Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler"

Transkript

1 Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee måde: + (1 slutvædi statvædi vækstpocete som decimaltal atal ædige De e vist fie type af eksemple med vækstfomle: - eksemple hvo e ukedt - eksemple hvo e ukedt - eksemple hvo e ukedt - eksemple hvo e ukedt Det e meget vigtigt, at du e kla ove, at vækstfomle e i familie med x ekspoetialfuktioe, de omalt skives på dee måde: y b a Det ka væe lidt foviede, me de to fomle/fuktioe udtykke faktisk pæcis det samme et matematisk. Pocet og ekspoetiel vækst Side a

2 Eksemple til iveau F, E og D Pocete og decimaltal Nå et tal skal ædes med et bestemt atal pocet, og ma skal fide de ye vædi, så e lagt de hutigste metode at udytte sammehæge mellem pocettal og decimaltal. Det e altid det opidelige tal, de sættes til 1% 1, Du ha e timelø på 128, k., og du få lovig på e løfohøjelse på %. Hvad blive di ye timelø? E cykel, de omalt koste 2. k., sælges u med e abat på 1%. Hvad blive de ye pis fo cykle? De ye lø blive 1% + % 1% af de gamle lø. Da 1% 1, få ma: 128, 1, 13,82 k. De ye pis blive 1% - 1% 8% af de gamle pis. Da 8%,8 få ma: 2.,8 2., k. Metode ka sættes på fomel på dee måde: (pøv selv at idsætte tallee fa eksemplee) Nyt tal Gammelt tal (1+ ædigspocete som decimaltal (med foteg) Metode ka også buges, hvis du skal ege baglæs. Du få efte e løfohøjelse på 2,% u e måedslø på 18.2 k. Hvad va di lø fø fohøjelse? Et komfu koste efte e pisedsættelse på 3% u 2.6, k. Hvad kostede komfuet fø edsættelse? De ye lø e 1% + 2,% 12,% af de gamle lø. Da 12,% 1,2 få ma: 18.2 Gammel lø 1, Gammel lø 18.8 k. 1,2 De ye pis e 1% - 3% 6% af de gamle pis. Da 6%,6 få ma: 2.6, Gammel pis,6 Gammel pis 2.6, 3. k.,6 Bemæk at det altid e det "gamle tal", de sættes til 1%. Uaset om de ske e stigig elle et fald, og uaset om ma ege femad elle bagud i tid. Pocet og ekspoetiel vækst Side b

3 Eksemple til iveau F, E og D Hvis et tal ove flee omgage skal ædes med bestemte atal pocet, så beeges ædige altid i fohold til "de, hvo ma e kommet til". Eksempel på opgave Som yasat i et fima få du e statlø på 18.2 k. p. måed. Me du få hutigt løfohøjelse to gage. Føst på 1% og side på 1%. Hvo meget komme du til at tjee? Efte de føste løfohøjelse komme du til at tjee 1% + 1% 11% af statløe. Da 11% 1,1 blive løe: , k. Efte de ade løfohøjelse komme du til at tjee 1% + 1% 11% af 1.82 k. Da 11% 1,1 blive løe: 2.2 1, k. Det hutigste e at fide esultatet i e beegig på dee måde: ,1 1, k. Bemæk at statløe gages med 1,1 1,1 1, 26. Defo e løe efte de to fohøjelse hele 26,% højee ed statløe, selv om 1% + 1% 2%. Bemæk også at det e foket at ege opgave som vist til høje. De sidste stigig på 1% skal beeges af løe efte de føste stigig og ikke af statløe. Ret spogligt ka dette væe svæt at høe, me såda e "eglee". Statlø 16.2 k. + Fohøjelse på 1%: 16.2, k. + Fohøjelse på 1%: 16.2, k. Lø efte begge fohøjelse: 2.2 k. Metode ovefo ka også buges, hvis et tal falde, og/elle hvis ma skal ege baglæs. Eksempel på opgave Et pa bukse e ude et udsalg sat ed to gage. Føst med 2% og side med %. Buksee koste u 138 k. Hvo meget kostede buksee fø udsalget? E edsættelse på 2% svae til at beholde 1% - 2% 8%,8 E edsættelse på % svae til at beholde 1% - % 6%,6 Ma få: 138 Føpis,8,6 Føpis,8 Føpis 138,8 28, k. Pocet og ekspoetiel vækst Side c

4 Eksemple til iveau F, E og D Vækst-fomle Nå et tal ove flee omgage skal ædes med det samme atal pocet, buge ma vækst-fomle: + (1 slutvædi statvædi ædigspocete som decimaltal (med foteg) atal ædige Ma buge bogstavee og i fomle, fodi de ofte buges til etebeegig. Så stå fo kapital, mes stå fo etesatse. Du ha e fosikig, hvo de ålige pæmie lige u e på 1.28 k. Pæmie skal stige med 3% om ået de kommede å. Hvad blive pæmie om å? På e ø bo de lige u 816 idbyggee, me tallet fovetes at falde med ca. % om ået de æste mage å. Hvo mage idbyggee ka ma fovete, at de vil væe på øe om å? (statvædie) e 1.28, (ædigspocete) e 3%,3 og (atal ædige e. Slutvædie ( ) fides således: 1.28 (1+,3) ,3 1.k ,12... (statvædie) e 816, (ædigspocete) e -% -, og (atal ædige e. Slutvædie ( ) fides således: 816 (1,) 816,6 613 idbyggee Bemæk at eksemplee ovefo helt svae til eksemplee på sidste side. At gage med 1,3 svae til at gage med 1,3 1,3 1,3 1, 3. At gage med,6 svae til at gage med,6,6..., ,1... Bemæk også at 1,3 1,12. Selv om 3% 12%, så lægge ma i alt 12,% til stattallet. Det e fodi, de 3% pocet hve gag - som vist heude - beeges af et lidt støe tal. Atal å fa u Pis i k. p. å 1.28, 1.28, 1.32, 1.363,2 1.,63 1. Ædig + 3, + 38,6 + 3,2 +,1 De eges med flee decimale ed de viste. Bemæk også at,6,. Selv om % 28%, så tække ma i alt ku 2% fa stattallet. Det e fodi, de % hve gag beeges af et lidt mide tal. Lav selv e tabel som ovefo. Pocet og ekspoetiel vækst Side d

5 Eksemple til iveau F, E og D Udtykket ekspoetiel vækst - som stå i oveskifte - betyde gaske ekelt, at oget egelmæssigt vokse (elle falde med et bestemt atal pocet. Væ opmæksom på, at vækst-fomle e i familie med ekspoetialfuktioe. x De skives omalt på fome y b a. De e omtalt i et adet modul. De to fomle/fuktioe udtykke pæcis det samme et matematisk. I eksemplee på sidste side, blev vækst-fomle bugt til at fide. Me fomle ka også buges til at fide e af de ade støelse (, elle ). Det e dog e del svæee, fodi ma ete skal ege baglæs (ligigs-løsig) elle pøve sig fem (simulatio). I de æste eksemple skal vi fide. I 21 blev et beløb idsat på e koto, de give e fast ålig ete på %. I 211 va beløbet vokset til.22 k. Hvo mage pege blev de idsat? I 21 va de ca. hae i et omåde. Bestade va faldet med ca. 1% p. å i åee foide. Hvo mage hae va de i 2? (ædigspocete) e %, (atal ædige e (slutvædie) e.22 (statvædie) e ukedt og fides således: (1+,) 1, k. 1 1, (ædigspocete) e 1% -,1 (atal ædige e (slutvædie) e (statvædie) e ukedt og fides således:,8 (1,1),8 hae På egemaskie tykkes 22 1, ^ 1 i eksemplet til veste I eksemplet til høje, få ma 1 som esultat, me de e atuligvis ige, de ka vide, hvo mage hae de pæcis e i et omåde. Tallee og 1% e behæftet med usikkehed. Defo opgives facit som et udt tal. Med fae fo foviig vises he e typisk fejl. Det e fistede at ege eksemplet til høje således, me esultatet blive adeledes, og det e foket. I de fokete beegig e de eget "femad" i stedet fo "bagud". Me det e vigtigt at holde sty på, hvad de e stattal, og hvad de e sluttal. (1+,1) 1,1 8 hae 2,1... Pocet og ekspoetiel vækst Side e

6 Eksemple til iveau F, E og D Nu komme de eksemple på, hvoledes ma ka beege, å de ade støelse e kedte. Hold tuge lige i mude. Det e meget svæt! I 22 blev de idsat 12. k. på e koto. I 211 va beløbet (m. ete) vokset til k. Fid de ålige ete? Oplaget fo e avis e fa 2 til 21 faldet fa 2. til 21.1 eksemplae. Fid det geemsitlige ålige fald målt i pocet? (atal ædige e (slutvædie) e (statvædie) e 12. (ædigspocete) e ukedt og ka fides således: ( ( ,86.. (1+ 1, , 1+ 1, 1,,% Altså e ålig ete på,% (atal ædige e 21 2 (slutvædie) e 21.1 (statvædie) e 2. (ædigspocete) e ukedt og ka fides således: ( (1+ 2.,.. (1+,.. 1+, 1+, 1 -,1 -,1% Altså et åligt fald på,1% I eksemplet til veste tage ma de. od af 1,86 og få 1,. Altså: 1,86 1, Det e fodi, at 1, opløftet til. potes give 1,86. Altså fodi: 1, 1, 86 På egemaskie tykkes: x 1,86 elle (på ælde modelle: 1,86 INV y x I eksemplet til høje fide ma et geemsitligt ålige fald på,1%. Me det pæcise fald ka godt have væet støe ogle å og mide ade å. I eksemplet til veste ka ete godt væe vaiabel. Så e,% også et geemsitstal. He vises ige e typisk fejl. Det e fistede at ege eksemplet til høje således, me esultatet blive adeledes, og det e foket. Nå de stå geemsitlig ædig i pocet, (og e ædig ka både væe e stigig elle et fald) skal ma buge vækst-fomle. Samlet fald i tal: Samlet fald i pocet: 23,% 2. 23,% Geems. fald i pocet:,6% Pocet og ekspoetiel vækst Side f

7 Eksemple til iveau F, E og D Til sidst komme de eksemple på, hvoledes ma ka fide, å de ade støelse e kedte. I stedet fo at ege baglæs (ligigs-løsig), pøve ma sig fem (simulatio). Du sætte 6. k. id på e koto med e fast ålig ete på %. Hvoå vil beløbet (m. ete) å op på 1. k.? De bo lige u 13.8 pesoe i e kommue, me tallet fovetes at falde med 2% om ået. Hvoå vil befolkigstallet å 12.? (slutvædie) e 1. (statvædie) e 6. (ædigspocete) e %, (atal ædige e ukedt. Ma gætte på et tal som -vædi, sætte tallet id i fomle og beege. Vi gætte føst på 1 å ( 1) og få: 6. 1, k. Resultatet e mide ed 1., så vi må pøve med et støe. He 1: 6. 1, k. Nu e esultatet fo stot me dog lidt tættee på. Ved fotsat at pøve os fem, å vi til at: 6. 1, må altså væe 13 å. 1. k. (slutvædie) e 12. (statvædie) e 13.8 (ædigspocete) e 2%,2 (atal ædige e ukedt Ma gætte ige på et tal som -vædi, sætte tallet id i fomle og beege. Vi gætte ige på 1 å ( 1) og få: 13.8, pesoe Resultatet e mide ed 12., så vi pøve med et mide. He : 13.8, pesoe Nu e esultatet fo stot me dog lidt tættee på. Ved fotsat at pøve os fem, å vi til at: 13.8, må altså væe å. 12. pes. Eksemplet ovefo til veste ka også eges således: , 6. 1, , 6. 1, Så ka ma eftefølgede - som ovefo - sætte foskellige -vædie id og fosøge at amme 1, 1, Fo 13 få ma: 1, 13 1,66 Metode e hutigee, me de e også svæee at fostå. Pøv selv at buge metode på eksemplet ovefo til høje. Til sidst disse bemækige: eksemplee ovefo e lidt fo "pæe". Du fide meget sjældet e -vædi, de få fomle til at passe så godt som i disse eksemple. de fides e metode til at beege. Me de kæve bug af logaitme-fuktioe, og de må du læse om ade stede. Pocet og ekspoetiel vækst Side g

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /20 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere