GENEREL LÆRERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENEREL LÆRERVEJLEDNING"

Transkript

1 GENEREL LÆRERVEJLEDNING 1

2 Indhold INDHOLD 2 INTRODUKTION TIL ISKRIV 4 Digitalisering af undervisningen i skriftlig fremstilling 4 Computere, tablets og IWB 5 Adgang 5 INDHOLD I ISKRIV 6 SKRIV I GENRER 7 Forløb 10 Niveauer 13 SPROGKASSEN 13 PRØVEOPGAVER 14 Niveauer 15 BASEN 15 FUNKTIONER I ELEVDELEN 15 Min opsamling 15 Del svar 16 Upload af tekster 16 Værktøjer 17 Side 2 / 24

3 Notifikationer 18 Oplæsning af tekster 19 LÆRERDEL 19 Lærer- og elevroller 19 Det første besøg 19 FUNKTIONER I LÆRERDELEN 19 Udvælg forløb til din klasse 19 Få overblik over elevernes arbejde 20 Find elever og se deres arbejde 20 Aktive elever 21 Kommentarfunktion 21 Besøg som elev 21 Elevevaluering 22 Vurderingsskema 22 Lærervejledning 23 Særligt om ipad 23 ISKRIV OG FORENKLEDE FÆLLES MÅL Side 3 / 24

4 Introduktion til iskriv iskriv.dk er et interaktivt online undervisningsmateriale i skriftlig fremstilling til folkeskolens ældste klasser. iskriv består af 26 skriveforløb, der tager udgangspunkt i og centrerer sig omkring de forskellige skrivegenrer. I forløbene undersøger, planlægger og skriver eleverne tekster i de forskellige skriftlige genrer, så de opnår den viden om og erfaring i at skrive, som er nødvendig for at kunne løse opgaverne til folkeskolens afgangsprøver i skriftlig fremstilling og til faglige projekter. Sideløbende med genrearbejdet kan eleverne i iskrivs sprogdel arbejde med sproglige områder, der er relevante for klassetrinnene og nødvendige for at få den sproglige viden og erfaring, der skal til, for at eleverne kan formulere sig skriftligt i et sikkert og nuanceret sprog. I iskriv er der også en samling af træningsopgaver, der fokuserer på, hvordan eleverne skal forholde sig til opgaverne ved folkeskolens afgangsprøver i skriftlig fremstilling. Eleverne lærer her, hvordan de skal afkode opgaverne, så de er sikre på, hvad en opgave kræver af dem, og sikre på, at de kan opfylde alle de krav, opgaven stiller. Eleverne kan arbejde med de forskellige opgavetyper, der stilles til prøven. De 3 hoveddele, som iskriv består af, er samlet under overskrifterne: Skriv i genrer, Sprogkassen og Prøveopgaver. iskriv er udarbejdet i overensstemmelse med trinmålene for 9. klasse og opfylder slutmålene i Fælles Mål. I oversigten bagerst i denne vejledning kan du se, hvilke mål, der opfyldes med iskriv. (Se oversigten her.) Digitalisering af undervisningen i skriftlig fremstilling iskriv er undervisning i skriftlig fremstilling, som du kender det men med de fordele, som det digitale medie giver: Eleverne arbejder i selve sitet, som gemmer og organiserer elevernes arbejde. Eleverne kan også uploade deres tekster til sitet, så de har alt deres arbejde samlet ét sted. Sitet stilladserer og strukturerer elevernes skriveproces, bl.a. ved hjælp af interaktive assistenter. Eleverne kan arbejde individuelt eller i grupper, bl.a. kan de dele svar og evaluere hinandens tekster online. iskriv udnytter internettets muligheder for at søge information og finde inspiration. iskriv indeholder film- og lydklip. Læreren kan kommentere elevernes arbejdsproces og tekster online. Læreren kan få overblik over den enkelte elevs arbejde. Side 4 / 24

5 iskriv leverer med andre ord ikke blot indhold, men faciliterer hele undervisningen. iskriv er funktionel it, der understøtter elevernes samarbejde og hjælper dem med at strukturere og kvalificere deres genreforståelse og skriveproces. At iskriv er et digitalt undervisningsmateriale, der giver mulighed for, at eleverne kan arbejde selvstændigt, indebærer ikke, at læreren bliver overflødig. Tværtimod er læreren stadig en altafgørende forudsætning for, at eleverne får det optimale udbytte af arbejdet med iskriv ved at undervise, vejlede, understøtte, motivere og evaluere eleverne. Men computeren kan kvalificere og støtte elevernes udforskende dialog før mødet med læreren. I vejledningerne til de enkelte forløb er lærerens rolle omtalt nærmere. Computere, tablets og IWB iskriv er udviklet til pc, Mac og tablets, fx ipad. Enkelte funktioner i iskriv fungerer forskelligt på ipad og på computer. Læs mere om iskriv på ipad her. IWB kan evt. anvendes til en fælles indledning og til opsamlinger undervejs i et forløb, ligesom diskussion af opgaverne eller af faglige begreber kan gennemgås på IWB. Adgang Der kræves abonnement via UNI-login for læreren og for hver enkelt elev for at kunne arbejde med iskriv. Lærere og elever får adgang, når der er købt abonnement. Flere lærere kan knyttes til samme klasse. Læs mere om det første besøg her. Side 5 / 24

6 Indhold i iskriv I iskriv til overbygningen består af: Skriv i genrer: Skriveforløb Sprogkassen: Sproglige træningsforløb Prøveopgaver: Prøveopgaver i skriftlig fremstilling og modtagerrettet kommunikation. Herudover indeholder sitet forskellige faciliteter og muligheder, som er samlet i Basen. iskriv indeholder også en lærerdel med forskellige funktioner : Skriv i genrer (elevernes åbningsside) 2: Sprogkassen 3: Prøveopgaver 4: Basen Side 6 / 24

7 Skriv i genrer iskriv kommer til at indeholde 26 skriveforløb, der hvert især bearbejder en skrivegenre. Alle skriveforløb i Skriv i genrer er bygget op med denne struktur, som uddybes nedenfor: Faglige mål Eleverne præsenteres for de faglige mål for forløbet, og de får en kort præsentation af den aktuelle genre. Undersøg Som det første i fasen Undersøg skal eleverne læse og undersøge en eksempeltekst, dvs. et typisk eksempel på genren med hensyn til genrekendetegn og indhold. Eleverne kan arbejde individuelt, i par eller i små grupper, hvor hver elev noterer sine egne svar eller kan udnytte programmets mulighed for at udveksle og dele svar, så alle eleverne i en gruppe har adgang til gruppens svar. (Læs mere om delefunktionen her.) Undersøgelsen består af en række spørgsmål, som eleven skal svare på. Undersøgelsens spørgsmål fokuserer primært på de typiske genrekendetegn, der kan findes i teksten med hensyn til tekstens formål, opbygning og sprog. Faglige udtryk og begreber forklares undervejs, når der er behov for det. Elevernes svar bliver automatisk opsamlet og gemt i Min opsamling, hvor eleven har hele sin undersøgelse samlet, og læreren ligeledes har mulighed for at se og kommentere undersøgelsen. Samtale om genren ud fra undersøgelsen Samtalen om eksempelteksten er et centralt element i forløbet. Her skal eleverne sammen med læreren i grupper eller hele klassen tale om den aktuelle genre og få sat ord på genrekendetegnene for den. Elevernes undersøgelse af eksempelteksten er udgangspunkt for samtalen. Den genreplakat, der findes til hver genre, kan ligeledes bruges til samtalen. Formålet med samtalen er, at eleverne får et grundigt genrekendskab og bliver forberedt til næste fase i forløbet, hvor eleverne skal skrive en opgave i den aktuelle genre. Opgave Opgaverne i iskriv er forsøgt gjort så virkelighedsnære som muligt med de betingelser, der er til stede, når det nu er en opgave, som bliver stillet i undervisningssammenhæng. Opgaven vil ofte forudsætte, at eleven bruger internettet til at søge oplysninger eller finde inspiration. Side 7 / 24

8 Planlæg Når eleven har læst opgaven og gjort sig klart, hvilke krav opgaven stiller, skal eleven planlægge, hvordan den skal skrives. Et centralt element i iskriv er planlægningsassistenter, som skal hjælpe eleverne med at planlægge skrivningen. En planlægningsassistent er computerstruktureret hjælp, dvs. et værktøj, der sørger for, at eleverne får en klar forestilling om, hvad deres tekst skal indeholde, og hvad formålet er med den, inden de går i gang med at skrive. Planlægningsassistenterne består af en række spørgsmål, som hjælper eleverne med at organisere og strukturere deres tekst og med at få planlagt en tekst, der opfylder alle genrekravene. Relevante faglige begreber introduceres undervejs i forløbet, når der er brug for det. Assistenterne husker desuden elevernes svar og tager de svar med videre, som er relevante senere i planlægningen. Arbejdet med planlægningsassistenten munder ud i en opsamling med elevernes svar, som gemmes i Min opsamling. Opsamlingen er en god hjælp i selve skrivefasen. Med en planlægningsopsamling ved hånden ved eleverne på forhånd, hvad de skal have med i teksten. Ønsker eleven ikke at anvende planlægningsassistenten, men vil hellere arbejde mere på egen hånd, er der umiddelbart efter opgaveformuleringen nogle få råd og anvisninger på, hvordan eleven kan gøre det, og hvordan eleven kan anvende de hjælpemidler, der findes i sitet, for eksempel i form af genreplakaten med genretræk for den aktuelle genre, skrivemålene for den aktuelle genre eller et eller flere af værktøjerne (Læs mere om Værktøjer her). Skriv Eleverne er nu klar til at skrive deres tekst. I fasen Skriv opfordres de til at følge disse fire trin: 1) Åbn skrivemål Eleverne skal være helt på det rene med, hvilke krav der stilles til dem i en given opgave. At kende kravene er forudsætningen for at kunne opfylde dem og dermed også forudsætningen for, at eleverne kan besvare en opgave tilfredsstillende. Derfor er der i iskriv lavet skrivemål til hver genre. Skrivemålene er en liste, der åbner i et selvstændigt vindue fra siden Skriv, og som eleverne kan have liggende ved siden af deres tekstdokument, mens de skriver, så de undervejs i selve skriveprocessen nemt kan tjekke, om de opfylder de stillede skrivekrav. Læreren kan evt. differentiere skrivemålene for enkelte elever eller vælge nogle ud, som der skal sættes særligt fokus på. Side 8 / 24

9 2) Åbn skriveprogram Eleverne skriver deres tekster i det tekstbehandlingsprogram, de har på deres computer. 3) Få gode råd til layout Når eleverne har skrevet deres tekst, kan de få hjælp til at layoute teksten, så den får et layout, der passer til genren. 4) Upload din tekst Eleverne kan uploade deres færdige tekster til sitet, så de har alt deres arbejde samlet på ét sted. Upload sker fra fasen Skriv. Elevernes tekst bliver gemt under den pågældende genre i Min opsamling. Her har læreren mulighed for at se og kommentere teksten. (Læs mere om upload af tekster her.) Evaluer Til hver genre er der udarbejdet en evalueringsassistent, som eleverne kan bruge til selv at evaluere deres tekst, før den afleveres. Evalueringsassistenten er lavet som en lille tjekboks, der trin for trin fører eleverne gennem de forskellige dele af evalueringen. Assistenten åbner i et selvstændigt vindue, så eleverne kan placere den ved siden af teksten. Eleverne kan evaluere deres egen tekst eller få en klassekammerat til at evaluere den. Gennem iskriv kan eleverne sende en anmodning og deres tekst til én eller flere klassekammerater. De valgte elever vil modtage en notifikation øverst på deres startside. Evalueringen munder ud i en oversigt, som eleverne kan bruge, når de skal lægge sidste hånd på deres tekst. Oversigten gemmes sammen med elevernes øvrige arbejde i Min opsamling. Eleven kan aflevere den færdige tekst ved at uploade den til sitet. Upload sker fra fasen Skriv. Den nye version overskriver den gamle, så eleverne kun har seneste rettede version liggende i sitet. Alle skriveforløb i iskriv er i princippet opbygget efter den model, som er beskrevet ovenfor. Læs mere om de forskellige funktioner i elevdelen her. Til de enkelte forløb er der herudover også en kort forløbsvejledning med oplysninger, som retter sig specielt til hvert forløb. Side 9 / 24

10 Forløb Der er flere måder at kategorisere og benævne genrer. iskriv arbejder med følgende overordnede genrer, som sætter fokus på teksternes overordnede kommunikative formål: fortællende, berettende, informerende, instruerende, argumenterende og refererende tekster. Se kort beskrivelse i skemaet på næste side. Eleverne kan sortere skriveforløbene i de 6 teksttyper ved at klikke på en teksttype. Formålet med denne inddeling er, at eleverne bliver bevidste om, hvilken kommunikativ sammenhæng de enkelte tekster og genrer indgår i. At nogle tekster fx vil berette om noget, der er sket, andre instruere os i, hvordan vi udfører noget, mens andre igen vil forsøge at overbevise os om noget ved at argumentere for et synspunkt. Og de enkelte genrer, der hører under disse overordnede genrer deler ikke blot formål, men også en række sproglige og strukturelle kendetegn, som eleverne kan have stor nytte af at kende, både når de læser tekster og selv skal skrive tekster. Pr. august 2013 indeholder iskriv 19 ud af de 26 skriveforløb, der er gengivet i oversigten på de næste sider, og flere forløb vil løbende komme til. Forløbene er dækkende for de genrer, eleverne vil møde til fsa og fs10. Til højre i skemaet er der en oversigt over de kendetegn, der er fælles for genrerne inden for de 6 teksttyper. Side 10 / 24

11 Genrer Kendetegn Fortællende tekster Novelle 1 og 2 Eventyr Formål, opbygning og sprog En fortællende tekst har til formål at fortælle en historie for at underholde læseren, men også for at gøre læseren klogere på livet. Fortællende tekster rummer en konflikt, der udvikler sig og evt. løses. Udviklingen af konflikten gør fortællingen spændende og underholdende. Tekstens struktur består af en begyndelse, en midte og en slutning. Personer, miljø, handlinger og fortællemåde er vigtige elementer. Teksten kan være skrevet i 1. person, men vil oftest være i 3. person. Som regel fortalt i datid. Der veksles mellem scenisk og panoramisk fremstilling. Berettende tekster Erindring 1 og 2 Personligt brev og formelt brev Øjenvidneberetning Reportage Nyhedsartikel 1 og 2 Baggrundsartikel Biografi Blog Dagbog Formål, opbygning og sprog En berettende tekst har til formål at berette om noget, der er sket det kan være én eller flere begivenheder. Personer, sted og tid er vigtige elementer i en berettende tekst hvem, hvor og hvornår. En berettende tekst består af en begyndelse, en midte og en slutning. En personlig beretning som fx erindring og personligt brev er skrevet af en person, der selv har oplevet det beskrevne, og derfor er teksten skrevet i 1. person. En personlig beretning er skrevet i datid med mange handleverber. Tiden kan også være historisk nutid for at gøre beretningen mere nærværende. En faktuel beretning som fx nyhedsartikel og reportage fortæller om faktiske forhold. En faktuel beretning er skrevet af en objektiv 3.-persons-fortæller. Side 11 / 24

12 Informerende tekster Faglig artikel 1 og 2 Formål, opbygning og sprog En informerende tekst har til formål at give faktuel viden om et emne. Teksten giver svar på spørgsmålene hvad, hvordan og hvorfor. Oplysningerne i informerende tekster er korrekte og kan bevises. Teksten har en begyndelse, der introducerer emnet, en midte, der oplyser, forklarer og giver svar, og en slutning, der kort opsummerer emnet. Teksten indeholder beskrivelser. Instruerende tekster Instruktion 1 og 2 Formål, opbygning og sprog En instruerende tekst har til formål at gøre rede for, hvordan man gør eller udfører noget, fx hvordan man samler en reol. Teksterne er ofte delt op i punkter, der trin for trin beskriver fremgangsmåden. Der anvendes handleverber ofte i bydeform. Præcise oplysninger om materialer, der skal anvendes. Modtageren omtales ofte som du eller man. Argumenterende tekster Essay Kommentar Klumme Debatindlæg Formål, opbygning og sprog En argumenterende tekst har til formål at overbevise modtageren om, at det, afsenderen siger, er rigtigt. I tekstens begyndelse præsenteres et problem. Herefter fortæller afsenderen sit syn på problemet efterfulgt af ét eller flere argumenter for synspunktet underbygget med eksempler. Teksten afsluttes med en gentagelse af synspunktet. Der anvendes ord, som viser argumentation, fx derfor, fordi, nemlig, således, da, på grund af m.v. Faste ord og vendinger som: for det første, for det andet, endvidere, dertil kommer m.v. Refererende tekster Referat Resume Redegørelse Formål, opbygning og sprog En refererende tekst har til formål at give læseren overblik over det vigtigste i en tekst, film eller lignende. Den refererende tekst er kortere end den oprindelige tekst, og den gengiver kun hovedpunkterne. En refererende tekst er objektiv, og der er en skjult fortæller. Der benyttes referatmarkører for at henvise til den oprindelige tekst. Side 12 / 24

13 Niveauer klasse: Novelle 1, Eventyr, Nyhedsartikel 1, Øjenvidneberetning, Erindring 1, Personligt brev, Biografi, Privat dagbog, Blog, Fagtekst 1, Instruktion 1, Referat, Resume. Fra 8. klasse desuden: Novelle 2, Nyhedsartikel 2, Reportage, Erindring 2, Klumme 1, Klumme 2, Kommentar, Essay. 9. klasse: Novelle 2, Eventyr, Nyhedsartikel 2, Baggrundsartikel, Reportage, Øjenvidneberetning, Erindring 2, Blog, Formelt brev, Personligt brev, Instruktion 2, Fagtekst 2, Debatindlæg, Klumme 2, Kommentar, Essay, Referat, Resume, Redegørelse. 10. klasse: Novelle 2, Eventyr, Reportage, Erindring 2, Formelt brev, Personligt brev, Fagtekst 2, Essay, Debatindlæg, Klumme 2, Kommentar, Referat, Resume, Redegørelse. Listen over forløb/klassetrin er vejledende. Alle forløb kan i princippet anvendes i 8., 9. og 10. klasse, evt. som repetition. Sprogkassen Sprogkassen er en samling meget forskelligartede sprogforløb, der hvert især gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig skriftligt på en nuanceret, entydig og sproglig korrekt måde. Sprogforløbene er delt i tre hovedgrupper med overskrifterne: Ord og betydning, Sætninger og Sprog i funktion. Overskriften Ord og betydning dækker over en samling forløb, der fokuserer på ordforråd og variation af ord. I forløbene under overskriften Sætninger fokuseres på sætningens led, sætningens opbygning og variation af sætningens længde og opbygning. Under overskriften Sprog i funktion er der samlet nogle forskelligartede forløb, der fokuserer på praktisk anvendelse af sprog. Det er for eksempel forløb om argumentation, modtagerrettet kommunikation, scenisk og panoramisk skrivning m.m. Side 13 / 24

14 Til hvert af sprogforløbene er der en kort vejledning med kommentarer. Vejledningerne til sprogforløbene er placeret i infoboksene til de enkelte forløb og i Lærervejledning. Pr. august 2013 indeholder Sprogkassen 10 sprogforløb og flere vil løbende komme til. Prøveopgaver Hvert år viser det sig ved folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling, at der er en stor del af eleverne, som har problemer med at afkode opgaveformuleringerne og derfor ikke får svaret på alt det, opgaven forlanger af dem. De overser fx, at en opgave kan bestå af flere spørgsmål, de læser ikke opgavens fulde ordlyd, de bemærker ikke krav om genre eller andet, som gør, at eleverne ikke besvarer opgaven tilfredsstillende. For at hjælpe på det problem er der i iskriv en samling korte forløb, der fokuserer på at lære eleverne at afkode de forskellige typer af opgaver, de kan møde til afgangsprøven. Ud over en række prøveopgaveforløb til skriftlig fremstilling findes der under Prøveopgaver ligeledes en række forløb målrettet fs10-prøvens opgave i Modtagerrettet kommunikation. For alle prøveopgaver gælder, at de består af en prøveopgave samt et kort forløb bestående af en række spørgsmål, der hjælper eleverne med at afdække opgavens krav og muligheder. Elevernes svar bliver automatisk opsamlet og gemt i Min opsamling. Opsamlingen kan eleverne bruge, når de skal skrive den endelige besvarelse. Hvis eleverne har arbejdet sammen om undersøgelsen af prøveopgaven, kan de dele deres svar. Når eleverne efterfølgende skriver deres besvarelse, har de mulighed for at gøre brug af de ressourcer, der findes i Basen, fx planlægningsassistenter, værktøjer, genreplakater, skrivemål og evalueringsassistenter. Eleverne kan uploade deres færdige tekst til sitet fra siden Skriv. Tekst bliver gemt under det pågældende forløb i Min opsamling. Det er også her læreren har mulighed for at se og kommentere elevernes undersøgelse af prøveopgaven og deres færdige tekst. Prøveopgaver består af 10 prøveopgaver i følgende genrer: nyhedsartikel, reportage, novelle, debatindlæg, klumme, erindring, essay og kommentar, brev og dagbog. Prøveopgaverne dækker de opgavetyper/genrer, som optræder hyppigst til afgangsprøven i skriftlig fremstilling. Under prøveopgaver findes der ligeledes 3 forløb i den opgaveform, der i fs10-prøven hedder modtagerrettet kommunikation. Side 14 / 24

15 Niveauer Prøveopgaverne i skriftlig fremstilling henvender sig til elever i 8. og 9. klasse. Prøveopgaverne i modtagerrettet kommunikation henvender sig primært til elever i 10. klasse. Basen I basen er der adgang til alt materiale i iskriv uafhængigt af forløb, dvs. alle eksempeltekster, genreplakater, planlægningsassistenter, værktøjer, skrivemål, layoutvejledninger og evalueringsassistenter kan findes samlet her. Desuden er samtlige fagbokse med forklaringer af centrale faglige begreber samlet i et Minileksikon. Eleverne kan benytte basens minileksikon til at få svar på faglige spørgsmål i forbindelse med arbejdet med forløbene i iskriv. Planlægningsassistenter, skrivemål og værktøjer m.m. kan fx benyttes i forbindelse med andre skriveopgaver. Planlægningsassistenter og værktøjer benyttet fra Basen kan hentes ned som pdf og gemmes lokalt på elevens computer. Er eleven ikke blevet helt færdig med fx en planlægningsassistent, gemmes svarene i den pågældende assistent, så eleverne kan fortsætte fra sidst. Assistenterne i basen kan også nulstilles, så eleverne kan starte forfra, hvis fx valgene fortrydes, eller samme assistent benyttes flere gange. Funktioner i elevdelen Min opsamling I Min opsamling gemmes elevernes arbejde løbende. Her har de adgang til alle deres svar, opsamlinger til de enkelte faser i et forløb og tekster samt evt. kommentarer fra deres lærer. I Min opsamling har eleverne alt deres arbejde og evt. lærerkommentarer samlet. Side 15 / 24

16 Min opsamling fungerer med andre ord som elevernes digitale notesbog og arbejdsmappe. Opsamlingerne og teksterne tilgås online, men kan også hentes ned som pdf og evt. printes. Min opsamling findes i alle forløb i Skriv i genrer og Prøveopgaver. I Sprogkassen gemmes elevernes arbejde i selve forløbet, dog kan længere svar/tekster hentes ned som pdf og evt. printes. Del svar iskriv er tilrettelagt, så eleverne har mulighed for at samarbejde i sitet. Eleverne kan dele svar med hinanden, så alle eleverne i en gruppe har adgang til gruppens svar. Der kan deles efter faserne Undersøg og Planlæg i skriveforløbene og efter Hvad handler opgaven om? i Prøveopgaver. Eleverne administrerer selv dette online med den indbyggede delefunktion. Der deles på sidste side i faserne, hvor eleverne selv vælger, hvem de vil dele med. Modtageren skal acceptere et delt svar og kan på den måde selv styre, hvilke delte svar der accepteres. Eleverne administrerer selv den indbyggede delefunktion. Upload af tekster Når eleverne skal skrive en tekst i et skriveforløb eller i prøveopgave, skal de skrive deres tekst i et eksternt skriveprogram som fx Word. Teksten kan efterfølgende uploades til i iskriv. Den gemmes på siden Skriv og i Min opsamling. Her kan teksten også læses og kommenteres af læreren, ligesom eleven kan læse og arbejde videre på teksten. Når en tekst er uploadet til iskriv, kan eleven få adgang til den online hjemmefra. Det betyder, at eleven hjemme kan arbejde videre på en tekst, som er påbegyndt i skolen eller omvendt. Efter endt arbejde kan eleven uploade den ændrede tekst til iskriv, så eleven hele tiden har seneste version gemt i sitet. Bemærk, at elevens tekst skal være gemt, før den kan uploades. Den skal være gemt på den computer eleven Side 16 / 24

17 arbejder på eller i en mappe på nettet fx i Dropbox, Google Drive eller lignende. Hver gang eleven foretager ændringer i teksten, skal de selvfølgelig huske at uploade seneste version af teksten. I fasen Skriv kan elever med behov for hjælp til upload læse en kort vejledning om upload af tekster til hhv. computer og ipad. Værktøjer I Skriv i genrer findes en række skemaer, som eleverne kan bruge til at sætte struktur på dele af deres undersøgelse eller planlægning. Det er skemaer som tankekort, tidslinje og kolonnenotat, som eleverne allerede kender fra den øvrige undervisning. Skemaerne er samlet under menupunktet Værktøjer, og de er et tilbud til de elever, der foretrækker at arbejde mere visuelt. Værktøjerne udfyldes i sitet og gemmes i Min opsamling i det aktuelle forløb. iskriv giver forslag til, hvor værktøjerne kan anvendes, men værktøjerne er tilgængelige fra alle faser i et skriveforløb, så eleverne kan vælge at bruge værktøjerne der, hvor de synes, det giver mening. Side 17 / 24

18 Værktøjer i iskriv: tankekort tidslinje kolonnenotat Værktøjerne er også tilgængelige fra Basen, så de kan benyttes uafhængigt af forløbene i iskriv, fx i forbindelse med andre skriveopgaver. Notifikationer Når der deles, kommentareres eller lignende i iskriv modtager eleverne en notifikation. Eleverne modtager notifikationer disse tre steder på deres startside Her modtager eleven en notifikation, hvis der er en klassekammerat, der har delt sine svar med eleven, og hvis læreren har skrevet en kommentar. Ved klik på notifikationen kommer eleven direkte til det sted i Min opsamling, hvor beskeden, den delte opsamling eller lign. ligger. 2. Her kan eleven se, om der er klassekammerater, der har sendt en evalueringsanmodning. 3. Her kan eleven se om han/hun har modtaget notifikationer i Prøveopgaver. Læreren modtager ikke notifikationer fra eleverne i lærerdelen. (Læs mere om lærerdelen her.) Side 18 / 24

19 Oplæsning af tekster iskriv kan læses op med Adgang for alle. Lærerdel Lærer- og elevroller Lærerrollen i iskriv er den lærerrolle, du kender fra traditionel undervisning i skriftlig dansk. iskriv kræver ingen særlige it-kompetencer, og læreren er med hele vejen og spiller en central rolle i elevernes læringsproces. Det er således ikke computeren, der styrer undervisningen. iskriv stilladserer eleverne i deres forberedelse, arbejdsproces og samarbejde, men at udvælge, tilrettelægge og styre undervisningen og vejlede eleverne er fortsat lærerens rolle. Men iskriv frigør ressourcer til vejledning af de enkelte elever og til de elever, der har brug for ekstra støtte. Det første besøg Første gang, en lærer logger på sitet efter at have købt abonnement, skal læreren tilknytte den klasse, der er købt abonnement til. Det foregår online, og iskriv guider læreren igennem forløbet. Læreren kan efterfølgende tilknytte andre af sine klasser, hvis der fx senere tilkøbes flere klasseabonnementer. Andre lærere på skolen kan ligeledes tilknytte egne klasser, ligesom flere lærere kan tilknyttes samme klasse. Funktioner i lærerdelen Udvælg forløb til din klasse I iskriv er alle forløb som udgangspunkt tilgængelige for din klasse. Ønsker du at give din klasse adgang til færre forløb, gøres det ved at fjerne fluebenet fra forløbet i mosaikken. Fjerner læreren flueben i et forløb, sættes der hængelås på det pågældende forløb i elevdelen. Låste forløb kan senere vælges til igen ved at sætte flueben ved dem. Forløb, som eleverne har været aktive i, kan ikke låses. Så ønsker læreren, at eleverne skal have adgang til et begrænset antal forløb, fx for at gemme forløb til det følgende år, er det en god idé at låse de pågældende forløb, inden eleverne slippes løs i sitet. De forløb, klassen er i gang med eller har arbejdet med, vil ligge under Aktive forløb, således at eleverne nemt kan få overblik over de forløb, de er i gang med eller har arbejdet med. Side 19 / 24

20 Så længe klassen har abonnement, har eleverne adgang til alt materiale i iskriv (med undtagelse af det, læreren har valgt at låse). Ved abonnementets udløb kan eleverne evt. hente deres tekster og forløbsopsamlinger som pdf er og gemme dem lokalt. Antallet af forløb vokser løbende i iskriv. Pr. januar 2012 er 15 forløb tilgængelige, flere forløb vil løbende blive lagt på. Udgivelsestidspunktet for et forløb kan ses ved at klikke på det i mosaikken. Forløb, der er på vej, vil være markeret med en hængelås hos eleven, mens de i lærerdelen vil være markeret med indkørsel forbudt-ikoner. Læreren kan låse forløb. Forløb, der er på vej, er markeret med indkørsel forbudt-ikon. Få overblik over elevernes arbejde I iskriv er der forskellige muligheder for at følge med i og kommentere elevernes arbejde. Find elever og se deres arbejde Som lærer kan man nemt gå ind og se enkelte elevers arbejde i et forløb. Man vælger blot klasse og forløb, derefter vælger man den aktuelle elev fra dropdown-listen. Denne funktion er fx relevant, hvis enkelte elever af forskellige grunde skal have særlig opmærksomhed i en periode. Find elever, og se deres arbejde ved hjælp af dropdown-listen. Side 20 / 24

21 Aktive elever Når eleven er aktiv i et forløb, kommer der stjerne på elevens forløb. At et forløb er markeret som aktivt, kan dog kun bruges som en indikation, idet aktivitet er defineret ved, at eleven blot har svaret et sted i forløbet. En stjerne viser, at eleven har været aktiv i et forløb. Kommentarfunktion Alle elevens svar, tekster og opsamlinger samles automatisk i Min opsamling, hvor læreren har mulighed for at kommentere. Læreren har mulighed for at skrive en generel kommentar til elevens arbejde med forløbet og/eller kommentarer til de enkelte faser i forløbet. Kommentarfunktionen giver mulighed for at rådgive enkelte elever, men den er ikke et krav eller en nødvendighed. Kommentarfeltet i elevens opsamling er først synligt, når læreren vælger at skrive en kommentar. Læreren har ligeledes mulighed for at skrive en kommentar i elevens tekst og uploade den kommenterede tekst. Upload sker fra Min opsamling. Den kommenterede tekst overskriver ikke elevens tekst. Besøg som elev Læreren kan besøge elevdelen som elev og på den måde se det samme, som eleverne ser, og få adgang til de samme funktionaliteter (svare på opgaver, dele noter, evaluere mv.). På den måde kan læreren danne sig et indtryk af de enkelte forløb. Læreren kan også bruge funktionen til at gennemgå dele af forløb med enkelte elever eller en gruppe af elever. Læreren kan efter den fælles gennemgang dele sine svar med eleverne. Funktionen kan også oplagt bruges til at vise dele af materialet på IWB i klassen, fx i forbindelse med den afsluttende samtale om undersøgelsen af eksempelteksten, en særlig fagboks eller en planlægningsassistent. Eleverne kan dele svar med læreren (og omvendt), og på den måde kan læreren fx vise elevsvar på IWB. Læreren besøger iskriv som elev ved at vælge sit eget navn i dropdown-listen. Lærerens navn står nederst på listen. Side 21 / 24

22 Elevevaluering Fra denne side kan læreren få overblik over de enkelte elevers arbejde på tværs af forløb. Læreren vælger klasse og elev fra dropdown-listerne. Herefter vælger læreren, hvilke forløb han/hun vil have overblik over. Herefter har læreren adgang til: Alle lærerens kommentarer til de valgte forløb Alle elevens tekster fra de valgte forløb Alle elevens tekster med lærerkommentarer til de valgte forløb. Læreren har desuden mulighed for at downloade en zipmappe med alle klassens tekster til et forløb. Dette sker ikke fra Elevevaluering, i stedet skal læreren gå ind på det pågældende forløb, vælge Min opsamling og derefter Klassens tekster til forløbet download. Her kan læreren downloade alle klassens tekster til et forløb. Vurderingsskema Som en hjælp til lærerens arbejde med at vurdere elevernes besvarelse og evt. give karakterer for dem er der i iskriv et vurderingsskema, som læreren kan anvende. Vurderingsskemaet, som er en skrivbar pdf, findes i de enkelte forløbsvejledninger, hvor også brugen af skemaet er nærmere beskrevet. Side 22 / 24

23 Lærervejledning Under Lærervejledning kan læreren finde følgende vejledningsmaterialer: 1. Introduktionsvideo, der demonstrerer de forskellige funktionaliteter i iskriv. Første del af introduktionsvideoen gennemgår funktionerne i elevdelen, og den kan evt. vises for eleverne på IWB, inden de skal i gang med at arbejde med iskriv. 2. Generel lærervejledning til iskriv. 3. Forløbsvejledninger til de enkelte undervisningsforløb i Skriv i genrer, Prøveopgaver og Sprogkassen. Vejledningerne kan læses online eller printes. Særligt om ipad Enkelte funktioner i iskriv fungerer forskelligt på ipad og på computer: Tekstbehandling på ipad For at kunne skrive tekster på ipad, skal brugeren købe en app med et tekstbehandlingsprogram, fx Pages eller lign. Upload af tekster ipad en er ikke født med et filhåndteringssystem, dvs. at man i udgangspunktet ikke kan uploade tekster på en ipad. Derfor er der til iskriv udviklet en særlig upload-funktion til ipad-brugere. Læs, hvordan man uploader på ipad her. Pdf er For at kunne åbne en pdf på ipad, fx en eksempeltekst eller en genreplakat, skal der være installeret en app, der kan håndtere pdf er, fx Adobe Reader eller ibooks. Begge apps er gratis. Zipmapper Fra pc har læreren i iskriv mulighed for at hente tekster ned samlet i en zipmappe, fx alle klassens tekster til et forløb. Denne mulighed understøtter ipad ikke. Læreren er i stedet nødt til at downloade teksterne enkeltvis. Det kan gøres ved at gå ind i hvert forløb, vælge elev og downloade teksten herfra. Side 23 / 24

24 iskriv.dk og Forenklede Fælles Mål 2014 Dansk: Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin) Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål Finde tekst Forberedelse Afkodning Sprogforståelse Tekstforståelse Sammenhæng Læsning Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst Eleven kan kildekritisk vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold Eleven kan planlægge og gennemføre faser i informationssøgning afsenderforhold og genrer på internettet faser i informationssøgning Eleven kan vurdere tekstens afsender og målgruppe Eleven kan skaffe sig overblik over multimodale teksters opbygning afsenderforhold og målgruppe genretræk og multimodalitet Eleven kan variere læsehastighed bevidst efter læseformål og ordkendskab i teksten Eleven kan læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert sammenhæng mellem ordgenkendelse og læsehastighed morfemer i låneord Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler Eleven kan vurdere betydningen af ord og begreber i relation til tekstens oprindelse sproglige virkemidler sociolekter og formelt sprog Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten Eleven kan sammenfatte informationer fra flere tekster tekstelementers opbygning og funktion metoder til sammenstilling af informationer fra flere tekster Eleven kan sætte tekster ind i sammenhæng Eleven kan diskutere mulige udfald af situationer beskrevet i tekster sammenhæng mellem tekst og kontekst metoder til opstilling af scenarier 3. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning kildekritisk søgning Eleven kan afgøre, hvordan en tekst skal læses førlæsestrategier Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert stavemåde og betydning af ord i alle tekster Eleven kan anvende ord og udtryks betydning til at forstå komplekse tekster ordvalgets betydning for budskabet Eleven kan forstå komplekse tekster metoder til vurdering af teksters formål og perspektiv Eleven kan kritisk vurdere teksters udsagn på baggrund af kontekst metoder til systematisk undersøgelse af tekster Planlægning Forberedelse Fremstilling Respons Korrektur * Præsentation og evaluering Fremstilling Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation Eleven kan selvstændigt formulere en afgrænset opgave Eleven kan organisere samarbejde om fremstilling opgave- og problemformulering produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines Eleven kan indsamle oplysninger og disponere indholdet Eleven kan forberede større multimodale produktioner spørgeteknikker og observationsmetoder research, optagelse og skitser Eleven kan udarbejde opinions- og ekspressive tekster Eleven kan fremstille større multimodale produktioner argumenterende og reflekterende fremstillingsformer Eleven kan respondere på forskellige fremstillingsformer Eleven kan respondere på virkemidler, grafisk design sproglig stil og efterproduktion fremstillingsformer sproglig stil Eleven kan registrere og korrigere egne og andres fejl Eleven kan korrigere teksters layout sproglig korrekthed metoder til layout af forskellige genrer Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen Eleven kan lancere større multimodale produktioner formidlingsformer PR og lancering 3. Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt komplekse fremstillingsprocesser Eleven kan disponere og layoute stof så det fremmer hensigten med produktet målrettede dispositionsog formidlingsmetoder Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper Eleven kan respondere på forholdet mellem produktion og genre genretræk Eleven kan fremstille tekster med korrekt grammatik og layout korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout Eleven kan opstille mål for nye fremstillingsprocesser evalueringsmetoder Oplevelse og indlevelse Undersøgelse Fortolkning Vurdering Perspektivering 1. Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog æstetisk sprogbrug Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster identitetsfremstillinger Eleven kan vurdere teksters form vurderingskriterier vedrørende form Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger metoder til at sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger Fortolkning Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster 2. Eleven kan følge forløb og komposition i komplekse tekster komplekse fortællestrukturer og kompositioner Eleven kan undersøge teksters flertydighed fortællerpålidelighed og betydningslag i teksten Eleven kan foretage flertydige fortolkninger metoder til fortolkning Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst forskellige læserpositioner Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og Dansk litteraturs kanon kulturelle og litterære perioder og Dansk litteraturs kanon 3. Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning fortolkningsorienterede læsestrategier Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst analysemetoder og forståelsesstrategier Eleven kan diskutere bud på et eller flere samlede udsagn på baggrund af undersøgelsen metoder til sammenstilling af undersøgelsens elementer Eleven kan vurdere teksters udsagn og kvalitet vurderingsmetoder vedrørende teksters kvalitet Eleven kan sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver metoder til at sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver Dialog Krop og drama It og kommunikation Sprog og kultur Sproglig bevidsthed Kommunikation Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer Eleven kan argumentere og informere Eleven kan analysere samtaler argumentations- og informationsformer retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering Eleven kan bruge kroppen som udtryk Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituation en krop og identitet kropslige og retoriske virkemidler Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen kommunikationsetik digitale teknologiers kommunikationsmulighed er Eleven kan kommunikere med nordmænd og svenskere Eleven kan begå sig bevidst i sprogligt komplekse situationer norsk og svensk i letforståelig form sproglige normer og omgangsformer i forskellige situationer Eleven kan iagttage udtryk for holdninger i sprog Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog sproglig modalitet nuancer i sproget og sprogets virkning 3 Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog demokratisk dialog Eleven kan analysere eget og andres kropssprog sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologi er for eget liv og fællesskab sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation Eleven kan kommunikere aktivt i forskellige sproglige og kulturelle situationer i en globaliseret verden sammenhæng mellem situation, kultur og sprog Eleven kan karakterisere og diskutere sprog i forskellige situationer sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktioner

GENEREL LÆRERVEJLEDNING

GENEREL LÆRERVEJLEDNING GENEREL LÆRERVEJLEDNING 1 Indhold INTRODUKTION TIL ISKRIV 4 Digitalisering af undervisningen i skriftlig fremstilling 4 Computere, tablets og IWB 5 Adgang 5 INDHOLD I ISKRIV 6 SKRIV I GENRER 7 Forløb 10

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere

Forløbsvejledning, faglig vinkel: Faglig læsning i dansk

Forløbsvejledning, faglig vinkel: Faglig læsning i dansk Forløbsvejledning: Faglig læsning i dansk Af Louise Jeppesen Niveau 7.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne med faglig læsning i dansk for at forbedre læsningen

Læs mere

ÅRSPLAN 18/19. -Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

ÅRSPLAN 18/19. -Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation Lærer: LG Fag: Dansk 8. klasse Efter 9. klasse skal eleverne være i stand til at: -Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst -Eleven kan udtrykke sig

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet som litterært motiv

Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet som litterært motiv Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet s litterært motiv Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet s litterært motiv Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål I dette forløb

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Tom Kristensen

Forløbsvejledning, forfatterskab: Tom Kristensen Forløbsvejledning, forfatterskab: T Kristensen Forløbsvejledning, forfatterskab: T Kristensen Af Simon Skov Fougt Niveau 8.-10.klasse Varighed 15-18 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne arbejde

Læs mere

Dansk kl.

Dansk kl. Dansk 2017-2018 8.kl. ( med forbehold for ændringer!...) Uge 32-38 Uge 39-41 Uge 42 Uge 43-47 Uge 48-51 Uge 1-5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9-11 Uge 12-14 Roman: Intet (opgaver vokseværker s. 148-163) Den kære

Læs mere

Dansk 2017/ kl.

Dansk 2017/ kl. Dansk 2017/2018 7.kl. ( med forbehold for ændringer!...) Uge 32-33 Præsentation af dig (Udsmykning i klassen) Stilen om dig 33-36 Soldater græder ikke Arbejde med opgaver på Uge 37-41 Uge 39: Emneuge Uge

Læs mere

Forløbsvejledning: Animationsfilm Af Nana Torp

Forløbsvejledning: Animationsfilm Af Nana Torp Forløbsvejledning: Animationsfilm Af Nana Torp Niveau 7. - 9. klasse Varighed 18-20 lektioner Læringsmål I dette forløb skal eleverne se, analysere og producere en animationsfilm. Forløbet fokuserer primært

Læs mere

Forløbsvejledning, genre: Radiomontage

Forløbsvejledning, genre: Radiomontage Forløbsvejledning, genre: Radiontage Forløbsvejledning, genre: Radiontage Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 7.-10.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne arbejde med

Læs mere

Dansk 2019/ kl.

Dansk 2019/ kl. Dansk 2019/2020 7.kl. ( med forbehold for ændringer!...) Uge Arbejdsområde Afleveringer Uge 32-33 Præsentation af dig (Udsmykning i klassen) Brevet om dig 33-36 Soldater græder ikke Arbejde med opgaver

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Jesper Wung-Sung

Forløbsvejledning, forfatterskab: Jesper Wung-Sung Af Sten Østengaard Niveau 7.-10. klasse Varighed 12-18 lektioner Faglige mål Formålet med dette forløb er at give eleverne et indblik i Jesper Wung-Sungs forfatterskab, herunder især hans sprlige eksperimenteren

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn

Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 8.-10.klasse Varighed 12-14 lektioner Læringsmål I dette forløb skal I arbejde med rapgruppen Malk De Koijns forfatterskab.

Læs mere

Forløbsvejledning, genre: Eventyr

Forløbsvejledning, genre: Eventyr Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-9.klasse Varighed 12-18 lektioner Faglige mål Det primære mål i dette forløb er at udvikle solidt genrekendskab hos eleverne eventyret, herunder forskellen på folkeeventyr

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Benny Andersen

Forløbsvejledning, forfatterskab: Benny Andersen Af Gitte Moltzen Birgitte Sørensen, bearbejdet af Simon Skov Fougt til ilitt.dk Niveau 7.-10. klasse Varighed 12-18 lektioner Faglige mål Det primære mål i dette forløb er at give eleverne en klar forståelse

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk Af Simon Skov Fougt Niveau 8.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Læringsmål I dette forløb er fokus på det fandenivoldske i litteraturen det vil sige en række tekster

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn

Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 8.-10.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal I arbejde med rapgruppen Malk De Koijns forfatterskab.

Læs mere

Forløbsvejledning, genre: Novellen

Forløbsvejledning, genre: Novellen Af Sten Østengaard Niveau 8.-10.kl Varighed 12-14 lektioner Faglige mål Formålet med dette undervisningsforløb er at give eleverne forståelse af genren novelle sætte fokus på centrale indfaldsvinkler til

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler Klasse: Mars (6.-7. klasse) Skoleår: 2016/2017 Fag: Dansk Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) August Poetry Slam Hvad underviser skal lære eleven Læsning:. Fremstilling: Fortolkning: Hvordan lærer

Læs mere

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har FÆLLES MÅL - Dansk Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har I Fået større viden og forståelse af målenes opbygningen og indhold i dansk Tænkt over sammenhængen mellem jeres

Læs mere

Forløbsvejledning, periode: 00 erne

Forløbsvejledning, periode: 00 erne Af Sten Østengaard Niveau 8.-10. klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål Det primære formål med dette forløb er, gennem arbejde med andre medieudtryk, at give eleverne en forståelse af perioden 00

Læs mere

Mål for dansk på Prins Henriks Skole

Mål for dansk på Prins Henriks Skole Mål for dansk på Prins Henriks Skole Dette er en beskrivelse af de mål, vi arbejder med i dansk på Prins Henriks Skole. Målene er fra Folkeskolens Forenklede Fællesmål. En fuld beskrivelse af Forenklede

Læs mere

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning læse enkle sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge læse multimodale med henblik oplevelse og faglig

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk Af Simon Skov Fougt Niveau 8.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål I dette forløb er fokus på det fandenivoldske i litteraturen det vil sige en række fra perioder, s er kendetegnet ved at være

Læs mere

Forløbsvejledning, periode: Oplysningstiden

Forløbsvejledning, periode: Oplysningstiden Forløbsvejledning: Oplysningstiden Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 7.-10.klasse Varighed 12-14 lektioner Læringsmål Dette forløb fokuserer på perioden Oplysningstiden (ca. 1720-1800), som er kendetegnet

Læs mere

Årsplan 7/8. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 7/8. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Læsetræning og forberedelse til Lejrskole på Bornholm Uge 32-37 Lektioner 1.forløb Uge 32-37 26 lektioner Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Eleven

Læs mere

Forløbsvejledning, faglig vinkel: Intertekstualitet

Forløbsvejledning, faglig vinkel: Intertekstualitet Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10. klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål Det primære mål i dette undervisningsforløb er at give eleverne klar faglig forståelse af intertekstualitet dets uklare grænser,

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Danmarksbilleder

Forløbsvejledning, tema: Danmarksbilleder Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10.klasse Varighed 12-18 lektioner Faglige mål I dette forløb er fokus på Danmarksbilleder i litteraturen i lyrik, rap, billeder, malerier, dokumentarfilm, reklamefilm kortfilm,

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Herman Bang

Forløbsvejledning, forfatterskab: Herman Bang Forløbsvejledning, forfatterskab: Herman Bang Af Sten Østengaard Niveau 8.-10.klasse Varighed 20-24 lektioner Læringsmål Det primære mål for dette forløb er at eleverne skal lære Herman Bangs forfatterskab

Læs mere

Dansk årsplan 16/17 KK

Dansk årsplan 16/17 KK Dansk årsplan 16/17 KK Årsplanen er udarbejdet ud fra Fælles Mål for faget dansk 10, som overordnet indeholder følgende kompetenceområder og kompetencemål: Kompetenceområde Kompetencemål Læsning Eleven

Læs mere

Forløbsvejledning, periode: Romantikken

Forløbsvejledning, periode: Romantikken Forløbsvejledning, periode: Rantikken Forløbsvejledning, periode: Rantikken Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10. klasse Varighed 12-18 lektioner Faglige mål Det primære mål i dette forløb er at give eleverne

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING. NIVEAU: klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

FORLØBSVEJLEDNING. NIVEAU: klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Essay i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne møder

Læs mere

Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18

Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18 Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18 Årsplanen sigter på at opfylde af de i Fælles mål beskrevne kompetencemål for grundskolen(folkeskolen). Fagformål Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse

Læs mere

Årsplan for dansk i 7. klasse på Herborg Friskole

Årsplan for dansk i 7. klasse på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceo mråder/mål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Evaluering af forløb Øvrige oplysninger 32 Torsdag-fredag Introdage 33-40 Genrelæsning: Science fiction. Uge

Læs mere

Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud gennembrud Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud

Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud gennembrud Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud Af Sten Østengaard Niveau 8.-10. klasse Varighed 16-18 lektioner Faglige mål Perioden Det moderne (1870-ca.1890) er en af de vigtigste perioder i kunst litteratur, fordi der her defineres et modernitetsbegreb,

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin

Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Kompetencemål Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin sikkert og bruge dem i hverdags tale, lyd og billede i nære og velkendte velkendte temaer gennem samtale om litteratur

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Norge og Sverige

Forløbsvejledning, tema: Norge og Sverige Forløbsvejledning, tema: Norge og Sverige Af Mike Juel Taagehøj Niveau 8.-10.klasse Varighed 12-15 lektioner Læringsmål I dette forløb skal I arbejde med nabosprogene norsk og svensk. I forløbet skal I

Læs mere

Dansk 2017/ kl.

Dansk 2017/ kl. Dansk 2017/2018 9.kl. ( med forbehold for ændringer!...) Uge 32-35 Roman: - Netetik, de sociale medier Stil: Skriv en blog om etik (Dansk Gyldendal) Afleveres d. 2/9 København: 21.- 23. august Uge 36-38

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave?

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Årsplan Klasse: 9.årgang Fag: Dansk År: 2016/2017 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og områder sigtes der mod? Læringsmål Hvad er de overordnet læringsmål for klassen?

Læs mere

Forløbsvejledning, genre: Dansk rap

Forløbsvejledning, genre: Dansk rap Forløbsvejledning, genre: Dansk rap Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 8.-10.kl. Varighed 12-14 lektioner Læringsmål I dette forløb skal eleverne arbejde med dansk rap som lyrisk genre. De vil stifte

Læs mere

Forløbsvejledning, faglig vinkel: Intertekstualitet og eventyr

Forløbsvejledning, faglig vinkel: Intertekstualitet og eventyr Forløbsvejledning, faglig vinkel: Intertekstualitet eventyr Forløbsvejledning, faglig vinkel: Intertekstualitet eventyr Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10. klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål Det

Læs mere

Dansk Fælles Mål 2019

Dansk Fælles Mål 2019 Dansk Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Opmærksomhedspunkter 5 Fælles Mål efter Efter 2. 6 Efter 4. 7 Efter 6. 8 Efter 9. 9 Fælles Mål efter kompetenceområde Læsning

Læs mere

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgave 6 Talemåder.

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgave 6 Talemåder. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Årsplan for dansk i 7. klasse på Herborg Friskole

Årsplan for dansk i 7. klasse på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceo mråder/mål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Evaluering af forløb Øvrige oplysninger 32 1.skoledag tirsdag Introuge 33-40 Forfatterskab: Kim Fupz Aakeson

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: De syv dødssynder

Forløbsvejledning, tema: De syv dødssynder Af Sten Østengaard Niveau 7.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål De syv dødssynder har siden middelalderen været brugt s motiv i litteratur billeder. Med udgangspunkt i dette i, at synderne

Læs mere

Fælles forenklede mål - folkeskolen

Fælles forenklede mål - folkeskolen Fælles forenklede mål - folkeskolen Dansk [ Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse ] Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Eleven kan

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

På Friskolen Østerlund lægger vi i danskundervisningen særligt vægt på

På Friskolen Østerlund lægger vi i danskundervisningen særligt vægt på På Friskolen Østerlund lægger vi i danskundervisningen særligt vægt på tale, fremlægge og optræde til morgensamling tidlig læseindlæring og udvikling af læseglæde børnestavning som redskab i den tidlige

Læs mere

Årsplan for 9. A & B klasse i Dansk for skoleåret 2018/2019

Årsplan for 9. A & B klasse i Dansk for skoleåret 2018/2019 Årsplan for 9. A & B klasse i Dansk for skoleåret 2018/2019 Undervisningen er tilrettelagt således, så den følger retningslinjerne fra Fælles Mål for faget dansk. Vi ønsker, at eleverne skal udvikle et

Læs mere

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING Om Prøveopgaver i modtagerrettet kommunikation Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Dansk 9. klasse årsplan 2018/2019

Dansk 9. klasse årsplan 2018/2019 Måned Uge nr. Forløb August 32 Tekstens 33 byggesten 34 Antal lektioner Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder 20 Fortolkning Oplevelse og indlevelse Undersøgelse Læringsmål Noter til forløb Opgavesæt

Læs mere

Årsplan for dansk i 8. klasse på Herborg Friskole

Årsplan for dansk i 8. klasse på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceo mråder/mål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Evaluering af forløb Øvrige oplysninger 32 1.skoledag tirsdag Introuge 33-40 Forfatterskab: Kim Fupz Aakeson

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

Dansk Kompetencemål. Opmærksomhedspunkter. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9.

Dansk Kompetencemål. Opmærksomhedspunkter. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. Dansk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge læse multimodale

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Formelt brev i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Madopskrift forløbsvejledning

Madopskrift forløbsvejledning Madopskrift forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4. klasse

Læs mere

Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgaven Spøgelsespigen. Sådan lyder opgaveformuleringen til prøveopgaven:

Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgaven Spøgelsespigen. Sådan lyder opgaveformuleringen til prøveopgaven: Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Dansk 6. klasse årsplan 2018/2019

Dansk 6. klasse årsplan 2018/2019 Måned Uge nr. Forløb August 32 Enten 33 Social Star 34 Antal lektioner Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder 19 Dialog (fase 1) Læringsmål Noter til forløb Opgavesæt Jeg kan målrette og producere

Læs mere

Årsplan Dansk 9. kl. 2016/17

Årsplan Dansk 9. kl. 2016/17 Årsplan Dansk 9. kl. 2016/17 Årsplanen sigter på at opfylde af de i Fælles mål beskrevne kompetencemål for grundskolen(folkeskolen). Fagformål Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Dansk 2019/ kl.

Dansk 2019/ kl. Dansk 2019/2020 9.kl. ( med forbehold for ændringer!...) Uge 33-35 Podcast Intro til podcast og én i ugen https://indidansk.dk/podcast Podcast 1. produktion Aflevering: Podcast om København, fiktion, faktisk

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Dansk 5. klasse årsplan 2018/2019

Dansk 5. klasse årsplan 2018/2019 Måned Uge nr. Forløb Antal lektioner Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder August 32 Social Star 19 33 (fase 2) 34 Kommunikation Dialog (fase 2) It og kommunikation (fase 1) It og kommunikation

Læs mere

Giv din erindring en ny titel.

Giv din erindring en ny titel. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Forløbsvejledning, genre: Dansk rap

Forløbsvejledning, genre: Dansk rap Forløbsvejledning, genre: Dansk rap Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 8.-10.kl. Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne arbejde med dansk rap s lyrisk genre. De vil stifte bekendtskab

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes?

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes? Årsplan Klasse: 10.a og 10.b Fag: Dansk År: 2016-2017 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og faglige områder sigtes der mod? (www.emu.dk) Læringsmål Hvad er de overordnede

Læs mere

REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING

REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne kan udforske og opleve

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder. Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder. Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013 Skrivning i dansk Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013 Af Sophie Holm Strøm, afdelingsleder HF og VUC Fyn, Svendborg Forfatter

Læs mere

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgaven Ferie i skoletiden.

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgaven Ferie i skoletiden. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Dansk årsplan 7. klasse

Dansk årsplan 7. klasse Dansk årsplan 7. klasse 2018/19 Vi arbejder i danskundervisningen hen i mod danskfagets fag- og kompetencemål efter 9. klasse. Fagformålene for dansk: Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse VARIGHED: 6 lektioner FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: Se oversigt

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes? Læsehastighedstest: Undervis.

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes? Læsehastighedstest: Undervis. Årsplan Klasse: 10.a og 10.b Fag: Dansk År: 2017-2018 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og faglige områder sigtes der mod? (www.emu.dk) Læringsmål Hvad er de overordnede

Læs mere

Turbo Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski

Turbo Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski Turbo Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski Godt at vide, før du går i gang Dette forløb er et Turbo-forløb. Det betyder, at det er et kortere forløb end forløbet Læserbrev, som

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Det fælles og det danskfaglige

Det fælles og det danskfaglige Ph.d. bodilnsti@gmail.com forene flere hensyn } Det, eleverne skal bruge i livet uden for skolen som privatpersoner, borgere, i job og uddannelse } Det, der passer til prøverne } Det, der passer til det

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Fablen Af Anders Korsgaard Pedersen

Fablen Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 Fablen Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 3. - 5. klasse Varighed 10-12 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne arbejde med fabelgenren gennem fem udvalgte fabler af Æsop, H. C. Andersen

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Dansk 9. klasse årsplan 2019/2020

Dansk 9. klasse årsplan 2019/2020 Måned Uge nr. Forløb August 33 Tekstens 34 byggesten 35 Antal lektioner Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder 20 Fortolkning Oplevelse og indlevelse Undersøgelse September 36 Langt hjemmefra 21

Læs mere

Dansk 10. klasse årsplan 2019/2020

Dansk 10. klasse årsplan 2019/2020 Måned Uge nr. Forløb Antal lektioner Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder Læringsmål Noter til forløb Opgavesæt August 33 Kristendommen i skønlitteraturen 34 35 22, heraf 19 i dansk Fortolkning

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Dansk som andetsprog (supplerende) Fælles Mål

Dansk som andetsprog (supplerende) Fælles Mål Dansk som andetsprog (supplerende) Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter 5 Efter 2. 5 Efter 5. 6 Efter 7. 7 Efter 9. 8 Fælles Mål efter kompetenceområde

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet.. Maj 2017

De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet.. Maj 2017 1 De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet. Maj 2017 Tablet/telefon er mulig Lyd til deltagerne Deltagerne kan kun skrive(i chat) Deltagerne kan se video efterfølgende Alt kan ikke besvares

Læs mere