag i hjørnerne og siderne, er det markeret. markere områder forskellige steder i dokumentet Markér det første område. Hold Ctr-tasten nede, og markér de følgende områder. September 2016 Side 17

18 Multimedieklip indsætte et multimedieklip Vælg fanen Indsæt - gruppen Illustrationer Klik på ikonet: Multimedieklip I feltet: Søg efter skriver du, hvad du søger fx bil I feltet: Søg i vælger du hvilken/hvilke samlinger du vil søge i (det er en god idé at sætte flueben i Alle medietyper) Vælg evt. Find mere på Office.com Klik på det billede, du vil bruge klik på den lodrette bjælke i højre side af billedet, og vælg Indsæt placere et multimedieklip flytte et multimedieklip redigere et multimedieklip Se huskesedlen: Billede Se huskesedlen: Billede Se huskesedlen: Billede September 2016 Side 18

19 Orddeling anvende automatisk orddeling anvende manuel orddeling Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning - Orddeling Vælg Automatisk Vælg Indstillinger for orddeling (se nedenfor) Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning - Orddeling. Vælg Manuelt Vælg Indstillinger for orddeling. Jo smallere Delezonen er, jo jævnere bliver din højre margen, når du skriver med Venstrejuster. Hvis du vil indsætte en blød bindestreg: Stil indsætningspunktet i et ord, hvor du vil dele det Klik på Ctrl + bindestreg Nu vil ordet deles der, hvor du har indsat bindestregen, hvis det står i slutningen af en linje. September 2016 Side 19

20 Punktopstilling opstille tekst i punkter mens du skriver Stå hvor opstillingen skal starte. På fanen Startside - gruppen Afsnit vælger du: a. for at skrive opstillingen med punkttegn klik på den lille pil for at vælg en anden type tegn b. for at skrive opstillingen med tal bogstaver klik på den lille pil for at vælge Skriv dine tekster Tryk på Enter-tasten to gange for at afslutte opstillingen. opstille allerede indskrevet tekst i punkter Markér den tekst, der skal opstilles i punkter Gentag punkterne a. og b. som ovenfor anført opstille en punktopstilling med flere afsnit i hvert punkt Som ovenfor under indskrivning. Ved tryk på Enter fremkommer et nyt afsnit = et nyt punkt. Ved tryk på Skift + Enter fremkommer ny linje, men ikke nyt punkt. ændre punkterne i en punktopstilling Markér opstillingen Vælg fanen Startside gruppen Afsnit Klik på de små pile (anført under punkterne a. og b. ovenfor) Vælg Definér nyt punkttegn/definér nyt talformat lave en fejlretning Markér det, der er formateret forkert Tast Ctrl + Q Du har fjernet al afsnitsformatering (herunder punktopstilling). September 2016 Side 20

21 Sidehoved og fod indsætte sidehoved/sidefod Vælg fanen Indsæt gruppen Sidehoved og sidefod Klik på Sidehoved Sidefod redigere i sidehoved/sidefod Vælg Redigér Sidehoved dette vil give dig et tomt område Aktivér sidehoved/sidefod (dobbeltklik på området vælg Rediger Sidehoved - se ovenfor). Fanen Sidehoved -sidefodsværktøjer fremkommer. Vælg evt. elementer fra gruppen Indsæt: Vælg evt. at redigere placeringen i gruppen Placering: Fjerne sidehoved/sidefod fra første side Vælg evt. at indsætte en speciel første side fra gruppen Indstillinger: placere tekst i sidehovedet/foden indsætte sidetal Brug tabulator til at flytte markøren fra venstre til centreret og derfra til højrestil Brug en tabel til at indsætte teksten i flere kolonner xxx xxx xxx Sidetal indsættes i sidehovedet -foden. Vælg fanen Indsæt gruppen Sidehoved og Sidefod hurtigdele Vælg Felt Vælg vælg feltnavnet Page September 2016 Side 21

22 Sidelayout ændre på margener Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning klik på: Vælg Brugerdefinerede margener Indtast cm-angivelse, brug de små pile Placér musemarkøren på kanten af margenmarkeringen på linealen - (det blå område) Når musemarkøren bliver til en sort dobbeltpil, klik på venstre musetast, hold den nede, og træk til en af siderne ændre sidens retning Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning klik på: Vælg Liggende/Stående ændre tekstens justering på siden Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning Klik på Vis dialogboks-knappen Vælg fanebladet Layout Vælg feltet Lodret justering Vælg den ønskede justering September 2016 Side 22

23 Skrifttype gøre skriften Fed/Kursiv Understreget Klik på en af ikonerne på fanen Startside gruppen Skrifttype Brug genvejstasterne Ctrl + F, Ctrl + K, Ctrl + U bruge skrifteffekter Vælg fanen Startside gruppen Skrifttype Klik på Vis dialogboks-knappen Vælg blandt de forskellige effekter Vælg direkte på ikonerne i gruppen Skrifttype fx ændre skrifttype Vælg en skrifttype i listen på fanen Startside gruppen Skrifttype ændre skriftstørrelse Klik på Vis dialogboks-knappen i samme gruppe Vælg en skrifttype i listen på fanen Startside gruppen Skrifttype Klik på Vis dialogboks-knappen i samme gruppe Hold Ctrl-tasten nede tryk på 8 for at gøre teksten 1 punkt større tryk på 7 for at gøre teksten 1 punkt mindre ændre skriftfarve rydde formatering Vælg en farve i listen på fanen Startside gruppen Skrifttype Klik på Vis dialogboks-knappen i samme gruppe Klik på på fanen Startside gruppen Skrifttype Hold Ctrl-tasten ned og tryk på mellemrumstasten September 2016 Side 23

24 Stavekontrol slå automatisk stavekontrol til/fra Vælg fanen Filer - Indstillinger - Korrektur Området: Ved stave- og grammatikkontrol i Word se stavekontrollens forslag til rettelse Sæt/fjern fluebenet i feltet Stil indsætningspunktet direkte oven i et ord med rød understregning Højreklik med musen Vælg den korrekte stavemåde i genvejsmenuen Vælg fanen Gennemse- gruppen Korrektur Vælg tilføje et ord til ordbogen Hvis ordet ikke er i genvejsmenuen, kan du tilføje det, men gør det kun, hvis du er sikker på, at det er stavet korrekt Klik på Føj til ordbog. fjerne den røde streg fra et ord Hvis ordet ikke er i genvejsmenuen, og du ikke vil tilføje det - vælg: Ignorer (her) den røde bølge fjernes kun ved dette ord Ignorer alle den røde bølge fjernes fra alle forekomster af ordet i dette dokument føje et ord til Autokorrekturen I genvejsmenuen i dialogboksen, vælg: Autokorrektur: Tilføjer ordet til listen over autokorrektur. Det korrekt stavede ord vil erstatte den bogstavsammensætning, der kontrolleres. ændre sprog Markér dele af dokumentet hele dokumentet Vælg fanen Gennemse gruppen Sprog Klik på Vælg i listen det relevante sprog September 2016 Side 24

25 Stikordsregister/indeks markere ord til stikordsregister/indeks indsætte stikordsregisteret/indekset uden konkordansfil formatere et stikordsregister/indeks redigere layoutet til et stikordsregister/indeks Marker det første ord/udtryk, som skal med i indekset. Vælg fanen Referencer gruppen Indeks Marker opslagsord. I dialogboksen: Knappen Marker, markerer den aktuelle forekomst af ordet. Knappen Marker alle, markerer alle forekomster af ordet i det pågældende dokument. Dialogboksen bliver fremme på skærmen. Marker det næste ord/udtryk. Klik i feltet Overordnet (for at få det markerede ord ind i dialogboksen). Gentag for hvert ord/udtryk, du ønsker med i indekset. Vælg fanen Referencer gruppen Indeks Indsæt indeks -. I dialogboksen: Vælg indeksformatet fra listen Format. Hav den oven for omtalte dialogboks fremme: Type: Vælg mellem Indrykket Kompakt. Kolonner: Vælg hvor mange kolonner indekset skal vises i. Højrejustering af sidetal: Marker afmarker feltet Højrejuster sidetal og henvisninger. Hav den oven for omtalte dialogboks fremme: Vælg formatet Fra skabelon - klik på knappen Rediger. Marker det niveau i indekset, du ønsker at redigere og vælg knappen Rediger. Rediger formatet for dette niveau vælg OK for at komme tilbage. Rediger evt. næste niveau på samme måde. September 2016 Side 25

26 oprette en konkordansfil til automatisk markering af stikord Opret en tabel i Word med to kolonner. I første kolonne tastes ordene, nøjagtigt som de forekommer i teksten, og i kolonne 2 indtastes ordene, som de skal indsættes i indekset. Gem tabellen. indsætte et stikordsregister/indeks med konkordansfil Fortsættes på næste side Vælg fanen Referencer gruppen Indeks Indsæt indeks -. I dialogboksen: Klik på knappen Marker automatisk. Vælg det dokument, som udgør din konkordansfil. Klik på knappen Åbn. opdatere stikordsregister/indeks Tryk på tasten F9 Fanen Referencer gruppen Indeks - klik på. slette opslagsord fra stikordsregisteret/indekset Slå Vis/skjul til. Find ordet i teksten. Marker feltkoden og de omgivende klammeparenteser {}, og tryk derefter på Delete. September 2016 Side 26

27 Søg og erstat søge efter et ord Vælg fanen Startside gruppen Redigering søge efter et ord og erstatte det med et andet søge efter en kode og erstatte den med en anden søge efter et format og erstatte det med et andet Vælg Avanceret Søgning Skriv det ord, som du søger efter i feltet Søg efter: Klik på knappen Find næste Vælg fanen Startside gruppen Redigering: I feltet Søg efter: Skriv det ord, som du søger efter I feltet Erstat med: Skriv det ord, der skal sættes ind i stedet Klik på knappen Find næste Klik på knappen Erstat, Erstat alle Find næste (hvis du ønsker at springe over til næste forekomst) Vælg fanen Startside gruppen Redigering: Klik på knappen Flere Stil indsætningspunktet i feltet Søg efter: Klik på knappen Speciel. Vælg den kode, som du søger efter Stil indsætningspunktet i feltet Erstat med: Klik på knappen Speciel. Vælg den kode, som du ønsker at erstatte med Klik på knappen Find næste Klik på knappen Erstat Erstat alle Vælg fanen Startside gruppen Redigering: Klik på knappen Formater Stil indsætningspunktet i feltet Søg efter: Klik på knappen Formater. Vælg det format, som du søger efter Stil indsætningspunktet i feltet Erstat med: Klik på knappen Formater. Vælg det format, som du ønsker at erstatte med Klik på knappen Find næste Klik på knappen Erstat Erstat alle September 2016 Side 27

28 Tabel oprette en tabel Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Tab Klik i første felt, træk med venstre musetast ned over gitteret, og markér det antal kolonner og rækker, du vil have, slip musen Vælg Indsæt tabel samme sted. Angiv antal rækker og kolonner Vælg evt. et foruddefineret layout: Hurtige tab flytte indsætningspunktet fra celle til celle Tryk på Tab-tasten Tryk på Skift+Tab for at gå til forrige celle skrive i en tabel Placér indsætningspunktet i en celle, og skriv teksten tilføje en kolonne/række Stå i den relevante kolonne/række Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Rækker og kolonner: Vælg det du ønsker at tilføje slette en kolonne/række/tabel Stå i den kolonne/række/tabel, du ønsker at slette Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Rækker og kolonner: tilpasse bredden for hele kolonnen/højden for rækken Vælg det du ønsker at slette Placér musemarkøren på kolonnevæggen, så den bliver til en lille dobbeltpil Hold venstre musetast nede, og træk til en af siderne/op/ned (se også nedenfor) vælge ens bredde for markerede rækker/kolonner Markér de relevante kolonner Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Cellestørrelse: Indtast for rækkehøjde øverst for kolonnebredde nederst Fortsættes på næste side September 2016 Side 28

29 Tabel anvende automatisk tilpasning Stå i en kolonne Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Cellestørrelse Vælg Tilpas automatisk: Vælg den ønskede tilpasning flette c Markér de c, som du ønsker samlet til én celle Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Flet. Vælg: opdele c/tabel Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Flet Placér markøren i den celle, som du ønsker at opdele i flere c. Vælg: Angiv antal kolonner/rækker Placér markøren der, hvor du ønsker tabellen skal deles. Vælg: Den række du står i, bliver den første række i den nye nedenfor stående tabel. ændre tekstretning/justering Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Justering: Klik på den relevante knap for at opnå den ønskede tekstretning/justering. Fortsættes på næste side September 2016 Side 29

30 Tabel lægge kanter på cellen/markerede c Stå i cellen markér relevante c Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Design. Vælg Pennetype og/ Stregtykkelse og/ Pennefarve i gruppen: Tegn kanter: lægge skygge på cellen/markerede c Vælg Kanter: Vælg den kant de kanter, som den indstillede kant skal gælde for. Stå i cellen markér relevante c Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Design. Vælg Skygge: Vælg den ønskede farve/skygge. vælge autoformat til tabel Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Design gruppen Tabeltypografier Klik på det ønskede foruddefinerede format Klik på pilene for at se flere formater bruge tabulator i tabellen Hold Ctrl-tasten nede, mens du trykker på tabulator-tasten September 2016 Side 30

31 Tabel Kanter og skygger lægge kanter på cellen/markerede c Stå i cellen marker relevante c Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Design. Vælg Pennetype og/ Stregtykkelse og/ Pennefarve i gruppen: Tegn kanter: lægge skygge på cellen/markerede c Vælg Kanter: Vælg den kant de kanter, som den indstillede kant skal gælde for. Stå i cellen marker relevante c Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Design. Vælg Skygge: Vælg den ønskede farve/skygge. vælge autoformat til tabel Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Design gruppen Tabeltypografier Klik på det ønskede foruddefinerede format Klik på pilene for at se flere formater bruge tabulator i tabellen Hold Ctrl-tasten nede, mens du trykker på tabulatortasten September 2016 Side 31

32 Typografi anvende en afsnitstypografi redigere en afsnitstypografi oprette en afsnitstypografi Placér markøren i det afsnit, hvor du vil anvende en typografi. Vælg fanen Startside gruppen Typografier. Vælg i typografi-sættet den typografi, som du vil have. Klik på Vis dialogboks-knappen. Klik på den ønskede typografi i listen. Placér markøren i et tekstafsnit, hvor typografien er brugt. Det er lettere - men ikke nødvendigt. Vælg fanen Startside gruppen Typografier Vis dialogboks-knappen. Læg musen over feltet, der indeholder typografinavnet. Vælg Rediger i menuen ved pilen. Rediger din typografi i den viste dialogboks ved at klikke på værktøjerne og/ knappen Formater. Formatér typografien med de nye formater. Højreklik på den typografi, du vil ændre (i gruppen Typografier) Vælg Opdater, så det svarer til markeringen. Formater dit afsnit som du ønsker den nye typografi skal se ud og markér det. Vælg fanen Startside gruppen Typografier Vis dialogboks-knappen. Vælg - Ny typografi I dialogboksen Opret ny typografi ud fra formatering: Navngiv din typografi i feltet Navn. I feltet Type vælger du afsnit. Klik på værktøjerne på værktøjslinjerne og/ knappen Formater. gemme en typografi i skabelon Stå i den skabelon, hvor typografierne skal gemmes. Vælg opret rediger en typografi (alt efter situationen). Sæt flueben i: Nye dokumenter baseret på skabelonen. September 2016 Side 32

33 Udskriv udskrive hele dit dokument Vælg fanen Filer Klik på Udskrivning Vælg Udskriv I dialogboksen vælger du fx printer hvad der skal udskrives antal kopier Genvejstasten Ctrl+P Det kan være en god idé at lægge ikonet for Udskriv adgang værktøjslinjen på Hurtig udskrive en del af dit dokument Vælg som ovenfor anført se udskrift før udskrivning Vælg fanen Filer I dialogboksen Udskrivning kan du vælge: Aktuel side: udskriver den side markøren står på Sider: her kan du angive, hvilke(n) side(r) du vil udskrive Antal: hvor mange eksemplarer der skal udskrives Vælg Udskrivning Her ses dokumentet i højre side af skærmbilledet Du kan zoome ind og ud på teksten Vælg evt. udskriv tryk Escape for at vende tilbage til arbejdsskærmen Det kan være en god idé at lægge ikonet for Vis Udskrift på Hurtig adgang værktøjslinjen - frembringer dog samme dialogboks som ikonet Udskriv September 2016 Side 33

34 Visninger og Zoom se dokumentet i Kladde-visning dvs. uden margener, sidehoved og -fod Vælg fanen Vis gruppen Dokumentvisninger Vælg: Klik på på Statuslinjen se dokumentet i Udskriftslayout, dvs. så margener, sidehoved og -fod bliver vist Vælg fanen Vis gruppen Dokumentvisninger Vælg: Klik på på Statuslinjen forstørre formindske visningen af siden Vælg fanen Vis gruppen Zoom Vælg den ønskede visning: Klik på for at åbne Zoom-boksen. Her kan du indtaste den % -visning, du ønsker. Træk i skyderen på Statuslinjen: September 2016 Side 34

35 WordArt indsætte tekst i WordArt Vælg fanen Indsæt.- gruppen Tekst Klik på WordArt: Vælg det layout, du ønsker Skriv teksten. redigere i en WordArt tekst indsætte et vandmærke Aktiver WordArt objektet Vælg fanen Formater WordArt værktøjer Vælg en flere af grupperne: Tekst WordArt-typografier Skyggeeffekter Vælg fanen Sidelayout gruppen Sidebaggrund Klik på Vandmærke: Vælg evt. et foruddefineret tekstvandmærke Vælg Brugerdefineret vandmærke I dialogboksen vælg: hvis du ønsker et billede indsat som vandmærke hvis du ønsker selv at definere din tekst. slette et vandmærke Vælg fanen Sidelayout gruppen Sidebaggrund Klik på Vandmærke: Vælg Fjern vandmærke. September 2016 Side 35

36 åbne et nyt dokument Vælg fanen Filer Vælg Ny Genvejstasten Ctrl + N Det kan være en god idé at lægge ikonet for Ny på Hurtig adgang værktøjslinjen Åbn åbne et gemt dokument Vælg fanen Filer Vælg Åbn Brug genvejstaster Ctrl + O (bogstavet O) Begge metoder vil åbne dialogboksen Åbn: I feltet Organisér: vælger du: Drev - (hvor findes dokumentet; fx på harddisk USBnøgle?) Mappe - (hvilken mappe er dokumentet i?) I feltet til filtype kan vælges Alle Word-dokumenter i stedet for Alle filer) Klik på det dokument, som du vil åbne, og klik derefter på knappen Åbn September 2016 Side 36

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1 Huskesedler til Microsoft Word 2016 December 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 5 Autokorrektur... 6 Billede... 7 Dokumenthåndtering... 8 Flyt, kopier og sæt ind... 9 Flyt og

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. LibreOffice Writer 9 sider 26-2-2019 Denne vejledning er lavet ud fra vertion 4.2.3.3 til Windows, og vertion 4.2.8.2 til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 2 WORD 2007 Indhold Stave- og grammatikkontrol... 4 Stavekontrol... 4 Grammatikkontrol... 4 Opgave i Stave- og grammatikkontrol... 5 Søg og Erstat... 5 Punkt- og talopstilling... 6 Opgave

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Word XP Niv. 1 Side 1

Word XP Niv. 1 Side 1 Word XP Niv. 1 Side 1 WORD XP... 6 SKÆRMBILLEDET...6 Titellinje...6 Menulinje...6 Værktøjslinjer...6 Linealerne...7 Rulleskakter...7 Dokumentvisning...8 Statuslinjen...8 Opgaveruden...8 OFFICE-ASSISTENTEN...

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst Disposition for kursus i Word 2007 Dispositionsvisning Demo Disponer din tekst Øvelser Disponer din tekst Stort dokument Demo Hoveddokument Billedtekst Krydshenvisning Indholdsfortegnelse Indeks Opdatering

Læs mere

Større skriftlig opgave i word

Større skriftlig opgave i word 2018 Større skriftlig opgave i word Sådan du laver indholdsfortegnelse, sidetal, litteraturliste mv. til din skriftlige opgave Tina Haahr Andersen VUF 06-12-2018 Indholdsfortegnelse Sådan opretter du en

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 WORD Table of Contents Formatering af tekst... 3 Grundlæggende formatering af tekst... 4 Kopier, klip og sæt ind... 10 Kopiér tekst... 11 Klip tekst... 13 Sideopsætning... 15 Linjeafstand/Afstand mellem

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 1 WORD 2007 Indhold Start Program... 4 Luk Programmet Word 2007... 4 Skærmbillede i Word 2007... 5 Titellinje... 5 Båndet... 6 Kontekst faner... 6 Indskrivning af tekst... 7 Markørbevægelser...

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Disposition for kursus i Word 2007 Grafik Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Hurtige dele Demo Tekst og grafik Indsæt felt med Hurtige dele Øvelser Tekst

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Initialmåling for deltager

Initialmåling for deltager Initialmåling for deltager Kundedemo - Demohold Deltagerkode - leif Kendt pensum Mulig tilvækst 25% 25% af de pensum relaterede spørgsmål blev besvaret rigtigt. I gang med tekstbehandling 1 Tilpasse opsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks...

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kommando versus funktion 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Om fodnoter og deres placering 6 Om slutnoter og deres placering 6 Opret en ny fodnote...7 Opret en ny slutnote...8

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Indhold. Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18

Indhold. Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18 Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18 Indhold Indhold...1 Tabulatorer...2 Øvelse...4 Vis/skjul...5 Indrykninger...5 Punktopstilling...6 Indstilling for tal og bogstaver...8 Indstilling for punkttegn...8

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Bliv ekspert i tekstbehandling

Bliv ekspert i tekstbehandling ler Afsnit Samarbejde Filformater Indholdsfortegnelse Tekstbokse Værktøjslinjer Tastaturgenveje Tegneredskaber Redige rivning Skrifttyper Brevfletning Figurer Konvolutter Etiketter Diagrammer Bogmærker

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (II) Forsendelser. Indsæt objekt. Kommentarer og rettelser. Makro. Demo Overskrifter med listeniveauer.

Formatering, typografier og sidelayout (II) Forsendelser. Indsæt objekt. Kommentarer og rettelser. Makro. Demo Overskrifter med listeniveauer. Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (II) Demo Overskrifter med listeniveauer Øvelse Evt. Overskrifter med listeniveauer Forsendelser Demo Brevfletning Brevfletning

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Indhold. Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19

Indhold. Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19 Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19 Indhold Indhold...1 Tabulatorer...2 Øvelse...4 Vis/skjul...5 Indrykninger...5 Punktopstilling...6 Indstilling for tal og bogstaver...7 Indstilling for punkttegn...8

Læs mere

Modul 15, Word 4 Skabeloner

Modul 15, Word 4 Skabeloner 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 15, Word 4 Skabeloner Sideopsætning 1 I fanen Sidelayout skal du i panelet Sideopsætning trykke på den halvskjulte pil og der kommer et skærmbillede, hvor du

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 Indhold Indhold... 1 Tabulatorer... 2 Kontroltegn... 4 Indrykninger... 5 Punktopstilling... 5 Indstilling for tal og bogstaver... 7 Indstilling for punkttegn...

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Rottefængeren fra Hameln Word 2010

Rottefængeren fra Hameln Word 2010 Åbn for et nyt Word dokument og gem det som Rottefængeren.docx. Sagnet om rottefængeren fra Hameln skal laves som en lille folder med fire sider. Skift til fanebladet Sidelayout og venstreklik på værktøjet

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere