Principper for bustrafik af regional betydning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for bustrafik af regional betydning"

Transkript

1 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur Journal nr.: 08/8455 Telefon: Dato: 9. oktober 2008 Principper for bustrafik af regional betydning Opsummering af høringen Notatet har følgende indhold: 0 Indledning 1 Oversigt over indkomne høringssvar 2 Oversigt over generelle emner i høringssvarene 3 De særlige forhold i høringssvarene fra de enkelte kommuner og trafikselskaber 4 Konsekvenser af høringssvarene 0 Indledning Med kommunalreformen kom der en ny lov om trafikselskaber, hvor der blev oprettet to selvstændige selskaber med hver sin bestyrelse bestående af syv kommunale repræsentanter og to regionale. Disse bestyrelser har ansvaret for de to selskabers drift. Selskaberne skal koordinere og drive den kollektive trafik, herunder indgå kontrakter med vognmændene og udarbejde ruteplaner. Regionerne skal finansiere og bestille bustrafik af regional betydning, mens den lokale trafik, bybusser og stoppesteder finansieres og bestilles af kommunerne. Det er således regionens opgave at man kan komme rundt i regionen og kommunens at man kan komme rundt i kommunen. Når Region Syddanmark har udarbejdet et forslag til principper for regional bustrafik er det fordi, der skal laves indspil til trafikselskabernes flerårige trafikplaner, som står foran udarbejdelse. Regionen skal i denne proces, definere sine ønsker til den kollektive trafik, ruter og serviceniveau og budgetramme. Regionens budgetramme defineres af staten via bloktilskuddet. Der findes i dag ingen principper for regional busbetjening, kun den ordning, der blev aftalt ved kommunalreformen i Syddanmark, nemlig at regionen overtog ansvaret for de ruter, som dækker mere end én kommune mens kommunerne står for trafikken i den enkelte kommune. Regionens udspil til nye principper er nødvendige for at modvirke den voldsomme nedgang som busserne oplever for tiden. Den nuværende bustrafik er ganske enkelt ikke konkurrencedygtig. Passagerne flygter i stort tal med følgende voldsom vækst i tilskudsbehovet. Der skal ske noget drastisk for at vende denne nedgangsspiral og gøre busserne attraktive, få flere passagerer og bedre økonomi. Der er ikke nogen plan eller strategi for dette, og regionens budget for bustrafikken er begrænset.

2 Derfor har regionen udarbejdet principper for en moderne regional bustrafik, som skal udformes i overensstemmelse med borgernes ønsker, så den kollektive trafik kan blive et attraktivt alternativ til bilen. Alt for mange vælger busserne fra i dag, fordi de ikke kan opfylde disse krav. Sådan en strategi skal man ikke lave alene, men sammen med de, der bliver berørt, derfor har Regionen lavet nogle overordnede principper, som har været i høring og der er gennemført en analyse af borgernes ønsker til bustrafik. Den afgørende prioritering består mellem at tilbyde en bred dækning med få afgange og mange destinationer også i tyndt befolkede områder - og en betjening med hyppige afgange og hurtige, direkte forbindelser mellem regionale rejsemål. Med det tilskud regeringen har valgt at give til den kollektive trafik kan begge behov ikke tilgodeses. Overordnet set er der forståelse for denne udfordring og prioritering, men der er som i alle andre prioriteringer mange modstridende ønsker, der ikke vil kunne rummes indenfor det til regionen tildelte budget. Principperne, med de justeringer og bemærkninger der følger af høringsperioden, vil blive sendt til trafikselskaberne som regionsrådets indspil til den samlede trafikplan. En plan som skal laves af trafikselskaberne og som skal samordne den samlede kollektive trafik. På baggrund af de overordnede principper, skal de to trafikselskaber udarbejdet et koordineret forslag til en trafikplan. Denne plan vil for at give alle tid til at indstille sig først kunne være endeligt klar i 2010, men dele vil kunne implementeres i Oversigt over indkomne høringssvar Kommuner 1. Sønderborg Kommune, påpeger behovet for busbetjening af det store erhvervsområde i Nordborg, færgehavnen i Mommark, Sønderborg lufthavn og togstationerne i Sønderborg og Gråsten. 2. Middelfart Kommune, foreslår regional busforbindelse mellem byerne Middelfart, Assens og Bogense opretholdt, foreslår at rutebiler mellem de regionale rejsemål stopper i byer større end indbyggere, at kvalitetsløft i trafikterminaler er en kommunal opgave, men at højere serviceniveau og lettere skift af transportmiddel i trafikterminalerne også har regional betydning. 3. Fanø Kommune, tilslutter sig Sydtrafiks høringssvar. 4. Svendborg Kommune, fokus på arbejdsdeling tog bus, Nyborg bør være B rejsemål, bustrafik til Langeland er nok fortsat en regional opgave. 5. Vejen Kommune, fokus på sammenhængen i køreplaner så lokal og regionalruter virker som et hele, fokus på tog bus samspillet, fokus på forbindelser mellem A og C rejsemål og indbyrdes mellem C rejsemål, fokus på mindre byers opkobling til forbindelserne mellem de udpegede regionale rejsemål, Vejen bør være B rejsemål. 6. Ærø Kommune, retter fokus på tilgængelighed til og fra yderområderne i regionen. 7. Langeland Kommune, ønsker fortsat Lohals og Bagenkop betjent af regional bustrafik, og ønsker oplyst, hvad kommunens bidrag til FynBus vil udgøre, såfremt kun Rudkøbing og Spodsbjerg betjenes af regional bustrafik. 8. Assens Kommune, retter fokus på arbejdsdelingen mellem regionale bustrafik og lokal bustrafik. 9. Vejle Kommune, ønsker Jelling - uddannelse UCL, og Brejning - arbejdsplads af regional betydning, som B rejsemål. Side 2 af 17

3 10. Haderslev Kommune, påpeger værdien af eksisterende regionale busruters betjening af lokalt marked uden for større byer og foreslår Haderslev som A rejsemål. 11. Faaborg-Midtfyn Kommune, ønsker fortsat regional busforbindelse til gymnasium i Ringe og til Assens og Svendborg. 12. Kerteminde Kommune, ønsker Lindøværftet og Langeskov som B rejsemål grundet store arbejdspladser, foreslår at implementering af nye regionale ruter ikke sker før implementering af nye lokale ruter, så helheden den i kollektive trafik opretholdes. 13. Odense Kommune, foreslår Beldringe som B rejsemål, mener byerne Otterup, Søndersø og Bogense i Nordfyns Kommune bør have regional busforbindelse til Odense, idet regionalbusserne per 24. august 2008 er integreret i Odenses lokalbusnet. Kommunen understreger værdien af denne helhedsplanlægning for den kollektive trafik. 14. Tønder Kommune, savner princip om regional busforbindelse til Rømø, retter fokus på yderkommunens behov for trafikforbindelser til arbejdspladser i nabokommuner, og ønsker samspillet med togtrafikken håndteret i regionsrådets principper for bustrafik. 15. Varde Kommune, bemærker at principperne er forretningsorienteret med fokus på rejsemål, hvor der er tilstrækkeligt med kunder, hvilket vil tilgodese regionens østside mere end vestsiden, foreslår etablering af puljeordning for udkantskommuner til udvikling af alternativer til nuværende regional bustrafik. 16. Nordfyns Kommune, ønsker fortsat ungdomsuddannelser i Søndersø betjent med regional busservice. 17. Kolding, svarer i Trekantområdet DK s høringssvar, 18. Aabenraa, Flensburg og Aabenraa ønskes som A rejsemål, Rødekro, Tinglev og Padborg ønskes som B rejsemål, mener ikke kommunen som lokalruter skal finansiere bortfaldne regionalruter. 19. Billund, ønsker Grindsted som B rejsemål, ønsker betjening af forbindelser mellem de små og store byer i kommunen som undgår dobbeltbetjening både med lokal og regional bustrafik på samme strækninger. 20. Nyborg Kommune mener det vil affolke de lokale landdistrikter at følge principperne for regional bustrafik. Det vil udhule kommunernes økonomi, hvis man skal kompensere, hvor hidtidige regionale ruter bortfalder. Nyborg by ønskes som B rejsemål. 21. Fredericia Kommune refererer til Trekantområdet DK s synspunkt at der er behov for godt samspil i køreplaner for lokal og regional bustrafik. 22. Esbjerg Kommune er enig i behov for hurtige, direkte og hyppige regionale busforbindelser. Det gælder ikke mindst fra Esbjerg til Billund Lufthavn. 23. Trekantområdet DK, understreger behovet for samspil i køreplaner for lokal og regional bustrafik. Trafikselskaberne 24. Sydtrafik, behandler i sit høringssvar problemstillingerne økonomi, kommunikation, sammenhæng med fysisk planlægning, rejsemål, turistmål samt køreplanernes frekvens og forløb. 25. FynBus, foreslår arbejdspladsen Lindøværftet, uddannelsesbyer og færgeforbindelsen til Ærø som B rejsemål, mener at byer større end indbyggere bør være regionale rejsemål, mener at regionens foreslåede principper vil give overbetjening med regional bustrafik nogle steder og underbetjening andre steder, ønsker ikke regionale busruter langs jernbanestrækningerne på Fyn, oplyser at buskunder fravælger kollektiv trafik med mere end en bus-bus omstigning og men accepterer tog-bus omstigning, foreslår regionrute struktur der forbinder: Fyns kystbyer hele vejen rundt + Bøjden-Faaborg-Ringe-Nyborg + Faaborg-Odense + Spodsbjerg-Odense + Assens-Odense + Vissenbjerg-Odense + Morud-Odense + Otterup-Odense + Nyborg-Odense. Side 3 af 17

4 Andre regioner og kommuner 26. Hedensted Kommune, Region Syddanmark opfordres til at opretholde de regionale ruter som syd og vestfra betjener kommunens uddannelsesinstitutioner (i Tørring). 27. Midttrafik, påpeger marked for regional bustrafik over regionsgrænsen, bl.a. regionale busrejser til Tørring Gymnasium. 28. Region Sjælland, står overfor samme udfordringer som Syddanmark og prioriterer inden for regionens økonomiske muligheder at afhjælpe den stigende trængsel på vejene og at begrænse udledning af CO2, bemærker at de to regioner har fælles busrute mellem Nykøbing Falster og Odense og at vi har udpeget Spodsbjerg som regionalt rejsemål. 29. Region Midtjylland mener de midtjyske byer Århus, Horsens, Silkeborg, Herning og Viborg, som i dag er forbundet til Syddanmark med direkte regional- og X busruter, at disse byer fortsat er væsentlige rejsemål. Øvrige høringssvar 30. Christian Brohus, Vestfyn, ønsker læskure med belysning ved stoppestederne. 31. Martin Klatt, Syddansk Universitet, Sønderborg, foreslår Flensburg som A rejsemål. 32. Seniorrådet i Haderslev Kommune 33. Peder Særkjær & Karen Ancher, Tranekær, Langeland, klager over at rutebil mellem Lohals og Fyn tegner til at ophøre. 34. Haderslev uddannelsesråd & 35. UdviklingsCenter Haderslev, påpeger at ungdomsuddannelser bør betjenes af regional busservice, og at Haderslev som mangler togbetjening bør kompenseres ved regional busbetjening. 36. Nyborg Gymnasium, referer fælles for ungdomsuddannelserne på Fyn, ønske om fortsat regional busbetjening af Fyns ungdomsuddannelser. 37. Anders Hansen, Give, foreslår længere ruteforløb der sammenkæder flere end to rejsemål, foreslår togstop i Gadbjerg og mener at nytænkning især efterspørges i planlægningen af lokalruter. 38. Vagn Løye, Kerteminde, regionens principper bør sikre busbetjening af ungdomsuddannelser, foreslår samdrift af lokale og regionale ruter, så f.eks. lokalrute fra Lohals og Bagenkop fortsætter som regional rute fra Rudkøbing til Fyn. 39. Bredstrup-Pjedsted Beboerforening, mener regionens implementering af ny strategi for bustrafik forudsætter at kommunerne kan og vil lukke de huller som strategien efterlader i den lokale trafik, foreslår at det nationale landdistriktsprogram finansierer kollektiv trafik i tyndt befolkede områder. 2 Oversigt over generelle emner i høringssvarene 1. Forslag til A-rejsemål i naboregioner 2. Ønske om yderligere A-rejsemål i Syddanmark. 3. Ønsker om at C-rejsemål eller mindre byer end disse bliver B rejsemål 4. Forslag til C-rejsemål herunder i naboregioner 5. Store turistdestinationer som regionale rejsemål? 6. Mindre byer med mindst indbyggere som stoppesteder eller rejsemål for regional bus 7. Regionalbussernes ruteforløb 8. Køreplanernes frekvens 9. Samspil mellem bus, tog og færge 10. Forretningsgrundlag for regional og lokal offentlig transport 11. Byrdefordeling mellem region og kommuner 12. Yderområders betjening med offentlig transport service Side 4 af 17

5 13. Lokal bustrafiks rolle og samspil med regional bustrafik 14. Kommuner og byer uden togforbindelse 15. Sammenhæng mellem trafikplanlægning og fysisk planlægning 16. Markedsføring af offentlig servicetrafik og information om forandringer Andre principielle synspunkter: Fordeling af det regionale tilskud mellem FynBus og Sydtrafik 3 De særlige forhold i høringssvarene fra de enkelte kommuner og trafikselskaber Sønderborg Kommune Kommunen finder høringsmaterialet ufuldstændigt. Der ønskes sammenhæng i trafikplanen. Rutenettet bør tage hensyn til mindre bysamfund, færgehavne og togstationer. Specifikt peges på færgeruterne Bøjden-Fynshav, Mommark-Søby, Hardeshøj-Ballebro og togstationerne i Sønderborg og Gråsten som regionale rejsemål. Desuden ønskes Sønderborg Lufthavn medtaget som B-rejsemål. Kommunen ønsker ikke, at regionen sætter mål for terminaler, som er en kommunal opgave. Da Danfoss er nævnt som B-rejsemål spørger kommunen, om regionen vil overtage finansieringen af busbetjeningen (som p.t. er kommunal) Middelfart Kommune Kommunen tilslutter sig fællesudtalelsen fra Trekantområdet. Kommunen finder, at det er regionens opgave at sikre busbetjening mellem kommunerne og til større uddannelsesinstitutioner, og at principperne ikke lever op til dette. Kommunen ønsker opretholdelse af ruterne til Jylland og til Odense samt ruterne Middelfart- Bogense og Middelfart Assens. Fanø Kommune Kommunen tilslutter sig høringssvaret fra Sydtrafik Svendborg Kommune Kommunen efterlyser overvejelser om en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem tog og bus. Der ønsker oplysninger om, hvorvidt uddannelsesinstitutioner i Svendborg vest vil blive betjent. Kommunen finder, at regionens principper vil betyde, at kommunerne skal opbygge et supplerende lokalt net. Der ønskes en redegørelse for princippernes konsekvenser for lokaltrafikken og for konsekvenserne for oplandspassagerer til Svendborg. Kommunen ønsker Nyborg klassificeret som et B-trafikmål. Vejen Kommune Kommunen er enig i, at der er behov for nytænkning. Kommunen tilslutter sig høringssvaret fra Trekantområdet med egne bemærkninger. Kommunens bemærkninger: Man frygter for betjeningen af landdistrikterne Man finder, at regionen skal tilvejebringe et finmasket net Hurtige gennemgående ruter vil skabe behov for et parallelt net til lokalkørsel. Side 5 af 17

6 Der ønskes stillingtagen til koordinering med tog. Der ønskes en uddybning af, hvilke konkrete A-mål den enkelte by forbindes med og tilsvarende for forbindelserne mellem C-byerne indbyrdes, som iflg. kommunen er helt afgørende for et fintmasket net. Finder at byer mellem indbyggere skal betragtes som centerbyer herunder Rødding (på knap 3000 indb.) Det ønskes oplyst, hvorledes man vil forholde sig til byer under 3000 indbyggere Man frygter, at det nye system vil kræve så mange ressourcer, at man sprænger det gamle uden at kunne etablere det nye. Ærø Kommune Kommunen udtrykker forståelse for, at en prioritering er nødvendig, men man er uenig i princippernes indhold. Man ønsker kriterier for betjening af yderområderne, for at disse ikke skal sakke yderligere bagud. Konkret ønsker man, at regionale busser skal betjene færgerne til øen - på Ærø og udenfor Ærø. Langeland Kommune Kommunen er enig i principperne, men ønsker den nuværende regionale busbetjening af øen opretholdt af hensyn til den særlige geografi og kommunens økonomiske situation. Som løsningsmodel foreslår kommunen fjernelse af svagt benyttede afgange. Assens Kommune Kommunen er enig i, at der er behov for nye tiltag, men man ønsker princippernes begreber defineret nærmere. Kommunen er uenig i, at trafikmål udelukkende defineres ud fra indbyggertal eller arbejdspladsantal. Der bør medtages gymnasier, efterskoler, folkeskoler, handelsskoler, borgercentre og ældre- og plejeboliger. Kommunen ønsker en behovsundersøgelse og en pendlingsundersøgelse. Der efterlyses principper for tilpasning mellem regional- og lokal trafik. Kommunen frygter, at byerne Aarup, Haarup, Tommerup og Tommerup Station, som alle har mange funktioner ikke vil blive betjent. Kommunen har opgjort pendlingen i forbindelse med alle kommunens bysamfund og finder, at hver by bør have vurderet sine trafikbehov. Desuden ønskes uddannelsesinstitutioner og knudepunkter defineret konkret. Vejle Kommune Kommunen tilslutter sig høringssvaret fra Trekantområdet og anerkender, at der er behov for nytænkning og at principperne er en anvendelig metode. Kommunen ønsker at UCL i Jelling og Brejning udpeges som type B-mål. Haderslev Kommune Kommunen ønsker Haderslev udpeget som A-rejsemål. Kommunen finder, at forslaget til principper vil forringe betjeningen af Haderslevs uddannelsesinstitutioner: University College Syd Haderslev Katedralskole HF VUC-Sønderjylland og Haderslev Handelsskole Desuden finder kommunen, at principperne ikke tager hensyn til pendlingen til: Side 6 af 17

7 Skattecenter Haderslev Beredskabsstyrelsen Haderslev Kaserne og Haderslev Sygehus. Endelig fremhæver kommunen, at der er særlige behov for busbetjening, da Haderslev ikke har togforbindelse. Faaborg-Midtfyn Kommune Kommunen finder, at principperne har uheldige virkninger for kommunen. Der bør tages hensyn til andre brugere end de daglige pendlere. 70 procent af kommunens befolkning bor uden for hhv. Faaborg og Ringe, og det vil give store problemer, hvis en lang række af kommunens bysamfund ikke vil blive betjent. Man finder ikke, at principperne tilgodeser betjening af uddannelsesinstitutionerne. Man savner forslag til sammenhæng med øvrig kollektiv trafik. Kommunen ser frem til at blive inddraget i en dialog herom. Kommunen understreger, at der ikke er penge til bedre terminaler. Konkret ønsker kommunen følgende ruter videreført: Odense-Svendborg Odense-Faaborg Odense-Årslev-Ringe-Faaborg Faaborg-Svendborg og Faaborg-Assens. Kerteminde Kommune Kommunen er positiv overfor principperne. Dog frygter kommunen, at det kan betyde nedlægning af ruter, der betjener lokalområder. Kommunen ønsker, at der arbejdes for at udvide den samlede økonomiske ramme til kollektiv trafik, og man ønsker ikke, at principperne implementeres, før en øget statslig finansiering er sikret. Man tiltræder principperne med følgende forslag: At Lindø medtages som B-rejsemål og At Langeskov medtages som C-rejsemål. Odense Kommune Kommunen finder, at principperne er et teknisk forslag uden skelen til faktiske forhold. Man finder, at principperne er i modstrid med kommunens trafikplan, hvor de regionale ruter er blevet integreret i bybusnettet. Man finder, at forslaget mangler helhedstænkning, og at der er behov for samspil mellem trafikformerne. Man finder, at der er behov for høj frekvens mellem A- og C-rejsemål med mange stop i Odense for at betjene flest muligt af byens borgere. Kommunen ønsker, at regionen deltager aktivt i at udvikle krydsningspunkter. Konkret ønsker man følgende udpeget som B-rejsemål: Odense Universitets Hospital Lindø Syddansk Universitet University College Lillebælt Erhvervs Akademi Fyn og Beldringe Lufthavn Kommunen finder, at byerne Otterup, Søndersø og Bogense har behov for regional busforbindelse til Odense. Side 7 af 17

8 Tønder Kommune Kommunen er enig i, at det er nødvendigt at tilføre nye impulser. Man frygter dog, at principperne vil forringe regionaltrafikken i landdistrikterne. Man finder, at det er en regional opgave at sikre betjening mellem store og mellemstore byer. Man ønsker at adgang til jernbane og til turistområder medtages i principperne. Kommunen finder, at reduktion af betjeningen af antal byer og færre stop kan betyde, at kommunen skal etablere delvis parallelkørsel. Kommunen frygter, at følgende ruter kan blive nedlagt: 24, Aabenra-Løgumkloster-Bredebro 29, Aabenraa-Agerskov-Skærbæk-Rømø 37, Haderslev-Toftlund-Ribe 47, Kolding-Gram-Toftlund og 78, Vejen-Rødding-Gram-Toftlund Varde Kommune Kommunen finder, at principperne medfører forskydning fra de tyndt befolkede til de tæt befolkede egne og at forslaget vil underminere sammenhængskraften i regionen. Kommunen ønsker betjeningsomfanget fastlagt ud fra passagertal i forhold til indbyggertal. Bustrafik på tværs af kommunegrænser bør fortsat være regional. Der bør redegøres for arbejdsdeling mellem transportformer, og bustrafik bør sættes ind, hvor togtrafikken er svag. Kommunen finder, at kommuner og region i samråd bør vurdere de enkelte linier. Kommune finder, at der bør oprettes en puljeordning for landdistrikter, hvor kommunerne kan søge midler. Desuden ønskes mulighed for kommunal medfinansiering af afgange, for at få betjening ud over det, som principperne foreskriver. Kommunen tvivler på værdien af høj frekvens mellem A-mål, men finder, at de regionale busser bør forbinde byer med indbyggere med A-, B- og C-rejsemål. Der bør tages hensyn til rejsemål i naboregionen og til uddannelsesinstitutionernes behov for betjening. Nordfyns Kommune Kommune frygter, at forslaget vil betyde indskrænkning i de tyndt befolkede områder, og at det vil kræve, at kommunerne udbygger lokaltrafikken. Kommunerne ønsker nuværende regionalruter opretholdt: 810, Odense-Søndersø-Bogense og 806, Odense-Otterup-Søndersø-Vissenbjerg Kommunen fremhæver, at Søndersø er uddannelsesby med: Gymnasium 10. klasse skole Musikskole Ungdomsskole HF og VUC Aabenraa Kommune Kommunen tilslutter sig, at der skal tages udgangspunkt i overordnede principper og udpegning af rejsemål. Kommunen ønsker at Flensborg medtages som A-rejsemål på grund af byens størrelse og den voksende trafik på tværs af grænsen. Side 8 af 17

9 Aabenraa ønskes udpeget som A-mål på grund af byens uddannelser. Følgende ønskes udpeget som B-rejsemål: Stationerne i Rødekro, Tinglev og Padborg Aabenraa Sygehus og Kruså-Bov-Padborg Som C-mål ønskes: Kruså-Bov-Padborg hvis ikke byen udpeges som B-mål. Kommunen forudser indskrænkning i nuværende regionale ruter og finder det uacceptabelt, at man herved lægger udgifter over på kommunen. Kommunen ønsker et tæt samarbejde med region og trafikselskab om trafikplanlægningen. Billund Kommune Kommunen er i nogen grad positiv overfor regionens oplæg til nytænkning. Der er tilfredshed med, at Billund er udpeget som A-rejsemål. Grindsted bør være B-rejsemål på grund af sygehus, uddannelsesinstitutioner, mange arbejdspladser og trafikknudepunkt. Principperne må ikke føre til forringelser for uddannelsesrejsende og andre i Billund- og Grindstedområdet. Regionen bør sikre et fintmasket net, så parallel lokalkørsel ikke er nødvendig. Kolding Kommune Kolding Kommune afgiver ikke selvstændigt høringssvar, men er omfattet af svar fra Trekantområdet. Nyborg Kommune Nyborg Kommune mener det vil affolke de lokale landdistrikter at følge principperne for regional bustrafik. Det vil udhule kommunernes økonomi, hvis man skal kompensere med lokale ruter, hvor hidtidige regionale ruter bortfalder. Nyborg by ønskes som B rejsemål. Regionen bør ikke kræve bedre terminaler, hvilket er et kommunalt ansvarsområde. Fredericia Kommune Fredericia Kommune refererer til Trekantområdet DK s synspunkt at der er behov for godt samspil i køreplaner for lokal og regional bustrafik. Den nuværende regionale busrute mellem Vejle og Middelfart bør ikke udrettes, så bussen kører forbi landsbyer. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er enig i behov for hurtige, direkte og hyppige regionale busforbindelser. Det gælder ikke mindst fra Esbjerg til Billund Lufthavn. Ønsker endvidere regionalbus til Esbjerg havn, Kjersing erhvervsområde samt uddannelsessektoren. Trekantområdet Man er enig i, at der er behov for nytænkning og enig i metoden. Der savnes dokumentation for udpegning af rejsemål og for valg af frekvenser. Der savnes en vurdering af, om principperne kan udmøntes med de nuværende tilskud, og i modsat fald en vurdering af, hvilke konsekvenser det vil have. Man understreger behovet for et tæt samarbejde for at få helhed i trafikplanen og opfordrer regionen til at indgå i dialog med kommunerne. Man finder, at pendlingsoplysningerne bør opdateres. Side 9 af 17

10 Der henvises til sammenhæng med jernbaneplanen og behov for, at den regionale bustrafik opprioriteres, hvis staten skærer ned i togbetjeningen. Sydtrafik Sydtrafik finder, at principperne er et godt udgangspunkt for trafikplanlægningen, og men er enig i principperne og i målet. Sydtrafik ønsker ens økonomiske vilkår for de to selskaber. Man understreger, at opbygning af et nyt system kræver ekstra ressourcer, og at øgede indtægter først opnås efter nogen tid. På den baggrund finder man forventningerne for optimistiske, og man forventer en egentlig nedskæring på grund af, at regionens budget er mindre end Sydtrafiks behov. Man vurderer, at regionens principper kan betyde, at der skal etableres en parallel lokal betjening. Der bør ske en samordning af trafikplanlægning og fysisk planlægning. Det er vigtigt, at der er god information og kommunikation om et nyt system. Der foreslås følgende A-rejsemål: Flensborg Horsens Herning Silkeborg Forslag til B-rejsemål: Nyborg Fanøfærgen i Esbjerg Yderligere større erhvervsområder Forslag til C-rejsemål: Hedensted Niebüll Skjern Brande Der savnes stillingtagen til betjening af turistområder som Rømø, Blåvand, Danfoss Universe og Legoland. Forslagene til frekvenser bør justeres efter faktiske behov. Der ønskes også en stillingtagen til de enkelte forbindelsers maksimale længde og ruternes konkrete endepunkter. FynBus Med hensyn til rejsemål har FynBus følgende bemærkninger: Højby og Bellinge betragtes som del af Odense by og Strib er en del af Middelfart. A-rejsemål er togbetjente indbyrdes Principperne bør medtage betjening af o Samlede virksomhedsområder o Syddansk Universitet o University College Lillebælt Lindø bør medtages som B-rejsemål Uddannelsesinstitutionerne er i dag overvejende betjent af regionalbusser og bør medtages i principperne. Færgerne til og fra Ærø bør være regionale rejsemål. Der ønskes udpeget en række mindre bysamfund som regionale rejsemål, idet der fra de, der ligger mindre end 20 km. fra større rejsemål, er stor indpendling. Der foreslås konkret følgende regionale forbindelser: o Middelfart-Bogense Side 10 af 17

11 o Middelfart-Fredericia og o Morud-Odense Der ønskes pendlingstal lagt til grund for konkret tilrettelæggelse af kørsel. Det vurderes, at principperne strikt gennemført vil o fjerne 45 procent af kørslen o fordoble frekvensen på resterende ruter og o medføre at 45 procent af kunderne mister betjening. Der bør ikke oprettes regionale busruter parallelt med tog. Der efterlyses en forretningsmæssig vurdering af principperne. Finder at forslaget enten kræver øget lokal buskørsel eller helt nedlægning af lokal betjening. FynBus har udarbejdet et forslag til alternativt rutenet. 4 Konsekvenser af høringssvarene Den følgende er en gennemgang og vurdering af de generelle emner i høringssvarene. Det er vurderet, at en række høringsindlæg kan tilgodeses ved klargøring af principperne, mens andre vil kræve ændring af principperne. 1. Forslag til A-rejsemål i naboregioner Der er forslag om at medtage Flensburg, Horsens, Silkeborg og Herning A-rejsemål. Flensborg og Horsens en naturlige A-rejsemål. Det foreslås, at byerne medtages. Dog med et betjeningsomfang i forhold til det faktiske pendlingsmønster. Det foreslås at det undersøges om der er pendlingsgrundlag for yderligere busforbindelse til Silkeborg og Herning den endelige beslutning afventer denne analyse. 2. Ønske om yderligere A-rejsemål i Syddanmark. Haderslev og Aabenraa ønsker at blive A-rejsemål. En opgradering vil betyde, at også andre byer i samme størrelseskategori skal opgraderes med forventning om øget serviceniveau. Haderslev og Aabenraa skal forbindes indbyrdes og i både nord- og sydgående retning, ligesom der skal sikre forbindelse vestpå. Det gælder Aabenraa, der på ruten til Tønder forbindes med stationen i Rødekro. Haderslev vil på forbindelsen til Ribe blive forbundet til togstationen i Vojens og til Gram. Yderligere Regionale rejsemål for de to byer skal undersøges yderligere i relation til B-rejsemål og A-rejsemål som Flensburg. 3. Ønsker om at C-rejsemål eller mindre byer end disse bliver B rejsemål En række kommuner foreslår C-byer omdannet til B-rejsemål samt at der specifikt tilføjes en række yderligere B-rejsemål. Der er i høringsmaterialet opereret med to hovedniveauer af rejsemål væsentlige og almindelige regionale rejsemål. De almindelige regionale rejsemål er underinddelt i Side 11 af 17

12 to typer: B-typen, som omfatter de rejsemål, hvor afgangene over dagen er afhængige af rejsemålets særlige funktion. Det kan være mødetidspunkter for virksomheder og uddannelsesinstitutioner, færgeafgange eller lignende. C-typen er almindelige regionale rejsemål, hvor fordelingen af afgange over dagen er som ved A- rejsemål, dog efter vurdering med en lavere frekvens. Sønderborg Kommune gør opmærksom på at Danfoss dækkes af den kommunale kollektive trafik. Billund Kommune har ønsket, at Grindsted opgraderes til B-rejsemål. Grindsted ligger på linjer mellem Esbjerg-Billund og Varde-Billund og vil dermed få en høj dækning af regionale rejsende. Hvilket gælder generelt for Billund Kommune, der har en meget lille lokal kollektiv trafik pga. de mange Øst-Vestgående ruter. Flere forslag finder, at principperne betyder en væsentlig forringelse af betjeningen af uddannelsesinstitutionerne. Det foreslås, at principperne skal omfatte alle de relevante uddannelsesinstitutioner nævnt specifikt. Det må antages, at man har opfattet principperne sådan, at busserne ikke konkret vil standse ved uddannelsesinstitutioner, da der i principperne ikke er nævnt noget specifikt om standsningsmønster. Langt den overvejende del af disse institutioner er placeret i byer, som fortsat er betjent af regionale busruter eller tog. Som eksempel kan nævnes SDU, der vil blive dækket, da Odense i forvejen er et regionalt rejsemål. Men den konkrete ruteplanlægning i Odense skal varetages af trafikselskabet og koordineres med lokaltrafikken. Konkret skolebuskørsel af elever indenfor en kommune, er dog en kommunal opgave. Efter strukturreformen er de fleste gymnasiers elever fra hjemkommunen og der er fra kommunal side udtrykt ønske om at bevare kommunens elever i hjemkommunen for at sikre lokale gymnasiers elevgrundlag. For at dække behovet for pendling på tværs af kommunegrænser foreslås yderligere B-rejsemål: Ærø færgen i Svendborg Lindø Værftet Nyborg station Voksenuddannelser samt mellemlange og videregående uddannelser, der ikke er placeret i A og C byer. Det undersøges om der i forhold til gymnasierne, i deres åbningstid, konkret skal være regionale forbindelse mellem Odense og Søndersø og mellem Svendborg og Rudkøbing pga. den meget store pendling. Det skal undersøges om der er behov for yderlig betjening af Sønderborg Lufthavn og Fanøfærgen ud over den nuværende lokaltrafik. 4. Forslag til C-rejsemål i naboregioner Side 12 af 17

13 Det foreslås konkret at følgende byer i Midtjylland udpeges som C-rejsemål: Skjern, Brande og Hedensted-Løsning samt Niebüll. De foreslåede byer har i dag forbindelse til rejsemål i Syddanmark med regionalbus eller tog. Det foreslås at de også fremover vil have dette, såfremt der er passagerer, der rejser mellem de to rejsemål og der ikke alene er tale om lokaltrafik, der dækkes af en regional afgang. Dette skal undersøges nærmere og vil skulle aftales med Midttrafik og Slesvig-Holsten. 5. Store turistdestinationer som regionale rejsemål? Rømø, Blåvand, Legoland og Danfoss Universe foreslås betjent af regionale busruter. Forslaget vil medføre, at der i flere tilfælde skal etableres speciel regional busbetjening til turismeformål. Det foreslås, at trafikselskaberne på baggrund af nærmere analyse vurderer om der er basis for at sammenligne disse turistområder med bysamfund. På den baggrund, kan der så træffes endelig beslutning herom. Legoland vil blive dækket af ruten til Billund. 6. Mindre byer med mindst indbyggere som stoppesteder eller rejsemål for regional bus og opgradering af byer til C-byer. En række kommuner foreslår mindre byer opgraderet til C-rejsemål for at sikre betjening af disse. Ligesom det foreslås at byer med mindst indbyggere bliver betjent af regionale busser. Hvis der skal medtages yderligere C-byer vil det betyde et væsentligt tættere rutenet, hvilket vil være vanskeligt at rumme indenfor budgettet. Det skal understreges, at de mindre byer vil blive betjent af regionale busruter eller et tog, hvis de ligger på ruter mellem de udpegede centre. Dette gælder for alle byer ned til 1500 indbyggere og en foreløbig analyse har vist at over 80% af alle byer på over 200 indbyggere vil blive betjent. Dette kan dog først endeligt konkluderes når der foreligger et konkret udspil til de regionale ruter. Det foreslås at byer med mindst indbyggere bliver betjent af regionale busser som et stoppested. I høringsmaterialet er der ikke specifikt taget stilling til bussernes stoppesteder, som primært anses for en opgave for trafikselskaberne. Det er dog indlysende at det af mange er blevet forstået at busserne ikke skal stoppe i byer mindre end 3000 indbyggere. Sådan er det dog ikke ment: Princippet er at alle ruter skal have endemål i som minimum et regionalt rejsemål, dvs. byer på mindst 5000 indb. eller et B- rejsemål. Det er derefter konstateret at alle byer større end 3000 indb. må anses som betjent af enten en regional rute eller af jernbanen. Enkelte byer ifølge Danmarks Statistiks byopgørelse anses som potentielle bybusoplande. Trafikselskaberne skal fastlægge den konkrete linjeføring og skal afgøre hvor på de ønskede regionale ruter, der skal være et anlagt stoppested under hensyn til det overordnede ønske om at kort rejsetid prioriteres højt. Trafikselskaberne har Side 13 af 17

14 vurderet, at det ikke er stop, der forlænger rejsetiden men afvigelser fra den korteste rute. Det gælder blandt andet for samkøringen i Odense, hvor de regionale busser, med den nye køreplan, stopper langt oftere en hidtil. En række kommuner har nævnt at deres centerbyer ikke tilstrækkeligt forbindes til øvrige byer og kommunen dermed isoleres. Især Tønder og Bogense kan risikere at blive meget isolerede pga. deres demografi. Det foreslås derfor at: Tønder skal forbindes med Aabenraa via Rødekro Tønder skal forbindes til Flensborg via Tinglev Tønder skal forbindes med Kolding via Løgumkloster Bogense skal forbindes til Odense Den konkrete linjeføring skal varetages af de to trafikselskaber. 7. Regionalbussernes ruteforløb Der er følgende forslag til linieføring af de regionale ruter: Tilrettelægges, så der ikke bliver behov for parallel lokal kørsel Tilrettelægges, så der ikke er ruter på strækninger, der er togbetjent Fynbus vurderer i sit høringssvar, at en strikt gennemførelse af principperne vil betyde, at 45 % af kørslen falder bort. Der skal i den konkrete trafikplan ske en koordinering af regional og lokal kørsel og konkrete forslag til ruteføringer. Denne opgave er overgivet til de to trafikselskaber. Udgangspunket for denne planlægning er, at de regionale ruter skal udgøre de overordnede linier, og at principperne er regionsrådets indspil til trafikplanen. Regionen vil i dialog med trafikselskaberne vurdere deres konkrete forslag til udmøntning af principperne indenfor de midler, som regionen kan stille til rådighed. Tilrettelæggelsen af kørslen for at undgå parallel kørsel, skal sikres af trafikselskaberne i deres koordination. Som eksempel kan nævnes Odense, hvor bybusser og regionalbusser afpasses. 8. Køreplanernes frekvens Der er forslag om, at der, frem for at satse på høj frekvens på overordnede ruter, skal der tages hensyn til mindre byer og landdistrikters betjening. Det foreslås, at princippernes forslag til frekvenser afpasses det faktiske rejsebehov og passagergrundlag i de enkelte relationer. Det fremføres også, at regionens forventninger til den økonomiske virkning af nye principper er for optimistiske. Side 14 af 17

15 De regionale ruter skal ikke tilrettelægges med fokus på lokal betjening, dette er den lokale kommunale opgave. men det er vigtigt, at det kommende rutenet giver god adgang til byer og funktioner i yderområderne. Regionsrådet forventer, at princippernes forslag til frekvenser er strategiske mål, som skal tilpasses faktiske forhold. Der skal således ikke oprettes unødige afgang, hvor der ikke er efterspørgsel. Det forventes, at trafikselskabernes trafikplan kommer med forslag til løsning såvel som konsekvensvurderinger. 9. Samspil mellem bus, tog og færge En række høringssvar fremhæver betydningen af, at der er størst muligt samspil mellem trafikformerne. Et høringssvar henviser til jernbaneplanen, og gør opmærksom på, at hvis staten skærer ned på togbetjening, må regionen træde til med regional busbetjening. Regionsrådet er enig i, at der skal sikres størst mulig sammenhæng mellem transportformerne, og det er også et af formålene med trafikplanerne, som selskaberne skal udarbejde. Regionsrådet er enig i, at en ændring af jernbanetrafikken vil betyde en ændring af de ruter den regionale trafik skal dække. Strækninger, som er togbetjente skal som udgangspunkt ikke have parallelle busruter. Dog kan det på en strækning som Odense-Nyborg give mening at køre med bus selvom der kører tog, da regionaltoget ikke stopper mellem de to byer. Ligesom togforbindelsen mellem Kolding og Vejle er meget dårlig og bør suppleres med direkte busdrift. Der skal på de enkelte strækninger foretages en konkret vurdering. 10. Forretningsgrundlag for regional og lokal offentlig transport Flere høringssvar efterlyser en vurdering af det forretningsmæssige grundlag for principperne. Flere høringssvar, stiller spørgsmål ved, om det er rigtigt at fokusere på det mere forretningsmæssige grundlag frem for at se på de enkelte byers og egnes faktiske transportbehov. Der skal være overensstemmelse mellem de faktiske behov og de kørte ruter. Hvis der er ruter og afgange, der ikke er basis for at køre, skal trafikselskaberne tage højde for dette i deres praktiske planlægning. Ligeledes skal trafikselskaberne foreslå oprettelsen af ruter, hvor der er væsentlige pendlingsmønstre, der ikke dækkes af regionens principper. Det forudsættes, at den konkrete ruteplanlægning i trafikselskabernes trafikplan sker ud fra en konkret afvejning af, hvordan man med de ressourcer der er til rådighed opnår den bedste transport for de fleste. 11. Byrdefordeling mellem region og kommuner En række høringssvar fremhæver, at gennemførelse af regionens principper vil betyde indskrænkninger i den nuværende betjening af lokalområder. Der protesteres mod, at kommunerne herved får en ekstra økonomisk byrde, ved at skulle udbygge den lokale betjening. Der har været rejst ønske om en ligelig fordeling at tilskuddene i forhold til indbyggertal mellem de to trafikselskaber. Side 15 af 17

16 Det er formålet med de regionale ruter, at de skaber hurtige forbindelser mellem de større rejsemål. De regionale ruter vil fortsat betjene langt de fleste borgere i regionen. Er der lokalområder, der ikke bliver berørt af regionale ruter må disse som hidtil betjenes af lokaltrafik, som er en kommunal opgave. Kommunerne opfordres til at overveje om visse busruter skal serviceres af teletaxier eller lign., hvor der ikke er grundlag for en fast afgang med en 50 personers bus. Spørgsmålet om tilskudsfordeling mellem de to trafikselskaber vil blive taget op, når forslagene til regionale ruter i i de kommende trafikplanerne foreligger. 12. Yderområders betjening med offentlig transport service Flere høringssvar fremhæver, at det er vigtigt for regionens sammenhængskraft, at sikre tilgængelighed fra yderområder. Det skal sikres, at principperne tilgodeser regional sammenhæng og tilgængelighed fra yderområder. Det kan overvejes at der ud af den samlede bevilling afsættes et beløb til ekstraordinær kørsel i yderområder, så der kan opretholdes en række afgange med lavere frekvens som foreslået af Langelands Kommune. Det foreslås at dette beløb fordeles i samarbejde med kommunerne. 13. Lokal bustrafiks rolle og samspil med regional bustrafik Flere høringssvar fremhæver betydningen af, at der sikres en god sammenhæng mellem regional og lokal trafik og at det sker i dialog mellem parterne. Regionsrådet er enig heri, og forudser denne dialog i den kommende trafikplanproces, samt at dette varetages af de to trafikselskaber, der har denne opgave. 14. Kommuner og byer uden togforbindelse Flere kommuner fremhæver, at deres centerbyer er uden jernbane og derfor skal sikres god busbetjening. Det vurderes, at de syddanske byer uden jernbane i dag er godt betjent med regionale busruter og X-busruter. Alle X-busser vil blive opretholdt. Udbygning af en yderligere busbetjening af togstandard vil umiddelbart kræve flere ressourcer, end de som i dag er til rådighed for den regionale busbetjening. Dog skal der i planen tages højde, at byer uden jernbane sikres god dækning, som nævnt ift. Aabenraa og Haderslev. 15. Sammenhæng mellem trafikplanlægning og fysisk planlægning Flere høringssvar fremhæver, at man skal søge at samordne trafikplanlægning og fysisk planlægning. Der peges også på, at kommunerne ikke har midler til kvalitetsforbedring af stoppesteder og terminaler, som ifølge regionens principper skal have en høj standard. Hvis regionen ønsker forbedringer fordres regional medvirken. Side 16 af 17

17 Regionsrådet er enig i det generelle ønske om bedst mulig samordning og koordinering mellem trafikplanlægning og fysisk planlægning, så der sikres bedst muligt grundlag for kollektiv trafikbetjening. Regionen kan ikke medvirke til konkrete anlæg, men opfordrer kommunerne til at sikre at anlæg har den tilstrækkelige standard i respekt for kommunernes økonomiske udfordringer. 16. Markedsføring af offentlig servicetrafik og information om forandringer Flere svar fremhæver, at man skal markedsføre den kollektive trafik effektivt og at det er meget vigtigt med kommunikation i forhold til brugerne - når man ønsker at gennemføre store ændringer. Regionsrådet tilslutter sig forslaget og opfordrer de to regionale selskaber til indtænke dette. Side 17 af 17

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen.

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen. FORORD Den kollektive trafik i Danmark har det skidt. Passagerne fravælger bus og tog til fordel for stigende privatbilisme. Det er en udfordring for os at få vendt denne udvikling. Danske Regioner har

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Direktørområdet E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/3400 Telefon: 76631987 Dato: 29. maj 2009 Planoplæg til fremtidigt

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere

Sydtrafiks trafikplanoplæg - Regionsrådets høringssvar

Sydtrafiks trafikplanoplæg - Regionsrådets høringssvar Sydtrafik Regional Udvikling Direktørområdet Kontaktperson: Erik Ørskov Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631989 28. maj 2009 Side 1 / 5 Sydtrafiks

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Trafikplan , Sydtrafik

Trafikplan , Sydtrafik Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/4658 Telefon: 76631989 Dato: 29. maj 2009 Notat Trafikplan 2009-2012,

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Notat Rutenettet, den konkrete udmøntning

Notat Rutenettet, den konkrete udmøntning FynBus 04. november 2009 PLAN EKL/SJ Notat Rutenettet, den konkrete udmøntning Region Syddanmark har i brev af 1. oktober anmodet om den konkrete udmøntning af regionens bestilling. De rutemæssige forhold

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016 FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN 2017 02. November 2016 Trafikplanen i lov om trafikselskaber Indhold af trafikplanen efter lovændring i 2015 9.Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan

Læs mere

MOBILITET I SYDDANMARK Forslag til arbejdsprogram for Syddansk Mobilitetsråd

MOBILITET I SYDDANMARK Forslag til arbejdsprogram for Syddansk Mobilitetsråd Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Abitz, Erik Ørskov, Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og Infrastruktur E-mail: erik.abitz@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/ 8462 Telefon: 76631988 Dato:

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Busalternativer til Vestbanen

Busalternativer til Vestbanen 12. november 2009 Busalternativer til Vestbanen I den netop vedtagne trafikplan for Sydtrafik er det forudsat, at der i planperioden (2009-2012) er fortsat togdrift på Vestbanen, og at togkørslen i 2011

Læs mere

Spørgsmål & Svar. trafikplan. generelt til trafikplanen

Spørgsmål & Svar. trafikplan. generelt til trafikplanen Spørgsmål & Svar OM GENNEMFØRELSE AF NY TRAFIKPLAN FRA SYDTRAFIK Da den endelige køreplan stadig er under udarbejdelse, blandt andet som følge af politiske beslutninger, kan der fortsat ske ændringer.

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. Maj 2009. Høringsudgave

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. Maj 2009. Høringsudgave Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Hovedrapport Maj 2009 Høringsudgave Forord I henhold til lov om trafikselskaber skal Sydtrafik mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for

Læs mere

Bilag til høringssvar til Region Syddanmarks regionale principper for bustrafik

Bilag til høringssvar til Region Syddanmarks regionale principper for bustrafik Bilag til høringssvar til Region Syddanmarks regionale principper for bustrafik Generelt vurderer Sydtrafik, at Region Syddanmarks model for principrevision indeholder flere positive aspekter. Principperne

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning : Kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Assens kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Figur 1: Flows til skoler FynBus Planlægning

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland.

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Gennem de sidste år er der sket store omlægninger af den kommunale og regionale bustrafik i Syd og

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. September 2009

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. September 2009 Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Bilagsrapport September 2009 Indholdsfortegnelse Bilag 1: A-A relationer med afstand på maksimalt 50 km...3 Billund Lufthavn Vejle... 4 Billund

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Bilagsrapport Maj 2009 Høringsudgave Indholdsfortegnelse Bilag 1: A-A relationer med afstand på maksimalt 50 km...3 Billund Lufthavn Vejle...

Læs mere

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/10191 Telefon: 7663 1993 Dato: 28. maj 2009 Notat vedr. Den kollektive

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal 21. april 2010 Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal Uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Udfordring: Eleverne søger generelt til de større byer og væk fra de små byer

Læs mere

Indkomne høringssvar vedrørende principper for regional busbetjening

Indkomne høringssvar vedrørende principper for regional busbetjening Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og Analyse Journal nr.: 11/7962 Dato: 7. maj 2012 Udarbejdet af: Erik Ørskov E mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631989 Indkomne høringssvar

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE Skanderborg Kommune Visioner og servicemål for Skanderborg Kommune Togtrafikken Byrådet vil arbejde for, at den dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Skanderborg og

Læs mere

Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes med sommerkøreplanskifte 2012 (pr. 1.

Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes med sommerkøreplanskifte 2012 (pr. 1. 18. marts 2011 J.nr. 70-01-2-11 Kontaktperson Bela Bergemann Email: bb@sydtrafik.dk Direkte telefonnr.: 76 60 86 77 Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes

Læs mere

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune Indledning Sideløbende med FynBus bestyrelses beslutning, 12. juni 2014, om at indføre et fælles telekørselskoncept, startede FynBus en proces op i foråret 2014 med

Læs mere

Mobilitet og urbanisering

Mobilitet og urbanisering Mobilitet og urbanisering Nordfyns Kommune en case TØF konference 7. oktober 2014 Planchef Søren Junker En typisk landkommune 450 km2 og 29.200 indbyggere - 65 indbyggere pr. km2 15 byer 3 hovedbyer -

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. September 2009

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. September 2009 Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Hovedrapport September 2009 Forord I henhold til lov om trafikselskaber skal Sydtrafik mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for serviceniveauet

Læs mere

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 27. juli 2007 Carsten Ulstrup Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark 1. Indledning

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012)

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012) Spørgsmål & Svar ny trafikplan Vi arbejder stadig på de nye køreplaner, og der kan fortsat ske ændringer bl.a. som følge af politiske beslutninger. Informationerne opdateres på sydtrafik.dk i takt med,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Systemet har gennemgået

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse INDHOLD Pendlingsanalyse Indhold Intro... Trafik i Danmark... Pendlingsstrømme... Kommuner og byer... 3 4 8 12 2 Landsdele

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Nordfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Ved ændring af skolestrukturen i 2012,

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ny lokalrute Billund-Skjoldbjerg-Vorbasse 2. Resumé De regionale ruter blev i 2015 optimeret

Læs mere

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 1. Indledning Med udgangspunkt i den regionale administrations forslag til gennemførelse

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg FynBus 9. november 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 10

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 10 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 10 Det regionale rutenet i Region Midtjylland 1. januar 2007 Målsætninger Ruter og ruteøkonomi Væsentlige

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

Uddannelsesruter. TØF konference 6. oktober 2014. Søren Junker, Planlægningschef i FynBus

Uddannelsesruter. TØF konference 6. oktober 2014. Søren Junker, Planlægningschef i FynBus Uddannelsesruter TØF konference 6. oktober 2014 Søren Junker, Planlægningschef i FynBus Assens Kold College - SDE Samarbejdet: Assens Kommune, Region Syddanmark, Syddansk Erhvervsskole, Kold College og

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 lije@tbst.dk www.tbst.dk Notat Sagsnr. TS50000-00017 Dato 16. september 2015 Høringsnotat Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK DEN KORTE VERSION: Efter Infrastrukturkommissionens betænkning skal der vedtages en investeringsplan. En plan, der omfatter statslige investeringer i fortrinsvis

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund Svendborg Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI 28/08-2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 27. februar 2017 2017-943 Høringsnotat vedr. forslag om halvtimesdrift på Svendborgbanen 1. Baggrund

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus 8. december 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus er i henhold til "Lov om trafikselskaber" ved at udarbejde en samlet plan for den kollektive trafik på

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Miljø- og teknik Dato: Reference: Anders Brinch Larsen Direkte telefon: 89 59 10 07 E-mail: anbl@norddjurs.dk Journalnr.: 13.05.16K04 Acdre: 08/17767 Trafikplan

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Mandag den

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Mandag den REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 22-06-2009 Mødested: 219 (1.sal) Rådhuset, Gåskærgade 26-28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet,

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Kollektiv trafik. Genoptagelse af punkt om ruteændring af rute 179, 283 og Åben sag

Kollektiv trafik. Genoptagelse af punkt om ruteændring af rute 179, 283 og Åben sag Teknik- og Miljøudvalget 10-01-2017 Kollektiv trafik. Genoptagelse af punkt om ruteændring af rute 179, 283 og 284 - Åben sag Sagnr.: 16/9242 Sagsansvarlig: VAGN PEDERSEN J.nr.: 13.05.22 G00 Sagen afgøres

Læs mere

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato 10. december 2012 Anmodning om stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle,

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

Oplæg til Syddansk banestrategi

Oplæg til Syddansk banestrategi Oplæg til Syddansk banestrategi Perspektiver, muligheder og udfordringer Anders Hunæus Kaas Trafikdage d. 25. august 2015 Baggrund/mål Forventninger til banen afhænger af Bred politisk ambition om at sikre

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere