GENEREL LÆRERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENEREL LÆRERVEJLEDNING"

Transkript

1 GENEREL LÆRERVEJLEDNING 1

2 Indhold INTRODUKTION TIL ISKRIV 4 Digitalisering af undervisningen i skriftlig fremstilling 4 Computere, tablets og IWB 5 Adgang 5 INDHOLD I ISKRIV 6 SKRIV I GENRER 7 Forløb 10 Niveauer 13 SPROGKASSEN 13 PRØVEOPGAVER 14 Niveauer 15 BASEN 15 FUNKTIONER I ELEVDELEN 15 Min opsamling 15 Del svar 16 Værktøjer 17 Notifikationer 18 Oplæsning af tekster 19 Side 2 / 24

3 LÆRERDEL 19 Lærer- og elevroller 19 Det første besøg 19 FUNKTIONER I LÆRERDELEN 19 Udvælg forløb til din klasse 19 Få overblik over elevernes arbejde 20 Find elever og se deres arbejde 20 Aktive elever 21 Kommentarfunktion 21 Besøg som elev 21 Elevevaluering 22 Vurderingsskema 23 Lærervejledning 23 iskriv på ipad 23 Side 3 / 24

4 Introduktion til iskriv iskriv.dk er et interaktivt online undervisningsmateriale i skriftlig fremstilling til folkeskolens ældste klasser. iskriv består af 26 skriveforløb, der tager udgangspunkt i og centrerer sig omkring de forskellige skrivegenrer. I forløbene undersøger, planlægger og skriver eleverne tekster i de forskellige skriftlige genrer, så de opnår den viden om og erfaring i at skrive, som er nødvendig for at kunne løse opgaverne til folkeskolens afgangsprøver i skriftlig fremstilling og til faglige projekter. Sideløbende med genrearbejdet kan eleverne i iskrivs sprogdel arbejde med sproglige områder, der er relevante for klassetrinnene og nødvendige for at få den sproglige viden og erfaring, der skal til, for at eleverne kan formulere sig skriftligt i et sikkert og nuanceret sprog. I iskriv er der også en samling af træningsopgaver, der fokuserer på, hvordan eleverne skal forholde sig til opgaverne ved folkeskolens afgangsprøver i skriftlig fremstilling. Eleverne lærer her, hvordan de skal afkode opgaverne, så de er sikre på, hvad en opgave kræver af dem, og sikre på, at de kan opfylde alle de krav, opgaven stiller. Eleverne kan arbejde med de forskellige opgavetyper, der stilles til prøven. De 3 hoveddele, som iskriv består af, er samlet under overskrifterne: Skriv i genrer, Sprogkassen og Prøveopgaver. iskriv er udarbejdet i overensstemmelse med Fælles Mål. Digitalisering af undervisningen i skriftlig fremstilling iskriv er undervisning i skriftlig fremstilling, som du kender det men med de fordele, som det digitale medie giver: Eleverne arbejder og samarbejder i sitet. Sitet stilladserer og strukturerer elevernes skriveproces, bl.a. ved hjælp af interaktive assistenter. Sitet gemmer og organiserer elevernes svar. Eleverne arbejder online i skolen eller hjemmefra. Eleverne kan dele svar og evaluere hinandens tekster online. Eleverne kan uploade deres tekster til sitet, så de har alt deres arbejde samlet ét sted. iskriv udnytter internettets muligheder for at søge information og finde inspiration. iskriv indeholder film- og lydklip. Læreren kan kommentere elevernes arbejdsproces og tekster online. Læreren kan få overblik over den enkelte elevs arbejde. Side 4 / 24

5 iskriv leverer med andre ord ikke blot indhold, men faciliterer hele undervisningen. iskriv er funktionel it, der understøtter elevernes samarbejde og hjælper dem med at strukturere og kvalificere deres genreforståelse og skriveproces. At iskriv er et digitalt undervisningsmateriale, der giver mulighed for, at eleverne kan arbejde individuelt og selvstændigt, indebærer ikke, at læreren bliver overflødig. Tværtimod er læreren stadig en altafgørende forudsætning for, at eleverne får det optimale udbytte af arbejdet med iskriv ved at undervise, vejlede, understøtte, motivere og evaluere eleverne. I vejledningerne til de enkelte forløb er dette omtalt nærmere. Computere, tablets og IWB iskriv er udviklet til pc, Mac og tablets, fx ipad. (Læs mere om iskriv på ipad her.) IWB kan evt. anvendes til en fælles indledning og til opsamlinger undervejs i et forløb, ligesom diskussion af opgaverne eller af faglige begreber kan gennemgås på IWB. Adgang Der kræves abonnement via UNI-login for læreren og for hver enkelt elev for at kunne arbejde med iskriv. Lærere og elever får adgang, når der er købt abonnement. Flere lærere kan knyttes til samme klasse. Læs mere om det første besøg her. Side 5 / 24

6 Indhold i iskriv I iskriv til overbygningen består af: Skriv i genrer: Skriveforløb Sprogkassen: Sproglige træningsforløb Prøveopgaver: Prøveopgaver i skriftlig fremstilling og modtagerrettet kommunikation. Herudover indeholder sitet forskellige faciliteter og muligheder, som er samlet i Basen. iskriv indeholder også en lærerdel med forskellige funktioner : Skriv i genrer (elevernes åbningsside) 2: Sprogkassen 3: Prøveopgaver 4: Basen Side 6 / 24

7 Skriv i genrer iskriv kommer til at indeholde 26 skriveforløb, der hvert især bearbejder en skrivegenre. Alle skriveforløb i Skriv i genrer er bygget op med denne struktur, som uddybes nedenfor: Faglige mål Eleverne præsenteres for de faglige mål for forløbet, og de får en kort præsentation af den aktuelle genre. Undersøg Som det første i fasen Undersøg skal eleverne læse og undersøge en eksempeltekst, dvs. et typisk eksempel på genren med hensyn til genrekendetegn og indhold. Eleverne kan arbejde individuelt, i par eller i små grupper, hvor hver elev noterer sine egne svar eller kan udnytte programmets mulighed for at udveksle og dele svar, så alle eleverne i en gruppe har adgang til gruppens svar. (Læs mere om delefunktionen her.) Undersøgelsen består af en række spørgsmål, som eleven skal svare på. Undersøgelsens spørgsmål fokuserer primært på de typiske genrekendetegn, der kan findes i teksten med hensyn til tekstens formål, opbygning og sprog. Faglige udtryk og begreber forklares undervejs, når der er behov for det. Elevernes svar bliver automatisk opsamlet og gemt i Min opsamling, hvor eleven har hele sin undersøgelse samlet, og læreren ligeledes har mulighed for at se og kommentere undersøgelsen. Samtale om genren ud fra undersøgelsen Samtalen om eksempelteksten er et centralt element i forløbet. Her skal eleverne sammen med læreren i grupper eller hele klassen tale om den aktuelle genre og få sat ord på genrekendetegnene for den. Elevernes undersøgelse af eksempelteksten er udgangspunkt for samtalen. Den genreplakat, der findes til hver genre, kan ligeledes bruges til samtalen. Formålet med samtalen er, at eleverne får et grundigt genrekendskab og bliver forberedt til næste fase i forløbet, hvor eleverne skal skrive en opgave i den aktuelle genre. Opgave Opgaverne i iskriv er forsøgt gjort så virkelighedsnære som muligt med de betingelser, der er til stede, når det nu er en opgave, som bliver stillet i undervisningssammenhæng. Opgaven vil ofte forudsætte, at eleven bruger internettet til at søge oplysninger eller finde inspiration. Side 7 / 24

8 Planlæg Når eleven har læst opgaven og gjort sig klart, hvilke krav opgaven stiller, skal eleven planlægge, hvordan den skal skrives. I iskriv er der planlægningsassistenter til alle genrer. En planlægningsassistent er et værktøj, der sørger for, at eleverne får en klar forestilling om, hvad deres tekst skal indeholde, og hvad formålet er med den, inden de går i gang med at skrive. Planlægningsassistenterne består af en række spørgsmål, som hjælper eleverne med at organisere og strukturere deres tekst og med at få planlagt en tekst, der opfylder alle genrekravene. Relevante faglige begreber introduceres undervejs i forløbet, når der er brug for det. Assistenterne husker desuden elevernes svar og tager de svar med videre, som er relevante senere i planlægningen. Arbejdet med planlægningsassistenten munder ud i en opsamling med elevernes svar, som gemmes i Min opsamling. Opsamlingen er en god hjælp i selve skrivefasen. Med en planlægningsopsamling ved hånden ved eleverne på forhånd, hvad de skal have med i teksten. Ønsker eleven ikke at anvende planlægningsassistenten, men vil hellere arbejde mere på egen hånd, er der umiddelbart efter opgaveformuleringen nogle få råd og anvisninger på, hvordan eleven kan gøre det, og hvordan eleven kan anvende de hjælpemidler, der findes i sitet, for eksempel i form af genreplakaten med genretræk for den aktuelle genre, skrivemålene for den aktuelle genre eller et eller flere af værktøjerne (Læs mere om Værktøjer her). Skriv Eleverne er nu klar til at skrive deres tekst. I fasen Skriv opfordres de til at følge disse fire trin: 1) Åbn skrivemål Eleverne skal være helt på det rene med, hvilke krav der stilles til dem i en given opgave. At kende kravene er forudsætningen for at kunne opfylde dem og dermed også forudsætningen for, at eleverne kan besvare en opgave tilfredsstillende. Derfor er der i iskriv lavet skrivemål til hver genre. Skrivemålene er en liste, der åbner i et selvstændigt vindue fra siden Skriv, og som eleverne kan have liggende ved siden af deres tekstdokument, mens de skriver, så de undervejs i selve skriveprocessen nemt kan tjekke, om de opfylder de stillede skrivekrav. Læreren kan evt. differentiere skrivemålene for enkelte elever eller vælge nogle ud, som der skal sættes særligt fokus på. 2) Åbn skriveprogram Side 8 / 24

9 Eleverne skriver deres tekster i det tekstbehandlingsprogram, de har på deres computer. 3) Få gode råd til layout Når eleverne har skrevet deres tekst, kan de få hjælp til at layoute teksten, så den får et layout, der passer til genren. 4) Upload din tekst Eleverne kan uploade deres færdige tekster til sitet, så de har alt deres arbejde samlet på ét sted. Upload sker fra fasen Skriv. Elevernes tekst bliver gemt under den pågældende genre i Min opsamling. Her har læreren mulighed for at se og kommentere teksten. (Læs mere om upload af tekster her.) Evaluer Til hver genre er der udarbejdet en evalueringsassistent, som eleverne kan bruge til selv at evaluere deres tekst, før den afleveres. Evalueringsassistenten er lavet som en lille tjekboks, der trin for trin fører eleverne gennem de forskellige dele af evalueringen. Assistenten åbner i et selvstændigt vindue, så eleverne kan placere den ved siden af teksten. Eleverne kan evaluere deres egen tekst eller få en klassekammerat til at evaluere den. Gennem iskriv kan eleverne sende en anmodning og deres tekst til én eller flere klassekammerater. De valgte elever vil modtage en notifikation øverst på deres startside. Evalueringen munder ud i en oversigt, som eleverne kan bruge, når de skal lægge sidste hånd på deres tekst. Oversigten gemmes sammen med elevernes øvrige arbejde i Min opsamling. Eleven kan aflevere den færdige tekst ved at uploade den til sitet. Upload sker fra fasen Skriv. Den nye version overskriver den gamle, så eleverne kun har seneste rettede version liggende i sitet. Alle skriveforløb i iskriv er i princippet opbygget efter den model, som er beskrevet ovenfor. Læs mere om de forskellige funktioner i elevdelen her. Til de enkelte forløb er der herudover også en kort forløbsvejledning med oplysninger, som retter sig specielt til hvert forløb. Side 9 / 24

10 Forløb Skriveforløbene i Skriv i genrer er inddelt i de 6 teksttyper: fortællende, berettende, informerende, instruerende, argumenterende og refererende tekster. Eleverne kan sortere skriveforløbenei de 6 teksttyper ved at klikke på en teksttype. Formålet med denne inddeling i teksttyper er, at eleverne lærer, at de forskellige typer tekster har forskellige formål. Nogle tekster vil berette om noget, der er sket, andre vil instruere os i, hvordan vi udfører noget, mens andre igen vil forsøge at overbevise os om noget ved at argumentere for et synspunkt. Og de enkelte genrer, der hører under disse teksttyper deler ikke blot formål, men også en række sproglige og strukturelle kendetegn, som eleverne kan have stor nytte af at kende, både når de læser tekster og selv skal skrive tekster. Pr. april 2013 vil de skriveforløb, der er gengivet i oversigten på de næste sider være at finde i iskriv. Forløbene er dækkende for de genrer, eleverne vil møde til fsa og fs10. Til højre i skemaet er der en oversigt over de kendetegn, der er fælles for genrerne inden for de 6 teksttyper. Side 10 / 24

11 Genrer Kendetegn Fortællende tekster Novelle 1 og 2 Eventyr Formål, opbygning og sprog En fortællende tekst har til formål at fortælle en historie for at underholde læseren, men også for at gøre læseren klogere på livet. Fortællende tekster rummer en konflikt, der udvikler sig og evt. løses. Udviklingen af konflikten gør fortællingen spændende og underholdende. Tekstens struktur består af en begyndelse, en midte og en slutning. Personer, miljø, handlinger og fortællemåde er vigtige elementer. Teksten kan være skrevet i 1. person, men vil oftest være i 3. person. Som regel fortalt i datid. Der veksles mellem scenisk og panoramisk fremstilling. Berettende tekster Erindring 1 og 2 Personligt brev og formelt brev Øjenvidneberetning Reportage Nyhedsartikel 1 og 2 Baggrundsartikel Biografi Blog Dagbog Formål, opbygning og sprog En berettende tekst har til formål at berette om noget, der er sket det kan være én eller flere begivenheder. Personer, sted og tid er vigtige elementer i en berettende tekst hvem, hvor og hvornår. En berettende tekst består af en begyndelse, en midte og en slutning. En personlig beretning som fx erindring og personligt brev er skrevet af en person, der selv har oplevet det beskrevne, og derfor er teksten skrevet i 1. person. En personlig beretning er skrevet i datid med mange handleverber. Tiden kan også være historisk nutid for at gøre beretningen mere nærværende. En faktuel beretning som fx nyhedsartikel og reportage fortæller om faktiske forhold. En faktuel beretning er skrevet af en objektiv 3.-persons-fortæller. Side 11 / 24

12 Informerende tekster Faglig artikel 1 og 2 Formål, opbygning og sprog En informerende tekst har til formål at give faktuel viden om et emne. Teksten giver svar på spørgsmålene hvad, hvordan og hvorfor. Oplysningerne i informerende tekster er korrekte og kan bevises. Teksten har en begyndelse, der introducerer emnet, en midte, der oplyser, forklarer og giver svar, og en slutning, der kort opsummerer emnet. Teksten indeholder beskrivelser. Instruerende tekster Instruktion 1 og 2 Formål, opbygning og sprog En instruerende tekst har til formål at gøre rede for, hvordan man gør eller udfører noget, fx hvordan man samler en reol. Teksterne er ofte delt op i punkter, der trin for trin beskriver fremgangsmåden. Der anvendes handleverber ofte i bydeform. Præcise oplysninger om materialer, der skal anvendes. Modtageren omtales ofte som du eller man. Argumenterende tekster Essay Kommentar Klumme Debatindlæg Formål, opbygning og sprog En argumenterende tekst har til formål at overbevise modtageren om, at det, afsenderen siger, er rigtigt. I tekstens begyndelse præsenteres et problem. Herefter fortæller afsenderen sit syn på problemet efterfulgt af ét eller flere argumenter for synspunktet underbygget med eksempler. Teksten afsluttes med en gentagelse af synspunktet. Der anvendes ord, som viser argumentation, fx derfor, fordi, nemlig, således, da, på grund af m.v. Faste ord og vendinger som: for det første, for det andet, endvidere, dertil kommer m.v. Refererende tekster Referat Resume Redegørelse Formål, opbygning og sprog En refererende tekst har til formål at give læseren overblik over det vigtigste i en tekst, film eller lignende. Den refererende tekst er kortere end den oprindelige tekst, og den gengiver kun hovedpunkterne. En refererende tekst er objektiv, og der er en skjult fortæller. Der benyttes referatmarkører for at henvise til den oprindelige tekst. Side 12 / 24

13 Niveauer klasse: Novelle 1, Eventyr, Nyhedsartikel 1, Øjenvidneberetning, Erindring 1, Personligt brev, Biografi, Privat dagbog, Blog, Fagtekst 1, Instruktion 1, Referat, Resume. Fra 8. klasse desuden: Novelle 2, Nyhedsartikel 2, Reportage, Erindring 2, Klumme 1, Klumme 2, Kommentar, Essay. 9. klasse: Novelle 2, Eventyr, Nyhedsartikel 2, Baggrundsartikel, Reportage, Øjenvidneberetning, Erindring 2, Blog, Formelt brev, Personligt brev, Instruktion 2, Fagtekst 2, Debatindlæg, Klumme 2, Kommentar, Essay, Referat, Resume, Redegørelse. 10. klasse: Novelle 2, Eventyr, Reportage, Erindring 2, Formelt brev, Personligt brev, Fagtekst 2, Essay, Debatindlæg, Klumme 2, Kommentar, Referat, Resume, Redegørelse. Listen over forløb/klassetrin er vejledende. Alle forløb kan i princippet anvendes i 8., 9. og 10. klasse, evt. som repetition. Sprogkassen Januar 2013 bliver Sprogkassen en del af iskriv. Sprogkassen er en samling meget forskelligartede sprogforløb, der hvert især gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig skriftligt på en nuanceret, entydig og sproglig korrekt måde. Sprogforløbene er delt i tre hovedgrupper med overskrifterne: Ord og betydning, Sætninger og Sprog i funktion. Overskriften Ord og betydning dækker over en samling forløb, der fokuserer på ordforråd og variation af ord. I forløbene under overskriften Sætninger fokuseres på sætningens led, sætningens opbygning og variation af sætningens længde og opbygning. Side 13 / 24

14 Under overskriften Sprog i funktion er der samlet nogle forskelligartede forløb, der fokuserer på praktisk anvendelse af sprog. Det er for eksempel forløb om argumentation, modtagerrettet kommunikation, scenisk og panoramisk skrivning m.m. Til hvert af sprogforløbene er der en kort vejledning med kommentarer. Vejledningerne til sprogforløbene er placeret i infoboksene til de enkelte forløb og i Lærervejledning. Prøveopgaver Hvert år viser det sig ved folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling, at der er en stor del af eleverne, som har problemer med at afkode opgaveformuleringerne og derfor ikke får svaret på alt det, opgaven forlanger af dem. De overser fx, at en opgave kan bestå af flere spørgsmål, de læser ikke opgavens fulde ordlyd, de bemærker ikke krav om genre eller andet, som gør, at eleverne ikke besvarer opgaven tilfredsstillende. For at hjælpe på det problem er der i iskriv en samling korte forløb, der fokuserer på at lære eleverne at afkode de forskellige typer af opgaver, de kan møde til afgangsprøven. Ud over en række prøveopgaveforløb til skriftlig fremstilling findes der under Prøveopgaver ligeledes en række forløb målrettet fs10-prøvens opgave i Modtagerrettet kommunikation. For alle prøveopgaver gælder, at de består af en prøveopgave samt et kort forløb bestående af en række spørgsmål, der hjælper eleverne med at afdække opgavens krav og muligheder. Elevernes svar bliver automatisk opsamlet og gemt i Min opsamling. Opsamlingen kan eleverne bruge, når de skal skrive den endelige besvarelse. Hvis eleverne har arbejdet sammen om undersøgelsen af prøveopgaven, kan de dele deres svar. Når eleverne efterfølgende skriver deres besvarelse, har de mulighed for at gøre brug af de ressourcer, der findes i Basen, fx planlægningsassistenter, værktøjer, genreplakater, skrivemål og evalueringsassistenter. Eleverne kan uploade deres færdige tekst til sitet fra siden Skriv. Tekst bliver gemt under det pågældende forløb i Min opsamling. Det er også her læreren har mulighed for at se og kommentere elevernes undersøgelse af prøveopgaven og deres færdige tekst. Prøveopgaver består af 10 prøveopgaver i følgende genrer: nyhedsartikel, dagbog, reportage, øjenvidneberetning, novelle, debatindlæg, klumme, erindring, essay og kommentar. Prøveopgaverne dækker de opgavetyper/genrer, som optræder hyppigst til afgangsprøven i skriftlig fremstilling. Side 14 / 24

15 Under prøveopgaver findes der ligeledes 3 forløb i den opgaveform, der i fs10-prøven hedder modtagerrettet kommunikation. Niveauer Prøveopgaverne i skriftlig fremstilling henvender sig til elever i 8. og 9. klasse. Prøveopgaverne i modtagerrettet kommunikation henvender sig primært til elever i 10. klasse. Basen I basen er der adgang til alt materiale i iskriv uafhængigt af forløb, dvs. alle eksempeltekster, genreplakater, planlægningsassistenter, værktøjer, skrivemål, layoutvejledninger og evalueringsassistenter kan findes samlet her. Desuden er samtlige fagbokse med forklaringer af centrale faglige begreber samlet i et Minileksikon. Eleverne kan benytte basens minileksikon til at få svar på faglige spørgsmål i forbindelse med arbejdet med forløbene i iskriv. Planlægningsassistenter (læs mere her), skrivemål (læs mere her) og værktøjer (læs mere her) m.m. kan fx benyttes i forbindelse med andre skriveopgaver. Planlægningsassistenter og værktøjer benyttet fra Basen kan hentes ned som pdf og gemmes lokalt på elevens computer. Er eleven ikke blevet helt færdig med fx en planlægningsassistent, gemmes svarene i den pågældende assistent, så eleverne kan fortsætte fra sidst. Assistenterne i basen kan også nulstilles, så eleverne kan starte forfra, hvis fx valgene fortrydes, eller samme assistent benyttes flere gange. Funktioner i elevdelen Min opsamling I Min opsamling gemmes elevernes arbejde løbende. Her har de adgang til alle deres svar, opsamlinger til de enkelte faser i et forløb og tekster samt evt. kommentarer fra deres lærer. Side 15 / 24

16 I Min opsamling har eleverne alt deres arbejde og evt. lærerkommentarer samlet. Min opsamling fungerer med andre ord som elevernes digitale notesbog og arbejdsmappe. Opsamlingerne og teksterne tilgås online, men kan også hentes ned som pdf og evt. printes. Min opsamling findes i alle forløb i Skriv i genrer og Prøveopgaver. I Sprogkassen gemmes elevernes arbejde i selve forløbet, dog kan længere svar/tekster hentes ned som pdf og evt. printes. Del svar iskriv er tilrettelagt, så eleverne har mulighed for at samarbejde i sitet. Eleverne kan dele svar med hinanden, så alle eleverne i en gruppe har adgang til gruppens svar. Der kan deles efter faserne Undersøg og Planlæg i skriveforløbene og efter Hvad handler opgaven om? i Prøveopgaver. Eleverne administrerer selv dette online med den indbyggede delefunktion. Der deles på sidste side i faserne, hvor eleverne selv vælger, hvem de vil dele med. Modtageren skal acceptere et delt svar og kan på den måde selv styre, hvilke delte svar der accepteres. Eleverne administrerer selv den indbyggede delefunktion. Side 16 / 24

17 Upload af tekster Når eleverne skal skrive en tekst i et skriveforløb eller i prøveopgave, skal de skrive deres tekst i et eksternt skriveprogram som fx Word. Teksten kan efterfølgende uploades til i iskriv. Den gemmes på siden Skriv og i Min opsamling. Her kan teksten også læses og kommenteres af læreren, ligesom eleven kan læse og arbejde videre på teksten. Når en tekst er uploadet til iskriv, kan eleven få adgang til den online hjemmefra. Det betyder, at eleven hjemme kan arbejde videre på en tekst, som er påbegyndt i skolen eller omvendt. Efter endt arbejde kan eleven uploade den ændrede tekst til iskriv, så eleven hele tiden har seneste version gemt i sitet. Bemærk, at elevens tekst skal være gemt, før den kan uploades. Den skal være gemt på den computer eleven arbejder på eller i en mappe på nettet fx i Dropbox, Google Drive eller lignende. Hver gang eleven foretager ændringer i teksten, skal de selvfølgelig huske at uploade seneste version af teksten. I fasen Skriv kan elever med behov for hjælp til upload læse denne korte vejledning: Upload af tekster Sådan uploader du din tekst: Klik på Gennemse. Find filnavnet på din tekst, dobbeltklik på det, og klik derefter på Gem. Din tekst er nu overført til iskriv. Hvis du senere skal rette din tekst og uploade den igen: 1. Åbn din tekst ved at klikke på Åbn. 2. Lav dine rettelser. 3. Gem din rettede tekst på din computer. Gem med Gem som i dit skriveprogram, og giv teksten et filnavn og en placering, som du kan huske. 4. Klik på Gennemse på siden Skriv i iskriv. Find filnavnet på din tekst, dobbeltklik på det, og klik derefter på Gem. Du vil blive spurgt, om du vil erstatte den eksisterende fil, og du svarer OK. Din rettede tekst er nu gemt i iskriv. Værktøjer I Skriv i genrer findes en række skemaer, som eleverne kan bruge til at sætte struktur på dele af deres undersøgelse eller planlægning. Det er skemaer som tankekort, tidslinje og kolonnenotat, som eleverne allerede kender fra den øvrige undervisning. Skemaerne er samlet under menupunktet Værktøjer, og de er et tilbud til de elever, der foretrækker at arbejde mere visuelt. Værktøjerne udfyldes i sitet og gemmes i Min opsamling i det aktuelle forløb. iskriv giver forslag til, hvor værktøjerne kan anvendes, men værktøjerne er tilgængelige fra alle faser i et skriveforløb, så eleverne kan vælge at bruge værktøjerne der, hvor de synes, det giver mening. Side 17 / 24

18 Værktøjer i iskriv: tankekort tidslinje kolonnenotat Værktøjerne er også tilgængelige fra Basen, så de kan benyttes uafhængigt af forløbene i iskriv, fx i forbindelse med andre skriveopgaver. (Læs mere her.) Notifikationer Når der deles, kommentareres eller lignende i iskriv modtager eleverne en notifikation. Eleverne modtager notifikationer disse tre steder på deres startside Her modtager eleven en notifikation, hvis der er en klassekammerat, der har delt sine svar med eleven, og hvis læreren har skrevet en kommentar. Ved klik på notifikationen kommer eleven direkte til det sted i Min opsamling, hvor beskeden, den delte opsamling eller lign. ligger. 2. Her kan eleven se, om der er klassekammerater, der har sendt en evalueringsanmodning. 3. Her kan eleven se om han/hun har modtaget notifikationer i Prøveopgaver. Læreren modtager ikke notifikationer fra eleverne i lærerdelen. (Læs mere om lærerdelen her.) Side 18 / 24

19 Oplæsning af tekster iskriv kan læses op med Adgang for alle. Lærerdel Lærer- og elevroller Lærerrollen i iskriv er den lærerrolle, du kender fra traditionel undervisning i skriftlig dansk. iskriv kræver ingen særlige it-kompetencer, og læreren er med hele vejen og spiller en central rolle i elevernes læringsproces. Det er således ikke computeren, der styrer undervisningen. iskriv stilladserer eleverne i deres forberedelse, arbejdsproces og samarbejde, men at udvælge, tilrettelægge og styre undervisningen og vejlede eleverne er fortsat lærerens rolle. Men iskriv frigør ressourcer til vejledning af de enkelte elever og til de elever, der har brug for ekstra støtte. Det første besøg Første gang, en lærer logger på sitet efter at have købt abonnement, skal læreren tilknytte den klasse, der er købt abonnement til. Det foregår online, og iskriv guider læreren igennem forløbet. Læreren kan efterfølgende tilknytte andre af sine klasser, hvis der fx senere tilkøbes flere klasseabonnementer. Andre lærere på skolen kan ligeledes tilknytte egne klasser, ligesom flere lærere kan tilknyttes samme klasse. Funktioner i lærerdelen Udvælg forløb til din klasse I iskriv er alle forløb som udgangspunkt tilgængelige for din klasse. Ønsker du at give din klasse adgang til færre forløb, gøres det ved at fjerne fluebenet fra forløbet i mosaikken. Fjerner læreren flueben i et forløb, sættes der hængelås på det pågældende forløb i elevdelen. Låste forløb kan senere vælges til igen ved at sætte flueben ved dem. Side 19 / 24

20 Forløb, som eleverne har været aktive i, kan ikke låses. Så ønsker læreren, at eleverne skal have adgang til et begrænset antal forløb, fx for at gemme forløb til det følgende år, er det en god idé at låse de pågældende forløb, inden eleverne slippes løs i sitet. De forløb, klassen er i gang med eller har arbejdet med, vil ligge under Aktive forløb, således at eleverne nemt kan få overblik over de forløb, de er i gang med eller har arbejdet med. Så længe klassen har abonnement, har eleverne adgang til alt materiale i iskriv (med undtagelse af det, læreren har valgt at låse). Ved abonnementets udløb kan eleverne evt. hente deres tekster og forløbsopsamlinger som pdf er og gemme dem lokalt. Antallet af forløb vokser løbende i iskriv. Pr. januar 2012 er 15 forløb tilgængelige, flere forløb vil løbende blive lagt på. Udgivelsestidspunktet for et forløb kan ses ved at klikke på det i mosaikken. Forløb, der er på vej, vil være markeret med en hængelås hos eleven, mens de i lærerdelen vil være markeret med indkørsel forbudt-ikoner. Læreren kan låse forløb. Forløb, der er på vej, er markeret med indkørsel forbudt-ikon. Få overblik over elevernes arbejde I iskriv er der forskellige muligheder for at følge med i og kommentere elevernes arbejde. Find elever og se deres arbejde Som lærer kan man nemt gå ind og se enkelte elevers arbejde i et forløb. Man vælger blot klasse og forløb, derefter vælger man den aktuelle elev fra dropdown-listen. Denne funktion er fx relevant, hvis enkelte elever af forskellige grunde skal have særlig opmærksomhed i en periode. Side 20 / 24

21 Find elever, og se deres arbejde ved hjælp af dropdown-listen. Aktive elever Når eleven er aktiv i et forløb, kommer der stjerne på elevens forløb. At et forløb er markeret som aktivt, kan dog kun bruges som en indikation, idet aktivitet er defineret ved, at eleven blot har svaret et sted i forløbet. En stjerne viser, at eleven har været aktiv i et forløb. Kommentarfunktion Alle elevens svar, tekster og opsamlinger samles automatisk i Min opsamling, hvor læreren har mulighed for at kommentere. Læreren har mulighed for at skrive en generel kommentar til elevens arbejde med forløbet og/eller kommentarer til de enkelte faser i forløbet. Kommentarfunktionen giver mulighed for at rådgive enkelte elever, men den er ikke et krav eller en nødvendighed. Kommentarfeltet i elevens opsamling er først synligt, når læreren vælger at skrive en kommentar. Læreren har ligeledes mulighed for at skrive en kommentar i elevens tekst og uploade den kommenterede tekst. Upload sker fra Min opsamling. Den kommenterede tekst overskriver ikke elevens tekst. Besøg som elev Læreren kan besøge elevdelen som elev og på den måde se det samme, som eleverne ser, og få adgang til de samme funktionaliteter (svare på opgaver, dele noter, evaluere mv.). På den måde kan læreren danne sig et indtryk af de enkelte forløb. Læreren kan også bruge funktionen til at gennemgå dele af forløb med Side 21 / 24

22 enkelte elever eller en gruppe af elever. Læreren kan efter den fælles gennemgang dele sine svar med eleverne. Funktionen kan også oplagt bruges til at vise dele af materialet på IWB i klassen, fx i forbindelse med den afsluttende samtale om undersøgelsen af eksempelteksten, en særlig fagboks eller en planlægningsassistent. Eleverne kan dele svar med læreren (og omvendt), og på den måde kan læreren fx vise elevsvar på IWB. Læreren besøger iskriv som elev ved at vælge sit eget navn i dropdown-listen. Lærerens navn står nederst på listen. Elevevaluering Fra denne side kan læreren få overblik over de enkelte elevers arbejde på tværs af forløb. Læreren vælger klasse og elev fra dropdown-listerne. Herefter vælger læreren, hvilke forløb han/hun vil have overblik over. Herefter har læreren adgang til: Alle lærerens kommentarer til de valgte forløb Alle elevens tekster fra de valgte forløb Alle elevens tekster med lærerkommentarer til de valgte forløb. Læreren har desuden mulighed for at downloade en zipmappe med alle klassens tekster til et forløb. Dette sker ikke fra Elevevaluering, i stedet skal læreren gå ind på det pågældende forløb, vælge Min opsamling og derefter Klassens tekster til forløbet download. Her kan læreren downloade alle klassens tekster til et forløb. Side 22 / 24

23 Vurderingsskema Som en hjælp til lærerens arbejde med at vurdere elevernes besvarelse og evt. give karakterer for dem er der i iskriv et vurderingsskema, som læreren kan anvende. Skemaet kan ses her, og det findes ligeledes i de enkelte forløbsvejledninger, hvor også brugen af skemaet er nærmere beskrevet. Lærervejledning Under Lærervejledning kan læreren finde følgende vejledningsmaterialer: 1. Introduktionsvideo, der demonstrerer de forskellige funktionaliteter i iskriv. Første del af introduktionsvideoen gennemgår funktionerne i elevdelen, og den kan evt. vises for eleverne på IWB, inden de skal i gang med at arbejde med iskriv. 2. Generel lærervejledning til iskriv. 3. Forløbsvejledninger til de enkelte undervisningsforløb i Skriv i genrer, Prøveopgaver og Sprogkassen. Vejledningerne kan læses online eller printes. iskriv på ipad iskriv fungerer også på tablets, fx ipads, der er dog enkelte funktioner, der fungerer anderledes på ipad end på pc. Upload af tekster ipad understøtter ikke upload af tekster. Derfor udkommer der ultimo januar 2013 en ipad-version af iskriv, der gør det muligt at uploade tekster til iskriv fra ipad. Indtil da anbefales det, at der bruges en pc. PDf er For at kunne åbne en pdf, fx en opsamling eller en genreplakat, skal der være installeret en app, der kan håndtere pdf er, fx Adobe Reader eller ibooks. Begge apps er gratis. Zipmapper Fra pc har læreren i iskriv mulighed for at hente tekster ned samlet i en zipmappe, fx alle klassens tekster til et forløb. Denne mulighed er ikke understøttet af ipad. Læreren er i stedet nødt til at downloade teksterne Side 23 / 24

24 enkeltvis. Det kan gøres ved at gå ind i hvert forløb, vælge elev og downloade teksten herfra. Læreren kan også vælge at downloade teksterne på en pc. Side 24 / 24

25 VURDERING Elevens navn DATO Opgave Samlet karakter Fremragende Fremragende Fortrinligt Godt Jævnt Tilstrækkeligt Utilstrækkeligt Ingen eller få uvæsentlige fejl Mindre væsentlige mangler En del mangler Adskillige væsentlige mangler Minimalt acceptabelt Uacceptabel besvarelse KARAKTER /-3 VURDERING AF INDHOLD Lærerens bemærkninger Besvarelsen er dækkende i forhold til opgavens formulering Genrekravene er opfyldt Indholdet er struktureret korrekt og hensigtsmæssigt Indholdet er relevant og tilstrækkeligt Sproget er forståeligt entydigt og varieret Retstavning og tegnsætning VURDERING AF LAYOUT/ORDEN Besvarelsens grafiske opsætning fx margen, afsnitsinddeling, skrifttype og størrelse m.m. Passende layout til genren fx spalter m.m.

GENEREL LÆRERVEJLEDNING

GENEREL LÆRERVEJLEDNING GENEREL LÆRERVEJLEDNING 1 Indhold INDHOLD 2 INTRODUKTION TIL ISKRIV 4 Digitalisering af undervisningen i skriftlig fremstilling 4 Computere, tablets og IWB 5 Adgang 5 INDHOLD I ISKRIV 6 SKRIV I GENRER

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Formelt brev i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgave 6 Talemåder.

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgave 6 Talemåder. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING. NIVEAU: 7.-9. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

FORLØBSVEJLEDNING. NIVEAU: 7.-9. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Resume i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne møder

Læs mere

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING Om Prøveopgaver i modtagerrettet kommunikation Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner

Læs mere

Giv din erindring en ny titel.

Giv din erindring en ny titel. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet faglig artikel 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING. NIVEAU: 7. og 8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

FORLØBSVEJLEDNING. NIVEAU: 7. og 8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7. og 8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Dagbog i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne møder

Læs mere

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgaven Ferie i skoletiden.

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgaven Ferie i skoletiden. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING. NIVEAU: klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

FORLØBSVEJLEDNING. NIVEAU: klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet blog/offentlig dagbog i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb,

Læs mere

Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgaven Spøgelsespigen. Sådan lyder opgaveformuleringen til prøveopgaven:

Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgaven Spøgelsespigen. Sådan lyder opgaveformuleringen til prøveopgaven: Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

BERETTE. NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

BERETTE. NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet personligt brev i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Nyhedsartikel 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder. Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder. Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013 Skrivning i dansk Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013 Af Sophie Holm Strøm, afdelingsleder HF og VUC Fyn, Svendborg Forfatter

Læs mere

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Debatindlæg i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb eleverne

Læs mere

NIVEAU: 9.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 9.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 9.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Klumme 2 til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne møder i sitet.

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en klumme.

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en klumme. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Klumme Marsvin i cyberspace i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb,

Læs mere

Faglige mål for forløbet Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en øjenvidneberetning.

Faglige mål for forløbet Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en øjenvidneberetning. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Øjenvidneberetning i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb,

Læs mere

Generel lærervejledning til iskriv på mellemtrinnet. Tatjana Novovic og Anja Qvist

Generel lærervejledning til iskriv på mellemtrinnet. Tatjana Novovic og Anja Qvist Generel lærervejledning til iskriv på mellemtrinnet Tatjana Novovic og Anja Qvist Indhold Indhold... 2 Velkommen til iskriv på mellemtrinnet... 4 Kapitel 1: Teknik og funktionaliteter... 5 Teknik... 6

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING. NIVEAU: 7.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

FORLØBSVEJLEDNING. NIVEAU: 7.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Eventyr i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne møder

Læs mere

Skrivning i alle fag

Skrivning i alle fag Skrivning i alle fag Hvorfor og hvordan? - Oplæg ved Århus Statsgymnasium, 18. april 2013 Af Sophie Holm Strøm, afdelingsleder HF og VUC Fyn, Svendborg Forfatter til Skrivning i alle fag og Skrivning i

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Erindring 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb eleverne

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul Version 1.0 Indhold UMS SharePoint Portal... 1 Ny opgave... 2 Rediger opgave... 4 Office dokumenter... 5 Kursisters besvarelser... 6 Sådan ser kursister opgaven...

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Biografi i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Novelle 1 i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne møder

Læs mere

MELLEM SKØNLITTERATUR OG JOURNALISTIK

MELLEM SKØNLITTERATUR OG JOURNALISTIK Marie Elmegaard og Katja Gottlieb MELLEM SKØNLITTERATUR OG JOURNALISTIK ELEVOPGAVER ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL GADENS STEMMER 1 RESEARCH OPGAVE 1 Gå sammen i grupper på 4 og svar på følgende spørgsmål.

Læs mere

Når man begår en forbrydelse, bliver man straffet. Men hvorfor straffer vi?

Når man begår en forbrydelse, bliver man straffet. Men hvorfor straffer vi? Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist

Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist Godt at vide, før du går i gang Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder.

Læs mere

NIVEAU: 8.-9. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 8.-9. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Nyhedsartikel 2 i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Faglige mål for forløbet Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en kommentar. Eleverne skal:

Faglige mål for forløbet Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en kommentar. Eleverne skal: Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Kommentar i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne møder

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Christoph Schepers Indhold I Ret opgaver i Word Markér fejl i farver (nemt og hurtigt).. Brug Words egne retteværktøjer:

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Oplæg ved VUC Aarhus, 14. december 2012

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Oplæg ved VUC Aarhus, 14. december 2012 Skrivning i dansk Hvordan og hvorfor? - Oplæg ved VUC Aarhus, 14. december 2012 Af Sophie Holm Strøm, afdelingsleder HF og VUC Fyn, Svendborg Forfatter til Skrivning i alle fag og Skrivning i dansk http://sophiestroem.wordpress.com

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

1. Danskforløb om argumenterende tekster

1. Danskforløb om argumenterende tekster 1. Danskforløb om argumenterende tekster I det følgende beskrives et eksempel på, hvordan man kan arbejde med feedback i et konkret forløb om produktion af opinionstekster tekster i 8. klasse 6. Forløbet

Læs mere

Madopskrift forløbsvejledning

Madopskrift forløbsvejledning Madopskrift forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4. klasse

Læs mere

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline Indhold Kom godt i gang med Redaktionen 3 Opret avis 4 Opret redaktioner 6 Tilknyt elever 7 Fordel elever

Læs mere

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Dagens mål at kunne bruge AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet i egen undervisning at kunne

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

med digitale fordele 09-02-2013 Simon Skov Fougt, Ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet Professionshøjskolen Metropol 1

med digitale fordele 09-02-2013 Simon Skov Fougt, Ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet Professionshøjskolen Metropol 1 Litteraturundervisning, som du kender det med digitale fordele 1 Kort præsentation af ilitt.dk Elevdelen Lærerdelen Biblioteket Elevdelen udforsk materialet Lærerdelen udforsk materialet Danskfaglig it-didaktik

Læs mere

Elevplaner På HVAL.DK

Elevplaner På HVAL.DK Journal nr. 13.21.12 Modulet Elevplaner På HVAL.DK Tutorial til testskoler Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk

Læs mere

NIVEAU: klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Novelle 2 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til elever Brugerhåndbog til elever

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til elever Brugerhåndbog til elever www.pralemappen.dk v5 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til din pralemappe 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Dine data...side 3 1.4 Sidens opbygning...side 4

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument... Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere

Læs mere

IT-progressionsplan 2014

IT-progressionsplan 2014 IT-progressionsplan 2014 (Planen er stadig under udvikling) Overordnet beskrivelse - "IT-dannelse" Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse

Læs mere

Opgave: Digitalisering af et dokument

Opgave: Digitalisering af et dokument Denne opgave omhandler digitaliseringen af et Veje i Frederikssund Kommune. I opgaven gennemgås følgende: Oprettelse af mapper og sider på hjemmesiden Indsættelse af tekst, billeder, links til PDF og hjemmesider

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet.. Maj 2017

De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet.. Maj 2017 1 De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet. Maj 2017 Tablet/telefon er mulig Lyd til deltagerne Deltagerne kan kun skrive(i chat) Deltagerne kan se video efterfølgende Alt kan ikke besvares

Læs mere

DIREKTE INDIREKTE TALE FORLØBSVEJLEDNING

DIREKTE INDIREKTE TALE FORLØBSVEJLEDNING Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

FORTÆL EN FILM. Filmklipning i FILM-X 40 min. Optagelse af billede og lyd i FILM-X 80 min.

FORTÆL EN FILM. Filmklipning i FILM-X 40 min. Optagelse af billede og lyd i FILM-X 80 min. FILM-X lærervejledning, Fortæl en film 1 FORTÆL EN FILM I dette forløb får eleverne deres egne erfaringer med at skabe en kort filmfortælling med en klar konflikt og opbygning med start-midte-slutning

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

PRØVEKLAR. Guide til iprøven. Skriftlig fremstilling GYLDENDAL VURDERING AF REPORTAGE

PRØVEKLAR. Guide til iprøven. Skriftlig fremstilling GYLDENDAL VURDERING AF REPORTAGE VURDERING AF REPORTAGE Vurderingskriterier 1 u Fx: Har teksten en klar vinkel og et tydeligt fokus? Fremgår vinklen af rubrik og underrubrik? Rummer teksten faktuelle oplysninger, citater fra kilder og

Læs mere

SÆTNINGER NIVEAU FAGLIGE MÅL

SÆTNINGER NIVEAU FAGLIGE MÅL Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Angiv fag, klassetrin, kompetenceområde og færdigheds- og vidensmålpar for forløbet. Der må gerne være mere end et færdigheds- og vidensmålpar per forløb, men antallet

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 20. februar 2019 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fordeling af karakterer

Fordeling af karakterer Dansk som andetsprog niveau G skriftlig fremstilling maj termin 2015 Der er indgivet 38 censorrapporter fra beskikkede censorer på baggrund af 921 besvarelser. De besvarelser fordeler sig som følger på

Læs mere

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen Manual til læringsplatform og sideopbygning af Rikke Braren Lauritzen & Trine Gjerløff Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Login... 3 Ord- og symbolforklaring...

Læs mere

HVORDAN BLIVER ELEVERNE BEDRE TIL AT SKRIVE?

HVORDAN BLIVER ELEVERNE BEDRE TIL AT SKRIVE? HVORDAN BLIVER ELEVERNE BEDRE TIL AT SKRIVE? Workshop 2 Sørup Herregård 15. september 2011 Om stilladseret skriveundervisning Ved Sophie Holm Strøm http://sophiestroem.wordpress.com/ Hvad virker så? Stilladseret

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Resumé af fagtekst forløbsvejledning

Resumé af fagtekst forløbsvejledning Resumé af fagtekst forløbsvejledning Af Anja Qvist Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau Undervisningsforløbet

Læs mere

Forløbsvejledning Fabel Af Tatjana Novovic

Forløbsvejledning Fabel Af Tatjana Novovic Forløbsvejledning Fabel Af Tatjana Novovic Godt at vide, før du går i gang Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet, eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder.

Læs mere

DIGITALE REFUSIONSSEDLER

DIGITALE REFUSIONSSEDLER DIGITALE REFUSIONSSEDLER Der er to måder at udfylde refusionssedler på din smartphone eller tablet: Guide 1: Til dig, der vil udfylde refusionssedler på den nemme måde! Guide 2: Til dig, der vil udfylde

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

På kant med EU. Det forgyldte landbrug - lærervejledning

På kant med EU. Det forgyldte landbrug - lærervejledning På kant med EU Det forgyldte landbrug - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

FORTÆL EN FILM. Filmklipning i FILM-X 40 min. Optagelse af billede og lyd i FILM-X 80 min.

FORTÆL EN FILM. Filmklipning i FILM-X 40 min. Optagelse af billede og lyd i FILM-X 80 min. FILM-X lærervejledning, Fortæl en film 1 FORTÆL EN FILM I dette forløb får eleverne deres egne erfaringer med at skabe en kort filmfortælling med en klar konflikt og opbygning med start-midte-slutning

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

Procesorienteret stileskrivning på computeren

Procesorienteret stileskrivning på computeren LÆRERARK Procesorienteret stileskrivning på computeren Formål: at lære at kommunikere budskaber på forskellige måder. Læringsmål: Lære at kommunikere budskaber ved hjælp af forskellige teksttyper. Lære

Læs mere

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering SKRIV I DANSK 3 fokuspunkter: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde kan have form af

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist

Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5. 6. klasse Tidsforbrug

Læs mere

FORTÆL EN FILM. Filmklipning i FILM-X 40 min. Optagelse af billede og lyd i FILM-X 80 min.

FORTÆL EN FILM. Filmklipning i FILM-X 40 min. Optagelse af billede og lyd i FILM-X 80 min. FILM-X lærervejledning, Fortæl en film 1 FORTÆL EN FILM I dette forløb får eleverne deres egne erfaringer med at skabe en kort filmfortælling med en klar konflikt og opbygning med start-midte-slutning

Læs mere

Faglige mål for forløbet Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en reportage.

Faglige mål for forløbet Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en reportage. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Reportage i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere