1.0 Indledning: Resume: Dimittender, som har haft første job Dimittender, som ikke har haft første job Metode...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode..."

Transkript

1 Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014

2 Indhold 1.0 Indledning: Resume: Dimittender, som har haft første job Dimittender, som ikke har haft første job Metode Baggrund Dimittender, som har haft første job Det første job Det vigtigste er at komme ind på arbejdsmarkedet Løntilskud og virksomhedspraktik Jobsøgningen Dimittendernes mobilitet Jobsamtale og ansættelse Frivilligt arbejde Sammenhæng mellem uddannelse og job Netværkets betydning og opdagelse af første job Dimittender, som endnu ikke har haft første job Sektorer og brancher Uopfordrede ansøgninger og SMV er Erhvervs eller praktisk erfaring Løntilskud og virksomhedspraktik Forbedring af CV? Jobsøgningen og jobsamtaler De lediges mobilitet Kompromis med faglige kvalifikationer

3 1.0 Indledning: Djøf gennemfører hvert andet år en undersøgelse blandt nyuddannede djøfere for at afdække deres erfaringer med jobsøgning og deres første job efter endt uddannelse. Formålet med undersøgelsen er først og fremmest, at Djøf kan give nyuddannede og næsten nyuddannede kandidater bedre rådgivning om, hvordan de finder deres første job. Der sættes fokus på de aktuelt mest udbredte rekrutteringsmønstre og den mest effektive jobsøgningsadfærd. Målgruppen er både ledige og beskæftigede nyuddannede. Denne tabelrapport indeholder hovedresultaterne i form af frekvenstabeller fra undersøgelsen gennemført i juni Der er alene tale om frekvenstabeller. Yderligere analyser opdelt på køn, uddannelsessted, uddannelse etc. er ikke gengivet i dette notat. Rapporten er bygget op således, at hovedresultaterne er beskrevet i kapital 1. Kapitel 2 indeholder nogle baggrundsoplysninger. Kapitel 3 indeholder resultaterne på de nyuddannede kandidater, der har haft deres første job, mens der i kapitel 4 kigges på de nyuddannede kandidater, der endnu ikke har haft deres første job. Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til chefkonsulent i Djøf Kathrine Brandt på 1.1 Resume: Dimittender, som har haft første job Dimittenderne, som har haft første job, var i gennemsnit ledige i 5,5 måneder. 56 procent af dimittenderne, fik dog job før eller umiddelbart ved afslutningen af deres uddannelse. 72 procent af dimittenderne er fortsat i deres første job, mens 28 procent har skiftet job eller er ledige på undersøgelsestidspunktet. Dimittendernes typiske arbejdsopgaver er analyse og metode, projektledelse samt forbedring af processer og forretningsgange. 9 ud af 10 dimittender oplever i høj eller nogen grad, at deres uddannelse har rustet dem til deres nuværende jobfunktion. Det vigtigste ved ansøgningen til det første job for dimittenderne er, det at komme ind på arbejdsmarkedet, faglig udvikling samt at arbejdet var i tråd med deres faglige specialisering. 7 ud af 10 dimittender havde erfaring fra relevant studiejob ved ansøgningen til det, som endte med at være deres første job. Ca. halvdelen af dimittenderne begyndte for alvor at søge efter første job før eller mens de skrev speciale/afsluttende projekt. 16 procent søgte slet ikke 3

4 efter deres første job, men headhuntet, blev tilbudt opgradering af studenterstilling eller lign. Over halvdelen af dimittenderne søgte jobs i små eller mellemstore virksomheder (under 100 ansatte). Særligt indenfor konsulent eller rådgivningsvirksomhed har dimittenderne søgt i små og mellemstore virksomheder. 88 procent af dimittenderne var villige til at acceptere op til 1 times transporttid fra deres hjem, mens kun 12 procent var villige til at acceptere over 1 times transporttid. En tredjedel var villig til at flytte inden for Danmarks grænser, mens en tredjedel ligeledes var villig til at flytte til udlandet, da de søgte det første job. Næsten 7 ud af 10 dimittender oplever, at der var tale om diktat ved ansættelsen fra arbejdsgivers side omkring løn og vilkår, mens kun 1 ud af 10 oplever, at der var tale om en egentlig forhandling. Dimittenderne vurderer selv, at det afgørende for at få job er relevant studiejob, at arbejdsgiveren kendte dem i forvejen (fx fra ansættelse som student), godt indtryk ved jobsamtalen samt viden og evner. 37 procent er i meget høj, høj eller nogen grad gået på kompromis med faglige kvalifikationer i det første job. Heraf svarer 63 procent af dem, at de i meget høj, høj eller nogen grad har fået mulighed for at udvikle stillingen, så det i højere grad matcher faglige kvalifikationer. Omkring halvdelen har i meget høj, høj eller nogen grad brugt sit netværk til at skaffe første job Dimittender, som ikke har haft første job Dimittenderne, som endnu ikke har haft deres første job, har i gennemsnit været ledige i 9,8 måneder. Omkring to-tredjedele af de ledige søger uopfordret, og 9 ud af 10 søger i små og mellemstore virksomheder. Det er særlig små og mellemstore konsulent og rådgivningsvirksomheder samt interesseorganisationer, de ledige søger i. Omkring halvdelen af de ledige dimittender har erfaring fra relevante studiejobs, halvdelen har også erfaring fra andet studiejob og frivilligt arbejde. En tredjedel af de ledige har arbejdet for at forbedre deres CV gennem henholdsvis virksomhedspraktik, uddannelse, frivilligt arbejde eller personlig udvikling. 6 ud af 10 ledige begyndte for alvor at søge efter første job efter afslutningen af deres uddannelse. Heraf begyndte 2 ud af 10 først en måned eller længere efter afslutningen af deres uddannelse. De ledige har i gennemsnit skrevet 82 ansøgninger foreløbig i deres ledighedsperiode. 76 procent af de ledige har været til jobsamtaler og her 4

5 oplever to-tredje-dele udfordringer med at oversætte kompetencer til arbejdsgiver. 1 ud af 10 har afslået jobtilbud. 38 procent af de ledige er villige til at acceptere op til en times transporttid, mens hele 63 procent er villige til at acceptere over 1 times transporttid. 83 procent er villige til at flytte indenfor Danmark eller til udlandet. De ledige kan i størst omfang forestille sig, at tage et job i: København og omegnskommuner, Aarhus og omegnskommuner, øvrige udlandet (end Sverige og Norge) eller Udkantskommuner i Region Sjælland. Blandt de ledige er 9 ud af 10 villige til i meget høj, høj eller nogen grad at gå på kompromis med deres faglige kvalifikationer i deres første job, og næsten 6 ud af 10 er villige til at tage et ikke-akademisk job. 1.2 Metode Djøf udsendte i april 2014 en med en invitation til et internetbaseret spørgeskema til knap nyuddannede kandidater. Der blev indsamlet svar, hvilket svarer til en svarprocent på 39 (når der tages højde for ikke-valide mailadresser) Der blev udsendt en reminder til de deltagere, der ikke havde besvaret spørgeskemaet på det tidspunkt. Respondenterne fordeler sig på følgende vis: Ud af respondenter har haft deres første job, hvoraf 54 på undersøgelsestidspunktet er ledige. 131 respondenter har været ledige i hele perioden siden afslutningen af deres uddannelse. 5

6 2.0 Baggrund Tabel 1: Er du i øjeblikket? I arbejde (herunder også vikariat, tidsbegrænset stilling, ph.d, videnpilot) Ledig (herunder også beskæftiget i tilskud eller virksomhedspraktik) % % Tabel 2: Hvis ledig: Har du haft job som færdiguddannet kandidat? Ja, jeg har haft et job efter jeg blev færdiguddannet kandidat (herunder også ansættelse gennem videnpilotordningen) Nej, jeg har været ledig i hele perioden (herunder også beskæftigelse i tilskud eller virksomhedspraktik) % % 6

7 3.0 Dimittender, som har haft første job 3.1 Det første job Tabel 3: Hvor lang tid gik der, fra du var blevet kandidat, til du fik dit første job? Før eller umiddelbart ved afslutning % 1 til 3 måneder % 4 til 8 måneder % 9 til 12 måneder 67 5 % 13 til 18 måneder 41 3 % Over 18 måneder 4 0 % Total % Gennemsnit: 5,5 måneder Tabel 4: Er du fortsat ansat i dit første job efter du blev kandidat? Ja % Nej % Tabel 5: Hvor lang tid har du været ansat i dit første job indtil videre? 1 til 6 måneder % 7 til 12 måneder % 13 til 18 måneder % 19 til 24 måneder % Over 24 måneder 49 6 % Tabel 6: Hvor længe var du ansat i dit første job? 1 til 6 måneder % 7 til 12 måneder % 13 til 18 måneder % 19 til 24 måneder 16 5 % Over 24 måneder 8 2 % Tabel 7: Inden for hvilken sektor fik du dit første job? Offentlig % Privat % 7

8 Tabel 8: Hvilken branche i den offentlige sektor? Departement % Styrelse/statslig institution (herunder universitetsadministration) % Politi - og retssektor 20 3 % Undervisning og forskning % Erhvervsskoler og anden undervisning 6 1 % Region % Kommune % Anden offentlig 46 7 % Tabel 9: Hvilken branche i den private sektor? Interesseorganisation % Bank og finans 45 8 % Forsikringsselskaber og pensionskasser 19 3 % IT-virksomhed 34 6 % Advokatvirksomhed % Industri, håndværk og anden produktionsvirksomhed % Konsulent - og rådgivningsvirksomhed % Øvrig servicevirksomhed og andre tjenesteydelser 55 9 % Anden privat virksomhed % Jeg er selvstændig 2 0 % Tabel 10: Hvor mange ansatte var der på den arbejdsplads, hvor du fik dit første job? Under % % % % % 200 eller flere % Tabel 11: Hvor mange ansatte var akademikere (herunder djøfere)? Jeg var den første 49 4 % % 10 eller flere % 8

9 Tabel 12: Hvad er/var din funktion i dit første job? Advokatfuldmægtig 55 5 % Chef/leder 12 1 % Controller 44 4 % Fuldmægtig % Informationsmedarbejder/journalist 13 1 % Jurist 60 5 % Konsulent (juridisk) 29 2 % Konsulent (Økonomisk) 54 4 % Konsulent (andet) % Projektleder 57 5 % Projektmedarbejder % Trainee/graduate 43 4 % Underviser/forsker 56 5 % Økonom 33 3 % Ikke-akademisk job 38 3 % Andet % Tabel 13: Hvilke typer arbejdsopgaver varetager du i dit første job? (Sæt gerne flere kryds) Analyse og metode % Sagsbehandling (fx lovgivningsarb., juridiske afgørelser) % Fundraising 51 4 % Udvikling af nye forretningsideer og strategier % Projektledelse % Forbedre processer og forretningsgange % Styrke virksomhedens salg 80 6 % Markedsføring % Eksport 14 1 % Kommunikation % Undervisning % Forskning 67 5 % IT % Regnskab og økonomistyring % Logistik og lagerstyring 29 2 % HR 99 7 % Betjening af bestyrelse, ministerier etc % Administration % Andet 95 7 % 9

10 Tabel 14: Hvilken type stilling var der tale om ved ansættelsen? Fast stilling (fuld tid) % Fast stilling (deltid) 24 2 % Kontrakt-/projektansættelse % Vikariat % Ph.d./forskningsstipendium 21 2 % Ansættelsesforhold med offentlig støtte (videnpilotordningen) 14 1 % Selvstændig/freelance/akademisk løsarbejde 7 1 % Andet 35 3 % Tabel 15: Oplever du, at din uddannelse har rustet dig til din nuværende jobfunktion? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 83 7 % Slet ikke 16 1 % Tabel 16: Er du aktivt jobsøgende nu? Ja % Nej % 3.2 Det vigtigste er at komme ind på arbejdsmarkedet Tabel 17: Hvilket af nedenstående karakteristika var vigtigst for dig ved ansøgningen til det, som blev dit første job? Andel 1. prioritet Det at komme ind på arbejdsmarkedet 44 % Faglig udvikling 23 % At arbejdet var i tråd med min faglige specialisering 12 % Karrieremuligheder 9 % Personlig udvikling 4 % Godt arbejdsmiljø 3 % Ansvar 2 % Muligheder for god sammenhæng mellem arbejdsliv og 1 % familieliv Geografi (arbejdspladsens beliggenhed) 1 % Fleksibel arbejdstid 1 % Lønnen 1 % Andet 1 % 10

11 Tabel 18: Havde du erhvervserfaring eller anden praktisk erfaring ved ansøgningen til det, som blev dit første job? (Sæt gerne flere kryds) Erfaring fra relevant studiejob % Erfaring fra andet studiejob % Erfaring fra praktikophold % Praktisk erfaring fra projektopgave eller lignende % Praktisk erfaring fra speciale/afgangsprojekt % Erfaring fra job med løntilskud 84 7 % Erfaring fra virksomhedspraktik 53 4 % Frivilligt arbejde % Tillidshverv (fx bestyrelsesarbejde el.lign) % Anden erfaring % Ingen erhvervs - eller praktisk erfaring 42 3 % 3.3 Løntilskud og virksomhedspraktik Besvaret af dem med erfaring fra job med løntilskud: Tabel 19: Var der tale om... Løntilskud til et job i det offentlige % Løntilskud til et job i det private 5 7 % Tabel 20: Havde du været ansat i job med løntilskud på den arbejdsplads, hvor du fik dit første job? Ja % Nej % Tabel 21: Var dine arbejdsopgaver i løntilskudsstillingen fagligt relevante? I meget høj grad % I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 2 2 % Slet ikke 0 0 % 11

12 Besvaret af dem med erfaring fra virksomhedspraktik: Tabel 22: Havde du været ansat i virksomhedspraktik på den arbejdsplads, hvor du fik dit første job? Ja % Nej % Tabel 23: Var dine arbejdsopgaver i virksomhedspraktikstillingen fagligt relevante? I meget høj grad % I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 4 8 % Slet ikke 1 2 % 3.4 Jobsøgningen Tabel 24: Hvornår begyndte du for alvor at søge efter dit første job som kandidat? Før jeg begyndt på speciale/afsluttende projekt % Mens jeg skrev speciale/afsluttende projekt % Umiddelbart efter aflevering af speciale/afsluttende projekt eller afsluttende eksamen En måned eller senere efter aflevering af speciale/afsluttende projekt eller afsluttende eksamen Jeg søgte ikke selv efter mit første job (blev "headhuntet", tilbudt "opgradering" af studiejob el.lign) % 98 8 % % 12

13 Besvaret af dem, som ikke selv søgte efter første job: Tabel 25: Hvornår kontaktede arbejdsgiveren dig første gang med henblik på at tilbyde dig job? Før jeg begyndt på speciale/afsluttende projekt % Mens jeg skrev speciale/afsluttende projekt % Umiddelbart efter aflevering af speciale/afsluttende projekt eller afsluttende eksamen En måned eller senere efter aflevering af speciale/afsluttende projekt eller afsluttende eksamen % 9 5 % Tabel 26: Hvordan fandt arbejdsgiveren dig, da han ville tilbyde dig et job? På min personlige hjemmeside 0 0 % "Kaffemøde" 3 2 % På Facebook 0 0 % På LinkedIn 3 2 % På Twitter 0 0 % Arbejdsgiveren kendte mig fra min tid som studerende på samme arbejdsplads % Gennem mit netværk % Andet 9 5 % Tabel 27: Gjorde du noget for at forbedre dit CV mens du var ledig? (Sæt gerne flere kryds) Løntilskud i det offentlige % Løntilskud i det private 12 1 % Virksomhedspraktik 83 7 % Uddannelse/supplerende kurser % Frivilligt arbejde % Personlig udvikling 58 5 % Andet 63 5 % Jeg har haft en meget kort eller ingen ledighedsperiode % Jeg har ikke gjort noget konkret % 13

14 Tabel 28: Har du søgt uopfordret? Ja % Nej % Tabel 29: Hvilke reaktioner har du fået på dine uopfordrede henvendelser? (Sæt gerne flere kryds) Ingen respons % Jeg fik afslag på mine henvendelser % Det førte til et personligt møde, men fik ikke jobbet % Det førte til et personligt møde og jeg fik tilbudt et job % Andet % Tabel 30: Har du søgt i små eller mellemstore virksomheder (max 100 ansatte)? Ja, opslåede stillinger % Ja, uopfordret 45 4 % Ja, både opslåede stillinger og uopfordret % Nej % Tabel 31: Inden for hvilke brancher har du søgt job i små eller mellemstore virksomheder? (sæt gerne flere kryds) Interesseorganisation % Bank og finans % Forsikringsselskaber og pensionskasser % IT-virksomhed 50 8 % Advokatvirksomhed % Industri, håndværk og anden produktionsvirksomhed % Konsulent - og rådgivningsvirksomhed % Øvrig servicevirksomhed og andre tjenesteydelser % Anden privat virksomhed % 14

15 3.5 Dimittendernes mobilitet Tabel 32: Hvor lang er/var transporttiden til dit første job? Mindre end 1/2 times transporttid fra mit hjem % Mellem 1/2 til 1 times transporttid fra mit hjem % Mellem 1 og 2 timers transporttid fra mit hjem % Mere end 2 timers transporttid fra mit hjem 37 3 % Tabel 33: Var du villig til at flytte, da du søgte job? Ja, inden for Danmark % Ja, til udlandet % Nej % Ved ikke % 3.6 Jobsamtale og ansættelse Tabel 34: Har du til en jobsamtale oplevet, at der direkte/indirekte blev spurgt ind til dine planer om at stifte familie, din seksuelle orientering, dit politiske ståsted eller din religion? Ja, direkte 68 6 % Ja, indirekte 95 8 % Nej % Tabel 35: Vurderer du, at der ved samtalen med din første arbejdsgiver var tale om reelle forhandlinger om din løn og vilkår eller var det diktat fra arbejdsgivers side? Egentlig forhandling 99 9 % "Diktat" % Kombination % 15

16 Tabel 36: Hvad tror du var afgørende for, at du fik dit første job? Andel 1. prioritet Relevant studiejob 24 % Arbejdsgiveren kendte mig i forvejen (fx ved at være student på 15 % stedet) Godt indtryk ved jobsamtalen (personlighed og menneskelig) 13 % Viden og evner 11 % Karakterer 6 % Faglig specialisering/fokus i løbet af studiet 5 % God ansøgning 4 % Gode personlige kontakter/netværk 4 % Speciale/afgangsprojekt 4 % Erfaring fra løntilskudsjob i det offentlige 3 % Praktik 3 % Almindeligt job (ikke studierelevant) 1 % Andet 1 % Erfaring fra virksomhedspraktik 1 % Frivilligt arbejde 1 % Udlandsophold 1 % Mulighed for at få tilskud til jobbet gennem videnpilotordningen 1 % Tillidshverv (fx bestyrelsesarbejde el.lign.) 0 % Erfaring fra løntilskudsjob i det private 0 % At jeg var villig til at flytte for at få jobbet 0 % At jeg var villig til at flytte til udlandet for at få jobbet 0 % 3.7 Frivilligt arbejde Tabel 37: Har du arbejdet gratis eller udført frivilligt arbejde for at få dit første job? Ja % Nej % Tabel 38: Hvis arbejdet frivilligt eller gratis: Arbejdede du gratis eller frivilligt på den arbejdsplads, hvor du fik dit første job? Ja % Nej % 16

17 3.8 Sammenhæng mellem uddannelse og job Tabel 39: Hvordan var sammenhængen mellem din uddannelse og dit første job? Jobbet lå i forlængelse af specialet/afgangsprojektet % Jobbet lå inden for uddannelsens traditionelle område % Jobbet lå udenfor uddannelsens traditionelle område, men fordrede generelle kvalifikationer fra min videregående % uddannelse Jobbet var et ikke-akademisk job 52 5 % Andet 16 1 % Tabel 40: Nyuddannede djøferes vurdering af i hvor høj grad de har erhvervet 15 kompetencer under deres uddannelse, samt i hvor høj grad kompetencerne anvendes i jobbet. 17

18 Tabel 41: Har du oplevet, at det har været svært at oversætte dine kompetencer til din arbejdsgiver, dvs. forklare hvad du kan bidrage med? I høj grad 92 9 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Tabel 42: Har du i dit studium forberedt dig på en karriere i den private sektor? I meget høj grad 94 9 % I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 69 7 % Tabel 43: Har dit studium forberedt dig på en karriere i den offentlige sektor? I meget høj grad % I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 30 3 % Tabel 44: I hvilken grad er du gået på kompromis med dine faglige kvaliteter ved dit første job? I meget høj grad 44 4 % I høj grad 84 8 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Tabel 45: Hvis gået på kompromis i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad: Har du fået mulighed for at udvikle jobbet, så det matcher dine kompetencer bedre? I meget høj grad 14 4 % I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % 18

19 3.9 Netværkets betydning og opdagelse af første job Tabel 46: I hvilken grad har dit netværk været medvirkende til, at du fik dit første job? I meget høj grad % I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Tabel 47: Hvordan blev du opmærksom på dit første job? (Sæt gerne flere kryds) Trykt annonce (i avis, fagblad el.lign) 68 5 % Elektronisk annonce (internet mv) % Opfordret af arbejdspladsen til at søge % ("headhuntet") Var student på arbejdspladsen og fik mulighed for at "opgradere" studenterstillingen % Uopfordret ansøgning 53 4 % Netværk (kendte nogen ) % "Kaffemøder" 17 1 % A-kasse/jobcenter 16 1 % Anden aktør 13 1 % LinkedIn 9 1 % Facebook 6 0 % Twitter 1 0 % Andet 72 6 % 19

20 4.0 Dimittender, som endnu ikke har haft første job Tabel 48: Hvor længe har du været ledig? 1-6 måneder % 7-12 måneder % måneder % måneder 9 8 % Over 24 måneder 2 2 % Gennemsnit: 9,8 måneder 4.1 Sektorer og brancher Tabel 49: I hvilken sektor søger du fortrinsvis jobs? Den offentlige sektor % Den private sektor % Lige meget inden for begge sektorer % Tabel 50: Hvilke brancher søger du indenfor i den offentlige sektor? (Sæt gerne flere kryds) Departement % Styrelse/statslig institution (herunder % universitetsadministration) Politi - og retssektor % Undervisning og forskning % Erhvervsskoler og anden undervisning % Region % Kommune % Anden offentlig % 20

21 Tabel 51: Hvilke brancher søger du i indenfor den private sektor? (Sæt gerne flere kryds) Interesseorganisation % Bank og finans % Forsikringsselskaber og pensionskasser % IT-virksomhed % Advokatvirksomhed % Industri, håndværk og anden % produktionsvirksomhed Konsulent - og rådgivningsvirksomhed % Øvrig servicevirksomhed og andre % tjenesteydelser Anden privat virksomhed % Tabel 52: Hvordan søger du efter jobs? (Sæt gerne flere kryds) I trykte annoncer (i avis, fagblad, el.lign.) % I elektroniske annoncer (internet, mv.) % Gennem uopfordrede ansøgninger % Gennem netværk (kender nogen ) % Gennem A-kasse/jobcenter % Gennem anden aktør % På LinkedIn % På Facebook 11 8 % På Twitter 6 5 % Andet 7 5 % 4.2 Uopfordrede ansøgninger og SMV er Tabel 53: Søger du uopfordret? Ja % Nej % 21

22 Tabel 54: Hvilke reaktioner har du fået på uopfordrede henvendelser? (Sæt gerne flere kryds) Ingen respons % Jeg fik afslag på min henvendelse % Det førte til et personligt møde og jeg fik tilbudt job 3 4 % Det førte til et personligt møde, men jeg fik ikke jobbet % Andet 9 12 % Tabel 55: Søger du i små eller mellemstore virksomheder (max. 100 ansatte)? Ja, opslåede stillinger % Ja, uopfordret 3 2 % Ja, både opslåede stillinger og uopfordret % Nej % Tabel 56: Inden for hvilke brancher søger du job i små eller mellemstore virksomheder? (Sæt gerne flere kryds) Interesseorganisation % Bank og finans 10 9 % Forsikringsselskaber og pensionskasser % IT-virksomhed % Advokatvirksomhed % Industri, håndværk og anden % produktionsvirksomhed Konsulent - og rådgivningsvirksomhed % Øvrig servicevirksomhed og andre % tjenesteydelser Anden privat virksomhed % 22

23 4.3 Erhvervs eller praktisk erfaring Tabel 57: Har du erhvervserfaring eller anden praktisk erfaring? (Sæt gerne flere kryds) Erfaring fra relevant studiejob % Erfaring fra andet studiejob % Erfaring fra praktikophold % Praktisk erfaring fra projektopgave el.lign % Praktisk erfaring fra % speciale/afgangsprojekt Erfaring fra job med løntilskud % Erfaring fra virksomhedspraktik % Frivilligt arbejde % Tillidshverv (fx bestyrelsesarbejde el.lign.) % Anden erfaring % Ingen erhvervs - eller praktisk erfaring 4 3 % 4.4. Løntilskud og virksomhedspraktik Besvaret af ledige med erfaring fra job med løntilskud: Tabel 58: Var der tale om... Løntilskud til et job i det offentlige % Løntilskud til et job i det private 7 19 % Tabel 59: Var dine arbejdsopgaver fagligt relevante? I meget høj grad % I høj grad % I nogen grad 6 16 % I mindre grad 2 5 % Slet ikke 1 3 % 23

24 Besvaret af ledige med erfaring fra virksomhedspraktik: Tabel 60: Var dine arbejdsopgaver i virksomhedspraktikstillingen fagligt relevante? I meget høj grad % I høj grad % I nogen grad 9 20 % I mindre grad 2 4 % Slet ikke 1 2 % 4.5 Forbedring af CV? Tabel 61: Har du gjort/gør noget for at forbedre dit CV, mens du er ledig? Løntilskud i det offentlige % Løntilskud i det private 8 6 % Virksomhedspraktik % Uddannelse/supplerende kurser % Frivilligt arbejde % Personlig udvikling % Andet % Tabel 62: Har dit studium forberedt dig på en karriere i den private sektor? I meget høj grad 11 9 % I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 8 7 % Tabel 63: Har dit studium forberedt dig på en karriere i den offentlige sektor? I meget høj grad % I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 4 3 % 24

25 4.6 Jobsøgningen og jobsamtaler Tabel 64: Hvornår begyndte du for alvor at søge efter dit første job som kandidat? Før jeg begyndte på speciale/afsluttende projekt 5 4 % Mens jeg skrev speciale/afsluttende projekt % Umiddelbart efter aflevering af speciale/afsluttende projekt eller % afsluttende eksamen En måned eller senere efter aflevering af speciale/afsluttende projekt eller afsluttende eksamen % Tabel 65: Hvor mange ansøgninger har du ca. skrevet i søgningen efter dit første job? 0-10 ansøgninger 7 6 % ansøgninger % ansøgninger % Over 80 ansøgninger % Gennemsnit: 81,8 ansøgninger Tabel 66: Har du været til nogen jobsamtaler i forbindelse med søgningen efter dit første job? Ja % Nej % Tabel 67: Oplever du, at det til jobsamtaler er svært at oversætte dine kompetencer, dvs. forklare en eventuel arbejdsgiver, hvad du kan bidrage med? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 5 6 % Tabel 68: Har du til en jobsamtale oplevet, at der direkte/indirekte blev spurgt ind til dine planer om at stifte familie, din seksuelle orientering, dit politiske ståsted eller din religion? Ja, direkte 5 5 % Ja, indirekte % Nej % 25

26 Tabel 69: Har du fået tilbudt nogen jobs, som du har afslået? Ja 8 9 % Nej % 4.7 De lediges mobilitet Tabel 70: Når du søger jobs, hvor lang transporttid er du så villig til at acceptere? Mindre end 1/2 times transporttid fra mit 2 2 % hjem Mellem 1/2 og 1 times transporttid fra mit % hjem Mellem 1 og 2 timers transporttid fra mit % hjem Mere end 2 timers transporttid fra mit hjem % Tabel 71: Er du villig til at flytte for dit første job? Ja, inden for Danmark % Ja, til udlandet % Nej % Ved ikke % Tabel 72: Kunne du forestille dig at tage job i..? (Sæt gerne flere kryds) København og omegnskommuner % Aarhus og omegnskommuner % Aalborg og omegnskommuner % Odense og omegnskommuner % Trekantsområdet % Udkantskommuner i Region Sjælland % Udkantskommuner i Region Syddanmark % Udkantskommuner i Region Midtjylland % Udkantskommuner i Region Nordjylland % Bornholm % Norge eller Sverige % Øvrige udland % 26

27 4.8 Kompromis med faglige kvalifikationer Tabel 73: I hvilken grad er du villig til at gå på kompromis med dine faglige kvalifikationer ved dit første job? I meget høj grad % I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 1 1 % Tabel 74: Er du villig til at tage et ikke-akademisk job? Ja % Nej % 27

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Faktaark: Vejen til et internationalt job

Faktaark: Vejen til et internationalt job Faktaark: Vejen til et internationalt job Undersøgelsen viser at: Vejen til et job i udlandet er lige oplagt, hvad enten man er ansat i den offentlige eller den private Analyse og metode er væsentlige

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2016

Sådan fik de jobbet 2016 Ref. MBH/- 26.07.2016 Sådan fik de jobbet 2016 Indhold 1 Indledning...4 2 Metode...4 3 Hovedresultater...6 3.1 Hvilken baggrund kommer dimittenderne med? (Hvad er afgørende for at få første job hurtigt?)...6

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2018

Sådan fik de jobbet 2018 Ref. KEB/- 20.06.2018 Sådan fik de jobbet 2018 Undersøgelsen afdækker nyuddannedes erfaringer med jobsøgning og med deres første job efter endt uddannelse. Formålet med undersøgelsen er at identificere,

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE beelser: 824 Svarprocent: 43% DIMITTENDUNDERSØGELSE 01 1.0: Jeg er i klinisk basisuddannelse (Kandidat +1 og er kandidat i Medicin) 130 0 130 0 Ja 25% 0% 25% 0% Nej 75% 0% 75% 0% 02 1.9.A. Hvilken underbranche

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Dimittendundersøgelse 2015 - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Undersøgelsens formål og opbygning... 5 1.2 Dimittendundersøgelsens gennemførelse... 5 1.3

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Jobsøgning og kompetenceafklaring

Jobsøgning og kompetenceafklaring Jobsøgning og kompetenceafklaring Workshop, CBS Konsulent Annemette Kokholm Djøfs Karriere- og Kompetencecenter ANK@djoef.dk Dagens program Det afgørende match Kompetencer Øvelse: Tal med sidemanden om

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HR- Chefens svar. Job-guide

HR- Chefens svar. Job-guide HR- Chefens svar Job-guide Arbejdsliv Hvad kan man som ny medarbejder selv gøre for at få en god start i jeres virksomhed? At opbygge en succesfuld karriere hos Scandic Entreprise Aps forventer vi, at

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Sverige Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 47 survey-besvarelser i Sverige

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Holland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +4 8 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2008

Dimittendundersøgelse 2008 Dimittendundersøgelse 2008 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendundersøgelse 2008... 4 Hovedemnerne for undersøgelsen...4 Opsætning og gennemførelse...4 Udarbejdelse af spørgeskema...5 Svarprocenter...6 1.1

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Canada. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Canada. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 3 Canada Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Schweiz Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 25 survey-besvarelser i Schweiz

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET 1 TAL OG NØRDERI FRA MIN SIDE KORT PRTÆSENTATION FRA PANELET ALT DET DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF SPØRG PANELET OPSAMLING UD OG STARTE

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

BANKERNE STRAMMER GREBET

BANKERNE STRAMMER GREBET BANKERNE STRAMMER GREBET Denne analyse af knap 1.000 mindre virksomheders kassekreditrente omkring 1. maj 2008 viser, at der er store forskelle på, hvad virksomhederne betaler for kassekreditten. Kassekreditrenten

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Kina. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Kina. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Kina Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse 2013

Djøfs studielivsundersøgelse 2013 Djøfs studielivsundersøgelse 2013 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Undersøgelsens deltagere... 4 2. Studieskift... 6 3. Studiet... 8 4. Studiejob og tidsforbrug... 11 5. Sommerperioden... 15 6. Boligsituationen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Frankrig Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 15 survey-besvarelser i Frankrig

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Karrierebarometer 2016

Karrierebarometer 2016 Karrierebarometer 2016 Denne survey er lavet i februar 2016 blandt 3.460 CA-medlemmer - dimittender og lønmodtagere - som er kommet i job i løbet af 2015. Af disse har 1.012 deltaget i undersøgelsen, hvilket

Læs mere

KARRIERE-COCKTAIL AARHUS UNIVERSITET KARRIERE-COCKTAIL ARNE N. SKOV REGNSKABSCHEF 17. NOVEMBER 2015

KARRIERE-COCKTAIL AARHUS UNIVERSITET KARRIERE-COCKTAIL ARNE N. SKOV REGNSKABSCHEF 17. NOVEMBER 2015 PLANLÆGNING AF JOBSØGNINGSPROCES Emnepunkter: Indledende jobsøgningsfase Ansøgning, CV Jobsamtale Efter samtalen INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Der findes ingen klare anbefalinger for hvordan man sikrer sig det

Læs mere

Djøf undersøgelse - SU-reform 2013

Djøf undersøgelse - SU-reform 2013 Djøf undersøgelse - SU-reform 2013 Indhold 1. Metode... 3 2. Undersøgelsens deltagere... 3 3. Undersøgelsens resultater... 4 2 1. Metode Djøf udsendt i januar 2013 en e-mail med en invitation til et internetbaseret

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

IDA LAnderapport 2011 Norge

IDA LAnderapport 2011 Norge IDA LAnderapport 2011 Norge 1. LANDET 1. Opholdsland Norge 55 100,0% I alt 55 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

Gode råd. på vej mod dit næste job

Gode råd. på vej mod dit næste job Gode råd på vej mod dit næste job Husk, du får dine breve fra HK s a-kasse på Mit HK 02 Arbejdslivet De fleste mennesker oplever skift i deres arbejdsliv, enten efter eget valg eller fordi deres arbejdsplads

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Marts 2016 INDHOLD 1. Om FIA dimittendundersøgelse 2016... 1 1.1 Dataindsamlingen... 1 1.2 Spørgeskemaet og afrapporteringen... 2 2. Dimittendernes

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Rundspørge om IT professionelles oplevelser og erfaringer med it leverandører

Rundspørge om IT professionelles oplevelser og erfaringer med it leverandører Rundspørge om IT professionelles oplevelser og erfaringer med it leverandører Spørgeskemaundersøgelse februar 2016 Tabelrapport 1 Om undersøgelsen Version2 har gennemført en rundspørge, hvor der er stillet

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Fra studie til job. Hvad laver dimittenderne fra Danmarks Biblioteksskole? Undersøgelse af job- og karriereforløb 2003-2006

Fra studie til job. Hvad laver dimittenderne fra Danmarks Biblioteksskole? Undersøgelse af job- og karriereforløb 2003-2006 Fra studie til job Hvad laver dimittenderne fra? Undersøgelse af job- og karriereforløb 2003-2006 December 2006 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål...3 Sammenfatning og væsentlige konklusioner...4

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Sverige IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Singapore GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Singapore GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Singapore IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012. Sammenfatningsrapport

Dimittendundersøgelse 2012. Sammenfatningsrapport Dimittendundersøgelse 212 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 94% (N=22)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 54 Kvinde 1462 Svar i alt 22 16 Er du: 14 12 1 8 6 1462 4 2 54 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere