Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007"

Transkript

1 Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Styregruppens beretning v/elsebeth Gravgaard, forkvinde, Årsmøde 5.december 2007 Rammerne Sekretariatet etableret Fra 1.januar 2007 gik Kønsnet finansielle bevilling fra Danida igennem, og den nye styregruppe, valgt ved den stiftende generalforsamling i december 2006, kunne derfor gå i gang med at finde og ansætte en koordinator til netværket. 1. marts 2007 blev Signe Yde- Andersen ansat. Efter et par indledende måneder med opstart både for koordinator og netværk blev Anne Vagner ansat som studentermedhjælp den 1. juni Kønsnet er nu flyvende Designkoncept til Kønsnet udviklet Designer Kit Halding udviklede Kønsnets logo og designkoncept, der nu kendetegner alle materialer der udgår fra netværket. Det gælder eksempelvis hjemmeside, visitkort og publikationer. Den grønne farve i design og logo er valgt, da den ikke associeres med noget hverken specielt mandligt eller kvindeligt. Det skæve Ø der indgår i logoet repræsenterer to sider af samme sag det mandlige og kvindelige det lidt skæve. Procedurer fastlagt På en række møder og via -korrespondance har styregruppen lagt en linje for Kønsnets arbejde og besluttet et antal procedurer. Heriblandt om involvering i internetværkssamarbejde, fælles netværks IT portal, ansøgnings- og bevillingsprocedurer til finansiering af aktiviteter i netværket, uddelegering af beslutningskompetence til koordinator og formand m.m. Medlemmerne Stigning i antallet af medlemmer I løbet af året er der ikke blevet gennemført nogen egentlig rekrutteringskampagne, men Netværket har alligevel kunne notere sig en fremgang. To organisationer har meldt sig ind i Kønsnet. Det drejer sig om KVINFO og Red Barnet Ungdom. Derudover er fire nye enkeltmedlemmer er blevet optaget. Samlet er Kønsnet gået fra 23 til 29 medlemmer, en stigning på 26%, hvilket må betegnes som tilfredsstillende, da målsætningen som udgangspunkt er at nå en stigning på 30% over tre år. Grafen viser stigning i antallet af henholdsvis medlemsorganisationer og enkeltmedlemmer i Kønsnet fra januar til november Grupperne etableret og konsolideret Til stormødet den 22. marts 2007 blev tre temagrupper etableret. Temagrupperne udgør en vigtigt del af netværket og er grupperne er hovedinitiativtagere til aktiviteter i netværket. I løbet af året har

2 temagrupperne og styregruppen gennemgået en opstartsfase der har tjent til at konsolidere grupperne og finde frem til en retning for det fremtidige arbejde. Fokus på Køn i organisationerne Tre nye organisationsstrategier for køn og ligestilling er blevet udarbejdet. Det drejer sig om Dansk Missionsråds Udviklngsorganisation, Care Danmark, og MS. Folkekirkens Nødhjælp har revideret sin køn - og ligestillingspolitik. Styregruppe og netværk i dialog Afrikastrategi - Kønsnets tydelige fingeraftryk Regeringen kom i maj 2007 med et debatoplæg Afrika på Vej omhandlende den fremtidige strategi for Danmarks samarbejde med Afrika. På trods af en meget kort tidsfrist lykkedes det styregruppen at mødes, diskutere oplægget og blive enige om hovedpunkterne i et Kønsnet høringssvar. Herefter skrev Koordinator Signe Yde-Andersen det sammen til et endeligt høringssvar og kronik, der blev trykt i Information den 19.juni Herudover er Kønsnet gået i dialog med Danida og Udenrigministeriet på en lang række andre områder samt deltaget aktivt i flere aktiviteter bl.a.: Opdateringen af den danske handlingsplan for SCR1325 Civilsamfundsstrategien, Kønsnet var medarrangør af faglig dag 10. oktober 2007 Reageret på Desk review af køns rapporteringen i danske NGO er Hjemmeside etableret, nyhedsbreve udsendt 22. august 2007 blev det første nyhedsbrev udsendt og hjemmesiden gik i luften. Trafikken på hjemmesiden vokser støt og antallet af abonnenter er også steget væsentligt i løbet af de fire måneder nyhedsbrevet er udkommet. Grafen viser Udvikling i antal af abonnenter på Kønsnets nyhedsbrev fra august til november Grafen viser stigning i antallet af besøgende på Kønsnets hjemmeside fra august til november 2007 Kønsnet synlig Kønsnet har i flere sammenhænge gjort sig synlig bl.a: Kønsnet får jævnligt anmodninger om information og deltagelse i interview. Eksempelvis er koordinator Signe Yde-Andersen blevet interviewet til Børnefondens medlemsblad, temanummer med fokus på kvinder. I forbindelse med Cowi/Danida køns-kursus for vestafrikanske danida-samarbejdspartnere er Kønsnet stået for præsentation af netværket og om kønspørgsmål i internationalt perspektiv.

3 i samarbejde med Uddannelsesnetværket og Børne- og ungdomsnetværket har Kønsnet afholdt kursus om Køn og uddannelse Kønsnet har deltaget i Danida kursus for Kønsorganisationer og -netværk fra østlige og sydlige Afrika Fremtidige udfordringer Nu da netværket er kommet op at flyve, er det nye udfordringer der venter i 2008: Nå ud til en bredere kreds af ansatte i medlemsorganisationerne Få ledere og politiske beslutningstagere i medlemsorganisationerne i tale. Få flere mænd med som aktive i Kønsnet, ligestilling angår begge køn. Temagruppe beretning - Strategi og metode Årsmøde 5.december 2007 Gruppens medlemmer: Julie Odgaard Nielsen (Red Barnet Ungdom), Susanne Adelhardt Jensen (MS), Elisabeth Kiørboe (WWF Verdensnaturfond), Gitte Weise Hermansen (IBIS), Kristine K. Pors (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling), Elsebeth Gravgaard (Folkekirkens Nødhjælp), Rolf Hernø (CARE Danmark) Hvor befinder gruppen sig i sin udvikling: På vej mod fuld aktivitet Strategi- og Metodegruppen Potentiale, engagement Gruppedannelse, Opstart Fuld Nedtrapning Afslutning Mar. 07 Dec. 07 Tid

4 Hovedresultater af årets arbejde: Initiativ til en kursusrække i 2008 Kurset vil gennem 8 moduler dække forskellige aspekter af gender mainstreaming og ligestillingsfremmende aktiviteter i medlemsorganisationerne og i deres projekter og programmer. For hvert modul vil der blive udarbejdet et kursus- og baggrundsmateriale, der efterfølgende kan bruges som guide til brug i arbejdet i organisationerne. Strategi og Metode gruppen vil sammen med en konsulent planlægge kursusrækken, og identificere relevante oplægsholdere. Konsulenten vil som gennemgående person være ansvarlig for udarbejdelsen af kursusmaterialet, sammenhæng og fagligt niveau i kursusrækken. Et rum for informations- og erfaringsudveksling etableret Via møderne har gruppens medlemmer styrket deres kendskab til hinandens arbejdsområder, udfordringer og viden, og etableret kontakt og rum for informations- og erfaringsudveksling Bidraget til debatten om involvering af mænd i programarbejdet Gennemførte aktiviteter 5 mødegange afholdt med følgende diskussionsemner: fremskridt, problemer og udfordringer i forhold til at integrere køn i organisationerne og deres programmer Rollen som kønsansvarlig Forventninger til temagruppearbejdet Fyraftensmøde how to engage real men in real projects Diskussion af tool boks til medlemsorganisationerne Afklaring af egne og gruppens interesser UM s gender tool boks Internetnetværksaktivitet: Monitorerings og Evalueringskursus UM Gender Review Mulige fyraftensmøder Kursusrække fyraftensmøde afholdt om how to engage real men in real projects Temagruppe beretning - Køn og rettigheder Årsmøde 5.december 2007 Gruppens medlemmer :

5 Marianne Haahr(CARE Danmark) Julie Odgaard Nielsen (Red Barnet Ungdom) Carol Rask (Folkekirkens Nødhjælp), Stinne Lyager Bech (Amnesty International Danmark) Katarina Blomqvist (KVINFO) Marianne Gundersen Martha Salazar (freelance konsulent) Hvor befinder gruppen sig i sin udvikling: På vej mod fuld aktivitet Køn- og rettighedsgruppen Potentiale, engagement Gruppedannelse, Opstart Fuld Aktivitet Nedtrapning Afslutning Mar. 07 Dec. 07 Tid Hovedresultater af årets arbejde: Terms of Reference udarbejdet Gruppen har skrevet TOR for udarbejdelsen af et annoteret katalog over tilgange, metoder, redskaber og best practices der understøtter integration af en rettighedsbaserede tilgang i arbejdet med Køn- og udviklingsproblematikker. Kataloget vil omfatte udvalgte ressourcer kategoriseret og kommenteret i forhold til eksempelvis brugssammenhæng samt styrker og svagheder. Kataloget bliver let tilgængeligt og målrettet program- og policy medarbejdere i organisationerne. Indledningsvis vil der blive gjort rede for værdien (the added value) af at integrere en

6 rettighedsbaseret tilgang i arbejdet med køn- og udviklingsproblematikker. Udarbejdelsen af kataloget vil blandt andet ske i samarbejde med videnscentret KIT i Holland. I forbindelse med processen for udarbejdelsen og introduktion af kataloget i Kønsnet, vil netværkets medlemmer blive konsulteret og blive tilbudt træning. Foreløbig ressourceoversigt En oversigt er udarbejdet, der giver en ide om umiddelbart tilgængelige ressourcer via organisations-, net- og bibliotekskatalogsøgning indenfor området køn- og rettighedsbaseret tilgang. Et rum for informations- og erfaringsudveksling etableret Via møderne har gruppens medlemmer styrket deres kendskab til hinandens arbejdsområder, udfordringer og viden, og etableret kontakt og rum for informations- og erfaringsudveksling. Gennemførte aktiviteter 4 mødegange afholdt med følgende diskussionsemner: Behovsafdækning Fokus for arbejdet i gruppen Præsentation af deltagende organisationer Organisationernes programmer, tilgange, metoder, og redskaber til arbejdet med rettighedsbaseret tilgang og køn Mulige fyraftensmøder og oplægsholdere Planlægning af fyraftensmøde med fokus på 1. rights and development 2. rights exports 3. rights and gender med to oplægsholder fra Rehabiliterings- og Forsknings-centret for Torturofre(RCT). TOR til udarbejdelse af katalog Mulige konsulenter til udarbejdelse af kataloget Temagruppe beretning - Køn og Økonomi Årsmøde 5.december 2007 Gruppens medlemmer: Mette Bloch Hansen (KULU) Tine Breinholt (konsulent, Niras) Else Marie Buck (freelance konsulent) Biliana Zarankova (tidl.folkekirkens Nødhjælp) Martha Salazar (freelance konsulent)

7 Hvor befinder gruppen sig i sin udvikling: På vej mod fuld aktivitet Køn- og rettighedsgruppen Potentiale, engagement Gruppedannelse, Opstart Fuld Aktivitet Nedtrapning Afslutning Mar. 07 Dec. 07 Tid Hovedresultater af årets arbejde: Første udkast til temasider om køn og Økonomi ligger på hjemmesiden Gruppen har udarbejdet analysepapirer på en række emner indenfor køn og økonomi. Temasiderne er ment som indføring til et felt med henvisninger til relevant ressourcer og som et oplæg til udveksling af forståelser og erfaringer. Produktive sektorer (på hjemmesiden), økonomiske rammebetingelse, mikrofinansiering, handel Hver side giver en overordnet introduktion, et lidt mere uddybet afsnit og henvisninger til teorier, metoder, lessons learned. Et rum for informations- og erfaringsudveksling etableret Via møderne har gruppens medlemmer styrket deres kendskab til hinandens arbejdsområder, udfordringer og viden, og etableret kontakt og rum for informations- og erfaringsudveksling.

8 Gennemførte aktiviteter 5 mødegange afholdt med følgende diskussionsemner: Afdækning af feltet køn og økonomi Dybdegående diskussion af de valgte undertemaer ifht. indhold, sammenhænge og bedste, mest logiske, præsentation af stoffet. opbygning af temasiderne på hjemmesiden

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere

Organisatorisk handlingsplan

Organisatorisk handlingsplan Organisatorisk handlingsplan De overordnede rammer og prioriteringer for SF s organisation er sat af landsmødet først og fremmest i arbejdsplanen for perioden 2012 14. Nærværende handlingsplan er en udbygning

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration NGO FORUM 13. april 2012 Vækst og Beskæftigelse - Undersøgelse

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse PROFESSION PÅ SPIL Om medlemsservice og medlemsskabelse - En kvalitativ undersøgelse Dansk Psykolog Forening maj 2015 1 INDHOLD FORORD s. 4 Baggrund Projektets organisering Etiske overvejelser Tak SUMMARY

Læs mere