SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING"

Transkript

1 OUH SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING 6. UDGAVE Maj Michael Brix Jytte Kristiansen Morten Schultz Larsen 1

2 Indholdsfortegnelse Overekstremiteten voksne... 8 F. Claviculae DS F. scapulae DS Luxatio Sterno-clavicularis S Luxatio acromio-clavicularis s Luxatio articuli humero-scapularis DS Distal biceps sene ruptur S Proksimal biceps sene ruptur S Rotatorcuff-ruptur DS F. extremitas proximalis humeri DS Overarm F. corporis humeri DS F. partis distalis humeri (Supra-/intra-kondylær) DS F. capitulum humeri DS Bursitis olecrani DM Luxatio cubiti DS F. olecrani DS F. radii, extremitas proximalis DS F. capitis: F. colli: Frakturluksation proksimale underarm Underarm F. corporis ulnae DS52.2 (Parérfraktur) F. corporis radii DS52.3 (omvendt parérfrakt.) Monteggia- S 52.4 Galeazzi fraktur DS F. corporis ulnae et radii DS F. ekstr. dist. ulnae et radii DS Håndled Colles fraktur (S52.5B) Smiths/Bartons fraktur (S52.5A) obs. volar dislokation Akut skafo-lunær dissociation (SL-ruptur) (S.63.3) Luksation i håndledet (S63.0) Håndrod ) Scaphoideumfraktur (S62.0) Luksation i håndroden (S63.0), obs lunatums position

3 Triquetrumfraktur (S62.1), obs dorsal afsprængning Mellemhånden Metacarpfraktur (S ) Luksation i rodled (S63.0) oftest dorsalt Fingre Phalanxfraktur (S62.6) abscisio er ikke fraktur men ligamentlæsion Ligamentlæsion ) kollateral ligament ruptur 1. MP-led (radialt og ulnart) ) Volarplade ruptur i 1. MP-led ) Fingerdistorsion (S63.6) ) Kollateral ligament-læsion de 4 ulnare fingre (S63.4): ) Volarplade-læsion i de 4 ulnare fingre (S63.4): ) Kollateral ligament- og samtidig volarplade-ruptur PIP-led de 4 ulnare fingre ) Luksation i fingerled (S66.3) Senelæsioner ) Dropfinger (S66.3) ) Midtersnipslæsion (S66.1) ) Åbne senelæsioner ) Lukket seneruptur (se 1b) & 2b)) (S66.0-S66.3) ) Ekstensorseneluxation (S66.9) Nervelæsioner Sårbehandling - hånd Ved ældre sår (>8timer): ) Pulpalæsion Underekstremiteten voksne F. pelvis (bækken og acetabulum) Luxatio coxae DS Luxatio coxae med ledprotese DT Hoftenær fraktur Femur F. corporis femoris DS F. supra-, inter- condyloidea et condyli femoris. DS Knæ Luxatio patellae. DS

4 F. patellae DS Distorsio genus DS Aflåst knæ Laesio lig. cruciati anterioris genus DS Laesio lig. cruciati posterius genus DS Laesio lig. collateralis genus medialis DS Laesio lig collateralis genus lateralis DS Ruptura traumatica lig. quadrieps/ lig. patellae Underben F. condyli tibiae DS F. cruris (corporis tibiae) DS F. distalis tibia (intraartikulær = Pilon) F. corporis fibulae DS Malleolfraktur - F. malleoli lateralis DS82.6, F. malleoli medialis DS82.5, Distorsio regionis malleoli DS Fodrod Luxatio talus DS F. tali DS F. calcanei DS F. ossis navicularis DS Fraktur luksation mellem- og bagfod Mellemfod - forfod - tæer F. ossis metatarsi DS F. digiti pedis I:DS92.4 II-V: DS Achilles sene ruptur Børnefrakturer Epifysiolyse-fraktur: Overarm F. colli humeri DS F. corporis humeri DS Albue F. supra condyloidea humeri DS F. inter condyloidea humeri DS F. condyli medialis DS F. condyli lateralis humeri DS

5 F. epicondyli medialis humeri DS Subluxatio capitis radii DS Luxatio cubiti DS F. olecrani DS F. colli radii DS Haemarthrosis traumatica (cubiti) DT Underarm F. corporis antebrachii Frakturluksation Monteggia-fraktur DS52.0 Galeazzi-fraktur DS Håndled F. radii et ulnae distalis DS Infractio antebrachii distalis + Green-stick DS F. radii extremitas distalis DS Epifysiolysis distalis radii DS Underekstremiteten børn Hofte femur Coxitis simplex (serøs) DM Epifysiolysis capitis femoris DS F. corporis femoris DS Epifysiolysis dist. Femur DS Knæ, underben og ankel Epifysiolysis partis prox. Tibiae DS F. tibiae DS82.1/2/3 F. corporis fibulae DS Epifysiolysis partis dist. Tibiae DS Lat. fibula epifys. (Lat. malleol epifys.) DS Battered Child Syndrome (BCS) Columna frakturer F. Columna cervicalis F. columna thoracalis et lumbalis DS 22.0 et Thorax traumer F. costae DS F. sterni DS Pneumothorax traumaticus DS Pneumothorax spontaneous DJ Ansigts skader

6 F. Nasi DS Vulnus nas DS01.2 -auris DS Haematom over ørebrusk DS Tandskader uden stillingsændring: Tandskader med stillingsændring: Isoleret arcus zygomaticus fraktur Zygoma-Maxil-Orbita fraktur Maxil fraktur: Le Fort I - II - III Orbita fraktur Mandibel fraktur: Sårbehandling Friske sår (<8 timer) Fladeformede hudlæsioner Ældre sår (>8timer) Lokal anæstesi Sutur Dyrebid Brandsår Øjenskader Anamnesen Objektiv undersøgelse Øjendråber Abrasio corneae Contusio bulbi oculi (hyphaema traumaticum) Haemorrhagia traumatica subconjunctivale Corpus alienum corneae Corpus alienum conjunctivae Ophthalmia fotoelectrica Corrosio corneae et conjunctivae Hordeolum Conjunctivitis acuta Haemorrhagia conjunctivae non traumatica Iridocyclitis acuta Glaucoma acuta Synstab uden specifikation

7 Diplopia

8 Overekstremiteten voksne OBS! Alle indlæggelser skal konfereres med speciallæge F. Claviculae DS 42.0 Udisloceret: Løs mitella som smertebeh. (1-2 uger). Information om ømhed gennem længere tid. Undgå tunge løft. Disloceret: Løs mitella/klavikel bandage (justering hos e.l efter 2 dage + x1/uge) i 3 uger som smertebeh. Kontrol hos egen læge efter 3 uger. Svær discloceret med > 2 cm OG intermediær fragment OG forkortning hos yngre aktive ptt. Konfereres med speciallæge fra Skulder- eller Traumesektor mhp. indikation for operation. Evt ophængning af røntgenbilleder ved næstefølgende røntgenkonference. OBS beskriv funktionsniveau. Akut OP ved åben fraktur, truet hud, kar/nervepåvirkning. Disloceret fraktur tæt på AC-led Konfereres med speciallæge fra Skulder- eller Traumesektor mhp. indikation for operation. Evt ophængning af røntgenbilleder ved næstefølgende røntgenkonference. OBS beskriv funktionsniveau. Obs. Pneumothorax, ved mistanke rtg af thorax 8

9 F. scapulae DS 42.1 Fraktur i corpus: Konservativ behandling med løs mitella til smertefrihed (1-3 uger) samt svingeøvelser efter 1 uge. Ingen kontrol. Fraktur i collum: Ofte impakte og stabile, da konservativ behandling som ovenfor. Ved medialisering eller/og ved samtidig clavikel fraktur. Konf. med bagvagt m.h.p. CT-skanning og evt. osteosyntese. Fraktur i cavitas: Udisloceret: Konservativ beh. som ved corpus fraktur. Disloceret: Konf. med bagvagt mhp subakut OP ved instabilitet i skulderen forudgået af CTskanning. Fraktur i acromion og proc. coracoideus: Udisloceret: Konservativ beh. som ved corpus fraktur. Disloceret: Evt. OP. Konf. m. bagvagt OBS altid rtg. af thorax (p.g.a. risiko for hæmothorax, lungekontusion eller pneumothorax) Luxatio Sterno-clavicularis S 43.2 Distorsio + subluxatio: Løs mitella til smertefrihed (1-2 uger). Anterior luksation: Løs mitella til smertefrihed (1-2 uger) Posterior luksation: Konf. bagvagt. Distorsio + subluxatio: (Grd. 1-2) Løs mitella til smertefrihed (1-2 uger). Svingeøvelser efter få dage. Total luksation: (Grd. 3) OBS truet hud. Konf. Bagvagt mhp evt. operation 9

10 Luxatio acromio-clavicularis s 43.1 Distorsio + subluxatio: (Grd. 1-2) Løs mitella til smertefrihed (1-2 uger). Svingeøvelser efter få dage. Total luksation: (Grd. 3) Konf. Bagvagt mhp evt. operation Luxatio articuli humero-scapularis DS 43.0 Anterior Posterior Neurovaskulære forhold undersøges før og efter reposition (evt. påvirkning af n. axillaris eller n. musculocutaneus). Rtg. før og efter reposition (Se efter afsprængning af tuberculum majus, Hill-Sack læsion og Bankart læsion). Hvis der samtidigt er en fraktur skal patienten indlægges til reponering i GA Ved fraktur/afrivning af cavitas glenoidalis på scapula, da indlæggelse til CT-skanning og evt. operation.) Anterior luksation (evt. epaulet-skulder): Reponering hurtigst muligt. Foretages i lokalbedøvelse, morfin /stesolid rus eller i GA. Kontakt anæstesilæge mhp regional blokade hvis LA eller rus ikke er tilstrækkeligt. 1. gangs luksation: Fikseret mitella 2 uger 2. gangs luksation: Løs mitella i 1 uge Kontrol i Skadeamb. 1 uge (evt. konf skulder/albuesektor) Posterior luksation: Pt. skal efter reposition udstyres med en specialbandage (pt. udadrotationsbandage fra DonJoy) i 14 dage. Bandagen forefindes i skabene på operationsgangens depotrum 3. 10

11 Tid i Skulderamb efter 6 uger Hos patienter over 40 med luksation altid mistanke om rotatorcuff læsion. Distal biceps sene ruptur S 46.9 På klinisk mistanke: Subakut MR scanning. Skal muligvis opereres. Skulder/albue amb max 1 uge OP inden 2 uger Proksimal biceps sene ruptur S 44.1 < 40 år + aktive. Formentlig operation. Skulder/albue amb max 1 uge OP inden 2 uger > 40 år: Løs mitella i max 1 uge. Ingen kontrol Rotatorcuff-ruptur DS46.0 Ved klinisk mistanke om cuff læsion 1. Kan ikke abducere over 90 grader og/eller 2. Højtstående caput humeri på røntgen anbefales kontrol efter 1-2 uger i Skadeambulatoriet. 11

12 F. extremitas proximalis humeri DS42.2 Udisloceret (frakturer med 1 cm forskydning eller vinkling 45 ): Fikseret mitella i 2 uger. 1 uge: Klinisk og rtg. kontrol samt soignering. 2 uger: Mitella til smertefrihed. Instrueres i sving øvelser efter kontrol. Disloceret efter med 1 cm forskydning eller vinkling 45 : Subakut osteosyntese, afhængig af alder og AT, eller kons. beh. CT-skanning. Akut osteosyntese ved kar-/nerve-påvirkning. Evt. hemialloplastik. Konf. Bagvagt. Tuberculum majus Disloceret 4 mm osteosynteres Konf. Bagvagt Hos ældre patienter er det vigtigt at beskrive funktionsniveau. Overarm F. corporis humeri DS42.3 Fikseret mitella i 1-2 uger. Herefter Sarmientobandage i ca. 12 uger til frakturen klinisk er fast og radiologisk i heling. Skadeamb amb efter 1 uge m.h.p. soignering og bestille Sarmiento-bandage. Klinisk og rtg. hver 4. uge m.h.p. frakturstilling/-heling. Operation ved karlæsion, svære åbne frakturer eller ved forhold, som taler for dette (konf. med traume-sektoren). OBS neurovaskulære forhold på hånden inkl. +/- radialis parese skal ALTID beskrives. HUSK undersøgelse ved efterfølgende ambulante kontroller. Kontrol i Traume amb. Hvis der ikke er heling efter 12 uger Albue 12

13 F. partis distalis humeri (Supra-/intra-kondylær) DS42.4 Udisloceret: (Meget sjælden, scannes på vid indikation) Vinkelgipsskinne i 5 uger + rtg. kontrol. Rtg. efter dage + uden gips efter 5 uger Ofte sekundær dislokation og/eller helingsproblemer. Disloceret: CT-scanning + indlæggelse til osteosyntese. Konf. Bagvagt. F. capitulum humeri DS42.4 Udisloceret: Vinkelgipsskinne i 4 uger. Rtg. efter dage + uden gips efter 4 uger Disloceret (ofte skæringsfrakturer i frontalplanet): Indlæggelse til osteosyntese eller protese hos ældre. Konf. Bagvagt. Bursitis olecrani DM70.2 Serøs bursit: Ved lokaliseret rødme, varme, hævelse, NSAID i 1-2 uger og immobilisering med vinkelgipsskinne. Kontrol hos egen læge efter 1 uge. Purulent bursit: Immobilisering med gips. Antibiotikaog NSAID. Kontrol hos egen læge efter 1 uge Ved afgang af pus, phlegmone, lymphangit og feber, behandles som absces under indlæggelse. Luxatio cubiti DS53.1 Rtg. før og efter reponering i morfin/stesolid rus. Kontakt anæstesilæge mhp regional blokade hvis rus ikke er tilstrækkelig. HUSK undersøgelse af neurovaskulære forhold. Stabilitetsundersøgelse efter reponering kan forsigtigt udføres. Forvent altid en vis side instabilitet efter reponering. 13

14 1) Hvis rtg. efter reponering viser albuen på plads uden frakturer eller afsprængninger er behandlingen vinkelgipsskinne i 2 uger. Efter 2 uger rtg-kontrol, afbandagering og opstart af fri genoptræning (ofte nødvendigt med henvisning til fysioterapeut). Ved blivende bevægeindskrænkning efter 4-6 mdr henvisning via e.l. til skulder-ambulatorie. 2) Hvis rtg. efter reponering viser at albuen ikke er helt på plads, eller der er fraktur/afsprængning skal der konfereres med bagvagt eller skulder/albue kirurg. Der vil ofte være behov for operation. Evt. kan pt. gå hjem og afvente endelig plan. F. olecrani DS52.0 Udisloceret: Vinkelgipsskinne med 45 gr. fleksion i 3 uger. Rtg. kontrol efter gipsanlæggelse. Disloceret: Vinkelgipsskinne og indlæggelse til osteosyntese. Konf. Bagvagt. OBS. Beskriv strækkeevnen!! F. radii, extremitas proximalis DS52.1 F. capitis: Udisloceret: Mejselfrakturer + skæringsfrakturer med lille caput fragment behandles med vinkelgipsskinne i 10 dage eller løs mitella til smertefrihed (max 2 uger). Disloceret ( 1/3 af ledfladen) eller komminut: Altid CT scanning. Indlæggelse til OP med reposition + fiksation eller protese. Konf. Bagvagt. OBS for membrana interossea læsion med subluksation af det distale radioulnarled (Essex-Loprestis frakturluksation), som kræver indlæggelse til operation. F. colli: Udisloceret med vinkling 30 : Vinkelgipsskinne i 3 uger, fjernes hos e.l. Disloceret eller med vinkling 30 : CT-scanning og herefter vurdering ved Skulder- eller Traumesektor. 14

15 Frakturluksation proksimale underarm CT-scanning og herefter vurdering ved Skulder- eller Traumesektor. Underarm F. corporis ulnae DS52.2 (Parérfraktur) Udisloceret: HUSK lige røntgen af både albue- og håndled mhp at udelukke luksation/subluksation. Vinkelgipsskinne indtil radiologisk heling (ca. 6 uger). Rtg. efter 1 og 6 uger Disloceret: Indlæggelse til åben reposition i GA med osteosyntese. F. corporis radii DS52.3 (omvendt parérfrakt.) Udisloceret: Vinkelgipsskinne indtil radiologisk heling (ca. 6 uger). Rtg. efter 1 og 6 uger Disloceret: Indlæggelse til åben reposition i GA med osteosyntese. 15

16 Monteggia- S 52.4 Galeazzi fraktur DS52.5 Monteggia: F. ulnae + caput radii luksation Galeazzi: F. radii + caput ulnae luksation Anlæggelse af vinkelgipsskinne + indlæggelse til reponering og osteosyntese. F. corporis ulnae et radii DS F. ekstr. dist. ulnae et radii DS52.6 Udisloceret: Vinkelgipsskinne i 6 uger. Rtg. efter 1, 2 og 6 uger. Evt. Afkortning af gips til dorsal skinne i yderligere 2 uger. Rtg. ved gipsfj Disloceret: Indlæggelse til akut reposition og osteosyntese i GA. Konf. Bagvagt. 16

17 Håndled Behandlingen afhænger af alder, funktionsniveau og almentilstand, som skal vurderes og noteres ved 1.kontakt, således dette kan indgå i overvejelse vedr operativ behandling. Colles fraktur (S52.5B) a. Udisloceret/extraartikulær: <2 mm forkortning (ulnar varians), <10 dorsal vinkling af radius ledflade i sideplan ift vinkelret på radius længdeakse og ingen inkongruens i det distale radioulnare led (DRUJ) Dorsal skinne i 4 uger. Skinnefjernelse hos egen læge b. Udisloceret/intraartikulær: <2 mm forkortning (ulnar varians), < 2 mm ledfladespring <10 dorsal vinkling af radius ledflade i sideplan ift vinkelret på radius længdeakse og ingen inkongruens i det distale radioulnare led (DRUJ) Patienter < 50 år: Rtg. efter 7+/- 2 dage og dage. Patienter >50 år: Rtg efter dage. Dorsal gipsskinne i 5 uger. c. Disloceret men kan reponeres til tilfredsstillende stilling i LA. Patienter < 50 år: Rtg. efter 7+/- 2 dage og dage. Patienter >50 år: Rtg efter dage. Dorsal gipsskinne i 5 uger. d. Disloceret men kan IKKE reponeres til tilfredsstillende stilling i LA: Forberede patienten på evt. operation. Indkaldes via booking, OBS. Husk at optage journal med beskrivelse af funktionsniveau! Ophængning af billeder på røntenkonf. Patienter < 50 år => håndkonference. Patienter >50 år => store røntgenkonf 17

18 18

19 Smiths/Bartons fraktur (S52.5A) obs. volar dislokation Dorsal gipsskinne Forberede patienten på evt. operation. Indkaldes via booking OBS. Husk at optage journal med beskrivelse af funktionsniveau! Ophængning af billeder på røntenkonf. Partienter < 50 år => håndkonference. Patienter >50 ska til store røntgenkonf Akut skafo-lunær dissociation (SL-ruptur) (S.63.3) Dorsal gipsskinne. Bookes til vurdering i håndkirurgisk speciallæge amb.. Luksation i håndledet (S63.0) Dorsal gipsskinne & indlægges til akut reposition og transfiksation. 19

20 Håndrod 1) Scaphoideumfraktur (S62.0) a. Ved klinisk mistanke men primært rtg. i.a og alder >10år anlægges aftagelig håndledsskinne og der henvises til MR. b. Fraktur i tuberositas: Radial kantgipsskinne. Bandagefjernelse og klinisk kontrol efter 3 uger hos egen læge. c. Udisloceret fraktur i corpus: Lav cikulær gips. Klinisk kontrol efter 3 uger. Bandagefjernelse efter 8 uger og rtg. uden gips ved fortsatte gener yderligere 4 ugers bandagering. Rtg. 3 måneder efter bandagefjernelse. d. Disloceret fraktur i corpus (>1 mm eller vinklet >15 grader), proximal fraktur & bilaterale frakturer: Radial kantgips & bookes til osteosyntese. 20

21 Luksation i håndroden (S63.0), obs lunatums position. Dorsal gipsskinne & indlægges til akut reposition og transfiksation. Triquetrumfraktur (S62.1), obs dorsal afsprængning. Dorsal gipsskinne. Bandagefjernelse og klinisk kontrol efter 3 uger hos egen læge. Mellemhånden Metacarpfraktur (S ) a. Bennett s / Omvendt Bennett s. Kantgipsskinne & bookes til operation. b. Rolandi fraktur: Kantgipsskinne & bookes til osteosyntese. c. Corpus - Udisloceret eller <20 vinkling og ingen rotationsfejl-stilling/forkortning. Dorsal- hhv. kantgipsskinne. Rtg. efter 1 uge, gipsfj. hos e.l. efter 4 uger. - Disloceret eller >20 vinkling &/eller rotationsfejlstilling/ forkortning. Reponeres i LA. Hvis tilfredsstillende reposition, Rtg. efter 1+2 uger samlet bandageringtid 4 uger. Hvis utilfredsstillende stilling bookes til osteosyntese. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne. d. Intraartikulær (basis hhv. caput). Ved basisfraktur ses ofte dorsal forskydning. For at afgøre graden af dislokation kræves ofte CT-scanning, som skal gennemføres inden 1 uge. CT-scanning ses af håndlæge, og videre beh. plan fastlægges e. Subcapital metacarp: som for corpusfraktur metacarp: - Udisloceret eller < 70 vinkling, handskegips. Fjernes hos egen læge efter 4 uger. - Disloceret (>70 vinkling), som ved corpus-disloceret. Luksation i rodled (S63.0) oftest dorsalt. Grovreponeres i skadestuen. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne & indlægges til transfixation < 1 døgn. Fingre Phalanxfraktur (S62.6) abscisio er ikke fraktur men ligamentlæsion. a. Udisloceret uden rotationsfejlstilling eller vinklet <10. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne. Bandagefjernelse efter 4 uger hos egen læge. 21

22 b. Disloceret med rotationsfejlstilling eller vinklet >10. Reponeres i LA. Hvis tilfredsstillende reposition. Rtg. efter 1+2 uger, Hvis utilfredsstillende stilling bookes til osteosyntese. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne. c. Intraartikulær, step-off eller dislocation >1mm bookes til osteosyntese Børn immobiliseres i 2 uger ved infraktion, epifysiolyser og greenstick samt 3 uger ved fraktur (i øvrigt kontroller som ovenfor). Ligamentlæsion 1) kollateral ligament ruptur 1. MP-led (radialt og ulnart) Radial kantgips & bookes til operation. 2) Volarplade ruptur i 1. MP-led. Hvis rtg. ikke viser fraktur i pkt. 1 eller pkt. 3 test i LA under gennemlysning. a. Læsion i pkt. 1-3: Radial kantgipsskinne & bookes til operation b. Læsion i pkt. 4 (muskel): Radial kantgips i 5 uger. 3) Fingerdistorsion (S63.6). Ømhed ulnart hhv. radialt eller volart ( triadesmerter ). Bølgeskinne 1 uge, patienten fjerner selv skinnen. 22

23 4) Kollateral ligament-læsion de 4 ulnare fingre (S63.4): Testes for sidestabilitet. Ustabile led: a. MP-led: Dorsal- hhv. kant-gipsskinne & bookes til operation. b. PIP-led: Bølgeskinne i 2 uger efterfugt af 8-tals strop i 3 uger. c. DIP-led: Bølgeskinne 3 uger, fjernes hos egen læge. Stabile led: Behandles som fingerdistorsion. 5) Volarplade-læsion i de 4 ulnare fingre (S63.4): Testes for hyperextensionsstabilitet. Ustabile led a. MP-led: Sjælden bookes til vurdering i håndkir. speciallæge amb.. b. PIP-led: Bølgeskinne i 2 uger efterfugt af 8-tals strop i 3 uger. c. DIP-led: Bølgeskinne 3 uger, fjernes hos egen læge. Stabile led: Behandles som fingerdistorsion. 6) Kollateral ligament- og samtidig volarplade-ruptur PIP-led de 4 ulnare fingre (hyperextension- og sideinstabil): Dorsal- hhv. kant-gipsskinne & bookes til operation i LA. 7) Luksation i fingerled (S66.3). Reponeres i LA under gennemlysning, efterfølgende rtg. samt herefter. testes for hyperextensionsog sidestabilitet Stabile led: a. MP-led: Dorsal- hhv. kant-gipsskinne, 3 uger. b. PIP- & DIP-led: Bølgeskinne i fuld extension, 3 uger. Bandagefjernelse hos egen læge Ustabile led: Kollateral ligament og/eller volarplade-ruptur behandles som anført ovenfor i 1), 4) og 5). 23

24 Senelæsioner 1) Dropfinger (S66.3) a. Åben læsion: Indlægges til exploration, sutur og transfixation. b. Lukket læsion: Plasterfikseret bølgeskinne med leddet i strakt stilling. Skinnefjernelse efter 5 uger. Hvis ingen subluksation, men dorsal avulsion/fraktur er større end 30% af ledfladen, ses patienten inkl. røntgen med skinne efter en uge. Hvis røntgen viser dorsal avulsion/fraktur og volar subluxation i leddet, bookes til operation a.m Ishiguro. 2) Midtersnipslæsion (S66.1) overses ofte. a. Åben læsion: Indlægges til exploration, sutur og transfixation. b. Lukket læsion: Plasterfikseret bølgeskinne med leddet i strakt stilling i 3 uger, herefter fjernelse og anlæggelse af dynamisk skinne i ergoterapien i yderligere 3 uger (via håndamb.) Hvis røntgen viser dorsal avulsion/fraktur og volar subluxation i leddet, bookes til operation a.m Ishiguro. 3) Åbne senelæsioner. a. Fleksorsene (S66.0-S.66.1). Indlægges til exploration og sutur. b. Ekstensorsene (S66.2-S.66.3) Indlægges til exploration og sutur. I simple tilfælde (fingre op til MPleds-niveau) kan proceduren foretages i skadestuen, senesutur: uresorberbar (Ticron) 4-0. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne eller bølgeskinne afhængigt af niveau. Bandagefjernelse 5 uger ved totaloverskæring i håndamulatorium. Ved partielle overskæringer ( 50%), straks ubelastet mobilisering. 4) Lukket seneruptur (se 1b) & 2b)) (S66.0-S66.3). a. spontan ruptur b. traumatisk højenergi -ruptur Altid røntgen. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne eller bølgeskinne Ses i håndkirurgisk amb. efter 1-2 uger 5) Ekstensorseneluxation (S66.9) 24

25 Dorsal- hhv. kant-gipsskinne med strakt MP-led, frie PIP- & DIP-led, 4 uger. Skinnefjernelse i håndamb. der er ofte behov for ergoterapeutisk genoptræning. Ved åbne nerve-sene-knogle- og ledskader gives injektion Penicillin 2 MIE i.m. eller i.v. henholdsvis inj. Zinacef 1,5 g i.v. ved penicillinallergi hurtigst muligt. Nervelæsioner Angives ændret sensibilitet for berøring?! a. Åbne: Indlægges til exploration og sutur. Indikation for volar digitalnerve sutur til niveau ved yderleddets bøjefure. Dorsale fingernerver skal ikke sutureres. b. Lukket: Ses i håndkir. amb. <2 uger. Sårbehandling - hånd Alle åbne håndskader færdigbehandles inden 6-8 timer, hvis ikke muligt pga. andre uopsættelige opgaver: Afvaskes skaden sterilt i LA. Efterfølgende saltvandsbades og/eller steril vask x 1/døgn indtil operation snarest muligt. Antibiotika i henhold til ovenstående retningslinier samt immobiliserende gipsskinne. Ved ældre sår (>8timer): a. Mindre lades åbne og saltvandsbades til opheling. b. Størrere dilacerede - hudrandene revideres og adapteres med få suturer således at der fortsat er sikret afløb. c. Med klinisk åbne led, sene- eller nervelæsioner som kræver exploration, afvaskes sterilt og immobiliseres i gipsskinne samt relevant antibiotikabehandling *. Herefter ambulant eller under indlæggelse én gang dagligt saltvandbades, og forbinding skiftes til sikre rene forhold, og der gøres primær forsinket exploration efter 2-4 dage. 2.9) Pulpalæsion a. Læsioner som kan sutures direkte. Sutures med resorberbar 5/0 eller 4/0. Patienterne oplyses om at suturerne falder i løber af 2-4 uger og opfordres til bankeøvelser fra 5. dag. b. Læsioner som ikke kan lukkes primært. Uden knogleblottelse - Afvaskes og dækkes herefter med mepitel, og forbindingen lades urørt til ambulant skiftning 5.dag. Overgår herefter til saltvandsbadning, tør forbindingsskift én gange dagligt samt instrueres i hærdende bankeøvelser. Yderligere behandling via egen læge. Ophelingtid 2-5 uger. Antibiotika ikke indiceret. Med knogleblottelse Afvaskes, og der gives antibiotika*. Herefter afkortes knoglen med Lüer s tang, således at der opnås 2-3 mm bløddels-dække. Subcutis lukkes hen over knoglen med resorberbar 5/0. Videre behandling som anført ovenfor. 2.10) Håndinfektioner/dyre- og menneskebid Klinisk mistanke om artrogent eller tendinøst panaritium immobiliseres i gips & indlægges til akut 25

26 exploration og drænage. Se i øvrigt selvstændig operationsvejledning om håndinfektioner/bidlæsioner. 2.11) Antibiotika ved åbne nerve-, sene-, knogle- og ledskader Ved åbne nerve-sene-knogle- og ledskader gives injektion Penicillin 2 MIE i.m. eller i.v. henholdsvis inj. Zinacef 1,5 g i.v. ved penicillinallergi hurtigst muligt. 26

27 Underekstremiteten voksne OBS! Alle indlæggelser skal konfereres med speciallæge F. pelvis (bækken og acetabulum) Open book Latral kompression Vertical shear Indlæggelse til CT-skanning og konf. med traumesektor Luxatio coxae DS73.0 Indlæggelse til akut (2-3 timer) reponering i GA. Husk evt. acetabulum fraktur og evt. peroneusparese. Luxatio coxae med ledprotese DT84.0 Indlæggelse til reponering i GA. I særlige tilfælde kan reposition foretages i LA. Konf. Bagvagt. 27

28 Hoftenær fraktur Alle patienter med relevant faldtraume > 65 år skal have foretage røntgen af bækken og relevant hofte, uanset symptomer og objektive fund. Behandling ifølge nedenstående algoritme Alle patienter med hoftenær fraktur skal indlægges akut og følgende skal sikres 1. Ring til FAM sekretær og meddel at patienten skal indlægges 2. Journal optaget og dikteret 3. Journal skrevet (kontakt FAM sekretær lok 4726) 4. Meldt til bagvagt, og anæstesi, og operationsgang(meddel hvilken afd. pt. Indlægges på) 5. Relevante blodprøver afhængig af comorbiditet 6. Særlig opmærksomhed på blodfortyndende medicin (Marevan, Pradaxa mv), skal meddeles som i pkt Relevante undersøgelse (rtg thorax, EKG mv) 8. Relevante tilsyn fra andre afdelinger 9. Information og samtykke til operation (dokumenteres i journal) 28

29 ALGORITME FOR BEHANDLING AF HOFTENÆRE FRAKTURER Subcapital fraktur Kanyllerede skruer Garden type 1 og 2 med posterior vinkling < 20 Alder < 70 år * Alder > 70 år ** Garden type 1 og 2 med posterior vinkling > 20 samt Garden type 3 og 4 Vertikal eller basocervikal collum femorisfraktur Hemialloplastik Glideskrue Stabil trokantær fraktur Ustabil trokantær fraktur Langt trokantært søm*** *): protese, hvis ikke reponerbar på lejet. Hos yngre overvejes total alloplastik. **): Girdlestone, hos dement pt. efter individuel vurdering. ***): obligatorisk supervision af speciallæge. 29

30 Femur F. corporis femoris DS72.3 Indlæggelse til osteosyntese, oftest marvsømning. Konf. bagvagt Evt. anlægges plaster stræk 2-3 kg F. supra-, inter- condyloidea et condyli femoris. DS72.4 CT-scanning og indlæggelse til osteosyntese. Konf bagvagt. Luxatio patellae. DS83.0 Knæ Reponeres umiddelbart, uden anæstesi. Husk rtg. efter reponering m.h.p. evt. osteokondral læsion og patella fraktur. Primær lux: Låst knee-ranger låst i 0 med fuld støtte + krykkestokke. Må ikke fjernes om natten Klinisk kontrol efter 2 uger m.h.p. oplåsning til 0-60º i Skadeamb. Klinisk kontrol med seponering af skinnen efter sammenlagt 5 uger Ved osteokondral fraktur indl. m.h.p. artroskopi. Recidiverende lux: Støttebind og krykker. Knæ-amb. efter 2-3 uger 30

31 F. patellae DS82.0 Udisloceret: Konservativ behandling med knæhængsel bandage 0-30, efter 4 uger oplåses til 0-60 i yderligere 2 uger. Mobiliseres med fuld støtte. OBS. Beskriv strækkeevnen!! Klinisk og rtg kontrol efter 2 og 6 uger Disloceret: Indlægges til osteosyntese. OBS. Beskriv strækkeevnen!! Distorsio genus DS83.6 Ved moderat distorsion uden specifik ligamentlæsion beh. med støttebind + aflastning. Klin kontrol hos e.l. efter 2-3 uger. Ved ledlinie ømhed (obs menisk påvirkning). Klin kontrol hos e.l. efter 2-3 uger. Dog Aflåst knæ. Angiv aktiv og passiv ROM i skadekort/jr.! Knee-ranger i låst i pt s aktive ROM. Evt. indl.! Ses i knæ amb/sektor næste hverdag, enten under indl. eller i knæ amb. regi. Laesio lig. cruciati anterioris genus DS83.5 Ved forreste skuffeløshed og normal røntgen: Støttebind og evt krykkestokke. Kontrol i knæambulatorium efter 2-3 uger Ved eminentia afrivning: Knee-ranger låst i 15º og CT-scanning. Konf. bagvagt 31

32 Laesio lig. cruciati posterius genus DS83.5 Ved bagre skuffeløshed (sacking) og normal røntgen: Støttebind og evt krykkestokke. Kontrol i knæambulatorium efter max 8 dage til vurdering mhp JACK bandage Ved abscisio: Knee-ranger låst i 15º og CT-scanning. Konf. bagvagt Kontrol i knæambulatorium efter max 8 dage til vurdering mhp JACK bandage Laesio lig. collateralis genus medialis DS83.4 MCL-læsioner: Grad 1= få valgus-løshed: Støttebind og krykkestokke til smertefrihed. Ingen yderligere kontrol. Grad 2 = subtotal ruptur: Støttebind og krykkestokke. Fuld støtte Klin. kontrol i amb. efter 5 uger Grad 3 = total ruptur: Knee-ranger låst i 15º fleksion i 2 uger. Herefter fribevægelse i yderligere 3 uger. Samlet bandagering 5 uger. Kontrol i skadeamb efter 2 og 5 uger. Hvis der er problemer efter 5 uger gives kontrol i knæamb. Laesio lig collateralis genus lateralis DS 83.4 Grad 1 (ømhed/ingen løshed) Støttebind og fuld støtte. Ingen kontrol Grad 2-3 (subtotal eller total ruptur) Knee-ranger med fri bevægelse og støtte efter evne. Subakut tid i knæ amb inden for 1 uge. 32

33 Ruptura traumatica lig. quadrieps/ lig. patellae. Manglende evne til strakt benløft og palpabelt substanstab. OBS ved tvivl kontaktes radiolog mhp på yderligere udredning med ultralyd eller MR scanning Indlægges til operation. Konf. Bagvagt. F. condyli tibiae DS82.1 Underben Udisloceret: CT-scanning og vurdering og evt. konservativ behandling med knæ-hængsel bandage i 8-12 uger. Instruktion i isometriske quadriceps-øvelser. Klinisk og rtg. kontrol efter 1, 6 og 12 uger. Belastning tidligst efter 6 uger Disloceret (>3-4mm): Indlæggelse til osteosyntese forudgået af CT-skanning F. cruris (corporis tibiae) DS82.2 Udisloceret lukket tibia skaftfraktur (tværfraktur): Primært høj bagre gipsskinne i 2 uger. Derefter høj cirkulær gips fra femur til tæernes grundled. Rtg. kontrol efter gipsanlæggelse. Medgiv krykkestokke. Tilladelse til skyggestøtte. Cirkulering efter 2 uger. Rtg. kontrol efter 2 og 6 uger og månedligt indtil heling. Evt kondylbærende gips eller Sarmientobandage. Konf. med traumesektor Ustabil lukket tibia skaftfraktur: Indlæggelse til osteosyntese med marvsøm. Ved fraktur nedenfor midten af tibia bestilles CTscanning. Konf. bagvagt. Ustabil, åben, kombineret fraktur: Indlæggelse til rensning, sårrevision og ekstern fiksation eller osteosyntese med marvsøm. Konf. Bagvagt/traumevagt. 33

34 F. distalis tibia (intraartikulær = Pilon) Indlæggelse til osteosyntese forudgået af CT-skanning F. corporis fibulae DS82.4 Anlæggelse af støttebind/ tensoplast forbinding i 3-4 uger som smertebeh. Obs.: Ankelfrakturer (pronationsfraktur) test for instabilt fodled, peroneus-parese! Malleolfraktur - F. malleoli lateralis DS82.6, F. malleoli medialis DS82.5, F. bi- et trimalleolaris DS82.7 Supinationsfraktur (lav fibulafraktur) - udisloceret: Normal fodgaffel og < 3 mm dislokation. Static walker. Rtg. kontrol efter 2 og 6 uger i skadeamb. 34

35 Supinationsfraktur (lav fibulafraktur) - disloceret: Breddeøget fodgaffel og/eller > 3 mm dislokation. Bagre gips og Linkskinne, herefter indlægges til osteosyntese. Ved luksations fraktur, grov reponeres i skadestuen i rus. Kontroller stilling efter grov rep og gips, hvis fortsat fejlstilling skal der foretages akut ekstern fiksation på OP. Pronationsfraktur (høj fibulafraktur) = syndesmoseruptur Bagre gips og Linkskinne, herefter indlægges til osteosyntese. Ved luksations fraktur, grov reponeres i skadestuen i rus. Kontroller stilling efter grov rep og gips, hvis fortsat fejlstilling skal der foretages akut ekstern fiksation på OP. OBS medial malleolfraktur næsten altid operation HUSK palpation af HELE fibula og røntgen af hele crus Distorsio regionis malleoli DS distorsion (pt kan støtte umiddelbart): RICE 2. distorsion (går med udtalt halten, har mange smerter): RICE + evt. smertebehandling 3. distorsion ( kan ikke støtte på foden): RICE + krykkestokke + smertebehandling Informeres om genoptrænings øvelser. Ingen kontrol. 35

36 Fodrod Luxatio talus DS93.0 Reponeres hurtigst muligt i GA på OP. Rtg. kontrol efter reponering. Vær meget opmærksom på neurovaskulære forhold, især puls i a.dorsalis pedis og a. tibialis posterior efter reponering. Indlæggelse til CT-scanning og elevation. F. tali DS92.1 CT-scanning Konf med bagvagt m.h.p videre beh.! Dome fraktur (osteochondritis dissecans) m. disloceret afsprængning: CT-scanning og indlæggelse, konf fod/ankel sektor. Collumfraktur: Udisloceret: CT-scanning, derefter crus gips i let spidsfod i 8 uger. Disloceret: CT-scanning og indlæggelse til osteosyntese. 36

37 Corpusfraktur: CT-scanning og indlæggelse til osteosyntese. F. calcanei DS92.0 Indlæggelse til CT-skanning, evt.operation. Konf. med bagvagt. F. ossis navicularis DS92.2 Udisloceret: CT scanning, Static Walker med tilladelse til støtte indenfor smertegrænsen. Samlet bandageringstid, 6 uger. Disloceret: CT scanning og indlæggelse til osteosyntese. Fraktur luksation mellem- og bagfod Lisfranc frakturluksation En kombination af fraktur og luksation ses hyppigst subtalært (mellem talus og calcaneus/naviculare) i Choparts led (mellem talus/calcaneus og naviculare /cuboideum og i Lisfrancs led (mellem cuboideum /cuneiforme og metatarserne) Behandling : Indlæggelse til CT-skanning samt reposition og K-tråds fiksation. F. ossis metatarsi DS92.3 Mellemfod - forfod - tæer 1. metatars : Udisloceret: Anlæggelse af static-walker i 4 uger. Denne må gerne tages af i forbindelse med bad. 37

38 Disloceret: Indlæggelse til osteosyntese. II.-IV. Metatars: Udisloceret: Tensoplast eller Walker Bandage i 2-3 uger. Disloceret: Konf. Bagvagt. Walker Bandage og røntgen efter dage eller operation. Multiple eller komminutte frakturer har ofte betydende bløddelslæsioner og behandles altid under indlæggelse. V. metatars: Afsprængning af tuberositas : Udisloceret: Plasterbandage om metatarsregion til smertefrihed og aflastning med krykkestokke i 1-2 uger. Diastase 2 mm: Anlæggelse af Walker bandage + krykker i 4 uger. Denne må gerne tages af i forbindelse med bad. Diastase 2 mm: Indlæggelse til osteosyntese. Basisfraktur: Udisloceret: Plasterbandage om metatarsregionen til smertefrihed og aflastning med krykkestokke i 1-2 uger. Disloceret : Indlæggelse til osteosyntese. Jones fraktur (gennem proksimale 1/3 af diafysen): Tendens til pseudoatrose dannelse Udisloceret: Anlæggelse af Static-walker i 6 uger, de første fire uger med skyggestøtte. Disloceret: Indlæggelse til osteosyntese. F. digiti pedis I:DS92.4 II-V: DS tå: Udisloceret: Plasterspica og stivbundet fodtøj i 3-4 uger Disloceret: Reposition evt. indlæggelse til K-tråds fiksation. Konf. Bagvagt. Static walker i 4 uger, efterfulgt af stivbundet fodtøj. Øvrige tæer: Rtg ved fejlstilling! Plasterspica og stivbundet fodtøj i 3-4 uger. 38

39 Achilles sene ruptur Læsio traumatica tendinis Achillis DS86.0 Diagnosen ruptur stilles ved: Anamnese Thomsons test Palpapel defekt i senesubstans Behandling: Partiel ruptur (sjælden) - konservativ Total ruptur (hyppig) - oftest operativ, konservativ behandling kan/bør overvejes hos ældre med nedsat funktionsniveau, DM, svær arteriosclerose mm. Konservativ behandling: 3 uger i Walker bandage med foden i 20 fleksion uden støtte, efterfulgt af gradvis opretning til foden er i neutral stilling. Samlet 8 uger Operativ behandling: Indl. m.h.p i OP i LA (Pt. skal ikke faste). Klin kontrol i amb. efter 3 uger m.h.p. sutur fj. Samt opretning af fod til neutral stilling. Klin kontrol efter 6 uger. Behov for træning ved fys vurderes i det enkelte tilfælde. 39

40 Børnefrakturer OBS! Alle indlæggelser skal konfereres med speciallæge Acceptabel frakturstilling er vejledende, og afhænger bl.a. af frakturens lokalisation og barnets restvæksttid. I tvivlstilfælde spørg bagvagten eller børnesektorens læger. Bandageringstider er vejledende, og afhænger bl.a. barnets alder. Epifysiolyse-fraktur: Inddeling efter Salter & Harris: Diagnosen stilles klinisk ved udisloceret type I!!! Denne skadetype forekommer uhyre sjældent som isoleret læsion. Ved mistanke om epifysiolyse i distale fibula drejer det sig langt hyppigere om en distorsion, som skal behandles som hos voksne dvs. med støtte strømpe og RICE. Der skal altså ikke lægges gipsskinne. Der er ikke behov for at sætte disse patienter til kontrol i børneambulatorier, men de kan afsluttes hos egen læge, hvis det skønnes påkrævet. Er der mistanke om epifysiolyse i andre regioner anlægges gipsskinne og pt. får en tid i Børnetraume amb. efter 7-10 dage, m.h.p. seponering af gipsskinne eller fortsat konservativ behandling Eventuel røntgenkontrol efter epifysiolyse skal foretages senest efter 4 dage og igen efter 8 dage, da tidspunktet for reposition ellers er forpasset. Ved SH 3 og 4 skal der foretages rtg. kontrol mhp. vækststandsning efter ¾ år. F. colli humeri DS42.2 Overarm Greenstick: Løs mitella/collar n`cuff i 4 uger og efterfølgende optræning via e.l. Ingen kontrol Epifysiolysefraktur type II: Forskydning < 2/3 knoglebredde: Behandles konservativt. Røntgenkontrol efter 4 og 8 dage. Forskydning > 2/3 knoglebredde eller bagud åben vinkel på >45 : Reposition i GA lukket og/ell. evt. osteosyntese. Rtg. kontrol efter 4 og 8 dage afhængig af graden af stabilisering. OBS. A. Brachialis læsion F. corporis humeri DS42.3 < 30º vinkling og forkortning < 1,5 cm: Løs mitella i 3. uger. Rtg. kontrol efter 1+ 4 uger. Evt. radialis parese svinder oftest spontant Fejlstillinger derudover konfereres med bagvagt mhp videre beh. forslag. 40

41 Albue F. supra condyloidea humeri DS42.4 Klinisk undersøgelse inkl. sensibilitet, motorik samt pulsforhold. Udisloceret: Høj vinkelgipsskinne i 3-4 uger. Rtg. kontrol efter 1 uge med og efter 3-4 uger uden gips i skadebørn amb. Disloceret: Indlæggelse til reposition og K-tråds fiksation. Er laterale kondyl (capitellum) beliggende bag den forreste humerale linje skal der reponeres. F. inter condyloidea humeri DS42.4 Udisloceret: Vinkelgipsskinne i 3-4 uger. Herefter genoptræning. Rtg. kontrol efter 1+ 4 uger i skadebørn amb. Disloceret ( 2 mm): Indlæggelse til reposition og K-tråds fiksation. F. condyli medialis DS42.4 Udisloceret, stabil fraktur: Høj vinkelgipsskinne i 3 uger, herefter optræning. Rtg. kontrol efter 1 uge i skadebørn amb. Disloceret: Indlæggelse til reposition og osteosyntese. F. condyli lateralis humeri DS42.4 OBS Milch s klassifikation! Ofte ustabile Udisloceret, stabil fraktur: Høj vinkelgipsskinne i 3 uger, herefter genoptræning. Rtg. kontrol efter 1 og 2 uger Disloceret, ustabil: Indlæggelse til reposition og osteosyntese 41

42 F. epicondyli medialis humeri DS42.4 Overses ofte! Epikondylen kan være inkarcereret i leddet. Albueleddet er oftest instabil. <½ cm dislokation af fragmentet og albuen på plads: Høj vinkelgipsskinne i 3 uger. Rtg. kontrol efter 1 og 2 uger. > ½ cm dislokation: Indlægges til reposition og osteosyntese Subluxatio capitis radii DS53.0 Rtg. er i karakteristiske tilfælde unødvendig. Reponering ved rotation af underarmen i supination og samtidig let tryk i proximal retning samt et let tryk over caput. Får ofte fornemmelsen af et lille klik. Placer forældre og barnet i venteværelse nogle minutter med instruks i at stimulere barnet til at bruge armen. Såfremt barnet ikke vil bruge armen gives mitella i et par dage. Subluksationen vil da reponeres spontant. Ingen kontrol. Obs. Overset fraktur Luxatio cubiti DS53.1 Smertebeh. med stesolid + morfin per rectum efter skema og efter radiologisk verificering. Reposition i skadestuen eller indlæggelse m.h.p. akut reponering i GA. Vinkelgipsskinne i 1-2 uger. Rtg. +klinisk + fys. med aktiv ledede øvelser efter 2 uger. Obs! Medial epikondyl fraktur! F. olecrani DS52.0 Ofte samtidig collum radii fraktur! Udisloceret: Vinkelgipsskinne i 3 uger. Rtg. kontrol efter 1 uge i skadebørn amb. Disloceret: Indlæggelse til reposition og fiksation i GA. F. colli radii DS52.1 Frakturvinkling 30 : Vinkelgipsskinne i 3 uger, afsluttes hos e.l. Rtg. kontrol efter 1 uge. Frakturvinkling 30 og eller > 1/3 knoglebredde sideforskydning: Indlæggelse til reposition og eventuelt osteosyntese i GA. OBS Ca. 50% har samtidig andre frakturer i albuen, albueluksation eller ulnafraktur!!! Haemarthrosis traumatica (cubiti) DT14.3 (Ansamling i albuen uden synlig fraktur):kontroller den forreste humerale linie og den radiocapitelle linie. Løs mitella til smertefrihed. Ingen kontrol. 42

43 Underarm F. corporis antebrachii Udisloceret/vinkling <10º knoglekontakt i begge underarms knogler: Høj vinkelgipsskinne i 4-6 uger. Klinisk og rtg kontrol efter 1 og 2 uger og inden gipsfjernelse. Klinisk kontrol af rotationsbevægeligheden 4 uger efter gipsfjernelse. Disloceret ell. vinkelfejlstilling >10º: Vinkelgipsskinne og indl. til reposition og evt. osteosyntese i GA. OBS Bowing fraktur! Frakturluksation Monteggia-fraktur DS52.0 Galeazzi-fraktur DS52.5 Husk rtg. af hele antebrachium!!! Kontroller den radiocapitelle linie Monteggia: (F. ulnae + caput radii luksation) Vinkelgipsskinne + indlæggelse til reposition og evt. osteosyntese. Galeazzi: (F. radii + caput ulnae luksation) Vinkelgipsskinne + indlæggelse til reposition og evt. osteosyntese. 43

44 Håndled F. radii et ulnae distalis DS 52.6 Udisloceret ell. vinkelfejlstilling <20º: Høj vinkel gipsskinne i 4-5 uger. Klinisk og rtg kontrol efter 1 og 2 uger. Klinisk kontrol ved gipsfjernelse. Disloceret ell. vinkelfejlstilling >20º: Høj vinkelgipsskinne og indl. til lukket reponering og evt. fixation. Infractio antebrachii distalis + Green-stick DS52.6 Oftest distalt i radius (S52.5). Dorsal gipsskinne i 3 uger, som fjernes hos e.l. Ingen kontrol. F. radii extremitas distalis DS 52.5 Greenstick/udisloceret, vinkelfejstilling <20º: Dorsal gipsskinne i 3 uger. Gipsfj. hos e.l. Disloceret ell. vinkelfejlstilling >20º: Dorsal gipsskinne og indl. til rep. i GA. Epifysiolysis distalis radii DS52.5 SH Type I udisloceret: Klinisk diagnose ved tilsyneladende normalt rtg. billede med lokaliseret ømhed distalt over radius. Beh. med dorsal gipsskinne i 7-10 dage. Klinisk kontrol uden gips efter 7-10 dage. Ved fortsat ømhed, da samlet bandageringstid 3 uger. Afsluttes hos e.l. Type I-IV > 20 grader vinkelfejlstilling: Indlæggelse til reposition i GA. 44

45 Underekstremiteten børn OBS! Alle indlæggelser skal konfereres med speciallæge Coxitis simplex (serøs) DM13.1 Hofte femur Ved mistanke gøres umiddelbart følgende: 1) Rtg. af begge hofteled. 2) UL-skanning af hofteled. 3) Temperatur Ved ansamling fortsættes med følgende akutte blodprøver: CRP, leukocyt + diff-tælling. Behandling: Aflastning og smertebehandling. Ved mange smerter og bevægeindskrænkning indlæggelse til aflastende led punktur. Differential diagnoser: Septisk artrit: Feber, påvirkede infektionsparametre, ledansamling, tvangsstilling i hoften (fleksion og udadrotation, mange smerter ved bevægelse): Indlæggelse til punktur og evt. drænage. Calvé-Legg-Perthe`s sygdom: Må mistænkes ved smerte, halten, og bevægeindskrænkning optrædende periodevist og primært hos drenge mellem 4 og 8 år. Initialt er rtg. normalt, senere ses subkondral fraktur og deformering af caput femoris. Epifysiolysis capitis femoris DS72.0 Typisk drenge mellem år, piger mellem år! Symptomer: Belastningsrelaterede smerter evt. lokaliseret til inderside af knæet (referred pain), gangen er haltende med udafdrejet fod, karakteristisk indskrænket bevægelighed, specielt indadrotation Diagnose: Rtg. AP bilateral + Lauenstein proj. Beh.: Indlæggelse mhp osteosyntese. F. corporis femoris DS år, 20 kg): Indlæggelse til plasterstræk (antal ugers strækbehandling = alder i år +1. Strækkes anlægges på OP 4 år: Indlæggelse til osteosyntese. Konf med bagvagt. 45

46 Epifysiolysis dist. Femur DS72.4 Høj bagre gipsskinne og indl. til reposition og fiksation. Eminentia afsprængning DS82.1 Knæ, underben og ankel Høj bagre gispskinne og indlæggelse til reposition og osteosyntese Epifysiolysis partis prox. Tibiae DS82.1 Udisloceret konservativ behandling med gipsskinne efterfulgt af cirkulær gips. Kontrol efter 1 og 6 uger. Disloceret - indlæggelse til reposition og evt. fiksation. Mediale periost kan være interponeret. OBS karlæsion OBS kompartmentsyndrom. F. tibiae DS82.1/2/3 F. corporis fibulae DS82.4 Udisloceret og vinkelfejlstilling < 10º: Bagre gipsskinne til afhævning i 10 dage. Klinisk kontrol i skadebørneambulatoriet + cirkulering + rtg. kontrol efter dage. Rtg. kontrol efter 3 og 6 uger. Belastning ved heling/callusdannelse. Samlet bandageringstid er ca. 4-8 uger afhængig af alder. Disloceret og vinkelfejlstilling > 10º: Indlæggelse til reposition og evt. osteosyntese. 46

47 Epifysiolysis partis dist. Tibiae DS82.3 Inklusive Triplan og Tillaux fraktur: Indlæggelse til reposition og evt. osteosyntese. Vurderes frakturen som udisloceret anlægges gipsskinne og pt. indkaldes snarest til CT-scanning. Lat. fibula epifys. (Lat. malleol epifys.) DS82.6 Udisloceret og ved klinisk mistanke herom: Anlæggelse af bagre gipsskinne eller static walker. Denne må gerne tages af i forbindelse med bad og søvn. Klin. kontrol i skadebørn. Uden rtg. Disloceret: Indlæggelse til reposition og evt. fiksation. Battered Child Syndrome (BCS) Vær altid opmærksom på dette. Gælder alle børn under 18 år Ved mistanke kontaktes ortopædkirurgisk bagvagt og pædiatrisk bagvagt. Bemærk især: Flere tidligere henvendelse pga frakturer især lange rørknogler Samspil mellem barn og forældre Barnets adfærd Klæd barnet af og noter trykmærker eller brandmærker på ekstremiteter eller krop 47

48 Columna frakturer OBS! Alle indlæggelser skal konfereres med speciallæge F. Columna cervicalis Konf. med bagvagt m.h.p. overflytning til neurokirafd. Placeres liggende med stiv halskrave. F. columna thoracalis et lumbalis DS 22.0 et 32.0 Klassificeres efter Denise 3 søjle teori Fladt rygleje. Rulles som en træstamme. Neurologisk undersøgelse inkl. expl. rectalis! Konf. med bagvagt mhp på indikation for akut CT. Indl. på rygcenteret efter vurdering af rygkirurgerne (kontaktes af bagvagt) Obs. 30 % har mere end én fraktur! 48

49 Thorax traumer F. costae DS 22.3 Klinisk diagnose. Rtg af thorax ved mistanke om pneumothorax Ved > 3 frakturer kontakt til Thoraxkir. Afd. M.h.p. tilbud om indl. anlæggelse af epii-kat. Obs.abd. læsioner ved nedre costae frakturer F. sterni DS 22.2 Typisk høj energi traumer. Husk EKG. Konf. med thoraxkir. vagthavende Svære at se på konventionelle rtg billeder. Ofte behov for CT-scanning. Obs. På intrathorakale og abd. Læsioner. Pneumothorax traumaticus DS 27.0 Konf. med thoraxkir. vagthavende Oftest traume patienter. Costae frakturer. Penetrationstraumer. Pneumothorax spontaneous DJ 93.0 Konf. med thoraxkir. vagthavende m.h.p. beh. Tilbud 49

50 Ansigts skader F. Nasi DS 02.2 Udelukke septum hæmatom. Ingen akut behandling ud over hvis der fremtræder septum hæmatom, i så fald kontakte oto vagthavende. Kontrol i F-amb. efter 3-5 dg. Pt ringer selv til F-amb. m.h.p. nærmere tid til kontrol. Vulnus nas DS01.2 -auris DS01.3 Smårifter kan sys med Ethilon 5-0/6-0 sutur. Suturer i brusk bør undgås. Større rifter eller overrivninger bør behandles af vagthavende otolog. Haematom over ørebrusk DS00.4 Hæmatomet er lokaliseret subperichondralt og kan indtage hele bagsiden af øret. Kontakt vagthavende otolog (afd. F) mhp vurdering. Der er risiko for brusknekrose, der medfører blomkålsøre (M95.1). Tandskader uden stillingsændring: Kliniske tegn: Ingen udtalt palpationsømhed ud for roden Diameteren på den knækkede tand svarer til diameteren på den kontralaterale tand i samme niveau Behandling: Foregår ved egen tandlæge eller tandlægevagten indenfor 1-2 dage Læs mere på Tandlægevagten: Odense: Regionstandplejen, Heden 7, 3. sal, 5000 Odense C Esbjerg: Regionstandplejen v Sundhedshuset Sct. Joseph, Nørregade 63 A, 6700 Esbjerg Telefontid tandlægevagten: lørdag, søndag og helligdage 9-12 tlf:

51 Tandskader med stillingsændring: Kliniske tegn: Malokklussion ("tanden sidder i vejen for normalt sammenbid") Stillingsændring af tanden m/u kortere/længere kronelængde Smerte ved palpation ud for tandroden med ødem/hæmatom dannelse Behandling: Tilkald kæbekirurgisk vagthavende til reposition og fixation af tanden med skinnebehandling. Læs mere på Tandskadevagten: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle Sygehus Lillebælt Kolding, Skovvangen 2-8, 6000 Kolding Kæbefrakturer: Isoleret arcus zygomaticus fraktur: Kliniske tegn: Depression ved arcus zygomaticus, Nedsat gabeevne. Yderligere udredning: CT af ansigtsskelettet. Behandling: Konferer med kæbekirurgisk vagthavende ang. videre behandling: konservativ eller åben reposition. 51

52 Zygoma-Maxil-Orbita fraktur: Kliniske tegn: Affladning af malar processen (kindbenet) Lateralt subconjunktivalt hæmatom Føleforstyrrelse svarende til n. infraorbitalis Palpationsømhed og konturspring ved frakturerne Subj. Fornemmelse af ændret sammenbid kan være tilstede Yderligere udredning: CT af ansigtsskelettet. Behandling: Konferér med kæbekirurgisk vagthavende ang. videre behandling. Maxil fraktur: Le Fort I - II - III: Kliniske tegn: Malokklusion Ved tryk træk på tænderne i overkæben i inferior-superior retning findes maxil/ansigtet hyppigt mobil Yderligere udredning: CT af ansigtsskelettet. Behandling: Konferér med kæbekirurgisk vagthavende ang. indlæggelse og videre behandling. Orbita fraktur: Kliniske tegn: Subkonjunktionvalt hæmatom Nogle gange ses ptose af øjenlåg Føleforstyrrelse svarende til n. infraorbitalis Enophthalmus Diplopi Indskrænkede øjenbevægelser Yderligere udredning: CT af ansigtsskelettet. Obs ved børn kan der forekomme green-stick fraktur med entrapment af m. rectus inf. Indskrænker øjets bevægelighed i superior retning. Kræver akut kirurgisk behandling. Behandling: Konferér med kæbekirurgisk vagthavende. Ved skade på bulbus kontaktes desuden øjenkirurg. 52

53 Mandibel fraktur: Kliniske tegn: Malokklusion, primær kontakt mod frakturen. Hæmatomdannelse udfor fraktur, oftest i mundbunden. Nedsat gabeevne Udtalt smerte v. bevægelse af underkæben Større mellemrum og løsnede tænder i frakturspalten spring i tandbuen Yderligere udredning: Ortopantomografi af underkæben. OBS: Symfysefraktur kan være svært at se på Ortopan. Ved klinisk mistanke suppleres med CT skanning Behandling: Konferér med kæbekirurgisk vagthavende. Oftest åben repostition og fixation samt tyske skinner. 53

SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING

SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING OUH SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING 5. UDGAVE Januar 2014. Michael Brix Jytte Kristiansen Morten Schultz Larsen 1 Indholdsfortegnelse Overekstremiteten voksne... 8 F. Claviculae DS 42.0...8

Læs mere

Instruksbog for Ortopædkirurgisk afd. O Svendborg Sygehus Version 1, marts 2009

Instruksbog for Ortopædkirurgisk afd. O Svendborg Sygehus Version 1, marts 2009 Instruksbog for Ortopædkirurgisk afd. O Svendborg Sygehus Version 1, marts 2009 1 Indholdfortegnelse Hoved... 4 Commotio cerebri... 4 Hovedtraume... 4 Øjenskader... 5 Abrasio cornea... 5 Corpus alienum...

Læs mere

Frakturer og luksationer. September 16

Frakturer og luksationer. September 16 Frakturer og luksationer. September 16 Radiolog rolle Gode henvisninger med oplysning om: 1: traumemekanisme og traume alder. 2:Symptomer 3: Punktum maximum, hvis muligt. Smerter. Obs svigt af osteosyntesemateriale..

Læs mere

Overekstremitet voksne

Overekstremitet voksne Skadestueinstruks Indhold og forord Overekstremitet voksne...3 Overekstremitet børn...10 Underekstremitet voksne...12 Underekstremitet børn...18 Columnalæsioner...19 Ansigtslæsioner...20 Øjenskader...21

Læs mere

Skadestueinstruks Aabenraa

Skadestueinstruks Aabenraa Skadestueinstruks Aabenraa 2015 Udarbejdet af: Carsten Lauridsen Caspar W. Krammer Etc. Godkendt af Jens Ole Laursen, ovl., klinikleder af skadestue og FAM Jens Eggers, ovl. Sektorchef for traumesektoren

Læs mere

fraktur af Trapezium fraktur af Cuboideum

fraktur af Trapezium fraktur af Cuboideum Klemskader Case 74 årig mand som klemmer sin venstre hånd under et tippelad på 2 tons. 7 cm langt sår på tenar volart med frilagte sener Rtg. viser brud på 3. og 4. metacarp. Der foretages sutur af sår,

Læs mere

SKADESTUEINSTRUKS. Aalborg UH, afsnit Thisted

SKADESTUEINSTRUKS. Aalborg UH, afsnit Thisted 0 SKADESTUEINSTRUKS Aalborg UH, afsnit Thisted 19. 11. 2018 1 Forord Skadestueinstruksen, som den foreligger i 4. udgave, er udarbejdet i samarbejde med de specialeansvarlige overlæger ved Ortopædkirurgisk

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Instruksen er tilrettet Thisted

Instruksen er tilrettet Thisted Indhold og forord Overekstremitet voksne...3 Overekstremitet børn...10 Underekstremitet voksne...12 Underekstremitet børn...18 Columnalæsioner...19 Ansigtslæsioner...20 Øjenskader...21 Bidsår...22 Compartmentsyndrom...23

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Skadestueinstruks

Ortopædkirurgisk Afdeling. Skadestueinstruks Ortopædkirurgisk Afdeling Skadestueinstruks Indhold og forord Overekstremitet voksne...3 Overekstremitet børn...13 Underekstremitet voksne...15 Underekstremitet børn...24 Columnalæsioner...26 Ansigtslæsioner...27

Læs mere

Røntgen quiz. Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA

Røntgen quiz. Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA Røntgen quiz Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA Quiz Der er ved hvert spørgsmål angivet, hvor mange point du kan få. Svaret er på den følgende side, så gå ikke videre før du har gættet.

Læs mere

Skadestueinstruks Sygehus Sønderjylland

Skadestueinstruks Sygehus Sønderjylland Skadestueinstruks Sygehus Sønderjylland 2017 Godkendt februar 2017. Klinikleder Jens Eggers Klinikleder Jens Ole Lauersen Traumesektoransvarlig Jesper O. Schønnemann 1 CNS+Thorax+Columna Side 13 Øjne Side

Læs mere

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital Fracture dislocation of the elbow Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course Middelfart 11-14. april 2016 Fracture dislocation of the elbow Albue

Læs mere

Forord. Indhold. Compartmentsyndrom Åbne frakturer Analgesi/sedation med rapifen og dormicum Egne noter... 46

Forord. Indhold. Compartmentsyndrom Åbne frakturer Analgesi/sedation med rapifen og dormicum Egne noter... 46 Skadestueinstruks Indhold Forord.... 3 Traumescoreskema.... 4 Kliniske billeder til røntgensystem.... 8 Lokalbedøvelse og sutur.... 8 Hyppigt oversete tilstande i skadestuen.... 9 Overekstremitet voksne....

Læs mere

Indhold. Forord... 3 Traumescoreskema... 4 Kliniske billeder til røntgensystem... Lokalbedøvelse og sutur... Mistanke om misrøgt...

Indhold. Forord... 3 Traumescoreskema... 4 Kliniske billeder til røntgensystem... Lokalbedøvelse og sutur... Mistanke om misrøgt... Skadestueinstruks Indhold Forord... 3 Traumescoreskema.... 4 Kliniske billeder til røntgensystem... Lokalbedøvelse og sutur... Mistanke om misrøgt.... 8 8 8 Hyppigt oversete tilstande i skadestuen... 9

Læs mere

Overekstremitet voksne

Overekstremitet voksne Indhold og forord Overekstremitet voksne 3 Overekstremitet børn 10 Underekstremitet voksne 12 Underekstremitet børn 18 Columnalæsioner 19 Ansigtslæsioner 20 Øjenskader 21 Bidsår 22 Compartmentsyndrom 23

Læs mere

Den ortopædiske patient gang. Patienterne inddeles i farvegruppe ved triageringen.

Den ortopædiske patient gang. Patienterne inddeles i farvegruppe ved triageringen. SKADESTUEN Den ortopædiske patient gang Patienterne inddeles i farvegruppe ved triageringen. Ortopædkirurgisk afdeling får størstedelen af sine patienter fra blå gruppe, den klassiske skadestuepatient.

Læs mere

Skulder og overekstremiteten. Københavns massageuddannelse

Skulder og overekstremiteten. Københavns massageuddannelse Skulder og overekstremiteten Københavns massageuddannelse Dagsorden Knogler i overekstremiteten inkl. skulderbæltet Ledtyper samt gennemgang af skulder-, albue- og håndled Muskler i overekstremiteten inkl.

Læs mere

Antebrachium frakturer. Thomas Sandholdt Andreasen, afd.læge, afd. O, OUH Hoveduddannelse, traumatologi, OUH 2011

Antebrachium frakturer. Thomas Sandholdt Andreasen, afd.læge, afd. O, OUH Hoveduddannelse, traumatologi, OUH 2011 Antebrachium frakturer Thomas Sandholdt Andreasen, afd.læge, afd. O, OUH Hoveduddannelse, traumatologi, OUH 2011 AO/OTA-klassifikation Simple 2 2 Wedge Complex A B C Type A Simpel fraktur A-1 ulna # A-2

Læs mere

Overekstremitet + thorax

Overekstremitet + thorax Overekstremitet + thorax Undersøgelse Indikation Projektion Side Thorax. Thorax PA - max insp.. Thorax Lat. - max insp. Supplement ved pneumothorax: Thorax PA - max exsp. Costae Metastaser Som Thorax Specialopt.

Læs mere

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Overekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch Skulderbæltet Skulderbæltet Art. sternoclavicularis Art. acromioclavicularis Art. humeri Scapula Clavicula Clavicula (1) (2) Optagelse (1) er foretaget kraniokaudalt

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange AO-Principles, Middelfart, April 2015 Marianne Vestergaard Lind, Overlæge Ortopædkirurgisk Klinik, Traumesektionen Rigshospitalet Skadesmekanisme

Læs mere

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST NKR - baggrund Finanslov 2012 afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at udarbejde 50 nationale kliniske retningslinjer. En national klinisk retningslinje

Læs mere

Humerusfraktur Fractura corporis humeri. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH)

Humerusfraktur Fractura corporis humeri. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) Humerusfraktur Fractura corporis humeri Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2017 Humerusfraktur Demografi Hyppighed: 15/100.000 per år Gennemsnitsalder

Læs mere

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer Hovedfunktionsniveau Skulder Diagnose Indgreb Skopisk/lukket Åbent DS420 Clavikel Reposition af KNBJ12 DS427A Multipel clavikel

Læs mere

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider Sygehistorie Hvilke udsagn om udredning for knæartrose er korrekte? Ubelastet røntgenoptagelse viser graden af artrose. Artroskopi er en rutineundersøgelse. MR-scanning kan ligeledes overvejes. Stående

Læs mere

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den anteriore humerale linie

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den anteriore humerale linie Albuen forfra normalt billede Frakturer og luxationer i albuen Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 1 2 Albuen fra siden normalt billede Den løftede

Læs mere

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den løftede fedtpude

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den løftede fedtpude Albuen forfra normalt billede Frakturer og luxationer i albuen Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 1 2 Albuen fra siden normalt billede Den løftede

Læs mere

Frakturer og luxationer i albuen

Frakturer og luxationer i albuen Frakturer og luxationer i albuen 1 Albuen forfra normalt billede Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 2 Albuen fra siden normalt billede Olecranon

Læs mere

Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer

Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer Klassifikation Lauge Hansen (SU, SA, PU, PA), mhp. at vurdere evt. ledsagende ligamentlæsioner og dermed vurdere stabiliteten af den

Læs mere

Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars

Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars Henrik Wilbek Hillerød Hospital A-kursus Hvidovre 27. september 2011 Epidemologi. Calcaneusfrakturer

Læs mere

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Lene Bak, overlæge, Radiologisk afdeling, Kolding Sygehus Michel Bach Hellfritzsch, overlæge, Radiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Case 7-årig

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Basale Osteosynteseprincipper

Basale Osteosynteseprincipper Basale Osteosynteseprincipper www.traumeselskab.dk A-kursus OUH 2014 Basale osteosyntese principper Præoperativ planlægning Behandlingsmål Bløddele Knogleheling Stabilitet Fraktur reponering Forsk. Osteosyntesemetoder

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer AO Basic 2015 Principper for behandling af diafysære frakturer Afgrænsning Vi kommer ind på følgende: 1.Lange rørknoglers funktion og tolerance 2.Frakturtyper og skadesmekanisme 3.Vurdering af patienten

Læs mere

Distale femurfrakturer

Distale femurfrakturer Distale femurfrakturer Afgrænse området Genopfriske basisprincipper Udredning Adgange og operativ teknik Efterbehandling Pearls and Pittfalls 53.727 474 A. 0-5 B. 5-10 C. 10-20 D. Mere end 20 25% 25% 25%

Læs mere

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Overekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch Skulderbæltet Skulderbæltet Art. sternoclavicularis Art. acromioclavicularis Art. humeri Scapula Clavicula Clavicula (1) (2) Optagelse (1) er foretaget kraniokaudalt

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Fodens radiolog hos voksne Konventionel røntgen, nogle overvejelser. Michel Bach Hellfritzsch Ver

Fodens radiolog hos voksne Konventionel røntgen, nogle overvejelser. Michel Bach Hellfritzsch Ver Fodens radiolog hos voksne Konventionel røntgen, nogle overvejelser Michel Bach Hellfritzsch Ver. 20180110 Dispostion til billedanalyse. Bløddelene Akser i foden Knoglestruktur Led inklusiv tilstødende

Læs mere

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014 Problemer i ankel og fod Sygehistorie: 26-årig kvinde, vrikket om på anklen for 2 timer siden. Har ligget med is. Der er betydelig hævelse lateralt og medialt.

Læs mere

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle Røntgenhenvisningen 1 Røntgenhenvisningen Hvilke hensyn skal man tage, når man bestiller en billeddiagnostisk undersøgelse? 2 Fire vigtige hensyn Strålebeskyttelse Godt samarbejde med røntgenafdelingen

Læs mere

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Zell eleven 2015 Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Uffe Jørgensen. Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk afd. O Odense Universitetshospital Syddansk Universitet uj@quattroclinic.dk

Læs mere

Skadestue kompendium FINGER OG HÅNDSKADER 1. GENERELLE FORHOLD 2. FRAKTURER

Skadestue kompendium FINGER OG HÅNDSKADER 1. GENERELLE FORHOLD 2. FRAKTURER INDHOLD 1. Generelle forhold 2. Frakturer 3. Distorsioner 4. Luksationer og ligamentskader 5. Senelæsioner 6. Nervelæsioner 7. Håndinfektioner 8. Pulpalæsioner 9. Negleskade 10. Bidsår 11. Antibiotika

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere

Information. til patienter og pårørende. Brud på anklen

Information. til patienter og pårørende. Brud på anklen Information til patienter og pårørende Brud på anklen 2 Anekl Ny hofte Brud på anklen Indholdsfortegnelse Årsag til brud på anklen... 4 Symptomer... 4 Undersøgelse... 4 Ikke-kirurgisk behandling... 5 Kirurgisk

Læs mere

What to look for!!!!!! 90% af alle manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

What to look for!!!!!! 90% af alle manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af alle manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Anatomisk lokalisation Klinisk undersøgelse Konklusion? Henvisning Anamnese Klinisk undersøgelse? What

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk FODENS ANATOMI Foden består af 26 knogler. 1 hælben (calcaneus), 1 rulleben

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET

OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET Hellerup Lyngby Odense Aarhus Skørping Viborg 1 De indledende undersøgelser hos Capio CFR har vist, at du har slidgigt i ankelleddet i en grad, som vi kan tilbyde at

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Hellerup Lyngby Odense Aarhus Skørping Viborg 1 De indledende undersøgelser hos Capio CFR har vist, at du har udviklet nedsunken forfod i en grad, som vi kan tilbyde at afhjælpe

Læs mere

Skema til brug for det overordnede skøn over behandlingsudgifter i arbejdsskadesager

Skema til brug for det overordnede skøn over behandlingsudgifter i arbejdsskadesager Skema til brug for det overordnede skøn over behandlingsudgifter i arbejdsskadesager Skemaet er opbygget efter mén-tabellens punkter, hvilket skulle gøre det nemmere og mere overskuelig at slå op i. Det

Læs mere

Thorax - PA. Lejring:

Thorax - PA. Lejring: Thorax - PA Bemærkninger: Stående med brystet mod filmen. Håndryggen mod hofterne - Albuerne skydes fremad. Skuldrene skal være afslappet og presses frem mod filmen. Alternativt tages udenom thorax-stativet

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

OPERATION VED HULFOD Hellerup Lyngby Odense Aarhus Skørping Viborg

OPERATION VED HULFOD Hellerup Lyngby Odense Aarhus Skørping Viborg OPERATION VED HULFOD Hellerup Lyngby Odense Aarhus Skørping Viborg 1 De indledende undersøgelser hos Capio CFR har vist, at du har udviklet hulfod i en grad, som vi kan tilbyde at afhjælpe med operation.

Læs mere

MUSKULOSKELETAL ULTRALYD (MSUS) 6. SEMESTER

MUSKULOSKELETAL ULTRALYD (MSUS) 6. SEMESTER MUSKULOSKELETAL ULTRALYD (MSUS) 6. SEMESTER Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen & Skanning Nørrebrogade 1 Give indblik i anvendelse af MSUS Vise indikationer for MSUS Sætte MSUS i relation til andre

Læs mere

Klagesystemets organisering Historik

Klagesystemets organisering Historik Klagesystemets organisering Historik Klager over patientbehandling Patientklagenævnet Patientombuddet Styrelsen for patientsikkerhed Styrelsen for patientklager Ønske om erstatning Patientforsikringen

Læs mere

Albuesmerter. Biomekanik og muskel test. Den normale bevægelighed. Differentialdiagnostiske overvejelser

Albuesmerter. Biomekanik og muskel test. Den normale bevægelighed. Differentialdiagnostiske overvejelser Albuesmerter Tennisalbue er formentlig den hyppigste årsag til smerter i albuen i almen praksis og forekommer hos 1.3% af befolkningen Hunskår 1997. Den skyldes ofte inflammation af senefæsterne til m.

Læs mere

Frakturer i talus og calcaneus. Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital

Frakturer i talus og calcaneus. Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital Frakturer i talus og calcaneus Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course - Middelfart 11-14. april 2016 Fractura tali Fractura tali

Læs mere

Behandlingsforslag Hoften

Behandlingsforslag Hoften Hoften 2,24 D Ekstensionsmobilisering, sideliggende: a PT sideliggende. TP står bagved PT og fatter med den caudale hånd om PT s øverste ben. Den craniale hånd placeres på PT s trochanter major. TP drejer

Læs mere

Underekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Underekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Underekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch 1 3 2 4 5 Bækkenet: Os coxae og os sacrum Articulatio coxae Femur Articulatio genus Crus Articulatio talocruralis Foden Bækkenet Ossifikationens start angivet

Læs mere

OPERATION VED PLATFOD

OPERATION VED PLATFOD OPERATION VED PLATFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har platfod i en

Læs mere

PATIENTINFORMATION VEDRØRENDE HULFOD

PATIENTINFORMATION VEDRØRENDE HULFOD PATIENTINFORMATION VEDRØRENDE HULFOD 1 Hulfod er en tilstand, hvor foden har en unormal, høj svang med stejle mellemfodsknogler. Det betyder en fejlbelastning af såvel bagfod, mellemfod og forfod. Hulfod

Læs mere

Bækken- og acetabulumfraktur. Definitiv behandling

Bækken- og acetabulumfraktur. Definitiv behandling Bækken- og acetabulumfraktur Definitiv behandling Bækkenring- & acetabulumfraktur Symfysen Linea terminalis SI-leddet Sacrum Bækkenring - landmarks Forreste søjle Bagerste søjle Forkanten Bagkanten Quadrilaterale

Læs mere

AALBORG UH CENTER HOVED-ORTO AFSNIT SYGEUS THY-MORS

AALBORG UH CENTER HOVED-ORTO AFSNIT SYGEUS THY-MORS Hvad er ortopædi? Ortopædisk undersøgelse Anamnese Objektiv undersøgelse Blodprøver Billeddiagnostik Røntgen Scintigrafi Ultralyd CT-scanning MR-scanning. Kommunikation Det er vigtigt vi lære at kommunikere

Læs mere

OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET

OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup Telefon: 3977 7070 Telefax: 3977 7071 www.cfrhospitaler.dk De indledende undersøgelser på CFR Hospitaler har vist, at du har

Læs mere

Brud på anklen. -operativ/konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Brud på anklen. -operativ/konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Brud på anklen -operativ/konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Brud på anklen Anklen kaldes også fodleddet. Det er i

Læs mere

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation. Michael Brix, traumesektoren OUH. 1

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation. Michael Brix, traumesektoren OUH. 1 How to place the pinns-temporær ekstern fiksation Michael Brix, traumesektoren OUH. 1 How to place the pinns Formål 1. Indikationer (hos hvem og hvornår) 2. Basisprincipper/biomekanik 3. Safe zones 4.

Læs mere

MR TEKNIK OG INDIKATIONER

MR TEKNIK OG INDIKATIONER MR TEKNIK OG INDIKATIONER LENE BAK OVERLÆGE RADIOLOGISK AFD ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL A-kursus 12.sept. 2016 MR HVORFOR ER DET SMART? Fremstiller væv med mange protoner (hydrogenatomkerner) Der er mange

Læs mere

Undervisning specialespecifikt kursus, Ålborg 20.10.2015. Johnny Frøkjær, specialeansvarlig overlæge Fod & ankelsektoren Odense Universitets Hospital

Undervisning specialespecifikt kursus, Ålborg 20.10.2015. Johnny Frøkjær, specialeansvarlig overlæge Fod & ankelsektoren Odense Universitets Hospital Undervisning specialespecifikt kursus, Ålborg 20.10.2015 Johnny Frøkjær, specialeansvarlig overlæge Fod & ankelsektoren Odense Universitets Hospital 39 årig kvinde, som under løb vred om på højre ankel

Læs mere

OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN

OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN OPERATION FOR SLIDGIGT I STORETÅEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk SPØRG HVIS DU ER I TVIVL Fødder er forskellige fra person til person, og derfor

Læs mere

Disposition. Bækken og Hofte. Børn: Det syge, og så det normale. Det syge, og så det normale 04-05-2010. Kongenit hofteluksation/hoftedysplasi:

Disposition. Bækken og Hofte. Børn: Det syge, og så det normale. Det syge, og så det normale 04-05-2010. Kongenit hofteluksation/hoftedysplasi: Disposition Bækken og Hofte Læge Torben Stryhn Børn Springhofte Hoftedysplasi THA Luxationer Osteonecrosis capitis femoris Børn: Det syge, og så det normale? Anteverteret collum femoris En af de hyppigste

Læs mere

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand.

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand. ALBUE-HÅND Lateral humerusepikondylit tendinit lokaliseret til håndledsextensorernes udspring på laterale humerusepikondyl, særligt m. extensor carpi radialis brevis. Bliver også kaldt tennis albue, selvom

Læs mere

OPERATION FOR HAMMERTÆER

OPERATION FOR HAMMERTÆER OPERATION FOR HAMMERTÆER Hellerup Lyngby Odense Aarhus Skørping Viborg 1 De indledende undersøgelser hos Capio CFR har vist, at du har hammertæer i en grad, som vi kan tilbyde at afhjælpe med operation.

Læs mere

Atraumatiske Fod-Ankel

Atraumatiske Fod-Ankel Atraumatiske Fod-Ankel Apophysitterne i ankel-fod Apophyse = Sekundær center for ossifikation (calcaneus) Vækstzonen lukker omkring 15 års alderen. Morbus Osgood Slatter, ASIS, AIIS, Sinding-Larsen-Johansson,

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Osteosynteseprincipper

Osteosynteseprincipper Osteosynteseprincipper www.traumeselskab.dk Workshop Dansk Ortopædisk Selskabs årsmøde oktober 2009 Dagens emner Behandlingsmål Bløddele Knogleheling Stabilitet Fraktur reponering Osteosyntesemetoder

Læs mere

Underekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Underekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Underekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch 1 3 2 4 5 Bækkenet: Os coxae og os sacrum Articulatio coxae Femur Articulatio genus Crus Articulatio talocruralis Foden HKA optagelse (Hip/knee/ankle eller hofte/knæ

Læs mere

Repositionsteknikker. Specialespecifikt kursus i traumatologi, Odense, september 2014 Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus

Repositionsteknikker. Specialespecifikt kursus i traumatologi, Odense, september 2014 Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Repositionsteknikker Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus OP plan: Rigtige indgreb til den rigtige patient Isenkram Adgang og lejring Repositionsteknik Ønsker til anæstesi Blodtomhed Blødning

Læs mere

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 330 Underarm Funktionsattest ASK 330 Underarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Hospi t al senhed Mi dt. Ovl. Peter Hvidt. Fod- & Ankelsektor Viborg. A-kursus Århus Regi onshospi t al et Vi bor g

Hospi t al senhed Mi dt. Ovl. Peter Hvidt. Fod- & Ankelsektor Viborg. A-kursus Århus Regi onshospi t al et Vi bor g Hospi t al senhed Mi dt Ovl. Peter Hvidt Fod- & Ankelsektor Viborg A-kursus Århus 2018 Smertetilstande i forfoden. De små tæers patologi, udredning og mulige behandlinger - dvs. ondt i foden på 1 time.!

Læs mere

Introduktion til Ultralydsscanning. Introduktion til ultralydsscanning i praksis

Introduktion til Ultralydsscanning. Introduktion til ultralydsscanning i praksis Introduktion til Ultralydsscanning Introduktion til ultralydsscanning i praksis Ultralydsscanning 3D OPFATTELSE AF 2D BILLEDER Ultralydsscanning KOMBINERE DET TRANSVERSELLE OG LONGITUDINELLE I BILLEDFORSTÅELSEN

Læs mere

Operation for rodledsartrose / trapezektomi

Operation for rodledsartrose / trapezektomi Patientinformation Operation for rodledsartrose / trapezektomi Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling OPERATION FOR RODLEDSARTROSE/TRAPEZEKTOMI Hvad er rodledsartrose? Artrose, også kaldet

Læs mere

AALBORG UH CENTER HOVED-ORTO AFSNIT SYGEUS THY-MORS

AALBORG UH CENTER HOVED-ORTO AFSNIT SYGEUS THY-MORS Skadestuen Der går mange tanker gennem hovedet på skadestuepatienten: Er det alvorligt? Hvornår bliver jeg rask? Hvornår kan jeg gå i arbejde? Er jeg tryg ved de der skal behandle mig? Det er vigtigt man

Læs mere

MR TEKNIK OG INDIKATIONER

MR TEKNIK OG INDIKATIONER MR TEKNIK OG INDIKATIONER LENE BAK OVERLÆGE RADIOLOGISK AFD A-kursus 11.sept. 2017 MR HVORFOR ER DET SMART?! Fremstiller væv med mange protoner (hydrogenatomkerner)! Der er mange protoner i vand! Der er

Læs mere

Patientvejledning. Operation for skæv storetå. Hallux valgus

Patientvejledning. Operation for skæv storetå. Hallux valgus Patientvejledning Operation for skæv storetå Hallux valgus En skæv storetå og ømhed af knysten over storetåens grundled ses hyppigt. I mange tilfælde kan det behandles med en tilpasning af fodtøjet, hvis

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram - ankel. Træningsprogram for genoptræning efter ruptur af achillessene

Patientvejledning. Træningsprogram - ankel. Træningsprogram for genoptræning efter ruptur af achillessene Patientvejledning Træningsprogram - ankel Træningsprogram for genoptræning efter ruptur af achillessene Dette træningsprogram indeholder øvelser til at behandle achillessenen efter overrivning (ruptur).

Læs mere

Vurdering af ledbevægelighed

Vurdering af ledbevægelighed Vurdering af ledbevægelighed Ledbevægelighed Passiv ledbevægelighed (PROM) beskriver den bevægelse, som personen kan udføre i afslappet tilstand med assistance fra en anden person, fra sig selv eller genstand

Læs mere

Funktionsattest ASK 350 Fingre

Funktionsattest ASK 350 Fingre Funktionsattest ASK 350 Fingre Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:.. Arbejdsskadestyrelsens journalnr.: Skadedato:.

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH.

Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH. Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH. Operations muligheder: Skinne Marvsømning Ekstern fiksation (K-tråde, Skruer, Allo mm) ??? Typiske indikation: Typiske indikation: Midt på en lang

Læs mere

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen :

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen : Kompetencekort Oversigt kompetencekort Introduktionsuddannelsen :. Hoftenær fraktur 2. Colles fraktur. Traumepatienten 4. Artroskopi. Distorsio genus 6. 60 graders evaluering 7. Rapport over patientforløb

Læs mere

!INFEKTION 1. Infektionsrisiko 2. Feber. !ØVRIGE 1. Ledsagesymptomer

!INFEKTION 1. Infektionsrisiko 2. Feber. !ØVRIGE 1. Ledsagesymptomer TRAUME /IKKE-TRAUME SMERTEANAMNESE 1. Lokalisation 1. Debut 2. Varighed 3. Udvikling 4. Traumekansime 5. Lav/høj energi traume 6. VAS 7. Støtte 8. Lindrende/forværrende 9. Smertestillende 10. RICE 11.

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Skulderprotese. Patientinformation.

Ortopædkirurgisk Afdeling. Skulderprotese. Patientinformation. Ortopædkirurgisk Afdeling Skulderprotese Patientinformation www.koldingsygehus.dk Skulderprotese hvorfor operation: Det er nødvendigt at operere din skulder og indsætte et kunstigt ledhoved (Skulderledsprotese)

Læs mere

OPERATION VED PLATFOD

OPERATION VED PLATFOD OPERATION VED PLATFOD Hellerup Lyngby Odense Aarhus Skørping Viborg 1 De indledende undersøgelser hos Capio CFR har vist, at du har platfod i en grad, som vi kan tilbyde at afhjælpe med operation. I det

Læs mere