Referat fra NGO-forums årsmøde 2010 Tirsdag den 14. september på FKN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra NGO-forums årsmøde 2010 Tirsdag den 14. september på FKN"

Transkript

1 Referat fra NGO-forums årsmøde 2010 Tirsdag den 14. september på FKN Møde referat Til stede 100% til børnene (Signe Møller), AC Børnehjælp (Jonas Parello-Plesner), ADRA (Lehnart Falk), Afrika Kontakt (Carsten Pedersen, Morten Nielsen), Art of Living (Pia Maria Sørensen, Ulla Sandbæk), Brahma Kumaris (Sonja Ohlsson), CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Jann Sjursen), Concord Danmark (Morten Emil Hansen), Danmarks Lærerforening (Tore Asmussen), Danmission (Betty Thøgersen), Dansk Røde Kors (Anders Ladekarl, Jesper Gerner Jensen), Dansk Ungdoms Fællesråd (Julie Koch), Danske Handicaporganisationer (Karen Reiff), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (Uffe Torm), FN Forbundet (Anni Herfort Andersen), FIC (Claus Larsen-Jensen), FFD (Niels Glahn), Folkekirkens Nødhjælp (Henrik Stubkjær, Kirsten Auken), Ghana Venskabsgrupperne (Thomas Ravn-Pedersen), International Aid Services (Maria Lundbak-Hinge, Tanja Hansen), IBIS (Vagn Berthelsen), KULU (Janice Førde, Marianne Gundersen), Mellemfolkeligt Samvirke (Helene Ellemann-Jensen), Mission Øst (Kim Hartzner), Oplysningscenter om den 3. verden (Susanne Pascal), Plan Danmark (Helle Schierbeck), PUGAD (Einer Lyduch), Projektrådgivningen (Erik Vithner), Red Barnet (Herluf G. Madsen), Sex & Samfund (Tania Dethlefsen), SOS Børnebyerne (Camilla Torp Olsen), Tukae Danmark (Pia Severin Valentine), U-landsforeningen Svalerne (Sanne Dahlbom), Ulandshjælp fra Folk til Folk (Else Hanne Henriksen), U-landssekretariatet (Mads Bugge Madsen), WWF Verdensnaturfonden (Elisabeth Kiørboe), Referenter: Pernille Tind Simmons og Signe Lund Christensen, NGO-forum 1. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Der blev vedtaget en lille ændring i rækkefølgen af behandlingen af punkterne, således at punkt 12 blev behandlet midt på mødet. Henrik Stubkjær understregede derudover at Udviklingsminister Søren Pind ville komme og hvis punkterne før hans besøg ville tage længere tid end programsat, så måtte dem der ikke ville nås inden kl tages efter Søren Pinds besøg. 2. Formandens beretning Henrik Stubkjær fremlagde beretningen. Den skriftlige beretning, udsendt på forhånd, blev suppleret med en kort mundtlig beretning. Siden den skriftlige beretning blev sendt ud, er der sendt to breve på vegne af NGO-forum: Første brev er sendt som reaktion på det bekræftede rygte om at de to innovative puljer skal lukkes. Den 8. september var Henrik af Stine Bosse og Søren Pind inviteret til en rundbordsdiskussion sammen med en række virksomheder og civilsamfund omkring MDG3 et Side 1

2 møde hvor der blev udtrykt stort commitment fra både civilsamfund og erhvervsliv og fra ministeren selv og derfor var det meget overraskende den 9. september at få besked om at de innovative puljer skal lukkes. Da Kønsnet, som de fleste medlemsorganisationer også er medlem af, henvendte sig vedr. lukningen, besluttede Henrik sig for at sende et blev af sted, som han underskrev som generalsekretær for FKN og formand for NGO-forum. Brevet er en forespørgsel til ministeren om, hvordan det hænger sammen, at vi gerne vil gøre noget omkring MDG3 og så nedlægger de innovative puljer? Det andet brev, som vi blev bedt om at sende på det seneste møde i Det Stående Udvalg, er vedrørende opfølgning på den nye strategi. NGO-forum havde håbet på en lidt dybere involvering i udarbejdelsen af de fem handlingsplaner, som det blev gjort i forbindelse med udarbejdelsen af Civilsamfundsstrategien. Civilsamfundsstrategien er jo netop en succes fordi vi bød ind i hele processen. Julie Koch og Henrik skrev brevet, der blev sendt af sted i går (den 13. september) på vegne af NGO-forum. Frans Mikael Jansen var også i arbejdsgruppen men var desværre ikke til at få fat i og derfor blev brevet sendt af sted uden hans input. Sidst nævnte Henrik Verdens Bedste Nyheder, hvor en lang række frivillige har været på gaden siden den skriftlige beretning blev skrevet. Vi har aldrig set så bredt et samarbejde mellem NGO er, Danida, FN og ministeren, der finder det meget positivt. Det var en imponerende gennemslagskraft, vi fik den 10. september. Den oprindelige vision med kampagnen var, at en samlet kampagne over flere år, ville kunne ændre opinionen i DK dette gøres ikke på et år. Henrik håber, det ikke bare bliver et one-shot, men at vi kan fortsætte kampagnen og gå til UM efter evalueringen og se på, hvordan vi kommer videre. Han ønsker at se en kampagne over 5 år som oprindeligt planlagt, der kører på lavt blus nogle år (f.eks. 2011, 2012) og topper andre år (f.eks 2010, 2013, 2014). Debat: Mange takkede for en god beretning. Erik Vithner fra Projektrådgivningen sagde tak for en god beretning og understregede, at det er vigtigt at vi mødes og diskuterer eksempelvis hvor langt skal vi gå i samarbejdet med Udenrigsministeriet hvor langt skal vi gå med dem? Skal vi søge mere konfrontation? Alle vores aktivister mødte Søren Pind på forsiden af MetroXpress den dag de var på gaden og dele Verdens Bedste Nyheder det er da modsatrettede signaler. I forhold til oplysningspuljen blev man enig med den tidligere minister samt ministeriet om en række vigtige punkter, men de er ikke blevet sat i gang. Det er irriterende, at vi søger samarbejde og så alligevel møder modstand. Derimod ser Erik ikke det store problem i, at midler er flyttet fra de to innovative puljer. Sidst nævnte Erik at vi oplever et stort angreb på civilsamfundet globalt en række af vores partnere vil ikke være i stand til at arbejde i løbet af nogle år, hvis deres politiske rum forsat indskrænkes. Det er en stor udfordring. Einer Lyduch fra PUGAD, fremlagde, at det er svært at samarbejde, når ministeriet bryder traditionen for konsensus i forhold til dansk udviklingsbistand. Og han stillede spørgsmålet vil vi samarbejdet for meget? Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors takkede for en god beretning. Dette forum bliver mere voksent, og det er en flot kampagne - men det er også en konsensus kampagne, som alle synes er god og det slører, at der er uenigheder og problemer. NGO erne er blevet tavse i den kritiske dialog med ministeriet. Fortalervirksomheden skal genovervejes. Da vi besluttede at gå med i Institut for Flerpartisamarbejde burde vi have sagt nej tak til de politiske partiers projekt. Tiden er inde til at vise en smule kant. Side 2

3 Uffe Torm fra DMR-U var enig i, at vi er i en anden situation nu, hvor der ikke længere er konsensus om dansk udviklingspolitik. Vi skal forsøge dagligt at søge indflydelse - men ikke gøre os illusioner om, hvor vi kan få indflydelse. Vi må skærpe tonen og markere os mere i offentligheden. Jann Sjursen fra Caritas mente, at det til tider nærmer sig prostitution fra NGOerne i forsøget på at opnå samarbejde. For eksempel i forhold til NGO-forums indstilling af en kandidat til bestyrelsen af Institut for Flerpartisamarbejde! Henrik Stubkjær svarede, at vi kunne vælge at stå udenfor eller prøve at få indflydelse og vi valgte det sidste. Det er en lang diskussion, som vi også havde dengang. Vagn Berthelsen fra IBIS nævnte, at det der har været gjort bedst var det kvalificerede indspark til strategien hvor vi løftede os op over egne interesser. Thomas Ravn-Pedersen, Ghana Venskabsgrupperne/Verdens Bedste Nyheder nævnte en kort replik til Pinds kioskbasker: Jeg tror faktisk, at det er MetroXpress måde at sige, at de ikke er i seng med NGOerne. Jeg tror faktisk, det er avisen, der skal have æren og timingen for det interview. Jann Sjursen fra Caritas havde en yderligere kommentar til Søren Pinds interview i MetroXpress, idet han spurgte, hvorfor Søren Pind vil give andre kriterier for NGO erne - NGOerne bør evalueres som alle andre og NGOerne bliver allerede eksamineret som alle andre. Det virker, som om ministeren ser NGOerne som noget andet. Elisabeth Kiørboe fra WWF Verdensnaturfonden vil gerne vide, hvordan Søren Pind ser på NGO erne. Hun deltog i mødet på CBS om vækst og beskæftigelse og fortalte at Søren Pind havde sagt at NGO projekter måske er gode mens de står på, men at situationen ikke altid er bedre, når de tager væk. Elisabeth nævnte at ministeren havde sagt at NGOernes fremtidige rolle er problematisk og skal diskuteres. Beretningen blev enstemmigt godkendt! Formandens Beretning Ny fælles rapporteringsramme for de faglige netværk baggrund Rapporteringsformat for netværkenes fælles årsrapport (Udkast) Udkast til budget for puljeordningen Brev til ministeren om lukning af de to innovative puljer (sendt som ekstra bilag) Brev til ministeren vedr. opfølgning på den ny udviklingsstrategi (sendt som ekstra bilag) 3. Institut for flerpartisamarbejde v. Elsebeth Krogh Elsebeth Krogh indledte med at takke for indstillingen. Hun har læst NGO-forums indstilling samt høringssvar og ved at hun er indstillet i egen personlige kapacitet men det er vigtigt med løbende kontakt med NGO-forum. Som bestyrelsesmedlem er hun beskikket for 4 år. Elsebeth fremlagde sine oplevelser fra det første møde i instituttets bestyrelse, der blev afholdt den 7. september. I bestyrelsen sidder 9 politikere, hvoraf kun 3 er medlem af Folketinget. Bestyrelsesformanden blev valgt og vedtægter vedtaget. Fysisk vil instituttets sekretariat ligge hos Institut for Menneskerettigheder. Bestyrelsen ansætter direktøren ved åbent opslag. 15 millioner kr. skal bruges i 2010 Halvdel til søsterpartistøtte, som skal godkendes af bestyrelsen. Der er ingen retningslinjer for projektstøtte endnu hvis der er forslag til dette, så vil Elsebeth gerne have en . Dog er det sikkert, at det kun bliver et mindre antal af Danidas Side 3

4 samarbejdslande, der skal udvælges som lande, hvor støtten skal bruges. Elsebeth oplever, at der i bestyrelsen er to forskellige opfattelser af kvalitet en hos politikerne og en hos de faglige repræsentanter. Der er blevet fremsat et forslag om at oprette et fagligt indstillingsudvalg men dette er ikke afgjort. Elsebeth nævnte at dette vil være en afprøvning af dansk demokratibistand. Henrik sagde tak til Elsebeth. 4. Fremlæggelse af arbejdsplan Henrik gennemgik arbejdsplanens hovedpunkter. Kommentarer til punkt 1: Julie Koch fra DUF spurgte til indflydelsen på køreplanerne (handlingsplanerne for udviklingsstrategiens fem prioriteter) og om tiden er for knap, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe i NGO-forum, som kan handle hurtigere. Vi må gå til embedsværket nu. Henrik Stubkjær svarede, at han håber på et møde med ministeren snart. Efterfølgende kan vi diskutere det i Det Stående Udvalg. Kommentarer til punkt 2: Erik Vithner orienterede om et møde med ministeriet angående civilsamfundsstrategien, effectiveness etc. og det ser fornuftigt ud. Kommentarer til punkt 3: Tore Asmussen fra DLF sidder i styregruppen for Uddannelsesnetværket. Netværket er tilfreds med koordination og de tematiske diskussioner, men strukturen omkring støtten er blevet meget bureaukratisk mere end tidligere. Kunne man kigge på det og se om der er mulighed for at ændre dette? Henrik svarede, at det har været et forsøg på at forenkle, men vi må samtidig sikre tilfredsstillelse fra UM, så vi fortsat kan forvalte puljen. Kommentarer til punkt 4: Morten Emil Hansen fra Concord Danmark kommenterede på oplysningsindsatsen og pointerede at kommunikationsfagligt forum skal mere frem i arbejdsplanen. Han anbefalede at konsultere med formuleringer fra sidste års arbejdsplan. Tania Dethlefsen fra Sex og Samfund spurgte til, om der sker noget arbejde på den aktuelle finanslov? Det er jo NU, hvis vi skal nå at handle. Kommentarer til punkt 5: Thomas Ravn-Pedersen fremlagde det omdelte bilag omkring evaluering af Verdens Bedste Nyheder. Der bliver en samlet evaluering til behandling i kampagne styregruppen den 11. oktober, hvor Det Stående Udvalg har møde samme eftermiddag. Helene Ellemann-Jensen fra MS understregede, at MS synes det er vigtigt, at det ikke kun bliver styregruppens egen evaluering, men at der bliver en evaluering af NGO-forums involvering og rolle i kampagnen. Vigtigt der bliver en vurdering af det, inden der bliver givet grønt lys til at fortsætte. Side 4

5 Uffe Torm fra DMR-U sagde, at det er godt, hvis der kan blive gennemført en hurtig og saglig evaluering der kan ikke gives et tilsagn inden. Evalueringen vil blive behandlet i det stående udvalg mandag den 11. oktober. Planen for evaluering af den fælles 2015 kampagne blev taget til efterretning af årsmødet. Kommentarer til punkt 9: Erik Vithner informerede om at der nok bliver NGO-træf i efteråret Herefter blev arbejdsplanen vedtaget. NGO-forums arbejdsplan Plan for evaluering af den fælles 2015 kampagne 2010 (Udleveret på mødet) 5. Vedtagelse af retningslinjer for NGO-forums egne kapacitetsudviklingsinitiativer Carsten Pedersen fra Afrika Kontakt og Fiskerifagligt Netværk efterspurgte forklaring af bevæggrundene for, at NGO-forum nu skal kunne søge op til kr. hurtigt og udtrykte bekymring over, at det stående udvalg med disse retningslinjer kan bevilge netværksmidler til sig selv. Puljen skal gå til faglige netværk og til organisationerne. Yderligere nævnte Carsten at der fra NGO-forums side bliver stillet utroligt store krav til mangfoldigheden indenfor netværkene og det vil de gerne se slækket. Der er områder som f.eks. fiskeri politik som ikke har bred opbakning fra et stort antal organisationer. Pernille Tind Simmons fra NGO-forum fortalte, at der i NGO-forums papir, der beskriver de fem fælles strategiske prioriteter, nævnes, at NGO-forum kan være bevillingsmodtager, men at NGOforums egne initiativer max må udgøre 15% af den samlede bevilling. NGO-forum kan tage egne initiativer, hvor det vurderes at der er kapacitetsudviklingsbehov, som ikke udfyldes af netværkene eller andre støttede initiativer. Disse retningslinjer er et forsøg på at lave procedurer for NGO-forums egne initiativer. I forhold til kravet om mangfoldighed så fortalte Henrik Stubkjær, at det har været et kriterium at støtten går til initiativer, der har en god opbakning og interesse. Bemærkningen vil blive taget til note og spørgsmålet om kravene til mangfoldigheden kan evt. diskuteres med ministeriet. Janice Førde fra Kulu foreslog, at der i retningslinjerne ikke kun skal stå 3 medlemmer af det stående udvalg, men 3 medlemmer af NGO-forum, som kan initierer disse aktiviteter. Retningslinjerne blev vedtaget med følgende ændring: der skal i retningslinjerne stå minimum 3 medlemmer af NGO-forum i stedet for minimum 3 medlemmer af det stående udvalg. Retningslinjer for NGO-forums egne initiativer 6. Årets gæst Udviklingsminister Søren Pind Henrik bød Udviklingsministeren velkommen og benyttede anledningen til at understrege at ministeren ikke har stået stille siden han overtog posten. Søren Pind: Det er tilfredsstillende og givende at beskæftige sig med udviklingsbistand. Ministeren har lært at det er vigtigt at formulere det man gerne vil og undgå at sige ikke, for det er det, som der bliver skrevet om. Han var glad for at Henrik indledningsvis havde brugt udtrykket vi det viser, at vi er sammen om det. Det er udtryk for den mangfoldighed, som CSO er en del af Der skal være bredde, hvis Side 5

6 man vil noget med udviklingsbistanden. Vi må brede paletten lidt ud, og ikke kun se udviklingsbistand som et hjørne. Strategien: hvordan kan man samarbejde med civilsamfundet ift. de fem strategiske punkter i strategien? Demokrati og menneskerettigheder: her er NGOernes rolle helt oplagt bl.a. i forhold til folkelig kontrol med myndigheders adfærd. Vækst og beskæftigelse: er mere kompliceret idet det ikke altid har ligget i kernekompetencer for NGOerne at beskæftige sig med dette. Men NGOerne spiller en rolle i forhold til landbruget og retten og muligheden for at organisere sig. Ligestilling: her er der noget at gribe i og gøre for alle der er rigeligt at tage fat på. Stabilitet og skrøbelighed: vi skal være ærlige i vores kommunikation med de mennesker, som har givet pengene. Der skal gøres op med forventningen om, at vi kan undgå korruption og snyd! Man kan ikke operere i disse områder uden at ting ikke går helt, som vi gerne vil. Det er absurd at tro, at der ingen svind er i disse skrøbelige stater. Vi kan dække bredere, hvis civilsamfundet vil være med på dette felt det er ikke noget regeringerne kan gøre alene. Miljø og klima: er ikke noget som verdens stater kan gøre alene, der er brug for idealistiske sjæle rundt omkring. Der er brug for NGOerne og den idealisme, som de står for. Søren Pind mener ikke, at de skal ind og blande sig i organisationerne administrations omkostninger, men der skal resultatmåling. Det er svært, men man skal dokumentere resultaterne bedre den samme medicin som ministeriet også får. Det er svært at måle på resultater. Vi har 70 pct. af danskerne, som synes, det er godt hvad vi gør, men 80 pct. tror ikke på, at det virker. For at få en ordentlig bund i det vi gør, må vi kunne dokumentere bedre hvilket også vil ramme jer. Endelig nævnte Søren Pind landevalg som må interessere deltagerne. Først skal vi lave kriterierne for hvordan de skal udvælges, og så må vi jo diskutere det. Derefter åbner han for inputs fra deltagerne. Spørgsmål fra salen: Frans Mikael Jansen fra MS understregede vigtigheden af at udforme politikker i samarbejde med forskellige aktører og stillede sig uforstående overfor den manglende involvering af civilsamfundets ressourcer bl.a. i udarbejdelsen af køreplanerne. Vi har samlet os i NGO-forum med det formål at kunne gå i dialog med jer. Vi vil gerne være med til at drøfte handlingsplanerne inden de er færdige. Kunne vi finde nogen spilleregler for dette? Mads Bugge Madsen fra Ulandssekretariatet er glad for at høre fagbevægelse nævnt specifikt, og er i nogen udstrækning glad for afsnittet om beskæftigelse og vækst. Vil gerne spørge om, hvordan det kan være at social dialog er skåret væk? Vagn Bertelsen fra Ibis vil gerne spørge ang. økonomisk vækst og bistandens rolle fattige bliver ikke mindre fattige og økonomiske væksttal baserer sig på tal fra smalle sektorer. Oftest støtter man fremvoksningen af en middelklasse. Bistand der støtter økonomisk vækst kræver, at man er mere specifik på, hvad pengene til vækst skal gå til. Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors konstaterer at ministeren har gentaget, at der skal være færre samarbejdslande det vil betyde en helt anden måde at programmere på, hvis man kommer ned på f.eks. 12 lande: Hvilke tanker gør du dig om hvilke permanente samarbejdslande der skal være? Hvilke konsekvenser vil det have f.eks i forhold til en stærk Side 6

7 dominans af få sektorer? Morten Emil Hansen fra Concord Danmark spørger hvad ministerens syn på vægtningen mellem bilateral og multilateral bistand er. Kan du sige hvilke overvejelser I gør jer, når I vælger den ene frem for den anden? Som NGOer har vi en stor interesse i dette, for der er meget forskel fra land til land. Søren Pind: Det her arbejde har et politisk udgangspunkt føler meget stærkt for at jeg skal kunne stå til ansvar for både FT og befolkningen. Det er en afvejning som minister skal jeg kunne stå inde for det som kommer ud. Da jeg så det første udkast til den nye strategi kunne jeg ikke stå inde for det. Ministeren understreger at han sidder her for netop at høre på hvad I har. Han vil gerne modernisere DANIDAs styrelse så den kommer tidligere ind i forløbet omkring udarbejdelsen af strategier, handlingsplaner etc. og understreger, at der er en vis repræsentativitet sikret i styrelsen. Dialog døgnet er et andet eksempel, som ministeren håber at tage fuld deltagelse i næste år. Men der skal være et politisk udgangspunkt (kontra hvad nogen kalder faglighed). Man skal passe på ikke at sikre særinteresser diskussionen skal flyttes ud. Det går ikke at alle de folkelige organisationer har været inde tidligt i processen og derfor ikke deltager, når en strategi eller handlingsplaner lægges ud i offentligheden til diskussion. De fattige bliver fattigere det har de også gjort under Nyrup. Bistanden skal selvsagt ikke gå til at gøre de rige rigere. Derfor er det i udviklingen af B2B programmerne vigtigt at spredning af ejendomsretten sikres. Ministeren nævnte mikrokreditterne er velkendte eksempler på hvordan man giver de fattigste mennesker adgang til at være en del af væksten. I forhold til landevalg bliver det ikke nogen nem øvelse. Vi skal ned fra 26 til 15 lande hovedsigtet er at vi skal være stærkere til stede. Ministeren stiller store krav til Danmark om at vi skal være stærkere til stede, der hvor vi er. Det er vigtigt at vi stadig kan en bred vifte af ting, hvor vi opererer - men indenfor de fem områder. Men ministeren kan ikke sige, hvad det medfører af organisatoriske ændringer, det er for tidligt. Overvejelser mellem multi- og bilateral bistand det er en overvejelse af, hvordan vi kan gøre det bedre og billigere sammen med andre. Her er der ikke en ideologisk dagsorden det er, hvad der vil være bedst. Han ønsker at EU bliver bedre til at agere samlet. Spørgsmål fra salen: Jann Sjursen fra Caritas nævnte, at det ikke er nyt for NGOerne at arbejde med vækst og beskæftigelse - Vi har arbejdet med det i rigtig mange år. Derefter bygger han videre på Frans Mikaels spørgsmål om civilsamfundets involvering der er sket et skifte i tilgangen ift. tidligere. Der er ikke nødvendigvis en modsætning mellem folkelig dialog og det at trække på civilsamfundets ressourcer. Så stiller han spørgsmålet: Hvad tænker du om antallet af lande som NGOer kan arbejde i? Uffe Torm fra DMR-U: I MetroXpress giver du udtryk for, at vi skal måles og vejes det bliver vi jo allerede. Vi arbejder dog meget med forandringsprocesser, handlinger og holdninger og det kan ikke altid kan måles og vejes. Vi har ikke spor i mod det, men vi vil også gerne have tid til at arbejde med processerne. Erik Vithner fra Projektrådgivningen er glad for at ministeren nævnte mangfoldigheden, men udtrykker stor bekymring over den indskrænkning af CS råderum, som i dag finder sted i mange lande en indskrænkning som umuliggør de nuværende indsatser i forhold til mangfoldigheden. Side 7

8 Har I tænkt over hvordan dette inddrages? Han går videre med involvering af civilsamfundet som også handler om faglighed. Tænk på, at vi har en masse ressourcer og viden som bør inddrages. Erik spurgte også til ændringerne omkring oplysning og oplysningspuljen. Tidligere var der enighed mellem oplysningsudvalg, NGOer og UM (inkl. ministeren), men dette er ikke længere gældende. Til sidst konstaterede Erik, at DANIDAs styrelse ikke er fuldt repræsentativ. Elisabeth Kiørboe fra WWF refererede til et møde på CBS, hvor ministeren havde givet udtrykt for, at der er et problem i forhold til NGOernes rolle i fremtiden og efterfølgende stillede hun spørgsmålet: Hvordan ser du NGOernes rolle i fremtiden? Vi (WWF) har forsøgt at komme i snak med dig mange gange men uden succes vi vil gerne høre hvordan du ser vækst og beskæftigelse og miljø og klima og deres sammenhæng? Frans Mikael Jansen konstaterede, at ministeren gerne vil have den folkelige debat efter diverse forslag/politikker er udarbejdet. Kan vi så få bedre betingelser for den debat? Længere høringsfrister etc? Du vil gerne have en folkelig debat kan vi næste år kigge på alt det, som er kommet i høring og kigge på, hvad der er lavet af ændringer som følge af høringsfasen? Julie Koch fra DUF refererede til ministerens aktør trekant med politiker, interesse organisationer og offentligheden og ser ikke en modsætning i at hive ressourcerne fra interesseorganisationerne ind og samtidig sikre input i den offentlige debat. Vi vil gerne have indflydelse, vi har kæmpe erfaring. Vi har et tilbud til dig om at indgå i udarbejdelsen af køreplanerne og hvis du tager i mod det, så lover vi, at vi også blander os i den offentlige debat. Søren Pind: De fem køreplaner skal underlægges målbarhed. Vi mangler noget det er ikke godt nok at sige, at hvis vi ikke havde været der, så havde det sikkert været værre. Vi skal kunne se de faktiske fremskridt. Nu er der ikke reel mulighed for at gå ind og se, hvad der virker og ikke virker. Vi kommer til at nedbringe det samlede antal lande totalt med 25% og det vil også påvirke NGOerne. Det er klart, at det er en del af vores arbejde at forklare og fremme forståelsen af hvad civilsamfundet er. Det er med i et velfungerende demokrati. NGOernes rolle er ikke problematisk - jeg tror ikke på, der er noget statsligt system, der kan erstatte den idealisme, der kommer til udtryk hos NGOerne. Det er vigtigt at gøre det klart at man til stede for at de selv skal kunne klare sig selv, og sikre en mere værdig tilværelse. Det ville være en fordel, hvis vi kunne flytte diskussionen væk fra arbejdsmetoder og lign. og hen imod om vi flytter noget i de samfund, vi er til stede i. Klima er en integreret del af vores strategi det har sit helt eget punkt, som ganske vist er rettet mod tilpasning til klimaforandringerne. Nogen lande har deres egen opfattelse af, hvordan de mener vækst skal ske, og der kan miljøet da sikkert nok komme i klemme. Længere høringsfrister det vil blive taget fra gang til gang, men ministeren vil gerne give varsling om hvornår og hvor lang tid. Som minister står han til ansvar for om strategien er et udtryk for den politik, som han mener skal gennemføres. Køreplanerne kommer i efteråret der vil blive givet besked. 7. NGO-forum nu og i fremtiden temadiskussion Jann Sjursen gav en kort indledning til gruppe arbejdet, der grundet tidspres kun ville vare 25 min. Side 8

9 Følgende noter kom fra grupperne: Paraply organisationerne: Både repræsentativt og koordinerende dog mest vægt på det repræsentative Bredt, stort flertal hvor flertallet kan repræsenteres For lidt pro-aktiv politik; ved pro-aktiv politik skal der ikke nødvendigvis være enighed men flertal Forretningsorden/ToR der afklarer formandskabets rolle/mandat vis-a-vis det stående udvalg Sign on/off procedurer bibeholdes. Men når NGO-forums interesser varetages, og når disse interesser er klart vedtaget/formuleret, kan formandskabet agere på vegne af NGO-forum For større/vigtige/markante udmeldinger er det vigtigt med rimelig tidsfrist Hvornår NGO-forum v. sign on? Når det er et flertal. NGO-forums fokus skal primært være på dansk bistand Vi skal afklare vores fælles og forskellige holdninger i forhold til relevante områder f.eks. dansk udviklingspolitik ved folketingsvalg, udmøntningen af strategien Det humanitære arbejde skal ikke inkluderes Sekretariatet beslutter selv ressourcer Stedfortræder/næstformand hvis formand/forkvinde ikke er til stede eller på anden måde inhabil. Også ikke rammeorganisationer skal kunne være næstformand/kvinde. Program organisationer: NGO-forum skal også fortsat være både koordinerende og repræsentativt. Nogle i gruppen mener, at der skal diskuteres mere politik på møderne og mindre på og i formandens/arbejdsgruppers beslutninger. Nogle mener der er behov for at flere synspunkter afprøves mere i det stående udvalg. Der er indimellem for korte frister for mellem-store og mindre organisationer, hvilket gør at de stærke organisationer dominerer det repræsentative udtryk. Netværksarbejdet og det tekniske arbejde omkring det fylder for meget der bør bruges mere tid på strategiske/politiske diskussioner. Det tekniske ligger i indstillingsudvalget. Det bør overvejes om det er hensigtsmæssigt at opretholde 3 forskellige netværk (Concord Danmark, 92-gruppen, NGO-forum) f.eks. bør det diskuteres om det ikke er hensigtsmæssigt at samle alle tre og så organisere arbejdet i søjler. Rammeorganisationer: Normalt sign on men formand/forkvinde har lov til at agere på NGO-forums vegne i sjældne tilfælde. Bemyndige formanden til at gå ud og handle hurtigt og tage slagene bagefter. Det humanitære område hører med i vores arbejdsfelt Ellers skal det fungere som det gør/som det plejer Dansk eller internationalt? Vi skal kunne tage internationale emner op Mindre organisationer: Vigtigt at skrive under per mail ved at returnere mail. Godt at sende alle fællesskrivelser ud det stående udvalg kan ikke sende NGO-forum breve ud på alles vegne. De enkelte organisationer skal underskrive efter en tidsfrist. Gruppen var enige om dette. Pugad udtrykte at det ikke er hensigtsmæssigt, at der er fire forskellige grupper (PR, NGOforum, 92-gruppen og Concord Danmark). Vi har de samme diskussioner to gange dels PR og dels i NGO-forum. Det er godt at NGO-forum skaffer midler til oplysning NGO-forums arbejde i DK Side 9

10 Interessegrupperne Afrika Kontakt og Pugad er glade for PR og at Erik repræsenterer deres interesser i NGO-forum De små foreninger bør også være repræsenteret i det stående udvalg Kontingent i det stående udvalg er for højt for de små organisationer Godt at fortsætte med 2015 kampagnen Det er ikke rimeligt at kun 12 organisationer kan deltage i DR s store landsindsamling Er aktørforbuddet (i forhold til oplysningspuljen) afskaffet? Yderligere kom følgende fra de mindre organisationer i den mundtlige fremlæggelse: Fastholde NGO-forum som et netværk, hvor man tager sagerne case by case. Små organisationer må træde mere i karakter. Vi skal ikke operere ud fra et fast politisk grundlag Brede debatten om Det Stående Udvalgs rolle ud! 1-2 årlige debatmøder for alle medlemmer er et forslag (det er for lidt med kun et årsmøde) Det stående udvalg samler op på dette på det førstkommende møde. Oplæg til temadiskussion om NGO-forum nu og i fremtiden 8. Behandling af forslag til medlemskontingent Henrik Stubkjær og Pernille Tind Simmons fremlagde det fremsendte forslag. Flere markerede, at det er en stor stigning for små organisationer og der blev udtrykt bekymring for, at nogle organisationer ikke har råd til at stille op til Det Stående Udvalg pga. det højere kontingent. Det blev efterfølgende understreget, at der foreligger en beslutning om, at man ikke skal betale den høje takst som medlem af det stående udvalg, hvis man ikke har råd. Det skal ikke være kontingentet der forhindre små organisationer i at stille op. Der blev fremlagt forslag om at ændre forslaget, således at kontingentet bliver 500 kroner for små organisationer. Forslaget blev vedtaget. Afstemning om forslaget inkl. ovenstående ændring blev enstemmigt vedtaget. Forslag til medlemskontingenter Budget for NGO-forums egne midler 9. Behandling af forslag til vedtægtsændringer Ingen kommentarer. Vedtægtsændringerne blev vedtaget. Vedtægtsændringer 10. Godkendelse af arbejdsplan Arbejdsplanen blev godkendt. Udkast til arbejdsplan 10/ Valg af medlemmer til Det Stående Udvalg Alle de opstillede organisationer blev valgt med klapsalver (ADRA, Caritas, KULU, Sex & Side 10

11 Samfund, Ulandssekretariatet, WWF Verdensnaturfonden). De blev valgt for en 2-årig periode. På valg til næste årsmøde er: Art og Living, FN-forbundet, Ghana Venskabsgrupperne og UFF. Kandidatliste 12. Valg af værtsorganisation og formand for NGO-forum Formandskabet m/k for NGO-forum skifter hvert 3. år. Den første januar giver FKN dette videre til en ny organisation. Sekretariatet flytter med. Ibis har, som den eneste organisation, stillet op som ny værtsorganisation. Vagn Bertelsen fortalte at Ibis glæder sig til at overtage formandskabet. Ibis vil meget gerne være ny vært og vil gerne lægge meget arbejde i værtskabet, men det bliver nødvendigt at klare det med bidrag fra Lars Koch (Ibis policy advisor) i forhold til politisk skriv og Pernille (NGOforums netværkskoordinator) i forhold til møder i det stående udvalg og relaterede koordinations opgaver. Vagn takkede også Henrik mange gange for hans indsats som NGO-forums formand gennem tre år! Enstemmigt vedtaget Ibis bliver ny værtsorganisation for NGO-forum fra den 1. januar Eventuelt Henrik Stubkjær fortalte, at han har fået en henvendelse fra UM om den Zimbabwe-høring, som skal være i november. UM har spurgt om NGO-forum vil arrangere en NGO-konference for civilsamfund og partnere fra Zimbabwe parallelt med den officielle donor konference på samme måde, som det blev gjort i Norge. Der blev nedsat et lille underudvalg under NGO-forum bestående af MS, ADRA, Afrika Kontakt, Caritas (Jesper Juel Rasmussen), Folkekirkens Nødhjælp, UFF og Ulandssekretariatet. NGO-forum takkede Henrik Stubkjær for hans arbejde som formand for NGO-forum gennem de seneste 3 år. Side 11

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 VERDENS BEDSTE NYHEDER: DET HUMANITÆRE UNDERUDVALG: GENBRUG TIL SYD -PULJEN:

Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 VERDENS BEDSTE NYHEDER: DET HUMANITÆRE UNDERUDVALG: GENBRUG TIL SYD -PULJEN: Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 Møde referat Til stede AC Børnehjælp (Dennis Friis Thaagaard), ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Jann Sjursen), CISU

Læs mere

Vagn Berthelsen henviste til den udsendte skriftlige beretning og supplerede med en kort mundtlig beretning.

Vagn Berthelsen henviste til den udsendte skriftlige beretning og supplerede med en kort mundtlig beretning. Referat af NGO FORUMs årsmøde Tirsdag den 24. maj 2011 på IBIS Til stede ADRA (Lehnart Falk), Afrika Kontakt (Pia Paarup), Axis (Jon Clausen, Helle Feddersen), CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Bjarne

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 4. maj, kl. 13.00 16.00 på FKN

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 4. maj, kl. 13.00 16.00 på FKN Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 4. maj, kl. 13.00 16.00 på FKN Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jesper Juel Rasmussen (Caritas Denmark), Rina

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 28. marts 2012

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 28. marts 2012 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 28. marts 2012 Møde referat Til stede CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Jann Sjursen), Danske Handicaporganisationer (Karen Reiff), DMR-U (Lars Udsholt),

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013 Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013 Møde referat Til stede ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen), CISU (Jeef Bech), DMR-U (Lars Udsholt),

Læs mere

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN Referat fra Stiftende Generalforsamling i ny forening, dannet ved evt. fusion af NGO FORUM og Concord, 27. maj 2014 kl. 15-18 på Borups Højskole Dirigent: Pernille Vesterager Neergaard. Referent: Henrik

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011 Møde referat Til stede ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen), Danmarks Læreforening (Tore Asmussen),

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 23. oktober 2012

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 23. oktober 2012 Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 23. oktober 2012 Møde referat Til stede AC Børnehjælp (Dennis Friis Thaagaard), ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen),

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Donna (medarbejderrep.), Bolette (under pkt. 1 og 2), Kim (under pkt. 3) og Iben (referent). Tid Ordinært bestyrelsesmøde søndag d. 2. oktober

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Deltagerliste Mini-træf 12. november 2005

Deltagerliste Mini-træf 12. november 2005 Deltagerliste Mini-træf 12. november 2005 Organisation Person Mail Medlem af Projektrådgivningen / Lilian Andresen Styregruppen Sydafrika Kontakt DSI Hans Wulffsberg hw@handicap.dk Styregruppen HUM Lars

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne 5, stk. 3) 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Godkendelse af årsberetning 2013

Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne 5, stk. 3) 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Godkendelse af årsberetning 2013 Referat af generalforsamling i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) mandag den 28. april 2014 kl. 16.15-21.00 på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14

Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14 Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14 I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Udkast til referat i henhold til dagsorden Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge

ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge Side 1 af 6 ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge Af Simon Lessel 17. november 2017 kl. 6:40 Med en omsætning på næsten 2,9 milliarder indtager Dansk Flygtningehjælp førstepladsen på listen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5 Høringssvar fra NGO-forum til regeringens udkast til Danmarks ny udviklingsstrategi: Frihed fra fattigdom Frihed til forandring: Udvikling 2.0 13. april 2010 Generelle kommentarer Vi er den første generation,

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over 2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Styregruppens beretning v/elsebeth Gravgaard, forkvinde, Årsmøde 5.december 2007 Rammerne Sekretariatet etableret Fra 1.januar 2007 gik Kønsnet finansielle

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Vedtægter for CBS Students

Vedtægter for CBS Students Vedtægter for CBS Students 1 Navn Organisationens navn er: CBS Students 2. Hjemsted Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune 3. Formål Organisation har til formål at virke som interesseorganisation

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Rapport udarbejdet af Wilke for Danida 2015 2015 Side 1 Indhold - Overblik Indledning Om undersøgelsen Sammendrag

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009 Referat Mødeforum UTA styregruppen Sagsnr. 2007-10404 Dokumentnr. 2009-13328 Mødedato 19. januar 2009 Tid Kl. 9.30 11.00 obs: Mødet er forkortet med ½ time Sted UU ungevejledningen Jernbanegade 10, 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Til stede:vibeke, Finn, Hans Christian, Jeanne, Morten, Henry + Erik og Jeef Afbud: Camilla. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Til stede:vibeke, Finn, Hans Christian, Jeanne, Morten, Henry + Erik og Jeef Afbud: Camilla. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde Referat Mødekreds Styregruppen + Erik + Jeef (evt.tune) Mødedato 2010-06-24 Mødetid Kl. 14.30-18.30 Mødested Vester Voldgade 100 - store mødelokale 1552 København V Indkaldere Vibeke, Finn og Erik Der

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik Mødetidspunkt 31-01-2017 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:15 Tilstede:

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Børnerådet. Referat Onsdag den 26. marts 2014

Børnerådet. Referat Onsdag den 26. marts 2014 Børnerådet Onsdag den 26. marts 2014 Børne- og Ungeudvalget: (I) Brigitte Klintskov Jerkel (C) Bjarke Abel (A) Claus Engskov ( O) Anne Marie Lyduch(V) Forældrebestyrelsesformænd: Leon Hoffbeck (Distrikt

Læs mere

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Forslag. til. 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Forslag. til. 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Forslag til Lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

VELKOMMEN TIL OPSTARTMØDE

VELKOMMEN TIL OPSTARTMØDE VELKOMMEN TIL OPSTARTMØDE VELKOMST Kontorchef Eva Egesborg Hansen Public Diplomacy & Kommunikation, Danida PROGRAM 10.00 Velkomst 10.10 Gennemgang af dagens program 10.15 Ideen bag 2011 udgaven af Verdens

Læs mere