18/ Version 2.0 Side 1 af 36

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36"

Transkript

1 Login til DJAS Gå ind på adressen I feltet Brugernavn skrives den adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte flueben i Log mig ind automatisk skal der ikke tastes Brugernavn og Password ved efterfølgende login. 18/ Version 2.0 Side 1 af 36

2 Menu opbygning Djas er bygget op på samme måde som Windows. I nederste venstre hjørne findes der en start knap. Ved at trykke på denne kommer der en menu frem hvor man kan vælge hvilke områder i djas man vil åbne. Det er muligt at åbne det samme område flere gange, f.eks. flere produktsøgninger, på samme tid. De enkelte menupunkter indeholder følgende: Dokumenter Modtagende dokumenter Her ligger alle de dokumenter som er sendt og modtaget. Det er f.eks. fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog og andre statistikker. Hvis der ligger nye dokumenter vil der efter hver enkelt dokument mappe stå antallet i parentes. Ved at trykke på Modtagende dokumenter får man en liste med alle nye dokumenter. Sendte dokumenter Her ligger alle de dokumenter som er afsendt. Det vil typisk være fakturaer til kunder, men kan også være andre dokumenter som er sendt til kunder. Problematiske dokumenter 18/ Version 2.0 Side 2 af 36

3 Dette er til afsendte dokumenter som er fejlet i afsendelsen. Statistik Her findes en statistik over hvor mange dokumenter der er sendt og modtaget hver dag. Moduler Under Moduler er der adgang til f.eks. produktdatabasen, aftaleblade, prislister og andre moduler. Administration Under Administration er det muligt at opsætte kundeprofiler og rette information for den enkelte virksomhed. Mine Indstillinger Under Mine Indstillinger findes der mulighed for at tilpasse og opsætte djas til den enkelte bruger. Hvert enkelt punkt herunder vil blive forklaret separat. Andre funktioner Her ligger de punkter som ikke passer ind i de øvrige menupunkter. 18/ Version 2.0 Side 3 af 36

4 Oprettelse af brugere Under Administration og Min virksomhed findes de brugere der er oprettet. Her er det muligt at tilføje nye brugere, redigere allerede oprettede brugere og slette brugere. Det er også muligt at redigere informationen om den enkelte virksomhed. Opret ny bruger Tryk på knappen Ny Bruger for at oprette en ny bruger og udfyld det nye skærmbillede Sæt flueben i feltet Administrator hvis brugeren skal have administrator rettigheder. Sæt flueben i feltet Må sende dokumenter hvis brugeren skal have adgang til at sende dokumenter til kunder. Den der skrives i felter skal være unik i hele systemet, og det er den som bliver brugt som brugernavn når brugeren logger ind. Der bliver automatisk sendt en adgangskode til denne adresse. Brugeren kan selv ændre denne efterfølgende. Under fanebladet Rettigheder angives hvilke dokument områder denne bruger skal have adgang til, samt hvilke moduler brugeren må anvende. 18/ Version 2.0 Side 4 af 36

5 På fanebladet Kommunikation angives om brugeren skal have en notifikation pr. når der er nye dokumenter. Det er også muligt at få sendt dokumenter på ved at trykke på knappen Tilføj og angive dokumenttypen og formatet. Tryk på knappen Gem for at oprette brugeren. 18/ Version 2.0 Side 5 af 36

6 Rediger bruger Gå ind under Administration og Min virksomhed og marker den bruger der skal redigeres, så linjen bliver markeret med blå farve. Tryk herefter på knappen Rediger og et nyt vindue åbnes. Her er det muligt at redigere brugeren og ændre adgangskoden. Indstillingerne er de samme som ved oprettelse af en ny bruger. Tryk på knappen Gem for at gemme ændringerne. 18/ Version 2.0 Side 6 af 36

7 Bruger indstillinger Under Mine indstillinger er det muligt at ændre indstillinger som kun gælder for den bruger der er logget ind. Dette er f.eks. de indstillinger der skal bruges når man henter dokumenter. Tryk på knappen Mine indstillinger for at ændre indstillingerne. 18/ Version 2.0 Side 7 af 36

8 Her er det muligt for den enkelte bruger at ændre sin adgangskode. I feltet Max resultater pr. liste angives hvor mange linjer der højest kan ses i de forskellige lister, f.eks. i dokument- eller produkt-søgning. Under Vinduer er det muligt at skifte tema, som vil ændre farverne på vinduer o.s.v. i djas. Under Gruppering er det muligt at bestemme om åbner vinduer bliver grupperet i proceslinjen nederst. På fanebladet Konvertering angives hvilket format de forskellige dokumenttyper skal åbnes i ved dobbeltklik på dokumentet. I feltet Hent som er det muligt at angive hvordan dokumenter skal hentes. Om de skal pakkes i en zip fil eller skal konverteres til en enkelt tiff billede fil. Ved at sætte flueben i feltet Marker dokumenterne som hentet er det muligt at angive om dokumenterne skal markeres som behandlet efter de er blevet hentet. Disse indstillinger gælder kun for den enkelte bruger og er kun ment som standardindstillinger da de kan ændres ved behandling af dokumenter. 18/ Version 2.0 Side 8 af 36

9 Valg af kolonner Under de enkelte lister i djas, findes en knap Vælg kolonner hvor man kan angive hvilke kolonner der skal vises i den pågældende liste. Dette skal gøres for hver liste i systemet, også søge resultater. Tryk på knappen Vælg kolonner for at vælge eller fjerne kolonner. Sæt flueben ved de kolonner der skal vises eller fjern fluebenet ved de kolonner der ikke skal vises. Tryk på knappen Gem for at gemme ændringerne. 18/ Version 2.0 Side 9 af 36

10 Redigering af virksomhedsinformationer I menuen Administration og Min virksomhed er det muligt at redigere informationen om den enkelte virksomhed. Marker virksomhedsnavnet i listen og tryk på knappen Indstillinger. I vinduet er der mulighed for at ændre informationerne om virksomheden f.eks. navn, adresse o.s.v. Det er muligt at lægge et logo ind som vil blive vist på de fakturaer der bliver sendt fra virksomheden, f.eks. fakturaer til kunder. Tryk på knappen Gennemse for at finde logo billede filen på din lokale maskine. Logoet vil blive vist i feltet Logo hvis der er valgt et logo. Hvis et logo skal slettes, trykkes der på knappen Slet. Tryk på knappen Gem for at gemme ændringer 18/ Version 2.0 Side 10 af 36

11 Sende dokumenter Det er muligt at sende dokumenter igennem djas, f.eks. fakturaer til kunder. Formatet skal være i DJAS-Fakturaformatet. Send dokumenter manuelt Tryk på knappen Afsend i Dokument vinduet, eller vælg Send Dokumenter i start menuen. Tryk på Gennemse for at tilføje et dokument fra din lokale maskine. Sæt flueben i Testindlæsning hvis dokumenterne ikke skal sendes, men blot testes for fejl. Tryk på knappen Afsend for at sende dokumenterne. Hvis der er fejl vises en fejlbeskrivelse for det enkelte dokument. 18/ Version 2.0 Side 11 af 36

12 18/ Version 2.0 Side 12 af 36

13 Send dokumenter automatisk Ved at bruge DJ-Communicator, som kan downloades fra forsiden af djas, er det muligt at sætte den op til automatisk at sende dokumenter på bestemte tidspunkter. Det er også muligt for en kunde at sætte DJ-Communicator op til automatisk at hente dokumenter i stedet for at få dem vedhæftet på en . På forsiden af findes et download link til at hente DJ-Communicator. Hent og installer DJ-Communicator ved at følge vejledningen på skærmen. Start DJ-Communicator og tryk på Indstillinger 18/ Version 2.0 Side 13 af 36

14 På Bruger fanebladet angives den bruger, fra djas, som skal bruges til at afsende dokumenterne (Dette skal være en bruger der har adgang til at sende dokumenter under indstillinger i djas). 18/ Version 2.0 Side 14 af 36

15 På Afsendelse fanebladet vælges de mapper hvor fakturaer og kreditnotaer ligger til afsendelse. Der kan også sendes kontoudtog o.s.v. til kunden, dog ikke vedhæftet en . 18/ Version 2.0 Side 15 af 36

16 På Modtagelse fanebladet angives mappe og format for de enkelte bilag der modtages via djas. 18/ Version 2.0 Side 16 af 36

17 På fanebladet notifikation kan angives om der skal sendes en når der er afsendt bilag via DJ-Communicator. Der kan angives om der kun skal sendes en ved fejl og om der skal vedhæftes en logfil med fejlbeskrivelse. Tryk på knappen Apply for at gemme ændringer. Tryk på knappen OK for at lukke vinduet. 18/ Version 2.0 Side 17 af 36

18 Søge dokumenter I Dokumenter vinduet er det muligt at søge i dokumenter. Som standard søges der på alle dokumenttyper (Faktura, kreditnota o.s.v.) og i alle dokument områder (Modtagende, Sendte og Problematiske). Hvis der skal bruges en mere præcis søgning trykkes på knappen til højre for søgefeltet, som åbner flere felter til en mere specifik søgning. 18/ Version 2.0 Side 18 af 36

19 Feltet Status angiver om man kun vil søge i behandlede dokumenter, nye dokumenter eller i alle dokumenter. 18/ Version 2.0 Side 19 af 36

20 Hente/Printe dokumenter Man kan enten hente alle dokumenter eller man kan hente de dokumenter man har markeret. For at markere dokumenter klikkes der en gang på det dokument men gerne vil hente. Hvis der skal markeres flere dokumenter holdes tasten Ctrl nede mens man klikker på de dokumenter der skal hentes. Man kan også holde tasten Shift nede og markere det første og det sidste dokument for at markere alle dokumenter imellem disse to. Tryk på knappen Hent og vælg enten Valgte dokumenter eller Alle dokumenter for enten at hente de valgte dokumenter eller for at hente alle dokumenter. Dette gælder for alle ikke behandlede dokumenter, men kunne også være resultatet fra en søgning. I det nye vindue kan man bestemme hvordan dokumenterne skal hentes og behandles. I feltet Konvertering kan man bestemme hvilket format dokumenterne skal konverteres til. Der kan godt hentes flere dokumenttyper på en gang. I feltet Hent som angives hvordan dokumenterne skal hentes. Dokumenterne kan f.eks. pakkes i en zip fil eller samles til en stor tiff billede fil. Der kan også angives om de hentede dokumenter skal markeres som behandlet ved at sætte flueben i feltet Marker dokumenterne som hentet. 18/ Version 2.0 Side 20 af 36

21 Tryk på knappen Hent for at hente dokumenterne. Disse indstillinger kan også defineres for den enkelte bruger under Mine indstillinger. Se separat afsnit. Djas går i gang med at pakke dokumenterne 18/ Version 2.0 Side 21 af 36

22 Når den er færdig kommer der et link til dokumenterne. Under Klik her for at hente trykkes der på den blå tekst ud for Filnavn: for at hente dokumenterne i den filtype som er valgt i feltet Hent som. Det er også muligt at hente en oversigt over de dokumenter man har hentet, enten som en csv fil til Excel, eller som en html fil der kan ses på skærmen. Tryk på knappen Luk når dokumenterne er blevet udskrevet. 18/ Version 2.0 Side 22 af 36

23 Produkter I start menuen vælges Moduler og derefter vælges DJ Produktdatabase for at komme til produktsøgningen. Under produktsøgningen er der mulighed for at søge på et eller flere søgeord, et varenummer (DJ-nummer) samt leverandørens varenummer. Der kan også søges på en kombination af disse. I søge resultatet kan der dobbeltklikkes på en produktlinje for at åbne detalje billedet for produktet. 18/ Version 2.0 Side 23 af 36

24 På detalje billedet kan ses de mest benyttede informationer. Ved at trykke på knappen i højre side er det muligt at folde de enkelte sektioner ud, for at se flere informationer. Tryk på knappen igen for at lukke sektionen. Tryk på knappen Luk for at lukke vinduet og gå tilbage til søgeresultatet. 18/ Version 2.0 Side 24 af 36

25 Indlæsningsregler Under Administration og Indlæsningsregler opsættes de dokument formater man ønsker at kunne sende igennem djas. Indlæsningsregler bruges til at definere hvordan dokumenter skal indlæses i djas. Det kan f.eks. være fakturaer til kunder eller kontoudtog. For at kunne læse et dokument ind skal der findes en indlæsningsregel til den pågældende dokumenttype samt filendelse. Tryk på knappen Ny regel for at lave en ny regel. Angiv et navn til reglen. Angiv hvilken dokumenttype det drejer sig om, f.eks. fakturaer eller kontoudtog Angiv et Filnavnsfilter (filendelse). Angiv om det er et datarigt eller datafattigt dokument. Mere herom senere. Angiv om dokumentet skal beriges med information fra djas, f.eks. adresse information. 18/ Version 2.0 Side 25 af 36

26 Datarigt dokument Et datarigt dokument er et dokument hvor det er muligt i indholdet at læse hvem der er f.eks. afsender og modtager. I feltet Indlæsningstype angives om det er en datarig eller datafattigt format der skal indlæses. Dette kan f.eks. være Standard Fladfils faktura (DJAS-Fakturaformat) eller OIOXML formatet. Angiv et Filnavnsfilter (filendelse) der bruges til denne dokument type. Denne skal være unik for alle indlæsningsregler for den enkelte virksomhed. Tryk på knappen Gem for at gemme indlæsningsreglen. 18/ Version 2.0 Side 26 af 36

27 Datafattigt dokument Et datafattigt dokument angiver information om f.eks. afsender og modtager i filnavnet. Vælg datafattigt som dokumentformat Angiv hvordan filnavnet er bygget op i de følgende felter. I feltet Separatortegn angives det tegn som de enkelte felter i filnavnet adskilles med, f.eks. _. I feltet Dataformat angives hvordan dato er er formateret. I felterne Felt nr. X angives hvad de enkelte felter i filnavnet henviser til. 18/ Version 2.0 Side 27 af 36

28 Modtager aliaser Under Administration og Modtageraliaser angives de aliaser der bruges. Modtager aliaser bruges til at koble f.eks. et internt kunde nummer sammen med kundens cvr-nr. Hvis kunden er oprettet med en adresse er det her muligt at sende f.eks. et kundenr. i fakturaen som så bliver lavet om til kundens adresse i djas. Der kan laves flere alias til den samme kunde f.eks. hvis kunden har flere konti. Hvis det er til en kunde der skal modtage fakturaen via VANS netværket, f.eks. til en offentlig kunde, skal der ikke laves et modtager alias. Tryk på knappen Nyt alias for at oprette et nyt alias. 18/ Version 2.0 Side 28 af 36

29 I feltet CVR nummer angives den nøgle som kunden er oprettet med. Det kan være et cvrnummer eller en adresse. I feltet Land vælges det land som kunden er oprettet med. I feltet Alias skrives det alias som sendes i fakturaen til kunden. Tryk på knappen Gem for at oprette aliaset. Import af Modtager aliaser Det er også muligt at importere modtager aliaser, hvis man har mange der skal oprettes. Tryk på knappen Importer 18/ Version 2.0 Side 29 af 36

30 Skriv eller copy og paste aliaserne ind i tekstboksen. 18/ Version 2.0 Side 30 af 36

31 Fakturering igennem djas Det er muligt at sende elektroniske kundefakturaer igennem djas. Fakturaerne kan konverteres til flere forskellige formater, men hos aktionæren er det kun ét format der skal udlæses, hvorefter djas står for at konvertere dette til alle de andre formater. Der findes følgende formater i djas (pr. 1/9 2010) Orginal Formatet Original er en kopi af det bilag, som er indlæst i P.t. kan kun indlæse i DJAS Fakturaformat (som altså er lig original ). For at kunden kan bruge formatet, skal der programmeres en indlæsning i kundens system. BFC Systemet BFC formatet er udviklet af Bygteq ( og bliver primært brugt i byggebranchen. Formatet kan læses ind i programmet BFC Systemet, som er udviklet af Bygteq. Visuel Administration Formatet Visuel Administration er udviklet af Bygteq ( og bliver primært brugt i håndværker virksomheder. Formatet kan læses ind i programmet Visuel Administration, som er udviklet af Bygteq. OIO-XML OIO-XML er et XML-format, som er udviklet af det offentlige og baseret på UBL Formatet bruges af alle offentlige kunder, men er også taget i brug i flere private virksomheder. Mere information om OIO-XML formatet kan findes på Der er lavet indlæsning af formatet i flere standard systemer - f.eks. XAL, Navision og Axapta. Centri Centri er et system udviklet af EG Byg Formatet kan læse ind i Centri Administration Freesoft Formatet bliver primært brugt i VVS og EL virksomheder Freesoft formatet kan læses ind i PLUS2 programmet udviklet af Freesoft A/S UBL UBL står for Universal Business Language. Rent teknisk er det offentliges OIO-XML format, indeholdt i den overordnede standard UBL. Der er ikke umiddelbart kendskab til systemer, som kan læse UBL-formatet, men af hensyn til OIO-XML findes konverteringen til UBL på hvis fremtidige behov måtte opstå. PDF PDF formatet er det kendte billed-format Det er ikke en fil der kan læses ind i kundens system, men et bilede af bilaget beregnet for print. PDF formatet kan med fordel sendes som vedhæftet fil på en til kunden. For at kunne læse PDF-formatet kræves programmet Adobe Acrobat Reader, som kan hentes gratis på HTML 18/ Version 2.0 Side 31 af 36

32 HTML er ligeledes et billed-format Det er ikke en fil der kan læses ind i kundens system, men et bilede af bilaget beregnet for print. HTML formatet kan med fordel sendes som vedhæftet fil på en til kunden. Formatet åbnes i en browser - f.eks. Internet Explorer - og kan derefter udskrives. TIFF TIFF er et billedeformat Det er ikke en fil der kan læses ind i kundens system, men et billede af bilaget beregnet for print TIFF format kan med fordel sendes som vedhæftet fil på en til kunden 18/ Version 2.0 Side 32 af 36

33 Kundeprofiler For at kunne sende elektroniske bilag til en kunder skal der, i djas, oprettes en kundeprofil for kunden. En kundeprofil indeholder oplysninger om kunden, hvilket format bilagene skal sendes i og hvor bilagene skal sendes hen. Oprette kundeprofil For at oprette en kundeprofil vælges der Administration i startmenuen og Kundeprofiler. Et nyt vindue åbner med alle de kundeprofiler der er oprettet. Tryk på Ny kundeprofil for at starte med at oprette en kundeprofil. I feltet Netværk vælges om det er en VANS kunde (offentlige) eller om det skal sendes som en igennem djas. Angiv et navn til kundeprofilen Indtast et CVR nummer i feltet CVR nummer. Efterhånden som der indtastes i feltet vil djas se om det indtastede findes i cvr registeret. Hvis djas kan finde en virksomhed med det 18/ Version 2.0 Side 33 af 36

34 indtastede CVR nummer vil virksomhedsoplysningerne automatisk blive udfyldt. Hvis der findes flere virksomheder under de pågældende CVR nummer kan der vælges i feltet Afdeling. Under fanebladet angives hvor bilag skal sendes til og i hvilketformat Tryk på knappen Tilføj 18/ Version 2.0 Side 34 af 36

35 I feltet Dokumenttype angives hvilke dokumenter der skal sendes. I feltet Format angives hvilket format bilagene skal sendes i. I feltet Hent som kan angives om der skal sendes en fil pr. bilag eller om alle bilag skal sendes samlet i en fil. I feltet angives den som kunden skal modtage bilag på. Tryk på knappen Gem for at gemme indstillingerne. På fanebladet Avanceret kan angives om dokumenterne skal markeres som behandlet ved afsendelse. 18/ Version 2.0 Side 35 af 36

36 Tryk på knappen Gem for at gemme kundeprofilen. 18/ Version 2.0 Side 36 af 36

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE Til ProjectWEB udbudsportal brugere Dato Oktober, 2017 Version 01 MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Offentlig adgang... 3 3. Faser og perioder...

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 2. Sådan foretager man en søgning 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 4. Hvordan downloader man gemte søgninger?

Læs mere

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE Til ProjectWEB udbudsportal brugere Dato Januar, 2019 Version 19.02 MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE 1 Indholdsfortegnelse Indhold MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE...

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Vejledning Uniconta. 1 Indhold. 7. oktober finsit Vejledning

Vejledning Uniconta. 1 Indhold. 7. oktober finsit Vejledning 7. oktober 2019 Uniconta 1 Indhold 2 Installation af konverteringsmodul... 2 2.1 Installation af WKWPFClient... 3 3 Connect til Uniconta... 4 4 Gem af SIE fil... 7 5 Indlæsning i... 8 5.1 Ny kundevirksomhed...

Læs mere

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål. Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 2. Sådan foretager man en søgning 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 4. Hvordan downloader man gemte søgninger?

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

DentalSuite Anvend EDI-portalen

DentalSuite Anvend EDI-portalen DentalSuite Anvend EDI-portalen Generelt om EDI-portalen EDI-portalen Er en sikker og fælles platform for sundhedsfagligt personale Gør det muligt at udveksle journalmateriale samt henvise i overensstemmelse

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/pco-login Brugernavn: Password: Juli, 2019 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Administration via regneark

Administration via regneark Administration via regneark Oprettelse af regneark med persondata Hent regneark til registrering af elevdata Udfyld og gem regneark med elevdata Hent regneark til registrering af lærerdata Udfyld og gem

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

BRUGERMANUAL TIL N-PDF

BRUGERMANUAL TIL N-PDF BRUGERMANUAL TIL N-PDF NORRIQ A/S Side 1 1. Opsætning af edocprinter PDF Pro... 4 2. Opsætning af dokumenttyper... 9 2.1 Fanebladet Generelt... 10 2.1.1 Feltet Rapport-id... 10 2.1.2 Feltet Rapportnavn...

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Dokumentation UMS - OSS

Dokumentation UMS - OSS Af Mouhannad Diab 15. september 2015 Versionsnummer 1.1 Dokumentation UMS - OSS Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på www.eniga.dk/it UMS - OSS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Guider og dokumentation...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til OS2dagsorden 19. oktober 2016 Syddjurs Kommune

Vejledning til OS2dagsorden 19. oktober 2016 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. OS2dagsorden - generelt... 2 2. Log på OS2dagsorden på ipad og PC... 3 3. Forsiden i OS2dagsorden... 7 4. Kalender... 8 5. Halvårskalender... 10 6. Det enkelte møde... 11 7. Tag

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Erhvervs online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere