Modul 7 Relationer og interaktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 7 Relationer og interaktioner"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød 18. december 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Sept./14 Netunderstøttet Forår 2016 Professionsbachelor i sygepleje

2 Indholdsfortegnelse Modul 7: Sygepleje, relationer og interaktioner... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 Fastlagt studieaktivitet - formidling... 5 Planlagte studieaktiviteter farmakologi 6 Indhold og fagområder... 6 Farmakologi... 6 Sygepleje... 7 Pædagogik... 8 Psykologi Kommunikation Bestemmelser for ekstern prøve i modul Modul 7 karakterbeskrivelse Indkald: Torsdag d. 4. februar lørdag d. 6. februar 2016 Torsdag d. 10. marts lørdag d. 12. marts 2016 Onsdag d.20.april 2016 Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 2

3 Modul 7: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande. Modulet retter sig ligeledes mod pædagogiske og kommunikative aspekter og dilemmaer i samspillet mellem patient/borger og sygeplejersken. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om menneskelige relationer og interaktioner, herunder psykologiske, pædagogiske og kommunikative aspekter, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder At redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande At redegøre for kommunikative og pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient og sygeplejerske. At redegøre for udvalgte dele af farmakokinetik og -dynamik. At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed. At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis ECTS-point for centrale fagområder Centrale fagområder ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 6 0 Farmakologi 2 0 Psykologi 2 0 Pædagogik 3 0 Kommunikation 2 0 Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 3

4 Undervisnings- og arbejdsformer Modulet indledes med kursus i farmakokinetik og farmakodynamik. Herefter følger modulets hovedforløb hvor fokus er: ungdomslivet i forandring. I forløbet arbejdes med fagene sygepleje, psykologi, pædagogik og kommunikation. Modulet består af følgende læringsaktiviteter: Undervisning Gruppearbejde med vejledning Formidling fastlagt studieaktivitet Opgave i farmakologi planlagt studieaktivitet Ekstern prøve Lørdag d. 6. februar 2016 dannes grupper på ca. 4 personer. Den enkelte studerende har selv ansvar for at være i en gruppe og holdet har et fælles ansvar for at det er muligt for alle studerende, at komme i en gruppe. Gruppedannelsen afsluttes ovenstående lørdag og gruppemedlemmernes navne afleveres på dagen til holdets underviser. Der introduceres endvidere til hvordan man metodisk arbejder med at fremstille en storyline. En metode der danner udgangspunkt for arbejdet på modulet. Efter introduktionen forventes det, at grupperne selvstændigt arbejder med deres storyline. Der er således lagt op til en læreproces, hvor gruppernes fokus på egen storyline kontinuerligt udvikler sig i takt med at grupperne deltager i undervisningen. Storylinen omhandler den moderne familie. Arbejdet med storylinen består, ud over et skriftligt oplæg, af forskelligt inspirationsmateriale f.eks. artikler, filmklip, links, artefakter eller lignende. Formålet er at igangsætte en kreativ proces i den enkelte gruppe, som fører til at storylinen kan udvikle sig, som led i en kontinuerlig vidensøgning, der giver større indsigt i den valgte moderne families vilkår. Gruppens storyline indgår i en formidling hvor der stilles krav om didaktiske overvejelser. Formidlingen udgør modulets fastlagte studieaktivitet. Sygeplejerskeuddannelsens Studiecafé For at understøtte læringen og det faglige miljø på Sygeplejerskeuddannelsen, vil der hvert modul blive tilbudt aktiviteter af forskellig karakter i Sygeplejerskeuddannelsens Studiecafé. Aktiviteterne kan f.eks. involvere emner i sygepleje integreret med relevant anatomi & fysiologi, sygdomslære og farmakologi, studieteknik, lægemiddelregning, dissektioner af svineorganer, besøg på udstillinger m.m. Aktiviteterne kan være modulspecifikke eller være rettet mod flere moduler samtidig. Inden modulstart vil du modtage Studiecaféens program på din UCC mail og en notifikation på sms. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 4

5 Fastlagt studieaktivitet - formidling Den fastlagte studieaktivitet rettet mod pædagogisk formidling, gennemføres i uge Formidlingen har til formål at sikre vidensdeling, samt øve de studerende i at planlægge samt gennemføre en formidling af arbejdet i grupperne. Deltagelse i formidlingen er en forudsætning for, at den studerende kan afvikle den eksterne prøve. Det forventes at den studerende deltager på følgende måde: 1) Deltage i udarbejdelse af et oplæg baseret på hver enkelt gruppes arbejde. Oplægget består af en disposition over den planlagte formidling. Dispositionen skal indeholde en beskrivelse af gruppens storyline den moderne familie, beskrivelse af didaktiske overvejelser samt et resume af gruppens arbejde. Derudover skal navne, studienumre, selvvalgt litteratur samt den litteratur der anvendes fra modulbeskrivelsen, fremgå af dispositionen. Dispositionen må max. have et omfang af 3 A4 sider. Dispositionen skal være tilgængelig på portalen/modul 7/fastlagt studieaktivitet/studerendes dokumenter, for medstuderende og undervisere senest ved formidlingsperiodens start. Skriv gruppens nr. under emne. 2) Deltage i udarbejdelse af formidling. I overensstemmelse med overvejelserne i dispositionen, gennemføres formidlingen indenfor den fastsatte periode. Formidlingsmediet skal være uafhængigt af fysisk tilstedeværelse af studerende og undervisere. Det skal endvidere kunne placeres som en fil på portalen. Formidlingen kan f.eks. bestå af film (F.eks. optagelser af rollespil), lyd (f.eks. Interviews), billedfiler (f.eks. fotodokumentation), tekst (som f.eks. kobler til teori fra modulet) og/eller samlede præsentationer (f.eks. i powerpoint). 3) Deltage i en skriftlig tilbagemelding til medstuderende ud fra en didaktisk model, efter nærmere aftale med underviseren. Der vil være en kort tilbagemelding fra underviseren på hver formidling. Deltagelsen skal dokumenteres i den studerendes portfolio. Portfolio Portfolio anvendes som studieredskab og indgår såvel i den teoretiske som kliniske undervisning. Dette redskab kan understøtte den enkelte studerendes læring og læringsudbytte samt dokumentation heraf. I dette modul skal den planlagt studieaktivitet, fastlagt studieaktivitet og resultat af ekstern prøve dokumenteres i portfolio. Studieadministrationen afstemmer og attesterer for gennemførelsen af modulet. Den planlagte og fastlagte studieaktivitet i henholdsvis farmakologi og pædagogik attesteres i et samarbejde mellem underviser og studieadministrationen. Originalen arkiveres i skolens arkiv og studieadministrationen udleverer en kopi til den personlige portfolio. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 5

6 Indhold og fagområder Farmakologi Farmakologi er læren om lægemidler og inddeles i den almene og den specielle farmakologi. Den almene farmakologi omhandler generelle forhold som doseringen af lægemidler (herunder lægemiddelregning), lægemidlers virkning og lign., hvor imod den specielle farmakologi er en gennemgang af specifikke lægemidler og lægemiddelgrupper. Lægemidler har en central plads i behandlingen af mange sygdomme. Sygeplejersken kommer dagligt i kontakt med mennesker, der har brug for eller bruger lægemidler. Det er derfor vigtigt at den studerende opnår kompetence til at observere, vurdere og handle i forhold til patienter i medicinsk behandling, hvilket der specielt fokuseres på. Farmakologi udbydes på modulerne 7, 8, 10 og 11, men indgår i mange andre fag, bl.a. sygdomslære og sygepleje samt i klinikken. Indhold Almen farmakologi: Hvad er et lægemiddel?, kroppens omsætning af lægemidler, lægemidlers virkninger, bivirkninger og dosering, specielle forhold hos ældre og børn, Sygeplejerskens ansvar og kompetence ved administration af lægemidler samt anvendelse af lægemiddelkataloget. Speciel farmakologi: Som eksempel på og demonstration af den almene farmakologi gennemgås opioider (morfin og lign.) og udvalgte non-opioide smertestillende lægemidler (paracetamol og ibuprofen). Lægemiddelregning: Introduktion og udvalgte opgaver samt et opgavesæt, til træning resten af studiet lægemiddelregning skal nemlig holdes ved lige. Planlagt studieaktivitet 1: cases, farmakologi og sygepleje Der skal som en del af faget farmakologi gennemføres en planlagt studieaktivitet. Hver studerende skal i den planlagte studieaktivitet arbejde med cases relateret til farmakologi og sygepleje. Den planlagte studieaktivitet skal gennemføres i uge 11, og det vil i den forbindelse annonceres på portalen/modul 7/planlagt studieaktivitet, hvilke dage der er åbent for chat og diskussion med underviserne. Deltagelse dokumenteres i den studerendes portfolie af studieadministrationen. Den planlagte studieaktivitet skal være gennemført, for at den studerende kan deltage i den eksterne prøve. Studieaktiviteten har et omfang på 4 timer. Planlagt studieaktivitet 2: Farmakologitest Farmakologitesten er et E-læringsredskab rettet mod almen farmakologi og medicinregning. Den studerende vil fredag i uge 8, modtage et login og brugernavn i deres UCCmail, - dette skal anvendes for at tilgå testen. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 6

7 Farmakologitesten for modul 7, skal gennemføres i ugerne 9, 10, 11 og 12. Testen er gennemført, når den studerende opnår en svar procent på 95% korrekte svar. En gennemført test, er en forudsætning for at kunne afvikle ekstern prøve på modul 7. Studieadministrationen får automatisk besked, når testen er gennemført. Farmakologitesten kan tilgås på dette link, og kan anvendes så ofte den studerende ønsker Studieaktivitet: Sygeplejerskens ansvar og kompetencer ved medicingivning Studieaktiviteten om sygeplejerskens ansvar og kompetencer i forhold til medicingivning består af besvarelse af spørgsmål, der ligges ud på portalen/modul 7/farmakologi i uge 9. Fokus er på sygeplejerskens kompetencer og ansvar herunder juridisk-, professionelt- og etisk ansvar samt kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, i forhold til medicinhåndtering. Studieaktiviteten har et omfang på 2 timer Litteratur Olsen I., Hallin S.P. 2014, Farmakologi hånden på hjertet, Munksgaard Danmark, København, 2. udgave. Olsen I., Bek S., Bjeld B. 2015, Lægemiddelregning, Munksgaard Danmark, København, 1. udgave. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 7

8 Sygepleje I faget er fokus på relationen og interaktionen mellem sygeplejersken og mennesket med eksistentielle problemer og /eller psykologiske krisetilstande. Udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger identificeres og analyseres og der arbejdes med årsager og konsekvenser for menneskets mentale sundhed. Sygeplejerskens sygeplejefaglige observationer samt vurderings- og interventionsmuligheder præsenteres og diskuteres. Indhold Sygeplejefaglige metoder og interventioner i relation til psykologiske og eksistentielle aspekter som stress, angst, sorg, håb, mening og mestring Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje. Herunder personlige og professionelle relations og interaktionskompetencer samt dilemmaer i patient-sygeplejerske samspillet. Introduktion til den narrative metode Identificering af og observationer knyttet til psykologiske og eksistentielle aspekter Litteratur Antonovsky, A Helbredets mysterium. 1. udg. 7. opl. Hans Reitzels Forlag. Side Boisen, K. et al Livsstilsamtalen med unge. HEADS-anamnesen som model i almen praksis. Tidsskrift for almen praksis. Nr. 04/2014. Ekern, K.S Dialogperspektiv. Språk, historier og samtaler. I: Kirkevold, M. et al.(red.). Familien i sykepleiefaget. 1. utgave. 2. opplag. Gyldendal Norsk Forlag AS. Side Francis, S. R. & Olsen, P. R Kompetencer i sygepleje til unge med kræft En kvalitativ hermeneutisk undersøgelse med inddragelse af Chinn & Kramers kundskabsteori. Klinisk Sygepleje 27. årgang nr Frankl, V Psykologi og eksistens. 3. udg. 4. opl. Gyldendal. Side Kirkevold, M Familien i et helse- og sykdomsperspektiv. I: Kirkevold, M. et al.(red.). Familien i sykepleiefaget. 1. utgave. 2. opplag. Gyldendal Norsk Forlag AS. Side Tøfting, L. K Narrativ tilgang. I: Tøfting, L. K. Multiteoretisk praksis i socialt arbejde. 1. udg. Samfundslitteratur. Side Lund, R. og Nilsson, C Sundhed og sociale netværk. I: Niklasson, G. (red). Sundhed,menneske og samfund. 1. udg. Samfundslitteratur. Side Morgan, A Narrative samtaler. Hans Reitzels forlag. 1. udg. 2. opl. Side Travelbee, J Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje. 2. udg. 1. opl. Munksgaard Danmark. Side og Timm, H Hvorfor hvisker heltinderne? om ufortalte og uhørte lidelser efter kræftbehandlinger. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. Nr.4/2006. Side Olsen, P. R Netværksfokuseret sygepleje hjælper unge med kræft. Sygeplejersken nr Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 8

9 Zachariae, B Sociale relationers betydning for helbredet. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. Nr.2/2009. Side Pædagogik Pædagogiske overvejelser i bred forstand, indgår i enhver professionel relation som sygeplejerske. I faget pædagogik vil der blive lagt vægt på, at faget bidrager som grundlag for, at udvikle pædagogisk kompetence, som støtte for sygeplejefaget. Det betyder at der introduceres til udvalgte bidrag, som ud fra forskellige perspektiver anvendes i sygeplejen, og som kan anvendes som ramme for en sygeplejeintervention i familien. Der arbejdes med den pædagogiske kompetence, som nye roller og omstilling af sygeplejerskens arbejde, stiller krav til. I arbejdet med storylines fokuseres på den særlige pædagogiske tilgang, som forskellige målgrupper nødvendiggør. Der inviteres til at de studerende inddrager erfaringer fra såvel deres kliniske praksis, som fra andre sammenhænge hvor de har gjort sig erfaring med pædagogisk arbejde. Pædagogik indgår desuden som metodefag i forhold til arbejdet med storyline- metoden og den fastlagte studieaktivitet på modulet, hvor de studerende skal formidle deres arbejde i grupperne. Indhold Forskellige klassiske pædagogiske retninger, som grundlag for den moderne pædagogik Udvalgt teori om læring Introduktion til casearbejdet og storylinemetode Sundhedspædagogik som vej til at foretage en vurdering af den enkelte patients/borgers behov for sygeplejefaglig intervention Målgruppespecifik pædagogik til unge. Arbejde med at udvikle didaktisk kompetence, i relation til fremlæggelse, formidlingsog vejledningsopgaver Litteratur Hiim, H. & Hippe, E. Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. En studiebog i didaktik. s Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag A/S, 2.udg., Illeris K. Indledning s Læringsforståelsens grundlag s Læringens processer og dimensioner s Frederiksberg: Roskilde universitetsforlag Illeris K. et al. Unge og risikoadfærd I Illeris et al. Ungdomsliv mellem individualisering ogstandardisering s Frederiksberg: Samfundslitteratur Jensen, B. B. Handlekompetence, sundhedsbegreber og sundhedsviden. S I: Læring i sundhedsvæsenet. Gyldendalsk Boghandel. Nordisk Forlag A/S Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 9

10 Jensen, B.B. Et sundhedspædagogisk perspektiv på sundhedsfremme og forebyggelse. I Carlsson M. & Simovska V. & Jensen B.B. (red). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Teori, forskning og praksis (s ). Aarhus Universitetsforlag, Mach-Zagal, R. & Saugstad, T. Sundhedspædagogik for praktikere. Ungdom, senmodernitet og sundhedsarbejderen. s Munksgaard Danmark Oetingen, A. V. Almen pædagogik. S Gyldendal, Rustad E.C. & Samdal O. Hvilken betydning har støtte fra foreldre, venner og lærere for norske 15- åringers livstilfredshet? I Sykepleien Forskning 4(2)/2009 s Oslo: Sykepleien Forskning. Vedtofte D.I. Pædagogik i sundhedsvæsenet i fortid og nutid s Når der ikke sker læring I Pædagogik for sundhedsprofessionelle s København: Gads forlag 2009 Psykologi Psykologi er videnskaben om menneskets psykiske reaktioner, dvs. de indre (tanker og følelser) og de ydre (handlinger og samhandlinger). Da sygeplejersker møder mennesker i forskellige livsaldre og livssituationer med forskellige eksistentielle udfordringer og problemer, kan psykologiske teorier og begreber ofte indgå i sygeplejefaglige vurderinger og interventioner. Indhold Introduktion til psykologiens genstandsfelt gennem udvalgte klassiske og moderne teoretiske hovedretninger Menneskets psykologiske udvikling med særlig vægt på det kognitive Eksistentielle grundvilkår med fokus på sorg og kriser, herunder sorgreaktioner hos børn og unge. Litteratur Som grundbøger er valgt Psykologi for sundhedsprofessionelle af Åse Renolen fra Gads Forlag 2011 og At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver af Jesper Roesgaard Mogensen og Preben Engelbrekt. Samfundslitteratur, Jacobsen, B Kriser og krisehåndtering 2: Det eksistentielle perspektiv. I: Psykologi for sundhedsprofessionelle. Renolen, Å. Gads Forlag. Kap 8 Kjærgård, H. Støvring, B. Tromborg, A Barnets lærende hjerne. Frydenlund. Frederiksberg. Kap. 1. Kognition. S (PDF) Meinike, D. m.fl Kronisk syg men først og fremmest ung Psyke og logos. S (PDF) Mogensen, JR. & Engelbrekt, P At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur. 1 udgave. Kap. 1. Normal og kompliceret sorg Mogensen, JR. & Engelbrekt, P At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur. 1 udgave. Kap 5. Stroebe og Schuts to-proces-model. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 10

11 Mogensen, JR. & Engelbrekt, P At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur. 1 udgave. Kap. 6. Michael White et narrativt bud på sorg. Mogensen, JR. & Engelbrekt, P At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur. 1 udgave. Kap. 8. Sorg som en relationel udfordring. Mogensen, JR. & Engelbrekt, P At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur. 1 udgave. Kap. 13. At huske de unge, når de er i sorg. Renolen, Å Introduktion. I: Psykolog for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. Kap 1. Renolen, Å Udvikling indre og ydre betingelser. I: Psykologi for Sundhedsprofessio-nelle. Gads Forlag. Kap 4. pp Renolen, Å Individets selvopfattelse. I: Psykologi for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. Kap 5. Renolen, Å Kriser og krisehåndtering 1: Det psykodynamiske perspektiv. I: Psykologi for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. Kap 7. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 11 Schilling, M Hjerne, biologi og psykologi. I: Psykologi i sundhedsfag. En grundbog. København: Munksgaard. Kap 2. Schilling, M., Det unge menneske. I: Menneskets psykologi. København: Munksgaard Danmark. Kap. 9, pp Winther-Lindqvist, D Uvished og håb pårørende til en døende forælder. Teenageliv, håndteringsstartegier, håb inddragelse. I: Omsorg Nr.4/2014. (PDF) Kommunikation Et vigtigt aspekt i at etablere relationer og interagere med andre mennesker er forståelse for og bevidsthed om kommunikation. Gennem kommunikation får sygeplejersken mulighed for at forstå menneskers livssituation og formidle sit faglige engagement samt indgå i en professionel omsorgsrelation med patienten. Faget giver forudsætninger for at etablere, vedligeholde og afslutte kontakt med mennesker samt analysere og fortolke kommunikationssituationer/sygeplejesituationer. Indhold Faget indledes med en introduktion til faget kommunikation i sygeplejen Patienters oplevelse af kommunikation i sundhedsvæsenet inddrages Der arbejdes med den professionelle samtale, herunder udvalgte kommunikative begreber Der er fokus på nonverbal kommunikation, aktiv lytning og spørgeformer Forskellige typer af kommunikation diskuteres og relateres til unge Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 11

12 Litteratur Falk. B Den svære samtale med patienten i Jørgensen, K. (red.) Kommunikation for Sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, 3 udgave, (Kap 10). Houborg, U Den sundhedspædagogiske samtale med forældre og børn i Jørgensen, K. (red.) Kommunikation for Sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, 3 udgave, (Kap 8). Jørgensen, K Kommunikation i sundhedsvæsenet i Jørgensen, K. (red.), Kommunikation for Sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, 3. udgave, (Kap 1). Jørgensen, L Kommunikation i sundhedssektoren en udfordring i korte kontakter i Jørgensen, K (red.), Kommunikation for Sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, 3 udgave, (Kap 3). Jørgensen K Aktiv lytning, spørgsmål og gensvar i Jørgensen, K. (red.) Kommunikation for Sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, 3 udgave, (Kap 4). Riis A.H. & Birkelund R Kommunikation i e dialogisk perspektiv i Jørgensen, K. (red.) Kommunikation for Sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, 3 udgave, (Kap 2). Sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, 3 udgave, (Kap 10). Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 12

13 Bestemmelser for ekstern prøve i modul 7 Modulet afsluttes med en mundtlig prøve med ekstern censur. Eksaminationsdagen er onsdag d. 20. april Den enkelte studerende vil mellem kl dagen før eksaminationsdagen på WISEflow få tildelt en af WISEflow udtrukket eksamensopgave I opgaven stilles 3 spørgsmål fordelt med èt i sygepleje og èt i hvert af støttefagene kommunikation og psykologi. Den studerende har forberedelsestid fra fremsendelse af opgaven på webmail dagen inden til eksaminationstidspunktet dagen efter. På eksaminationsdagen gennemføres prøven, som en mundtlig fremlæggelse og eksamination. Den indledes med et oplæg af 5 min. varighed fra den studerende og efterfølgende 15 min. hvor eksaminationen varetages af eksaminator, mens den beskikkede censor har mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Den samlede varighed er 30 min. inkl. votering. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen. I besvarelsen af opgaven, skal den studerende demonstrere indsigt gennem: At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed At demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder At beskrive og eksemplificere klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget Samt enten At redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande. og/eller At redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken I besvarelsen af opgavens spørgsmål tilstræbes der en vægtning af hhv. sygepleje med 50 %, samt støttefagene psykologi og/eller kommunikation svarende til 50 %. Den studerende vælger selv, om deres storyline inddrages i eksaminationen. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 13

14 Indstilling til prøve Påbegyndelsen af et modul er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til Studiesekretariatet samme dag. Regler for omprøve og sygeeksamen Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøver/sygeprøver vil blive oplyst fra studiesekretariatet. Denne prøve kan heller ikke afmeldes. Se også skolens hjemmeside Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 14

15 Modul 7 karakterbeskrivelse Karakter 12 gives for den fremragende præstation. Den kan opnås, hvis den studerende kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed, på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den studerende skal kunne demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder, på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. Endvidere skal den studerende kunne identificere og beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget, på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. Samt enten kunne redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande - på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler, og /eller redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken - på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakter 10 gives for den fortrinlige præstation. Den kan opnås, hvis den studerende kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed, på omfattende vis og med nogle mindre væsentlige mangler. Den studerende skal kunne demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder på omfattende vis og kun med nogle mindre væsentlige mangler. Endvidere skal den studerende kunne identificere og beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget, på omfattende vis og kun med nogle mindre væsentlige mangler. Samt enten kunne redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande - på omfattende vis og kun med nogle mindre væsentlige mangler, og /eller redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken - på omfattende vis og kun med nogle mindre væsentlige mangler. Karakter 7 gives for den gode præstation. Den kan opnås, hvis den studerende kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed, med en del mangler. Den studerende skal kunne demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder, med en del mangler, Endvidere skal den studerende kunne identificere og beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget, med en del mangler. samt enten kunne redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande med en del mangler, og /eller kunne redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken - med en del mangler. Karakter 4 gives for den jævne præstation. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 15

16 Den gives, hvis den studerende identificerer og analyserer udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklarer sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed, samt demonstrerer viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder, dette på jævn vis og med adskillelige væsentlige mangler. Den studerende skal kunne identificere og beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget, på jævn vis og med adskillelige væsentlige mangler. Endvidere skal den studerende enten kunne redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande - på jævn vis og med adskillelige væsentlige mangler, og /eller kunne redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken - på jævn vis og med adskillelige væsentlige mangler. Karakter 02 gives for den tilstrækkelige præstation. Den gives, hvis den studerende kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed, på minimalt acceptabel vis. Den studerende kan demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder, på minimalt acceptabel vis. Endvidere kan den studerende identificere og beskrive én eller flere klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget, på minimalt acceptabel vis. Samt enten kunne redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande - på minimalt acceptabel vis, og /eller kunne redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken - på minimalt acceptabelt vis. Karakter 00 gives for den utilstrækkelige præstation. Den gives, hvis den studerende ikke på tilstrækkelig vis kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed. Endvidere kan den studerende ikke på tilstrækkelig vis demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder. Den studerende kan ikke på tilstrækkelig vis identificerer og beskriver klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget. Endvidere kan den studerende enten ikke på tilstrækkelig vis redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande, og /eller den studerende kan ikke på tilstrækkelig vis redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken. Karakter -3 gives for den ringe præstation. Den gives, hvis den studerende på en ringe og helt uacceptabel vis identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder ikke kan forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed. Den studerende demonstrerer på en ringe og helt uacceptabel vis viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 16

17 Endvidere identificere og beskrive den studerende klassiske humanistiske forestillinger om viden, på en ringe og helt uacceptabel vis. Endvidere redegøre den studerende på ringe og uacceptable vis, for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande, og /eller den studerende redegøre på ringe og helt uacceptabel vis for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 17

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Version af: 7..april 2016 Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Febr. 15 Forår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Rev. 15. januar 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Sept./13 Netunderstøttet Forår 2015 Professionsbachelor

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Version af: 20. oktober 2015 Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Sept. 14 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød 21. december 2016 MODULBESKRIVELSE Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: HSE15n-1 Forår 2017 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Version af: 14. april 2015 Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Febr. 14 Forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeud dannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød 228. 28. oktober 2016 Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Sept. 15 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse 4. semester - modul 7 Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 7 RELATIONER OG INTERAKTIONER... 1 SYGEPLEJE... 2 FARMAKOLOGI...

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Toningsforløb: Hurtigt ind-hurtigt ud! - Er der stadig tid til sygepleje? Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Revidetet 27.3.2015 MODULBESKRIVELSE Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept. 14 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold februar og september 2013 efterår 2014 Revideret 20102014. 1 Modul 7 - Relationer og interaktioner... 3 Tema: Sygepleje,

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Modulplan MODUL 7 Relationer og interaktioner

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Modulplan MODUL 7 Relationer og interaktioner SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Modulplan MODUL 7 Relationer og interaktioner 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 7 Relationer og Interaktioner... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Febr. 15 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-20142014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise.

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise. Psykologi Faget psykologi har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 3. semester og 1 teoretisk ECTS point på 4. semester. Der er ingen kliniske ECTS point til faget. Gruppen foreslår, at der sættes fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept. 13 efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 9: Sygepleje,

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret september 2015 1 1. Modul 7 Relationer og interaktioner... 3 Læringsudbytte...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Sept. 15 efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M).

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Kommunikation Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Faget kommunikation har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 2. semester, 1

Læs mere

Modulets undervisning er bygget op omkring det overordnede tema: Relationer og interaktioner der er delt op i følgende undertemaer:

Modulets undervisning er bygget op omkring det overordnede tema: Relationer og interaktioner der er delt op i følgende undertemaer: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold S13S Uge 46, 2014 til uge 4, 2015 Indhold Indhold... 1 1.0 Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2.0 Modulets tema:

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Sept./15 - Netunderstøttet Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indledning Velkommen til Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold Februar 2013 Efterår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point...

Læs mere